SÅDAN LIGGER LANDET I SLAGELSE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN LIGGER LANDET I SLAGELSE KOMMUNE"

Transkript

1 EMNEBETEGNELSE SÅDAN LIGGER LANDET I SLAGELSE KOMMUNE Tal og statistik om befolkning, uddannelse, kommunens budget og et overblik over vores faciliteter. SÅDAN LIGGER LANDET 1

2 INDHOLD: SIDE 3 SIDE SIDE SIDE INDLEDNING Bliv klogere på Slagelse Kommune. Indtægter og udgifter. Hvem er vi, og hvilke faciliteter har vi? BEFOLKNING OG FLYTNINGER Urbanisering, job og uddannelse trækker danskerne til hovedstaden. Fødselstallet er faldende, og de ældre lever længere. OPLEVELSER Der er liv i Slagelse Kommune døgnet rundt, året rundt. Foreningsliv, sport, museer, kulturhuse og caféer lokker med tilbud for enhver smag. UDDANNELSE Flere og flere unge tager en uddannelse, men antallet i Slagelse Kommune ligger stadig under landsgennemsnittet. SIDE 6-11 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED Krisen har kradset lidt mere i Slagelse end i resten af Region Sjælland. Antallet af private jobs er faldet markant og ledigheden er højere end landsgennemsnittet. SIDE KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER Udgifterne til overførselsindkomster stiger, mens udgifter til anlæg og service generelt falder. Find svar på hvad det koster at drive Slagelse Kommune. SIDE SUNDHED Borgerne i Slagelse Kommune drikker ikke så meget, og har gode relationer til venner og familie. Men ellers står det skidt til med folkesundheden. SIDE ENERGI I Slagelse Kommune står vi for 1 % af landets samlede energiforbrug. Vi producerer selv cirka halvdelen, og det meste går til opvarmning af vores boliger. UDGIVER Center for Plan og Byg Slagelse Kommune Dahlsvej 3 / 4220 Korsør UDGIVET 1. oplag August 2014 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE Nisted Bruun Reklamebureau a/s nisted-bruun.dk FOTOGRAF Claus Helveg Svendsen in-studio.dk FORSIDE FOTO Skælskør Lystbådehavn er flittigt brugt og ligger med sin placering midt i Skælskør perfekt når der skal handles. Er vejret mindre godt, går bussen lige om hjørnet.

3 INDLEDNING INDLEDNING Tag med på en guidet tur i Slagelse Kommune. Vi giver her et portræt af vores kommune. Hvem er vi, hvor bor vi, og hvilke uddannelser har vi? Vi præsenterer byen, borgerne og landdistrikterne vi kortlægger kommunens energiforbrug, antallet af skoler, kulturinstitutioner og erhvervslivet. Portrættet fokuserer på fakta. Ikke så meget snak, for det vi ønsker er, at give et solidt fælles udgangspunkt i det fremtidige arbejde med Slagelse Kommunes strategier for ud vikling. God læselyst! Hilsen Center for Plan og Byg Slagelse Kommune Planloven 23 foreskriver, at enhver kommune skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Slagelse Kommune er derfor gået i gang med at udarbejde en ny. Planstrategien skal ledsages af en beretning, der beskriver kommunens udvikling og den planlægning, der er gennemført siden sidste kommuneplanrevision. Beretningen giver et billede af virkeligheden i Slagelse Kommune og danner udgangspunktet for de retninger, som planstrategien skal fokuserer på. Det er denne beretning du her har i hånden. SÅDAN LIGGER LANDET 3

4 EMNEBETEGNELSE Kort over vedtagede lokalplaner Der er siden sidste planstrategi (2011) vedtaget 33 lokalplaner og udarbejdet 4 tillæg til hhv. kommuneplan 2009 og De 33 lokalplaner er fordelt på følgende formål: 2 blandet bolig- og erhverv 8 boligformål 7 rekreative formål 6 erhverv 4 butiksformål 4 områder til offentligt formål 1 teknisk anlæg 1 andre formål 4 SÅDAN LIGGER LANDET

5 EMNEBETEGNELSE RAPPORTEN FOKUSERER PÅ FAKTA. IKKE SÅ MEGET SNAK, FOR DET VI ØNSKER ER, AT GIVE ET SOLIDT FÆLLES UDGANGSPUNKT I DET FREMTIDIGE ARBEJDE MED SLAGELSE KOMMUNES STRATEGIER FOR UDVIKLING. Den helt nye akutdel af Slagelse Sygehus har på meget kort tid rejst sig i området ved Ingemannsvej. Her kommer akutte patienter fra den vestlige del af regionen SÅDAN til behandling. LIGGER LANDET 5

6 EMNEBETEGNELSE HÅNDVÆRKSFAG SOM BYGGE OG ANLÆG SAMT PRODUKTIONS- INDUSTRI BESKÆFTIGER FLEST MENNESKER. 6 SÅDAN LIGGER LANDET Hashøj Biogas

7 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED ERHVERV OG ARBEJDSMARKED Krisen har kradset lidt mere i Slagelse end i resten af Region Sjælland. Antallet af private jobs er faldet markant og ledigheden er højere end landsgennemsnittet. Den offentlige sektor beskæftiger det største antal mennesker i Slagelse Kommune. Tallet har ligget nogen lunde konstant omkring de seneste år, og ansættelserne findes primært på sygehuset og i den offentlige administration indenfor undervisning og sundhed. Sammenlignet med hele landet har Region Sjælland, og især Slagelse Kommune, en stor andel beskæftigede inden for arbejdet med fødevarer. Til gengæld er der relativt få beskæftiget inden for IT/kommunikation i Slagelse derfor er det helt særligt, at vi har relativt mange, der er ansat inden for en støttefunktion til IT/kommunikation. Det kan være IT-support osv. De private arbejdspladser Virksomhederne i den private sektor i Slagelse Kommune tilbyder særligt jobs indenfor Bygge og bolig samt Fødevarer. En del har specialiseret sig inden for arbejdet med fremstilling af Fødevarer og helt generelt service erhvervene. Beskæftigelsen i den private sektor er faldet mærkbart i forbind else med finanskrisen, mens antallet af beskæftigede i den offentlige sektor ligger nogenlunde konstant omkring beskæftigede. Den samlede beskæftigelse i Slagelse Kommune var i , heraf beskæftigede i den offentlige sektor og i den private sektor. UDVIKLING I SAMLET BESKÆFTIGELSE EFTER OMRÅDE (2005=100) Kilde: Dk. statistik Slagelse Holbæk Kalundborg Næstved Ringsted SÅDAN LIGGER LANDET 7

8 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED SEKTOR BESKÆFTIGELSEN I DEN PRIVATE SEKTOR ER FALDET MÆRKBART I FORBINDELSE MED FINANSKRISEN, MENS ANTALLET AF BESKÆFTIGEDE I DEN OFFENTLIGE LIGGER NOGENLUNDE KONSTANT. De fleste arbejdspladser De brancher hvor der er flest beskæftigede i Slagelse Kommune er uden tvivl Offentlig administration, undervisning og sundhed. Det hænger naturligvis sammen med de mange undervisningsinstitutioner og sygehuset. FULDTIDSLEDIGE I PCT. AF ARBEJDSSTYRKEN (FORELØBIGE) EFTER OMRÅDE OG TID Kilde: Dk. statistik. % 10 8 De fleste jobs i den private sektor finder vi inden for Handel og transport, men også andre traditionelle erhverv som Industri samt Bygge og anlæg står for en betydelig del af den private beskæftigelse. Ledighed Ledigheden i Slagelse Kommune lå i maj 2014 på 6,2 procent. Dette er en stigning på 1,5 procentpoint i forhold til maj Den største ledighedsprocent finder man i aldersgruppen årige, hvor 7,8 procent er ledige i maj Ledigheden i Slagelse Kommune har siden 2007 været højere end i Region Sjælland og hele landet, der generelt følger hinanden. Den største forskel forekom i forbindelse med finanskrisens start, mens gabet er mindsket de seneste to år. Hele landet Region Sjælland Slagelse Fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2013 er bruttoledighedsbegrebet blevet justeret, jf. beskrivelsen i notatet Justering af bruttoledighedsbegrebet. Generelt set er disse justeringer ført tilbage til ledighedsopgørelserne fra og med januar 2010, men for de foreløbige ledighedstal som præsenteres i AUF01, AUP01 samt AUP03 har det pt. kun været praktisk muligt at foretage justeringerne fra og med januar SÅDAN LIGGER LANDET

9 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED FULDTIDSLEDIGE I PCT. AF ARBEJDSSTYRKEN (FORELØBIGE) EFTER OMRÅDE, ALDER OG TID Kilde: Dk. statistik. By Alder Alder i alt 7,6 8,7 9 8, år 6,6 7,3 7,7 6,6 Slagelse år 12,4 12,3 12,8 11, år 8,6 9,9 9, år 7,4 8,4 8,3 7, år 7 8,8 9,4 8,3 60 år og derover 3,1 4 4,9 5,2 Alder i alt 6,1 6,2 5,6 5, år 6,5 6,8 5,6 5,2 Holbæk år 10,9 12,1 9,9 8, år 6,8 7 5,5 5, år 5,4 5 5,1 4, år 5,6 5,6 5,6 5,1 60 år og derover 2,9 3,6 3,6 4 Alder i alt 6,9 7,5 6,8 7, år 8,6 8,6 10 9,6 FULDTIDSLEDIGE I PCT. AF ARBEJDSSTYRKEN (FORELØBIGE) EFTER OMRÅDE, ALDER OG TID Kilde: Dk. statistik Kalundborg år 13,4 12,5 11,5 11, år 7,5 8,3 6,9 7, år 6,4 6,5 5,9 5, år 5,5 7,1 6,2 6,8 60 år og derover 3,9 4,8 3,4 4, Næstved Alder i alt 7,2 7,5 7, år 7,6 8 8,3 7, år 10,6 11,8 12,3 12, år 8,4 9,1 8 7, år 6,5 6,6 6 6, år 6,5 6,6 6,4 6,1 60 år og derover 4,2 4 4,8 4 Alder i alt 6,1 6,3 6,3 6, år 5,9 6,9 6,4 8, år år år år år 60 år og derefter Ringsted år 9,2 11,4 10,6 10, år 6 6,6 6,9 6, år 5,8 5,6 5, år 6,5 6 5,9 5,7 60 år og derover 2,8 2,8 3,3 3,9 SÅDAN LIGGER LANDET 9

10 ERHVERV OG ARBEJDSMARKED HØJTUDDANNEDE I SLAGELSE KOMMUNE ER ANDELEN AF HØJTUDDANNEDE INDPENDLERE VÆSENTLIG HØJERE END ANDELEN AF UDPENDLERE. Ud af byen på job Slagelse Kommune er generelt karakteriseret ved en høj grad af udpendling i forhold til andre kommuner i området. I Slagelse Kommune er andelen af højtuddannede indpendlere væsentlig højere end andelen af højtuddannede udpendlere. I Region Sjælland under ét er forholdet modsat. Her er andelen af højtuddannede udpendlere væsentlig større end andelen af højtuddannede indpendlere. Det vil sige, at mange højtuddannede fra de omliggende kommuner pendler til Slagelse Kommune og den tendens er forstærket siden Virksomheder og borgere i Slagelse Kommune kører hele 1,3 mia km. om året heraf stammer 76 % af kørsel med personbiler. NETTOPENDLING (INDPENDLING FRATRUKKET UDPENDLING) I SLAGELSE OPGJORT EFTER UDDANNELSESNIVEAU ALDER OG TID Kilde: Estatistik.dk (specialkørsel) Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig Kort eller mellemlang Universitet Uoplyst SÅDAN LIGGER LANDET

11 Vestmotorvejen fører hvert døgn omkring køretøjer gennem Slagelse Kommune. EMNEBETEGNELSE VIRKSOMHEDER OG BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KØRER HELE 1,3 MIA KM. OM ÅRET HERAF STAMMER 76 % AF KØRSEL MED PERSONBILER. SÅDAN LIGGER LANDET 11

12 BEFOLKNING OG FLYTNINGER BEFOLKNING OG FLYTNINGER Urbanisering, job og uddannelse trækker danskerne mod de store byer. Fødselstallet er faldende, og de ældre lever længere. Slagelse har faktisk lidt af det hele, når det kommer til et godt sted at bo. Vi har kilometervis af kyststrækning, masser af skov og kommunen ligger tæt ved motorvej med lige langt til både Odense og København. Vi har fokus på at trække tilflyttere og arbejdspladser til området, for fødselstallet er dalende, og krisen har mindsket både virksomheders og menneskers risikovillighed. BEFOLKNINGSFREMSKRIVNING EFTER OMRÅDE OG TID Kilde: Dk. statistik. By Slagelse Holbæk Kalundborg Næstved Ringsted På grund af afrundinger vil summering af alle aldre i tabellen afvige fra hele kommunens folketal. Færre borgere Befolkningstallet falder i Slagelse Kommune. 1. januar 2014 var vi borgere i kommunen, og det tal har været faldende siden Vi har de samme udfordringer som langt størstedelen af landets kommuner; urbaniseringen trækker folk til storbyerne, primært København, og de seneste års finansielle krise har medført, at folk ikke har haft muligheder og/eller lyst til at flytte. Sidste nyt og helt imod alle odds, har vi dog ved 3. kvartal 2014 set en lille stigning i befolkningstallet, så vi pr. 1/ er hele SÅDAN LIGGER LANDET

13 Her i Vejsgårdparken, Vemmelev er der de seneste år bygget mange nye boliger. Særligt interessen for parcelhuse er stor i Slagelse Kommune og der er både mulighed for at købe en byggegrund, men også købe et hus i et af de mange ældre eller nyere villakvarterer. EMNEBETEGNELSE GENNEMSNITSALDEREN FOR SAMTLIGE FØDENDE KVINDER ER 29,4 ÅR I SLAGELSE. PÅ LANDSPLAN ER KVINDER I GENNEMSNIT 31 ÅR, FØR DE TRÆKKER VUGGEN FREM. SÅDAN LIGGER LANDET 13

14 BEFOLKNING OG FLYTNINGER Byerne lokker, øerne affolkes 40 % af os bor i selve Slagelse by. Samlet set, bor næsten 70 % af os i en af de tre købstæder; Korsør, Skælskør og Slagelse. Slots Bjergby har en lille tilvækst i antal borgere, men bortset fra øerne, viser tallene ikke nogen entydig tendens til hverken vækst eller affolkning af bestemte områder. UDVIKLING I BORGERE Kilde: Dk. statistik Slagelse Kommune Forlev Korsør Svenstrup Havrebjerg Skælskør Slagelse Slots Bjergby Landdistrikter Det er ikke bare i Slagelse Kommune, at antallet af ældre stiger og de fødedygtige unge kommer fra de små årgange. Det er en landsdækkende tendens, at de unge venter med at få børn til de er sidst i 20 erne eller i 30 erne. 14 SÅDAN LIGGER LANDET

15 BEFOLKNING OG FLYTNINGER Undtagelsen er desværre vores to øer i Storebælt; Agersø og Omø. For ti år siden boede der på Agersø 255 mennesker og på Omø 194. Nu bor der desværre kun, fast, hhv. 169 og 157 mennesker, om end der faktisk fra 2013 til 2014 var en tilgang på to personer på Omø. Storebælt er en attraktiv udsigt for mange. Vi kan konstatere, at der er en tilgang af folk der ønsker at bo hele året i sommerhusområderne ved Kongsmark Strand, Stillinge Strand og Frølunde Fed. Pensionister der har ejet deres sommerhus i mere end otte år, har tilladelse til at bo i huset hele året. Det er der 1205 personer der benytter sig af. FOLKETAL 1. JANUAR EFTER ØER OG TID Kilde: Dk. statistik. Omø Agersø SÅDAN LIGGER LANDET 15

16 EMNEBETEGNELSE Folk flytter rundt Langt de fleste flytninger i Slagelse Kommune er interne. Folk flytter rundt i kommunen, nogen gange inden for samme by eller lokalområde. Tilflytterne kommer primært fra nabokommunerne; Sorø, Holbæk, Næstved og Kalundborg. De samme byer modtager de fleste af Slagelse Kommunes fraflyttere. København er dog helt særlig herfra får vi mange tilflyttere, men vi afgiver endnu flere. 16 SÅDAN LIGGER LANDET

17 BEFOLKNING OG FLYTNINGER FLYTNINGER TIL OG FRA SLAGELSE KOMMUNE Kilde: Dk. statistik. Til Slagelse Kommune Fra Slagelse Kommune København Kalundborg Næstved Sorø Holbæk Ringsted Odense Roskilde Guldborgsund Lolland SÅDAN LIGGER LANDET 17

18 BEFOLKNING OG FLYTNINGER FLERE FÆRRE TYVERIER OG INDBRUD END TIDLIGERE I SLAGELSE KOMMUNE DESVÆRRE SER VI VOLDSFORBRYDELSER Boligtyper Halvdelen af boligerne er ejerboliger og ca. 25% almene og 25% andet så som lejer og andelsboliger. Ulovligheder Heldigvis ser det ud til, at der bliver færre tyverier og indbrud i Slagelse Kommune, omend vi stadig ligger højt i antallet af anmeldelser i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Desværre er der en stigning i antallet af voldsforbrydelser, og vi ligger højere i antallet af anmeldelser af voldsforbrydelse, end nabokommunerne. Kilde: Nøgletal fra ØIM Andel ejerboliger 2013 Slagelse Kommune 50,9 Holbæk Kommune 58,5 Kalundborg Kommune 62,1 Ringsted Kommune 55,8 Næstved Kommune 59,7 Gennemsnit 57,2 Anmeldte tyverier/indbrud pr indb Slagelse Kommune 67 66,8 61,6 56,6 Holbæk Kommune 56,1 51,2 49,8 46,9 Kalundborg Kommune 54,5 53,6 48,8 46,1 Ringsted Kommune 68,6 57,1 50,9 46,8 Næstved Kommune 55,3 55,4 47,1 47,5 Gennemsnit 59,7 57, ,3 Andel almennyttige boliger 2013 Slagelse Kommune 24,3 Holbæk Kommune 19,8 Kalundborg Kommune 14,4 Ringsted Kommune 18,9 Næstved Kommune 15,3 Gennemsnit 18,9 Anmeldte voldsforbrydelser pr indb Slagelse Kommune 1,8 1,6 1,8 2,4 Holbæk Kommune 1,8 1,8 1,7 1,7 Kalundborg Kommune 2 1,6 1,5 1,2 Ringsted Kommune 1,9 2 1,8 1,4 Næstved Kommune 1,1 1,1 1 1,5 Gennemsnit 1,7 1,6 1,6 1,7 18 SÅDAN LIGGER LANDET

19 Holsteinsborg Gods en natur- og kulturperle i den sydlige del af Slagelse Komune EMNEBETEGNELSE SÅDAN LIGGER LANDET 19

20 EMNEBETEGNELSE Lisbeth Sørensen bor på Blomstergården, et helt nyt plejecenter der er bygget i De 144 ældre- og rehabiliteringsboliger er udstyret med hjælpemidler, der giver beboerne størst mulig indflydelse i egen hverdag, trods tiltagende behov for hjælp. SLAGELSE KOMMUNE UDFORDRES PÅ, AT UDGIFTERNE GENERELT ER STØRRE END INDTÆGTERNE I DEN KOMMUNALE KASSE OG DET SER IKKE UD TIL AT BLIVE BEDRE DE KOMMENDE ÅR OG DER SKAL SPARES YDERLIGERE, HVIS VI IKKE FÅR HØJERE INDTÆGTER GERNE I FORM AF NYE BORGERE! 20 SÅDAN LIGGER LANDET

21 KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER Udgifterne til overførselsindkomster stiger, mens udgifter til anlæg og service generelt falder. Hele 59 % af kommunens indtægter kommer fra borgernes indkomstskat. Det kan derfor mærkes direkte i kommunekassen, når indbyggertallet i en kommune falder. Sammen med et faldende fødselstal, og små årgange til at holde hjulene i gang er det en kedelig udvikling, når befolkningstallet falder. Samtidig håber vi på gode stabile indkomster for vores borgere, og Slagelse Kommune har sat fokus på fastholdelse af de borgere vi allerede har, kombineret med øget opmærksomhed på tiltrækning af nye. Den primære målgruppe er medarbejdere til det nye sygehus og studerende til uddannelsesinstitutionerne. INDTÆGTER I ALT MIO. KR PROCENT Indkomstskat Grundskyld Øvrige skatter Statstilskud Udligningsordninger Beskæftigelsestilskud Øvrige tilskud SÅDAN LIGGER LANDET 21

22 KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER UDDANNELSESINSTITUTIONERNE. SLAGELSE KOMMUNE ØNSKER AT TILTRÆKKE MEDARBEJDERE TIL DET NYE SYGEHUS OG STUDERENDE TIL Slagelse Kommune - indtægter Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat (59 %) samt indtægterne fra udligningsordning (5 %) og den mellemkommunale statstilskud (25 %). De samlede indtægter beløber sig i 2014 til mio. kr. Sammenligner man Slagelse Kommune med Holbæk, Kalundborg, Ringsted og Næstved kommuner på indtægter fra indkomstskat i perioden , ser det således ud: DRIFTSUDGIFTER FORDELT PÅ SLAGELSE KOMMUNE FAGUDVALG I MIO. KR. fra Budget Økonomiudvalget Plan- og byggeudvalget Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget INDTÆGTER FRA INDKOMSTSKAT PR. INDBYGGER Kilde: Dk. statistik Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget By Slagelse Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Slagelse Kommune udfordres på, at udgifterne generelt er større end indtægterne i den kommunale kasse og det ser ikke ud til at blive bedre de kommende år og der skal spares yderligere, hvis vi ikke får højere indtægter gerne i form af nye borgere! Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget Serviceudgifterne er i 2014 faldet i forhold til budget 2013, hvilket bl.a. skyldes den demografiske udvikling, effektiviseringer og bortfald af opgaver. Faldet ventes at fortsætte, ligesom udgifterne til forsikrede ledige ventes at blive lavere i de kommende år. Til gengæld stiger udgifterne til andre overførselsindkomster. 22 SÅDAN LIGGER LANDET

23 Blomstergården er i tråd med Slagelse Kommunes vision Lev livet KOMMUNENS INDTÆGTER OG UDGIFTER aktivt i samarbejde med og om borgeren, fordi det giver de ældre indflydelse på eget liv i den udstrækning de kan og vil. Og her er det også muligt at røre sig i det fri. ANLÆGSUDGIFTER FORDELT PÅ FAGUDVALG I MIO. KR. fra Budget Økonomiudvalget 1 Plan- og byggeudvalget 37 Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget 22 Kultur- og Fritidsudvalget 81 Teknik- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget Anlægsbudgettet er en del lavere end i , hvilket skyldes, at der i disse år blev opført et væsentligt antal ældre- og handicapboliger. ANLÆG fra Budget Anlæg excl. Ældre- og handicapboliger Ældre- og handicapboliger SÅDAN LIGGER LANDET 23

24 EMNEBETEGNELSE Brinja Kaaber åbnede i sommeren 2014 Cirkus Is og Kaffe ved Stillinge Strand. Her har det over sommeren været muligt at slå sig ned med en god is eller en kop kaffe i alternative møbler, bygget af europaller. På billede ses Michael Rosenblad og Brinja Kaaber med sønnen Cornelius. DET ER SOMMERHUSENE OG STOREBÆLT DER TRÆKKER DE FLESTE TURISTER TIL SLAGELSE. DE FLESTE ER DANSKERE. 24 SÅDAN LIGGER LANDET

25 OPLEVELSER FRITID Fodboldbaner i alle størrelser, svømmehaller og rulleskøjtestadion der er mange muligheder for sport i Slagelse. Og der er masser af fri natur. Det kræver øvelse at blive mester. Slagelse har træningsfaciliteter til de fleste sportsgrene. Måske er det en del af forklaringen på, at Slagelse i 2014 har sat danmarksmester-pokaler på kaminhylden i en række sportsgrene. Blandt andet vandpolo, hockey, badminton og meter løb. Der er mååååål I Slagelse Kommune er der i alt 20 sportshaller, heraf er 13 kommunale og syv privatejede. Herudover er der ti fodboldstadions med i alt 18 stk. 11-mands baner, fem stk. ni-mands baner, 23 stk. syv-mands baner og tre stk. fem-mands baner. Derudover har vi i kommunen et superliga-stadion, syv kunstbaner, to grusbaner, to svømmehaller, et atletikstadion og et rulleskøjtestadion. Byens oaser 12 parker og grønne byrum findes i kommunen. Her kan man koble fra eller udfolde sig aktivt. Nogle af parkerne har motionsområder eller tilbyder andre udfoldelsesmuligheder som petanquebane eller skaterbane. Andre parker kan være mere åbne arealer med grøn bevoksning. Det glider For dem der har et par skøjter, er der gratis glæder og motion på én af de fem søer i Slagelse Kommune når vi kommer under frysepunktet om vinteren. Når isen er mere end 13 centimeter tyk kan man stå på skøjter på Smedegadesøen, Svanesøen, Lovsøen, Tårnborgsøen og Søen ved Guldagergård. Gå i skoven eller hop i vandet Har man lyst til at gå en tur inden for Slagelse Kommunes grænser, er der 698 ha skovareal at gøre det i. Og der er mere skov på vej. Slagelse Kommune har, i samarbejde med Naturstyrelsen, et igangværende skovrejsningsprojekt, nord for Slagelse. Skal det være afmærkede stier, kan man vælge en af de mange rekreative stier, for eksempel Fodsporet, Sjællandsleden, Lagunestien, Musholmleden, Jyderupstien, Hjertestierne og Kløverstierne. Spring i Storebælt Langs Storebælts kyst ligger der 20 kommunale badestrande som perler på en snor. De otte har blåt flag, det vil sige at der er krav til vandkvalitet, sikkerhed og forskellige faciliteter i nærhed af stranden. Det nyder sommerhusgæsterne også godt af, og der er 3991 sommerhuse i Slagelse Kommune. Lejrpladser I Slagelse Kommune er der mulighed for at låne eller leje en række lejrpladser og shelters. Lejrpladserne og shelterne ligger som en del af skove, strande eller på et område for sig selv. Der er ti i alt. SÅDAN LIGGER LANDET 25

26 Skælskør havn OPLEVELSER ATTRAKTIONER Slagelse Kommune dækker et stort område, vi har både havnehygge og storbystemning. I Skælskør er der en hel særlig stemning ved havnen, og byen er flot renoveret og velbevaret. Her er der mange små kunstbutikker, gallerier og værksteder i den nyrenoverede Algade. I Slagelse by er der butikker for enhver smag, og det er muligt både at handle i center eller en af de små hyggelige butikker i gågaderne. Og når man bliver træt af at shoppe, kan man slå sig ned på en af de mange cafeer på Schweitzerpladsen. I Korsør kan man som snart et af de eneste steder på Sjælland opleve en aktiv erhvervshavn. Her losses og læsses mange skibe om året og på kajerne ligger nyhøstet korn om sommeren og bjerge af salt om vinteren. Et knudepunkt mellem vandvejene og kunderne, som får transporteret afgrøder og råvarer fra og til på lastbiler. Korsørs midtby vil snart blive forskønnet inden for de kommende år vil et forskønnelsesprojekt blive sat i gang. Ser man på kulturelle bygninger, huser Slagelse Kommune fire borge og to herregårde. Falder snakken på kulturarv, er der syv bygningsværker, heriblandt Agersø Mølle og Antvorskov Klosterruin. Slagelse Kommune har ligeledes et bredt udvalg af kulturoplevelser, herunder fire arkiver, fem biblioteker, tre biografer, fem musikspillesteder, tre teatre og 11 kulturinstitutioner. 26 SÅDAN LIGGER LANDET

27 OPLEVELSER TURISME Det er sommerhusene og Storebælt der trækker de fleste turister til Slagelse. De fleste er danskere. DETAIL Slagelse Kommune er, som mange andre steder, rigtigt godt forsynet med dagligvarehandel i byer og i købstæder. Og der kommer løbende mere til. For dem der ikke er så heldige at bo i Slagelse Kommune, er der stadig mulighed for at lære området at kende. Vi har overnatningsmuligheder der strækker sig fra campingpladser og vandre hjem til fire-stjernet hotel. Storebælt og bølgen blå lokker mange turister til området. Der er hele ti campingpladser langs kommunens kyst, og også på øerne er der overnatningsmuligheder. Skal ferien nydes fra mere faste rammer er der ti hoteller og kroer, to vandrerhjem, to feriecentre samt en række feriehuse ved Bildsø Strand, Omø, Kobæk, Stillinge Strand, Kongsmark Strand at vælge i mellem. I 2014 foretog Hotel Frederik II en undersøgelse af hvor gæsterne kom fra, og hvor længe de blev. Det viste sig, at gæsterne primært kom fra Danmark (85 %), herefter fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien. Gæster, som rejser individuelt, er fordelt på 1/3 forretningsrejsende og 2/3 feriegæster. Grupperejser er fordelt på forretningsrejsende og feriegæster. I gennemsnit overnattes der to nætter på hotellet. Handlen i Slagelse by går rigtigt fornuftigt og der er løbende nye projekter i gang. I Skælskør og Korsør er der desværre ikke helt så meget gang i udvalgsvarehandlen som der kunne være, hvilket er en tendens der også ses i andre mindre provinsbyer af samme størrelse. Forretningslivet er centreret omkring Slagelse centrum, men også de andre købstæder har gode indkøbsmuligheder. I kommunens mindre byer er der alle steder dagligvarehandel. Slagelse Kommunes detailhandelsliv er sammensat på følgende måde: dagligvarebutikker - 86 beklædningsbutikker - 85 butikker med boligudstyr - 96 øvrige udvalgsvarebutikker - 28 særligt pladskrævende forretninger - 71 spisesteder - 27 banker og ejendomsmæglere - 48 frisører - 4 andet liberalt erhverv SÅDAN LIGGER LANDET 27

28 SUNDHED SUNDHED Den gode nyhed først: Borgerne i Slagelse Kommune drikker ikke så meget, og har gode relationer til venner og familie. Men ellers står det skidt til med folkesundheden. Uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet kombineret med viden om rygning, motion, alkohol og kost, siger meget om befolkningens sund hed. I Slagelse Kommune står det desværre ikke alt for godt til. På langt de fleste parametre ligger Slagelse -borgerne dårligere end både det regionale og landsgennemsnittet. Kort uddannelse usund levevis Generelt for sundhedstilstanden gælder det, at bagvedliggende forhold har stor betydning. Blandt andet ses en dårligere sundhedstilstand og mere risikabel sundhedsadfærd blandt borgere med kort uddannelse, blandt borgere med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, og blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. Desuden er der stor forskel på sundhedstilstanden kommunerne og regionerne imellem, alt afhængig af socialgruppestatus. Borgerne i de kommuner, der befinder sig i socialgruppe tre, som Slagelse gør, har generelt en dårligere sundhedstilstand og adfærd, end de kommuner, der socioøkonomisk er bedrestillede. Region Sjælland er som helhed en socioøkonomisk lavtstående region, hvilket også afspejler sig i den generelle sundhedstilstand i regionen. Mange storrygere De fleste Slagelse-borgere føler, at de har et godt liv og en god sundhedstilstand, men desværre er der flere end andre steder, der føler sig nervøse, stressede og har svært ved at få tingene til at hænge sammen. En stor del af borgerne ryger dagligt, og der er mange storrygere. Antallet af rygere er faldet over de sidste år og befolkningen er også begyndt at dyrke mere motion. Usunde madvaner Borgerne i Slagelse Kommune er dog stadig mere inaktive end landsgennemsnittet, der er flere der har kroniske sygdomme og også kostvanerne er dårligere end på landsplan. Det viser resultater af målinger på, hvor mange sunde madvarer der spises, og folks egen opfattelse af deres måltider. Den tunge ende Kommunen ligger også i den forkerte ende af skalaen med hensyn til vægt. Mere end halvdelen af borgerne i kommunen er overvægtige. Heraf er næsten 1/5 svært overvægtige. Det er væsentlig højere antal end landsgennemsnittet, og er desværre gået den forkerte vej de sidste år. Borgerne i Slagelse Kommune kan sole sig i at have en lavere alkohol forbrug end de fleste, og have bedre og mere kontakt med venner og familie. 28 SÅDAN LIGGER LANDET

29 På Gerlev Idrætshøjskole strømmer det hvert år gennem med kursister. Her er der fokus på idræt og det absolut gode køkken. På billedet ses Jacob Hoffmann, Signe Bøttcher og Frederik Almroth Lerche-Jørgensen. EMNEBETEGNELSE Bruttodriftsudg. til sundhedsydelser pr. indb Slagelse Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Ringsted Kommune Næstved Kommune Gennemsnit Kilde: Nøgletal fra ØIM SKOD CIGARETTERNE OG SPIS SUNDERE. SLAGELSE LIGGER UNDER LANDSGENNEM- SNITTET NÅR DET KOMMER TIL SUNDHED. SÅDAN LIGGER LANDET 29

30 PIGERNE STORMER FREM, DRENGENE HALTER LIDT BAGEFTER 30 SÅDAN LIGGER LANDET

31 UDDANNELSE UDDANNELSE Flere og flere unge tager en uddannelse, men antallet i Slagelse Kommune ligger stadig under landsgennemsnittet. Slagelse Kommune har en del uddannelsestilbud som rækker længere end grundskolen. Det generelle uddannelsesniveau ligger under landsgennemsnittet, men særligt på de videregående uddannelser er antallet af studerende der gennemfører, steget indenfor de seneste år. Farvel job En del produktionsvirksomheder har gennem tider lukket og slukket i Slagelse Kommune, og det har ramt arbejdsstyrken relativt hårdt. Traditionelt har uddannelsesniveauet ikke været højt, og der har historisk været jobs at finde, ved færgesejlads og en lang række fremstillings virksomheder. Områder der har været berørt af lukning de sidste mange år. Heldigvis ser stor opmærksomhed på at hæve uddannelsesniveauet i Slagelse Kommune, ud til at bære frugt. Vigga og Olivia går i 2. klasse på Baggesenskolen i Korsør og nyder de nu har fået engelsk! SÅDAN LIGGER LANDET 31

32 UDDANNELSE ANTAL BORGERE OG HØJESTE UDDANNELSESNIVEAU Kilde: Dk. statistik. By Skole GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER By Skole GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSUDDANNELSER ERHVERVSUDDANNELSER Slagelse KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR Næstved KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER UOPLYST UOPLYST GRUNDSKOLE GRUNDSKOLE ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER Ringsted ERHVERVSUDDANNELSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR Kalundborg ERHVERVSUDDANNELSER KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BACHELOR LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER FORSKERUDDANNELSER UOPLYST UOPLYST SÅDAN LIGGER LANDET

33 UDDANNELSE Ungdoms og erhvervsuddannelser I Slagelse Kommune er der seks uddannelsesinstitutioner som uddanner de unge efter grundskolen. Vi har et af Danmarks største almene gymnasier med over 1000 elever, der både optager fra lokalområdet og i et meget stort opland. Desuden er det i Slagelse muligt at læse HHX, HTX og EUX. Endvidere er der Selandia med alle erhvervsuddannelserne samt produktionsskolerne. Piger på vej Slagelse Kommune ligger under landsgennemsnittet i forhold til at gennemføre såvel ungdomsuddannelser som videregående uddannelser. Men forskellen er en mindsket væsentligt de senere år. Specielt i forhold til de videregående uddannelser. Pigerne klarer sig rigtig godt, mens der er store udfordringer i forhold til drengene. Denne forskel opleves også i det daglige arbejde i vejledningen af de unge. UNDERVISNINGSUDGIFTER (NETTO) PR. ELEV Nøgletal fra ØIM UDG. TIL FOLKESKOLEN (BRUTTO) PR. ELEV Nøgletal fra ØIM Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Ringsted Kommune Slagelse Kommune Ringsted Kommune Slagelse Kommune Næstved Kommune Gennemsnit Næstved Kommune Gennemsnit SÅDAN LIGGER LANDET 33

34 UDDANNELSE Grundskoler I Slagelse Kommune er der 19 folkeskoler, hvoraf nogle skoler i landdistrikterne kun har indskoling, og en enkelt X-Class har kun 10 klasse. Skolerne er meget forskellige i størrelse, og har meget forskellig klassekvotient. Herudover er der syv privatskoler. Daginstitutioner I Slagelse Kommune er der 55 kommunale daginstitutioner og syv private. Af dem har de ni særligt fokus på bevægelse og er certificeret som bevægelsesbørnehaver, og de to har særligt fokus på naturen. Endelig har en enkelt pasning uden for normale åbningstider og om natten, og en er for børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. FOLKESKOLE - SKOLEÅR 2013/14 Kilde: Center for skole, Slagelse Kommune Skole Antal elever Klassekvotient Karaktergennemsnit Antvorskov skole ,4 6,6 Marievangsskolen ,2 6,67 Eggeslevmagle skole ,5 6,34 Baggesenskolen ,1 5,41 Søndermarksskolen ,9 6,19 Nymarksskolen ,4 5,43 Vemmelev skole ,3 5,83 Broskolen ,8 5,37 X-class ,5 Stillinge skole ,51 Tårnborg skole ,4 6,91 Skælskør skole ,9 6,67 Hvilebjergskolen ,4 Dalmose centralskole ,2 5,71 Flakkebjerg skole ,6 Kirkeskovskolen ,1 Hashøjskolen ,6 Boeslunde skole 53 13,3 Omø skole 6 2 Agersø skole* 3 1,5 Færre børn Børnetallet er generelt småt nedadgående i Slagelse Kommune, men det dækker over lokale forskelle. I Nymarksskolens skoledistrikt ser vi en øgning af børn i alle aldre, og mange andre steder er der stabile tal. Antallet af nye børn og tilgangen til børneinstitutioner og skoler hænger naturligvis nøje sammen med beboer-sammensætningen i området, og dermed også boligernes størrelse og omgivelser. Vi ser kvarterer ændre sig i bølger med tiden. Det starter med børnefamilier, bliver til sølvbryllupskvarter, til guldbryllupskvarter for så at starte forfra igen. ANTAL SOLGTE BOLIGER Kilde: Boliga.dk Kommune Slagelse Kalundborg Næstved Ringsted *Agersø skole lukkede i SÅDAN LIGGER LANDET

35 SÅDAN LIGGER LANDET 35

36 I SLAGELSE KOMMUNE BRUGER VI CA. 2 MILLIONER MWH OM ÅRET. Vi bliver nødt til at omstille vores energiforsyning og som led her i er SK Forsyning ved at opføre et nyt fjernvarmeværk i erhvervsområdet ved Stop 39. Værket vil kunne producere varmen på mange typer brændsel, bl.a træpiller og flis. 36 SÅDAN LIGGER LANDET

37 ENERGI ENERGI I Slagelse Kommune står vi for 1 % af landets samlede energiforbrug. Vi producerer selv cirka halvdelen, og det meste går til opvarmning af vores boliger. Som mange andre steder i landet er vi udfordret på energiområdet og skal forholde os til at olie og kul ikke er fremtiden. Derfor skal der også i Slagelse Kommune ses på hvordan vi fremover kan få en energiforsyning der er mere bæredygtig. Det bliver en tid, hvor der på energiområdet skal træffes rigtig mange strategiske valg. Vi har forskellige energianlæg som producerer el, varme eller begge dele. Men langt størstedelen af den energi vi bruger, får vi udefra. Vi producerer reelt kun ca. 50 % af den energi, vi bruger. Den varme der bruges til fjernvarmen, produceres inden for kommunen. Produktion af El tilføres, ligesom den faste brændsel, i form af olie og eksempelvis træpiller, som også bruges til at producere varme. Samlet kræver det MWh varme at opvarme bygningerne i hele Slagelse Kommune. OPVARMING AF BYGNINGER I SLAGELSE KOMMUNE ENERGIBEHOV I SLAGELSE KOMMUNE PROCENT Olie Naturgas Fjernvarme Elvarme og varmepumper Biomasse mv. PROCENT Transport Varme (opvarmning af bygninger og processer) Elforbrug (virksomheder, boliger mv.) SÅDAN LIGGER LANDET 37

38 ENERGI Hashøj Biogas er karakteristisk med sine kuppelformede gaslagre. Anlægget producerer hvert år fjernvarme til ca. 500 husstande i og omkring Dalmose. Vores vindmøller producerer cirka MWh om året. Mange af dem er meget gamle, og det må forventes, at denne produktion bliver mindre med tiden. Møllerne ved Sprogø producerer herudover cirka MWh om året. Vi har 247 opstillede solcelleanlæg. De har en samlet installeret effekt på 10 MW, svarende til en elproduktion på ca MWh. Derudover findes der en række store energicentraler i Slagelse Kommune. Blokvarmecentraler i Skælskør, biomassefyr i Korsør og Affaldsforbrændingsanlægget samt Halmforbrændingsanlæg i Slagelse. Disse anlæg producerer tilsammen omkring MWh varme, og Biogasanlægget i Dalmose producerer ca MWh varme. Derudover producerer anlæggene MWh el. Stigsnæsværket er lukket og producerer ikke længere energi. 38 SÅDAN LIGGER LANDET

39 DET BLIVER EN TID, HVOR DER PÅ ENERGIOMRÅDET SKAL TRÆFFES RIGTIG MANGE STRATEGISKE VALG. SÅDAN LIGGER LANDET 39

40 EMNEBETEGNELSE 40 SÅDAN LIGGER LANDET Nisted Bruun Reklamebureau / nisted-bruun.dk

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

Faxe kommune i fremtiden

Faxe kommune i fremtiden Faxe kommune i fremtiden Erhvervsudvikling og placeringen på det nye Danmarkskort Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF

Alder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Faktuelle afvigelser i skoleprognose Udarbejdet af Sinnet Bødewadt, Flakkebjerg

Faktuelle afvigelser i skoleprognose Udarbejdet af Sinnet Bødewadt, Flakkebjerg Faktuelle afvigelser i skoleprognose Udarbejdet af Sinnet Bødewadt, Flakkebjerg Forskel i hvad prognosen for antal børn i skoledistrikt siger og antal børn. Der er en forskel i antallet af børn som er

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015

Kilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015 Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 10.08.2015 Reference: Bettina Andersen Direkte telefon: 89591838 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/16

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010

Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Sogneprofil for et sogn i Danmark 2010 Indholdsfortegnelse Sogneprofil for et sogn i Danmark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Befolkningssammensætning... 3 Mobilitet og pendling... 5 Børnetallet... 8 Husstande

Læs mere