VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG SOM ENKELTPERSON, ELLER HVIS DU HAR BEMYNDIGELSE TIL AT HANDLE PÅ VEGNE AF DIT SELSKAB ELLER EN ANDEN VIRKSOMHED, MELLEM DEN ENHED, PÅ HVIS VEGNE DU HANDLER (I BEGGE TILFÆLDE BENÆVNT DU ELLER EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE DIG ), OG RESEARCH IN MOTION UK LIMITED MED HJEMSTED PÅ ADRESSEN CENTRUM HOUSE, 36 STATION ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9LF ENGLAND, OG DETS TILKNYTTEDE KONCERN ( RIM ) (SAMLET BENÆVNT PARTERNE OG INDIVIDUELT EN PART ) VEDRØRENDE RETURNERING AF DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERE, SÅFREMT SERVICEN IKKE ER DÆKKET AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ BLACKBERRY P 9981 HANDHELD(REPARATIONSERVICE). DENNE AFTALE HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ DINE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR DIT RETSOMRÅDE, I DET OMFANG DU MÅTTE HAVE SÅDANNE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. 1. AFTALEN. DU BEKRÆFTER, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF OG OPFYLDE DENNE AFTALE, OG VED AT: (I) TILKENDEGIVE DIN ACCEPT MUNDTLIGT OVER FOR RIM, (II) SENDE RIM EN MED JEG ACCEPTERER ELLER (III) RETURNERE DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM TIL REPARATIONSSERVICE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE AFTALE, BEDES DU VENLIGST UNDLADE AT RETURNERE DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM TIL REPARATIONSSERVICE. SÅFREMT DU HAR SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE, KAN DU KONTAKTE RIM PÅ KONTAKTOPLYSNINGER FOR BLACKBERRY DIRECT CUSTOMER SUPPORT FINDES PÅ 2. MYNDIGHEDSALDER. DU SKAL VÆRE BÅDE: (A) MINDST ATTEN (18) ÅR OG (B) MYNDIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIT RETSOMRÅDE FOR AT INDGÅ DENNE AFTALE ELLER MODTAGE REPARATIONSSERVICE. 3. DEFINITIONER. Alle termer med stort begyndelsesbogstav i denne Aftale har den betydning, der er angivet i Begrænset Garanti på BlackBerry P 9981 Handheld, medmindre andet fremgår af denne Aftale. Med Totalt ødelagt menes en BlackBerry P 9981 Handheld med omfattende skader, der ikke kan repareres, eller som, hvis den repareres, ikke kan virke efter hensigten. Med Ingen problemer konstateret menes en BlackBerry P 9981 Handheld, der returneres til reparation/udskiftning/renovering, og som RIM vurderer til at være i funktionsdygtig stand uden åbenbare fejl eller problemer, der kræver reparation, udskiftning eller renovering. 4. REPARATIONSSERVICE. RIM vil enten direkte eller gennem sine autoriserede serviceudbydere yde Reparationsservice ved brug af nye eller renoverede dele eller en ny eller renoveret BlackBerry P 9981 Handheld. Reparationsservice i henhold til denne Aftale er betinget af, at Din BlackBerry P 9981 Handheld returneres til RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder (som anført i Din RMA formular). Såfremt RIM udskifter Din BlackBerry P 9981Handheld ( Advanced Exchange BlackBerry P 9981 HANDHELD eller Advanced Exchange Service ), eller når ombytning af Din BlackBerry P 9981 Handheld (eller dele heraf) ydes i henhold til denne Aftale, bliver Din BlackBerry P 9981 Handheld eller Dine BlackBerry P 9981 Handheld-dele, der modtages af RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder, RIM s ejendom, og Advanced Exchange P 9981 Handheld eller BlackBerry P 9981 Handheld-dele, som RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder sender til Dig, bliver Dine.

2 5. REPARATIONSSERVICE OG EKSPEDITIONSGEBYRER. Såfremt RIM konstaterer, at Din BlackBerry P 9981 Handheld ikke er dækket af den Begrænsede Garanti på BlackBerry P 9981 Handheld, accepterer Du at afholde gebyrer for den Reparationsservice, som RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder yder i overensstemmelse med denne Aftale. RIM vil oplyse dig om de gebyrer for Reparationsservice, som Du skal betale til RIM, ved RIM s eller RIM s autoriserede serviceudbyders modtagelse og diagnosticering af Din BlackBerry P 9981 Handheld. I forbindelse med Din betaling eller forhåndsgodkendelse af gebyrerne for Reparationsservice og/eller Advanced Exchange Service vil Du muligvis blive anmodet om visse oplysninger til brug for betalingen, herunder uden begrænsning navn, kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre og Din faktureringsadresse (samlet benævnt Betalingsoplysninger ). DU ERKLÆRER OG INDESTÅR FOR, AT DU ER BERETTIGET TIL BRUGE DET/DE KREDITKORT, DER BENYTTES I FORBINDELSE MED DIN BETALING ELLER FORHÅNDSGODKENDELSE I HENHOLD HERTIL. Du accepterer at betale alle gebyrer, der pålægges Dig eller på Dine vegne ved brug af dit kreditkort til den pris, som RIM meddeler Dig. Der kan kræves bekræftelse af Betalingsoplysninger forud for bekræftelse eller foretagelse af Din betaling eller forhåndsgodkendelse. Ved at afgive eller indsende Dine Betalingsoplysninger giver Du RIM ret til at videregive Betalingsoplysningerne til tredjemand af hensyn til behandlingen af Din betaling. DET PRÆCISERES, AT SÅFREMT DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD RETURNERES I GARANTIPERIODEN, MEN DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD IKKE ER DÆKKET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ BLACKBERRY P 9981 HANDHELD, KAN DER FOREKOMME GEBYRER. FØLGENDE GEBYRER FOR REPARATIONSSERVICE GÆLDER FOR ADVANCED EXCHANGE SERVICE, HVIS RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER KONSTATERER, AT DU IKKE RETURNERER DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER INDEN TI (10) DAGE EFTER DEN DATO, HVOR DU HAR MODTAGET RETUREMBALLAGE, HERUNDER EN ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD, FRA RIM ELLER RIM S AUTORISERDE SERVICEUDBYDER: BESKRIVELSE AF GEBYR(ER) PR. FOREKOMST P 9981 Handheld (EUR*) Reparationsgebyr, hvor din P 9981Handheld returneres til og repareres af RIM og ikke er dækket af den begrænsede garanti på Porsche Design P Reparationsgebyr, hvor du modtager en Advanced Exchange P 9981Handheld fra RIM, og din P 9981Handheld, som er returneret til RIM, ikke er dækket af den begrænsede garanti på Porsche Design P 9981 og repareret af RIM. Erstatningsgebyr, hvor du ikke returnerer din P 9981Handheld til RIM inden for (10) hverdage fra den dato, hvor du har modtaget returemballagen, herunder Advanced Exchange P 9981 Handheld, fra RIM ("AE-erstatningsgebyr"). Erstatningsgebyr, hvor du modtager en Advanced Exchange P 9981 Handheld fra RIM, og din P 9981 Handheld, som er returneret til RIM, ikke er dækket af den begrænsede garanti på Porsche Design P 9981 og vurderet af RIM til ikke at kunne repareres *Priserne ovenfor er inklusive gældende afgifter.

3 DER KAN OGSÅ FOREKOMME GEBYRER, SÅFREMT DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD EFTER RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERS VURDERING: (I) ER TOTALT ØDELAGT, OG DU VÆLGER AT BEHOLDE ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD, ELLER (II) IKKE ER DÆKKET AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ BLACKBERRY P 9981 HANDHELD. RIM VIL MEDDELE DIG DE GEBYRER FOR REPARATIONSSERVICE, DU SKAL BETALE, VED MODTAGELSE OG DIAGNOSTICERING AF DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD AF RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER. 6. SKATTER. Alle gebyrer for Reparationsservice er eksklusive moms og alle andre skatter og afgifter. Du afholder købsmoms og alle andre skatter og afgifter af enhver art i forbindelse med Reparationsservicen bortset fra RIM s punktafgifter og skatter på RIM s nettoindtægt. Eventuelle skatte- og afgiftsbeløb vil fremgå særskilt af fakturaen til Dig fra RIM. 7. DATA BACKUP OG PERIFERE ENHEDER. RIM er ikke ansvarlig for data, personlig datasoftware, applikationer, perifere enheder eller oplysninger, der beskadiges, går tabt eller ødelægges, herunder uden begrænsning data, der går tabt eller beskadiges under servicering af BlackBerry P 9981 Handheld eller ved brug af synkroniseringssoftware. FØR DU RETURNERER BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER, SKAL DU: (I) TAGE BACKUP AF DINE DATA, PERSONLIGE DATA, SOFTWARE, APPLIKATIONER OG OPLYSNINGER OG (II) SLETTE OG/ELLER FJERNE DATA, FILER, PERIFERE ENHEDER, UDVIDELIG HUKOMMELSE OG/ELLER PERSONLIGE OG FORTROLIGE OPLYSNINGER. UNDER SERVICERINGEN KAN INDHOLD PÅ DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD BLIVE SLETTET OG REFORMATERET ELLER KONFIGURERET SOM OPRINDELIGT KØBT (MED FORBEHOLD AF DAGÆLDENDE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER TIL BLACKBERRY P 9981 HANDHELD- RELATERET SOFTWARE, DER ER UNDERLAGT BLACKBERRY SOLUTION SOFTWARELICENSAFTALEN, DER ER TILGÆNGELIG PÅ Det præciseres, at denne Aftale ikke dækker backup, gendannelse eller geninstallation af Dine data, personlige data, software eller applikationer på BlackBerry P 9981 Handheld. 8. GARANTI. I det omfang det er muligt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning, garanterer RIM, at Reparationsservicen for Din BlackBerry P 9981 Handheld er fri for fejl (herunder skjulte fejl) i materialer og fagmæssig udførelse i en periode, der ikke overstiger halvfems (90) dage fra den dato, hvor Reparationsservicen blev udført af RIM eller Din modtagelse af Advanced Exchange P 9981 Handheld ( Garantiperioden ) i henhold til denne Aftale. Såfremt RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder har ydet mangelfuld Reparationsservice, eller den udskiftede BlackBerry P 9981 Handheld eller BlackBerry P 9981 Handheld-- delen er fejlbehæftet, kan RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder vælge: (i) at servicere og reparere Din BlackBerry P 9981 Handheld-hardware med nye eller renoverede dele, (ii) at udskifte den fejlbehæftede BlackBerry P 9981 Handheld-hardware med sammenlignelig ny eller renoveret hardware, eller (iii) såfremt det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at reparere eller udskifte BlackBerry P 9981 Handheld i medfør af (i) og/eller (ii), at foretage en forholdsmæssig tilbagebetaling af den pris, Du har betalt for Reparationsservicen, hvis Du rettidigt og omgående underretter RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder om de pågældende fejl. 9. ENESTE BEFØJELSER. I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER GARANTIEN (SOM BESKREVET I PKT. 8) OG OVENNÆVNTE BEFØJELSER FOR REPARATIONSSERVICEN DINE ENESTE BEFØJELSER OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BEFØJELSER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER RIM SIG HERVED PÅ VEGNE AF SIG SELV OG AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERE AF REPARATIONSSERVICEN OG PÅ VEGNE AF ETHVERT SELSKAB, DER KONTROLLERES AF ELLER ER UNDER FÆLLES KONTROL AF RIM (SAMLET BENÆVNT KONCERNEN OG INDIVIDUELT ET KONCERNSELSKAB ) ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE

4 GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. RIM FRASKRIVER SIG ENHVER ERKLÆRING OM, AT BLACKBERRY P 9981 HANDHELD KAN REPARERES ELLER UDSKIFTES UDEN RISIKO FOR BLACKBERRY P 9981 HANDHELD HARDWAREN ELLER TAB AF DATA, SOFTWARE, APPLIKATIONER ELLER PROGRAMMER. I DET OMFANG RIM IFØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN FRASKRIVE SIG UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I RELATION TIL REPARATIONSSERVICEN, HAR DENNE BESTEMMELSE INGEN INDFLYDELSE PÅ DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. 11. FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR VISSE SKADER. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER RIM ELLER ET KONCERNSELSKAB I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAB AF NOGEN ART ELLER SKADE PÅ OMDØMME, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSTAB, TAB AF OPLYSNINGER, TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, SPILDTE UDGIFTER ELLER ANDRE PEKUNIÆRE TAB SOM FØLGE AF REPARATIONSSERVICEN, SELV OM RIM ELLER KONCERNSELSKABET ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING. MEDMINDRE DET IKKE ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, SKAL OG VIL DENNE BEGRÆNSNING FINDE ANVENDELSE, UANSET OM DER FREMSÆTTES KRAV OM SÅDAN ERSTATNING VED EN RETSSAG, ELLER ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I EN KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR LOVGIVNING ELLER RETSSKRIDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER LOVBESTEMT ANSVAR FOR BEVIDST UREDELIGHED, SVIG, UAGTSOMME HANDLINGER ELLER UNDLADELSER ELLER UAGTSOM MISLIGHOLDELSE AF VÆSENTLIGE FORPLIGTELSER, FOR HVILKE DER IKKE GÆLDER NOGEN BEGRÆNSNING, OVERSTIGER RIM S ELLER ET KONCERNSELSKABS ANSVAR OVER FOR DIG JOR TAB ELLER SKADE, DER OPSTÅR UNDER DENNE AFTALE, IKKE DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR REPARATISNSSERVICEN. Intet i derne Aftale skal fortolkes som fraskrivelse eller forsøg på fraskrivelse eller begrænsning af ansvar: (i) i det omfang det ville være retsstridigt eller uigennemførligt efter lovgivningen for RIM at fraskrive sig eller forsøge at fraskrive sig ansvar, (ii) for uagtsomhed, svig eller svigagtige oplysninger, eller (iii) for dødsfald eller personskade, i det omfang det udspringer direkte af RIM s uagtsomhed eller RIM s medarbejdere eller agenters uagtsomhed. Nogle retsområder tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte fraskrivelser og begrænsninger muligvis ikke gælder for Dig. Såfremt en bestemmelse i denne Aftale erklæres for ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser forblive i kraft. 12. LOVVALG. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER DENNE AFTALE, ETHVERT KRAV, TVIST ELLER UOVERENSSTEMMELSE (I HENHOLD TIL KONTRAKT, ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET, PRÆ-EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIG OG HERUNDER LOVBESTEMTE KRAV BASERET PÅ SÆDVANERET ELLER BILLIGHEDSRET) MELLEM DIG OG RIM SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, FORTOLKNINGEN, MISLIGHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN HERAF, UNDERLAGT BESTEMMELSEN I DETTE AFSNIT. DENNE AFTALE (HERUNDER ALLE IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER) SKAL FORTOLKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I ENGLAND OG WALES, ELLER, HVIS DETTE IKKE ER MULIGT I HENHOLD TIL UFRAVIGELIG LOVGIVNING, I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING I DIT DOMICILLAND, BORTSET FRA (MEDMINDRE DET IKKE ER MULIGT EFTER UFRAVIGELIG LOVGIVNING) BESTEMMELSER, DER REGULERER INTERNATIONAL PRIVATRET. De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale løsørekøb er herved undtaget i sin helhed fra anvendelse på nærværende Aftale. 13. KONFLIKTLØSNING. I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL UFRAVIGELIG LOVGIVNING, SKAL ENHVER UOVERENSSTEMMELSE ELLER TVIST, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ NOGEN MÅDE VEDRØRER DENNE AFTALE, HERUNDER OPRETTELSEN ELLER GYLDIGHEDEN HERAF, AFGØRES MED ENDELIG VIRKNING VED

5 VOLDGIFT I HENHOLD TIL LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION ("LCIA") REGLERNE. VOLDGIFTEN SKAL AFHOLDES I LONDON, ENGLAND. VOLDGIFTEN SKAL BEHANDLES AF ÉN VOLDGIFTSMAND, DER UDPEGES I OVERENSSTEMMELSE MED LCIA REGLERNE. VOLDGIFTEN SKAL FOREGÅ PÅ ENGELSK. Du er indforstået med, at en dom, der anerkender og håndhæver voldgiftskendelsen, kan bringes for enhver kompetent domstol, og underkaster Dig uigenkaldeligt en sådan domstols kompetence. Alle forhold vedrørende voldgift i henhold til denne Aftale skal holdes strengt fortrolige i videst muligt omfang efter lovgivningen. Du og RIM er enige om, at LCIA voldgift er den bindende konfliktløsningsmetode i henhold til denne Aftale. I tilfælde af at voldgift er forbudt ved ufravigelig lovgivning, er Du og RIM enige om, at I er underlagt enekompetence for domstolene i England og Wales i henseende til enhver uoverensstemmelse eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne Aftale, herunder oprettelsen eller gyldigheden heraf. Uanset foranstående afsnit og i det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning, er Du og RIM hermed enige om, at såfremt: (i) Du er en privatperson eller et selskab, der ikke bruger BlackBerry P 9981 Handheld i erhvervsmæssigt øjemed, og (ii) kravet vedrører et beløb under 5,000, er I underlagt enekompetence for domstolene i England og Wales i henseende il enhver uoverensstemmelse eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne Aftale, herunder oprettelsen eller gyldigheden heraf. I videst muligt omfang efter lovgivningen er Du og RIM enige om, at ingen tvist mellem parterne, eller som involverer andre end Dig og RIM i henhold til denne Aftale, kan sammenlægges, konsolideres, behandles samtidig med eller inddrages i nogen anden tvist, der involverer en anden person eller enhed, uden Dit og RIM s forudgående skriftlige samtykke. Parterne aftaler specifikt, at i tilfælde af at der er en tvist i henhold til nærværende aftale, og denne tvist skal løses i en domstol, kan en sådan tvist ikke løses ved nævningesag. Parterne afstår fra alle rettighederne til en nævningesag i alle spørgsmål relateret til eller som følge af nærværende aftale. 14. AFTALEPERIODE, OPHØR, OPSIGELSE. Det er aftalt mellem Parterne, at denne Aftale træder i kraft ved Din accept af Aftalen i overensstemmelse med pkt. 1 og ophører ved: i) afslutning af Reparationsservicen ydet af RIM eller RIM s autoriserede serviceudbydere og RIM s modtagelse af fuld betaling fra Dig af eventuelle gebyrer forbundet med Reparationsservicen, eller (ii) Din opsigelse af Reparationsservicen. Ud over eventuelle ufravigelige lovbestemte rettigheder gældende i dit retsområde kan Du opsige Reparationsservicen af en hvilken som helst grund: (i) i tilfælde af reparation af Din oprindelige BlackBerry P 9981 Handheld, før Du afsender BlackBerry P 9981 Handheld til RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder til reparation, (ii) i tilfælde af Advanced Exchange Service, før RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder sender Advanced Exchange P 9981 Handheld til Dig ved at kontakte BlackBerry Direct Customer Support på og meddele en RIM repræsentant Din beslutning om at opsige denne Aftale. Det præciseres, at hvis Du vælger Advanced Exchange Service, ophører denne Aftale muligvis først, når RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder har modtaget Din BlackBerry P 9981 Handheld, og RIM har modtaget fuld betaling fra Dig af eventuelle gebyrer forbundet med Reparationsservicen. HVIS DU, FØR DU RETURNERER DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL REPARATIONSSERVICE, ELLER RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER SENDER ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD TIL DIG, BESLUTTER, AT DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE AFTALE, SKAL DU STRAKS KONTAKTE BLACKBERRY DIRECT CUSTOMER SUPPORT FOR AT MEDDELE RIM DIT ØNSKE OM IKKE AT VÆRE PART I DENNE AFTALE, OG DU SKAL IKKE RETURNERE DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL REPARATIONSSERVICE ELLER TAGE IMOD ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD FRA RIM. 15. PERSONLIGE OPLYSNINGER. Al kommunikation, elektronisk eller på anden vis, med RIM, RIM s tilknyttede selskaber og/eller autoriserede serviceudbydere (samlet benævnt RIM Selskaber ) kan blive optaget til uddannelses-, kvalitetssikrings- og kundeserviceformål og kan også blive opbevaret som en registrering af Din accept af vilkår med RIM Selskaber, herunder denne Aftale. Du er enig i og forstår, at det for at udføre de i nærværende Aftale beskrevne tjenester kan være nødvendigt for RIM Selskaber at indsamle, anvende, behandle, overføre og videregive Dine personlige oplysninger, som uden begrænsning kan omfatte Dit navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer, BlackBerry P 9981 Handheld-oplysninger og datanavne samt betalingsoplysninger (hvor det er relevant). Du erklærer og garanterer, at Du har alle nødvendige tilladelser, godkendelser og rettigheder til at opgive sådanne oplysninger til RIM Selskaber i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dine personlige oplysninger, der modtages af RIM i forbindelse med service eller support i henhold til denne Aftale, anvendes, behandles, overføres og videregives i overensstemmelse med RIM s Privacy Policy (som kan tilgås på

6 og er inkorporeret i og er en del af denne Aftale) til: (a) ethvert formål forbundet med levering af den i nærværende Aftale beskrevne Reparationsservice og for at kommunikere med Dig (herunder til opfølgningsundersøgelser vedrørende servicen og andre RIM produkter og tjenester), (b) intern brug for RIM Selskaber til problemløsning og fejlfinding for at vedligeholde og forbedre RIM produkter og tjenester, og (c) ethvert formål, som gældende lovgivning giver mulighed for eller kræver, og som Du godkender. Du er enig i og giver Dit samtykke til, at dette kan omfatte indhentelse af Dine oplysninger og BlackBerry P 9981 Handheld fra tredjeparts airtime serviceudbydere, forhandlere, videreforhandlere og distributører, der er involveret i chain of custody for BlackBerry P 9981 Handheld, hvorpå der udføres Reparationsservice, samt overførsel af Dine oplysninger og BlackBerry P 9981 Handheld til RIM Selskaber for at udføre den i nærværende Aftale beskrevne Reparationsservice. Endvidere forstår Du og er enig i, at Dine personlige oplysninger kan indsamles, anvendes, behandles, overføres og lagres i Canada, U.S.A. og ethvert land, hvori RIM Selskaber har faciliteter (hvilke kan omfatte lande uden for EØS eller andre lande end det land, hvor du bor). Indsamling, anvendelse, behandling, overførsel og/eller videregivelse af personlige oplysninger til ovennævnte formål er i overensstemmelse med RIM s Privacy Policy og RIM s Data Protection Act 1998 of England. Der henvises til Privacy Policy og bestemmelserne i denne Aftale for så vidt angår rettigheder til adgang, rettelser og sletning i relation til anvendelse, behandling, overførsel og videregivelse af de personlige oplysninger. 16. ÆNDRINGER. RIM forbeholder sig ret til at opdatere eller tilrette denne Aftale til enhver tid efter eget skøn og kan oplyse Dig om opdateringer og tilretninger på alle rimelige måder, herunder uden begrænsning ved at poste opdateringer og/eller tilretninger af RIM s websted på eller pr. til den adresse, Du har opgivet til RIM i forbindelse med Din accept af nærværende Aftale. Du er indforstået med at gennemgå denne Aftale ved meddelelse om opdateringen og/eller tilretningen for at sikre, at Du til stadighed er opmærksom på den Reparationsservice, der er tilgængelig for Dig i overensstemmelse med denne Aftale. Din fortsatte brug af Reparationsservicen (herunder opfølgning i forbindelse med en open ticket) efter meddelelse om opdateringer og/eller tilretninger af denne Aftale udgør Din accept af disse ændringer. 17. FORCE MAJEURE. Uanset andre bestemmelser i denne Aftale er ingen af Parterne ansvarlige for manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, der er uden for den misligholdende Parts kontrol. Ingen af Parterne er i medfør af denne bestemmelse fritaget for forpligtelsen til at foretage betaling til den anden Part i henhold til nærværende Aftale. 18. DIVERSE. I det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning, accepterer du, at nærværende Aftale og alle tilhørende dokumenter udfærdiges på engelsk. Såfremt RIM undlader at udnytte en misligholdelsesbeføjelse, skal dette ikke anses som en fraskrivelse af en sådan rettighed eller af enhver anden rettighed. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne Aftale og dokumentation vedrørende Reparationsservice for Din BlackBerry P 9981 Handheld skal bestemmelserne i denne Aftale være gældende for så vidt angår uoverensstemmelsen. Såfremt et vilkår, en bestemmelse eller et punkt i denne Aftale erklæres ugyldigt, retsstridigt eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af den resterende del af vilkåret, bestemmelsen eller punktet, og nærværende Aftale påvirkes ikke. Såfremt en kommercielt rimelig fortolkning af bestemmelserne i denne Aftale viser, at Du og RIM sandsynligvis ville have bestemmelserne til fortsat at være gældende efter ophør eller udløb af Aftalen, skal disse være gældende i det nødvendige omfang for opfylde formålet med bestemmelsen. Du accepterer uden begrænsning, at en udskrevet version af denne Aftale og af enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, skal kunne fremlægges i en retssag eller administrativ procedure på grundlag af eller i forbindelse med denne Aftale i samme udstrækning og under de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt er genereret og opbevaret i udskrevet form. Nærværende Aftale dækker alene Dig og er begrænset til Din BlackBerry P 9981 Handheld. Du må ikke overdrage Dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale. Uanset foranstående kan RIM overdrage opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale til sine tilknyttede selskaber og/eller tredjemand.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIONSSERVICE (EU)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIONSSERVICE (EU) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIONSSERVICE (EU) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere