wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige"

Transkript

1 wise happiness 2015 En undersøgelse af, hvad der gør os lykkelige

2 wise happiness 2015 Hvad er lykke? Årets undersøgelse viser, at en god latter sammen med kollegerne gør os glade. Den viser også, at trivsel på arbejdspladsen for mange afhænger af klare, ledelsesmæssige retningslinjer og et godt forhold til chefen. Hos Wise Group ligger lykke os stærkt på sinde, og vi er overbeviste om, at vi både har det bedre og præsterer bedre på arbejdet, når vi får positiv feedback. I en verden fyldt med krav, store udfordringer og konstante forandringer er det ikke altid lige nemt at finde det positive. Derfor vil vi gerne på forskellige måder medvirke til at øge bevidstheden om det, der styrker det positive i livet. Wise Happiness er en undersøgelse, der afdækker, hvad der gør os mennesker lykkelige generelt og på arbejdet. Vi ser også på det, der forårsager det modsatte. Vi er overbeviste om, at mennesker, som har det godt, gør et bedre stykke arbejde, og det er vores vision, at vores medarbejdere skal se tilbage på tiden hos os som den sjoveste tid i deres karriere. Wise Happiness er en undersøgelse, der afdækker, hvad der gør os mennesker lykkelige generelt og på arbejdet. Elisabet Wohlfahrt Head of Corporate Culture, Wise Group Wise happiness

3 Executive summary Wise Happiness Søde kolleger og en god chef den bedste kombination Det, der har størst betydning for vores lykke, er menneskerne, kærligheden, en aktiv fritid og et job, man er glad for. På arbejdet er det kollegerne, arbejdsklimaet, meningsfuldhed og påskønnelse, der gør os lykkelige. Godt hver tredje ansat er så tilfreds med sit job, at han/hun ikke vil skifte arbejdsplads. Cirka hver tredje ansat ønsker at skifte job inden for to år. Den primære årsag er, at de har en dårlig chef. Dårlig ledelse og uklare retningslinjer stresser og får medarbejderne til at se sig om efter nye udfordringer. Wise happiness

4 Så lykkelige er vi Ældre er mest tilfredse med livet 61 % er tilfredse med deres liv. 13 % er utilfredse. De, der oplever dårlig trivsel på arbejdet, trives også generelt dårligt i deres liv. På arbejdet er det kollegerne, arbejdsklimaet og påskønnelsen, der giver tilfredshed og arbejdsglæde. Dårlige chefer, uklare retningslinjer og en følelse af, at man ikke kan leve op til kravene på arbejdspladsen, påvirker os negativt. Kvinder og mænd er nogenlunde lige tilfredse med deres liv, og danskere er noget mere tilfredse end svenskere. Som gruppe oplever pensionisterne, at de er mest lykkelige. Hvor tilfreds er du generelt med dit liv lige nu? 23% Neutral 11% Utilfreds 2% Meget utilfreds 17% Meget tilfreds Hvor tilfredse er forskellige grupper i gennemsnit? Danskere Svenskere Tilfreds Pensionister Chefer Ikke-chefer Lykke og arbejde hænger sammen Der er en stærk forbindelse mellem lykke og det at have et arbejde. Arbejdsløse og sygemeldte er betydeligt mindre lykkelige end de, der er i arbejde. Derimod spiller selve stillingen en mindre rolle for ens velbefindende. Ledere angiver kun et lidt højere niveau af lykke end de, der ikke er ledere. 44% Tilfreds Utilfreds Arbejdssøgende Sygemeldte Wise happiness

5 Arbejdsglæde giver gode resultater Vi er vigtige for hinandens lykke Frugtkurve og sundhedsforsikringer kan være udmærket. Men når det handler om, hvad der gør os lykkelige på arbejdet, er relationen til kollegerne langt det vigtigste. I undersøgelsen skal deltagerne spontant svare på, hvad der får dem til at føle arbejdsglæde. De samlede svar viser et klart billede af det daglige møde og samarbejde med de nærmeste kolleger i kombination med det at have et meningsfuldt job og opnå gode resultater, som man kan være stolt over. Man bliver glad, når man gør et godt stykke arbejde, og virksomheder tjener penge, når medarbejderne gør et godt stykke arbejde. Ikke alene fordi medarbejderne gør bedre forretninger og leverer hurtigere. Undersøgelsen viser, at de, der har det godt med deres kolleger, ikke tillægger tryghed, løn og andre fordele lige så stor vægt. Tilfredse medarbejdere gør ikke kun et godt stykke arbejde, men de kan også koste mindre. Meningsfulde opgaver vejer tungt Næst efter arbejdsklima og kolleger er meningsfuldhed og påskønnelse af ens arbejde det vigtigste for at føle arbejdsglæde. Også tidligere år har undersøgelsen vist, at det at have det sjovt på arbejdet, at have det godt med sine kolleger, påskønnelse og udviklingsmuligheder scorer højest på listen over det, der gør os lykkelige på arbejdet. En glad dag er en dag, hvor arbejdet glider, og jeg møder søde mennesker. Jeg bliver glad, når jeg føler, at jeg er dygtig og afholdt. Når jeg når de mål, der er sat, og kan holde det, jeg har lovet. Wise happiness

6 Balance mellem arbejde og fritid Det er individuelt, hvor meget kontakt man vil have med arbejdet i sin fritid. Undersøgelsen viser, at 35 % mener, at det er vigtigt at have en klar adskillelse mellem arbejde og fritid, og at 26 % mener, at de har det. Det er vigtigst for de unge, og behovet aftager med årene. Ifølge sidste års undersøgelse var arbejde ud over den fastlagte arbejdstid en af de primære årsager til, at man følte sig presset i fritiden. 17 % af kvinderne og 10 % af mændene angav, at de blev stressede af at være tilgængelige uden for den almindelige arbejdstid. Stressniveauet var højest for unge og aftog med årene. Forventet tilgængelighed, oplevet stress og grænsen mellem arbejde og fritid - andel, der er meget enige 35% 35% Chef Ikke-chef 26% 18% 14% 13% 9% 11% 20% 10% Forventes at være tilgængelig Stress på grund af tilgængelighed Stress på jobbet 6% 8% Stress i fritiden Behov for en tydelig grænse mellem arbejde og fritid Oplever at have en tydelig grænse mellem arbejde og fritid Wise happiness

7 30% af cheferne arbejder udenfor normal arbejdstid 19% af medarbejderne arbejder udenfor normal arbejdstid - TIPS - OVERTID - CHEFER OVERTID MEDARBEJDERE Wise Groups tips baseret på undersøgelserne og vores samlede erfaringer: Arbejde uden for arbejdstiden ser ikke ud til at stresse lederne i lige så høj grad som medarbejderne. 30 % af lederne og 19 % af medarbejderne svarer, at de arbejder uden for den normale arbejdstid, men alligevel oplever lidt flere medarbejdere, at de er pressede i fritiden. Sæt klare retningslinjer for aftenarbejdet Nogle mener, at det er det mest naturlige i verden at arbejde en time eller to om aftenen og i weekenden, mens andre oplever det som stressende, at man altid skal være tilgængelig. Ikke mindst hvis man som medarbejder føler, at chefer og kolleger forventer det. Som arbejdsgiver er det en god idé at belyse dette relativt nye fænomen. Hav klare retningslinjer for reglerne i arbejdsteamet Respekter den enkeltes livssituation Spørg din chef, hvis du er usikker på, hvor tilgængelig du forventes at være Væn dig af med at tjekke mails hele tiden Wise happiness

8 Hvad gør os ulykkelige? Forskningen viser, at livsbegivenheder som sygdom og traumer fører til, at vi bliver ulykkelige.* Det samme gælder manglen på relationer, ensomhed, arbejdsløshed og en passiv fritid det vil sige det modsatte af det, der medvirker til vores velbefindende. Det som stresser os på jobbet I vores undersøgelse fra 2014 angav 23 %, at de i de seneste 6 måneder har oplevet en specifik hændelse, der i høj grad har reduceret deres velbefindende. Vores undersøgelse viser, at de største skygger over vores lykke i fremtiden er tidspres, økonomi og helbred. På arbejdet påvirkes vi mest negativt af stort arbejdspres, uklare retningslinjer og manglende lederskab. Det som stresser os privat Dårligt lederskab påvirker os meget negativt. Den stress, som manglende lederskab giver, smitter også af på fritiden. * Bengt Brülde, forsker i filosofi, Göteborgs Universitet Wise happiness

9 Hvad gør os ulykkelige? Arbejde - når man har det psykisk dårligt I vores undersøgelse fra 2013 konstaterede vi, at det er vigtigt at have det godt psykisk for at føle sig lykkelig. 20 % af befolkningen oplever, at de har det psykisk dårligt, og det skyldes en række indbyrdes afhængige faktorer. Det er dog værd at bemærke, at de, der oplever at have det psykisk dårligt, mener, at arbejdsrelaterede faktorer har den største negative påvirkning: Her har arbejdsgiverne mulighed for at skabe bevidsthed i organisationen, f.eks. ved at understrege betydningen af, at medarbejderne føler sig respekterede af chefen. Ikke mindst når personen ikke har det godt. Skrid hurtigt ind, når du har mistanke om, at der er problemer i et arbejdsteam, eller når du ser en kollega, som ser ud til at have det dårligt. Vi har en forpligtelse til at tage hånd om hinanden. 2% 1. Manglende respekt fra chefen 2. Manglende stolthed over at arbejde i virksomheden 3. Manglende trivsel på arbejdet 4. Manglende balance mellem arbejde og fritid 20% 20 % af befolkningen oplever, at de har det psykisk dårligt Alt er trist At have et arbejde er medvirkende til lykke, men 2 % oplever, at de ikke føler glæde ved noget på arbejdet. De har ikke kolleger, de har det godt med, og de har det ikke sjovt på arbejdet. De føler heller ikke, at det arbejde, de udfører, er meningsfuldt, og oplever ingen stolthed over virksomheden, de arbejder i. Wise happiness

10 Lederens og medarbejderens lykke og stress på arbejdet Det er forskellige ting, der gør os lykkelige på arbejdet og stresser vores liv, afhængig af om man har en ledende stilling eller ikke. For medarbejderne er det vigtigst at have det godt med kollegerne og at have det sjovt på arbejdet. Lederne synes, at meningsfuldhed og påskønnelse er vigtigere. Ledere er mere stressede over deres private relationer, og medarbejderne er mere stressede over deres helbred. Medarbejderne bliver stressede af manglende lederskab, mens lederne bliver stressede over altid at blive afbrudt. Alle bliver påvirket af manglende tydelighed, lederne i lidt højere grad end medarbejderne. I en foranderlig verden er udfordringen at tydeliggøre det, der gælder i dag. Denne udfordring starter hos ledelsen og skal spredes til alle virksomhedens medarbejdere. Det er en vanskelig men ikke umulig opgave. 93 % angiver uklare retningslinjer som en stressfaktor. Lykke - top 3 stress - top 3 Det gør medarbejdere lykkelige på jobbet: 1. Arbejdsklima og kolleger 2. Meningsfuldhed og påskønnelse 3. Tryghed, løn og goder Det gør chefer lykkelige på jobbet: 1. Meningsfuldhed og påskønnelse 2. Arbetsklima og kolleger 3. Tryghed, løn og goder Medarbejdere bliver stressede af: 1. Høj arbejdsbelastning 2. Chefens lederskab 3. Manglende tydelighed Chefer bliver stressede af: 1. Høj arbejdsbelastning 2. At blive afbrudt 3. Manglende tydelighed Wise happiness

11 Når arbejdet fylder for meget i livet Vi stresser alle steder 34 % siger, at de har følt sig stressede eller meget stressede på arbejdet. De tilsvarende tal for fritiden er 25 %. Danskerne er gennemsnitligt mindre stressede end svenskerne. Hvis man er stresset på arbejdet, er man det som regel også i fritiden. Som arbejdsgiver skal man tage hensyn til hele medarbejderens livssituation, fordi stress i fritiden kan smitte af på arbejdet og vice versa. Kvinder og stress Vores tal viser, at kvinder oplever mere stress på arbejdet end mænd. Det skyldes formentlig i højere grad valg af erhverv end biologiske forskelle. Undersøgelser* viser nemlig, at mænd og kvinder i det samme erhverv har samme stressniveau. Jagten på de dyrebare minutter Manglende tid at man ikke når det, man føler, man gerne vil og burde er den største kilde til stress. Vi føler igennem hele livet, at vi ikke har tid nok, uanset alder, livssituation og stilling. Det eneste tidspunkt, man føler, at man har tid nok, er under en barselsorlov, eller når man er hjemmegående. Kilder til stress - top 3 Medarbejderen Top-3: 1. Manglende tid 2. Økonomi 3. Helbred Lederen Top-3: 1. Manglende tid 2. Økonomi 3. Private relationer *SBU: Arbejdsmiljøets betydning på symptomer på depression og udmattelsessyndrom Wise happiness

12 Lederskab og lykke En god chef er guld værd Undersøgelsen viser, at personer med lige høj arbejdsbelastning oplever den forskelligt, afhængig af om de har et godt forhold til deres chef eller ej. En person, der har det godt med sin chef, og hvor forventningerne er meldt klart ud, har en højere stresstærskel. En yderligere positiv effekt af det gode lederskab er, at medarbejderne bliver mindre tilbøjelige til at ønske at skifte arbejdsplads. 3 ud af 10 ønsker en ny chef. 57 % af dem, som ønsker en ny chef, siger, at de vil skifte job nu eller inden for to år, og de oplever, at chefens manglende lederskab er den største stressfaktor på arbejdet. 45 % er tilfredse med deres chef, og halvdelen af dem ønsker ikke at skifte arbejdsplads. De synes ikke, at lønnen er lige så vigtig som dem, der ikke er glade for deres chef. 45% er tilfredse med sin chef 30% vil skifte chef 57% vil skifte job pga. chefen Som chef forekommer det let at prioritere opgaver, som kan hakkes af som f.eks. en ugentlig præsentation, tilbuddet til kunden, rapportering o.lign. Men ofte bør tiden i ligeså høj grad prioriteres til dialog og forventningsafstemning med medarbejderne, både omkring virksomheden men også for at lytte til deres overvejelser. I løbet af min karriere som chef og direktør er det lykkedes mig at have fokus på mine prioriteter, og jeg har oplevet, at dialog og synlig ledelse har afspejlet sig positivt både i forhold til medarbejdertrivsel og til det rent forretningsmæssige. Jeg er overbevist om, at der er en klar sammenhæng mellem rigtig interaktion mellem medarbejdere og chef og et godt resultat for virksomheden. Gitte Elling Country Manager, K2 Search Danmark... mange gange burde tiden i stedet bruges til forventningsafstemning med medarbejderne, både omkring virksomheden men også for at lytte til deres overvejelser. Wise happiness

13 Jobskifte Mange drømmer om at holde op Af dem, som arbejder i Sverige, ville 20 % skifte job i dag, hvis de havde muligheden. I Danmark har 10 % af de erhvervsaktive det på samme måde. Forskellen mellem Sverige og Danmark kan delvis forklares med konjunkturerne og arbejdsretlige forhold. Som arbejdsgiver er det interessant at undersøge, om tallene afspejler ens egen arbejdsplads. Hvordan ville det påvirke os, hvis de, der straks ville sige op, også gjorde det? Og hvordan påvirker det virksomheden og f.eks. kunderelationerne, at 20 % af medarbejderne er umotiverede og ønsker at sige op? Hav styr på dem, du ønsker at beholde Som arbejdsgiver er det interessant at finde ud af, hvilke medarbejdere der drømmer om at skifte job. Hvis det er dem, som vi ønsker at beholde, er det godt at vide hvorfor, og hvad man kan gøre for at holde på dem. Knap 30 % af svenskerne angiver, at de ikke vil skifte arbejdsplads. Det tilsvarende tal for Danmark er 42 %. Inden for hvilket tidsinterval ville du gerne skifte arbejdsplads? 42% 10% 12% 10% 4% 2% 19% Nu Indenfor ca. 2 år Indenfor ca. 3 5 år Indenfor ca år Om mere end 10 år Vil ikke skifte job Ved ikke Wise happiness

14 Alexander Kjerulf om arbejdsglæde Prøv at forestille dig, at du har søgt dit drømmejob og fået det, men at det ender helt galt. Det skete for Maria. Hun var lige startet i en stor, kendt virksomhed med et flot hovedkvarter midt i København. Hun havde fået en fin titel, et hjørnekontor med lækker udsigt og en stjernehøj løn. Der var fitnessrum og fransk kok i kantinen. Men hun var kun lige startet, da hun opdagede, at der var noget helt galt. Rygter og mobning var dagens orden. Ingen havde tid til at hjælpe andre. Alle dannede kliker mod alle. Hendes chef var opfarende og ubehøvlet. Det var kort og godt et helvede at arbejde der. Så hjalp hverken stjerneløn, hjørnekontor eller udsigt, når Maria vågnede hver morgen med ondt i maven over at skulle ind til et kedeligt arbejde, i en dårlig virksomhed med en elendig leder og sure kolleger. Jeg lever af at sprede arbejdsglæde, og jeg møder hundreder af mennesker som Maria. De bliver ofte triste, modløse og kyniske. Det kan ødelægge både deres arbejdsliv, privatliv og parforhold. I værste fald får de stress, bliver syge eller dør af det. Det giver simpelthen ikke mening at have et job, du ikke kan fordrage, og denne undersøgelse viser desværre, at det gælder mange mennesker i Danmark og Sverige. Jeg lever af at sprede arbejdsglæde, og jeg møder hundreder af mennesker som Maria. Det stopper ikke engang ved fyraften. Undersøgelsen viser også tydeligt, at manglende arbejdsglæde smitter af derhjemme. Og for at gøre det endnu værre, så viser medicinske undersøgelser, at folk, der mangler arbejdsglæde, har større risiko for at få hjerte/karsygdomme, kræft, stress og depressioner. Alexander Kjerulf Chief Happiness Officer Arbejdsglæde nu Maria tog konsekvensen og forlod drømmejobbet efter kun tre måneder. Hendes nye arbejde giver kun en tredjedel i løn, og hun og kollegerne sidder på campingmøbler i et kælderlokale. Den franske kok må de nøjes med at drømme om, men hvor Maria før vågnede med stress og mavepine, kan hun nu bruge morgenen på at glæde sig til endnu en dag med arbejdsglæde. Wise happiness

15 Alexander Kjerulf om arbejdsglæde Og det er endda godt for karrieren. En amerikansk undersøgelse har fornyligt vist, at arbejdsglæde giver succes. Den er god nok: Glade mennesker har en større chance for at lykkes på jobbet, fordi de er mere motiverede, kreative og handlekraftige alt sammen forudsætninger for succes. Selvfølgelig kan du få arbejdsglæde. Det kan alle. Det er ikke sikkert, at du kan få det der, hvor du arbejder nu, men så er det dit ansvar at sørge for at komme videre. Og belønningen er kolossal. Når du elsker dit job, får du det både meget bedre på jobbet, og når du kommer hjem. Du bliver meget bedre til dit job, og du når mere. Du får mere energi og et bedre helbred. Du bliver mere kreativ. Hvis du er chef, bliver du en væsentlig bedre leder. Så vælg en gang for alle, at fra nu af skal det være lysten, der driver værket og ikke værket, der fordriver lysten. Sæt arbejdsglæden højest og blæs på titler, lønforhøjelser, hjørnekontorer og firmabiler. De ting betyder alligevel ingenting, hvis du ikke har det godt. Det, der betyder noget, er, at du med stolthed og glæde kan fortælle om din arbejdsplads og det fremragende arbejde, du laver. Og belønningen er kolossal. Når du elsker dit job, får du det både meget bedre på jobbet, og når du kommer hjem. Wise happiness

16 55+ på arbejdspladsen Ikke Over the Hill Modne mennesker er mindre stressede, har det sjovere på arbejdet og oplever arbejdet som mere meningsfyldt end yngre årgange. Fordi de sjældnere end yngre medarbejdere skifter arbejdsgiver, medvirker de også til at skabe stabilitet på arbejdspladsen. Det er en dårlig forretningsmæssig strategi rutinemæssigt at sortere ældre kandidater fra i en ansøgningsproces. Mangfoldighed, også hvad angår alder, er en fordel for en arbejdsplads. Hvis man som arbejdsgiver leder efter en ansvarsbevidst, selvstændig medarbejder med lavt fravær, overblik og høj faglighed, så kan man jo ansætte en ældre kollega. En seniorpolitik er ikke absolut nødvendig. En attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø passer rigtig godt til det billede vi kan se af den +55 årige medarbejder. Vi kan ikke løbe fra den demografiske udvikling. Vi bliver flere og flere ældre. Flere ældre, der skal forsørges og flere ældre, der er en del af arbejdsstyrken. Michael Christiansen Country Manager, Wise Consulting, Danmark Michael Christiansen Country Manager, Wise Consulting, Danmark Wise happiness

17 Ældre bliver længere Godt 15 % af personer mellem år angiver, at de ikke vil skifte arbejdsplads. De tilsvarende tal for personer mellem år er 27 %. Af de adspurgte over 50 år siger 54 %, at de ikke vil skifte arbejdsplads. Vi bliver ældre og ældre Befolkningen bliver ældre. I 2030 vil 25 % af befolkningen være over 65 år. En stigning på 55 % mellem 2001 og Fra politisk hold er det meldt ud, at flere vil skulle arbejde længere, for at man kan få velfærdsregnskabet til at gå op. Alle ønsker at udvikle sig Udviklingsmuligheder har stor betydning for mennesker i alle aldre og ikke kun i starten af karrieren. Som arbejdsgiver kan man overveje, hvordan man bedst motiverer den meget taknemmelige gruppe af medarbejdere på 55+. Jeg har altid søgt til åbne virksomheder, hvor jeg har kunnet vokse, og hvor det forventes, at jeg udvikler mig. For mig er det naturligt at tage ansvar for min kompetenceudvikling, og det skal være naturligt, at arbejdsgiveren skaber muligheder for det. Med årene føler jeg mig mere sikker på, i hvilken retning jeg vil gå, og ser tydeligt, hvilken udvikling der er nødvendig, for at jeg kan være på forkant inden for mit kompetenceområde. Livet er at være i konstant udvikling og for mig ophører den rejse aldrig. Kia Lingegård coach/konsulent, Wise Consulting, en virksomhed i Wise Group Wise happiness

18 Kvindelige ledere har det dårligere Der er ikke store forskelle på det fysiske helbred hos ledere og ikke-ledere. Derimod viste vores undersøgelse i 2014, at der er stor forskel på, hvordan kvinder og mænd i lederstillinger vurderer deres helbred. Af de mandlige ledere oplever 82 %, at de har et rimeligt eller udmærket fysisk helbred. De tilsvarende tal for kvindelige ledere er 72 %. Sandsynlige forklaringer er, at kvinder i højere grad har dobbeltarbejde, og at de i større udstrækning er mellemledere med pres fra begge sider. Leder med godt helbred: 82% 72% 76% Medarbejdere med godt helbred: 77% Kvinder Mænd Kvinder Mænd Wise happiness

19 Forskellen mellem det svenske og danske arbejdsmarked Der er en tæt sammenhæng mellem arbejdsglæde og ønsket om at søge nye græsgange. Gulduret for lang og tro tjeneste er længere væk i Danmark end i Sverige. Danske lønmodtagere er de mest mobile i EU, og det hænger sammen med Danmarks liberale regler for afskedigelser i forhold til de andre lande. Virksomhederne ruster sig til vækst, og der opstår flere muligheder end før. Vi oplever, at loyalitet ikke hænger sammen med længden af en ansættelsesperiode, men i højere grad handler om loyalitet overfor opgaverne og udfordringerne. Det strider ikke mod virksomhedernes ønsker, og det er en styrke på et fleksibelt arbejdsmarked med høj mobilitet. Lena Noaksson vd, Wise Consulting Wise happiness

20 Hvorfor gennemfører vi denne undersøgelse? Fakta om undersøgelsen Vi interesserer os i højere grad for det, der gør os lykkelige, end det, der gør os ulykkelige. Vi tror på at styrke de ting, vi gør godt, og ikke stirre os blinde på det, vi gør forkert. Det er vores vision, at Wise Group skal være en international koncern, hvor hver medarbejder har den sjoveste tid i sin karriere, og hvert datterselskab er kundernes selvfølgelige valg. Vores valgsprog er Forspring gennem mennesker. Medarbejdernes oplevelser af hverdagen smitter af på alle, man har kontakt med: kunder, leverandører, samarbejdspartnere, osv. Der er en tæt sammenhæng. Vi tror på menneskers iboende styrke til at gøre et godt stykke arbejde. Nordens ældste og største undersøgelse af lykke. Forskningen viser, at vi mennesker både har det godt og yder en bedre indsats, når vi får positiv feedback. I en verden fyldt med krav og store udfordringer er det ikke altid så nemt at finde det positive. Det er netop derfor, vi vil afdække og understrege det positive i livet med Wise Happiness. For fjerde år i træk rapporterer vi det, der gør os lykkelige, både privat og på arbejdet. Det gør vores undersøgelse til den ældste i Norden. Nyt i år er, at vi inkluderer information fra tidligere år i materialet. Nogle af drivkræfterne er indlysende, vi skal bare mindes om dem, mens andre ikke er lige så åbenlyse. Med Wise Happiness vil vi vise nogle af de positive drivkræfter, der er nødvendige for, at vi mennesker får energi til alt det, livet indeholder. Vi vil bruge vores viden fra denne undersøgelse til at lære, hvordan vi selv kan blive endnu bedre til at rådgive vores kunder og give vores medarbejdere bedre forudsætninger. Vejen til succes går gennem medarbejderne. Hvis vi kan blive bedre til at finde lykke, er det godt for alle, der arbejder i Wise Group, og dermed også for vores kunder. Deltagere Det er fjerde år, vi har gennemført undersøgelsen. Den er gennemført blandt mænd og kvinder i alderen år i Sverige og Danmark i februar 2015 via YouGov s Internetpanel - et såkaldt accesspanel med forudrekrutterede respondenter. Wise happiness

21 En invitation til undersøgelsen er også sendt ud til personer, som opfylder beskrivelsen. De udgør et repræsentativt udvalg af den svenske befolkning hvad angår køn, alder og religion. I alt har 2016 personer deltaget i 2015 og godt 5000 personer i tidligere år, halvdelen svenskere og halvdelen danskere. Undersøgelsen er ledet af en gruppe medarbejdere, som repræsenterer alle virksomheder i Wise Group. Datterselskabet Netsurvey med analytiker Jana Janssen har stået for sagkundskab og analyse. Sverige og Danmark Da tre af Wise Groups datterselskaber etablerede sig i Danmark i januar 2013 Wise Consulting, K2 Search og Sales Only omfatter undersøgelsen både Danmark og Sverige. Samarbejde med lykkeforskere Ligesom sidste år har vi fået hjælp af lykkeforsker ph.d. Filip Fors, som i 2012 forsvarede sin doktorafhandling Lycklig? Sju studier om livstillfredställelse och välbefinnande bestämningsfaktorer. Filip har også skrevet rapporten Nya mått på välfärd och livskvalitet på vegne af den svenske regerings fremtidskommission. Fra efteråret 2013 omfatter hans forskning også området arbejdsglæde. I Danmark samarbejder vi med Alexander Kjerulf, Chief Happiness Officer. Tak til Wise Happiness-gruppen: Kia Lingegård, Wise Consulting Sandra Szepesi og Åsa Daxberg Wise Professionals Mathias Linarfve Wise IT Peter Bolinder, Ulrika Imark og Jana Janssen Netsurvey Lena Lindahl K2 Search Åsa Allard Andersson Edge HR Elisabet Wohlfahrt Head of Corporate Culture, Wise Group Wise happiness

22 Yderligere information Michael Christiansen Country Manager, Wise Consulting Danmark Gitte Elling Country Manager, K2 Search Danmark Wise happiness

23 ABOUT WISE GROUP our subsidiaries Wise Group AB (publ) is a corporation which owns, starts and develops companies specializing in recruitment, consultancy and other services within Human Resources. Each of our subsidiaries is run as an independent business unit with its own management. By understanding our clients businesses and seeing the entire HR process as a tool to achieve business goals, we support our customers towards greater profitability. Wise Group has offices in Stockholm, Gothenburg, Malmoe in Sweden, Helsinki in Finland and Copenhagen in Denmark. For more info visit Wise Consulting - develops people and businesses, with a focus on business benefits. Specialists within HR, outplacement, development and change. Capacitet - management training. Taking specific methods as our starting point, we develop and coach leaders and managers thoroughly. Wise Professionals - specialist recruitment and staffing services with a personal touch. We work on behalf of some of Sweden s most attractive and well-known brands. KIMM - specialists in recruitment and consultant provision within communication, information, marketing and media. K2 Search - a business oriented consulting company which identifies, attracts and recruits key employees as managers, business oriented specialists and qualified sales people to our Swedish clients. Forte Executives - a modern provider of business-critical management recruitment solutions. We offer both recruitment and Interim Management for management groups and boards and can thus provide both permanent and temporary solutions. SalesOnly - specialists in recruiting qualified sales people and sales management Wise IT - recruitment and consultant provision within IT. EQonomy - specialists in recruitment and consultant provision of business-oriented economists. Edge HR - offers web-based services, HR systems and seminars and courses within HR, salaries and Swedish labour law. Netsurvey - helps businesses to identify key behaviours and activities to create change that drives increased growth and profitability. Wise happiness

Wise Happiness 2013. En undersøgelse om hvad der gør mennesker lykkelige. Sandra Szepesi, Sales Only

Wise Happiness 2013. En undersøgelse om hvad der gør mennesker lykkelige. Sandra Szepesi, Sales Only Wise Happiness 2013 En undersøgelse om hvad der gør mennesker lykkelige Sandra Szepesi, Sales Only Hvad gør os lykkelige? Alle stræber efter at være lykkelige. Men lykke kan af og til føles som et abstrakt

Læs mere

Wise Happiness 2014. En undersøgelse af, hvad der gør mennesker lykkelige. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersøgelse af, hvad der gør mennesker lykkelige. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersøgelse af, hvad der gør mennesker lykkelige Linda Frej, Wise IT Hvad gør mennesker lykkelige? Pensionister, mænd og danskere trækker rent statistisk vinderloddet i årets undersøgelse

Læs mere

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg

Arbejdsglæde. Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Arbejdsglæde Afdelingen for uddannelse og studerende DTU Cat Hindberg Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Praktiske bemærkninger Evidens Psykologi Management

Læs mere

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én?

2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? Synopsis: Hukommelse Synopsis-øvelse 1) Læs bilagene grundigt igennem og tag noter undervejs. 2) Find de psykologifaglige problemstillinger i bilagene og overvej, om de kan samles i én? 3) Undersøg problemstillingen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdsglæde. Jon Kjær Nielsen

Arbejdsglæde. Jon Kjær Nielsen Arbejdsglæde Jon Kjær Nielsen Hvad er arbejdsglæde? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan gør vi? (Masser af konkrete tips!) Praktiske bemærkninger Sjov er hemmeligheden bag Virgin s succes. - Richard Branson

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø. tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen Akademikernes psykiske arbejdsmiljø tendenser og anbefalinger Ved Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen 2 Akademikernes undersøgelse 2015 - I Fokus på akademikeres psykiske arbejdsmiljø delrapporter

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00

TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 TABU Øjenåbner: Smede knækker også halsen af stress Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 13. maj 2016, 05:00 Del: Fire ud af ti LO-medlemmer som smede, elektrikere og sosu'er har oplevet stress på jobbet

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere