Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav og ønsker til det centrale FMK-system"

Transkript

1 Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål og introduktion Systemkontekst og afgrænsning Ændringer ift. fælles kravspec udarbejdet november Vejledning i tolkning af krav Oversigt over data i hjemmesygeplejens medicinkort Tema 1: Vis medicinkort Tema 2: Adviseringer Non-funktionelle krav Svartider og tilgængelighed Udvikling og test Dokumentation Migrering til brug af FMK og sameksistens med PEM Generelle krav Begreber Ønsker til nye FMK-begreber Dokumentrevision Ver. Dato for ændring Udarbejdet af Morten Thomsen Ændring Oprettelse af dokumentet baseret på den fælles kravspec v.1.1 udarbejdet i november Morten Thomsen Morten Thomsen Morten Thomsen Morten Thomsen Redigeret efter møde med pilotkommunerne Assens og Hedensted Redigeret efter møde med FMK s programkontor i NSI Redigeret efter møde med Lene Ærbo NSI og Birgitte Drewes LMS Alle ændringsmarkeringer er accepteret og kommentarer er slettet 2

3 1. Indledning 1.1. Formål og introduktion Nærværende kravspecifikation specificerer krav til den løsning, der skal give hjemmesygeplejen i kommunerne direkte adgang til praksis- og hospitalslægers centrale medicinkort for borgere i Danmark, det Fælles Medicinkort (FMK). Denne direkte adgang skal blandt andet være med til at sikre høj kvalitet af medicindokumentation i hjemmeplejen samt gøre kommunikationen med lægerne omkring medicinering mere smidig. Denne kravspecifikation dækker krav til den kommende udvidede snitflade på det centrale FMK-system. Kravene til FMK er udarbejdet baseret på workshops med deltagelse af brugere fra pilotkommunerne samt en praksislæge, en sygehuslæge og en apoteker. Endvidere har KL, EOJ-leverandører, Lægemiddelstyrelsen, National Sundheds-IT (tidl. Digital Sundhed), Medcom, Trifork og Devoteam Consulting deltaget i workshops Systemkontekst og afgrænsning Med hjemmesygeplejens adgang til FMK skal en række aktører på tværs af sundhedssektoren arbejde sammen om registrering, brug og vedligeholdelse af fælles medicindata i FMK. Nedenstående figur angiver overordnet aktørerne og deres systemer. Andre parters systemer Apotekssystemer Apoteker Hjemmesygeplejerske EOJ Medicinhåndtering Webservices via Sundhedsdatanettet FMK EPJ Sygehuslæge Medcom korrespondence-meddelelser LPS Praktiserende læge EOJ: Elektronisk OmsorgsJournal FMK: Det Fælles Medicinkort EPJ: Elektronisk PatientJournal LPS: LægePraksisSystem FMKportaladgang Speciallæger og andre læger Figur 1: Systemkontekst 2

4 Det er på forhånd givet, at integrationen mellem hjemmesygeplejens EOJsystemer og FMK foretages som en system-til-system-integration, svarende til den integration, der allerede eksisterer mellem EOJ og Den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM). FMK-integrationen vil gradvist erstatte PEMintegrationen i takt med at løsningen rulles ud i de kommuner, som i dag har PEM-integrationen. De funktionelle behov og krav i denne kravspecifikation tager udgangspunkt i medicinhåndteringsdelen af EOJ-systemet og de deraf afledte behov for dataudveksling med FMK. For så vidt angår den tekniske integration, er der i dette dokument primært afdækket krav til EOJ-systemernes kommunikation og integration med FMK. Men også anvendelsen af standard Medcom korrespondance-meddelelser til advisering vedrørende medicinering er inkluderet. Integrationen mellem FMK og de øvrige parters systemer er derfor ikke specificeret, og integration mellem EOJ-system og andre systemer på andre områder end medicinering er ikke inkluderet Ændringer ift. fælles kravspec udarbejdet november 2010 Siden det sidste udkast på den fælles kravspecifikation i november 2010 er der nogle forudsætninger, der har ændret sig. I november 2010 så det ud til at udbredelsen af FMK til de praktiserende læger ville tage forholdsvis lang tid. Dette er nu ikke længere tilfældet her et år senere. Ifølge National Sundheds-IT og Medcom er de praktiserende læger i fuld gang med at få implementeret FMK og når kommunerne er klar til at gå på FMK, kan vi forvente, at stort set alle praktiserende læger vil være på FMK. Vi forudsætter derfor i denne kravspecifikation, at de praktiserende læger er på FMK. Det samme gør sig gældende for sygehuslæger. Regionerne har forpligtet sig til at få alle sygehuse koblet på FMK inden udgangen af På denne baggrund har KL valgt at fjerne alle de krav, der vedrører overgangssituationen, hvor ikke alle læger er på FMK. Dvs. den del, der handler om hvorledes hjemmesygeplejen kan arbejdet med FMK, selvom lægerne ikke er på, er fjernet (fx alt der vedrører hjemmesygeplejens midlertidige opdateringer i medicinkortet på FMK). 3

5 I den fælles kravspecifikation er der krav til både FMK og EOJ systemer. I denne kravspecifikation er EOJ kravene fjernet. Krav der vedrører samtykke er fjernet, da NSI har informeret KL om, at håndtering af hjemmeplejens samtykke ifølge den nyeste lovgivning ikke skal registreres i FMK. Medicinbestilling skal ikke ske via FMK men via MedCom korrespondance beskeder og krav i EOJ-kravspec skal specificere, at det skal hænge sammen med medicinkortet i EOJ-systemet. Derfor er krav vedr. kommunikation med læger og apoteker om medicinbestilling fjernet. Der vil dog stadig være en udfordring for kommunerne, at de ikke kan få oplyst, når en læge er fraværende over længere tid (fx ferie, orlov, sygdom). Da dette er et generelt problem ift. MedCom korrespondance meddelelser, vil vi tage dette op med MedCom. Følgende er ikke behov hos kommunerne, men kunne være behov hos de andre sundhedsaktører: Borgers tilknytning til medicinadministration i kommunal hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens administrationstidspunkter Krav vedr. disse punkter er derfor fjernet fra denne kravspec, men om de er relevante eller ej, bør drøftes med de andre sundhedsaktører Vejledning i tolkning af krav Kravene til FMK-snitfladen skal opfattes som kommunernes krav og ønsker til Lægemiddelstyrelsen (benævnt FMK-leverandøren) og vil være udgangspunktet for den kommende dialog om snitfladen og udarbejdelse af snitfladespecifikation. Kravene i kravspecifikationen er delt op i hhv. Krav og Infokrav. Krav beskriver behov for it-funktionalitet, som systemet skal understøtte og Infokrav beskriver krav til leverandørens information om fx hvordan en given problemstilling tænkes løst. Selve kravteksten er markeret med en lodret linjemarkering i venstre side: Krav # Kravoverskrift for krav til løsning 4

6 Dette er selve kravteksten. Info # Kravoverskrift for krav om information Dette er selve kravteksten. 5

7 2. Oversigt over data i hjemmesygeplejens medicinkort Data som opbevares i FMK deles med andre parter, dvs. med læger, herunder sygehuslæger, praktiserende læger, speciallæger og vagtlæger samt apoteker og andre kommuner. Det kan være relevant at dele data med andre kommuner i de tilfælde, hvor borgeren flytter til eller tager på ferie i anden kommune, som skal fortsætte medicinhåndteringen. I nedenstående skema er oplistet den samlede bruttoliste over medicindata, som vil være relevant for hjemmesygeplejens medicinopgaver. Skemaet indeholder både data som er eksisterende FMK-data, data som er ønskede udvidelser af FMK-data, og data som (udover FMK-data) man som minimum skal kunne registrere/gemme lokalt i EOJ-systemet. Skemaet er opdelt i to kolonner: Data, som gemmes centralt i FMK er data, der både gemmes i EOJ og i FMK, dvs. disse data kan deles med andre sundhedsfaglige parter gennem FMK. Data, der kun gemmes lokalt i EOJ er data, der ikke gemmes i FMK og derved ikke via FMK deles med andre sundhedsfaglige parter. Dataene i skemaet er grupperet i bl.a. borgerdata og ordinationsdata. I hver datagruppe kan der for nogle af de listede data være et dybere detaljeringsniveau, som specificeres under de funktionelle krav. Markering med en stjerne(*) Data i skemaet markeret med * er nye data i FMK, som hjemmesygeplejen ønsker tilføjet til FMK. Brugen af disse data beskrives i et eller flere funktionelle krav. Data som gemmes i FMK (og EOJ) Borgeroplysninger CPR-nummer navn adresse borgerens egen praktiserende læge* cave* Lægemiddelordination ordinations oprettelsesdato, startdato, doseringsstartdato, sepone- Data som kun gemmes lokalt i EOJ - - 6

8 Data som gemmes i FMK (og EOJ) Data som kun gemmes lokalt i EOJ ringsdato, doseringsændringsdato og doseringsslutdato lægemiddelnavn lægemiddelform lægemiddelstyrke doseringsfrekvens (hvor hyppigt dosis skal gives) substitution lægemiddeldosis (herunder varierende dosis over tid) indikation pakningsstørrelse og antal pakninger (nb: Angives først, når der udstedes recept og kan i øvrigt ændres ved apotekets substitution) ATC-kode og tekst lægemiddelstof dosisdispenseret lægemiddel og om lægemidlet er dosisdispenserbart ordinerende læge (både personnavn og ydernummer) ekspederende apotek status for udleveringer (der kan være flere udleveringer for samme lægemiddelordination) genbestilling mulig (er der udleveringer tilbage på flergangsrecept?*) privat markering status for lægemiddelordination* behandlingstype* (fast, PN, fast og PN, efter skema) bemærkninger til lægemiddelordination* Tabel 1: Data i medicinkortet 7

9 2.1. Tema 1: Vis medicinkort Formål og kontekst Formålet med temaet er at beskrive de afledte krav, der stilles til FMK-data, for at kravene til EOJ systemerne kan opfyldes. Brugere hos hjemmesygepleje, læger og sygehuse skal se et medicinkort baseret på de samme FMK-data. Krav 1. Krav 2. Krav 3. Krav 4. Krav 5. Data i medicinkortet Data, som er nævnt i datatabellen i kapitel 2, skal generelt stilles til rådighed fra FMK til EOJ-systemerne. Visning af suspenderet medicinkort Når en borgers medicinkort er suspenderet af et sygehus, skal medicinkortet stadig stilles til rådighed, men med tydelig markering af, at det er suspenderet samt hvilket sygehus/sygehusafdeling, der har suspenderet kortet. FMK skal gøre det muligt for hjemmesygeplejen at se historik af suspenderinger. Visning af avanceret lægemiddeldosis FMK skal kunne håndtere mulighed for, at lægemiddeldosering kan angives, som varierende lægemiddeldosis over en valgfri tidsperiode. Således skal en læge detaljeret kunne angive lægemiddeldosering over en periode ved fx en nedtrapning. Lægens avancerede doseringsangivelser skal gøres tilgængelig for hjemmesygeplejen. Visning af seneste medicinafstemning og receptgennemgang FMK skal vise hvornår en læge senest har foretaget en medicinafstemning eller receptgennemgang, dvs. angivelse af aktuel medicinering for hele medicinkortet. Lægemiddelordinationens behandlingstype Det skal være muligt at kunne bestemme en lægemiddelordinations behandlingstype, om den er fast, efter skema, PN eller fast og PN 1. 1 Muligheden for at angive fast og PN er under forudsætning af, at lægen nøjes med kun at oprette én ordination til både fast og PN, når det er samme medicin. Det skal afklares om det forholder sig sådan i praksis eller om lægen altid vil oprette to ordinationer. 8

10 Krav 6. Registrering og opdatering af lægemiddelordinationer, som ikke står i Medicinpriser Det skal være muligt for læger at registrere og opdatere lægemiddelordinationer, som ikke står i Medicinpriser (tidl. Lægemiddeltaksten). Her kan være tale om: Lægemidler på udleveringstilladelse (forsøgsmedicin udleveret på sygehus) Substitutionsmedicin lægemidler der bruges til at substituere afhængighedsskabende stoffer Medicin, som borger får fra udlandet, og som borgerens egen læge godkender medicin-administration af og dermed opretter en ordination på Håndkøbsmedicin, fx visse vitaminer og naturlægemidler Krav 7. Registrer og opdater bemærkning til lægemiddel Det skal være muligt at registrere og opdatere bemærkning til et lægemiddel på FMK 2. Krav 8. Hente information om resterende udleveringer på flergangsrecept Man skal kunne hente information om, der eksisterer resterende udleveringer på en recept. 2 Det skal undersøges hvilken type information, der her er tale om. Hvis det er cave info, skal det ikke med her. Hvis det er journal data er der ikke lovhjemmel til at det kommer med i FMK. Det bør IKKE være et fritekstfelt, men derimod struktureret data der kan vælges ud fra. Der er et ønske hos hjemmesygeplejen om, at der kommer en begrundelse, hvis der ændres i en lægemiddeldosering. 9

11 2.2. Tema 2: Adviseringer Formål og kontekst Formålet med temaet er at beskrive den adviseringsfunktion, som FMK skal stille til rådighed. Disse funktioner skal automatisk advisere om ændringer i borgerens medicinkort på FMK. En ændring kunne fx være at en læge ændrer en borgers lægemiddeldosis fra to piller dagligt til en pille dagligt på FMK. Advis er fra FMK kommunikeres via system-system snitfladen direkte fra FMK til EOJ-systemerne. Advis er fra EOJ-systemer til andre aktører kommunikeres via Medcom s korrespondancemeddelelser, som går uden om FMK. Dette kunne fx være behovet for medicinafstemning. En typisk arbejdsgang for hjemmesygeplejersker er, at de logger på en borgers medicinkort i EOJ-systemet en gang i løbet af en, to eller tre uger, eller når der skal indføres ændringer. Hvis praktiserende læger er klar over, at en borger er tilknyttet kommunens hjemmesygepleje, vil de typisk sende korrespondancemeddelelser til kommunen om ændringer i en borgers medicin. For at sikre sig, at der ikke sker ændringer på en borgers medicinkort, uden at hjemmesygeplejen bliver gjort opmærksom på det, er det nødvendigt med adviseringsfunktionalitet. Når alle læger er på FMK og kommunerne også er på FMK, kan man risikere, at de læger, som i dag sender korrespondancemeddelelser om medicinændringer, vil ophører med dette, da de vil gå ud fra, at hjemmesygeplejen kan se ændringerne på FMK. Krav 9. Advisering om ændringer i medicinkort FMK skal udbyde en advis-funktion som EOJ-systemer kan abonnere på, når der sker ændringer i en borgers medicinkort. Ændringer i følgende data skal medføre en advis: Ny lægemiddelordination Udleveringer Ordinationsstatus (når den ændres til seponeret) Lægemiddelform 10

12 Lægemiddelstyrke Lægemiddeldosering Dosisdispenseret lægemiddel Doseringsstart- og doseringsslutdato for lægemiddelordination Behandlingstype Privat-markering Samtykke Ændring i status for bestilling Krav 10. Adviskoder En advis, som sendes fra FMK til EOJ-systemet, skal angive hvilken ændring advisen omhandler, således at EOJ-systemet kan sortere på adviserne, f.eks. hvis det defineres, at hjemmesygeplejersken i visse situationer kun vil modtage adviser, der handler om ændringer i lægemiddeldoseringer. 11

13 3. Non-funktionelle krav Krav 11. Info. 1. Krav 12. Versionsstyring og bagudkompatibilitet Snitfladen skal versionsstyres, så det er muligt at køre test og drift af flere versioner af snitfladen samtidig. Samtidig skal nye versioner være bagudkompatible. Begge dele skal sikre, at tidligere versioner af snitfladen kan køre videre i en periode indtil EOJ-systemerne er opdateret og udrullet i kommunerne til at kunne håndtere den nye version. Ændringshåndtering FMK-leverandøren bedes beskrive principper og procedurer for ændringer af snitfladen, herunder for versionsstyring, høring hos interessenter, varslinger, test og idriftsættelse. FMK: Kapacitetskrav Baseret på den nuværende anvendelse af PEM-snitfladen er det estimeret, at FMK-snitfladen mod hjemmesygeplejen skal kunne håndtere mindst transaktioner pr. travl time, når fuldt udrullet i hele landet. Estimatet skal revurderes, når FMK-snitfladen er defineret blandt andet for at vurdere om der forventes eventuelle forskelle i transaktionsmønstre fra PEM til FMK som følge snitfladeopbygningen. Udviklingsleverandøren på FMK skal sikre, at applikation og platform kan håndtere det til estimerede behov. Driftsleverandøren på FMK skal sikre, at kapacitetsbehovet overvåges og at kapaciteten løbende udvides efter behov Svartider og tilgængelighed Der stilles krav til svartider for at sætte fokus på brugeroplevelsen, når systemet er i drift. Den samlede svartid for en EOJ-bruger, der foretager et opslag på FMK, vil bestå af svartiderne fra en kæde af systemer og netværk. Dette er illustreret i nedenstående principfigur: EOJ-klient EOJ-server Kommune- LAN Evt. særskilt kommuneopkobling til Sundhedsdatanettet Sundhedsdatanettet (SDN) Router Router Router FMK- LAN FMK EOJ-svartid Netværks-svartid FMK-svartid 12

14 Figur 2: Principfigur for opdeling af svartider Nedenstående svartidskrav gælder for FMK-svartid og ved visninger/ forespørgsler forstås svartiden som tiden fra tryk på afsend forespørgsel til visning af svar. Ved opdateringer forstås svartiden som tiden fra tryk på afsend opdatering til kvittering for opdatering. Krav 13. Krav til FMK-svartider Kravene til FMK-svartider er: Type Forespørgsler på medicinkort med max 10 aktuelle lægemiddelordinationer samt forespørgsler på enkeltoplysninger Forespørgsler på medicinkort med max 20 aktuelle lægemiddelordinationer Opdateringer Svartidskrav Max. 1,5 sek. i 85% af alle tilfælde Max. 2,5 sek. i 95% af alle tilfælde Max. 2,5 sek. i 85% af alle tilfælde Max. 3,5 sek. i 95% af alle tilfælde Max. 3,0 sek. i 85% af alle tilfælde Max. 6,5 sek. i 95% af alle tilfælde Kravene skal opfyldes, når FMK er belastet op til og med en spidsbelastning. Info. 2. Svartidstest FMK-leverandøren bedes udarbejde forslag til en svartidstest, som på vilkårlige tidspunkter kan gennemføres under normal drift af systemet, således at FMK s kapacitet mv. løbende kan overvåges. FMK-leverandøren bedes endvidere beskrive forslag til en test, som kan måle den samlede svartid fra EOJ-system til FMK via de nævnte netværk. Herunder hvilke værktøjer, som kan anvendes til at identificere hvor en eventuel forlænget svartid har sin rod i kæden af systemer og netværk. Krav 14. Tilgængelighed hele døgnet Tilgængeligheden af FMK skal hele døgnet være 99,5 %. Tilgængeligheden beregnes over en rullende periode på 30 kalenderdage, inden for hvilken FMK således ikke må være utilgængeligt i sammenlagt mere end 3,6 timer. Krav 15. Servicevinduer I perioden fra kl til kl og under forudsætning af, at dette på forhånd er aftalt mellem Lægemiddelstyrelsen og EOJ-leverandørerne, kan systemet lukkes ned i op til to timer, uden at dette medregnes i nedetid, dog maksimalt 1 gang pr. måned. Dette åbner mulighed for fx større omkonfigureringer og gennemførelse af disaster recovery procedurer (restore af database fra tape backup). 13

15 3.2. Udvikling og test Krav 16. FMK-testmiljø dedikeret EOJ-snitfladen FMK-leverandøren skal stille et dedikeret testmiljø til rådighed med EOJsnitfladen, som EOJ-leverandørerne kan anvende til udvikling, test og løbende vedligeholdelse, og hvor specifikke EOJ-tilpasninger kan afprøves. Krav 17. Støtte til EOJ-leverandørernes udvikling FMK-leverandøren skal støtte EOJ-leverandørerne i udviklingsfasen, gennem afholdelse af fælles workshops og ad-hoc support (fx , tlf. eller diskussionsgruppe). Krav 18. Testplan og -gennemførelse FMK-leverandøren skal deltage i, samt udarbejde en testplan for prætest, integrationstest, end-to-end-test, svartidstest og pilotdrift. Herunder specificerer relevante test-scenarier, udarbejde testdata samt yde support til EOJ-leverandørerne under testgennemførelse. Krav 19. Belastningstest Testen skal vise, at løsningen kan overholde de nævnte svartidskrav under max belastning jf. de tidligere beskrevne kapacitetskrav. Leverandøren skal udarbejde testspecifikation og gennemføre testen med deltagelse af KL Dokumentation Krav 20. Dokumentation af FMK-snitflade FMK-leverandøren skal opdatere eksisterende FMK-snitfladedokumentation til at afspejle integrationen til EOJ-systemerne: FMK use cases FMK begreber FMK snitfladebeskrivelse Derudover skal leverandøren udarbejde en beskrivelse af datamodellen, som angiver definitioner på og sammenhænge mellem data, som udstilles via FMKsnitfladen. 14

16 3.4. Migrering til brug af FMK og sameksistens med PEM Krav 21. Krav 22. Info. 3. Krav 23. Dialog om overførsel af PEM-funktionalitet til FMK KL og CSC ønsker at gå i dialog med Lægemiddelstyrelsen om hvilken detailfunktionalitet, som skal overføres fra den eksisterende PEM-snitflade og hvilken som ikke længere måtte være relevant. Forudsætninger for migrering af CSC-PEM-kommuner til FMK KL og CSC ønsker at gå i dialog med FMK-leverandøren om hvordan, der kan skabes en sammenhæng mellem FMK s datamodel og den datamodel CSC har opbygget på baggrund af PEM s datamodel. Målet er at kommuner, der i dag er på CSC s PEM løsning, oplever en så sømløs overgang fra PEM til FMK som muligt. Beskrivelse af migreringsløsning og proces for CSC-kommuner FMK-leverandøren bedes beskrive forslag til løsning og proces for sameksistens og migrering som udgangspunkt for videre dialog. Markering i borgers PEM-medicinskema af, at FMK eksisterer I den eksisterende PEM-snitflade ønskes der en markering på borgerens PEMmedicinskema af, at borgeren har et aktivt medicinkort i FMK, hvor en læge har foretaget medicinafstemning. Informationen skal hjælpe kommunerne i migreringssituationen fra PEM til FMK Generelle krav Krav 24. Info. 4. Sikring af korrekt datagrundlag Lægemiddelstyrelsen er data-ansvarlig for FMK og skal tage de fornødne tiltag til at sikre, at datagrundlaget, som udstilles for kommunerne, er korrekt og konsistent. Hvis der opleves fejl i data, fx som følge af at andre parter ikke anvender FMK korrekt eller ikke indberetter oplysninger korrekt, skal Lægemiddelstyrelsen i gangsætte tiltag, der kan facilitere en hurtig fejlrettelse. Beskrivelse af håndtering af datafejl i FMK-regi FMK-leverandøren bedes beskrive hvordan fejlrettelse håndteres i FMK-regi, hvor en række parter på tværs af sundhedssektoren anvender og registrerer data, som anvendes i den kommunale hjemmesygepleje. 15

17 4. Begreber 4.1. Ønsker til nye FMK-begreber Følgende begreber, som pt. ikke er en del af FMK s begrebsdefinition, er blevet identificeret i forbindelse med denne kravspecifikation. Begrebsdefinitionerne er således forslag til tilføjelser til FMK s begrebsdefinition. Adviseringer: En advisering (eller advis) er en automatisk besked fra en aktør til en anden, som angiver at modtager muligvis skal handle ud fra pågældende besked. Det kan f.eks. være en advisering om en ændring af en borgers medicinering foretaget i FMK, som fx kunne give anledning til, at hjemmesygeplejen skal planlægge et ekstra besøg hos en borger, fordi eksempelvis lægemiddeldosis er blevet ændret af lægen. Behandlingstype: Den måde hvorpå en behandling med et lægemiddel kan foregå. Behandlingstyper kan være: Fast, PN, Fast og PN, varierende eller Efter skema. Hvor varierende fx kan være: Kur, nedtrapning eller optrapning og efter skema indikerer, at lægemiddeldoseringen ikke er angivet på FMK Flergangsrecept: En recept med mulighed for at få udleveret lægemidler på apotek mere end en gang. Status for lægemiddelordination: En lægemiddelordination kan være henholdsvis aktiv eller seponeret. 16

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Kravspecifikation. Krav til FMK og EOJ-systemer. Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort. November 2010 Ver 1.1

Kravspecifikation. Krav til FMK og EOJ-systemer. Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort. November 2010 Ver 1.1 Kravspecifikation Krav til FMK og EOJ-systemer Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort November 2010 Ver 1.1 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING. Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside.

NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING. Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside. NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside.dk AGENDA Nyt fra National Sundheds-IT, Troels Asger Hansen, NSI - Samspil

Læs mere

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag. Odense juni 2007 Forslag til Samarbejdsaftale* Lægesystempilotprojekt Medicinprojekt FAME første fase Fælles medicingrundlag - etablering af et énstrenget, landsdækkende og tværsektorielt ordinationsgrundlag.

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

NSP Testmiljøer. Dato: 08.11.2012. - Mødereferat fra projektmøde d. 07/11 2012. National Sundheds-IT. www.nsi.dk. Islandsbrygge 39.

NSP Testmiljøer. Dato: 08.11.2012. - Mødereferat fra projektmøde d. 07/11 2012. National Sundheds-IT. www.nsi.dk. Islandsbrygge 39. NSP Testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Mødereferat fra projektmøde d. 07/11 2012 Islandsbrygge 39 Dato: 08.11.2012 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Referat fra

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. september 2012, kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ)

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Governance model for MedCom versionsopdatering

Governance model for MedCom versionsopdatering Governance model for MedCom versionsopdatering med udgangspunkt i hjemmepleje-sygehusstandarder UDKAST opdateret 17. dec. 2013 Indhold Baggrund... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger N O T A T Indenrigs- og Sundhedsministeriet Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgernes medicinoplysninger 02-02-2011 Sag nr. 07/3039 Nicolai

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Introduktiontil FællesMedicinKort Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Et lilleeksperiment Brug2 minuttertilat noteredine bud på: Forskellene og lighederne mellem: 1. Kontoudtoget

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere