wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige"

Transkript

1 wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige

2 wise happiness 2015 Hvad er lykke? Årets undersøgelse viser, at en god latter sammen med kollegerne gør os glade. Den viser også, at trivsel på arbejdspladsen for mange afhænger af klare, ledelsesmæssige retningslinjer og et godt forhold til chefen. Hos Wise Group ligger lykke os stærkt på sinde, og vi er overbeviste om, at vi både har det bedre og præsterer bedre på arbejdet, når vi får positiv feedback. I en verden fyldt med krav, store udfordringer og konstante forandringer er det ikke altid lige nemt at finde det positive. Derfor vil vi gerne på forskellige måder medvirke til at øge bevidstheden om det, der styrker det positive i livet. Wise Happiness er en undersøgelse, der afdækker, hvad der gør os mennesker lykkelige generelt og på arbejdet. Vi ser også på det, der forårsager det modsatte. Vi er overbeviste om, at mennesker, som har det godt, gør et bedre stykke arbejde, og det er vores vision, at vores medarbejdere skal se tilbage på tiden hos os som den sjoveste tid i deres karriere. Wise Happiness er en undersøgelse, der afdækker, hvad der gør os mennesker lykkelige generelt og på arbejdet. Elisabet Wohlfahrt Head of Corporate Culture, Wise Group Wise happiness

3 Executive summary Wise Happiness Søde kolleger og en god chef den bedste kombination Det, der har størst betydning for vores lykke, er menneskerne, kærligheden, en aktiv fritid og et job, man er glad for. På arbejdet er det kollegerne, arbejdsklimaet, meningsfuldhed og påskønnelse, der gør os lykkelige. Godt hver tredje ansat er så tilfreds med sit job, at han/hun ikke vil skifte arbejdsplads. Cirka hver tredje ansat ønsker at skifte job inden for to år. Den primære årsag er, at de har en dårlig chef. Dårlig ledelse og uklare retningslinjer stresser og får medarbejderne til at se sig om efter nye udfordringer. Wise happiness

4 Så lykkelige er vi Ældre er mest tilfredse med livet 61 % er tilfredse med deres liv. 13 % er utilfredse. De, der oplever dårlig trivsel på arbejdet, trives også generelt dårligt i deres liv. På arbejdet er det kollegerne, arbejdsklimaet og påskønnelsen, der giver tilfredshed og arbejdsglæde. Dårlige chefer, uklare retningslinjer og en følelse af, at man ikke kan leve op til kravene på arbejdspladsen, påvirker os negativt. Kvinder og mænd er nogenlunde lige tilfredse med deres liv, og danskere er noget mere tilfredse end svenskere. Som gruppe oplever pensionisterne, at de er mest lykkelige. Hvor tilfreds er du generelt med dit liv lige nu? 23% Neutral 11% Utilfreds 2% Meget utilfreds 17% Meget tilfreds Hvor tilfredse er forskellige grupper i gennemsnit? Danskere Svenskere Tilfreds Pensionister Chefer Ikke-chefer Lykke og arbejde hænger sammen Der er en stærk forbindelse mellem lykke og det at have et arbejde. Arbejdsløse og sygemeldte er betydeligt mindre lykkelige end de, der er i arbejde. Derimod spiller selve stillingen en mindre rolle for ens velbefindende. Ledere angiver kun et lidt højere niveau af lykke end de, der ikke er ledere. 44% Tilfreds Utilfreds Arbejdssøgende Sygemeldte Wise happiness

5 Arbejdsglæde giver gode resultater Vi er vigtige for hinandens lykke Frugtkurve og sundhedsforsikringer kan være udmærket. Men når det handler om, hvad der gør os lykkelige på arbejdet, er relationen til kollegerne langt det vigtigste. I undersøgelsen skal deltagerne spontant svare på, hvad der får dem til at føle arbejdsglæde. De samlede svar viser et klart billede af det daglige møde og samarbejde med de nærmeste kolleger i kombination med det at have et meningsfuldt job og opnå gode resultater, som man kan være stolt over. Man bliver glad, når man gør et godt stykke arbejde, og virksomheder tjener penge, når medarbejderne gør et godt stykke arbejde. Ikke alene fordi medarbejderne gør bedre forretninger og leverer hurtigere. Undersøgelsen viser, at de, der har det godt med deres kolleger, ikke tillægger tryghed, løn og andre fordele lige så stor vægt. Tilfredse medarbejdere gør ikke kun et godt stykke arbejde, men de kan også koste mindre. Meningsfulde opgaver vejer tungt Næst efter arbejdsklima og kolleger er meningsfuldhed og påskønnelse af ens arbejde det vigtigste for at føle arbejdsglæde. Også tidligere år har undersøgelsen vist, at det at have det sjovt på arbejdet, at have det godt med sine kolleger, påskønnelse og udviklingsmuligheder scorer højest på listen over det, der gør os lykkelige på arbejdet. En glad dag er en dag, hvor arbejdet glider, og jeg møder søde mennesker. Jeg bliver glad, når jeg føler, at jeg er dygtig og afholdt. Når jeg når de mål, der er sat, og kan holde det, jeg har lovet. Wise happiness

6 Balance mellem arbejde og fritid Det er individuelt, hvor meget kontakt man vil have med arbejdet i sin fritid. Undersøgelsen viser, at 35 % mener, at det er vigtigt at have en klar adskillelse mellem arbejde og fritid, og at 26 % mener, at de har det. Det er vigtigst for de unge, og behovet aftager med årene. Ifølge sidste års undersøgelse var arbejde ud over den fastlagte arbejdstid en af de primære årsager til, at man følte sig presset i fritiden. 17 % af kvinderne og 10 % af mændene angav, at de blev stressede af at være tilgængelige uden for den almindelige arbejdstid. Stressniveauet var højest for unge og aftog med årene. Forventet tilgængelighed, oplevet stress og grænsen mellem arbejde og fritid - andel, der er meget enige 35% 35% Chef Ikke-chef 26% 18% 14% 13% 9% 11% 20% 10% Forventes at være tilgængelig Stress på grund af tilgængelighed Stress på jobbet 6% 8% Stress i fritiden Behov for en tydelig grænse mellem arbejde og fritid Oplever at have en tydelig grænse mellem arbejde og fritid Wise happiness

7 30% af cheferne arbejder udenfor normal arbejdstid 19% af medarbejderne arbejder udenfor normal arbejdstid - TIPS - OVERTID - CHEFER OVERTID MEDARBEJDERE Wise Groups tips baseret på undersøgelserne og vores samlede erfaringer: Arbejde uden for arbejdstiden ser ikke ud til at stresse lederne i lige så høj grad som medarbejderne. 30 % af lederne og 19 % af medarbejderne svarer, at de arbejder uden for den normale arbejdstid, men alligevel oplever lidt flere medarbejdere, at de er pressede i fritiden. Sæt klare retningslinjer for aftenarbejdet Nogle mener, at det er det mest naturlige i verden at arbejde en time eller to om aftenen og i weekenden, mens andre oplever det som stressende, at man altid skal være tilgængelig. Ikke mindst hvis man som medarbejder føler, at chefer og kolleger forventer det. Som arbejdsgiver er det en god idé at belyse dette relativt nye fænomen. Hav klare retningslinjer for reglerne i arbejdsteamet Respekter den enkeltes livssituation Spørg din chef, hvis du er usikker på, hvor tilgængelig du forventes at være Væn dig af med at tjekke mails hele tiden Wise happiness

8 Hvad gør os ulykkelige? Forskningen viser, at livsbegivenheder som sygdom og traumer fører til, at vi bliver ulykkelige.* Det samme gælder manglen på relationer, ensomhed, arbejdsløshed og en passiv fritid det vil sige det modsatte af det, der medvirker til vores velbefindende. Det som stresser os på jobbet I vores undersøgelse fra 2014 angav 23 %, at de i de seneste 6 måneder har oplevet en specifik hændelse, der i høj grad har reduceret deres velbefindende. Vores undersøgelse viser, at de største skygger over vores lykke i fremtiden er tidspres, økonomi og helbred. På arbejdet påvirkes vi mest negativt af stort arbejdspres, uklare retningslinjer og manglende lederskab. Det som stresser os privat Dårligt lederskab påvirker os meget negativt. Den stress, som manglende lederskab giver, smitter også af på fritiden. * Bengt Brülde, forsker i filosofi, Göteborgs Universitet Wise happiness

9 Hvad gør os ulykkelige? Arbejde - når man har det psykisk dårligt I vores undersøgelse fra 2013 konstaterede vi, at det er vigtigt at have det godt psykisk for at føle sig lykkelig. 20 % af befolkningen oplever, at de har det psykisk dårligt, og det skyldes en række indbyrdes afhængige faktorer. Det er dog værd at bemærke, at de, der oplever at have det psykisk dårligt, mener, at arbejdsrelaterede faktorer har den største negative påvirkning: Her har arbejdsgiverne mulighed for at skabe bevidsthed i organisationen, f.eks. ved at understrege betydningen af, at medarbejderne føler sig respekterede af chefen. Ikke mindst når personen ikke har det godt. Skrid hurtigt ind, når du har mistanke om, at der er problemer i et arbejdsteam, eller når du ser en kollega, som ser ud til at have det dårligt. Vi har en forpligtelse til at tage hånd om hinanden. 2% 1. Manglende respekt fra chefen 2. Manglende stolthed over at arbejde i virksomheden 3. Manglende trivsel på arbejdet 4. Manglende balance mellem arbejde og fritid 20% 20 % af befolkningen oplever, at de har det psykisk dårligt Alt er trist At have et arbejde er medvirkende til lykke, men 2 % oplever, at de ikke føler glæde ved noget på arbejdet. De har ikke kolleger, de har det godt med, og de har det ikke sjovt på arbejdet. De føler heller ikke, at det arbejde, de udfører, er meningsfuldt, og oplever ingen stolthed over virksomheden, de arbejder i. Wise happiness

10 Lederens og medarbejderens lykke og stress på arbejdet Det er forskellige ting, der gør os lykkelige på arbejdet og stresser vores liv, afhængig af om man har en ledende stilling eller ikke. For medarbejderne er det vigtigst at have det godt med kollegerne og at have det sjovt på arbejdet. Lederne synes, at meningsfuldhed og påskønnelse er vigtigere. Ledere er mere stressede over deres private relationer, og medarbejderne er mere stressede over deres helbred. Medarbejderne bliver stressede af manglende lederskab, mens lederne bliver stressede over altid at blive afbrudt. Alle bliver påvirket af manglende tydelighed, lederne i lidt højere grad end medarbejderne. I en foranderlig verden er udfordringen at tydeliggøre det, der gælder i dag. Denne udfordring starter hos ledelsen og skal spredes til alle virksomhedens medarbejdere. Det er en vanskelig men ikke umulig opgave. 93 % angiver uklare retningslinjer som en stressfaktor. Lykke - top 3 stress - top 3 Det gør medarbejdere lykkelige på jobbet: 1. Arbejdsklima og kolleger 2. Meningsfuldhed og påskønnelse 3. Tryghed, løn og goder Det gør chefer lykkelige på jobbet: 1. Meningsfuldhed og påskønnelse 2. Arbetsklima og kolleger 3. Tryghed, løn og goder Medarbejdere bliver stressede af: 1. Høj arbejdsbelastning 2. Chefens lederskab 3. Manglende tydelighed Chefer bliver stressede af: 1. Høj arbejdsbelastning 2. At blive afbrudt 3. Manglende tydelighed Wise happiness

11 Når arbejdet fylder for meget i livet Vi stresser alle steder 34 % siger, at de har følt sig stressede eller meget stressede på arbejdet. De tilsvarende tal for fritiden er 25 %. Danskerne er gennemsnitligt mindre stressede end svenskerne. Hvis man er stresset på arbejdet, er man det som regel også i fritiden. Som arbejdsgiver skal man tage hensyn til hele medarbejderens livssituation, fordi stress i fritiden kan smitte af på arbejdet og vice versa. Kvinder og stress Vores tal viser, at kvinder oplever mere stress på arbejdet end mænd. Det skyldes formentlig i højere grad valg af erhverv end biologiske forskelle. Undersøgelser* viser nemlig, at mænd og kvinder i det samme erhverv har samme stressniveau. Jagten på de dyrebare minutter Manglende tid at man ikke når det, man føler, man gerne vil og burde er den største kilde til stress. Vi føler igennem hele livet, at vi ikke har tid nok, uanset alder, livssituation og stilling. Det eneste tidspunkt, man føler, at man har tid nok, er under en barselsorlov, eller når man er hjemmegående. Kilder til stress - top 3 Medarbejderen Top-3: 1. Manglende tid 2. Økonomi 3. Helbred Lederen Top-3: 1. Manglende tid 2. Økonomi 3. Private relationer *SBU: Arbejdsmiljøets betydning på symptomer på depression og udmattelsessyndrom Wise happiness

12 Lederskab og lykke En god chef er guld værd Undersøgelsen viser, at personer med lige høj arbejdsbelastning oplever den forskelligt, afhængig af om de har et godt forhold til deres chef eller ej. En person, der har det godt med sin chef, og hvor forventningerne er meldt klart ud, har en højere stresstærskel. En yderligere positiv effekt af det gode lederskab er, at medarbejderne bliver mindre tilbøjelige til at ønske at skifte arbejdsplads. 3 ud af 10 ønsker en ny chef. 57 % af dem, som ønsker en ny chef, siger, at de vil skifte job nu eller inden for to år, og de oplever, at chefens manglende lederskab er den største stressfaktor på arbejdet. 45 % er tilfredse med deres chef, og halvdelen af dem ønsker ikke at skifte arbejdsplads. De synes ikke, at lønnen er lige så vigtig som dem, der ikke er glade for deres chef. 45% er tilfredse med sin chef 30% vil skifte chef 57% vil skifte job pga. chefen Som chef forekommer det let at prioritere opgaver, som kan hakkes af som f.eks. en ugentlig præsentation, tilbuddet til kunden, rapportering o.lign. Men ofte bør tiden i ligeså høj grad prioriteres til dialog og forventningsafstemning med medarbejderne, både omkring virksomheden men også for at lytte til deres overvejelser. I løbet af min karriere som chef og direktør er det lykkedes mig at have fokus på mine prioriteter, og jeg har oplevet, at dialog og synlig ledelse har afspejlet sig positivt både i forhold til medarbejdertrivsel og til det rent forretningsmæssige. Jeg er overbevist om, at der er en klar sammenhæng mellem rigtig interaktion mellem medarbejdere og chef og et godt resultat for virksomheden. Gitte Elling Country Manager, K2 Search Danmark... mange gange burde tiden i stedet bruges til forventningsafstemning med medarbejderne, både omkring virksomheden men også for at lytte til deres overvejelser. Wise happiness

13 Jobskifte Mange drømmer om at holde op Af dem, som arbejder i Sverige, ville 20 % skifte job i dag, hvis de havde muligheden. I Danmark har 10 % af de erhvervsaktive det på samme måde. Forskellen mellem Sverige og Danmark kan delvis forklares med konjunkturerne og arbejdsretlige forhold. Som arbejdsgiver er det interessant at undersøge, om tallene afspejler ens egen arbejdsplads. Hvordan ville det påvirke os, hvis de, der straks ville sige op, også gjorde det? Og hvordan påvirker det virksomheden og f.eks. kunderelationerne, at 20 % af medarbejderne er umotiverede og ønsker at sige op? Hav styr på dem, du ønsker at beholde Som arbejdsgiver er det interessant at finde ud af, hvilke medarbejdere der drømmer om at skifte job. Hvis det er dem, som vi ønsker at beholde, er det godt at vide hvorfor, og hvad man kan gøre for at holde på dem. Knap 30 % af svenskerne angiver, at de ikke vil skifte arbejdsplads. Det tilsvarende tal for Danmark er 42 %. Inden for hvilket tidsinterval ville du gerne skifte arbejdsplads? 42% 10% 12% 10% 4% 2% 19% Nu Indenfor ca. 2 år Indenfor ca. 3 5 år Indenfor ca år Om mere end 10 år Vil ikke skifte job Ved ikke Wise happiness

14 Alexander Kjerulf om arbejdsglæde Prøv at forestille dig, at du har søgt dit drømmejob og fået det, men at det ender helt galt. Det skete for Maria. Hun var lige startet i en stor, kendt virksomhed med et flot hovedkvarter midt i København. Hun havde fået en fin titel, et hjørnekontor med lækker udsigt og en stjernehøj løn. Der var fitnessrum og fransk kok i kantinen. Men hun var kun lige startet, da hun opdagede, at der var noget helt galt. Rygter og mobning var dagens orden. Ingen havde tid til at hjælpe andre. Alle dannede kliker mod alle. Hendes chef var opfarende og ubehøvlet. Det var kort og godt et helvede at arbejde der. Så hjalp hverken stjerneløn, hjørnekontor eller udsigt, når Maria vågnede hver morgen med ondt i maven over at skulle ind til et kedeligt arbejde, i en dårlig virksomhed med en elendig leder og sure kolleger. Jeg lever af at sprede arbejdsglæde, og jeg møder hundreder af mennesker som Maria. De bliver ofte triste, modløse og kyniske. Det kan ødelægge både deres arbejdsliv, privatliv og parforhold. I værste fald får de stress, bliver syge eller dør af det. Det giver simpelthen ikke mening at have et job, du ikke kan fordrage, og denne undersøgelse viser desværre, at det gælder mange mennesker i Danmark og Sverige. Jeg lever af at sprede arbejdsglæde, og jeg møder hundreder af mennesker som Maria. Det stopper ikke engang ved fyraften. Undersøgelsen viser også tydeligt, at manglende arbejdsglæde smitter af derhjemme. Og for at gøre det endnu værre, så viser medicinske undersøgelser, at folk, der mangler arbejdsglæde, har større risiko for at få hjerte/karsygdomme, kræft, stress og depressioner. Alexander Kjerulf Chief Happiness Officer Arbejdsglæde nu Maria tog konsekvensen og forlod drømmejobbet efter kun tre måneder. Hendes nye arbejde giver kun en tredjedel i løn, og hun og kollegerne sidder på campingmøbler i et kælderlokale. Den franske kok må de nøjes med at drømme om, men hvor Maria før vågnede med stress og mavepine, kan hun nu bruge morgenen på at glæde sig til endnu en dag med arbejdsglæde. Wise happiness

15 Alexander Kjerulf om arbejdsglæde Og det er endda godt for karrieren. En amerikansk undersøgelse har fornyligt vist, at arbejdsglæde giver succes. Den er god nok: Glade mennesker har en større chance for at lykkes på jobbet, fordi de er mere motiverede, kreative og handlekraftige alt sammen forudsætninger for succes. Selvfølgelig kan du få arbejdsglæde. Det kan alle. Det er ikke sikkert, at du kan få det der, hvor du arbejder nu, men så er det dit ansvar at sørge for at komme videre. Og belønningen er kolossal. Når du elsker dit job, får du det både meget bedre på jobbet, og når du kommer hjem. Du bliver meget bedre til dit job, og du når mere. Du får mere energi og et bedre helbred. Du bliver mere kreativ. Hvis du er chef, bliver du en væsentlig bedre leder. Så vælg en gang for alle, at fra nu af skal det være lysten, der driver værket og ikke værket, der fordriver lysten. Sæt arbejdsglæden højest og blæs på titler, lønforhøjelser, hjørnekontorer og firmabiler. De ting betyder alligevel ingenting, hvis du ikke har det godt. Det, der betyder noget, er, at du med stolthed og glæde kan fortælle om din arbejdsplads og det fremragende arbejde, du laver. Og belønningen er kolossal. Når du elsker dit job, får du det både meget bedre på jobbet, og når du kommer hjem. Wise happiness

16 55+ på arbejdspladsen Ikke Over the Hill Modne mennesker er mindre stressede, har det sjovere på arbejdet og oplever arbejdet som mere meningsfyldt end yngre årgange. Fordi de sjældnere end yngre medarbejdere skifter arbejdsgiver, medvirker de også til at skabe stabilitet på arbejdspladsen. Det er en dårlig forretningsmæssig strategi rutinemæssigt at sortere ældre kandidater fra i en ansøgningsproces. Mangfoldighed, også hvad angår alder, er en fordel for en arbejdsplads. Hvis man som arbejdsgiver leder efter en ansvarsbevidst, selvstændig medarbejder med lavt fravær, overblik og høj faglighed, så kan man jo ansætte en ældre kollega. En seniorpolitik er ikke absolut nødvendig. En attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø passer rigtig godt til det billede vi kan se af den +55 årige medarbejder. Vi kan ikke løbe fra den demografiske udvikling. Vi bliver flere og flere ældre. Flere ældre, der skal forsørges og flere ældre, der er en del af arbejdsstyrken. Michael Christiansen Country Manager, Wise Consulting, Danmark Michael Christiansen Country Manager, Wise Consulting, Danmark Wise happiness

17 Ældre bliver længere Godt 15 % af personer mellem år angiver, at de ikke vil skifte arbejdsplads. De tilsvarende tal for personer mellem år er 27 %. Af de adspurgte over 50 år siger 54 %, at de ikke vil skifte arbejdsplads. Vi bliver ældre og ældre Befolkningen bliver ældre. I 2030 vil 25 % af befolkningen være over 65 år. En stigning på 55 % mellem 2001 og Fra politisk hold er det meldt ud, at flere vil skulle arbejde længere, for at man kan få velfærdsregnskabet til at gå op. Alle ønsker at udvikle sig Udviklingsmuligheder har stor betydning for mennesker i alle aldre og ikke kun i starten af karrieren. Som arbejdsgiver kan man overveje, hvordan man bedst motiverer den meget taknemmelige gruppe af medarbejdere på 55+. Jeg har altid søgt til åbne virksomheder, hvor jeg har kunnet vokse, og hvor det forventes, at jeg udvikler mig. For mig er det naturligt at tage ansvar for min kompetenceudvikling, og det skal være naturligt, at arbejdsgiveren skaber muligheder for det. Med årene føler jeg mig mere sikker på, i hvilken retning jeg vil gå, og ser tydeligt, hvilken udvikling der er nødvendig, for at jeg kan være på forkant inden for mit kompetenceområde. Livet er at være i konstant udvikling og for mig ophører den rejse aldrig. Kia Lingegård coach/konsulent, Wise Consulting, en virksomhed i Wise Group Wise happiness

18 Kvindelige ledere har det dårligere Der er ikke store forskelle på det fysiske helbred hos ledere og ikke-ledere. Derimod viste vores undersøgelse i 2014, at der er stor forskel på, hvordan kvinder og mænd i lederstillinger vurderer deres helbred. Af de mandlige ledere oplever 82 %, at de har et rimeligt eller udmærket fysisk helbred. De tilsvarende tal for kvindelige ledere er 72 %. Sandsynlige forklaringer er, at kvinder i højere grad har dobbeltarbejde, og at de i større udstrækning er mellemledere med pres fra begge sider. Leder med godt helbred: 82% 72% 76% Medarbejdere med godt helbred: 77% Kvinder Mænd Kvinder Mænd Wise happiness

19 Forskellen mellem det svenske og danske arbejdsmarked Der er en tæt sammenhæng mellem arbejdsglæde og ønsket om at søge nye græsgange. Gulduret for lang og tro tjeneste er længere væk i Danmark end i Sverige. Danske lønmodtagere er de mest mobile i EU, og det hænger sammen med Danmarks liberale regler for afskedigelser i forhold til de andre lande. Virksomhederne ruster sig til vækst, og der opstår flere muligheder end før. Vi oplever, at loyalitet ikke hænger sammen med længden af en ansættelsesperiode, men i højere grad handler om loyalitet overfor opgaverne og udfordringerne. Det strider ikke mod virksomhedernes ønsker, og det er en styrke på et fleksibelt arbejdsmarked med høj mobilitet. Lena Noaksson vd, Wise Consulting Wise happiness

20 Hvorfor gennemfører vi denne undersøgelse? Fakta om undersøgelsen Vi interesserer os i højere grad for det, der gør os lykkelige, end det, der gør os ulykkelige. Vi tror på at styrke de ting, vi gør godt, og ikke stirre os blinde på det, vi gør forkert. Det er vores vision, at Wise Group skal være en international koncern, hvor hver medarbejder har den sjoveste tid i sin karriere, og hvert datterselskab er kundernes selvfølgelige valg. Vores valgsprog er Forspring gennem mennesker. Medarbejdernes oplevelser af hverdagen smitter af på alle, man har kontakt med: kunder, leverandører, samarbejdspartnere, osv. Der er en tæt sammenhæng. Vi tror på menneskers iboende styrke til at gøre et godt stykke arbejde. Nordens ældste og største undersøgelse af lykke. Forskningen viser, at vi mennesker både har det godt og yder en bedre indsats, når vi får positiv feedback. I en verden fyldt med krav og store udfordringer er det ikke altid så nemt at finde det positive. Det er netop derfor, vi vil afdække og understrege det positive i livet med Wise Happiness. For fjerde år i træk rapporterer vi det, der gør os lykkelige, både privat og på arbejdet. Det gør vores undersøgelse til den ældste i Norden. Nyt i år er, at vi inkluderer information fra tidligere år i materialet. Nogle af drivkræfterne er indlysende, vi skal bare mindes om dem, mens andre ikke er lige så åbenlyse. Med Wise Happiness vil vi vise nogle af de positive drivkræfter, der er nødvendige for, at vi mennesker får energi til alt det, livet indeholder. Vi vil bruge vores viden fra denne undersøgelse til at lære, hvordan vi selv kan blive endnu bedre til at rådgive vores kunder og give vores medarbejdere bedre forudsætninger. Vejen til succes går gennem medarbejderne. Hvis vi kan blive bedre til at finde lykke, er det godt for alle, der arbejder i Wise Group, og dermed også for vores kunder. Deltagere Det er fjerde år, vi har gennemført undersøgelsen. Den er gennemført blandt mænd og kvinder i alderen år i Sverige og Danmark i februar 2015 via YouGov s Internetpanel - et såkaldt accesspanel med forudrekrutterede respondenter. Wise happiness

21 En invitation til undersøgelsen er også sendt ud til personer, som opfylder beskrivelsen. De udgør et repræsentativt udvalg af den svenske befolkning hvad angår køn, alder og religion. I alt har 2016 personer deltaget i 2015 og godt 5000 personer i tidligere år, halvdelen svenskere og halvdelen danskere. Undersøgelsen er ledet af en gruppe medarbejdere, som repræsenterer alle virksomheder i Wise Group. Datterselskabet Netsurvey med analytiker Jana Janssen har stået for sagkundskab og analyse. Sverige og Danmark Da tre af Wise Groups datterselskaber etablerede sig i Danmark i januar 2013 Wise Consulting, K2 Search og Sales Only omfatter undersøgelsen både Danmark og Sverige. Samarbejde med lykkeforskere Ligesom sidste år har vi fået hjælp af lykkeforsker ph.d. Filip Fors, som i 2012 forsvarede sin doktorafhandling Lycklig? Sju studier om livstillfredställelse och välbefinnande bestämningsfaktorer. Filip har også skrevet rapporten Nya mått på välfärd och livskvalitet på vegne af den svenske regerings fremtidskommission. Fra efteråret 2013 omfatter hans forskning også området arbejdsglæde. I Danmark samarbejder vi med Alexander Kjerulf, Chief Happiness Officer. Tak til Wise Happiness-gruppen: Kia Lingegård, Wise Consulting Sandra Szepesi og Åsa Daxberg Wise Professionals Mathias Linarfve Wise IT Peter Bolinder, Ulrika Imark og Jana Janssen Netsurvey Lena Lindahl K2 Search Åsa Allard Andersson Edge HR Elisabet Wohlfahrt Head of Corporate Culture, Wise Group Wise happiness

22 Yderligere information Michael Christiansen Country Manager, Wise Consulting Danmark Gitte Elling Country Manager, K2 Search Danmark Wise happiness

23 ABOUT WISE GROUP our subsidiaries Wise Group AB (publ) is a corporation which owns, starts and develops companies specializing in recruitment, consultancy and other services within Human Resources. Each of our subsidiaries is run as an independent business unit with its own management. By understanding our clients businesses and seeing the entire HR process as a tool to achieve business goals, we support our customers towards greater profitability. Wise Group has offices in Stockholm, Gothenburg, Malmoe in Sweden, Helsinki in Finland and Copenhagen in Denmark. For more info visit Wise Consulting - develops people and businesses, with a focus on business benefits. Specialists within HR, outplacement, development and change. Capacitet - management training. Taking specific methods as our starting point, we develop and coach leaders and managers thoroughly. Wise Professionals - specialist recruitment and staffing services with a personal touch. We work on behalf of some of Sweden s most attractive and well-known brands. KIMM - specialists in recruitment and consultant provision within communication, information, marketing and media. K2 Search - a business oriented consulting company which identifies, attracts and recruits key employees as managers, business oriented specialists and qualified sales people to our Swedish clients. Forte Executives - a modern provider of business-critical management recruitment solutions. We offer both recruitment and Interim Management for management groups and boards and can thus provide both permanent and temporary solutions. SalesOnly - specialists in recruiting qualified sales people and sales management Wise IT - recruitment and consultant provision within IT. EQonomy - specialists in recruitment and consultant provision of business-oriented economists. Edge HR - offers web-based services, HR systems and seminars and courses within HR, salaries and Swedish labour law. Netsurvey - helps businesses to identify key behaviours and activities to create change that drives increased growth and profitability. Wise happiness

Wise Happiness 2014. En undersøgelse af, hvad der gør mennesker lykkelige. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersøgelse af, hvad der gør mennesker lykkelige. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersøgelse af, hvad der gør mennesker lykkelige Linda Frej, Wise IT Hvad gør mennesker lykkelige? Pensionister, mænd og danskere trækker rent statistisk vinderloddet i årets undersøgelse

Læs mere

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én?

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? Synopsis: Hukommelse Synopsis-øvelse 1) Læs bilagene grundigt igennem og tag noter undervejs. 2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? 3) Undersøg problemstillingen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden?

Work Life Balance. Hold skruen i vandet. Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Hvordan kan øget trivsel og forbedret arbejdsmiljø give øget effektivitet på virksomheden? Work Life Balance Hold skruen i vandet Et tilbud til den enkelte medarbejder < 1 > Disclaimer All data provided

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Konference i Eigtveds Pakhus 27-9-2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Frugtbarhed og beskæftigelse kan de kombineres? Fødselsrate 2,0

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere