Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret."

Transkript

1 Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Beviser for læring... 4 Læringsdybder og progression eksempler... 5 Gode spørgsmål at stille i forbindelse med dybdeforståelser... 5 Links til området: læringsdybde og progression + tomme dokumenter... 6 Elevens forforståelse... 6 Link til området: elevens forforståelse + tomme dokumenter... 7 Elevinddragelse / elevens egenvurdering... 7 Link til området: elevinddragelse / egenvurdering + tomme dokumenter... 7 Elevens egenvurdering i relation til sociale mål... 8 Link til området: elevens egen vurdering i relation til sociale mål + tomme dokumenter... 8 Læringsmakker eleven som læringsressource... 9 Links til området: læringsmakkere + tomme dokumenter... 9 Organisering af undervisningen... 9 Ugeplan et eksempel... 9 Periode planlægning Links til området: organisering af undervisningen + tomme dokumenter Eksempel på organisering Forældreinddragelse Links til området: forældreinddragelse + tomme dokumenter Inspiration til præsentation af VFL for forældregruppe Underviserens egenvurdering Links til området: underviserens egenvurdering + tomme dokumenter

2 Ideer til arbejdet med Vurdering for læring - VFL i praksis Præsentation Vi vil i det følgende præsentere forskellige modeller, som kan anvendes i forbindelse med det praktiske arbejde med VFL i klasserummet. Modellerne er illustreret i miniature og kan downloades til brug ved at følge de links, der refereres til efter hvert afsnit. Vi bestræber os på, at der dels vil være links til eksempler fra praksis dels vil være links til de tomme dokumentskabeloner. De enkelte links opdateres løbende med nye eksempler m.m. VFL i praksis skal ses / læses sammen med VFL pixi, hvor de enkelte begreber forklares yderligere. Læringsmål og kriterier Eleverne lærer bedre, når de forstår, hvad de skal lære, og hvad der forventes af dem. Det er derfor vigtigt, at lærere udvikler og kommunikerer tydelige mål for undervisningen og synliggør, hvilke kriterier / tegn, der skal opfyldes for at opnå det opstillede mål. Læringsmål Kriterier Jeg skal skrive en boganmeldelse 1. Hvem er forfatteren? 2. Hvad er bogens titel? 3. Hvor mange sider er bogen på? 4. Kig på illustrationer i bogen. Hvad er din mening om dem? Hvilken betydning har de for din læseoplevelse? 1. Sværhedsgrad: Skriv bogens lettal/lixtal. 2. Hvordan er forfatterens skrivestil? Spændende, kedelig, sjov, andet? 3. Hvornår foregår handlingen? 4. Hvem er hovedperson? 5. Nævn mindst 2 bipersoner? 6. Giv et kort referat af bogen 7. Hvor mange stjerner giver du bogen? Mål: at kunne fordybe sig i den individuelle bog og fastholde koncentrationen Kriterier: læse koncentreret finde beviser for miljøbeskrivelse finde beviser for personbeskrivelse finde beviser for fortællervinkelen Elevvurdering: Kan du finde ovenstående i din læste tekst: 2

3 Læringsmål: Tydelige mål - hvor skal vi hen? - Et eksempel Mål og kriterier - et eksempel fra faget idræt : 4-5 klasse Eleverne kan bevæge sig i løb i mindst 10 min. uden pause Kriterier: Jeg bevæger mig hele tiden Min puls er høj (svært ved at tale med kammerater) Jeg giver ikke op Jeg kan forklare hvorfor det er vigtigt, at jeg varmer mine muskler op inden jeg løber Fag: Matematik 6.kl. Navn: Dato: Trinmål: anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent Undervisningsmål Jeg kan regne med brøker Jeg kender sammenhæng mellem brøker, decimaltal og procent Kriterier Selvvurdering Lærervurdering Beviser/ forslag til forbedring 1. Jeg ved hvad en brøk er J J 2. Jeg kan finde fællesnævner J J 3. Jeg kan forkorte en brøk J J 4. Jeg kan forlænge en brøk J J 5. Jeg kan omskrive en brøk til procenttal J J 6. Jeg kan omskrive en brøk til et decimaltal J J 7. Jeg ved hvad forskellen er på ægte J J 8. Jeg kan finde en brøkdel af noget J J 9. Jeg kan lægge brøkker sammen J J Trafiklys liste for: Tjek om du har nået de læringsmål, som står til venstre og kryds af, om du er på grøn, gul eller rød Grøn cirkel: det kan jeg Gul cirkel: Jeg er på vej Fagområde: dansk skriftlig fremstilling Rød cirkel: Det kan jeg ikke Trafiklys liste for: Tjek om du har nået dit læringsmål og kryds af, om du er på grøn, gul eller rød Grøn cirkel: det kan jeg Gul cirkel: Jeg er på vej Rød cirkel: Det kan jeg ikke Mål: Jeg udtrykker mig mundtligt Læringsmål Kriterierfor målopfyldelse Jeg kan skrive en Jeg kan bygge teksten op med indledning, spændende fiktiv tekst i eventyrgenren midte og slutning Jeg kan anvende mindst 3 genretræk fra eventyrgenren Jeg kan skildre personerne og miljøet, de befinder sig i med brug af tillægsord Jeg kan bruge forskellige typer af ord som beskriver stemningen i min tekst Kriterier Jeg er aktiv i klasse- diskussioner Jeg kan holde en tydelig og inspirerende præsentation for en gruppe Jeg kan give tilbagemelding på en medelevs fremgang på en positiv og konstruktiv måde Jeg kan give et referat ud fra et nøgleord Bevis eller vejen videre Jeg kan være mere aktiv end jeg er Jeg bliver ofte lidt nervøs og kan nok øve mig lidt mere Det har jeg gjort mange gange jeg kunne klare mig med færre nøgleord end jeg plejer Læringsmål:,, Læringslarve, Læringslarve MÅL: Jeg kan bruge programmet Geogebra til at tegne og arbejde med geometriske figurer Kriterier: Jeg kan (grundlæggende/grøn) Finde og åbne Geogebra Slå gitter til/fra Slå koordinatsystem til/fra Lave trekant, firkant og cirkel og ændre farven på figuren Gemme mit arbejde et bestemt sted (fornavn1) Jeg kan (udvidet 1/rød) Lave en tegning med forudbestemte figurer (trekant, firkant, cirkel x2) Finde og markerer figurer i et billede eller fotografi (Ekstra) lave et billede med flere forskellige figurer et terningeslag bestemmer mængden af hver figur der skal indgå i billedet. Jeg kan (udvidet 2/gul) Spejle figurer i Geogebra Spejle en figur flere gang lave et stort mønster Link til området: læringsmål https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/laeringsmaal- og- kriterier 3

4 Beviser for læring I arbejdet med læringsmål søges beviser for egen læring. For at evaluere undervis-ningen er det essentielt, at man løbende søger beviser for, at der har fundet læring sted. Det vigtige er, at man vurderer og evaluerer ud fra læringsmål og kriterier. To ting, jeg er tilfreds med og en ting, jeg kan arbejde mere med 3, 2, 1 Tommel- metoden 3 ting jeg har lært 2 ting som var vanskeligt at forstå 1 ting jeg vil lære mere om Få elevene med på at udvælge og præsentere bevis for læring Jeg forstår, Jeg forstår ikke helt, Jeg forstår ikke, jeg trænger ikke til hjælp forklar mere jeg trænger til hjælp Skriv tre ting du lærte forrige time: Målskiven Trafiklys liste for: Tjek om du har nået dit læringsmål og kryds af, om du er på grøn, gul eller rød Grøn cirkel: det kan jeg Gul cirkel: Jeg er på vej Rød cirkel: Det kan jeg ikke Mål: Jeg udtrykker mig mundtligt Kriterier Jeg er aktiv i klasse- diskussioner Bevis eller vejen videre Jeg kan være mere aktiv end jeg er Jeg kan holde en tydelig og inspirerende præsentation for en gruppe Jeg bliver ofte lidt nervøs og kan nok øve mig lidt mere Jeg kan give tilbagemelding på en medelevs fremgang på en positiv og konstruktiv måde Jeg kan give et referat ud fra et nøgleord Det har jeg gjort mange gange jeg kunne klare mig med færre nøgleord end jeg plejer Link til området: beviser for læring 4

5 https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl-i-praksis/beviser-for-laering Læringsdybder og progression eksempler Ifølge John Hatties forskning er det af væsentlig betydning for elevens læringsudbytte, at der kan spores progression hos alle elever. Som lærer må man være bevidst om - og synliggøre overfor eleverne graden af dybdeforståelse, der efterspørges i det gennemgåede stof. Samtidig er det vigtigt at læreren sikrer, at alle elever udvikler sig og ved, hvad det deres næste skridt er. SOLO taksonomien Eks. på formuleringer 2 Overflade forståelse Eleven behersker usammenhængende Information f.eks. Formler Gloser Danmarks byer Nævne Definere Markere 4 Overflade forståelse Eleven kan: Identificere omskrive og anvende simple procedurer Behersker enkeltdele 7 Overflade forståelse + lidt dybdeforståelse Svar fokuserer på flere relevante træk, der er delvist samordnede. Meningen er delvist forstået. Beregne, Beskrive Skitsere 10 Dybde forståelse Enkeltdele kædes sammen med konklusioner - meningen er forstået. Forklare Analysere Anvende 12 Dybde forståelse Oplysninger, viden og færdigheder er analyseret, vurderet, og anvendt kreativt og korrekt. Perspektivere Diskutere Vurdere, Forske Overflade forståelse Overflade + lidt dybde Dybdeforståelse Nævne Definere Markere Beherske Understege Identificere Gengive Genkalde Beskrive Beregne Forklare Skitsere Formulere Med egne ord Fortolke Vælge Skelne Løse Udvælge Det innovative perspektiv - Undersøge - Udvikle - Eksperimentere - Finde frem til - Opdage Analysere Perspektivere Diskutere Vurdere Relatere Forklare Anvende Forskelle / ligheder Sammenligne Forudsige Kombinere Designe Producere Kritisere Overveje Gode spørgsmål at stille i forbindelse med dybdeforståelser (med afsæt i Blooms taksonomi / SOLO taksonomien) Refleksion på forskellige niveauer - eksempel på spørgsmål 1. At genkende og gengive fakta: Spørg eleverne, om de kan huske det, de har lært Hvem var? Hvad er? Hvornår er? Kan du nævne tre ting? Hvordan vil du beskrive? 2. At få forståelse frem Bed eleven om at udtrykke ideer med sine egne ord eller fortolke vigtige elementer i teksten for at gøre den mere forståelig Hvad mener vi med? Kan du forklare, hvad der sker? Kan du komme i tanke om? 3. At bruge kundskaber Bed eleverne om at bruge noget, de har lært i én situation, i en anden situation Hvad vil du bruge? Hvilke andre eksempler kan du finde? På hvilken anden måde kan du planlægge at? Hvilke fakta il du vælge for at vise? Kilde: Trude Slemmen (2009) Refleksion på forskellige niveauer 4. At analysere Bed eleverne om at dele fakta op i mindre dele, studere forståelsen af delene og hvordan de kan relateres til hinanden. Hvilke beviser kan du finde? Hvilke kendetegn? Hvilken information har du brug for, for at? Hvad betyder det her egentlig..? Hvilke konklusioner kan du drage af det? 5. Syntese Bed eleverne om at udvikle nye ideer, teorier, planer og at eksperimentere ud fra deres egen forståelse eller tankegang Hvordan vil du kunne udvikle..? Hvad tror du, er det rigtig at gøre i denne situation? Hvordan vil du teste? Hvis du kunne hvad ville du så gøre? 6. Vurdering Bed eleverne om at vurdere Hvad tænker du om? Hvor effektiv var det at? Kan du fortælle, hvad der er bedre og begrunde det? Hvordan ville du bevise eller modbevise? Hvad er din mening om? Kilde: Trude Slemmen (2009) 5

6 Links til området: læringsdybde og progression + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/laeringsdybder- og- progression Elevens forforståelse Det er vigtigt at bringe elevens forforståelse i spil. Som lærer er det vigtigt at kende / interessere sig for elevernes forståelse, læringsveje og akturelle læringsstrategier og hvor villige de er til at investere i læring. Før en lektion planlægges, må læreren vide, hvad en elev allerede ved og kan gøre. Dette sætter læreren i stand til at tilrettelægge lektionen, så eleven kan så bro over kløften mellem sin vuværende viden og forståelse og den viden og forståelse, osm er målet. ( John Hattie 2013 s. 74) Før Under Efter Elevens forforståelse - et eksempel Hvad skal jeg lære? Hvad ved jeg allerede om emnet? Hvad vil jeg gerne vide mere om? På hvilken måde kan jeg se, at jeg er på rette vej? Hvilke værktøjer og strategier bruger jeg hvorfor? Hvad kunne jeg tænke mig, at der blev gjort mere af? Hvad kunne jeg tænke mig, at der blev gjort mindre af? Er jeg på rette vej? På hvilken måde kan jeg arbejde videre? Hvad kan jeg nu i forhold til målene? Hvilke spor/beviser kan jeg finde? Hvad er gået godt/mindre godt? Hvad gjorde mit arbejde lettere? Kunne jeg have gjort noget på en anden måde? Er jeg blevet klogere? Hvad vil jeg gøre mere/mindre af i fremtiden VØL et eks. Det VED jeg om emnet Gysergenren er en genre, som handler om det uhyggelige Det ØNSKER jeg at vide mere om Findes der flere forskellige gysergenrer? Hvornår opstod genren? Det har jeg LÆRT Der findes forskellige gysergenrer; horror og thriller Gysergenren opstod i romantikken Der findes mange forskellige gysertræk, f.eks. Kan man anvende ydre og indre spænding, når man skal skrive en gyser 6

7 Link til området: elevens forforståelse + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/elevens- forforstaaelse Elevinddragelse / elevens egenvurdering Det er vigtigt, at eleverne kender kriterierne og ved, hvad de bliver vurderet ud fra, så vurderingen kan blive ensartet og retfærdig. Det er samtidig af væsentlig betydning for elevens læring, at de involveres og reflekterer over egen læring. På den måde øves eleverne i at tage ansvar for eget læringsudbytte. Elevens egenvurdering Elevens selvvurdering Bedømmelse af : Egen bedømmelse Lærerens bedømmelse Opførsel: Har du bidraget til den nødvendige arbejdsro? Har du været en god klassekammerat? Arbejdsindsats: Har du gjort det, du er blevet bedt om dvs. lyttet efter, når du skulle? Har du været aktiv og arbejdet med det, du blev bedt om? Udbytte: Har du nået målet? Jeg har nået mine mål fordi: Jeg ønskede at lærestoffet i dag Jeg ønskede at nå dagens mål Jeg var opmærksom Jeg tjekkede mine svar Jeg fandt ud af, hvorfor jeg ikke havde lavet det rigtigt Jeg har ikke nået mine mål fordi Jeg blev distraheret Læreren havde alt for travlt med de andre Det var for svært og jeg gav op Det var for nemt Jeg forstod ikke, hvad det var jeg skulle gøre Sæt Fag: Dansk Elevens navn: Mål: Elevinvolvering /egen forventning Fag: Dansk Elevens navn: Mål efter lektionen: Hvad var dagens mål: målfastsættelse / elevinddragelse Hvad ved jeg allerede om dagens mål? Jeg tror dagens mål er: Hvor meget energi vil jeg lægge i dagens mål Rigtig meget Meget let En hel masse En hel del En del Kender lidt til det Meget lidt Ret let Let Svært Ret svært Ret meget noget Ikke så meget Næsten ingen Intet Meget svært Ingen SÆT KRYDS Nåede jeg målet: Hvor meget energi lagde jeg i dagens mål Jeg nåede længere end det fastsatte mål En hel masse Målet er nået Ret meget Næsten nået noget Nogen- lunde nået Ikke så meget Slet ikke Næsten ingen Jeg kom ikke i gang Ingen SÆT KRYDS Link til området: elevinddragelse / egenvurdering + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/elevinddragelse- elevens- egenvurdering 7

8 Elevens egenvurdering i relation til sociale mål Elevens selvvurdering - socialt Jeg Altid Som regel Det må jeg arbejde mere med Kan tale, når jeg får ordet Bidrager til god arbejdsro Viser god indsats i timerne Behandler de andre elever pænt Holder de regler, der er aftalt Har god orden Møder præcist til timerne Selvvurdering af orden og opførsel Selvvurdering af orden og opførsel Her skriver du dit navn Altid Som regel Det må jeg arbejde mere med Jeg siger godmorgen til mine klassekammerater. Her skriver du dit navn Altid Som regel Det må jeg arbejde mere med Jeg kan hænge mit tøj på knagerækken. Jeg er en god ven. Jeg kan holde orden i mine ting. Jeg kan holde orden på min plads. Jeg kan række hånden op, når jeg vil sige noget. Jeg bidrager til god arbejdsro. Jeg behandler de andre elever pænt. Jeg møder præcist til timerne. Jeg stopper med at snakke, når læreren kommer ind i klassen. Jeg giver de andre arbejdsro. Jeg kan koncentrere mig på klassen. Jeg kan vente på, at jeg får ordet. Jeg går i gang med opgaverne af mig selv. Jeg gør mig umage med mit skolearbejde. Jeg deltager aktivt i timerne, fx. rækker hånden op. Jeg laver mine lektier, læser og husker mine bøger m.m. Jeg taler pænt til både børn og voksne. Jeg siger fra, hvis der er noget, jeg er træt af. Jeg stopper, hvis der er nogen, der siger stop til mig. Jeg kan finde på noget at lave i frikvartererne. Jeg kommer ikke med negative bemærkninger til mine klassekammerater. Link til området: elevens egen vurdering i relation til sociale mål + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/elevens- egenvurdering- i- relation- til- sociale- maal 8

9 Læringsmakker eleven som læringsressource I arbejdet med læringsmakkere øves eleverne i at vurdere hinanden (makkervurdering) men trænes samtidig i at reflekterer og forholde sig til sin egen læring Eleverne giver hinanden konstruktive tilbagemeldinger på det de har lavet ud fra de mål og kriterier, der er opstillet for dagens/timens arbejde. Det er vigtigt at tilbagemeldingen er konstruktiv og den skal pege fremad, så eleven kan udvikle sig. Trafiklys liste for: Tjek om du har nået dit læringsmål og kryds af, om du er på grøn, gul eller rød Kriterier Fortællingen er opdelt i begyndelse, midte og slutning Fortællingen har en spændingskurve og et højdepunkt Fortællingen har en hovedperson og en eller flere bipersoner Kammeratvurdering / læringsven Ja Godt x Næsten Nej Marker begyndelse, midt og slutning med 3 forskellige farver Ja godt Næsten Nej Ja godt Bevis Skriv 1-2 sætninger som er højdepunkt i fortællingen Næsten Nej Hvem er hovedpersonen? Hvem er bipersoner? Grøn cirkel: det kan jeg Gul cirkel: Jeg er på vej Rød cirkel: Det kan jeg ikke Egen Kriterier vurdering Jeg er aktiv i klasse- diskussioner Jeg kan holde en tydelig og inspirerende præsentation for en gruppe Jeg kan give tilbagemelding på en medelevs fremgang på en positiv og konstruktiv måde Jeg kan give et referat ud fra et nøgleord Kammerat vurdering Mål: Jeg udtrykker mig mundtligt Egen vurdering Kammerat vurdering Egen vurdering Kammerat vurdering Bevis eller vejen videre Jeg kan være mere aktiv end jeg er Jeg bliver ofte lidt nervøs og kan nok øve mig lidt mere Det har jeg gjort mange gange jeg kunne klare mig med færre nøgleord end Links til området: læringsmakkere + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/laeringsmakker- eleven- som- laeringsressource Organisering af undervisningen I forberedelsen af undervisningen arbejdes med afsæt i overordnede årsplaner, der tager sit afsæt i fagets fagmål. Med afsæt i fagmålene vælges relevante emner hen over året. Herefter udarbejdes periodeplaner med synlige læringsmål og kriterier for målopfyldelse. Samtidig gives et bud på, hvordan der kan arbejdes med løbende vurdering samt hvilke materialer, der kan tages i anvendelse. Med afsæt i periodeplaner udarbejdes ugeplaner som en yderligere bearbejdelse af periodeplanerne. Ugeplan et eksempel Elevens styringsdokument gennem ugen Mandag gennemgås alle mål og kriterier for ugen Ved opstart af timen mindes om ugemålene, og hvordan timen er knyttet til disse Vurdering af målopnåelse ved slutning af hver uge Alle lektier er direkte relateret til målene 9

10 Forældrene involveres i vurderingen (eleverne får hæftet hvor planerne er limet ind i med hjem, og de bruges til samtalen) Ugeplanen er lavet ud fra en periodeplan. En periodeplan kan f.eks. strække sig over ca. 7 uger, hvor den sidste uge er en opsamlingsuge, hvor eleverne evt. inddeles på små hold efter hvad de skal repetere. Organisering af timen: Mål og kriterier er altid synlige: Udpakkede mål på ugeplanen for alle fag til alle timer. De gennemgås ved timens begyndelse. Eleverne får om mandagen ugens plan for undervisningen med mål og kriterier. Det er elevens styringsdokument for ugens arbejde. 10

11 Mandag gennemgås alle mål og kriterier. Ugen igennem mindes eleverne om ugemålene og hvordan timens arbejde er knyttet hertil. Fredag vurderer eleven om målene er opnået. Vurderingsformen er synlig på ugeplanen. Eleverne ved på denne måde, hvad de skal lære og de bruger kriterierne aktivt. Om fredagen kan læreren give eleverne opgaver fra ugens arbejde, og på den måde vurdere om eleven kan stoffet. Periode planlægning Arbejdet med læringsmål Kompetancemål Mål for en periode Mål for en time i perioden Kriterier for må lo pnåe lse / vurderingskriterier Hvad sk al vi læ gge vægt på, når elevene vurderes? Elevarbeid / læringsaktivitet Hvad sk al el eve ne gøre for at vise sin læring Elevenes vurdering undervejs - Hvord an in vo lveres elevene i egen læring? Lærervurdering Hvord an gives tilbagemeldingen? Links til området: organisering af undervisningen + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/organisering- af- undervisningen Eksempel på organisering BEVÆGELSE og arbejde i stationer: Eleverne arbejder med et givent område i 4-6 stationer. 3-5 af stationerne skal være med kendte opgaver/stof. En station indeholder bevægelse øvelser med bevægelse. En station er LÆRERSTATION her læres noget nyt/svært og her er læreren. De andre stationer er selvkørende. MÅL: Jeg kan finde adjektiver i forskellige tekster og bruge dem i mit skriftlige arbejde. KRITERIER: Jeg ved hvad et adjektiv er. Jeg ved at adjektiver kan bøjes. Jeg ved hvordan adjektiver påvirker en tekst. 11

12 Eksempel: Fx dansk - Undervisning i adjektiver Lærerstation Grammatik træning i fx Skrivevejen Arbejdsstation Lav en reklametekst og beskriv produktet. Brug mange adjektiver. Læsestation Find adjektiver i læsestykket Skrivestation Opgaveark IT- station BEVÆGE Kast med bold og bøj adjektiverne Styringsdokument i f.eks. dansk, - et eksempel på praktisk arbejde i stationer. 12

13 Forældreinddragelse Forældrene er en væsentlig ressource for elevens læring. Ved at inddrage forældrene i læringsarbejdet bygges stillads om elevernes læring såvel i skolen som hjemme. Kriterier Selvvurdering Forældrevurdering Jeg læser i en bog hjemme hver dag eller næsten hver dag Jeg kan genfortælle det, jeg læser med mine egne ord Jeg læser med godt flow, når jeg læser højt Jeg kan skimme for at finde information i teksten Jeg kan læse og forstå en madopskrift eller en brugsanvisning Jeg læser som regel fordi, jeg har lyst til at læse Jeg kan genkender følge med person. i en film Og eller tv- program miljøbeskrivelser vha. underteksterne i teksten Jeg holder af at snakke om og diskutere bøger, jeg har læst Forældreinddragelse ja næsten Ikke endnu ja næ st en Ikke endnu Indbydelse til skolehjemsamtale/læringskonference Kære forældre Du/I indbydelse til at deltage i en læringskonference for xx den På konferencen bliver det muligt for dig/jer, xxog kontaktlæreren at mødes for at snakke om xx s læring i sidste halve år. ved selv meget om sin egen læring og har udvalgt nogle arbejder, som hun vil vise jer. Jeg glæder mig til at se dig/jer ved konferencen. Venlig hilsen Formålet med denne konference er at støtte dit barns læring ved At tale om styrker og områder, hvor der er sket forbedringer At se på og tale om eksempler på arbejde og opgaver At tale om områder, hvor dit barn har brug for at forbedre sig At fastsætte mål for det næste halve år At tale om, hvordan disse mål kan nås. Kilde: Vurderin g for lærin g i klasseru mmet; Trude Slemmen Eksempler på inddragelse Opsummeringsrapport for : Dette blev vi enige om på konferencen d.: Dette er gået virkelig godt : Det er nødvendigt at arbejde mere med: Mål for næste periode: Plan: skal hjælpe ved at : Forældre skal hjælpe ved at : Elevens underskrift Lærerens underskrift Forældrenes underskrift Links til området: forældreinddragelse + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/foraeldreinddragelse 13

14 Inspiration til præsentation af VFL for forældregruppe - se et eksempel på præsentation af VFL på nedenstående link (tekst fra Føvling / Hanne Marie) Underviserens egenvurdering Lærernes evne til at forholde sig refleksivt til egen undervisning mhp. forbedring af egen praksis er ifølge John Hatties forskning af afgørende betydning for kvaliteten af undervisningen og dermed elevernes læringsudbytte. Nedenfor præsenteres et eksempel på egen refleksion i form af et afkrydsningsskema. Egen refleksion og/eller løbende sparring med kollegaer om didaktiske spørgsmål, sikrer kvalitet og fokus i det pædagogiske arbejde. Selvvurdering vurdering FOR læring Vurder din egen praksis beviser på, at du allerede gør dette, eller forslag til, hvad du kan gøre for at forbedre Grøn : dette gør jeg godt, Gul : dette må jeg arbejde mere på, Rød : Dette er jeg ikke begyndt på endnu 1. Jeg ser vurdering som en naturlig del af undervisningen Bevis på/ forslag til forbedring 2. Jeg deler læringsmålene med eleverne før, de skal i gang med en opgaver 3. Jeg viser eleverne, hvad der kendetegner målopnåelse vha. eksempler og kriterier 4. Jeg giver eleverne tid til at reflektere, når jeg stiller spørgsmål i klassen 5. Jeg giver eleverne beskrivende tilbagemeldinger, som fokuserer på, hvad de kan gøre for at forbedre sig 6. Jeg giver eleverne mulighed for at vurdere sig selv i forhold til kriterier, som de selv har været med til at definere 7. Jeg giver eleverne mulighed for at tale sammen om læring og give hinanden tilbagemeldinger 8. Jeg bruger varierede vurderingsmetoder til at få information om elevernes kompetencer 9. Jeg bruger information om elevernes kompetence og færdigheder til at tilpasse undervisningen 10. Jeg involverer forældrene ud over forældresamtalen Links til området: underviserens egenvurdering + tomme dokumenter https://sites.google.com/a/vejenskoler.dk/vfl- i- praksis/underviserens- egenvurdering 14

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Styrkebaseret undervisning

Styrkebaseret undervisning Styrkebaseret undervisning Fokus på Rubrics Vejen Kommune 6. december 2013 Program 08.0000-08.10 Velkommen, intro og dagens program 08.10 09.10 På vej mod en ny Folkeskolereform Systemoverblik og lagringsmedier

Læs mere

Den læringsmålstyrede undervisning

Den læringsmålstyrede undervisning Den læringsmålstyrede undervisning Kravet i fremtiden er: 1. Diagnosticere læringsudbytte ud fra undervisningen. 2. Sætte mål for undervisningsforløb hvilke mål skal nås hvornår? 3. Opstille tegn for målopnåelse

Læs mere

Vurdering for læring. Hvor er jeg på vej hen? Hvordan kommer jeg derhen? Hvad er mit næste skridt?

Vurdering for læring. Hvor er jeg på vej hen? Hvordan kommer jeg derhen? Hvad er mit næste skridt? Vurdering for læring Hvor er jeg på vej hen? Hvordan kommer jeg derhen? Hvad er mit næste skridt? Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole Ordrenr.: Tryk: Vejen Kommune Udgivet: April 2015 2 Vurdering

Læs mere

Om at arbejde med mål. Odder 2015

Om at arbejde med mål. Odder 2015 Om at arbejde med mål Odder 2015 At sætte mål (og forventninger) Tre betingelser: 1. Folk skal føle en personlig forpligtelse for målet 2. De skal tro på at målet kan nås 3. Målet skal være så specifikt,

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

Sommeruni Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

Sommeruni Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback. Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Sommeruni 2015 Synlig læring, elevers læringskompetence og feedback Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Målet er.. at I har/kan: Kendskab til og viden om synlig læring og feedback, som redskab

Læs mere

Faglig relevans/kompetenceområder

Faglig relevans/kompetenceområder , Bjørn Ousland Fag: Dansk Målgruppe: 2.-4. klasse Billedbog:, Bjørn Ousland, Cappelen Damm AS, 2012 Faglig relevans/kompetenceområder Titlen kan opfylde mål inden for kompetenceområderne kommunikation,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

PÆDAGOGISK KOMPETENCEFORLØB - LEDERKURSUS

PÆDAGOGISK KOMPETENCEFORLØB - LEDERKURSUS PÆDAGOGISK KOMPETENCEFORLØB - LEDERKURSUS OPGAVESÆT TIL LEDERKURSUS 2 OCTAVIA, ROSKILDE KOMMUNE 9. marts 2016 Frydendalsalle 8 3450 Allerød +45 3110 1441 nikolaj@trautner.nu NOTER TRAUTNERS 6 TRIN TIL

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning på Privatskolen er udført på følgende måde. 1. Lærerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj

Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Fokus på læringsmål i undervisningen: målpilen som værktøj Introduktion Den nye folkeskolereform stiller skarpt fokus på målstyret undervisning og læring. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid kan finde forskelle og ligheder i de læste tekster

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mål og tegn på læring

Inspiration til arbejdet med mål og tegn på læring Inspiration til arbejdet med mål og tegn på læring Denne tekst er tænkt som en inspiration til det pædagogiske personale i dagtilbud og deres fælles og systematiske arbejde med at sætte mål og identificere

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Workshop om læringsmål for undervisere i fagbevægelsen. 23.Maj 2017

Workshop om læringsmål for undervisere i fagbevægelsen. 23.Maj 2017 Workshop om læringsmål for undervisere i fagbevægelsen 23.Maj 2017 CHRISTIAN BRO KONSULENT VED DAFOLO Program 1. Velkomst Workshoppens læringsmål og jeres udgangspunkt for workhoppen 2. Oplæg om målstyret

Læs mere

MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis.

MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis. MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis. SKOLEN VED NORDENS PLADS 2015 Frydendalsalle 8 3450 Allerød +45 3110 1441 nikolaj@trautner.nu www.trautner.nu VELKOMMEN side 1 Kære dig! Nu er der

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk

Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Hvis du har brug for nogle simple øvelser, der sætter fokus på den enkelte lærers egen praksis, så er der et par forslag her! Har du brug for flere så skriv til Helle på hj@nagym.dk Her er udvalgt tre

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Undervisningsforløb. - Eventyr i en modtageklasse. Baggrund for forløbet:

Undervisningsforløb. - Eventyr i en modtageklasse. Baggrund for forløbet: Undervisningsforløb - Eventyr i en modtageklasse Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Pædagogisk praksis i skolen. Differentiering i fagene Onsdag den 30/ kl

Pædagogisk praksis i skolen. Differentiering i fagene Onsdag den 30/ kl Pædagogisk praksis i skolen Differentiering i fagene Onsdag den 30/09-2015 kl. 09.00-16.00 Præsentation Læs mere på www.leneheckmann.dk Eller på www.facebook.com/leneheckmann mail@leneheckmann.dk Indhold

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv.

Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv. 1 Dokumentation fra vores indsatsområde Science: Vaden: Vi fordyber os i nærområdet Vaden og undersøge naturfænomener og liv. 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013.5-5 Sprog Dagtilbuddets

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold

Årsplan i dansk for Klasse 34 skoleåret 2014-2015 Signe Søe Kongsvold Klasse 34 har 9 lektioner dansk ugentligt. Derudover er der 30 minutters læse- eller skrivebånd dagligt. Aktiviteterne i læse- og skrivebånd kan ses herunder: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læsebånd

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Vurdering for læring i klasserummet

Vurdering for læring i klasserummet Vurdering for læring i klasserummet Når man fokuserer på elevernes læringsproces via mål, vurderingskriterier, selvvurdering og kammeratvurdering, styrker det læringen. Eleverne får et godt redskab til

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni Link til kursusmappe

Målstyret læring. Sommeruni Link til kursusmappe Målstyret læring Sommeruni 2015 Link til kursusmappe http://llk.dk/6l94tt Morgenmad (08.00 8.30) Introduktion (08.30 8.50) Præsentation Læringsmål m.m. Målstyret læring (08.50-09.35) Cirkeløvelse Gennemgang

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 1 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 2 Mål for dagen: At se og diskutere konkrete bud på rammesætning af spilleregler

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf. 3386 2200 Hotel-og Restaurantskolen er en uddannelsescampus, der udbyder uddannelser

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015

De gode læringsmål. Konference for UVM den 06. maj 2015 De gode læringsmål Konference for UVM den 06. maj 2015 Kompetencehuset LeneHeckmann.dk Lene Skovbo Heckmann CVR: 32 90 84 97 Avedøregårdsvej 74, 2650 Hvidovre Tlf.: 0045 28947944 E-mail: mail@leneheckmann.dk

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb

8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb 8:30-14:30 Sproglig udvikling Kort aktivitet Planlægning af undervisningsforløb Fremlæggelse af undervisningsforløb Kaffepause 10:00-10:15 Frokost 12:15-13:00 Kaffepause 13:45-14:00 SPROGLIG UDVIKLING

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Læreplan Mat 3. Uge Forløb: Areal og koordinatsystem

Læreplan Mat 3. Uge Forløb: Areal og koordinatsystem LÆRINGS MÅL LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Areal: Det er længe siden, vi har berørt området, og eleverne har derfor brug for en grundig genopfriskning af arealets størrelse/betydning. Eleverne har kort tid forinden

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere