Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014"

Transkript

1 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan have varemærket Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom eller et andet mærke, som The Walt Disney Company ejer eller har licens på. Disse betingelser gælder for din brug og vores tilvejebringelse af de Disney Services, hvortil disse betingelser er knyttet, samt Disney Services, som vi stiller til rådighed på tredjeparts websteder og platforme, hvis disse betingelser oplyses til dig i forbindelse med din brug af Disney Services. LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE DISNEY SERVICES. ENHVER TVIST MELLEM DIG OG OS SKAL LØSES VED INDIVIDUELT BINDENDE VOLDGIFT. LÆS VOLDGIFTSBESTEMMELSERNE I DISSE BETINGELSER, DA DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE KONTRAKT. INTET I DISSE BETINGELSER HAR TIL FORMÅL AT PÅVIRKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVEN PÅ DIN SÆDVANLIGE BOPÆL. HVIS DER ER NOGEN KONFLIKT MELLEM DINE RETTIGHEDER OG DISSE BETINGELSER, GÆLDER DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. 1. Kontrakt mellem dig og os Dette er en kontrakt mellem dig og Disney Interactive, et californisk selskab, der er hjemhørende på 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, eller mellem dig og den serviceudbyder, der er identificeret for en bestemt Disney Service, hvis de er forskellige. Du skal læse og acceptere disse betingelser, inden du anvender Disney Services. Hvis du ikke accepterer, må du ikke bruge Disney Services. Disse betingelser beskriver det begrænsede omfang, hvorunder Disney Services er tilgængelig, og erstatter tidligere aftaler eller ordninger. Der kan gælde supplerende vilkår og betingelser for visse Disney Services, såsom regler for en bestemt konkurrence, service eller anden aktivitet, eller vilkår, der måtte ledsage bestemt indhold eller software, som er tilgængelig via Disney Services. Supplerende vilkår og betingelser vil blive oplyst til dig i forbindelse med den pågældende konkurrence, service eller aktivitet. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser er i tillæg til disse betingelser, og har fortrinsret i tilfælde af en konflikt. Vi vil muligvis ændre disse betingelser. Enhver sådan ændring vil træde i kraft tredive (30) dage enten efter vores afgivelse af en meddelelse til dig eller vores opslag af ændringen på Disney Services. Hvis du ikke accepterer, at der foretages nogen ændring af disse betingelser, skal du indstille brugen af Disney Services. Vores kundeservicemedarbejdere er ikke bemyndigede til at ændre nogen bestemmelse i disse betingelser, hverken mundtligt eller skriftligt. 1

2 Vi kan med umiddelbar virkning ophæve denne kontrakt, hvad angår dig (inklusive din adgang til Disney Services), hvis du ikke overholder alle bestemmelser i disse betingelser. 2. Disney Services Disney Services er til personlig, ikke-kommerciel brug og er kun beregnet til oplysnings- og underholdningsformål. De udgør ikke juridisk, finansiel, faglig, lægelig eller sundhedsmæssig rådgivning eller diagnose og kan ikke bruges til sådanne formål. For at sikre, at Disney Services fungerer korrekt over store geografiske områder, vil aspekter af visse aktiviteter, såsom spil, muligvis blive simuleret for at undgå forsinkelser. Disney Services er vores ophavsretligt beskyttede ejendom eller ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende vores licensgivere eller licenstagere, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, trade dress og andre immaterielle rettigheder til Disney Services er ejet af os eller vores licensgivere eller licenstagere. Med undtagelse af, hvad vi specifikt aftaler på skrift, må ingen del af Disney Services bruges eller udnyttes på anden måde end som en del af de Disney Services, som du tilbydes. Du kan eje de fysiske medier, som anvendes til at levere dele af Disney Services til dig, men vi beholder det fulde ejerskab af Disney Services. Vi overdrager ikke nogen ejendomsret til nogen del af Disney Services til dig. Indholds- og softwarelicens Hvis en Disney Service er konfigureret til at muliggøre brug af software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, der ejes eller licenseres af os, giver vi dig en begrænset, ikkeeksklusiv, ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, for at give adgang til og anvende sådan(t) software, indhold, virtuelt element eller andet materiale udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke omgå eller deaktivere noget indholdsbeskyttelsessystem eller nogen teknologi til forvaltning af digitale rettigheder, der anvendes sammen med enhver Disney Service; dekompilere, foretage reverse engineering, afmontere eller på anden måde omsætte nogen Disney Service til et format, som kan læses af mennesker; fjerne identifikations-, copyright- eller andre ejendomsretlige meddelelser; eller tage adgang til eller benytte enhver Disney Service på en ulovlig eller uautoriseret måde eller på en måde, der antyder, at der er en tilknytning til vores produkter, tjenester eller mærker. Du må ikke søge adgang til eller anvende nogen Disney Service på en måde, der krænker amerikanske eksportbestemmelser og krav til økonomiske sanktioner [link til eksternt site]. Ved at købe tjenester, indhold eller software gennem Disney Services erklærer og garanterer du, at du vil overholde disse krav i forbindelse med brug af tjenester, indhold eller software. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar DISNEY SERVICES LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. VI FRASIGER OS ALLE BETINGELSER, FREMSTILLINGER OG GARANTIER, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT NÆVNT I DISSE BETINGELSER. 2

3 VI ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE OG MATERIELLE SKADER, SELV OM VI VAR OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG VI KAN HELLER IKKE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR FORSINKET ELLER MANGLENDE YDEEVNE AF ÅRSAGER, SOM LIGGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE OVERSTIGE ET TUSINDE AMERIKANSKE DOLLARS (USD 1.000). DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER PÅVIRKER IKKE DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER OG FOREGIVER IKKE AT BEGRÆNSE ANSVAR, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN PÅ DIN SÆDVANLIGE BOPÆL. Ændringer af Disney Services Disney Services er under konstant udvikling og vil ændre sig med tiden. Hvis vi laver væsentlige ændringer af Disney Services, vil vi give dig besked i rimelig god tid, og du vil have ret til at ophæve kontrakten. Yderligere restriktioner omkring brugen af Disney Services Vi tillader ikke, at Disney Services bruges til kommercielle eller forretningsmæssige formål, eller at der reklameres for eller tilbydes salg af produkter eller tjenester (uanset om det indebærer fortjeneste), eller at der tilstedes anmodninger til andre (herunder anmodninger om bidrag eller donationer). Du indvilliger i ikke bevidst eller på uforsvarlig måde at komme en virus eller anden skadelig komponent i systemet eller på anden måde manipulere, skade eller ødelægge nogen Disney Service eller noget tilsluttet netværk eller forstyrre nogen persons eller enheds brug eller glæde ved at bruge en vilkårlig Disney Service. Du indvilliger i ikke at bruge nogen software eller enhed, der tillader automatiseret gameplay, fremskyndet gameplay eller anden manipulation af gameplay eller game-klient, og du accepterer ikke at snyde eller på anden måde ændre en Disney Service eller game-oplevelse for at give en bruger en fordel i forhold til andre. Derudover accepterer du ikke at tage adgang til, overvåge eller kopiere, eller lade en anden person eller enhed få adgang, overvåge eller kopiere, nogen del af Disney Services ved hjælp af en robot, spider, scraper eller anden automatiske metode eller manuel proces uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Tredjepartstjenester og indhold Disney Services kan integrere, blive integreret i eller ydes i forbindelse med tredjepartstjenester og indhold. Vi har ingen kontrol over disse tredjepartstjenester. Du bør læse de aftaler om brugsbetingelser og persondata politikker, der gælder for sådanne tredjepartstjenester og -indhold. Hvis du tilslutter dig en Disney Service med en enhed, der bruger Apple ios, Android, Microsoft Windows, eller Microsoft Xbox One, skal henholdsvis Apple Inc., Google, Inc. eller Microsoft Corporation være en begunstiget tredjepart i forhold til denne kontrakt. Disse begunstigede tredjeparter er imidlertid ikke kontraktparter og er ikke ansvarlige for levering eller support af 3

4 Disney Services. Du accepterer, at din adgang til Disney Services ved hjælp af disse enheder også vil være underlagt de anvendelsesbetingelser, som er angivet i den relevante begunstigede tredjeparts servicebetingelser. Mobile netværk Når du benytter Disney Services gennem et mobilt netværk, vil din netværksudbyders eller roaming-udbyders messaging-, data- og andre takster og gebyrer være gældende. Din netværksudbyder kan forbyde eller begrænse downloading, installering eller brug af bestemte Disney Services, og ikke alle Disney Services vil nødvendigvis fungere sammen med din netværksudbyder eller enhed. 3. Dit indhold og din konto Brugergenereret indhold Disney Services kan gøre dig i stand til at kommunikere, indsende, uploade eller på anden vis stille tekst, billeder, lyd, video, konkurrencebidrag eller andet indhold ( brugergenereret indhold ) til rådighed, som kan være tilgængeligt og synligt for offentligheden. Adgang til disse funktioner kan være underkastet aldersbegrænsninger. Du må ikke indsende eller uploade brugergenereret indhold, der er ærekrænkende, chikanerende, truende, snæversynet, hadefuldt, voldeligt, vulgært, obskønt, pornografisk eller på anden måde stødende, eller som skader eller med rimelighed kan forventes at skade nogen person eller enhed, uanset om sådant materiale er lovbeskyttet. Vi har ikke krav på ejerskab til dit brugergenererede indhold, men du giver os en ikke-eksklusiv, underlicenserbar, uigenkaldelig og royaltyfri global licens i henhold til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, private og offentlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder til at anvende, reproducere, overføre, udskrive, udgive, fremvise for offentligheden, udstille, distribuere, redistribuere, kopiere, indeksere, kommentere, modificere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker ud fra, offentligt fremføre, stille til rådighed og på anden måde udnytte sådant brugergenereret indhold helt eller delvist, i alle medieformater og -kanaler, der kendes nu eller fremkommer senere (herunder i forbindelse med Disney Services og på tredjeparts websteder og platforme som Facebook, YouTube og Twitter), i et vilkårligt antal kopier og uden begrænsning i tid, fremgangsmåde og anvendelseshyppighed, uden yderligere varsel til dig, med eller uden tilskrivning, og uden krav om tilladelse fra eller betaling til dig eller nogen anden person eller enhed. Du erklærer og garanterer, at dit brugergenererede indhold er i overensstemmelse med disse vilkår, og at du ejer eller har de nødvendige rettigheder og tilladelser uden behov for betaling til en anden person eller enhed til at bruge og udnytte og til at give os tilladelse til at bruge og udnytte dit brugergenererede indhold på enhver måde, som disse betingelser foreskriver. Du accepterer at skadesløsholde og holde os og vores datterselskaber og associerede selskaber og alle deres respektive medarbejdere og ledere skadesløse for ethvert påkrav, tab, ansvar, krav eller udgifter (herunder advokatsalærer), der fremsættes mod os af enhver tredjepart som følge af eller i forbindelse med vores brug og udnyttelse af dit brugergenererede indhold. Du accepterer 4

5 desuden ikke at påtvinge nogen droit morale, accessoriske rettigheder eller lignende rettigheder i eller til det brugergenererede indhold mod os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere og indvilliger i at bibringe den samme aftale om ikke at påtvinge sådant fra andre, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder. I det omfang som vi giver dig autorisation til at skabe, opslå, uploade, distribuere, vise og opføre brugergenereret indhold offentligt, der kræver brug af vores ophavsretligt beskyttede værker, giver vi dig en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved hjælp af vores ophavsretligt beskyttede værker efter behov med det formål at skabe materialerne og under forudsætning af, at du tildeler os alle rettigheder til det værk, du skaber. Hvis vi ikke bliver tildelt sådanne rettigheder, vil din licens til at skabe afledte værker ved hjælp af vores ophavsretligt beskyttede værker være ugyldig. Vi har ret til - men er ikke forpligtet til - at overvåge, undersøge, opslå, fjerne, ændre, lagre og gennemse brugergenereret indhold eller kommunikation sendt gennem en Disney Service på alle tidspunkter og af enhver årsag, inklusive med henblik på at sikre at det brugergenererede indhold eller kommunikationen overholder disse betingelser uden forudgående varsel sendt til dig. Vi er ikke ansvarlige for og hverken støtter eller garanterer for de meningsytringer, synspunkter, råd eller anbefalinger, der opslås eller indsendes af brugere. Konti Visse Disney Services giver mulighed for eller kræver, at du opretter en konto for at kunne deltage eller sikre yderligere fordele. Du erklærer dig villig til at oplyse og vedligeholde korrekte, aktuelle og fyldestgørende oplysninger, inklusive dine kontaktoplysninger til meddelelser og anden kommunikation fra os samt dine betalingsoplysninger. Du accepterer ikke at efterligne eller misbruge din tilknytning til enhver anden person eller enhed, inklusive brug af en anden persons brugernavn, kodeord eller andre kontooplysninger, eller en anden persons navn eller lighed, eller oplyse falske oplysninger om en forældre eller værge. Du accepterer, at vi kan implementere tiltag med henblik på at verificere korrektheden af dine oplysninger, inklusive kontaktoplysninger for en forældre eller værge. Vi har indført og implementeret en politik, der indeholder oplysninger om opsigelse af konti - under passende omstændigheder - oprettet af brugere, som gentagne gange krænker vores ophavsret. Derudover kan vi suspendere eller opsige din konto og din mulighed for at bruge Disney Services, hvis du deltager i, opfordrer til eller er fortaler for ulovlige handlinger, eller hvis du ikke overholder disse betingelser og alle supplerende betingelser. Kodeord og sikkerhed Du er ansvarlig for at implementere rimelige tiltag med henblik på at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og kodeord, og du er ansvarlig for alle aktiviteter på din konto, som du med rimelighed har kontrol over. Du erklærer dig villig til omgående at underrette os om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, kodeord eller andre kontooplysninger, eller enhver anden sikkerhedsovertrædelse, som du opdager i forbindelse med brug af din konto eller Disney Services. 5

6 Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine oplysninger er ekstremt vigtigt for os. Vi har implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, brug og modifikation. 4. Betalte transaktioner Sælgerens identitet Salg gennemføres af Disney Interactive, eller den sælger, der identificeres på salgstidspunktet, hvis denne er en anden. Hvis du har spørgsmål vedrørende din bestilling, bedes du kontakte sælgeren på den oplyste adresse, og deres servicemedarbejdere vil assistere dig. Nogle butiksfacader på Disney Services betjenes af tredjeparter, og hvis dette er tilfældet, kan der gælde andre eller yderligere salgsbetingelser, som du bør læse, når de bliver præsenteret for dig. Digitalt indhold og virtuelle genstande Vi kan producere applikationer, spil, software eller andet digitalt indhold, der er tilgængeligt via Disney Services, og som du kan få licens til ved at betale et engangsgebyr. Ved køb af en licens med henblik på adgang til denne type materiale via en Disney Service vil prisen blive oplyst til dig på Disney Service, før du gennemfører licenskøbet. Dit køb af en virtuel genstand eller spillevaluta er en betaling for en begrænset licens, der ikke kan overføres, beregnet til adgang til eller brug af denne type indhold eller funktionalitet i Disney Services. Virtuelle genstande (inklusive personer og personnavne) eller spillevaluta, der er købt eller gjort tilgængelige for dig, kan kun anvendes i forbindelse med de Disney Services, hvortil du har købt/opnået dem, eller til hvilke genstandene er blevet udviklet af dig som et resultat af dit gameplay. Disse genstande er ikke indløselige eller kan ikke refunderes eller sælges udenfor Disney Services for kontanter eller andre værdigenstande. Vi kan modificere eller fjerne virtuelle genstande eller spillevaluta på alle tidspunkter. Abonnementer Visse Disney Services kræver et betalt abonnement for at kunne anvendes. Ved at tilmelde dig til et abonnement accepterer du, at dit abonnement vil blive automatisk fornyet, og medmindre du opsiger dit abonnement, giver du os tilladelse til at hæve det pågældende beløb ved hjælp af din betalingsmetode for fornyelsesperioden. Abonnementsperioden for den automatiske fornyelse vil være den samme som din oprindelige abonnementsperiode, medmindre du underrettes om en anden periode på salgstidspunktet. Prisen for fornyelsen vil ikke være højere end prisen for den afløste abonnementsperiode, eksklusive enhver reklamemæssige eller nedsatte priser, medmindre vi underretter dig om en prisændring før din automatiske fornyelse. Fra tid til anden kan vi tilbyde gratis prøveabonnementer til en Disney Service. Hvis du tilmelder dig et gratis prøveabonnement, vil vi begynde at opkræve betaling fra din konto, når den gratis abonnementsperiode udløber, medmindre du opsiger dit abonnement før perioden udløber. Bestillingsprocessen 6

7 Du vil have mulighed for at gennemse og bekræfte din bestilling, inklusive leveringsadresse (hvis relevant), betalingsmetode og produktoplysninger. Vi vil sende dig en meddelelse, når vi accepterer din bestilling, og vores godkendelse vil blive anset for at være komplet og effektivt kommunikeret til dig med hensyn til alle formål fra det tidspunkt, vi sender meddelelsen. På dette tidspunkt vil salgskontrakten træde i kraft og være bindende for både dig og os. Risikoen for ethvert tab af varer, som du har købt, samt ansvaret for at forsikre dem, tilfalder dig, når de relevante varer er leveret. Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere enhver bestilling før levering. Situationer, som kan resultere i, at din bestilling annulleres, inkluderer system- eller typografiske fejl, unøjagtigheder i produkt- eller prisinformation eller produkttilgængelighed, rimelighed blandt kunder i tilfælde af begrænset produktlager eller problemer identificeret af vores kredit- eller bedrageriafdelinger. Vi kan også kræve yderligere verifikation eller oplysninger, inden vi accepterer en bestilling. Vi vil kontakte dig, hvis dele af din bestilling annulleres, eller hvis vi kræver yderligere oplysninger for at kunne acceptere din bestilling. Hvis din bestilling annulleres, efter vi har behandlet din bestilling, men den ikke er blevet leveret endnu, vil vi refundere din betaling. Betalinger og fakturering Når du oplyser dine betalingsoplysninger, fremlægger og garanterer du, at oplysningerne er korrekte, at du er autoriseret til at bruge den oplyste betalingsmetode, og at du vil underrette os om ændringer i betalingsoplysningerne. Vi forbeholder os retten til at bruge opdateringsserviceydelser til kreditkort leveret af tredjeparter mhp. at indhente aktuelle udløbsdatoer for kreditkort. Fortrydelsesret; varereturnering Når du opretter abonnement på en Disney Service, har du ret til at annullere din kontrakt indenfor fjorten (14) dage efter din modtagelse og godkendelse af disse betingelser, og du vil modtage en fuld refundering af det betalte abonnementsbeløb. For halvårlige og årlige abonnementer vil du få refunderet de(t) betalte abonnementsbeløb, hvis der modtages en meddelelse om annullering indenfor de første tredive (30) dage efter den første dag af den første abonnementsperiode. Hvis vi refunderer abonnementsbeløbet, vil du stadig være forpligtet til at betale andre afholdte omkostninger. Når du køber en licens til at opnå adgang til digitalt indhold eller virtuelle genstande, får du mulighed for at acceptere levering på det tidspunkt, hvor varen købes. Når du accepterer levering, accepterer du, at du har mistet retten til at annullere, og at licenskøbsomkostningerne ikke kan refunderes. Du har ret til at annullere vores kontrakt med dig og returnere varerne indenfor tredive (30) dage, efter du har modtaget fysiske varer. Denne ret gælder ikke for varer, som vi på Disney Services har angivet som værende ikke-returnerbare, inklusive lyd- og videooptagelser, computersoftware og CD'er, DVD'er eller andre fysiske medier, der ikke er forseglede. Hvis du returnerer varer, 7

8 som ikke er defekte, vil du eventuelt blive bedt om at betale for returneringsomkostningerne, og vi kan fratrække et rimeligt beløb, hvis du har brugt varerne. Hvis du ønsker at annullere, skal du følge disse annulleringsinstrukser for den givne Disney Service. Du kan finde et eksempel på en annulleringsformular her [link]. Specialfremstillede varer Vær venligst opmærksom på, at fortrydelses- og returneringsretten ikke gælder for specialfremstillede varer. Du kan ikke annullere eller ændre bestillinger af specialfremstillede varer, når først du har afleveret din bestilling, og specialfremstillede varer kan ikke returneres, medmindre de har en fremstillingsfejl, eller produktet er defekt. Vi forbeholder os retten til at afvise bestillinger på specialfremstilling efter vores skøn. Upassende brug af vores specialfremstillingsservice vil resultere i, at din bestilling annulleres, og enhver betaling vil refunderes. Prissætning og afgifter Vi kan revidere prissætningen af vores tilbudte produkter og serviceydelser. Hvis du betaler et regelmæssigt abonnementsgebyr for en Disney Service, vil vi med rimeligt varsel underrette dig om ændringer i gebyr- eller faktureringsmetoder, inden de træder i kraft, og du vil kunne annullere dit abonnement, før sådanne ændringer implementeres. Når du afgiver en bestilling, laver vi et skøn over afgifterne, og inkluderer dette skøn i den samlede bestilling som en hjælp til dig. Det faktiske afgiftsbeløb, som vil blive inkluderet i din bestilling og betalt med din betalingsmetode, er baseret på beregninger udført på forsendelsesdatoen, uanset hvornår bestillingen blev afgivet. International forsendelse og told Ved bestilling af varer til levering i lande, som ligger udenfor sælgerens land, skal du eventuelt betale importafgifter og opkrævede afgifter. Disse afgifter og alle øvrige gebyrer i forbindelse med fortoldning skal betales af dig. For varer, der forsendes internationalt, bedes du være opmærksom på enhver producentgaranti, der eventuelt er ugyldig, servicemuligheder leveret af producenten, der eventuelt ikke er tilgængelige, brugermanualer, vejledninger og sikkerhedsadvarsler, der eventuelt ikke er tilgængelige på destinationslandets sprog, varer og medfølgende materialer, der eventuelt ikke er designet i henhold til destinationslandets standarder, specifikationer og mærkningskrav, og varer, der eventuelt ikke stemmer overens med destinationslandets spændingsforhold (kræver brug af en adapter eller omformer). Du er ansvarlig for at sikre, at varerne kan importeres lovligt til destinationslandet. Ved bestilling hos os er det modtageren, der er den registrerede importør, og som derfor skal overholde alle gældende love og forskrifter i destinationslandet. 5. Konkurrencer Konkurrencer, som du indgår i på en Disney Service, kan have supplerende regler og betingelser, men følgende generelle regler gælder, medmindre der er modstridende vilkår i supplerende regler eller betingelser for konkurrencen. 8

9 Konkurrencebidrag Det bidrag, som du indsender til konkurrencen, er brugergeneret indhold og underkastet alle bestemmelser i nærværende vilkår, som er gældende for din indsendelse og vores brug af dit brugergenerede indhold. Vi kan diskvalificere bidrag til konkurrencer, som er kommet for sent, er fejladresseret, ufuldstændige, beskadigede, gået tabt, ulæselige eller ugyldige, eller hvor der ikke var sørget for relevant samtykke fra forældre. Bidrag til konkurrencer er begrænset til én pr. person, og indsendelse af bidrag til konkurrencen via agenter eller tredjeparter eller anvendelse af mange identiteter er ikke tilladt. Anvendelse af automatiserede bidrag til konkurrencer, stemmer eller andre programmer er forbudt, og alle sådanne bidrag til konkurrencen (eller stemmer) vil blive diskvalificeret. Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere, annullere eller afslutte en konkurrence eller udvide eller genoptage perioden, hvor bidrag til konkurrencen kan indsendes eller diskvalificere enhver deltager eller bidrag til konkurrencen på et hvilken som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Det vil vi gøre, hvis det ikke kan garanteres, at konkurrencen kan udføres retfærdigt eller korrekt af tekniske, juridiske eller andre årsager, eller hvis vi har mistanke om, at en person har manipuleret bidrag til konkurrencen eller resultater, givet falske oplysninger eller handlet uetisk. Hvis vi annullerer eller afslutter en konkurrence, kan der uddeles præmier på en måde, som vi anser som værende retfærdig og hensigtsmæssig i henhold til den lokale lovgivning, der gælder for konkurrencen. Egnethed For at indgå i en konkurrence skal du være en registreret bruger af Disney Services og have en aktiv konto med aktuelle kontaktoplysninger. Det er ikke nødvendigt at foretage et køb for at indgå i konkurrencen, og et køb vil ikke forbedre dine chancer for at vinde. Konkurrencer er ikke åbne for vores ansatte (eller deres nærmeste familie) eller nogen anden, som er arbejdsmæssigt tilknyttet konkurrencen. Hvis du er under 18 (eller under myndighedsalderen i henhold til relevant lov), og konkurrencen er åben for dig, skal vi måske have din forælders eller din værges samtykke, før vi kan godkende dit bidrag til konkurrencen. Vi forbeholder os ret til at anmode om behørig legitimation eller til at bekræfte egnethedsbetingelser og potentielle vinderoplysninger, og til at uddele en præmie personligt til en vinder. Konkurrencer er ugyldige, hvor de er forbudt eller begrænset ved lov. Potentielle vindere, som er bosiddende i jurisdiktioner, hvor konkurrencer kræver en vis færdighed, kan blive bedt om at besvare en matematisk test for at være egnet til at vinde en præmie. Præmier Der er ingen kontanter eller alternative præmier til rådighed bortset fra, at vi (eller den part, der stiller en præmie til rådighed) forbeholder os ret til at erstatte præmien med en lignende præmie af samme eller større værdi. Præmier kan ikke overføres (bortset fra til et barn eller et andet familiemedlem) eller sælges af vinderne. Kun det antal præmier, der er angivet i konkurrencen, er til rådighed i konkurrencen, og alle præmier vil blive uddelt under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal egnede bidrag til konkurrencen modtages, og at der bliver gjort gyldigt krav på præmierne pr. den dato, der er angivet i forbindelse med konkurrencen, efter hvilken ingen 9

10 andre vindere vil blive udvalgt eller uafhentede præmier uddelt. Medmindre andet er angivet i præmiebeskrivelsen før indsendelse af bidraget, er vinderne ansvarlige for alle omkostninger og udgifter forbundet med adkomst til en præmie. Alle skatter er alene den enkelte vinders ansvar, skønt vi forbeholder os ret til at tilbageholde relevante skatter, og hver vinder indvilliger i at udfylde alle krævede skatteformularer. Din accept af en præmie består i, at du indvilliger i at deltage i rimelig reklame relateret til konkurrencen og giver os ubetinget ret til at anvende dit navn, by og land, et billede af dig, præmieoplysninger og udtalelser fra dig om konkurrencen til reklame-, annoncerings- og salgsfremmende formål og til at overholde relevant lovgivning og regler, alt sammen uden yderligere tilladelse eller kompensation. Som en betingelse for at modtage en præmie, kan vinderne (eller deres forældre eller værger) blive bedt om at underskrive og returnere en beediget erklæring om egnethed, ansvarsfrigivelse og publicityfrigivelse. 6. Yderligere bestemmelser Politik for indsendelser og uopfordrede idéer Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller tage uopfordrede kreative idéer, forslag eller materialer i betragtning. I forbindelse med alt, hvad du sender til os - uanset om det er pr. opfordring fra os eller ej - indvilliger du i, at kreative idéer, forslag eller andre materialer, som du fremsender, ikke foretages i fortrolighed eller tillid, og at intet fortroligt eller tillidsforhold er tilsigtet eller oprettet mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke har nogen forventning om gennemgang, kompensation eller vederlag af nogen art. Krav i forbindelse med krænkelse af ophavsretten Anmeldelser om påstået krænkelse af ophavsretten og modpåstande skal sendes til vores repræsentant: Jordan McCollum Disney Interactive 500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521, USA Telefon: Fax: Vi er kun i stand til at acceptere anmeldelser på sprog, hvor nærværende vilkår er gjort tilgængelig af os. Vi vil hurtigt besvare anmeldelser om ophavsretslig krænkelse udført ved brug af Disney Services, som er blevet rapporteret til vores specielt Designerede agent for ophavsret, angivet foroven, i overensstemmelse med U.S. Digital Millennium Copyright Act af 1998 ( DMCA ) eller, hvis det er relevant, andre lovgivninger. Hvad angår de Disney Services, som er udbudt i USA, skal disse bekendtgørelser omfatte de påbudte oplysninger, som angivet i DMCA og som er beskrevet indgående her [link]. 10

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 18. juli 2013

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 18. juli 2013 Brugsbetingelser Senest opdateret 18. juli 2013 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE FIFA 13 Denne slutbrugerlicensaftale ( licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA").

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel!

Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! VIOLETTA DANSEKONKURRENCE BETINGELSER OG VILKÅR (gælder fra 3. april 2015) Vi giver en (1) vinder mulighed for at få sine dansetrin filmet professionelt til udsendelse på Disney Channel! Sådan deltager

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen ) Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere