Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser"

Transkript

1 Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S praktiserer den forretningsbetingelse kun at ville sælge vvsmaterialer til autoriserede vvs-installatører. Klagen indebærer, at rådet skal tage stilling ti om Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S indtager en dominerende stilling på det relevante marked om det er en overtrædelse af forbuddet i konkurrencelovens 11 stk. 1, jf. stk.2 nr. 1, mod urimelig forretningsbetingelser, at de to vvs-grossister kun vil levere vvs-artikler til autoriserede vvs-installatører På grundlag af de foreliggende oplysninger må det vurderes, at Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S især i kraft af deres markedsandele og af de fælles kutymer, der følges i branchen, har en dominerende stilling på det relevante marked - engrossalg af vvs-artikler i Nordjylland (defineret som Vendsyssel og Ålborg). Endvidere må vvs-grossisters forretningsbetingelse om kun at ville levere vvs-materialer til autoriserede håndværksvirksomheder anses for en urimelig forretningsbetingelse, der begrænser konkurrencen, og som forringer mulighederne for, at andre virksomheder kan konkurrere på lige fod med autoriserede vvs-installatører på de områder, hvor arbejdet kan udføres uden autorisation. Selvom den konkrete sag isoleret set er af mindre økonomisk betydning, har den stor principiel betydning for konkurrenceforholdene i branchen, fordi de to grossisters forretningsbetingelse om kun at ville levere vvs-artikler til autoriserede håndværkere også praktiseres af den tredje af de store vvs-grossister. 2. Beslutning Det meddeles vvs-grossisterne Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S, at det er en overtrædelse af forbuddet i konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, at gøre salg af vvs-materialer betinget af, at kunderne har autorisation som vvs-installatør, hvorfor selskaberne i medfør af konkurrencelovens 11 stk. 3, pålægges at ophøre med den ulovlige praksis. 3. Sagsfremstilling

2 En nordjysk byggevirksomhed har klaget over vvs-grossisterne Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S. Klagen angår grossisternes vilkår for at ville levere vvs-materialer til virksomheden. Det drejer sig dels om, at grossisterne ikke vil levere vvs-materialer, der anvendes ved autoriserede vvs-arbejder, dels om at grossisterne kræver, at byggefirmaet i hvert enkelt tilfælde skal redegøre for, hvortil indkøbte materialer skal anvendes. I forbindelse med sagen har styrelsen indhentet udtalelser fra de to grossister. Sagsfremstillingen har været forelagt de to vvs-grossister. Sanistål A/S havde ingen bemærkninger hertil. Brødrene Dahl a/s har telefonisk fremsat sine bemærkninger, som er indarbejdet i sagsfremstillingen. 3.1 Sagens parter Klager Klager er et nedbrydningsfirma, der undtagelsesvis også udfører reparationer og installationer, hvortil der ikke kræves autorisation. Ifølge firmaets revisor, drejer det sig om installationer i ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt net, arbejder på skibe og arbejder på centralvarmeinstallationer i enfamilieshuse. Firmaets indehaver er udlært maskinarbejder. Klageren har hidtil købt sine materialer i afdelingerne af Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S i Frederikshavn. Klagerens omsætning var på ca. *** kr. i 1996 og ca. *** kr. i Klager er kontantkunde hos de to grossister. Det betyder, at han ikke får kredit, og at han ikke optjener bonus. Han har købt materialer hos Brødrene Dahl a/s for ca. *** kr. i 1996 og for ca. *** kr. i Hos Sanistål A/S var der kun handlet i 1997 for et beløb på ca. *** kr. Klageren har oplyst, at han forventer, at samhandelen vil udgøre *** kr. årligt. Klageren har oplyst, at der ved indkøb af materialer hos Sanistål A/S i hvert enkelt tilfælde skal redegøres for, hvortil materialerne skal anvendes. Dette finder klageren yderst belastende. Firmaet har peget på, at der ikke findes alternative indkøbsmuligheder inden for rimelig afstand for de varegrupper, som firmaet ikke længere har mulighed for at købe hos de to leverandører. Nogle af varegrupperne kan købes i begrænset udvalg og til en væsentlig højere pris blandt andet i byggemarkeder m.v. Sanistål A/S Efter klagerens oplysninger har Sanistål A/S meddelt klager, at han ikke længere kan handle i firmaets Frederikshavns afdeling, fordi han ikke har en vvs-autorisation, og at selskabet kun vil levere materialer, der kan anvendes til arbejder, der kan udføres uden autorisation. Sanistål A/S har i første omgang bekræftet, at byggefirmaet har mulighed for at købe materialer, der kan anvendes til arbejder, der kan udføres uden autorisation. Det drejer sig blandt andet om bolte, slanger, diverse tekniske produkter, værktøj og stål.

3 Sanistål A/S har i øvrigt imødegået klagers opfattelse af, hvornår der er krav til autorisation i forbindelse med arbejder (nyinstallation, ændringer og tilføjelser) på vandinstallationer. Sanistål A/S har henvist til den kutyme der findes i branchen, og som betyder, at vvs-produkter kun sælges til autoriserede vvs-installatører, og henviser byggefirmaet til at indkøbe de omhandlede vvs-materialer hos lokale vvs-installatører. Selskabets markedsandel på landsplan er ca. ** pct. Virksomheden er landsdækkende, men har sit hovedmarked i Jylland, hvor hovedkontoret er beliggende i Ålborg. Selskabets markedsandel i det nordjyske område er væsentligt større end på landsplan - omkring ** pct. Brødrene Dahl a/s Efter klagerens oplysninger har Brødrene Dahl a/s meddelt, at man ikke længere ønsker at handle med klager, hvilket er begrundet med, at byggefirmaet ikke har en vvs-autorisation. Brødrene Dahl a/s har anført, at klager som ikke-autoriseret vvs-installatør ikke er autoriseret til at installere størstedelen af de produkter, som selskabet forhandler. Levering til byggefirmaet kan herefter kun ske, såfremt firmaet kan dokumentere, at de ønskede produkter skal anvendes til arbejder, der kan udføres uden autorisation. Brødrene Dahl a/s har i sit svar givet byggefirmaet mulighed for samhandel inden for et veldefineret smalt produktsortiment. Brødrene Dahl a/s har oplyst, at det er selskabets politik ikke at handle med uautoriserede håndværkere. Firmaets primære kundekreds, de autoriserede vvs-installatører, er ikke trygge ved, at selskabet handler med virksomheder uden autorisation. Derfor forudser selskabet at lide et markant omsætningstab, såfremt samhandelen fastholdes med ikke-autoriserede installatører. Brødrene Dahl a/s har i sit svar omtalt henvendelser fra den lokale installatørforening, der hævder, at klager har foretaget installation i strid med lovgivningen - det vil sige autorisationskravet. Brødrene Dahl a/s har anført, at selskabet ikke er dominerende i lokalområdet. Det har henvist klageren til at købe materialer enten hos Sanistål A/S eller hos trælasthandlere i Sæby, Frederikshavn og Elling, der alle ligger i ret kort afstand fra klagerens adresse. På landsplan er Brødrene Dahl a/s dominerende med en markedsandel på ca. 40 pct af engrosmarkedet for vvs-artikler. Selskabet har konsolideret sin stilling som den absolut førende vvs-grossist gennem opkøb af mindre grossister på markedet. Selskabet anslår sin markedsandel på det lokale marked til ca. ** pct. 3.2 Autoriseret vvs-arbejde Lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, (som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991 og lov nr. 386 af 22. maj 1996) fastlægger kravene, der stilles til de virksomheder, der udfører arbejder på installationer for gas, vand og afløb(kloak). Det bestemmes heri, at kun personer eller virksomheder, der har opnået autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør) henholdsvis kloakmester, må udføre arbejder ved:

4 1. gasinstallationer, fra og med tilslutning til forsyningsledning (hovedledning), forsyningsanlæg eller gasflasker, 2. vandinstallationer fra og med tilslutningen til forsyningsledningen (hovedledningen), medmindre tilslutningen sker til et forsyningsanlæg for en enkelt forbruger, samt 3. afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger til og med tilslutningen til hovedkloak/gadekloak. Forsyningsanlæg for en enkelt forbruger omfatter anlæg, der kun benyttes af vedkommende ejer og dennes hustand. Formålet med reglen er navnlig at undtage helt private vandinstallationer fra lovens bestemmelser. For eksempel ejendomme, der udelukkende aftager vand fra et på vedkommende ejendom til dennes eget brug indrettet pumpeanlæg, hvilket især gælder for ejendomme på landet. Uden for autorisationskravet falder således vand- og afløbsinstallationer, på ejendomme, der ikke er tilsluttet et offentligt net. Desuden falder installationer på centralvarmeanlæg uden for kravet om autorisation. Dette gælder tillige arbejder på installationer til vand på skibe. Noget andet er, at de autoriserede installatører i praksis udfører en stor del af det arbejde, der lovligt kunne udføres af andre virksomheder eller af forbrugerne selv. Autorisationskravet skal tilgodese sikkerhedshensyn ved gasinstallationer og skal blandt andet forebygge, at drikkevandforsyningen forurenes med afløbsvand mv. 3.3 Afgrænsning af det relevante marked For at vurdere om der er tale om dominerende stilling er det nødvendigt at foretage en afgrænsning af det relevante produktmarked og af det relevante geografiske marked. Produktmarkedet Det relevante produktmarked omfatter engrossalg af vvs-artikler d.v.s. produkter, der anvendes ved installation og reparation af vand-, varme- og sanitetsinstallationer. Det drejer sig om varegrupperne: Rør- og fittings: Stålrør, kobberrør, plastrør, herunder afløbsrør og kloakrør med tilhørende muffer og fittings mv. Varme: Varmekedler, olie- og gasfyr samt brændere hertil med tilbehør, vandvarmere, pumper, radiatorer, ventiler, haner mv. Sanitet: Klosetter, håndvaske, badekar, brusekabiner, køkkenvaske, blandingsbatterier og håndbrusere mv. Sortimentet omfatter omkring varenumre, hvoraf kun ca lagerføres af grossisterne. Den vigtigste forsyningskilde for vvs-installatører og andre byggevirksomheder er de lagerførende specialgrossister for vvs-materialer. Disse grossister er organiseret i Rørforeningen, som den 1. januar 1998 havde 34 medlemsvirksomheder.

5 Vvs-materialer sælges også til håndværkere og byggefirmaer gennem tømmerhandelere og byggemarkeder, men udbudet er ikke så stort, og priserne er heller ikke konkurrencedygtige sammenlignet med priserne hos vvs-grossisterne. Den samlede omsætning hos vvs-grossisterne er af branchens virksomheder skønnet til godt 5 mia. kr. i Heraf har Rørforeningens medlemmer ca. 4 mia. kr. Imidlertid indeholder dette skøn andre varegrupper end vvs-artikler. Den samlede engrosomsætning med vvs-materiel kan derfor skønnes til at udgøre ca. 4 mia. kr i Rørforeningens medlemmer har en samlet omsætning på ca. 3,5 mia. kr. eller ca. 90 pct. af det samlede marked. Af de tre største grossister har Brødrene Dahl a/s en markedsandel på det således afgrænsede marked på ca. 40 pct., medens A/S Brødrene A. & O. Johansen har en markedsandel på ca. ** pct. og Sanistål A/S har en markedsandel på ca. ** pct. De tre store vvs-grossister har i alt haft en samlet markedsandel på ca. 80 pct. Herudover findes der på markedet godt 30 mindre lokale vvsgrossister. De tre store grossister har deres styrke i forskellige dele af landet, jf. nedenstående oversigt over den geografiske fordeling af selskabernes omsætning i Den samlede omsætning i de tre virksomheder ligger på ca. 3,2 mia. kr. Brødrene Dahl a/s Mio. kr. index Sanistål A/S Mio. kr. index A/S Brødrene A. & O. Johansen Mio. kr. index Jylland, nord *** * *** * *** * Øvrige Jylland *** * *** * *** * Fyn *** * *** * *** * Sjælland *** * *** * *** * I alt *** * *** * *** * Selvom der ikke foreligger nøjagtige totalopgørelser for alle de geografiske områder viser tallene, at Brødrene Dahl a/s med en omsætning på *** mio. kr. er størst, når man betragter hele Jylland, efterfulgt af Sanistål A/S med *** mio. kr., mens A/S Brødrene A. & O. Johansen med en omsætning på *** mio. kr. er klart mindre betydende her. Brødrene Dahl a/s er ligeledes størst på Sjælland, hvor A/S Brødrene A. & O. Johansen er næststørst, medens Sanistål A/S kun har en mindre andel af dette marked. I følge oplysninger fra branchen skønnes det, at salget af vvs-artikler, der medgår til arbejder, der kan udføres uden autorisation, udgør mellem 25 og 40 pct. Det relevante geografiske marked

6 Det relevante geografiske marked kan afgrænses ud fra overvejelser om virksomhedernes aktuelle geografiske placering samt produkternes egenskaber. Den geografiske udstrækning af det relevante marked må blandt andet afhænge af, hvor transporttunge de omhandlede varer er, og af efterspørgernes adfærd. Når det drejer sig om vvs-artikler, er det især den tid, der går med deres fremskaffelse, der har betydning for kunden. Behovet for materialer opstår ofte medens arbejdet udføres. Derfor er det vigtigt, at varerne er på lager og tilgængelige, inden for kort køreafstand, når de udførende virksomheder står og skal bruge dem. Det store antal varenumre gør, at installatører og andre byggevirksomheder ikke selv har større lagre. Det har kun vvs-grossisterne. Derfor er det meget vigtigt for grossisten at være fysisk til stede tæt på kunden, og det forklarer de mange lokalafdelinger, som de største vvs-grossister har. Brødrene Dahl a/s har således 49 afdelinger, Brødrene A & O Johansen A/S har 31 afdelinger og Sanistål A/S har 30 afdelinger. Den måde, hvorpå de større vvs-grossister har ekspanderet på ved at overtage mindre lokale grossister, tyder på, at markedet må defineres ret snævert. Man kan antage, at grossisterne lægger deres afdelinger, så de får en passende dækning af markedet. Den enkelte grossists afdelinger er formentlig lagt, så de ikke skal konkurrere med andre af grossistens afdelinger. I det relevante område er afstandene mellem de byer, hvori der findes afdelinger af Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S på mellem 23 km og 62 km. Ud fra disse betragtninger må det relevante geografiske marked afgrænses til en del af Nordjylland defineret som Vendsyssel og Ålborg. At det er relevant at tage udgangspunkt i en snæver geografisk markedsafgrænsning understreges af, at de alternative leverandører, som Brødrene Dahl a/s henviser klageren til, alle ligger inden for ca. 15 km fra klagerens adresse. 3.4 Markedsstruktur og konkurrenceforhold Markedet for engrossalg af vvs-artikler er præget af høj koncentration. Således har de tre største virksomheder på landsplan en samlet markedsandel på ca. 80 pct. Brødrene Dahl a/s har som den største vvs-grossist som nævnt alene en markedsandel på ca. 40 pct. På det relevante geografiske marked i denne sag - Vendsyssel og Ålborg - er fire vvsgrossistvirksomheder repræsenteret: de to indklagede vvs-grossister, A/S Brødrene A. & O. Johansen samt GKM A/S. Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S har afdelinger i Frederikshavn, Hjørring og Ålborg. Herudover har Sanistål A/S en afdeling i Brønderslev. Nærmest uden for området har Brødrene Dahl a/s afdelinger i Thisted og Hadsund, medens Sanistål A/S har afdelinger i Skive og Års. Den tredje af de landsdækkende vvs-grossister A/S Brødrene A. & O. Johansen er den af de store grossister, der er svagest repræsenteret i markedet med en enkelt afdeling i Ålborg. (Afstanden mellem klagers virksomhed og Ålborg er ca. 50 km.). Samtidigt gælder det, at denne grossist har oplyst, at visse dele af Vendsyssel ligger i virksomhedens sekundære distributionsområde, som ikke forsynes via virksomhedens eget distributionssystem, men via fragtmandscentraler.

7 Derudover har styrelsen kendskab til en uafhængig vvs-grossist GKM A/S i Hjørring. Der findes ifølge oplysninger fra denne virksomhed, udover afdelinger af de landsdækkende grossister, kun denne ene vvs-grossist i Jylland nord for Limfjorden. De andre uafhængige grossistvirksomheder, der tidligere har været, er blevet købt op af de to store grossister. Den nærmeste tilbageværende uafhængige vvs-grossist er en grossist i Nykøbing Mors, ellers skal man længere ned i Jylland for at finde uafhængige vvs-grossister. Brødrene Dahl a/s har i henhold til sin egen bedømmelse en markedsandel på ** pct. på det relevante marked, medens Sanistål A/S bedømmer sin markedsandel til ca. ** pct. GKM A/S markedsandel udgør skønsmæssigt ca. ** pct. Da A/S Brødrene A. & O. Johansens markedsandel på det relevante marked næppe overstiger ** pct., resterer der ca. ** pct., hvilket formentlig kan tages som udtryk for, at især de to store grossisters markedsandele på dette marked er noget undervurderede. Brødrene Dahl a/s har i sit høringssvar afvist dette og henvist til, at selskabet ved opgørelsen af sin markedsandel har medtaget grossist K. Kjeldgaard i Ålborg og A/S Chr. Boldsen, der har afdelinger i Hadsund og Hobro. Styrelsen skal bemærke, at tilføjelsen af K. Kjeldgaard til kredsen af udbydere kan forklare lidt af den manglende andel. Derimod vil styrelsen anse afdelingerne af A/S Chr. Boldsen for at ligge uden for det relevante marked. Konkurrencerådet har tidligere konstateret, at på markedet for engrossalg af vvs-artikler er konkurrencen ikke tilstrækkelig virksom, jf. rådets beslutning under den tidligere konkurrencelov om indberetningspligt for oplysninger om priser og rabatter, samhandelsvilkår mv., som var gældende for Brødrene Dahl a/s, A/S Brødrene A. & O. Johansen og Sanistål A/S. Denne indberetningspligt blev senest forlænget i 1997, og antallet af virksomheder er stadig faldende, hvorfor konkurrencen fortsat må antages at være begrænset. Konkurrencen mellem de store vvs-grossister udspiller sig først og fremmest som en konkurrence på rabatter og bonus, som gives i form af individuelle og fortrolige nedslag på selskabernes listepriser. Derimod konkurreres der kun i mindre grad på prislistepriserne, hvor Brødrene Dahl a/s på dele af produktsortimentet optræder som prisfører. De individuelle rabat- og bonusydelser lå i følge de af Konkurrencerådet offentliggjorte tal for de tre største grossister i 3. kvartal 1997 på gennemsnitligt fra pct. af listepriserne, medens de højeste rabat- og bonusydelser typisk lå op til pct. af listepriserne. 4. Vurdering I den foreliggende sag er klageren udsat for, at de to vvs-grossister, ikke vil levere vvs-materialer, hvortil der kræves autorisation, når de skal installeres. Derfor kræver de, at byggefirmaet i hvert enkelt tilfælde redegør for, hvortil indkøbte materialer skal anvendes. Spørgsmålet er, om de to vvs-grossister herved gør sig skyldige i misbrug af dominerende stilling. Misbrug kan foreligge, når en eller flere dominerende virksomheder, som nævnt i konkurrencelovens 11 stk. 2, nr. 1, påtvinger andre virksomheder urimelige forretningsbetingelser. Dominans

8 Det relevante marked i sagen er engrossalg af vvs-artikler, d.v.s. produkter, der anvendes ved installation og reparation af vand-, varme- og sanitetsinstallationer, i Nordjylland (Vendsyssel og Ålborg). På dette marked må såvel Sanistål A/S som Brødrene Dahl a/s anses for dominerende. Sanistål A/S opfylder umiddelbart dominanskriteriet på baggrund af en markedsandel på knap ** pct. Brødrene Dahl a/s har en noget lavere markedsandel på det relevante marked. Derudover underbygges Brødrene Dahl a/s dominerende stilling i markedet af, at de to grossister følger den samme kutyme ved salg til ikke-autoriserede håndværksvirksomheder. Også den tredje af de store grossister praktiserer denne fremgangsmåde. Man kunne derfor alternativt overveje at gribe ind over for denne kutyme ved et landsdækkende indgreb. Herved måtte man imidlertid løfte en bevisbyrde for samordnet praksis, jf. konkurrencelovens 6 eller misbrug af dominans jf. lovens 11 eventuelt i form af misbrug af kollektiv dominans. Såfremt man betragter hele landet under ét, kan kun Brødrene Dahl a/s med en markedsandel på ca. 40 pct. antages at være dominerende. Kun at rette et indgreb mod Brødrene Dahl a/s og lade det være op til de øvrige grossister om eventuelt frivilligt at følge trop vil være klart utilfredstillende. Det kan her nævnes, at et tidligere forsøg fra Brødrene Dahl a/s på ensidigt at nedsætte listepriser og rabatter for vvs-artikler ikke blev fulgt af de øvrige grossister. Umiddelbart tabte Brødrene Dahl a/s markedsandele og imødegik dette ved en gradvis tilbagevenden til højere bruttopriser og højere rabatter. Det stiller imidlertid store krav til dokumentationen at skulle bevise, at kutymen er resultat af en branchemæssig samordnet praksis. Styrelsen er ikke stødt på oplysninger, der tyder på, at det er drøftet i grossistkredse. Endelig forekommer tilgangen til spørgsmålet via en påvisning af misbrug af kollektiv dominans heller ikke at være fremkommelig. Det kræver formentlig, når der ses på erfaringer fra EUkonkurrenceretten 1), at der foreligger et nærmere økonomisk samarbejde (markedsdeling, gensidig udveksling af produkter til videresalg mv.) end blot det, at virksomheder, der tilsammen har en dominerende markedsposition, udviser den samme adfærd. Urimelige forretningsbetingelser De to grossisters krav om, at selskaberne alene vil levere til autoriserede vvs-installatører og til andre virksomheder kun i det omfang de dokumenterer, at materialerne ikke anvendes til arbejder, hvortil der kræves autorisation, opfylder ikke de krav man må stille til dominerende virksomheder, d.v.s. at deres forretningsbetingelser skal være objektive, saglige og konsekvent administrerede. Det kan ikke være grossisternes opgave, at påse og stå inde for, om deres kunder overholder de regler, som det offentlige stiller om autorisation. Der kan i den forbindelse henvises til EU-praksis på området. Således fastslog Retten i første instans 2) i en sag om misbrug af dominerende stilling, at det på områder, hvor der findes lovkrav om produktsikkerhed mv., og hvor der samtidig er

9 myndigheder, der påser overholdelsen heraf, ikke er en dominerende virksomheds opgave på egen hånd at varetage disse offentlige hensyn, når den agerer i markedet. Det er yderst problematisk at lade levering af materialer afhænge af en sondring mellem formålene, hvortil materialerne kan anvendes. Det er således karakteristisk, at en række af de i denne sag omhandlede vvs-materialer både kan anvendes til arbejder, hvortil der kræves autorisation, og til arbejder hvortil det ikke kræves. Det forekommer derfor ikke rimeligt at afvise at levere materialer til en erhvervsdrivende med den begrundelse, at materialerne også vil kunne anvendes til formål, hvortil der kræves autorisation. Et kvalificeret skøn fra repræsentanter for branchen anslår, at pct. af vvs-artiklerne kan installeres uden krav om autorisation. Der fremgår ikke udtrykkeligt af grossisternes forretningsbetingelser, at der er begrænsninger i de typer materialer, der tilbydes virksomheder uden autorisation. Begge de to grossister henviser imidlertid til, at det er kutyme i branchen kun at levere vvs-materialer til de autoriserede virksomheder. Denne kutyme påberåber grossisterne sig i den konkrete sag dog først efter, at der er leveret materialer i både 1996 og 1997 for et betydeligt beløb. Det sker efter, at repræsentanter for de lokale vvs-installatører, der er i konkurrence med virksomheder, der ikke har autorisation, har beskyldt klageren for at overtræde lovgivningen om autorisation. Sammenfattende kan det anføres, at vvs-grossisters krav om, at de alene vil levere vvs-materialer til autoriserede virksomheder er udtryk for en urimelig forretningsbetingelse, der begrænser konkurrencen, fordi andre virksomheders muligheder for at konkurrere på lige fod med autoriserede vvs-installatører på de områder, hvor arbejdet kan udføres uden autorisation forringes. Det må derfor være i strid med lovens forbud i 11, hvis en dominerende virksomhed praktiserer denne urimelige forretningsbetingelse. 1) Jf. sagen om italiensk planglas, Retten af første instans T-68/89. Retten slog heri fast, at kollektiv dominans kan være i strid med artikel 86. Dette kan være tilfældet, når der mellem to uafhængige virksomheder består sådanne økonomiske forbindelser på et konkret marked, at de tilsammen indtager en dominerende stilling i forhold til andre virksomheder. Som eksempel nævnte Retten den situation, hvor de sammen (via aftaler eller licenser) besidder teknologiske fordele frem for deres konkurrenter. 2) T 30/89 Hilti AG

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog

Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Rådsmødet den 27. april 2005 Journal nr. 3/1120-8901-1258/FI/mco Resumé 1. Konkurrencestyrelsen gav i 2000 Rørforeningen en ikke

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN Gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Elforbruget pr. 31.12.05 31.12.06 var på 14.641 kwh = 16.402,53 Her er alt elforbruget med i. [...]

Elforbruget pr. 31.12.05 31.12.06 var på 14.641 kwh = 16.402,53 Her er alt elforbruget med i. [...] 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen Jylland ApS v/ advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger

Læs mere

Opel Danmarks rabatsystem

Opel Danmarks rabatsystem Opel Danmarks rabatsystem Journal nr.3:1120-0289-14/doindustri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen iværksatte i april 2000 en undersøgelse af konkurrenceforholdene på autoområdet.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere