BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT"

Transkript

1 DA BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter er dyppeobjektkglas til isolering og bestemmelse af kolonitællingen af mikroorganismer, der er isoleret fra urinpræparater. Overfladerne på dyppeobjektglassene er belagt med to eller tre forskellige kulturmedier. Alle BBL UROTUBE produkter indeholder CLED agar til bestemmelsen af den totale tælling af bakterier og/eller gærarter, og MacConkey agar til påvisningen af gramnegative bakterier, f.eks. Enterobacteriaceae. Det tredje, hvis tilgængeligt, afhænger af det respektive produkt. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. Dyppeobjektglas anvendes i dag almindeligt som en screeningsteknik til optælling og isolering af mikroorganismer fra rutinemæssige urinpræparater. 15 Efter nedsænkning af dyppeopjektglasset i et korrekt indsamlet friskt urinpræparat og efterfølgende inkubation af objektglasset sammenlignes koloninummeret på overfladen af CLED agar med et referencebillede. CLED agar blev udviklet af Sandys i 1960 for at forhindre sværmen af Proteus ved at begrænse elektrolytterne i kulturmediet, hvilket senere blev modificeret flere gange til brug i urinkultur. 6 Det blev udpeget som et CystineLactoseElectrolyteDeficient (Cystinlactoseelektrolytfattigt CLED) og rapporteret som værende ideelt til dyppeinokulumteknikker og urinær bakteriologi i almindelighed. 6,7 Næringsstofferne i CLED agar forsynes af gelatine og caseinpeptonerne samt okseekstrakt. Lactose er inkluderet for at forsyne en energikilde for organismer, som er i stand til at anvende den ved brug af en fermenteringsmekanisme. Bromthymolblåt anvendes som en phindikator for at skelne mellem lactosefermentorer og lactosenonfermentorer. Organismer, som fermenterer lactose, vil sænke ph og ændre farven på mediet fra grøn til gul. Cystin tillader væksten af "dværgkoloni"coliformer. 3 Elektrolytkilder reduceres for at minimere sværmen af Proteusarter. Antallet af på CLED agar er direkte proportionalt med antallet af bakterier pr. ml urinpræparat. CLED agar er inkluderet på alle BBL UROTUBE dyppeobjektglas som 1. Det andet er MacConkey agar. Det er kun let selektivt, da koncentrationen af galdesalte, som hæmmer grampositive mikroorganismer, er lav i sammenligning med andre enteriske plademedier. Dette anbefales til brug med kliniske præparater, som sandsynligvis indeholder blandet mikrobiel flora, såsom urin, fordi det muliggør en præliminær gruppering af enteriske og mange andre gramnegative bakterier i lactosefermentorer og lactosenonfermentorer. 8,9 I MacConkey agar forsyner peptoner næringsstoffer. Krystalviolet hæmmer grampositive bakterier, især enterokokker og stafylokokker. Differentiering af enteriske mikroorganismer opnås ved kombinationen af lactose og den neutrale røde ph indikator. Farveløse eller pink til røde produceres, afhængigt af isolatets evne til at fermentere kulhydratet. MacConkey agar er inkluderet på alle BBL UROTUBE dyppeobjektglasprodukter som 2. Et tredje er inkluderet på overfladerne af alle tresidede dyppeobjektglas for at detektere tilstedeværelsen af karakteristiske bakteriegrupper og gærarter. Typen af mediet afhænger af det anvendte produkt: BBL UROTUBE, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder Cetrimide agar, et almindeligt anvendt til den selektrive isolering af Pseudomonas aeruginosa. 10,11 Gelatinpepton og casein forsyner næringsstoffer. Kalium og magnesiumsalte forøger pigementdannelsen af P.

2 aeruginosa. Glycerol er en energi og kulstofkilde. Cetyltrimethylammoniumbromid (=cetrimid) er et rensemiddel, der selektivt hæmmer de fleste gramnegative stave andre end P. aeruginosa. BBL UROTUBE M, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder maltagar, et delvist selektivt til isoleringen af gærarter, f.eks. Candida albicans. Maltekstrakt og mælkesyre forsyner næringsstoffer og bevarer ph ved et lavt niveau, hvilket forsyner selektivitet for at hæmme mange bakterielle arter. 11 BBL UROTUBE E, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder Enterococcus agar, et selektivt differential for Enterococcusarter. 11 I Enterococcus agar forsyner casein og gærekstrakt næringsstoffer. Natriumchlorid bevarer den osmotiske stabilitet. Kombinationen af citrat, azid, kanamycin, polymyxin B, nalidixinsyre og neomycin hæmmer de fleste bakterier andre end Enterococcusarter. Esculin er et substrat for betaglucosidase, som karakteristisk findes i Enterococcusarter. Et af produkterne af enzymatisk hydrolyse, esculetin, reagerer med jernioner for at producere et brunt til sort præcipitat i mediet, som omringer Enterococcus. BBL UROTUBE E. coli, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder betaglucuronidase (=BGLU) agar, et differential til den specifikke påvisning af E. coli og Proteusarter. Mediet indeholder nitrophenylßglucuronid, et kromogent substrat til påvisning af betaglucuronidaseaktivitet, hvilket typisk findes i Escherichia coli, mens mange andre bakterier, inklusive Proteus, Providencia og Morganella,er negative. 11,12 Ved nedbrydning af substratet akkumulerer gult nitrophenol i mediet og ne, mens glucuronidasenegative er farveløse til grålige på et farveløst. Gul vækst fra dette kan undergå en indoltest, som hvis positiv bekræfter identifikationen af E. coli. Indoldannelsen på dette forøges ved tilsættelse af indolforgængeren (tryptophan). Denne aminosyre er endvidere substratet for enzymtryptophandeaminase (TDA), hvilket karakteristisk findes i Proteus, Providencia og Morganellaarter. Dette enzym er let at påvise ved foretagelse af en TDAtest med jernchlorid. Hvis yderligere bekræftelse ønskes, kan en indoltest også foretages fra farveløs vækst, som er positiv i Proteus vulgaris, Providenciaarter og Morganella morganii. BBL UROTUBE SXT, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder antagonistfrit følsomhedstest (PDM) med trimethoprim/sulfamethoxazol (SXT) til bestemmelse af resistens eller sensitivitet over for SXT. Bakterievækst på dette betyder resistens over for SXT. Efter inokulering eller efter inokulering og inkubation kan dyppeobjektglassene også anvendes som transportmedier fra lægepraksissen til analytiske laboratorier. Vækst fra medierne på dyppeobjektglassene kan anvendes til identifikation og følsomhedstestning af isolaterne. REAGENSER Formler* pr. liter renset vand Medium 1 og 2 er almindelige for alle BBL UROTUBE dyppeobjektglas. Medium 1: CLED agar Medium 2: MacConkey agar Peptisk fordøjelse af casein 4,0 g Peptisk fordøjelse af casein 17,0 g Valgte peptoner 4,0 Kødpepton 3,0 Kødekstrakt 3,0 Lactose 10,0 Lactose 10,0 Natriumchlorid 5,0 Cystin 0,128 Blanding af galdesalte 1,5 Bromthymolblåt 0,02 Neutral rød 0,03 Agar 15,0 Krystalviolet 0,001 ph 7,3 ± 0,2 Agar 13,5 ph 7,1 ± 0,2 Medium 3: Typen af 3 (hvis tilgængelig) afhænger af det anvendte produkt (se PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING). BBL UROTUBE, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder Cetrimide agar: Peptisk fordøjelse af gelatine 16,0 g Glycerol 8,0 g DA

3 Hydrolyseret casein 10,0 Cetyltrimethylammoniumbromid 0,3 Kaliumsulfat 10,0 Agar 13,0 Magnesiumchlorid 1,4 ph 7,1 ± 0,2 BBL UROTUBE M, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder maltagar: Maltekstrakt 30,0 g Agar 18,0 g Mælkesyre 6,3 ph 4,0 ± 0,4 BBL UROTUBE E, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder Enterococcus agar: Peptisk fordøjelse af casein 20,0 g Kanamycin 0,02 g Gærekstrakt 5,0 Polymyxin B 0,002 Natriumchlorid 5,0 Nalidixinsyre 0,0075 Citrat 1,5 Neomycin 0,002 Natriumazid 0,15 Agar 15,0 Esculin 1,0 ph 7,1 ± 0,2 Jernammoniumcitrat 0,5 BBL UROTUBE E coli, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder Betaglucuronidase (=BGLU) agar: Pepton 10,0 g Natriumchlorid 5,0 g Nitrophenylßglucuronid 0,1 Agar 15,0 Tryptophan 0,3 ph 7,2 ± 0,2 BBL UROTUBE SXT, samt 1 og 2 nævnt ovenfor, indeholder antagonistfrit (PDM ) med trimethoprim/sulfamethoxazol (SXT). PDM 32,3 g Trimethoprim 0,003 g Sulfamethoxazol 0,04 ph 7,3 ± 0,3 *Formler kan justeres og/eller suppleres som påkrævet for at opfylde funktionsdata. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Dyppeobjektglas må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Overhold aseptiske teknikker og beskyttelsesforholdsregler mht. sundhedsfarer under hele proceduren. Anvend beskyttelseshandsker ved indsamling og håndtering af præparater og positive objektglas, som indeholder smittefarlige stoffer. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af de brugte produkter. Når disse produkter anvendes som et transport fra en lægepraksis til et diagnostisk laboratorium, skal lokale regler mht. fragt af smittefarlige præparater overholdes. OPBEVARING OG HOLDBARHED BBL UROTUBE produkter opbevares efter modtagelse i mørke ved 15 til 20 C i den originale pakke indtil umiddelbart inden ibrugtagning. Undgå nedfrysning, overophedning, udtørring og temperatursvingninger. Objektglassene kan inokuleres indtil udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Uåbnede objektglas fra åbnede pakker kan anvendes indtil udløbsdatoen, så længe de opbevares rent ved C. Efter åbning skal objektglassene anvendes øjeblikkeligt. BRUGERKVALITETSKONTROL Klargør suspensioner af teststammerne nævnt nedenfor i fysiologisk saltvand, som stemmer overens med MacFarland 0,5 standarden (cirka 5 x 10 7 CFU/ml). Fortynd suspensionerne til en DA

4 CFU på 10 4 til 10 5 pr. ml. Dyp prøver fra objektglassene ned i denne fortynding. Lad ekstra suspension løbe af, og returnér objektglassene til deres rør. Inkubér ved 35 til 37 C i h. Efterse som beskrevet. De forventede resultater er nævnt i tabellen: Produkt og Farve (ikkeinokuleret) BBL UROTUBE Medium 1 gullig til gulgrøn Escherichia coli ATCC gult Medium 2 rosa +; pink ; rødt til pink Medium 3 farveløs til svagt ravgul BBL UROTUBE M Medium 1 gullig til gulgrøn gult Medium 2 rosa +; pink ; rødt til pink Medium 3 farveløs til svagt ravgul BBL UROTUBE E Medium 1 gullig til gulgrøn gult Medium 2 rosa +; pink ; rødt til pink Medium 3 svagt ravgul BBL UROTUBE E. coli Medium 1 gullig til gulgrøn gult Medium 2 rosa +; pink ; rødt til pink Medium 3 farveløs til svagt ravgul +; og gule Indolstikprøve a TDA b + Proteus mirabilis ATCC ; farveløse ; gulgrønt til grønt +; farveløse til beige ; orangebrunt Enterococcus faecalis ATCC gult Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC ; lyse til blågrønne ; ; gulligt +; små, hvidlige blågrønt til blågrønt +; lyse til blågrønne med eller uden fluorescens +; gullige til blågrønne +; farveløse ; gulgrønt til grønt +; farveløse til beige ; orangebrunt gult +; lyse til blågrønne ; ; gulligt +; små, hvidlige blågrønt til blågrønt +; lyse til blågrønne med eller uden fluorescens +; hvidlige +; farveløse ; gulgrønt til grønt +; farveløse til beige ; orangebrunt gult +; brune til sorte, brunt til sort +; farveløse ; gulgrønt til grønt +; farveløse til beige ; orangebrunt +; farveløse + +; lyse til blågrønne ; ; gulligt +; små, hvidlige blågrønt til blågrønt +; lyse til blågrønne med eller uden fluorescens gult (+)/ +; lyse til blågrønne ; ; gulligt +; små, hvidlige blågrønt til blågrønt +; lyse til blågrønne med eller uden fluorescens +; og (+) gule Produkt og Farve (ikkeinokuleret) Escherichia coli ATCC DA Proteus mirabilis ATCC Enterococcus faecalis ATCC Pseudomonas aeruginosa ATCC Candida albicans ATCC BBL UROTUBE SXT Medium 1 gullig til +; farveløse +; lyse til blå +; små, hvidlige

5 gulgrøn gult Medium 2 rosa +; pink ; rødt til pink ; gulgrønt til grønt +; farveløse til beige ; orangebrunt gult grønne ; blågrønt +; lyse til blågrønne med eller uden fluorescens ; gulligt til blågrønt Medium 3 farveløs til + + svagt ravgul = ingen vækst til antydet vækst; (+) = svag vækst; + = god til fortrinlig vækst a, b Foretag disse supplerende test med vækst fra 3. Se Materialer, der ikke er vedlagt for information om bestilling af reagenser. PROCEDURE Vedlagte materialer BBL UROTUBE, BBL UROTUBE M, BBL UROTUBE E, BBL UROTUBE E. coli eller BBL UROTUBE SXT Mikrobiologisk kontrolleret. Materialer, der ikke er vedlagt Hjælpekulturmedier, reagenser og laboratorieudstyr som beskrevet. Til indol og TDAtest på 3 af BBL UROTUBE E. coli: Indole Dropper Reagent (indolpipettereagens) (kat. nr ) eller Indole DMACA Dropper Reagent (Indol DMACA pipettereagens) (kat. nr ). Ferric Chloride Dropper Reagent (ferrichloridpipettereagens) (kat. nr ). Til oxidasetest på 3 af BBL UROTUBE: Oxidase Dropper Reagent (oxidasepipettereagens) (kat. nr ). Præparattyper Disse produkter er egnede til isoleringen og optællingen af bakterier og fungi fra urin (midtstråle eller kateterurin eller urin indsamlet via suprapubisk blærepunktur). Se FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER. Prøveindsamling og klargøring Overhold aseptisk teknik ved indsamling af præparater. Brug standardprocedurer ved indsamling. 1,13 Urin skal være frisk eller højst 2 h gammel. Urinpræparater kan som et alternativ opbevares i køleskab (højst 24 h) for at undgå overflod af smittefarlige stoffer eller kontaminanter inden inokulering. 13 Testprocedure 1. Efterse agaroverfladerne med røret lukket. Dyppeobjektglas, der viser tegn på udtørring, kontaminering eller anden nedbrydning, må ikke anvendes. 2. Mærk røret med patientnavn, præparatnummer og inokuleringsdato. 3. Skrå låget af og fjern objektglasset fra plastrøret uden at røre ved agaroverfladerne (fig. 1). Urinpræparater må ikke indsamles i BBL UROTUBE beholderrøret. 4. Dyp kort objektglassene tre gange i urinen, således at agaroverfladerne er helt nedsænket (fig. 2). Objektglasset må ikke efterlades i væsken i mere end 10 sekunder, da det kan vaske ingredienserne af medierne og/eller løsne gelen fra plastbæreren. Hvis der er tilstrækkelig urin til dypning, kan den hældes forsigtigt over agaroverfladerne. 5. Lad ekstra urin dryppe af ved at holde spidsen af objektglasset op mod rørets inderste kant (fig 3.) De sidste dråber kan fjernes fra spidsen af objektglasset med en serviet (fig. 4). 6. Returnér forsigtigt objektglasset til plastrøret og luk det godt til. 7. Inkubér røret i 18 til 24 h ved 35 til 37 C (fig. 5) eller videresend det til et bakteriologisk laboratorium for yderligere behandling. Bemærk, at inokulerede rør bør transporteres til laboratoriet i løbet af 24 h. Undgå høje temperaturer og nedfrysning af objektglassene under transport. DA

6 Resultater og tolkning Efter inkubation fjernes objektglasset fra røret for tolkning. Ved kvantitativ estimering af de levedygtige optællinger sammenlignes væksten på CLED agar med referencebillederne nedenfor. God belysning anbefales ved tolkningen (fig 6.). Konfluent vækst forårsaget af levedygtige optællinger 10 6 /ml kan være vanskelig at registrere, da den kan dække hele agaroverfladen ensartet. Berøring af overfladen med en loop eller podepind kan være nyttig i dette tilfælde. Vækst på MacConkey agar ( 2) angiver tilstedeværelsen af gramnegative stave. Tilstedeværelsen af vækst på 3 (hvis tilgængeligt) angiver tilstedeværelsen af de respektive gruuper af mikroorganismer afhængig af det anvendte og den anvendte objektglastype. En detaljeret beskrivelse af væksten på medierne vises nedenfor. Forsøg ikke at fastsætte den levedygtige optælling af organismerne, som vokser på side 2 og 3, da de selektive stoffer indeholdt i disse medier kan påvirke væksten. Efter videredyrkning på de passende plademedier kan vækst fra medierne indeholdt på objektglassene anvendes til yderligere biokemiske eller følsomhedstest. CLED agar ( 1 på alle BBL UROTUBE produkter): CLED agar vil vokse grampositive og gramnegative bakterier og gærarter. En gul misfarvning af mediet angiver lactosefermentering, mens et gulgrønt eller grønt angiver lactosenonfermentorer. Følgende retningslinjer og tolkningsguiden (billeder) i slutningen af dette dokument kan anvendes til tolkning af de levedygtige tællinger indsamlet på CLED agar: Levedygtig tælling Mindre end bakterier pr. ml Klinisk tolkning Midtstråleurin: Kontaminering. Lave tællinger kan være signifikante hos forbehandlede patienter eller hos patienter med kroniske infektioner. Urin indsamlet via kateterisation eller blærepunktur: I disse tilfælde kan mindre end bakterier pr. ml allerede angive en infektion til bakterier pr. ml Midtstråleurin: Tvivlsomt. Det anbefales at gentage testen, da disse bakterielle tællinger forekommer i forbindelse med kroniske urinvejsinfektioner, men også kan være til stede i midtstråleurin som kontaminanter. Disse tællinger kan være signifikante hos forbehandlede patienter eller hos patienter med kroniske DA

7 Mere end bakterier pr. ml infektioner. Urin indsamlet via kateterisation eller blærepunktur: I disse tilfælde kan mindre end bakterier pr. ml allerede angive en infektion. Disse høje levedygtige tællinger angiver tilstedeværelsen af en infektion i alle typer eller urin (inklusive midtstråleurin). I disse tilfælde kan diagnosen bekræftes med tilstedeværelsen af høje leukocyttællinger i urinbundfald. Hos kvinder kan en høj bakteriel kolonitælling forekomme som et resultat af ekstern kontaminering (leukorrhea, vaginitis). Denne diagnose bekræftes med tilstedeværelsen af et øget antal af pladeepitelceller uden en stigning i leukocyttællingen i urinbundfaldet. MacConkey agar ( 2 på alle BBL UROTUBE produkter): På dette vil alle Enterobacteriaceae og visse nonfermentorer (f.eks. Pseudomonas aeruginosa) vokse. En pink til rød misfarvning er et tegn på lactosefermentering, f.eks. med E. coli, mens farveløse, beige eller ravfarvede på et orangebrunt angiver lactosenonfermentorer. Tolkning af væksten på det respektive tredje ( 3) Som angivet ovenfor afhænger det tredje af den anvendte objektglastype: BBL UROTUBE: Vækst på Cetrimide agar bør tolkes som følger: grønne til gule fluorescerende angiver tilstedeværelsen af Pseudomonas aeruginosa. Diagnosen kan bekræftes med en positiv oxidasetest (se Materialer, der ikke er vedlagt). Ikkefluorescerende vækst på dette skal testes yderligere for fuldstændig identifikation. BBL UROTUBE M: Vækst på maltagar angiver tilstedeværelsen af gærarter, f.eks. Candida albicans eller andre fungi. Bemærk, at visse gærstammer kræver 42 til 48 h for fuldstændig vækstudvikling på medierne. Visse bakterier, såsom lactobacilli, vokser sjældent på dette. En gramfarvning fra væksten på dette kan derfor være nyttig. Yderligere testning er nødvendig for fuldstændig identifikation. BBL UROTUBE E: Brune til sorte på Enterococcus agar angiver tilstedeværelsen af Enterococcusarter, f.eks. Enterococcus faecalis. Vækst af farveløse til grå kan være et tegn på tilstedeværelsen af streptokokker, men bekræftelse er nødvendig. BBL UROTUBE E. coli: Hvis BGLUmediet bliver gult, er Escherichia coli eller andre betaglucuronidasepositive bakterier til stede. Foretag en indoltest fra gul vækst på dette. En positiv indolreaktion angiver tilstedeværelsen af E. coli. Hvis der forekommer farveløs til beige vækst på dette, skal en TDAtest foretages. En positiv TDAtest angiver tilstedeværelsen af organismer fra ProteusMorganellaProvidenciagruppen. Se Materialer, der ikke er vedlagt for information om bestilling af indol og TDAreagenser. Følg instruktionerne, som fulgte med reagenserne, for information om foretagelse af disse supplerende test. BBL UROTUBE SXT: Dette anvendes til at bestemme følsomheden (eller resistensen) af de isolerede bakterier over for trimethoprim/sulfamethoxazol (SXT). Ingen vækst på dette angiver sensitivitet, stærk vækst angiver resistens over for SXT. En reduceret vækst på dette ved sammenligning med CLED agar ( 1) kan angive tilstedeværelsen af en blandet kultur, der indeholder mindst én SXTresistent organisme. Efter brug og inden bortskaffelse skal alle brugte rør og andre kontaminerede materialer autoklaveres eller brændes. Se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for detaljer. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL UROTUBE, BBL UROTUBE M, BBL UROTUBE E, BBL UROTUBE E. coli og BBL UROTUBE SXT er egnede til diagnosticering af almene urinvejsinfektioner fra urinpræparater. Det er blevet bevist, at dyppeobjektglasmetoden med CLED og MacConkey agarer er en effektiv og enkel metode til tælling af almene bakterier (f.eks. Enterobacteriaceae, andre gramnegative stave (såsom pseudomonaer), enterokokker, stafylokokker og andre, som er til stede i urin). 18 Brug af et tredje (hvis tilgængeligt) udover disse standardmedier er nyttigt, hvis særlige grupper af organismer mistænkes for at være til stede som smittefarlige stoffer. 912 DA

8 Det er obligatorisk, at urinpræparater, som anvendes med disse eller andre systemer og medier, blev indsamlet aseptisk, og at de er friske (ikke mere end 2 h gamle) eller har været opbevaret i køleskab (i højst 24 h). 1,13 Forkert indsamling af urinen, opbevaring af præparaterne i længere tid end perioderne angivet ovenfor, lange transportperioder inden behandlingen af de inokulerede objektglas og eksponering af de inokulerede objektglas for ekstreme temperaturer kan resultere i forkert diagnose eller endog gøre diagnose umulig. 1,13 Den mest præcise diagnose af urinvejsinfektioner fås, hvis urin indsamlet via blærepunktur anvendes, da mikroorganismer, som er til stede i den normale uretralflora kan kontaminere urin indsamlet ved brug af andre indsamlingsteknikker. Kræsne bakterier, såsom mycoplasmaer, chlamydiae, Neissseria gonorrhoeae, mycobakterier eller Gardnerella vaginalis, vil ikke vokse på medierne fra disse objektglasprodukter. Hvis disse organismer forventes at være involveret i en urinvejsinfektion, skal de passende teknikker anvendes til deres påvisning. 1,13 Visse stammer af streptokokker, især af Streptococcus agalactiae (gruppe B) vil ikke vokse tilstrækkeligt på 1 (CLED agar). Hvis de mistænkes for at være involveret i en urinvejsinfektion, anbefales en dyrkning af urinen på en blodagarplade (f.eks. BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood (BD Columbia agar med 5% fåreblod)). Medier på dyppeobjektglas må ikke anvendes til foretagelse af følsomhedstest med diskdiffusionsmetoden. Selvom visse diagnostiske test kan udføres direkte på medierne, er det nødvendigt at udføre biokemiske og, hvis det angives, immunologiske analyser med rene kulturer for at opnå fuldstændig identifikation. Undtagelser er E. coli og ProteusMorganellaProvidenciagrupperne, som kan identificeres på 3 (BGLU agar) af BBL UROTUBE E. coli, hvis de anbefalede supplerende test (indol, TDA) er blevet udført. Pseudomonas aeruginosa kan også identificeres direkte på 3 (Cetrimide Agar) af BBL UROTUBE, hvis grønlige fluorescens findes, hvilket producerer en positiv oxidasereaktion. For passende behandling kan følsomhedstest af de isolerede organismer være nødvendige. Vækst på bakterier på 3 (PDM med trimethoprim/ sulfamethoxazol) af BBL UROTUBE SXT skal tolkes som resistens af organismerne over for dette antimikrobielle stof (SXT). LITTERATUR 1. Gallien, R Mikrobiologische Diagnostik in der ärztlichen Praxis, G. Fischer Verlag, Stuttgart. 2. Ellner, P.D., and M.S. Papachristos Detection of bacteriuria by dipslide. Am. J. Clin. Pathol. 63: Guttmann, D Dipslide: an aid to quantitative urine culture in general practice. Br. Med. J. 3: McAllister, T.A., et al Assessment of plane dipslide quantitation of bacteriuria. Nephron 11: Van Dorsten, J.P., and E.R. Bannister Office diagnosis of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Am. J. Obstet. Gynecol. 155: Sandys, G.H A new method of preventing swarming of Proteus sp. with a description of a new suitable for use in routine laboratory practice. J. Med. Lab. Technol. 17: Mackey, J.P., and G.H. Sandys Laboratory diagnosis of infection of the urinary tract in general practice by means of a dipinoculum transport. Br. Med. J. 2: Farmer III, J.J Enterobacteriaceae: introduction and identification. In: Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 9. Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R.H. Yolken (ed.) Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 10. King, E.O., M.K. Ward, and E.E. Raney Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescein. J. Lab. Clin. Med. 44: 301. DA

9 11. MacFaddin, J.F Media for the isolation cultivation maintenance of medical bacteria. Volume 1. Williams and Wilkins, Baltimore, London. 12. Chapin, K.C., and T.L. Lauderdale Reagents, stains, an media: bacteriology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 13. Thomson, R.B. jr., and J.M. Miller Specimen collection, transport, and processing: bacteriology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. BESTILLING Kat. nr. Produktnavn Pakkestørrelse BBL UROTUBE E. coli 10 objektglas BBL UROTUBE E 10 objektglas BBL UROTUBE 10 objektglas BBL UROTUBE 50 objektglas BBL UROTUBE SXT 10 objektglas BBL UROTUBE M 10 objektglas YDERLIGERE INFORMATION Kontakt den lokale BD repræsentant angående yderligere oplysninger. BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D69126 Heidelberg/Germany Phone: , Fax: BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: BD, BD logo and BBL are trademarks of Becton, Dickinson and Company. Urotube is a trademark of Becton Dickinson GmbH. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection 2003 Becton, Dickinson and Company TOLKNINGSGUIDE (CLED Agar, kun 1) DA Contamination: Doubtful: > < Infection:

10 (=10 3 )/ml (=10 4 )/ml Kontaminering (= ) CFU/mL Tvivlsomt > < (= ) CFU/mL (=10 5 )/ml (=10 6 )/ml Infektion (= ) CFU/mL DA

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt silicone-kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet

BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet BLÅ Drue fermentering / gæring kortfattet RENGØRING af REKVISITTER Pluk druer Afstilkning l Gær Frugtmasse / \ Tilbered GoFerm GÆRnæring Tilsæt sulfit og enzymer 43º - 45º opvarmning ca. 20º C. Ved 40ºopløs

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden Analyseforskrift Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden 20. september 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne forskrift beskriver, hvorledes påvisning af hangriselugt i svinespæk

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitals Indhold Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning.... 2 Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering... 12 Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter...

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Berusynth CU 250 Stærkt forbedret

Berusynth CU 250 Stærkt forbedret Berusynth CU 250 Stærkt forbedret Udvidede smøreintervaller Lavere fordampning Færre rester Fremragende smøring under alle forhold Tidligere ydeevne og praktiske erfaringer Berusynth CU 250 blev skabt

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Maskinopvasketablet til husholdningsmaskiner

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Maskinopvasketablet til husholdningsmaskiner SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Superbest 2i1 maskinopvasketabs Dato: 15.04.10 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for psoriasis

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for psoriasis KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for psoriasis Baggrund og formål I Danmark lever 2-3 % af den danske befolkning - dvs. cirka 150.000 danskere - med den kroniske

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. PVA indpakkede tabletter i kartonæsker. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: PrimeSource opvasketabs Dato: 08.10.09 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: DW 345

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik

Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Fællesregional Informationssikkerhedspolitik Indhold 1. Formål...1 2. Organisation...2 3. Gyldighedsområde...3 4. Målsætninger...3 5. Godkendelse...4 1. Formål Den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Modul 5: Test for én stikprøve

Modul 5: Test for én stikprøve Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 5: Test for én stikprøve 5.1 Test for middelværdi................................. 1 5.1.1 t-fordelingen.................................

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension tobramycin og dexamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE National importør Virksomhed Cycle Service Nordic Aps. Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land Danmark

Læs mere

Forekomst af antibiotikaresistens i Ulkebugten

Forekomst af antibiotikaresistens i Ulkebugten Arktisk Teknologi, Kursus 11427 Anna Kathrine Jensen veterinærmedicinstuderende, SUND, Københavns Universitet s120535, Gruppe 13 Vejleder: Maria Granberg, lektor, Göteborg Universitet December 2012 Indhold

Læs mere

Et godt liv- med diabetes

Et godt liv- med diabetes Et godt livmed diabetes Sukkersyge hos hund Diabetes mellitus eller sukkersyge er en almindelig stofskiftelidelse hos hunde, som skyldes en relativ eller fuldstændig mangel på insulin. Kroppen har brug

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler 17 December 2015 EMA/PRAC/835771/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler Vedtaget den 30. november-3. december

Læs mere

Clopico 650-129 5 liter

Clopico 650-129 5 liter AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: 5 liter Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23

Læs mere

BLEERS ABSORPTIONSEVNE: UDFØR UNDERSØGELSEN

BLEERS ABSORPTIONSEVNE: UDFØR UNDERSØGELSEN ELEVVEJLEDNING BLEERS ABSORPTIONSEVNE: UDFØR UNDERSØGELSEN I klassen har I talt om, hvordan man kan sammenligne, hvor meget vand forskellige bleer kan absorbere. I skal nu undersøge, om denne hypotese

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere