VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG SOM ENKELTPERSON, ELLER HVIS DU HAR BEMYNDIGELSE TIL AT HANDLE PÅ VEGNE AF DIT SELSKAB ELLER EN ANDEN VIRKSOMHED, MELLEM DEN ENHED, PÅ HVIS VEGNE DU HANDLER (I BEGGE TILFÆLDE BENÆVNT DU ELLER EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE DIG ), OG RESEARCH IN MOTION UK LIMITED MED HJEMSTED PÅ ADRESSEN CENTRUM HOUSE, 36 STATION ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9LF ENGLAND, OG DETS TILKNYTTEDE KONCERN ( RIM ) (SAMLET BENÆVNT PARTERNE OG INDIVIDUELT EN PART ) VEDRØRENDE RETURNERING AF DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERE, SÅFREMT SERVICEN IKKE ER DÆKKET AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ BLACKBERRY P 9981 HANDHELD(REPARATIONSERVICE). DENNE AFTALE HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ DINE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR DIT RETSOMRÅDE, I DET OMFANG DU MÅTTE HAVE SÅDANNE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. 1. AFTALEN. DU BEKRÆFTER, AT DU HAR LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF OG OPFYLDE DENNE AFTALE, OG VED AT: (I) TILKENDEGIVE DIN ACCEPT MUNDTLIGT OVER FOR RIM, (II) SENDE RIM EN MED JEG ACCEPTERER ELLER (III) RETURNERE DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM TIL REPARATIONSSERVICE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE AFTALE, BEDES DU VENLIGST UNDLADE AT RETURNERE DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM TIL REPARATIONSSERVICE. SÅFREMT DU HAR SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE, KAN DU KONTAKTE RIM PÅ KONTAKTOPLYSNINGER FOR BLACKBERRY DIRECT CUSTOMER SUPPORT FINDES PÅ 2. MYNDIGHEDSALDER. DU SKAL VÆRE BÅDE: (A) MINDST ATTEN (18) ÅR OG (B) MYNDIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIT RETSOMRÅDE FOR AT INDGÅ DENNE AFTALE ELLER MODTAGE REPARATIONSSERVICE. 3. DEFINITIONER. Alle termer med stort begyndelsesbogstav i denne Aftale har den betydning, der er angivet i Begrænset Garanti på BlackBerry P 9981 Handheld, medmindre andet fremgår af denne Aftale. Med Totalt ødelagt menes en BlackBerry P 9981 Handheld med omfattende skader, der ikke kan repareres, eller som, hvis den repareres, ikke kan virke efter hensigten. Med Ingen problemer konstateret menes en BlackBerry P 9981 Handheld, der returneres til reparation/udskiftning/renovering, og som RIM vurderer til at være i funktionsdygtig stand uden åbenbare fejl eller problemer, der kræver reparation, udskiftning eller renovering. 4. REPARATIONSSERVICE. RIM vil enten direkte eller gennem sine autoriserede serviceudbydere yde Reparationsservice ved brug af nye eller renoverede dele eller en ny eller renoveret BlackBerry P 9981 Handheld. Reparationsservice i henhold til denne Aftale er betinget af, at Din BlackBerry P 9981 Handheld returneres til RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder (som anført i Din RMA formular). Såfremt RIM udskifter Din BlackBerry P 9981Handheld ( Advanced Exchange BlackBerry P 9981 HANDHELD eller Advanced Exchange Service ), eller når ombytning af Din BlackBerry P 9981 Handheld (eller dele heraf) ydes i henhold til denne Aftale, bliver Din BlackBerry P 9981 Handheld eller Dine BlackBerry P 9981 Handheld-dele, der modtages af RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder, RIM s ejendom, og Advanced Exchange P 9981 Handheld eller BlackBerry P 9981 Handheld-dele, som RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder sender til Dig, bliver Dine.

2 5. REPARATIONSSERVICE OG EKSPEDITIONSGEBYRER. Såfremt RIM konstaterer, at Din BlackBerry P 9981 Handheld ikke er dækket af den Begrænsede Garanti på BlackBerry P 9981 Handheld, accepterer Du at afholde gebyrer for den Reparationsservice, som RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder yder i overensstemmelse med denne Aftale. RIM vil oplyse dig om de gebyrer for Reparationsservice, som Du skal betale til RIM, ved RIM s eller RIM s autoriserede serviceudbyders modtagelse og diagnosticering af Din BlackBerry P 9981 Handheld. I forbindelse med Din betaling eller forhåndsgodkendelse af gebyrerne for Reparationsservice og/eller Advanced Exchange Service vil Du muligvis blive anmodet om visse oplysninger til brug for betalingen, herunder uden begrænsning navn, kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre og Din faktureringsadresse (samlet benævnt Betalingsoplysninger ). DU ERKLÆRER OG INDESTÅR FOR, AT DU ER BERETTIGET TIL BRUGE DET/DE KREDITKORT, DER BENYTTES I FORBINDELSE MED DIN BETALING ELLER FORHÅNDSGODKENDELSE I HENHOLD HERTIL. Du accepterer at betale alle gebyrer, der pålægges Dig eller på Dine vegne ved brug af dit kreditkort til den pris, som RIM meddeler Dig. Der kan kræves bekræftelse af Betalingsoplysninger forud for bekræftelse eller foretagelse af Din betaling eller forhåndsgodkendelse. Ved at afgive eller indsende Dine Betalingsoplysninger giver Du RIM ret til at videregive Betalingsoplysningerne til tredjemand af hensyn til behandlingen af Din betaling. DET PRÆCISERES, AT SÅFREMT DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD RETURNERES I GARANTIPERIODEN, MEN DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD IKKE ER DÆKKET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ BLACKBERRY P 9981 HANDHELD, KAN DER FOREKOMME GEBYRER. FØLGENDE GEBYRER FOR REPARATIONSSERVICE GÆLDER FOR ADVANCED EXCHANGE SERVICE, HVIS RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER KONSTATERER, AT DU IKKE RETURNERER DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER INDEN TI (10) DAGE EFTER DEN DATO, HVOR DU HAR MODTAGET RETUREMBALLAGE, HERUNDER EN ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD, FRA RIM ELLER RIM S AUTORISERDE SERVICEUDBYDER: BESKRIVELSE AF GEBYR(ER) PR. FOREKOMST P 9981 Handheld (EUR*) Reparationsgebyr, hvor din P 9981Handheld returneres til og repareres af RIM og ikke er dækket af den begrænsede garanti på Porsche Design P Reparationsgebyr, hvor du modtager en Advanced Exchange P 9981Handheld fra RIM, og din P 9981Handheld, som er returneret til RIM, ikke er dækket af den begrænsede garanti på Porsche Design P 9981 og repareret af RIM. Erstatningsgebyr, hvor du ikke returnerer din P 9981Handheld til RIM inden for (10) hverdage fra den dato, hvor du har modtaget returemballagen, herunder Advanced Exchange P 9981 Handheld, fra RIM ("AE-erstatningsgebyr"). Erstatningsgebyr, hvor du modtager en Advanced Exchange P 9981 Handheld fra RIM, og din P 9981 Handheld, som er returneret til RIM, ikke er dækket af den begrænsede garanti på Porsche Design P 9981 og vurderet af RIM til ikke at kunne repareres *Priserne ovenfor er inklusive gældende afgifter.

3 DER KAN OGSÅ FOREKOMME GEBYRER, SÅFREMT DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD EFTER RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERS VURDERING: (I) ER TOTALT ØDELAGT, OG DU VÆLGER AT BEHOLDE ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD, ELLER (II) IKKE ER DÆKKET AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI PÅ BLACKBERRY P 9981 HANDHELD. RIM VIL MEDDELE DIG DE GEBYRER FOR REPARATIONSSERVICE, DU SKAL BETALE, VED MODTAGELSE OG DIAGNOSTICERING AF DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD AF RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER. 6. SKATTER. Alle gebyrer for Reparationsservice er eksklusive moms og alle andre skatter og afgifter. Du afholder købsmoms og alle andre skatter og afgifter af enhver art i forbindelse med Reparationsservicen bortset fra RIM s punktafgifter og skatter på RIM s nettoindtægt. Eventuelle skatte- og afgiftsbeløb vil fremgå særskilt af fakturaen til Dig fra RIM. 7. DATA BACKUP OG PERIFERE ENHEDER. RIM er ikke ansvarlig for data, personlig datasoftware, applikationer, perifere enheder eller oplysninger, der beskadiges, går tabt eller ødelægges, herunder uden begrænsning data, der går tabt eller beskadiges under servicering af BlackBerry P 9981 Handheld eller ved brug af synkroniseringssoftware. FØR DU RETURNERER BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER, SKAL DU: (I) TAGE BACKUP AF DINE DATA, PERSONLIGE DATA, SOFTWARE, APPLIKATIONER OG OPLYSNINGER OG (II) SLETTE OG/ELLER FJERNE DATA, FILER, PERIFERE ENHEDER, UDVIDELIG HUKOMMELSE OG/ELLER PERSONLIGE OG FORTROLIGE OPLYSNINGER. UNDER SERVICERINGEN KAN INDHOLD PÅ DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD BLIVE SLETTET OG REFORMATERET ELLER KONFIGURERET SOM OPRINDELIGT KØBT (MED FORBEHOLD AF DAGÆLDENDE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER TIL BLACKBERRY P 9981 HANDHELD- RELATERET SOFTWARE, DER ER UNDERLAGT BLACKBERRY SOLUTION SOFTWARELICENSAFTALEN, DER ER TILGÆNGELIG PÅ Det præciseres, at denne Aftale ikke dækker backup, gendannelse eller geninstallation af Dine data, personlige data, software eller applikationer på BlackBerry P 9981 Handheld. 8. GARANTI. I det omfang det er muligt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning, garanterer RIM, at Reparationsservicen for Din BlackBerry P 9981 Handheld er fri for fejl (herunder skjulte fejl) i materialer og fagmæssig udførelse i en periode, der ikke overstiger halvfems (90) dage fra den dato, hvor Reparationsservicen blev udført af RIM eller Din modtagelse af Advanced Exchange P 9981 Handheld ( Garantiperioden ) i henhold til denne Aftale. Såfremt RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder har ydet mangelfuld Reparationsservice, eller den udskiftede BlackBerry P 9981 Handheld eller BlackBerry P 9981 Handheld-- delen er fejlbehæftet, kan RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder vælge: (i) at servicere og reparere Din BlackBerry P 9981 Handheld-hardware med nye eller renoverede dele, (ii) at udskifte den fejlbehæftede BlackBerry P 9981 Handheld-hardware med sammenlignelig ny eller renoveret hardware, eller (iii) såfremt det er umuligt eller uhensigtsmæssigt at reparere eller udskifte BlackBerry P 9981 Handheld i medfør af (i) og/eller (ii), at foretage en forholdsmæssig tilbagebetaling af den pris, Du har betalt for Reparationsservicen, hvis Du rettidigt og omgående underretter RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder om de pågældende fejl. 9. ENESTE BEFØJELSER. I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER GARANTIEN (SOM BESKREVET I PKT. 8) OG OVENNÆVNTE BEFØJELSER FOR REPARATIONSSERVICEN DINE ENESTE BEFØJELSER OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BEFØJELSER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. 10. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, FRASKRIVER RIM SIG HERVED PÅ VEGNE AF SIG SELV OG AUTORISEREDE SERVICEUDBYDERE AF REPARATIONSSERVICEN OG PÅ VEGNE AF ETHVERT SELSKAB, DER KONTROLLERES AF ELLER ER UNDER FÆLLES KONTROL AF RIM (SAMLET BENÆVNT KONCERNEN OG INDIVIDUELT ET KONCERNSELSKAB ) ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE

4 GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. RIM FRASKRIVER SIG ENHVER ERKLÆRING OM, AT BLACKBERRY P 9981 HANDHELD KAN REPARERES ELLER UDSKIFTES UDEN RISIKO FOR BLACKBERRY P 9981 HANDHELD HARDWAREN ELLER TAB AF DATA, SOFTWARE, APPLIKATIONER ELLER PROGRAMMER. I DET OMFANG RIM IFØLGE LOVGIVNINGEN IKKE KAN FRASKRIVE SIG UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I RELATION TIL REPARATIONSSERVICEN, HAR DENNE BESTEMMELSE INGEN INDFLYDELSE PÅ DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. 11. FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR VISSE SKADER. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER RIM ELLER ET KONCERNSELSKAB I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAB AF NOGEN ART ELLER SKADE PÅ OMDØMME, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSTAB, TAB AF OPLYSNINGER, TAB AF FORVENTEDE BESPARELSER, SPILDTE UDGIFTER ELLER ANDRE PEKUNIÆRE TAB SOM FØLGE AF REPARATIONSSERVICEN, SELV OM RIM ELLER KONCERNSELSKABET ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNING. MEDMINDRE DET IKKE ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, SKAL OG VIL DENNE BEGRÆNSNING FINDE ANVENDELSE, UANSET OM DER FREMSÆTTES KRAV OM SÅDAN ERSTATNING VED EN RETSSAG, ELLER ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I EN KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR LOVGIVNING ELLER RETSSKRIDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE ELLER LOVBESTEMT ANSVAR FOR BEVIDST UREDELIGHED, SVIG, UAGTSOMME HANDLINGER ELLER UNDLADELSER ELLER UAGTSOM MISLIGHOLDELSE AF VÆSENTLIGE FORPLIGTELSER, FOR HVILKE DER IKKE GÆLDER NOGEN BEGRÆNSNING, OVERSTIGER RIM S ELLER ET KONCERNSELSKABS ANSVAR OVER FOR DIG JOR TAB ELLER SKADE, DER OPSTÅR UNDER DENNE AFTALE, IKKE DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR REPARATISNSSERVICEN. Intet i derne Aftale skal fortolkes som fraskrivelse eller forsøg på fraskrivelse eller begrænsning af ansvar: (i) i det omfang det ville være retsstridigt eller uigennemførligt efter lovgivningen for RIM at fraskrive sig eller forsøge at fraskrive sig ansvar, (ii) for uagtsomhed, svig eller svigagtige oplysninger, eller (iii) for dødsfald eller personskade, i det omfang det udspringer direkte af RIM s uagtsomhed eller RIM s medarbejdere eller agenters uagtsomhed. Nogle retsområder tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte fraskrivelser og begrænsninger muligvis ikke gælder for Dig. Såfremt en bestemmelse i denne Aftale erklæres for ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser forblive i kraft. 12. LOVVALG. I DET OMFANG DET ER MULIGT EFTER GÆLDENDE UFRAVIGELIG LOVGIVNING, ER DENNE AFTALE, ETHVERT KRAV, TVIST ELLER UOVERENSSTEMMELSE (I HENHOLD TIL KONTRAKT, ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET, PRÆ-EKSISTERENDE, NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIG OG HERUNDER LOVBESTEMTE KRAV BASERET PÅ SÆDVANERET ELLER BILLIGHEDSRET) MELLEM DIG OG RIM SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, FORTOLKNINGEN, MISLIGHOLDELSEN ELLER GYLDIGHEDEN HERAF, UNDERLAGT BESTEMMELSEN I DETTE AFSNIT. DENNE AFTALE (HERUNDER ALLE IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER) SKAL FORTOLKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I ENGLAND OG WALES, ELLER, HVIS DETTE IKKE ER MULIGT I HENHOLD TIL UFRAVIGELIG LOVGIVNING, I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING I DIT DOMICILLAND, BORTSET FRA (MEDMINDRE DET IKKE ER MULIGT EFTER UFRAVIGELIG LOVGIVNING) BESTEMMELSER, DER REGULERER INTERNATIONAL PRIVATRET. De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale løsørekøb er herved undtaget i sin helhed fra anvendelse på nærværende Aftale. 13. KONFLIKTLØSNING. I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL UFRAVIGELIG LOVGIVNING, SKAL ENHVER UOVERENSSTEMMELSE ELLER TVIST, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ NOGEN MÅDE VEDRØRER DENNE AFTALE, HERUNDER OPRETTELSEN ELLER GYLDIGHEDEN HERAF, AFGØRES MED ENDELIG VIRKNING VED

5 VOLDGIFT I HENHOLD TIL LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION ("LCIA") REGLERNE. VOLDGIFTEN SKAL AFHOLDES I LONDON, ENGLAND. VOLDGIFTEN SKAL BEHANDLES AF ÉN VOLDGIFTSMAND, DER UDPEGES I OVERENSSTEMMELSE MED LCIA REGLERNE. VOLDGIFTEN SKAL FOREGÅ PÅ ENGELSK. Du er indforstået med, at en dom, der anerkender og håndhæver voldgiftskendelsen, kan bringes for enhver kompetent domstol, og underkaster Dig uigenkaldeligt en sådan domstols kompetence. Alle forhold vedrørende voldgift i henhold til denne Aftale skal holdes strengt fortrolige i videst muligt omfang efter lovgivningen. Du og RIM er enige om, at LCIA voldgift er den bindende konfliktløsningsmetode i henhold til denne Aftale. I tilfælde af at voldgift er forbudt ved ufravigelig lovgivning, er Du og RIM enige om, at I er underlagt enekompetence for domstolene i England og Wales i henseende til enhver uoverensstemmelse eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne Aftale, herunder oprettelsen eller gyldigheden heraf. Uanset foranstående afsnit og i det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning, er Du og RIM hermed enige om, at såfremt: (i) Du er en privatperson eller et selskab, der ikke bruger BlackBerry P 9981 Handheld i erhvervsmæssigt øjemed, og (ii) kravet vedrører et beløb under 5,000, er I underlagt enekompetence for domstolene i England og Wales i henseende il enhver uoverensstemmelse eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med eller på nogen måde vedrører denne Aftale, herunder oprettelsen eller gyldigheden heraf. I videst muligt omfang efter lovgivningen er Du og RIM enige om, at ingen tvist mellem parterne, eller som involverer andre end Dig og RIM i henhold til denne Aftale, kan sammenlægges, konsolideres, behandles samtidig med eller inddrages i nogen anden tvist, der involverer en anden person eller enhed, uden Dit og RIM s forudgående skriftlige samtykke. Parterne aftaler specifikt, at i tilfælde af at der er en tvist i henhold til nærværende aftale, og denne tvist skal løses i en domstol, kan en sådan tvist ikke løses ved nævningesag. Parterne afstår fra alle rettighederne til en nævningesag i alle spørgsmål relateret til eller som følge af nærværende aftale. 14. AFTALEPERIODE, OPHØR, OPSIGELSE. Det er aftalt mellem Parterne, at denne Aftale træder i kraft ved Din accept af Aftalen i overensstemmelse med pkt. 1 og ophører ved: i) afslutning af Reparationsservicen ydet af RIM eller RIM s autoriserede serviceudbydere og RIM s modtagelse af fuld betaling fra Dig af eventuelle gebyrer forbundet med Reparationsservicen, eller (ii) Din opsigelse af Reparationsservicen. Ud over eventuelle ufravigelige lovbestemte rettigheder gældende i dit retsområde kan Du opsige Reparationsservicen af en hvilken som helst grund: (i) i tilfælde af reparation af Din oprindelige BlackBerry P 9981 Handheld, før Du afsender BlackBerry P 9981 Handheld til RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder til reparation, (ii) i tilfælde af Advanced Exchange Service, før RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder sender Advanced Exchange P 9981 Handheld til Dig ved at kontakte BlackBerry Direct Customer Support på og meddele en RIM repræsentant Din beslutning om at opsige denne Aftale. Det præciseres, at hvis Du vælger Advanced Exchange Service, ophører denne Aftale muligvis først, når RIM eller RIM s autoriserede serviceudbyder har modtaget Din BlackBerry P 9981 Handheld, og RIM har modtaget fuld betaling fra Dig af eventuelle gebyrer forbundet med Reparationsservicen. HVIS DU, FØR DU RETURNERER DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL REPARATIONSSERVICE, ELLER RIM ELLER RIM S AUTORISEREDE SERVICEUDBYDER SENDER ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD TIL DIG, BESLUTTER, AT DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNE AFTALE, SKAL DU STRAKS KONTAKTE BLACKBERRY DIRECT CUSTOMER SUPPORT FOR AT MEDDELE RIM DIT ØNSKE OM IKKE AT VÆRE PART I DENNE AFTALE, OG DU SKAL IKKE RETURNERE DIN BLACKBERRY P 9981 HANDHELD TIL REPARATIONSSERVICE ELLER TAGE IMOD ADVANCED EXCHANGE P 9981 HANDHELD FRA RIM. 15. PERSONLIGE OPLYSNINGER. Al kommunikation, elektronisk eller på anden vis, med RIM, RIM s tilknyttede selskaber og/eller autoriserede serviceudbydere (samlet benævnt RIM Selskaber ) kan blive optaget til uddannelses-, kvalitetssikrings- og kundeserviceformål og kan også blive opbevaret som en registrering af Din accept af vilkår med RIM Selskaber, herunder denne Aftale. Du er enig i og forstår, at det for at udføre de i nærværende Aftale beskrevne tjenester kan være nødvendigt for RIM Selskaber at indsamle, anvende, behandle, overføre og videregive Dine personlige oplysninger, som uden begrænsning kan omfatte Dit navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer, BlackBerry P 9981 Handheld-oplysninger og datanavne samt betalingsoplysninger (hvor det er relevant). Du erklærer og garanterer, at Du har alle nødvendige tilladelser, godkendelser og rettigheder til at opgive sådanne oplysninger til RIM Selskaber i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Dine personlige oplysninger, der modtages af RIM i forbindelse med service eller support i henhold til denne Aftale, anvendes, behandles, overføres og videregives i overensstemmelse med RIM s Privacy Policy (som kan tilgås på

6 og er inkorporeret i og er en del af denne Aftale) til: (a) ethvert formål forbundet med levering af den i nærværende Aftale beskrevne Reparationsservice og for at kommunikere med Dig (herunder til opfølgningsundersøgelser vedrørende servicen og andre RIM produkter og tjenester), (b) intern brug for RIM Selskaber til problemløsning og fejlfinding for at vedligeholde og forbedre RIM produkter og tjenester, og (c) ethvert formål, som gældende lovgivning giver mulighed for eller kræver, og som Du godkender. Du er enig i og giver Dit samtykke til, at dette kan omfatte indhentelse af Dine oplysninger og BlackBerry P 9981 Handheld fra tredjeparts airtime serviceudbydere, forhandlere, videreforhandlere og distributører, der er involveret i chain of custody for BlackBerry P 9981 Handheld, hvorpå der udføres Reparationsservice, samt overførsel af Dine oplysninger og BlackBerry P 9981 Handheld til RIM Selskaber for at udføre den i nærværende Aftale beskrevne Reparationsservice. Endvidere forstår Du og er enig i, at Dine personlige oplysninger kan indsamles, anvendes, behandles, overføres og lagres i Canada, U.S.A. og ethvert land, hvori RIM Selskaber har faciliteter (hvilke kan omfatte lande uden for EØS eller andre lande end det land, hvor du bor). Indsamling, anvendelse, behandling, overførsel og/eller videregivelse af personlige oplysninger til ovennævnte formål er i overensstemmelse med RIM s Privacy Policy og RIM s Data Protection Act 1998 of England. Der henvises til Privacy Policy og bestemmelserne i denne Aftale for så vidt angår rettigheder til adgang, rettelser og sletning i relation til anvendelse, behandling, overførsel og videregivelse af de personlige oplysninger. 16. ÆNDRINGER. RIM forbeholder sig ret til at opdatere eller tilrette denne Aftale til enhver tid efter eget skøn og kan oplyse Dig om opdateringer og tilretninger på alle rimelige måder, herunder uden begrænsning ved at poste opdateringer og/eller tilretninger af RIM s websted på eller pr. til den adresse, Du har opgivet til RIM i forbindelse med Din accept af nærværende Aftale. Du er indforstået med at gennemgå denne Aftale ved meddelelse om opdateringen og/eller tilretningen for at sikre, at Du til stadighed er opmærksom på den Reparationsservice, der er tilgængelig for Dig i overensstemmelse med denne Aftale. Din fortsatte brug af Reparationsservicen (herunder opfølgning i forbindelse med en open ticket) efter meddelelse om opdateringer og/eller tilretninger af denne Aftale udgør Din accept af disse ændringer. 17. FORCE MAJEURE. Uanset andre bestemmelser i denne Aftale er ingen af Parterne ansvarlige for manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold, der er uden for den misligholdende Parts kontrol. Ingen af Parterne er i medfør af denne bestemmelse fritaget for forpligtelsen til at foretage betaling til den anden Part i henhold til nærværende Aftale. 18. DIVERSE. I det omfang det er muligt efter ufravigelig lovgivning, accepterer du, at nærværende Aftale og alle tilhørende dokumenter udfærdiges på engelsk. Såfremt RIM undlader at udnytte en misligholdelsesbeføjelse, skal dette ikke anses som en fraskrivelse af en sådan rettighed eller af enhver anden rettighed. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne Aftale og dokumentation vedrørende Reparationsservice for Din BlackBerry P 9981 Handheld skal bestemmelserne i denne Aftale være gældende for så vidt angår uoverensstemmelsen. Såfremt et vilkår, en bestemmelse eller et punkt i denne Aftale erklæres ugyldigt, retsstridigt eller uden retskraft, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af den resterende del af vilkåret, bestemmelsen eller punktet, og nærværende Aftale påvirkes ikke. Såfremt en kommercielt rimelig fortolkning af bestemmelserne i denne Aftale viser, at Du og RIM sandsynligvis ville have bestemmelserne til fortsat at være gældende efter ophør eller udløb af Aftalen, skal disse være gældende i det nødvendige omfang for opfylde formålet med bestemmelsen. Du accepterer uden begrænsning, at en udskrevet version af denne Aftale og af enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, skal kunne fremlægges i en retssag eller administrativ procedure på grundlag af eller i forbindelse med denne Aftale i samme udstrækning og under de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt er genereret og opbevaret i udskrevet form. Nærværende Aftale dækker alene Dig og er begrænset til Din BlackBerry P 9981 Handheld. Du må ikke overdrage Dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale. Uanset foranstående kan RIM overdrage opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne Aftale til sine tilknyttede selskaber og/eller tredjemand.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere