KLIK ind på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLIK ind på www.hakoah.dk"

Transkript

1 jublæumsskrft 1 1 1

2 2 INDHOLD INDHOLD JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSSKRIFT KLIK nd på KLIK nd på 4 INDLEDNING 4 INDLEDNING 5 EN HILSEN FRA 5 HAKOAHS FORMAND EN HILSEN FRA - MARTIN HAKOAHS FORMAND NORDEN- MARTIN NORDEN 8 EN HILSEN PÅ 8 VEGNE AF ÆRESMEDLEMMERNE EN HILSEN PÅ VEGNE AF - ÆRESMEDLEMMERNE BENT MELCHIOR- BENT MELCHIOR 9 EN 90-ÅRIG RYKKER 9 OP - EN MT 90-ÅRIG FORMAND, RYKKER OP - DAN ROSENBERG MT FORMAND, ASMUSSEN DAN ROSENBERG ASMUSSEN 10 ET HJERTELIGT 10 TILLYKKE - ADM. ET HJERTELIGT DIREKTØR TILLYKKE I DBU, - CLAUS ADM. BRETTON DIREKTØR I DBU, MEYER CLAUS BRETTON MEYER 10 EN HILSEN FRA 10 DANMARKS EN BRYDEFORBUND HILSEN FRA DANMARKS - ÆRESMEDLEM BRYDEFORBUND - I DANMARKS ÆRESMEDLEM BRYDEFORBUND, I DANMARKS BENT BRYDEFORBUND, LAURITSEN BENT LAURITSEN 12 JØDISK KROPSKULTUR 12 - JØDISK HANS KROPSKULTUR BONDE - HANS BONDE 16 HAKOAH OG 16 FAMILIEN BLÜDNIKOW HAKOAH OG FAMILIEN - BENT BLÜDNIKOW BLÜDNIKOW - BENT BLÜDNIKOW 19 RUNDT OM POUL 19ABRAHAMSEN - RUNDT DAN OM POUL MELCHIOR ABRAHAMSEN - DAN MELCHIOR 22 ØBTU ØNSKER 22TILLYKKE MED JUBILÆET ØBTU ØNSKER - TILLYKKE ALLAN MED PETERSEN JUBILÆET - ALLAN PETERSEN 2 2 Grafsk desgn: CRE8 2 WEB - cre8-2web.dk Korrektur & tryk: DaM Colour Prnt - dam.dk

3 Hvor erfarng møder nytænknng Advokatpartnerselskab

4 KLIK KLIK nd nd på på Det Det har har været været en en stor stor glæde glæde for for redaktonen redaktonen at at sammensætte sammensætte det det blad blad du du nu nu sdder sdder med med hånden, hånden, som som hermed markerer JIF Hakoahs 90-års jublæum. Tænk, at man kan skrve endnu en ndlednng tl hermed markerer et markerer JIF JIF Hakoahs Hakoahs 90-års jublæum. jublæum. Tænk, Tænk, at man kan skrve endnu en ndlednng tl et jublæumsblad for for en en klub, klub, der der sden sden har har levet levet bedste bedste velgående velgående nu nu blver blver mponerende mponerende år. år. jublæumsblad Gennem Gennem tden tden har der været mange mange sportsgrene sportsgrene på prrammet, mens der dag kun står Hakoah Hakoah på på tden har har der der været sportsgrene på på prrammet, prrammet, mens mens der der dag dag kun kun står brystet hos spllere, der dyrker fodbold eller bordtenns. Når man har ekssteret som klub så mange brystet hos spllere, der dyrker fodbold eller år eller bordtenns. Når Når man man har har ekssteret som klub så mange år som Hakoah, så er det umulgt at nævne alle dem, der gennem årene har ydet en kæmpe ndsats for som Hakoah, så er det umulgt at nævne alle dem, der gennem årene har ydet ydet en kæmpe kæmpe ndsats for klubben, så så stedet stedet har har v v valgt valgt at at medbrnge medbrnge mange mange gode gode blleder blleder nye nye spændende spændende artkler. artkler. II dette dette klubben, blad kan du læse en artkel fra hstorker Hans Bonde om de berømte brydere fra Hakoah, der engang blad kan du dulæse læseen enartkel artkelfra frahstorker hstorkerhans HansBonde Bonde om berømte brydere Hakoah, engang om dede berømte brydere frafra Hakoah, derder engang var var kendt hele Danmark. Du kan læse en artkel af journalst Bent Blüdnkow, der skrver om de mange var kendt hele Danmark. læse en artkel af journalst Bent Blüdnkow, skrver mange kendt hele Danmark. Du Du kankan læse en artkel af journalst Bent Blüdnkow, derder skrver omom dede mange år år han har tlbragt godt selskab med Hakoah. Endelg har v så fået journalst Dan Melchor tl at år tlbragt godt selskab Hakoah. Endelg v fået såjournalst fået journalst Dan Melchor tl at hanhan harhar tlbragt godt selskab medmed Hakoah. Endelg har vhar så Dan Melchor tl at skrve skrve om en sand legende Hakoah, tdlgere formand æresmedlem Poul Abrahamsen. V har så skrve om en sand legende Hakoah, tdlgere formand æresmedlem Poul Abrahamsen. V har så om en sand legende Hakoah, tdlgere formand æresmedlem Poul Abrahamsen. V har så hlsner hlsner med fra klubbens formand, Martn Norden, æresmedlem Bent Melchor, adm. drektør hlsner fra klubbens Martnæresmedlem Norden, æresmedlem Bent Melchor, DBU DBU med framed klubbens formand,formand, Martn Norden, Bent Melchor, adm. drektøradm. DBUdrektør Claus BrettonClaus Bretton-Meyer mange flere. Endelg skal v så huske at takke de mange sponsorer, der Claus Endelg mangeskal flere. Endelg skalatvtakke så de huske at takke de mange sponsorer, dertlhar har MeyerBretton-Meyer mange flere. v så huske mange sponsorer, der har været med at været med tl at støtte op om dette blad, uden hvem det kke havde været mulgt at gå trykken. V mnder været tl at støtte op uden om dette blad, kkemulgt havde at været at V gå mnder trykken. V mnder støtte med op om dette blad, hvem detuden kke hvem havdedet været gå mulgt trykken. så om, at så om, at Hakoah er en moderne klub nu om dage, så hvs du har smag på mere om den daglge gang så om, at Hakoah er en moderne klub nu om dage, så hvs du har smag på mere om den daglge gang Hakoah er en moderne klub nu om dage, så hvs du har smag på mere om den daglge gang klubben eller klubben eller har lyst tl at se flere artkler blleder fra de 90 år, der er gået, så klk nd på vores klubben ellertlhar lystflere tl atartkler se flereartkler fra der de 90 år, dersåerklk gået, ndpopulære på vores har lyst at se bllederfrablleder de 90 år, er gået, ndså påklk vores populære hjemmesde eller Facebook sde. Husk så, at det hele kulmnerer denne omgang populære hjemmesde ellersde. Facebook sde. at Husk at det hele denne kulmnerer denne omgang med med hjemmesde eller Facebook Husk så, det så, hele kulmnerer omgang med jublæumsfest jublæumsfest januar 2015, hvor du selvfølgelg så skal med! jublæumsfest januar 2015, hvorså du selvfølgelg januar 2015, hvor du selvfølgelg skal med! så skal med! Tllykke tl Hakoah! Hakoah! Tllykke tl Hakoah! Red. Red. Red. Hakoahs bestyrelse 2014 Hakoahs på den seneste årlge generalforsamlng. Hakoahs nuværende nuværende bestyrelse bestyrelse fotraferet fotraferet på på den den seneste seneste årlge årlgegeneralforsamlng generalforsamlng. Bagerst fra venstre: Phlp Vaner-Wegloop, Smon Reuven, Morten Margolnsky, Karln Bagerst fra venstre: Phlp Wegloop, Smon Reuven, Morten Margolnsky, Jan Jan Karln marts Bagerst fra venstre: Phlp Vaner-Wegloop, Smon Reuven, Morten Jens Peter Udsholdt. Forrerst fra venstre: Yoram Rubnsten, formand Martn Norden, Jens Peter Udsholdt. Forrerst fra venstre: Yoram Rubnsten, formand Martn Norden, Alan Margolnsky, Jan Karln Jens Peter Udsholdt. Forrerst fra venstre: Yoram Rubnsten, Alan Melchor Norden, Davd Melchor Davd Jano. Jano. formand Martn Alan Melchor Davd Jano. 4 4

5 KLIK nd på EN HILSEN FRA HAKOAHS FORMAND - MARTIN NORDEN EN HILSEN FRA HAKOAHS FORMAND - MARTIN NORDEN Nu er vores elskede sportsforenng kommet tl endnu en mlepæl. V Nu kan er fejre vores 90-års elskede fødselsdag sportsforenng fejre kommet den, DET tl endnu SKAL en VI, mlepæl. FOR HELE V kan MENIGHEDEN. fejre 90-års V fødselsdag ser frem tl en dejlg fejre fest den, med DET gode SKAL talere VI, FOR masser HELE MENIGHEDEN. af spændende underholdnng V ser frem tl en dejlg kke fest mndst med en gode sjov talere revy. masser af Når spændende man ser tlbage underholdnng på første 90 kke år, mndst må man en konstatere, sjov revy. at Hakoah Når kke man bare ser en tlbage sportsforenng, på de første men 90 år, en må vgtg man nsttuton konstatere, den at Hakoah jødske kke menghed bare er Danmark. en sportsforenng, De De fleste, fleste, men som som en sdder vgtg sdder ledende nsttuton ledende poster den poster jødske meng- menghedens mange Danmark. mange forennger forennger De fleste, styrelser som styrelser dag, sdder har dag, været ledende har eller været poster eller stadg er menghedens medlem stadg medlem af Hakoah. mange af Hakoah. V forennger håber V håber forventer, styrelser forventer, at det dag, vl at har fortsætte det været vl fortsætte eller mange er stadg år mange frem. medlem år Der frem. er af Der bestemt Hakoah. er bestemt håb V for håber fremtden. for fremtden. forventer, De fleste De at fleste det får vl Hakoah får fortsætte Hakoah nd mange med nd med modermælken. år frem. Der er Vores bestemt Vores yngste håb yngste aktve for aktve fremtden. medlemmer De fleste er er får dag dag Hakoah kun kun to nd år!!! to år!!! med modermælken. Vores yngste aktve medlemmer er dag kun to Hakoah år!!! er en klub med stolte tradtoner. V har været aktve kke Hakoah mndre end er end elleve klub elleve forskellge med forskellge stolte drætsgrene, tradtoner. drætsgrene, som V har det været flotte som aktve jublæumslo jublæumslo på forsden end elleve på så forsden forskellge vser. så Alle kender vser. drætsgrene, Alle tl kender nen som tl har det endda nen flotte ved har det flotte kke mndre jublæumslo selvsyn endda ved oplevet selvsyn på de forsden flotte oplevet bryderesultater så flotte vser. bryderesultater Alle fra kender før Anden tl fra Verdenskrg, nen før Anden har endda men, Verdenskrg, at ved v selvsyn har men, haft at oplevet v et har svømmehold, haft de et flotte svømmehold, bryderesultater nok nyt nok for nyt fra mange. for før mange. Anden V Verdenskrg, jublæumskomteen V men, at v fandt har fandt haft frem frem et tl svømmehold, tl yderlgere n er n nok sportsgrene, nyt for mange. hvor V Hakoah jublæumskomteen har eller har haft fandt hold, frem men tl yderlgere skulle der n være sportsgrene, nen, hvor som Hakoah kender tl har yderlgere eller har sportsgrene, haft hold, men Hakoah skulle har der haft være på prrammet, nen, som kender må I endelg tl yderlgere sge tl. Følgende sportsgrene, er v Hakoah bekendt har med: haft på prrammet, må I endelg sge tl. Følgende er v bekendt med: Fodbold, håndbold, basketball, basketball, bowlng, bowlng, badmnton, badmnton, dans, bordtenns, bordtenns, gymnastk, håndbold, gymnastk, ju-jtsu ju-jtsu basketball, som nævnt, som bowlng, nævnt, svømnng svømnng badmnton, brydnng. brydnng. dans, dans, Fodbold, bordtenns, gymnastk, ju-jtsu som nævnt, svømnng brydnng. V har deltaget med andre sportsgrene, udover vores egne, tl både V de har europæske deltaget med Maccabader andre sportsgrene, kke mndst udover som vores ét egne, af de få tl lande, både deltaget europæske alle Verdensmaccabader Maccabader kke mndst Israel gennem som ét af tderne. få lande, Begge deltaget steder har alle v v høstet Verdensmaccabader talrge talrge medaljer medaljer Israel v forventer v gennem forventer så, tderne. så, at v Begge at frem- v steder fremtden spller har v spller en høstet aktv en rolle talrge aktv både medaljer rolle de europæske både v de forventer europæske tl Verdensmaccabaderne Verdensmaccabaderne spller Israel. en aktv Israel. rolle både de europæske tl så, at v tl fremtden Verdensmaccabaderne Israel. Jeg håber I vl nyde at læse dette jublæumsblad v ser frem tl at Jeg byde håber jer alle I vl velkommen nyde at læse tl dette årets menghedsfest, jublæumsblad lørdag v ser frem den tl 31. at byde januar jer alle velkommen tl årets menghedsfest, lørdag den 31. januar lørdag den 31. januar Der skal herfra så lyde en stor tak tl alle vores annoncører dette Der blad skal alle herfra de så mange lyde medvrkende en stor tak tl på alle aftenen vores tl annoncører vores kommende dette store fest. Talerne, muskerne, konferencer alle de andre er med blad alle de mange medvrkende på aftenen tl vores kommende store tl at gøre fest. arrangementet Talerne, muskerne, spændende konferencer attraktvt. alle de andre er med store fest. Talerne, muskerne, konferencer alle de andre der er tl at gøre arrangementet spændende attraktvt. med tl at gøre arrangementet spændende attraktvt. STØT VORES ANNONCØRER DE STØTTER OS STØT STØT VORES VORES ANNONCØRER ANNONCØRER DE STØTTER DE STØTTER OS OS Hakoahs formænd gennem 90 år Hakoahs formænd gennem 90 år 1924 Meyer Rudazky 1924 Meyer Rudazky 1934 Sam Wassermann 1934 Sam Wassermann 1935 Marcus Schwartzmann 1935 Marcus Schwartzmann 1937 Aron Schønbaum 1937 Aron Schønbaum 1942 Wlly Feder 1942 Wlly Feder 1946 Hermann Isachsen 1946 Hermann Isachsen 1949 Meyer Rudazky 1949 Meyer Rudazky 1951 Bernhard Bodna 1951 Bernhard Bodna 1959 Isak Berkowtz 1959 Isak Berkowtz 1961 Renhold Nathansohn 1961 Renhold Nathansohn 1967 Bent Lewnsky 1967 Bent Lewnsky 1969 Renhold Nathansohn 1969 Renhold Nathansohn 1971 Bent Brad 1971 Bent Brad 1973 Poul Abrahamsen 1973 Poul Abrahamsen 1975 Allan Sårde 1975 Allan Sårde 1977 Poul Abrahamsen 1977 Poul Abrahamsen 1978 Benny Unterschlag 1978 Benny Unterschlag 1985 Bjarne Karpantschof 1985 Bjarne Karpantschof 1991 Alan Melchor 1991 Alan Melchor 2009 Martn Norden 2009 Martn Norden 5 5 5

6 KLIK nd på KLIK nd på Hakoahs nuværende formand, Hakoahs nuværende formand Martn Martn Norden, her fotraferet sammen Norden, her fotraferet sammen med med ungdomsspller, Noah Zylber, tl markerungdomsspller Noah Zylber, tl ngen af Hakoahs optagelse som venmarkerngen af Hakoahs optagelse som skabsklub med FC København venskabsklub med FC København

7 I 2010 udnævntes de seneste æresmedlemmer ved samme lejlghed blev hele syv af slagsen fotraferet sammen. Bagerst fra venstre: Tage Skolnk, Jan Ivar Metz, Bent Melchor, Bent Lexner, Alan Melchor, Morten Margolnsky Benny Unterschlag. Hakoahs 25 æresmedlemmer gennem 90 år Hermann Isachsen Renhold Nathansohn Arne Bodna Meyer Rudazky Herman Erbsten Benny Unterschlag Smon Sachnovsky Sally Kur Bjarne Karpantschof Marcus Schwartzmann Perre Gldesgame Morten Margolnsky Eleser Schaulow Abraham Kurland Alan Melchor Eml Wassermann Joel Haskel Bent Lexner Josef Nachemsohn Poul Abrahamsen Jan Ivar Metz Bernhard Bodna Bent Melchor Tage Skolnk 7

8 EN HILSEN PÅ VEGNE AF ÆRESMEDLEMMERNE TILLYKKE FRA ÆRESMEDLEM BENT MELCHIOR Hvad skal man forstå ved et jødsk straffe? Er et jødsk hjørne det, man kalder Rosh Pnah? Når v taler om brydnng, skulle en halv nelson vrkelgheden hedde en halv katznelson? Det lgger lge for, at når det står lge tenns, så handler det om jews. Men hvad har sport ellers med jøder jøder at gøre? at gøre? Hvorfor Hvorfor en jødsk en sports- jødsk sportsforenng? Nu har v haft sådan en hele 90 år, så det må have en betydnng. Der har peroder været folk, der kunne klare sg både på dansk på nternatonalt nveau, navnet Abraham Kurland stråler som solen blandt stjernerne. stjernerne, Men men der var altså så andre stjerner blandt bryderne. Jeg husker Abrahams yngste broder, Smon, der gk under betegnelsen "en en gentleman på en madras", madras, jeg husker flere mestre som Pakn, Lesn Sårde. Men jødsk dræt er egentlg kke kun baseret på stjerner. Den har sn berettgelse, selvom v kke befnder os superlgaen. I mne drengeår spllede v net, der hed arbejderdræt med uforlgnelge Renold Nathanson som træner. Mne drenge har spllet for Hakoah, flere af mne børnebørn har været på banen for at forsvare de blå hvde farver. Det Det har været har været mest kraft mest af efterkommerne, at jeg er blevet at jeg hædret er blevet med hædret at være æresmedlem. at være kraft af efterkommerne, æresmedlem. På så at sge alle På andre så at sge fronter alle halter andre jeg fronter langt halter bag efter jeg langt mne bag kolleger, efter på mne hvs kolleger, vegne jeg på skrver hvs vegne dsse jeg lnjer, skrver så dsse jeg håber, lnjer, at så jeg så håber, får at et jeg par så oldebørn får et par at oldebørn se med at Hakoahs se med emblem Hakoahs på emblem trøjen. på trøjen. For mg er der to tng, der gør Hakoah tl så vgtg en del af vores jødske samfund. Det Det ene er ene naturlgvs er naturlgvs fælles- fællesskabet. skabet. Intet andet Intet sted andet har sted jødske har jødske unge årter unge kunnet årter kunnet dyrke fællesskabet dyrke fællesskabet som Hakoah. som Selvom Hakoah. fodbolden Selvom har fodbolden været domnerende, har været så har domnerende, andre sportsgrene så har så andre gjort sportsgrene sg gældende så af gjort tl. sg Fællesskab gældende er af der tl. så Fællesskab andre sportsklubber, der så andre men der sportsklubber, et klart men behov der for er et et jødsk klart behov fællesskab. for et jødsk fællesskab. Det andet er farness. Jødske sportsfolk repræsenterer vores samfund, så det forventes, at de optræder far over for deres modspllere deres kammerater. Det forventes sådan set af alle sportsfolk. Jamen, det at være jøde er, at være som alle andre bare mere. V skal være bedre tl snart det ene, snart det andet. V skal være mere tolerante, mere tålmodge mere far. Det synes jeg, at Hakoah har levet op tl. Med nutdens Renold er "Renold'er" som Tage Skolnk, Morten Margolnsky Ur Krvaa en hårdt arbejdende bestyrelse spdsen, er det lykkedes at skabe bevare et mage, som v alle kan være stolte af. Tl lykke med det, lad det endelg fortsætte. 8 8

9 EN 90-ÅRIG RYKKER OP TILLYKKE TIL HAKOAH FRA FRA DET DET JØDISKE SAMFUND I I DANMARK - MT MT FORMAND, DAN DAN ROSENBERG ASMUSSEN Det er kke mulgt for mg at tænke på Hakoah uden at tænke på mt første møde med fodbolden. Jeg ved godt, at Hakoah er meget andet end fodbold, men for mg blev det altså fodbolden. Jeg var kke særlg gammel, det var dengang kke helt ukomplceret at tage fra Carolneskolen på Nørrebro helt ud på Kløvermarken tl trænng, men det hjalp med en mellemstaton form af chokolademad kakao hos Dan Rappeport ved Chrstanhavns Kanal. Så gk turen vdere langs volden ud tl byens største græsplæne. Jeg spllede på førsteholdet der var jo kun ét hold. Mn farfar mente jeg burde skfte tl B1903. Det blev så tl mange år som højre back på 3. holdet B1903! Men Hakoah holdt ved jeg begyndte gen at splle ldt gymnasetden så gen ldt oldboys veteran. Det var kke det høje sportslge nveau, der lokkede, men mere gensynet med gamle venner. Så kom skaderne Mn søn startede så Hakoah. Nu var jeg ambtøs forælder, der sammen med de øvrge fædre mente, at holdet havde brug for ekstratrænng. Det blev tl en ufattelg morsom søndagstradton med far-sønfodbold, hvor v jagtede ledge plæner over hele byen. Drengene fandt sammen her dannede et utrolgt stærkt vndende PGT-hold. En fantastsk tradton, der holdes hævd af nle utrolg dedkerede ledere. Og så vste en dag 2014 et bllede at et stolt senorhold, der gen var rykket en række op de københavnske serer. Jeg måtte lge kgge en ekstra gang. Kunne det vrkelg være rgtgt? Holdlederen var jo Tage Skolnk, som havde været mn træner for over 40 år sden. Det er er jo jo hemmelgheden bag enhver bag enhver levedygtg levedygtg sports- sportsklub: Engagerede, Engagerede, vedholdende, vedholdende, dygtge dygtge frvllge ledere. frvllge ledere. Tllykke med den runde fødselsdag! 9 9

10 ET HJERTELIGT TILLYKKE FRA DANSK BOLDSPIL UNION CLAUS BRETTON-MEYER, ADM. DIREKTØR I DBU I maj måned oplevede jeg selv, hvordan det føles, når man fejrer mange års tlstedeværelse mange menneskers lv. DBU fyldte 125 år, det var en stor oplevelse. Nu er det jeres tur tl at fejre, at I har været en betydnngsfuld del af jeres medlemmers lv mere end en menneskealder. Om det er brydnng, håndbold, bordtenns eller fodbold, så gver det lvet en ekstra fantastsk dmenson at dyrke sport at mærke, at man er en del af net større. På vegne af DBU ønsker jeg jer et hjertelg tllykke med 90-års jublæet en forrygende fest! EN HILSEN FRA DANMARKS BRYDEFORBUND STORT TILLYKKE TIL HAKOAH BENT LAURITSEN, ÆRESMEDLEM I DANMARKS BRYDEFORBUND I oktober 2014 kan Hakoah fejre sn 90-års fødselsdag. Derfor benytter v Danmarks Brydeforbund herved lejlgheden tl at sende de bedste lykønsknnger tl en klub, der sn storhedstd fyldte meget Dansk Atlet-Unon, som forbundet dengang hed. Hakoah var fra starten oktober 1924 medlem af Københavns Atlet- Unon. V har kke kunnet fnde net tdspunkt for hvornår man meldte sg ud mesterskabsstatstkken ser man d, at Isak Pakn vandt Hakoahs sdste DM 1952, medens Bernhard Bodna var næstformand DAU fra Man kan med rette kalde Hakoah for Danmarks stærkeste klubhold 1941, da de vandt det københavnske holdmesterskab hvor der delt hold. Sammen med Sparta Dan var Hakoah altd helt med fremme som medaljetager fra Bedst kendt var Abraham Kurland (På Danmarks Brydeforbunds hjemmesde kan man fnde et portræt af Abraham under Hall of Fame, under brydnngens ABC). Abraham vandt alt 12 Danmarksmesterskaber hans sølvmedalje ved OL 1932 står stadg som en af brydesportens største præstatoner. Brødrene Smon Mchael, som vandt to Danmarksmesterskaber, skal så nævnes, lgesom Kolle Lesn, der vandt fre af slagsen. Endelg skal nævnes Isak Pakn, der havde hele syv danske mesterskaber at prale af. I Danmarks Brydeforbunds årsskrft er Hakoah stadg nævnt med 19 mesterskaber det seks af de ovennævnte ttler er vundet for andre klubber. Jeg havde selv fornøjelsen af at blve trænet af Kolle Lesn, da han var Hermod af Abraham Kurland klubben Dan. V Danmarks Brydeforbund håber, at I vl få en begvenhedsrg fest håber at se jer gen en dag som en klub, hvor v har aktvteter for alle. God fest stort tllykke med jublæet! Hakoahs største navn gennem tderne er Abraham Kurland ( ). Den legendarske bryder ses her på blledet sn vante vnderpostur på vej mod sejren over Aage Meyer ved Danmarksmesterskaberne Samme år, som blot 20-årg, vandt han sølv ved de Olympske Lege Los Angeles, USA guld ved ved den den første første nternatonale Maccabade. Abraham Abraham Kurland Kurland valgte valgte som stor- som Maccabade. storfavort at boykotte at boykotte OL 1936 OL 1936 Berln, Berln, men endte men endte med at vnde med hele at 12 Danmarksmesterskaber vnde hele 12 Danmarksmesterskaber to Europamesterskaber sn lange glorværdge karrere. Ved Hakoahs sn lange 50-års glorværdge jublæum to Europamesterskaber karrere blev Ved Abraham Hakoahs 50-års Kurland jublæum udnævnt 1974 tl blev æresmedlem Abraham af Kurland klubben. udnævnt Også Abrahams tl æresmedlem brødre af Smon klubben. Mchael Også Abrahams Kurland var brødre store Smon navne Kurland ndenfor brydnng Mchael klubbens Kurland unge var store år. navne ndenfor brydnng klubbens unge år

11 11

12 »De "De jødske sportsfolk blev et effektvt modbllede tl de vulgære nazstske forestllnger om den kropslgt svage, krumme jødske borm, nkarneret selve ordet Hakoah, Styrke 'Styrke' på hebrask.«hebrask." JØDISK KROPSKULTUR AF HANS BONDE I år er det 90 år sden, at den dansk- forsvares, de 'jødske hvlket olympske hakoahnerne lege', Makjødske drætsforenng Hakoah kunne kabaderne, forvsse der startede sg om gennem blev stftet. Nutdens dræt dræt frem- deltagelse de jødske olympske fremhæves gang på gang gang på som gang særlgt som lege, Hakoah Makkabaderne, åbnede mdlertd der startede så op særlgt velegnet tl velegnet etnsk ntegraton, tl etnsk men mod det omlggende samfund ved ntegraton, sjældent erkendes men det, sjældent at dansk 1927 at starte en tradton for at erkendes dræt gennem det, snart at et dansk århundrede dræt Hakoah møde kke-jødske åbnede mdlertd sportshold, så der op gennem har været snart en scene et århundrede for ntegraton, har mod 1929 det f.eks. omlggende vste sg ved samfund et bryde- ved været kke mndst en scene mellemkrgstdens for ntegraton, kke stævne 1927 at med starte Poltets en tradton drætsklub for at mndst glansperode, mellemkrgstdens hvor en elte af møde Ursus. kke-jødske sportshold, der glansperode, jødske brydere hvor fægtere en elte satte af 1929 f.eks. vste sg ved et jødske deres spor. brydere fægtere satte brydestævne Det vrkede så med ntegrerende, Poltets at deres spor. drætsklub man dyrkede Ursus. det nye fædrelands Den jødske dræt vser krops- etablerede drætsformer, der- Den kulturens jødske potentale dræt tl ntegra- vser Det med vrkede fraveg den så tradtonelle ntegrerende, jøde- at kropskulturens ton, da drættens potentale enkelhed tl man doms dyrkede skepss det overfor ny fædrelands krops- ntegraton, faste regler da kan drættens overskrde enkelhed spr- etablerede dyrkelse. Dertl drætsformer, kom, at Hakoah lge faste kulturelle regler skranker kan overskrde et ord- dermed etablerede fraveg organsatoner den tradtonelle ud fra sprlge løst fællesskab. kulturelle Denne tendens skranker ses jødedoms den danske forenngsmodel, skepss overfor at et øvrgt ordløst så fællesskab. nutdens dræt, Denne hvor kropsdyrkelse. man ndmeldte Dertl sg Danmarks kom, at tendens ndvandrerdrenge ses øvrgt så f.eks. nutdens tlegner Hakoah Idræts-Forbund etablerede (DIF) organsatoner Dansk dræt, sg dygtghed, hvor ndvandrerdrenge selvkontrol ud Arbejder fra den Idræt danske (DAI), forenngsmodel, hvorved man f.eks. respekt tlegner en kampdræt sg dygtghed, som taek- mødtes at med man etnske ndmeldte danskere sg et selvkontrol wondo. respekt en Danmarks svedende Idræts-Forbund nært kropslgt fælles- (DIF) kampdræt som taekwondo. skab. Dansk Arbejder Idræt (DAI), Omkrng århundredskftet foregk hvorved man mødtes med etnske Omkrng der en ndvandrng århundredskftet fra Østeuropa foregk danskere Det skadet et afgjort svedende kke ntegra- nært der Rusland en ndvandrng af ofte fra fattge Østeuropa krops- kropslgt tonsprocessen, fællesskab. at en del jødske arbejdende Rusland jøder. af De ofte markerede fattge drætsfolk var så dygtge, at de kropsarbejdende tydelgt deres jødske jøder. tlhørsfor- De Det oven købet skade ofte sejrede afgjort for Dan- kke markerede hold gennem tydelgt eksklusvt deres jødske etnsk ntegratonsprocessen, mark kampe mod udenlandske at del tlhørsforhold baserede forenngsdannelser, gennem eksklusvt der jødske drætsfolk, drætsfolk kke mndst var så brydnng dygtge, etnsk delt rent jødsk drætssam- baserede at de fægtnng, oven købet hvor de ofte jødske sejrede elte- for forenngsdannelser, kvem tl stor rrtaton for der de delt gamle, Danmark atleter nåede nternatonalt kampe mod n- rent velntegrerede jødsk drætssamkvem ofte velstående tl stor udenlandske veau. Den legendarske drætsfolk letvægts- kke rrtaton jødske famler, for der de kke ønskede, gamle, mndst bryder fra brydnng Hakoah, fægtnng, Abraham velntegrerede at jøderne skulle ofte stkke velstående ud det hvor Kurland, de jødske havde elteatleter allerede som nåede 19- jødske danske famler, samfund. der kke ønskede nternatonalt årg vundet sølv ved nveau. OL Den Ved at jøderne skulle stkke ud det legendarske hjemkomsten letvægtsbryder på Hovedbanegård- fra danske Hakoah samfund. blev stftet 1924 med Hakoah, en med de Abraham øvrge danske Kurland, deltagere havde nspraton den store østrgsk- allerede modt store som menneskemængder 19-årg vundet sølv Hakoah jødske ponerklub blev stftet Hakoah, 1924 med der ved de "populære OL Ved danske hjemkomsten deltagere nspraton blev etableret den på zonstsk store østrgsk- grund- på med Hovedbanegården fne placernger", Abraham med de jødske lag 1909 ponerklub var baseret Hakoah, på deen der øvrge Kurland danske "blev båret deltagere guldstol modt gen- blev om 'muskulær etableret jødedom'. på zonstsk Hermed store nem menneske-mængden". menneskemængder de grundlag mentes sær 1909 zonsmens var baseret generelle på populære danske deltagere med deen poltske om ambton muskulær om jødedom. at skre fne Hakoah placernger, fastholdt mdlertd Abraham det Hermed jødernes mentes tlbagevenden sær zonsmens tl 'Det Kurland jødske slæt blev ved båret at bære guldstol Davds- generelle Hellge Land', poltske som skulle ambton opdyrkes om at gennem stjernen menneske-mængden. på sportstøjet som sym- skre yderste jødernes konsekvens tlbagevenden forsvares, tl bol på Hakoahs status som rent Det hvlket Hellge hakoahnerne Land, som kunne skulle for- Hakoah jødsk drætsforenng fastholdt mdlertd med for- det opdyrkes vsse sg om gennem yderste konsekvens deltagelse jødske slæt ved at bære Davdsstjernen bndelser tl Det på Mosaske sportstøjet Troes- som symbol samfund på Hakoahs tl den zonstske status som sag. rent jødsk drætsforenng med forbndelser Hvor nazsterne tl anvendte Det Mosaske 'jøde- Troessamfund stjernen' som et kansmærke tl tl den at zonstske stgmatsere sag. jøderne, brugte atleterne Hakoah stolt Davdsstjernen Hvor som symbol nazsterne på deres anvendte jødske jødestjernen kropslge fællesskab. som et kansmærke Derved blev tl de at jødske stgmatsere sportsfolk jøderne, et effektvt brugte atleterne modbllede tl de Hakoah vulgære nazst- stolt Davdsstjernen ske forestllnger som den symbol kropslgt på deres svage, krumme jødske jødske kropslge borm, fællesskab. nkarneret Derved selve blev ordet de Hakoah, jødske sportsfolk 'Styrke' på et hebrask. effektvt modbllede tl de vulgære nazstske forestllnger Efter nazsmens om magtovertagelse den kropslgt svage, 1933 kom krumme Hakoahs jødske borm, dræts- nkarneret kammerater selve Tyskland ordet under Hakoah, et Styrke voksende på pres. hebrask. Jøder blev stgende grad erklæret for uønskede Efter den nazsmens tyske drætsverden magtovertagelse 1933 chkaneret kom ud Hakoahs af de mere jødske mere drætskammerater rent 'arske klubber'. Integraton Tyskland under blev afløst et voksende af tvungen pres. segregaton. Jøder blev stgende grad erklæret for uønskede På trods af den Hakoahs tyske drætsverden medlemskab af Danmarks chkaneret Idræts-Forbund ud af de mere (DIF) mere reagerede rent DIF arske kke krtsk klubber. på den Integraton tyske dræts blev ensretnng. afløst af Tværtmod tvungen segregaton. ndgk det brede danske drætslv hyldestkoret ved nazsternes OL På Berln trods 1936, af Hakoahs selvom medlemskab Hakoah af andre Danmarks af DIF's Idræts-Forbund jødske drætsud- (DIF) reagerede øvere måtte DIF føle kke sg krtsk aldeles på uvel- den tyske komne dræts hos det ensretnng. antsemtske Tværtmod styre, ndgk derfor det så brede efter danske en vs drætslv tøven valgte hyldestkoret helt at blve ved nazsternes væk. OL Berln 1936, selvom Hakoah andre De danske af fægtere DIF s måtte jødske stlle op drætsudøvere uden en af de største måtte føle danske sg aldeles fægtere uvelkomne gennem tderne, hos den det 12 12

13 antsemtske jødske mesterfægter styre, derfor Ivan Oser, så efter som kke en vs havde tøven lyst valgte tl helt at deltage at blve væk. en OL-fest arrangeret af et antsemtsk regme. Oser var ellers De med danske ved alle fægtere andre måtte OL fra stlle 1908 op tl uden 1948, en af mponerende største lang danske OLhstore. gennem tderne, den fægtere jødske mesterfægter Ivan Oser, som Også kke Dansk havde Arbejder-Idræt lyst tl at deltage (DAI) en boykottede OL-fest OL arrangeret Berln, af 1938 et antsemtsk blev Hakoahs regme. fodboldafdelng Oser var optaget med DAI, ved der alle stod andre uden for OL DIF fra ellers 1908 ndtl maj tl 1948, en Dermed mponerende havde lang to mest OL-hstore. eksplct poltserende organsatoner dansk dræt, det Også zonstske Dansk Hakoah Arbejder-Idræt det socalstske DAI, fundet OL Berln, sammen deres 1938 (DAI) boykottede blev fælles Hakoahs front mod fodboldafdelng nazsmen optaget kraft af deres DAI, fælles der stod rødder uden for kropsarbejdernes maj ønske Dermed om socale havde for- de DIF ndtl to andrnger. mest eksplct poltserende organsatoner dansk dræt, det zonstske Hvor den jødske Hakoah dræt Hakoah det socalstske generelt blev DAI, ntegreret fundet sammen dansk dræt deres frem fælles tl front Anden mod Verdenskrg, nazsmen kom kraft ntegratonen af deres fælles løbet af rødder besættelsen under pres udefra. ønske I besæt- om kropsarbejdernes socale telsens forandrnger. første år vste der sg en skllelnje mellem det demokratmoblserende den jødske Dansk dræt Ungdoms- Hakoah Hvor generelt samvrkes blev ønske ntegreret om at holde dansk dræt tyskerne frem ude tl strakt Anden arm Verdenskrg, så DIFs kom meget ntegratonen ntense tætte samarbejde løbet af besættelsen med besættelsesmagten. under pres udefra. I besættelsens første år vste der sg en DIF's skllelnje deol om mellem kke at blande det demokrat-moblserende sport poltk blev paradoksalt Dansk Ungdomssamvrkes nok anvendt tl at legtmere ønske om den at holde mest tyskerne omfattende ude poltserng strakt arm af så dansk DIFs meget dræt ntense nensnde tætte samarbejde resulterede det mest markante med besættelsesmagten. eksempel på kulturelt samkvem med besættelsesmagten gennem et DIF s væld deol af landskampe. om kke at blande sport poltk blev paradoksalt nok I prakss anvendt kom tl DIF at tl legtmere at acceptere den mest nle omfattende af konsekvenserne poltserng af dansk tyskernes dræt racepoltk nensnde egne rækker ved at resgnere det mest over markante for fra- resulterede eksempel været af jødske på kulturelt drætsfolk samkvem ved med drætssamkvem besættelsesmagten med udlandet. gennem DIF et væld var så af landskampe. bange for, at en støtte tl protesten mod jødeforfølgelserne I oktober prakss kom 1943 DIF vlle tl stlle at acceptere forbundet et dårlgt af konsekvenserne lys hos besættelses- af nle tyskernes magten sagde racepoltk derfor eksplct egne rækker nej tl ved at skrve at resgnere under over modsætnng af tl jødske et væld drætsfolk af danske ved for fraværet drætssamkvem organsatoner med udlandet. end den DIF var danske så konge, bange Chrstan for, at en X. støtte tl protesten Når DIF-toppens mod jødeforfølgelserne poltk sær sprnger oktober øjnene, 1943 skyldes vlle det, stlle at forbundet dets egne jødske et dårlgt medlemmer lys hos besættelsesmagten måtte flygte, at en af dens sagde egne derfor klubber eksplct - Hakoah nej - på tl at grund skrve af under jødeaktonen modsætnng for en tl td et ophørte væld af danske med at organsatoner eksstere. I oktober end 1943 den måtte danske den jødske konge danske Chrstan mestersvømmer, Frtze Nathansen under X. Når jødeaktonen DIF-toppens klppe poltk sg korthåret sær sprnger gemme øjnene, sg hos skyldes forskellge det, at dets danske egne famler, jødske mens medlemmer hendes mor måtte far flygte, flygtede tl at Sverge. en af dens egne klubber - Hakoah - på grund af jødeaktonen Hakoah var netop for en under td ophørte besættelsen at vokset eksstere. tl Nordens I oktober største 1943 med måtte jødske drætsforenng den jødske med danske 374 mestersvømmer medlemmer 1942/43, Frtze Nathansen men nu under måtte medlemmerne jødeaktonen flygte klppe over sg korthåret hals hoved gemme eller gå sg under hos forskellge jorden. Gennem danske flugten famler, tl Sverge mens hendes opstod der mor mdlertd far flygtede en ny tl Sverge. vellykket ntegraton, kke mndst ford de danske topbrydere var Hakoah meget efterspurgte var netop af den under brydeglade svenske vokset naton. tl I Sverge Nordens fk besættelsen største de flygtede jødske Hakoah-medlemmer drætsforenng 374 stllet medlemmer baner, drætsmaterel 1942/43, men nu måtte sportstøj medlemmerne tl rådghed, flygte under over hals navne som hoved "Jødsk eller Idrætsforenng gå under jorden. Göteborg" Gennem "Den flugten Danske tl Sverge Clubs opstod Idrætsafdelng" der mdlertd dyrkedes en ny der vellykket brydnng, ntegraton, håndbold kke fodbold. mndst ford de danske topbrydere var meget Efter at efterspurgte Abraham Kurland af den var brydeglade kommet tlbage svenske tl Danmark, naton. kunnei Sverge han konstatere, fk de flygtede at stort Hakoahmedlemmer hans medaljer stllet pokaler baner, var set alle drætsmaterel blevet stjålet smeltet sportstøj om af den tl rådghed, mand, der havde under lovet navne at passe som på Jødsk hans tng. Idrætsforenng Kurland kom Göteborg d gen vandt Den sn sejr Danske nr. 800 ud af Clubs 914 Idrætsafdelng mulge Fra dyrkedes 1932 tl 1949 der brydnng, vandt han håndbold 12 Danmarksmesterskaber kæmpede 13 lands- fodbold. Efter kampe at uden Abraham nederlag. Kurland På trods var af kommet under krgen tlbage tl at Danmark, have oplevet kunne han dramatske konstatere, ondskabsfulde at stort set korporlge medaljer angreb fra pokaler decderede var alle hans blevet nazster, stjålet tl trods smeltet for, om at antsemtsme der så havde sporadsk lovet at passe kunne på af den mand, hans opleves tng. efter Kurland at krgen kom var d slut, gen er den vandt Kurlandske sn sejr nr. bryderfamles 800 ud af 914 mulge hstore en fortællng Fra 1932 om en tl vellykket jødsk ntegraton han Danmark vandt danmarksmesterskaber kæmpede Alt alt er Hakoah 13 landskampe et godt eksempel uden nederlag. på, at drætten På trods af hstorsk under krgen har at fungeret have oplevet som en vgtg dramatske arena for ondskabsfulde ntegraton det korporlge danske samfund. angreb fra De decderede muskuløse nazster, atletske brydere tl trods for, de jødske at antsemtsme drætsforennger så sporadsk Wen København kunne opleves gjorde effektvt efter at krgen fordomme var slut, om jødernes den Kurlandske manglende bryderfamles fysske vtaltet vrltet hstore tl skamme. I Wen om kunne en vellykket den offensve jødsk en fortællng ntegraton jødske strateg Danmark. kke gøre hverken fra eller tl overfor nazsmens Alt fremmarch, alt er Hakoah mens et godt de eksempel jødske på, drætsstjerners at drætten høje hstorsk status har fungeret Danmark som var med en vgtg tl at arena ntegrere for ntegraton jøderne her. det danske samfund. De muskuløse atletske brydere de jødske drætsforennger Wen København gjorde effektvt fordomme om jødernes manglende fysske vtaltet vrltet tl skamme. I Wen kunne den offensve jødske strateg kke gøre hverken fra eller tl overfor nazsmens fremmarch, mens de jødske drætsstjerners høje status Danmark var med tl at ntegrere jøderne her. Danmark Hakoah har været vært for den Europæske Maccabade tre gange gennem tderne. Første gang var 1959, hvor daværende statsmnster H.C. Hansen åbnede begvenhederne på Østerbro Stadon. Anden gang var 1974, hvor Hakoah samtdg fejrede st 50-års jublæum. Mønten på blledet blev fremstllet ved denne lejlghed. Danmark var senest vært for Maccabaden for tredje gang

14 Det største resultat for Danmark Maccabadesammenhæng flere årter kom ved de Europæske Maccabademesterskaber Rom, Italen For første gang nensnde strøg Danmark tl tops fodboldturnerngen kunne tage guldmedaljerne med hjem. Holdet bestod af spllere der på et eller andet tdspunkt deres karrere havde snøret sne støvler stllet op tl kamp en blå Hakoah-trøje. Den spændende fnale blev vundet over Frankrg efter forlænget splletd straffesparkskonkurrence. Hele truppen blev efterfølgende belønnet med en bronzenål for deres flotte sportslge præstaton. MICHAEL ALTSCHUL ELLER RUVEN OHANA Nordre Frhavnsgade 15, st. th København Ø Tlf

15 KLIK nd på 15 Fotos: Kenneth Guttermann

16 HAKOAH OG FAMILIEN BLÜDNIKOW AF BENT BLÜDNIKOW KLIK KLIK nd nd på på Jeg kom nd Hakoahs blomstrende ungdomsafdelng Jeg kom nd Hakoahs blomstrende ungdomsafdelng slutnngen af 1970'erne. Afdelngen blev dengang slutnngen af 1970 erne. Afdelngen blev dengang ledet ledet af Gunnar Wulff, der var præget af utæmmelg af Gunnar Wulff, der var præget af utæmmelg energ energ en yderst uortodoks ndstllng tl lvet en yderst uortodoks ndstllng tl lvet forenngsarbejde. Hans store Sankt Berhardshund, forenngsarbejde. Hans store Sank Berhardshund, Bella Bella syntes at være et fast medlem af bestyrelsen syntes at være et fast medlem af bestyrelsen de dage, de dage, hvs den da kke havde travlt med at slubre hvs den da kke havde travlt med at slubre vand fra vand fra tolettet ude på Gunnars tolet lejlgheden tolettet ude på Gunnars tolet lejlgheden på Østerbro. på Østerbro. Her boede Gunnar gjorde Hakoahs Her boede Gunnar gjorde Hakoahs ungdomsafdelng ungdomsafdelng tl en af landets største sportsklubber, hvert fald på papret. Jeg tror, at v var godt tl en af landets største sportsklubber, hvert fald på papret. Jeg tror, at v var godt 250 medlemmer, men 250 medlemmer, men mange var lge som Gols mange var lge som Gols satrske roman, Døde satrske roman, "Døde sjæle", temmelg fraværende. sjæle, temmelg fraværende. Gunnar var præget af sprængte tanker fra anarksten Gunnar var præget af sprængte tanker fra anarksten Krotopkn murbrokker fra socaldemokraten Krotopkn murbrokker fra socaldemokraten Staunng Staunng en surrealstsk blandng kke alle en surrealstsk blandng kke alle sætnnger hang sætnnger hang lsk sammen, men tl gengæld var lsk sammen, men tl gengæld var han en urkraft han en urkraft nsprator, som alle havde fornøjelse nsprator, som alle havde fornøjelse af. Op tl udgvelsen af. Op tl udgvelsen af ungdomsafdelngens nyhedsbrev, herskede der tæt sammenpresset stress han af ungdomsafdelngens nyhedsbrev, herskede der tæt sammenpresset stress han fk alle unge tl at gve fk alle unge tl at gve deres yderste. Jeg tror mange deres yderste. Jeg tror mange kom derfra med nle kom derfra med nle fantastske oplevelser. Gunnar fantastske oplevelser. Gunnar blev senere forpagter af blev senere forpagter af en restaurant café en en restaurant café en pavllon Fælledparken, som pavllon Fælledparken, som han snart omdannede han snart omdannede tl Parkens musksted. Han tl Parkens musksted. Han manglede aldrg deer manglede aldrg deer hans lvslyst forplantede sg hans lvslyst forplantede sg tl en hastg udskftnng tl en hastg udskftnng af kærester, der blev yngre af kærester, der blev yngre yngre, jo ældre han yngre, jo ældre han blev. Da Bella havde slubret sn sdste blev. Da Bella havde slubret sn sdste porton af porton af toletvand sg, var der almen sorg toletvand sg, var der almen sorg ungdomsafdelngen. ungdomsafdelngen. Jeg kom senere nd som badmntontræner for Jeg kom senere nd som badmntontræner for ungdomsafdelngen. Det var bestemt kke ford jeg var ungdomsafdelngen. Det var bestemt kke ford, at jeg var eltespller, men som aktv flere klubber eltespller, men da jeg var aktv flere klubber Københavnerseren, havde jeg d en vs erfarng med spllet. Københavnerseren havde jeg d en vs erfarng med spllet. Jeg fk en herlg gruppe unge mennesker fra Jeg fk en herlg gruppe unge mennesker fra hovedsagelg Carolneskolen v spllede mest Hllerød- hovedsagelg Carolneskolen v spllede mest Hllerødgade badmntonhal. Det var hovedsagelg unge gade badmntonhal. Det var hovedsagelg unge mennesker fra klasse en klasse med El Skop, mennesker fra klasse en klasse med El Mchel Solovej, Lnda Burln, Suse Fnkelman, Pa Vaner, Skop, Mchel Solovej, Lnda Burln, Suse Fnkelman, Lotte Rastenn andre domnerede spllerstaben. Der Pa Vaner, Lotte Rastenn andre domnerede spllerstaben. Der var d så ldt ældre spllere som Els var d så ldt ældre spllere som Els storebror, Ur Skop, vor bedste kvndelge spller, Nna Asen Jan storebror, Ur Skop, vor bedste kvndelge spller, Nna Phlp Solovej. Asen Jan Phlp Solovej. Jeg så det som mn opgave både at være træner Jeg så det som mn opgave både at være træner samtdg skabe ldt socalt sammenhold, så en af mne samtdg skabe ldt socalt sammenhold, så en af mne første socale handlnger var at nvtere spllerne nd første socale handlnger var at nvtere spllerne nd tl tl en flm, som hed En fr kvnde. Det var jo tdens en flm, som hed En fr kvnde. Det var jo tdens tegn. Kvndebevægelsen var fremmarch kvndesager tegn. Kvndebevægelsen var fremmarch kvndesager greb om sg ltteraturen på flm. Efter flmen greb om sg ltteraturen på flm. Efter flmen gk v tl det jødske hus Ny Kongensgade for at debattere gk v tl det jødske hus Ny Kongensgade for at ndholdet. Jeg tror nok, at de unge spllere måbede over "debattere" ndholdet. Jeg tror nok, at de unge spllere oplevelsen det kan jeg godt forstå dag. måbede over oplevelsen det kan jeg godt forstå dag. V lå kke på den lade sde. V stllede op tl holdkampe fk ganske ofte smæk, men nederlagene rystede os V lå kke på den lade sde. V stllede op tl holdkampe kke, v rådede over flere gode spllere. Drevet af en fk ganske ofte smæk, men nederlagene rystede mægtg ambton, rejste v så tl Hornbæk, hvor v os kke, v rådede over flere gode spllere. Drevet nstallerede 30 spllere et par sommerhuse næste af en mægtg ambton, rejste v så tl Hornbæk, dag fk jeg de stakkels unge mennesker tl at løbetræne hvor v nstallerede 30 spllere et par sommerhuse tl Glleleje tlbage gen. I dag vlle børne- eller næste dag fk jeg de stakkels unge mennesker tl dyreværnet være skredet nd jeg forstår slet kke, at at løbetræne tl Glleleje tlbage gen. I dag vlle v bare løb der ud ad uden tanke på blerne, men det gk børne- eller dyreværnet være skredet nd jeg forstår ngen blev kørt ned. slet kke, at v bare løb der ud ad uden tanke på blerne, men det gk ngen blev kørt ned. Jeg var træner for ungdomsspllerne, mens jeg studerede hstore ved unverstetet det var på mange måder en Jeg var træner for ungdomsspllerne, mens jeg meget gvende oplevelse. De unge mennesker fra studerede hstore ved unverstetet det var på Carolneskolen, hvor jeg kke selv havde gået, var en mange måder en meget gvende oplevelse. De unge forrygende samlng frække, tdlgt modne, debatlystne, mennesker fra Carolneskolen, hvor jeg kke selv havde overforkælede begavede unger. Det var en gået, var en forrygende samlng frække, tdlgt modne, menneskelg fornøjelse at være sammen med dem debatlystne, overforkælede begavede unger. Det selv om nle af dem kke kunne ramme en bold, så tror var en menneskelg fornøjelse at være sammen med jeg, at så de havde stor fornøjelse af samværet. dem selv om nle af dem kke kunne ramme en bold, så tror jeg, at så de havde stor fornøjelse af Jeg spllede samtdg så Hakoahs voksenafdelng, samværet. som havde baner både Hllerødgade på Englandsvej på Amager. Også voksenafdelngen stllede op tl Jeg spllede samtdg så Hakoahs voksenafdelng, holdturnernger med skftende held. som havde baner både Hllerødgade på Englandsvej på Amager. Også voksenafdelngen stllede op tl Og så var mt engagement Hakoah faktsk startet langt holdturnernger med skftende held. tdlgere, nemlg da jeg blev spurgt 1977 om jeg vlle deltage Verdensmaccabaden Israel badmnton. Jeg Og så var mt engagement Hakoah faktsk startet sagde ja det gjorde Annette Elkan, senere gft Reuven langt tdlgere, nemlg da jeg 1977 blev spurgt om så. V havde så en 3. spller med jeg vlle deltage Verdensmaccabaden Israel badmntonafdelngen, nemlg en ung pge ved navn Anne badmnton. Jeg sagde ja det gjorde Annette Elkan, Mare ud af Kaufmann-famlen, der ejede Palace-hotel. senere gft Reuven, så. V havde så en 3. spller En glmrende spller. Det var oprørets td 1970 erne med badmntonafdelngen, nemlg en ung pge ved jeg husker det ndkaldte spllermøde, navn Anne Mare ud af Kaufmann-famlen, der ejede Palace hotel. En glmrende spller. Det var oprørets td 1970'erne jeg husker det ndkaldte spllermøde, 16 16

17 KLIK nd KLIK nd på på hvor formanden formanden for Dansk Maccab Forbund, Forbund, Poul Poul hvor Dansk Maccab Abrahamsengav gaven enstorladen, storladen,empatsk empatsk grådkvalt grådkvalt Abrahamsen taleom omhakoahs Hakoahs store hstore - som taget af en tale store hstore - som taget ud ud af en af af Senecas Mt udbytte afvar talen d besenecas taler. taler. Mt udbytte af talen dvar begrænset, grænset, da jeg, sammen med håndboldspllerne, for jeg havde, sammen med énénafafhåndboldspllerne, havdeude været ude haven ryge detvar nu været haven ryge hash, som hash, det nu som engang engang var mode dengang, hvlket gavtale Abrahamsens mode dengang, hvlket gav Abrahamsens en utlsgtet tale en effekt. utlsgtet morsom morsom Jeg har sden effekt. stgende grad nydt hans Jeg har sden stgende men så holdt taler, men grad jeg ernydt såhans holdttaler, op med atjeg rygeerhash. op med at ryge hash. Maccabaden var sportslgt kke nen succes for mg. Maccabaden var sportslgt kke nen succes mg. Jeg røg ud af badmntonturnerngen sngle for første Jeg røg af badmntonturnerngen sngle første runde ud Annette jeg, der samtdg dannede mxrunde blev Anette jeg, dannede mxdouble, så slået klart, men oplevelsen var Annette jeg,der der samtdg samtdg double, blev slået klart, menndmarchen oplevelsen var ggantsk så jeg husker endnu ggantsk Annette jeg husker endnu ndmarchen stemstemnngen. Anne Mare hentede heldgvs nngen. tl Anette hentede heldgvs medaljer Danmark, nu hvormare jeg kke selv kunne levere Annette Anne Anne Mare hentede medaljer tl Danmark, nu hvor jeg kke selv kunne levere varen. varen. Der skulle gå mange år, før jeg gen blev tl en del af Der skulle gå mange år, før jegdagen blev tl en Phlp del af Hakoah-unverset. Det var først mne drenge, Hakoah-unverset. var først da mne drenge, Jonas begyndte Det at splle fodbold Hakoah. DePhlp var Jonas begyndte at splle fodbold Hakoah. De var med fra starten af første klasse. De havde et væld af med fra starten afder første et væld af skftende trænere, kkeklasse. alle varde lgehavde strålende, men skftende trænere, der kke alle var lge der er grund tl at fremhæve Gustavo frastrålende, Argentna,men der der eret grund tl at fremhæve Gustavo frayngste Argentna, gjorde fnt arbejde som træner. Mens mn søn, der gjorde et fnt arbejde som træner.hik Mens Jonas skftede ldt klubber mellem mn FB, yngste så var søn, hovedsagelg Jonas skftede ldt klubber Det mellem FB, Phlp aktv HAKOAH. var enhik engageret så var Phlp hovedsagelg aktvdramatske HAKOAH. Det var perode med kørsler tl kampene, opgør en engageret perode kørsler tl kampene, hæse, vrælende fædre. Påmed sdelnjen husker jeg særlg dramatske hæse, vrælende fædre. På Dan Asmussen,opgør der sammen med mg selv skreg råbte, sdelnjen huskerforældre jeg særlg Dan Asmussen, der så modstandernes strrede længe forundret sammen mg,forbød skreg mn råbte, så modstandernes på os. I en med perode søn Jonas mg at komme forældre strrede forundret os. I at enhave perode tl kampene, fordlænge han syntes, det varpå pnlgt en forbød mn søn Jonas komme kampene, da far, der skreg sådan. Og mg gud at hvor havdetlhan ret. han det syntes det var at have en utrolgt far, dermeget skreg Men vgtgste var, pnlgt at samværet betød sådan. Og gud, havde han ret.af vor famles lv. at Hakoah var hvor en fast bestanddel Det vgtgste var d, at Perre samværet betød utrolgt meget Ikke mndst de såkaldte Gldesgame turnernger kom tl at ndtage en central rolle hos os. Hvert forår at var en fast bestanddel af vorstorby. famlesdet lv. var derhakoah PGT-turnernger en skandnavsk Ikke mndst de såkaldte Perre turnernger lykkedes København, år efter år, Gldesgame at sende spllere kom tli at en central rolle hos os. V Hvert forår af sted. sgndtage selv en mponerende præstaton. forældre varganske der PGT-turnernger en t ofte med langt deskandnavsk fleste gange gk det rgtg storby. Det lykkedes København, år efter år, at sendehvor 90 - Sak 100 godt, undtagen den PGT-turnerng Helsnk, spllerebesluttede af sted, sg præstaton. Bassan sgselv for, en etmponerende tssetrængende øjeblk V forældre ganske ofte medat langt bukserne de fleste nærheden af t det fnske parlament, trække gange gk det godt, undtagen denkekkonen ned tsse oprgtg af statuen af præsdent eller PGT-turnerng Helsnk, hvorendnu Sak Bassan for, af et så var det værre, besluttede nemlg en sg statue tssetrængendecarl øjeblk af Under det fnske natonalhelten, Gustaf nærheden Mannerhem. alle parlament, at trække op af omstændgheder vllebukserne uheldet,ned at en tsse kvndelg statuen af præsdent eller så var det poltbetjent nærhedenkekkonen observerede Saks adfærd endnu værre, statue af natonalhelten, Carl beordrede hamnemlg tl at en lyne bukserne op med ordene: Gustaf Mannerhem. Under alleklasssk omstændgheder vlle Fnland s not a tolet. En nu bemærknng uheldet, at en kvndelg poltbetjent nærheden vor vennekreds. observerede Saks adfærd beordrede ham tl at lynestørste bukserne op med "Fnland s not a tolet", Den oplevelse forordene: Jonas, Phlp Hakoah-holdet en nok nu klasssk bemærknng vor vennekreds. var Maccabaden sdste sommer Israel, hvor holdet marcherede nd på stadon Jerusalem sammen med Den største oplevelse Jeg for sad Jonas, Phlp Hakoah andre sportsfolk. på publkumspladserne holdet nok Maccabaden Israel, med mnvar hustru, Ira Hartsohnsdste mnsommer datter Daphna. hvorvar holdet marcherede nd påselve stadon Jerusalem Det en fantastsk oplevelse. turnerngen var sammen medvar sportsfolk. JegUruguay. sad på svær. Vort hold oppe andre mod USA, Mexco publkumspladserne med mn hustru, Hartsohn Det var stærke hold, men der blev fghtetira godt gennem mn Daphna. en nok, fantastsk fra voredatter splleres sde.det Jegvar tror at deoplevelse. selv var Selve turnerngen svær. Vort skuffede, men somvar forældre var hold v stolte over mod den var oppe USA, Mexco Uruguay. Det var stærke hold, men kampånd, der blev vst. der blev fghtet godt gennem fra vore splleres sde. Jeg tror nok, at de selv var men som forældre Som man kan forstå, såskuffede, har HAKOAH spllet en var v stoltefor over kampånd, vst. kæmperolle vorden famle gennemder 40blev år. Det er en klub med et fnt fodboldhold, men man kunne godt ønske sg, Som man kan forstå, så har spllet en at klubben fk nle flere holdhakoah end hovedsagelgt kæmperolle vor famle 40 år. bordtenns for fodbold. Hvad gennem med curlng, detdet er er jo en så klub medfor ettden? fnt fodboldhold, men man kunne godt populært ønske sg, at klubben fk nle flere hold end hovedsagelgt bordtenns fodbold. Hvad med curlng, det er jo så populært for tden? Det danske Maccabadehold fodbold - sommeren 2013 Israel

18 KLIK nd på FORHANDLES I MAGASIN, ILLUM OG ILLUMS BOLIGHUS DYRBERGKERN.COM %& /:& /*44"/ $304407&3 -MODELLER /: /*44"/ +6,& '3",3 /: /*44"/ 2"4)2"* '3",3 /: /*44"/ 9 53"*- '3",3 6%'034, %& /:& /*44"/.0%&--&3 7&-,0..&/ )04 "650/03%&/ )64, 7* )"3 0(4 %&.0 5*-#6% "650/03%&/ &/(-"/%47&+," FM XXX BVUPOPSEFO EL GBDFCPPL DPN BVUPOPSEFO 18 COJOHTUJEFS.BO GSF - SEBH 4 OEBH +6,& 'PSCSVH CM L STFM LN M $P H LN 2"4)2"* 'PSCSVH CM L STFM LN M $P H LN 9 53"*- 'PSCSVH CM L STFM o LN M $0 H LN /ZCJMTHBSBOUJ J ÌS LN ÌST HBSBOUJ NPE HFOOFNU SJOH 1SJTFO FS FLTLM MFWFSJOHTPNLPTUOJOH QÌ LS #JMFO FS WJTU NFE FLTUSBVETUZS

19 RUNDT OM POUL ABRAHAMSEN: ANEKDOTERNES MESTER, DANMARKSHISTORIENS HURTIGSTE JØDE, HAR SKYGGET HJERTEKLUBBEN I SAMTLIGE 90 ÅR. Af Dan Melchor Jeg lægger gerne hovedet på blokken: Poul Abrahamsen er hstorens hurtgste danske jøde! I slut-1940'erne slut-1940 erne var han en årrække blandt de tre bedste 100 m-løbere kongerget nåede sne hurtgste løb ned på 11 sekunder rent. Den td vlle have rakt tl en 6. plads fnalen ved sdste års Maccabade Israel, det med et et par par gamle gamle pgsko, pgsko, der slet der kke slet kan kke sammen- kan sammenlgnes med dagens med fantastske dagens fantastske fodtøj. Tænk fodtøj. et Tænk øjeblk et på, øjeblk hvad på, Poul hvad A kunne Poul A have kunne præsteret have præsteret med Usan med Bolts Usan verdens Bolts verdens hurtgste hurtgste sprnter sprnter $ Puma-eksemplar eksemplar fødderne! på fødderne! på - Jeg startede med at løbe fra alle de andre på gaden; uden pgsko 100 meter på 12 sekunder. Så blev jeg meldt nd Sønderbro, der var en fattg klub, men skftede snart tl bedre forhold Gullfoss. Her vandt jeg det hele kom tl storklubben KIF, hvor jeg blev lokket med tøj, sko rejser. Allermest trak, trak, at jeg at jeg KIF kunne KIF kunne blve blve Dan- Danmarksmester på 4x100 på 4x100 meter. meter. Jeg kom Jeg endda kom endda på lands- på landsholdet var med, var med, da Danmark da Danmark for første for første gang gang sl Fnland sl Fnland satte satte natonsrekord, mndes mndes Poul Poul med med stor begejstrng. stor Det llle lyn kom tl verden 20. august 1924 kan altså nu fejre 90 år. Man fornærmer ham næppe ved at sge, han kke længere er så hurtgt ude af starthullerne; tl gengæld er han stadg usædvanlg rap replkken. Og hjertet har, som det har haft fra barnsben, fortsat sn helt egen unkke banken for jævnaldrende Hakoah, der kun er små tre måneder yngre end forenngens stoute æresmedlem. Kærlgheden tl klubben startede på gulvet: - Jeg burde have været udnævnt som som bedste bedste publkummer tl bryde- tl brydekampene Hakoah, Hakoah, der var der en var magtfaktor en magtfaktor dansk dansk bryd- brydnng dengang. dengang. Jeg Jeg sad sad ved ved kanten kanten af madrasserne af tl alle tl alle kampe Idrætshuset, skreg råbte fulgte Abraham Kurland, Smon Kurland, Kolle Lesn m.fl. tykt tyndt. Poul var ngen bryder, atletk var kke på prrammet, så håndbold blev sporten Hakoah. Det Det blev blev ngen ngen glor- glorværdg karrere, selv selv om om han han naturlgvs var tdens hurtgste fløj. Kvkt gk gk det det så så med med at komme at komme be- bestyrelsen, hvor hvor de langt de langt ældre ældre medlemmer medlemmer faldt på faldt halen på for halen hans for talegaver. hans talegaver. - Jeg Jeg kom kom bestyrelsen bestyrelsen blev leder blev håndbold- leder håndboldafdelngen, ford jeg altd ford kæftede jeg altd op. kæftede op. - Men det, der betød net Hakoah, var først fremmest de mange fester. Jeg spllede med et hav af revyer 19 19

20 var med tl at tlrettelægge dsse store arrangementer. Jeg var jo jo morsom, ALTID. Som Som skuespller, som som kon- konferencer. Jeg Jeg var var komkeren alle alle roller, roller, folk folk skreg skreg af grn, af grn, bare bare de de så så mg mg Nærmest umulgt har det været at stå på scenen sammen med Poul, for han var sne omkrng 15 Hakoah-revyer, efter eget udsagn, lgeglad med medspllerne. Hans specale var mprovsaton replkker, som sjældent stod manuskrptet: - Det væsentlge for mg var at fnde ud af, hvordan man fk folk tl at le! Det er pragtfuldt at høre mennesker skrge af grn over en vttghed, der kke hørte tl teksten, men som du bare fandt på. Det var ubetalelgt Gentagne gange stod Poul spdsen for Hakoah- JUfester, der ofte samlede flere end Ofte blev valg af prram lagt hænderne på "handlngens handlngens mand", mand, for mens de fleste andre mødte uforberedte op kggede væk, når der skulle smdes deer på bordet, spllede Poul gerne Karl Smart præsenterede kunstnere uden at have dækket sg nd. - Med hjælp fra det høje, lykkedes det hver gang at stable et forrygende prram på benene. Jeg har den frækhed drstghed tro på, det nok skal gå alt sammen var god tl at overtale stort set hvem som helst. Samtdg havde jeg den fordel, at når jeg sagde, det blev en formdabel aften, kunne jeg jeg aktvt gøre gøre mt mt for for at få at for- få forudsgelsen tl at holde tl at stk, holde da jeg stk, selv da skulle jeg selv præsentere skulle de præsentere forskellge de ndslag forskellge som ndslag konferencer som konferencer Poul smler, mens v vandrer nedad mndernes allé. Et af højdepunkterne var overtalelsen af Clara Pontoppdan Poul Reumert tl at tl være at være trækplasteret trækplasteret tl en uforglemmelg uforglemmelg aften, hvor aften, de spllede hvor de en spllede scene fra en scene "Indenfor fra tl en Murene", Indenfor der Murene, begejstrede der det begejstrede frecfrede publkum. det frecfrede Denne sgnatur publkum. oplevede Denne desværre sgnatur oplevede kke datdens desværre allerstørste kke skuespllere datdens allerstørste jødsk festlag, skuespllere men Pouls jødsk takketaler festlag, men tl parret Pouls takketaler står øverst på tl parret lsten over står yndlngsanekdoter. øverst på lsten over Når man yndlngsanekdoter. spørger Pouls bekendte Når man spørger alle aldre, Pouls hvad bekendte de først tænker alle aldre, på hvad forbndelse først med tænker ham, på er svaret forbndelse lge præcs med hans ham, anekdoter, er svaret lge hans præcs jokes, hans hans anekdoter, vdunderlge hans fortalte jokes, hstorer. hans vdunderlge fortalte hstorer. - Som tak for hans optræden, gav jeg Poul Reumert et kdduschbæger sagde: Jeg "Jeg håber dette bæger må være fyldt med vn gve Dem alle de velsgnelser, De behøver, for De er kke et menneske af denne verden. De er en kunstner, som får os alle sammen tl at tænke på net højtdelgt." højtdelgt. Det blev han meget glad for, så henvendte jeg mg tl Clara Pontoppdan, der fk en Aladdnlampe følgende forklarende ord med på vejen: "Jeg Jeg står her med en Aladdnlampe, kke orgnalen desværre, den kan man kke få fat, men en kop. Men De er den ægte vare, så jeg vl ønske, at denne lampe bare én gang vl lystre, så vl jeg ønske, at De blver dobbelt så gammel, for der er så mange, der fortjener at opleve Dem, før De holder op!" op! Hun græd, det gjorde jeg næsten så I prvat som selskabelgt lag har Poul altd været et naturlgt mdtpunkt. Skulle man holde et glde, en fest, en komsammen, en fejrng af enhver art, var det bare om at få Poul A tl at svnge taktstokken. Mange har så tdens løb erfaret, at der er et enkelt kært problem ved at gve Poul ordet: Det er umanerlgt svært at få det gen! Senest oplevet ved Hakoahs generalforsamlng anno 2014, hvor Poul blev bedt om at overrække mndepokaler tl tre fodboldknægte. Ud over håndtryk pokal blev deres tålmodghed sat på prøve, for den 89-årge legende underholdt naturlgvs med med et par et par tng tng fra sn fra rge sn arkv- rge arkvskuffe tl forundrng tl forundrng de for yngste de yngste moro moro for de for ldt de ældre ldt ældre fremmødte. - Næh, jeg er nok kke så nem at stoppe. Når jeg er nvteret, holder jeg en tale. Man ved, at Poul sparer kke sg selv. Jeg sger mn menng, det gjorde jeg så som ung. Jeg turde sge det, andre kke turde, jeg stod kke vejen for mn egen succes! Jeg Jeg t t ansvar, ansvar, når jeg når gk jeg på gk taler- på talerstolen. Jeg sagde Jeg sagde tngene tngene rent ud, rent ud, det kunne det kunne de fleste de l. fleste l. Hakoah blev kke mndst hjerteklubben, ford her kunne Poul smtte med den jddschket, som hans far skabte barndomshjemmet. - Jeg forsøgte at brnge den nd Hakoah. Jeg var den danske jødedreng, der snakkede jddsch. Det gav nle plusser, så troede de andre, jeg var meget dygtgere, end jeg nok var. Hakoah var et godt åndehul for rgtgt mange fattge, ndvandrede jødedrenge, der boede yderst spartansk kun havde koldt vand hanen. De fleste elskede at få et varmt bad efter en brydekamp, v snakkede ofte jddsch sammen. Brydeafdelngen havde forbndelse tl stort set alle famler gennem en far, en bror, en onkel etc., fra den afdelng fk klubben kræfter tl at etablere fodbold, håndbold damegymnastk V var aggressve forsøget på at gøre Hakoah tl en stor forenng. V blev en stor forenng, v var meget velsete hos bl.a. Dansk dræts Forbund, ford v overholdt alle regler. - V spllede teater spllede stykker på jddsch jeg var glad for at være den, der stod for jddschketen forenngen; det passede mg strålende. Fra barnsben har Poul haft et godt øje for de små, sjove tng, der forekommer hverdagen. Selv en alvorsstund som ved flugten tl Sverge under 2. Verdenskrg, havde den 19 år unge mand blk for andre detaljer end følelsen af, at han alene måtte skubbe båden ud Øresund. - Det var den 1. oktober 1943 fra en Vedbæk-grund, de andre flygtnnge havde sat sg op. Jeg har jo altd været en handlngens mand, mens jeg stod vand tl halsen, lagde jeg mærke tl de mange, der stod betragtede os. Der var udgangsforbud, men det var danskerne lgeglade med! De skulle se os flygte en robåd. Efter krgen kom Poul hjem med Brgaden startede konfektonsbranchen. Han vste sg hurtgt at være en dygtg repræsentant kørte landevejene tynde solgte første omgang sknd pelse. Senere blev det tl frakker, han fk st eget agentur. - Jeg købte sær tng fra England, men engelsk ku jeg 20 20

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale

Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Translokationstale - Onsdag den 22. juni 2016 Kære afgangselever, kære forældre og kære personale Vi er midt i min yndlingstid på året. Ferien er lige om hjørnet. Og det er som om forventningen om de kommende

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Formandens beretning 2012 I det forløbne år siden sidste repræsentantskabsmøde er der idrætsligt sket flere gode ting i FIF: Medlemsmæssigt går det godt i

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing.

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing. FOLKETIDENDE I TORSDAG 21. JUNI 2012 'r "-. ffde17buesffet'somdanskbueskytteforbundharudtagett EMNykøbng. Foro: Frellvtrue K. KmrsEl Buesffeforbundet har udta$et 77 buesffer tl EM Nykøbng NYkøb ng-bueskltte

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte

Lc6. våben, fortæller Stephan Hansen. Ifglge den lokale lands- er der en halv snes kandidater til. holdsbueskytte FoV-\/.øaa"- 7q 1'{.' Lc6 Stephan Hansen, Nykøbng F. Bueslryttelaug, sgter efter medatjer ved senor-em ndendørs slovenske Koper. Pnrverroro Stephan Hansen skal forsvare bronzemedaljer fra sdste ndendørs-em

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

Dimissionstale 2015, GUX Nuuk

Dimissionstale 2015, GUX Nuuk Dimissionstale 2015, GUX Nuuk Kære studenter! Det er en festlig td I alle er en del af i disse dage, og jeg vil starte med at ønske alle som en hjertelig tllykke med huen! Hvad angår jer 3g-ere skal I

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen.

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen. 14. juni 2012 Bella Italia Cup Infoskærm Vi nærmer os fristen for tilmelding af hold til klubbens ungdomsstævne Bella Italia Cup, der løber af stablen søndag den 1. juli. Med foreløbig 64 tilmeldte hold

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Herrer. Danske. Af Anders Schardelmann, DPIF håndboldudvalg. Fotos Jens Trads, Fyns Politi

Herrer. Danske. Af Anders Schardelmann, DPIF håndboldudvalg. Fotos Jens Trads, Fyns Politi Chefpolitiinspektør John Jacobsen bød velkommen til Fyn. Danske politimesterskaber Herrer Af Anders Schardelmann, DPIF håndboldudvalg. Fotos Jens Trads, Fyns Politi Efter sidst års kval-stævne med 5 hold

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet. NR.9 24. NOVEMBER 1977 22.ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere.

~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere. =======k=======k=!=== Torsdag den 19. januar afholdt NB st årlge generalforsomlng på Nørherredhus. Der var et ganske pænt fremmøde - godt 50 - herblandt forældrerepræsentanter fra ungdomsafdelngen (herom

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010 Marsk & Muld Farup Sneblad 15. årgang nr. 5 august - september 2010 www. farupsn.dk er for alle, men mest for dg/snet. Hvem skal være Årets Borger 2010? REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgves den 1. alle lge

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 PR: Metode:

Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 PR: Metode: Evaluering af Amager Taekwondo klub 2010 Amager Taekwondo klub er en nyetableret idrætsforening fra den 1. januar 2010. Klubben blev officielt registreret under Dansk Taekwondo forbund, DIF og DGI den

Læs mere

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt Danske Politimesterskaber i 6 håndbold for herrer Det er igen blevet tirsdag i uge 10, kl. er 08.30 og rammerne er dette år en halvkold Helsingør hal. De to første hold står klar på banen og dommeren har

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Bordtennis. Danske Politimesterskaber i. Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012. Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Arrangør: PI-Aalborg Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. marts 2012 Nørresundby Idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Dansk Politiidrætsforbund Tryksager kræver

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere