Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel"

Transkript

1 OPLÆG: Udvidelse af rute / aften/weekend eller som alternativ telekørsel Indledning Siden ændringerne i forbindelse med køreplanskiftet i 2010 er aften- og weekendbetjening på rute - af og til blevet rejst af forskellige interessenter på ruten. Det bemærkes, at en borgergruppe i Rolfsted har holdt møde med FynBus i september På initiativ fra Nyborg Kommune har der været afholdt et indledende møde mellem repræsentanter for de 4 kommuner med henblik på, at finde løsninger til en øget service på den fælleskommunale rute / aftenen og weekend. FynBus er blevet bedt om at udarbejde et oplæg, så kommunerne kan tage stilling til om det er en service de vil tilbyde. I dette oplæg beregner FynBus alternative løsningsmodeller på forsøgsordning: 1. 4 faste afgange på strækningen Odense Ørbæk Svendborg (hverdagsaften, lørdag og søndag) 2. 4 faste afgange på strækningen Ørbæk Odense (hverdagsaften, lørdag og søndag) 3. Telekørsel ordning på strækningen Odense - Ørbæk Rute - FynBus forslag (bilag 2) til udvidelse på rute / om aftenen er taget udgangspunkt i muligheden for borgere at deltage i et kulturelt tillbud i Odense (fx biograf, Odense Teater, koncerter, til middag hos venner etc.) samt retur sidst på aftenen. I weekenden er turene fordelt hen over dagen, så der er mulighed for indkøb formiddag/middag, eller deltage i kulturelle tilbud i løbet af dagen og komme retur senest omkring kl Tiderne i køreplanforslaget er ikke endegyldige, men blot et forslag der skal kvalificeres. Økonomi Udgifterne til køreplanforslag 1, fremgår af tabel 1. FynBus vurderer at udvidelse af rute / med 4 afgange hverdagsaften og 4 afgange lørdag og søndag mellem Odense og Svendborg giver et merforbrug på ca timer/år svarende til ca. 2 mio. pr. år fordelt på de 4 kommuner. FynBus Planlægning SJ / SB OPLÆG 10. februar 2015

2 Tabel 1: Kommunefordelte udgifter ved udvidelse af rute / Kommune Fordeling i % Timer Kr. Odense Faaborg-Midtfyn Nyborg Svendborg I alt Ønsker Svendborg ikke at være med i løsningen, vurderes prisen for de 3 øvrige kommuner at forbliver uændret, se tabel 2. Tabel 2: Kommunefordelt udgifter ved udvidelse af rute Odense - Ørbæk Kommune Fordeling i % Timer Kr. Odense Faaborg-Midtfyn Nyborg Svendborg I alt Det nuværende driftsomfang blev besluttet af de 4 kommuner på baggrund af passagertallene, der er vist i bilag 1. Tallene er fra efteråret 2009, og driftsomfanget blev justeret med køreplanskiftet i Det er vanskeligt at forudsige, hvad efterspørgslen faktisk vil være, hvis buskørsel indføres igen. Til beregning af indtægterne er derfor taget udgangspunkt i passagertal fra tabellerne i bilag 1, ud fra passagertal i de timebånd køreplanforslaget er opbygget på. Ejerne af ruten har besluttet, at indtægterne deles i samme forhold som udgifterne. Passagertal og indtægter fremgår af tabel 3. Tabel 3: Kommunefordelte passagertal og indtægter ved udvidelse af rute / Dage ODK FMK NYK SVK Sum Hverdage Lørdage Søndage I alt Indtægter Indtægterne er beregnet ud fra 14,83 kr. pr. rejse, der er den gennemsnitlige indtægt i FynBus ruteregnskab for rute / i Ved at sammenholde tabel 1 og tabel 3 ses at det samlede nettounderskud er 1,6 mio. kr. ved udvidelse på de trafiksvage tidspunkter. Det svarer til en selvfinansieringsgrad på 16 %. I 2013 var rutens selvfinansieringsgrad 48 %. Side 2 / 7

3 Telekørsel I forbindelse med et udredningsarbejde i samarbejde mellem Nyborg Kommune og FynBus er der tidligere lavet et forslag til telekørsel (bilag 3). Konceptet er det samme som bruges til betjening af færgen på Langeland, når kunderne skal rejse mellem Spodsbjerg - Svendborg. I stedet for fast rutekørsel skal kørslen bestilles, så der kun køres ad ruten, hvis der faktisk er passagerer. TeleRuten foreslås opbygget stoppestedsbaseret, så kunderne må finde vej til stoppestedet præcis ligesom, hvis det var bussen der kørte. FynBus vurderer, at en Tele Rute kunne være en relevant løsning ud fra de beskedne passagertal, der fremgår af bilag 1. Da Svendborg Kommune har et veludbygget telekørselstilbud, og rejserne på ruten på ydertidspunkterne i 2009 overvejende var, er der ikke foreslået telekørsel på hele rute, men kun på den del, der betjener Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. Analogt til køreplanen for bussen foreslås kørsel mellem Odense og Ørbæk med 4-5 ture: Kl hverdagsaften Kl weekend Det foreslås, at der køres til Rosengårdcentret med en køreplan, der giver mulighed for omstigning til bybusserne. I Odense Kommune vil kørsel på ydertidspunkterne supplere en bybusbetjening der eksisterer i forvejen (rute 81-83) og derfor kun erstatte et lidet benyttet telekørselstilbud i Birkum, da FynBus antager, at Odense Kommune ikke vil konkurrere med sit eget bybussystem. Det estimeres derfor, at langt størsteparten af de rejser tabel 3 angiver for Odense ikke vil benytte et telekørselstilbud. Hvis der tages udgangspunkt i rejselængder og benyttelse på strækningen Spodsbjerg Svendborg er den gennemsnitlige nettoudgift pr. rejse ca. 180 kr. i FynBus forventede regnskab Side 3 / 7

4 Ud fra den gennemsnitlige nettoudgift kan et baselinebudget opstilles som vist i tabel 4: Tabel 4: baselinebudget for telekørsel Odense FMK Nyborg Sum hverdage lørdage søndage pr. uge rejser pr. år udgifter pr. år 0,1 1,4 3,8 5,3 0,0 4,3 11,8 16,0 0,0 2,8 6,0 8,8 0, ,5 51, Byrdefordelingen der ligger til grund for budgettet tager udgangspunkt i, at ejerne betaler for kunder, der vil til eller fra et stoppested i den enkelte kommune for Odense Kommunes vedkommende fra stoppestederne ved Tingkærskolen og videre mod Ørbæk. Det vil sige, at hvis en kunde vil til eller fra Ferritslev, er det Faaborg-Midtfyn kommune, der betaler rejsens skattefinansierede del. FynBus bemærker, at tallet naturligvis er et skøn og budgetsikkerheden for telekørsel er betydeligt mindre end for rutekørsel. Desuden bemærkes, at lokale rejser i hhv. Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommune allerede i dag kan foretages med de lokale telekørselstilbud. Som nævnt kender FynBus ikke efterspørgslen, og FynBus foreslår derfor, at en evt. ordning etableres som et forsøg. Det foreslås, at periodekort og DSB-rejsehjemler kan benyttes på samme vilkår som i det fælles telekørselskoncept. Kontanttaksten foreslås svarende til bussernes niveau, så en tur fra Ørbækområdet til Odense koster 50 kr. og en tur fra Ferritslev koster 30 kr.. Side 4 / 7

5 Bilag 1. Gennemsnitlige passagertal 2009 Hverdage Gennemsnitlig påstiger på rute - Odense - Svendborg Kommune -> Odense FM Nyborg Svendborg Sum Odense FM Nyborg SVK Zone -> Dagtype Rute Time 00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,2 0,5 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,4 0,9 05 5,7 1,0 0,8 1,7 0,0 0,6 1,2 0,0 1,0 0,3 0,2 12,3 6,7 0,8 3,5 1,4 9,4 1,7 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 11,7 11,1 0,0 0,2 0, ,1 1,0 4,5 3,3 0,0 5,3 3,0 2,3 3,2 1,4 0,2 40,2 17,1 4,5 11,6 7,1 18,1 4,8 5,1 2,6 0,0 1,5 1,0 0,6 1,7 0,6 0,2 1,4 37,3 22,9 5,1 5,6 3,8 07 8,2 4,8 2,4 0,0 0,0 0,4 0,3 6,4 12,0 2,5 1,8 38,7 13,0 2,4 0,7 22,7 104,8 10,4 4,4 8,0 0,0 15,5 2,7 0,5 3,3 10,3 1,3 5,7 166,6 115,2 4,4 26,6 20, ,5 4,2 3,2 2,6 0,0 2,0 0,8 0,7 0,4 0,2 14,7 43,0 18,7 3,2 5,3 15,9 11,7 2,9 2,3 1,2 0,0 2,9 0,2 0,5 1,3 4,7 0,4 1,5 29,4 14,6 2,3 4,7 7, ,9 2,4 1,6 1,4 0,0 2,4 0,9 1,3 3,0 1,1 2,2 31,1 17,3 1,6 4,7 7,6 12,7 1,9 1,0 1,9 0,0 1,6 0,0 0,2 0,2 1,0 0,0 1,0 21,3 14,6 1,0 3,6 2, ,0 2,4 1,3 0,4 0,0 1,1 0,3 3,2 1,5 0,2 3,2 26,4 15,4 1,3 1,7 8,1 11,5 0,9 0,8 0,4 0,0 1,0 0,1 0,0 0,4 0,9 0,1 1,2 17,0 12,4 0,8 1,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0, ,5 2,6 0,8 0,3 0,0 0,7 0,3 0,7 1,7 1,0 1,4 27,7 21,1 0,8 1,2 4,7 18,9 3,8 0,6 0,3 0,0 1,0 0,1 0,1 0,2 1,0 0,1 2,4 28,2 22,7 0,6 1,3 3,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0, ,4 8,9 1,8 0,6 0,0 0,7 1,7 2,4 1,9 1,6 4,3 44,2 29,3 1,8 3,0 10,1 29,0 1,2 0,7 0,3 0,0 1,1 0,2 0,2 0,4 1,9 0,2 6,4 41,4 30,2 0,7 1,7 8,8 6,8 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 7,5 7,1 0,4 0,0 0,0 Hverdage 13 35,5 6,5 1,1 0,5 0,1 2,6 2,0 0,9 2,0 1,1 4,0 56,0 42,0 1,1 5,1 7,9 27,7 1,1 2,1 0,2 0,0 1,2 0,6 0,1 0,5 1,9 0,3 9,7 45,2 28,8 2,1 2,0 12,4 23,2 1,3 1,0 0,3 0,0 0,4 26,0 24,5 1,0 0,6 0, ,3 0,8 2,0 0,6 0,0 1,8 4,1 4,3 2,5 3,3 9,7 52,3 24,1 2,0 6,5 19,7 25,4 3,2 3,7 0,9 0,1 1,6 1,0 0,1 0,7 1,6 0,1 9,9 48,0 28,6 3,7 3,6 12,2 29,4 1,7 0,9 0,3 0,0 0,9 33,0 31,0 0,9 1,2 0, ,6 1,0 1,7 0,4 0,0 3,1 0,5 4,8 2,6 1,6 9,5 53,6 29,5 1,7 3,9 18,5 25,1 1,4 1,2 0,3 0,0 1,8 0,0 0,1 0,3 1,0 0,0 8,5 39,5 26,5 1,2 2,2 9,7 19,1 0,9 0,8 0,4 0,0 0,6 21,7 20,0 0,8 0,9 0, ,6 1,5 1,3 0,5 0,0 1,6 0,6 2,6 4,6 1,0 8,2 46,3 26,1 1,3 2,6 16,4 18,7 2,0 1,0 0,4 0,0 1,9 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 8,6 33,3 20,7 1,0 2,5 9,2 3,7 0,3 0,8 0,4 0,0 0,5 5,6 4,0 0,8 0,8 0, ,4 0,2 1,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,7 1,7 0,3 2,7 19,6 12,6 1,0 0,8 5,3 12,8 1,2 1,0 0,2 0,0 1,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 0,3 17,1 13,9 1,0 1,4 0,8 18 0,3 1,1 0,4 0,3 0,0 1,1 0,2 1,9 1,9 0,6 2,1 9,7 1,4 0,4 1,6 6,4 16,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 16,7 16,5 0,0 0,2 0, ,2 0,6 0,6 0,1 0,0 1,0 0,1 0,6 0,9 0,1 3,2 21,3 14,8 0,6 1,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,8 1,4 0,0 0,0 0,1 1,3 20 4,8 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 1,4 0,0 2,7 9,5 4,9 0,0 0,4 4,3 7,7 0,7 0,6 0,3 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 10,7 8,4 0,6 0,8 0,9 21 8,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 9,5 8,7 0,1 0,0 0,8 3,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,7 4,0 0,2 0,0 0,5 22 0,1 0,4 0,4 0,3 0,0 0,5 0,1 0,3 1,0 0,1 0,8 3,9 0,5 0,4 0,9 2,1 23 4,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 sum køreplanforslag 38,0 1,4 3,8 14,6 I alt 57,7 Side 5 / 7

6 Lørdage Gennemsnitlig påstiger på rute - Odense - Svendborg Kommune -> Odense FM Nyborg Svendborg Sum Odense FM Nyborg SVK Zone -> Dagtype Rute Time 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 00 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 5,5 4,8 0,0 0,8 0,0 01 5,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 02 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 06 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 1,0 0,0 0,0 3,8 1,0 1,0 0,5 1,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 07 8,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 9,3 8,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 1,0 3,5 0,0 0,0 1,3 2,3 08 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 3,3 2,0 0,0 0,5 0,8 5,3 1,3 3,0 0,8 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 13,3 6,5 3,0 2,8 1,0 09 8,8 2,0 0,5 2,0 0,0 1,0 1,3 0,8 1,8 0,0 0,8 18,8 10,8 0,5 4,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,0 3,3 0,0 0,8 2,0 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 3,3 0,0 1,3 10,5 4,0 0,0 1,0 5,5 11,0 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 15,8 12,0 1,5 2,0 0, ,8 1,3 1,3 0,5 0,0 1,8 1,0 0,5 0,5 0,3 1,0 18,8 12,0 1,3 3,3 2,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 2,3 0,0 1,5 9,0 4,5 0,0 0,8 3,8 Lørdag 12 1,8 1,0 0,0 0,8 0,0 0,3 0,5 0,3 0,3 0,0 1,5 6,3 2,8 0,0 1,5 2,0 11,8 1,3 0,8 1,0 0,0 0,8 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 1,3 17,5 13,0 0,8 2,0 1, ,3 0,3 1,3 0,5 0,0 2,0 0,5 1,8 0,3 0,3 2,0 27,0 18,5 1,3 3,0 4,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,3 10,8 7,3 0,0 1,0 2,5 14 4,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 3,5 9,0 4,3 0,0 0,5 4,3 17,5 0,8 1,3 1,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 23,5 18,3 1,3 2,5 1, ,8 0,5 1,5 0,0 0,0 1,5 0,8 4,0 0,0 0,3 1,8 25,0 15,3 1,5 2,3 6,0 4,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 3,0 9,3 4,3 0,0 1,3 3,8 16 6,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,5 0,0 2,0 11,3 6,3 0,0 1,5 3,5 16,0 1,8 2,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 2,3 0,0 0,5 24,0 17,8 2,0 1,5 2, ,3 0,5 2,3 0,5 0,0 1,5 0,8 0,8 0,5 0,0 0,5 20,5 13,8 2,3 2,8 1,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 6,5 5,3 0,0 0,3 1,0 18 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 3,0 0,0 2,3 11,0 5,3 0,0 0,3 5,5 2,8 0,0 1,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 5,3 2,8 1,3 0,8 0,5 19 6,8 0,5 0,3 0,3 0,0 1,0 0,5 0,3 1,0 0,5 1,3 12,3 7,3 0,3 1,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 1,3 5,0 3,0 0,0 0,3 1,8 20 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8 0,3 0,5 2,5 5,5 1,3 0,0 0,3 4,0 12,5 0,5 1,5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 16,5 13,0 1,5 0,8 1,3 21 0,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,8 1,0 0,8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 2,3 0,0 0,8 6,8 3,0 0,0 0,8 3,0 22 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,3 1,3 0,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 5,0 1,3 1,8 0,0 23 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,5 1,8 0,0 0,5 0,3 sum køreplanforslag 53,5 4,3 11,8 18,0 i alt 87,5 Side 6 / 7

7 Søndage Gennemsnitlig påstiger på rute - Odense - Svendborg Kommune -> Odense FM Nyborg Svendborg Sum Odense FM Nyborg SVK Zone -> Dagtype Rute Time 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 00 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 01 5,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 07 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,3 0,0 0,0 0,5 08 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,3 3,0 0,0 0,0 0,3 09 5,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 7,0 5,3 0,0 0,5 1,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,5 3,3 0,0 0,0 1,3 10 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 2,0 5,0 2,0 0,0 0,8 2,3 0,8 1,8 1,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,8 2,5 1,3 0,5 0,5 11 7,3 1,0 1,8 0,5 0,0 0,3 2,0 0,3 0,5 0,0 0,0 13,5 8,3 1,8 2,8 0,8 2,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 12 1,8 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,0 4,0 1,8 0,0 1,3 1,0 Søndag 8,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 1,8 11,8 8,0 1,0 0,3 2,5 13 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 2,0 1,3 0,8 1,3 0,0 1,0 0,5 0,3 0,3 1,0 0,0 2,3 10,5 3,3 0,8 3,0 3,5 14 5,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 6,0 5,3 0,0 0,0 0,8 5,0 1,8 1,3 0,3 0,0 1,5 0,8 0,0 0,0 0,8 0,3 1,0 12,5 6,8 1,3 2,5 2,0 15 9,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,8 0,3 0,0 0,5 0,0 2,3 14,3 9,5 0,5 1,5 2,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 16 3,0 1,5 1,5 0,5 0,0 1,5 0,0 0,0 2,5 0,8 2,3 13,5 4,5 1,5 2,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 7,8 1,3 0,5 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 11,0 9,0 0,5 1,0 0,5 14,3 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,8 0,3 0,0 0, ,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,5 13,0 11,0 0,3 0,0 1,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,8 19 0,8 0,3 0,8 0,5 0,0 0,8 0,0 0,8 0,5 0,3 0,8 5,3 1,0 0,8 1,3 2,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 3,5 2,8 0,0 0,3 0,5 20 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 5,8 0,3 0,5 0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 0,5 1,8 0,8 21 5,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,3 7,8 6,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,3 1,8 0,0 0,3 0,3 22 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 0,3 sum køreplanforslag 32,0 2,8 6,0 4,3 Side 7 / 7

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Status Forsøg med rute 23 til Morud.

Status Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 4. juli 2013 PLAN Status Forsøg med rute 23 til Morud. EKL Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening mellem

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Oprettet: 20. Januar, 2010 20:49 af Erik Olesen Sinaivej 13. Sandholt Lyndelse

Oprettet: 20. Januar, 2010 20:49 af Erik Olesen Sinaivej 13. Sandholt Lyndelse Rute 2: Ringe-Boltinge-Espe-Snarup-Krarup-Lyndinge Oprettet: 1. Marts, 2010 09:20 af Heidi Christensen Hej Fynbus Vi vil gerne høre om det er muligt at lave en ændring til busrute/lokalrute 2 i Ringe.

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Mobilitet og urbanisering

Mobilitet og urbanisering Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -

Læs mere

Business case Teleløsninger

Business case Teleløsninger FynBus 23. november 2009 PLAN SJ Indholdsfortegnelse. Business case Teleløsninger 1 Indledning. 2 2 Rutekørsel. 2 3 Principper for telesystemer. 2 3.1 kørsel. 3 3.2 kørsel. 3 4 Sammenligning af udgifter.

Læs mere

Notat Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009

Notat Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009 FynBus 22. maj 2009 Plancentret Journalnr. 200905-2579 JGH Notat Endeligt forslag til justering af den regionale køreplan fra september 2009 Indledning Da nettoomkostningerne til den nuværende regionale

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Notat Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009

Notat Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009 FynBus 3. marts 2009 Plancentret JGH Notat Oplæg til justering af den regionale køreplan fra sommeren 2009 Indledning Da nettoomkostningerne til den nuværende regionale buskørsel i perioden 2008, 2009

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg

Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg FynBus 1. maj 2012 PLAN SJ Notat Status på økonomi, køreplaner og udbud i Svendborg Indledning Udvalget for Kultur og Plan i Svendborg Kommune har behandlet forslag til kollektiv trafikplan på møder den

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent)

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) FynBus 2. marts 2012 PLAN SAZ/sj Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) Baggrund. FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Statusrapport for 1 fase. Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt

Statusrapport for 1 fase. Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt Statusrapport for 1 fase Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt November Udarbejdet af Margit Just og Mette Winther Acadresag 13/10955 1 Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for er

Læs mere

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne:

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne: BILAG 2 Tilpassede regionale køreplaner På hovedstrækningerne i Odense kører der både bybusser og regionalbusser. Ved at takte køreplanen i perioden 13.30-17.30 på hverdage, vil antallet af afgange kunne

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSLEV TARUP ROLFSTED FERRITSLEV... 2 ÅRSLEV NR. LYNDELSE DØMMESTRUP NR. SØBY FRELTOFTE... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSLEV TARUP ROLFSTED FERRITSLEV... 2 ÅRSLEV NR. LYNDELSE DØMMESTRUP NR. SØBY FRELTOFTE... 4 INDHOLDSFORTEGNELSE: RUTEKØRSEL SKOLEDAGE ÅRSLEV TARUP ROLFSTED FERRITSLEV...... 2 ÅRSLEV NR. LYNDELSE DØMMESTRUP NR. SØBY FRELTOFTE... 4 RUTEKØRSEL AFTENRUTE ÅRSLEV TARUP ROLFSTED FERRITSLEV NR. LYNDELSE

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning

Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning FynBus 04. november 2009 PLAN EKL/SJ Notat Rutenettet, den konkrete udmøntning Region Syddanmark har i brev af 1. oktober anmodet om den konkrete udmøntning af regionens bestilling. De rutemæssige forhold

Læs mere

Titel: Dialogforum Kollektiv Trafik møde 28. januar 2016 Resumé:

Titel: Dialogforum Kollektiv Trafik møde 28. januar 2016 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogforum Kollektiv Trafik møde 28. januar 2016 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

FynBus januar Notat. Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P

FynBus januar Notat. Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P Sammenfatning Notat Evaluering (3) af Pendlerbussen 810P I august 2010 startede rute 810P som en forsøgsrute efter opfordringer ansatte ved Syddansk Universitet (SDU). Rute 810P kører fra Rudkøbing via

Læs mere

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012.

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 21. Juni 2012 Passagertal og indtægter i bybusserne Kollektiv Trafik

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Busbanden brugerundersøgelse

Busbanden brugerundersøgelse Busbanden brugerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført i tiden 30. november 20. december 2011 og 10. februar 23. februar 2012. Fakta om undersøgelsen Bag undersøgelsen står Busbanden 5462, et udvalg

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg 1. Fremtidig trafikering - samdrift med den statslige strækning Den fremtidige trafikering forudsætter,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen. NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i

Læs mere

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Der har været en række klager over dårlig sammenhæng i køreplanerne mellem linje 315 og 230R på Hornsherred. For linje 318 har der endvidere været klager over for

Læs mere

Notat. Forventet 2015 og budget 2016

Notat. Forventet 2015 og budget 2016 FynBus 4. juni Bilag 1.1 Indhold Notat og budget Indledning... 2 Busdriften inkl. telekørsel... 3 Hovedtal... 3 Busruter... 4 Kørselsomfang... 4 Bruttoudgifter... 5 Passagerudvikling... 7 Passagerindtægter...

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere