Lager: Minimum 96Kbytes frit lager. Emne. Rckalk til PICCOLINE, rel PICCOLINE IIIfOIMtIOII Pakkebeskrlvense g. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lager: Minimum 96Kbytes frit lager. Emne. Rckalk til PICCOLINE, rel. 1.3. PICCOLINE IIIfOIMtIOII Pakkebeskrlvense g. 2."

Transkript

1

2

3 . Kategori s Produkt PICCOLINE IIIfOIMtIOII Pakkebeskrlvense g Journal Nr. g /2 Emne Erstatter Side sw14o3 Rckalk til PICCOLINE, rel Pakkenavn SWl403 Rckalk til Partner. 1.1 Forudsætninger Styresystem:. Sw14OO release 2.0 eller nyere. Lager: Minimum 96Kbytes frit lager. 2. Pakkeindhold 1 Diskette mærket SW Rckalk, Brugervejledning 3. Disketteindhold Disketten indeholder følgende filer: RCKALK.CMD INSTJOB.SUB RCKÅLK.NCH DEMO.NCD 1Kun deli kolonne et nævnte filer vil blive flyttet af INSTJOB under installationen. 4. Installation Rckalk installeres som beskrevet: i brugervejledningen, afsnittet om installation. 5. Releaseinformation - Ved udskrivning af aknaet afsluttes alle sider nu med et naideakift.

4 Pxccouns mfomatiøn ' * %2 à Journal Nr. Erstatter Side /2 Eine RCKa1k til PICCOLINE, tel Betingelsen HVIS Al = 0 : O : A2/Al! gav fejlmeddelelsen 'Division med nul i det tilfælde, hvor Al havde værdien 0. - Flere mindre rettelser er udført. 6. Manualrettelser Henvisninger til 'RC750 mikrodatamatsystem rettes til 'Partner'. Afsnit 5. Referencedel. L - Lås kommandoen. Bemærkning vedrørende H - hent komandoen og låsning gælder ikke længere. Låsen fjernes efter en hent kommando. 7. Kendte groblemer Celler indeholdende mere end 80 tegn kan få Rckalk til at "gå ned". Under normale omstændigheder kan der maks. inddateres 80 tegn i en celle. Hvis man derimod flytter en celle indeholdende beregningsudtryk, kan antallet af tegn i den nye celle blive større end BO, da cellehenvisninger andres under flytningen. En celle henvisning kan blive op til 3 tegn længere, eks.: Cellen A8 indeholder 'A1 + A2 ialt 7 tegn. -'ä - CB kopieres /K! til åal20, der nu indeholder AAll3 + AAll4 ialt 13 tegn.

5 Betjeningsv RcKalk CCP/M- og RcKalk lmroduktiøn Brugervejledning Staff 09 S100 Fleference Bilag D PN:

6 Forfattere: Henning Christensen, Steen Christensen Nøgleord: RcKalk, talbehandlingssystem, Partner, RC750, CCPIM-86, Brugervejledning. Resume: Beskrivelse af RcKalk anvendt pà RC750 mikrodatamatsystem. Dels udformet som betjeningsvejledning, der introducerer de gru ndlæggende begreber; dels som håndbog til daglig brug. Udgave: Juni 1984 CCPIM-86 er et registreret varemærke fra Digital Research. Copyright 1987, A/S Regnecentralen af 1979 RC Computer A/S Printed by A/S Regnecentralen af 1979, Copenhagen Users of this manual are cautloned that the specifications contained herein are subject to change by RC at any time without prior notice. RC is not responsible for fypographical or arithmetic errors which may appear in this manual and shall not be responsible for any damages caused by reliance on any of the materials presented.

7 5. Referencedel Start Hovedmenu Grundindstilling RCKalk Indhold Indhold Side Læsevejledning iii 10 OOOOOOOOOOOOOIOOOOOIOOOOOIOOOOOIOOIOOOO l 1.1 OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOC 2 2O OOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7 3. jeningsvejledning e I... 9 u:u>w<»luu Inddatering... 9 Kommandoindtastning Skemahåndtering Skemaopbygning..., Beregningsudtryk Skemaudbygning og -ændring OIO mw-bwtoø- 4. Betjeningsvejledning II Skemahåndtering Skematilrettelægning Beregningsudtryk... 42

8 Indhold RcKa1k Indhold fortsat! ii oooocoooooøoooøooooooooouooocoooooooo 3*ÉiB!Nl< uuooøoooooooøoooøooocoooooüooooooo noeoaooooøoooooooooooøooøooooooooooooou!nc4p4 M W OOOOOOOOOOOOOOOOOIOUIOOIOOOOIOOIOOOOOOIO Regnemåde Slet Tøm Udskrift Værdiregning Celleliste Ændring Søjlebredde Gå til Side 5.7 eregningsudtryk UIUIUIUIW.7.l Cellehenvisninger Almene beregninger Beregninger på områder Funktioner Ve 31./fejloplysninger Rckalk og CCP/M Installation Sikkerhedskopiering Behandling af disketter Filnavne siííagi A. RcKa1k eksempel A.1 Udskrift A.2 Celleliste A.3 Internt filformat... n4é?`» Ãfü &#39;.?~z _ f 125 B. RcKa1k og RcTekst...;; lco0goioloiooooooooooooooooooooooooioo A/S Regneoentralen

9 RcKalk Indhold iii Læsevejledning Denne brugervejledning tjener to formål: dels at introducere nye brugere til RcKalk, dels at fungere som håndbog i det daglige. Kapitel l Introduktion og kort gennemgang af grundtræk med det formål at formidle et orienterende overblik, der kan tjene som "perspektiv" i en konkret indlæringssituation. Ikke nødvendig som forudsætning for at gå igang med den egentlige betjeningsvejledning i kapitel 3; alle begreber forklares undervejs. Kapitel 2 Aftegner kort rammerne for forløbet af arbejdssituationen. Kapitel 3 Beskriver typiske arbejdssituationer og udgør en skridt for skridt vejledning med eksempler. Dette kapitel bør gennemarbejdes som optakt til arbejdet med RcKalk. Kapitel 4 Fører linierne videre fra den indledende vejledning og peger på nogle muligheder, der vil være en naturlig udbygning af kendskabet til RcKalk. Kapitel 5 Håndbogsdel, hvor man efter behov kan søge oplysninger i konkrete situationer. Kapitel 6 _ Kort orientering specielt om relationer til styresystemet ccp/m-96. Som bilagsmateriale er medtaget: udskrift, cellelistning og beskrivelse af internt filformat for RcKalk eksempel demonstrationseksemplet!; relationer mellem RcKalk og Rc- Tekst. Betjening af RC75O mikrodatamatsystem og CCP/M-86 styresystemet er beskrevet i særskilte vejledninger, der leveres med de pågældende systemer. A/S Regnecentralen

10 IndhOld RcKalk iv A/S Regecentralen

11 1. Introduktion RcKalk er et universelt talbehandlingssystem af "spreadsheet" typen. Det betyder, at opstillinger på skærmbilledet er i skemaform og svarer til de talrækker og de talsøjler. som kendes fra budgetter, regnskabsoversigter, tidstabeller og lignende. Det er næppe muligt at bearbejde et talmateriale uden at benytte en form for skemaopstilling. Det betyder også visuel kalkulation. Alle trin i talbehandlingen afspejles i skemaet og kalkulationen i alle dens detaljer kan umiddelbart overskues. En skemaopstilling kan se ud som følger udsnit fra demofilen på distributionsdisketten!: JAN FEB... JUN 1 HALVÅR Salg ialt, antal: l l8982- Salgsindtægt: Salgsomkostning: variable omk.: Dækningsbidrag: RESULTAT akk.!: Dækningsgrad: Resultatgrad akk.! RcKalk aflaster arbejdet på tre væsentlige områder: opbygning, beregning og genbrug. Opbygning af skemaet er ulig lettere med RcKalk end ved direkte skrivning på papir. Hele tiden er der mulighed for at tilføje, ændre eller fjerne oplysninger og samtidig bevare de dele af skemaet, der er i orden. Omflytninger og gentagelser er andre muligheder. Mange skemaer indeholder f.eks. den samme søjleopbygning gentaget gennem en tidsperiode; i den situation er det nok at opbygge den første, de øvrige kan afledes ved kopiering. A/S Regnecentralen 1

12 l. Introduktion RcKalk Beregningsarbejdet er faktisk udført :í og med skemaet er færdig opbygget. Undervejs i opstillingen af skemaet, indskrives de regneudtryk som skal gælde og de gennemregnes fortløbende. Når skemaet er færdigt, er resultaterne det også. Ikke blot er beregningerne udført på de tal, der aktuelt er indeholdt i skemaet, men ethvert nyt talmateriale, der passer til den aktuelle skemaopstilling, kan inddateres og er gennemregnet i samme nu. Alle hvad-nu-hvis" svar ligger og venter på spørgsmålene. Genbrug er, som antydet, at kunne benytte samme skema til at analysere og vurdere forskellige handlingsmuligheder her og nu. Det er også at kunne vende tilbage om en måned, hente skemaet frem og bruge det igen. Bruge det direkte eller bruge det som del af et nyt skema. Skemaerne gemmes på diskette og kan derfor hentes igen og igen, ligesom de kan udskrives så tit det skal være. Udskriften kan være til printer eller som fil på diskette. Skal skemaet indgå i et større skriftligt materiale, kan det direkte viderebehandles med tekstbehandlingssystemer - RcKalk og RcTekst udgør i de henseender den perfekte løsning. l.l Grundtræk af RcKalk Skemaformen og den visuelle kalkulation er de grundlæggende træk i RcKalk&#39;s virkemåde - datamaten så at sige tvinges til at "tænke" i rækker og søjler, samt gengive alle beregningsdetaljer i skemaet. Skærmbilledet er inddelt med tal, 2, 3,...! i venstre side og bogstaver A, B, C,...! foroven og de benyttes, når der skal henvises til en bestemt række eller søjle. På lignende måde som et ark kvadreret papir, dannes et mønster af felter, hvor de vandrette rækker og de lodrette søjler krydser hinanden. Disse felter kaldes celler og har hver især navn efter den række og den søjle, der netop krydser hinanden det sted. Cellen i øverste venstre hjørne er Al. Skemaet er betydeligt større end skærmbilledet; yderste søjle mod højre er DW og nederste række er nummer 255. Cellen nederst til højre i skemaet er således DW255. Nye udsnit af skemaet ses, når cellemarkøren flyttes til cellenavne, der ligger uden for det udsnit, der netop er vist i skærmbilledet. Rækker eller søjler kan også fastholdes i skærmbilledet, så det nye udsnit hele tiden sammenholdes med de låste rækker/søjler - derved kan beskrivende tekster i randen af skemaets opbygning også tjene deres formål over for udsnit dybere inde i skemaet. 2 &#39;A/S Regnecentralen

13 RcKalk l. Introduktion Cellemarkøren vises på skærmen i invers skrift og markerer på denne måde den aktuelle celle. Cellemarkøren flyttes med pil-tasterne. Cellemarkøren har flere måder at flytte sig på; det bestemmes med en af RcKalk&#39;s kommandoer. Den celle, som cellemarkøren omslutter, kaldes den aktive celle. Hver gang data overføres til skemaet, bliver de henført til den aktive celle og næste inddatering igen sker til den celle, som dernæst er den aktive. I skærmbilledet under skemaet ses tre linier, der altid befinder sig på dette sted; de benævnes: aktivlinie første linie under skemaet!, arbejdslinie midterste linie! og systemlinie nederste linie! - illustration i afsnit 5.2. På arbejdslinien ses den traditionelle markør, som kendes fra skærmterminaler i almindelighed. Her foregår alle indtastninger; RcKalk skelner mellem tre slags: numeriske udtryk, tekst og kommandoer. Indtastningerne indledes tilsvarende med: "ingenting", $-tegn og /-tegn. På aktivlinien informerer RcKalk om det, der aktuelt sker, og om de muligheder, der er til rådighed. Tastes et /-tegn på arbejdslinien, ses navnet på den valgte kommando og vejledende tekster, der skridt for skridt giver oplysning, om de muligheder kommandoen indebærer. Indtastninger, der ikke svarer til mulighederne for et givet kommandotrin, udløser yderligere hjælpetekster, der leder på rette spor. Hjælp er desuden indbygget som generelle oversigter, der kaldes frem på skærmen ved at taste?. Hvis teksten "? = hjælp vises på systemlinien, er der således mulighed for en her-og-nu orientering, hvorefter skærmbilledet med arbejdsskemaet igen kaldes tilbage ved tryk på en enkelt tast. Systemlinien indeholder iøvrigt mange praktiske oplysninger, som det er rqwtigt, hurtigt at kunne overskue undervejs i arbejdet. Allerførst på linien ses, hvilken celle der i øjeblikket er den aktive. Data på arbejdslinien vil blive tolket som numeriske, hvis ikke første tegn er $ eller /. Numeriske udtryk kan bestå af tal, cellenavne og regneudtryk. Celleindholdet kan eksempelvis være: A ;beregningerne i celle A4 og A :benytter henvisninger til cel ;lerne Al, A2 og A3, hvorved 4 Al+A2 ;beregningerne altid sker på 5 A3*A4 ;grundlag af de aktuelle tal i 6 :cellerne Al, A2 og A3. A/S Regnecentralen I 3

14 l. Introduktion RcKalk Netop brugen af cellenavne giver skemaet en indre sammenhæng, således at samme skema i næste øjeblik - eller om en måned - kan udregne nye resultater blot ved at inddatere nyt talmateriale. I skemaet i skærmbilledet ses de tal, som direkte inddateres, og tal, som er resultat af beregninger. De regneudtryk, som faktisk blev inddateret, kan derimod ses på aktivlinien, der altid viser det faktiske indhold i den aktive celle. Med en særlig kommandofacilitet kan det også vises i skærmbilledet. Hvis celleindholdet indledes med S- tegn, er der tale om tekstindhold, der godt kan indeholde tal og andre numeriske elementer, men som selvfølgelig oftest er overskrifter eller andre ledetekster til skemaets opbygning. Talværdien for en tekstcelle er nul. Alle beregninger inddateres ganske ligefremt, som de ønskes udført. Foruden alle almindelige regneoperatorer, er der indbygget udtryk til behandling af data i større områder og funktioner til brug i beregningsformler. Sammenligning mellem værdier kan benyttes tj. at vælge mellem forskellige beregningsudtryk. Nye værdier kan endvidere beregnes på grundlag af flere skemaer. RcKalk er således en åben og u- niversel regnemester. &#39; Under hele forløbet af inddateringen kan data på arbejdslinien redigeres. Tegn kan indsættes, slettes eller overskrives og data overføres først til skemaet ved at trykke på vognreturtasten. Før inddateringen accepteres, bliver alle udtryk kontrolleret og hjælpetekster på aktivlinien vil pege på eventuelle manglende eller ulovlige elementer. Præsentationen af data og selve skemaets opbygning styres med kommandoerne. Nogle kommandoer arbejder direkte på celleindholdet annullering, beskyttelse, decimaler,1 højre- /venstrejustering, ændring!, andre har virkning på cellerne i relation til skemaopbygningen flyt, indsæt, kopi, slet, tøm! og atter andre varetager forskellige systemfunktioner cellemarkør, exit, lås, regnemåde, søjlebredde, gå til!. Yderligere er der et sæt kommandoer, der tjener til generel håndtering af skemaer gem, hent, udskrift, celleliste!. Håndterings- og beregningsfunktioner kan direkte udnyttes i een operation til beregning af værdier på grundlag af flere skemaer værdiregning!. Kommandoerne giver frit spillerum til individuelle formål og har samtidig en række standardværdier indbygget, der kan udløses med en enkelt tastning og som i mange daglige situationer netop dækker behovet. 4 A/S Regnecentralen

15 RcKalk Q 1. Introduktion Disse grundtræk i forening gør RcKelk til et effektivt redskab til talbehandling - let at lære, endnu lettere at bruge. A/S Regnecentralen 5

16 1. Introduktion RcKalk 6 &#39; A/S Regnecentralen

17 2. Start-Stop forløb Før man kan komme igang med at bruge RcKalk, skal programmellet RcKalk, hjælpetekster og demonstrationseksempel! overføres til en arbejdskopi fremgangsmåden er beskrevet i afsnittet om RcKalk og CCP/M-86!. Herefter går man frem som følger: _ 1! Start anlægget på sædvanligvis. 2a! Under menusystemet: når menuen fremkommer&#39; på skærmen tastes valgtegnet for RcKalk. 2b! Under CCP/M-86: RcKalk startes med kommandolinien A>rckalk RcKalk præsenterer sig så med følgende skærmbillede hovedmenu! efter et kort øjeblik: Rc750 RcKalk x.x Arbejdsskema Grundindstilling Release xx.xx.xx Copyright 1984 A/S Regneoentralen Løbenummer RCxXxxxxx vælges &#39;Arbejdsskema&#39; eller &#39;Grundindstil- Fra hovedmenuen ling&#39;. Oftest vil man vælge arbejdsskemaet direkte. De følgende afsnit i brugervejledningen giver en bred beskrivelse af typiske arbejdssituationer. De mere detaljerede beskrivelser af de enkelte begreber og kommandoer er samlet i kapitel 5, der er tænkt som opslagsværk. AYS Regnecentralen ` 7

18 2. Start-Stop forløb RcKalk Grundindstilling er udtryk for de værdier, der ligger til grund for opbygning af det rå arbejdsskema og for standardværdier i relation til udskrift-kommandoen. Disse forhold er nærmere omtalt i afsnit For at vælge arbejdsskema: tast a - taster du ved en fejl et g som er valg af grundindstilling!, så tryk blot på mellemrum tangenten, hvorefter arbejdsskemaet vises i skærmbilledet; øvrige fejltastninger vil blive ignoreret. Allerede på dette stadie skal det understreges, at man bør gemme sit arbejde hyppigt dvs. sikre, at det jævnligt skrives på disketten! og sørge for sikkerhedskopiering. Gem-kommandoen omtales i vejledningsafsnittet; sikkerhedskopiering er en generel problemstilling og er berørt i afsnittet om RcKalk og CCP/M-86. Kendskab til CCP/M-86 operativsystemet er ingen forudsætning for at arbejde med RcKalk, men en vis fornemmelse for CCP/M-86&#39;s muligheder kan være en hjælp, især i forbindelse med filhåndtering og udnyttelsen af flere diske. Du bør således gøre dig bekendt med skrivemåden "d:filnavn, der dirigerer en fil til diskettestationen "d:". Når du efter arbejdet skal slukke for anlægget, anbefales, at disketter tages ud før anlægget slukkes - derved nedsættes risikoen for diskettefejl. Anlægget slukkes ved at afbryde strømmen. 8 ` A/S Regnecentralen

19 33<cr> 3. Betjeningsvejledning I 3.1 Inddatering Inddatering sker altid til den aktive celle. Cellemarkøren feltet i invers skrift! bestemmer, hvilken celle der er aktiv, og du kan dirigere cellemarkøren rundt i skemaet med pil-tasterne. Cellemarkøren har forskellige flyttemåder - umiddelbart efter start og når det rå arbejdsskema benyttes direkte, er flyttemåden automatisk til nabocelle. Det betyder, at cellemarkøren efter hver inddatering flytter til næste celle i den retning, den senest har flyttet sig. Det betyder også, at du må flytte den ud af celle Al for at give den en retning. samt at du skal give den en ny retning, hvis den støder mod skemaets grænser. Gældende retning og flyttemåde ses på systemlinien. Skemaets grænser er søjle A og søjle DW samt række 1 og række 255. Hvis du flytter cellemarkøren "ud af skærmbilledet" - og iøvrigt befinder dig inden for skemaets grænser - vil du se et nyt udsnit af skemaet. Når du inddaterer, skrives data på arbejdslinien. De overføres til den aktive celle, når du trykker på vognreturtasten. ` cellemarkør til E2 ;cellemarkøren får retning B2 til cellemarkør til B3 :B3 og videre ned - B3 er den ak- :tive celle 48<cr> :med <cr> angives, at du skal tryk- 55<cr> :ke på vognreturtasten - det vil 36<cr> :fremover blive skrevet på denne 72<cr> :måde i vejledningen her cellemarkør til C7 ;cellemarkør dirigeres til søjle C cellemarkør til C6 :og gives retning C7 til C6 og vi- :dere op - C6 er nu den&#39;aktive :celle 89<cr> 27<cr> 66<cr>

20 3. Betjeningsvejledning I RcKalk Skemaet ser herefter således ud: 1 A B C D E F Mens du skriver på arbejdslinien før <cr>!, kan du redigere i det skrevne. Du bruger pil-tasterne til at flytte markøren <- eller ->!; tj. at indsætte tegn bruges tasten "TEGN IND", til at slette tegn "SLET TEGN". Med Q tasten kan du slette tegn bagfra"; med ESC tasten hele indtastningen. Bemærk, at mellemrum tangenten ikke kan benyttes til at flytte markøren, men at mellemrum blank! i sig selv er et tegn: det skal f.eks. slettes før arbejdslinien regnes for tom. 183 :skulle være 1983 <- <- "TEGN IND :flyt markør med pil-taster og 9 :indsæt - skriv 9 <- <- "SLET TEGN" "SLET :tøm arbejdslinien du kan evt. TEGN" "SLET TEGN" "SLET ;udnytte, at tasterne repeterer, TEGN" ~ :hvis de holdes nedtrykket :længere end ca. et sekund! Du kan også overskrive indholdet i en celle i skemaet. cellemarkør til B3

21 A/S Regnecentralen ll RcKalk 3. Betjeningsvejledning I cellemarkør til Cl re/små oi bogstaver o l $Model 20<cr> I O Skemaet ser herefter således ud: A B C D E F l Model 10 Model ll 12 Hvis du inddaterer et regneudtryk, er det kun resultatet, der ses i cellen i skemaet. cellemarkør til B8 b3+b4+b5+b6<cr> :resultatet 205 ses i B8 Hvis du flytter cellemarkøren tilbage til B8, ser du regneudtrykket blive vist på aktivlinien. Aktivlinien viser altid. det faktiske indhold. i en celle..hvis indholdet er "tekst", indledes det med $-tegn. Før inddata accepteres, underkastes de en kontrol. Hvis der er fejl eller mangler, vises en meddelelse på aktivlinien. cellemarkør til C8 c3+c4c5+c6<cr> ;meddelelse: "syntaks fejl" oi <-<-<-<-<-TEGN IND"+<cr> :indsæt det manglende "+" - ud- :trykket accepteres nu og resul- ;tatet 215 ses i C8 Bemærk. at bogstav lille l og bogstav o ikke kan benyttes som tallene 1 og 0 i numeriske udtryk.

22 3. Betjeningsvejledning I RcKa1k Skemaet ser_herefter således ud: A B C D E F 1 Model 10 Model Før du begynder en inddatering eller en kommandoindtastning, kan du få vist et hjælpeskema med generel vejledning - du taster blot et?. Arbejdsskemaet "forsvinder" imens, men vender uændret tilbage, når du forlader hjælpeskemaet!. På systemlinien ses teksten? = hjæ1p", hver gang der kan kaldes et hjælpeskema frem på skærmen. 12 A/S Regnecentralen

23 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I 3.2 Kommandoindtastning Kommandoer indtastes på arbejdslinien. De indledes med /. Du kan ikke tdande kommandoer og øvrige inddata. Kun en kommando kan indtastes ad gangen. Når du indleder med /, vises alle kommandomuligheder på aktivlinien: Kommando: A,B,c,n,E,F,G,H,1,J,K,L,R,s,T,U,v,z,æ,ø,Å Når du taster et af bogstaverne, vises kommandoens navn på aktivlinien i venstre side og en vejledende tekst i højre side. / :indlede en kommandoindtastning c ;vælge en kommandomulighed m ;vælge en specifikation <cr> :udføre kommandoen Bemærk, at store/små bogstaver har samme betydning i forbindelse med kommandoindtastning. Kommandoen i dette eksempel har kun et trin. Mange kommandoer har flere trin og du vil så få en vejledende tekst til næste trin, hver gang du afslutter det forudgående med <cr>. / 1 r<cr> :trin 1: vælge række eller søjle l<cr> ;trin 2: angive hvor i skema n<cr> :trin 3: be- eller afkræft Alle specifikationer til de enkelte kommandotrin bliver kontrolleret, før de accepteres. På aktivlinien i venstre side vises accepteres. i en hjælpetekst, hvis en specifikation ikke kan í 1 r<cr> a<cr> :forud er specificeret, at en række :skal indsættes - med denne speci- ;fikation angives imidlertid en :søjle ;hjælpetekst: "svar passer ikke" A7S Regnecentralen 13

24 3. Betjeningsvejledning I RcKalk Mens du indtaster en kommando, kan du slette tegn "bagfra" med «tasten eller hele indtastningen med ESC tasten dog slettes / først efter næste tryk på ESC!. n :slette l<cr> :indtaste n<cr> fejlspecifikation ret specifikation De enkelte trin adskilles med komma - det tilføjes automatisk efter kommandobogstavet og ellers i og med <cr>. Hvis du med«tasten sletter et skillekomma, skifter den vejledende tekst, så den igen gælder det forudgående trin. I stedet for at afslutte de enkelte trin med <cr>, kan du også direkte bruge et komma. Erfaringsmæssigt er det tit de samme specifikationer, der benyttes i det daglige i forbindelse med nogle af kommandoerne. Mange kommandoer har derfor indbyggede standardspecifikationer, der kan "indtastes" blot ved at bruge <cr> eller komma. / a <cr> eller, :benytte standardværdi, her: Al Hvis en standardværdi benyttes, skal det pågældende trin ikke afsluttes med <cr> eller, - det indgår automatisk. Hvis sidste trin i kommandoen har en standardværdi og den benyttes, vil kommandoen således også umiddelbart blive udført uden "ekstra" <cr> eller, - benyttes standardværdien ikke, skal det afsluttende <cr> eller, indtastes. a!/ å

25 Rckalk 3. Betjeningsvejledning I Du vil hurtigt vænne dig til betydningen af de enkelte bogstaver for kommandoerne. Du kan også få en oversigt som hjælpeskema, når <h1 har indledt indtastningen næd /C Du skal blot taste et?. /? :oversigt forklaring med kom- til ;mandobogstaver - side l <mellemrum tangent> ;samme - side 2 <mellemrum tangent> :returnere til arbejdsskema a I Ofte benyttes cellenavne i specifikationerne. Du kan altid "indtaste" navnet på den aktive celle ved at bruge tasten det gælder iøvrigt altid, ikke bare kommandoindtastninger!.

26 3. Betjeningsvejledning I RcKalk 3.3 Skemahândtering Når et skema er gemt på en disk, kan det altid senere hentes igen med samme indhold, som da det blev gemt. Skemaet bliver stående på skærmen og arbejdet kan umiddelbart fortsættes efter brug af gem-kommandoen. Gem det aktuelle skema: / 9 salg-1, :gem under navnet "salg-l", ;standardværdier benyttes, da ske-, :maet gemmes i sin helhed Fortsæt inddatering med følgende: / å d3, :først vælges D3 som aktiv celle lo<cr> ;bemærk: kun kommandoer kan af- :sluttes med komma, ikke ind- :dateringer Herefter tøm-kommandoen: kan du agere uheld" - slet skemaindholdet med / t

27 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I Du kan også nemt få en udskrift af skemaet. Udskrift-kommandoen benytter også standardværdier: de er ikke "fast" indbyggede, men bestemt af grundindstilling. Lige nu kan du få en udskrift ved at gå frem som følger gør printer klar først!!: / u 20, :linier pr. side vælges til 20 80, :skrivepos. pr. linie vælges til 80 j. Efter denne runde med inddatering, kommandoindtastning og generel skemahåndtering, er der en passende lejlighed til en prøve på at afslutte RcKalk og returnere til menusystemet - det kan gøres på to måder: a! <ESC> :brug ESC tasten - "afbryde RcKalk j :- j/n!:" besvares med at taste j :for at afbryde, n for at fortsætte b! / :brug exit-kommando, der som trin 2 e :har en be- eller afkræft specifi~ j, :kation forud for udførelsen Da det aktuelle skema tidligere er gemt i dets nuværende form, sker der ikke noget ved at afbryde uden først at gemme - men generelt, hvis du er i tvivl, om du har fået gemt skemaet, så gem hellere en gang ekstra. A/S Regnecentralen 17

28 3. Betjeningsvejledning I RcKalk 3.4 Skemaopbygning Vi vil arbejde videre med skemaet fra tidligere: / h salg-l, :skemaet er gemt under navnet. ;"salg-1". standardværdier benyttes, :som specifikationer iøvrigt Skemaet ser foreløbig således ud: A B C D E F 1 Model 10 Model ll 12 På systemlinien ses status for cellemarkørens flyttemåde at være til nabocelle og efter første flytning ses M for manuel flyttemåde; aktive celle er Al dette under den forudsætning, at du har fulgt eksemplerne og ikke andet!. Skemaet indeholder salgstal for indeværende periode for to produkter fordelt på fire områder og en sammentælling pr. produkt. Det kan gøres mere tydeligt med følgende inddateringer/ændringer i skemaet: / ;cellemarkørens flyttemåde ændres c :til automatisk - det er mest praka, :tisk i denne situation 18 A/S Regnecentralen

29 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I cellemarkør til A3 $Område l:<cr> :"tekst" venstrestilles - det beror $2:<cr> :på grundindstillingen. Tal og re- $3:<cr> :sultater af beregninger er til- $4:<cr> :svarende højrestillet. cellemarkør til A8 $Ialt: / :gældende grundindstilling for juj :stering kan ændres individuelt i a3:a8, :forskellige områder af skemaet h. Ofte skal en kommando gælde flere celler og de to yderste af cellenavnene anføres så med et kolon imellem. Udstrækningen skal altid angives fra øverst/venstre til nederst/højre, f.eks.: et område - a3:c8 et interval, hvis del af en række - a3:c3 -, hvis del af en søjle - a3:a8 Kommandoerne er forskellige med hensyn til mulighederne for at specificere celleintervaller/celleområder. Kan et område specificeres, kan også et immerval: kan et interval, kan også en enkelt celle. / :højre-/venstrejustering er mest et j :individuelt skøn mht. den finish, bl:cl, :der tilstræbes - det letter skemah, :læsningen, men har ingen betydning :for beregningen cellemarkør til B2 $ <cr> :stregmarkeringer har samme funk- :tion, men kan samtidig være en :hjælp ved senere udvidelser/ :ændringer af skemaet A7S Regnecentralen 19

30 3. Betjeningsvejledning I RcKalk / :kopi-kommandoen kan anvendes til k :at genbruge et celleindhold andre b2, :steder i skemaet C2, ; / :i kommandospecifikationerne anføk :res hvorfra og hvortil, der skal b2, :kopieres b7:c7, : Skemaet ser herefter således ud: A B C D E F 1 Model 10 Model Område 1: : : : Ialt: ll _l2 Efter at skemaet har fået tilført nye detaljer, vil vi gemme skemaet: ` / :du gemmer under samme navn, som da g :du hentede og kan derfor bruge, _ :standardværdier til alle specifi-, :kationer Da der imidlertid tidligere er gemt et skema under dette navn, udføres kommandoen først endeligt, når du har svaret på spørgsmålet: salg-l.ncd eksisterer - overskrive j/n!: Du kan svare ja tast j! i denne situation, fordi "salg-1" er den tidligere udgave af samme skema, som godt må overskrives. 20 &#39; A/S Regnecentralen

31 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I Skemaet er "færdigt" - en afrundet helhed. Og dog. Dukker model 15 op, er der også plads til den. / :du kan indsætte en tom søjle og i :derved få de dele af skemaet, der s, :ligger højre for, skubbet mod c. :højre tilsvarende gælder rækker! j. / :du kan genbruge indholdet fra en k :af de andre søjler og ændre, så bl:b8, :det passer på model 15 cl, :hvis du kopierer fra mere end en :celle, er det nok at angive første :cellenavn det nye sted / :du kan overføre et celleindhold æ :til arbejdslinien og ændre cl, ->->->->->->->->5<cr> / :tallene fra søjle B er kopieret a :med over i søjle C, de skal anc3:c6, :nulleres du kunne også vælge at j,. :overskrive med de nye tal! cellemarkør til B3 20<cr> :i takt med inddatering af talle- 35<cr> :ne for model 15, udregnes sammen- 8<cr> :tællingen i C8 - beregningsudtryk- 37<cr> :ket er også genbrugt Gem skemaet. Når du efter næste periode igen skal lave et skema, kan du genbruge skemaet i sin helhed. Lad os antage, at de nye salgstal er som følger: model 10 model 15 model 20 Område l: : : : ll 47 l Først henter du det tidligere "salg-1" skema lige nu er det på skærmen, så det er unødvendigt!. A/S Regnecentralen 4 21

32 3. Betjeningsvejledning I RcKalk / :du annullerer de gamle salgstal a b3:d6, j, Inddater de nye salgstal efter oplysningerne ovenfor. I takt med índdateringen bliver tallene automatisk lagt sammen. Regnearbejde tager tid, så i situationer med índdatering er det oftest en fordel at ændre regnemåden til manuel gennemregning. / :samtidig med at du ændrer regner :måden, ændres indikationen på arm, :bejdslinien - den er = for auto- :matisk gennemregning og > for :manuel Efter índdateringen kan du få skemaet gennemregnet ved at taste et 1-tegn arbejdslinien må ikke indeholde data eller kommando!. Skemaet med de nye salgstal gemmer du herefter under navnet "salg-2". / ;navnet fra systemlinien kan ikke g :bruges direkte, idet det er navnet salg-2, :fra den tidligere hent/gem opera-, :tion - du kan dog få det overført, :til arbejdslinien som standardvær-, :di og foretage rettelser med ved :hjælp af Q. Filnavne følger samme standard, som gælder for CCP/M-86 filnavne jvf. RcKalk og CCP/M-86!. Du kan ændre filnavne med CCP/M-86 kommandoen REN eller menusystemets filadministration. Du har nu et skema for to salgsperioder og på tilsvarende måde kan du altid bygge videre på skemaer, du tidligere har lavet. 22 A/S Regnecentralen

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3

Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 VisiRegn ideer 1 Talregning Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3 Vejledning til Talregning

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere