VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST"

Transkript

1 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R M A R T S VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST DET ER IKKE HELT LET AT ANBEFALE DENNE OVERENSKOMST, MEN VI KAN IKKE KOMME LÆNGERE ØKONOMISK OG POLITISK. KRÆFTERNE SKAL BRUGES PÅ AT FORBEREDE NÆSTE OVERENSKOMST, MENER FORMANDEN AF ANNA DALSGAARD DM s formand, Ingrid Stage, har overstået endnu en periode med mange og lange overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Og selv om forhandlingerne denne gang har været flere og længere, er anstrengelserne ikke proportionale med resultaterne. Der er tale om noget nær en vedligeholdelsesoverenskomst, og så er der alligevel noget at glædes over. Formanden er fx glad for, at det lykkedes at slå angrebet på den kollektive aftaleret tilbage. Finansministeren og Personalestyrelsen har været højtprofilerede i medierne hele sidste efterår, hvor de har kørt på, at det kollektive og centrale er lidt gammeldags, og at medarbejderne i det offentlige selv vil forhandle deres løn. Det er de ikke kommet igennem med, siger Ingrid Stage og understreger, at der INDHOLD ikke engang er vedtaget forsøgsordninger, som man ellers ved tidligere overenskomster har været nødt til at betale med. Fx med plustid og forsøgsordninger om mere individualitet. Individuel løn kan være tillokkende for de stærke og mest efterspurgte medarbejdere, som mener, at de selv kan forhandle en bedre løn. Det er jeg ikke sikker på. Til gengæld er jeg sikker på, at det bliver svært for fx nyuddannede at få en ordentlig løn, hvis de skal forhandle individuelt. Især i en periode med høj ledighed blandt nyuddannede, siger hun. DM ønskede bedre procedurer for lokalforhandlingerne. Fx forhåndsaftaler, hvor krav og rammer lægges fast. Men selv om det havde høj prioritet hos DM, var det ikke muligt at komme igennem med det. Finansministeriets krav om individuel lønforhandling og vores krav om bedre procedurer udlignede hinanden, siger Ingrid Stage. 1 VEDLIGEHOLDELSESOVERENSKOMST 1-3 DE ENKELTE FORLIG 4-7 OVERENSKOMSTRESULTATET TIL AFSTEMNING 5 FORMANDENS KOMMENTAR 8 TR-ÅRSMØDE I DM OFFENTLIG 9 BONUS FOR FEJL 10 BRUG FOR UDENLANDSKE AKADEMIKERE 10 FAGLIG BREVKASSE 11 KURSER FOR TILLIDSVALGTE NYVALGTE TILLIDSVALGTE 14 DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. Øvrige medlemmer kan få nyhedsbrevet gratis, hvis de ønsker det. Abonnement og arkiv: Redaktion: Gitte Grønnemose Butler (ansv.hav.), Anna Dalsgaard (redaktør), Helle Reedtz Funder Tilrettelæggelse: aparte DM - Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon ISSN HÅRDT ANGREB PÅ ARBEJDSTIDEN Ingrid Stage mener, at finansministeren har indledt et generelt angreb på fagforeningernes værn af arbejdstiden. På DM-området var specielt DM s medlemmer på professionshøjskolerne udset til at skulle levere mere arbejdstid, mens det for andre områder var lægerne og gymnasielærerne. Der var et voldsomt pres lige til det sidste også på professionshøjskolerne, siger Ingrid Stage, som får varme og glød i stemmen, når hun taler om arbejdstiden: Det er klokkeklart, at der er et voldsomt pres på medlemmerne, og de skal ikke presses yderligere. Det er svært for den enkelte at stå imod, hvis arbejdstiden ikke er reguleret i overenskomsten. Det holdt hårdt i forhandlingerne. Kravene om, at den enkeltes arbejdstid ikke skulle overenskomstreguleres samt individuel løn var med i både de overordnede forhandlinger på CFU-niveau og på AC-niveau. Det lykkedes at slå angrebet tilbage. Til gengæld var det svært at få noget igennem. Man kan sige, at vi ikke har solgt noget og heller ikke fået ret meget, siger hun. FORTSÆTTES SIDE 2

2 OK 11 FORTSAT Det er dog besluttet at lave en form for serviceeftersyn af arbejdstid og lønvilkår frem til næste overenskomst. Det betyder, at opgaven til næste overenskomst allerede begynder 1. april, og vi vil gerne være med til at give aftalerne et serviceeftersyn, og ad denne vej blandt andet være med til at bane vejen for bedre procedurer for lokalløn, siger Ingrid Stage. ARBEJDSTIDEN PÅ UNI ERNE UÆNDRET Ingrid Stage stod selv i spidsen for forhandlingerne på universitetsområdet, og selv om en løsning af arbejdstidsproblemerne på universiteterne var højt prioriteret, lykkedes det ikke at få et gennembrud. Jeg er meget ked af, at det ikke lykkedes at tage hul på arbejdstiden på universiteterne, selv om det ser ud som der er en erkendelse af, at det er et problem, siger hun. Det var med lige til det sidste. Men de ville ikke give os noget på universitetsområdet, når vi ikke kunne gå ind på at sælge arbejdstiden andre steder i det offentlige. Det blev koblet sammen, selv om det ikke har noget med hinanden at gøre. Det er urimeligt, at det faldt til jorden, og vi skal overveje, hvordan det ikke sker næste gang, siger formanden. Timelærernes ansættelsesforhold på universiteterne var også blandt de emner, DM ønskede at forhandle og heller ikke kom igennem med: Men det betyder ikke, at vi har opgivet, for vi kan tage deres forhold op igen i forhandlingerne om stillingsstrukturen. Hun mener, at når man ser samlet på universitetsområdet og kulturministeriet, er der alligevel forhandlet noget hjem for nogle grupper af medlemmer, som har et efterslæb, og det er glædeligt. Til gengæld er hun også ked af udsigten til reallønsfald for medlemmerne i staten, selv om det var forventeligt, men selvfølgelig ikke nogen ønskesituation for en fagforening. Jeg tror mange medlemmer i staten har taget det til efterretning. Vi begyndte forhandlingerne med en gæld, og det er svært at se ud over det. Samtidig glæder hun sig over, at de ansatte i kommuner og regioner er tættere på reallønnen, da sluttrinet her er hævet med lidt mere end kroner. MÆND FÅR IKKE MERE BARSEL Formanden ærgrer sig over, at DM ikke kom igennem med kravet om mere barsel til mænd, selv om det var et højtprioriteret krav. Et krav som udsprang fra DM, og som det lykkedes at skaffe opbakning til både blandt de øvrige AC-organisationer og i de store forhandlingsfællesskaber. Jeg er rigtig glad for den store opbakning fra de øvrige faglige organisationer og rigtig ked af, at finansministeren satte en fod i døren for kravet, selvom det var ganske billigt og ville være et godt signal. Det er både uforståeligt og utilfredsstillende, at finansministeren ikke valgte at gøre noget for ligestillingen i en periode, hvor det ikke var muligt at opnå generelle lønstigninger, siger hun. Dette krav var også inde i billedet helt til det sidste, men der var ikke noget at gøre. Det kedelige er, at det virkede som om kommunerne og regionerne ønskede det, men at Finansministeriet havde en form for veto her. Det ser ud som om finansministeren er 110 procent i mod alt, der bare lugter af mindre arbejdsudbud, og i denne sammenhæng er det brandærgerligt, siger Ingrid Stage, som også ærgrer sig lidt over, at overenskomsten ser mere seniorvenlig ud end ungdomsvenlig. Seniordagene er blevet permanente, og det er selvfølgelig godt. Men vi ville hellere have brugt pengene på feriepenge til nyuddannede. Men arbejdsgiverne mener åbenbart ikke, at nyuddannede behøver holde ferie. Jeg tror, at det igen hænger sammen med finansministerens syn på arbejdsudbuddet. Men de nyuddannede, som får arbejde i kommuner og regioner får heldigvis relativt hurtigt glæde af, at sluttrinet er forhøjet,, siger Ingrid Stage. HVORDAN SKAL OK EN FORMIDLES På spørgsmålet om, hvordan tillidsrepræsentanterne skal sælge den nye overenskomst til kollegerne, siger formanden, at det kommer an på, hvor man er tillidsrepræsentant. På statens område kan det være svært at sælge den. Man skal nok sige det, som det er, at det er en vedligeholdelsesoverenskomst, bort set fra nogle grupper, som har fået tillæg. Vi har groft sagt ikke givet noget og ikke fået noget. Men der ligger en hvis værdi i at slå et angreb tilbage, som vi gjorde det med angrebet på arbejdstiden og de kollektive lønforhandlinger, siger hun. Vi havde jo fået penge på forhånd, og det er sådan det fungerer. Derfor er overenskomsten også kun toårig, og jeg håber, det bliver udjævnet til om to år, så vi kan starte på en frisk. I kommuner og regioner, mener hun, resultat er bedre, end man kunne frygte. De generelle lønstigninger er højere end i staten, og vi har forhøjet sluttrinet med kroner, siger hun. Desuden skal vi lave en fælles vejledning med KL om rådighedstillæg. KL er enig i, at for få DM ere får tillæg i forhold til Djøf ere, så det er meget positivt. I regionerne er pensionsprocenten tillige sat op, og vi skal sammen med Danske Regioner kortlægge karrierevejene for ikke-lægelige akademikere på fx hospitaler. Karrierevejene skal være mere transparente, og det arbejde vil vi gerne indgå i. DERFOR ANBEFALER DM ET JA Et lille flertal i DM anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til den to-årige overenskomst. Og selv om flertallet er snævert er det ikke udtryk for, at der var stor uenighed i hovedbestyrelsen. Der var en god diskussion. Og dem, der stemte nej gjorde det ikke, fordi de mente, man ville kunne opnå bedre forhold eller få en konflikt, siger Ingrid Stage. FORTSÆTTES SIDE 3 2

3 OK 11 FORTSAT De privatansatte og universitetslærerne stemte nej. De privatansatte, fordi de er bange for at resultatet skal smitte af på lønforhandlingerne i det private. Universitetslærerne stemte nej, fordi de er nødt til at gøre opmærksom på, at det ikke er godt nok på deres område. Jeg forstår godt, at det blev et snævert flertal, og jeg anbefaler heller ikke et ja med armene i vejret. Det er faktisk ikke helt let at anbefale denne overenskomst. Men hendes vurdering er, at det ikke er muligt at gå tilbage og få et bedre resultat. Flere store organisationer har ligeledes meldt ud, at man ikke vil kunne gøre det anderledes. Jeg vurderer også, at et nej heller ikke ville føre til en konflikt, og det tror jeg heller ikke medlemmerne ønsker. Jeg tror, vi har fået det bedst mulige resultat lige nu, og jeg betragter det også som et resultat at slå et angreb tilbage. Økonomisk og politisk kunne vi ikke være kommet længere, så det er bedre at bruge kræfterne på at forberede næste overenskomst, siger Ingrid Stage. Vi skal begynde med at forholde os til, at der kommer et endnu stærkere pres på aftaleretten. Derfor skal vi forberede os på, hvordan vi skal tackle det. Det kan vi blandt andet gøre via arbejdet med serviceeftersynet. Det skal vi bruge kræfterne på, slutter formanden. ORIENTERINGSMØDER OM OVERENSKOMSTRESULTATET 3 DM indbyder tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter til orienteringsmøde om resultatet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Formålet med møderne er at give et overblik over, hvad resultatet betyder for dig og dine kolleger. ALLE MØDER ER KLOKKEN AALBORG: TORSDAG 24. MARTS 2011 Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg ODENSE: ONSDAG 30. MARTS 201 Grand Hotel i Odense, Jernbanegade 18, 5000 Odense C MØDERNE I KØBENHAVN OG ÅRHUS ER ALLEREDE AFHOLDT Læs mere om møderne på og tilmeld dig hos Vibeke Højlund i DM på Husk at oplyse, hvilket møde du gerne vil deltage i.

4 OK 11 AF HELLE REEDTZ FUNDER DE ENKELTE FORLIG KOMMUNER Resultatet af forhandlingerne på det kommunale område betyder blandt andet et længere opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter og en forhøjelse af sluttrinet på AC-skalaen med kroner årligt. Det kan også få betydning for offentligt administrativt ansatte DM ere, at parterne har forpligtet sig på at drøfte, hvilke stillinger der kan omfattes af rådighedstillæg. RESULTATER: LØN OG DEN SAMLEDE ØKONOMI I ALT Generelle lønstigninger 1,84 1,10 0,20 3,14 procent Skøn for udmøntning af reguleringsordningen - 1,23 0,10 0,64-0,49 procent Tilgodehavende fra reguleringsordningen - 0,61 0,61 0,00 0,00 procent Seniordage 0,00 0,08 0,00 0,08 procent I alt 0,00 1,89 0,84 2,73 procent 4 AC-forbedringer 0,00 0,30 0,00 0,30 procent Stigning i alt 0,00 2,19 0,84 3,03 procent Hertil kommer den lokale løndannelse, det vil sige tillægsforhandlingerne, som forventes at give 0,2 procent i både 2011 og Tallet for tillægsforhandlingerne er ikke en garanteret pulje, men et estimat. Kommunernes Landsforening har dog garanteret i overenskomsten, at der er midler til lokal løndannelse. Med udgangspunkt i estimatet vil det give en samlet økonomi på 3,43 procent. Andre resultater, der er værd at bemærke for kommunalt ansatte DM ere, er blandt andet: Lønnen på sluttrin 8 og lønnen for special- og chefkonsulenter stiger fra 1. januar 2012 med cirka kroner årligt. Arbejdsmiljørepræsentanter får nu ligesom tillidsrepræsentanter mulighed for at få funktionstillæg. Bachelorer bliver også omfattet af overenskomstens bestemmelser om rådighedstillæg. ANDRE RESULTATER Seniordage bliver permanente. Det betyder, at du får ret til: to seniordage om året, hvis du er fyldt 60 år tre, hvis du er fyldt 61 år fire, hvis du er fyldt 62 år. Retten til seniordage gælder også chefer. ATP-bidraget stiger med cirka 65 kroner om måneden: Bidraget går fra E-niveau til A-niveau og er dermed på niveau med privatansattes. DM skal sammen med Kommunernes Landsforening (KL) drøfte, i hvilke stillinger der skal ydes rådighedstillæg, og drøftelserne skal munde ud i en central fælles vejledning med KL. Vejledningen skal give klarere retningslinjer for tildeling af tillægget, og det kan åbne mulighed for rådighedstillæg til flere DM ere. Både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter får mere tryghed i ansættelsen, idet de bliver sikret et opsigelsesvarsel på mindst seks måneder, hvis de opsiges på grund af arbejdsmangel. Et par nye uddannelser bliver dækket af DM s overenskomst: Cand.soc. er med uddannelsesretning i miljø- og konfliktanalyse, miljøplanlægning, evaluering, sociologi og kulturanalyse, FORTSÆTTES SIDE 5

5 OK 11 FORTSAT europæiske studier, udvikling og internationale relationer, socialt arbejde, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller samfundsfag, når der er tale om gymnasielæreruddannelsen. Cand.musicae. er er dækket af DM s overenskomst, når de har en administrativ stilling. På ligestillingsområdet rummer forliget en række aftaler, som skal bidrage til det videre arbejde med ligestilling i kommunerne. Der skal blandt andet nedsættes en projektgruppe, som skal undersøge lønforskelle i den lokale løndannelse, og kommunerne skal arbejde systematisk med erfaringer fra Charter for flere kvinder i ledelse. Herudover skal den årlige udviklingssamtale afholdes, når barselsorloven er afsluttet, hvis orloven har forhindret samtalen tidligere. gengæld har udvalgene fået mulighed for at deltage i strategiske drøftelser om arbejdspladsen hver andet år. Der er enighed om at have fokus på kompetenceudvikling og faglig ajourføring for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanternes arbejde skal i videst muligt omfang tilrettelægges sådan, at den faglige bredde tilgodeses, samtidig med at der er tid til TRarbejdet. Reguleringsordningen videreføres, og der er aftalt et nyt grundbeløb fra april Reguleringsordningen har til formål at sikre en ensartet lønudvikling på det private og det offentlige arbejdsmarked. Forliget dækker en række aftaler, der skal bidrage til en forenkling af organiseringen i SU og MED-udvalg. Nogle af udvalgenes obligatoriske arbejdsopgaver er taget ud af rammeaftalen. Til FORTSÆTTES SIDE 6 OVERENSKOMSTRESULTATET SKAL TIL AFSTEMNING 5 De offentlige overenskomstforhandlinger for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 er foreløbig slut for DM s vedkommende. Et lille flertal i DM s hovedbestyrelse anbefaler et ja til resultatet, som sendes til urafstemning blandt DM s medlemmer. Alle stemmeberettigede medlemmer af DM får tilsendt et stemmekort og kan afgive deres stemme elektronisk mellem 18. marts og 1. april. Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort i begyndelsen af april. Betydningen af et ja eller et nej fra DM s side til overenskomstresultatet afhænger af det samlede afstemningsresultat i AC. Det er AC, der samlet set afgør, om overenskomstresultatet bliver vedtaget.

6 OK 11 FORTSAT REGIONER Resultatet på det regionale område ligger tæt op ad resultatet på det kommunale område. Ligesom KL har RLTN, som forhandler for regionerne, anerkendt, at der er økonomi til lokalløn, selvom der ikke direkte er afsat puljer. LØN OG DEN SAMLEDE ØKONOMI I alt Generelle lønstigninger 1,82 1,07 0,21 3,10 procent Skøn for udmøntning af reguleringsordningen - 1,22 0,09 0,64-0,49 procent Tilgodehavende fra reguleringsordningen - 0,60 0,60 0,00 0,00 procent Værdien af seniordage som bortfalder 0,00 0,12 0,00 0,12 procent I alt 0,00 1,88 0,85 2,73 procent AC-forbedringer 0,00 0,30 0,00 0,30 procent Stigning i alt 0,00 2,18 0,85 3,03 procent Hertil kommer den lokale løndannelse, det vil sige tillægsforhandlingerne, som forventes at give 0,2 procent i både 2011 og Tallet for tillægsforhandlingerne er ikke en garanteret pulje, men et estimat. RLTN har dog garanteret i overenskomsten, at der er midler til lokal løndannelse, og det bliver skrevet ind i overenskomsten, hvordan det lokale økonomiske råderum påvirkes og opgøres. Med udgangspunkt i estimatet vil det give en samlet økonomi på 3,43 procent. Pensionsprocenten forhøjes fra 1. januar 2012 fra 17,5 til 17,66 procent. Lønnen på sluttrin 8 og lønnen for special- og chefkonsulenter stiger fra 1. januar 2012 med cirka kroner årligt. ATP-bidraget stiger med cirka 65 kroner om måneden: Bidraget går fra E-niveau til A-niveau og er dermed på niveau med privatansattes. Bachelorer bliver også omfattet af overenskomstens bestemmelser om rådighedstillæg. Den forsøgsordning med mulighed for individuelle forhandlinger for special- og chefkonsulenter, som var en del af overenskomstaftalen i 2008, fortsætter. ANDRE RESULTATER Et par nye uddannelser bliver dækket af DM s overenskomst: Cand.soc. er med uddannelsesretning i miljø- og konfliktanalyse, miljøplanlægning, evaluering, sociologi og kulturanalyse, europæiske studier, udvikling og internationale relationer, socialt arbejde, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller samfundsfag, når der er tale om gymnasielæreruddannelsen. Der er enighed om at have fokus på kompetenceudvikling og faglig ajourføring for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanternes arbejde skal i videst muligt omfang tilrettelægges sådan, at den faglige bredde tilgodeses, samtidig med at der er tid til TRarbejdet. Forliget dækker en række aftaler, der skal bidrage til en forenkling af organiseringen i SU og MED-udvalg. Nogle af udvalgenes obligatoriske arbejdsopgaver er taget ud af rammeaftalen. Til gengæld har udvalgene fået mulighed for at deltage i strategiske drøftelser om arbejdspladsen hver andet år. 6 Arbejdsmiljørepræsentanter får ligesom tillidsrepræsentanter mulighed for at få funktionstillæg. Der skal indgås forhåndsaftaler om tillæggets størrelse i de enkelte regioner. Reguleringsordningen, som har til formål at sikre en ensartet lønudvikling på det private og det offentlige arbejdsmarked, videreføres, og der er aftalt et nyt grundbeløb fra april FORTSÆTTES SIDE 7

7 OK 11 FORTSAT STATEN Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikernes Centralorganisation (AC) udgjorde overfor Personalestyrelsen forhandlingsparterne på det statslige område. DM s formand Ingrid Stage sad med ved AC-forhandlingerne, der desværre ikke førte til de gennembrud i forbindelse med blandt andet arbejdstiden på universiteterne, som DM havde håbet på. Til gengæld kom Finansministeriet ikke igennem med deres krav om individualiserede lønforhandlinger og forhandlinger om arbejdstid. Det vil sige, at tillidsrepræsentantens rolle skulle minimeres. Resultatet betyder konkrete forbedringer for blandt andet Kulturministeriets område. LØN OG DEN SAMLEDE ØKONOMI I alt Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 procent Skøn for udmøntning af reguleringsordningen - 1,48 0,03-1,45 procent Samlet lønstigning 0,00 1,70 1,70 procent Hertil kommer den lokale løndannelse, det vil sige tillægsforhandlingerne, som forventes at give 0,9 procent i både 2011 og Tallet for tillægsforhandlingerne er dog ikke en garanteret pulje, men et estimat, som man altså forsigtigt kan lægge til den samlede lønstigning. Resultatet lander herved på en samlet økonomisk ramme på 3,5 procent. Ansatte inden for AC-området bliver rykket op på en højere ATPsats og bidraget stiger fra 2.462,40 kroner om året til 2.851,20 kroner om året. Forhandlingsparterne blev herudover enige om at drøfte stillingsstrukturen på universiteterne i overenskomstperioden. Andre punkter, der er værd at fremhæve for DM ere, er: MSK-tillægget udløber. Det er et tillæg for lektorer og seniorforskere ved universiteterne med særlige kvalifikationer. Provenuet herfra bruges blandt andet til: Justering af stillingsstrukturerne og tillæg for videnskabeligt personale ved Konservatorskolen, Det Informationsvidenskabelige Akademi og arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Tillæg til seniorforskere og seniorrådgivere ved arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet. Tillægget udgør cirka kroner årligt. Et årligt tillæg på cirka kroner til studielektorer ved universiteterne. Tjenestemænd har ret til et engangsbeløb, når de bliver pensioneret, efter at have optjent 37 års pensionsalder 1. januar 2019 eller senere. Engangsbeløbet udgør 15 procent af den pensionsgivende løn, og bliver beregnet på baggrund af lønsatsen på pensionstidspunktet. Optjeningen sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Tjenestemænd, som er fyldt 60 år, kan omklassificeres individuelt efter de samme regler som tjenestemænd under 60 år. Karensperioden er dermed ikke længere en del af overenskomsten. Den betød, at man skulle bestride en stilling i to år, før man havde ret til at blive omklassificeret, hvis man var fyldt 60 år, da man skiftede stilling. ANDRE RESULTATER Et par nye uddannelser bliver dækket af DM s overenskomst: Cand.soc. er med uddannelsesretning i miljø- og konfliktanalyse, miljøplanlægning, evaluering, sociologi og kulturanalyse, europæiske studier, udvikling og internationale relationer, socialt arbejde, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller samfundsfag, når der er tale om gymnasielæreruddannelsen. Cand.musicae. er er dækket af DM s overenskomst, når de har en administrativ stilling. Det bliver muligt at indgå en frivillig fratrædelsesordning for alle uansat alder ved personalereduktioner. Ordningen giver medarbejderne mulighed for at få op til seks måneders løn eller op til fire års opskrivning af pensionsalderen. Retten til seniorbonus bortfalder og udløber med udgangen af Det skyldes, at den nuværende ordning fra OK 08 var midlertidig og finansieret af trepartsmidlerne. Der er aftalt et serviceeftersyn af de overenskomstmæssige og aftalemæssige rammer, som vedrører blandt andet: lønsystemets opbygning, rådighedsordningerne forhandlingsregler og procedurer, fravigelse af overenskomstens bestemmelser og stillinger på special- og chefkonsulentniveau. Reguleringsordningen videreføres, og der er aftalt et nyt grundbeløb fra april Reguleringsordningen har til formål at sikre en ensartet lønudvikling på det private og det offentlige arbejdsmarked. 7

8 FORMANDENS KOMMENTAR TO SKRIDT FREM OG TO TILBAGE OK-11 forhandlingerne er afsluttet. Og resultaterne er til at overse. På statens område får vi blandt andet udlignet en del af efterslæbet på Kulturministeriets område og for studielektorerne på universiteterne i form af en forhøjelse af det centrale tillæg. Der er også afsat midler til en ajourføring af stillingsstrukturen for undervisnings- og forskningsinstitutioner under Kulturministeriet. Til gengæld betyder resultatet også, at de statsansatte der kun får generelle lønstigninger kan se frem til et reallønsfald i overenskomstperioden. På det kommunale område får nyansatte bachelorer også ret til rådighedstillæg, og vi har aftalt et projekt med KL om præcisering af, hvilke stillinger, der kan omfattes af rådighedstillæg. Vi får også forbedret opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter, en permanentliggørelse af seniordage og endelig en forhøjelse af sluttrinet på AC-skalaen. På det regionale område får vi ligeledes en forhøjelse af sluttrinet på AC-skalaen, ret til rådighedstillæg for bachelorer og en forhøjelse af pensionsprocenten. Der er desuden afsat midler til et projekt om mere attraktive karrieveje for akademikere. Med andre ord er resultatet ikke ligefrem strålende. Men det hører med til historien, at vi fik forhindret finansministerens planer om øgede individuelle lønforhandlinger og udmøntning af lønstigningerne lokalt. Vi fik også spoleret Personalestyrelsens planer om, at arbejdstiden ikke skulle overenskomstreguleres. Fx var DM s medlemmer på professionshøjskolerne udset til at skulle levere mere arbejdstid samtidig med en udtynding af aftaleretten. I det hele taget har vi fra start til slut fået tydelige ideologiske signaler om forringelser af aftaleretten og øget fokus på individualitet. Den kollektive aftaleret for lønforhandlinger og arbejdstid har været under angreb. Finansministeren har i hele perioden været på en slags korstog mod den danske model. Jeg opfatter det som en vigtig sejr at vi fik sat i hvert fald en foreløbig stopper for de planer, og jeg tror på, at vi har fået det bedste ud af en på forhånd svær situation. Derfor anbefaler jeg også et ja til overenskomsten. Også selv om det desværre ikke lykkedes at få vores såkaldt bløde krav forhandlet igennem. Øremærket barsel til mænd ville have klædt denne overenskomst. Og en regering der påstår at den prioriterer ligeløn, har altså et forklaringsproblem, når man så benhårdt har nægtet at forhandle denne del af vores oplæg. Bedre aftaler om arbejdstid for ansatte på universiteterne og mere tryghed i ansættelsen, særligt for timelærere, samt forbedrede procedureregler for lokale lønforhandlinger fik vi heller ikke igennem. Og det på trods af, at vi har fremlagt dokumentation for, at vores universitetsansatte medlemmer leverer et meget stort ubetalt merarbejde. Men på trods af, at det faktisk ikke var dyre krav, og Personalestyrelsen rent faktisk anerkendte problemet med manglende merarbejdsregler på universiteterne, ville de altså ikke være del af en løsning på området. Uddannelser i verdensklasse klinger lidt hult i den forbindelse. Derfor ved jeg allerede nu, hvad der skal prioriteres i det fremtidige arbejde. DM s mærkesager skal i fokus i forberedelsen af de næste forhandlinger, og forberedelserne starter allerede nu. Venlig hilsen 8

9 TR-ÅRSMØDE 2011 I DM OFFENTLIG NYE TR-VÆRKTØJER DEN ATTRAKTIVE AC-ARBEJDSPLADS RESULTAT AF OK-11 FOR OFFENTLIGT ADMINISTRATIVT ANSATTE TILLIDSREPRÆSENTANTER OG SUPPLEANTER APRIL 2011 PÅ HOTEL PRINDSEN, ALGADE 13, 4000 ROSKILDE PROGRAM DAG 1: TIRSDAG 12. APRIL Ankomst Check-in med kaffe, te og brød Årsmødet åbner Velkomst og program ved formand for DMO, Peter Grods Hansen Opsamling på dag 1 Præsentation af program for dag 2 Opsamling på dagen ved Peter Grods Hansen Pause Årsmøde-middag OK-11 Hvad blev resultatet, og hvad vil det betyde? Ved Peter Grods Hansen og Ingrid Stage Debat og input Frokost TR s muligheder for at skabe en attraktiv AC-arbejdsplads Indledning, herunder om fremskrivning af behov for ac-arbejdskraft samt om tillidsrepræsentanternes muligheder for at skabe en mere attraktiv AC-arbejdsplads via personalepolitikken Oplæg med udgangspunkt i undersøgelsen: En attraktiv akademisk arbejdsplads Debat i plenum PROGRAM DAG 2: ONSDAG 13. APRIL Kaffe, te og brød, herunder: Check-in for nye deltagere :45 Workshopper (Fire af nedenstående seks emner bliver afholdt ud fra forhåndstilkendegivelser) Tidsbegrænsede ansættelser Tillidsrepræsentantens rolle som bisidder v. sygefraværssamtaler Løntilskud Lønforhandlinger i en krisetid Inspiration til klubarbejdet Afskedigelser Pause Pause DMO s nye værktøjer og virtuelt TR-netværk Præsentation af DM s undersøgelse af TR s arbejdsmiljø Præsentation af nye værktøjer med baggrund i sidste årsmødes ønsker: º Afskedigelser º Inspiration til klubarbejdet Præsentation af DM s virtuelle netværk for DMO s tillidsrepræsentanter Input fra forsamlingen til yderligere værktøjer Opsamling på workshopper Præsentationer og debat Opsamling på TR-årsmøde Opsamling ved Peter Grods Hansen Frokost og afrejse LÆS MERE OM ARRANGEMENTET PÅ

10 BONUS FOR FEJL KØBENHAVNS KOMMUNE HAR INDFØRT TILLIDSBASERET LEDELSE. LEDERE SKAL TURDE HANDLE PÅ EGEN HÅND Sidst på året tropper lederne af kommunens kultur- og fritidsinstitutioner en ad gangen op på administrerende direktør Carsten Haurums kontor på Københavns Rådhus med et ganske særligt ærinde. De skal hver især redegøre for to fejl, de har begået i løbet af det forgangne år. Ikke for at undskylde dem, men for at få udbetalt deres fulde bonus. Det indgår nemlig i hver enkelt leders resultatlønskontrakt, at han eller hun er forpligtet til at begå mindst to fejl af strategisk og taktisk karakter om året. Desuden skal de på kvalificeret vis modsige direktionen, når lejlighed byder sig, skriver Væksthus for Ledelse. HANDLING OG FEJL HÆNGER SAMMEN Tofejlsreglen er selvfølgelig også en gimmick, men vi mener og tager den skam alvorligt. Den er et konkret udtryk for, at vi gerne vil vise fuld tillid til vores institutionsledere. De skal turde handle på egen hånd, og når man handler, begår man fejl. Så det er deres handlekraft og risikovillighed, vi belønner. Men det er klart, at det ikke skal være dumme eller banale fejl, og at de ikke får point for at begå den samme strategiske fejl to gange, siger Carsten Haurum til Væksthus for Ledelse. Initiativet er blot ét element i det paradigmeskifte inden for styring og ledelse, forvaltningen har gennemført over de sidste par år under overskriften tillidsbaseret ledelse. Den røde tråd i forandringerne er at give lederne mest muligt rum til at lede og udvikle deres institutioner, så flest mulige ressourcer bruges på at udvikle tilbud til borgerne lokalt frem for på administrativt arbejde. VÆK FRA NULFEJLSKULTUR Direktøren forklarer, at forvaltningen med det nye tillidsparadigme har søgt et alternativ til de to dominerende styringsmodeller i den offentlige sektor: Rettigheds- og markedsparadigmet. Begge fører efter hans vurdering til et overdrevent fokus på at måle og dokumentere alt, hvad man gør. Tillidsparadigmet er hverken fuldt udfoldet eller fejlfrit. Men det er vigtigt hele tiden at holde det op mod alternativet, den hierarkiske styring og nulfejlskulturen, som ved gud også har massive fejl og mangler. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at grundprincipperne i vores mindset er fremtidens løsen for den offentlige sektor, siger Carsten Haurum til Væksthus for ledelse. Læs hele artiklen Slip nu institutionerne fri på 10 BRUG FOR UDENLANDSKE AKADEMIKERE DM VIL I KONTAKT MED DE UDENLANDSKE AKADEMIKERE HER I LANDET, SÅ DE KAN FÅ VILKÅR, DER SVARER TIL DERES DANSKE KOLLEGER Danske virksomheder har fået øjnene op for at ansætte udenlandske akademikere i Danmark til lønninger langt under dansk niveau. Både arbejdsgivere, AC og forskere vurderer, at fænomenet er i vækst, skriver Berlingske. DM er af den holdning, at danske virksomheder har brug for udenlandske akademikere, fordi de bidrager med noget andet end danske højtuddannede. Udenlandske akademikere har af naturlige årsager en helt anden baggrund end danskere. De har en anden tilgang til innovation og til at indgå i et arbejdsfællesskab, som vi kan lære meget af, siger formand for DM, Ingrid Stage. Problemet er naturligvis lønningerne, som i mange tilfælde ligger langt under dansk niveau. Og det er naturligvis ikke i orden. For at komme det til livs kræver det, at vi alle, fagforeninger, ansatte og politikere, siger fra over for dette fænomen i vækst, siger Ingrid Stage og retter skytset mod den virkelige skurk, virksomhederne: De har et moralsk ansvar for at undgå, at denne tendens griber om sig, da det er dem, der henter den udenlandske arbejdskraft her til landet. DANSKE UNGE TABER DEN ULIGE KAMP Med den nuværende høje ledighed for nyuddannede in mente er hun bekymret for, at danske unge bliver taberne i den ulige konkurrence. Det er dybt beklageligt og uretfærdigt for unge danske akademikere og deres jobmuligheder, når de bliver begrænsede af lavtlønnede udlændinge, der påtager sig arbejde til en løn eller på vilkår langt under dansk niveau, siger Ingrid Stage. Hun frygter for den fremtidige udvikling, når der kommer mangel på arbejdskraft i Danmark. Vi står meget snart i en situation, hvor vi mangler højtuddannet arbejdskraft i Danmark, og alt tyder derfor på, at danske virksomheder i stigende grad vil benytte sig af udenlandsk arbejdskraft. Min frygt i den forbindelse er, at misbruget af udenlandske arbejdskraft desværre vil tage til, siger Ingrid Stage. DM vil nu gøre en yderligere indsats for at få kontakt til de udenlandske akademikere her i landet, så de kan blive organiseret og derigennem få vilkår, der svarer til deres danske kolleger. Fra

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER KOMMUNERNE REGIONERNE SÅDAN LEVER I OP TIL DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER 8 FORMANDENS KOMMENTAR 9

PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER KOMMUNERNE REGIONERNE SÅDAN LEVER I OP TIL DE NYE ARBEJDSMILJØREGLER 8 FORMANDENS KOMMENTAR 9 DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R M A J 2 0 1 1 AF JON FINSEN, FORHANDLINGSCHEF, JF@DM.DK PENGE TIL LOKALE LØNFORHANDLINGER DER ER STADIG

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008

OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 OVERENSKOMSTAFTALERNE 2008 Staten side 3 Kommunerne side 10 Regionerne side 16 Ja til overenskomstaftalerne side 22 - anbefaling fra medlemmer af DM s hovedbestyrelse Nej til overenskomstaftalerne side

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012

Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Revideret oplæg om nyt lønsystem Forsikringsløn Version 5 26. november 2012 Parterne har i arbejdsgruppen om Forsikringsløn fortsat drøftelserne om afskaffelse af det eksisterende anciennitetssystem og

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) AC - Sekretariatet Den 22. november 2010 JEH/bef/ch Sagsnr. 201000526-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) Note 1. Overenskomstens område a. Følgende uddannelser

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

KRAV TIL OK 13 DM - FAGLIGT NYT INDHOLD DET ER TID TIL AT HOLDE KLUBMØDER OG TIL AT INDSENDE FORSLAG TIL OVERENSKOMSTKRAV

KRAV TIL OK 13 DM - FAGLIGT NYT INDHOLD DET ER TID TIL AT HOLDE KLUBMØDER OG TIL AT INDSENDE FORSLAG TIL OVERENSKOMSTKRAV DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R D E C E M B E R 2 0 1 1 KRAV TIL OK 13 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK DET ER TID TIL AT HOLDE KLUBMØDER

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere