grafisk bar Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen publikationer? Prøv quizzen! 14. nummer juni Medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grafisk bar Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen publikationer? Prøv quizzen! 14. nummer juni 2009 1 Medlemmer"

Transkript

1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 14. nummer juni 2009 Stil dig ikke ud på sidelinien! Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocessen Trykkeriet Scanprint: Vi vil have den bedste arbejdsplads Hvor godt kender du Grafisk BAR og dets publikationer? Prøv quizzen! Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk EL-Forbund Dansk Grafisk BAR Journalistforbund 14. nummer juni

2 indhold: Synspunkt Største ændring siden 1977 skriver arbejdsmiljøkonsulent Palle Larsen fra 3F og giver sit syn på den trepartsaftale, parterne netop har indgået med Arbejdstilsynet. Da avisen gik på nettet Generelt var medarbejderne på Holbæk Amts Venstreblad spændte, da avisen skulle på nettet. Men der var også frustration, for man vidste ikke, hvad der ville ske af forandringer. Stil dig ikke ud på sidelinjen Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocesserne både som medarbejdere og ledelse. Grafisk BAR har interviewet psykolog og forsker Kent Nielsen, som er medforfatter til bogen Forandring som Vilkår. Quiz: Hvor godt kender du Grafisk BAR og dets publikationer? Test dig selv eller en kollega i, hvor godt du kender Grafisk BAR og dets publikationer. Parterne og Arbejdstilsynet indgår aftale Den nye aftale kommer med forslag og anbefalinger til ændringer, der skal styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og få arbejdsmiljøet ind på ledelsesgangen. Hør hvad parterne i Grafisk BAR mener om aftalen Vi vil have den bedste arbejdsplads Magasinet har været på besøg på trykkeriet Scanprint for at høre om, hvordan arbejdsmiljøcertifikat og Lean-projekter kan gøre arbejdsmiljøet bedre. BAR er lancerer ny portal om arbejdsmiljø De 11 branchearbejdsmiljøråd står bag en ny portal, der skal sikre, at de unge er godt klædt på, når de starter i deres første job, så de undgår ulykker. Høj social kapital giver plus på bundlinien Magasinet har interviewet seniorforsker Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om begrebet social kapital og dets vigtige rolle, når virksomheden skal klare sig i konkurrencen og i krisetider. Ny i Grafisk BAR Kirsten Mortensen er ny fuldmægtig i Grafisk BAR og afløser Georgina Mongaya Høgsholm. Klip fra grafiskbar.dk Nyheder fra

3 Grafisk BAR Udgiver: Grafisk BAR Studiestræde 3,2 sal 1455 København K Telefon: Redaktion: Michael Bøgelund Andersen (ansvarshavende) Redaktør: Tine Vorting, MAX Kommunikation Journalister: Birgitte Ramsø Thomsen, Tine Vorting Layout: Michael Svendsen Illustrationer: Gitte Skov, Massimo Locci Fotos: Thomas Busk Tryk: Kailow Oplag: Udgivelse: Nr. 14, 2009 Udgives 4 gange årligt ISSN: Papir ISSN: Online Kontakt til redaktionen: eller Telefon: Forsidefoto: Trykkeriet Nordvestsjælland Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers Arbejdsgiverforening EmballageIndustrien HK/Privat 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk EL-Forbund Dansk Journalistforbund Kontakt: Fællessekretariatet Grafisk Bar Studiestræde 3, 2.sal 1455 København K Telefon: synspunkt Største ændring siden 1977 En aftale mellem arbejdsmarkedets parter danner baggrunden for fremtidens arbejdsmiljøarbejde på de danske virksomheder. Aftalen er underskrevet den 27. april af parterne i Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet og er den største ændring af loven siden arbejdsmiljølovens ikrafttræden i Arbejdsmiljøet har ændret sig betydeligt over de godt 30 år, fra hovedsageligt at omhandle røg, støj og møg til også at skulle kunne håndtere meget komplekse og komplicerede problemstillinger som det psykiske arbejdsmiljø, stress, nedslidning og de enkelte faktorers indvirkning på sygefraværet. Det er blandt andet på den baggrund, at den nye aftale er blevet indgået. Udgangspunktet var ønsket om en mere effektiv og styrket sikkerhedsorganisation (SIO), som har forbedrede muligheder for at kunne imødegå de krav og udfordringer, der knytter sig til ovenstående problemstillinger samtidig med, at SIO også skal kunne håndtere de mere traditionelle udfordringer indenfor arbejdsmiljøet. Målet har altså været at opnå en mere dynamisk arbejdsmiljøindsats med fokus på forebyggelse, samtidig med en øget status for SIO, via et mere tidssvarende regelsæt. Aftalen ændrer ikke ved det grundlæggende princip om samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen, men der bliver mulighed for, at virksomheden kan tilrettelægge dens interne samarbejde, så det passer til virksomhedens ledelsesstruktur og daglige drift. De nye ændringer forpligter parterne til at fokusere yderligere på de udfordringer og muligheder, der ligger i et forebyggende arbejdsmiljø. Hvis den nye aftale skal blive en succes, med tydelige markeringer i statistikkerne og den nationale handlingsplan, kræver det, at især arbejdsgiverne tager handsken op og bringer arbejdsmiljøet ind, hvor det hører hjemme nemlig som en integreret del af virksomhedens ledelse og daglige drift. Det er nu, at muligheden for at hoppe ud af den, i arbejdsmiljøsammenhæng, så berømte sidevogn kan foretages så lad os i fællesskab koble sidevognen fra og fortsætte i godt og sikkert tempo frem mod gode arbejdsmiljøresultater med reel fokus på forebyggelse. Chancen er der nu er det om at tage den! Læs mere om aftalen på side 10. Palle Larsen Arbejdsmiljøkonsulent, 3F og medlem i Grafisk BAR Grafisk BAR 14. nummer juni

4 Da avisen gik på nettet Der var generel spænding men også frustration hos flere redaktionelle medarbejdere på Holbæk Amts Venstreblad, da avisen skulle på nettet. Af Tine Vorting Da medarbejderne på Holbæk Amts Venstreblad i foråret 2007 fik at vide, at avisen i løbet af det næste års tid skulle på nettet med en ny elektronisk platform, opstod der en del spørgsmål i redaktionen: Hvem skal varetage jobbet i webredaktionen? Bliver der ansat nye medarbejdere? Hvordan kommer vagtplanen til at se ud? Er systemet nemt at bruge? Går det ud over mine andre stofområder? Så begyndte det tekniske arbejde med at få nyhedsnettet op at stå, men der var stadig ikke nogen køreplan klar, husker sikkerhedsrepræsentant May-Brit Bülow. Ledelsen blev klar over, at der trods de flestes positive forventninger til netavisen, også var en del frustrationer hos nogle medarbejdere og indkaldte dem derfor til et fyraftensmøde. Her var det tydeligt, at medarbejderne var delt i to, de der var for netavisen, og de der var imod. Kendte ikke svarene Inden mødet havde medarbejderne nedfældet alle de spørgsmål, som de havde samt givet dem til ledelsen, så de havde mulighed for at forberede sig og gennemgå spørgsmålene på fyraftensmødet. Ledelsen sagde, at de ikke vidste, hvordan det kom til at se ud, og det tror jeg på, er rigtigt, siger May-Brit Bülow. Men ikke alle havde måske den opfattelse. Det, at vi ikke kunne svare, blev tolket som om, at vi holdt noget hemmeligt for medarbejderne. Men vi havde simpelthen ikke svar, siger chefredaktør og administrerende direktør Mogens Flyvholm. Forandringskurset hjalp De mange ubesvarede spørgsmål og den korte tid til kick-off på netavisen havde gjort nogle af medarbejderne ret fru- 4 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

5 Om avisen Holbæk Amts Folkeblad er en del af Medieselskab Nordvestsjælland, der beskæftiger 180 medarbejdere. Virksomheden omfatter også Kalundborg Folkeblad, et trykkeri samt syv ugeaviser. Medieselskabet omsætter for 160 mio. kr. årligt, og trykkeriet står for 14% af den samlede omsætning. Trykkeriet har flere eksterne kunder, heriblandt Politiken og Ekstra Bladet. Redaktionen på Holbæk Amts Venstreblad Grafisk BAR 14. nummer juni

6 Adm. direktør og chefredaktør Mogens Flyvholm Redaktionssekretær og sikkerhedsrepræsentant May-Brit Bülow strerede. May-Brit Bülow arrangerede sammen med tillidsrepræsentanterne et forandringskursus med deltagelse af blandt andet Dansk Journalistforbund, hvor der blev talt om forandringer. En af oplægsholderne agerede ledelse, og alle kunne så stille spørgsmål til den fiktive ledelse. Resultatet blev en konkret liste med opgaver, man straks kunne tage fat på samt en fælles køreplan, der var påtænkt i samarbejde med ledelsen. Stemningen var vendt, man så nu fremad. May-Brit Bülow mener, at forandringskurset var guld værd. Det var super godt. Og jeg tror, at de mest frustrerede er blevet bedre til at takle forandringer både privat og arbejdsmæssigt. Netavisen gik online i efteråret 2008, og allerede i februar i år kom 2. version. Netavisen har allerede 1 mio. sidevisninger om måneden. Vrimler ind med gode forslag Finanskrisen har også sat sit præg på mediebilledet, og det sidste års tid er det gået støt ned af bakke med salg af boligannoncer. Avisens samlede omsætning er i løbet af et år faldet med 8-10 procent. Ledelsen har fået påbud om, at der skal spares. Vi har arbejdet og arbejder fortsat intenst på, at der ikke opstår usikkerhed blandt medarbejderne, understreger Mogens Flyvholm og forklarer, at kommunikation er alfa omega. Ledelsen har indkaldt alle faggrupper til enkeltvis at deltage i direktionsmøder, hvor de kan fremlægge deres forslag til besparelser. Herefter ser man på hvilke tiltag, der er mulige, og vender tilbage med svar til faggrupperne. Den endelige beslutning træffer ledelsen. Men for at en forandring kan blive en succes, er det ifølge Mogens Flyvholm nødvendigt, at man opfatter forandringer som noget, der altid vil være til det bedre for virksomheden. Det har vrimlet ind med gode forslag, flere af dem havde vi ikke selv kunne finde frem til, slår han fast. Trykkerne er fx kommet med en idé, der kan spare virksomheden for kr. årligt blot ved, at medarbejderne undgår at skære for meget papir af, når de starter på en ny papirrulle. Det er jo helt fantastisk, udbryder chefredaktøren. 6 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

7 Stil dig ikke ud på sidelinjen Det er vigtigt at være aktiv i forandringsprocesserne både som medarbejdere og ledelse. Af Birgitte Ramsø Thomsen Engang i gamle dage blev en deling soldater under en militærøvelse sendt ud i Alperne. Det blev imidlertid uvejr, og det sneede tæt i to dage. De havde ikke noget kort, og man anså dem for tabt. Efter tre dage dukkede de imidlertid op igen. Hvordan fandt I hjem, spurgte man forundret. En af soldaterne fandt et kort i sin lomme, sagde de. Da det klarede op, kunne de se, hvor de var og finde hjem. Det viste sig imidlertid at være et kort over Pyrenæerne. Historien illustrerer for psykolog og forsker Kent Nielsen, medforfatter til bogen Forandring som Vilkår, noget meget vigtigt om forandringsprocesser. Man må ikke give op og stoppe med at handle aktivt. Kortet - selv om det var et forkert - gjorde, at de handlede og gjorde noget. Og kom hjem. Man har faktisk indflydelse over det, der sker, bare man går med ind i forandringerne og ser, hvordan man kan agere og påvirke, forklarer han. Det værste man kan gøre, er ifølge Kent Nielsen, at stille sig ud på sidelinjen med korslagte arme sige til sig selv, at man ikke kan gøre noget. Så bliver man kørt over. Det er handlingslammelse. Går man med ind, får man øje på, at man har nogle muligheder for at påvirke, hvad der sker. Det gælder både for ledelse og medarbejdere, siger han. Kontrol på en anden måde Et nøgleord i forbindelse med arbejdsmiljø og forandringer er følelsen af kontrol. Kent Nielsen peger på, at når man oplever, at man mister kontrollen over ens arbejdssituation, fordi nogle nye og større faktorer påvirker den, er det vigtigt at genfinde kontrollen på en anden måde. Man skal i stedet forsøge at få kontrol over, hvordan man håndterer forandringer, og hvordan man selv kan miste sin oplevelse af stress. Det kræver Grafisk BAR 14. nummer juni

8 Gode råd: Giv ikke op se muligheder i stedet for begrænsninger Go with the flow - bliv en aktiv deltager Organisationen tilpasser sig bedst de nye tider ved at have medarbejdere, som har det godt. Som ikke er kørt ned og stressede. Det skal man opbygge over tid. Forandring som Vilkår af Kent Nielsen, Kurt Rasmussen, Ole Carstensen og David Glasscock, Børsens Forlag, 2008 Gode links om forandringsledelse under Trivsel hvordan påvirker jobusikkerhed og forudsigelighed helbredet om hvordan arbejdspladser ruster medarbejderne til forandringer temaside om forandringsledelse temasider om fusioner, forandringsprocesser og nye arbejdsformer 8 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

9 Dialogseminarer Forandringer ændrer ofte på samarbejdsforhold på en utilsigtet måde, så de involverede oplever problemer med at kommunikere internt. Der sker omfordeling af roller, og det kan være uklart, hvordan nye strukturer skal følges, og nogle gange får man heller ikke ændret forældede samarbejdsstrukturer. Medarbejdere kan opleve, at arbejdet er blevet sværere at udføre og dermed mere tids- og ressourcekrævende. Det kan nemt skabe negative spiraler for det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at dialogen mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse fungerer godt i forandringsprocesser, påpeger Kent Nielsen. Og dialog handler her ikke bare om at snakke sammen men at skabe afklaring, indsigt og forståelse. Det kræver tid, rum og villighed. Og det kan man ikke opnå med 100 mennesker til et kantinemøde. Forfatterne til bogen Forandring som Vilkår har gode erfaringer med en speciel form for arbejdsmiljøseminarer, en slags dialogseminarer, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab skal løse svære problemstillinger. Men det kan også godt gå uden. De dialogprocesser kan man sagtens starte op selv, for mange ledere er dygtige til det. Men nogle gange kan det også være fint med et andet blik udefra. Det kan give processen ekstra fokus. Vi er som konsulenter neutrale og får flere ting at vide, som kan være med til bløde ting op, forklarer Kent Nielsen. Modelfoto nogle andre holdepunkter end før. For forandringer er kommet for at blive. Nogle mennesker håndterer usikkerheden i forbindelse med forandringer bedre end andre. For ledere kan det være en særlig svær erkendelse, at de ikke har kontrol på samme måde som før. De mange forandringer ændrer samtidig ledelsens rolle: Når man har en række medarbejdere, som reagerer forskelligt, er det lederen, som bliver en coach for medarbejderen. Det stiller nogle nye krav til lederne, for det er noget andet end det, de er flasket op med i deres uddannelse og arbejdsliv. Og det er ofte også noget andet end det, de er blevet udvalgt på som ledere. At tage vare på det psykiske arbejdsmiljø bliver en af de helt store udfordringer til fremtidens ledere, for forandringerne vil komme hele tiden, siger Kent Nielsen. Han fortæller, at forandringsprocesser typisk går galt på grund af manglende ledelsesmæssigt engagement. Jeg kan se, at når noget kikser, er det fordi, ledelsen får fokus på noget andet. Den enkle og vigtigste faktor for organisatoriske forandringer er, at ledelsen vil det. Ikke bare i ord, men i handlinger. Alle ledere vil gerne gøre det godt, men i sidste ende har man ofte et fokus på produktionen på rygraden, fastslår Kent Nielsen. Grafisk BAR 14. nummer juni

10 quiz Hvor godt kender du Grafisk BAR og dets publikationer? Test dig selv eller en kollega i, hvor godt du kender Grafisk BAR og dets publikationer. Find hjælp på 1. Hvor mange udvalg er der i Grafisk BAR? a) 10 b) 14 c) Hvad hedder Grafisk BARs publikation, der omhandler indkøb af maskiner? a) Indkøb af nye maskiner b) Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine c) Indkøbsvejledning 3. Hvor mange numre af Magasinet Grafisk BAR er der udkommet til dato? a) 14 b) 2 c) Hvad hedder Grafisk BARs online publikation, der henvender sig til bogbindere? a) Tekniske hjælpemidler b) Bogbinderværktøjer c) Palleteringsmaskiner og andet godt 5. Hvor finder man gamle nyheder på a) Under Arkiv b) Under Nyhedsarkiv c) Under Historisk arkiv 6. Hvor mange emner er der på a) 12 b) 10 c) Hvad hedder den seneste portal, Branchearbejdsmiljørådene har udviklet i fællesskab? a) ungmedmiljø.dk b) ungmedjob.dk c) ungmeddeunge.dk 8. Hvilken form har pjecen Støj? a) Som et øre b) Som et høreværn c) Som et hoved 9. Hvad hedder værktøjet, man ser på forsiden af a) Den korte vej b) Kortlægningsværktøjet c) Værktøjet til kortlægning 10. Hvor mange nyheder ligger der på forsiden af a) 3 b) 6 c) 5 Svarene står nederst på siden. Resultat: point: Tillykke! Du kender Grafisk BAR og dets publikationer rigtigt godt point: Ikke så dårligt endda. Men der er plads til at vide mere point: Hovsa, du må hellere til at bruge www. grafiskbar.dk lidt mere Hvert rigtigt svar giver fem point. 1:c, 2:b, 3:a, 4:a, 5:b, 6:b, 7:b, 8:a, 9:b, 10:c 10 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

11 Parterne og Arbejdstilsynet indgår aftale Den nye aftale indeholder forslag og anbefalinger til ændringer, som har til mål at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og få arbejdsmiljøet ind på ledelsesgangen. Aftalen i punkter Terminologien ændres, så alt med sikkerhed kommer til at hedde noget med arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentanter får ret til mere uddannelse Det bliver muligt at overføre den sikkerhedsuddannelse, man har fra en tidligere arbejdsplads til den nye Arbejdsmiljø skal ind i den daglige drift og op på ledelsesniveau Virksomheder på under 10 ansatte skal hvert år udarbejde en plan for arbejdsmiljøarbejdet Større fleksibilitet i organisering af arbejdsmiljøarbejdet Af Tine Vorting Snart bliver sikkerhedsrepræsentanter til arbejdsmiljørepræsentanter, sikkerhedslederen til arbejdsmiljøleder og sikkerhedsorganisationen til arbejdsmiljøorganisationen. Men det er dog kun de navnemæssige ændringer i den nye aftale. Det nye i aftalen er, at arbejdsmiljø skal ind på ledelsesniveau, at de kommende arbejdsmiljørepræsentanter får ret til mere uddannelse, end de har i dag, at virksomhederne får mere fleksible rammer, når det gælder organisering af samarbejde om arbejdsmiljø, og endelig er der forslag om at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomheder med under 10 ansatte. Alt det blev arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet i slutningen af april enige om at gå videre med i deres aftale. Målet er at modernisere og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, så det passer bedre til de forandringer, arbejdsmarkedet har været igennem de sidste mange år. Parterne bag aftalen mener, at forslagene vil give mulighed for en mere forebyggende, strategisk og dynamisk arbejdsmiljøindsats ude på virksomhederne. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg er begejstret. Det bliver ikke blot nemmere for virksomhederne at arbejde med sikkerhed og sundhed. Det letter også virksomhedernes administrative byrder. Jeg hilser de nye forslag velkomne og vil til efteråret fremsætte lovforslag, så de kan blive ført ud i livet, siger hun. Arbejdstilsynet satser på, at aftalen træder i kraft 1. juli næste år. Ret til mere uddannelse Baggrunden for den nye aftale er, at mange arbejdspladser i deres daglige arbejde med arbejdsmiljø, ifølge udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet, har oplevet, at reglerne om sikkerheds- og sundhedsarbejdet er for komplicerede og ikke svarer til den virkelighed, man kender på virksomhederne. Derfor nedsatte den tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som i fællesskab skulle komme frem med forslag og anbefalinger, som bedre passer til en virksomhed anno Et af de forslag, som parterne kom med, er at afkorte arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsmiljøuddannelse fra fem til tre dages undervisning i starten samt Grafisk BAR 14. nummer juni

12 Om trepartsdrøftelsen De nuværende regler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde er stort set ikke ændret, siden de blev lavet i Reglerne fastsætter blandt andet de interne strukturer, der skal være i virksomheden, for at arbejdsgiver, ledere og ansatte kan samarbejde om at forbedre arbejdsmiljøet. Mange arbejdspladser har i deres daglige arbejde med arbejdsmiljø oplevet, at reglerne om sikkerheds- og sundhedsarbejdet er for indviklede og ikke svarer til den virkelighed, man kender på virksomhederne. Derfor igangsatte den tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i efteråret trepartsdrøftelserne. Kilde: Beskæftigelsesministeriet have tilbudt yderligere supplerende uddannelse svarende til to dage inden for det første år. Herefter skal der tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse for hvert år, man er arbejdsmiljørepræsentant, så der hele tiden sker en målrettet kompetenceudvikling i virksomheden. Et andet punkt er forslaget om en mere fleksibel organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Det vil give virksomhederne bedre mulighed for at organisere deres samarbejde om arbejdsmiljø og skræddersy det mere præcist til de enkelte arbejdspladser. Parterne bag aftalen stiller som forslag, at der således ikke længere er krav om, at der skal oprettes en sikkerhedsgruppe for hvert arbejdsområde eller afdeling, hvor der er en arbejdsleder. Virksomhederne skal derimod selv finde ud af, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter de vil have i forhold til forskellige kriterier. For at få mere styr på arbejdsmiljøet skal ledelsen i højere grad end i dag involveres i arbejdsmiljøarbejdet, og arbejdsmiljø skal både ind på det strategiske ledelsesniveau og i den daglige drift. Et sidste forslag er møntet på virksomheder med under 10 ansatte, og som derfor ikke har en sikkerhedsorganisation. Her foreslår parterne, at det bliver et krav, at ledelsen sammen med de ansatte udarbejder en plan for arbejdsmiljøarbejdet for hvert år. I planen skal det vurderes, om virksomheden har tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø. 12 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

13 Parterne om aftalen Selvom parterne er nået frem til en aftale, de er tilfredse med, er der nogle områder, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverorganisationerne hver især er mere vilde med end andre områder. Mogens Nies, leder af arbejdsmiljø i HK/Privat: Det mest positive ved vores aftale er, at der bliver taget fat på mere uddannelse til sikkerhedsrepræsentanterne ud over det, de får i dag, og der bliver stillet større krav til mindre virksomheder om deres arbejdsmiljøarbejde. Og så indeholder aftalen forslag om, at arbejdsmiljøarbejdet skal op på det, der hedder et strategisk ledelsesniveau, hvilket betyder, at sikkerhedsarbejdet kommer ind på ledelsesgangen, hvilket kun kan styrke det. Men vedrørende punktet om fleksibel organisering kan jeg godt frygte, at virksomhederne kan få problemer med at nå til enighed, fordi det fremover bliver et forhandlingsspørgsmål, hvor mange sikkerhedsrepræsentanter virksomheden skal have. Og hvem skal så løse dem? Er det organisationerne, der skal ind og mægle? I det gamle system ligger der jo rimeligt faste kriterier. Forslag til ændringer At gøre det muligt for virksomhederne at organisere deres interne samarbejde, så det passer til ledelsesstrukturer og en række andre af virksomhedens behov, og sådan at virksomhedens ledelse involveres i højere grad end i dag. At give en ny, kortere grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, som kombineres med en løbende supplerende efteruddannelse, sådan at sikkerhedsrepræsentanter og ledere udvikler relevante arbejdsmiljøkompetencer i hele deres funktionsperiode. At skabe et godt grundlag for en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på små virksomheder med under 10 ansatte. Arbejdsmiljøchef Michael Bøgelund Andersen, Danske Mediers Arbejdsgiverforening: Der følger et lovgivningsarbejde i Folketinget på baggrund af aftalen, men allerede nu er der flere ting, der er værd at fremhæve. Vi har længe ønsket mere fleksibilitet for virksomhederne i tilrettelæggelse af sikkerhedsorganisationens arbejde. Derfor er jeg rigtig glad for, at den nye aftale indeholder en basismodel, hvor virksomhederne får god mulighed for selv at tilpasse organiseringen af arbejdet. Det er også tilfredsstillende, at virksomhedsordningen videreføres, selvom jeg kunne have ønsket, at der var blevet løsnet op for nogle af de administrative byrder, der ligger i ordningen i dag. Et andet fint element er, at uddannelsen ser ud til at blive mere relevant og fleksibel. Men det ærgrer mig, at virksomhederne pålægges mere administration end tidligere, når de skal overholde deres forpligtelser vedrørende uddannelserne. Og så er der i øvrigt gode signaler i den nye terminologi, hvor begrebet sikkerhed erstattes med begrebet arbejdsmiljø. Det markerer en væsentlig moderniseringsproces - også i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Grafisk BAR 14. nummer juni

14 Om Scanprint Trykkeriet Scanprint ligger i Viby nord for Århus og er en del af Colorprint i Vadum. Her arbejder ca. 100 medarbejdere inden for administration, tryk, prepress og lager. Tilsammen ekspederer de ordre pr. år. For at kunne nå alle ordrer, kører trykkeriet fem holdsskift. Maskinerne holder kun pause 12 timer lørdag nat. Omsætningsmæssigt er Scanprint Danmarks største trykkeri. Scanprint har følgende certificeringer: ISO 14001, EMAS, Svanemærkning, FSC-mærkning, OHSAS (arbejdsmiljøcertifikat), ISO 9001 og endelig ISO

15 Vi vil have den bedste arbejdsplads Arbejdsmiljøcertifikat og Lean-projekter har givet gode resultater på arbejdsmiljøet. Vi har fået det meget bedre, siger fabrikschef Tina Vejle fra Scanprint. Af Tine Vorting Er et arbejdsmiljøcertifikat bevis på et godt arbejdsmiljø, eller er det godt at have certifikatet for at holde Arbejdstilsynet for døren? Det var emnet for DR s program Magasinet Penge Sikkerhed til salg, der blev vist den 25. marts i år. Og der var delte meninger blandt de interviewede fagfolk. Men hos Scanprint uden for Århus er fabrikschef Tina Vejle og sikkerhedsrepræsentant Lars Kristiansen enige, og der er ingen tvivl at spore. Et arbejdsmiljøcertifikat er godt at have, og ikke fordi det holder Arbejdstilsynet for døren. Arbejdstilsynet er da velkomne til at komme på besøg, siger Tina Vejle og fortsætter: Vi har fået det meget bedre, og fortæller, at det gælder både de økonomiske resultater, arbejdsmiljøet, atmosfæren internt og informationsniveauet i virksomheden. Men det er ikke nok at få det bedre. Tina Vejle har et større mål. Vi vil have den bedste arbejdsplads. Og her refererer hun til arbejdsmiljøet. Mellem 2003 og 2005 fusionerede Scanprint med trykkerierne Phønix, Jysk Centraltryk og Århus Stifts Tryk, og det nye Scanprint skulle lige finde sine ben at stå på. Fire forskellige kulturer skulle blive til en. Jeg synes ikke, at der er forskelle i kulturen i dag, men medarbejderne har også været igennem mange forandringer, siger Lars Kristiansen og fortsætter: Men jeg synes ikke, at vi har fået trukket noget ned over hovedet. Vi har et sundt sted med meget lavt sygefravær. Og at det kan man også se ud af den APV, der netop er lavet. Vores største problem i APV en er, at toiletterne ikke er adskilte, og at der er telefonstøj i det administrative område. Så det arbejder vi nu på at få løst, siger Tina Vejle. Trykkeriet deltager for tiden og nogle år frem i et projekt fra Århus Universitet, som tester, hvordan støjen påvirker medarbejderens hjerte og blodtryk. Lars Kristensen er én af dem, der har haft en hjerterytmemåler, støjmåler og en blodtryksmåler på i et døgn og fik efterfølgende taget blodprøver. Det var et helvede, griner han. Men virksomheden deltager gerne i den slags undersøgelser. Masser af certifikater Scanprint har været arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS i flere år og har Grafisk BAR 14. nummer juni

16 Om arbejdsmiljøcertifikat og LEAN Et certificeret arbejdsmiljøcertifikat er en formel dokumentation af, at en virksomhed har et højt niveau af systematik og forebyggelse i sit arbejdsmiljø og i sit arbejdsmiljøarbejde. Når en virksomhed er arbejdsmiljøcertificeret, fører Arbejdstilsynet kun i særlige tilfælde tilsyn med virksomheder, der er arbejdsmiljøcertificerede. For at få arbejdsmiljøcertifikat, skal det materielle arbejdsmiljø være i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens krav, egenindsatsen skal være på et højt niveau, virksomheden skal have besluttet, hvordan den vil arbejde for et rummeligt arbejdsmarked, og virksomheden skal have besluttet, hvordan den vil arbejde for sundhedsfremme. Kilde: Arbejdstilsynet, LEAN står for projekter, som har til formål at forenkle og effektivisere produktionsprocesser. Fabrikschef Tina Vejle har som mål at gøre Scanprint til den bedste arbejdsplads også en grøn krone smiley, som symbol på et godt arbejdsmiljø. Lars Kristiansen tror ikke, at medarbejderne i det daglige tænker på, at deres arbejdsplads er arbejdsmiljøcertificeret. Vi er jo vant til at arbejde på den måde, fastslår han og forklarer, at de arbejder efter fem S er, som står for smid ud, sortér, sæt på plads, standardisering og selvdisciplin. Hver 3. måned kører de en intern audit, så man kan se, om alt kører efter bogen. Jeg mener, at jo mere rent og ryddeligt her er, des rarere er arbejdsmiljøet, understreger Tina Vejle. Og der ser rent ud i trykkeriet med de hvide vægge og de sølvgrå maskiner. Trykkeriet kunne dog godt reklamere lidt mere for, at de har krone smiley en og arbejdsmiljøcertifikatet, mener hun. Jeg har lige været på et arbejdsmiljøkursus, og vi var det eneste firma med en krone smiley, lyder det stolt fra fabrikschefen. Og den er efter hendes mening heller ikke helt tosset at have, når man satser på nye store kunder. Det betyder noget at have den, når vi er ude at vise os frem. LEAN hjælper Kort efter de forskellige fusioner blev det første LEAN-projekt på Scanprint sparket i gang. Det var et projekt, der havde til formål at undersøge, hvor man kunne forenkle og gøre produktionsprocesserne mere effektive. Projektet har været med til at forbedre arbejdsmiljøet, fordi LEAN kræver, at medarbejderne er inddraget i beslutninger, og at informationerne kommer ud til alle i virksomheden. Det har højnet vores informationsniveau meget, og det har gjort, at vi har stor tillid til hinanden, vurderer hun. Lars Kristiansen nikker. Jeg føler ikke, at man bare er et nummer. Jeg synes, at vi bliver hørt. Tina Vejle har været på orlov og brugt tiden på at uddanne sig til coach. Hun 16 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

17 Sådan styrker Scanprint informationsniveauet og sammenholdet: Mellemledere trænes i formidling. Månedsmøder med hver enkelt afdeling med fast dagsorden, og hvor miljø er et af punkterne. Tavlemøder hver uge i trykkeriet og prepress, hver anden uge i pakkeriet. Alle maskiner slukkes, så medarbejderne kan deltage i ro og mag i de minutters møder. Alle trykkere får tilsendt nyheder til deres private s. Det er efter eget ønske, så de der holder fri en uge efter weekendarbejde også kan følge med i, hvad der sker på trykkeriet. Nyheder lægges på intranettet. Faglige arrangementer for medarbejderne en gang om måneden. Denne måned var det om paper-net. Sociale arrangementer blandt andet i den nærliggende fitness-klub. Sikkerhedsrepræsentant Lars Kristiansen Man er ikke bare et nummer synes, at det gør hende til en meget bedre leder. Nu har hun sendt nogle af mellemlederne af sted på samme uddannelse, og flere af de ansatte i trykkeriet har været forbi en coach. Man bliver mere rummelig af det, pointerer hun. Tre forslag om måneden For tre år siden begyndte man på tavlemøder, hvor alle medarbejdere samles til møder foran en tavle sammen med deres leder. Og det er sat i system. En gang om ugen slukker medarbejderne for deres maskiner og samles til tavlemøde. Her gennemgår man blandt andet ugens produktion og status på de forslag til forbedringer, som medarbejderne er kommet med. To af de igangværende punkter på listen over forbedringsforslag er, at der skal placeres dørpumper til autolukning af toiletdøre i trykkeriet, og at der skal afholdes et E power arrangement i fitnesscentret Equinox Viby. Ved et tidligere møde kom en medarbejder med et forslag om at placere en elektronisk døråbner mellem trykkeriet og pladeafdelingen, så man ikke både skulle holde på vognen og døren. Så fik vi lavet den, siger Lars Kristiansen. Forslagene kommer løbende, og det er Tina Vejles mål at få tre forslag pr. medarbejder om måneden ind i sin mailboks. De bliver taget op ved LEAN-møderne i styregruppen. Så skal vi altid huske at vende tilbage med svar til dem, der kommer med forslagene. Der er stort set ingen udskiftning blandt personalet. Tre personer rejste derfra for at prøve kræfter af andre steder, men er alle vendt tilbage til Scanprint igen. Lars Kristiansen er ikke i tvivl om, hvorfor. Vi har det nyeste teknologi, her er ro og stabilitet, vi tjener penge, og så er her en god kemi og kammeratlig tone. Vores eneste problem er, at nogle af mine kolleger holder med engelske fodboldhold, griner han. Grafisk BAR 14. nummer juni

18 BAR er lancerer ny portal om arbejdsmiljø Mange unge kommer til skade på arbejdsmarkedet, og derfor skal arbejdsmiljø på skoleskemaet. En ny portal til undervisere og elever skal sikre, at de unge er klædt godt på, når de starter i deres første job. Af Tine Vorting Alt for mange unge kommer ud for arbejdsulykker. Faktisk så mange, at de unge sammen med nyansatte ligger øverst i statistikken over dem, der oftest kommer til skade under arbejdet. Kan man få arbejdsmiljøet ind på skoleskemaet, er der måske mulighed for at mindske antallet af arbejdsrelaterede ulykker. Og det er formålet med portalen Gennem materialer, interaktive spil, gode råd og generel viden om arbejdsmiljø skal portalen åbne de unges øjne for, hvordan man arbejder sikkert og forsvarligt. Bag portalen står de 11 Branchearbejdsmiljøråd, herunder Grafisk BAR, som med Susanne Ulk fra Arbejdsmiljøsekretariatet i spidsen over en periode på seks måneder har arbejdet på projektet. Ungmedjob.dk blev lanceret under et pressemøde i april, hvor blandt andre undervisningsminister Bertel Haarder og Leo Bjørnskov, formand for Arbejdsmiljørådet gav deres syn på portalen. Der er arbejdsmiljøproblemer af omfang, så derfor er der behov for en permanent ordning, udtalte Bertel Haarder og sagde endvidere, at det ikke er nogen selvfølge, at antallet af arbejdsulykker falder. Derfor er det godt med dette initiativ. Arbejdsmiljøportalen skal udbrede en kultur, hvor det er normalt og in at tænke i arbejdsmiljøbaner. Ifølge Leo Bjørnskov kan vi kun knække den uheldige statistik, hvis man arbejder sammen om det. Vi er begejstrede over, at BAR erne selv har taget initiativ til dette projekt. Vi når langt videre med holdningsarbejdet, når vi går sammen. Men det kræver vedvarende hårdt arbejde fra alle sider, sagde han. 18 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

19 Forældre har også et ansvar Om portalen Forældre har et ansvar for at hjælpe deres børn ud på arbejdsmarkedet. Mange forældre er faktisk slet ikke klar over, at de har pligt til at sætte sig ind i de arbejdsmiljøforhold, der er på deres børns arbejdsplads, så længe børnene er under 18 år. Og det kan godt betale sig at lære sit barn, hvordan man får et sundt og sikkert arbejdsmiljø, for i princippet kan forældre straffes på lige fod som arbejdsgiveren, hvis de overser eller ignorer farer ved jobbet. Læs mere på Portalen indeholder over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen og en række interaktive dilemmaspil, som på en underholdende måde får de unge til at forholde sig til de problemer, de vil møde i deres arbejdsliv. Portalen giver også unge, forældre og arbejdsgivere overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler. Se mere på Grafisk BAR 14. nummer juni

20 Social kapital giver plus på bundlinien Virksomheder med en høj social kapital klarer sig bedst i konkurrencen og i krisetider. Og for at få det, skal der være tillid, retfærdighed og gode samarbejdsevner til stede. Af Tine Vorting Det kan betale sig at satse på social kapital, viser ny forskning. For høj social kapital er nemlig lig med en høj produktivitet, en høj kvalitet og et godt arbejdsmiljø. Og det giver plus på virksomhedens bundlinie. Og hvad står så denne sociale kapital for? Det er såmænd noget så enkelt som de sociale relationer imellem mennesker på arbejdspladsen, altså hvordan vi har det med hinanden på vores arbejdsplads. Hvis vi har det godt med hinanden, er vi er mere produktive, forklarer seniorforsker Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som sammen med tre andre forskere står bag en såkaldt hvidbog om emnet social kapital. I hvidbogen har de samlet viden fra international forskning på området. Alle i samme båd Resultatet af den internationale forskning viser, at danske virksomheder har forholdsvis høj social kapital i forhold til andre lande, og det skyldes, at danskerne generelt har tillid til deres ledelse. Og det er ofte tillid, der bruges til at sammenligne social kapital, forklarer Peter Hasle. Social kapital er ikke noget, man bare lige kan kopiere, fordi det udvikles over et langt historisk forløb. I Danmark er der tradition for, at man som medarbejder selv gør noget for at ændre på forholdene. Tyske medarbejdere derimod venter på, at de får besked fra ledelsen, så her er en forskel, siger han. En ledelse der er baseret på ordrer og kontrol giver ifølge forskeren ofte lav social kapital. Modsat vil en laissez-faire ledelse heller ikke være god, fordi det er ensbetydende med en grænseløs selvbestemmelse, manglende afklaring på opgaven og en mangel på anerkendelse, hvilket tilsammen skaber usikkerhed hos medarbejderne. 20 Grafisk BAR 14. nummer juni 2009

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft & Peter Hasle Arbejdsmiljørådet 17. September 2008 Udgangspunkt i social kapital Putnam, 1995: Egenskaber ved en social organisation som

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/ Arbejdsmiljøklagenævnet Betydningen af BAR vejledninger. Klagenævnet har i en sag fra den grafiske branche udtalt sig om rækkevidden af en BAR vejledning. Arbejdsgiverforeningen havde klaget over et påbud

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere