Statisk Beregning. Init. AKA Rev. - Projekt Cibicom - JC0223. Titel Beregning af 6,7 m udkraget bærerør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statisk Beregning. Init. AKA Rev. - Projekt Cibicom - JC0223. Titel Beregning af 6,7 m udkraget bærerør"

Transkript

1 Statisk Beregning Projekt Cibicom - JC03 Titel Beregning af 6,7 m udkraget bærerør Dato Init. AKA Rev. - KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 1 af 16

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side 0. Introduktion 3 1. Beregningsgrundlag 3. Beskrivelse 3 3. Partialkoefficienter 3 4. Vindlast Basisvindhastighed 4 4. Vindens højdevariation Stødvind og konstruktionsfaktor Konstruktionsfaktor Dæmpning Resonansfaktoren, R Baggrundssfaktoren, B Peak faktoren, kp 6 5. Bærerørets tværsnitsdata 7 6. Vindtryk Middelvindtryk 8 6. Dynamisk maksimalt vindtryk Karakteristisk snitkraftfordeling Regningsmæssig snitkraftfordeling Bæreevne Bærerør Anvendte tværsnitsdata Bøjning og tryk Forskydningsspændinger Rotation og udbøjning Bærerørets udnyttelse Boltede stød Bolte Stødplade Svejsninger mellem bærerør og flange 16 BILAG A B Håndberegning af detaljer Beregning af Klæbeankre Programversion : Ver. 3 KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. af 16

3 0. Introduktion Dette dokument omfatter statisk beregning af et antennebærerør til montering på taget af bygningen på adressen Maarupvej 6, 8560 Kolind. Bærerøret er udført i varmforzinket stål i kvalitet S Beregningsgrundlag Konstruktion er beregnet iht. nedenstående normer: - EN 1990, Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner inkl. Dansk NA - EN , Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast inkl. Dansk NA - EN AC, Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner inkl. Dansk NA - EN AC, Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-8: Samlinger inkl. Dansk NA Konstruktionen er beregnet for vind og egenvægt, kombination 6.10b iht. EN Beskrivelse Bærerøret er placeret med top i kote 7 m Bærerørets samlede længde er 6,7 m. Udkragningen er 3,9 m. Konstruktionen er fastgjort med to understøtninger. RRU'ere forudsættes monteret mellem rørets understøtninger. 3. Partialkoefficienter Laster Egenvægt Gunstig g G,min 0,90 Konsekvensklasse: Normal Egenvægt Ugunstig g G,max 1,00 Vindlast - g wind 1,50 Materialer Stål - Flydning g M 1,10 Kontrolklasse: Normal Stål - Bolte g M,b 1,35 Stål - Svejsning g M,w 1,35 KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 3 af 16

4 Kote 4. Vindlast 4.1 Basisvindhastighed Basisvindhastigheden, defineret som 10 min middelhastigheden 10m over terræn i terrænklasse II, er givet ved Basisvindhastighed V b = C dir. C år. V b,0 C dir C season 1,0 - Retningsfaktor 1,0 - Årstidsfaktor V b,0 4,0 m/s Grundværdi for basisvindhastigheden (10 min middel, 50 års returperiode) Basisvindhastighed V b = 4,0 m/s 4. Vindens højdevariation r ln 0 v z c z c z v m r o b c z k z z r c z c z r r min, hvor, for z z 00 m min, for z z min Terrænkategori Terrænklasse K r 0,190 - K r er terrænfaktoren z 0 0,05 m z 0 er ruhedslængden z min m z min minimum højden V b 4,0 m/s V b er basisvindhastigheden C o 1,0 - C o er orografifaktoren Vindprofil Kote V middel V stød (m) (m/s) (m/s) 0,0 16,8 8,6,0 16,8 8,6 4,1 0,1 3,4 6,3,0 34,5 8,4 3,4 36,0 10,6 4,4 37,1 1,7 5,3 38,0 14,9 6,0 38,8 17,0 6,6 39,4 19,1 7,1 40,0 1,3 7,6 40,5 3,4 8,0 41,0 5,6 8,4 41,4 7,7 8,8 41,8 9,9 9,1 4, 3,0 9,5 4,5 35,0 30,0 5,0 0,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 10,0 0,0 30,0 40,0 50,0 Vindprofil [m/s] KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 4 af 16

5 4.3 Stødvind og konstruktionsfaktor F c c c q z A r er luftens densitet = 1,5 kg/m 3 c s c d er konstruktionsfaktoren c f w s d f p e ref A ref 1+ 7 ½ r qp z Iv z vm z I v z 1 c z z z o ln er formfaktoren 0, hvor z ikke må regnes mindre end z 0 er det projicerede vindpåvirkede areal Konstruktionsfaktor cc s d 1+ kp Iv ( zs ) B + R 1+ 7 I ( z ) v s, hvor z s 4,3 m er referencehøjden. z ref = 0,6. h > z min, hvor h er konstruktionens højde I v (z s ) 0,16 - er turbulensintensiteten i referencehøjde. k p 3,8 - er peak-faktoren, udregnet nedenfor B 0,99 - er baggrundsfaktoren, udregnet nedenfor R 0,705 - er resonansfaktoren, udregnet nedenfor c s c d 1, Dæmpning d s 0,0 - Konstruktionens logaritmiske dekrement r d bc v ( z ) luft f a m s n1m1, hvor r luft 1,5 kg/m 3 Luftens densitet n 1,04 Hz Konstruktionens egenfrekvens (1. egensvingning) b. c f 0,64 m /m Middelvindmodstand over den øverste tredjedel af konstruktionen v m (z s ) 8, m/s Middevindhastighed ved referencehøjde m 1 (z s ) 83,7 kg/m Konstruktionens referencemasse per længdeenhed (in-line) d a 0,07 - Beregnet areodynamisk dekrement d d s + d a 0,09 - Total dæmpning KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 5 af 16

6 4.3.3 Resonansfaktoren, R d R SL zs n1 Ks n 1,, hvor d 0,09 - Total dæmpning, d d s + d a S L (z,n) 0,031 - Vindens spektrale tæthedsfunktion f L (z,n) 9,4 - En dimensionsløs frekvens K s 0,39 - Størrelsesreduktionsfunktionen c y 11,5 - c z 11,5 - G y 0,500 - G z 0,78 - f y 0,10 - f z 5,57 - S L K s L(z ref ) 130,6 m Turbulensens længdeskala b 0,114 m Konstruktionens bredde 1/3 fra toppen h 6,700 m Konstruktionens højde z, n n 6,8 fl z, n 1+ 10, f, 5/3 L z n f L z n n v 1 z, m L z 1 1+ Gy fy + Gz fz + Gy fy Gz fz R 0, Baggrundsfaktoren, B B 0,99 - B 1 3 b h b h 1+ Lzs + Lzs + Lzs Lzs Peak faktoren, k p k p 3,8 - Peakfaktoren 0,6 kp ln n T + ; kp 3 ln n T T 600 s Midlingstiden for middelvindhastigheden n 1,34 - Oprydsningsfrekvensen n R n1 ; n 0,08 Hz B + R KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 6 af 16

7 5. Bærerørets tværsnitsdata Kote Diameter Godstykk. Sektion Sektion Længde Diameter Godstykk. d s t m mm mm - - [mm] [mm] [mm] 7, ,3 4,0 4 6, ,3 4,0 3 5, ,3 4, ,3 4,0 5,30 114,3 4, ,3 6,3 4, ,3 4,0 4,00 114,3 4,0 4, ,3 6,3 1 3, ,3 6,3 1 3, ,3 6,3 1 3, ,3 6,3 1 3,83 114,3 6,3 1 3, ,3 6,3 1-S 3, ,3 6,3 1 1, ,3 6,3 1 0, ,3 6,3 1-S 0,99 114,3 6,3 1 0, ,3 6,3 1 0 mm 0 mm 800 mm 3900 mm 800 mm 0 mm Skematisk figur Målfast figur KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 7 af 16

8 6. Vindtryk Fysisk areal af stige/kabler (lineær last) 0,01 m /m Stål densitet 7850 kg/m 3 Formfaktor, Stige/kabler 1, - Luftens densitet 1,5 kg/m 3 Masse, stige/kabler 1,0 kg/m Tyngdeacceleration 9,8 m/s Generel vægt faktor (zink + løsdele etc.) 1, Middelvindtryk 10 minutters middelvindtrykket er defineret ved q ½ r v m luft m Konstruktionens vindmodstand Kote Diameter v m q m Formfaktor Vind Vind Vind Middel Middel Bærerør modstand modstand modstand d s vind vind C f rør kabler/stige Total m m m/s kn/m - m /m m /m m /m 7,000 0,114 8,69 0,514 0,81 0,09 0,01 0,10 6,440 0,114 8,59 0,511 0,80 0,09 0,01 0,10 5,880 0,114 8,50 0,508 0,80 0,09 0,01 0,10 5,30 0,114 8,40 0,504 0,80 0,09 0,01 0,10 4,760 0,114 8,9 0,500 0,80 0,09 0,01 0,10 4,00 0,114 8,19 0,497 0,80 0,09 0,01 0,10 4,017 0,114 8,16 0,495 0,80 0,09 0,01 0,10 3,833 0,114 8,1 0,494 0,80 0,09 0,01 0,10 3,650 0,114 8,09 0,493 0,80 0,09 0,01 0,10 3,467 0,114 8,05 0,49 0,80 0,09 0,01 0,10 3,83 0,114 8,01 0,490 0,80 0,09 0,01 0,10 3,100 0,114 7,98 0,489 0,80 0,09 0,01 0,10 3,099 0,114 7,98 0,489 0,80 0,09 0,01 0,10 1,700 0,114 7,69 0,479 0,80 0,09 0,01 0,10 0,300 0,114 7,39 0,469 0,80 0,09 0,01 0,10 0,99 0,114 7,39 0,469 0,80 0,09 0,01 0,10 0,300 0,114 7,39 0,469 0,80 0,09 0,01 0,10 Vindmodstand for punktlaster Nr. Beskrivelse Kote Vind v m q m Vægt modstand Middel Middel vind vind m m m/s kn/m kg 1 x APE4518R1v06, topfastg. 7,0 0,88 8,7 0, x APE4518R1v06, bundfastg. 4,5 0,88 8, 0, Rør vægt, ekskl. stige, kabler mv. 96 kg KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 8 af 16

9 6. Dynamisk maksimalt vindtryk Det maksimale dynamiske vindtryk (stødvind) i vindens retning er defineret ved F W = c s c d. c f. q p (z e ). A ref, hvor q p (z e ) Karakteristisk maksimalt hastighedstyk c f er formfaktoren c s c d er konstruktionsfaktoren A ref er reference arealet (projiceret/fysisk) Kote Diameter Bærerør Forskydning ift. bund af bærerør Moment ift. bund af bærerør d s q p (z e ). c s c d c f. A ref Masse Bærerør Punkt Total Bærerør Punkt Total m m kn/m m /m kg kn kn kn knm knm knm 7,000 0,114 1,315 0,10 0 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 6,440 0,114 1,309 0,10 7 0,08 1,16 1,3 0,0 0,65 0,67 5,880 0,114 1,30 0, ,15 1,16 1,31 0,09 1,30 1,38 5,30 0,114 1,95 0,10 0 0,3 1,16 1,39 0,19 1,94,14 4,760 0,114 1,89 0,10 7 0,30 1,16 1,46 0,34,59,93 4,00 0,114 1,8 0, ,38,9,67 0,53 3,58 4,11 4,017 0,114 1,79 0, ,40,9,69 0,60 4,00 4,60 3,833 0,114 1,77 0, ,43,9,7 0,68 4,4 5,10 3,650 0,114 1,75 0, ,45,9,74 0,76 4,84 5,60 3,467 0,114 1,7 0, ,48,9,76 0,84 5,6 6,10 3,83 0,114 1,70 0, ,50,9,79 0,93 5,68 6,61 3,100 0,114 1,67 0, ,5,9,81 1,03 6,10 7,1 3,099 0,114 1,67 0, ,5,9,81 1,03 6,10 7,13 1,700 0,114 1,49 0, ,71,9,99 1,89 9,30 11,19 0,300 0,114 1,9 0, ,89,9 3,17 3,00 1,50 15,51 0,99 0,114 1,9 0, ,89,9 3,17 3,00 1,51 15,51 0,300 0,114 1,9 0, ,89,9 3,17 3,00 1,50 15, Karakteristisk snitkraftfordeling Moment om bærerørets bund M 0 15,51 knm Nedre rørudkragning G 0,000 m Total horisontal last V 0 3,17 kn Øverste reaktion R A 5,539 kn Afstand mellem understøtninger S,800 m Nederste reaktion R B -,364 kn Karakteristisk snitkraftfordeling Kote Diameter Forskydn. Moment Vægt *) d s V M Bærerør Punkt Total m m kn knm kg kg kg 7,000 0,114 1,16 0,00 0,0 0,0 0,0 6,440 0,114 1,3 0,67 7,0 50,8 57,8 5,880 0,114 1,31 1,38 14,0 50,8 64,8 5,30 0,114 1,39,14 1,0 50,8 71,8 4,760 0,114 1,46,93 7,9 50,8 78,7 4,00 0,114,67 4,11 34,9 101,6 136,5 4,017 0,114,69 4,60 38,4 101,6 140,0 3,833 0,114,7 5,10 41,8 101,6 143,4 3,650 0,114,74 5,60 45, 101,6 146,8 3,467 0,114,76 6,10 48,6 101,6 150, 3,83 0,114,79 6,61 5,0 101,6 153,6 3,100 0,114 -,73 7,1 55,5 101,6 157,1 3,099 0,114 -,73 7,1 55,5 101,6 157,1 1,700 0,114 -,54 3,44 81,6 101,6 183, 0,300 0,114 -,36 0,00 107,7 101,6 09,3 0,99 0,114 0,00 0,00 107,8 101,6 09,4 0,300 0,114 0,00 0,00 107,7 101,6 09,3 *) Inkl. vægt faktor på bærerør KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 9 af 16

10 6.. Regningsmæssig snitkraftfordeling Partialkoefficient, vind 1,50 - Partialkoefficient, egenvægt, min 0,90 - Partialkoefficient, egenvægt, max 1,00 - Øverste reaktion R A 8,31 kn Nederste reaktion R B -3,55 kn Regningsmæssig snitkraftfordeling Højde Diameter Forskydning, V Moment, M Normal Kraft, N d s Total Total Min Max m m kn knm kn kn 7,000 0,114 1,74 0,00 0,00 0,00 6,440 0,114 1,85 1,00 0,51 0,57 5,880 0,114 1,96,07 0,57 0,64 5,30 0,114,08 3,0 0,63 0,70 4,760 0,114,19 4,40 0,70 0,77 4,00 0,114 4,00 6,17 1,1 1,34 4,017 0,114 4,04 6,90 1,4 1,37 3,833 0,114 4,07 7,65 1,7 1,41 3,650 0,114 4,11 8,40 1,30 1,44 3,467 0,114 4,15 9,15 1,33 1,48 3,83 0,114 4,18 9,9 1,36 1,51 3,100 0,114-4,09 10,69 1,39 1,54 3,099 0,114-4,09 10,68 1,39 1,54 1,700 0,114-3,8 5,15 1,6 1,80 0,300 0,114-3,55 0,00 1,85,06 0,99 0,114 0,00 0,00 1,85,06 0,300 0,114 0,00 0,00 1,85,06 7. Bæreevne 7.1 Bærerør E-modul E Mpa Flydespænding, karakteristisk f y 355 Mpa Brudspænding, karakteristisk f u 490 Mpa Partialkoefficient på stål, flydning g M0 1,10 - Stålets regningsmæssige flydespænding f yd 3,7 Mpa Partialkoefficient, egenvægt, max g G, max 1,00 - Partialkoefficient, egenvægt, min g G, min 0,90 - Tyngdeacceleration g 9,8 m/s Generel vægt faktor (zink + løsdele etc.) k 1,05 - KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 10 af 16

11 Bærerørets tværsnitsdata Kote Bærerør Fuldt tværsnit Diameter Godstykk. Areal Inerti- Modstands Statisk Tværsnits moment moment moment klasse d s t A I W el S ; W pl m mm mm mm mm 4 mm 3 mm 3-7, ,3 4,0 1386,11E , ,3 4,0 1386,11E , ,3 4,0 1386,11E ,30 114,3 4,0 1386,11E , ,3 4,0 1386,11E ,00 114,3 4,0 1386,11E , ,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E ,83 114,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E ,99 114,3 6, ,13E , ,3 6, ,13E diameter, d s t Anvendte tværsnitsdata Kote Areal Modstands Moment Tryk moment kapacitet kapacitet A W M, Rd N c, Rd m mm mm 3 knm kn 7, ,71 447,3 Momentkapacitet 6, ,71 447,3 5, ,71 447,3 Tværsnitsklasse 1 og : 5, ,71 447,3 4, ,71 447,3 Tværsnitsklasse 3: 4, ,71 447,3 4, ,74 689,8 3, ,74 689,8 Trykkapacitet 3, ,74 689,8 3, ,74 689,8 Tværsnitsklasse 1, og 3: 3, ,74 689,8 3, ,74 689,8 3, ,74 689,8 1, ,74 689,8 0, ,74 689,8 0, ,74 689,8 0, ,74 689,8 MRd Mpl,Rd Wpl fyd MRd Mel,Rd Wel fyd N c,rd A f yd KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 11 af 16

12 7.1. Bøjning og tryk Bæreevne af rørtværsnit undersøges for kombinationen af normalkraft og moment. Maksimale udnyttelser for moment og normalkraft findes og holdes op mod kriterie 6. i EC : M M Ed Ed + Rd N N Rd 1 Bærerør, Udnyttelse og udbøjning Kote Kræfter Styrker Udnyttelse Udbøjning Bøjnings Normal Normal Bøjnings- Tryk- 1. Bøjning. Tryk Totalt Rotation Udbøjning moment kraft, max kraft, min kapacitet kapacitet M N Ed Ed års 10 års M N M Ed N Ed,max N Ed,min M Rd N c, Rd c,rd Rd stødvind stødvind m knm kn kn knm kn grader mm 7,000 0,00 0,00 0,00 15,71 447,3 0,00 0,00 0,00 1, ,440 1,00 0,57 0,51 15,71 447,3 0,06 0,00 0,07 1, ,880,07 0,64 0,57 15,71 447,3 0,13 0,00 0,13 1, ,30 3,0 0,70 0,63 15,71 447,3 0,0 0,00 0,1 1, ,760 4,40 0,77 0,70 15,71 447,3 0,8 0,00 0,8 1, ,00 6,17 1,34 1,1 15,71 447,3 0,39 0,00 0,40 1, ,017 6,90 1,37 1,4 3,74 689,8 0,9 0,00 0,9 1,9 30 3,833 7,65 1,41 1,7 3,74 689,8 0,3 0,00 0,3 1,3 6 3,650 8,40 1,44 1,30 3,74 689,8 0,35 0,00 0,36 1,16 3,467 9,15 1,48 1,33 3,74 689,8 0,39 0,00 0,39 1, ,83 9,9 1,51 1,36 3,74 689,8 0,4 0,00 0,4 1, ,100 10,69 1,54 1,39 3,74 689,8 0,45 0,00 0,45 0,91 1 3,099 10,68 1,54 1,39 3,74 689,8 0,45 0,00 0,45 0,91 1 1,700 5,15 1,80 1,6 3,74 689,8 0, 0,00 0, 0,00 0 0,300 0,00,06 1,85 3,74 689,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,99 0,00,06 1,85 3,74 689,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,300 0,00,06 1,85 3,74 689,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0 max 0, Forskydningsspændinger Forskydningskapaciteten bestemmes iht. EC afsnit 6..6, hvor Av Vpl,Rd Av f yd / 3 A / Kote Forsk. Forsk. Udnyttelse kapacitet kraft V pl,rd V Ed m kn kn - 7, ,7 0,01 6, ,9 0,01 5, ,0 0,01 5,30 164,1 0,01 4, , 0,01 4, ,0 0,0 4, ,0 0,0 3, ,1 0,0 3, ,1 0,0 3, ,1 0,0 3, , 0,0 3, ,1 0,0 3, ,1 0,0 1, ,8 0,0 0, ,5 0,01 0, ,0 0,00 0, ,0 0,00 Iht. EC afsnit 6..8 kan man se bort fra forskydningens indflydelse på momentbæreevne hvis forskydningen er mindre end halvdelen af den plastiske forskydningsbæreevne. KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 1 af 16

13 Kote [m] Kote [m] Rotation og udbøjning Rotationer og udbøjninger er beregnet for karakteristiske kræfter (50 års vind). De karakteristiske kræfter/udbøjninger for 50-års vinden bestemmes ved at dividerede de regningsmæssige kræfter med g wind. I EC , afsnit 4. er angivet en metode for bestemmelse af reference vindhastigheden for forskellige vindreturperioder. Faktoren c prob multipliceres direkte på basisvindhastigheden og er defineret ved c prob 10, ln 11/ T 10, ln 11/ 50, hvor T vindens returperiode, i år. Vindens returperiode, design, 50 år c prob = 0,90 - Vindens returperiode, anvendelsestilstand, 10 år c prob = 0,814 - Maksimal tilladelig rotation i anvendelsestilstanden c q anvendelse prob qdesign +/- 4,00 deg. Kote Vind - returperiode Vind - returperiode Udnyttelse 50 år 10 år Udbøjning Rotation Udbøjning Rotation Rotation m m grd. m grd. - 7,000 0,145,3 0,118 1,89 0,47 6,440 0,1,30 0,100 1,87 0,47 5,880 0,100, 0,081 1,81 0,45 5,30 0,079,10 0,064 1,71 0,43 4,760 0,059 1,91 0,048 1,56 0,39 4,00 0,04 1,66 0,034 1,35 0,34 4,017 0,036 1,58 0,030 1,9 0,3 3,833 0,03 1,50 0,06 1,3 0,31 3,650 0,07 1,4 0,0 1,16 0,9 3,467 0,0 1,33 0,018 1,08 0,7 3,83 0,018 1,3 0,015 1,00 0,5 3,100 0,015 1,1 0,01 0,91 0,3 3,099 0,015 1,1 0,01 0,91 0,3 1,700 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,300 0,015 0,01 0,99 0,015 0,01 0, Bærerørets udnyttelse 6,3 5,3 4,3 3,3,3 1,3 0,3 0,000 0,050 0,100 0,150 Udbøjning [m] Konstruktionens udnyttelse mht. bæreevne (bøjning/forskydning) samt funktionskrav (rotation/udbøjning i anvendelsestilstanden) er vist til højre. 6,3 5,3 4,3 3,3,3 Bøjning 1,3 Forskydning Vinkeldrejning 0,3 0,00 0,0 0,40 0,60 KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 13 af 16

14 7. Boltede stød t d s d b d p Skematisk figur 7..1 Bolte Stødplade geometri Stød Diameter, Øvre bærerør d s 114,3 mm Godstykkelse, Øvre bærerør t 4,0 mm Diameter, Nedre bærerør d s 114,3 mm Godstykkelse, Nedre bærerør t 6,3 mm Øverste rørs middeldiameter d m 110,3 mm Nederste rørs middeldiameter d m 108,0 mm Stødpladens yderdiameter d p 0,0 mm Stødpladetykkelse t 0,0 mm Antal bolte n 4 pcs Boltestørrelse E bolt 16 mm Hulstørrelse E hole 19 mm Boltekransdiameter (delediameter) d b 170 mm Flydespænding (0.%) f yb 640 Mpa Brudspænding f ub 800 Mpa Partialkoefficient, Bolte g M 1,35 - Spændingsareal A s 157 mm Trækbæreevne F t,rd 83,7 kn F t, Rd 0,9 f ub A s g M For beregning af boltekræfterne antages det, at det bøjende moment overføres symmetrisk omkring den bøjende akse. Kun boltene samt stødpladekanterne regnes at overføre lodrette kræfter. F m C L Prying effekten er bestemt på grundlag af "Bolted End Plate Connections in Round Bar Steel Structures" from the Technical University of Denmark, Department of Structural Engineering, Serie R, no by H. Agerskov and J. Bjørnbak-Hansen. F m 4 M n d m F prying F bolt d p d b d m KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 14 af 16

15 Stød Prying faktor b 1,000 - Bøjningsmoment M 6,17 knm Mindste normalkraft N-min 1,1 kn Antal bolte n 4 stk Øvre rørs middeldiameter d m,øvre 0,110 m Maks. træk i rørvæg per bolt hidr. fra M F m 55,91 kn Maks. Boltekraft F bolt 35,97 kn (b. F m ) Boltens trækbæreevne F t,rd 83,7 kn Boltens trækudnyttelse - 0, Stødplade Stødpladeberegningen er baseret på brudlinieteori. Bøjnings-momentet transformeres til en ækvivalent maksimal trækkraft i rørvæggens center, per bolt (F m ). Ved multiplicering med antallet af bolte og fratræk af normalkraft findes en ækvivalent trækkraft i røret. Der arbejdes med brudmekanismer, hhv. med og uden prying. Selvom der umiddelbart ikke er prying i en given samling medtages trods dette et pryingbidrag, idet brudmekanismen uden prying ultimativt vil resultere i prying ved store flytninger. Udfra boltenes trækstyrke bestemmes den størst mulige pryingkraft der kan forekomme ved pladekanten og det bøjningsmoment (m 1 ) som denne kan give i pryingbrudlinien. Dette moment vil typisk være væsentligt mindre end flydemomentet (m f = 1/4 t f yd ). Graden af prying i samlingen bestemmes som m 1 /m f (<1). Pladens styrke bestemmes slutteligt som en vægtet værdi i forhold til den fundne faktor. I tråd med EN og IASS Working group 007 reduceres momentbrudlinier ikke for boltehuller. 1. Uden prying. Med prying t F R,d,plate Brudlinier a b c t F R,d,plate Rørradius Boltekransradius Pladeradius Ækvivalent trækkraft F eq,4 kn Rørradius a 57, mm Boltekransradius b 85,0 mm Pladeradius c 110,0 mm Bolteantal n 4 stk Huldiameter d hul 19 mm Stødpladetykkelse t plate 0 mm Partialkoefficient, flydning-stål g m 1,10 - Flydespænding f y 345 N/mm Brudspænding f u 490 N/mm Regningsmæssig flydespænding f yd 314 N/mm Feq Fm n - N min m_f=1/4 t^ f_ yd F_(Rd,1)=( n)/(b a) ((1 cos π/n)/(sin π/n)) (c a) m_f F_(Rd,)=( n)/(b a) ((1 cos π/n)/(sin π/n)) (b a) m_f + ( n)/(b a) πb m_f KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 15 af 16

16 Ækvivalent trækkraft F eq kn Stødpladekapacitet u. prying F Rd,1 476 kn Stødpladekapacitet m. fuld prying F Rd, 85 kn Grad af prying i samlingen, m 1 /m f a 0,16 - Stødpladekapacitet F Rd 536 kn Pladens udnyttelse - 0, Svejsninger mellem bærerør og flange Beregning iht. EN , afsnit a top 45 grd a bund Stødplade Brudstyrke f u 490 N/mm Partialkoefficient g M,w 1,35 - Korrelations faktor b w 0,90 - f + 3 b f F u w, Rd b g a + a w M top bottom u u w gm bw gm F w, Rd f a + a b g u top bottom w M f w, Rd,max atop + abottom F Den maksimale linielast, F L, bestemmes af udtrykket M N FL + d d 4 rør rør Stød Øverste svejsning a top 4 mm Nederste svejsning a bottom,5 mm Svejsningernes kapacitet F w,rd 1854 N/mm Bøjningsmoment M 6,17 knm Største normalkraft N maks 1,48 kn Mindste rørdiameter d rør 114,3 mm Ækvivalent linielast F L 605 N/mm Udnyttelse - 0,33 - KPR Towers A/S - Søren Frichs Vej 36F - DK-830 Åbyhøj s. 16 af 16

Vedr. JC0231 Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft Bæreevnevurdering af silo ifb. opsætning af bærerør

Vedr. JC0231 Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft Bæreevnevurdering af silo ifb. opsætning af bærerør LE34 Tele A/S Energivej 34 2750 Ballerup Att.: Mickey Lund Dato: 24-08-2011 Init: AKA Tlf: +45 8660 3505 Mob: +45 3118 6318 Fil: b240811_le34_aka Vedr. JC0231 Karlsbjergvej 1, 8400 Ebeltoft Bæreevnevurdering

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Eksempel Boltet bjælke-søjlesamling

Eksempel Boltet bjælke-søjlesamling Eksempel Boltet bjælke-søjlesamling Dette eksemplet bygger på beregningsvejledningerne i afsnit 6 om bærende samlinger i H- eller I-profiler. En momentpåvirket samling mellem en HEB-søjle og en IPE-bjælke

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m

Statiske beregninger for mastetelt type D=28m Statiske beregninger for mastetelt type D=28m Beregningsanalyse Studsgaard A/S Projekt nr. 2005040101 Version 1 Udarbejdet af HL, MP & MAX Kontrolleret af JS Godkendt af JS 1 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Tektonik Program lektion 4 12.30-13.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Tøjninger og spændinger Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke Kursusholder Poul

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter.

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter. Tektonik Program lektion 4 8.15-9.00 Indre kræfter i plane konstruktioner 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Indre kræfter i plane konstruktioner. Opgaver 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 Tøjninger og spændinger

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej DK-5 Odense Telefon +45 665 89 Telefax +45 665 44 www.seriqsign.dk Indholdsfortegnelse......4...5...6...7...8...9...... -...4-7...8...9 -...4...5-8...9...............4...5...6...7...8...9...4...4...4...4-45

Læs mere

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev.

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev. Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn. Rev. K_1 Tegningsliste K_1_1 Konstruktionsnote K_1_10 Kælderplan med konstruktioner K_5_100 Snit A-A K_5_101 Snit B-B K_5_202 Snit C-C K_9_201 Bjælke/søjle tabel

Læs mere

Appendiks 7 ( ) Kontrolkasse Friktionskoefficient µ Friktionsflader korrektionsfaktoren for hul udformning k s

Appendiks 7 ( ) Kontrolkasse Friktionskoefficient µ Friktionsflader korrektionsfaktoren for hul udformning k s Kontrol beregning af M12 bolt Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave. Samlingen regnes som en friktionssamlinger

Læs mere

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Trapezpladen er med sin karakteristiske profil et velkendt syn på tag og facader af både små og store bygninger. Stor

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 55020010 55020020 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u Beregning af boltsamlingen mellem trafo beslag og bærerene beslag Ved bolt denne bolt samling besluttes det at anvende 8 bolte, for der ved at modvirke rotation, og ved montering vil dette danne sikkerhed

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet:

Kvalitets sikring af ingeniørarbejdet: Statiske beregninger MinAltan A/S Sag: Worsaaesvej 12 Sags nr: 2014.170 Adresse: Worsaaesvej 12, 1972 Frb. C Vedr: Etablering af altaner Dato: 20 marts 2015 Sagsnr kommune: 2014.2227 Underskrift Beregninger

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato

Afgangsprojekt. Blue Water Shipping -Projektgrundlag. Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion. Mirna Bato Afgangsprojekt Blue Water Shipping -Projektgrundlag Mirna Bato 20-05-2018 Aalborg Universitet Esbjerg Bygge- og anlægskonstruktion Blue Water Shipping Projektgrundlag 1 Blue Water Shipping Projektgrundlag

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Konstruktion af DARK s mobile rampe

Konstruktion af DARK s mobile rampe Konstruktion af DARK s mobile rampe HDN 1.0 Overordnet design: DARK s mobile rampe er tænkt som en modulær konstruktion som kan transporteres i små lette sektioner. En nærmere analyse af DARK s raket projekter

Læs mere

* * *!"#$%&"'()&*("(+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !"#$%&'%(()'%&* +,-(.

* * *!#$%&'()&*((+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !#$%&'%(()'%&* +,-(. !"#$%&"'()&("(+!,-.,/0102+1+/13,04150,6102+78+49:-4;+?65,6+ + + + + + + + + + + +!"#$%&'%(()'%& +,-(./()0123 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Anvendte standarder... 3 3 Vindlast...

Læs mere

MORAMASTER til færdselstavler

MORAMASTER til færdselstavler MORAMASTER til færdselstavler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Anvendelsesmuligheder for... 4 Moramast: 66 mm, 110 mm, 140 mm og 166 mm... 5 Moramast: 110 mm, 140 mm og 166 mm... 6 Fundamentdimensioner

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING .***' R-K BETONELEMENTER K/S. 2670 Greve Strand Telf. {02)90 15 66 Postgiro: 5 5417 00 Bank: Kbh. Handelsbank DenneiIhenhører til byggetilladelse af Pt«BÆRENTZEN 2? III,, IQ* ALBERTSLUND KOMMUNE UULI '**?

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere