Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24."

Transkript

1 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. januar 2014

2 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Hvad indeholder begrebet lektier? Hvad er formål og mål med at anvende lektier som en del af elevernes læring? Hvordan kan lektier fremme alle elevers læring? Lektiehjælp og de organisatoriske rammer Lektier og samarbejde med forældre

3 Hvad forbinder I med begrebet lektier? Mødet på midten: Individuel refleksion skriv stikord i hjørnet af A-3-arket Fortæl på skift jeres individuelle overvejelser Fælles drøftelse i gruppen, og vælg tre vigtige udsagn om lektier som skrives i midten af A-3-arket Vælg en, der fremlægger jeres tre vigtige udsagn og resumerer jeres drøftelser.

4 Hvad er lektier? Den grundlæggende problemstilling er, at lektier er skolearbejde, der bliver stillet af læreren og udført af eleven uden lærerens tilstedeværelse, og at der af den grund kan opstå tvivl om, hvem der egentlig har ansvaret for, om eleven får udført og lært noget af arbejdet. Adam Valeur Hansen, Skolen i Morgen, november, 2013

5 Definitioner af begrebet lektier Adam Valeur Hansen: Lektier i den danske folkeskole, 2009, speciale Lektier er skolearbejde, der bliver stillet af læreren og udført af eleven (evt. i samarbejde med forældre eller kammerater) efter skoletid uden hjælp fra en lærer. Homework can be defined as any tasks assigned to student by schoolteachers intended for students to be carried out during nonschool hours (1989a:7, 2006:1) Homework is usually taken to mean any work set by the school which is undertaken out of school hours for which the learner takes the primary responsibility. (Hallam 2004:5)

6 Skolereformen lektier Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) 15 stk. 2 Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden. Stk. 3 Det er frivilligt for eleverne at deltage i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse efter stk. 2. Tilbuddet skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne og skal over et skoleår have en samlet varighed på timer i bh.kl-3.klasse timer klasse timer 7.-9.klasse.

7 Formål med lektielæsning Adam Valeur Hansen, Skolen i Morgen, november, Formålet med lektier er at træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt. 2. Lektier anvendes som en del af undervisningen, når læreren vurderer, at lektiearbejde vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder Bordet rundt Sum over formålet med lektielæsning ud fra jeres erfaringer. Hvilke dele af formålet vægtes?

8 Hvad ved vi om lektiehjælp? Evaluering av leksehjelptilbudet trinn, 2013 Centrale fund i evalueringen: 1. Mange kritiske innspill til forslaget om å innføre leksehjelp 2. Kommuner og skoler strakk seg langt for å innføre ordningen 3. Store variasjoner i utforming av leksehjelptilbudet 4. Mange skoleledere og skoleeiere er kritiske til nytten av leksehjelpen på 1. trinn 5. Barn av innvandrere bruker ordningen mer enn andre 6. Foreldre er delt i synet på leksehjelptilbudet 7. Noe bedre resultatutvikling over tid på de skolene som økte omfanget av leksehjelp i forbindelse med reformen 8. Noe større sosiale forskjeller i skoleresultater over tid på de skolene som økte omfanget av leksehjelp i forbindelse med reformen

9 Lektier og faglig læsning i historie En case Historielæreren i 7. klasse fortæller klassen, at de i den næste periode skal arbejde tematisk med emnet slaver og slavehandel. Gennem billeder, tekst og samtale aktiveres elevernes motivation og forforståelse. Der arbejdes med brainstorm, tænkeskrivning, samtale og refleksion individuelt, parvis, i grupper og fælles for hele klassen. Eleverne er optaget af at forestille sig og reflektere over begrebet slaver. Timen slutter med lærerens traditionelle ord: og lektien til på mandag er, at I skal være opmærksomme på alt det, der bliver sagt og skrevet i medierne om slaver.

10 Lektieformer Træningslektie Forberedelseslektier Udbygningslektier Integrerede lektier Færdiggørelseslektier Hvilke lektieformer anvender I? Hvordan ser I de forskellige lektieformer i forhold til at fremme versus hæmme læring?

11 Variation af lektieformer Variationen af metoder og dermed også lektieformer har stor betydning for undervisningens udbytte. (Meyer, Hilbert, 2005)

12 Undervisningsdifferentiering og lektier Hvordan kan vi tilgodese undervisningsdifferentiering i forhold til lektier og lektiehjælp? Hvordan får vi så mange elever som muligt i engagementszonen? Gibbon, Pauline: English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone Emnenavn 24. januar 2014

13 Lektier eller ej? Flemming B. Olsen, Skolen i Morgen, november 2013 Hvad taler for lektier? Samfundsmoral Økonomisk rationalitet Elevernes medansvar Metodetræning Læringssyn Hvad taler imod lektier? ( ) effekterne af hjemmearbejde er små og endda mindre (næsten nul) i grundskolen ( ) På den anden side burde denne opdagelse være en invitation til at ændre den måde, vi bruger hjemmearbejde på ( ) Hattie, 2013, s.37 Skoleforsøg siden 2010 med lektiefri undervisning påstår, at det har en gavnlig effekt ( )

14 International Guide to Student Achievement Hattie, Anderman, 2013, s. 199 Homework have been tested in multiple subject areas, they concluded that homework has a positive influence on academic achievement.

15 Tre vigtige tilføjelser til lektielæsning Qvortrup, Skolen I Morgen, november, 2013, s Kvaliteten af lektielæsningen er vigtigere end omfanget. 2. Effekten af lektielæsningen afhænger af om eleven anstrenger sig under hjemmearbejdet. 3. Det er afgørende, at eleven tror på egen formåen.

16 Lektieintegreret undervisning Flemming B. Olsen, Skolen i Morgen, november 2013 Når lektierne anvendes mekanisk i skolen, er eleverne tilbøjelige til at anvende overfladestrategier ved lektielæsningen. Når lektierne bruges dynamisk i undervisningen, vil eleverne anvende dybdestrategier i lektiearbejdet.

17 God lektielæsning Adam Valeur Hansen, Skolebørn, juni, 2013 Lektielæsning giver mening for barnet, når barnet kender/forstår meningen med lektierne. Opgaven er tilpasset barnets faglige niveau. Læreren giver konstruktiv og anerkendende skriftlig eller mundtlig feedback.

18 Hvordan kan lektier fremme alle elevers læring? 1. Hvad er vigtigt i forhold til lektier på undervisningsniveau? 2. Hvad er vigtigt i forhold til lektier og lektiehjælp på skoleniveau? 3. Hvad er vigtigt i forhold til lektier og samarbejdet mellem skole og hjem? Sæt fokus på et af ovenstående niveauer. Individuel brainstorm med post-it-sedler Udveksl i gruppen ud fra sedlerne Vælg ud skriv nye og sæt udsagn på planchen.

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Af Lene Herholdt Artiklen diskuterer hvorfor det er nødvendigt at satse på netop læseforståelse

Læs mere