Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser."

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 1

3 Opsummering (i/ii) På 233 kendte opgaveområder gennemfører borgerne ~52 mio. ansøgninger, anmeldelser, indrapporteringer og lignende årligt. Den nuværende digitaliseringsgrad på disse 233 opgaveområder ligger på 51%. Heri indgår såvel store, allerede fuldt digitaliserede områder, som jobnet (11 mio. transaktioner pr. år med en digitaliseringsgrad på 1%) som meget små opgaveområder Det er en central målsætning i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at mindst 8% af al relevant kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder skal foregå digitalt senest ved udgangen af 215. Et centralt værktøj hertil er på udvalgte områder at gøre det obligatorisk for borgerne at foretage ansøgninger, anmeldelser mm. digitalt til den offentlige sektor Baseret på en analyse af de 233 kendte opgaveområder i den offentlige sektor vurderer BCG, at 63 opgaveområder er kandidater til obligatorisk digital kommunikation. Heraf er er 27 områder statslige, 26 områder kommunale og 1 områder kommer fra Udbetaling Danmark (UDK). Ingen regionale opgaveområder er kandidater til obligatorisk digital kommunikation På de 63 områder, som kan gøres obligatorisk digitale, forventes digitaliseringsgraden at stige fra gennemsnitligt 44% i dag til 84% i 215. Dette løft vil samtidig betyde at forventes den offentlige sektor under et de 233 kendte opgaveområder opnår en digitaliseringsgrad på 66% i 215 Med den øgede digitaliseringsgrad og med forbedrede digitale løsninger kan der opnås et samtidig fald i antal informationshenvendelser til den offentlige sektor på forventet 9,2 mio. henvendelser pr. år På baggrund af den ændrede kanalfordeling og beregnede kanalpriser forventes ved fuld indfasning et årligt økonomisk potentiale på 593 mio. kr. på det kommunale område, 163 mio. på områder under Udbetaling Danmark og 162 mio. kr. på de statslige områder. Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 2 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

4 Opsummering (ii/ii) I perioden fra februar 212 til sommeren 212 har BCG gennemført en samlet analyse af den offentlige sektors overgang til obligatorisk digital kommunikation Analysen er gennemført i tæt dialog med et sekretariat bestående af Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner og i nær dialog med en lang række kommunale, regionale og statslige myndigheder. Spitze & Co. har fungeret som underleverandør til BCG i forbindelse med opgaveløsningen Analysen har haft to overordnede fokusområder: Indgående henvendelser til den offentlige sektor fra borgerne Udgående henvendelser fra den offentlige sektor til borgerne I dette dokument gennemgås resultaterne for så vidt de indgående henvendelser. Der er tre bilag til dette dokument: En gennemgang af de kommunale områder, en gennemgang af de statslige områder og en gennemgang af områder under Udbetaling Danmark I tillæg til disse dokumenter er udarbejdet en række interne arbejdsdokumenter, hvor den anvendte metode og undersøgelsens datagrundlag beskrives nærmere Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 3 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Tværgående Lovgivning er en "game-changer" i forhold til digitalisering Uden lovgivning er det svært at nå kritisk masse Lovgivning sætter gang i en positiv spiral Kilde: BCG Lavt afkast på investeringer Lav volumen Højt antal informationshenvendelser Lavt incitament til at investere i løsninger Mindre gode løsninger Lovgivning Øget afkast på investeringer Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 4 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Tværgående Lovgivningen sikrer øget volumen som giver mere brugervenlige løsninger og et potentiale på ~9 mio. kr. pr. år 1 Lovgivning er første skridt i Lovgivning en positiv række giver af øget begivenheder volumen som medfører bedre løsninger, færre henvendeser og store besparelser 1 Med lovgivning gøres 6 opgaveområder obligatoriske i 212. BCG vurderer, at 27 områder kan gøres obligatoriske i 213, 26 i 214 og 4 i 215 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 2 Herved sikres 8 mio. ekstra digitale transaktioner pr. år fra 212 til En øget volumen gør det rentabelt at investere i bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier hvilket fører til at der kommer 9,2 mio. færre ikkedigitale informationshenvendelser pr. år fra Samlet giver lovgivningen 9 mio. kr. i årlige 5 besparelser på tværs af den offentlige sektor I det følgende gennemgås de fem delelementer i ovenstående figur Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 5 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 1 Tværgående 63 opgaveområder er kandidater til at blive obligatorisk digitale BCG foreslår at 63 opgaveområder gøres Lovgivning obligatorisk giver øget digitale volumen... med flest i staten og ingen i regionerne 1 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser 2 Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 Antal opgaveområder der gøres obligatoriske 3 Total = Staten = Kommunerne = 26 UDK = 1 Regionerne = Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx UDK Staten Kommunerne År Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Tværgående Områderne er udvalgt gennem tre analytiske skridt Datagrundlag Alle indrapporterede områder Områder der analyseres nærmere Områder der indgår i bølgeplan Spørgeskemabesvarelse fra ministerier Spørgeskemabesvarelser fra kommunerne KOMHEN-datasæt fra kommunerne / KL Selvejende institutioners spørgeskemabesvarelser Regionernes spørgeskemabesvarelse Deep-dive analyser Spørgeskemabesvarelser modtaget fra 12 kommuner 16 styrelser 37 selvejende statslige institutioner 1 ~9 hospitalsafsnit 233 områder Stat: 175 Kommuner: 41 UDK: 1 Selveje: 5 Regioner: 2 Fravælg områder med få transaktioner, områder der allerede har meget høj digitaliseringsgrad samt områder der åbenlyst bør undtages 88 områder Stat: 44 Kommuner: 31 UDK: 1 Selveje: 1 Regioner: 2 Fravælg områder med betydelige barrierer eller teknisk art eller med uhensigtsmæssigt stort investeringsbehov 63 områder Stat: 27 Kommuner: 26 UDK: 1 Placer i bølger efter screening for - Jurisdiske barriere -Tekniske barrirer - Målgruppeparathed - Område kompleksitet 1. De 37 selvejende institutioner fordeler sig på 17 universiteter og mellemlange uddannelsesinstitutioner og 2 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 7 Bølgeplan Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9 Tværgående Nuværende digitaliseringsgrad og andel af analog henvendelser for alle områder hvor der er et datagrundlag Total antal transaktioner (log-skala) 1,, Allerede digitaliserede 1,, Indikative grænseværdier 1, Umiddelbare kandidater 8 1 Digitaliseringsgrad i pct. Ikke umiddelbare kandidater Mindre områder Note: Dækker alle undersøgte områder hvor der findes data. Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 8 6 Kommuner Stat Regioner UDK Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Tværgående Bølgeplan fastlagt gennem screening for potentiale og barrierer Prioritering af serviceområder Faste kriterier definerer prioritet i bølgeplan 1 Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1 Placering i bølgeplanen er prioriteret på to dimensioner: 1. barriere og 2. årligt nettopotentiale Årligt nettopotentiale (mdkk) Høj Kommune Melem Stat Barrierer UDK Lav 5 En samlet vurdering af området definerer den endelige placering i bølgeplanen 1. Barrierer: Teknisk niveau og brugervenlighed Teknisk modenhedsniveau og brugervenlighed i dag Igangsatte projekter der understøtter selvbetjening i fremtiden Juridiske barrierer Vurderet af ministerier og institutionerne Målgruppe Målgruppens sammensætning og karakteristika Forretningsmæssige hensyn Myndighedernes vurdering af forretningsmæssige hensyn på de enkelte områder Investeringsbehov Investeringer set ifht potentialets størrelse 2. Varigt nettopotentiale Nettopotentialet på business casen giver højere prioritet i bølgeplanen Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 9 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Tværgående Forslag til bølgeplan '12 '13 '14 '15 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Kommunerne EU-sygesikringskort Flytning Optagelse i dagtilbud Optagelse i SFO/ Optagelse i fritidshjem Skoleindskrivning Sundhedskort Begravelseshjælp Dagtilbud, herunder friplads Hjælpemidler Indrejse / udrejse Kørekort Navne- og adressebeskyttelse Pas Sygedagpenge Skadedyrsbekæmpelse SKAT ejendom Vielse / partnerskab Valg af læge Udlån af lokaler og ejendomme Anmeldelse om byggearbejde Byggetilladelse Opkrævning Beboerindskud Enkeltydelser (inkl. flyttehjælp og oplysningspligt) Hjælp til forsørgelse Personligt tillæg Staten UDK Optagelse.dk (FIVU) SU-lån (FM) Udstedelse af digital signatur (FM) Anmeld cykeltyveri (JM) Ansøg om straffeattest (privat) (JM) Begravelse (KM) Navneændring (KM) Navngivning (KM) Begrænset skattepligt (S12) (SKM) Forskudsopgørelse (SKM) Genoptagelse (SKM) Print selvangivelse / årsopgørelse (SKM) Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Udenlandske selvangivelser (SKM) Udvidet selvangivelse (S1) (SKM) Europæisk våbenpas (JM) Glatløbede haglgeværer (JM) Køb af våben, ammunition og bæretilladelse (JM) Særtransporttilladelse (JM) Pension til borgere i udlandet (SIM) Adoption (ØIM) Beskæftigelsesankenævn (ØIM) Børnebidrag (ØIM) Faderskab (ØIM) Faderskab (ØIM) Forældremyndighed (ØIM) Samvær (ØIM) Separation og skilsmisse (ØIM) Barselsdagpenge Boligsikring, førtidspensionister Boligsikring, ikke førtidspensionister Boligydelse Børne- og ungeydelse Børnetilskud Folkepension Opsat pension Underholdsbidrag Varmetillæg Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 2 Tværgående Med lovgivning stiger digitaliseringsgraden for de områder, der gøres obligatorisk digitale, fra 44% i dag til 84% i 215 Lovgivning giver øget volumen Antallet af digitale henvendelser stiger med 91% fra 9,6 mio. til 18,5 mio. 1 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser 2 Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 Mio. transaktionshenvendelser +91% Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Digitaliseringsgrad 9.6 Antal digitale henvendelser i dag 18.5 Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 44% 84% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Tværgående De 233 screenede områder har 51,7 mio. transaktioner pr år Digitaliseringsgrad i dag på 51% drives særligt at høj digitalisering i staten Transaktionshenv. i mio ,4 7,4 (26%) 21, (74%) Staten 15,1 11,6 (77%) 3,5 (23%) Kommunerne 3,8 1,9 (49%) Udbetaling Danmark 4,4 4,4 (1%), (%) Regioner Ikke-digitale Note: Dækker alle undersøgt områder hvor der findes data Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Dansk Patientregister. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selveje, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 12 2, (51%) Jobnet.dk har ~11 mio. digitale henvendelser. Ses bort fra disse er digitaliseringsgraden på 37% 51,7 25,4 (49%) 26,4 (51%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Tværgående På tværs af de 233 screenede opgaveområder betyder bølgeplanen at digitaliseringsgraden stiger til 66% Transaktionshenv. i mio ,4 6, (21%) 22,4 (79%) Staten 15,1 6,5 (43%) 8,6 (57%) Kommunerne 4,4 4,4 (1%) Regioner Ikke-digitale Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 13,8 (2%) 1. Der er ikke gjort antagelser om den naturlige udvikling i digitaliseringsgraden for de områder som ikke er inkluderet i bølgeplanen Kilde: BCG 3,8 3,1 (8%) UDK 51,7 17,7 (34%) 34,1 (66%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Tværgående Stigningen for de 233 områder sker gradvist over de fire bølger 1 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital Procent af alle transaktioner Note: Tal er for 233 undersøgte områder hvor der findes data. Der er ikke gjort antagelser om den naturlige udvikling i digitaliseringsgraden for de områder som ikke er inkluderet i bølgeplanen eller om en evt. yderligere digitalisering af de områder, der indgår i bølgeplanen, frem mod overgang til obligatorisk digital kommunikation Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Tværgående Stigningen er størst på det kommunale område Staten og Udbetaling Danmark er allerede høje. Ingen digitalisering i regionerne Alle statslige områder (~28,4 mio. transaktioner) Alle kommunale områder (~15,1 mio. transaktioner) % af alle transaktioner Alle regionernes områder (~4,4 mio. transaktioner) Ikke-digital Nu Bølge Nu Note: Data dækker alle 233 undersøgte områder. Der er ikke gjort antagelser om den yderligere digitalisering på opgaveområder som ikke er inkluderet i bølgeplanen Kilde: BCG, KOMHEN. Dansk Patientregister. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selveje, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 15 Digital Udbetaling Danmarks områder (~3,8 mio. transaktioner) Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Tværgående På områderne i bølgeplanen er der ~22 mio. transaktioner årligt, med en digitaliseringsgrad i dag på 44% Transaktionshenv. i mio ,8 8,3 (71%) 3,4 (29%) Kommunerne 6,3 2, (31%) 4,3 (69%) Staten Note: Slide er for alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selveje og statslige institutioner Udbetaling Danmark Ikke-digitale Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 16 1,9 (49%) 3,8 2, (51%) 21,9 12,3 (56%) 9,6 (44%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Tværgående Med obligatorisk digitalisering øges digitaliseringsgraden til 84% for omfattede områder Transaktionshenv. i mio ,8 2,1 (18%) 9,7 (82%) Kommunerne 6,3,6 (9%) 5,7 (91%) Staten,8 (2%) Ikke-digitale Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 17 3,8 3,1 (8%) UDK Note: Dækker alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG-analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelser fra kommunerne, selvejende institutioner og statslige institutioner 21,9 3,5 (16%) 18,5 (84%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

19 Tværgående Stigningen fra 44% digitalisering til 84% digitalisering sker løbende såvel i den offentlige sektor under et... Procent af alle transaktioner, (områder omfattet af bølgeplan) I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Note: Dækker alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner og statslige institutioner Ikke-digital Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Tværgående... som i de enkelte sektorer Vækst i digitaliseringsgrad varierer på tværs af sektorer afhængigt af udgangspunkt Kommunale områder (11,8 mio. transaktioner pr. år) Statslige områder (6,3 mio. transaktioner pr. år) UDK-områder (3,8 mio. transaktioner pr. år) Procent af alle transaktioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Bølge Nu Nu Nu Kommunerne har den højeste gennemsnitlige vækst i digitaliseringsgrad med 26% pr. år Note: Dækker alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner og statslige institutioner 9 Ikke-digital Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 3 Tværgående Ses kun på teknisk niveau, så er løsningerne i dag ganske gode... Lovgivning giver øget volumen som gør det attraktivt at lave mere brugervenlige løsninger Kun på få områder gennemføres flest transaktioner i mindre effektive løsninger 1 2 Vægtet selvbetjeningsmodenhed 3 Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 3 Kilde: Data indrapporteret fra leverandører og offentlige myndigheder, BCG-analyse Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Opgaveområder Der skelnes mellem fire niveauer af modenhed for selvbetjeningsløsninger. Niveau er en digital pdf-løsning. Niveau 1 har feltvalidering. Med niveau 2 sker der en automatisk journalisering hos myndigheden. I niveau 3 afleveres data direkte ind i et sagsbehandlingssystem. Gennemsnit alle Ø 2 løsninger 1 Minimumskrav for effektive løsninger Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Kommuner... mens det kniber mere med brugervenlighed og tilgængelighed Blandt 46 screenede løsninger 1 lever ingen op til krav til brugervenlighed og tilgængelighed Samlet vurdering af brugervenlighed og tilgængelighed 4 Den gode nyhed er, at der ikke kræves så meget for at ramme nødvendigt niveau Sprog bør gøres mere brugervenligt Juridisk sprogbrug og myndighedssprog Bør gennemgås og rettes til mere borgernært sprog. Stort behov for bedre hjælpetekster Alle screenede løsninger For at leve op til nødvendige kriterier for obligatorisk digitalisering skal en løsning ned på en score på 1 på en skala fra 1 4. Ø Gennemsnit alle løsninger Forbedringspotentiale Nødvendigt niveau for obl. digital 1. Screeningen er gennemført af konsulenthuset Mads og Vitus i 211 og 212. De screenede løsninger er alle kommunale Også andre forbedrelsesområder Kan med fordel gøres en indsats vedr. knapanvendelse, validering og fejlkontrol på felter. Nogle løsninger har problemer med vedhæftning af nødvendig dokumentation Som led i overgangen til obligatorisk digital kommunikation foreslås det, at der sættes midler af til brugervenlighed og tilgængelighed er indregnet i den samlede business case Desuden er medregnet midler til support og hjælp til borgere, som har brug for dette i en overgangsperiode Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 21 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Kommuner Alle løsninger er screenet på 5 dimensioner. Screeningen viser at der bør være særligt fokus på sprog og tekst 3,3 Sprog og tekst 3,5 4, 4, 3,7 Forløb og flow Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Tekster er korte og præcise, uden kancellisprog og fagudtryk er forklaret Tekster er handlingsorienterede (og hjælper borgeren videre gennem løsningen) Borgeren bliver oplyst om, hvad han/hun skal have klar inden selvbetjeningsløsningen påbegyndes Borgeren har adgang til uddybende information undervejs i selvbetjeningsløsningen Ved fejlindtastninger fremgår det tydeligt for borgeren hvad der skal rettes Fejlmeddelelser er skrevet på dansk 3,1 3,8 1,5 2,2 4,1 4,9 Løsningen er opdelt så den er overskuelig for borgeren (eks. logisk trinvis) Inden påbegyndelse af løsningen er opgavens omfang klar for borgeren (eks. antal trin i en guide) Under gennemførelsen af løsningen bliver borgeren oplyst hvor lange (han/hun) har igen Løsningen afsluttes med en tydelig kvittering Kvitteringsskrivelse sendes også til borgeren pr. mail eller andet medie uden for selve løsningen Efter endt løsning fremgår det videre forløb tydeligt for borgeren 3,6 1,8 4,9 4,7 3,7 2,5 Hvis login er nødvendig, anvendes NemLogin Løsningen genbruger i allerede eksisterende data Løsningen opsummerer indtastede oplysninger inden endelig indsendelse Borgeren kan kun indsende oplysninger, såfremt alle påkrævede oplysninger er indtastet i løsningen Indtastningsfelter validerer i videst muligt omfang oplysninger, så risikoen for fejltastninger minimeres Løsningen tilpasser i videst muligt omfang spørgsmål afhængig af tidligere svar Tydeligt, hvornår løsningen starter Virker i følgende browsere: Internet Explorer, Safari, Firefox/Chrome Logisk og konsekvent knapanvendelse: Tydelig adskillelse af positiv- og negativknapper, og placeringen af disse er konsekvent og logisk Myndigheden bag løsningen fremgår tydeligt Navigation i løsningen med tastatur og mus Kan gennemføres uden særlige tekniske eller kompetencemæssi ge forudsætninger hos borgeren Opfylder relevante tilgængelighedskriterier Tekstbaserede alternative Indhold kan tilpasses Kontrast Tilgængelighed via tastatur Navigerbar Læselig Forudsigelig Kompatibel Forklaring Gennemsnit allle løsninger Gennemsnit alle løsninger, særlige fokusområder Kilde: Screening foretaget af konsulenthuset Mads og Vitus, 46 kommunale løsninger. Skala fra 1 5 hvor 5 er bedst Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 22 4,7 3,4 4,4 4,2 4,2 3, 5, 3,8 4,2 4,8 2,7 3,9 3,4 XX XX 4,4 2,3 4,3 4, 3,3 4,6 4, 2,9 Bør være særligt fokus på områder med lav score (<3,5) Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 4 Kommuner Bedre og mere brugervenlige løsninger gør, at antallet af informationshenvendelser kan minimeres Bedre løsninger og kanalstrategier giver færre informationshenvendelser Totalt set reduceres informationshenvendelserne med 9,2 mio. 1 Fald i henvendelser. 2 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx ,9, 17,3 213 Reduktion i staten UDK reduktion,,3,8 1, 1, 1, 2,8 2,1 2,1 15, ,3 12,3 215 Kommune område reduktion Resterende mængde 5,4 1, ,1 9,5 217 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Kommuner Et henvendelsesindeks viser, at de samme kommuner har få informationshenvendelser på tværs af opgaveområder Gn.snit af rangering 15 Rådvejledning Information om eksisterende sag -5% Hvordan er indekset lavet? På tværs af alle opgaveområder er kommunerne inddelt i grupper efter hvor mange informationshenvendelser de modtager pr. transaktionshenvendelse Kommuner, der har få informationshenvendelser, har fået et lavt antal point, mens kommuner med flere informationshenvendelser, har fået flere point. Herefter er antallet af point lagt sammen og divideret med antal opgaveområder pr. kommune. Hvad viser indekset? At nogle kommuner konsekvent får mange henvendelser pr. gennemført sag ifht. andre kommuner. Hvis alle kommuner var lige gode, eller nogle kommuner var gode på nogle områder og andre på andre områder, ville alle kommuner få lige mange point når der ses på tværs af opgaveområderne. Note: Indekset er baseret på kommunernes rangering i henvendelsesindekset for Rådgivning/vejledning og Information om eksisterende sag. Kommunerne er blevet inddelt i 1-percentiler på tværs af de områder som er omfattet af bølge 1-4 og blevet scoret fra 1 (højst) til 1 (lavest). Grafen illustrerer den relative rangering af kommunes gennemsnitsscore Kilde: BCG, KOMHEN-data Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Kommuner Forklaring på forskelle i antallet af informationshenvendelser Kun på et enkelt område (enkeltydelser) er der en udefrakommende forklaring på, hvorfor nogle kommuner har flere informationshenvendelser end andre. Er vist gennem test af sammenhængen mellem a) antal informationshenvendelser pr. transaktionshenvendelse indenfor de samme opgaveområder og på tværs af kommunerne og b) en række strukturelle forhold som socioøkonomisk situation, andel af ældre borgere, andel af borgere i bymæssig bebyggelse, mm. I manglen af udefrakommende forklaringsfaktorer synes forklaringen at være den interne opmærksomhed på at reducere informationshenvendelserne Kommuner, der har sat fokus på antal informationshenvendelser, har opnået markante resultater Hvor der er flere løsninger på et område, har kommuner med mere brugervenlige løsninger et mindre antal informationshenvendelser pr. transaktionshenvendelse hvilket peger på, at øget brugervenlighed kan reducere antallet af informationshenvendelser 1. Test på Kommune str., Alder, Befolkningstæthed, Bymæssig bebyggelse, Bruttoudgifter, "Bedst på nettet" og Spørgsmål fra KOMHEN" når det statistisk er muligt 2. Mads og Vitus screeninger Note: Baseret på "Information om eksisterende sag" og "Råd/vejledning" Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 25 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 Kommuner Mere brugervenlige løsninger har færre informationshenvendelser Metode Hjælpemidler Vielser/Ægteskab a Identificer opgaver med flere udbydere af selvbetjeningsløsninger b Identificer områder i screeninger, der vurderes som særligt vigtige ifht antal informationshenvendelser "Forløb og Flow" "Data og Oplysninger" c Beregn gennemsnit af screeninger på de udvalgte områder for hver selvbetjeningsløsning d Beregn en ratio ml. "Information om eksisterende sag" og transaktionshenvendelser for kommuner med hver af de to screenede løsninger Antal henvendelser vedr. eksisterende sag pr. 1 transaktionshenvendelser 1 8 7, , Løsningens screeningresultat Kommuner der bruger leverandør A Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 26 5,3 Kommuner der bruger leverandør B 1. Outliere er taget ud af datasættet. 2. Gennemsnit af "Forløb og Flow" og "Data og oplysninger". Skala fra % Antal henvendelser vedr. eksisterende sag pr. 1 transaktionshenvendelser 1 9, Kommuner der bruger leverandør A 7,4 Kommuner der bruger leverandør B 3,73 4,5 3,16 4,58 +21% +38% -21% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

28 Kommuner Sorø kommune har opnået markant fald i antallet af informationshenvendelser med projekt StraXen Hvad er det? Hvad er det? Sorø blev i i 29 pilotkommune i i opbygning og og implementering af KMD's af KMD's Kontaktcenterløsning StraXen. StraXen. er StraXen et videnssystem er et videnssystem, der via simple der funktioner via simple kan: funktioner kan: Give borgerne svar svar på på supportspørgsmål Øge antallet af af straksafklaringer på på henvendelser henvendelser fra både fra både den telefoniske den telefoniske og den og personlige den personlige kanal kanal Hvordan fungerer det? Resultater & succeskriterier Kilde: Sorø Kommunes "Evaluering af StraXen" Systemet anvendes specielt i frontgruppen i Borgerservicecentret, hvor viden om en lang række Borgerserviceomgaver er samlet. Som supplement til videnssystemet har ledelsen i Sorø Kommune ændret i organisation af Borgerservice, hvor der bl.a. er etableret et callcenter til at supportere front-end-modtagelsen Flyttet supporthenvendelser fra dyre kanaler til selvbetjeningsløsninger Fald i telefoniske henvendelser på 45% Fald i antallet af personlige henvendelser på 2,4% Straksafslutninger i perioden fra Stigning fra 53% til 69% Interne medarbejderopkald/viderestilling er reduceret med 21% Sager "gemt til senere behandling" Faldt fra 23% til 28% i perioden fra Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 27 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013 Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering Juni 2013 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste

Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste Den næste digitaliseringsstrategi er den vigtigste I dag skyder Finansministeren processen i gang med at formulere den næste digitaliseringsstrategi - det er jo vigtigt, at vi er klar til 2016 når der

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere