Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR"

Transkript

1 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1

2 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa Bredbånd 6 Aftalevilkår for WebTv tjenesten 18 Tillægsvilkår for Stofa OnlineDisk 20 Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på Stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Rigtig god fornøjelse! Kontaktoplysninger 24 2 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 3

3 Værd at vide inden du går i gang Krav til din computer: For at kunne anvende Stofa Bredbånd er der en række krav til din computer: Hardware minimum: Intel Pentium II med minimum 64 MB Ram 100 MB ledig plads på harddisken ledigt PCI slot til netværkskortet Software: Windows NT/2000/XP/Vista Andre styresystemer, som eksempelvis styresystemet på Mac, kan anvendes. Du skal dog selv stå for opsætningen. Ved hardware minimum kan der opstå situationer, hvor computeren ikke kan afvikle data hurtigt nok, så du ikke udnytter den fulde båndbredde, du har til rådighed. Dette er især tilfældet ved hjemmesider med meget grafik, eller programmer som aktiveres på computeren (Java/Flash). Installation af computeren Har du bestilt installation af din computer af én af vores teknikere, skal du være opmærksom på følgende: Teknikeren skal benytte din CD-rom til styresystemet, dog ikke ved Windows 2000/XP/Vista Du skal anskaffe et netkort, medmindre dette allerede findes på din computer Er din computer ny, vil den typisk indeholde et netkort. PCI netkort kan købes hos Stofa Standardtilslutningen sker i det rum, hvor dit tilslutningspunkt er placeret, dvs. ved det første antennestik/fordelingsdåse. Kabeltræk Når din Stofa Bredbånd forbindelse skal etableres, kan du vælge selv at stå for kabeltrækket. Det betyder, at du skal trække et kabel, der går fra dit tilslutningspunkt og frem til det sted, modemmet skal stå (typisk samme sted som din computer står). Kablet skal trækkes fra første antennestik/fordelingsdåse. Hvis første antennestik/fordelingsdåse er i kælderen eller på loftet, skal du trække kablet derfra og frem til din computer. Der er signal til ét tv-apparat samt ét kabelmodem til Stofa Bredbånd. Har du yderligere tv i boligen, anbefales det at montere en tv-forstærker. Der medfølger 2 meter antennekabel. Har du behov for yderligere kabel, betaler du for antal bestilte meter. Prisen fremgår i prislisten. Har du over 25 meter fra tilslutningspunktet til computeren, bør du kontakte kundeservice, da det kræver en anden kabeltype. Når teknikeren trækker kablet Du kan også vælge at få Stofas tekniker til at trække kablet dog maks. 25 meter. Se prisen for kabeltræk i prislisten. Vær opmærksom på: Du skal sikre dig, at det korrekte antal kabeltræk er bestilt jf. abonnementsaftalen Teknikerens arbejdsområde skal være frit tilgængeligt. Det vil sige, at møbler m.v. skal være flyttet inden installationstidspunktet Afstanden fra tilslutningspunktet og frem til computeren må ikke overstige 25 meter Kablet bliver clipset fast Der skal være en person til stede, der kan godkende arbejdet, inden teknikeren forlader husstanden Ved bærbar computer skal du sikre dig, at din computer har et netværks kort med RJ45 udtag Computeren skal opfylde minimumskravene som beskrevet på side 4 Du skal sikre dig, at det korrekte antal PC-opsætninger er bestilt jf. abonnementsaftalen Der skal være en person til stede, der kan godkende arbejdet, inden teknikeren forlader husstanden 4 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 5

4 Aftalevilkår for Stofa Bredbånd På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Stofa. Nogle af punkterne er særligt vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Nærværende aftalevilkår er gældende for din tilslutning til internettet via Stofas net, via en antenneforenings eller andres net. Vilkårene gælder også i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af Stofa ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet. Pkt. 1.1 Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har taget tjenesten i brug. Du modtager et password til brug for tilslutningen. Du bærer det fulde ansvar for tred jemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Du er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende. Pkt. 6.1 Du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Stofa har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt du misligholder et eller flere af punkterne i pkt. 8.1 Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed mellem Stofa og dig som kunde. Herunder finder du aftalevilkårene for benyttelse af Stofa Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til internettet via Stofas net, via en antenneforenings eller andres net. Vilkårene gælder også i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af Stofa ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet. 1.2 Tilslutningen til internettet er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. 1.3 Aftaleindgåelse forudsætter, at abonnenten er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået, når Stofa har godkendt aftalen. 1.4 Abonnenten hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale. 1.5 Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Stofa og abonnenten for at være gyldige. 1.6 Stofa kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 1.7 Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. 1.8 Modemmet er konfigureret til den på kontrakten angivne hastighed. Den angivne hastighed er modemmets maksimale hastighed, men kan i nogle tilfælde være mindre på grund af tekniske årsager eller antenneanlæggets kapacitet. Se mere på Stofa.dk/bredbaandsfakta. 2. DEFINITIONER 2.1 Abonnenten betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. 2.2 Aftale betyder den mellem abonnenten og Stofa indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Stofas ordrebekræftelse, abonnementsaftalen og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste. 6 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 7

5 2.3 Aftalevilkår, betyder Aftalevilkår for nærværende Stofa Bredbånd i version 2.0 eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: 2.4 Stofa Bredbånd er defineret som internetaccess via kabel-tv (kabelmodem). Se mere om teknik på Stofa.dk/bredbaandsfakta. 3. ABONNEMENTET 3.1 Abonnementet tegnes ved henvendelse til Stofa. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med abonnenten. De oplysninger, abonnenten afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. 3.2 Abonnenten er forpligtet til snarest muligt skriftligt at meddele Stofa enhver senere ændring af abonnentens navn, adresse og lignende. 3.3 De til enhver tid gældende priser kan ses på Stofas hjemmeside på stofa.dk eller fås ved henvendelse til Stofa. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier, idet dog væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til abonnenten, jf. pkt En Stofa Bredbånd abonnementsaftale giver kunden adgang til internettet, og med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementsformer henvises til prislisten. 3.5 Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis kunden har taget tjenesten i brug. 3.6 Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af abonnenten, herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at abonnenten inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i abonnentens forhold. 4. TILLÆGSTJENESTER 4.1 Abonnenten har tillige mulighed for at abonnere på Stofas services/tillægstjenester. Bestilling og opsigelse af supplerende services/tillægstjenester sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til Stofa. Bestilling og opsigelse af disse sker i henhold til de særlige vilkår, som er gældende for den enkelte supplerende service/tillægstjeneste. De særlige vilkår gældende for supplerende services/tillægstjenester herunder eksempelvis ekstra upload, SafeSurf, Saf , o.lign. har forrang frem for nærværende Stofa Bredbånd vilkår. Stofa Bredbånd vilkårene er dog også gældende i forhold til de supplerende services/tillægstjenester, medmindre andet fremgår af de særlige vilkår gældende for den enkelte supplerende service/tillægstjeneste. De særlige vilkår gældende for de enkelte services/ tillægstjenester er tilgængelige på Stofas hjemmeside stofa.dk. 4.2 Særligt for supplerende services/tillægstjenester herunder eksempelvis ekstra upload, SafeSurf, Saf , o.lign. gælder det, at kunden faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift. 4.3 Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med abonnementsopsigelse. 5. TILSLUTNINGEN 5.1 Tilslutningen etableres via et kabelmodem eller lignende, og konfigurationen og opsætning af PC kan mod et tillæg installeres af Stofa. Evt. reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen. 5.2 Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Stofa, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. 8 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 9

6 5.3 Det af Stofa leverede kabelmodem forbliver Stofas ejendom. Abonnenten må ikke disponere over eller foretage indgreb i kabelmodemmet. Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbagesendes for abonnentens regning til Stofa i samme stand, som det var ved overleveringen til abonnenten, bortset fra almindeligt slid og ælde. Abonnenten er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Abonnenten er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet ved afsendelse pr. post. 5.4 Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at abonnenten enten er tilsluttet Stofas net eller et af Stofa godkendt net. 5.5 Abonnenten kan vælge mellem Stofas gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste. 6. BRUG AF TILSLUTNINGEN 6.1 Abonnenten modtager et password til brug for tilslutningen. Abonnenten bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Abonnenten er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende. 6.2 Stofa udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Stofa eller tredjemand. Stofa påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Stofa ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet. 6.3 Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Stofa eller tredjemand. Abonnenten skal følge Stofas anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Stofa er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. 6.4 Hvis Stofa skønner, at abonnenten anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre kunder, f.eks. ved at abonnenten downloader ekstremt meget, er Stofa berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning Fair use grænse. For levering af forbindelser med visse hastigheder gælder, at abonnenten kan benytte tjenesten op til en vis grænse for datatrafik målt i GB (fair-use-grænse). Fair-use-grænsen afhænger af den valgte hastighed og fremgår af produktinformationen på Stofa.dk/bredbaandsfakta. Overskrides fair-use-grænsen forbeholder Stofa sig ret til at begrænse abonnentens brug af tjenesten uden varsel. Begrænsninger ved overskridelse af fairuse- grænsen kan fx bestå i nedsættelse af hastigheden på kundens forbindelse i travle timer (peak hours), nedsættelse af hastigheden på abonnentens forbindelse indtil næste månedsskifte eller begrænsninger i abonnentens brug af visse services, herunder brug af peer-2-peertrafik. Stofa forbeholder sig endvidere ret til at afbryde abonnentens forbindelse til tjenesten eller opsige abonnementet efter forudgående varsel herom. 6.5 Den af Stofa tildelte plads til Mailbox og Homepage må kun anvendes til ikkekommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Trafik til og fra Homepage må ikke overstige 150 MB/måned. Mailbox må maksimalt indeholde 100 MB, og maksimalt mails. Overholdes disse grænser ikke, har Stofa til enhver tid ret til at lukke brugerens adgang til Mailbox og herunder slette indholdet og Homepage. 7. FEJLAFHJÆLPNING 7.1 Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Stofa på Stofa vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Stofa fejlmeldingen til denne operatør. 7.2 Stofa påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af Stofa, eller at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen. 10 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 11

7 8. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 8.1 Stofa har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt: (a) Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kredit maksimum, som for private kunder er aftalt til kr. med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Stofa og abonnenten, eller undlader at stille sikkerhed for betaling, jf. punkt (b) Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse af punkterne 1.2, 4.3, 5.3 og 5.4 (c) Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet. (Hacking) (d) Abonnenten medvirker til at sprede virus (e) Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.) (f) Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign. (g) Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information (h) Abonnenten gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet 8.2 Abonnenten er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Du vil således fortsat blive opkrævet for dit abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse jf. pkt Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 9. VARSLING 9.1 Stofa kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Abonnenten har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. 9.2 Ved større ændringer vil abonnenten blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, enten pr. brev eller efter særlig aftale med abonnenten herom pr. , idet meddelelsen om ændringerne tillige fremgår af Stofas hjemmeside. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles abonnenten med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektronisk meddelelse direkte til abonnenten. 10. OPSIGELSE 10.1 Abonnenten kan fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned Såfremt Stofa beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis Stofas ret til at udbyde produktet/tilslutningen inddrages, kan Stofa opsige aftalen til samtidigt ophør. 11. BETALINGER 11.1 De til enhver tid gældende takster, afgifter, gebyrer m.m. fremgår af Stofas hjemmeside, jf. pkt. 3.3 og Stofa kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger, jf. pkt Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 13

8 11.3 Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud, og forbrugsafgifter herudover samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men kan ved overskridelse af det af Stofa fastsatte kreditmaksimum fraviges. Fakturering sker fortrinsvis via Betalingsservice, men ønsker abonnenten en regning tilsendt, er Stofa berettiget til at opkræve et særskilt gebyr Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal kunde- og fakturanummer angives Ved forsinket betaling har Stofa krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. 12. ANSVAR 12.1 Stofa er kun ansvarlig for abonnentens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos abonnenten Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes henholdsvis telefoni-netoperatørens eller dennes medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser Abonnenten skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Stofa som følge af abonnentens brug af tilslutningen I forbindelse med uvejr tilråder Stofa, at kabelmodemmet afmonteres fra telefon- eller kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. 13. TVISTER 13.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende. 14. KLAGEADGANG 14.1 Ved uenighed om aftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan abonnenten klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens eller Klagen indgives skriftligt,og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48,st., 1358 København K. Telefon eller via Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. 14 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 15

9 Aftalevilkår for Stofa Bredbånd WebTv tjeneste 1. Vilkårenes omfang Disse vilkår gælder for Stofa Bredbånd WebTv tjeneste, som kun udbydes i antenneforeninger, hvor der er indgået aftale om levering af WebTv. Tjenesten udbydes uden beregning som en del af Stofa Bredbånd abonnementet til at se tv via bredbåndsforbindelsen. 2. Adgang Tjenesten giver adgang til, at abonnenten indenfor sin husstand via sit modem kan se de fleste af de tv-programmer, som abonnenten samtidig modtager via sit kabel-tv abonnement, på sin computer, smartphone eller lignende terminal. 3. Brug Tjenesten kan kun anvendes indenfor husstanden. Abonnenten må ikke disponere eller foretage indgreb i kabelmodemet, og modtagelse af tv-signalet udenfor husstanden er ikke tilladt. 4. Tekniske krav Abonnentens bredbåndsabonnement skal være højere end 256 Kbit. Abonnentens computer skal anvende en af følgende operativsystemer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, MacOS X 10.5, MacOS X 10.6 og en af følgende browsere: Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Firefox 3, Safari 5, Chrome 6. Endvidere skal computeren anvende Adobe Flash Version 10.1 For så vidt smartphones, iphone 3, iphone 3G eller iphone 4 skal de være udstyret med ios 4.1. brugeren overtræder den til enhver tid gældende netetikette (de uskrevne regler for god skik på internettet) der er begrundet mistanke om, at brugeren deler tjenesten med personer udenfor husstanden. Stofa kan foretage ovennævnte ændringer og lukninger uden forudgående varsel. Meddelelser herom sendes til brugerens . Stofa er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå ved Stofas lukning af brugerens adgang til tjenesten eller ved ændringer af disse vilkår. 6. Erstatningsansvar Brugeren gøres opmærksom på, at brugeren anvender tjenesten på eget ansvar. Stofa har ikke indflydelse på forhold i brugerens egen browser, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf. Stofa er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af ændringer eller afbrydelser i tjenesten. Stofa kan foretage enhver afbrydelse af tjenesten, der skønnes nødvendig af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager. 7. Brugeradfærd Stofa forbeholder sig ret til at anvende brugerens IP-adresse til statistisk brug og til at målrette annoncering og udbud af Stofas tjenester. 8. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. november Ændringer af vilkår og lukning af brugerens adgang til Stofas WebTv tjeneste Stofa forbeholder sig enhver ret til at ændre nærværende vilkår samt lukke brugerens tjeneste, såfremt Stofa ophører med at udbyde tjenesten, eller hvis brugeren misligholder disse vilkår. Stofa forbeholder sig herunder ret til at lukke en brugers tjeneste, hvis: aftale om levering af WebTv ikke er indgået med antenneforeningen 16 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 17

10 Tillæg til aftalevilkår for Stofas udvidede WebTv tjeneste (WebTv To Go) 1. Tillægsvilkårenes omfang Disse vilkår gælder, hvor WebTv tjenesten via en fordelsaftale mellem din antenneforening og Stofa er udvidet til, at man kan se Tv programmer også udenfor husstanden (WebTv To Go) på sin computer, smartphones eller lignende terminal. Det virker dog kun i Danmark. Ovennævnte almindelige WebTv tjeneste vilkår gælder også for WebTV To Go, medmindre de er fraveget nedenfor. 2. Brug Tjenesten må kun anvendes af medlemmer af husstanden og adgangen forudsætter, at abonnenten logger ind via MitLogin. Hvis WebTv er brugt inden for husstanden, husker enheden automatisk i op til 24 timer, at der er adgang. Tjenesten tillader 1 bruger af gangen, og tjenesten kan anvendes på op til 5 forskellige enheder. Enhederne administreres via MineSider, og de registrerede enheder gælder for 30 dage af gangen. 3. Programadgang Abonnenten får adgang til en WebTv To Go basispakke, med de tv-kanaler, som der er på anlægget, og som er omfattet af abonnentens programpakke. Undtaget er dog de fleste kommercielle tv-kanaler, idet disse senere vil blive udbudt mod betaling som en udvidet pakke. Programsætningen kan til enhver tid ændres af Stofa uden varsel. Tjenesten giver adgang til DR Nu og StartForfra, men kan ikke anvendes til at leje film. 5. Dine forpligtelser Efter dansk lovgivning er det strafbart at kopiere, eksemplar fremstille, importere, omsætte, besidde, videredistribuere eller ændre det indhold, der udbydes på Tjenesten, i kommercielt øjemed eller med det formål at give andre uautoriseret adgang til indholdet af en krypteret udsendelse og/eller on demandindhold. Overtrædelser, der kommer til Stofa kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse. 6. Brugeradfærd Stofa forbeholder sig ret til at tracke og gemme brugeroplysninger omkring programvalg og tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software, brugerundersøgelser mv. Brugernavn og kodeord til brug for login på Tjenesten er personligt. Du bærer risikoen for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri (keylogning, virus, spyware eller lignende), skal du omgående melde dette til Stofa. Hvis der ønskes adgang til at foretage offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af kanalerne og/eller on demand-indhold, kræver det, at der indgås en særlig aftale med Stofa herom. Som udgangspunkt kan sådanne aftaler ikke indgås. 7. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. januar Bredbåndsanvendelse Tjenesten forudsætter adgang til bredbånd. Abonnenten er bekendt med at abonnementet for selve WebTv To Go basis er gratis, men ved anvendelse af en bredbåndsforbindelse med betaling for dataforbrug er der omkostninger forbundet med brugen. Stofa anbefaler derfor, at abonnenten er tilkoblet Wifi udenfor hjemmet. WebTv To Go kører med adaptive streaming, som vælger en kvalitet ud fra, hvor meget båndbredde der er tilgængeligt den mindste er dog 0.3mbit (300 kilobit). Såfremt man har mindre båndbrede end nødvendigt, vil tjenesten muligvis slå over i audio-only, så man alene kan høre programlyden. Stofa anbefaler som minimum omkring Mbit/s. 18 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 19

11 Tillægsvilkår for Stofa OnlineDisk 1. Tillægsaftalen For aftale om Stofa OnlineDisk gælder følgende vilkår samt F-Secure License Terms i tillæg til abonnementsvilkår for Stofa Bredbånd hos Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Stofa OnlineDisk forud. Abonnement på Stofa OnlineDisk er gratis for kunden i de antenneforeninger, hvor foreningen har indgået en fordelsaftale med Stofa om dette. Stofa Online Disk giver adgang til at lagre filer og/eller tage sikkerhedskopi af almindelige filer som eksempelvis tekst- billed- lyd- og PDF filer på Stofas server med op til 5 GB eller den op til den tilkøbte kapacitet, som kunden måtte have tilkøbt. Filerne opbevares på Stofas server. Stofa OnlineDisk må ikke anvendes som egentlig arkivfunktion. Det er en forudsætning for sikkerhedskopieringen, at filerne også er lagret på kundens pc. Eksterne harddiske eller netværksdrev som eksempelvis en USB harddisk kan ikke sikkerhedskopieres til Stofa OnlineDisk. Filer der er sikkerhedskopieret til Stofa OnlineDisk, og som slettes på kundens pc, vil efterfølgende blive slettet på Stofa OnlineDisk efter 15, 30 og 45 dage afhængig af kundens valg. Før sikkerhedskopiering kan finde sted, skal kunden downloade backupprogrammet via Stofa OnlineDisk og installere det. Oprettelse af abonnement på Stofa OnlineDisk forudsætter, at kunden har indgået aftale om abonnement på Stofa Bredbånd. Abonnement på Stofa OnlineDisk ophører derfor, hvis abonnementet på Stofa Bredbånd ophører. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Stofa OnlineDisk kan fås på Stofas hjemmeside. 2. Fortrydelsesret Kunden har ikke fortrydelsesret, når køb af Stofa OnlineDisk er accepteret, og Stofa OnlineDisk derfor kan tilgås af kunden. 3. Tekniske krav For at kunne benytte Stofa OnlineDisk skal kunden have en pc, der lever op til de krav, der er beskrevet på Stofas hjemmeside. Den downloadede software og dokumentationen vedrørende softwaren er beskyttet af ophavsrettigheder. Kunden opnår ingen rettigheder til softwaren, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i denne aftale. Brugen af softwaren kan kun ske i det omfang, det er udtrykkeligt hjemlet i denne aftale eller i henhold til bestemmelser i ophavsretsloven, som Stofa ikke kan begrænse ved aftalen. Såfremt der i softwaren indgår open source programmel, opnår kunden kun de rettigheder, der følger af licensvilkårene for det pågældende open source programmel. Abonnement på Stofa OnlineDisk giver kunden en begrænset, personlig og ikkeeksklusiv licens til at downloade, installere og bruge en kopi af softwaren til kundens egne private formål for det aftalte antal af husstandens pc ere. Kunden må således hverken forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre softwaren til andre. Kunden må ikke fjerne, tilsløre eller ændre de varemærker, ophavsrettigheder eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder til softwaren, som fremgår af softwaren. 4. Rettigheder Kunden må ikke foretage oversættelse, ændringer, reverse engineering, dekompilering, disassemblering eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren Kunden må endvidere ikke ændre, slette eller tilsløre meddelelser om proprietære rettigheder eller produktidentifikation eller begrænsninger på eller i softwaren. Kunden må ikke benytte Stofa OnlineDisk til ulovlig brug af copyright beskyttet indhold. Hvis kunden handler i strid med denne aftale eller krænker ophavsretten til softwaren, er kunden erstatningsansvarlig og kan muligvis også ifalde straf. 5. Sikkerhed Overførsel af data fra kunden til de servere, der opbevarer kundens data sker krypteret via SSL forbindelse. Data opbevares således i krypteret stand. Stofa har truffet forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kunden mod tab og misbrug af data, herunder at der en gang dagligt tages back up af alle de lagrede og sikkerhedskopierede filer på serverne. Stofa kan dog ikke fuldstændig udelukke, at uvedkommende ulovligt vil kunne skaffe sig til adgang til serverne og dermed se kundens krypterede data. 6. Kundens ansvar Kunden kan give andre adgang til dele af Stofa OnlineDisk. Denne adgang sker ved hjælp af et link, som modtageren kan give videre til andre. Kunden bør derfor være påpasselig med at give andre adgang. Kunden er ansvarlig for de filer, der lagres eller sikkerhedskopieres på 20 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 21

12 Stofa OnlineDisk, herunder filer, der er lagret eller sikkerhedskopieret af andre end kunden. Det er kun muligt for andre end kunden selv at lagre eller sikkerhedskopiere filer på Stofa OnlineDisk, hvis kunden selv har givet dem adgang. Hvis kunden, eller nogen som kunden har givet adgang til Stofa OnlineDisk, lagrer eller sikkerhedskopiere virusinficerede filer, er der risiko for, at kunden eller andre med adgang inficerer sin hardware og software med virus. Stofa har ikke indflydelse herpå og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden er forpligtet til ikke at lagre filer på Stofa OnlineDisk, der har en værdi, der overstiger et halvt års abonnement på Stofa OnlineDisk. Kunden er endvidere forpligtet til ikke at lagre filer på Stofa OnlineDisk, der har et ulovligt indhold eller filer der krænker tredjemands ophavsrettigheder. 10. Opsigelse og uopsigelighedsperiode Hvis kundens aftale om Stofa Bredbånd ophører, ophører nærværende abonnementsaftale samtidig. Hvis abonnementsaftalen ophører, er kunden forpligtet til at afinstallere softwaren. Ved opsigelse af abonnementsaftalen, kan kunden i opsigelsesperioden på 30 dage flytte data fra Stofa OnlineDisk. Herefter slettes data. 7. Erstatningsansvar og force majeure Stofas erstatningsansvar er begrænset til kundens samlede betaling for Stofa OnlineDisk i de seneste 6 måneder. Stofa er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der består af open source programmel eller skyldes open source programmel. Hvis kunden ikke har betalt for abonnement på Stofa OnlineDisk de seneste 6 måneder, er Stofa ikke erstatningsansvarlig for kundens tab. Stofa er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Stofas eller Stofas underleverandørers kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lock-out blandt Stofas og Stofas underleverandørers medarbejdere. 8.Kundens misligholdelse (Stofas lukkeret) Hvis kunden undlader at opfylde betingelserne i pkt. 4 og 6, vil det blive anset for væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen. 9. Support Ved behov for support skal kunden benytte Stofas hjemmeside. Kunden kan henvende sig telefonisk til Stofa vedrørende regningsspørgsmål og oprettelse. 22 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 23

13 KONTAKTOPLYSNINGER Stofa A/S Uraniavej 6 DK-8700 Horsens Kundeservice Telefon: Stofas kundeservice kan hjælpe med spørgsmål om Stofa Bredbånd. Spørgsmål af teknisk karakter angående din forbindelse stilles til Teknisk Support se afsnittet om Support herunder. Teknisk Support Telefon: Teknisk Support er udelukkende til tekniske spørgsmål angående din bredbåndsopkobling. Du bedes have din ordrebekræftelse eller abonnementsaftale med oplysninger om din forbindelse klar ved opkald til Teknisk Support. Teknisk Support omfatter hjælp til opsætning af din pc til Stofa Bredbånd. Der ydes ikke support i brugen af internettet, software eller hardware, der henvises i stedet til diverse bøger og blade omkring emnet. Stofa A/S CVR Varenr , version 48, 28/01/13. Der tages forbehold for trykfejl. Teknisk Supports åbningstider: Mandag-søndag: kl Dog ikke juleaften og nytårsaften 24 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Glenten bredbånd-aftalevilkår

Glenten bredbånd-aftalevilkår Glenten bredbånd-aftalevilkår Version juni 2014 Introduktion/indledning På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Glenten. Nogle af punkterne er særligt

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. september 2015, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 15. juni 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1

Stofa Mobil. Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår. Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Stofa Mobil Standard mobilabonnementer Tillægsvilkår Tillægsvilkår - Stofa Standard Mobilabonnementer 1 Tillægsvilkår Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur.

1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Glenten TV-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten TV er tilknyttet medlemmet

Læs mere

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR

Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR Stofa Standard Mobilabonnementer TILLÆGSVILKÅR 1 TILLÆGSVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner

TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY. TELMORE Play Premium TELMORE Play med Film og Serier TELMORE Play med Musik og Magasiner TILLÆGSVILKÅR FOR TELMORE PLAY Premium med Film og Serier med Musik og Magasiner Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tillægsaftalen...3 1.A. Brugernavn (e-mailadresse)...3 2. Brug af...4 3. Betaling...4

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.12 Gældende fra 1. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse:

Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Vilkår for YouSee s digitale tv-bokse: Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 2 3. Interaktive tjenester (pause, spole, optage, tv-arkiv og start forfra)... 2 4. Video

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Årslev Net Håndværkervangen 4 DK-5792 Årslev

Årslev Net Håndværkervangen 4 DK-5792 Årslev Årslev Net Håndværkervangen 4 DK-5792 Årslev Side 1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet og andre ydelser via datatransmissionsdelen (aarslevnet.dk) af 1.0 Generelle

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Stofa Bredbånd. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa Bredbånd 1

Stofa Bredbånd. Aftalevilkår. Aftalevilkår - Stofa Bredbånd 1 Stofa Bredbånd Aftalevilkår Aftalevilkår - Stofa Bredbånd 1 Aftalevilkår Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold

Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1 Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer Indhold 1. AFTALEN... 2 2. ABONNEMENTSFORMERNE... 2 3. MOBILDATAHASTIGHED... 2 4. INKLUDERET TALE... 3 5. FRI TALE... 3 6. INKLUDERET DATA... 4 7.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 23. november Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 23. november - 2016 Side 1 af 5 1 OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest

Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest Abonnementsvilkår for YouSee s standard mobilabonnementer til privatkunder: Mindst Meget Mere Mest April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere