Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser."

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 1

3 Opsummering (i/ii) På 233 kendte opgaveområder gennemfører borgerne ~52 mio. ansøgninger, anmeldelser, indrapporteringer og lignende årligt. Den nuværende digitaliseringsgrad på disse 233 opgaveområder ligger på 51%. Heri indgår såvel store, allerede fuldt digitaliserede områder, som jobnet (11 mio. transaktioner pr. år med en digitaliseringsgrad på 1%) som meget små opgaveområder Det er en central målsætning i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at mindst 8% af al relevant kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder skal foregå digitalt senest ved udgangen af 215. Et centralt værktøj hertil er på udvalgte områder at gøre det obligatorisk for borgerne at foretage ansøgninger, anmeldelser mm. digitalt til den offentlige sektor Baseret på en analyse af de 233 kendte opgaveområder i den offentlige sektor vurderer BCG, at 63 opgaveområder er kandidater til obligatorisk digital kommunikation. Heraf er er 27 områder statslige, 26 områder kommunale og 1 områder kommer fra Udbetaling Danmark (UDK). Ingen regionale opgaveområder er kandidater til obligatorisk digital kommunikation På de 63 områder, som kan gøres obligatorisk digitale, forventes digitaliseringsgraden at stige fra gennemsnitligt 44% i dag til 84% i 215. Dette løft vil samtidig betyde at forventes den offentlige sektor under et de 233 kendte opgaveområder opnår en digitaliseringsgrad på 66% i 215 Med den øgede digitaliseringsgrad og med forbedrede digitale løsninger kan der opnås et samtidig fald i antal informationshenvendelser til den offentlige sektor på forventet 9,2 mio. henvendelser pr. år På baggrund af den ændrede kanalfordeling og beregnede kanalpriser forventes ved fuld indfasning et årligt økonomisk potentiale på 593 mio. kr. på det kommunale område, 163 mio. på områder under Udbetaling Danmark og 162 mio. kr. på de statslige områder. Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 2 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

4 Opsummering (ii/ii) I perioden fra februar 212 til sommeren 212 har BCG gennemført en samlet analyse af den offentlige sektors overgang til obligatorisk digital kommunikation Analysen er gennemført i tæt dialog med et sekretariat bestående af Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner og i nær dialog med en lang række kommunale, regionale og statslige myndigheder. Spitze & Co. har fungeret som underleverandør til BCG i forbindelse med opgaveløsningen Analysen har haft to overordnede fokusområder: Indgående henvendelser til den offentlige sektor fra borgerne Udgående henvendelser fra den offentlige sektor til borgerne I dette dokument gennemgås resultaterne for så vidt de indgående henvendelser. Der er tre bilag til dette dokument: En gennemgang af de kommunale områder, en gennemgang af de statslige områder og en gennemgang af områder under Udbetaling Danmark I tillæg til disse dokumenter er udarbejdet en række interne arbejdsdokumenter, hvor den anvendte metode og undersøgelsens datagrundlag beskrives nærmere Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 3 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Tværgående Lovgivning er en "game-changer" i forhold til digitalisering Uden lovgivning er det svært at nå kritisk masse Lovgivning sætter gang i en positiv spiral Kilde: BCG Lavt afkast på investeringer Lav volumen Højt antal informationshenvendelser Lavt incitament til at investere i løsninger Mindre gode løsninger Lovgivning Øget afkast på investeringer Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 4 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Tværgående Lovgivningen sikrer øget volumen som giver mere brugervenlige løsninger og et potentiale på ~9 mio. kr. pr. år 1 Lovgivning er første skridt i Lovgivning en positiv række giver af øget begivenheder volumen som medfører bedre løsninger, færre henvendeser og store besparelser 1 Med lovgivning gøres 6 opgaveområder obligatoriske i 212. BCG vurderer, at 27 områder kan gøres obligatoriske i 213, 26 i 214 og 4 i 215 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 2 Herved sikres 8 mio. ekstra digitale transaktioner pr. år fra 212 til En øget volumen gør det rentabelt at investere i bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier hvilket fører til at der kommer 9,2 mio. færre ikkedigitale informationshenvendelser pr. år fra Samlet giver lovgivningen 9 mio. kr. i årlige 5 besparelser på tværs af den offentlige sektor I det følgende gennemgås de fem delelementer i ovenstående figur Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 5 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 1 Tværgående 63 opgaveområder er kandidater til at blive obligatorisk digitale BCG foreslår at 63 opgaveområder gøres Lovgivning obligatorisk giver øget digitale volumen... med flest i staten og ingen i regionerne 1 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser 2 Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 Antal opgaveområder der gøres obligatoriske 3 Total = Staten = Kommunerne = 26 UDK = 1 Regionerne = Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx UDK Staten Kommunerne År Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Tværgående Områderne er udvalgt gennem tre analytiske skridt Datagrundlag Alle indrapporterede områder Områder der analyseres nærmere Områder der indgår i bølgeplan Spørgeskemabesvarelse fra ministerier Spørgeskemabesvarelser fra kommunerne KOMHEN-datasæt fra kommunerne / KL Selvejende institutioners spørgeskemabesvarelser Regionernes spørgeskemabesvarelse Deep-dive analyser Spørgeskemabesvarelser modtaget fra 12 kommuner 16 styrelser 37 selvejende statslige institutioner 1 ~9 hospitalsafsnit 233 områder Stat: 175 Kommuner: 41 UDK: 1 Selveje: 5 Regioner: 2 Fravælg områder med få transaktioner, områder der allerede har meget høj digitaliseringsgrad samt områder der åbenlyst bør undtages 88 områder Stat: 44 Kommuner: 31 UDK: 1 Selveje: 1 Regioner: 2 Fravælg områder med betydelige barrierer eller teknisk art eller med uhensigtsmæssigt stort investeringsbehov 63 områder Stat: 27 Kommuner: 26 UDK: 1 Placer i bølger efter screening for - Jurisdiske barriere -Tekniske barrirer - Målgruppeparathed - Område kompleksitet 1. De 37 selvejende institutioner fordeler sig på 17 universiteter og mellemlange uddannelsesinstitutioner og 2 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 7 Bølgeplan Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9 Tværgående Nuværende digitaliseringsgrad og andel af analog henvendelser for alle områder hvor der er et datagrundlag Total antal transaktioner (log-skala) 1,, Allerede digitaliserede 1,, Indikative grænseværdier 1, Umiddelbare kandidater 8 1 Digitaliseringsgrad i pct. Ikke umiddelbare kandidater Mindre områder Note: Dækker alle undersøgte områder hvor der findes data. Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 8 6 Kommuner Stat Regioner UDK Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Tværgående Bølgeplan fastlagt gennem screening for potentiale og barrierer Prioritering af serviceområder Faste kriterier definerer prioritet i bølgeplan 1 Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1 Placering i bølgeplanen er prioriteret på to dimensioner: 1. barriere og 2. årligt nettopotentiale Årligt nettopotentiale (mdkk) Høj Kommune Melem Stat Barrierer UDK Lav 5 En samlet vurdering af området definerer den endelige placering i bølgeplanen 1. Barrierer: Teknisk niveau og brugervenlighed Teknisk modenhedsniveau og brugervenlighed i dag Igangsatte projekter der understøtter selvbetjening i fremtiden Juridiske barrierer Vurderet af ministerier og institutionerne Målgruppe Målgruppens sammensætning og karakteristika Forretningsmæssige hensyn Myndighedernes vurdering af forretningsmæssige hensyn på de enkelte områder Investeringsbehov Investeringer set ifht potentialets størrelse 2. Varigt nettopotentiale Nettopotentialet på business casen giver højere prioritet i bølgeplanen Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 9 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Tværgående Forslag til bølgeplan '12 '13 '14 '15 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Kommunerne EU-sygesikringskort Flytning Optagelse i dagtilbud Optagelse i SFO/ Optagelse i fritidshjem Skoleindskrivning Sundhedskort Begravelseshjælp Dagtilbud, herunder friplads Hjælpemidler Indrejse / udrejse Kørekort Navne- og adressebeskyttelse Pas Sygedagpenge Skadedyrsbekæmpelse SKAT ejendom Vielse / partnerskab Valg af læge Udlån af lokaler og ejendomme Anmeldelse om byggearbejde Byggetilladelse Opkrævning Beboerindskud Enkeltydelser (inkl. flyttehjælp og oplysningspligt) Hjælp til forsørgelse Personligt tillæg Staten UDK Optagelse.dk (FIVU) SU-lån (FM) Udstedelse af digital signatur (FM) Anmeld cykeltyveri (JM) Ansøg om straffeattest (privat) (JM) Begravelse (KM) Navneændring (KM) Navngivning (KM) Begrænset skattepligt (S12) (SKM) Forskudsopgørelse (SKM) Genoptagelse (SKM) Print selvangivelse / årsopgørelse (SKM) Kilde: BCG-analyse, KOMHEN, Landspatientregistret, spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner, regionerne og statslige institutioner Udenlandske selvangivelser (SKM) Udvidet selvangivelse (S1) (SKM) Europæisk våbenpas (JM) Glatløbede haglgeværer (JM) Køb af våben, ammunition og bæretilladelse (JM) Særtransporttilladelse (JM) Pension til borgere i udlandet (SIM) Adoption (ØIM) Beskæftigelsesankenævn (ØIM) Børnebidrag (ØIM) Faderskab (ØIM) Faderskab (ØIM) Forældremyndighed (ØIM) Samvær (ØIM) Separation og skilsmisse (ØIM) Barselsdagpenge Boligsikring, førtidspensionister Boligsikring, ikke førtidspensionister Boligydelse Børne- og ungeydelse Børnetilskud Folkepension Opsat pension Underholdsbidrag Varmetillæg Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 2 Tværgående Med lovgivning stiger digitaliseringsgraden for de områder, der gøres obligatorisk digitale, fra 44% i dag til 84% i 215 Lovgivning giver øget volumen Antallet af digitale henvendelser stiger med 91% fra 9,6 mio. til 18,5 mio. 1 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser 2 Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 Mio. transaktionshenvendelser +91% Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Digitaliseringsgrad 9.6 Antal digitale henvendelser i dag 18.5 Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 44% 84% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Tværgående De 233 screenede områder har 51,7 mio. transaktioner pr år Digitaliseringsgrad i dag på 51% drives særligt at høj digitalisering i staten Transaktionshenv. i mio ,4 7,4 (26%) 21, (74%) Staten 15,1 11,6 (77%) 3,5 (23%) Kommunerne 3,8 1,9 (49%) Udbetaling Danmark 4,4 4,4 (1%), (%) Regioner Ikke-digitale Note: Dækker alle undersøgt områder hvor der findes data Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Dansk Patientregister. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selveje, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 12 2, (51%) Jobnet.dk har ~11 mio. digitale henvendelser. Ses bort fra disse er digitaliseringsgraden på 37% 51,7 25,4 (49%) 26,4 (51%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Tværgående På tværs af de 233 screenede opgaveområder betyder bølgeplanen at digitaliseringsgraden stiger til 66% Transaktionshenv. i mio ,4 6, (21%) 22,4 (79%) Staten 15,1 6,5 (43%) 8,6 (57%) Kommunerne 4,4 4,4 (1%) Regioner Ikke-digitale Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 13,8 (2%) 1. Der er ikke gjort antagelser om den naturlige udvikling i digitaliseringsgraden for de områder som ikke er inkluderet i bølgeplanen Kilde: BCG 3,8 3,1 (8%) UDK 51,7 17,7 (34%) 34,1 (66%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Tværgående Stigningen for de 233 områder sker gradvist over de fire bølger 1 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Ikke-digital Procent af alle transaktioner Note: Tal er for 233 undersøgte områder hvor der findes data. Der er ikke gjort antagelser om den naturlige udvikling i digitaliseringsgraden for de områder som ikke er inkluderet i bølgeplanen eller om en evt. yderligere digitalisering af de områder, der indgår i bølgeplanen, frem mod overgang til obligatorisk digital kommunikation Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Tværgående Stigningen er størst på det kommunale område Staten og Udbetaling Danmark er allerede høje. Ingen digitalisering i regionerne Alle statslige områder (~28,4 mio. transaktioner) Alle kommunale områder (~15,1 mio. transaktioner) % af alle transaktioner Alle regionernes områder (~4,4 mio. transaktioner) Ikke-digital Nu Bølge Nu Note: Data dækker alle 233 undersøgte områder. Der er ikke gjort antagelser om den yderligere digitalisering på opgaveområder som ikke er inkluderet i bølgeplanen Kilde: BCG, KOMHEN. Dansk Patientregister. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selveje, regionerne og statslige institutioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 15 Digital Udbetaling Danmarks områder (~3,8 mio. transaktioner) Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Tværgående På områderne i bølgeplanen er der ~22 mio. transaktioner årligt, med en digitaliseringsgrad i dag på 44% Transaktionshenv. i mio ,8 8,3 (71%) 3,4 (29%) Kommunerne 6,3 2, (31%) 4,3 (69%) Staten Note: Slide er for alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selveje og statslige institutioner Udbetaling Danmark Ikke-digitale Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 16 1,9 (49%) 3,8 2, (51%) 21,9 12,3 (56%) 9,6 (44%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Tværgående Med obligatorisk digitalisering øges digitaliseringsgraden til 84% for omfattede områder Transaktionshenv. i mio ,8 2,1 (18%) 9,7 (82%) Kommunerne 6,3,6 (9%) 5,7 (91%) Staten,8 (2%) Ikke-digitale Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 17 3,8 3,1 (8%) UDK Note: Dækker alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG-analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelser fra kommunerne, selvejende institutioner og statslige institutioner 21,9 3,5 (16%) 18,5 (84%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

19 Tværgående Stigningen fra 44% digitalisering til 84% digitalisering sker løbende såvel i den offentlige sektor under et... Procent af alle transaktioner, (områder omfattet af bølgeplan) I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Note: Dækker alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner og statslige institutioner Ikke-digital Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Tværgående... som i de enkelte sektorer Vækst i digitaliseringsgrad varierer på tværs af sektorer afhængigt af udgangspunkt Kommunale områder (11,8 mio. transaktioner pr. år) Statslige områder (6,3 mio. transaktioner pr. år) UDK-områder (3,8 mio. transaktioner pr. år) Procent af alle transaktioner Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Bølge Nu Nu Nu Kommunerne har den højeste gennemsnitlige vækst i digitaliseringsgrad med 26% pr. år Note: Dækker alle områder omfattet af bølgeplanen Kilde: BCG Analyse. KOMHEN. Spørgeskemabesvarelse fra kommunerne, selvejende institutioner og statslige institutioner 9 Ikke-digital Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 3 Tværgående Ses kun på teknisk niveau, så er løsningerne i dag ganske gode... Lovgivning giver øget volumen som gør det attraktivt at lave mere brugervenlige løsninger Kun på få områder gennemføres flest transaktioner i mindre effektive løsninger 1 2 Vægtet selvbetjeningsmodenhed 3 Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 3 Kilde: Data indrapporteret fra leverandører og offentlige myndigheder, BCG-analyse Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Opgaveområder Der skelnes mellem fire niveauer af modenhed for selvbetjeningsløsninger. Niveau er en digital pdf-løsning. Niveau 1 har feltvalidering. Med niveau 2 sker der en automatisk journalisering hos myndigheden. I niveau 3 afleveres data direkte ind i et sagsbehandlingssystem. Gennemsnit alle Ø 2 løsninger 1 Minimumskrav for effektive løsninger Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Kommuner... mens det kniber mere med brugervenlighed og tilgængelighed Blandt 46 screenede løsninger 1 lever ingen op til krav til brugervenlighed og tilgængelighed Samlet vurdering af brugervenlighed og tilgængelighed 4 Den gode nyhed er, at der ikke kræves så meget for at ramme nødvendigt niveau Sprog bør gøres mere brugervenligt Juridisk sprogbrug og myndighedssprog Bør gennemgås og rettes til mere borgernært sprog. Stort behov for bedre hjælpetekster Alle screenede løsninger For at leve op til nødvendige kriterier for obligatorisk digitalisering skal en løsning ned på en score på 1 på en skala fra 1 4. Ø Gennemsnit alle løsninger Forbedringspotentiale Nødvendigt niveau for obl. digital 1. Screeningen er gennemført af konsulenthuset Mads og Vitus i 211 og 212. De screenede løsninger er alle kommunale Også andre forbedrelsesområder Kan med fordel gøres en indsats vedr. knapanvendelse, validering og fejlkontrol på felter. Nogle løsninger har problemer med vedhæftning af nødvendig dokumentation Som led i overgangen til obligatorisk digital kommunikation foreslås det, at der sættes midler af til brugervenlighed og tilgængelighed er indregnet i den samlede business case Desuden er medregnet midler til support og hjælp til borgere, som har brug for dette i en overgangsperiode Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 21 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Kommuner Alle løsninger er screenet på 5 dimensioner. Screeningen viser at der bør være særligt fokus på sprog og tekst 3,3 Sprog og tekst 3,5 4, 4, 3,7 Forløb og flow Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Tekster er korte og præcise, uden kancellisprog og fagudtryk er forklaret Tekster er handlingsorienterede (og hjælper borgeren videre gennem løsningen) Borgeren bliver oplyst om, hvad han/hun skal have klar inden selvbetjeningsløsningen påbegyndes Borgeren har adgang til uddybende information undervejs i selvbetjeningsløsningen Ved fejlindtastninger fremgår det tydeligt for borgeren hvad der skal rettes Fejlmeddelelser er skrevet på dansk 3,1 3,8 1,5 2,2 4,1 4,9 Løsningen er opdelt så den er overskuelig for borgeren (eks. logisk trinvis) Inden påbegyndelse af løsningen er opgavens omfang klar for borgeren (eks. antal trin i en guide) Under gennemførelsen af løsningen bliver borgeren oplyst hvor lange (han/hun) har igen Løsningen afsluttes med en tydelig kvittering Kvitteringsskrivelse sendes også til borgeren pr. mail eller andet medie uden for selve løsningen Efter endt løsning fremgår det videre forløb tydeligt for borgeren 3,6 1,8 4,9 4,7 3,7 2,5 Hvis login er nødvendig, anvendes NemLogin Løsningen genbruger i allerede eksisterende data Løsningen opsummerer indtastede oplysninger inden endelig indsendelse Borgeren kan kun indsende oplysninger, såfremt alle påkrævede oplysninger er indtastet i løsningen Indtastningsfelter validerer i videst muligt omfang oplysninger, så risikoen for fejltastninger minimeres Løsningen tilpasser i videst muligt omfang spørgsmål afhængig af tidligere svar Tydeligt, hvornår løsningen starter Virker i følgende browsere: Internet Explorer, Safari, Firefox/Chrome Logisk og konsekvent knapanvendelse: Tydelig adskillelse af positiv- og negativknapper, og placeringen af disse er konsekvent og logisk Myndigheden bag løsningen fremgår tydeligt Navigation i løsningen med tastatur og mus Kan gennemføres uden særlige tekniske eller kompetencemæssi ge forudsætninger hos borgeren Opfylder relevante tilgængelighedskriterier Tekstbaserede alternative Indhold kan tilpasses Kontrast Tilgængelighed via tastatur Navigerbar Læselig Forudsigelig Kompatibel Forklaring Gennemsnit allle løsninger Gennemsnit alle løsninger, særlige fokusområder Kilde: Screening foretaget af konsulenthuset Mads og Vitus, 46 kommunale løsninger. Skala fra 1 5 hvor 5 er bedst Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 22 4,7 3,4 4,4 4,2 4,2 3, 5, 3,8 4,2 4,8 2,7 3,9 3,4 XX XX 4,4 2,3 4,3 4, 3,3 4,6 4, 2,9 Bør være særligt fokus på områder med lav score (<3,5) Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 4 Kommuner Bedre og mere brugervenlige løsninger gør, at antallet af informationshenvendelser kan minimeres Bedre løsninger og kanalstrategier giver færre informationshenvendelser Totalt set reduceres informationshenvendelserne med 9,2 mio. 1 Fald i henvendelser. 2 Kilde: BCG Lovgivning Øget afkast på investeringer 5 Færre informationshenvendelser Flere digitale transaktionshenvendelser 3 Bedre løsninger og mere fokuserede kanalstrategier 4 Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx ,9, 17,3 213 Reduktion i staten UDK reduktion,,3,8 1, 1, 1, 2,8 2,1 2,1 15, ,3 12,3 215 Kommune område reduktion Resterende mængde 5,4 1, ,1 9,5 217 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Kommuner Et henvendelsesindeks viser, at de samme kommuner har få informationshenvendelser på tværs af opgaveområder Gn.snit af rangering 15 Rådvejledning Information om eksisterende sag -5% Hvordan er indekset lavet? På tværs af alle opgaveområder er kommunerne inddelt i grupper efter hvor mange informationshenvendelser de modtager pr. transaktionshenvendelse Kommuner, der har få informationshenvendelser, har fået et lavt antal point, mens kommuner med flere informationshenvendelser, har fået flere point. Herefter er antallet af point lagt sammen og divideret med antal opgaveområder pr. kommune. Hvad viser indekset? At nogle kommuner konsekvent får mange henvendelser pr. gennemført sag ifht. andre kommuner. Hvis alle kommuner var lige gode, eller nogle kommuner var gode på nogle områder og andre på andre områder, ville alle kommuner få lige mange point når der ses på tværs af opgaveområderne. Note: Indekset er baseret på kommunernes rangering i henvendelsesindekset for Rådgivning/vejledning og Information om eksisterende sag. Kommunerne er blevet inddelt i 1-percentiler på tværs af de områder som er omfattet af bølge 1-4 og blevet scoret fra 1 (højst) til 1 (lavest). Grafen illustrerer den relative rangering af kommunes gennemsnitsscore Kilde: BCG, KOMHEN-data Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Kommuner Forklaring på forskelle i antallet af informationshenvendelser Kun på et enkelt område (enkeltydelser) er der en udefrakommende forklaring på, hvorfor nogle kommuner har flere informationshenvendelser end andre. Er vist gennem test af sammenhængen mellem a) antal informationshenvendelser pr. transaktionshenvendelse indenfor de samme opgaveområder og på tværs af kommunerne og b) en række strukturelle forhold som socioøkonomisk situation, andel af ældre borgere, andel af borgere i bymæssig bebyggelse, mm. I manglen af udefrakommende forklaringsfaktorer synes forklaringen at være den interne opmærksomhed på at reducere informationshenvendelserne Kommuner, der har sat fokus på antal informationshenvendelser, har opnået markante resultater Hvor der er flere løsninger på et område, har kommuner med mere brugervenlige løsninger et mindre antal informationshenvendelser pr. transaktionshenvendelse hvilket peger på, at øget brugervenlighed kan reducere antallet af informationshenvendelser 1. Test på Kommune str., Alder, Befolkningstæthed, Bymæssig bebyggelse, Bruttoudgifter, "Bedst på nettet" og Spørgsmål fra KOMHEN" når det statistisk er muligt 2. Mads og Vitus screeninger Note: Baseret på "Information om eksisterende sag" og "Råd/vejledning" Kilde: BCG Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 25 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 Kommuner Mere brugervenlige løsninger har færre informationshenvendelser Metode Hjælpemidler Vielser/Ægteskab a Identificer opgaver med flere udbydere af selvbetjeningsløsninger b Identificer områder i screeninger, der vurderes som særligt vigtige ifht antal informationshenvendelser "Forløb og Flow" "Data og Oplysninger" c Beregn gennemsnit af screeninger på de udvalgte områder for hver selvbetjeningsløsning d Beregn en ratio ml. "Information om eksisterende sag" og transaktionshenvendelser for kommuner med hver af de to screenede løsninger Antal henvendelser vedr. eksisterende sag pr. 1 transaktionshenvendelser 1 8 7, , Løsningens screeningresultat Kommuner der bruger leverandør A Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 26 5,3 Kommuner der bruger leverandør B 1. Outliere er taget ud af datasættet. 2. Gennemsnit af "Forløb og Flow" og "Data og oplysninger". Skala fra % Antal henvendelser vedr. eksisterende sag pr. 1 transaktionshenvendelser 1 9, Kommuner der bruger leverandør A 7,4 Kommuner der bruger leverandør B 3,73 4,5 3,16 4,58 +21% +38% -21% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

28 Kommuner Sorø kommune har opnået markant fald i antallet af informationshenvendelser med projekt StraXen Hvad er det? Hvad er det? Sorø blev i i 29 pilotkommune i i opbygning og og implementering af KMD's af KMD's Kontaktcenterløsning StraXen. StraXen. er StraXen et videnssystem er et videnssystem, der via simple der funktioner via simple kan: funktioner kan: Give borgerne svar svar på på supportspørgsmål Øge antallet af af straksafklaringer på på henvendelser henvendelser fra både fra både den telefoniske den telefoniske og den og personlige den personlige kanal kanal Hvordan fungerer det? Resultater & succeskriterier Kilde: Sorø Kommunes "Evaluering af StraXen" Systemet anvendes specielt i frontgruppen i Borgerservicecentret, hvor viden om en lang række Borgerserviceomgaver er samlet. Som supplement til videnssystemet har ledelsen i Sorø Kommune ændret i organisation af Borgerservice, hvor der bl.a. er etableret et callcenter til at supportere front-end-modtagelsen Flyttet supporthenvendelser fra dyre kanaler til selvbetjeningsløsninger Fald i telefoniske henvendelser på 45% Fald i antallet af personlige henvendelser på 2,4% Straksafslutninger i perioden fra Stigning fra 53% til 69% Interne medarbejderopkald/viderestilling er reduceret med 21% Sager "gemt til senere behandling" Faldt fra 23% til 28% i perioden fra Obligatorisk dig. kom. - selvbetjening på indgående henvendelser_nov 212.pptx 27 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 1 Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 Indhold Overblik over analysens hovedresultater Gennemgang af analysens 5 temaer Kendskab Udbud og efterspørgsel

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 Sådan henvender borgerne sig til kommunerne - Resultatet af dataindsamling i 54 kommuner 22. april til 12. maj 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Borgerne rykker på

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Maj 2016 Indhold 1 Indledning... 2 Målsætningerne... 2 1.1.1 Digital selvbetjening på øvrige områder... 2 Opfølgning på digitalisering af kommunikationen...

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012 Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual 16. november 2012 Formålet med modellen Hvad er modellens formål... At de enkelte kommuner kan udregne hvilken effekt økonomiaftalen

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Resultatet af de fælleskommunale tælleuger en del af projektet KOMHEN 2.0. Status for bl.a. anvendelse af selvbetjening, henvendelsestyper, kommunale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

KOM VIDERE MED SELVBETJENING

KOM VIDERE MED SELVBETJENING ANBEFALINGER TIL AT ØGE DIGITALISERINGSGRADEN PÅ OMRÅDER I BØLGEPLANEN FOR OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING NOVEMBER 2015 KOM VIDERE MED SELVBETJENING Anbefalinger til at øge digitaliseringsgraden på

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2013/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 18. marts 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013 Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering Juni 2013 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Livssituationer i Borgerservice

Livssituationer i Borgerservice Livssituationer i Borgerservice 1 Baggrund KL har været i dialog med en række kommuner for at få input til, hvordan kanalstrategi og den helhedsorienterede vejledning bedst muligt understøttes efter opgaveoverdragelsen

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag.

2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag. 2012/1 LSF 198 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 20. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydan) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0)

Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0) Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0) Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1036013, Sag 995320 Indledning Som et led i

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

fremtidige borgerbetjening

fremtidige borgerbetjening Dragør kommune Dragør kommunes fremtidige borgerbetjening Udviklingen af Borgerservice efter overgangen til udbetaling Danmark 1.3.2013 Borger og Social 28-09-2012 Indhold INDLEDNING...3 DEL1. NUVÆRENDE

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Fortsat behov for indsamling af KOMHEN data i 2016 Den kommunale sektor har ved efterårets KOMHEN tælleuge indfriet målet om 80%

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213

04-12-2014. Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2014-0253213 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om overgangen til obligatorisk Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige iseringsstrategi

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere