Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014"

Transkript

1 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan have varemærket Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom eller et andet mærke, som The Walt Disney Company ejer eller har licens på. Disse betingelser gælder for din brug og vores tilvejebringelse af de Disney Services, hvortil disse betingelser er knyttet, samt Disney Services, som vi stiller til rådighed på tredjeparts websteder og platforme, hvis disse betingelser oplyses til dig i forbindelse med din brug af Disney Services. LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE DISNEY SERVICES. ENHVER TVIST MELLEM DIG OG OS SKAL LØSES VED INDIVIDUELT BINDENDE VOLDGIFT. LÆS VOLDGIFTSBESTEMMELSERNE I DISSE BETINGELSER, DA DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE KONTRAKT. INTET I DISSE BETINGELSER HAR TIL FORMÅL AT PÅVIRKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVEN PÅ DIN SÆDVANLIGE BOPÆL. HVIS DER ER NOGEN KONFLIKT MELLEM DINE RETTIGHEDER OG DISSE BETINGELSER, GÆLDER DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. 1. Kontrakt mellem dig og os Dette er en kontrakt mellem dig og Disney Interactive, et californisk selskab, der er hjemhørende på 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, eller mellem dig og den serviceudbyder, der er identificeret for en bestemt Disney Service, hvis de er forskellige. Du skal læse og acceptere disse betingelser, inden du anvender Disney Services. Hvis du ikke accepterer, må du ikke bruge Disney Services. Disse betingelser beskriver det begrænsede omfang, hvorunder Disney Services er tilgængelig, og erstatter tidligere aftaler eller ordninger. Der kan gælde supplerende vilkår og betingelser for visse Disney Services, såsom regler for en bestemt konkurrence, service eller anden aktivitet, eller vilkår, der måtte ledsage bestemt indhold eller software, som er tilgængelig via Disney Services. Supplerende vilkår og betingelser vil blive oplyst til dig i forbindelse med den pågældende konkurrence, service eller aktivitet. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser er i tillæg til disse betingelser, og har fortrinsret i tilfælde af en konflikt. Vi vil muligvis ændre disse betingelser. Enhver sådan ændring vil træde i kraft tredive (30) dage enten efter vores afgivelse af en meddelelse til dig eller vores opslag af ændringen på Disney Services. Hvis du ikke accepterer, at der foretages nogen ændring af disse betingelser, skal du indstille brugen af Disney Services. Vores kundeservicemedarbejdere er ikke bemyndigede til at ændre nogen bestemmelse i disse betingelser, hverken mundtligt eller skriftligt. 1

2 Vi kan med umiddelbar virkning ophæve denne kontrakt, hvad angår dig (inklusive din adgang til Disney Services), hvis du ikke overholder alle bestemmelser i disse betingelser. 2. Disney Services Disney Services er til personlig, ikke-kommerciel brug og er kun beregnet til oplysnings- og underholdningsformål. De udgør ikke juridisk, finansiel, faglig, lægelig eller sundhedsmæssig rådgivning eller diagnose og kan ikke bruges til sådanne formål. For at sikre, at Disney Services fungerer korrekt over store geografiske områder, vil aspekter af visse aktiviteter, såsom spil, muligvis blive simuleret for at undgå forsinkelser. Disney Services er vores ophavsretligt beskyttede ejendom eller ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende vores licensgivere eller licenstagere, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, trade dress og andre immaterielle rettigheder til Disney Services er ejet af os eller vores licensgivere eller licenstagere. Med undtagelse af, hvad vi specifikt aftaler på skrift, må ingen del af Disney Services bruges eller udnyttes på anden måde end som en del af de Disney Services, som du tilbydes. Du kan eje de fysiske medier, som anvendes til at levere dele af Disney Services til dig, men vi beholder det fulde ejerskab af Disney Services. Vi overdrager ikke nogen ejendomsret til nogen del af Disney Services til dig. Indholds- og softwarelicens Hvis en Disney Service er konfigureret til at muliggøre brug af software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, der ejes eller licenseres af os, giver vi dig en begrænset, ikkeeksklusiv, ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, for at give adgang til og anvende sådan(t) software, indhold, virtuelt element eller andet materiale udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke omgå eller deaktivere noget indholdsbeskyttelsessystem eller nogen teknologi til forvaltning af digitale rettigheder, der anvendes sammen med enhver Disney Service; dekompilere, foretage reverse engineering, afmontere eller på anden måde omsætte nogen Disney Service til et format, som kan læses af mennesker; fjerne identifikations-, copyright- eller andre ejendomsretlige meddelelser; eller tage adgang til eller benytte enhver Disney Service på en ulovlig eller uautoriseret måde eller på en måde, der antyder, at der er en tilknytning til vores produkter, tjenester eller mærker. Du må ikke søge adgang til eller anvende nogen Disney Service på en måde, der krænker amerikanske eksportbestemmelser og krav til økonomiske sanktioner [link til eksternt site]. Ved at købe tjenester, indhold eller software gennem Disney Services erklærer og garanterer du, at du vil overholde disse krav i forbindelse med brug af tjenester, indhold eller software. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar DISNEY SERVICES LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. VI FRASIGER OS ALLE BETINGELSER, FREMSTILLINGER OG GARANTIER, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT NÆVNT I DISSE BETINGELSER. 2

3 VI ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE OG MATERIELLE SKADER, SELV OM VI VAR OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG VI KAN HELLER IKKE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR FORSINKET ELLER MANGLENDE YDEEVNE AF ÅRSAGER, SOM LIGGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE OVERSTIGE ET TUSINDE AMERIKANSKE DOLLARS (USD 1.000). DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER PÅVIRKER IKKE DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER OG FOREGIVER IKKE AT BEGRÆNSE ANSVAR, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN PÅ DIN SÆDVANLIGE BOPÆL. Ændringer af Disney Services Disney Services er under konstant udvikling og vil ændre sig med tiden. Hvis vi laver væsentlige ændringer af Disney Services, vil vi give dig besked i rimelig god tid, og du vil have ret til at ophæve kontrakten. Yderligere restriktioner omkring brugen af Disney Services Vi tillader ikke, at Disney Services bruges til kommercielle eller forretningsmæssige formål, eller at der reklameres for eller tilbydes salg af produkter eller tjenester (uanset om det indebærer fortjeneste), eller at der tilstedes anmodninger til andre (herunder anmodninger om bidrag eller donationer). Du indvilliger i ikke bevidst eller på uforsvarlig måde at komme en virus eller anden skadelig komponent i systemet eller på anden måde manipulere, skade eller ødelægge nogen Disney Service eller noget tilsluttet netværk eller forstyrre nogen persons eller enheds brug eller glæde ved at bruge en vilkårlig Disney Service. Du indvilliger i ikke at bruge nogen software eller enhed, der tillader automatiseret gameplay, fremskyndet gameplay eller anden manipulation af gameplay eller game-klient, og du accepterer ikke at snyde eller på anden måde ændre en Disney Service eller game-oplevelse for at give en bruger en fordel i forhold til andre. Derudover accepterer du ikke at tage adgang til, overvåge eller kopiere, eller lade en anden person eller enhed få adgang, overvåge eller kopiere, nogen del af Disney Services ved hjælp af en robot, spider, scraper eller anden automatiske metode eller manuel proces uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Tredjepartstjenester og indhold Disney Services kan integrere, blive integreret i eller ydes i forbindelse med tredjepartstjenester og indhold. Vi har ingen kontrol over disse tredjepartstjenester. Du bør læse de aftaler om brugsbetingelser og persondata politikker, der gælder for sådanne tredjepartstjenester og -indhold. Hvis du tilslutter dig en Disney Service med en enhed, der bruger Apple ios, Android, Microsoft Windows, eller Microsoft Xbox One, skal henholdsvis Apple Inc., Google, Inc. eller Microsoft Corporation være en begunstiget tredjepart i forhold til denne kontrakt. Disse begunstigede tredjeparter er imidlertid ikke kontraktparter og er ikke ansvarlige for levering eller support af 3

4 Disney Services. Du accepterer, at din adgang til Disney Services ved hjælp af disse enheder også vil være underlagt de anvendelsesbetingelser, som er angivet i den relevante begunstigede tredjeparts servicebetingelser. Mobile netværk Når du benytter Disney Services gennem et mobilt netværk, vil din netværksudbyders eller roaming-udbyders messaging-, data- og andre takster og gebyrer være gældende. Din netværksudbyder kan forbyde eller begrænse downloading, installering eller brug af bestemte Disney Services, og ikke alle Disney Services vil nødvendigvis fungere sammen med din netværksudbyder eller enhed. 3. Dit indhold og din konto Brugergenereret indhold Disney Services kan gøre dig i stand til at kommunikere, indsende, uploade eller på anden vis stille tekst, billeder, lyd, video, konkurrencebidrag eller andet indhold ( brugergenereret indhold ) til rådighed, som kan være tilgængeligt og synligt for offentligheden. Adgang til disse funktioner kan være underkastet aldersbegrænsninger. Du må ikke indsende eller uploade brugergenereret indhold, der er ærekrænkende, chikanerende, truende, snæversynet, hadefuldt, voldeligt, vulgært, obskønt, pornografisk eller på anden måde stødende, eller som skader eller med rimelighed kan forventes at skade nogen person eller enhed, uanset om sådant materiale er lovbeskyttet. Vi har ikke krav på ejerskab til dit brugergenererede indhold, men du giver os en ikke-eksklusiv, underlicenserbar, uigenkaldelig og royaltyfri global licens i henhold til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, private og offentlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder til at anvende, reproducere, overføre, udskrive, udgive, fremvise for offentligheden, udstille, distribuere, redistribuere, kopiere, indeksere, kommentere, modificere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker ud fra, offentligt fremføre, stille til rådighed og på anden måde udnytte sådant brugergenereret indhold helt eller delvist, i alle medieformater og -kanaler, der kendes nu eller fremkommer senere (herunder i forbindelse med Disney Services og på tredjeparts websteder og platforme som Facebook, YouTube og Twitter), i et vilkårligt antal kopier og uden begrænsning i tid, fremgangsmåde og anvendelseshyppighed, uden yderligere varsel til dig, med eller uden tilskrivning, og uden krav om tilladelse fra eller betaling til dig eller nogen anden person eller enhed. Du erklærer og garanterer, at dit brugergenererede indhold er i overensstemmelse med disse vilkår, og at du ejer eller har de nødvendige rettigheder og tilladelser uden behov for betaling til en anden person eller enhed til at bruge og udnytte og til at give os tilladelse til at bruge og udnytte dit brugergenererede indhold på enhver måde, som disse betingelser foreskriver. Du accepterer at skadesløsholde og holde os og vores datterselskaber og associerede selskaber og alle deres respektive medarbejdere og ledere skadesløse for ethvert påkrav, tab, ansvar, krav eller udgifter (herunder advokatsalærer), der fremsættes mod os af enhver tredjepart som følge af eller i forbindelse med vores brug og udnyttelse af dit brugergenererede indhold. Du accepterer 4

5 desuden ikke at påtvinge nogen droit morale, accessoriske rettigheder eller lignende rettigheder i eller til det brugergenererede indhold mod os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere og indvilliger i at bibringe den samme aftale om ikke at påtvinge sådant fra andre, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder. I det omfang som vi giver dig autorisation til at skabe, opslå, uploade, distribuere, vise og opføre brugergenereret indhold offentligt, der kræver brug af vores ophavsretligt beskyttede værker, giver vi dig en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved hjælp af vores ophavsretligt beskyttede værker efter behov med det formål at skabe materialerne og under forudsætning af, at du tildeler os alle rettigheder til det værk, du skaber. Hvis vi ikke bliver tildelt sådanne rettigheder, vil din licens til at skabe afledte værker ved hjælp af vores ophavsretligt beskyttede værker være ugyldig. Vi har ret til - men er ikke forpligtet til - at overvåge, undersøge, opslå, fjerne, ændre, lagre og gennemse brugergenereret indhold eller kommunikation sendt gennem en Disney Service på alle tidspunkter og af enhver årsag, inklusive med henblik på at sikre at det brugergenererede indhold eller kommunikationen overholder disse betingelser uden forudgående varsel sendt til dig. Vi er ikke ansvarlige for og hverken støtter eller garanterer for de meningsytringer, synspunkter, råd eller anbefalinger, der opslås eller indsendes af brugere. Konti Visse Disney Services giver mulighed for eller kræver, at du opretter en konto for at kunne deltage eller sikre yderligere fordele. Du erklærer dig villig til at oplyse og vedligeholde korrekte, aktuelle og fyldestgørende oplysninger, inklusive dine kontaktoplysninger til meddelelser og anden kommunikation fra os samt dine betalingsoplysninger. Du accepterer ikke at efterligne eller misbruge din tilknytning til enhver anden person eller enhed, inklusive brug af en anden persons brugernavn, kodeord eller andre kontooplysninger, eller en anden persons navn eller lighed, eller oplyse falske oplysninger om en forældre eller værge. Du accepterer, at vi kan implementere tiltag med henblik på at verificere korrektheden af dine oplysninger, inklusive kontaktoplysninger for en forældre eller værge. Vi har indført og implementeret en politik, der indeholder oplysninger om opsigelse af konti - under passende omstændigheder - oprettet af brugere, som gentagne gange krænker vores ophavsret. Derudover kan vi suspendere eller opsige din konto og din mulighed for at bruge Disney Services, hvis du deltager i, opfordrer til eller er fortaler for ulovlige handlinger, eller hvis du ikke overholder disse betingelser og alle supplerende betingelser. Kodeord og sikkerhed Du er ansvarlig for at implementere rimelige tiltag med henblik på at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og kodeord, og du er ansvarlig for alle aktiviteter på din konto, som du med rimelighed har kontrol over. Du erklærer dig villig til omgående at underrette os om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, kodeord eller andre kontooplysninger, eller enhver anden sikkerhedsovertrædelse, som du opdager i forbindelse med brug af din konto eller Disney Services. 5

6 Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine oplysninger er ekstremt vigtigt for os. Vi har implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, brug og modifikation. 4. Betalte transaktioner Sælgerens identitet Salg gennemføres af Disney Interactive, eller den sælger, der identificeres på salgstidspunktet, hvis denne er en anden. Hvis du har spørgsmål vedrørende din bestilling, bedes du kontakte sælgeren på den oplyste adresse, og deres servicemedarbejdere vil assistere dig. Nogle butiksfacader på Disney Services betjenes af tredjeparter, og hvis dette er tilfældet, kan der gælde andre eller yderligere salgsbetingelser, som du bør læse, når de bliver præsenteret for dig. Digitalt indhold og virtuelle genstande Vi kan producere applikationer, spil, software eller andet digitalt indhold, der er tilgængeligt via Disney Services, og som du kan få licens til ved at betale et engangsgebyr. Ved køb af en licens med henblik på adgang til denne type materiale via en Disney Service vil prisen blive oplyst til dig på Disney Service, før du gennemfører licenskøbet. Dit køb af en virtuel genstand eller spillevaluta er en betaling for en begrænset licens, der ikke kan overføres, beregnet til adgang til eller brug af denne type indhold eller funktionalitet i Disney Services. Virtuelle genstande (inklusive personer og personnavne) eller spillevaluta, der er købt eller gjort tilgængelige for dig, kan kun anvendes i forbindelse med de Disney Services, hvortil du har købt/opnået dem, eller til hvilke genstandene er blevet udviklet af dig som et resultat af dit gameplay. Disse genstande er ikke indløselige eller kan ikke refunderes eller sælges udenfor Disney Services for kontanter eller andre værdigenstande. Vi kan modificere eller fjerne virtuelle genstande eller spillevaluta på alle tidspunkter. Abonnementer Visse Disney Services kræver et betalt abonnement for at kunne anvendes. Ved at tilmelde dig til et abonnement accepterer du, at dit abonnement vil blive automatisk fornyet, og medmindre du opsiger dit abonnement, giver du os tilladelse til at hæve det pågældende beløb ved hjælp af din betalingsmetode for fornyelsesperioden. Abonnementsperioden for den automatiske fornyelse vil være den samme som din oprindelige abonnementsperiode, medmindre du underrettes om en anden periode på salgstidspunktet. Prisen for fornyelsen vil ikke være højere end prisen for den afløste abonnementsperiode, eksklusive enhver reklamemæssige eller nedsatte priser, medmindre vi underretter dig om en prisændring før din automatiske fornyelse. Fra tid til anden kan vi tilbyde gratis prøveabonnementer til en Disney Service. Hvis du tilmelder dig et gratis prøveabonnement, vil vi begynde at opkræve betaling fra din konto, når den gratis abonnementsperiode udløber, medmindre du opsiger dit abonnement før perioden udløber. Bestillingsprocessen 6

7 Du vil have mulighed for at gennemse og bekræfte din bestilling, inklusive leveringsadresse (hvis relevant), betalingsmetode og produktoplysninger. Vi vil sende dig en meddelelse, når vi accepterer din bestilling, og vores godkendelse vil blive anset for at være komplet og effektivt kommunikeret til dig med hensyn til alle formål fra det tidspunkt, vi sender meddelelsen. På dette tidspunkt vil salgskontrakten træde i kraft og være bindende for både dig og os. Risikoen for ethvert tab af varer, som du har købt, samt ansvaret for at forsikre dem, tilfalder dig, når de relevante varer er leveret. Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere enhver bestilling før levering. Situationer, som kan resultere i, at din bestilling annulleres, inkluderer system- eller typografiske fejl, unøjagtigheder i produkt- eller prisinformation eller produkttilgængelighed, rimelighed blandt kunder i tilfælde af begrænset produktlager eller problemer identificeret af vores kredit- eller bedrageriafdelinger. Vi kan også kræve yderligere verifikation eller oplysninger, inden vi accepterer en bestilling. Vi vil kontakte dig, hvis dele af din bestilling annulleres, eller hvis vi kræver yderligere oplysninger for at kunne acceptere din bestilling. Hvis din bestilling annulleres, efter vi har behandlet din bestilling, men den ikke er blevet leveret endnu, vil vi refundere din betaling. Betalinger og fakturering Når du oplyser dine betalingsoplysninger, fremlægger og garanterer du, at oplysningerne er korrekte, at du er autoriseret til at bruge den oplyste betalingsmetode, og at du vil underrette os om ændringer i betalingsoplysningerne. Vi forbeholder os retten til at bruge opdateringsserviceydelser til kreditkort leveret af tredjeparter mhp. at indhente aktuelle udløbsdatoer for kreditkort. Fortrydelsesret; varereturnering Når du opretter abonnement på en Disney Service, har du ret til at annullere din kontrakt indenfor fjorten (14) dage efter din modtagelse og godkendelse af disse betingelser, og du vil modtage en fuld refundering af det betalte abonnementsbeløb. For halvårlige og årlige abonnementer vil du få refunderet de(t) betalte abonnementsbeløb, hvis der modtages en meddelelse om annullering indenfor de første tredive (30) dage efter den første dag af den første abonnementsperiode. Hvis vi refunderer abonnementsbeløbet, vil du stadig være forpligtet til at betale andre afholdte omkostninger. Når du køber en licens til at opnå adgang til digitalt indhold eller virtuelle genstande, får du mulighed for at acceptere levering på det tidspunkt, hvor varen købes. Når du accepterer levering, accepterer du, at du har mistet retten til at annullere, og at licenskøbsomkostningerne ikke kan refunderes. Du har ret til at annullere vores kontrakt med dig og returnere varerne indenfor tredive (30) dage, efter du har modtaget fysiske varer. Denne ret gælder ikke for varer, som vi på Disney Services har angivet som værende ikke-returnerbare, inklusive lyd- og videooptagelser, computersoftware og CD'er, DVD'er eller andre fysiske medier, der ikke er forseglede. Hvis du returnerer varer, 7

8 som ikke er defekte, vil du eventuelt blive bedt om at betale for returneringsomkostningerne, og vi kan fratrække et rimeligt beløb, hvis du har brugt varerne. Hvis du ønsker at annullere, skal du følge disse annulleringsinstrukser for den givne Disney Service. Du kan finde et eksempel på en annulleringsformular her [link]. Specialfremstillede varer Vær venligst opmærksom på, at fortrydelses- og returneringsretten ikke gælder for specialfremstillede varer. Du kan ikke annullere eller ændre bestillinger af specialfremstillede varer, når først du har afleveret din bestilling, og specialfremstillede varer kan ikke returneres, medmindre de har en fremstillingsfejl, eller produktet er defekt. Vi forbeholder os retten til at afvise bestillinger på specialfremstilling efter vores skøn. Upassende brug af vores specialfremstillingsservice vil resultere i, at din bestilling annulleres, og enhver betaling vil refunderes. Prissætning og afgifter Vi kan revidere prissætningen af vores tilbudte produkter og serviceydelser. Hvis du betaler et regelmæssigt abonnementsgebyr for en Disney Service, vil vi med rimeligt varsel underrette dig om ændringer i gebyr- eller faktureringsmetoder, inden de træder i kraft, og du vil kunne annullere dit abonnement, før sådanne ændringer implementeres. Når du afgiver en bestilling, laver vi et skøn over afgifterne, og inkluderer dette skøn i den samlede bestilling som en hjælp til dig. Det faktiske afgiftsbeløb, som vil blive inkluderet i din bestilling og betalt med din betalingsmetode, er baseret på beregninger udført på forsendelsesdatoen, uanset hvornår bestillingen blev afgivet. International forsendelse og told Ved bestilling af varer til levering i lande, som ligger udenfor sælgerens land, skal du eventuelt betale importafgifter og opkrævede afgifter. Disse afgifter og alle øvrige gebyrer i forbindelse med fortoldning skal betales af dig. For varer, der forsendes internationalt, bedes du være opmærksom på enhver producentgaranti, der eventuelt er ugyldig, servicemuligheder leveret af producenten, der eventuelt ikke er tilgængelige, brugermanualer, vejledninger og sikkerhedsadvarsler, der eventuelt ikke er tilgængelige på destinationslandets sprog, varer og medfølgende materialer, der eventuelt ikke er designet i henhold til destinationslandets standarder, specifikationer og mærkningskrav, og varer, der eventuelt ikke stemmer overens med destinationslandets spændingsforhold (kræver brug af en adapter eller omformer). Du er ansvarlig for at sikre, at varerne kan importeres lovligt til destinationslandet. Ved bestilling hos os er det modtageren, der er den registrerede importør, og som derfor skal overholde alle gældende love og forskrifter i destinationslandet. 5. Konkurrencer Konkurrencer, som du indgår i på en Disney Service, kan have supplerende regler og betingelser, men følgende generelle regler gælder, medmindre der er modstridende vilkår i supplerende regler eller betingelser for konkurrencen. 8

9 Konkurrencebidrag Det bidrag, som du indsender til konkurrencen, er brugergeneret indhold og underkastet alle bestemmelser i nærværende vilkår, som er gældende for din indsendelse og vores brug af dit brugergenerede indhold. Vi kan diskvalificere bidrag til konkurrencer, som er kommet for sent, er fejladresseret, ufuldstændige, beskadigede, gået tabt, ulæselige eller ugyldige, eller hvor der ikke var sørget for relevant samtykke fra forældre. Bidrag til konkurrencer er begrænset til én pr. person, og indsendelse af bidrag til konkurrencen via agenter eller tredjeparter eller anvendelse af mange identiteter er ikke tilladt. Anvendelse af automatiserede bidrag til konkurrencer, stemmer eller andre programmer er forbudt, og alle sådanne bidrag til konkurrencen (eller stemmer) vil blive diskvalificeret. Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere, annullere eller afslutte en konkurrence eller udvide eller genoptage perioden, hvor bidrag til konkurrencen kan indsendes eller diskvalificere enhver deltager eller bidrag til konkurrencen på et hvilken som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Det vil vi gøre, hvis det ikke kan garanteres, at konkurrencen kan udføres retfærdigt eller korrekt af tekniske, juridiske eller andre årsager, eller hvis vi har mistanke om, at en person har manipuleret bidrag til konkurrencen eller resultater, givet falske oplysninger eller handlet uetisk. Hvis vi annullerer eller afslutter en konkurrence, kan der uddeles præmier på en måde, som vi anser som værende retfærdig og hensigtsmæssig i henhold til den lokale lovgivning, der gælder for konkurrencen. Egnethed For at indgå i en konkurrence skal du være en registreret bruger af Disney Services og have en aktiv konto med aktuelle kontaktoplysninger. Det er ikke nødvendigt at foretage et køb for at indgå i konkurrencen, og et køb vil ikke forbedre dine chancer for at vinde. Konkurrencer er ikke åbne for vores ansatte (eller deres nærmeste familie) eller nogen anden, som er arbejdsmæssigt tilknyttet konkurrencen. Hvis du er under 18 (eller under myndighedsalderen i henhold til relevant lov), og konkurrencen er åben for dig, skal vi måske have din forælders eller din værges samtykke, før vi kan godkende dit bidrag til konkurrencen. Vi forbeholder os ret til at anmode om behørig legitimation eller til at bekræfte egnethedsbetingelser og potentielle vinderoplysninger, og til at uddele en præmie personligt til en vinder. Konkurrencer er ugyldige, hvor de er forbudt eller begrænset ved lov. Potentielle vindere, som er bosiddende i jurisdiktioner, hvor konkurrencer kræver en vis færdighed, kan blive bedt om at besvare en matematisk test for at være egnet til at vinde en præmie. Præmier Der er ingen kontanter eller alternative præmier til rådighed bortset fra, at vi (eller den part, der stiller en præmie til rådighed) forbeholder os ret til at erstatte præmien med en lignende præmie af samme eller større værdi. Præmier kan ikke overføres (bortset fra til et barn eller et andet familiemedlem) eller sælges af vinderne. Kun det antal præmier, der er angivet i konkurrencen, er til rådighed i konkurrencen, og alle præmier vil blive uddelt under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal egnede bidrag til konkurrencen modtages, og at der bliver gjort gyldigt krav på præmierne pr. den dato, der er angivet i forbindelse med konkurrencen, efter hvilken ingen 9

10 andre vindere vil blive udvalgt eller uafhentede præmier uddelt. Medmindre andet er angivet i præmiebeskrivelsen før indsendelse af bidraget, er vinderne ansvarlige for alle omkostninger og udgifter forbundet med adkomst til en præmie. Alle skatter er alene den enkelte vinders ansvar, skønt vi forbeholder os ret til at tilbageholde relevante skatter, og hver vinder indvilliger i at udfylde alle krævede skatteformularer. Din accept af en præmie består i, at du indvilliger i at deltage i rimelig reklame relateret til konkurrencen og giver os ubetinget ret til at anvende dit navn, by og land, et billede af dig, præmieoplysninger og udtalelser fra dig om konkurrencen til reklame-, annoncerings- og salgsfremmende formål og til at overholde relevant lovgivning og regler, alt sammen uden yderligere tilladelse eller kompensation. Som en betingelse for at modtage en præmie, kan vinderne (eller deres forældre eller værger) blive bedt om at underskrive og returnere en beediget erklæring om egnethed, ansvarsfrigivelse og publicityfrigivelse. 6. Yderligere bestemmelser Politik for indsendelser og uopfordrede idéer Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller tage uopfordrede kreative idéer, forslag eller materialer i betragtning. I forbindelse med alt, hvad du sender til os - uanset om det er pr. opfordring fra os eller ej - indvilliger du i, at kreative idéer, forslag eller andre materialer, som du fremsender, ikke foretages i fortrolighed eller tillid, og at intet fortroligt eller tillidsforhold er tilsigtet eller oprettet mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke har nogen forventning om gennemgang, kompensation eller vederlag af nogen art. Krav i forbindelse med krænkelse af ophavsretten Anmeldelser om påstået krænkelse af ophavsretten og modpåstande skal sendes til vores repræsentant: Jordan McCollum Disney Interactive 500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521, USA Telefon: Fax: Vi er kun i stand til at acceptere anmeldelser på sprog, hvor nærværende vilkår er gjort tilgængelig af os. Vi vil hurtigt besvare anmeldelser om ophavsretslig krænkelse udført ved brug af Disney Services, som er blevet rapporteret til vores specielt Designerede agent for ophavsret, angivet foroven, i overensstemmelse med U.S. Digital Millennium Copyright Act af 1998 ( DMCA ) eller, hvis det er relevant, andre lovgivninger. Hvad angår de Disney Services, som er udbudt i USA, skal disse bekendtgørelser omfatte de påbudte oplysninger, som angivet i DMCA og som er beskrevet indgående her [link]. 10

Danish / Dansk Disney Terms of Use

Danish / Dansk Disney Terms of Use Danish / Dansk Disney Terms of Use Home / Danish / Dansk Disney Terms of Use Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software,

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 18. juli 2013

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 18. juli 2013 Brugsbetingelser Senest opdateret 18. juli 2013 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed.

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Vilkår for brug af Behance Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Disse vilkår gælder din brug af Behance-webstederne eller -tjenesterne ( Tjenester ). Ved

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår

Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Groupon Goods Global GmbH - Salgsvilkår Denne side fastsætter salgsvilkårene for salg af varer af Groupon Goods til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCESSEN 1.1. Parterne i denne kontrakt:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål,

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål, Yderligere betingelser for Adobe Stock Sidst opdateret 30. juni 2017. Erstatter den tidligere version i sin helhed. Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock er underlagt disse

Læs mere

Senest opdateret den 15. oktober Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed.

Senest opdateret den 15. oktober Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed. Yderligere betingelser for Adobe Stock Senest opdateret den 15. oktober 2016. Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed. Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Betingelser for brug. Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING

Betingelser for brug. Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING Betingelser for brug Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING Velkommen til Disney Interactive Media Group internet-websted ( websted ). Denne side omfatter Disney.dk og andre internetsider, hvor disse betingelser

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere