Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012"

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1

3 Agenda Selvbetjening i kommunerne - Bølge 1 - Bølge - Bølge - Bølge 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx

4 Selvbetjening med samlet nettopotentiale på 9mio. kr. Transaktions genererer 44 mio. kr. og informations 171mio. kr. Potentiale skabes af 4 separate bølger mod fuld indfasning i 17 Pengestrøm (Mio. kr.) Engangs meromkostning IT/org. omstilling/løft i brugerven Engangs meromkostning support Varige driftsudgifter 7 Note: Der er blot blevet lavet økonomisk aftale om bølge 1 og mellem Finansministeriet og Kommunerne. Fremstillingen af pengestrømmen viser potentialet inklusiv bølge og 4 baseret på BCG's analyse og BCG's forslag til bølgeplan for bølge og 4. Udover engangs meromkostninger til IT, organisatorisk omstilling, løft af brugervenlighed og support af borgere er der i business casen også sat tværgående reskilder af til kampagner og kanalstrategiske tiltag. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Bruttopotentiale informations Bruttopotentiale transaktions Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Potentiale skabes af 4 separate bølger 4 mdkk i nettopotentiale skabes af de første bølger Vedvarende nettopotentiale (Mio. kr.) 7 6% af potentialet skabes af første bølger Bølge 1 Bølge Bølge Bølge Flytning 1 Sundhedskort Optagelse i dagtilbud 1 Skoleindskrivning 1 Andre 1 Hjælpemidler 9 Kørekort 17 Pas 17 Dagtilbud (Friplads) 1 Valg af læge 1. Områder er EU-sygesikring, Optagelse i SFO/Fritidshjem. Udlån/leje af lokaler, Sygedagpenge, skat ejendom, Ansøg om begravelseshjælp, Vielse/partnerskab, Indrejse/udrejse, Skadedyrsbekæmpelse og navne/adressebeskyttelse. Anmeldelse af byggearbejde 4. Beboerindskud. En del af potentialet ved informations realiseres i 17 Note: De beregninger der ligger til grund for den økonomiske aftaler indeholder forskellige tidforskydninger mellem bølgerne, grundet lovens ikræfttrædelse. Det må forventes, at der tilkommer flere områder til bølgeplanen efter yderligere analyser. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 4 74 Andre Byggetilladelse Opkrævning 14 Andre Hjælp til forsørgelse Personligt tillæg Enkeltydelser Andre 4 Total vedvarende nettopotentiale Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Samlet vurdering af klarhed til digitalisering Baseret på barrierer og potentiale Vurdering af barriere Potentiale: Nettopotentiale og engangsomkostninger Rating mdkk Vedvarende nettopotentiale Engangsmeromkostninger Målgruppeparathed Kilde: Kommunalt spørgeskema samt erfaringer fra kommunerne. Juridiske barrierer Kilde: Kommunalt spørgeskema. Vurdering foretaget af fagministerierne Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Kilde: Besvarelser fra KOMBIT og leverandørerne samt Borger.dk Kilde: Screening foretaget af eksterne konsulenter Mads & Vitus Nøgleantagelser for fremtidig situation Vurdering af omkostninger ved implementering, investeringer mm er foretaget af KL, KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen og Boston Counsulting Group i fællesskab Antagelserne baserer sig på gennemsnitlige betragtninger, hvorfor omkostninger mv. kan variere på tværs af gennemsnittet. Kilde: KOMHEN-tal, kommunalt spørgeskema og borger.dk Samlet vurdering baseret på barriere og potentiale Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Årligt nettopotentiale (mdkk) Mellem Barrierer Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 Initiativbeskrivelse: Opgaveområde Opsummering situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau og de nødvendige tiltag Beskrivelse Beskrivelse af serviceområdet, herunder titel og KLE-nummer Kanalpris gruppering Vurdering af hvilket segment serviceområdet tilhører i forhold til, hvorkomplekst og tidskrævende serviceområdet for medarbejderen i de offentlige myndigheder. Kilde: 1) Borger.dk gennemførselstider ) Kommunalt spørgeskema ) Vurdering af blanket, herunder antallet af felter Jura Vurdering af eventuelle særlige juridiske barrierer for digitale ikke yderligere regelforenkling. Dette inkluderer ikke manglende lovhjemmel, men særlige regler, fx internationale konventioner. Kilde: 1) Kommunalt spørgeskema ) Vurdering foretaget af fagministerierne Målgruppens parathed Vurdering af, hvor stor en andel af befolkningen, der er parate til at anvende digitale kanaler. Kilde: Kommunalt spørgeskema digitale modenhed / teknik Vurdering af systemer i forhold til den teknisk modenhed herunder: feltvalidering, integration til ESDH system og integration til fagsystemer Kilde: 1) Spørgeskemaanalyse udfyldt af leverandører ) Vurdering af Brugervenlighed / tilgængelighed: De forskellige er vurderet på en lange række parametre inden for følgende emner: data og oplysninger, teknik og design, tilgængelighed, forløb og flow, sprog og tekst. Kilde: Screening foretaget af Digitaliseringsstyrelsen og Mads & Vitus Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: 1// (Udgangspunkt: Alle kommuner skal løftes til det samme niveau som den bedste kommune har i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag /mellem/høj Målgruppe - - Jura - - Særlige tiltag Beskrivelse af tiltag Samlet - - Samlet vurdering af omfanget af nødvendige tiltag. Udvikling i kanalmix (Potentialet er beregnet ved differencen mellem ny og fremtidig kanalfordeling gange med kanalprisen for segmentet) # transaktions (Mio.) Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 6,, 9 (1%) (%) Personlig 8 (8%) 14 (1%) Papirpost 18 (1%) (%) 6 (%) 4 (%) Telefon (%) 6 (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbet. Niveau (%) (%) Selvbet. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbet. Niveau 91 (41%) 87 (9%) Selvbet. Niveau 9 (1%) 9 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Agenda Selvbetjening i kommunerne - Bølge 1 - Bølge - Bølge - Bølge 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 7

9 Flytteområdet oplagt til digitalisering t potentiale kombineret med lave barrierer for digitalisering Gode og parat målgruppe......giver varige gevinster på ~ mio. kr. pr. år med lave engangsomkostninger Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Digital kommunikation kan foretages af 9% af befolkningen Mindre udfordringer ved særlige forhold 97 kommuner har løsning på højt modenhedsniveau () Flere på markedet Screening af løsningen viser god brugervenlighed Løsningen vurderes til at være let tilgængelig for de fleste Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,6m analoge transaktions gøres digitale selvbetjeningsløsning anskaffes og implementeres i 1 kommuner med flg. udgifter: Projektledelse ~,4 mdkk pr. kommune IT anskaffelse ~,1 mdkk pr. kommune IT varige driftsudgifter ~,4 mdkk pr. kommune Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk digitaliseringsgrad på 9% Samlet set er flytning til et høj-prioritetsområde Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 8 Mio. kr. 1 - Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem Barrierer Info. Transakt Flytning Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Initiativbeskrivelse: Flytning Bølge 1, 97 kommuner har en flytteløsning på modenhedsniveau, lave samlede barrierer situation - transaktions Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af anmeldelse af flytning til folkeregisteret (Indenlandsk flytning) KLE nr...1. Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer. Bl.a. flytning af børn med fælles forældremyndighed kræver at begge forældre har adgang til en digital postkasse. Målgruppens parathed: Målgruppen er mere digitalt parate end resten af befolkningen (9%). Størstedelen af flytninger foretages af folk under år. digitale modenhed / teknik: Tilgængelige selvbetjenings har integration til fagsystemet (CPR). CSC angiver at 91-1 af kommunerne har løsningen. Løsningen er derfor på niveau med integration til fagsystemer. Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Kvittering fremgår tydeligt samt mindre justeringer Generelt få mangler Målgruppe Ingen Jura Ingen Investeringer Bedste nuværende løsning implementeres i én kommune Brugervenlighed / tilgængelighed: Tilgængelige er overordnet set brugervenlige (Overordnet MV score på ). Enkelte områder kan forbedres såsom hjælpetekster o.l. Generelt er ne brugervenlige og tilgængelige. Data og oplysninger Teknik og design Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Tilgængelighed Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Forløb og flow Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Sprog og tekst Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle CSC KMD Samlet Samlet set lave barrierer for digitalisering # transaktions ' (%) Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 9 1, 1,, 1, 7 (%) Personlig (%) Papirpost (%) Udvilking i kanalmix 49 (%) (14%) (%) (9%) (%) (%) (%) (%) 16 (1%) Telefon 6 (1%) Digital post Nu Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) Selvbe. Niveau 47 (9%) 98 (9%) Selvbe. Niveau 1,91 (1%) 1,91 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Flytning Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 18. til. t. Volumen i mio., Potentialet ved reduktion af infone er,1 mio. kr. Potentiale i mio. kr. 6,4,41,18,4,1,,,1,,8,1,1,6 Bortfald af Information om sag,,16,7 Fremtidige Information om sag Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (4), Papir Post(9), Personlig fremmøde(6), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (6), Web (67). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1 4,78 Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 Økonomisk effekt: Flytning ~mdkk i årligt potentiale, lave implementeringsomkostninger Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen Besparelse på let sagsbehandling Besparelse på faste omk. Varige merdriftsudgifter 49.6 Total transaktions Informations Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Sundhedskort Velfungerende selvbetjeningsløsning forbedres og udbredes yderligere Udbredt selvbetjeningsløsning og parat målgruppe gør området let tilgængeligt Målgruppeparathed Rating Målgruppen er mere parat til digital kommunikation end gennemsnitsbefolkningen (9%) Mio. kr. 4 Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Info. Transakt Juridiske barrierer Ingen juridiske barrierer -1-4 Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Eksisterende løsning er udbredt til 94 kommuner Moden og teknisk god løsning Fleste borger vurderes at kunne anvende løsningen uden besvær digitaliseringsgrad på 68% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,4m analoge transaktions gøres digitale Resterende kommuner (4) løftes fra selvbetjening 1 til med flg. implementeringsudgifter: Projektledelse ~,4 mdkk pr. kommune IT anskaffelse ~,1 mdkk pr. kommune IT varige driftsudgifter ~,4 mdkk pr. kommune Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk e implementeringsbarriere og højt potentiale giver området høj prioritet i bølgeplanen Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 1 Årligt nettopotentiale (mdkk) Mellem 1 Sundhedskort 16 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Initiativbeskrivelse: Sundhedskort Bølge 1, bestil nyt sundhedskort er på modenhedsniveau, tilgængeligt for 9% af borgerne situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af ansøgning om sundhedskort KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe 1/ Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema. Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Tilretning af tekster, herunder fejltekster Målgruppens parathed: Målgruppen vurderes til at være mere parat til digitalisering end resten af befolkningen (9%) digitale modenhed / teknik: Mest udbredte løsning har integration til fagsystemet, og er derfor på niveau. 94 kommunerne har løsningen på nuværende tidspunkt løsningen. Brugervenlighed / tilgængelighed: Screenede scorer højt på brugervenlighed. Det vurderes, at de fleste borgere kan gennemføre løsningen uden problemer. Overordnet screening på. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle CSC Resultmaker Målgruppe Ingen Jura Ingen Investeringer Ingen Samlet e barrierer generelt set Få forbedringer i brugervenlighed # transaktions ' (%) Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,, 4 (%) 11 (6%) Personlig 61 (%) 19 (1%) Papirpost 19 (1%) 6 (%) 14 (7%) 9 (%) Telefon 1 (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) (%) Selvbe. Niveau 9 (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 1,1 (64%) 1,7 (9%) Selvbe. Niveau 1,747 (1%) 1,748 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Sundhedskort Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 14. til 14. Potentialet ved reduktion af infone er,7 mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr.,,9,14 1,,71,11,,1,,,7, Bortfald af Information om sag,14,11, Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (4), Web (8). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx ,49 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Økonomisk effekt: Sundshedskort ~1mDKK i årligt potentiale, lave barriere ved yderligere digitalisering af området Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen.8 Besparelse på let sagsbehandling 6.7 Besparelse på faste omk..1 Varige merdriftsudgifter Total transaktions Informations 1.1 Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Optagelse i dagtilbud, område med lave barrierer Målgruppen er parat til obligatorisk digitalisering Eksisterende løsning er velfungerende..... men skal fuldt implementeres i kommuner Målgruppeparathed Juridiske barrierer Rating Målgruppe i høj grad er klar til digitalisering Spørgeskemaundersøgelse viser at målgruppen er meget parat til digitalisering (9%) Ingen væsentlige barrierer Mio. kr. 4 Engangsomkostninger IT/omstilling Info. Engangsomkostninger support Transakt Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Flere på markedet Digital pladsanvisning er mest udbredte løsning (76 kommuner) Tilstrækkelig højt brugervenlighedsniveau Mindre ting kan forbedres digitaliseringsgrad på % Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale Bedste selvbetjeningsløsning implementeres løftes i brugervenlighed/tilgængelighed og implementeres i kommuner (løftes fra selvbetjening 1 til ) med flg. udgifter: Projektledelse ~,1 mdkk /kommune (kompleks org.) Anskaffelse ~,1 mdkk /kommune Varige driftsudgifter ~,4 mdkk /kommune Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk e samlede barrierer gør området til et høj-prioritetsområde Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 16 Årligt nettopotentiale (mdkk) Mellem Optagelse i dagtilbud 16 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Initiativbeskrivelse: Optagelse i dagtilbud Bølge 1, bedste løsning skal justeres og implementeres i kommuner (Løft fra 1 til ) situation - transaktions Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af optagelse i dagtilbud KLE nr Kanalpris gruppering: Gruppe 1/ Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer. Dog særlige forhold når forældrene er skilt eller ved plejebørn. Målgruppens parathed: Det vurderes, at målgruppens parathed er højere end resten af befolkningen. Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering (9%). digitale modenhed / teknik: Flere udbudte (1 leverandører herunder 1 kommuner med egen løsning). Den mest udbredte løsning er KMD Digital pladsanvisning der er i 76 kommuner og dækker ~7% af befolkningen. Kommuneinformation er også udbredt til ~4 kommuner og % af borgerne. Brugervenlighed / tilgængelighed: KMD er en god løsning, dog en anelse uoverskuelig. Kommuneinformation er mere brugervenlig, kan dog forenkles på nogen punkter. KMD løsning er ikke screenet i 1. Tilsvarende er Dexter IST s løsning også vurderet til høj brugervenlighed. Data og oplysninger Teknik og design Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Tilgængelighed Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Forløb og flow Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Sprog og tekst Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle KI Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Jura Ingen Nødvendigt før lov: Bedre tekster, oprydning i struktur og tydeligere markering ved knapper Investeringer -mellem kommuner forbedrer de til modenhedsniveau. Samlet -mellem Behov for organisatorisk tilpasning i kommuner, hvor løsningen forbedres. Resterende barrierer er lave # transaktions ' (%),, Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 17 (4%) (%) Personlig 47 (8%) (1%) Papirpost 9 (7%) 4 (1%) 18 (%) 14 (%) Telefon 7 (%) (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau 7 (1%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 6 (4%) 8 (9%) Selvbe. Niveau 67 (1%) 67 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

19 Optagelse i dagtilbud Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 4. til. Potentialet ved reduktion af infone er,1 mio. kr. Volumen i mio. Potentiale i mio. kr. 1,,9,4 6 1,,14,8,6,4,,,74,19,,1 Bortfald af Information om sag,,4,8 Fremtidige Information om sag Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (1), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (111), Web (9). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 18 4,8 Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Økonomisk effekt: Optagelse i dagtilbud ~mdkk i årligt potentiale drevet af lave barrierer og parat målgruppe Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen.9 Besparelse på let sagsbehandling.1 Besparelse på faste omk..9 Varige merdriftsudgifter 14.9 Total transaktions Informations. Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 Skoleindskrivning kan gøres fuldt digitalt Bedste nuværende selvbetjeningsløsning implementeres i resterende kommuner Velfungerende på markedet Udbredelse af nuværende løsning giver 1mDKK i varigt nettopotentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering Fremtidig digitaliseringsgrad på 9% Ingen væsentlige barrierer Flere tilgængelige KMD og Tabulex er avanceret selvbetjeningsløsning Dafolo er niveau Løsninger er generelt brugervenlige digitaliseringsgrad på 7% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,16m analoge gøres digitale 17 kommuner løftes fra selvbetjening 1 til med følgende implementeringsomkostninger pr. kommune: Projektledelse ~,1 mdkk Anskaffelse ~,8 mdkk Varige driftsudgifter ~,1 mdkk Løft i brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk Mio. kr. Målgruppe parathed og niveau af nuværende mindsker barrierer for digitalisering Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 1-1 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Skoleindskrivning Mellem 1 Info. Transakt Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Initiativbeskrivelse: Skoleindskrivning Bølge 1, simpel og brugervenlig løsning, 17 kommuner skal implementere løsningen situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af skoleindskrivning KLE nr Kanalpris gruppering: Gruppe /Mellem Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema. Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Bedre hjælpeog fejltekster Målgruppens parathed: Kommunerne vurderer målgruppen til at være mere parat end resten af befolkningen. Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering (9%). digitale modenhed / teknik: De fleste af har en modenhed svarende til niveau. 17 kommuner anvender dog en selvbetjeningsløsning på niveu Brugervenlighed / tilgængelighed: Generelt velfungerende, som let kan navigeres af borgeren. Forløb og flow er under gennemsnittet, men pga. simpliciteten i løsningen vurderes det ikke til at have stor betydning Data og oplysninger Teknik og design Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Tilgængelighed Forløb og flow Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Sprog og tekst Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle Tabulex Målgruppe Ingen Jura Ingen Investeringer Mellem Bedste løsning implementeres i 17 kommuner Samlet -mellem Organisatorisk er løsningen svær at implementere Målgruppe og er klar til digitalisering # transaktions ' (%) Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1 (1%) 6 (1%) Personlig 47 (11%) (1%) Papirpost 16 (4%) (%) 7 (16%) 8 (%) Telefon 1 (%) (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau 6 (14%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 18 (4%) 411 (9%) Selvbe. Niveau 4 (1%) 4 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Skoleindskrivning Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 69. til 1. Potentialet ved reduktion af infone er, mio. kr. Volumen i mio. 1, 1,,69 Potentiale i mio. kr. 4,8,6,4,,,9,,67,1 Bortfald af Information om sag,1,8, Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (9), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (8), Web (6). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,8 Information om sag,64, Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

24 Økonomisk effekt: Skoleindskrivning ~1mDKK i årligt potentiale, bedste løsning implementeres i 17 kommuner Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen. Besparelse på let sagsbehandling 1.9 Besparelse på faste omk.. Varige merdriftsudgifter 11.4 Total transaktions..6.6 Informations 14.6 Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

25 Optagelse i SFO tænkes sammen med skoleindskrivning Ansøgninger skal kunne foretages igennem dagtilbud eller skoleindskrivningsløsning Målgruppeparathed Rating Målgruppen består i høj grad af yngre borgere, og antages derfor at være mere klar til digitalisering (9%) Integration til skoleindskrivning giver høje implementeringsomkostninger, 4mDKK Mio. kr Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Ingen væsentlige barrierer Optagelse til SFO foregår gennem selvbetjeningsløsningen til skoleindskrivning, som allerede er udbredt i de fleste kommuner Snitfladeintegration kræves God se øvrige områder digitaliseringsgrad på 8% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,1m analoge gøres digitale Volumen fra optagelse i fritidshjem er tillagt SFO, da ordningerne lægges sammen 98 kommuner skal have en snitflade integration til øvrige. Omkostninger pr. kommuner er: Anskaffelse,4 mdkk Varige driftsudgifter ~,1mDKK Området medtaget i bølge 1, integration kræves før potentiale kan realiseres Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 4 - Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support 1 14 Mellem 1 Info. Transakt. 16 Optagelse i SFO Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

26 Optagelse i SFO (+Optagelse i fritidshjem) Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 1. til 47. Potentialet ved reduktion af infone er 1,7 mio. kr. Volumen i mio.,8,78,6,1,8 Potentialet i mio. kr., 1, 1,7,4,,,7,, Bortfald af Information om sag,47,4, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (6), Papir Post(), Personlig fremmøde(6), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (), Web (168). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,,, 1, Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

27 EU-sygesikring har brugervenlig og tilgængelig løsning Området er let tilgængeligt for digitalisering Brugervenlig løsning i høj grad udbredt t potentiale, men få barrierer for digitalisering Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er som befolkningen under et (8%) Ingen væsentlige barrierer for digitalisering 94 kommuner har løsning på nuværende tidspunkt Løsning er moden til yderligere digitalisering Tilgængelige kan anvendes af størstedelen af borgerne uden besvær Digitaliseringsgrad på 61% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale kommuner får implementeret selvbetjeningsløsning, med implementeringsomkostninger på: Projektledelse ~, mdkk pr. kommune Anskaffelse ~,1 mdkk pr. kommune Varige driftsudgifter ~,4mDKK pr. kommune Løft af brugervenlighed/ tilgængelighed, mdkk Mio. kr e barrierer placerer området i 1 prioritet Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 6 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem 4 1 Info. Transakt Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. EU-sygesikringskort

28 EU-Sygesikring Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 4. til. Potentialet ved reduktion af infone er, mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr.,1,4,9,4,1,,8,6,4,,,8,1,4, Bortfald af Information om sag,,4, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (1), Papir Post(), Personlig fremmøde(), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (4), Web (). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 7,,,1,,1 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

29 Agenda Selvbetjening i kommunerne - Bølge 1 - Bølge - Bølge - Bølge 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 8

30 Hjælpemidler digitaliseres i bølge Eksisterende løsning implementeres i kommuner Brugervenlig selvbetjeningsløsning er tilgængelig ~ mdkk i varig besparelse givet engangsomkostninger på 7 mdkk Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen indeholder højere grad af ældre Med øget assistance kan digitaliseringsgraden nå 7% Ingen væsentlige juridiske barrierer Flere på markedet. Stor forskel på teknisk modenhed. kommuner har behov for et løft i systemunderstøttelse. Brugervenligheden er god, med få forslag til forbedringer af tekster og validering Digitaliseringsgrad på % Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale kommuner løftes fra selvbetjening til med følgende implementeringsomkostninger: Projektledelse ~,4 mdkk pr. kommune Anskaffelse ~,8 mdkk pr. kommune Varige driftsudgifter ~, mdkk pr. kommune Løft af brugervenlighed/tilgængelighed, mdkk Hjælpemidler skal prioriteres i bølge Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer 9 Mio. kr. 6 4 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support -9 Hjælpemidler Mellem Info. Transakt Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

31 Initiativbeskrivelse: Hjælpemidler Bølge, brugervenlige på markedet, fokus på yderligere udbredelse situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af ansøgning til hjælpemidler (Primært kropsbårne og genansøgning af hjælpemidler), KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura: Umiddelbart ingen juridiske barrierer. Området indebærer en del skøn, men dette er i sagsbehandlingen og ikke ved selve ansøgningen. Målgruppens parathed: Ifølge kommunerne vurderes målgruppen til at være mindre parate til digital kommunikation. Der er høj grad af ældre i målgruppen. Antaget til at kunne gøres 7% digital. digitale modenhed / teknik: Flere leverandører til området; KI, Dafolo og Resultmaker. 6 kommuner har Dafolo (SB ), 8 har KI (SB ) og resultmaker har. De dækker hhv. 1%, % og 1% af befolkningen Brugervenlighed / tilgængelighed: KI har en simpel løsning som kan anvendes af mange borgere. Resultmaker har en teknisk god løsning, men er ikke behjælpelig. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Alle KI Resultmaker 1, 1, Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Ændring af tekster og hjælpetekster Mindre fejl i sprog og tekster, der dog er lette at rette Målgruppe -mellem Målgruppen kan have brug for medbetjening og støtte til selvbetjening Jura Ingen Investeringer Mellem Selvbetjeningsløsning skal implementeres i kommuner Samlet -mellem Brugervenlige er generelt tilgængelige, men de skal implementeres i mange kommuner Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx.. 74 (8%) (%) Personlig 61 (8%) 79 (9%) Papirpost 19 (1%) 8 (6%) Udvilking i kanalmix # transaktions ' (%) 9 6 (7%) 1 (11%) Telefon 47 (%) 14 (%) Digital post Nu (1%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler 6 (1%) 644 (7%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau (1%) 9 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

32 Hjælpemidler Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med. til. Potentialet ved reduktion af infone er 1,8 mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr. 1, 1,87,,77 1,76,8,17 1,6,4,,,6,,19 Bortfald af Information om sag,,19, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (6), Papir Post(16), Personlig fremmøde(), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (18), Web (7). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx ,99 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

33 Økonomisk effekt: Hjælpemidler ~mdkk i årligt potentiale, nuværende løsning justeres og udbredes til kommuner Årlig vedvarende gevinst Samlet pengestrøm Vedvarende økonomisk potentiale mdkk Besparelse på henvendelsen.1 Besparelse på let sagsbehandling. Besparelse på faste omk.. Varige merdriftsudgifter 9. Total transaktions Informations. Total vedvarende potentiale Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Engangsomkostninger IT/org. omstilling Engangsomkostninger support Nettopotentiale info. Nettopotentiale transakt. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

34 Kørekort digitaliseres med nuværende kiosk Kørekort henvendelsen udføres med minimum interaktion med borgerservice Borgeren håndterer selv transaktionen, borgerservice skal blot kontrollere oplysningerne 6 mdkk i varigt nettopotentiale med lave implementeringsbarrierer Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen vurderes til at være på niveau med resten af befolkningen (8%) Der er fremmødekrav samt krav om validering af oplysninger. Selvbetjening skal dermed foregå i borgerservicecentret. Størstedelen af kommunerne har en foto-selvbetjeningsløsning til pas/kørekort Ikke screenet. Pasautomaterne som selvbetjening ift. kørekort skal foregå på findes allerede I kommunerne Nøgleantagelser for fremtidig situation Fremmøde er obligatorisk, men borgeren skal udføre hele transaktionen selv Borgerservice står blot for validering af person Analoge transaktions konverteres til informations (= en validering af person) Implementeringsomkostninger vedr. projektledelse på ~,mdkk pr. kommune i 98 kommuner Prioritet 1 Området har høj prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer Mio. kr. 1-1 Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem Info. Transakt. Kørekort Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

35 Initiativbeskrivelse: Kørekort Bølge, borgeren udfører selv transaktionen i borgerservicecenteret Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af kørekort KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe / Kendetegn Jura: International lovgivning forudsætter personligt fremmøde. Justitsministeriet indmelder at der kan være problemer med legitimationskrav. Borgeren skal fremvise et billede med lægens underskrift på. Der tages forbehold for at disse problemer løses inden digitalisering. Målgruppens parathed: 8% af transaktionsne antages at kunne skiftes til informations. digitale modenhed / teknik: Kommunerne har udbredt fotomaskine til pas og kørekort, hvor borgeren mod betaling kan tage billede og samtidig ansøge om enten pas eller kørekort Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Opstilling af guidelines for gennemførsel af en transaktion Jura Ingen: Der ændres ikke ved international lovgivning. Investeringer Ingen antages at være en koncessionsordning med leverandører Samlet e barrierer generelt set Få forbedringer i brugervenlighed Fremtidigt teknisk niveau: Obligatorisk selvbetjening vil betyde at borgere skal møde op personligt og foretage transaktionen selv i opsatte fotomaskiner Borgeren gennemfører selv transaktionen, og minimere derfor tid med medarbejdere i borgerservicecenteret Borgeren skal efter gennemført transaktion validere sin identitet hos en medarbejder Personligt fremmøde vil være påkrævet Der vil også være et større potentiale i kommunikationen mellem kommunen og rigspolitiet. Dette er ikke medtaget i denne business case Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: No touch løsning med nuværende setup 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem # transaktions (Mio.) 1, 1, Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 4 61 (7%) 871 (1%) Personlig 199 (%) 4 (%) (%) Papirpost (%) Udvikling i kanalmix 6 (4%) (%) Telefon (%) (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 871 (1%) 871 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

36 Kørekort Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 17. til. Potentialet ved reduktion af info-ne er 4,4 mio. kr. Volumen i mio., Potentialet i mio. kr.,4,4,17 4 1,8 4,41,11,,,1,,,1,6 Bortfald af Information om sag,,19,6 Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (9), Web (17). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 1,8 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

37 Pas skal digitaliseres ved kioskne i kommunerne Borgerkontakten ved henvendelsen minimeres Kiosk optimeres, borgerkontakt minimeres til billedekontrol Vedvarende gevinster på 17 mdkk, yderligere gevinster kan realiseres i forbedring af sagsgangen Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen vurderes til at være klar til digitalisering (8%) Der er fremmødekrav samt krav om validering af oplysninger. Selvbetjening skal dermed foregå i borgerservicecentret. Størstedelen af kommunerne har en løsning på plads (94) Implementering foretages typisk af leverandøren (Koncessions ordning) i høj grad brugervenlig Menes at være let tilgængelige for alle digitaliseringsgrad på 1% Nøgleantagelser for fremtidig situation Der forudsættes selvbetjening på opstillet kioskløsning i borgerservice. Analoge transaktions konverteres til informations (validering af identitet og tilsvarende informationer) Ingen implementeringsudgifter, da leverandøren løfter denne opgave imod modtagelse af indtægt fra billeder Mio. kr. Prioritet 1 Pas er et høj prioritets område givet yderligere digitalisering Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem 1 Info. Transakt. Pas 16 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

38 Initiativbeskrivelse: Pas Bølge, høj kvalitet i kommune, ansøgning i kiosk løsningen håndteres af borgeren situation Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af Pas, KLE.9. Kanalpris gruppering Gruppe /Middel Jura: Væsentlige barrierer i forhold til personlig fremmødekrav. Der er krav til validering af oplysninger Målgruppens parathed: Antages at over 8% af målgruppen vil være digitale parate. Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Nødvendigt før lov: Arbejdsgangstilpasninger, borgeren skal selv kunne gennemgøre transaktionen og henvise sig til medarbejderen for kontrol digitale modenhed / teknik: Løsninger udbydes af EG Kommuneinformation A/S(41-%), Dafolo (% af befolkningen), Capevo og Resultmaker(1%). Udbredelsen er over % af befolkningen. Løsningerne har registeropslag og flere af dem har ESDH integration. Modenhedsniveau antages af være mellem 1 og, men varierer med løsning. Brugervenlighed / tilgængelighed: Løsningerne er nemme for borgeren at udfylde og navigere. grad af brugervenlighed. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: No touch løsning med nuværende setup 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Jura Mellem Fremmødekrav Investeringer Tæt på1% af kommunerne har allerede fokus på passelvbetjenings. Samlet Kontakt til borgeren i transaktionen minimeres med obligatorisk digitalisering, lave barrierer Udvikling i kanalmix Alle Dafolo # transaktions ' (%) Capevo 1, 484 Nu Fujitsu (9%) 1, Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 7 (1%) Personlig 6 (%) (%) Papirpost (%) (%) 18 (%) (%) Telefon (%) (%) Digital post 6 (1%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau (%) (%) Selvbe. Niveau 7 (1%) (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

39 Pas Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med. til 41. Potentialet ved reduktion af info-ne er, mio. kr. Volumen i mio.,8 Potentialet i mio. kr. 4,6,61, 1,67,9,17,4,,,,6, Bortfald af Information om sag,41,8, Fremtidige henvendelse Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (1), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (), Web (1). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 8 1 1,6 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

40 Dagtilbud (Friplads), område med lave barrierer Digitaliseres i forlængelse af optagelse i dagtilbud Området digitaliseres i forlængelse af optagelse i dagtilbud Anvendelse af selvbetjeningsløsning resultere i 17mio. kr. i varigt potentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af Brugervenlighed i digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering Med øget assistance kan digitaliseringsgraden nå 9% Ingen væsentlige barrierer Der kan ansøges igennem løsningen for digital pladsanvisning Tilstrækkelig højt brugervenlighedsniveau Mindre ting kan forbedres digitaliseringsgrad på 4% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,m analoge gøres digitale Digitalisering foretages igennem digital pladsanvisning, da ansøgningen typisk sker i samme proces Mio. kr. e barrierer grundet anvendelse af løsning for optagelse i dagtilbud Prioritet 1 Prioritet Prioritet 1 Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx Barrierer Årligt nettopotentiale (mdkk) Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Mellem Info. Transakt Dagitilbud (Friplads) Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

41 Initiativbeskrivelse: Dagtilbud herunder ansøg om friplads Bølge, området følger digitalisering af optagelse i dagtilbud situation Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af dagtilbud, herunder ansøg om friplads KLE nr Kanalpris gruppering Gruppe 1/ Jura: Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema. Målgruppens parathed: Kommuner vurderer at målgruppens parathed er højere end resten af befolkningen. Målgruppen er i høj grad klar til digitalisering (9%). digitale modenhed / teknik: Dagtilbud, herunder ansøg om friplads er/bliver en del af selvbetjeningsløsningen til optagelse i dagtilbud Brugervenlighed / tilgængelighed: Se optagelse i dagtilbud Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Bedre tekster, oprydning i struktur og tydeligere markering ved knapper Særligt skal gøres noget ved: Designet skal opdateres Målgruppe Ekstra indsats i borger assistance, givet at digitaliseringsgraden nærmer sig 9% Jura Ingen Investeringer -mellem Bedste løsning indføres i kommuner Samlet -mellem Organisatorisk implementering på dagtilbud er kompleks Det skal foretages i kommuner Resterende barrierer er lave # transaktions (Mio.) Udvikling i kanalmix Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 4 6 (%) 6 (%) Personlig 74 (1%) 8 (%) Papirpost 17 (7%) (1%) (%) (%) Telefon (1%) (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) Selvbe. Niveau (1%) (%) Selvbe. Niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) Selvbe. Niveau 8 (%) 1 (9%) Selvbe. Niveau 9 (1%) 9 (1%) Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

42 Dagtilbud herunder ansøgning om friplads Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 14. til. Potentialet ved reduktion af info-ne er, mio. kr. Volumen i mio., Potentialet i mio. kr.,,97,4,4,14,7,47,,,1,,7,16,7 Bortfald af Information om sag,,,1 Fremtidige Note: Generelt er det forudsat, at ratioen mellem informations- og transaktions reduceres til ca. den. bedste kommune. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og Selvbetjeningskanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), Selvbetjening (), SMS (), Telefon (), Web (8). Ob. dig. kom. bilag - selvbetjening i kommunerne - nov 1.pptx 41 1 Information om sag Total Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015

Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 1 Udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i de danske kommuner Afrapportering, oktober 2015 Indhold Overblik over analysens hovedresultater Gennemgang af analysens 5 temaer Kendskab Udbud og efterspørgsel

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata

Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Information om den nye opgavepakke samt indsamling af selvbetjeningsdata Fortsat behov for indsamling af KOMHEN data i 2016 Den kommunale sektor har ved efterårets KOMHEN tælleuge indfriet målet om 80%

Læs mere

I KL s afrapportering pr.01.10.13 skal der indgå opdateret information om den enkelte

I KL s afrapportering pr.01.10.13 skal der indgå opdateret information om den enkelte Oversigt over kommunale selvbetjeningsløsninger på bølge 2-områderne I KL s afrapportering pr.01.10.13 skal der indgå opdateret information om den enkelte kommunes selvbetjeningsløsninger på opgaveområderne

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

KOM VIDERE MED SELVBETJENING

KOM VIDERE MED SELVBETJENING ANBEFALINGER TIL AT ØGE DIGITALISERINGSGRADEN PÅ OMRÅDER I BØLGEPLANEN FOR OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING NOVEMBER 2015 KOM VIDERE MED SELVBETJENING Anbefalinger til at øge digitaliseringsgraden på

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Resultatet af de fælleskommunale tælleuger en del af projektet KOMHEN 2.0. Status for bl.a. anvendelse af selvbetjening, henvendelsestyper, kommunale

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013

KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 KOMMUNERNES HENVENDELSESMØNSTRE FORÅRET 2013 Sådan henvender borgerne sig til kommunerne - Resultatet af dataindsamling i 54 kommuner 22. april til 12. maj 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Borgerne rykker på

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012 Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual 16. november 2012 Formålet med modellen Hvad er modellens formål... At de enkelte kommuner kan udregne hvilken effekt økonomiaftalen

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Den fysiske placering i Børn og Skole sikrer os en større sammenhæng i hverdagen.

Den fysiske placering i Børn og Skole sikrer os en større sammenhæng i hverdagen. Notat Vedrørende: Opsamling på personale med MED status i Borgerservice d. 22. oktober 2015 Sagsnavn: Evaluering af Borgerservice 2015 Sagsnummer: 23.00.00-A00-1-15 Skrevet af: Lone Beltoft Clausen E-mail:

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Opsamling af leverandørdialog

Opsamling af leverandørdialog Opsamling af leverandørdialog November 2012 januar 2013 Teknisk afklaringsdialog: Opsamling (1) Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområdet KOMBIT og ATP undersøger i øjeblikket mulighederne

Læs mere

Formidlingsaktiviteter hidtil

Formidlingsaktiviteter hidtil Dagsorden Formidlingsaktiviteter hidtil Baggrund Krav til ansøgningsindgangene pr. 1. december 2014 Ændringer i applikationerne Ansøgerindgangene fra virk.dk Forbedringer pr. 1. december 2014 Forventede

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere