Customer Experience Management i Tivoli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Customer Experience Management i Tivoli"

Transkript

1 Customer Experience Management i Tivoli Interview med HR Chef Dorthe Dinesen og Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal, Tivoli Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Besøg os på Tivoli er et ikon både herhjemme og internationalt med et meget højt niveau af gæstetilfredshed. Som en del af Tivolis strategi vil man ved hjælp af Customer Experience Management tankerne og værktøjerne løfte gæstetilfredsheden til et endnu højere niveau. Startskuddet til denne proces var integration af CEM i Tivolis strategi og gennemførelsen af en Masterclass i Customer Experience Management for Tivolis topledelsesgruppe. I det efterfølgende har adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere, interviewet HR chef Dorthe Dinesen og Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal om Tivolis nye CEM strategi. HR chef Dorthe Dinesen, Tivoli Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal, Tivoli Customer Experience Management: Gæstetilfredshed til next level Hvad var udgangspunktet for, at Tivoli ville udarbejde en Customer Experience Management (CEM) strategi? HR chef Dorthe Dinesen: Udgangspunktet for, at vi påbegyndte arbejdet med en CEM strategi, var flere forskellige forhold: Vi vil gerne løfte vores høje serviceniveau og gæstetilfredshed til next level. Vores service kompleksitet er blevet større i takt med, at Tivoli mere og mere er blevet en helårsforretning. Vi vil gerne have endnu mere fokus på gæstetilfredsheden på tværs af hele gæsterejsen. Vi vil sikre, at et meget højt gæstetilfredshedsniveau yderligere styrker vores brand, som igen sikrer, at vi fortsat kan rekruttere de bedste servicemedarbejdere, da det er altafgørende for os. 1

2 Og så vil vi selvfølgelig også forebygge, at vi skulle gå hen og blive for selvfede pga. det meget høje gæstetilfredshedsniveau, vi allerede har. Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal supplerer: Med den størrelse, Tivoli har, har vi også brug for at styrke den enkelte medarbejders forståelse for helheden og forståelse for, hvor i den samlede gæsteoplevelse den enkelte medarbejder gør en forskel. Hvad var udgangspunktet for igangsætningen af CEM strategiarbejdet? HR chef Dorthe Dinesen: Der var 2 ting, som var meget væsentlige, da vi igangsatte vores CEM strategiarbejde. For det første var det at sikre, at Tivolis øverste chefgruppe blev klædt rigtig, rigtig godt på med den nyeste viden og værktøjer om Customer Experience Management og samtidig som samlet chefgruppe fik fælles fodslag om, hvad det er for CEM indsatser, som kan løfte Tivolis service til next level, og netop fordi vi godt vidste på forhånd, at en række tiltag også ville være på tværs af forretningsområderne. Dette var årsagen til, at vi valgte at investere i, at hele chefgruppen kom igennem en Masterclass i Customer Experience Management for at sikre et højt fagligt niveau og en helt up to date videnstilførsel. Tivolis Strategi : Vi vil være et førende internationalt oplevelsesbrand Tivoli bliver aldrig færdig København har en udfordring som turistdestination, og det er også en forpligtigelse for Tivoli. Vi skal fortsat leve op til gæsternes forventninger og samtidig give dem den ekstra positive oplevelse, at de lader sig betage og anbefaler et besøg i Haven til alle andre. Vi er bærere af arven fra Georg Carstensens ideer og husker samtidig på hans ord om, at Tivoli aldrig bliver færdig. Adm. direktør Lars Liebst, Tivoli Det andet, som var vigtigt, var, at vi fik ansat en fuldtidsdedikeret Customer Experience Manager til at være den særlige ressourceperson, som i det efterfølgende CEM strategiudviklings- og implementeringsarbejde ville kunne støtte ledelsen i det daglige arbejde med at udvikle, facilitere og implementere de forskellige nye CEM tiltag. I rollen ligger også at kunne bidrage til at sikre en koordinering og vidensopsamling og deling på tværs i Tivoli og dermed være en internt ekspertressource, som man kan få sparring og hjælp fra til CEM strategiimplementeringen, men som også godt kan pushe lidt på rundt omkring hvis nødvendigt. 2

3 I Tivoli er det naturligt, at Customer Experience Manageren er organiseret i HR afdelingen, fordi rigtig mange af de tiltag, som skal løfte Tivolis gæstetilfredshed op på next level uvilkårligt vil være tiltag med fokus på medarbejdertiltrækning, kompetenceudvikling mv., og fordi HR har et naturligt kontaktpunkt i alle forretningsområder via vores HR Partner struktur. Customer Experience Manager i Tivoli Når vi skal løfte os op til next level af gæstetilfredshed, så er det en god idé for os med en dedikeret medarbejder ressource til området ligesom på f.eks. arbejdsmiljøområdet. Adm. direktør Lars Liebst, Tivoli Hvad er det centrale i Tivolis servicetilgang? Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal: Ultimativt så handler det selvfølgelig om, at CEM strategien skal understøtte en fortsat profitabel vækst for Tivoli. Det helt grundlæggende for os er, at vi tager udgangspunkt i vores mission om, at vi vil betage vores gæster. Vores mission vi vil betage vores gæster betyder dybest set, at vi ønsker at gøre et meget stærkt, positivt indtryk på de gæster, der vælger at besøge os. Vi kommer som en del af CEM strategien til at sætte fokus på, at gæsteoplevelsen kommer i centrum for alle ledelsesbeslutninger, og vi kommer til at arbejde meget mere systematisk med fokus på gæsternes behov og følelsesmæssige oplevelser undervejs på deres rejse igennem Tivoli. Hvad er nogle af de væsentligste ting, som skal være med til at bringe Tivoli op på next level af gæstetilfredshed? HR chef Dorthe Dinesen: Der er ingen tvivl om, at en af de meget væsentlige aha-oplevelser, vi fik på CEM Masterclass en, var, hvordan vi kan arbejde meget mere nuanceret med vores gæstetilfredshedsmålinger. Hidtil har vi nok i for stort omfang ikke skelnet imellem, 3

4 om gæsterne har været meget tilfredse eller tilfredse, idet vi har syntes, at begge dele har været fint nok. Men hvis vi skal leve op til vores mission om at betage gæsterne, så skal det jo være en meget stærk, positiv oplevelse, og hvis vi skal have gæsterne til at anbefale Tivoli til andre, så er vi blevet meget skarpere på, at det kræver, at vi får gæsterne helt op i den øverste kategori af gæster, som synes, de har haft en meget tilfredsstillende oplevelse hos os. Med andre ord kommer vi til at arbejde endnu mere med, hvad det er for oplevelser, og hvilken medarbejderadfærd der kan gøre den forskel, som kan løfte gæsteoplevelsen op i den meget tilfredsstillende kategori. I den sammenhæng har vi haft meget glæde af det servicekonceptuelle tankesæt, vi lærte på CEM Masterclass en om 8 er adfærd og 10 er adfærd. Figuren viser et eksempel på rapporteringen på et af spørgsmålene i Tivolis gæstetilfredshedsundersøgelse. Som en del af den fremtidige CEM strategi vil man nu arbejde meget mere systematisk med at flytte endnu flere gæster op fra kun at vurdere tilfredsstillende til, at de vurderer meget tilfredsstillende, da man ved, at sidstnævnte gruppe i endnu højere grad vil komme igen samt anbefale Tivoli. Tivoli vil selvfølgelig fortsætte med at bringe antallet af utilfredse gæster ned bl.a. igennem en helt ny Service Recovery strategi. Selvom vi kun har relativt få gæster, som ligger i den lave tilfredsheds ende, og som oplever deres besøg på udvalgte områder som mere eller mindre utilfredsstillende, så var det også en eye-opener, når vi begyndte at omregne % tallet af gæster, som var utilfredse. Hvis f.eks. 7 % af gæsterne ikke er helt tilfredse, så betyder det faktisk for Tivoli med 4,2 mio. gæster om året, at det er gæster, der ikke har fået den gode ambassadørskabende gæsteoplevelse, som vi gerne vil leve op til. 4

5 Net Promotor Score som grundlag for Gæste Loyalitets Index Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal: Vi har også valgt, at vi fremover vil anvende det internationalt anerkendte Net Promotor Score koncept som vores målegrundlag for det overordnede Tivoli Gæste Loyalitets Index kombineret med konceptet med 8 er adfærd og 10 er adfærd som udtryk for forskellen i den højere ende af skalaen på, om gæsterne er tilfredse eller meget tilfredse, hvoraf sidstnævnte typisk gerne vil anbefale os til andre. Tivoli vil fremover bruge Net Promotor Score tankesættet som grundlag for Gæste Loyalitets Index, og nye medarbejdere bliver undervist i, hvad der for deres område er 8 er adfærd, og hvad der er 10 er adfærd. Mere systematisk kortlægning og design af gæsterejsen som et opprioriteret område i CEM strategien Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal: Et af de andre elementer, som er en væsentlig hjørnesten i Tivolis CEM strategi, er et dybere og endnu mere systematisk arbejde med at kortlægge gæsterejsen. Det gør vi af 2 årsager. For det første for at arbejde endnu mere i dybden med gæsternes konkrete oplevelser i alle kontaktpunkter og igennem servicedesign workshops at forbedre gæsteoplevelserne, herunder også de følelsesmæssige (emotionelle) oplevelser, gæsterne skal have. For det andet kan vi bruge denne mere detaljerede beskrivelse af gæsterejsen til at styrke vores træning af medarbejderne, så vi bliver tydeligere i vores kommunikation af, hvilke standarder vi ønsker for Tivolis service, og også sikre, at den bliver endnu mere ensartet og konsistent. Dette kommer også til at indebære, at både ledere og medarbejdere uddannes mere i servicedesign, dvs. hvordan de kan få nogle værktøjer til at bidrage med at udvikle gæstetilfredsheden. 5

6 Rekrutteringsprocessen herunder pre-boarding og on-boarding af servicemedarbejdere HR chef Dorthe Dinesen: En anden hjørnesten i vores CEM strategi bliver en videreudvikling af hele vores rekrutteringsproces af servicemedarbejdere. Selvom mange af servicemedarbejderne arbejder i Tivoli sæson efter sæson, så er det med 1500 medarbejdere et enormt vigtigt område for os, og en del af at løfte gæstetilfredsheden op på next level handler om, hvordan vi får medarbejderne ombord. Omkring rekruttering operer vi med begrebet Pre-boarding, som er de motivations- og indslusningsaktiviteter, vi gennemfører, fra den nye medarbejder har underskrevet sin kontrakt og til den dag, de starter. Det er en periode, hvor de er både topmotiverede og videnshungrende om det nye job, de skal i gang med. Det benytter vi til at give dem mulighed for en lang række introduktions informationer, inden de starter. Dernæst kommer så Onboarding processen. Det er den klassiske introduktionsproces, hvor vi som en del af CEM strategien vælger at opprioritere arbejdet med det, vi kalder Tivoli-skolen. Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal: CEM strategien indeholder selvfølgelig en lang række andre elementer som f.eks. en Service Recovery strategi, ligesom vi også tænker CEM ind i gæsternes oplevelse af hele online oplevelsen, og hvordan vi ses på de sociale medier. HR chef Dorthe Dinesen: Customer Experience Management Masterclass en for chefgruppen har gjort det efterfølgende implementeringsarbejde meget lettere, fordi vi har få et fælles sprog, fælles værktøjskasse, fælles opfattelse af verden og et meget stærkt commitment til, hvordan vi kommer til next level af gæstetilfredshed og heldigvis: Tivoli bliver aldrig færdig. 6

7 Masterclass i Customer Experience Management for Tivolis chefgruppe HR chef Dorthe Dinesen: Det strategiske fokus på CEM er dybt forankret i Tivolis chefgruppe, og som et kick-off til arbejdet med kunde- og gæsteoplevelsen tilrettelagde vi en 2- dags skræddersyet Masterclass i Customer Experience Management for Tivolis chefgruppe i samarbejde med Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere. Masterclass en skulle give deltagerne en dyb indsigt i de nyeste teorier, værktøjer og cases om Customer Experience Management, og hvordan de kan bidrage til at løfte Tivolis gæstetilfredshed op på next level med deraf afledt øget indtjeningsudvikling. HR chef Dorthe Dinesen, Tivoli På dag 1 blev vi på kompetent vis guidet igennem de nyeste trends i CEM, beregning af business casen i øget gæsteloyalitet og assessment af, hvilket niveau af kunde- og gæsteorientering vi er på som udgangspunkt for, hvad der bør være vores next level fokusområder. Vi diskuterede Voice of Customer strategier og værktøjer for gæste- og kundedrevet innovation, måling og varsling af gæstetilfredshed, og Customer Journey service design, udvikling af de emotionelle elementer og Touch Point Management. På dag 2 fik vi faciliteret en dialog om videreudvikling og optimering af gæste- og kundeoplevelserne, procesoptimering med et gæste-/kundeperspektiv og forventningsstyring: Customer Promise Management - et værktøj til kommunikation og styring af forventningerne. Vi kom rundt om synliggørelse af serviceoplevelsen: højnelse af oplevelsen igennem systematisk synliggørelse af servicen på hele gæstens vej og Living the Brand sammenhæng imellem branding budskaberne og organisationens adfærd. Vi sluttede de 2 dage af med fokus på, hvordan vi kommer godt videre med organisatorisk implementering og forankring af en gæste- og kundeorienteret kultur i praksis, herunder træning og uddannelse af ledere og medarbejdere i øget CEM forståelse, sammenhængen imellem ledelseskvalitet, medarbejdertilfredshed, gæstetilfredshed og bundlinjen og den gæste- og kundefokuserede lederrolle. Masterclass en var det helt rigtige kick-off for os som grundlag for, at vi efterfølgende har fået udarbejdet vores nye CEM strategi, som vi også allerede er godt i gang med at implementere i praksis. Tivolis Customer Experience Management Masterclass var understøttet af en meget faciliteret og struktureret proces, hvor Tivolis chefgruppe inden for hvert af hovedtemaerne gjorde status og konkluderede de væsentligste Take Aways, der skulle arbejdes videre med i den endelige CEM strategi. 7

8 Om artiklens forfatter Klaus Lund er stifter af og adm. direktør for Klaus Lund & Partnere og har mere end 25 års erfaring i konsulentbranchen bl.a. tidligere som stifter af og adm. direktør for ProMentor Management A/S. Klaus Lund er endvidere medforfatter til otte managementbøger om bl.a. kundeorientering, Customer Relationship Management, Kvalitet og Human Ressource Management. Om Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere er en konsulentvirksomhed med speciale i Strategiimplementering Kundeorientering. Som konsulenter har vi stor organisatorisk empati til at designe kundeorienterings- og strategiimplementeringsforløb, som rammer rigtigt, og med vores store engagement og energi kan vi bidrage til, at virksomheden flytter sig markant. Se mere på Øget kundeorientering - Hvordan kommer man i gang? Generelt kan Klaus Lund & Partnere inden for Kundeorientering tilbyde konsulentassistance med bl.a. følgende ydelser og kompetencer: Tilrettelæggelse og gennemførelse af organisationsudviklingsforløb med henblik på øget kundeorientering. Kundekulturprocesser med særlig fokus på lederes og medarbejderes holdninger og adfærd. Customer Experience Management med fokus på udvikling af kundeoplevelserne i alle Touch Points. Masterclass i Kundeorientering i praksis. Kundefokuseret ledelse workshops for ledere. Holdningsbearbejdning og træning af medarbejderne i øget service og kundefokus. Review af eksisterende kundeanalyse setup og udarbejdelse af ny strategi for gennemførelse af disse. Klaus Lund & Partnere tilbyder også konsulentassistance inden for Strategiimplementering. Ønsker du en dialog om ovenstående, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Klaus Lund på eller direkte telefon

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

HR funktionens 10 bidrag til en kundeorienteret kulturforandringsproces

HR funktionens 10 bidrag til en kundeorienteret kulturforandringsproces HR funktionens 10 bidrag til en kundeorienteret kulturforandringsproces Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj

Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj Case: DSB S-tog Medarbejderinvolvering i øget kundefokus med echo.it social media platformen som værktøj en intern social medieplatform i DSB S-tog til at involvere samtlige medarbejdere i øget kundefokus

Læs mere

De 5 drivere for vækst i toplinjen

De 5 drivere for vækst i toplinjen Trends kundeorientering: De 5 drivere for vækst i toplinjen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

Tag ansvar for kunden

Tag ansvar for kunden Boganmeldelse Tomas Lykke Nielsen: Tag ansvar for kunden - og invester i din bundlinje! Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK- 2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere