Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge"

Transkript

1 Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitals Indhold Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter Bilag 4: Resultater fra tidsmålinger 2011 og Bilag 5: Folder til personalet på Neurocentret Bilag 6: Plakat til ophængning på Neurocentret Bilag 7: Plakat anvendt på konference Side 1 af 25

2 Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning. Baggrund. For at undersøge den direkte effekt af coatning af på indikatorbakterier gennemføres et pilotforsøg, hvor der påføres indikatorbakterier (Seratia marscecens, Enterococcus faecalis og sporer af Bacillus cereus) på tre typer (ucoatede, coatning a (blå ) og coatning b (grønne )). Der foretages ingen rengøring af ne, men bakterietallet måles 9 gange i løbet af 3 døgn (72 ) for at se om coatningen har en direkte antibakteriel eller antiadhæsiv effekt på bakterierne. Der gennemføres et pilotforsøg med de tre indikatorbakterier på de tre typer. Forsøget gentages tre gange. Materialer og metoder. Der anvendes to ender fra hver af de tre typer. Der er fire flader af hver type seng til rådighed. Der skal benyttes tre flader: en til S. marscecens, en til E. faecalis og en til B. cereus sporer for hver type seng. Sengeenderne skal placeres så lodret som muligt (de må ikke ligge ned) for at medtage adhæsionseffekten. Der påføres 20 µl bakteriesuspension med vatpind pr. 80 cm 2. Bakteriekoncentrationen 10 7 pr. ml. for S. marscecens (RH 13011), 10 6 pr. ml. for E. faecalis (RH 13012) og 10 4 pr. ml. for B. cereus sporer (RH 13013). Valget af bakteriekoncentrationer beror på erfaringen at Gram positive kokker (E. faecalis) er mere miljøstabile end Gram negative stave (S. marscecens). Derfor er der valgt en højere koncentration af S. marscecens end af E. faecalis. B. cereus sporer er meget stabile og der forventes kun en lille påvirkning af disse. Derfor er der valgt en lav koncentration af B. cereus sporer. Desuden vokser B. cereus med store udflydende kolonier der kun gør det muligt at aflæse små kimtal (< 200 kolonier pr. plade). Der benyttes Trypsan Soya Agar (TSA) aftryksplader (Oxoid). Der tages aftryk fra enderne til tiderne: 0 min (når bakterierne er påsat), efter 2, efter 4, efter 6, efter 24, efter 30, efter 48, efter 54 og efter72. Aftrykspladerne inkuberes ved 36 0 C i op til 72. Antallet af indikatorbakterier aflæses som colony forming units (CFU), der er et udtryk for antallet af levedygtige bakterier. Side 2 af 25

3 Resultater. De absolutte værdier for det spontane fald i bakterietallet på der tre typer (ucoatede, coatning 1 (blå), coatning 2 (grøn)) fremgår af tabel 1-3. I tabellerne angiver tallene antal levedygtige bakterier (CFU) pr. aftryksplade (20 cm 2 ). I tabellerne betyder > at der er for mange kolonier til at de kan tælles. <1-3> betyder at det er gennemsnittet af de tre forsøg. I biologiske systemer som det er tilfældet i disse undersøgelser er der en relativ stor variation på ca. 1 log 10. Derfor kræves en forskel på mindst 2 log10 for at man kan tale om en forskel mellem de forskellige typer af. Som det ses i alle tre tabeller sker, der et fald i antallet af S. marscecens (Gram negative bakterier) til næsten 0 i løbet af 72. Dette skyldes et naturligt henfald af bakterier der er mest markant for Gram negative bakterier pga. udtørring. Det spontane henfald er stort set det samme på alle tre typer. I alle tre tabeller er det spontane henfald af E. faecalis (Gram positive bakterier) betydeligt mindre end for S. marscecens. Dette er forventeligt da Gram positive bakterier bedre tåler udtørring end Gram negative bakterier. Der har været en relativ stor variation af påførte bakterier på de coatede, hvilket gør tolkningen mere usikker. Hvis man ser på gennemsnittet er der måske en større effekt på E. faecalis efter 72 på med grøn coatning end på de øvrige, men pga. af den store variation er forskellen ikke signifikant. B. cereus sporer er meget stabile og kan overleve udtørring mv. i miljøet i årevis. Så selvom der er påført betydelig mindre mængde end af S. marscecens og E. faecalis sker der ingen reduktion i antallet af B. cereus sporer indenfor 72. Tabel 1. Ucoatede Bakterie 0 min S. marscecens > > > > > > > > <1-3> > > > > E faecalis > > <1-3> > > B cereus sporer <1-3> Side 3 af 25

4 Tabel 2. Coatning 1 (blå) Bakterie 0 min S. marscecens > > > > > > > > > > > > <1-3> > > > > E faecalis <1-3> B cereus sporer <1-3> Tabel 3. Coatning 2 (grøn) Bakterie 0 min S. marscecens > > > > > > > > > > > > <1-3> > > > > E faecalis <1-3> B cereus sporer <1-3> Konklusion: Der ses nogle mindre variationer som ikke er signifikante. Der er således ingen forskel på de tre typer af. Side 4 af 25

5 Effekt af rengøring på coatede og ucoatede. Materialer og metoder. Der anvendes 24, 8 af hver af de tre typer. De to kanter på hver type seng til rådighed. Hver kant kontamineres med S. marscecens, E. faecalis og B. cereus sporer. Der påføres 20 µl bakteriesuspension med vatpind pr. 80 cm 2. Bakteriekoncentrationen 10 7 pr. ml. for S. marscecens (RH 13011), 10 6 pr. ml. for E. faecalis (RH 13012) og 10 4 pr. ml. for B. cereus sporer (RH 13013). De påførte bakteriesuspensioner tørrer. Valget af bakteriekoncentrationer beror på erfaringen at Gram positive kokker (E. faecalis) er mere miljøstabile end Gram negative stave (S. marscecens). Derfor er der valgt en højere koncentration af S. marscecens end af E. faecalis. B. cereus sporer er meget stabile og der forventes kun en lille påvirkning af disse. Derfor er der valgt en lav koncentration af B. cereus sporer. Desuden vokser B. cereus med store udflydende kolonier der kun gør det muligt at aflæse små kimtal (< 100 kolonier pr. plade). Der benyttes Trypsan Soya Agar (TSA) aftryksplader (Oxoid). Der tages aftryk fra kanterne til tiden 0 min (når bakterierne er påsat). Herefter kontaktes rengøringsselskabet, der sørger for rengøring af ne. Indenfor en time efter rengøring tages nye aftryk fra kanterne, hvor indikatorbakterierne er påført. Aftrykspladerne inkuberes ved 36 0 C i op til 72. Antallet af indikatorbakterier aflæses som colony forming units (CFU), der er et udtryk for antallet af levedygtige bakterier. (se resultat næste sider) Side 5 af 25

6 Resultater. I tabel 4 er angivet antallet af S. marscecens bakterier pr. aftryksplade (20 cm 2 ) på hvert af de 4 målepunkter på hver af de tre typer efter rengøring. Når der er så mange bakterier på pladerne at de ikke kan aflæses er det angivet som 1000 CFU/aftryksplade i tabellen. På alle aftryksplader før rengøring er væksten så tæt at den ikke kan aflæses hvilket svarer til at der er påsat > bakterier pr. aftryksplade på kanterne. Desuden er gennemsnitsværdierne af de 32 målinger på hver seng angivet (<1-8>). Tabel 4. Kim pr. aftryksplade (20 cm2) efter rengøring Seng nr. Bakterie Ucoatede (hvide) Coatede (blå) Coatede (grønne) 1 S. marscecens Sum <1-8> 3,88 86,5 5,96 Side 6 af 25

7 I tabel 5 er angivet antallet af E. faecalis bakterier pr. aftryksplade (20 cm 2 ) på hvert af de 4 målepunkter på hver af de tre typer efter rengøring. Når der er så mange bakterier på pladerne at de ikke kan aflæses er det angivet som 1000 CFU/aftryksplade i tabellen. På alle aftryksplader før rengøring er væksten så tæt at den ikke kan aflæses hvilket svarer til at der er påsat > bakterier pr. aftryksplade på kanterne. Desuden er gennemsnitsværdierne af de 32 målinger på hver seng angivet (<1-8>). Tabel 5. Kim pr. aftryksplade (20 cm 2 ) efter rengøring Seng nr. Bakterie Ucoatede (hvide) Coatede (blå) Coatede (grønne) 1 E. faecalis Sum <1-8> 17,42 100,38 43,88 Side 7 af 25

8 I tabel 6 er angivet antallet af B. cereus sporer pr. aftryksplade (20 cm 2 ) på hvert af de 4 målepunkter på hver af de tre typer efter rengøring. På alle aftryksplader før rengøring er der mellem 10 og 50 CFU/aftryksplade, hvilket svarer til den påsatte mængde sporer. Desuden er gennemsnitsværdierne af de 32 målinger på hver seng angivet (<1-8>). Tabel 6. Kim pr. aftryksplade (20 cm 2 ) efter rengøring Seng nr. Bakterie Ucoatede (hvide) Coatede (blå) Coatede (grønne) 1 B. cereus sporer Sum <1-8> 2,46 4,08 3,33 Side 8 af 25

9 I tabel 7 er summen af de tre indikatorbakterier angivet for hvert enkelt målepunkt på hver af de tre typer. Gennemsnitsværdierne afspejler de samme forhold mellem de tre typer som i tabel 4 og tabel 5. Nederst i tabellen er angivet antal målepunkter med < 5 CFU/aftryksplade og antal målepunkter med > 100 CFU/aftryksplade. Tabel 7. Kim pr. aftryksplade (20 cm 2 ) efter rengøring Seng nr. Bakterie Ucoatede (hvide) Coatede (blå) Coatede (grønne) 1 Alle bakterier Målinger < 5 CFU Målinger > 100 CFU Side 9 af 25

10 I tabel 8 er gennemsnitsværdien for de 4 målepunkter på hver seng angivet for hver indikatorbakterie og for det samlede bakterietal. Tabellen giver ikke yderligere informationer i forhold til de ovenfor beskrevne tabeller. Tabel 8. Gennemsnit af 4 aftryksplader pr. 20 cm 2 efter rengøring Seng nr. Bakterie Ucoatede (hvide) Coatede (blå) Coatede (grønne) 1 S. marscecens 0,5 11,25 21, ,5 17,0 3 10, , ,25 1 E. faecalis 2,5 6,0 66,5 2 4,5 0,25 185, ,75 4, ,5 0 1, , , ,25 84, ,25 0 9,75 1 B. cereus sporer 0, ,5 5,5 3 5,0 2,5 0,5 4 0,25 0, ,5 4,5 1,0 6 0,5 4,5 1,0 7 3,25 0 0, ,25 4,25 1 Alle bakterier 3,25 28,25 128,0 2 5,5 4,25 207, ,25 5,75 0,5 4 13,0 0,25 1,25 5 4,5 517,25 1,0 6 5,25 504,5 1,0 7 23,5 87,0 0,25 8 2,25 0,25 17,25 Side 10 af 25

11 Diskussion. I tabel 4 og 5 er der to målepunkter hvor det målte kimtal er så stort at det ikke kan aflæses på aftrykspladerne. I begge tabeller forekommer de to målepunkter på samme sted på seng 5 og seng 6 med blå coatning. Dette skyldes at disse punkter slet ikke er blevet gjort rene. At de to punkter forekommer på med blå coatning og ikke på de andre er nok en tilfældighed. Hvis der ses bort fra disse to er gennemsnitsværdierne for kimtallene meget lig hinanden og der er ingen signifikante forskelle. Tabel 6 viser heller ingen forskelle på de tre typer af. Tabel 7 viser at de coatede har flere rene (< 5 CFU/aftryksplade) målepunkter end de ucoatede, men forskellen er ikke signifikant. Hvis man derimod ser på med > 100 CFU/aftryksplade = 5 CFU/cm2 som er en grænse der er benyttet i litteraturen er det de ucoatede der har det laveste antal overskridelser. Igen er der ingen signifikant forskel. I tabel 8 har der grønne coatede flere lave værdier i det samlede bakterietal end de øvrige, men denne forskel er heller ikke signifikant. Konklusion: Der ses nogle mindre variationer som ikke er signifikante. Der er således ingen forskel på de tre typer af. Side 11 af 25

12 Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering Opgørelse af urinvejsinfektioner og IV-kateterrelaterede infektioner i Neurocenteret januar 2011 (start-måling). Undersøgelsen omfatter i alt 266 patienter indlagt på Neurologisk, Neurokirurgisk og Neuroanæstesiologisk klinik. Alle patienterne blev indlagt mellem 20. december 2010 og 29. januar 2011 og udskrevet mellem 20. december 2010 og 17. februar For 13 patienter, manglede der data på indlæggelses- og/eller udskrivelsesdato samt oplysninger om eventuelle fremmedlegemer. Disse blev ekskluderet fra opgørelsen idet det ikke på baggrund af indsamlede data var muligt at ese indlæggelsestid og dermed risikotid. For 13 andre patienter manglede der udskrivelsesdato, men var oplysninger om fremmedlegemer og/eller infektioner noteret i løbet af indlæggelsen. Datoen for hvornår skemaet sidst var opdateret blev anvendt til at ese en udskrivningsdato idet, det er den sidste dag, hvor patienten med sikkerhed havde været indlagt. 1 Dataopgørelsen er således baseret på de 253 patienter for hvem, det var muligt at beregne eller ese dage og dermed risikotid. Undersøgelsen omfattede afsnit i Neurocenteret. På Neurologisk Klinik, afsnit 2083, 2084, 2094, Neuroanæstesiologisk Klinik, afsnit 2093 og Neurokirurgisk Klinik afsnit 3092 og Fordelingen af patienter mellem afsnit ses i tabel 1 Tabel 1 Fordeling af patienter på afsnit Klinik Afsnit Patienter Andel (%) Neurologisk , , ,8 Nerokirurgisk , ,6 Neuroanæstesiologisk ,3 Manglende 3 1,2 I alt Antallet af patienter på hvert afsnit afhænger bl.a. af kapaciteten og den gennemsnitlige indlæggelsestid. På de tre neurologiske afsnit, var der samlet 155 patienter, mens de to neurokirurgiske afsnit havde 83 patienter og neuroanæstesiologisk 11 patienter i perioden. For 3 patienter var der ikke registreret indlæggelsesafsnit. Patienterne var indlagt mellem 0 (dvs. indlagt og udskrevet samme dato) og 35 dage. Det gennemsnitlige antal dage for hele gruppen var 6,48, mens medianen var 5, hvilket kan tyde på, at størstedelen af patienterne var indlagt kortere tid, men at en mindre gruppe patienter ligger længere tid. 83 af patienterne ligger 10 dage eller under og kun 4 % ligger mere end 21 dage. Det samlede antal dage for gruppen var Det kan give uskkerhed i forhold til kohortens samlede risikotid, der for de 13 patienter er potentielt længere end den esede. Side 12 af 25

13 Infektioner ved indlæggelse 19 af 253 patienter har registreret en infektion ved indlæggelse. Dette svarer til 7,5 %. Heraf havde de 8 UVI 2, 5 pneumoni, 3 viral meningit, 3 absces og 1 infektion var ukendt. PVK 3, KAD og CVK Der var 168 patienter, der havde registreret PVK i undersøgelsesperioden. Patienterne havde PVK mellem 0 og 19 dage. 4 Det gennemsnitlige antal dage med PVK var 3,02, medianen 2 og det samlede antal PVK-dage 507. KAD hos 63 patienter lå mellem 0 og 14 dage. Det gennemsnitlige antal dage med KAD var 3,46 og median 3. Det samlede antal KAD-dage var patienter havde CVK, der lå mellem 0 og 14 dage. Det Tabel 2 Fremmedlegemer Liggedage Antal Range Median Mean Sum CVK , PVK , KAD , gennemsnitlige antal dage var 4,44, mens medianen var 4. Det samlede antal dage med CVK var 111. Se tabel 2. Infektioner under indlæggelse I alt blev der registreret 29 infektioner i gruppen i undersøgelsesperioden. 5 af disse var pneumonier og sårinfektion, og var ikke omfattet af undersøgelsen. Af de 24 infektioner, der faldt inden for undersøgelsen, var næsten 90 % urinvejsinfektioner, mens bakteriæmier og infektion v. indstikssted udgjorde ca.10 %. To patienter havde infektion ved indlæggelse og fik samtidig anden type infektion hhv. 4 og 11 dage efter. Den ene blev indlagt med en UVI og fik efter 11 dage en bakteriæmi/sepsis. Den anden blev indlagt med en ukendt infektion og fik efter 4 dage en UVI. Tabel 1 Infektioner Klinik Total Hospitalserhvervede Andel (%) UVI % Bakteriæmi & sepsis % Infektion v. indstikssted % I alt Af de 24 infektioner, der blev registreret under indlæggelsen blev 2 konstateret under 2 dage fra indlæggelsen. De to infektioner (1 bakteriæmi og 1 UVI) falder således ikke under definitionerne for hospitalserhvervede infektioner. 5 Der var således 2 infektioner, der opstod min. 2 dage efter indlæggelse og dermed betragtes som værende hospitalserhvervede. 2 UVI = Urinvejsinfektion 3 PVK = Perifer venekateter; CVK = centralt venekateter; KAD = Kateter á demure (urinvejskateter) 4 Ifølge Hygiejnevejledning Nr Perifere venekatetre, skiftes perifere venekatetre rutinemæssigt efter 3 døgn. Denne praksis er ikke undersøgt eller dokumenteret i denne undersøgelse, der er således udelukkende registreret om en patient har pvk og ikke om dette er blevet skiftet i henhold til vejledningen. 5 Definitioner og kodninger af Nosokomielle infektioner, 1. udgave 1997, Statens Serum Institut, Råd og Anvisninger Side 13 af 25

14 I alt 19 patienter (svarende til 7,5 %), fik én eller flere af de undersøgte hospitalserhvervede infektioner. 2 patienter havde mere end én infektion. Den ene patient fik konstateret og behandlet 3 urinvejsinfektioner over 32 dage, med ca. 10 dage imellem. Den anden patient havde en infektion ved indstikssted og efterfølgende urinvejsinfektion. Incidensproportion er andelen af patienter, der får konstateret en hospitalserhvervet infektion, som ovenfor angivet til = 7,5 % (95%CI 4,6-11,6%). Incidensrate er antallet af konstaterede hospitalserhvervede infektioner sat i forhold til risikotiden i kohorten. Dette svarer til Nøgletal = 0,0134 eller 13 pr dage Total Baggrundsdata Patienter/indlæggelser Indlæggelsesdata Indlæggelsedage pr. pt., median (range) 5 (0-35) 8 (0-32) 8 (2-23) 2 (0-24) 5 (1-34) 5 (0-31) 4 (1-35) Indlæggelsesdage total CVK, anlagt CVK, liggedage - median (range) 4 (0-14) 9-3,5 (2-5) 2,5 (0-5) 5 (2-14) 5 (3-5) CVK, liggedage sum PVK, anlagt PVK, liggedage median (range) 2 (0-19) 3,5 (0-16) 3 (0-19) 2 (0-15) 3 (0-10) 2 (0-7) 2 (1-8) PVK, liggedage sum KAD, anlagt KAD, liggedage median (range) 3 (0-14) 5,5 (3-8) 4,5 (4-5) 2 (0-4) 3 (0-14) 3 (1-8) 3 (1-9) KAD, liggedage sum Infektioner Infektioner ved indlæggelse Hospitalserhvervede infektioner Total UVI (heraf pt. med KAD) 20 (5) 9 (1) 4 (1) 2-4 (2) 1 (1) Bakteriæmi/Sepsis Infektion v. indstikssted Incidensrater 6 Total pr liggedage (95%CI) UVI pr liggedage (95%CI) Kateterrelateret UVI pr KAD-dage 7 (95%CI) Bakteriæmi/Sepsis pr liggedage (95%CI) Bakteriæmi/Sepsis pr IV-kateterdage (95%CI) Infektion v. indstikssted pr liggedage (95%CI) 13 (9-20) 12 (8-19) 88 (58-133) 0,5 (0,1-3) 25 (14-45) 22 (12-42) 45 (10-219) 31 (14-71) 25 (10-63) 111 (25-445) 5 (1-17) 5 (1-17) (1-19) (1-19) 14 (6-35) 14 (6-35) 34 (10-117) 13 (3-66) 13 (3-66) 23 (5-120) ,5 (0,1-3) 2 (1-13) De specifikke rater er udelukkende beregnet for de verificerede infektioner 7 Kun beregnet for patienter med KAD. OBS! brede konfidensintervaller pga. få observationer Side 14 af 25

15 Opgørelse af urinvejsinfektioner og IV-kateterrelaterede infektioner i Neurocentret marts Undersøgelsen omfatter i alt 291 patienter indlagt på Neurologisk, Neurokirurisk og Neuroanæstesiologisk klinik. Alle patienter er indlagt mellem 9. marts 2012 og 24. april 2012 udskrevet mellem 20. marts 2012 og 5. maj For 2 patienter, manglede der indlæggelses- og/eller udskrivelsesdato samt oplysninger om eventuelle fremmedlegemer. Disse er blevet ekskluderet. Der indgår således 289 patienter i undersøgelsen. For 8 patienter manglede der udskrivelsesdato, men oplysninger om fremmedlegemer og/eller infektioner noteret i løbet af indlæggelsen. Datoen for hvornår skemaet sidst var opdateret blev anvendt til at ese en udskrivningsdato idet, det er den sidste dag, hvor patienten med sikkerhed havde været indlagt 8. Undersøgelsen omfatter afsnit i Neurocentret. På Neurologisk Klinik, afsnit 2083, 2084, 2094, Neuroanæstesiologisk Klinik, afsnit 2093 og Neurokirurgisk Klinik afsnit 3092, 3093 og Fordeling af patienter mellem afsnit se i tabel 1. Tabel 1 - Fordeling af patienter på afsnit Klinik Afsnit Patienter Andel (%) Neurologisk , , ,6 Nerokirurgisk , , ,9 Neuroanæstesiologisk ,2 Manglende 4 1,4 Antal pt. I alt: Antallet af patienter på hvert afsnit afhænger bl.a. af kapaciteten og den gennemsnitlige indlæggelsestid. På de tre neurologiske afsnit, var der samlet 51 patienter, mens de tre neurokirurgiske afsnit havde 170 patienter og neuroanæstesiologisk 38 patienter i perioden. For 4 patienter var der ikke registreret indlæggelsesafsnit Patienterne var indlagt mellem 0 (dvs. indlagt og udskrevet samme dato) og 35 dage. Det gennemsnitlige antal dage for hele gruppen var 4,89, mens medianen var 3, hvilket kan tyde på, at størstedelen af patienterne var indlagt kortere tid, men at en mindre gruppe patienter ligger længere tid. 276 af patienterne ligger i 10 dage eller under og kun 2,4 % ligger mere end 21 dage. Det samlede antal dage for gruppen var Infektioner ved indlæggelse 26 af 289 patienter har registreret en infektion ved indlæggelse. Dette svarer til 9,0 % Heraf havde de 10 UVI og 6 pneumoni. Ingen havde bakteriæmi eller sepsis. PVK, KAD og CVK Der var 201 patienter, der havde registreret PVK i undersøgelsesperioden. Patienterne havde PVK mellem 0 og 20 dage. 9 Det gennemsnitlige antal dage med PVK var 3,33, medianen 2 og det samlede antal PVK-dage 671. KAD hos 120 patienter lå mellem 0 og 31 dage. 8 Det kan give usikkerhed i forhold til kohortens samlede risikotid, at der for de 8 patienter er potentielt længere end den esede. Side 15 af 25

16 Det gennemsnitlige antal dage med KAD var 3,8 og median 1. Det samlede antal KAD-dage var patienter havde CVK, der lå mellem 0 og 20 dage. Det gennemsnitlige antal dage var 6,0, mens medianen var 3. Det samlede antal dage med CVK var 307. Se tabel 2. Tabel 2 Fremmedlegemer Liggedage Antal Range Median Mean Sum CVK , PVK , Infektioner under indlæggelse I alt blev der registreret 20 infektioner i gruppen i undersøgelsesperioden. 1 af disse var pneumonier, og var ikke omfattet af undersøgelsen. Af de 19 infektioner, der faldt inden for undersøgelsen, var næsten 85 % urinvejsinfektioner, mens bakteriæmier og klinisk sepsis udgjorde ca.15 %. En patient havde infektion ved indlæggelse. Patienten blev indlagt med en intrakraniel svampeinfektion og fik efter 3 dag en klinisk sepsis. KAD , A-kanyle , Af de 20 infektioner, der blev registreret under indlæggelsen blev 6 konstateret under 2 dage fra indlæggelsen. De 6 infektioner (6 UVI) falder således ikke under definitionerne for hospitalserhvervede infektioner. 10 Der var således13 infektioner, der opstod min. 2 dage efter indlæggelse og dermed betragtes som værende hospitalserhvervede. Tabel 3 Infektioner Sengetype Antal inf. ef.indl. UIV Bakteriæmi Klinisk sepsis Ikke-coatet I alt 13 patienter (svarende til 4,5 %), fik én af de undersøgte hospitalserhvervede infektioner. Ingen af de undersøgte patienter har mere end en infektion. Coatet lyseblå Når man sammenligner det samlede Coatet lysegrøn Ikke noteret I alt Andel , , ,69 antal nosokomielle infektioner hos patienter i de tre typer er der i ikke-coatede 3,5% (95% CI 1,4-7,1%), i coatede lyseblå 7,8% (95% CI 2,6-17,3%) og i de coatede lysegrønne 7,7% (95% CI 0,2-36,0%). Af confidensintervallerne (CI) ses at der ikke er signifikante forskelle på de tre typer af med hensyn til nosokomielle infektioner hos patienterne. Specielt med de coatede lysegrønne er der meget få observationer hvilket medfører et meget stort confidensinterval. Desuden kan der være et bias hvis coatede er valgt til særligt infektionsfølsomme patienter. 9 Ifølge Hygiejnevejledning Nr Perifere venekatetre, skiftes perifere venekatetre rutinemæssigt efter 3 døgn. Denne praksis er ikke undersøgt eller dokumenteret i denne undersøgelse, der er således udelukkende registreret om en patient har pvk og ikke om dette er blevet skiftet i henhold til vejledningen. 10 Definitioner og kodninger af Nosokomielle infektioner, 1. udgave 1997, Statens Serum Institut, Råd og Anvisninger Side 16 af 25

17 Incidensproportion er andelen af patienter, der får konstateret en hospitalserhvervet infektion, som ovenfor angivet til = 4,5 % (95%CI 2,3-7,7%) Incidensrate er antallet af konstaterede hospitalserhvervede infektioner sat i forhold til risikotiden i kohorten. Dette svarer til = 0,0092 eller 9 pr dage Nøgletal Baggrundsdata Total Ikke coatet Coatet lyseblå Coatet lysegrøn Ikke noteret Patienter/indlæggelser Indlæggelsesdata Indlæggelsesdage pr. pt., median (range) 3 (0-35) 3 (0-35) 3 (0-28) 4 ( 0-16) 1,5 (0-17) Indlæggelsesdage total CVK, anlagt CVK, liggedage - median (range) 3 (0-20) 5 (0-35) 4,5 (0-20) 6 (0-16) 17 (0-17) CVK, liggedage sum PVK, anlagt PVK, liggedage median (range) 2 (0-32) 2 (0-14) 3 (0-32) 6 (0-12) 2,5 (1-4) PVK, liggedage sum KAD, anlagt KAD, liggedage median (range) 1 (0-31) 1 (0-31) 2 (0-20) 5 (0-16) 3,5 (1-17) KAD, liggedage sum A-kanyle, anlagt A-kanyle, liggedage - median (range) 4 (0-20) 4 (0-17) 8 (0-20) 8,5 (0-16) 11 (6-11) A-kanyle, liggedage- sum Infektioner Infektioner ved indlæggelse Hospitalserhvervede infektioner Total UVI (heraf pt. med KAD) Bakteriæmi/Sepsis Incidensrater Total pr liggedage 9,15 7,67 12, UVI pr liggedage 7,74 6,57 10, Kateterrelateret UVI pr KAD-dage 23,63 21,58 32,25 26,31 - Bakteriæmi/Sepsis pr liggedage 1,40 1 2, Bakteriæmi/Sepsis pr IV-kateterdage 6,51 5,81 8, Side 17 af 25

18 Sammenligning af incidensregistreringerne i januar 2011 og marts Ved første incidensregistrering i januar 2011 indgik 253 patienter med i alt 1639 liggedage, mens der i marts 2012 indgik 289 patienter med en samlet liggetid på 1420 liggedage. I 2011 var ca. 60% af patienterne fra Neurologisk Klinik og 33% fra Neurokirurgisk Klinik, mens i 2012 var ca. 25% af patienterne fra Neurologisk Klinik og knap 60% af patienterne fra Neurokirurgisk Klinik. Der indgik ca. 15% flere patienter i 2012 end i Antallet af patienter med CVK var ca. dobbelt så stort i 2012 som i Det samme gjaldt PVK og KAD. Den samlede liggetid af både CVK og KAD var mere end dobbelt så lang i 2012 som i Middelliggetiden af CVK var knap 50% længere i 2012 end i 2011, mens middelliggetiden for PVK og KAD var de samme i 2012 og i I 2011 blev der registreret 22 hospitalserhvervede urinvejs- eller blodbaneinfektioner, mens der kun blev registreret 13 hospitalserhvervede urinvejs- eller blodbaneinfektioner i Det betyder at der har været et fald i incidensproportionen fra 7,5% til 4,5% og i incidensraten fra 13 infektioner pr dage til 9 infektioner pr dage. Selvom tallene er relativt små ser hyppigheden af hospitalserhvervede infektioner at være den samme uanset om ne er coatede eller ej. Selvom faldet i incidensproportionerne og incidensraterne ikke er signifikante (overlapning i konfidensintervaller) er faldet sket i urinvejsinfektioner mens blodbane infektioner er uændret. Faldet kan skyldes at der har været et øget fokus på urinvejsinfektioner i de deltagende klinikker. Den ændrede fordeling af patienter fra klinikkerne kan dog også have en vis indflydelse på faldet i incidensproportioner og incidensrater. 30. maj 2012 Studentermedhjælper Pia Ingholt og overlæge Leif P. Andersen, IHE 9101 Side 18 af 25

19 Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter Hvor er du ansat? Procent Antal ISS 53% 10 Sodexo 21% 4 Hornbæk 26% 5 Total 100% 19 1) Hvordan oplever du tidsforbruget ved rengøringen af med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne hurtigere Hurtigere Hverken/ eller Langsommere langsommere Ved ikke 5% 5% 32% 0% 0% 5% 7% 7% 43% 0% 0% 7% 2) Hvordan oplever du rengøringen blod, opkast, afføring på med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne lettere Lettere Hverken/ eller Sværere sværere Ved ikke 11% 47% 26% 5% 0% 11% 7% 43% 36% 0% 7% 7% 3) Hvordan oplever du rengøringen sondemad og medicin på med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne lettere Lettere Hverken/ eller Sværere sværere Ved ikke 5% 58% 32% 0% 0% 5% 7% 57% 36% 0% 0% 0% Side 19 af 25

20 4) Hvordan oplever du rengøringen saftevand og andre drikkevarer på med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne lettere Lettere Hverken/ eller Sværere sværere Ved ikke 11% 58% 32% 0% 0% 0% 7% 50% 43% 0% 0% 0% 5) Hvordan oplever du rengøringen tape, klistermærker og limrester på med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne lettere Lettere Hverken/ eller Sværere sværere Ved ikke 5% 42% 37% 0% 5% 11% 0% 43% 50% 0% 7% 0% 6) Hvordan oplever du rengøringen andet støv, snavs og fedt på med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne lettere Lettere Hverken/ eller Sværere sværere Ved ikke 26% 42% 32% 0% 0% 0% 29% 29% 43% 0% 0% 0% Side 20 af 25

21 7) Hvordan oplever du generelt muligheden for at rengøre og sikre en god hygiejne på ne med nye overflader i forhold til de øvrige (hvide)? Blå Grønne lettere Lettere Hverken/ eller Sværere sværere Ved ikke 16% 53% 26% 0% 0% 5% 7% 50% 36% 0% 0% 7% 8) Øvrige kommentarer til rengøringen af med nye overflader - Keep it going :) - Assistenten syntes rengøringen og tidsforbruget er nemmere. - De skallede meget i starten. Side 21 af 25

22 Bilag 4 Resultater fra tidsmålinger 2011 og 2012 Transport og vask til/fra vaskehal 2011 Transport 1 vej Vaskecyklus I alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt Sum 23: Gennemsnit 04: : : Standardafvigelse 00:49 49 Max værdi 06: Min værdi 03: n * Vaskecyklussen er maskinel og derfor fast Manuel vask v/udskrivning 2011 Hvid Rengjort i kælder (Hygiejnetest) Rengjort på afsnit (Hornbæk) Rengjort på afsnit (Riget) T:M:S S i alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt Samlet tid 08:35: ,00 00:47: ,00 11: ,00 49: Gennemsnit 07:42 462,06 09:31 571,00 14:15 854,80 06: Standardafvigelse 02:46 166,49 01:18 78,29 02:09 129,35 01: MAX værdi 16: ,00 11:45 705,00 16: ,00 10: MIN værdi 03:09 189,00 08:22 502,00 12:30 750,00 03: Frekvens (n) Manuel vask v/udskrivning 2012 Grøn og blå Rengjort i kælder (Hygiejnetest) Rengjort på afsnit (Hornbæk) Rengjort på afsnit (Riget) T:M:S S i alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt Samlet tid 06:21: :29: :28: :53: Gennemsnit 08: : : :08: Standardafvigelse 04: : : : MAX værdi 26: : : : MIN værdi 03: : : : Frekvens (n) Manuel vask v/udskrivning 2012 Grøn Blå Hvid T:M:S S i alt T:M:S S i alt T:M:S S i alt Samlet tid 02:31: :49: :19: Gennemsnit 10: : : Standardafvigelse 07: : : MAX værdi 26: : : MIN værdi 03: : : Frekvens (n) Side 22 af 25

23 Bilag 5 Folder til personalet på Neurocentret Forside og bagside Midtersider Side 23 af 25

24 Bilag 6 Plakat til ophængning på Neurocentret Side 24 af 25

25 Bilag 7 Plakat anvendt på konference Side 25 af 25

Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge - Demonstrationsprojekt på Rigshospitalet EVALUERINGSRAPPORT Center for Arbejdsliv Juni 2012 Side 1 af 34 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Anbefalinger...

Læs mere

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012.

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012. Rapport over prævalensregistrering, efterår 1. Infektionshygiejnisk Enhed har i ugerne 39-1/1 deltaget i den landsdækkende prævalensundersøgelse af de fire hyppigste nosokomielle infektioner (urinvejsinfektion,

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Analyserapport nr. 477530

Analyserapport nr. 477530 Wet Wipe A/S Vallensbækvej 65 2625 Vallensbæk Att. Otto Harder Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin

Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin DK Mitomycin (mitomycin) Blæreskylning med Mitomycin Denne brochure er tænkt som en vejledning til din behandling. Den behandling du kommer til at gennemgå, kan eventuelt afvige fra det beskrevne. Informationen

Læs mere

Rettelsesblad Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af Intravaskulære Katetre

Rettelsesblad Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af Intravaskulære Katetre Rettelsesblad Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af Intravaskulære Katetre Dato 2. udgave 2015 2.1 udgave april 2016 Perifere venekatetre Uddybning om risikoen for at forurene adgangsporten

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Ledelse og kultur Lederkonference. Oslo, februar 2012

Ledelse og kultur Lederkonference. Oslo, februar 2012 Ledelse og kultur Lederkonference Oslo, februar 2012 God ledelse giver god patientsikkerhed! Erfaringer fra en dansk patientsikkerhedskampagne Bente Ourø Rørth Vicedirektør Hillerød Hospital Danmark Hillerød

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1)

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Leif Husted Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Anvendt KommunalForskning Danish Institute of Governmental Research Nyropsgade

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Definition på urinvejsinfektion Positiv urindyrkning med >10 4 kolonier/ml urin med

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen

Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen Mulige sammenhænge mellem fedt-protein forholdet ved første ydelseskontrol og andre registreringer i Kvægdatabasen Af Karen Helle Sloth og Marlene Trinderup, AgroTech INDHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min Epidemiologi og biostatistik Uge, torsdag 28. august 2003 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. og hoste estimation sikkerhedsintervaller antagelr Normalfordelingen Prædiktion Statistisk test (udfra

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det

Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle patienter til observation for apopleksi og TIA/TCI i region Nordjylland Det ERNÆRINGSSONDE VED DYSFAGI VED LENE KJÆRHAUGE CHRISTIANSEN, SYGEPLEJERSKE MED SÆRLIG KLINISK FUNKTION MIN HVERDAG MED SONDEERNÆRING Neurologisk apopleksiafsnit, Aalborg universitetshospital modtager alle

Læs mere

Notat om sammenhæng mellem

Notat om sammenhæng mellem Bilag 6 Notat om sammenhæng mellem genindlæggelser og nosokomiel infektion ved Overlæge Johan Kjærgaard Marts 8 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix

Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af blærepolypper med Hexvix - TUR-B med Hexvix Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er en blærepolyp? En polyp er en udvækst af celler i blærens

Læs mere

Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter

Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af en nyre og urinleder ved kikkertoperation Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre

Læs mere

Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012

Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012 Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

T A L K U N N E N. Datasæt i samspil. Krydstabeller Grafer Mærketal. INFA Matematik - 1999. Allan C

T A L K U N N E N. Datasæt i samspil. Krydstabeller Grafer Mærketal. INFA Matematik - 1999. Allan C T A L K U N N E N 3 Allan C Allan C.. Malmberg Datasæt i samspil Krydstabeller Grafer Mærketal INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL

SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL ADFÆRD & VELFÆRD SØER OG PATTEGRISE I FAREFOLDE MED PIL - PÅ TVÆRS AF ÅRSTIDER MARIANNE BONDE, UDVIKLINGSCENTER FOR HUSDYR PÅ FRILAND FINANSIERET AF FONDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG, FRILAND A/S OG FORENINGEN

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Anlæggelse af Perifert Venekateter

Anlæggelse af Perifert Venekateter Anlæggelse af Perifert Venekateter Indhold Håndhygiejne Indikationer / kontraindikationer PVK kanylens anatomi Venflonstørrelse, punktursted Anlæggelse og aseptisk teknik Observation, forbindingsskift

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Økonomi og hygiejne - Fra udgift til investering og udbytte. Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Økonomi og hygiejne - Fra udgift til investering og udbytte. Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Gå-hjem-møde Rådet for bedre hygiejne RUC d. 21. november 2012 Økonomi og hygiejne - Fra udgift til investering og udbytte Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Materiale I Kapitel

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

1) Antal patienter med KAD og relateret urinvejsinfektion: 1) Antal patienter med SIK/RIK og relateret urinvejsinfektion:

1) Antal patienter med KAD og relateret urinvejsinfektion: 1) Antal patienter med SIK/RIK og relateret urinvejsinfektion: le infektioner Registreringsdato:.. Registreringsskema til brug på afdeling/afsnit. Sygehus.. Afdeling/afsnit Speciale E-mail Telefon. Antal indlagte patienter kl. 08.01: Antal opererede patienter: Antal

Læs mere

Vedvarende kvalitetsudvikling gennem innovation

Vedvarende kvalitetsudvikling gennem innovation Vedvarende kvalitetsudvikling gennem innovation Jens Kjølseth Møller Specialechef, Professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Rådet for Bedre Hygiejne DTU, Mødelokale 1,

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Årsrapport Standardiseringsgruppen

Årsrapport Standardiseringsgruppen Årsrapport Standardiseringsgruppen Pressen Fællesindkøb 2011 Forord Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb har til formål at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark.

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Del l: Indledning 5. Del ll: Kontanthjælpsmodtagernes styrker og svagheder under Odense projektet og godt et år efter 7

Del l: Indledning 5. Del ll: Kontanthjælpsmodtagernes styrker og svagheder under Odense projektet og godt et år efter 7 Dokumentationsbilag Undersøgelse i Jobcenter Odense af udvalgte aspekter ved sagsbehandlingen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der antages at flytte dem nærmere arbejdsmarkedet alternativt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter

Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Urologisk Afdeling - Fredericia Anlæggelse, skift og fjernelse af JJ-kateter Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Hvad er et JJ-kateter? Et JJ-kateter er et tyndt hult gummirør, der har en

Læs mere

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Hvad er en diskusprolaps? Mellem nakkehvirvlerne ligger

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i æggestokken Om udvidet operation for kræft i æggestokken Ekstensiv operation for ovariecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal opereres for kræft

Læs mere