Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012"

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1

3 Agenda Selvbetjening i kommunerne - Bølge 1 - Bølge - Bølge - Bølge 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx

4 Selvbetjening med samlet nettopotentiale på 9mio. kr. Transaktions genererer 44 mio. kr. og informations 171mio. kr. Potentiale skabes af 4 separate bølger mod fuld indfasning i 17 Pengestrøm (Mio. kr.) Engangs meromkostning IT/org. omstilling/løft i brugerven Engangs meromkostning support Varige driftsudgifter 7 Note: Der er blot blevet lavet økonomisk aftale om bølge 1 og mellem Finansministeriet og Kommunerne. Fremstillingen af pengestrømmen viser potentialet inklusiv bølge og 4 baseret på BCG's analyse og BCG's forslag til bølgeplan for bølge og 4. Udover engangs meromkostninger til IT, organisatorisk omstilling, løft af brugervenlighed og support af borgere er der i business casen også sat tværgående reskilder af til kampagner og kanalstrategiske tiltag. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Bruttopotentiale informations Bruttopotentiale transaktions Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Potentiale skabes af 4 separate bølger 4 mdkk i nettopotentiale skabes af de første bølger Vedvarende nettopotentiale (Mio. kr.) 7 6% af potentialet skabes af første bølger Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Flytning 1 Sundhedskort Optagelse i dagtilbud 1 Skoleindskrivning 1 Andre 1 Hjælpemidler 9 Kørekort 17 Pas 17 Dagtilbud (Friplads) 1 Valg af læge 1. Områder er EU-sygesikring, Optagelse i SFO/Fritidshjem. Udlån/leje af lokaler, Sygedagpenge, skat ejendom, Ansøg om begravelseshjælp, Vielse/partnerskab, Indrejse/udrejse, Skadedyrsbekæmpelse og navne/adressebeskyttelse. Anmeldelse af byggearbejde 4. Beboerindskud. En del af potentialet ved informations realiseres i 17 Note: De beregninger der ligger til grund for den økonomiske aftaler indeholder forskellige tidforskydninger mellem bølgerne, grundet lovens ikræfttrædelse. Det må forventes, at der tilkommer flere områder til bølgeplanen efter yderligere analyser. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 4 74 Andre Byggetilladelse Opkrævning 14 Andre Hjælp til forsørgelse Personligt tillæg Enkeltydelser Andre 4 Total vedvarende nettopotentiale Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Samlet vurdering af klarhed til digitalisering Baseret på barrierer og potentiale Vurdering af barriere Potentiale: Nettopotentiale og engangsomkostninger Rating mdkk Vedvarende nettopotentiale Engangsmeromkostninger Målgruppeparathed Kilde: Kommunalt spørgeskema samt erfaringer fra kommunerne. Juridiske barrierer Kilde: Kommunalt spørgeskema. Vurdering foretaget af fagministerierne Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Kilde: Besvarelser fra KOMBIT og leverandørerne samt Borger.dk Kilde: Screening foretaget af eksterne konsulenter Mads & Vitus Nøgleantagelser for fremtidig situation Vurdering af omkostninger ved implementering, investeringer mm er foretaget af KL, KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen og Boston Counsulting Group i fællesskab Antagelserne baserer sig på gennemsnitlige betragtninger, hvorfor omkostninger mv. kan variere på tværs af gennemsnittet. Kilde: KOMHEN-tal, kommunalt spørgeskema og borger.dk Samlet vurdering baseret på barriere og potentiale Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Årligt nettopotentiale (mdkk) Mellem Barrierer Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 Initiativbeskrivelse: Opgaveområde Opsummering situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau og de nødvendige tiltag Beskrivelse Beskrivelse af serviceområdet, herunder titel og KLE-nummer Kanalpris gruppering Vurdering af hvilket segment serviceområdet tilhører i forhold til, hvorkomplekst og tidskrævende serviceområdet for medarbejderen i de offentlige myndigheder. Kilde: 1) Borger.dk gennemførselstider ) Kommunalt spørgeskema ) Vurdering af blanket, herunder antallet af felter Jura Vurdering af eventuelle særlige juridiske barrierer for digitale ikke yderligere regelforenkling. Dette inkluderer ikke manglende lovhjemmel, men særlige regler, fx internationale konventioner. Kilde: 1) Kommunalt spørgeskema ) Vurdering foretaget af fagministerierne Målgruppens parathed Vurdering af, hvor stor en andel af befolkningen, der er parate til at anvende digitale kanaler. Kilde: Kommunalt spørgeskema digitale modenhed / teknik Vurdering af systemer i forhold til den teknisk modenhed herunder: feltvalidering, integration til ESDH system og integration til fagsystemer Kilde: 1) Spørgeskemaanalyse udfyldt af leverandører ) Vurdering af Brugervenlighed / tilgængelighed: De forskellige er vurderet på en lange række parametre inden for følgende emner: data og oplysninger, teknik og design, tilgængelighed, forløb og flow, sprog og tekst. Kilde: Screening foretaget af Digitaliseringsstyrelsen og Mads & Vitus Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: 1// (Udgangspunkt: Alle kommuner skal løftes til det samme niveau som den bedste kommune har i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag /mellem/høj Målgruppe - - Jura - - Særlige tiltag Beskrivelse af tiltag Samlet - - Samlet vurdering af omfanget af nødvendige tiltag. Udvikling i kanalmix (Potentialet er beregnet ved differencen mellem ny og fremtidig kanalfordeling gange med kanalprisen for segmentet) # transaktions (Mio.) Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 6,, 9 (1%) (%) Personlig 8 (8%) 14 (1%) Papirpost 18 (1%) (%) 6 (%) 4 (%) Telefon (%) 6 (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbet. Niveau (%) (%) Selvbet. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbet. Niveau 91 (41%) 87 (9%) Selvbet. Niveau 9 (1%) 9 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Agenda Selvbetjening i kommunerne - Bølge 1 - Bølge - Bølge - Bølge 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 7

9 Flytteområdet oplagt til digitalisering t potentiale kombineret med lave barrierer for digitalisering Gode og parat målgruppe......giver varige gevinster på ~ mio. kr. pr. år med lave engangsomkostninger Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Digital kommunikation kan foretages af 9% af befolkningen Mindre udfordringer ved særlige forhold 97 kommuner har løsning på højt modenhedsniveau () Flere på markedet Screening af løsningen viser god brugervenlighed Løsningen vurderes til at være let tilgængelig for de fleste Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,6m analoge transaktions gøres digitale selvbetjeningsløsning anskaffes og implementeres i 1 kommuner med flg. udgifter: Projektledelse ~,4 mdkk pr. kommune IT anskaffelse ~,1 mdkk pr. kommune IT varige driftsudgifter ~,4 mdkk pr. kommune Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk digitaliseringsgrad på 9% Samlet set er flytning til et høj-prioritetsområde Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 8 Mio. kr. 1 - Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem Barrierer Info. Transakt Flytning Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Initiativbeskrivelse: Flytning Bølge 1, 97 kommuner har en flytteløsning på modenhedsniveau, lave samlede barrierer situation - transaktions Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af anmeldelse af flytning til folkeregisteret (Indenlandsk flytning) KLE nr...1. Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer. Bl.a. flytning af børn med fælles forældremyndighed kræver at begge forældre har adgang til en digital postkasse. Målgruppens parathed: Målgruppen er mere digitalt parate end resten af befolkningen (9%). Størstedelen af flytninger foretages af folk under år. digitale modenhed / teknik: Tilgængelige selvbetjenings har integration til fagsystemet (CPR). CSC angiver at 91-1 af kommunerne har løsningen. Løsningen er derfor på niveau med integration til fagsystemer. Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Kvittering fremgår tydeligt samt mindre justeringer Generelt få mangler Målgruppe Ingen Jura Ingen Investeringer Bedste nuværende løsning implementeres i én kommune Brugervenlighed / tilgængelighed: Tilgængelige er overordnet set brugervenlige (Overordnet MV score på ). Enkelte områder kan forbedres såsom hjælpetekster o.l. Generelt er ne brugervenlige og tilgængelige. Data og oplysninger Teknik og design Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Tilgængelighed Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Forløb og flow Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Sprog og tekst Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle CSC KMD Samlet Samlet set lave barrierer for digitalisering # transaktions ' (%) Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 9 1, 1,, 1, 7 (%) Personlig (%) Papirpost (%) Udvilking i kanalmix 49 (%) (14%) (%) (9%) (%) (%) (%) (%) 16 (1%) Telefon 6 (1%) Digital post Nu Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) Selvbe. Niveau 47 (9%) 98 (9%) Selvbe. Niveau 1,91 (1%) 1,91 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Flytning Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 18. til. t. Volumen i mio., Potentialet ved reduktion af infone er,1 mio. kr. Potentiale i mio. kr. 6,4,41,18,4,1,,,1,,8,1,1,6 Bortfald af Information om sag,,16,7 Fremtidige Information om sag Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (4), Papir Post(9), Personlig fremmøde(6), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (6), Web (67). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1 4,78 Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 Økonomisk effekt: Flytning ~mdkk i årligt potentiale, lave implementeringsomkostninger Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen Besparelse på let sagsbehandling Besparelse på faste omk. Varige merdriftsudgifter 49.6 Total transaktions Informations Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Sundhedskort Velfungerende selvbetjeningsløsning forbedres og udbredes yderligere Udbredt selvbetjeningsløsning og parat målgruppe gør området let tilgængeligt Målgruppeparathed Rating Målgruppen er mere parat til digital kommunikation end gennemsnitsbefolkningen (9%) Mio. kr. 4 Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Info. Transakt Juridiske barrierer Ingen juridiske barrierer -1-4 Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Eksisterende løsning er udbredt til 94 kommuner Moden og teknisk god løsning Fleste borger vurderes at kunne anvende løsningen uden besvær digitaliseringsgrad på 68% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,4m analoge transaktions gøres digitale Resterende kommuner (4) løftes fra selvbetjening 1 til med flg. implementeringsudgifter: Projektledelse ~,4 mdkk pr. kommune IT anskaffelse ~,1 mdkk pr. kommune IT varige driftsudgifter ~,4 mdkk pr. kommune Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk e implementeringsbarriere og højt potentiale giver området høj prioritet i bølgeplanen Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 1 Årligt nettopotentiale (mdkk) Mellem 1 Sundhedskort 16 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Initiativbeskrivelse: Sundhedskort Bølge 1, bestil nyt sundhedskort er på modenhedsniveau, tilgængeligt for 9% af borgerne situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af ansøgning om sundhedskort KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe 1/ Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema. Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Tilretning af tekster, herunder fejltekster Målgruppens parathed: Målgruppen vurderes til at være mere parat til digitalisering end resten af befolkningen (9%) digitale modenhed / teknik: Mest udbredte løsning har integration til fagsystemet, og er derfor på niveau. 94 kommunerne har løsningen på nuværende tidspunkt løsningen. Brugervenlighed / tilgængelighed: Screenede scorer højt på brugervenlighed. Det vurderes, at de fleste borgere kan gennemføre løsningen uden problemer. Overordnet screening på. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle CSC Resultmaker Målgruppe Ingen Jura Ingen Investeringer Ingen Samlet e barrierer generelt set Få forbedringer i brugervenlighed # transaktions ' (%) Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,, 4 (%) 11 (6%) Personlig 61 (%) 19 (1%) Papirpost 19 (1%) 6 (%) 14 (7%) 9 (%) Telefon 1 (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) (%) Selvbe. Niveau 9 (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 1,1 (64%) 1,7 (9%) Selvbe. Niveau 1,747 (1%) 1,748 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Sundhedskort Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 14. til 14. Potentialet ved reduktion af infone er,7 mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr.,,9,14 1,,71,11,,1,,,7, Bortfald af Information om sag,14,11, Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (4), Web (8). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx ,49 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Økonomisk effekt: Sundshedskort ~1mDKK i årligt potentiale, lave barriere ved yderligere digitalisering af området Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen.8 Besparelse på let sagsbehandling 6.7 Besparelse på faste omk..1 Varige merdriftsudgifter Total transaktions Informations 1.1 Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Optagelse i dagtilbud, område med lave barrierer Målgruppen er parat til obligatorisk digitalisering Eksisterende løsning er velfungerende..... men skal fuldt implementeres i kommuner Målgruppeparathed Juridiske barrierer Rating Målgruppe i høj grad er klar til digitalisering Spørgeskemaundersøgelse viser at målgruppen er meget parat til digitalisering (9%) Ingen væsentlige barrierer Mio. kr. 4 Engangsomkostninger IT/omstilling Info. Engangsomkostninger support Transakt Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Flere på markedet Digital pladsanvisning er mest udbredte løsning (76 kommuner) Tilstrækkelig højt brugervenlighedsniveau Mindre ting kan forbedres digitaliseringsgrad på % Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale Bedste selvbetjeningsløsning implementeres løftes i brugervenlighed/tilgængelighed og implementeres i kommuner (løftes fra selvbetjening 1 til ) med flg. udgifter: Projektledelse ~,1 mdkk /kommune (kompleks org.) Anskaffelse ~,1 mdkk /kommune Varige driftsudgifter ~,4 mdkk /kommune Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk e samlede barrierer gør området til et høj-prioritetsområde Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 16 Årligt nettopotentiale (mdkk) Mellem Optagelse i dagtilbud 16 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Initiativbeskrivelse: Optagelse i dagtilbud Bølge 1, bedste løsning skal justeres og implementeres i kommuner (Løft fra 1 til ) situation - transaktions Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af optagelse i dagtilbud KLE nr Kanalpris gruppering: Gruppe 1/ Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer. Dog særlige forhold når forældrene er skilt eller ved plejebørn. Målgruppens parathed: Det vurderes, at målgruppens parathed er højere end resten af befolkningen. Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering (9%). digitale modenhed / teknik: Flere udbudte (1 leverandører herunder 1 kommuner med egen løsning). Den mest udbredte løsning er KMD Digital pladsanvisning der er i 76 kommuner og dækker ~7% af befolkningen. Kommuneinformation er også udbredt til ~4 kommuner og % af borgerne. Brugervenlighed / tilgængelighed: KMD er en god løsning, dog en anelse uoverskuelig. Kommuneinformation er mere brugervenlig, kan dog forenkles på nogen punkter. KMD løsning er ikke screenet i 1. Tilsvarende er Dexter IST s løsning også vurderet til høj brugervenlighed. Data og oplysninger Teknik og design Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Tilgængelighed Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Forløb og flow Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Sprog og tekst Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle KI Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Jura Ingen Nødvendigt før lov: Bedre tekster, oprydning i struktur og tydeligere markering ved knapper Investeringer -mellem kommuner forbedrer de til modenhedsniveau. Samlet -mellem Behov for organisatorisk tilpasning i kommuner, hvor løsningen forbedres. Resterende barrierer er lave # transaktions ' (%),, Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 17 (4%) (%) Personlig 47 (8%) (1%) Papirpost 9 (7%) 4 (1%) 18 (%) 14 (%) Telefon 7 (%) (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau 7 (1%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 6 (4%) 8 (9%) Selvbe. Niveau 67 (1%) 67 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

19 Optagelse i dagtilbud Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 4. til. Potentialet ved reduktion af infone er,1 mio. kr. Volumen i mio. Potentiale i mio. kr. 1,,9,4 6 1,,14,8,6,4,,,74,19,,1 Bortfald af Information om sag,,4,8 Fremtidige Information om sag Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (1), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (111), Web (9). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 18 4,8 Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Økonomisk effekt: Optagelse i dagtilbud ~mdkk i årligt potentiale drevet af lave barrierer og parat målgruppe Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen.9 Besparelse på let sagsbehandling.1 Besparelse på faste omk..9 Varige merdriftsudgifter 14.9 Total transaktions Informations. Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 Skoleindskrivning kan gøres fuldt digitalt Bedste nuværende selvbetjeningsløsning implementeres i resterende kommuner Velfungerende på markedet Udbredelse af nuværende løsning giver 1mDKK i varigt nettopotentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering Fremtidig digitaliseringsgrad på 9% Ingen væsentlige barrierer Flere tilgængelige KMD og Tabulex er avanceret selvbetjeningsløsning Dafolo er niveau Løsninger er generelt brugervenlige digitaliseringsgrad på 7% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,16m analoge gøres digitale 17 kommuner løftes fra selvbetjening 1 til med følgende implementeringsomkostninger pr. kommune: Projektledelse ~,1 mdkk Anskaffelse ~,8 mdkk Varige driftsudgifter ~,1 mdkk Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk Mio. kr. Målgruppe parathed og niveau af nuværende mindsker barrierer for digitalisering Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 1-1 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Skoleindskrivning Mellem 1 Info. Transakt Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Initiativbeskrivelse: Skoleindskrivning Bølge 1, simpel og brugervenlig løsning, 17 kommuner skal implementere løsningen situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af skoleindskrivning KLE nr Kanalpris gruppering: Gruppe /Mellem Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema. Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Bedre hjælpeog fejltekster Målgruppens parathed: Kommunerne vurderer målgruppen til at være mere parat end resten af befolkningen. Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering (9%). digitale modenhed / teknik: De fleste af har en modenhed svarende til niveau. 17 kommuner anvender dog en selvbetjeningsløsning på niveu Brugervenlighed / tilgængelighed: Generelt velfungerende, som let kan navigeres af borgeren. Forløb og flow er under gennemsnittet, men pga. simpliciteten i løsningen vurderes det ikke til at have stor betydning Data og oplysninger Teknik og design Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Tilgængelighed Forløb og flow Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Sprog og tekst Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle Tabulex Målgruppe Ingen Jura Ingen Investeringer Mellem Bedste løsning implementeres i 17 kommuner Samlet -mellem Organisatorisk er løsningen svær at implementere Målgruppe og er klar til digitalisering # transaktions ' (%) Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1 (1%) 6 (1%) Personlig 47 (11%) (1%) Papirpost 16 (4%) (%) 7 (16%) 8 (%) Telefon 1 (%) (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau 6 (14%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 18 (4%) 411 (9%) Selvbe. Niveau 4 (1%) 4 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Skoleindskrivning Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 69. til 1. Potentialet ved reduktion af infone er, mio. kr. Volumen i mio. 1, 1,,69 Potentiale i mio. kr. 4,8,6,4,,,9,,67,1 Bortfald af Information om sag,1,8, Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (9), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (8), Web (6). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,8 Information om sag,64, Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 Økonomisk effekt: Skoleindskrivning ~1mDKK i årligt potentiale, bedste løsning implementeres i 17 kommuner Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen. Besparelse på let sagsbehandling 1.9 Besparelse på faste omk.. Varige merdriftsudgifter 11.4 Total transaktions..6.6 Informations 14.6 Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Optagelse i SFO tænkes sammen med skoleindskrivning Ansøgninger skal kunne foretages igennem dagtilbud eller skoleindskrivningsløsning Målgruppeparathed Rating Målgruppen består i høj grad af yngre borgere, og antages derfor at være mere klar til digitalisering (9%) Integration til skoleindskrivning giver høje implementeringsomkostninger, 4mDKK Mio. kr Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Ingen væsentlige barrierer Optagelse til SFO foregår gennem selvbetjeningsløsningen til skoleindskrivning, som allerede er udbredt i de fleste kommuner Snitfladeintegration kræves God se øvrige områder digitaliseringsgrad på 8% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,1m analoge gøres digitale Volumen fra optagelse i fritidshjem er tillagt SFO, da ordningerne lægges sammen 98 kommuner skal have en snitflade integration til øvrige. Omkostninger pr. kommuner er: Anskaffelse,4 mdkk Varige driftsudgifter ~,1mDKK Området medtaget i bølge 1, integration kræves før potentiale kan realiseres Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 4 - Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support 1 14 Mellem 1 Info. Transakt. 16 Optagelse i SFO Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Optagelse i SFO (+Optagelse i fritidshjem) Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 1. til 47. Potentialet ved reduktion af infone er 1,7 mio. kr. Volumen i mio.,8,78,6,1,8 Potentialet i mio. kr., 1, 1,7,4,,,7,, Bortfald af Information om sag,47,4, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (6), Papir Post(), Personlig fremmøde(6), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (), Web (168). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,,, 1, Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 EU-sygesikring har brugervenlig og tilgængelig løsning Området er let tilgængeligt for digitalisering Brugervenlig løsning i høj grad udbredt t potentiale, men få barrierer for digitalisering Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er som befolkningen under et (8%) Ingen væsentlige barrierer for digitalisering 94 kommuner har løsning på nuværende tidspunkt Løsning er moden til yderligere digitalisering Tilgængelige kan anvendes af størstedelen af borgerne uden besvær Digitaliseringsgrad på 61% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale kommuner får implementeret selvbetjeningsløsning, med implementeringsomkostninger på: Projektledelse ~, mdkk pr. kommune Anskaffelse ~,1 mdkk pr. kommune Varige driftsudgifter ~,4mDKK pr. kommune Løft af brugervenlighed/ tilgængelighed, mdkk Mio. kr e barrierer placerer området i 1 prioritet Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 6 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem 4 1 Info. Transakt Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. EU-sygesikringskort

28 EU-Sygesikring Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 4. til. Potentialet ved reduktion af infone er, mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr.,1,4,9,4,1,,8,6,4,,,8,1,4, Bortfald af Information om sag,,4, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (1), Papir Post(), Personlig fremmøde(), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (4), Web (). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 7,,,1,,1 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

29 Agenda Selvbetjening i kommunerne - Bølge 1 - Bølge - Bølge - Bølge 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 8

30 Hjælpemidler digitaliseres i bølge Eksisterende løsning implementeres i kommuner Brugervenlig selvbetjeningsløsning er tilgængelig ~ mdkk i varig besparelse givet engangsomkostninger på 7 mdkk Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen indeholder højere grad af ældre Med øget assistance kan digitaliseringsgraden nå 7% Ingen væsentlige juridiske barrierer Flere på markedet. Stor forskel på teknisk modenhed. kommuner har behov for et løft i systemunderstøttelse. Brugervenligheden er god, med få forslag til forbedringer af tekster og validering Digitaliseringsgrad på % Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale kommuner løftes fra selvbetjening til med følgende implementeringsomkostninger: Projektledelse ~,4 mdkk pr. kommune Anskaffelse ~,8 mdkk pr. kommune Varige driftsudgifter ~, mdkk pr. kommune Løft af brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk Hjælpemidler skal prioriteres i bølge Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 9 Mio. kr. 6 4 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support -9 Hjælpemidler Mellem Info. Transakt Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

31 Initiativbeskrivelse: Hjælpemidler Bølge, brugervenlige på markedet, fokus på yderligere udbredelse situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af ansøgning til hjælpemidler (Primært kropsbårne og genansøgning af hjælpemidler), KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura: Umiddelbart ingen juridiske barrierer. Området indebærer en del skøn, men dette er i sagsbehandlingen og ikke ved selve ansøgningen. Målgruppens parathed: Ifølge kommunerne vurderes målgruppen til at være mindre parate til digital kommunikation. Der er høj grad af ældre i målgruppen. Antaget til at kunne gøres 7% digital. digitale modenhed / teknik: Flere leverandører til området; KI, Dafolo og Resultmaker. 6 kommuner har Dafolo (SB ), 8 har KI (SB ) og resultmaker har. De dækker hhv. 1%, % og 1% af befolkningen Brugervenlighed / tilgængelighed: KI har en simpel løsning som kan anvendes af mange borgere. Resultmaker har en teknisk god løsning, men er ikke behjælpelig. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle KI Resultmaker 1, 1, Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Ændring af tekster og hjælpetekster Mindre fejl i sprog og tekster, der dog er lette at rette Målgruppe -mellem Målgruppen kan have brug for medbetjening og støtte til selvbetjening Jura Ingen Investeringer Mellem Selvbetjeningsløsning skal implementeres i kommuner Samlet -mellem Brugervenlige er generelt tilgængelige, men de skal implementeres i mange kommuner Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx.. 74 (8%) (%) Personlig 61 (8%) 79 (9%) Papirpost 19 (1%) 8 (6%) Udvilking i kanalmix # transaktions ' (%) 9 6 (7%) 1 (11%) Telefon 47 (%) 14 (%) Digital post Nu (1%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler 6 (1%) 644 (7%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau (1%) 9 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

32 Hjælpemidler Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med. til. Potentialet ved reduktion af infone er 1,8 mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr. 1, 1,87,,77 1,76,8,17 1,6,4,,,6,,19 Bortfald af Information om sag,,19, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (6), Papir Post(16), Personlig fremmøde(), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (18), Web (7). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx ,99 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

33 Økonomisk effekt: Hjælpemidler ~mdkk i årligt potentiale, nuværende løsning justeres og udbredes til kommuner Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen.1 Besparelse på let sagsbehandling. Besparelse på faste omk.. Varige merdriftsudgifter 9. Total transaktions Informations. Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

34 Kørekort digitaliseres med nuværende kiosk Kørekort henvendelsen udføres med minimum interaktion med borgerservice Borgeren håndterer selv transaktionen, borgerservice skal blot kontrollere oplysningerne 6 mdkk i varigt nettopotentiale med lave implementeringsbarrierer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen vurderes til at være på niveau med resten af befolkningen (8%) Der er fremmødekrav samt krav om validering af oplysninger. Selvbetjening skal dermed foregå i borgerservicecentret. Størstedelen af kommunerne har en foto-selvbetjeningsløsning til pas/kørekort Ikke screenet. Pasautomaterne som selvbetjening ift. kørekort skal foregå på findes allerede I kommunerne Nøgleantagelser for fremtidig situation Fremmøde er obligatorisk, men borgeren skal udføre hele transaktionen selv Borgerservice står blot for validering af person Analoge transaktions konverteres til informations (= en validering af person) Implementeringsomkostninger vedr. projektledelse på ~,mdkk pr. kommune i 98 kommuner Prioritet 1 Området har høj prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer Mio. kr. 1-1 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem Info. Transakt. Kørekort Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

35 Initiativbeskrivelse: Kørekort Bølge, borgeren udfører selv transaktionen i borgerservicecenteret Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af kørekort KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe / Kendetegn Jura: International lovgivning forudsætter personligt fremmøde. Justitsministeriet indmelder at der kan være problemer med legitimationskrav. Borgeren skal fremvise et billede med lægens underskrift på. Der tages forbehold for at disse problemer løses inden digitalisering. Målgruppens parathed: 8% af transaktionsne antages at kunne skiftes til informations. digitale modenhed / teknik: Kommunerne har udbredt fotomaskine til pas og kørekort, hvor borgeren mod betaling kan tage billede og samtidig ansøge om enten pas eller kørekort Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Opstilling af guidelines for gennemførsel af en transaktion Jura Ingen: Der ændres ikke ved international lovgivning. Investeringer Ingen antages at være en koncessionsordning med leverandører Samlet e barrierer generelt set Få forbedringer i brugervenlighed Fremtidigt teknisk niveau: Obligatorisk selvbetjening vil betyde at borgere skal møde op personligt og foretage transaktionen selv i opsatte fotomaskiner Borgeren gennemfører selv transaktionen, og minimere derfor tid med medarbejdere i borgerservicecenteret Borgeren skal efter gennemført transaktion validere sin identitet hos en medarbejder Personligt fremmøde vil være påkrævet Der vil også være et større potentiale i kommunikationen mellem kommunen og rigspolitiet. Dette er ikke medtaget i denne business case Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: No touch løsning med nuværende setup 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem # transaktions (Mio.) 1, 1, Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 4 61 (7%) 871 (1%) Personlig 199 (%) 4 (%) (%) Papirpost (%) Udvikling i kanalmix 6 (4%) (%) Telefon (%) (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 871 (1%) 871 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

36 Kørekort Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 17. til. Potentialet ved reduktion af info-ne er 4,4 mio. kr. Volumen i mio., Potentialet i mio. kr.,4,4,17 4 1,8 4,41,11,,,1,,,1,6 Bortfald af Information om sag,,19,6 Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (9), Web (17). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,8 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

37 Pas skal digitaliseres ved kioskne i kommunerne Borgerkontakten ved henvendelsen minimeres Kiosk optimeres, borgerkontakt minimeres til billedekontrol Vedvarende gevinster på 17 mdkk, yderligere gevinster kan realiseres i forbedring af sagsgangen Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen vurderes til at være klar til digitalisering (8%) Der er fremmødekrav samt krav om validering af oplysninger. Selvbetjening skal dermed foregå i borgerservicecentret. Størstedelen af kommunerne har en løsning på plads (94) Implementering foretages typisk af leverandøren (Koncessions ordning) i høj grad brugervenlig Menes at være let tilgængelige for alle digitaliseringsgrad på 1% Nøgleantagelser for fremtidig situation Der forudsættes selvbetjening på opstillet kioskløsning i borgerservice. Analoge transaktions konverteres til informations (validering af identitet og tilsvarende informationer) Ingen implementeringsudgifter, da leverandøren løfter denne opgave imod modtagelse af indtægt fra billeder Mio. kr. Prioritet 1 Pas er et høj prioritets område givet yderligere digitalisering Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem 1 Info. Transakt. Pas 16 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

38 Initiativbeskrivelse: Pas Bølge, høj kvalitet i kommune, ansøgning i kiosk løsningen håndteres af borgeren situation Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af Pas, KLE.9. Kanalpris gruppering Gruppe /Middel Jura: Væsentlige barrierer i forhold til personlig fremmødekrav. Der er krav til validering af oplysninger Målgruppens parathed: Antages at over 8% af målgruppen vil være digitale parate. Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Nødvendigt før lov: Arbejdsgangstilpasninger, borgeren skal selv kunne gennemgøre transaktionen og henvise sig til medarbejderen for kontrol digitale modenhed / teknik: Løsninger udbydes af EG Kommuneinformation A/S(41-%), Dafolo (% af befolkningen), Capevo og Resultmaker(1%). Udbredelsen er over % af befolkningen. Løsningerne har registeropslag og flere af dem har ESDH integration. Modenhedsniveau antages af være mellem 1 og, men varierer med løsning. Brugervenlighed / tilgængelighed: Løsningerne er nemme for borgeren at udfylde og navigere. grad af brugervenlighed. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: No touch løsning med nuværende setup 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Jura Mellem Fremmødekrav Investeringer Tæt på1% af kommunerne har allerede fokus på passelvbetjenings. Samlet Kontakt til borgeren i transaktionen minimeres med obligatorisk digitalisering, lave barrierer Udvikling i kanalmix Alle Dafolo # transaktions ' (%) Capevo 1, 484 Nu Fujitsu (9%) 1, Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 7 (1%) Personlig 6 (%) (%) Papirpost (%) (%) 18 (%) (%) Telefon (%) (%) Digital post 6 (1%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 7 (1%) (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

39 Pas Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med. til 41. Potentialet ved reduktion af info-ne er, mio. kr. Volumen i mio.,8 Potentialet i mio. kr. 4,6,61, 1,67,9,17,4,,,,6, Bortfald af Information om sag,41,8, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (1), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (), Web (1). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 8 1 1,6 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

40 Dagtilbud (Friplads), område med lave barrierer Digitaliseres i forlængelse af optagelse i dagtilbud Området digitaliseres i forlængelse af optagelse i dagtilbud Anvendelse af selvbetjeningsløsning resultere i 17mio. kr. i varigt potentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering Med øget assistance kan digitaliseringsgraden nå 9% Ingen væsentlige barrierer Der kan ansøges igennem løsningen for digital pladsanvisning Tilstrækkelig højt brugervenlighedsniveau Mindre ting kan forbedres digitaliseringsgrad på 4% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale Digitalisering foretages igennem digital pladsanvisning, da ansøgningen typisk sker i samme proces Mio. kr. e barrierer grundet anvendelse af løsning for optagelse i dagtilbud Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem Info. Transakt Dagitilbud (Friplads) Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

41 Initiativbeskrivelse: Dagtilbud herunder ansøg om friplads Bølge, området følger digitalisering af optagelse i dagtilbud situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af dagtilbud, herunder ansøg om friplads KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe 1/ Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema. Målgruppens parathed: Kommuner vurderer at målgruppens parathed er højere end resten af befolkningen. Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering (9%). digitale modenhed / teknik: Dagtilbud, herunder ansøg om friplads er/bliver en del af selvbetjeningsløsningen til optagelse i dagtilbud Brugervenlighed / tilgængelighed: Se optagelse i dagtilbud Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Bedre tekster, oprydning i struktur og tydeligere markering ved knapper Særligt skal gøres noget ved: Designet skal opdateres Målgruppe Ekstra indsats i borger assistance, givet at digitaliseringsgraden nærmer sig 9% Jura Ingen Investeringer -mellem Bedste løsning indføres i kommuner Samlet -mellem Organisatorisk implementering på dagtilbud er kompleks Det skal foretages i kommuner Resterende barrierer er lave # transaktions (Mio.) Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 4 6 (%) 6 (%) Personlig 74 (1%) 8 (%) Papirpost 17 (7%) (1%) (%) (%) Telefon (1%) (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (1%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 8 (%) 1 (9%) Selvbe. Niveau 9 (1%) 9 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

42 Dagtilbud herunder ansøgning om friplads Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 14. til. Potentialet ved reduktion af info-ne er, mio. kr. Volumen i mio., Potentialet i mio. kr.,,97,4,4,14,7,47,,,1,,7,16,7 Bortfald af Information om sag,,,1 Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (), Web (8). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 41 1 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013

Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering. Juni 2013 Analyse af ikke-digital borgerbetjening Endelig afrapportering Juni 2013 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat,

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Betaling med kredit/debet kort

Betaling med kredit/debet kort Betaling med kredit/debet kort Konsekvenser af implementering af betaling med MasterCard mm. online og i automat i Borgerservice Randers Kommune Baggrund Mulighed for betaling med Dankort/VisaDankort for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere