Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR"

Transkript

1 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1

2 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa Bredbånd 6 Aftalevilkår for WebTv tjenesten 18 Tillægsvilkår for Stofa OnlineDisk 20 Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på Stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Rigtig god fornøjelse! Kontaktoplysninger 24 2 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 3

3 Værd at vide inden du går i gang Krav til din computer: For at kunne anvende Stofa Bredbånd er der en række krav til din computer: Hardware minimum: Intel Pentium II med minimum 64 MB Ram 100 MB ledig plads på harddisken ledigt PCI slot til netværkskortet Software: Windows NT/2000/XP/Vista Andre styresystemer, som eksempelvis styresystemet på Mac, kan anvendes. Du skal dog selv stå for opsætningen. Ved hardware minimum kan der opstå situationer, hvor computeren ikke kan afvikle data hurtigt nok, så du ikke udnytter den fulde båndbredde, du har til rådighed. Dette er især tilfældet ved hjemmesider med meget grafik, eller programmer som aktiveres på computeren (Java/Flash). Installation af computeren Har du bestilt installation af din computer af én af vores teknikere, skal du være opmærksom på følgende: Teknikeren skal benytte din CD-rom til styresystemet, dog ikke ved Windows 2000/XP/Vista Du skal anskaffe et netkort, medmindre dette allerede findes på din computer Er din computer ny, vil den typisk indeholde et netkort. PCI netkort kan købes hos Stofa Standardtilslutningen sker i det rum, hvor dit tilslutningspunkt er placeret, dvs. ved det første antennestik/fordelingsdåse. Kabeltræk Når din Stofa Bredbånd forbindelse skal etableres, kan du vælge selv at stå for kabeltrækket. Det betyder, at du skal trække et kabel, der går fra dit tilslutningspunkt og frem til det sted, modemmet skal stå (typisk samme sted som din computer står). Kablet skal trækkes fra første antennestik/fordelingsdåse. Hvis første antennestik/fordelingsdåse er i kælderen eller på loftet, skal du trække kablet derfra og frem til din computer. Der er signal til ét tv-apparat samt ét kabelmodem til Stofa Bredbånd. Har du yderligere tv i boligen, anbefales det at montere en tv-forstærker. Der medfølger 2 meter antennekabel. Har du behov for yderligere kabel, betaler du for antal bestilte meter. Prisen fremgår i prislisten. Har du over 25 meter fra tilslutningspunktet til computeren, bør du kontakte kundeservice, da det kræver en anden kabeltype. Når teknikeren trækker kablet Du kan også vælge at få Stofas tekniker til at trække kablet dog maks. 25 meter. Se prisen for kabeltræk i prislisten. Vær opmærksom på: Du skal sikre dig, at det korrekte antal kabeltræk er bestilt jf. abonnementsaftalen Teknikerens arbejdsområde skal være frit tilgængeligt. Det vil sige, at møbler m.v. skal være flyttet inden installationstidspunktet Afstanden fra tilslutningspunktet og frem til computeren må ikke overstige 25 meter Kablet bliver clipset fast Der skal være en person til stede, der kan godkende arbejdet, inden teknikeren forlader husstanden Ved bærbar computer skal du sikre dig, at din computer har et netværks kort med RJ45 udtag Computeren skal opfylde minimumskravene som beskrevet på side 4 Du skal sikre dig, at det korrekte antal PC-opsætninger er bestilt jf. abonnementsaftalen Der skal være en person til stede, der kan godkende arbejdet, inden teknikeren forlader husstanden 4 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 5

4 Aftalevilkår for Stofa Bredbånd På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Stofa. Nogle af punkterne er særligt vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Nærværende aftalevilkår er gældende for din tilslutning til internettet via Stofas net, via en antenneforenings eller andres net. Vilkårene gælder også i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af Stofa ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet. Pkt. 1.1 Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har taget tjenesten i brug. Du modtager et password til brug for tilslutningen. Du bærer det fulde ansvar for tred jemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Du er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende. Pkt. 6.1 Du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned. Stofa har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt du misligholder et eller flere af punkterne i pkt. 8.1 Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed mellem Stofa og dig som kunde. Herunder finder du aftalevilkårene for benyttelse af Stofa Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til internettet via Stofas net, via en antenneforenings eller andres net. Vilkårene gælder også i de tilfælde, hvor tilslutningen leveres af Stofa ved hjælp af et eller flere offentlige telefonnet. 1.2 Tilslutningen til internettet er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. 1.3 Aftaleindgåelse forudsætter, at abonnenten er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået, når Stofa har godkendt aftalen. 1.4 Abonnenten hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale. 1.5 Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Stofa og abonnenten for at være gyldige. 1.6 Stofa kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 1.7 Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. 1.8 Modemmet er konfigureret til den på kontrakten angivne hastighed. Den angivne hastighed er modemmets maksimale hastighed, men kan i nogle tilfælde være mindre på grund af tekniske årsager eller antenneanlæggets kapacitet. Se mere på Stofa.dk/bredbaandsfakta. 2. DEFINITIONER 2.1 Abonnenten betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand. 2.2 Aftale betyder den mellem abonnenten og Stofa indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Stofas ordrebekræftelse, abonnementsaftalen og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste. 6 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 7

5 2.3 Aftalevilkår, betyder Aftalevilkår for nærværende Stofa Bredbånd i version 2.0 eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: 2.4 Stofa Bredbånd er defineret som internetaccess via kabel-tv (kabelmodem). Se mere om teknik på Stofa.dk/bredbaandsfakta. 3. ABONNEMENTET 3.1 Abonnementet tegnes ved henvendelse til Stofa. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med abonnenten. De oplysninger, abonnenten afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. 3.2 Abonnenten er forpligtet til snarest muligt skriftligt at meddele Stofa enhver senere ændring af abonnentens navn, adresse og lignende. 3.3 De til enhver tid gældende priser kan ses på Stofas hjemmeside på stofa.dk eller fås ved henvendelse til Stofa. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier, idet dog væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til abonnenten, jf. pkt En Stofa Bredbånd abonnementsaftale giver kunden adgang til internettet, og med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementsformer henvises til prislisten. 3.5 Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis kunden har taget tjenesten i brug. 3.6 Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af abonnenten, herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at abonnenten inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i abonnentens forhold. 4. TILLÆGSTJENESTER 4.1 Abonnenten har tillige mulighed for at abonnere på Stofas services/tillægstjenester. Bestilling og opsigelse af supplerende services/tillægstjenester sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til Stofa. Bestilling og opsigelse af disse sker i henhold til de særlige vilkår, som er gældende for den enkelte supplerende service/tillægstjeneste. De særlige vilkår gældende for supplerende services/tillægstjenester herunder eksempelvis ekstra upload, SafeSurf, Saf , o.lign. har forrang frem for nærværende Stofa Bredbånd vilkår. Stofa Bredbånd vilkårene er dog også gældende i forhold til de supplerende services/tillægstjenester, medmindre andet fremgår af de særlige vilkår gældende for den enkelte supplerende service/tillægstjeneste. De særlige vilkår gældende for de enkelte services/ tillægstjenester er tilgængelige på Stofas hjemmeside stofa.dk. 4.2 Særligt for supplerende services/tillægstjenester herunder eksempelvis ekstra upload, SafeSurf, Saf , o.lign. gælder det, at kunden faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift. 4.3 Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med abonnementsopsigelse. 5. TILSLUTNINGEN 5.1 Tilslutningen etableres via et kabelmodem eller lignende, og konfigurationen og opsætning af PC kan mod et tillæg installeres af Stofa. Evt. reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen. 5.2 Abonnenten er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Stofa, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. 8 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 9

6 5.3 Det af Stofa leverede kabelmodem forbliver Stofas ejendom. Abonnenten må ikke disponere over eller foretage indgreb i kabelmodemmet. Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbagesendes for abonnentens regning til Stofa i samme stand, som det var ved overleveringen til abonnenten, bortset fra almindeligt slid og ælde. Abonnenten er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Abonnenten er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet ved afsendelse pr. post. 5.4 Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at abonnenten enten er tilsluttet Stofas net eller et af Stofa godkendt net. 5.5 Abonnenten kan vælge mellem Stofas gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste. 6. BRUG AF TILSLUTNINGEN 6.1 Abonnenten modtager et password til brug for tilslutningen. Abonnenten bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Abonnenten er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende. 6.2 Stofa udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Abonnenten er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Stofa eller tredjemand. Stofa påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Stofa ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet. 6.3 Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Stofa eller tredjemand. Abonnenten skal følge Stofas anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Stofa er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. 6.4 Hvis Stofa skønner, at abonnenten anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre kunder, f.eks. ved at abonnenten downloader ekstremt meget, er Stofa berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning Fair use grænse. For levering af forbindelser med visse hastigheder gælder, at abonnenten kan benytte tjenesten op til en vis grænse for datatrafik målt i GB (fair-use-grænse). Fair-use-grænsen afhænger af den valgte hastighed og fremgår af produktinformationen på Stofa.dk/bredbaandsfakta. Overskrides fair-use-grænsen forbeholder Stofa sig ret til at begrænse abonnentens brug af tjenesten uden varsel. Begrænsninger ved overskridelse af fairuse- grænsen kan fx bestå i nedsættelse af hastigheden på kundens forbindelse i travle timer (peak hours), nedsættelse af hastigheden på abonnentens forbindelse indtil næste månedsskifte eller begrænsninger i abonnentens brug af visse services, herunder brug af peer-2-peertrafik. Stofa forbeholder sig endvidere ret til at afbryde abonnentens forbindelse til tjenesten eller opsige abonnementet efter forudgående varsel herom. 6.5 Den af Stofa tildelte plads til Mailbox og Homepage må kun anvendes til ikkekommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Trafik til og fra Homepage må ikke overstige 150 MB/måned. Mailbox må maksimalt indeholde 100 MB, og maksimalt mails. Overholdes disse grænser ikke, har Stofa til enhver tid ret til at lukke brugerens adgang til Mailbox og herunder slette indholdet og Homepage. 7. FEJLAFHJÆLPNING 7.1 Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Stofa på Stofa vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Stofa fejlmeldingen til denne operatør. 7.2 Stofa påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af Stofa, eller at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen. 10 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 11

7 8. AFBRYDELSE AF TILSLUTNINGEN 8.1 Stofa har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt: (a) Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kredit maksimum, som for private kunder er aftalt til kr. med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Stofa og abonnenten, eller undlader at stille sikkerhed for betaling, jf. punkt (b) Abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse af punkterne 1.2, 4.3, 5.3 og 5.4 (c) Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet. (Hacking) (d) Abonnenten medvirker til at sprede virus (e) Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.) (f) Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign. (g) Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformationer, herunder IP-adresser eller header information (h) Abonnenten gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet 8.2 Abonnenten er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Du vil således fortsat blive opkrævet for dit abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse jf. pkt Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste. 9. VARSLING 9.1 Stofa kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Abonnenten har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. 9.2 Ved større ændringer vil abonnenten blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, enten pr. brev eller efter særlig aftale med abonnenten herom pr. , idet meddelelsen om ændringerne tillige fremgår af Stofas hjemmeside. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles abonnenten med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektronisk meddelelse direkte til abonnenten. 10. OPSIGELSE 10.1 Abonnenten kan fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned Såfremt Stofa beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis Stofas ret til at udbyde produktet/tilslutningen inddrages, kan Stofa opsige aftalen til samtidigt ophør. 11. BETALINGER 11.1 De til enhver tid gældende takster, afgifter, gebyrer m.m. fremgår af Stofas hjemmeside, jf. pkt. 3.3 og Stofa kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger, jf. pkt Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 13

8 11.3 Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud, og forbrugsafgifter herudover samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men kan ved overskridelse af det af Stofa fastsatte kreditmaksimum fraviges. Fakturering sker fortrinsvis via Betalingsservice, men ønsker abonnenten en regning tilsendt, er Stofa berettiget til at opkræve et særskilt gebyr Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal kunde- og fakturanummer angives Ved forsinket betaling har Stofa krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven. 12. ANSVAR 12.1 Stofa er kun ansvarlig for abonnentens direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos abonnenten Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes henholdsvis telefoni-netoperatørens eller dennes medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser Abonnenten skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Stofa som følge af abonnentens brug af tilslutningen I forbindelse med uvejr tilråder Stofa, at kabelmodemmet afmonteres fra telefon- eller kabel-tv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag. 13. TVISTER 13.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende. 14. KLAGEADGANG 14.1 Ved uenighed om aftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan abonnenten klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens eller Klagen indgives skriftligt,og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48,st., 1358 København K. Telefon eller via Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. 14 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 15

9 Aftalevilkår for Stofa Bredbånd WebTv tjeneste 1. Vilkårenes omfang Disse vilkår gælder for Stofa Bredbånd WebTv tjeneste, som kun udbydes i antenneforeninger, hvor der er indgået aftale om levering af WebTv. Tjenesten udbydes uden beregning som en del af Stofa Bredbånd abonnementet til at se tv via bredbåndsforbindelsen. 2. Adgang Tjenesten giver adgang til, at abonnenten indenfor sin husstand via sit modem kan se de fleste af de tv-programmer, som abonnenten samtidig modtager via sit kabel-tv abonnement, på sin computer, smartphone eller lignende terminal. 3. Brug Tjenesten kan kun anvendes indenfor husstanden. Abonnenten må ikke disponere eller foretage indgreb i kabelmodemet, og modtagelse af tv-signalet udenfor husstanden er ikke tilladt. 4. Tekniske krav Abonnentens bredbåndsabonnement skal være højere end 256 Kbit. Abonnentens computer skal anvende en af følgende operativsystemer: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, MacOS X 10.5, MacOS X 10.6 og en af følgende browsere: Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Firefox 3, Safari 5, Chrome 6. Endvidere skal computeren anvende Adobe Flash Version 10.1 For så vidt smartphones, iphone 3, iphone 3G eller iphone 4 skal de være udstyret med ios 4.1. brugeren overtræder den til enhver tid gældende netetikette (de uskrevne regler for god skik på internettet) der er begrundet mistanke om, at brugeren deler tjenesten med personer udenfor husstanden. Stofa kan foretage ovennævnte ændringer og lukninger uden forudgående varsel. Meddelelser herom sendes til brugerens . Stofa er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå ved Stofas lukning af brugerens adgang til tjenesten eller ved ændringer af disse vilkår. 6. Erstatningsansvar Brugeren gøres opmærksom på, at brugeren anvender tjenesten på eget ansvar. Stofa har ikke indflydelse på forhold i brugerens egen browser, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf. Stofa er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af ændringer eller afbrydelser i tjenesten. Stofa kan foretage enhver afbrydelse af tjenesten, der skønnes nødvendig af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager. 7. Brugeradfærd Stofa forbeholder sig ret til at anvende brugerens IP-adresse til statistisk brug og til at målrette annoncering og udbud af Stofas tjenester. 8. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. november Ændringer af vilkår og lukning af brugerens adgang til Stofas WebTv tjeneste Stofa forbeholder sig enhver ret til at ændre nærværende vilkår samt lukke brugerens tjeneste, såfremt Stofa ophører med at udbyde tjenesten, eller hvis brugeren misligholder disse vilkår. Stofa forbeholder sig herunder ret til at lukke en brugers tjeneste, hvis: aftale om levering af WebTv ikke er indgået med antenneforeningen 16 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 17

10 Tillæg til aftalevilkår for Stofas udvidede WebTv tjeneste (WebTv To Go) 1. Tillægsvilkårenes omfang Disse vilkår gælder, hvor WebTv tjenesten via en fordelsaftale mellem din antenneforening og Stofa er udvidet til, at man kan se Tv programmer også udenfor husstanden (WebTv To Go) på sin computer, smartphones eller lignende terminal. Det virker dog kun i Danmark. Ovennævnte almindelige WebTv tjeneste vilkår gælder også for WebTV To Go, medmindre de er fraveget nedenfor. 2. Brug Tjenesten må kun anvendes af medlemmer af husstanden og adgangen forudsætter, at abonnenten logger ind via MitLogin. Hvis WebTv er brugt inden for husstanden, husker enheden automatisk i op til 24 timer, at der er adgang. Tjenesten tillader 1 bruger af gangen, og tjenesten kan anvendes på op til 5 forskellige enheder. Enhederne administreres via MineSider, og de registrerede enheder gælder for 30 dage af gangen. 3. Programadgang Abonnenten får adgang til en WebTv To Go basispakke, med de tv-kanaler, som der er på anlægget, og som er omfattet af abonnentens programpakke. Undtaget er dog de fleste kommercielle tv-kanaler, idet disse senere vil blive udbudt mod betaling som en udvidet pakke. Programsætningen kan til enhver tid ændres af Stofa uden varsel. Tjenesten giver adgang til DR Nu og StartForfra, men kan ikke anvendes til at leje film. 5. Dine forpligtelser Efter dansk lovgivning er det strafbart at kopiere, eksemplar fremstille, importere, omsætte, besidde, videredistribuere eller ændre det indhold, der udbydes på Tjenesten, i kommercielt øjemed eller med det formål at give andre uautoriseret adgang til indholdet af en krypteret udsendelse og/eller on demandindhold. Overtrædelser, der kommer til Stofa kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse. 6. Brugeradfærd Stofa forbeholder sig ret til at tracke og gemme brugeroplysninger omkring programvalg og tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software, brugerundersøgelser mv. Brugernavn og kodeord til brug for login på Tjenesten er personligt. Du bærer risikoen for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri (keylogning, virus, spyware eller lignende), skal du omgående melde dette til Stofa. Hvis der ønskes adgang til at foretage offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af kanalerne og/eller on demand-indhold, kræver det, at der indgås en særlig aftale med Stofa herom. Som udgangspunkt kan sådanne aftaler ikke indgås. 7. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. januar Bredbåndsanvendelse Tjenesten forudsætter adgang til bredbånd. Abonnenten er bekendt med at abonnementet for selve WebTv To Go basis er gratis, men ved anvendelse af en bredbåndsforbindelse med betaling for dataforbrug er der omkostninger forbundet med brugen. Stofa anbefaler derfor, at abonnenten er tilkoblet Wifi udenfor hjemmet. WebTv To Go kører med adaptive streaming, som vælger en kvalitet ud fra, hvor meget båndbredde der er tilgængeligt den mindste er dog 0.3mbit (300 kilobit). Såfremt man har mindre båndbrede end nødvendigt, vil tjenesten muligvis slå over i audio-only, så man alene kan høre programlyden. Stofa anbefaler som minimum omkring Mbit/s. 18 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 19

11 Tillægsvilkår for Stofa OnlineDisk 1. Tillægsaftalen For aftale om Stofa OnlineDisk gælder følgende vilkår samt F-Secure License Terms i tillæg til abonnementsvilkår for Stofa Bredbånd hos Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Stofa OnlineDisk forud. Abonnement på Stofa OnlineDisk er gratis for kunden i de antenneforeninger, hvor foreningen har indgået en fordelsaftale med Stofa om dette. Stofa Online Disk giver adgang til at lagre filer og/eller tage sikkerhedskopi af almindelige filer som eksempelvis tekst- billed- lyd- og PDF filer på Stofas server med op til 5 GB eller den op til den tilkøbte kapacitet, som kunden måtte have tilkøbt. Filerne opbevares på Stofas server. Stofa OnlineDisk må ikke anvendes som egentlig arkivfunktion. Det er en forudsætning for sikkerhedskopieringen, at filerne også er lagret på kundens pc. Eksterne harddiske eller netværksdrev som eksempelvis en USB harddisk kan ikke sikkerhedskopieres til Stofa OnlineDisk. Filer der er sikkerhedskopieret til Stofa OnlineDisk, og som slettes på kundens pc, vil efterfølgende blive slettet på Stofa OnlineDisk efter 15, 30 og 45 dage afhængig af kundens valg. Før sikkerhedskopiering kan finde sted, skal kunden downloade backupprogrammet via Stofa OnlineDisk og installere det. Oprettelse af abonnement på Stofa OnlineDisk forudsætter, at kunden har indgået aftale om abonnement på Stofa Bredbånd. Abonnement på Stofa OnlineDisk ophører derfor, hvis abonnementet på Stofa Bredbånd ophører. Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Stofa OnlineDisk kan fås på Stofas hjemmeside. 2. Fortrydelsesret Kunden har ikke fortrydelsesret, når køb af Stofa OnlineDisk er accepteret, og Stofa OnlineDisk derfor kan tilgås af kunden. 3. Tekniske krav For at kunne benytte Stofa OnlineDisk skal kunden have en pc, der lever op til de krav, der er beskrevet på Stofas hjemmeside. Den downloadede software og dokumentationen vedrørende softwaren er beskyttet af ophavsrettigheder. Kunden opnår ingen rettigheder til softwaren, bortset fra den brugsret, der er beskrevet i denne aftale. Brugen af softwaren kan kun ske i det omfang, det er udtrykkeligt hjemlet i denne aftale eller i henhold til bestemmelser i ophavsretsloven, som Stofa ikke kan begrænse ved aftalen. Såfremt der i softwaren indgår open source programmel, opnår kunden kun de rettigheder, der følger af licensvilkårene for det pågældende open source programmel. Abonnement på Stofa OnlineDisk giver kunden en begrænset, personlig og ikkeeksklusiv licens til at downloade, installere og bruge en kopi af softwaren til kundens egne private formål for det aftalte antal af husstandens pc ere. Kunden må således hverken forære, udlåne, bytte, sælge, kopiere, mangfoldiggøre, videresende eller på anden måde overføre softwaren til andre. Kunden må ikke fjerne, tilsløre eller ændre de varemærker, ophavsrettigheder eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder til softwaren, som fremgår af softwaren. 4. Rettigheder Kunden må ikke foretage oversættelse, ændringer, reverse engineering, dekompilering, disassemblering eller skabe afledte værker på grundlag af softwaren Kunden må endvidere ikke ændre, slette eller tilsløre meddelelser om proprietære rettigheder eller produktidentifikation eller begrænsninger på eller i softwaren. Kunden må ikke benytte Stofa OnlineDisk til ulovlig brug af copyright beskyttet indhold. Hvis kunden handler i strid med denne aftale eller krænker ophavsretten til softwaren, er kunden erstatningsansvarlig og kan muligvis også ifalde straf. 5. Sikkerhed Overførsel af data fra kunden til de servere, der opbevarer kundens data sker krypteret via SSL forbindelse. Data opbevares således i krypteret stand. Stofa har truffet forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kunden mod tab og misbrug af data, herunder at der en gang dagligt tages back up af alle de lagrede og sikkerhedskopierede filer på serverne. Stofa kan dog ikke fuldstændig udelukke, at uvedkommende ulovligt vil kunne skaffe sig til adgang til serverne og dermed se kundens krypterede data. 6. Kundens ansvar Kunden kan give andre adgang til dele af Stofa OnlineDisk. Denne adgang sker ved hjælp af et link, som modtageren kan give videre til andre. Kunden bør derfor være påpasselig med at give andre adgang. Kunden er ansvarlig for de filer, der lagres eller sikkerhedskopieres på 20 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 21

12 Stofa OnlineDisk, herunder filer, der er lagret eller sikkerhedskopieret af andre end kunden. Det er kun muligt for andre end kunden selv at lagre eller sikkerhedskopiere filer på Stofa OnlineDisk, hvis kunden selv har givet dem adgang. Hvis kunden, eller nogen som kunden har givet adgang til Stofa OnlineDisk, lagrer eller sikkerhedskopiere virusinficerede filer, er der risiko for, at kunden eller andre med adgang inficerer sin hardware og software med virus. Stofa har ikke indflydelse herpå og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden er forpligtet til ikke at lagre filer på Stofa OnlineDisk, der har en værdi, der overstiger et halvt års abonnement på Stofa OnlineDisk. Kunden er endvidere forpligtet til ikke at lagre filer på Stofa OnlineDisk, der har et ulovligt indhold eller filer der krænker tredjemands ophavsrettigheder. 10. Opsigelse og uopsigelighedsperiode Hvis kundens aftale om Stofa Bredbånd ophører, ophører nærværende abonnementsaftale samtidig. Hvis abonnementsaftalen ophører, er kunden forpligtet til at afinstallere softwaren. Ved opsigelse af abonnementsaftalen, kan kunden i opsigelsesperioden på 30 dage flytte data fra Stofa OnlineDisk. Herefter slettes data. 7. Erstatningsansvar og force majeure Stofas erstatningsansvar er begrænset til kundens samlede betaling for Stofa OnlineDisk i de seneste 6 måneder. Stofa er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der består af open source programmel eller skyldes open source programmel. Hvis kunden ikke har betalt for abonnement på Stofa OnlineDisk de seneste 6 måneder, er Stofa ikke erstatningsansvarlig for kundens tab. Stofa er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Stofas eller Stofas underleverandørers kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lock-out blandt Stofas og Stofas underleverandørers medarbejdere. 8.Kundens misligholdelse (Stofas lukkeret) Hvis kunden undlader at opfylde betingelserne i pkt. 4 og 6, vil det blive anset for væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen. 9. Support Ved behov for support skal kunden benytte Stofas hjemmeside. Kunden kan henvende sig telefonisk til Stofa vedrørende regningsspørgsmål og oprettelse. 22 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 23

13 KONTAKTOPLYSNINGER Stofa A/S Uraniavej 6 DK-8700 Horsens Kundeservice Telefon: Stofas kundeservice kan hjælpe med spørgsmål om Stofa Bredbånd. Spørgsmål af teknisk karakter angående din forbindelse stilles til Teknisk Support se afsnittet om Support herunder. Teknisk Support Telefon: Teknisk Support er udelukkende til tekniske spørgsmål angående din bredbåndsopkobling. Du bedes have din ordrebekræftelse eller abonnementsaftale med oplysninger om din forbindelse klar ved opkald til Teknisk Support. Teknisk Support omfatter hjælp til opsætning af din pc til Stofa Bredbånd. Der ydes ikke support i brugen af internettet, software eller hardware, der henvises i stedet til diverse bøger og blade omkring emnet. Stofa A/S CVR Varenr , version 48, 28/01/13. Der tages forbehold for trykfejl. Teknisk Supports åbningstider: Mandag-søndag: kl Dog ikke juleaften og nytårsaften 24 Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere