SÅDAN LIGGER LANDET I SLAGELSE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN LIGGER LANDET I SLAGELSE KOMMUNE"

Transkript

1 EMNEBETEGNELSE SÅDAN LIGGER LANDET I SLAGELSE KOMMUNE Tal og statistik om befolkning, uddannelse, kommunens budget og et overblik over vores faciliteter. SÅDAN LIGGER LANDET 1

2 INDHOLD: SIDE 3 SIDE SIDE SIDE INDLEDNING Bliv klogere på Slagelse Kommune. Indtægter og udgifter. Hvem er vi, og hvilke faciliteter har vi? BEFOLKNING OG FLYTNINGER Urbanisering, job og uddannelse trækker danskerne til hovedstaden. Fødselstallet er faldende, og de ældre lever længere. OPLEVELSER Der er liv i Slagelse Kommune døgnet rundt, året rundt. Foreningsliv, sport, museer, kulturhuse og caféer lokker med tilbud for enhver smag. UDDANNELSE Flere og flere unge tager en uddannelse, men antallet i Slagelse Kommune ligger stadig under landsgennemsnittet. SIDE 6-11 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED Krisen har kradset lidt mere i Slagelse end i resten af Region Sjælland. Antallet af private jobs er faldet markant og ledigheden er højere end landsgennemsnittet. SIDE KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER Udgifterne til overførselsindkomster stiger, mens udgifter til anlæg og service generelt falder. Find svar på hvad det koster at drive Slagelse Kommune. SIDE SUNDHED Borgerne i Slagelse Kommune drikker ikke så meget, og har gode relationer til venner og familie. Men ellers står det skidt til med folkesundheden. SIDE ENERGI I Slagelse Kommune står vi for 1 % af landets samlede energiforbrug. Vi producerer selv cirka halvdelen, og det meste går til opvarmning af vores boliger. UDGIVER Center for Plan og Byg Slagelse Kommune Dahlsvej 3 / 4220 Korsør UDGIVET 1. oplag August 2014 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE Nisted Bruun Reklamebureau a/s nisted-bruun.dk FOTOGRAF Claus Helveg Svendsen in-studio.dk FORSIDE FOTO Skælskør Lystbådehavn er flittigt brugt og ligger med sin placering midt i Skælskør perfekt når der skal handles. Er vejret mindre godt, går bussen lige om hjørnet.

3 INDLEDNING INDLEDNING Tag med på en guidet tur i Slagelse Kommune. Vi giver her et portræt af vores kommune. Hvem er vi, hvor bor vi, og hvilke uddannelser har vi? Vi præsenterer byen, borgerne og landdistrikterne vi kortlægger kommunens energiforbrug, antallet af skoler, kulturinstitutioner og erhvervslivet. Portrættet fokuserer på fakta. Ikke så meget snak, for det vi ønsker er, at give et solidt fælles udgangspunkt i det fremtidige arbejde med Slagelse Kommunes strategier for ud vikling. God læselyst! Hilsen Center for Plan og Byg Slagelse Kommune Planloven 23 foreskriver, at enhver kommune skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Slagelse Kommune er derfor gået i gang med at udarbejde en ny. Planstrategien skal ledsages af en beretning, der beskriver kommunens udvikling og den planlægning, der er gennemført siden sidste kommuneplanrevision. Beretningen giver et billede af virkeligheden i Slagelse Kommune og danner udgangspunktet for de retninger, som planstrategien skal fokuserer på. Det er denne beretning du her har i hånden. SÅDAN LIGGER LANDET 3

4 EMNEBETEGNELSE Kort over vedtagede lokalplaner Der er siden sidste planstrategi (2011) vedtaget 33 lokalplaner og udarbejdet 4 tillæg til hhv. kommuneplan 2009 og De 33 lokalplaner er fordelt på følgende formål: 2 blandet bolig- og erhverv 8 boligformål 7 rekreative formål 6 erhverv 4 butiksformål 4 områder til offentligt formål 1 teknisk anlæg 1 andre formål 4 SÅDAN LIGGER LANDET

5 EMNEBETEGNELSE RAPPORTEN FOKUSERER PÅ FAKTA. IKKE SÅ MEGET SNAK, FOR DET VI ØNSKER ER, AT GIVE ET SOLIDT FÆLLES UDGANGSPUNKT I DET FREMTIDIGE ARBEJDE MED SLAGELSE KOMMUNES STRATEGIER FOR UDVIKLING. Den helt nye akutdel af Slagelse Sygehus har på meget kort tid rejst sig i området ved Ingemannsvej. Her kommer akutte patienter fra den vestlige del af regionen SÅDAN til behandling. LIGGER LANDET 5

6 EMNEBETEGNELSE HÅNDVÆRKSFAG SOM BYGGE OG ANLÆG SAMT PRODUKTIONS- INDUSTRI BESKÆFTIGER FLEST MENNESKER. 6 SÅDAN LIGGER LANDET Hashøj Biogas

7 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED ERHVERV OG ARBEJDSMARKED Krisen har kradset lidt mere i Slagelse end i resten af Region Sjælland. Antallet af private jobs er faldet markant og ledigheden er højere end landsgennemsnittet. Den offentlige sektor beskæftiger det største antal mennesker i Slagelse Kommune. Tallet har ligget nogen lunde konstant omkring de seneste år, og ansættelserne findes primært på sygehuset og i den offentlige administration indenfor undervisning og sundhed. Sammenlignet med hele landet har Region Sjælland, og især Slagelse Kommune, en stor andel beskæftigede inden for arbejdet med fødevarer. Til gengæld er der relativt få beskæftiget inden for IT/kommunikation i Slagelse derfor er det helt særligt, at vi har relativt mange, der er ansat inden for en støttefunktion til IT/kommunikation. Det kan være IT-support osv. De private arbejdspladser Virksomhederne i den private sektor i Slagelse Kommune tilbyder særligt jobs indenfor Bygge og bolig samt Fødevarer. En del har specialiseret sig inden for arbejdet med fremstilling af Fødevarer og helt generelt service erhvervene. Beskæftigelsen i den private sektor er faldet mærkbart i forbind else med finanskrisen, mens antallet af beskæftigede i den offentlige sektor ligger nogenlunde konstant omkring beskæftigede. Den samlede beskæftigelse i Slagelse Kommune var i , heraf beskæftigede i den offentlige sektor og i den private sektor. UDVIKLING I SAMLET BESKÆFTIGELSE EFTER OMRÅDE (2005=100) Kilde: Dk. statistik Slagelse Holbæk Kalundborg Næstved Ringsted SÅDAN LIGGER LANDET 7

8 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED SEKTOR BESKÆFTIGELSEN I DEN PRIVATE SEKTOR ER FALDET MÆRKBART I FORBINDELSE MED FINANSKRISEN, MENS ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE I DEN OFFENTLIGE LIGGER NOGENLUNDE KONSTANT. De fleste arbejdspladser De brancher hvor der er flest beskæftigede i Slagelse Kommune er uden tvivl Offentlig administration, undervisning og sundhed. Det hænger naturligvis sammen med de mange undervisningsinstitutioner og sygehuset. FULDTIDSLEDIGE I PCT. AF ARBEJDSSTYRKEN (FORELØBIGE) EFTER OMRÅDE OG TID Kilde: Dk. statistik. % 10 8 De fleste jobs i den private sektor finder vi inden for Handel og transport, men også andre traditionelle erhverv som Industri samt Bygge og anlæg står for en betydelig del af den private beskæftigelse. Ledighed Ledigheden i Slagelse Kommune lå i maj 2014 på 6,2 procent. Dette er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til maj Den største ledighedsprocent finder man i aldersgruppen årige, hvor 7,8 procent er ledige i maj Ledigheden i Slagelse Kommune har siden 2007 været højere end i Region Sjælland og hele landet, der generelt følger hinanden. Den største forskel forekom i forbindelse med finanskrisens start, mens gabet er mindsket de seneste to år. Hele landet Region Sjælland Slagelse Fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2013 er bruttoledighedsbegrebet blevet justeret, jf. beskrivelsen i notatet Justering af bruttoledighedsbegrebet. Generelt set er disse justeringer ført tilbage til ledighedsopgørelserne fra og med januar 2010, men for de foreløbige ledighedstal som præsenteres i AUF01, AUP01 samt AUP03 har det pt. kun været praktisk muligt at foretage justeringerne fra og med januar SÅDAN LIGGER LANDET

9 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED FULDTIDSLEDIGE I PCT. AF ARBEJDSSTYRKEN (FORELØBIGE) EFTER OMRÅDE, ALDER OG TID Kilde: Dk. statistik. By Alder Alder i alt 7,6 8,7 9 8, år 6,6 7,3 7,7 6,6 Slagelse år 12,4 12,3 12,8 11, år 8,6 9,9 9, år 7,4 8,4 8,3 7, år 7 8,8 9,4 8,3 60 år og derover 3,1 4 4,9 5,2 Alder i alt 6,1 6,2 5,6 5, år 6,5 6,8 5,6 5,2 Holbæk år 10,9 12,1 9,9 8, år 6,8 7 5,5 5, år 5,4 5 5,1 4, år 5,6 5,6 5,6 5,1 60 år og derover 2,9 3,6 3,6 4 Alder i alt 6,9 7,5 6,8 7, år 8,6 8,6 10 9,6 FULDTIDSLEDIGE I PCT. AF ARBEJDSSTYRKEN (FORELØBIGE) EFTER OMRÅDE, ALDER OG TID Kilde: Dk. statistik Kalundborg år 13,4 12,5 11,5 11, år 7,5 8,3 6,9 7, år 6,4 6,5 5,9 5, år 5,5 7,1 6,2 6,8 60 år og derover 3,9 4,8 3,4 4, Næstved Alder i alt 7,2 7,5 7, år 7,6 8 8,3 7, år 10,6 11,8 12,3 12, år 8,4 9,1 8 7, år 6,5 6,6 6 6, år 6,5 6,6 6,4 6,1 60 år og derover 4,2 4 4,8 4 Alder i alt 6,1 6,3 6,3 6, år 5,9 6,9 6,4 8, år år år år år 60 år og derefter Ringsted år 9,2 11,4 10,6 10, år 6 6,6 6,9 6, år 5,8 5,6 5, år 6,5 6 5,9 5,7 60 år og derover 2,8 2,8 3,3 3,9 SÅDAN LIGGER LANDET 9

10 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED HØJTUDDANNEDE I SLAGELSE KOMMUNE ER ANDELEN AF HØJTUDDANNEDE INDPENDLERE VÆSENTLIG HØJERE END ANDELEN AF UDPENDLERE. Ud af byen på job Slagelse Kommune er generelt karakteriseret ved en høj grad af udpendling i forhold til andre kommuner i området. I Slagelse Kommune er andelen af højtuddannede indpendlere væsentlig højere end andelen af højtuddannede udpendlere. I Region Sjælland under ét er forholdet modsat. Her er andelen af højtuddannede udpendlere væsentlig større end andelen af højtuddannede indpendlere. Det vil sige, at mange højtuddannede fra de omliggende kommuner pendler til Slagelse Kommune og den tendens er forstærket siden Virksomheder og borgere i Slagelse Kommune kører hele 1,3 mia km. om året heraf stammer 76 % af kørsel med personbiler. NETTOPENDLING (INDPENDLING FRATRUKKET UDPENDLING) I SLAGELSE OPGJORT EFTER UDDANNELSESNIVEAU ALDER OG TID Kilde: Estatistik.dk (specialkørsel) Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig Kort eller mellemlang Universitet Uoplyst SÅDAN LIGGER LANDET

11 Vestmotorvejen fører hvert døgn omkring køretøjer gennem Slagelse Kommune. EMNEBETEGNELSE VIRKSOMHEDER OG BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KØRER HELE 1,3 MIA KM. OM ÅRET HERAF STAMMER 76 % AF KØRSEL MED PERSONBILER. SÅDAN LIGGER LANDET 11

12 BEFOLKNING OG FLYTNINGER BEFOLKNING OG FLYTNINGER Urbanisering, job og uddannelse trækker danskerne mod de store byer. Fødselstallet er faldende, og de ældre lever længere. Slagelse har faktisk lidt af det hele, når det kommer til et godt sted at bo. Vi har kilometervis af kyststrækning, masser af skov og kommunen ligger tæt ved motorvej med lige langt til både Odense og København. Vi har fokus på at trække tilflyttere og arbejdspladser til området, for fødselstallet er dalende, og krisen har mindsket både virksomheders og menneskers risikovillighed. BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING EFTER OMRÅDE OG TID Kilde: Dk. statistik. By Slagelse Holbæk Kalundborg Næstved Ringsted På grund af afrundinger vil summering af alle aldre i tabellen afvige fra hele kommunens folketal. Færre borgere Befolkningstallet falder i Slagelse Kommune. 1. januar 2014 var vi borgere i kommunen, og det tal har været faldende siden Vi har de samme udfordringer som langt størstedelen af landets kommuner; urbaniseringen trækker folk til storbyerne, primært København, og de seneste års finansielle krise har medført, at folk ikke har haft muligheder og/eller lyst til at flytte. Sidste nyt og helt imod alle odds, har vi dog ved 3. kvartal 2014 set en lille stigning i befolkningstallet, så vi pr. 1/ er hele SÅDAN LIGGER LANDET

13 Her i Vejsgårdparken, Vemmelev er der de seneste år bygget mange nye boliger. Særligt interessen for parcelhuse er stor i Slagelse Kommune og der er både mulighed for at købe en byggegrund, men også købe et hus i et af de mange ældre eller nyere villakvarterer. EMNEBETEGNELSE GENNEMSNITSALDEREN FOR SAMTLIGE FØDENDE KVINDER ER 29,4 ÅR I SLAGELSE. PÅ LANDSPLAN ER KVINDER I GENNEMSNIT 31 ÅR, FØR DE TRÆKKER VUGGEN FREM. SÅDAN LIGGER LANDET 13

14 BEFOLKNING OG FLYTNINGER Byerne lokker, øerne affolkes 40 % af os bor i selve Slagelse by. Samlet set, bor næsten 70 % af os i en af de tre købstæder; Korsør, Skælskør og Slagelse. Slots Bjergby har en lille tilvækst i antal borgere, men bortset fra øerne, viser tallene ikke nogen entydig tendens til hverken vækst eller affolkning af bestemte områder. UDVIKLING I BORGERE Kilde: Dk. statistik Slagelse Kommune Forlev Korsør Svenstrup Havrebjerg Skælskør Slagelse Slots Bjergby Landdistrikter Det er ikke bare i Slagelse Kommune, at antallet af ældre stiger og de fødedygtige unge kommer fra de små årgange. Det er en landsdækkende tendens, at de unge venter med at få børn til de er sidst i 20 erne eller i 30 erne. 14 SÅDAN LIGGER LANDET

15 BEFOLKNING OG FLYTNINGER Undtagelsen er desværre vores to øer i Storebælt; Agersø og Omø. For ti år siden boede der på Agersø 255 mennesker og på Omø 194. Nu bor der desværre kun, fast, hhv. 169 og 157 mennesker, om end der faktisk fra 2013 til 2014 var en tilgang på to personer på Omø. Storebælt er en attraktiv udsigt for mange. Vi kan konstatere, at der er en tilgang af folk der ønsker at bo hele året i sommerhusområderne ved Kongsmark Strand, Stillinge Strand og Frølunde Fed. Pensionister der har ejet deres sommerhus i mere end otte år, har tilladelse til at bo i huset hele året. Det er der 1205 personer der benytter sig af. FOLKETAL 1. JANUAR EFTER ØER OG TID Kilde: Dk. statistik. Omø Agersø SÅDAN LIGGER LANDET 15

16 EMNEBETEGNELSE Folk flytter rundt Langt de fleste flytninger i Slagelse Kommune er interne. Folk flytter rundt i kommunen, nogen gange inden for samme by eller lokalområde. Tilflytterne kommer primært fra nabokommunerne; Sorø, Holbæk, Næstved og Kalundborg. De samme byer modtager de fleste af Slagelse Kommunes fraflyttere. København er dog helt særlig herfra får vi mange tilflyttere, men vi afgiver endnu flere. 16 SÅDAN LIGGER LANDET

17 BEFOLKNING OG FLYTNINGER FLYTNINGER TIL OG FRA SLAGELSE KOMMUNE Kilde: Dk. statistik. Til Slagelse Kommune Fra Slagelse Kommune København Kalundborg Næstved Sorø Holbæk Ringsted Odense Roskilde Guldborgsund Lolland SÅDAN LIGGER LANDET 17

18 BEFOLKNING OG FLYTNINGER FLERE FÆRRE TYVERIER OG INDBRUD END TIDLIGERE I SLAGELSE KOMMUNE DESVÆRRE SER VI VOLDSFORBRYDELSER Boligtyper Halvdelen af boligerne er ejerboliger og ca. 25% almene og 25% andet så som lejer og andelsboliger. Ulovligheder Heldigvis ser det ud til, at der bliver færre tyverier og indbrud i Slagelse Kommune, omend vi stadig ligger højt i antallet af anmeldelser i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Desværre er der en stigning i antallet af voldsforbrydelser, og vi ligger højere i antallet af anmeldelser af voldsforbrydelse, end nabokommunerne. Kilde: Nøgletal fra ØIM Andel ejerboliger 2013 Slagelse Kommune 50,9 Holbæk Kommune 58,5 Kalundborg Kommune 62,1 Ringsted Kommune 55,8 Næstved Kommune 59,7 Gennemsnit 57,2 Anmeldte tyverier/indbrud pr indb Slagelse Kommune 67 66,8 61,6 56,6 Holbæk Kommune 56,1 51,2 49,8 46,9 Kalundborg Kommune 54,5 53,6 48,8 46,1 Ringsted Kommune 68,6 57,1 50,9 46,8 Næstved Kommune 55,3 55,4 47,1 47,5 Gennemsnit 59,7 57, ,3 Andel almennyttige boliger 2013 Slagelse Kommune 24,3 Holbæk Kommune 19,8 Kalundborg Kommune 14,4 Ringsted Kommune 18,9 Næstved Kommune 15,3 Gennemsnit 18,9 Anmeldte voldsforbrydelser pr indb Slagelse Kommune 1,8 1,6 1,8 2,4 Holbæk Kommune 1,8 1,8 1,7 1,7 Kalundborg Kommune 2 1,6 1,5 1,2 Ringsted Kommune 1,9 2 1,8 1,4 Næstved Kommune 1,1 1,1 1 1,5 Gennemsnit 1,7 1,6 1,6 1,7 18 SÅDAN LIGGER LANDET

19 Holsteinsborg Gods en natur- og kulturperle i den sydlige del af Slagelse Komune EMNEBETEGNELSE SÅDAN LIGGER LANDET 19

20 EMNEBETEGNELSE Lisbeth Sørensen bor på Blomstergården, et helt nyt plejecenter der er bygget i De 144 ældre- og rehabiliteringsboliger er udstyret med hjælpemidler, der giver beboerne størst mulig indflydelse i egen hverdag, trods tiltagende behov for hjælp. SLAGELSE KOMMUNE UDFORDRES PÅ, AT UDGIFTERNE GENERELT ER STØRRE END INDTÆGTERNE I DEN KOMMUNALE KASSE OG DET SER IKKE UD TIL AT BLIVE BEDRE DE KOMMENDE ÅR OG DER SKAL SPARES YDERLIGERE, HVIS VI IKKE FÅR HØJERE INDTÆGTER GERNE I FORM AF NYE BORGERE! 20 SÅDAN LIGGER LANDET

21 KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER Udgifterne til overførselsindkomster stiger, mens udgifter til anlæg og service generelt falder. Hele 59 % af kommunens indtægter kommer fra borgernes indkomstskat. Det kan derfor mærkes direkte i kommunekassen, når indbyggertallet i en kommune falder. Sammen med et faldende fødselstal, og små årgange til at holde hjulene i gang er det en kedelig udvikling, når befolkningstallet falder. Samtidig håber vi på gode stabile indkomster for vores borgere, og Slagelse Kommune har sat fokus på fastholdelse af de borgere vi allerede har, kombineret med øget opmærksomhed på tiltrækning af nye. Den primære målgruppe er medarbejdere til det nye sygehus og studerende til uddannelsesinstitutionerne. INDTÆGTER I ALT MIO. KR PROCENT Indkomstskat Grundskyld Øvrige skatter Statstilskud Udligningsordninger Beskæftigelsestilskud Øvrige tilskud SÅDAN LIGGER LANDET 21

22 KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER UDDANNELSESINSTITUTIONERNE. SLAGELSE KOMMUNE ØNSKER AT TILTRÆKKE MEDARBEJDERE TIL DET NYE SYGEHUS OG STUDERENDE TIL Slagelse Kommune - indtægter Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat (59 %) samt indtægterne fra udligningsordning (5 %) og den mellemkommunale statstilskud (25 %). De samlede indtægter beløber sig i 2014 til mio. kr. Sammenligner man Slagelse Kommune med Holbæk, Kalundborg, Ringsted og Næstved kommuner på indtægter fra indkomstskat i perioden , ser det således ud: DRIFTSUDGIFTER FORDELT PÅ SLAGELSE KOMMUNE FAGUDVALG I MIO. KR. fra Budget Økonomiudvalget Plan- og byggeudvalget Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget INDTÆGTER FRA INDKOMSTSKAT PR. INDBYGGER Kilde: Dk. statistik Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget By Slagelse Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Slagelse Kommune udfordres på, at udgifterne generelt er større end indtægterne i den kommunale kasse og det ser ikke ud til at blive bedre de kommende år og der skal spares yderligere, hvis vi ikke får højere indtægter gerne i form af nye borgere! Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget Serviceudgifterne er i 2014 faldet i forhold til budget 2013, hvilket bl.a. skyldes den demografiske udvikling, effektiviseringer og bortfald af opgaver. Faldet ventes at fortsætte, ligesom udgifterne til forsikrede ledige ventes at blive lavere i de kommende år. Til gengæld stiger udgifterne til andre overførselsindkomster. 22 SÅDAN LIGGER LANDET

23 Blomstergården er i tråd med Slagelse Kommunes vision Lev livet KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER aktivt i samarbejde med og om borgeren, fordi det giver de ældre indflydelse på eget liv i den udstrækning de kan og vil. Og her er det også muligt at røre sig i det fri. ANLÆGSUDGIFTER FORDELT PÅ FAGUDVALG I MIO. KR. fra Budget Økonomiudvalget 1 Plan- og byggeudvalget 37 Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget 22 Kultur- og Fritidsudvalget 81 Teknik- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget Anlægsbudgettet er en del lavere end i , hvilket skyldes, at der i disse år blev opført et væsentligt antal ældre- og handicapboliger. ANLÆG fra Budget Anlæg excl. Ældre- og handicapboliger Ældre- og handicapboliger SÅDAN LIGGER LANDET 23

24 EMNEBETEGNELSE Brinja Kaaber åbnede i sommeren 2014 Cirkus Is og Kaffe ved Stillinge Strand. Her har det over sommeren været muligt at slå sig ned med en god is eller en kop kaffe i alternative møbler, bygget af europaller. På billede ses Michael Rosenblad og Brinja Kaaber med sønnen Cornelius. DET ER SOMMERHUSENE OG STOREBÆLT DER TRÆKKER DE FLESTE TURISTER TIL SLAGELSE. DE FLESTE ER DANSKERE. 24 SÅDAN LIGGER LANDET

25 OPLEVELSER FRITID Fodboldbaner i alle størrelser, svømmehaller og rulleskøjtestadion der er mange muligheder for sport i Slagelse. Og der er masser af fri natur. Det kræver øvelse at blive mester. Slagelse har træningsfaciliteter til de fleste sportsgrene. Måske er det en del af forklaringen på, at Slagelse i 2014 har sat danmarksmester-pokaler på kaminhylden i en række sportsgrene. Blandt andet vandpolo, hockey, badminton og meter løb. Der er mååååål I Slagelse Kommune er der i alt 20 sportshaller, heraf er 13 kommunale og syv privatejede. Herudover er der ti fodboldstadions med i alt 18 stk. 11-mands baner, fem stk. ni-mands baner, 23 stk. syv-mands baner og tre stk. fem-mands baner. Derudover har vi i kommunen et superliga-stadion, syv kunstbaner, to grusbaner, to svømmehaller, et atletikstadion og et rulleskøjtestadion. Byens oaser 12 parker og grønne byrum findes i kommunen. Her kan man koble fra eller udfolde sig aktivt. Nogle af parkerne har motionsområder eller tilbyder andre udfoldelsesmuligheder som petanquebane eller skaterbane. Andre parker kan være mere åbne arealer med grøn bevoksning. Det glider For dem der har et par skøjter, er der gratis glæder og motion på én af de fem søer i Slagelse Kommune når vi kommer under frysepunktet om vinteren. Når isen er mere end 13 centimeter tyk kan man stå på skøjter på Smedegadesøen, Svanesøen, Lovsøen, Tårnborgsøen og Søen ved Guldagergård. Gå i skoven eller hop i vandet Har man lyst til at gå en tur inden for Slagelse Kommunes grænser, er der 698 ha skovareal at gøre det i. Og der er mere skov på vej. Slagelse Kommune har, i samarbejde med Naturstyrelsen, et igangværende skovrejsningsprojekt, nord for Slagelse. Skal det være afmærkede stier, kan man vælge en af de mange rekreative stier, for eksempel Fodsporet, Sjællandsleden, Lagunestien, Musholmleden, Jyderupstien, Hjertestierne og Kløverstierne. Spring i Storebælt Langs Storebælts kyst ligger der 20 kommunale badestrande som perler på en snor. De otte har blåt flag, det vil sige at der er krav til vandkvalitet, sikkerhed og forskellige faciliteter i nærhed af stranden. Det nyder sommerhusgæsterne også godt af, og der er 3991 sommerhuse i Slagelse Kommune. Lejrpladser I Slagelse Kommune er der mulighed for at låne eller leje en række lejrpladser og shelters. Lejrpladserne og shelterne ligger som en del af skove, strande eller på et område for sig selv. Der er ti i alt. SÅDAN LIGGER LANDET 25

26 Skælskør havn OPLEVELSER ATTRAKTIONER Slagelse Kommune dækker et stort område, vi har både havnehygge og storbystemning. I Skælskør er der en hel særlig stemning ved havnen, og byen er flot renoveret og velbevaret. Her er der mange små kunstbutikker, gallerier og værksteder i den nyrenoverede Algade. I Slagelse by er der butikker for enhver smag, og det er muligt både at handle i center eller en af de små hyggelige butikker i gågaderne. Og når man bliver træt af at shoppe, kan man slå sig ned på en af de mange cafeer på Schweitzerpladsen. I Korsør kan man som snart et af de eneste steder på Sjælland opleve en aktiv erhvervshavn. Her losses og læsses mange skibe om året og på kajerne ligger nyhøstet korn om sommeren og bjerge af salt om vinteren. Et knudepunkt mellem vandvejene og kunderne, som får transporteret afgrøder og råvarer fra og til på lastbiler. Korsørs midtby vil snart blive forskønnet inden for de kommende år vil et forskønnelsesprojekt blive sat i gang. Ser man på kulturelle bygninger, huser Slagelse Kommune fire borge og to herregårde. Falder snakken på kulturarv, er der syv bygningsværker, heriblandt Agersø Mølle og Antvorskov Klosterruin. Slagelse Kommune har ligeledes et bredt udvalg af kulturoplevelser, herunder fire arkiver, fem biblioteker, tre biografer, fem musikspillesteder, tre teatre og 11 kulturinstitutioner. 26 SÅDAN LIGGER LANDET

27 OPLEVELSER TURISME Det er sommerhusene og Storebælt der trækker de fleste turister til Slagelse. De fleste er danskere. DETAIL Slagelse Kommune er, som mange andre steder, rigtigt godt forsynet med dagligvarehandel i byer og i købstæder. Og der kommer løbende mere til. For dem der ikke er så heldige at bo i Slagelse Kommune, er der stadig mulighed for at lære området at kende. Vi har overnatningsmuligheder der strækker sig fra campingpladser og vandre hjem til fire-stjernet hotel. Storebælt og bølgen blå lokker mange turister til området. Der er hele ti campingpladser langs kommunens kyst, og også på øerne er der overnatningsmuligheder. Skal ferien nydes fra mere faste rammer er der ti hoteller og kroer, to vandrerhjem, to feriecentre samt en række feriehuse ved Bildsø Strand, Omø, Kobæk, Stillinge Strand, Kongsmark Strand at vælge i mellem. I 2014 foretog Hotel Frederik II en undersøgelse af hvor gæsterne kom fra, og hvor længe de blev. Det viste sig, at gæsterne primært kom fra Danmark (85 %), herefter fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien. Gæster, som rejser individuelt, er fordelt på 1/3 forretningsrejsende og 2/3 feriegæster. Grupperejser er fordelt på forretningsrejsende og feriegæster. I gennemsnit overnattes der to nætter på hotellet. Handlen i Slagelse by går rigtigt fornuftigt og der er løbende nye projekter i gang. I Skælskør og Korsør er der desværre ikke helt så meget gang i udvalgsvarehandlen som der kunne være, hvilket er en tendens der også ses i andre mindre provinsbyer af samme størrelse. Forretningslivet er centreret omkring Slagelse centrum, men også de andre købstæder har gode indkøbsmuligheder. I kommunens mindre byer er der alle steder dagligvarehandel. Slagelse Kommunes detailhandelsliv er sammensat på følgende måde: dagligvarebutikker - 86 beklædningsbutikker - 85 butikker med boligudstyr - 96 øvrige udvalgsvarebutikker - 28 særligt pladskrævende forretninger - 71 spisesteder - 27 banker og ejendomsmæglere - 48 frisører - 4 andet liberalt erhverv SÅDAN LIGGER LANDET 27

28 SUNDHED SUNDHED Den gode nyhed først: Borgerne i Slagelse Kommune drikker ikke så meget, og har gode relationer til venner og familie. Men ellers står det skidt til med folkesundheden. Uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet kombineret med viden om rygning, motion, alkohol og kost, siger meget om befolkningens sund hed. I Slagelse Kommune står det desværre ikke alt for godt til. På langt de fleste parametre ligger Slagelse -borgerne dårligere end både det regionale og landsgennemsnittet. Kort uddannelse usund levevis Generelt for sundhedstilstanden gælder det, at bagvedliggende forhold har stor betydning. Blandt andet ses en dårligere sundhedstilstand og mere risikabel sundhedsadfærd blandt borgere med kort uddannelse, blandt borgere med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, og blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. Desuden er der stor forskel på sundhedstilstanden kommunerne og regionerne imellem, alt afhængig af socialgruppestatus. Borgerne i de kommuner, der befinder sig i socialgruppe tre, som Slagelse gør, har generelt en dårligere sundhedstilstand og adfærd, end de kommuner, der socioøkonomisk er bedrestillede. Region Sjælland er som helhed en socioøkonomisk lavtstående region, hvilket også afspejler sig i den generelle sundhedstilstand i regionen. Mange storrygere De fleste Slagelse-borgere føler, at de har et godt liv og en god sundhedstilstand, men desværre er der flere end andre steder, der føler sig nervøse, stressede og har svært ved at få tingene til at hænge sammen. En stor del af borgerne ryger dagligt, og der er mange storrygere. Antallet af rygere er faldet over de sidste år og befolkningen er også begyndt at dyrke mere motion. Usunde madvaner Borgerne i Slagelse Kommune er dog stadig mere inaktive end landsgennemsnittet, der er flere der har kroniske sygdomme og også kostvanerne er dårligere end på landsplan. Det viser resultater af målinger på, hvor mange sunde madvarer der spises, og folks egen opfattelse af deres måltider. Den tunge ende Kommunen ligger også i den forkerte ende af skalaen med hensyn til vægt. Mere end halvdelen af borgerne i kommunen er overvægtige. Heraf er næsten 1/5 svært overvægtige. Det er væsentlig højere antal end landsgennemsnittet, og er desværre gået den forkerte vej de sidste år. Borgerne i Slagelse Kommune kan sole sig i at have en lavere alkohol forbrug end de fleste, og have bedre og mere kontakt med venner og familie. 28 SÅDAN LIGGER LANDET

29 På Gerlev Idrætshøjskole strømmer det hvert år gennem med kursister. Her er der fokus på idræt og det absolut gode køkken. På billedet ses Jacob Hoffmann, Signe Bøttcher og Frederik Almroth Lerche-Jørgensen. EMNEBETEGNELSE Bruttodriftsudg. til sundhedsydelser pr. indb Slagelse Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Ringsted Kommune Næstved Kommune Gennemsnit Kilde: Nøgletal fra ØIM SKOD CIGARETTERNE OG SPIS SUNDERE. SLAGELSE LIGGER UNDER LANDSGENNEM- SNITTET NÅR DET KOMMER TIL SUNDHED. SÅDAN LIGGER LANDET 29

30 PIGERNE STORMER FREM, DRENGENE HALTER LIDT BAGEFTER 30 SÅDAN LIGGER LANDET

31 UDDANNELSE UDDANNELSE Flere og flere unge tager en uddannelse, men antallet i Slagelse Kommune ligger stadig under landsgennemsnittet. Slagelse Kommune har en del uddannelsestilbud som rækker længere end grundskolen. Det generelle uddannelsesniveau ligger under landsgennemsnittet, men særligt på de videregående uddannelser er antallet af studerende der gennemfører, steget indenfor de seneste år. Farvel job En del produktionsvirksomheder har gennem tider lukket og slukket i Slagelse Kommune, og det har ramt arbejdsstyrken relativt hårdt. Traditionelt har uddannelsesniveauet ikke været højt, og der har historisk været jobs at finde, ved færgesejlads og en lang række fremstillings virksomheder. Områder der har været berørt af lukning de sidste mange år. Heldigvis ser stor opmærksomhed på at hæve uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune, ud til at bære frugt. Vigga og Olivia går i 2. klasse på Baggesenskolen i Korsør og nyder de nu har fået engelsk! SÅDAN LIGGER LANDET 31

32 UDDANNELSE ANTAL BORGERE OG HØJESTE UDDANNELSESNIVEAU Kilde: Dk. statistik. By Skole GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER By Skole GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSUDDANNELSER ERHVERVSUDDANNELSER Slagelse KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR Næstved KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER UOPLYST UOPLYST GRUNDSKOLE GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER Ringsted ERHVERVSUDDANNELSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR Kalundborg ERHVERVSUDDANNELSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER UOPLYST UOPLYST SÅDAN LIGGER LANDET

33 UDDANNELSE Ungdoms og erhvervsuddannelser I Slagelse Kommune er der seks uddannelsesinstitutioner som uddanner de unge efter grundskolen. Vi har et af Danmarks største almene gymnasier med over 1000 elever, der både optager fra lokalområdet og i et meget stort opland. Desuden er det i Slagelse muligt at læse HHX, HTX og EUX. Endvidere er der Selandia med alle erhvervsuddannelserne samt produktionsskolerne. Piger på vej Slagelse Kommune ligger under landsgennemsnittet i forhold til at gennemføre såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser. Men forskellen er en mindsket væsentligt de senere år. Specielt i forhold til de videregående uddannelser. Pigerne klarer sig rigtig godt, mens der er store udfordringer i forhold til drengene. Denne forskel opleves også i det daglige arbejde i vejledningen af de unge. UNDERVISNINGSUDGIFTER (NETTO) PR. ELEV Nøgletal fra ØIM UDG. TIL FOLKESKOLEN (BRUTTO) PR. ELEV Nøgletal fra ØIM Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Ringsted Kommune Slagelse Kommune Ringsted Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune Gennemsnit Næstved Kommune Gennemsnit SÅDAN LIGGER LANDET 33

34 UDDANNELSE Grundskoler I Slagelse Kommune er der 19 folkeskoler, hvoraf nogle skoler i landdistrikterne kun har indskoling, og en enkelt X-Class har kun 10 klasse. Skolerne er meget forskellige i størrelse, og har meget forskellig klassekvotient. Herudover er der syv privatskoler. Daginstitutioner I Slagelse Kommune er der 55 kommunale daginstitutioner og syv private. Af dem har de ni særligt fokus på bevægelse og er certificeret som bevægelsesbørnehaver, og de to har særligt fokus på naturen. Endelig har en enkelt pasning uden for normale åbningstider og om natten, og en er for børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. FOLKESKOLE - SKOLEÅR 2013/14 Kilde: Center for skole, Slagelse Kommune Skole Antal elever Klassekvotient Karaktergennemsnit Antvorskov skole ,4 6,6 Marievangsskolen ,2 6,67 Eggeslevmagle skole ,5 6,34 Baggesenskolen ,1 5,41 Søndermarksskolen ,9 6,19 Nymarksskolen ,4 5,43 Vemmelev skole ,3 5,83 Broskolen ,8 5,37 X-class ,5 Stillinge skole ,51 Tårnborg skole ,4 6,91 Skælskør skole ,9 6,67 Hvilebjergskolen ,4 Dalmose centralskole ,2 5,71 Flakkebjerg skole ,6 Kirkeskovskolen ,1 Hashøjskolen ,6 Boeslunde skole 53 13,3 Omø skole 6 2 Agersø skole* 3 1,5 Færre børn Børnetallet er generelt småt nedadgående i Slagelse Kommune, men det dækker over lokale forskelle. I Nymarksskolens skoledistrikt ser vi en øgning af børn i alle aldre, og mange andre steder er der stabile tal. Antallet af nye børn og tilgangen til børneinstitutioner og skoler hænger naturligvis nøje sammen med beboer-sammensætningen i området, og dermed også boligernes størrelse og omgivelser. Vi ser kvarterer ændre sig i bølger med tiden. Det starter med børnefamilier, bliver til sølvbryllupskvarter, til guldbryllupskvarter for så at starte forfra igen. ANTAL SOLGTE BOLIGER Kilde: Boliga.dk Kommune Slagelse Kalundborg Næstved Ringsted *Agersø skole lukkede i SÅDAN LIGGER LANDET

35 SÅDAN LIGGER LANDET 35

36 I SLAGELSE KOMMUNE BRUGER VI CA. 2 MILLIONER MWH OM ÅRET. Vi bliver nødt til at omstille vores energiforsyning og som led her i er SK Forsyning ved at opføre et nyt fjernvarmeværk i erhvervsområdet ved Stop 39. Værket vil kunne producere varmen på mange typer brændsel, bl.a træpiller og flis. 36 SÅDAN LIGGER LANDET

37 ENERGI ENERGI I Slagelse Kommune står vi for 1 % af landets samlede energiforbrug. Vi producerer selv cirka halvdelen, og det meste går til opvarmning af vores boliger. Som mange andre steder i landet er vi udfordret på energiområdet og skal forholde os til at olie og kul ikke er fremtiden. Derfor skal der også i Slagelse Kommune ses på hvordan vi fremover kan få en energiforsyning der er mere bæredygtig. Det bliver en tid, hvor der på energiområdet skal træffes rigtig mange strategiske valg. Vi har forskellige energianlæg som producerer el, varme eller begge dele. Men langt størstedelen af den energi vi bruger, får vi udefra. Vi producerer reelt kun ca. 50 % af den energi, vi bruger. Den varme der bruges til fjernvarmen, produceres inden for kommunen. Produktion af El tilføres, ligesom den faste brændsel, i form af olie og eksempelvis træpiller, som også bruges til at producere varme. Samlet kræver det MWh varme at opvarme bygningerne i hele Slagelse Kommune. OPVARMING AF BYGNINGER I SLAGELSE KOMMUNE ENERGIBEHOV I SLAGELSE KOMMUNE PROCENT Olie Naturgas Fjernvarme Elvarme og varmepumper Biomasse mv. PROCENT Transport Varme (opvarmning af bygninger og processer) Elforbrug (virksomheder, boliger mv.) SÅDAN LIGGER LANDET 37

38 ENERGI Hashøj Biogas er karakteristisk med sine kuppelformede gaslagre. Anlægget producerer hvert år fjernvarme til ca. 500 husstande i og omkring Dalmose. Vores vindmøller producerer cirka MWh om året. Mange af dem er meget gamle, og det må forventes, at denne produktion bliver mindre med tiden. Møllerne ved Sprogø producerer herudover cirka MWh om året. Vi har 247 opstillede solcelleanlæg. De har en samlet installeret effekt på 10 MW, svarende til en elproduktion på ca MWh. Derudover findes der en række store energicentraler i Slagelse Kommune. Blokvarmecentraler i Skælskør, biomassefyr i Korsør og Affaldsforbrændingsanlægget samt Halmforbrændingsanlæg i Slagelse. Disse anlæg producerer tilsammen omkring MWh varme, og Biogasanlægget i Dalmose producerer ca MWh varme. Derudover producerer anlæggene MWh el. Stigsnæsværket er lukket og producerer ikke længere energi. 38 SÅDAN LIGGER LANDET

39 DET BLIVER EN TID, HVOR DER PÅ ENERGIOMRÅDET SKAL TRÆFFES RIGTIG MANGE STRATEGISKE VALG. SÅDAN LIGGER LANDET 39

40 EMNEBETEGNELSE 40 SÅDAN LIGGER LANDET Nisted Bruun Reklamebureau / nisted-bruun.dk

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

Indhold. Planstrategi 2015 - Greve Kommune i fremtiden 4 Vi passer godt på det, vi har. Invitation til dialog om Planstrategi 2015 5

Indhold. Planstrategi 2015 - Greve Kommune i fremtiden 4 Vi passer godt på det, vi har. Invitation til dialog om Planstrategi 2015 5 Indhold Planstrategi 2015 - Greve Kommune i fremtiden 4 Vi passer godt på det, vi har Invitation til dialog om Planstrategi 2015 5 Hvad er Planstrategi 2015? 6 Bæredygtig udvikling af Greve Kommune Hvad

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Fakta om Korsør. Bilag til rapport Fakta om Korsør

Fakta om Korsør. Bilag til rapport Fakta om Korsør Fakta om Korsør Bilag til rapport Fakta om Korsør 1. Til- og fraflytteranalyse (2013) 2. Analyse af pendlingsmønster (2013) 3. Sundhedsprofil, region Sjælland (2014) Center for Vækst og Plan Februar 2015

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: DET GODE LIV. Højt til loftet ude på landet! Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne. Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning

SLAGELSE NU TEMA: DET GODE LIV. Højt til loftet ude på landet! Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne. Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning SLAGELSE NU ONLINE-MAGASIN OM DET GODE LIV I SLAGELSE KOMMUNE Højt til loftet ude på landet! Psykiatrisygehuset - attraktiv nytænkning Derfor bor vi her! Vi har spurgt borgerne Hvor går vi hen? Idéer til

Læs mere

Landudvikling Slagelse

Landudvikling Slagelse Lokal udviklingsstrategi for Landudvikling Slagelse under landdistrikts- og fiskeri programmet for perioden 2007-2013. 2. udgave september 2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia...

Læs mere

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune Vækst- og Strategiudvalget Hvidbog Baggrund, referater og data Slagelse Kommune Center for Vækst og Bosætning December 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Opstartsmødet 4 Referat opstartsmødet 4 Oplæg

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43

Klima 38 Hidtidig planlægning 40 Miljøvurdering 43 Indholdsfortegnelse Planstrategi 2015 4 Introduktion 5 Indledning 6 Hvad er en planstrategi? 7 Borgerinddragelse i planlægningen 8 Tendenser 10 Udfordringer 11 Potentialer 14 Udviklingstemaer 17 Erhverv

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Det gode liv på kanten

Det gode liv på kanten Planstrategi 2012 Udviklingsstrategi 2012 Det gode liv på kanten JUNI 2012 LEMVIG KOMMUNE Indledning Forord Udviklingsstrategi 2012 Med Udviklingsstrategi 2012 ønsker kommunal bestyrelsen at vise sin vision

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Den 17.6 2009 Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere

Læs mere

Kommuneplanstrategi Baggrundsmateriale til den offentlige debat maj - august 2007

Kommuneplanstrategi Baggrundsmateriale til den offentlige debat maj - august 2007 Nyborg Kommune Kommuneplanstrategi Baggrundsmateriale til den offentlige debat maj - august 2007 Udarbejdet af COGITA for Nyborg Kommune, maj 2007 INDHOLD Indledning... 4 Nyborg Kommunes befolkning...6

Læs mere

Kommuneplan 2013. Forslag til

Kommuneplan 2013. Forslag til Forslag til Kommuneplan 2013 Læs hele forslaget til Kommuneplan 2013 på slagelse.dk/kommuneplan2013 forslag til Kommuneplan 2013 Slagelse: Ny uddannelsesbydel på tegnebrættet Korsør: Hele kommunens havn

Læs mere

Ny regional udviklingsplan på vej HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID

Ny regional udviklingsplan på vej HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID Ny regional udviklingsplan på vej Politikerne spørger nordjyderne til råds: HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? Stort borgertopmøde den 10. september

Læs mere

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune Juni 2014 www.skive.dk Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning...

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Analyse-del, som baggrund for Boligpolitik for Hillerød Kommune

Analyse-del, som baggrund for Boligpolitik for Hillerød Kommune Analyse-del, som baggrund for Boligpolitik for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse 1. Hillerød Kommunes Styrker og Forudsætninger som bosætningskommune s. 2 2. Overordnede tendenser globalt og lokalt

Læs mere

Svendborg Kommune - planstrategi. Situationsanalyse. juni 2007. Svendborg Kommune

Svendborg Kommune - planstrategi. Situationsanalyse. juni 2007. Svendborg Kommune - planstrategi Situationsanalyse juni 2007 1 Indhold 3 Sydfynsk udvikling 6 Appelsiner og brændende platforme 8 Befolkning og boliger 12 Erhverv og pendling 16 Uddannelse 18 Kultur 20 Sundhed og fritid

Læs mere

STRUER KOMMUNE JUNI 2005 FORSLAG STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE JUNI 2005 FORSLAG STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE JUNI 2005 FORSLAG STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 Indholdsfortegnelse 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge - Stillinge:

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020

Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020 Lokal udviklingsstrategi Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe Slagelse kommune 2014-2020 Side 1 af 33 Indhold Kort resumé af strategien... 3 Navn og Adresse... 4 Kontaktperson (formand for den lokale

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere