Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov"

Transkript

1 Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser April

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsamling Kollegiekapacitet og behov pr. by Nuuk Qaqortoq Aasiaat Sisimiut Ilulissat Maniitsoq Paamiut Narsaq Øvrige byer Praktikpladser

3 1. Indledning Da mangel på kollegiepladser i Grønland kan have en uheldig indflydelse på den fremtidige uddannelsessøgning og på frafaldet på uddannelserne, er det centralt at få vurderet omfanget af problematikken. Styregruppen for den ekstraordinære uddannelsesindsats har derfor besluttet at iværksætte en samlet vurdering af kollegiesituationen i Grønland. Undersøgelsen udarbejdes af Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser i samarbejde med Departementet for Finanser. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i landsstyrets sektorplan for kollegier udarbejdet i Mangel på opdateret data har betydet, at der er blevet indsamlet data fra alle relevante uddannelsessteder. Undersøgelsen omfatter perioden Til institutioner, kommuner og Piareersarfiit er der forespurgt til deres samlede antal kollegiepladser, herunder hvor meget de eventuelt benytter sig af privat indkvartering. Kapaciteten af kollegiepladser er de fleste steder så begrænset, at der kun kan tilbydes pladser til de personer, som er tilflyttere fra andre byer, og som dermed ikke har mulighed for at bo hos sin egen familie. De fleste kollegieadministrationer kører efter en ordning, hvor udefrakommende elever har første prioritet. Det betyder, at elever fra samme by som uddannelsesstedet kun tilbydes et kollegieværelse, hvis der efterfølgende er plads, og med den risiko at de vil være nødt til at flytte ud, såfremt pladsen skal bruges til udefrakommende. I analysen vurderes derfor, hvor mange der studerer i samme by, som de er opvokset i, og som bliver tilbudt et kollegieværelse. Desuden giver vi i spørgeskemaerne de enkelte institutioner mulighed for selv at vurdere, hvor meget de mener, der er behov for af kollegiepladser på deres områder i de kommende år. Nærværende kapacitetsopgørelse indledes af et opsamlende kapitel. Efterfølgende gennemgås kollegiekapaciteten samt efterspørgslen i hver enkelt by. De byer som ikke indeholder en egentlig uddannelsesinstitution er samlet i et afsnit. Til sidst berøres kort problematikken vedrørende manglende kollegiepladser for lærlinge i praktikperioden. 3

4 2. Opsamling Der var medio 2007 en samlet kapacitet på 1506 kollegieværelser i de større uddannelsesbyer fordelt på kysten (i nedenstående tabel 1 indgår desuden Narsaq). Der er fra de større uddannelsesbyer meldt om mere eller mindre merbehov på kollegieværelser. Merbehovet skal ses i sammenhæng med antal elever på skoleophold. Såfremt praktikanter skal kunne tilbydes værelser i praktikperioden udenfor hjembyen, skal der regnes med et større merbehov de steder, hvor der er flest praktikpladser. Et andet merbehov kommer af at hjemmeboende elever med den nuværende ordning ikke kan tilbydes kollegieværelse som udefrakommende elever. Hvis der skal åbnes op for denne mulighed skal der også regnes med et større merbehov i uddannelsesbyerne. Tabel 1 Nuværende og politisk godkendt fremtidig kollegiekapacitet i uddannelsesbyerne BY Nuuk * Qaqortoq Aasiaat Sisimiut Ilulissat Narsaq I alt Ifølge KAF, dvs. de enkelte institutioner eller skoler i Nuuk er ikke spurgt På trods af en stor kollegiekapacitet i Nuuk oplever man alligevel mangel på kollegiepladser i spidsbelastningsperioder, mens der er ledige værelser i andre perioder. Ledige værelser udlejes midlertidigt til studerende hjemmehørende i Nuuk. Denne andel er lille og således er der rigtig mange hjemmeboende elever i Nuuk som ønsker et kollegieværelse. KAF oplyser, at det er særligt presserende med 10 treværelseslejligheder til studerende med børn og GU samt Piareersarfiit oplyser ligeledes om et merbehov på henholdsvis 10 og 7 pladser. Der er således ikke umiddelbart et stort merbehov, hvis ikke det var fordi en anden problematik er rejst. Det drejer sig om de mange uudnyttede praktikpladser i Nuuk, som formodentlig vil kunne aktiveres ved, at der tilbydes kollegieværelser til udefra kommende praktikanter. I Nuuk er der i dag 701 godkendte praktikpladser, hvoraf kun 344 var benyttede i oktober/november 2007, jf. kapitel 4. Uddannelsesstederne i Qaqortoq står med et akut problem i 2008 pga. den dobbelte folkeskoleårgang. Det har været planen at leje sig ind i Sulisartut Højskoliat til 40 kollegieværelser, men da disse nu skal benyttes af efterskoleeleverne mangler skolerne 40 kollegieværelser. Mht. det akutte problem arbejder Hjemmestyret med en løsning, hvor der opsættes midlertidige container boliger, og som forventes efterfølgende at kunne anvendes andre steder, f.eks. i forbindelse med renovering af eksisterende kollegier eller i råstofsektoren. Den eksisterende kapacitet i Qaqortoq har ikke kunnet dække behovet for kollegieværelser, som det fremgår af afsnit 3.2, hvor NI har en del lejemål for at dække deres kollegiebehov. NI har således 4

5 oplyst at de har et akut merbehov på mellem værelser. 120 værelser ekstra for at dække behovet for den dobbelte folkeskoleårgang og samtidigt komme ud af de dyre lejemål I Aasiaat har GU et merbehov på 16 værelser for at komme ud af situationen med lejede værelser, som samtidig ikke fungerer hensigtsmæssigt socialt. På Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut har skoleledelsen vurderet, at der fremover er et merbehov for 90 værelser, da de forventer at skolens aktiviteter skal øges væsentligt fremover. Så længe at kollegiekapaciteten ikke udvides forhindres muligheden for en stigende aktivitet, og der er således udtrykt kraftigt mangel på værelser fremover. Desuden har den lokale Piareersarfiit i dag 60 værelser og har udtrykt et merbehov på 40 værelser. I Ilulissat blev der ved den seneste optag på seminariet desværre afvist lige så mange kvalificerede ansøgere, som man havde kapacitet til at optage med de eksisterende rammer på skolen. Seminariet har i dag en kollegiekapacitet på 105 kollegielejligheder/værelser. Seminariet oplyser, at der er et særligt merbehov på kollegielejligheder, da en stor del af deres elever har børn og ikke har muligheder for at tage dem med, med mindre skolen kan tilbyde dem passende bolig. INUILI i Narsaq har 75 kollegieværelser som benyttes af både elever og kursister. INUILI dækker deres merbehov på kollegieværelser ved at leje sig ind i hotelværelser og flytte elever sammen, så de bor 2 på værelser ved behov. Merbehovet er meget svingende over året fra 2-21 værelser afhængig af antallet af kursister og studerende på skoleophold. Maniitsoq og Paamiut har en kollegiekapacitet på henholdsvis 63 og 68 værelser, og samtidig oplyser begge byer om en tilstrækkelig kapacitet. Samlet merbehov I nedenstående tabel 2 beskrives kollegiesituationen i udvalgte byer udfra institutionernes meldinger om merbehov i Derudover er medtaget antal elever uden kollegieplads samt uudnyttede praktikpladser. Tabel 2 Oversigt merbehov i august 2008 BY Nuværende Nuværende merbehov merbehov ekskl. piareersarfiit værelser lejligheder værelser lejligheder Optagne elever Uudnyttede uden kollegieplads praktikpladser Antal studerende på uddannelsesstøtte I procent af den samlede kapacitet Nuuk % 357 Qaqortoq % 45 Aasiaat % 16 Sisimiut % 106 Ilulissat % 75 Narsaq * 74% 14 *Skyldes først og fremmest forskudte skoleophold 5

6 Den første kolonne Nuværende merbehov for værelser er en opgørelse over det behov, som institutionerne m.m. selv har opgjort som deres umiddelbare merbehov - udfra de aktiviteter og politisk godkendte mer-aktiviteter som skolerne har planlagt. Opgørelsen er foretaget med og uden Piareersarfiit s merbehov. Den næste gruppe er Optagne elever uden kollegiepladser, det vil sige, den andel af studerende som fremkommer ved at fratrække den samlede kollegiekapacitet fra det samlede antal studerende - andelen er desuden opgjort i procent. Bemærk, at det samlede antal ikke udgør behovet, da mange elever, herunder eksempelvis unge hjemmeboende gymnasieelever, ikke nødvendigvis bør være berettiget til et kollegieværelse. Det vil således være mere nærliggende, at definere en andel af gruppen bør være berettiget. I yderste kolonne til højre i tabel 2 indgår antallet af uudnyttede praktikpladser vurderet ifølge HS Analyse, Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser (2008). Dette er medtaget, da en væsentlig årsag til uudnyttede pladser er manglen på boliger til praktikelever i de byer, hvor pladserne findes. Bygger man kollegieværelser til praktikanter skal man være opmærksom på, at der også skal investeres i udvidelse af skoleaktiviteter og skolernes kollegiemasse som eksempelvis bygge- og anlægsskolen. Definerer man et merbehov, hvor både hjemmehørende og praktikanter har mulighed for at få et kollegieværelse, skal man tydeligt kunne fastslå, hvorledes man prioritere pladserne mellem de forskellige grupper. En løsning kunne eksempelvis være, at man tilbyder et fast antal pladser til praktikanter som første prioritet, og et fast antal til de hjemmehørende studerende der ligeledes prioriteres først. Det forudsættes selvfølgelig, at det ikke tilbydes fra den nuværende kapacitet. I tabel 3 nedenfor ses kollegiekapaciteten i de øvrige byer, hvor den samlede kapacitet på 242 værelser medio 2007 er tilstrækkeligt i forhold til den nuværende efterspørgsel. Tabel 3 Nuværende kollegiekapacitet samt politisk godkendt fremtidig kapacitet i byer med tilstrækkelig kapacitet BY Maniitsoq Paamiut Nanortalik Qeqertarsuaq Tasiilaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq I alt * Samlet opstilling af kollegiekapaciteten uden folkeskolens elevhjem 6

7 3. Kollegiekapacitet og behov pr. by 3.1. Nuuk Nuuk har som den største uddannelsesby i Grønland den største kollegiekapacitet, og således havde byen en samlet kapacitet på 580 værelser i Kapaciteten udvides til 615 værelser fra 2008 og 629 fra 2010, hvilket skyldes købet af Hotel Nuuk, som fremover skal fungere som kollegium. Da en del af bygningen anvendes som patienthotel udvides kollegievolumen i takt med at Departementet for Sundhed fraflytter deres værelser over en årrække fra Tabel 4 Kollegiekapacitet i Nuuk Nuuk KAF (inkl. Piareersarfiit) GU GU - lejede pladser Kommune I alt På trods af en stor kollegiekapacitet i Nuuk oplever man alligevel mangel på kollegiepladser i spidsbelastningsperioder, mens der er ledige værelser i andre perioder. Spidsbelastningsperioderne er skolestartsperioderne. Værelserne forbliver ikke ledige, da den ledige kapacitet tilbydes studerende hjemhørende i Nuuk så længe der ikke er udefra kommende studerende der efterspørger værelserne. Tabel 5 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Nuuk Nuuk Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 1355 Uden bys m. kollegieplads 533 hjembys m. kollegieplads 59 Elever uden kollegieplads 763 Som det kan læses i Tabel 5 var der studerende på uddannelsesstøtte i efteråret 2007, hvoraf 763 studerende ikke benytter sig af et kollegieværelse. Det må antages at hovedparten er studerende, som i forvejen var bosiddende i Nuuk og derfor ikke umiddelbart er berettiget til et kollegieværelse. KAF har meldt ud, at der gennemsnitligt er omkring 30 studerende fra Nuuk på venteliste til tildeling af kollegieværelse, men mange studerende i Nuuk henvender sig ikke da det kun er midlertidigt. Derudover er det KAFs opfattelse, at det største behov på nuværende tidspunkt er 10 stk. 3-rums lejligheder, til de mange (hovedsageligt enlige) studerende med børn. Blev dette opfyldt vil KAF kunne tilbyde alle berettigede, dvs. udenbys studerende, et kollegieværelse med det nuværende antal studiepladser og nuværende gældende regler. I dag bliver KAF nødsaget til at leje sig ind hos INI for at opnå tilstrækkeligt med boliger til børnefamilier. Kommunen har desuden planer om at etablere 14 nye pladser, som kan tages i brug i 2010, hvilket ikke kun er til bygdeelever. Der er et skjult behov for kollegiepladser for de aktive studerende uden kollegieplads. Der er i dag ingen tal på, udover mangelfulde ventelister, hvor mange elever der egentligt godt kunne bruge en kollegieplads, imens de studerer. 7

8 Det andet område er Piareersarfiit i Nuuk, som oplyser om et behov for egne kollegiepladser, så bygdeelever kan tilbydes uddannelse med kollegium. Den lokale Piareersarfiit har vurderet et minimumsbehov på 7 værelser. Piareersarfiit eleverne i Nuuk tildeles kollegieværelser gennem KAF, og må gennem den almindelige venteliste. Derudover har GU flere lejede værelser, og oplyser at der er et merbehov på 10 værelser. Praktikpladsproblematikken Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut mener, at deres skole godt kan optage op til 100 flere elever om året såfremt der er praktikpladser. Samtidig siger skolen, at en stor del af dette flaskehalsproblem kunne løses ved at aktivere de mange uudnyttede praktikpladser i Nuuk, hvor der i forvejen er størst aktivitet på anlægssektoren i forhold til andre byer på kysten. Skolen er dog godt opmærksom på, at der ikke er så stor en efterspørgsel fra de unge i Nuuk lige netop på anlægsområdet. En måde at aktivere de uudnyttede praktikpladser på, vil så kunne være at tilbyde uddannelsessøgende fra kysten en praktikplads i Nuuk ved at tilbyde dem et kollegieværelse under deres praktikophold. I Nuuk er der i dag 701 godkendte praktikpladser, hvoraf kun 344 var benyttede i oktober/november At der er en så stor uudnyttet kapacitet af praktikpladser kan have forskellige årsager såsom, at der ikke er flere egnede lærlinge lokalt eller at eventuelle lærlinge ikke har trygge boligmæssige og sociale rammer m.v. En vigtig faktor er, at lærlinge fra andre byer i dag ikke har mulighed for at tage en praktikplads i Nuuk med mindre de selv kan anskaffe en bolig, jf. i øvrigt kapitel Qaqortoq Qaqortoq kommune er en uddannelsby med GU, NI (Handelsskolen), Piareersarfiit samt Sulisartut Højskoliat. Sulisartut Højskoliat er en selvejende institution og fremgår derfor ikke i nærværende kapacitetsopgørelse. De øvrige institutioner forvalter hver især de kollegier som er tilknyttet undervisningsinstitutionen, og som samlet udgør 242 værelser i Den samlede kapacitet varierer fra år til år, afhængig af hvilke muligheder der er for at leje ekstra kapacitet. Stigningen i antallet af værelser tilknyttet GU i 2008 skyldes nybyggeri af 26 værelser, men samtidig betyder renovering af nuværende kapacitet en reduktion af antallet af pladser i Sulisartut Højskoliat har 40 kollegieværelser, som vil blive anvendt af den midlertidige efterskole i 2008 og 2009 og som dobbeltværelser skabes der plads til 80 kollegiepladser. Derudover har Sulisartut Højskoliat 51 boliger til dem, der er på kursus eller højskoleophold. Tabel 6 Kollegiekapacitet i Qaqortoq Qaqortoq Piareersarfiit GU NI NI lejemål I alt Uddannelsesstederne i Qaqortoq står med et akut problem i 2008 pga. den dobbelte folkeskoleårgang. Det har været planen at leje sig ind i Sulisartut Højskoliat med 40 kollegieværelser, men da disse nu skal benyttes af efterskoleeleverne mangler skolerne 40 kollegieværelser. Mht. det akutte problem arbejder Hjemmestyret med en løsning, hvor der opsættes 8

9 midlertidige container boliger, og som efterfølgende forventes at kunne anvendes andre steder f.eks. i råstofsektoren eller som ekstra kapacitet ved renovering/sanering af eksisterende kollegier. Indsatsen mod frafald betyder desværre at 40 kollegiepladser ikke er tilstrækkeligt, og forventningen om yderligere ca. 25 værelser løses ved ekstra lejemål i samarbejde med kommunen og INI A/S. Den eksisterende kapacitet i Qaqortoq har ikke kunne dække behovet for kollegieværelser som er blevet forværret af mindre frafald. Dette selvom NI har en del lejemål for at dække deres kollegiebehov, som det fremgår af tabel 6. NI har således oplyst, at de har et akut merbehov inkl. GUs pladser på mellem værelser. Det er imellem alt efter om det både skal dække den dobbelte folkeskoleårgang og afhjælpe situationen med de dyre lejemål. NI Qaqortoq regner med 220 elever i efteråret 2008, hvoraf ca. 90 % er kollegieelever. Skolens kollegiekapacitet er 137 enheder inklusiv de lejede. Derudover har Piareersarfiit ligeledes udmeldt et merbehov på 5-10 værelser. Tabel 7 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Qaqortoq Qaqortoq Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 367 Uden bys m. kollegieplads 105 hjembys m. kollegieplads 10 Elever uden kollegieplads 252 Som det kan læses i Tabel 7 var der 367 studerende i efteråret 2007, hvoraf 105 udenbys studerende benytter sig af et kollegieværelse. Den eksisterende kapacitet i Qaqortoq dækker normalt ikke behovet for kollegieværelser, hvor NI eksempelvis har en del lejemål for at dække behovet. Derudover gælder samme problematik som i Nuuk, med et skjult behov for yderligere kollegiepladser, da en del af de aktive studerende uden kollegieplads står på venteliste på kollegieværelser. Der er i dag ingen umiddelbare tal, der oplyser, hvor mange elever der har behov for et kollegieværelse imens de studerer udover et hint fra institutionernes ventelister Aasiaat I Aasiaat fylder GU meget, da gymnasieelever fra et stort opland flytter til byen for at gå på gymnasiet. Den samlede kollegiekapacitet tilknyttet skolen er i dag 156 kollegieværelser og derudover lejer skolen yderligere 19 værelser. Der er planer om nybygning af 40 ekstra værelser, som skal stå klar i 2008, hvorefter den samlede kapacitet vil være udvidet til 196 kollegieværelser. Der forventes stadig et yderligere behov for 16 lejede værelser. Piareersarfiit har 29 kollegieværelser i Aasiaat og har selv vurderet et merbehov på 12 værelser. 9

10 Tabel 8 Kollegiekapacitet i Aasiaat Aasiaat Piareersarfiit GU GU - lejemål I alt I nedenstående tabel 9 ses, hvorledes en meget stor andel af gymnasieleverne kommer fra andre byer for at gå i gymnasiet i Aasiaat. Tabel 9 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Aasiaat Aasiaat Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 222 Uden bys m. kollegieplads 195 hjembys m. kollegieplads 9 Elever uden kollegieplads 18 Ved skolestart i Aasiaat er samtlige værelser optaget, men der kan forekomme uudnyttet kapacitet i løbet af året afhængig af frafald på uddannelsesstedet. GU har et merbehov på 16 værelser for at komme ud af situationen med lejede værelser. Aasiaats merbehov skyldes, at der bruges mange midler på alternativ indkvartering. Samtidig er lejede lejligheder socialt set ikke at foretrække, da mange elever føler sig uden for mht. lektielæsning, spisning med mere, dvs. de aktiviteter som foregår på de store kollegier Sisimiut Bygge og Anlægsskolen er placeret i Sisimiut, og skolen har i dag en kollegiekapacitet på 275 værelser, og der er ikke umiddelbart planer om udvidelse af kapaciteten. De 275 pladser er en tilstrækkelig kapacitet med skolens nuværende aktivitetsniveau. Desuden har den lokale Piareersarfiit i dag 60 værelser, men har dog udtrykt ønske om 40 flere værelser til elever fra Sisimiut. Tabel 10 Kollegiekapacitet i Sisimiut Sisimiut Piareersarfiit Bygge/anlægsskolen I alt Med de nuværende aktiviteter har Bygge og Anlægsskolen en merkapacitet ved skolestart, det skal dog også siges, at Bygge og Anlægsskolen har skoleopholdsperioder, der ligger anderledes i forhold til f.eks. GU. 10

11 Tabel 11 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Sisimiut Sisimiut Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 391 Uden bys m. kollegieplads 275 Hjembys m. kollegieplads 60 Elever uden kollegieplads 56 Det er ikke præcist opgjort, hvor mange der er uden bys/hjembys I Sisimiut ligger desuden Sprogcentret, som udbyder sprogkurser og uddanner tolke. De studerende, som under opholdet behøver kollegieplads, bliver tilbudt værelser gennem Bygge- og Anlægsskolen. Skolen oplyser desuden at de p.t. huser uddannelsessøgende fra andre fag end bygge- og anlægsfag, der afholder deres praktik i Sisimiut. De store fremtidige forventninger til råstofudvinding samt massive fremtidige investeringer i anlægsprojekter betyder, at der er planer om en kraftig aktivitetsstigning på skolen. Skoleledelsen vurderer, at der fremover er et merbehov for 90 værelser, hvis alle planlagte aktiviteter skal iværksættes. I 2008 starter etableringen af Entreprenør- og Bjergværksskolen som forventes færdig i Samtidig forventer Bygge- og Anlægsskolen stigende aktiviteter de kommende år, og eksempelvis er der indregnet et ekstra HTX-hold fra skoleåret 2008/09. Yderligere skal tilføjes en øget samlet indsats indenfor entreprenør- og mineindustriområdet som forventes at ekspandere til 4-5 hold ad gangen (på skolen). Skolen vurderer, at der er en mangel på 90 værelser med de forventede planlagte fremtidige aktiviteter i byen, og såfremt der skal igangsættes flere hold på Gymnasiale Uddannelser vil det kræve yderligere udvidelse m.h.t. kollegieværelser og undervisningslokaler. Skolen oplyser, at byggeteknikeruddannelsen er taget ud af programmet. Såfremt uddannelsen skal genoptages vil det kræve yderligere plads kollegium såvel som undervisningslokaler. Så længe at kollegiekapaciteten ikke udvides forhindres muligheden for en stigende aktivitet, og der er således udtrykt kraftigt mangel på værelser fremover. Ifølge Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser af HS Analyse er der 106 ekstra uudnyttede praktikpladser i Sisimiut, men det er ikke sikkert, at den planlagte øgede aktivitet betyder, at det er tilstrækkeligt at etablere kollegieværelser i Sisimiut. Det kan være, det også er nødvendigt at etablere kollegieboliger i andre byer med høj anlægsaktivitet, og hvor det er muligt at fremskaffe praktikpladser til eleverne, jf. afsnittet om Nuuk Ilulissat Den største uddannelsesinstitution i byen er Perorsaanermik Ilinniarfik, PI (Socialpædagogiske Seminarium, SPS) som i dag har 105 kollegieværelser. Den lokale erhvervsskole Sillit har 40 værelser. 11

12 Tabel 12 Kollegiekapacitet i Ilulissat Ilulissat Piareersarfiit Sillit Piareersarfiit - lejemål PI/SPS I alt Vi har ikke til udarbejdelsen af dette notat fået oplyst hvor mange udenbys og hjembys elever der har kollegieplads. Men der var 191 optagne studerende pr. 30. september Ved det seneste optag af førsteårsstuderende på Seminariet afviste man desværre lige så mange kvalificerede ansøgere, som man havde kapacitet til at optage med de eksisterende rammer på skolen. SPS har i dag en kollegiekapacitet der udgør 37 kollegielejligheder, hvoraf de 36 er toværelses lejligheder og en enkel treværelses lejlighed. Derudover er der 68 kollegieværelser, det vil sige i alt 105 kollegielejligheder/værelser. Tabel 13 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Ilulissat Ilulissat Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 191 Uden bys m. kollegieplads 105* hjembys m. kollegieplads 40 Elever uden kollegieplads 46 * Det er ikke præcist opgjort, hvor meget der er udenbys/hjembys Uden en udvidelse af uddannelsesaktiviteten eksisterer der stadig et merbehov for kollegielejligheder. Sillit (Piareersarfiit) melder ud med et merbehov på 15 kollegielejligheder, og mener at forøgelsen af kollegielejligheder vil gøre det muligt at øge antallet af studerende. Perorsaanermik Ilinniarfik har fremsendt en ansøgning til KIIN om forøgelse af hele skolen heriblandt kollegiekapaciteten. Afhængig af aktivitetsudvidelsen vil der være brug for op til 32 ekstra kollegieværelser og 33 ekstra kollegielejligheder. I dette er praktikperioderne ikke medregnet, hvor man vil kunne forvente, at der bliver brug for yderligere ca. 8 lejligheder og 8 værelser. Det er vigtigt at have fokus på, at flere af de nuværende studerende har flere børn, hvorfor man også er nødsaget til at kunne tilbyde tre-rums og fire-rums lejligheder Maniitsoq ATI skolen ligger i Maniitsoq og har i dag en kollegiekapacitet på 47 værelser, hvoraf tre af værelserne er lejede. Piareersarfiit har i dag 16 kollegieværelser og kommer til at forøge antallet til 32 fra

13 Tabel 14 Kollegiekapacitet i Maniitsoq Maniitsoq Piareersarfiit ATI ATI - lejede pladser I alt Ved skolestart i 2007 havde skolen uudnyttede kollegieværelser, det skal dog siges, at der ved andre årgange godt kan være fuld udnyttelse af kapaciteten. De lejede pladser er formentlig til studerende med børn. Tabel 15 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Maniitsoq Maniitsoq Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 50 Uden bys m. kollegieplads 44 hjembys m. kollegieplads 4 Elever uden kollegieplads 2 Der var i alt 68 aktive elever uden kollegieplads ved skolestart i Begge skoler har udtrykt, at der ikke er merbehov med de nuværende aktiviteter Paamiut Søfartsskolen er placeret i Paamiut, og skolen har i dag en kollegiekapacitet på 68 værelser, hvoraf ni er lejede fra INI. Tabel 16 Kollegiekapacitet i Paamiut Paamiut Søfartsskolen Søfartsskolen - lejede pladser I alt Skolen har 54 optagne elever ved skolestart i 2007, og dette ligger under den samlede kollegiekapacitet. Tabel 17 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Paamiut Paamiut Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 34 Uden bys m. kollegieplads 20 hjembys m. kollegieplads 2 Elever uden kollegieplads 12 Søfartsskolen har udtrykt, at der med de nuværende aktiviteter ikke er merbehov for flere kollegieværelser Narsaq INUILI er placeret i Narsaq og vedrører uddannelse indenfor levnedsmiddelområdet. 13

14 Tabel 18 Kollegiekapacitet i Narsaq Narsaq Inuili I alt Der er 123 studerende på uddannelsesstøtte hvoraf de fleste er kollegieelever. Med en kollegiekapacitet på 75 enheder kører INUILI med forskudte skoleophold, således kapaciteten udnyttes optimalt. Udover skoleaktiviteten udbyder INUILI en del kurser hvert år, som også indkvarteres på kollegium, såfremt det er muligt. INUILI dækker deres merbehov, dels ved leje af hotelværelser, og dels ved at flytte elever sammen så de bor 2 og 2 på værelser, hvilket i flere tilfælde er brugt som begrundelse for frafald. Merbehovet er meget svingende over året fra 2-21 værelser afhængig af antallet af kursister og studerende på skoleophold. Tabel 19 Antal optagne studerende og kollegiekapaciteten i Narsaq Narsaq Pr Antal studerende på uddannelsesstøtte 123 Uden bys m. kollegieplads 70 Hjembys m. kollegieplads 2 Elever uden kollegieplads* 51 * hvis alle elever var på skole samtidig. Det meget store antal elever uden kollegieplads pr er misvisende, da skoleperioden er forskelligt fra elev til elev, og dermed er ikke alle studerende på skolen samtidig. De fleste af de 51 uden kollegieplads pr vil formentlig have kollegieplads ved sit skoleophold. Pga. mangel på praktikpladser til de studerende, tilbyder skolen en mulighed for praktikplads på skolen. Praktikanterne får så lov til at bo på kollegiet både under skoleophold og praktikophold Øvrige byer Tabel 20 Kollegiekapacitet i øvrige byer Bemærkninger Nanortalik Piareersarfiit Inkl. 12 værelser færdige aug. 08 Qeqertarsuaq Piareersarfiit Tasiilaq Piareersarfiit Udvidelse i 08 og igen 09 Uummannaq Piareersarfiit Upernavik Piareersarfiit lejede pladser i Qaanaaq Piareersarfiit Forventes færdigt april 08 I alt De øvrige byer har ikke større uddannelsesinstitutioner og har dermed ikke et større behov for kollegieværelser. Her skal det nævnes, at alle disse byer har uudnyttede godkendte praktikpladser, se nedenstående tabel. 14

15 4. Praktikpladser Der er stor efterspørgsel efter kollegiepladser til lærlinge med praktikplads, og som ikke i dag er berettiget til en kollegieplads, jf. HS Analyse, Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det vil sige, vi har en stor efterspørgsel som ikke berøres i denne analyse, og hvor manglende boliger er årsagen til en stor andel faglærte ikke uddannes. Tabel 21 Godkendte og uudnyttede praktikpladser i efteråret 2007 ifølge HS Analyse, Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser BA JM TNI SPS Godkendte Udnyttede INUILI pladser pladser I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut 2 2 Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Pituffik Pladser i alt Af ovenstående tabel fremgå det at uddannelsesbyerne også har mange uudnyttede praktikpladser som eventuelt ville kunne aktiveres ved hjælp af udefra kommende elever. Dette vil kræve fuld udnyttelse af de eksisterende kollegiekapaciteter og en udvidelse af kapaciteten de fleste steder. 15

16 Disse uudnyttede praktikpladser ville eventuelt kunne aktiveres ved hjælp af udefra kommende elever. Dette vil kræve fuld udnyttelse af de eksisterende kollegiekapaciteter og en udvidelse af kapaciteten de fleste steder. Især i de mindre byer og i bygderne er det svært at finde praktikplads, dels fordi der ikke er så mange virksomheder, institutioner og kontorer, dels fordi disse har relativt få uddannede medarbejdere og, for BA og JMs vedkommende, kan have svært ved at tilbyde en lærling alsidig og kontinuerlig oplæring. Samtidig er der i de store byer mange praktikpladser der kunne aktiveres, hvis der var kvalificerede ansøgere. Det ville give et stort løft til fremskaffelsen af praktikpladser, såfremt det var muligt at øge de unges mobilitet ved at kunne tilbyde lærlinge fra andre byer kollegieplads i de større byer. For generelt at forbedre lærlinges muligheder for at klare sig igennem en uddannelse, ville det også være en klar gevinst såfremt man kunne tilbyde kollegiepladser til lærlinge i egen by. Sociale og pladsmæssige problemer i hjemmet kan betyde, at manglende lektielæsning og søvn kan forringe den unges mulighed for at klare sig igennem hele uddannelsen. 16

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer?

Start i Skolepraktik på KTI. Vil du være. Tømrer? Start i Skolepraktik på KTI Vil du være Tømrer? Du sidder nu med brochuren om skolepraktikordningen, fordi du gerne vil være tømrer, men endnu ikke har anskaffet en praktikplads. Læs på midtersiderne om

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser

Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser - en undersøgelse af hvor mange praktikpladser der findes og de problematikker der

Læs mere

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Box 520 3920 Qaqortoq Tlf.nr.: 64 21 51. Fax nr.: 64 24 99. Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Læs mere

Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner. Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11.

Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner. Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11. Brancheskolerne Selvstændige offentlige institutioner Mikael Kristensen Departementet for Uddannelse og Forskning, 11. oktober 2011 Brancheskolerne ny status pr. 1. januar 2011 Inatsisartutlov nr. 10 af

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor?

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Det nuværende landsdækkende analoge sendenet vil i de kommende år blive erstattet af et digitalt sendenet. Udrulningen vil ske gradvist i 2010-2012. Hele landet

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015

Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Den ekstraordinære ledighedsindsats 2012-2015 Selvstyret har bevilget 20 mio. kr. Kommunerne er medfinansierende med 10 mio. kr. Indsatsen er forankret kommunalt Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 08-01-2016

Læs mere

Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007

Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Statistiske tabeller og diagrammer fra ansøgnings-året frem til seneste status, pr. december-2007 Iagttagelses-tidspunkter i nærværende

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK TEKNIKIMIK ILINNIARFIK 1. UDKAST TIL RESULTATKONTRAKT For perioden 2015-2018 Indledende bemærkninger fra bestyrelsen Bestyrelsen for Teknikimik Ilinniarfik ønsker indledningsvis at fremhæve sin højeste

Læs mere

Forslag til handleplan

Forslag til handleplan Hjørring Kommune Internt notat Plan og Udvikling Sag nr. 03.00.00-A00-1-16 03-06-2016 Side 1. Notat, boliger for studerende i Hjørring Kommune - direktionsudgave Forslag til handleplan Boliger for studerende

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit

Til medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Svar på spørgsmål 180 aalisakkeriviit Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Til medlem af Inatsisartut

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Efterårsafrapportering af status på sektorprogrammet og den ekstraordinære uddannelsesindsats (uddannelsesplanen)

Efterårsafrapportering af status på sektorprogrammet og den ekstraordinære uddannelsesindsats (uddannelsesplanen) Efterårsafrapportering af status på sektorprogrammet og den ekstraordinære uddannelsesindsats (uddannelsesplanen) Foreliggende afrapportering beskriver status på sektorprogrammet og den ekstraordinære

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher Arbejdsmarked 2003:3 Beskæftigelsen i Grønland i 2000 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen heraf på brancher for indkomståret

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Frafaldsundersøgelsen 2010 - en undersøgelse af frafaldet på de gymnasiale uddannelser

Frafaldsundersøgelsen 2010 - en undersøgelse af frafaldet på de gymnasiale uddannelser Frafaldsundersøgelsen 2010 - en undersøgelse af frafaldet på de gymnasiale uddannelser Lotte Kjær Uddannelseskonference 25-26. januar 2011 Ilulissat Man kan sammenligne vores tid i gymnasiet med det stadie

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunia Ulloq/dato : 27. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut

Læs mere

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken

Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Udgifter til sociale ydelser 1996-2003 til de 15-24-årige fordelt efter kommune, alder og ydelse Killde: Grønlands Statistik, Statistikbanken Kommune Alder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Grønland 15-19

Læs mere

Redegørelse vedrørende status for Brættet i kommunerne 2006

Redegørelse vedrørende status for Brættet i kommunerne 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut Pisortaqarfik Erhvervsdirektoratet Department of Industry Redegørelse vedrørende status for Brættet i

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere