Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver"

Transkript

1 Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionsordningen Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionsordningen Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende opgaver distributionsordning adgang til undervisningsmidler distributionssamling Afrapportering fra Driftsgruppen omkring implementeringen af landsstandarderne til Foreningen for Undervisningsmidler April 2010 Afrapportering fra Driftsgruppen omkring implementeringen af landsstandarderne til Foreningen for Undervisningsmidler April

2 og fra Udlånssamlingen i hele det geografiske område, centret dækker. Undervisningsmidlerne leveres som del af en fast kørselsordning Formålet er at sikre levering af bestilte undervisningsmidler fra Informationsog fra Udlånssamlingen i hele det geografiske område, centret dækker. Undervisningsmidlerne leveres som del af en fast kørselsordning Resultaterne at a glance CFU erne i Danmark Resultaterne at a glance UC Lillebælt - UC Nord Eval. A Eval. B Eval. C Eval. D - CFU erne i Danmark Eval. A Eval. B Eval. C Eval. D UCC - UC Sjælland UC Syd UCC - - UC Vest UC Lillebælt VIA UC UC Nord - - UC Sjælland UC Syd - UC Vest VIA UC - 1 Der indgår inden for dette evalueringsområde ingen resultater fra UC Sjælland 2 Der indgår inden for dette evalueringsområde ingen resultater fra UC Vest 3

3 CFU ernes tilstand - Distributionsordningen Hermed følger en opsamling af CFU ernes selvevalueringer af landsstandarderne for Distributionsordningen. Med afsæt i centrenes praksisbeskrivelser og besluttede udviklings- og indsatsområder inden for områdets fire beskrevne standarder har vi forsøgt at skabe et overblik og at highlighte nogle af de tydeligste tendenser. - Det samlede materiale ses naturligvis på Processen Ifølge kvalitetsstrategien for landsstandarderne har kvalitetsmedarbejderne på de enkelte CFU er indberettet, i hvor høj grad medarbejdergruppen, eller relevante medarbejderrepræsentanter, mener at leve op til de beskrevne landsstandarder i form af en tretrinsskala: - Det lever vi op til - Det lever vi næsten op til - Det lever vi ikke op til endnu Herefter har medarbejderne drøftet og nuanceret vurderingerne og er nået til enighed på en skala fra 6-0. Slutteligt har kvalitetsmedarbejderne dokumenteret medarbejdergruppens praksis i form af praksisbeskrivelser i punktform og eksempler på dokumentation. Det er de indberettede evalueringer, eksempler og besluttede indsats- og udviklingsområder, der er anvendt i denne opsamling. Forbehold Vi tager i Driftsgruppen følgende forbehold i forhold til opsamlingen: - De enkelte CFU er har udelukkende evalueret de formulerede standarder for Distributionsordningen. Der kan meget vel foregå andre aktiviteter omkring ordningen, der ikke er omfattet af landsstandarderne, og som derfor ikke er blevet evalueret. - CFU ernes indberetninger er ikke konsekvent ensartede i beskrivelsesniveauerne; hvor nogle centres formuleringer er holdt i generelle overskrifter, er andres specifikt eksemplificerende. 4

4 Opsamling af praksisbeskrivelserne punkt A, B og D A: Distributionsordningen består af følgende funktioner: - plukning af materialer - pakning - udformning af kørselsplan (rute) - udkørsel med udlån - hjemkørsel med afleveret materiale - optælling og udpakning af hjemkommet materiale B. Distributionsordningen består indirekte af følgende funktioner: - Kvalitetstjek af indholdet i temakasser - Kvalitetstjek af hjemkommet materiale C. Til orientering: NB: Standard B evalueres under standarden Adgang til undervisningsmidler Brugerne er normalt ikke involverede i denne proces, hvorfor de følgende standarder kun relaterer til den Standard B evalueres under Adgangen til undervisningsmidler del af distributionsordningen, som brugerne har direkte berøring med D. Lånerne kan være tilknyttet: - grundskolerne - voksen- og ungdomsuddannelserne - professionsuddannelser, der indgår i professionshøjskolerne og derfor foreligger der ingen resultater fra standard C Ad A: De beskrevne standarder på dette område er ganske konkrete, hvorfor centrene i mindre grad har valgt at beskrive deres praksis. Listen af funktioner er dækkende, som det udtrykkes på et af centrene, synes at gælde alle. - Dog nævner et par centre problemfelter, som gør det vanskeligt altid at leve fuldt ud op til standarden, fx perioder med spidsbelastninger. CFU ernes vurdering af dette område ser således ud: (6,6,6,5,5,) Ad B: Centrene beskriver, hvordan kvalitetstjek både indebærer kvantitative (i forhold til indholdslister) og kvalitative tjek, fx tjek af slitage, skader, forbrugsstoffer. Opfølgninger beskrives med fx rykkere, kontakt til reparatører og evt. nyanskaffelser. CFU ernes vurdering af dette område ser således ud: (6,6,5,5,) (3) Ad D) Standarden forholder sig i udgangspunktet både til typer af lånere og til låneprocedurerne. Centrene har i deres praksisbeskrivelser vægtet disse to forskellige dele forskelligt. To centre nævner, at UC erne også er på deres kørerute. Derudover forholder beskrivelserne sig til logistik ved distribution af materialer. Der nævnes problemfelter som fx konsekvenser i forbindelse med skolers ikkerettidige afleveringer af materialer og et enkelt sted manglende tid til udpakning. CFU ernes vurdering af dette område ser således ud: (5,5,5,5,5) Konklusion Gennemsnitstalværdierne for disse standarder ligger alle i området Det lever vi op til : - A: 5,6 B: 5,0 D: 5,0. Et center nævner, at lånerne får 99,9 % af det, de beder om, hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende. Hvordan lån fordeles på brugergrupperne i henholdsvis grundskolerne, voksen- og ungdomsuddannelser og professionsuddannelserne giver praksisbeskrivelserne desværre ikke et billede af 5

5 Opsamling af de besluttede udviklings- og indsatsområder Overblik og sammenligninger Skemaerne side 7-9 tydeliggør: Sammenhængen mellem centrenes bedømmelse af egen indsats og de valgte udviklings- og indsatsområder (skema side 7) Overblikket over og beskrivelserne af, hvilke udviklings- og indsatsområder, centrene har valgt at sætte fokus på frem mod den næste evalueringsrunde (skema side 8-9) Følgende er værd at bemærke: Ved sammenligningen af centrenes vurderinger af de enkelte områder og de efterfølgende besluttede udviklings- og indsatsområder (skema side 7): - Den ene standard, der vurderes i Det lever vi næsten op til, følges op af udviklingsarbejde - Alle standarder på nær to følges op af nye initiativer Ved beskrivelsen af centrenes udviklings- og indsatsområder (skema side 8-9): De nævnte problemfelter i praksisbeskrivelserne vedr. distribution af materialer adresseres i de beskrevne udviklings- og indsatsområder: På centrene: - Forbedring af arbejdsgange og samarbejde internt mellem personalegrupper fremhæves, fx udarbejdelse af materialekasser, katalogiseringer, kvalitetskriterier - Tydeliggørelse af kørselsruter fx på hjemmesiderne Hos lånerne: - Klarere aftaler med skolerne om fx modtagelse og håndtering af materialer. Her ses tydeligt en positiv tilgang (fx besøgsdage på lageret, konkurrencer, smileys, humor) til at få flere (alle) materialer tilbage rettidigt, så næste låner ikke skuffes Se hele materialet på 6

6 Opsamling af de besluttede udviklings- og indsatsområder De besluttede udviklings- og indsatsområder 2010 Her følger en samlet oversigt over, hvor CFU erne har besluttet udviklings- og indsatsområder på baggrund af evalueringen af de enkelte inden for Distributionsordningen: Af skemaet fremgår ved stjernemarkeringen også, hvordan centrene har bedømt sig selv inden for områdets fire standarder. - Skemaet giver således overblik over sammenhængen mellem centrenes vurdering af sig selv og deres valgte fokusområder. A B C D UCC Som D Som D UC LILLE- BÆLT UC NORD UC SJÆL LAND UC SYD UC VEST VIA UC = Det lever vi op til = Det lever vi næsten op til = Det lever vi ikke op til endnu 7

7 Opsamling af de besluttede udviklings- og indsatsområder Oversigt over beskrivelserne af UC ernes besluttede udviklings- og indsatsområder inden for Distributionsordningen: Standarder for Distributionsordningen / UC A. Distributionsordningen består af følgende funktioner: - plukning af materialer - pakning - udformning af kørselsplan (rute) - udkørsel med udlån - hjemkørsel med afleveret materiale - optælling og udpakning af hjemkommet materiale B. Distributionsordningen består indirekte af følgende funktioner: - Kvalitetstjek af ind holdet i temakasser - Kvalitetstjek af hjem kommet materiale C. Til orientering: Brugerne er normalt ikke involverede i denne proces, hvorfor de følgende standarder kun relaterer til den del af distributionsordningen, som brugerne har direkte berøring med. D. Lånerne kan være tilknyttet: - grundskolerne - voksen- og ungdomsuddannelserne - professionsuddannelser, der indgår i professionshøjskolerne UCC Se punkt D Se punkt D - Pakkemedarbejdere skal med i udvikling af materialekasser - Niveau for kvalitet i forhold til slitage og mangler (indholdsfortegnelse) - Håndtering af delleverancer (delvis brugeropfyldelse mht. antal materialer) - Udvikling af Dantek eller manuel håndtering ift. flere materialesæt (sæt a, b, c mm.) - Skriftlige aftaler med skolerne vedr. placering af materialet på skolen - Dokumentation på skolen for, at chaufførerne har været på skolen og afleveret materiale - Mulighed for erstatninger og bøder ved dårlig håndtering af materialerne - Anvisning til brugerne om, hvordan de skal pakke materialer - Zoneinddeling af kørslen (Glostrup) UC Lillebælt Klarhed over kørselsdage - Opdragelse af brugere. Slutbrugere er lærere og ikke længere bibliotekarer - Muligvis konkurrence ved tilbagelevering rettidigt - Besøgsdage på lageret 8

8 UC Nord Bedre kontakt til skoler vedr. returnering af materialer. - Bedre tjek af teknisk udstyr og musikinstrumenter - Definere arbejdsgange UC Sjælland UC Syd - Konsekvens ift. for sent afleveret materiale. Arbejdet med at finde en løsning er i gang - Ændring af ruternes sammensætning, så udkørsel af materialer bliver mere fleksibelt - er i gang - Evaluering af katalogiseringsmetoder. Hver ting kan fx være mærket med et nummer. Det letter optællingen - Større opmærksomhed på kassering af for gammelt og slidt materiale, her gerne konsulenter og IKK mere på banen UC Vest VIA UC - Samarbejde om løsning af kvalitetstjek - Dialog - Indkøb Inspirationsdag for skolebibliotekarer Lave infoplakat/skrivelse om forhold vedrørende pakning og aflevering af materiale - brug af humor, evt. smilies - Kørselsruter skal på nettet - Forventningsafstemning med brugerne - Opfølgning på regler om aflevering og afhentning - Kommunikation til skoler (mailgrupper) evt. rettet mod den enkelte lærer 9

9

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DEN INDTÆGTSDÆKKEDE VIRKSOMHED - at nyttiggøre CFU s mangeartede kompetencer og ekspertise inden for det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver,

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

KIS. Kvalitet I Skolerne. En guide til arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling på skoleområdet i Odense Kommune

KIS. Kvalitet I Skolerne. En guide til arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling på skoleområdet i Odense Kommune KIS Kvalitet I Skolerne En guide til arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling på skoleområdet i Odense Kommune 1 1. INDLEDNING...3 1.1 BAGGRUND...3 2. KVALITETSSYSTEMET KIS...4 2.1 FORMÅLET...4 2.2

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelser, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i Danmark to x fem fokusgruppeundersøgelser med henholdsvis lærere og

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf. Aalborg Katedralskole

Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf. Aalborg Katedralskole Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf Aalborg Katedralskole Den naturvidenskabelige faggruppe og kvalitetsarbejde på hf Aalborg Katedralskole 2007 Den naturvidenskabelige faggruppe

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Hvordan vil du ha det?

Hvordan vil du ha det? Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeundersøgelse, forår 2013 Hvordan vil du ha det? CFU ernes fokusgruppeinterviews, forår 2013 I foråret 2013 gennemførte CFU, Centre for Undervisningsmidler i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE

KUNDETILFREDSHEDSANALYSE FødevareErhverv KUNDETILFREDSHEDSANALYSE November 2010 Indhold 1. Baggrund... 5 2. Hovedkonklusioner... 6 3. Anbefalinger... 10 4. Metode... 16 4.1. Hovedparten af respondenterne er landmænd... 16 4.2.

Læs mere

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen DREJEBOG [2013] Indholdsfortegnelse FORBEREDELSE... 4 UDSENDELSE OG INDSAMLING... 5 ANALYSE OG PRIORITERING... 7 HANDLEPLAN OG OPFØLGNING... 12 BILAG... 13 Indledning Har du brug

Læs mere

Censoradministrationsp rocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Censoradministrationsp rocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Studieadministration Bedste Praksis for Studieadministration. Bedste Praksis Katalog for censoradministrationsprocessen, Version 1.0 sp rocessen: Idéer

Læs mere

Opfølgning på undersøgelse af sagsbehandlingen i børnesager, hvori der foreligger underretninger samt Socialforvaltningens iværksatte tiltag.

Opfølgning på undersøgelse af sagsbehandlingen i børnesager, hvori der foreligger underretninger samt Socialforvaltningens iværksatte tiltag. Opfølgning på undersøgelse af sagsbehandlingen i børnesager, hvori der foreligger underretninger samt Socialforvaltningens iværksatte tiltag. Afrapportering Udarbejdet efteråret 2007 af Rikke Ø. Asmussen

Læs mere

KORTLÆGNING INTERNATIONALISERING PÅ GRUND- SKOLER, GYMNASIALE UDDANNELSER OG ERHVERVSUDDANNELSER. Undervisningsministeriet. Rapport. August 2014.

KORTLÆGNING INTERNATIONALISERING PÅ GRUND- SKOLER, GYMNASIALE UDDANNELSER OG ERHVERVSUDDANNELSER. Undervisningsministeriet. Rapport. August 2014. Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato August 2014 INTERNATIONALISERING PÅ GRUND- SKOLER, GYMNASIALE UDDANNELSER OG ERHVERVSUDDANNELSER KORTLÆGNING INTERNATIONALISERING PÅ GRUNDSKOLER,

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE EVALUERING AF PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ KRISECENTRE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Samlet vurdering af ordningen om tilbud om psykologhjælp 2 1.2 Andel børn og unge på krisecenter, der modtager psykologhjælp 3 1.3 Kommunernes implementering

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Styringsmodeller

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Styringsmodeller Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Styringsmodeller Gladsaxe Kommune Portræt af Gladsaxe Kommune Indhold Væsentlige rammevilkår, hovedhensyn og grundlæggende styringsmæssige valg...2 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT RÅD OG INSTITUTIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT RÅD OG INSTITUTIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT RÅD OG INSTITUTIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Forflytning af svært overvægtige brugere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere