Denne sagsfremstilling indeholder forslaget til ny skolestruktur og de økonomiske konsekvenser heraf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne sagsfremstilling indeholder forslaget til ny skolestruktur og de økonomiske konsekvenser heraf."

Transkript

1 Side P Forslag til ny struktur påområdet Resumé Børne- og Undervisningsudvalget påbegyndte den 30. november2009 arbejdet med en helhedsplanfor -og dagtilbudsområdet herunderudarbejdelse af forslag til nystruktur. Denne sagsfremstilling indeholder forslaget til ny struktur og de økonomiske konsekvenser heraf. Sagsfremstilling 1) Sagens baggrund Baggrunden fordenne sagsfremstilling er Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 30. november 2009 om udarbejdelse af helhedsplan for - og dagtilbudsområdet -herunder ny struktur -med henblik på at sikre økonomisk og fagligt bæredygtige r iperioden frem til Udgangspunktetforarbejdet med helhedsplanen er den nuværende økonomiske situation påområdet samt detfremtidsscenarium, der tegner sig iperioden Fremtidsscenariet viser et tydeligt behov for at sikre en økonomisk robusthed, der kan imødegå udviklingen med faldende elevtal og færre ressourcer til området. Forud forfremsendelsen af dette strukturforslag har Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandlet notaterne Viden om området og Anbefalingertil ny struktur. Begge notater udgør fundamentet for udarbejdelsen af forslaget til ny struktur. (Bilag er vedhæftet dagsordenen). Nedenstående sagsfremstilling beskriver overordnet baggrunden forstrukturforslaget og opsummerer forslaget til ny struktur. Detaljerne iden nye strukturog beskrivelse af de enkelte delscenarier kan læses idet vedhæftede bilag Helhedsplan -forslag til ny struktur.

2 2) Sagens indhold Strukturforslaget tager udgangspunkt ifølgende overordnede formål: Side 4. Økonomisk robusthed og råderum Høj faglighed herunder sikring af det vejledende timetal Styrket fase 3 Styrket inklusion Undervisning ilokalmiljøet Disse fem overordnede formål med gennemførsel af strukturtilpasningen ligger til grund for udarbejdelsen af forslaget. Istrukturforslaget er alle fem målforsøgt tilgodeset, og resultatet erfremkommet ud fra en samlet afvejning af, hvorledes målene tilsammen kan opnås bedst muligt. Det fremlagte strukturforslag tager udgangspunkt ien række principper for strukturen, der skitseres nedenfor. Principperne er udarbejdet på baggrund af det overordnede formål med strukturændringen og de anbefalinger, der er udarbejdet som led iarbejdsprocessen. De gældende principper er: 1. Sikring af enhedernes mulighederfor opretholdelse af det vejledende timetal frem til Sikring af enhedernes faglige robusthed nu og ifremtiden (linjefagsuddannede lærere og tilstrækkeligt med undervisningsvejledere) 3. Sikring af enhedernes mulighederfor holddeling og fleksibel undervisning der tager udgangspunkt iden enkelte elevsforudsætninger 4. Sikring af en robust og fagligt stærk fase 3 5. Sikring af nærhedsprincippet således at dertilbydes undervisning til eleverne ide forskellige centrale byområder ikommunen 6. Sikring af enhedernes økonomiske råderum iet 14-årigt perspektiv (2023) 7. Udnyttelse af den eksisterende lokalekapacitet på området Istrukturforslaget er der, såvidt det harværet muligt, desuden taget udgangspunkt iden tilgængelige viden om elevernes søgemønstre ved samlingen ide nye centre/distrikter.

3 Det fremlagte strukturforslag tager desuden udgangspunkt iden nuværende strukturs styringsgrundlag, hvoren fælles ledelse forestår ledelsen af en ellerflere enheder (både r og undervisningssteder). Den nye ledelsesstruktur er mere vidtgående end den tidligere centerstruktur. Iden nye struktur udgør hvert center: Side 5. én ét distrikt én bestyrelse ét budget én elevgruppe én personalegruppe én ledelse Der er altså teknisk set kun én pr. distrikt, men n har flere undervisningssteder. Tilsammen udgør n med tilhørende undervisningssteder et center. Ihvert centerer der én overbygnings, hvortil de øvrige undervisningssteder leverer elever til fase 3. I praksis betyder sammenlægningen af rne indenfor distriktet, at to ellerflere r opstår som én ny med geografisk adskilte afdelinger. På baggrund af det overordnede formål, de fremsatte anbefalinger og principper fremsættes nedenstående forslag til ny struktur: Forslag til ny struktur De nye r/centre beskrivesihvert sit delscenarie istrukturforslaget. Hvert delscenarie udgøret nyt distrikt. Strukturen ide enkelte distrikter/delscenarier skitseres idet følgende: Delscenarie 1: Ulvkærn Nuværende Fremtidig funktion Horne-Asdal Skole Nedlægges eleverne overflyttes Tornby-Vidstrup Skole Hirtshals Skole Nedlægges eleverne overflyttes til Ulvkærn Tornby- Vidstrup Skole Ulvkærn Nedlægges -undervisningssted og SFO Fase 3 flyttes til Ulvkærn Nedlægges -undervisningssted og SFO Lukning af Faser + 3

4 Delscenarie 2: Sindal Skole Nuværende Fremtidig funktion Tversted Skole Bindslev Nedlægges eleverne overflyttes til Skole Mosbjerg Skole Hørmested Skole Nedlægges eleverne overflyttes til Sindal Skole Nedlægges eleverne overflyttes til Sindal Skole Bindslev Skole Nedlægges -undervisningssted og SFO Sindal Skole Nedlægges -undervisningssted og SFO Nedlægges -undervisningssted og SFO Lukning af Faser + 3 Side 6. Delscenarie 3: Tårs Skole Nuværende Fremtidig funktion Lørslev Skole Nedlægges -eleverne overflyttes til Tårs Skole Tårs Skole Nedlægges -undervisningssted og SFO Lukning af Faser + 3 Delscenarie 4: Vrå Skole Nuværende Fremtidig funktion Lukning af Rakkeby Skole Nedlægges eleverne går til Hundelev Skole. Vrensted Skole Nedlægges eleverne går til Vrå Skole Lendum Skole Vrejlev- Hæstrup Skole Nedlægges -undervisningssted og SFO HundelevSkoleNedlægges -undervisningssted og SFO Løkken Skole Vrå Skole Nedlægges -undervisningssted og SFO Nedlægges -undervisningssted og SFO Faser + 3

5 Delscenarie 5: Højene Nuværende Fremtidig funktion Astrup Skole Bjergby-Mygdal Skole Højene Skole Nedlægges eleverne overflyttes til Højene Skole Nedlægges -undervisningssted og SFO. Nedlægges -undervisningssted og SFO Lukning af Faser + 3 Side 7. Delscenarie 6A: By-scenarie med fælles overbygning lukning af Holmegård og Skallerup Nuværende Fremtidig funktion Skallerup Skole Nedlægges eleverneoverflyttes til Lundergårdn Holmegårdn Nedlægges -eleverne overflyttes til Lundergårdn Lundergårdn Nedlægges -undervisningssted og SFO Bagterpn Nedlægges -undervisningssted og SFO Muldbjergn Nedlægges -eleverne fra fase 1og 2 deles mellem Bagterp og Lundergård. Skolen vil have fase 3-elever og specialklasser. Den almindelige SFO lukkes. Lukning af Faser - 3 Delscenarie 6B: By-scenarie med fælles overbygning lukning af Skallerup Skole Nuværende Skallerup Skole Fremtidig funktion Nedlægges eleverne overflyttes til Holmegårdn Holmegårdn Nedlægges - og SFO fase 3 flyttes til Muldbjergn Lukning af Faser Lundergårdn Nedlægges -ogsfo fase 3flyttes til Muldbjergn Bagterpn Nedlægges -ogsfo fase 3flyttes til Muldbjergn Muldbjergn Nedlægges -eleverne fra fase 1og 2-3

6 deles mellem Holmegård, Bagterp og Lundergård. Skolen vil have fase 3-elever og specialklasser. Den almindelige SFO nedlægges. Side 8. Delscenarie 6C: Byscenarie med sammenlægning af Lundergård og Holmegård lukning af Skallerup Skole Nuværende Skallerup Skole Fremtidig funktion Nedlægges eleverne overflyttes til Holmegårdn Holmegårdn Nedlægges -undervisningssted og SFO Lundergårdn Nedlægges -undervisningssted og SFO Lukning af Faser +3 Muldbjergn Nedlægges struktur uændret + 3 Bagterpn Nedlægges -strukturuændret + 3 Tidsplan Udvalg Dato Handling Børne- og Undervisningsudvalget 18. juni 2010 Behandling af forslag med henblik på høring Økonomiudvalget 22. juni 2010 Behandling af forslag med henblik på høring Byråd Behandling af forslag med henblik på høring Høring i8uger fra den 1. august -27. september Børne- og Undervisningsudvalget 11. oktober 2010 Behandling af strukturforslag og høringssvar Økonomiudvalget 26. oktober 2010 Behandling af strukturforslag og høringssvar Byråd 24. november 2010 Behandling af strukturforslag og høringssvar Eventuelt 4ugers forlængelse af høringsfrist ved væsentlige indsigelser Børne- og Undervisningsudvalget Januar 2011 Endelig beslutning Økonomiudvalget Januar 2011 Endelig beslutning Byråd Januar 2011 Endelig beslutning

7 Lovgrundlag Folkeloven Side 9. Bek. nr. 615 af 19. juli 1993 om procedure ved en nedlæggelse Bek. nr. 500 af 13. juni 2003 om fælles ledelseforflere folker Hvis delscenarium 6B vælges, såskal der søges om dispensation for etablering af et center med r over 110 elever. Ansøgningen stiles til Undervisningsministeriet, som har afgørelsesretten. Økonomi Det økonomiske mål for den nye struktur er at finde en driftsbesparelse på minimum 15 mio. kr. samt at sikre, at rnes gennemsnitlige klassestørrelse ikke kommer under 19,4 eleverpr. klasse frem til Elevtaxametret angiver en klassestørrelse på19,4 elever pr. klasse som økonomisk bæredygtig, såfremt derundervises ihenhold til det vejledende timetal. Driftsbesparelsen erafhængig af hvilket scenarium, der vælges. Besparelsen udgør samlet mellem 23,8 og 27,4 mio. kr. årligt. I2011 forventes der udgifter til renoveringsarbejde imindre omfang. Afhængigt af hvilket byscenarium der vælges, kan derfrem til 2012 desuden forventes udgifter til nybygning. Ved lukning af rne videregives en tomgangsudgift til bygninger påårligt 2,4 mio. kr. til økonomiudvalget. Såfremt de 11 lukkede r skal opvarmes til en temperatur, der gørdem anvendelige til andre formål, vil den årlige tomgangsudgift udgøre 3,9 mio. kr. Driftsbesparelse bygningsdrift og besparelse ved særlig tildeling Skole/distrikt Distrikt 1 Ulvkærn Distrikt 2 Sindal Skole Driftsbesparelse (bygninger) Besparelse særlig tildeling Besparelse ialt kr kr kr kr kr. Distrikt 3 Tårs Skole kr kr kr. Distrikt 4 Vrå Skole kr kr kr. Distrikt 5 Højene kr kr kr. Distrikt 6 Scenarie A kr kr kr. Distrikt 6 Scenarie B kr kr kr. Distrikt 6 Scenarie C kr kr kr.

8 Besparelse scenarie A Besparelse scenarie B Besparelse scenarie C kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 10. Driftsbesparelse og udgifter til nybyggeri Scenarie Besparelse ved drift og særlig tildeling Udgifter til ny- og ombygninger Samlet besparelse 2012 Scenarie A kr. 16,3 mio. kr kr. Scenarie B kr. 6,0 mio. kr kr. Scenarie C kr. 0kr kr Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der vil iforbindelse med strukturændringen være en nedgang iantallet af lærerstillinger. Over de kommende år vil nedgangen iantallet af lærerstillinger være stigende uanset ændringer istrukturen som følge af elevtalsfaldet. Undervisningsforvaltningen harderfor etableret kontakt med DLF med henblik påat iværksætte tryghedsskabende foranstaltningerfor ansatte lærere påbaggrund af nedgangen iantallet af lærerstillinger iforbindelse med strukturændringen og som følge af elevtalsfaldet. Ligeledes er der etableret kontakt til lederforeningen, med henblik på samme. Pålederområdet giver en gennemførsel af strukturændringen et direkte fald på 5,5 fuldtids lederstillinger svarende til 3,1 mio. kr. Personale der er organiseret ifoa og HK berøres også af strukturændringen. Der vil derfor påsamme vis blive etableret kontakt til foreningerne med henblik på at iværksætte tryghedsskabendeforanstaltninger. Såfremt strukturforslaget sendes ihøring vil forvaltningen tage initiativ til etablering af en gruppe bestående af ledere og medarbejdere, med henblik påudarbejdelse af en implementeringsplan. Implementeringsplanens overordnede mål vil være at sørge for, at den store strukturforandring gennemføres på en måde, så det medfører mindst mulig gene for de berørte ledere og medarbejdere.

9 Side 11. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag 1. Notatet Helhedsplan forslag til ny struktur. 2. Notatet Viden. 3. Notatet Anbefalinger. Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget forholder sig til ny struktur og fremsender strukturforslaget til Økonomiudvalget og Byråd med anbefaling af, at Børne- og Undervisningsudvalget forslag sendes ihøring iperioden fra den 1. august til den 27. september Forslag: Pr. 31. juli 2011 nedlægges samtlige folker i Pr. 1. august 2011 etableres6nye distrikter, deropbygges som angivet herunder Byrådet senderfølgende forslag til ny struktur ihøring iperioden 1. august til den 27. september 2010: Distrikt 1 Sindal. 1. At der idistrikt 1 Sindal Skole -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Sindal. 2. At det nye Sindal distrikt består af distrikterne fra følgende r: Lendum, Hørmested, Mosbjerg, Bindslev, Tversted og Sindalder foreslås nedlagt som selvstændige r. 3. At der fra 1. august 2011 undervises påsindal ifase At der fra 1. august 2011 undervises påbindslev ifase At der fra 1. august 2011 undervises pålendum ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition.

10 Side 12. Distrikt 2 Ulvkærn. 1. At der idistrikt 2 Ulvkærn -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Ulvkærn. 2. At Ulvkærns nye distrikt består af distrikterne fra følgende r: Hirtshalsog Tornby, Horne og Ulvkær derforeslås nedlagt som selvstændige r. 3. At der fra 1. august 2011 undervises påulvkærn ifase At der fra 1. august 2011 undervises påtornby ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition. Distrikt 3 Tårs. 1. At der idistrikt 3 Tårs Skole -fra 1. august 2011etableres en ved navn Tårs. 2. At Tårs s nye distrikt beståraf distrikterne fra følgende r: Lørslev og Tårs 3. At der fra 1. august 2011 undervises påtårs ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition. Distrikt 4 Vrå. 1. At der idistrikt 5 Vrå Skole -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Vrå. 2. At Vrå s nye distrikt består af distrikterne fra følgende r: Løkken, Hundelev, Vrensted, Rakkeby, Vrejlev-Hæstrup og Vrå der foreslås nedlagt som selvstændige r. 3. At der fra 1. august 2011 undervises på Vrå i fase At der fra 1. august 2011 undervises påløkken ifase At der fra 1. august 2011 undervises påhundelev ifase At der fra 1. august 2011 undervises påvrejlev-hæstrup ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition.

11 Distrikt 5 Højene. 1. At der i, distrikt 1 Højene Skole -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Højene. 2. At Højene s nye distrikt beståraf distrikterne fra følgende r: Bjergby-Mygdal, Astrup og Højene derforeslås nedlagt som selvstændige r. 3. At der fra 1. august 2011 undervises påhøjene ifase At der fra 1. august 2011 undervises påbjergby-mygdal ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition. Side 13. Der vælges ét af følgende tre byscenarier: Distrikt 6 Hjørring by scenarium A 1. At der idistrikt 6 Hjørring by scenarium A-etableres en ved navn Hjørring 2. At bynsnye distrikt består af distrikterne fra følgende r: Lundergård, Bagterp og Holmegaard, Skallerup og Muldbjerg derforeslås nedlagt som selvstændige r. 3. At der fra 1. august 2012 undervises påmuldbjergn ifase 3 4. At der fra 1. august 2012 undervises påbagterpn ifase At der fra 1. august 2012 undervises pålundergård ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition. Distrikt 6 Hjørring by scenarium B 1. At rne Lundergård, Muldbjerg, Holmegård og Bagterp r iperioden fra 1. august 2011 til 1. august 2012 bibeholder deres gamle struktur med 3faser påhver. 2. At der etableres en centerbestyrelse for de 4byr pr. 1. januar At rne Lundergård, Muldbjerg, Holmegård og Bagterp pr. 1. august 2012 lægges sammen til et center med fælles ledelse 4. At hveraf følgende r indgår icentret med eget distrikt: Lundergård, Bagterp og Holmegaard og Muldbjerg. 5. At de fire byrisamarbejde medforvaltningen iperioden fra 1. august august 2012 udarbejder målsætning og implementeringsplan ihenhold til den besluttede strukturændring

12 6. At der fra 1. august 2012 undervises påmuldbjergn ifase 3 7. At der fra 1. august 2012 undervises påbagterpn ifase At der fra 1. august 2012 undervises pålundergård ifase At der fra 1. august 2012 undervises påholmegaardn ifase At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition. Side 14. Distrikt 6 Hjørring by scenarium C 1. At der fra 1. august 2011 oprettes 3byr: Lundergård, Bagterp og Muldbjerg med hvert sit distrikt 2. At det nye Lundergård distriktfra 1. august 2011 består af distrikternefra følgende r: Holmegaard, Skallerup og Lundergård derforeslås nedlagt som selvstændige r.. 3. At der fra 1. august 2011 undervises påmuldbjergn ifase At der fra 1. august 2011 undervises påbagterpn ifase At der fra 1. august 2011 undervises pålundergårdn ifase At der fra 1. august 2011 undervises påholmegårdn ifase At der udarbejdes en plan for udfasningen af Holmegårdn med udgangspunkt ikapaciteten iden nuværende bygningsmasse. 8. At resterende bygninger overlades til Økonomiudvalgets disposition. Historik Børne- og Undervisningsudvalget, 18. juni 2010: Et flertal af Børne- og Undervisningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at flg. forslag til struktur påfolkeområdet sendes til høring ihenhold til bestemmelserne herom med høringsfrist d. 27. september2010. Pr. 31. juli 2011 nedlægges samtlige folker i Pr. 1. august 2011 etableres6nye distrikter, deropbygges som angivet herunder:

13 Skoledistrikt Sindal Skole -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Sindal. 2. Det nye Sindaldistrikt beståraf distrikterne fra følgende r: Lendum, Hørmested, Mosbjerg, Bindslev, Tversted og Sindal derforeslås nedlagt som selvstændige r. 3. Fra 1. august 2011 undervises påsindal ifase Fra 1. august 2011 undervises påbindslev ifase Fra 1. august 2011 undervises pålendum ifase Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition. Side 15. Skoledistrikt Hirtshals -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Hirtshals. 2. Hirtshals s nye distrikt består af distrikterne fra følgende r: Hirtshalsog Tornby, Horne-Asdal og Ulvkær, der foreslås nedlagt som selvstændige r. 3. Fra 1. august 2011 undervises påulvkærn i fase Fra 1. august 2011 undervises påtornby ifase Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition. Skoledistrikt Tårs Skole -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Tårs. 2. Tårs s nye distrikt består af distrikterne fra følgende r: Lørslev og Tårs. 3. Fra 1. august 2011 undervises påtårs ifase Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition. Skoledistrikt Vrå Skole -fra 1. august 2011 etableresen ved navn Vrå. 2. Vrå s nye distrikt beståraf distrikterne fra følgende r: Løkken, Hundelev, Vrensted, Rakkeby, Vrejlev-Hæstrup og Vrå der foreslås nedlagt som selvstændige r.

14 3. Fra 1. august 2011 undervises påvrå ifase Fra 1. august 2011 undervises påløkken ifase Fra 1. august 2011 undervises påhundelev i fase Fra 1. august 2011 undervises påvrejlev-hæstrup ifase Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition Side 16. Skoledistrikt Højene Skole -fra 1. august 2011 etableres en ved navn Højene. 2. Højene s nye distrikt beståraf distrikterne fra følgende r: Bjergby-Mygdal, Astrup og Højene derforeslås nedlagt som selvstændige r. 3. Fra 1. august 2011 undervises påhøjene i fase Fra 1. august 2011 undervises påbjergby-mygdal ifase Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition. Skoledistrikt 6. Der fremsendes 2alternativer ihøringsmaterialet: 1. Skolerne Lundergård, Muldbjerg, Holmegård, Skallerup og Bagterp bibeholder deres gamle struktur iperioden fra 1. august 2011 til 1. august Der etableres en centerbestyrelse for de 4byr pr. 1. januar Skolerne Lundergård, Muldbjerg, Holmegård, Skallerup og Bagterp lægges pr. 1. august 2012 sammen til et center med fælles ledelse 3. Hver af følgende r indgår icentret med eget distrikt: Lundergård (incl. Skallerup), Bagterp, Holmegaard og Muldbjerg. 4. De fire byr udarbejder isamarbejde med forvaltningen iperioden fra 1. august august 2012 målsætning og implementeringsplan i henhold til den besluttede strukturændring 5. Fra 1. august 2012 undervises påmuldbjergn ifase 3 6. Fra 1. august 2012 undervises påbagterpn ifase Fra 1. august 2012 undervises pålundergårdn ifase Fra 1. august 2012 undervises påholmegaardn ifase Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition.

15 Side Fra 1. august 2011 sammenlægges Holmegaard, Skallerup og Lundergaard rsdistrikter. Der undervises ifaserne Der undervises på Lundergaard og Holmegaard. Holmegaard udfases, nårelevtallet giver mulighed herfor. 2. Fra 1. august 2011 undervises i faserne på Muldbjerg. 3. Fra 1. august 2011 undervises i faserne på Bagterp. 4. Resterende bygningeroverlades til Økonomiudvalgets disposition. Et flertal af Børne- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, at distriktsafgrænsningerne efterfølgende søges tilpasset iforhold til fremtidige r, nårdisse er endeligt besluttet. Iforhold til høringsmaterialet ændres distriktsnavnet på Ulvkær til Hirtshals distrikt. Flertallet af udvalget er meget bevidst om og hardrøftet, at der kan formuleres alternativer og ændringer til høringsmaterialet, og lægger vægt på, at der bliver mulighed forat synliggøre disse alternativer ihøringsprocessen. Pådenne baggrund oversender et flertal af Børne- og Undervisningsudvalget det udarbejdede materiale til økonomiudvalg og byråd med anbefaling af, at det sendes ihøring. Morten B. Jakobsen tager forbehold og stilleret ændringsforslag, der adskiller sig fra flertalsindstillingen således, at Astrup, Tversted, Mosbjerg, såfremt elevtallet er minimum 98. Tilsvarende foreslås, at fase 3rne med elevtal ifasen påminimum 60. Keld Emil Damsgaard tagerforbehold med følgende bemærkning: Jeg ergrundlæggende enig iat høringsfasen kan og skal ske påforvaltningensforslag med de af flertallet tilføjede bemærkninger. Jeg finder, at der skal struktureres efter de isagsfremstillingen nævnte 7principper. Der skal opdelesiflere distrikter, hvor områdebyer og desuden, Bindslev, såfremt det er økonomisk forsvarligt, også skal rumme fase 3. Dette tager såvelfaglige, økonomiske, planmæssige og kulturelle hensyn til vores kommune. Herunder skal det ihøringsfasen påpeges, at 2 byr samt Lendum, Vrejlev, Hundelev og Tornby også tydeligt er ispil iden endelige struktur. Økonomiudvalget, 22. juni 2010: Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra Børne- og Undervisningsudvalget følges, således at administrationens forslag med udvalgetssupplerende bemærkninger sendes ihøring.

16 Økonomiudvalget tilkendegiver, at det er målsætningen, at der tilvejebringes en økonomi, der dels sikrer, at der kan leveres det vejledende timetal fra august 2011, og dels sikrer, at gennemsnitsudgiften pr. elev ikke stiger påsigt. Side 18. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at det ihøringsskrivelsen tilkendegives, at alle r er i spil, og at der ønskes såbredt et beslutningsgrundlag som muligt, hvorfor flest muligt opfordres til at give deresmening til kende via høringssvar. Beslutning Morten A. Petersen stillede følgende ændringsforslag: Punkt 1&2foreslås udsat til Byrådets møde den 25. august 2010, subsidiært den 22. september 2010, med henblik på at få en bedre og bredere kvalificering af helhedsplanen for folken og dagpasningstilbuddene i. Her skal der indarbejdes etfokus påfølgevirkningerne ilokalsamfundene som planforslaget isin nuværende udformning vil ramme uantageligt hårdt. En mere bredspektret og opkvalificeret helhedsplan vil endvidere spare tid ihørings- og implementeringsfasen. Der peges specielt påfølgende punkter: 1. Samtlige r søges opretholdt, minimum som fællesr, d.v.s. fase 1, pasningstilbud og SFO. 2. Indtænkning af lokalborgerejerskab med en social dimension. 3. Det nuværende planforslagssparepotentiale er stærkt tvivlsomt. 4. Det nuværende planforslag strider mod kommuneplanens bystrategi samt strategiplan forudvikling af og idet åbne land. For dette forslag stemte: 2(Morten B. Jakobsen og Morten A. Petersen) Imod dette forslag stemte: 28 (Alle øvrige tilstedværende.) Morten B. Jakobsen stillede følgende ændringsforslag, der adskiller sig fra flertalsindstillingen således, at Astrup,Tversted, Mosbjerg, såfremt elevtallet er minimum 98. Tilsvarende foreslås, at fase 3rne med elevtal ifasen påminimum 60. For dette forslag stemte: 2(Morten B. Jakobsen og Morten A. Petersen) Imod dette forslag stemte: 28 (Alle øvrige tilstedeværende.). Økonomiudvalgets indstilling erherefter godkendt. Lilli Damsgaard Christensen deltog ikke imødet.

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Budget 2011 Børne- og Undervisningsudvalget

Budget 2011 Børne- og Undervisningsudvalget Budget 2011 Børn og Familie 17,4% Dagtilbud 23,1% Undervisning 58,4% PPR 1,2% I mio. kr. Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 1.099,693 1.084,821 1.068,940 1.060,395 Idegrundlag og vision og forvaltningsområdet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Fremtidens Skole - tillæg til rapport

Fremtidens Skole - tillæg til rapport Fremtidens Skole - tillæg til rapport Sagsnr. 10/27490 Sagsansvarlig Sagsfremstilling Løsningsforslag Jette Østergaard Efter at høringssvarene er indkommet til oplægget Forslag til en strategi for Fremtidens

Læs mere

Åben referat Børne- og Undervisningsudvalget Direktionssekretariat

Åben referat Børne- og Undervisningsudvalget Direktionssekretariat Åben referat Børne- og Undervisningsudvalget Direktionssekretariat Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 21.30 Mødested: Mødelokale e, 4. sal Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Referat fra møde i Landsbyforum den 29. august 2011

Referat fra møde i Landsbyforum den 29. august 2011 Referat fra møde i Landsbyforum den 29. august 2011 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Helle Jakobsen (Horne-Asdal) Jørgen Jensen (Bindslev) Kirsten Walther(Mosbjerg-Tolne) Per Harfeld, Byrådet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43. Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud.

Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud. Struktur på skole- og dagtilbudsområdet, 2009 NOTAT Direktøren Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud. Børne- og Undervisningsudvalget har i en række møder fra april

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. december kl. 13.00 Mødested: Hjørring egård Version: 1 Repræsentanter fra Tornby-Vidstrup MR deltager fra kl. 13.00.

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

36. Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje. Sagsfremstilling

36. Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje. Sagsfremstilling 36. Fremtidig organisering af Den Kommunale Tandpleje Sagsnr: 29.15.00-A01-1-12 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge Sagsfremstilling Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. april 2012, at Center

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021

SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 SKOLEBESTYRELSEN FOR FUNDER OG KRAGELUND SKOLER AFGIVER HERMED SIT HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGET SKOLESTRATEGI 2021 Indledningsvis vil vi gerne påpege, at skolebestyrelsen for Funder og Kragelund

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale B - 6 sal - Jobcentret - benyt

Læs mere

Ravnshøj Skole. 30. oktober 2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget Frederikshavn Kommune. Høringssvar vedr. nye navne på børneområdet.

Ravnshøj Skole. 30. oktober 2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget Frederikshavn Kommune. Høringssvar vedr. nye navne på børneområdet. Ravnshøj Skole 30. oktober 2014 Til Børne- og Ungdomsudvalget Frederikshavn Kommune Høringssvar vedr. nye navne på børneområdet. Bestyrelsen tager udvalgets forslag til efterretning. På bestyrelsens vegne

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Carsten Møller, Merethe Larsen, Anne Krøjer

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:55 Afbud: Børge Olsen Fraværende: Onsdag den 0710 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1. Udkast til Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Ole Kiil Jacobsen, Charlotte Groftved Ole Ibsen og Simon Calmar Andersen Den 27.

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard Bilag 1 Afsender Kort opsummering af høringssvar vedr. Skolestruktur pr. 1. juni 2011 Preben Leonhardt Ønske om opmærksomhed på oplistede punkter. Bl.a. faldende elevtal på Søholmskolen og Asgårdskolen,

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007

Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Att. : skolechef Arthur Corneliussen. Sæby d. 19. februar 2007 Vedr. skolestruktur i Frederikshavn Kommune. Med nærværende

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at tænke ovenstående i ombygningerne, der under alle omstændigheder skal foregå, i stedet for at gøre det efter. Høringssvar vedr. Forslag om at nedlægge Marielyst Skole og Høje Gladsaxe skole og oprettelse af en ny skole samt at nedlægge Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe Skolebestyrelsen på Høje Gladsaxe Skole

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 150 foreninger har fået tilskud for 2015 (151 foreninger i 2014) 2 af foreningerne er dog i løbet af 2015 blevet fusioneret med en anden forening.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17.30 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag Opsamling på hovedtræk i strukturforslag BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 Arbejdsgruppernes opgave Strukturarbejdsgrupperne har haft til opgave, at foreslå et strukturscenarium der skaber besparelse

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 6. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Camilla Barner- Christensen

Læs mere

Godkendelse: Udbud - Elektronisk nøglesystem

Godkendelse: Udbud - Elektronisk nøglesystem Punkt 5. Godkendelse: Udbud - Elektronisk nøglesystem 2015-041331 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender at et udbud vedrørende elektronisk nøglesystem til borgere med nødkald kommer

Læs mere

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune

Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Forslag til ny Skolestruktur i Frederikssund Kommune Høringsoplæg Opvækst og uddannelse juli 2007 Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Processen/formalia... 5 1.3 Lovgivningen... 6 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet.

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 6.11.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

Forslag til ÆNDRET SKOLESTRUKTUR i Næstved Kommune. Høringsmateriale. Oplæg til ændret skolestruktur i Næstved Kommune 1

Forslag til ÆNDRET SKOLESTRUKTUR i Næstved Kommune. Høringsmateriale. Oplæg til ændret skolestruktur i Næstved Kommune 1 Forslag til ÆNDRET SKOLESTRUKTUR i Næstved Kommune Høringsmateriale Oplæg til ændret skolestruktur i Næstved Kommune 1 2 Oplæg til ændret skolestruktur i Næstved Kommune Forord Byrådet vedtog mandag den

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

26. januar 1999 Purhus Kommune By1. Byrådets møde, tirsdag den 26. januar 1999, kl. 19.00 på rådhuset. Referat

26. januar 1999 Purhus Kommune By1. Byrådets møde, tirsdag den 26. januar 1999, kl. 19.00 på rådhuset. Referat 26. januar 1999 Purhus Kommune By1 Byrådets møde, tirsdag den 26. januar 1999, kl. 19.00 på rådhuset Referat Åbent møde: 95 tilhørere. Der var skriftligt spørgsmål fra Jens Peter Hansen, Hvidsten, og mundtlige

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Højrupgård Højrupgårdsvej 1 2625 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd

Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd Projekt Fælles ledelse Fælles bestyrelse Fælles pædagogisk Råd for synergien mellem Sparkær LBO og Mønsted Skole Beskrivelse af Fælles ledelse for den samdrevne institution Sparkær Skole og Mønsted Skole

Læs mere