Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december år gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s Fumleby s. 10 Vold s Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s Krydsord s. 22

2 2 Nr. 8 December 2006 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Johnny C. Fischer Tlf Næstformand Bente Mikkelsen Tlf P. kontrollører/ billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Alex Baun Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Steen Christensen Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd Ralf Petersen Tlf Torben Lund Tlf Nord: Pay Randlev Tlf Sikkerhedsrepræsentanter Syd: Josef Stemborg Tlf P. kontrollører/billetkontrollører Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Tlf Syd: Ib Rudbjerg Tlf Redaktion: Niels Larsen Tlf Niels K. Kirk Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Torben Lund Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio februar 2007 Oplag: Deadline: søndag den 4. februar 2007 kl

3 Nr. 8 December Farvel og ellers tak Lederen Det er blevet tid til at sige farvel til Århus kommune og byens politikere men der er ikke meget at takke for. 1. januar overgår vi til en ny arbejdsgiver, men det skræmmer os ikke. Vi ved ikke, om vores nye arbejdsgiver vil overholde vores aftaler, personalepolitikken og arbejdsmiljøloven men der er trods alt en chance det er mere end vi er vant til. Vi ved ikke, om vores nye arbejdsgiver vil interessere sig for os men den nye Region kan næppe udvise mere tavshed og ligegyldighed end det som byrådet i Århus har præsteret igennem det sidste år. Vi ved ikke, om regionen helst vil af med os men vi mistede over 100 kolleger i 2006 det kan regionen næppe overgå. Vi fik aldrig indblik i den reelle dagsorden. Den skiftede øjensynligt også som vinden blæste. Vi ved ikke om ledelsen nåede sine mål men vi ved, at ledelsen til det sidste havde byrådets opbakning. Kun SF og Enhedslisten sagde fra og de var også de eneste der stemte imod udlicitering af Århus Sporveje. Men set med vores øjne har ledelsens dagsorden været skrupelløs. Ganske vist har det ikke kostet menneskeliv endnu men planen har kostet mange ulykkelige mennesker familier på grænsen til opløsning alt sammen for at tilfredsstille en rådmand, som hellere ville bruge penge til opsparing til en letbane end han ville betale det det koster, at drive et busselskab. Men jagten på besparelser har ikke kun kostet menneskeskæbner. Adskillige brud på aftaler har kostet dyrt og burde give røde tal på bundlinien med mindre kommunen honorerer Sporvejene for de sparede pensionsudgifter, som det lykkedes at få overført til staten inden 1. januar 2007? Man får i hvert fald det indtryk, at penge trods alt ikke er et problem blot de anvendes til alt andet end stabilitet. Det er eksempelvis ikke nogen hemmelighed, at overarbejde koster langt mere end normaltimer. Alligevel er driften baseret på alskens dyre løsninger som om at det kom bag på ledelsen, at der skal en chauffør til hver bus? Og logistik er tilsyneladende blevet en by i Rusland for aldrig har vi kørt så meget tomkørsel og det giver som bekendt ikke indtægter for slet ikke at tale om miljøbelastningen. De røde tal burde i det mindste give røde ører men ledelsen er øjensynligt stolt af sin indsats, og ledelsen mener tilsyneladende også, at der er råd til at honorere ledelsesrepræsentanterne for den fine indsats. Der er endnu ingen tegn på, at der på tilsvarende vis er en anerkendelse på vej til de chauffører, som blev udsat for ledelsens dagsorden, skønt mange chauffører har betalt med deres helbred og som tak for indsatsen fik en fyreseddel. Men nu nærmer julen sig også for chauffører i det ganske land. Bestyrelsen ønsker alle chauffører en rigtig god jul og et godt nytår. Vi er klar til at tage fat på de udfordringer, som 2007 må bringe ledelse og politikere til trods. Tak for jeres engagement og kampgejst gem også lidt til fremtiden. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Johnny C. Fischer Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Forsiden: Et af FOA s oplæg i forhandlingerne med Århus Sporveje Busselskabet. Billeder: Bente Mikkelsen Torben Lund Niels Larsen Ukendte fotografer Med venlig hilsen Bente Mikkelsen

4 4 Nr. 8 December 2006

5 Nr. 8 December Medlemsmøde i FOA for buschaufførerne den 11. december 2006 Efter mødet et par spørgsmål til afdelingsformand Kirsten Norman Andersen: Hvordan ser det ud fremover, og hvornår er de næste forhandlinger? Der er ikke aftalt nye forhandlinger, sådan som det ser ud lige nu. Der er aftalt mellem de centrale parter, at såfremt forhandlingerne skal genoptages, så skal der et realistisk alternativ på bordet i forhold til det, som vi er blevet mødt med nu. Indtil videre er vi blevet mødt med det, som chaufførerne sagde nej til den 25. september 2006, og det har vi så brugt 2 dage på at forsøge at udvikle, uden at vi stort set har kunnet rykke et komma. Der kommer et medlemsmøde i januar måned 2007, når Arbejdstilsynets svar, på Sporvejenes fremsendte handlingsplaner, kendes. Hvad skal der ske på det medlemsmøde? Først og fremmest skal vi blive ved med at være i dialog med chaufførerne om de forhold, som I arbejder under lige nu, og vi skal stadigvæk lede efter løsninger. Og så håber vi selvfølgelig på, at Arbejdstilsynet holder fast i, at de vejledninger, som de har fremsendt til Sporvejene én gang, også er dem, som Sporvejene kommer til at overholde. Nu har Sporvejene fremsendt en handlingsplan som de realistisk set ikke kan gennemføre, for det havde forudsat, at vi havde lavet en aftale med dem, som dispenserer for 48-timers reglen. Den aftale har vi ikke lavet og derfor kan deres handlingsplan heller ikke fungere. Så i første omgang tror jeg, at Sporvejene kommer til at lave en ny handlingsplan. I mellemtiden skal chaufførerne gøre op med sig selv, om de er bedst tjent med ikke at have en aftale eller at have en dårlig aftale. Kan der ikke indgås en aftale, før Arbejdstilsynet har svaret på Sporvejenes handlingsplan? Jo, lige så snart at Sporvejene er reelt interesseret i at lave en aftale, så er vi også klar til at forhandle igen. Men det der er sagt den her gang er, at vi kommer ikke til det samme forhandlingsoplæg fra Sporvejenes side for 4. gang. Forhåbentligt kan vi i februarnummeret af SporvejsNyt bringe godt nyt fra møderne til januar? Ja, men først og fremmest mener jeg, at buschaufførerne har meget stor indflydelse på, hvordan deres fremtid skal se ud. Det er utroligt sejt, at chaufførerne har holdt sammen så lang tid, som de rent faktisk har. Det er også sammenholdet og samarbejdet chaufførerne imellem, der kan flytte bjerge fremadrettet. >>

6 6 Nr. 8 December 2006 << Udtalelse fra medlemsmøde mandag den 11. december 2006

7 Nr. 8 December Ideen til at ændre køre- og hviletidsreglerne, således at de også var gældende for rutekørsel under 50 km. startede i eftersommeren, efter at vi havde oplevet endeløse forhandlinger omkring de kommende arbejdsforhold, og samtidig med at der i Folketinget var begyndt, at rumle med tanker om et bedre arbejdsmiljø indenfor netop vores område. Rumlen der faktisk startede med Anders Foghs nytårstale for to år siden. Her sagde han at det er regeringens mål at forbedre arbejdsforholdende for bl.a. chaufførerne. Gennem en lang række af telefonsamtaler mellem Villy Isaksen og mig, endte det med, at der kunne opstilles en liste af punkter som der skulle gøres noget ved. Listen omhandlede forhold der skulle forbedre trafiksikkerhed og arbejdsmiljøet, desuden skulle det mindske nedslidningen af buschaufførerne og dermed give en besparelse på sundhedsvæsnet. En del af punkterne, er taget fra den arbejdsmiljørapport som der kom fra Arbejdstilsynet i år. På arbejdsmiljøområdet kom listen af regler/ideer til at se således ud: Skiftende vagter skal i størst mulig omfang planlægges således at det sker med uret fra morgen til eftermiddag, eftermiddag til aften og aften til nat. At der fra aften- og nat vagt er så lang fri periode, at søvnmangel kan indhentes minimum 48 timer. At der arbejdes så få nætter ad gangen som muligt. Skiftene roterer hurtigt, f.eks. to morgen, to eftermiddag. Færrest mulige weekendvagter. Vagtplaner skal være så regelmæssige som muligt, med kendte og regelmæs- >>

8 8 Nr. 8 December 2006 << sige mødetidspunkter, således at det er muligt for ansatte at planlægge en hensigtsmæssig søvnrytme, og det er muligt for ansatte at planlægge deres familie- og fritidsliv. Vagtplaner skal være kendte i så god tid som muligt, og være for mindst 6 uger ad gangen. Arbejdstiden må kun samlet en gang om ugen overstige mere end 9 timer dog maksimalt 9¾ time med indlagte pauser. Arbejdstiden må ikke overstige mere end 4 timer uden en pause på mindst 30 minutter. Arbejdstiden regnes fra dagens første mødetid til sidste fyraftenstidspunkt. Kørsel i byområder på tidspunkter hvor der er meget trafik mellem og ganges arbejdstiden med 1.2, således at en normal time kun udgør 48 minutter. Dette har dog ikke indflydelse på pausereglen. Køres f.eks. fra kl til skal der efterfølgende være en pause på mindst 30 minutter. Overarbejde må kun forekomme indenfor den maksimale arbejdstid per dag. Ændringer af planlagte arbejdstider skal varsels i god tid, dog senest 21 dage. Manglende varslingsdage kan gennemføres, men kun som ren overarbejde (100% timebetaling). Andre former for forebyggelse af belastninger er nedsættelse af den ugentlige arbejdstid og skal forhandles mellem arbejdsgiver og lønmodtager/ lønmodtagerrepræsentant. Endelig havde vi også oplevet at der var kollegaer der kørte en masse overarbejde, overarbejde der bl.a. blev om talt i dagspressen. Hvor det var ganske umuligt at få Tabel 1 Start Slut Total tid onsdag 26. juli :25 torsdag 27. juli :39 fredag 28. juli :19 lørdag 29. juli :52 søndag 30. juli :46 mandag 31. juli :53 tirsdag 1. august :39 onsdag 2. august :15 torsdag 3. august :33 ellers ansvarlige til at se hvor risikabelt og uforsvarligt med de mange timer bag rattet er. For en enkelt chauffør så bare nogle tilfældige dage således ud (se Tabel 1). Da det er således at de arbejdsforhold som vi arbejder under, hører under flere love og en overenskomst samt lokalaftaler. Derfor var det nødvendigt at se på alle disse regler. Dette endte med at der også blev udarbejdet et udkast til nye regler for det der hedder rutekørsel under 50 km. Dette skyldes at der netop her er en undtagelse, undtagelse som både findes i EU direktiverne og den danske lov. Her er satset der på ar det kan parterne forhandle sig til. Men det er jo netop dette vi så, at parterne ikke kunne og hvis der var aftalte, så kunne den overskrides, med en lille bod til vognmanden. Hvorimod når det handlede om overtrædelser af køre- og hviletider, gav det kæmpe bøder. På den baggrund fremkom følge forslag: (se Tabel 2). Med disse tanker formuleret var vejen klar til en kontakt til politikerne på Christiansborg. Der blev sendt et brev til samtlige arbejdsmiljøordfører i Folketinget. Brevet indeholdt foruden argumenter og eksempler også et forslag om et møde med den enkelte. Et forslag som blev modtaget positivt fra en række af partierne. Så bilen tanket, tog Villy og jeg til Christiansborg, her har der været møder med Bent Bøgsted, Kim Christiansen begge Dansk Folkeparti, Poul Hedeboe (SF) Thomas Adelskov (S) og Elisabeth Geday (R). Da disse drøftelser var overstået, så kunne Villy og jeg stå udenfor Christiansborg og sige, vi kan tælle til 90 mandater nu. Godt arbejde. Taktikken var også lagt sammen med Thomas Adelskov (S), Bent Bøgsted og Kim Christiansen (DF). Første trin var et samråd med justitsminister Lene Espersen den 30. november. Her var resultatet noget uventet, hun ville ikke tage skridt til at fremsætte et lovforslag på køre- og hviletid. Hun erkendte dog at det hørte under hendes ministerium. Men mente samtid at det handlede om arbejdsmiljø, hvor det hørte under arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen. Hvorfor det var Poul Henrik Hedeboe, SF Thomas Adelskov, S Elisabeth Geday, R Kim Christiansen, DF Bent Bøgsted, DF

9 Nr. 8 December Tabel 2 Køre- og hviletider Meget kort: Meget langt: Køretid Max 3½ time uden pause Køretid er enhver periode, hvor køretøjet bevæger sig. Stop på under 15 minutter er en del af køretiden. Al køretid følger chaufføren Pause Køretid pr. dag Køretid pr. 2 uger Minimum 30 min. 8 timer (2 gange om ugen 9¼ time) Efter en køretid på 4 time skal føreren holde en pause på mindst 30 minutter. En afbrydelse af køretiden på 30 minutter medfører, at en ny køreperiode på 3½ time begynder, uanset der ikke er kørt sammenlagt 3½ time. Alt pausetid indgår i den ugentlige arbejdstid. Den samlede køretid mellem 2 daglige hviletider må være højst 8 time. 2 gange om ugen kan den daglige køretid sættes op til 9¼ time. 90 timer Den samlede køretid må ikke overstige 90 timer inden for 2 sammenhængende kalenderuger. 2*37 timer + mulighed for 16 overarbejdstimer. Arbejdstid Gennemsnit på 37 timers arbejdsuge over en 6 ugers periode Den planlagt ugentlige arbejdstid på 37 timer kan variere med 8½ time. Hviletid Mindst 1 time Hviletid er ethvert uafbrudt tidsrum på mindst en time, hvor føreren frit kan råde over sin tid. Daglig hviletid kan kun holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og holder stille. Ugentlig hviletid Færgereglen Skifteholds - arbejde Force majeure 45 timer Senest efter 6 daglige køreperioder skal føreren holde et hvil på 45 sammenhængende timer. Den ugentlige hvileperiode kan dog udsættes til efter den 6. dag, forudsat at den samlede køretid i de 6 dage ikke overskrides. Ombord- eller frakørsel kan ske i hviletiden Skifteholdsarbejde skal tilrettelægges i med uret. (morgen til dag, dag til aften, aften til nat og nat til morgen) Pludseligt opståede ændringer, noget der ikke er planlagt forud Den daglige hviletid kan ved enmandsbetjening afbrydes én gang af højst 1 times varighed i forbindelse med ombord- eller frakørsel fra færge eller tog. Afbrydelsen skal være så kort som mulig og må ved ombordkørsel tidligst begynde 1 time før denne, eller skal ved frakørsel senest afsluttes en time efter denne. Eventuel toldbehandling medregnes til ombord- eller frakørsel. Når den daglige hviletid afbrydes på denne måde, skal den forlænges med 2 timer. De enkelte køretidsperioder kan planlægges i rulleskift, dette skal ske med uret. Her menes morgen til dag, dag til aften, aften til nat og nat til morgen. Op til den ugentlige hviletidsperiode, kan der planlægges køretid mod uret i forhold til foregående køretidsperiode, for at opnå en bedre kvalitet i hviletidsperiode. Hviletidsperioden skal være på minimum 45 timer fra kalenderdøgnet start (kl ) Hvis det er foreneligt med færdselssikkerheden, kan føreren rent undtagelsesvis fravige EØF-forordningens (3820) bestemmelser for at nå frem til en egnet holdeplads for at sikre personers, køretøjets eller lastens sikkerhed. Fravigelsen og årsagen hertil skal herefter noteres på diagram arket. >>

10 10 Nr. 8 December 2006 << uventet skyldes at netop Lene Espersen, klart har givet udtryk for at hun under ingen omstændigheder ville slække på kravene i køre- hviletiden for lastbil chaufførerne, vi mente så at det ville være oplagt at hun ville være med til en stramning for rutekørsel under 50 km. Hvordan ser vi på fremtiden nu efter, at sagen er strandet ved at Lene Espersen ikke vil noget. Der er sendt brev til Thomas Adelskov (S) og Kim Christiansen (DF), hvor der opfordres til at der fremsættes et lov forslag til ændring af køre- og hviletidsreglerne i første omgang og vente med arbejdsmiljøloven. Den er lettere at tilpasse efterfølgende. Dette er modtaget meget positivt. De har dog også opfordret os til at få 3F og FOA til at sende deres holdninger på området, sammen med eksempler på, at de nuværende regler ikke anvendes forsvarligt. Dette skal sendes til Folketingets Retsudvalg og til Arbejdsmiljøudvalget. Hvorefter sagen blive behandlet i begge udvalg. Dette arbejde er allerede gået i gang og er ikke afsluttet i skrivende stund. Men da der er et flertal uden om regeringen ser det rimeligt godt ud dette dog skrevet vel vidende, at DF før har fået gele i knæene, når der skulle stemme i mod regeringen. Som afslutning, skal Villy og jeg takke FOA for økonomisk støtte til de rejser som vi har haft til Christiansborg, men også takke for den bistand vi har fået i form af rådgivning, taktiske ideer og andet. Uden denne støtte havde været ganske vanskeligt at nå dertil hvor vi er nu. Nemlig efter vores bedste skøn, tæt på at Folketinget vedtager nogle regler der betyder langt bedre arbejdsforhold i hele vores branche, som dermed også får ens konkurrence vilkår og ikke således at konkurrencen alene består i at presse vores løn og arbejdsforhold. Vedrørende sikkerhedsmæssige fejl på busserne I tilfælde af sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved vognene, er det op til den enkelte buschauffør selv at afgøre, om det er forsvarligt at fortsætte kørslen eller afvente udskiftning af vognen. Hvis chaufførens afgørelse efterfølgende skønnes at være uhensigtsmæssig tager en PL og en sikkerhedseller tillidsrepræsentant en samtale med den pågældende chauffør for drøftelse af forholdet. Nedenstående bringes uddrag fra referatet fra»koordineringsmødet i Sikkerhedsgruppen for Trafikafdelingen torsdag den 26. maj 2005«.»Punkt 3. Procedure ved fejl / defekte vogne. Det indskærpes, at det alene er chaufføren, der afgør, om fortsat kørsel er forsvarlig. Dette indebærer, at al kørsel med sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren og passagererne ikke finder sted. For at der kan være tale om udskiftning af en vogn med en sikkerhedsmæssig begrundelse, skal der være tale om væsentlige fejl. F.eks. knuste ruder og spejle, defekte døre, defekte bremser eller defekte viskere. Derudover skal både radio og video være virksomme, da man altid skal kunne komme i kontakt med vagtcentralen i tilfælde af vold og lignende. I andre tilfælde af fejl ved vognen skrives der fejlrapport. Når en chauffør har vurderet en fejl til at udgøre væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for den videre kørsel og ønsker vognen udskiftet, kan udskiftning af vognen ikke tilsidesættes af andet personale.

11 Nr. 8 December Hvor pokker sidder HORNET i denne øse? Der har gennem den sidste tid været mange, rigtig mange, der har skrevet fejlrapporter på de nye 12,85 M busser. Det er mekanikerne ved at være temmelig trætte af NS HORNKONTAKTER. mod er de aktiveringskontakter ns interne radioanlæg. er måske en god grund til at pase sidder og hygger sig over jeres og svovlen over en medtrafikant, or at bussens horn er blevet unen tavshedspligt fra Århus Spore. hornkontakten. kker på den, skal I bare se, så siger ænt dyt, dyt. De bedste julehorn hilsner Torben Lund 2774 Lys skal forebygge stenkast mod busser Fra JP Århus, Store spotlamper 15 meter til vejrs skal være med til at forebygge stenkast mod sporvejenes busser. I løbet af de kommende uger sættes to lamper op på Hasle Ringvej, så gangbroen ved Nykersvej bliver badet i projektørlys, og potentielle stenkastere ikke fristes til livsfarlige armbevægelser fra broen. Frygtet gangbro I øjeblikket sendes linje 12 af sikkerhedsmæssige grunde ud på en omvej i aftentimerne for at undgå at køre under den frygtede gangbro, der forbinder et boligkvarter med en kolonihaveforening. Også andre steder i byen har man i Afdelingen for Trafik og Veje fokus på at gøre gangbroerne mere belyste. Således er der netop blevet fældet træer ved gangbroen på Edwin Rahrsvej, så chaufførerne lettere kan se, hvad der foregår. Glatførekursus skyld i busaflysninger Fra Århus Stiftstidende, Onsdagens masseaflysninger af Århus Sporvejes busser kunne være undgået. Den officielle forklaring lød på sygdom blandt chaufførerne. Sporvejene var da også ramt af influenza, men samtidig havde man valgt at sende 12 chauffører på glatførekursus. Resultatet blev, at århusianerne dagen igennem måtte spejde forgæves efter bussen på 12 buslinjer. Det er noget rod og knap så smart planlægning. Jeg må beklage, det er uhensigtsmæssigt, at vi har så mange folk på kursus, når vi har sygdom. Det burde jeg selvfølgelig have set og aflyst det kursus. Men det er min dumhed, siger personalechef i Århus Sporveje, Bjarne Larsen, til Østjyllands Radio. Chaufførernes talsmand, Villy Fink Isaksen, kalder Århus Sporvejes udmeldinger onsdag for usmagelige og uacceptable fordi chaufførerne blev hængt ud som skyld i aflysningerne. Talsmanden mener i øvrigt, at medierne blev brugt til bevidst at fremme ledelsens chikane mod chaufførerne i en konflikt, der længe har raset mellem Århus Sporveje og buschaufførerne. Det afviser Bjarne Larsen.

12 12 Nr. 8 December 2006 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør eller en kontrollør kalder op på radioen får han/hun kontakt til Vagtcentralen hos Brandvæsenet. Det er Vagtcentralens medarbejdere, der noterer de indberettede episoder og hændelser i døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer Vagtcentralen om. Undlades det at orientere Vagtcentralen om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Vagtcentralen har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Vagtcentralen om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den officielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås. Hvis busradioen ikke virker, kan Vagtcentralen kontaktes på tlf

13 Tema: Vold Nr. 8 December November 2006 Fra døgnrapporten Ons tolerance Stenkast. En snebold blev kastet ind igennem fordøren. Chauffør OK. Tur 08xx. 0-tolerance Stenkast. Chf. melder at der er blevet kastet noget efter bussen ude ved Gjellerup skolen dog uden at ramme. Gademedarbejder orienteret og han køre derud. Tur 17xx. Tor tolerance Chikane. 3 unge 2.g chikanerer chf. i 20 min. Står af ved Næshøjskolen. Chf. beder om at PL henter video. PL orienteret. Tur 52xx. 0-tolerance Chikane. Ved udstigning tager 2-3 unge 2.g den udv. afbryder. Chf. vil bare have episoden noteret, så hermed gjort. Tur 05xx. Fre tolerance Chikane. 3 unge danske drenge sparkede ud efter bussen da den kørte fra Skovhøjen. Der skete ingen skade på bussen. PL informeret. Tur 15xx. 0-tolerance Chikane. 3 pass. vil ikke lade andre passagerer komme ud af vognen ved Holme Byvej. Efter opkaldstonen, springer de ud af vognen. Tur 18xx. Tir tolerance Chikane. Bliver chikaneret af taxa ved endestationen Langenæs og stoppestedet efter. Tur 02xx. Tors tolerance Stenkast. Stenkast ved Bøgeskov Høvej. Tur 09xx. Søn tolerance Chikane. Chf. Beder om politiet da han har problemer med 3 somalier der ikke vil vise billet. Politiet og Maher rekv. Tur 14xx. 0-tolerance Chikane. Pass. spyttede efter chf. da han gik ud af bussen. PLer orienteret. Tur 12xx. Man tolerance Stenkast. Der kastes med sten ved gangbroen i Bispehaven. Politiet er underrettet om dette. Tur 14xx. Ons tolerance Stenkast. Ved Frederiksbjerg Torv kastes der flasker efter bussen. Tur 11xx. Fre tolerance Vold. Chaufføren bliver spyttet på ved Edwin Rahrsvej. PL tilkaldt. Tur 12xx. 0-tolerance Stenkast. To 2.g er kaster en halv fyldt dåse øl på forrude i Park Allé. Chaufføren blev forskrækket men ellers OK. Tur 03xx. 0-tolerance Stenkast. Stenkast på Skanderborgvej, rude revnet og chf. ok Tur 09xx. Man tolerance Stenkast. Stenkast fra broen ved Rymarken, chauffør OK. Besked til politiet og PL. Tur 15xx. Ons tolerance Chikane. Slagsmål i bussen. Chf. og en pass. får smidt slagsbrødrene ud af bussen, herunder rammer de forruden, der får en skramme. Chf. havde det efterfølgende fint og ønsker derfor ikke at der skal gøres mere ud af det. PLer orienteret. Tur 09xx. 0-tolerance Vold. Chf. overfaldt af pass. Chf. fastholdt pass. til politiet ankom. PLer rekv. Chf. kørt på skadestuen. Tur 25xx. Lør tolerance Chikane. Personer hældt cola over chauffør. sæde, rat m.m. Chf, fået våde bukser, kører hjem og skifter bus og bukser. Tur 17xx. Tir tolerance Stenkast. Nogle unge drenge kastede sten på bussen ved Emmasvej, der skete ikke noget med Chf og bussen. PLer informeret. Tur 16xx.

14 14 Nr. 8 December 2006 Tema: Vold Ons tolerance Stenkast. Sten på bus fra broen ved Kvickly i Viby, chf. ville have anden rute resten af aftenen. Maher tager ud forbi samt politiet tjekker området. PL underrettet og tager en snak med chf. Tur 52xx. PL: Jeg tager ud og taler med chf. Han fortæller, at da han passerer under broen ved stoppestedet Rosenhøj, Ringvej Syd, kastes der en sten på bussens tag. Der lyder et ordentlig brag. Han er meget rystet, men efter en god snak, føler han sig parat til at fortsætte tjenesten. Ønsker ikke anden hjælp. 0-tolerance Chikane. Chf. blevet truet, så PL tager ud til en snak. Tur 14xx. PL: Jeg tager ud og taler med chf. Han fortæller, at han ved endestationen (Skjh. Linie 14) har bedt en ung mand, år, om at træde tilbage bag den gule stribe under kørslen. Chf. oplever herefter, at manden truer han på livet. Chf. er meget rystet, og havde brug for at tale med undertegnede. Ønsker ikke anden hjælp. Kører herefter tjenesten færdig. Jeg har video fra bussen. Red: I næste nummer af SporvejsNyt, der udkommer i februar 2007, bringer vi årsopgørelsen over 0-tolerance episoder i 2006 baseret på døgnrapporten. Buschauffører i Århus kører 13 timer om dagen Fra BT, Kik godt på din buschauffør. Der er poser under øjnene. Måske har han kørt timer i løbet af dagen, til fare for sig selv, passagerer og medtrafikanter. Der er nemlig ingen lov om hvile. Men det vil et Folketingsflertal uden om regeringen nu have ændret, skriver Århus Stiftstidende onsdag. Det er i dag mere sikkert for døde grise at blive fragtet rundt end buspassagerer, siger retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, til Århus Stiftstidende. Forholdene er uacceptable og farlige. Derfor vrider vi armen rundt på justitsministeren, der ikke vil lovgive om de her chauffører,«siger han. Ruter på under 50 kilometer er undtaget de køre-hviletidsbestemmelser, der gælder for lastbiler og langturschauffører. I et samråd i retsudvalget har justitsminister Lene Espersen (K) afvist at gøre noget ved problemet, der er generelt for rutebiler og bybusser i hele landet. Ud over Dansk Folkeparti, er SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet også indstillet på at gå uden om justitsministeren for at tvinge en lov igennem. Vi skal have udhvilede chauffører bag rattet, så passagerer og medtrafikanter er i sikre hænder, siger retspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Frode Sørensen til Århus Stiftstidende. Ingen kan være uenige i, at færdselssikkerheden skal være i orden og at bybuschaufførerne skal have forhold, der ligner langturschaufførernes. Det er arbejdspolitisk ordfører for de radikale, Elisabeth Geday med på: Jeg støtter regler om køre-hviletid for bybuschauffører, hvis det ikke strider mod EUbestemmelser. Chaufførerne er den gruppe, der har den største nedslidning af alle brancher. Vilkårene er uanstændige, siger hun. De timer bag rattet i Århus er et resultat af manglende buschauffører, hvorfor nogle kører dobbeltvagt, så aflysninger undgås. Sikkerhedsrepræsentant for chaufførerne ved Århus Sporveje Busselskabet, Chris Gade Oxholm Sørensen, er glad for initiativet og parat til at køre med fartskrivere i bybusserne: Ledelsen har opsagt vore lokalaftaler og kan nu lægge vagtplaner, hvor chaufføren ikke får tid til at strække ben. Det er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt og dårligt. Mange sidder og får tunge øjenlåg med bussen fuld af passagerer, siger han. Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra justitsminister Lene Espersen. Minister advarer mod lovgivning om hviletid Fra Berlingske Tidende, Folketinget bør ikke ændre bybuschaufførers pauser og hviletid. Det skal klares ved overenskomsterne, mener justitsminister Lene Espersen (K). Bybuschaufførernes fagforening bør kæmpe for bedre pauser og hviletid ved overenskomsterne. Det skal Folketinget holde sig fra. Dels strider det mod EU-regler om arbejdstid, dels anfægtes den danske model, hvor vilkår aftales af arbejdsgivere og fagforeninger. Det sagde justitsminister Lene Espersen (K) torsdag i et åbent samråd om sagen i Folketingets retsudvalg. Hun advarede et politisk flertal med Dansk Folkeparti mod at ændre bybuschaufførernes køre- og hviletidsregler. Chauffører, der kører under 50 kilometer, har siden 1969 været undtaget fra reglerne. Derfor har de ikke samme pauser som langturschauffører. De skal heller ikke anvende køreskiver, påpegede Lene Espersen. Bybuschauffører skal have hviletid Fra DR Østjylland, Måske har den buschauffør du kører med hos Århus Sporveje været på gaden timer til fare for sig selv, passagerer og medtrafikanter. Der er nemlig ingen lov om hviletid for bybuschauffører. Men det vil et Folketingsflertal uden om regeringen nu have ændret, skriver Århus Stiftstidende. Uacceptabelt og farligt Det er uacceptabelt og farligt. Derfor vrider vi armen rundt på justitsministeren, der ikke vil lovgive om de her chauffører, siger retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen. Også SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet er indstillet på at gå uden om justitsministeren for at tvinge en lov igennem. Når chaufførerne hos Århus Sporveje sidder timer bag rattet, er det fordi der mangler buschauffører.

15 Billigere bilforsikring i Tjenestemændenes Forsikring! Vi nedsætter præmien på over bilforsikringer Fra 1. januar 2007 nedsætter vi præmien for over bilforsikringer i Club. Er der både ansvar og kaskodækning, er det med næsten 1.000,- kr. om året. Hvem får en Billigere bilforsikring? Alle kunder der i dag har en Club forsikring med en bil der har en egenvægt på højest kg og en nyværdi på max kr ,-, får nedsat præmien. Hvorfor en Billigere bilforsikring? Fordi det har vist sig, at der er færre og billigere skader på de mindre biler. Det skal naturligvis komme vores kunder til gode, og det opfylder netop også vores mål om, at tilbyde kunderne de bedste og billigste forsikringer. Kr ,- Det er års præmien i 2007 for vores nye Club mini med ansvar og kasko dækning til elitebilister. Selvrisiko ved kaskoskade er kr ,-. Det kræver at du har 2 andre forsikringer (Indbo, villa, ulykke) hos os og din bil har en egenvægt på højest kg og ikke har en nyværdi over kr ,-. Vil du vide mere? Så skal du blot sende kupon en som du finder nederst på siden ind til os. Portoen er betalt! Du er også altid velkommen til at ringe til vort hovedkontor på telefon mandag til torsdag mellem kl. 8:00 og 17:30 samt fredag mellem kl. 8:00 og 16:00, så henviser vi til din lokale forsikringstillidsmand. Du har også mulighed for at hente masser af information om vores Club forsikring, om Tjenestemændenes Forsikring generelt, samt nyheder og meget andet på vores hjemmeside. Klik ind på hjemmesiden når det passer dig! klip Billigere bilforsikring? Ja, jeg ønsker at høre mere om Billigere bilforsikring og øvrige forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring - via den lokale forsikringstillidsmand. Jeg er medlem af Sporvejsfunktionærernes Brancheafd. Jeg er i dag forsikret i: Jeg er i dag forsikret i Tjenestemændenes Forsikring og ønsker en gennemgang af mine forsikringer. Jeg har cpr.nr. eller policenummer: Navn: Tjenestemændenes Forsikring Ballerup Adresse: Postnr.: By: Tlf. privat: Evt. mobil telefon:

16

17 Nr. 8 December Nyhedsbrev nr. 21/2006 Århus afdelingen ( ) (Uddrag) Nye forhandlinger ved Århus Sporveje resultatløse To ture til København to dages arbejde men stadig ingen konkret aftale. Det var ellers en aftalt forudsætning for de nye forhandlinger, at der denne gang skulle noget konkret og noget nyt på bordet. Alligevel stiller ledelsen igen op med det forhandlingsudspil, som chaufførerne allerede har stemt nej til. Om det er manglende vilje eller manglende evne skal vi lade være usagt, men på trods af adskillige løsningsforslag fra FOA s forhandlere, har ledelsen ikke været indstillet på at give indrømmelser. Derfor er forhandlingerne nu igen endt resultatløse, da vi ikke kan stille op med et forslag, som chaufførerne allerede en gang har stemt nej til. Ledelsens forslag løser ikke de massive problemer for chauffører i skiftende vagter. Tvært imod forudsætter forslaget, at vi anerkender belastningerne, men uden at chaufførerne får tilsvarende kompensation. Vi kan kun få det indtryk, at ledelsen møder op med et mere eller mindre bundet mandat, i forhold til de planer der er fremsendt til arbejdstilsynet, og i forhold til den aftale der er indgået med 3F. Det paradoksale er imidlertid, at ledelsen, uden en aftale med FOA, under alle omstændigheder skal lave handlingsplanen om, da planen er ulovlig set i forhold til chaufførernes overenskomst. Køre- og hviletidsbestemmelser Fornyet debat i folketinget Det er forfriskende, at en række partier nu tager ansvar for et årelangt problem uden skelen til (erhvervs)økonomiske interesser. Mens der gælder nogle yderst fornuftige, sikkerhedsbestemmelser for hviletid for erhvervschauffører på langture, gælder de samme bestemmelser ikke for chauffører i byerne. Forskellen på reglerne skal ses i sammenhæng med en bestemmelse om afstande, hvor chauffører på ture over 50 km. er omfattet af de lovbestemte køre- og hviletider, mens chauffører på ture under 50 km. ikke er omfattet af disse heller ikke selv om chaufførerne i byerne blot vender bussen og kører den samme strækning tilbage igen og igen indtil arbejdsdagen er gået. To chauffører fra Århus Sporveje har igennem de seneste måneder haft møder med forskellige politikere i folketinget, hvor de har forklaret, hvordan bybuschauffører i værste fald kan køre i op til 13 timer stort set uden pauser. Seneste nyt i sagen er nu, at der er politisk flertal for at tvinge Justitsminister Lene Espersen til at lovgive om hviletid for bybuschauffører. Det er så vidt vides første gang, at sagen er nået så langt. Til gengæld er forslaget fint i tråd med de mange kampagner om trafiksikkerhed, arbejdsmiljø, nedslidning og sygefravær som der gennem tiderne også er brugt en del penge på. Endeligt ligger der et konkret forslag, som reelt kan gøre en forskel.

18 18 Nr. 8 December 2006 Bustrafik efter regler for godstransport vil skade mere end det gavner Fra Pensionisterne Som det nok er pensionisterne bekendt, så har vi jubilæum d. 28/ Og det vil vi godt fejre med weekendophold på en kro nede sydpå. Vi gør her opmærksom på at sidste tilmelding er den sidste hyggedag i december 7/12 og det skal ske til Bent Meller eller på tlf Det var meningen, at vi skulle på et hotel i Kruså, men værten svigtede os, så nu bliver det i stedet Ballumhus kro, som også er et dejligt sted. Ud over denne dato med jubilæum så er mødedagene, som allerede annonceret i de foregående blade. De nye er den 4/ samt 18/ / / Herefter følger flere senere Pbv. Hilsen Hans Dalsgaard Skriv løsningen på om stå en de kupon. Aflever ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : Søndag den 4. februar 2007, kl Mærk ku ver ten Hjernevri der en, så del ta ger du i lod træk nin gen om 2 gan ge 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra november-nummeret. Løsningen var: ledelsesansvarsignoranter Vinderne blev: 0161 K. Nielsen 0841 Jørgen Jacobsen Gevinsterne 2 flasker god rød vin til hver kan afhentes i brancheafdelingen. Vigtigt ved arbejdsskader I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskade-anmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne Forslaget om at indføre EU s køre/hviletids bestemmelser for kortere busruter er uklogt og beror på en række misforståelser. Det mener Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT), som organiserer arbejdsgiverne på busområdet. I dag er EU s køre/hviletidsregler undtaget for busruter til og med 50 km og gælder således ikke for en stor del af den nuværende bustrafik. En række fagforbund og politiske ordførere har imidlertid slået til lyd for, at reglerne skal indføres for alle busruter ved lovgivning. Forslaget om at indføre EU s køre/ hviletidsregler for busruter op til 50 km beror enten på manglende viden eller bevidst fordrejning af forholdene i forbindelse med buskørsel i dagens Danmark. Desværre tyder det på, at nogle politikere følger i slipstrømmen på dette punkt uden at undersøge forholdene tilstrækkeligt, siger formand John Vestergaard, AKT. I dag er der allerede et omfattende regelsæt om pauser, ophold og maksimal arbejdstid i overenskomsterne. I hovedstadsområdet er der obligatorisk pause ved alle vagter, og i provinsen er der obligatoriske pauser ved alle vagter over fem timer. Herudover følger af planlægningen, at vognmændene i langt de fleste tilfælde lægger mange pauser ind, netop for at vagten passer ind i amternes køreplaner. Der må maksimalt arbejdes 8 timer og 50 minutter inkl. betalte pauser, opstart og andet arbejde, siger John Vestergaard. Sagen er, at de arbejdstids- og pauseregler chaufførerne selv har været med til at aftale, netop tager højde for rimelige arbejdsmiljøforhold ved denne form for drift. EU s køre/hviletidsregler passer rent ud sagt elendigt til kollektiv busdrift, fordi pausereglerne heri handler om bestemte pauser på bestemte tidspunkter og udelukker muligheden for at kunne overholde køreplanen. Man kan altså ikke sammenligne lange uafbrudte ture for lastbiler, der kører med gods, med korte busruter, der kører efter en køreplan med mange indlagte pauser og ophold. Og det er jo netop derfor, at buskørsel er undtaget fra bestemmelserne i dag, siger John Vestergaard. Kilde: HTSA

19 Nr. 8 December Fyraften? Af Abbas Veshoshadi, buschauffør 2131 Det er lørdag. Jeg har morgen vagt, starter kl og slutter Jeg tror fast på, at det er sluttid. Det er en af de dage hvor alt skal gå præcis til, da jeg skal nå det hele efter kl For jeg har nemlig aftale efter fyraften, hele fire familier er afhængige af min fyraften. Jeg skal afløses kl i Park Allé og med samme bus hjem, hurtigt klar til at køre med de andre familier til Ålborg, de har ventet hele dagen på mig. Men ak, nej, Da jeg ankommer til afløsningstid, er der ingen afløser, så begynder panikken. Det skal bare ikke ske i dag. Men jo, det sker faktisk, de første 5 til 10 minutter går frem og tilbage med samtaler over radioen. De forventer, at bussen skal til Solbjerg og så til garagen, men her begynder problemerne, jeg er allerede meget forsinket og hvis jeg skal til Solbjerg, vil jeg blive ca.1.time mere forsinket, inden jeg kan komme hjem til det privatliv, som jeg også har. Jeg skilter bussen ikke i rute, da der jo ikke er flere passagerer i bussen, de vil ikke sidde og vente på hvad der sker, så jeg kører mod Hasselager. På vej mod Hasselager ringer min mobil, og det er PL eren, jeg får selvfølgelig skæld ud for min handling, håbløst prøver jeg igen at forklare, kort og godt, hvorfor jeg ikke kan køre til Solbjerg, (jeg får jo nok også en bøde af politiet, nu hvor jeg har talt i mobil mens jeg har kørt). Dagen og aftenen er ødelagt for mig og 17 andre personer, som jeg har aftale med i det privatliv, som jeg forsøger at have som buschauffør. Derfor skriver jeg nu dette, det kan ikke være rigtigt, at når man passer sit job fra start til slut tid, så også kommer i klemme med alt og alle i bussen, og på sin arbejdsplads. Bliver skældt ud af passagerer, sin chef og til sidst får sig en unødvendig sag på nakken og komme til en af de FY-FY samtaler. Alt dette på grund af fejl og mangler hos andre, jeg har jo gjort mit fuldt ud, og at der ikke er afløser til min bus er ikke mit problem, hvorfor skal jeg blive straffet for det? 9 ud af 10 gange har jeg sagt OK til at køre ruten færdig først, som jeg og alle andre chauffører har gjort mange gange, men hvis det sker, at man virkeligt ikke kan en dag på grund af aftaler i privatlivet, så skal man ikke få sådan en behandling. Desuden skal denne bus udgå, og om det sker midt i ruten eller sidst, gør ikke et indtryk på vore passagerer, både chauffør og Sporveje får skæld ud alligevel. En anden løsning kan være, at fra planskiftet indfører man realtid og en flekstid på sluttider i byen. En slags forlængelse af sluttiden, f.eks. hvis jeg nu har en sluttid kl i byen men skal være til rådighed til kl , så er der ingen problemer for nogen. For jeg ved, at min fyraftenstid er faktisk kl og vil have planlagt mit privatliv derefter. Jeg er sikker på, at mange andre kan være enige med mig, og vil komme med flere gode forslag. Jeg håber, at det her ikke sker for en anden kollega, for det er så uretfærdigt og træls. Arbejdstilsynets rapport om forholdene ved Arriva i Silkeborg Af red. Niels Larsen Busselskabet Arriva er en af de private busentrepenører, som ledelsen ved Århus Sporveje Busselskabet og Århus byråd mener, med rådmand Peter Thyssen (Det radikale Venstre) og Socialdemokratiet i spidsen, driver kollektiv bustrafik på en måde, som også bør indføres i Århus. Arbejdstilsynet har lavet en rapport om chaufførernes arbejdsforhold ved Arriva i Silkeborg. En rapport som er stærkt kritisk og som i konklusionen bl.a. siger: Arbejdstilsynet vurderer på baggrund af en helhedsvurdering, at arbejdet som buschauffør i Arriva Silkeborg ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne rapport ville det være yderst interessant og relevant at kende for de århusianske buschauffører. Redaktionen af SporvejsNyt har forsøgt at skaffe rapporten for at kunne informere om indholdet. Trods henvendelser til 3F i Silkeborg, FOA Århus, tillidsfolk og Arbejdstilsynet er det desværre ikke lykkedes at få fat i rapporten. Arbejdstilsynet oplyser, at de ikke må udlevere rapporten. Skulle der blandt chaufførerne og øvrige læsere være nogen, der kan, og vil, skaffe rapporten, så hører vi gerne nærmere. og du synes, du bør gør noget for at, løse mine problemer. Går du galt af mig, hvor mærkeligt det end kan lyde. Måske er det derfor, at en bøn er godt for nogle mennesker. Fordi Gud er tavs og ikke giver råd eller prøver at ordne tingene han lytter og tror på, du selv kan klare det. Så lyt til mig hør hvad jeg siger, hvis du ønsker at tale til mig, så vent nogle minutter til det, bliver din tur, og jeg lover dig, at jeg skal hør på dig. Ovenstående tekst har jeg fundet i et blad, som jeg dog ikke husker navnet på. Men teksten holder jeg meget af. Efterlever den ikke selv altid.

20 20 Nr. 8 December 2006 Så er vi gået på pension Så skete det igen endnu en forening må lukke ned. Det er med sorg i hjertet, at vi må komme med denne meddelelse, at Køreteknisk Klub er gået på pension efter 17 år. Denne beslutning har luret lidt på os igennem det sidste ½ - ¾ års tid, der kom ikke så mange medlemmer og med de vagtplaner, som er kommet for dagens lys, ja så hænger det ikke sammen længere, og derfor besluttede bestyrelsen at den ikke ville forsætte, og da der ikke var andre, som var interesseret i at forsætte arbejdet, så vi ikke nogen anden udvej. End at lukke klubben. En lille trøst, det er ikke kun her hos ÅS, at det giver problemer. Vores venner i HT, Arriva i Næstved og Odense og mange andre steder har også fået problemer. For undertegnede som formand igennem de 17 år gør det meget ondt, at vi har måttet tage denne beslutning. Lidt historie Vores lille klub har altid været meget respekteret i de forskellige kredse, hvor vi er kommet. Vi har siddet i Forretningsudvalget i Sikker Kørsel i Danmark hvor vi bl.a. repræsenterede alle de danske chauffører som deltog i Sikker Kørsel i Danmark (forvogn, forvogn+hænger, trækker-trailer og selvfølgelig bus). For 15 år siden stiftedes Køreteknisk Klub Danmark af de Bus Køretekniske Klubber rundt om i landet, og da der skulle vælges en formand, så var det Køreteknisk klub ved Århus Sporveje der fik dette formandsskab og denne post har vi haft indtil dato. I skrivende stund er der en afvikling i gang med også at sende Køreteknisk Klub Danmark på pension. Vi ved fra de møder, der har været rundt om i landet, at busselskaberne havde stor gavn af det arbejde, der blev lagt i de forskellige klubber, men med det arbejdspres der kommer for dagen nu og i fremtiden, så tror jeg, at busselskaberne kommer til at mærke det, med en del flere skader. Til sidst skal der fra den afgående bestyrelse lyde en tak til alle vores medlemmer og en tak til alle der har støtte os igennem de 17 år der er gået. Vi gjorde vores bedste, men desværre var det ikke nok. Tak for nu, pas godt på jer selv. Med venlig hilsen 0524 John E. Nielsen Eks. formand, KTK-ÅS Sporvejsfunktionærernes frimærkeklub Århus Stiftet den Mødekalender for 2007 Den 15. jan. 07 sæsonstart. Den 29. jan. 07 alm. møde. Den 12. feb. 07 alm. møde. Den 26. feb. 07 alm. møde. Den 12. mar. 07 alm. møde. Den 26. mar. 07 alm. møde. Den 16. april. 07 sæsonafslutning m/ formidlingssalg Ret til ændringer forbeholdes. Vi arrangerer også frimærke ture til udstillinger, byttedage, og frimærkemesser rundt om i landet. Du er meget velkommen til at komme og se hvordan vi har det i vores lille klub. Vi bytter, vi køber og sælger, vi drikker kaffe, vi taler om verdenssituationen eller hvad der nu bringes på banen, vi har lotteri på alle klubmøder, vi har et mødepræmie lotteri som trækkes ved hver sæsonafslutning. Vi holder vores møder i SIF-LOKALET, som du finder under vaskebanerne på Station Nord. Har du evt. spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller . Formand: Niels L. Carlsen tlf Sekretær: John E Nielsen tlf Med venlig hilsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Pkv. John E Nielsen

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Feriebilleder fra Cuba og Thailand

Feriebilleder fra Cuba og Thailand Brancheafdelingens fagblad nr. 4 august 2007 55. år gang Feriebilleder fra Cuba og Thailand INDHOLD Leder s. 3 Tænk jer om s. 4 Det virker lidt gumpetungt... s. 5 Trafikfunktionærernes Fagforening... s.

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD

De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 1 april 2010 58. år gang De kan IKKE bare give os, chauffører, skylden... læs side 4 INDHOLD Leder s. 3 De kan IKKE bare give os skylden... s. 4 En kynisk ledelse s. 5 Syg

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trusler om vold s. 4 Burchaufførerer s. 5 Ny tillidsmand: Finn Simonsen s. 6 Fra FOAs A-kasse s. 7 Døgnrapporten s. 8-10 Fumleby

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Styr på køre-hvile-tiden

Styr på køre-hvile-tiden Styr på køre-hvile-tiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Styr på køre- og hviletiden

Styr på køre- og hviletiden Styr på køre- og hviletiden En introduktion til reglerne ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Lyren 1. DK-6330 Padborg Tlf. +45 7467 1233 Fax +45 7467 4317 itd@itd.dk. www.itd.dk Symboler

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 april 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trafikale forhold... s. 4 Trafiksikring af Klostertorv s. 5 Chaufførhjørnet s. 7 Fra www.dr.dk s. 10 Fumleby s. 11 Vold s. 12 Procedurer... s. 15 Noget om stress... s. 20 FOA i Kbh...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne... s. 7 Betragtninger... s. 12 Regnskab... s. 14 Kina... s. 17 Soduko s.

INDHOLD Leder s. 3 Vold... s. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne... s. 7 Betragtninger... s. 12 Regnskab... s. 14 Kina... s. 17 Soduko s. Brancheafdelingens fagblad nr. 5 december 2008 56. år gang Vi har nu fået et SR- og TR-kontor ved chaufførlokalet i Park Allé. Vi håber i det nye år at få faste kontortider, men indtil videre orienterer

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Beretning til generalforsamlingen oktober 2007 Til jer der kan huske sidste års generalforsamling var der en del debat om

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere