Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007"

Transkript

1 Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Statistiske tabeller og diagrammer fra ansøgnings-året frem til seneste status, pr. december-2007 Iagttagelses-tidspunkter i nærværende rapport Ansøgere 2007 / / / / / år: Rapporten er udarbejdet af Erik Consult & Guiding v/ Erik Ljungdahl, på foranledning af Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser (ISIIA), april 2008 Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 1 af 34 Erik Consult & Guiding,

2 Indhold Formål Metode Databasens indhold Kilder og medtagede tabeller og diagrammer Perspektivet Undersøgelsesresultater: 1. Tabel-afsnit 1, iagttagelse pr. juni 2007 A. Ansøgninger fordelt på fødselsår og ansøgt branche B. Ansøgninger fordelt på brancher og ansøgningsprioritet C. Ansøgninger fordelt på hjemkommune og branche D. Gengangere fra ansøgningsrunden 2006, antal personer E. Gengangere fra ansøgningsrunden 2006, fordelt efter optagelsesstatus dengang (målt på antal ansøgninger) 2. Tabel-afsnit 2, iagttagelse pr. december 2007 A. Ansøgere fordelt på hjemkommune og optagelsesstatus B. Ansøgere fordelt på hjemkommuner og optagelsesstatus, i procent af alle ansøgere C. Ansøgere fordelt på fødselsår (fem-år) og optagelsesstatus D. Ansøgere fordelt på køn og optagelsesstatus E. Ansøgere fordelt på køn og optagelsesstatus, procentuel fordeling F. Ansøgere fordelt på by / bygd og status, i procent G. Hvornår er de aktive gået i gang i år 2007, diagram H. Ansøgninger fordelt på branche og optagelsesstatus I. Ansøgninger fordelt på brancher og optagelsesstatus, i procent J. Ansøgninger til de enkelte brancher, fordelt på kommuner og optagelsesstatus 1. Jern/Metal 2. Bygge/Anlæg 3. Handel & Kontor 4. Levnedsmiddel 5. Søfart 6. Landbrug 7. Social 8. Sundhed 9. Grafisk 10. Service Formålet Formålet med indsatsen er at følge årgang-07-ansøgerne til erhvervsgrunduddannelserne, fra ansøgningsfasen over optagelsesfasen og videre hen over tiden med denne årgang, med det mål at skabe sig et klart billede af situation og forløb. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 2 af 34 Erik Consult & Guiding,

3 Herved råder involverede over et fakta-baseret redskab til uddannelses-planlægning og dimensionering, som faktuel viden i drøftelser og ved stillingtagen, som afsæt til nye tiltag osv. Der er siden ansøgninger til EGU er indkommet i foråret 2007 blevet udarbejdet to rapporter over disse ansøgninger og ansøgere (se evt. videre i afsnittet Kilder ). ISIIA har ønsket de væsentligste af de tidligere udarbejdede tabeller og diagrammer samlet i et samlet skrift for ansøger-årgang 2007, med mulighed for efterfølgende at koble senere undersøgelser på. Dette er årsagen til nærværende rapports udarbejdelse. Metode Ideen bygger på at benytte de allerede etablerede ANSO -skemaer, der er fortrykte elektroniske skemaer hvorpå oplysninger fra de enkelte ansøgninger til uddannelse samles til Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF). Disse udfyldes om foråret af de lokale vejledningscentre/piareersarfiit, i forlængelse af ansøgningsrunden frem mod 1. marts. Det skal dog tilføjes, at netop inden for Erhvervsmæssige Grunduddannelser er det også muligt at søge optagelse på andre tider af året, selvom langt hovedparten af ansøgerne følger det generelle mønster med deadline 1. marts. For enkelte brancher har der i visse byer stadig været usikkerhed omkring hvem der er modtagende institution af ansøgningsskemaer trods en klar melding herom fra SIIP, som siger at al ansøgning går gennem det lokale vejledningscenter. For at sikre at få alle ansøgninger med, er således Sundhedsuddannelser, Landbrugsuddannelser samt de Maritime uddannelser blevet dækket ind ved yderligere kontakt med de respektive brancheskoler. Særlig relevante oplysninger fra ANSO-skemaerne er i SIIP blevet trukket ud og samlet på en landsdækkende database (i Excell-regneark). En grunddatabase er derved blev etableret over de enkelte ansøgninger. Fordelen ved metoden skulle være, at centrene ikke skulle starte forfra med at etablere oplysninger om ansøgere blot for analysens skyld, men har kunnet anvende det apparat, man alligevel har til egen sagsbehandling af ansøgningerne og til udveksling af oplysninger med USF. Databasens indhold For hver ansøgning er der indledningsvis etableret en databasestreng over følgende oplysninger: Cpr-nr Fornavn Efternavn Postnummer By/bygd Kommunenummer Kommunenavn Uddannelsesnummer Uddannelsesnavn Prioritet Siden hen er også etableret oplysninger over Status, dvs hvorvidt ansøgningen har resulteret i optagelse, afslag, ikke færdigbehandlet/uafklaret, optaget og i gang, afbud/trukket sig, og senere igen: Afbrudt. Eventuelt flere oplysninger kan indlægges ved behov herfor. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 3 af 34 Erik Consult & Guiding,

4 Tabeller og diagrammer er ud fra databasen etableret til de udarbejdede rapporter. De allerede udarbejdede rapporter udgør kilderne til nærværende sammenskrivning. Kilder og medtagede tabeller og diagrammer: 1. Statistiske tabeller og analyse over ansøgere til erhvervsmæssige grunduddannelser år 2006, status pr. januar 2007 fra 20. februar 2007 (filnavn Analyse aarg06 status jan07 ), 2. Statistiske tabeller, diagrammer og analyse over ansøgere og ansøgninger til erhvervsmæssige grunduddannelser år 2007 pr. december 2007 fra 29. februar 2008 (filnavn Analyse aarg07 status dec07 ). Nogle udvalgte tabeller fra de to skrifter danner i denne rapport hvert sit afsnit. Da iagttagelser over målgruppen sker på forskellig tidspunkt i uddannelsesforløbet, er der udarbejdet en lille figur, der ved hver tabel viser, hvornår i forløbet iagttagelsen er gjort. Den kan f.eks. se således ud (for iagttagelser gjort december 2007): Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Perspektivet I takt med at nye oplysninger trækkes ud vil nye afsnit blive føjet til. Herved kommer man bl.a. til at afdække, om nogle starter senere op, hvor mange der falder fra, hvor mange der går ind igen, og evt. hvad de går ud til. Endnu senere vil man kunne se, hvor mange der opnår en gennemført uddannelse, får job herefter mv. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 4 af 34 Erik Consult & Guiding,

5 Tabel-afsnit 1 Iagttagelse pr. juni 2007 (kilde 1) Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 5 af 34 Erik Consult & Guiding,

6 A. Ansøgninger fordelt på fødselsår og ansøgt branche Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Alle ansøgninger Jern/Metal Bygge/Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart/Fiskeri Landbrug Social Sundhed Grafisk Service Født før Født Født Født Født Født Født I alt Samme, i procent Alle ansøgninger Jern/Metal Bygge/Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart/Fiskeri Landbrug Social Sundhed Grafisk Service Født før Født Født Født Født Født Født I alt Det ses, at årgangene (de cirka årige) ikke overraskende udgør langt den største ansøgergruppe, med den yngste halvdel vejende tungest. Det ses, at de traditionelt store brancher rummer flest ansøgninger, med Jern/Metal, Handel og Kontor, Bygge/Anlæg samt Socialområdet som de mest søgte. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 6 af 34 Erik Consult & Guiding,

7 Af skemaerne ses endvidere, at andelen af unge er mest udtalt inden for brancherne Søfart/Fiskeri, Jern/Metal, Levnedsmiddelområdet samt i en vis grad Bygge/Anlæg samt Handel & Kontor. De ældre ansøgere markerer sig særlig tydelig inden for brancherne Sundhed og Social. Bem: Når i alt bliver lidt ved siden af 100%, skyldes det afrunding af tallene i søjlen ovenover. B. Ansøgninger fordelt på brancher og ansøgningsprioritet Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: En ansøger kan indsende ét ansøgningsskema (som så automatisk er prioritet nr.1), eller 2 ansøgningsskemaer til forskellige uddannelser; disse 2 skal så markeres med prioritet (1, 2). I enkelte tilfælde er blevet indberettet to første prioriteter eller to anden prioriteter fra vejledningscenteret. Enkelte ansøgere er registreret med 3, 4 eller endog op til 5 ansøgninger af vejledningscenteret, fordelt på 1 ste og 2 den prioritet. Ansøgninger Heraf prioritet 1 Heraf prioritet 2 Uden prioritet angivet Ansøgninger i procent Heraf prioritet 1 Heraf prioritet 2 Heraf uden prioritet angivet Jern/Metal Bygge/Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart/Fiskeri Landbrug Social Sundhed Grafisk Service I alt ste prioritetsansøgninger udgør knap 2/3-dele af alle, og vejer særligt tungt inden for Social-, Handel & Kontor samt Sundhedsområdet. Størst andel 2 den prioritets-ansøgninger ses inden for Levnedsmiddel- og Landbrugsområdet. Fordelingen inden for Søfart/Fiskeriområdet må tages med varsomhed, da mere end 1/3 er af ukendt prioritet. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 7 af 34 Erik Consult & Guiding,

8 C. Ansøgninger fordelt på hjemkommune og branche Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Nan Qaq Nar Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Qaa Tas Itt I alt JM BA HK Levnedsmid. Søfart/Fisk Landbrug Social Sundhed Grafisk Service Ansøgninger, alle uddannelser Nan Qaq Nar Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Qaa Tas Itt I alt Som en hjælp til at få overblik over tallene er nedenstående pindediagram fremstillet. Det viser den enkelte kommunes procentvise fordeling for de enkelte brancher. Den procentvise fordeling af ansøgninger for det enkelte sted 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nan Qaq Nar Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Qaa Tas Itt Hele landet Service Grafisk Sundhed Social Landbrug Søfart/Fisk Levnedsmid. HK BA JM Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 8 af 34 Erik Consult & Guiding,

9 D. Gengangere fra ansøgningsrunden 2006, antal personer Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Her belyses, hvor mange af ansøgerne i år der også havde søgt uddannelse i 2006, ved sammenligning med databasen for 2006-årgangen pr. 6/ Antal ansøgere 2006 Antal ansøgere 2007 Gengangere i 2007 Gengangere i procent af alle 2006 Gengangere i procent af alle % 17 % Af tabellen kan udledes, når man vurderer med bred pensel, at ca 1/6-del er gengangere, når de to naboår (år 2006 og 2007) sammenholdes. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 9 af 34 Erik Consult & Guiding,

10 E. Gengangere fra ansøgningsrunden 2006, fordelt efter optagelsesstatus dengang (målt på antal ansøgninger) Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Her belyses, hvilken status gengangerne havde opnået i 2006, ved registreringen 6/ Idet mange personer havde indgivet flere ansøgninger i 2006, medtælles status for hver ansøgning. Derfor bliver I alt -tallet et andet og større end i tabel 8. Status pr. nov 2006 Antal Gengangere 2007 I alt i Statusgruppen nov-06 Gengangere i procent af statusgruppen Afslag Afbud / Trukket sig Andet, ikke endeligt oplyst Optaget, ikke gået i gang Optaget, i gang I alt % % % % % % Skemaet viser, at langt de fleste af gengangerne enten fik afslag i 2006, eller blev optaget uden at gå i gang. Også i procent, målt på hvor mange der tilhørte statusgruppen dengang, ses her de største tal. Mindst andel af gengangere udgør gruppen Optaget, i gang. At være genganger i denne gruppe betyder, at disse personer har afbrudt, hvad de var i gang med i nov-06, og har søgt ind igen. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 10 af 34 Erik Consult & Guiding,

11 Tabel-afsnit 2 Iagttagelse pr. december 2007 (kilde 2) Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 11 af 34 Erik Consult & Guiding,

12 A. Ansøgere fordelt på hjemkommune og optagelsesstatus Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: I denne oversigt er anført alle ansøgere, først fordelt på de enkelte kommuner, og dernæst videre hvilken status, de har opnået, som det væsentligste. (Om begrebet ansøgere og status henvises evt. videre til bemærkningerne i kilde 2, under den indledende tekst særlige forhold ). Ansøgere i alt, år Optaget, gået i gang - Optaget, ikke gået i gang - Kun opnået afslag Venteliste, startet GU, endnu ikke færdigbehandlet, Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen I alt gået i gang i 2007, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen I alt gået i gang i 2006 Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit Landet under ét Registeret på Brancheskoler 1 og i Danmark, kun fra USF-listen Samlet, alle gået i gang ) Pågældendes skole kendes, men personens hjemadresse fremtræder ikke af det samlede materiale. Derfor er disse personer ikke anbragt under en specifik kommune. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 12 af 34 Erik Consult & Guiding,

13 Det ses bl.a, at Nuuk, Nanortalik, Ilulissat og Sisimiut har flest ansøgere. Færrest ansøgere har - ikke uventet, når påtænkes befolkningsgrundlaget - Ittoqqortoormiit, Kangaatsiaq, Qaanaaq og Qeqertarsuaq. Af de i alt 1193 ansøgere er 734 blevet optaget, 254 fået afslag og 205 personer har tredje status. Videre ses det, at 373 personer fra ansøgningsdatabasen 2007 er optaget og gået i gang i år, mens 454 er gået i gang uden for ansøgningsdatabasen, så det samlede antal personer gået i gang er 827 i 2007 mod 807 personer i år 2006, svarende til en stigning på ca. 2½ %. Flest er gået i gang i Nuuk, efterfulgt af Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq. Færrest antal gået i gang ses i de samme 4 kommuner, som også havde færrest antal ansøgere. Specielt Nuuk og Sisimiut rummer mange, også forholdsmæssigt, som er gået i gang uden registrering i ansøgningsdatabasen. Oversigten indeholder også 134 personer, startet uden om ansøgningsdatabasen, som ikke har kunnet placeres i en konkret grønlandsk kommune, men er registreret på en central grønlandsk brancheskole eller skole i Danmark. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 13 af 34 Erik Consult & Guiding,

14 B. Ansøgere fordelt på hjemkommuner og optagelsesstatus, i procent af alle ansøgere (alle personer, der er registreret med ansøgningsskema i år 2007, er medtalt) Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Landet under ét 17% Optaget, gået i gang 32% Optaget, ikke gået i gang 21% Kun opnået afslag 30% Venteliste, startet GU, endnu ikke færdigbehandlet, Følgende ses bl.a. af diagrammet for hele landet: Ca. 1/3 af alle ansøgere er gået i gang, ca. 1/3 er optaget uden at være gået i gang, dvs. knap 2/3 af alle ansøgere har fået meddelt optagelse. 1/5 har alene fået meddelt afslag. Lidt færre var enten på venteliste, ikke færdigbehandlet, var, eller var startet på GU, og derfor uden anden status i forhold til erhvervsuddannelsen. De enkelte kommuner: Nanortalik 12% 23% 11% Qaqortoq 2% Narsaq 22% 10% 35% 37% 28% 54% 22% 44% Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 14 af 34 Erik Consult & Guiding,

15 18% Paamiut 28% 25% Nuuk 36% 21% 9% Maniitsoq 34% 26% 4% 28% 35% 36% 17% Sisim iut 26% Kangaats iaq 26% 23% Aasiaat 25% 41% 21% 21% 26% 22% 26% 26% 27% Qasigiannguit 25% 23% Ilulissat 34% 10% Qeqertarsuaq 31% 28% 18% 19% 29% 25% 31% 25% Uummannaq 9% Upernavik 8% Qaanaaq 21% 35% 17% 36% 25% 15% 38% 46% 25% 17% Tasiilaq 20% Ittoqqortoormiit 44% 20% 56% 43% 0% Følgende ses bl.a. af diagrammerne: For Qaqortoq har næsten 8 ud af 10 fået meddelt optagelse (grønt og blåt felt tilsammen) og for Upernavik, Nuuk og Maniitsoq gælder det ca. 3 ud af 4. Den største andel optagne, der er gået i gang (grønt felt alene), tegner Ittoqqortoormiit sig for med 56%, efterfulgt af Sisimiut, Upernavik, Nuuk, Uummannaq, Qaqortoq, Ilulissat og Maniitsoq. Kun % af ansøgerne i Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 15 af 34 Erik Consult & Guiding,

16 Tasiilaq, Qaanaaq, Narsaq og Nanortalik er startet. Over 40 % af ansøgerne i Qaqortoq og Tasiilaq er optaget uden at være startet (blåt område) på opgørelsestidspunktet. Mindste andel afslag (rødt område) ses i Ittoqqortoormiit, Nuuk og Qaqortoq med ingen, hhv kun 4 % og10 % af ansøgerne. Størst andel afslag ses i Narsaq med over halvdelen af alle ansøgere. Qaanaaq og Nanortalik følger herefter, begge med mere end en tredje-del af alle ansøgere, som har fået afslag. C. Ansøgere fordelt på fødselsår (fem-år) og optagelsesstatus Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Alder: (pr. 31/12-07) Ansøgere i alt - Optaget, gået i gang - Optaget, ikke gået i gang - Kun opnået afslag Venteliste, startet GU, endnu ikke færdig-behandlet, Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen I alt gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen år år år år år år I alt Samme i procent af de registrerede ansøgere inden for den enkelte aldersgruppe: Alder: (pr. 31/12-07) Ansøgere i alt - Optaget, gået i gang - Optaget, ikke gået i gang - Kun opnået afslag Venteliste, startet GU, endnu ikke færdig-behandlet, år år år år år år I alt Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 16 af 34 Erik Consult & Guiding,

17 Af tabellerne ses bl.a, at langt de største aldersgrupper, som søger uddannelser, udgøres af de under 25-årige. Størst andel optagne ses hos de yngre grupper (under 30-årige), hvor procenttallene for både optaget-i-gang og optaget-ikke-i-gang er størst. Der ses en tendens til, at en større andel får afslag, hvis man tilhører mellemgrupperne, de årige. Blandt de ældre (over 40-årige) ses en større andel, som ikke har fået endelig status. D. Ansøgere fordelt på køn og optagelsesstatus Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Ansøgere i alt - Optaget, gået i gang - Optaget, ikke gået i gang - Kun opnået afslag Venteliste, startet GU, endnu ikke færdig-behandlet, Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen I alt gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen I alt Kvinder i alt Mænd i alt Procent kvinder Procent mænd For mændene er andelen af Optaget-ikke-gået-i-gang betragtelig større end for kvinderne. Selv andelen af de optagne, som er gået i gang, er en anelse større for mændene end kvinderne. For kvinderne er andelen af Afslag lidt større end mændenes andel. Den store andel Venteliste mv for kvinderne kan bl.a. tilskrives, at social- og sundhedsuddannelsernes ikke har færdiggjort optagelses-arbejdet, idet langt hovedparten af ansøgerne til disse fag er kvinder. Når undersøgelsen inddrager de påbegyndte fra uddannelsesstøttelisten, som ikke figurerer i ansøgerdatabasen, ses at i denne gruppe udgør kvinderne betragtelig flere end mændene. Dette forhold kan igen hænge sammen med den forskudte opstart på netop de kvindedominerede uddannelser Social og Sundhed, således at en del i virkeligheden stammer fra ansøgningsrunden året før. Kvinderne tegner sig alt i alt for den største andel (54 %) af alle påbegyndte i Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 17 af 34 Erik Consult & Guiding,

18 E. Ansøgere fordelt på køn og optagelsesstatus, procentuel fordeling Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: % Kvinder 30% Optaget, gået i gang Optaget, ikke gået i gang 20% 10% Mænd 33% Kun opnået afslag 22% 24% Venteliste, startet GU, ikke færdig-behandlet, 37% Her ses den større andel blandt mænd, som er optaget (kommet i gang og ej kommet i gang, dvs grøn og blå andel), end blandt kvinderne. For kvinderne er andelen af andet (gul) betragtelig større. F. Ansøgere fordelt på by / bygd og status, i procent Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: % By 33% Optaget, gået i gang Optaget, ikke gået i gang 16% Bygd 26% 19% Kun opnået afslag 31% Venteliste, startet GU, ikke færdig-behandlet, 35% 23% Når det iagttages, hvilken status ansøgerne har opnået, fremtræder en synlig forskel. En større andel by-ansøgere opnår optaget-status (i gang eller ej i gang) end blandt bygde-ansøgere, der til gengæld har en betragtelig større andel afslag. Ca. 2/3 af by-ansøgerne og knap halvdelen af bygde-ansøgerne har opnået optaget-status (grønt og blåt felt tilsammen). Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 18 af 34 Erik Consult & Guiding,

19 G. Hvornår er de aktive gået i gang i år 2007, diagram Erhvervs-grunduddannelser Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Starttidspunkt Nystartede fra ansøgerdatabasen antal Andre nystartede fra uddannelsesstøtte-listen 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Det ses af diagrammet, at langt de fleste er påbegyndt uddannelse i august, hvad der var at forvente for personer fra ansøgerdatabasen. For de nystartede uden om ansøgerdatabasen, dvs personer alene fra støttelisten, ses høje tal i såvel januar som august. Hovedparten af de optagne i starten af året omfatter sandsynligvis personer, som er optaget i 2006 (eller måske endog tidligere). H. Ansøgninger fordelt på branche og optagelsesstatus Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: I denne oversigt er anført alle ansøgninger, først fordelt på de enkelte brancher, og dernæst videre hvilken status, de har resulteret i. Afslag omfatter ansøgninger, som har resulteret i afslag. Optaget på anden uddannelse omfatter ansøgninger for personer, som gennem anden ansøgning har opnået optagelse på denne anden højere prioriteret uddannelse. Venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, omfatter ansøgninger, som ikke var færdigbehandlet på indberetningstidspunktet, på venteliste, afventer folkeskolekarakterer, mv. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 19 af 34 Erik Consult & Guiding,

20 Optaget er delt i to grupper de som ikke er gået i gang på registreringstidspunktet i december, og de, som er det. Endvidere er tilføjet de andre, der ifølge støtteudbetalings-listen er gået i gang, uden de er registreret som ansøgere i år 2007 ansøgerdatabasen. Endelig er tallene for alle påbegyndte (fra og ikke fra ansøgerdatabasen) opgjort, og det tilsvarende tal for sidste år (2006) er sat op ved siden af, til sammenligning. Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Samme som sidste søjle, for årgang 2006 Jern/Metal Bygge/Anlæg Handel & Kontor Levnedsmiddel Søfart/Fiskeri Landbrug Social Sundhed Grafisk Service I alt Det ses bl.a, at ca halvdelen af de optagne ikke er gået i gang (frem til registreringstidspunktet i december 2007, som oversigten her omfatter). Til gengæld er mange andre nystartede med. Særligt Social- og Sundhedsuddannelserne 3, men også Service -uddannelserne har forholdsvis mange nystartede uden om ansøgningsdatabasen. Når der sammenlignes med år 2006, ses det, at særlig Søfart/Fiskeri samt Bygge/Anlæg har oplevet pæne relative stigninger i antal gået i gang, mens Socialområdet og Landbrug har oplevet større tilbagegang. 2 ) Den ene af de 33 er meddelt optaget og startet på STI-fiskeindustri-uddannelsen (som dog ikke eksisterer) 3 ) Har forskudte optagelses- og starttidspunkter, hvilket nok giver en del af forklaringen hertil samt til diagram 6a. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 20 af 34 Erik Consult & Guiding,

21 I. Ansøgninger fordelt på brancher og optagelsesstatus, i procent Alle ansøgningsskemaer, der er registreret i år 2007, er medtalt Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: % I alt 20% Afslag Optaget på anden uddannelse 21% 25% Venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, Optaget, ikke gået i gang Optaget og i gang 12% De enkelte brancher: Jern/Metal Bygge/Anlæg 22% 11% 20% 29% 31% 18% 30% 6% 8% 25% Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 21 af 34 Erik Consult & Guiding,

22 Handel & Kontor Levnedsmiddel 24% 24% 22% 19% 19% 19% 26% 27% 7% 13% Søfart/Fiskeri 6% 8% Landbrug 10% 4% 19% 50% 30% 63% 0% 10% Social Sundhed 15% 26% 13% 18% 16% 15% 18% 30% 25% 24% Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 22 af 34 Erik Consult & Guiding,

23 Grafisk Service 24% 12% 17% 8% 12% 28% 25% 50% 24% 0% Følgende ses bl.a. af diagrammerne: Landet som helhed: Ca. 1/5 af alle ansøgninger har fået meddelt afslag, ca. 1/5 er optaget uden at være gået i gang, ligesom 1/5 er optaget og gået i gang. 1/4 af ansøgningerne henhører til ansøgere, som har fået meddelt optagelse på en anden og højere prioriteret uddannelse. Alle optagne, under en eller anden form (grønt, blåt og mørkgrønt felt tilsammen) udgør for hele landet 2/3-del af alle ansøgninger. Branche-diagrammerne: Størst andel afslag ses inden for Bygge/Anlægs- samt Social-området. Søfart/Fiskeri samt Landbrug rummer den største andel af ansøgere, der er optaget og kommet i gang (grønt område), med over halvdelen af ansøgningerne som opnår denne status. Mange opnår optagelsesstatus uden at være kommet i gang (blåt område). Størst andel ses inden for Jern/Metal, men også Levnedsmiddel og Service har store andele heraf. Social, Sundhed og Grafisk rummer største andele endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger (ca 1/4 hver). Halvdelen af ansøgningerne til Service kommer fra personer, som er optaget på anden og højere prioriteret uddannelse. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 23 af 34 Erik Consult & Guiding,

24 J. Ansøgninger til de enkelte brancher, fordelt på kommuner og optagelsesstatus Iagttagelses-tidspunkt Ansøgere 2007 / / / / / år: Fælles for efterfølgende tabeller J-1 -> J-10 kan oplyses: Afslag omfatter ansøgninger, som har resulteret i afslag. Optaget på anden uddannelse omfatter ansøgninger for personer, som gennem anden ansøgning har opnået optagelse på denne anden højere prioriteret uddannelse. Venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, omfatter ansøgninger, som ikke var færdigbehandlet på indberetningstidspunktet, på venteliste, afventer folkeskolekarakterer, mv. Optaget er delt i to grupper de som ikke er kommet i gang på registreringstidspunktet december, og de, som er det. Endvidere er tilføjet de andre, der ifølge støtteudbetalings-listen er kommet i gang, uden de er registreret som ansøgere i år 2007 ansøgerdatabasen. Sluttelig er tallene for alle påbegyndte (fra og ikke fra ansøgerdatabasen) opgjort. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 24 af 34 Erik Consult & Guiding,

25 J-1. Jern/Metal Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark Landet i alt Nuuk har flest ansøgninger til Jern/Metal, efterfulgt af Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. Uummannaq, Ittoqqortoormiit og Qasigiannguit har færrest. Qaqortoq, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Ittoqqortoormiit har ingen afslag; Narsaq har flest. Nuuk har flest ansøgninger, hvor ansøgerne har fået meddelt optagelse på anden og højere prioriteret uddannelse. Nuuk har flest optagne, efterfulgt af Qaqortoq, Ilulissat, Maniitsoq og Sisimiut. I alt gået i gang på J/M (sidste søjle) tegner Nuuk sig for det største tal, efterfulgt af Sisimiut, Qaqortoq, Aasiaat, Ilulissat og Tasiilaq. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 25 af 34 Erik Consult & Guiding,

26 J-2. Bygge/Anlæg Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark 7 7 Landet i alt Nanortalik og Sisimiut har flest ansøgninger til Bygge/Anlæg, efterfulgt af Ilulissat. Ittoqqortoormiit og Qeqertarsuaq har færrest. Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Ittoqqortoormiit har ingen afslag, Nanortalik og Sisimiut har flest. Ligeledes Nanortalik og Sisimiut har flest ansøgninger, hvor ansøgerne har fået meddelt optagelse på anden og højere prioriteret uddannelse. Sisimiut har flest optagne, efterfulgt af Ilulissat og Nanortalik. I alt gået i gang på B/A (sidste søjle) tegner Sisimiut sig for det største tal, efterfulgt af Nuuk, Qaqortoq og Ilulissat. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 26 af 34 Erik Consult & Guiding,

27 J-3. Handel & Kontor Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark Landet i alt Nuuk har flest ansøgninger til Handel & Kontor, efterfulgt af Sisimiut og Nanortalik. Qaanaaq og Ittoqqortoormiit har færrest. Ittoqqortoormiit har ingen afslag, Nanortalik og Narsaq har flest. Nuuk har flest optagne, efterfulgt af Sisimiut og Qaqortoq. I alt gået i gang på H&K (sidste søjle) tegner Nuuk sig for det største tal, efterfulgt af Sisimiut, Qaqortoq og Ilulissat. Hele 31 personer er alene registreret på en centralskole i Grønland eller Danmark. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 27 af 34 Erik Consult & Guiding,

28 J-4. Levnedsmiddel Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark 6 6 Landet i alt Nanortalik har flest ansøgninger til Levnedsmiddel, efterfulgt af Tasiilaq og Sisimiut. Kangaatsiaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut har færrest. En lang stribe byer har ingen afslag, Nanortalik har flest og tegner sig alene for halvdelen. Maniitsoq, Upernavik, Tasiilaq og Nanortalik har flest optagne. I alt gået i gang på Levnedsmiddel (sidste søjle) tegner Nuuk sig for det største tal, efterfulgt af Sisimiut og Ilulissat. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 28 af 34 Erik Consult & Guiding,

29 J-5. Søfarts/Fiskeri Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark Landet i alt Qaqortoq har flest ansøgninger til Søfart/Fiskeri, efterfulgt af Nanortalik og Maniitsoq. Kangaatsiaq, Uummannaq og Ittoqqortoormiit har ingen ansøgninger. Ligeledes Qaqortoq, Nanortalik og Maniitsoq har flest optagne. I alt gået i gang på SØF (sidste søjle) tegner samme kommuner sig for de største tal. Hele 14 personer er alene registreret på en centralskole i Grønland eller Danmark. 4 ) Heraf 1 person registreret STI-fiskeindustri-uddannelsen Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 29 af 34 Erik Consult & Guiding,

30 J-6. Landbrug Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark 3 3 Landet i alt Nanortalik har langt flest ansøgninger til Landbrug. De fleste kommuner har ingen. Nanortalik har ligeledes langt flest optagne. I alt gået i gang på Landbrug (sidste søjle) tegner Nanortalik sig for det største tal, efterfulgt af Qaqortoq. 3 personer er alene registreret på en centralskole i Grønland. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 30 af 34 Erik Consult & Guiding,

31 J-7. Social Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark Landet i alt Ilulissat har flest ansøgninger til Social, efterfulgt af Nanortalik, Maniitsoq, Nuuk, Qasigiannguit og Uummannaq. Ittoqqortoormiit har ingen. Nuuk (og Ittoqqortoormiit) har ingen afslag, Nanortalik, Maniitsoq og Ilulissat har flest. Nanortalik, Tasiilaq og Upernavik har flest ansøgninger, hvor ansøgerne har fået meddelt optagelse på anden og højere prioriteret uddannelse. En del inden for Social er på venteliste eller ikke færdigbehandlet. Flest i Nuuk, efterfulgt af Ilulissat og Uummannaq. Ilulissat har flest optagne, efterfulgt af Maniitsoq og Qaqortoq. I alt gået i gang på Social (sidste søjle) tegner Ilulissat sig for det største tal, efterfulgt af Maniitsoq, Qaqortoq, Nuuk og Uummannaq. Hele 19 personer er alene registreret på en centralskole i Grønland eller Danmark. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 31 af 34 Erik Consult & Guiding,

32 J-8. Sundhed Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark Landet i alt Nuuk har flest ansøgninger til Sundhed, efterfulgt af Nanortalik, Maniitsoq og Sisimiut. Kangaatsiaq, Ittoqqortoormiit og Qaanaaq har færrest. Nuuk, Qasigiannguit, Uummannaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har ingen afslag, Paamiut har flest. Maniitsoq har flest ansøgninger, hvor ansøgerne har fået meddelt optagelse på anden og højere prioriteret uddannelse. En del inden for Sundhed er på venteliste eller ikke færdigbehandlet, flest i Nuuk. Nuuk og Tasiilaq har flest optagne, efterfulgt af Nanortalik. I alt gået i gang på Sundhed (sidste søjle) tegner centralskole i Grønland eller i Danmark sig alene for de 40 ud af i alt 68 personer. Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 32 af 34 Erik Consult & Guiding,

33 J-9. Grafisk Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole eller i Danmark 1 1 Landet i alt Nuuk har flest ansøgninger til Grafisk og tegner sig alene for over halvdelen. En lang række kommuner har ingen ansøgninger. Ligeledes har Nuuk flest optagne, og tegner sig for næsten alle i søjlen I alt gået i gang (sidste søjle). Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 33 af 34 Erik Consult & Guiding,

34 J-10. Service Ansøgninger i alt Heraf - Afslag - optaget på anden uddannelse - venteliste, endnu ikke færdigbehandlet, - Optaget, ikke gået i gang - Optaget, i gang Andre gået i gang i år, fra USF-listen, men uden om ansøgningsldatabasen Gået i gang i år, fra ansøgningslisten og USF-listen tilsammen Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit På centralskole Eller i Danmark 1 1 Landet i alt Nuuk, Maniitsoq, Qaqortoq og Aasiaat står for alle ansøgninger til Service. Halvdelen af disse ansøgere har fået meddelt optagelse på anden og højere prioriteret uddannelse. Nuuk har flest optagne til Service, og tegner sig alene for over halvdelen af I alt gået i gang (sidste søjle). Filnavn: Analyse aarg07 status apr-08 side 34 af 34 Erik Consult & Guiding,

Ansøgere og ansøgninger til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2008

Ansøgere og ansøgninger til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2008 Ansøger-årgang Ansøgere og ansøgninger til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang Statistiske tabeller og diagrammer for ansøgningsrunden Iagttagelses-tidspunkt i nærværende rapport Ansøgere /------------/------------/------------/------------/-----------/

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Uddannelse. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 2004:1. 1. Sammenfatning

Uddannelse. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 2004:1. 1. Sammenfatning Uddannelse 2004:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og Danmark 1998/99-2002/03 1. Sammenfatning 1.635 aktive studerende med overvægt af kvindelige studerende I skoleåret 2002/03 var der 1.635 aktive

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov

Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Status på landets samlede kollegiemasse samt skolernes vurdering af fremtidigt behov Udarbejdet af Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender, samt Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

II: Registerbaseret analyse

II: Registerbaseret analyse II: Registerbaseret analyse Formålet med den registerbaserede analyse har været at sikre et basalt udgangspunkt for det videre analysearbejde på baggrund af spørgeskemaer og interviews, og ikke mindst

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning

Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning Uddannelse 2001:1 Elever og studerende fra Grønland ved de faglige grunduddannelser, mellemuddannelser og videregående uddannelser i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/81-2000/01 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Specialpublikation. Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere :1. Indholdsfortegnelse

Specialpublikation. Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere :1. Indholdsfortegnelse Specialpublikation 1:1 Offentligt finansierede behandlinger af alkoholmisbrugere 1995-1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Offentligt finansierede behandlinger... 3 3. Demografisk fordeling af

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv De økonomiske konsekvenser af manglende huslejebetaling Åbenlyse for lejerne Afsmittende virkning på boligafdelingernes økonomi og dermed huslejeniveauet

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser

Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Praktikpladser ved de erhvervsfaglige grunduddannelser - en undersøgelse af hvor mange praktikpladser der findes og de problematikker der

Læs mere

Attavik 146. Årsopgørelsen 2008 PAARISA

Attavik 146. Årsopgørelsen 2008 PAARISA Attavik 146 Årsopgørelsen 2008 PAARISA 1 Årsopgørelse for ATTAVIK 146 telefonrådgivning 2008 Baggrund. Den landsdækkende telefonrådgivning Attavik 146, åbnede for telefonlinierne d. 8.8. 2007. Det er således

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Notat om det offentliges brug af Qaqiffiit

Notat om det offentliges brug af Qaqiffiit J.nr. 1.2000.56 Notat om det offentliges brug af Qaqiffiit Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Afdeling for Grønlandsforskning Tine Curtis, Ingelise Olesen, Peter Bjerregaard I marts 2002

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere