Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december år gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s Fumleby s. 10 Vold s Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s Krydsord s. 22

2 2 Nr. 8 December 2006 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf , Fax: Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl Brancheafdelingens hjemmeside: Tillidsmænd/bestyrelsesmedlemmer/SU.medlemmer Formand Johnny C. Fischer Tlf Næstformand Bente Mikkelsen Tlf P. kontrollører/ billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands-/ bestyrelses-/ SU.suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Alex Baun Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Steen Christensen Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd Ralf Petersen Tlf Torben Lund Tlf Nord: Pay Randlev Tlf Sikkerhedsrepræsentanter Syd: Josef Stemborg Tlf P. kontrollører/billetkontrollører Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf Nord: Jean Philip Ricard Tlf Syd: Ib Rudbjerg Tlf Redaktion: Niels Larsen Tlf Niels K. Kirk Tlf Nord: Bendt Bendtsen Tlf Syd: Chris Gade Oxholm Sørensen Tlf Michael Madsen Tlf Torben Lund Tlf Automatskifter: Hans Henrik Pedersen Tlf Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio februar 2007 Oplag: Deadline: søndag den 4. februar 2007 kl

3 Nr. 8 December Farvel og ellers tak Lederen Det er blevet tid til at sige farvel til Århus kommune og byens politikere men der er ikke meget at takke for. 1. januar overgår vi til en ny arbejdsgiver, men det skræmmer os ikke. Vi ved ikke, om vores nye arbejdsgiver vil overholde vores aftaler, personalepolitikken og arbejdsmiljøloven men der er trods alt en chance det er mere end vi er vant til. Vi ved ikke, om vores nye arbejdsgiver vil interessere sig for os men den nye Region kan næppe udvise mere tavshed og ligegyldighed end det som byrådet i Århus har præsteret igennem det sidste år. Vi ved ikke, om regionen helst vil af med os men vi mistede over 100 kolleger i 2006 det kan regionen næppe overgå. Vi fik aldrig indblik i den reelle dagsorden. Den skiftede øjensynligt også som vinden blæste. Vi ved ikke om ledelsen nåede sine mål men vi ved, at ledelsen til det sidste havde byrådets opbakning. Kun SF og Enhedslisten sagde fra og de var også de eneste der stemte imod udlicitering af Århus Sporveje. Men set med vores øjne har ledelsens dagsorden været skrupelløs. Ganske vist har det ikke kostet menneskeliv endnu men planen har kostet mange ulykkelige mennesker familier på grænsen til opløsning alt sammen for at tilfredsstille en rådmand, som hellere ville bruge penge til opsparing til en letbane end han ville betale det det koster, at drive et busselskab. Men jagten på besparelser har ikke kun kostet menneskeskæbner. Adskillige brud på aftaler har kostet dyrt og burde give røde tal på bundlinien med mindre kommunen honorerer Sporvejene for de sparede pensionsudgifter, som det lykkedes at få overført til staten inden 1. januar 2007? Man får i hvert fald det indtryk, at penge trods alt ikke er et problem blot de anvendes til alt andet end stabilitet. Det er eksempelvis ikke nogen hemmelighed, at overarbejde koster langt mere end normaltimer. Alligevel er driften baseret på alskens dyre løsninger som om at det kom bag på ledelsen, at der skal en chauffør til hver bus? Og logistik er tilsyneladende blevet en by i Rusland for aldrig har vi kørt så meget tomkørsel og det giver som bekendt ikke indtægter for slet ikke at tale om miljøbelastningen. De røde tal burde i det mindste give røde ører men ledelsen er øjensynligt stolt af sin indsats, og ledelsen mener tilsyneladende også, at der er råd til at honorere ledelsesrepræsentanterne for den fine indsats. Der er endnu ingen tegn på, at der på tilsvarende vis er en anerkendelse på vej til de chauffører, som blev udsat for ledelsens dagsorden, skønt mange chauffører har betalt med deres helbred og som tak for indsatsen fik en fyreseddel. Men nu nærmer julen sig også for chauffører i det ganske land. Bestyrelsen ønsker alle chauffører en rigtig god jul og et godt nytår. Vi er klar til at tage fat på de udfordringer, som 2007 må bringe ledelse og politikere til trods. Tak for jeres engagement og kampgejst gem også lidt til fremtiden. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Johnny C. Fischer Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skre vet ind læg get. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis ud tryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Forsiden: Et af FOA s oplæg i forhandlingerne med Århus Sporveje Busselskabet. Billeder: Bente Mikkelsen Torben Lund Niels Larsen Ukendte fotografer Med venlig hilsen Bente Mikkelsen

4 4 Nr. 8 December 2006

5 Nr. 8 December Medlemsmøde i FOA for buschaufførerne den 11. december 2006 Efter mødet et par spørgsmål til afdelingsformand Kirsten Norman Andersen: Hvordan ser det ud fremover, og hvornår er de næste forhandlinger? Der er ikke aftalt nye forhandlinger, sådan som det ser ud lige nu. Der er aftalt mellem de centrale parter, at såfremt forhandlingerne skal genoptages, så skal der et realistisk alternativ på bordet i forhold til det, som vi er blevet mødt med nu. Indtil videre er vi blevet mødt med det, som chaufførerne sagde nej til den 25. september 2006, og det har vi så brugt 2 dage på at forsøge at udvikle, uden at vi stort set har kunnet rykke et komma. Der kommer et medlemsmøde i januar måned 2007, når Arbejdstilsynets svar, på Sporvejenes fremsendte handlingsplaner, kendes. Hvad skal der ske på det medlemsmøde? Først og fremmest skal vi blive ved med at være i dialog med chaufførerne om de forhold, som I arbejder under lige nu, og vi skal stadigvæk lede efter løsninger. Og så håber vi selvfølgelig på, at Arbejdstilsynet holder fast i, at de vejledninger, som de har fremsendt til Sporvejene én gang, også er dem, som Sporvejene kommer til at overholde. Nu har Sporvejene fremsendt en handlingsplan som de realistisk set ikke kan gennemføre, for det havde forudsat, at vi havde lavet en aftale med dem, som dispenserer for 48-timers reglen. Den aftale har vi ikke lavet og derfor kan deres handlingsplan heller ikke fungere. Så i første omgang tror jeg, at Sporvejene kommer til at lave en ny handlingsplan. I mellemtiden skal chaufførerne gøre op med sig selv, om de er bedst tjent med ikke at have en aftale eller at have en dårlig aftale. Kan der ikke indgås en aftale, før Arbejdstilsynet har svaret på Sporvejenes handlingsplan? Jo, lige så snart at Sporvejene er reelt interesseret i at lave en aftale, så er vi også klar til at forhandle igen. Men det der er sagt den her gang er, at vi kommer ikke til det samme forhandlingsoplæg fra Sporvejenes side for 4. gang. Forhåbentligt kan vi i februarnummeret af SporvejsNyt bringe godt nyt fra møderne til januar? Ja, men først og fremmest mener jeg, at buschaufførerne har meget stor indflydelse på, hvordan deres fremtid skal se ud. Det er utroligt sejt, at chaufførerne har holdt sammen så lang tid, som de rent faktisk har. Det er også sammenholdet og samarbejdet chaufførerne imellem, der kan flytte bjerge fremadrettet. >>

6 6 Nr. 8 December 2006 << Udtalelse fra medlemsmøde mandag den 11. december 2006

7 Nr. 8 December Ideen til at ændre køre- og hviletidsreglerne, således at de også var gældende for rutekørsel under 50 km. startede i eftersommeren, efter at vi havde oplevet endeløse forhandlinger omkring de kommende arbejdsforhold, og samtidig med at der i Folketinget var begyndt, at rumle med tanker om et bedre arbejdsmiljø indenfor netop vores område. Rumlen der faktisk startede med Anders Foghs nytårstale for to år siden. Her sagde han at det er regeringens mål at forbedre arbejdsforholdende for bl.a. chaufførerne. Gennem en lang række af telefonsamtaler mellem Villy Isaksen og mig, endte det med, at der kunne opstilles en liste af punkter som der skulle gøres noget ved. Listen omhandlede forhold der skulle forbedre trafiksikkerhed og arbejdsmiljøet, desuden skulle det mindske nedslidningen af buschaufførerne og dermed give en besparelse på sundhedsvæsnet. En del af punkterne, er taget fra den arbejdsmiljørapport som der kom fra Arbejdstilsynet i år. På arbejdsmiljøområdet kom listen af regler/ideer til at se således ud: Skiftende vagter skal i størst mulig omfang planlægges således at det sker med uret fra morgen til eftermiddag, eftermiddag til aften og aften til nat. At der fra aften- og nat vagt er så lang fri periode, at søvnmangel kan indhentes minimum 48 timer. At der arbejdes så få nætter ad gangen som muligt. Skiftene roterer hurtigt, f.eks. to morgen, to eftermiddag. Færrest mulige weekendvagter. Vagtplaner skal være så regelmæssige som muligt, med kendte og regelmæs- >>

8 8 Nr. 8 December 2006 << sige mødetidspunkter, således at det er muligt for ansatte at planlægge en hensigtsmæssig søvnrytme, og det er muligt for ansatte at planlægge deres familie- og fritidsliv. Vagtplaner skal være kendte i så god tid som muligt, og være for mindst 6 uger ad gangen. Arbejdstiden må kun samlet en gang om ugen overstige mere end 9 timer dog maksimalt 9¾ time med indlagte pauser. Arbejdstiden må ikke overstige mere end 4 timer uden en pause på mindst 30 minutter. Arbejdstiden regnes fra dagens første mødetid til sidste fyraftenstidspunkt. Kørsel i byområder på tidspunkter hvor der er meget trafik mellem og ganges arbejdstiden med 1.2, således at en normal time kun udgør 48 minutter. Dette har dog ikke indflydelse på pausereglen. Køres f.eks. fra kl til skal der efterfølgende være en pause på mindst 30 minutter. Overarbejde må kun forekomme indenfor den maksimale arbejdstid per dag. Ændringer af planlagte arbejdstider skal varsels i god tid, dog senest 21 dage. Manglende varslingsdage kan gennemføres, men kun som ren overarbejde (100% timebetaling). Andre former for forebyggelse af belastninger er nedsættelse af den ugentlige arbejdstid og skal forhandles mellem arbejdsgiver og lønmodtager/ lønmodtagerrepræsentant. Endelig havde vi også oplevet at der var kollegaer der kørte en masse overarbejde, overarbejde der bl.a. blev om talt i dagspressen. Hvor det var ganske umuligt at få Tabel 1 Start Slut Total tid onsdag 26. juli :25 torsdag 27. juli :39 fredag 28. juli :19 lørdag 29. juli :52 søndag 30. juli :46 mandag 31. juli :53 tirsdag 1. august :39 onsdag 2. august :15 torsdag 3. august :33 ellers ansvarlige til at se hvor risikabelt og uforsvarligt med de mange timer bag rattet er. For en enkelt chauffør så bare nogle tilfældige dage således ud (se Tabel 1). Da det er således at de arbejdsforhold som vi arbejder under, hører under flere love og en overenskomst samt lokalaftaler. Derfor var det nødvendigt at se på alle disse regler. Dette endte med at der også blev udarbejdet et udkast til nye regler for det der hedder rutekørsel under 50 km. Dette skyldes at der netop her er en undtagelse, undtagelse som både findes i EU direktiverne og den danske lov. Her er satset der på ar det kan parterne forhandle sig til. Men det er jo netop dette vi så, at parterne ikke kunne og hvis der var aftalte, så kunne den overskrides, med en lille bod til vognmanden. Hvorimod når det handlede om overtrædelser af køre- og hviletider, gav det kæmpe bøder. På den baggrund fremkom følge forslag: (se Tabel 2). Med disse tanker formuleret var vejen klar til en kontakt til politikerne på Christiansborg. Der blev sendt et brev til samtlige arbejdsmiljøordfører i Folketinget. Brevet indeholdt foruden argumenter og eksempler også et forslag om et møde med den enkelte. Et forslag som blev modtaget positivt fra en række af partierne. Så bilen tanket, tog Villy og jeg til Christiansborg, her har der været møder med Bent Bøgsted, Kim Christiansen begge Dansk Folkeparti, Poul Hedeboe (SF) Thomas Adelskov (S) og Elisabeth Geday (R). Da disse drøftelser var overstået, så kunne Villy og jeg stå udenfor Christiansborg og sige, vi kan tælle til 90 mandater nu. Godt arbejde. Taktikken var også lagt sammen med Thomas Adelskov (S), Bent Bøgsted og Kim Christiansen (DF). Første trin var et samråd med justitsminister Lene Espersen den 30. november. Her var resultatet noget uventet, hun ville ikke tage skridt til at fremsætte et lovforslag på køre- og hviletid. Hun erkendte dog at det hørte under hendes ministerium. Men mente samtid at det handlede om arbejdsmiljø, hvor det hørte under arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen. Hvorfor det var Poul Henrik Hedeboe, SF Thomas Adelskov, S Elisabeth Geday, R Kim Christiansen, DF Bent Bøgsted, DF

9 Nr. 8 December Tabel 2 Køre- og hviletider Meget kort: Meget langt: Køretid Max 3½ time uden pause Køretid er enhver periode, hvor køretøjet bevæger sig. Stop på under 15 minutter er en del af køretiden. Al køretid følger chaufføren Pause Køretid pr. dag Køretid pr. 2 uger Minimum 30 min. 8 timer (2 gange om ugen 9¼ time) Efter en køretid på 4 time skal føreren holde en pause på mindst 30 minutter. En afbrydelse af køretiden på 30 minutter medfører, at en ny køreperiode på 3½ time begynder, uanset der ikke er kørt sammenlagt 3½ time. Alt pausetid indgår i den ugentlige arbejdstid. Den samlede køretid mellem 2 daglige hviletider må være højst 8 time. 2 gange om ugen kan den daglige køretid sættes op til 9¼ time. 90 timer Den samlede køretid må ikke overstige 90 timer inden for 2 sammenhængende kalenderuger. 2*37 timer + mulighed for 16 overarbejdstimer. Arbejdstid Gennemsnit på 37 timers arbejdsuge over en 6 ugers periode Den planlagt ugentlige arbejdstid på 37 timer kan variere med 8½ time. Hviletid Mindst 1 time Hviletid er ethvert uafbrudt tidsrum på mindst en time, hvor føreren frit kan råde over sin tid. Daglig hviletid kan kun holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og holder stille. Ugentlig hviletid Færgereglen Skifteholds - arbejde Force majeure 45 timer Senest efter 6 daglige køreperioder skal føreren holde et hvil på 45 sammenhængende timer. Den ugentlige hvileperiode kan dog udsættes til efter den 6. dag, forudsat at den samlede køretid i de 6 dage ikke overskrides. Ombord- eller frakørsel kan ske i hviletiden Skifteholdsarbejde skal tilrettelægges i med uret. (morgen til dag, dag til aften, aften til nat og nat til morgen) Pludseligt opståede ændringer, noget der ikke er planlagt forud Den daglige hviletid kan ved enmandsbetjening afbrydes én gang af højst 1 times varighed i forbindelse med ombord- eller frakørsel fra færge eller tog. Afbrydelsen skal være så kort som mulig og må ved ombordkørsel tidligst begynde 1 time før denne, eller skal ved frakørsel senest afsluttes en time efter denne. Eventuel toldbehandling medregnes til ombord- eller frakørsel. Når den daglige hviletid afbrydes på denne måde, skal den forlænges med 2 timer. De enkelte køretidsperioder kan planlægges i rulleskift, dette skal ske med uret. Her menes morgen til dag, dag til aften, aften til nat og nat til morgen. Op til den ugentlige hviletidsperiode, kan der planlægges køretid mod uret i forhold til foregående køretidsperiode, for at opnå en bedre kvalitet i hviletidsperiode. Hviletidsperioden skal være på minimum 45 timer fra kalenderdøgnet start (kl ) Hvis det er foreneligt med færdselssikkerheden, kan føreren rent undtagelsesvis fravige EØF-forordningens (3820) bestemmelser for at nå frem til en egnet holdeplads for at sikre personers, køretøjets eller lastens sikkerhed. Fravigelsen og årsagen hertil skal herefter noteres på diagram arket. >>

10 10 Nr. 8 December 2006 << uventet skyldes at netop Lene Espersen, klart har givet udtryk for at hun under ingen omstændigheder ville slække på kravene i køre- hviletiden for lastbil chaufførerne, vi mente så at det ville være oplagt at hun ville være med til en stramning for rutekørsel under 50 km. Hvordan ser vi på fremtiden nu efter, at sagen er strandet ved at Lene Espersen ikke vil noget. Der er sendt brev til Thomas Adelskov (S) og Kim Christiansen (DF), hvor der opfordres til at der fremsættes et lov forslag til ændring af køre- og hviletidsreglerne i første omgang og vente med arbejdsmiljøloven. Den er lettere at tilpasse efterfølgende. Dette er modtaget meget positivt. De har dog også opfordret os til at få 3F og FOA til at sende deres holdninger på området, sammen med eksempler på, at de nuværende regler ikke anvendes forsvarligt. Dette skal sendes til Folketingets Retsudvalg og til Arbejdsmiljøudvalget. Hvorefter sagen blive behandlet i begge udvalg. Dette arbejde er allerede gået i gang og er ikke afsluttet i skrivende stund. Men da der er et flertal uden om regeringen ser det rimeligt godt ud dette dog skrevet vel vidende, at DF før har fået gele i knæene, når der skulle stemme i mod regeringen. Som afslutning, skal Villy og jeg takke FOA for økonomisk støtte til de rejser som vi har haft til Christiansborg, men også takke for den bistand vi har fået i form af rådgivning, taktiske ideer og andet. Uden denne støtte havde været ganske vanskeligt at nå dertil hvor vi er nu. Nemlig efter vores bedste skøn, tæt på at Folketinget vedtager nogle regler der betyder langt bedre arbejdsforhold i hele vores branche, som dermed også får ens konkurrence vilkår og ikke således at konkurrencen alene består i at presse vores løn og arbejdsforhold. Vedrørende sikkerhedsmæssige fejl på busserne I tilfælde af sikkerhedsmæssige fejl og mangler ved vognene, er det op til den enkelte buschauffør selv at afgøre, om det er forsvarligt at fortsætte kørslen eller afvente udskiftning af vognen. Hvis chaufførens afgørelse efterfølgende skønnes at være uhensigtsmæssig tager en PL og en sikkerhedseller tillidsrepræsentant en samtale med den pågældende chauffør for drøftelse af forholdet. Nedenstående bringes uddrag fra referatet fra»koordineringsmødet i Sikkerhedsgruppen for Trafikafdelingen torsdag den 26. maj 2005«.»Punkt 3. Procedure ved fejl / defekte vogne. Det indskærpes, at det alene er chaufføren, der afgør, om fortsat kørsel er forsvarlig. Dette indebærer, at al kørsel med sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren og passagererne ikke finder sted. For at der kan være tale om udskiftning af en vogn med en sikkerhedsmæssig begrundelse, skal der være tale om væsentlige fejl. F.eks. knuste ruder og spejle, defekte døre, defekte bremser eller defekte viskere. Derudover skal både radio og video være virksomme, da man altid skal kunne komme i kontakt med vagtcentralen i tilfælde af vold og lignende. I andre tilfælde af fejl ved vognen skrives der fejlrapport. Når en chauffør har vurderet en fejl til at udgøre væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for den videre kørsel og ønsker vognen udskiftet, kan udskiftning af vognen ikke tilsidesættes af andet personale.

11 Nr. 8 December Hvor pokker sidder HORNET i denne øse? Der har gennem den sidste tid været mange, rigtig mange, der har skrevet fejlrapporter på de nye 12,85 M busser. Det er mekanikerne ved at være temmelig trætte af NS HORNKONTAKTER. mod er de aktiveringskontakter ns interne radioanlæg. er måske en god grund til at pase sidder og hygger sig over jeres og svovlen over en medtrafikant, or at bussens horn er blevet unen tavshedspligt fra Århus Spore. hornkontakten. kker på den, skal I bare se, så siger ænt dyt, dyt. De bedste julehorn hilsner Torben Lund 2774 Lys skal forebygge stenkast mod busser Fra JP Århus, Store spotlamper 15 meter til vejrs skal være med til at forebygge stenkast mod sporvejenes busser. I løbet af de kommende uger sættes to lamper op på Hasle Ringvej, så gangbroen ved Nykersvej bliver badet i projektørlys, og potentielle stenkastere ikke fristes til livsfarlige armbevægelser fra broen. Frygtet gangbro I øjeblikket sendes linje 12 af sikkerhedsmæssige grunde ud på en omvej i aftentimerne for at undgå at køre under den frygtede gangbro, der forbinder et boligkvarter med en kolonihaveforening. Også andre steder i byen har man i Afdelingen for Trafik og Veje fokus på at gøre gangbroerne mere belyste. Således er der netop blevet fældet træer ved gangbroen på Edwin Rahrsvej, så chaufførerne lettere kan se, hvad der foregår. Glatførekursus skyld i busaflysninger Fra Århus Stiftstidende, Onsdagens masseaflysninger af Århus Sporvejes busser kunne være undgået. Den officielle forklaring lød på sygdom blandt chaufførerne. Sporvejene var da også ramt af influenza, men samtidig havde man valgt at sende 12 chauffører på glatførekursus. Resultatet blev, at århusianerne dagen igennem måtte spejde forgæves efter bussen på 12 buslinjer. Det er noget rod og knap så smart planlægning. Jeg må beklage, det er uhensigtsmæssigt, at vi har så mange folk på kursus, når vi har sygdom. Det burde jeg selvfølgelig have set og aflyst det kursus. Men det er min dumhed, siger personalechef i Århus Sporveje, Bjarne Larsen, til Østjyllands Radio. Chaufførernes talsmand, Villy Fink Isaksen, kalder Århus Sporvejes udmeldinger onsdag for usmagelige og uacceptable fordi chaufførerne blev hængt ud som skyld i aflysningerne. Talsmanden mener i øvrigt, at medierne blev brugt til bevidst at fremme ledelsens chikane mod chaufførerne i en konflikt, der længe har raset mellem Århus Sporveje og buschaufførerne. Det afviser Bjarne Larsen.

12 12 Nr. 8 December 2006 Tema: Vold Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold? Af redaktionen med hjælp fra Brancheafdelingen Når en chauffør eller en kontrollør kalder op på radioen får han/hun kontakt til Vagtcentralen hos Brandvæsenet. Det er Vagtcentralens medarbejdere, der noterer de indberettede episoder og hændelser i døgnrapporten, som altså er et billede af, hvad chauffører og kontrollører rent faktisk orienterer Vagtcentralen om. Undlades det at orientere Vagtcentralen om en hændelse, vil denne altså ikke fremgå af døgnrapporten, som bl.a. også er et vigtigt grundlag for sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes viden om, hvad der sker på arbejdspladsen. I SporvejsNyt vil der hver måned blive bragt en oversigt over de i døgnrapporten noterede 0-tolerance episoder. Desuden vil der blive bragt udvalgte episoder, der er noteret som diverse eller uheld, hvis disse, efter redaktionens skøn, har relevans mht. vold og chikane over for chauffører, kontrollører eller passagerer. Redaktionen bringer uddragene fra døgnrapporten, sådan som medarbejderne på Vagtcentralen har noteret det. Der kan dog forekomme forkortelser af notater eller ændring af ordvalg. Dette sker kun af pladshensyn, da månedens uddrag af døgnrapporten, som udgangspunkt, kun skal fylde én side i SporvejsNyt. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der sker på vores arbejdsplads, er det vigtigt at orientere Vagtcentralen om episoder i eller omkring busserne. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at chauffører og kontrollører efterfølgende laver en skriftlig rapportering og giver denne videre til de relevante arbejdsledere. Kun ved at der bliver lavet skriftlig rapportering, og denne kommer Århus Sporveje i hænde, vil den officielle statistik over chikane og vold blive et billede, der afspejler virkeligheden. Skulle en chauffør eller kontrollør have været ude for en episode, der er meldt, men ikke er noteret i døgnrapporten, skal sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kontaktes, og disse vil så undersøge sagen. Når der i døgnrapporten omtales en gademedarbejder, er der tale om Maher, som nu i 5 år har haft denne funktion ved Århus Sporveje. Maher er buschauffør, men er taget ud af kørende tjeneste og kører om aftenen, onsdag-søndag, i en af de små gule tjenestevogne og kan hurtigt træde til, hvis en chauffør har problemer. Da Maher har et veludbygget kontaktnet blandt de unge, bl.a. i Århus Vest, kan han mange gange medvirke til, gennem en snak med de unge, at forebygge, så uheldige episoder i busserne undgås. Hvis busradioen ikke virker, kan Vagtcentralen kontaktes på tlf

13 Tema: Vold Nr. 8 December November 2006 Fra døgnrapporten Ons tolerance Stenkast. En snebold blev kastet ind igennem fordøren. Chauffør OK. Tur 08xx. 0-tolerance Stenkast. Chf. melder at der er blevet kastet noget efter bussen ude ved Gjellerup skolen dog uden at ramme. Gademedarbejder orienteret og han køre derud. Tur 17xx. Tor tolerance Chikane. 3 unge 2.g chikanerer chf. i 20 min. Står af ved Næshøjskolen. Chf. beder om at PL henter video. PL orienteret. Tur 52xx. 0-tolerance Chikane. Ved udstigning tager 2-3 unge 2.g den udv. afbryder. Chf. vil bare have episoden noteret, så hermed gjort. Tur 05xx. Fre tolerance Chikane. 3 unge danske drenge sparkede ud efter bussen da den kørte fra Skovhøjen. Der skete ingen skade på bussen. PL informeret. Tur 15xx. 0-tolerance Chikane. 3 pass. vil ikke lade andre passagerer komme ud af vognen ved Holme Byvej. Efter opkaldstonen, springer de ud af vognen. Tur 18xx. Tir tolerance Chikane. Bliver chikaneret af taxa ved endestationen Langenæs og stoppestedet efter. Tur 02xx. Tors tolerance Stenkast. Stenkast ved Bøgeskov Høvej. Tur 09xx. Søn tolerance Chikane. Chf. Beder om politiet da han har problemer med 3 somalier der ikke vil vise billet. Politiet og Maher rekv. Tur 14xx. 0-tolerance Chikane. Pass. spyttede efter chf. da han gik ud af bussen. PLer orienteret. Tur 12xx. Man tolerance Stenkast. Der kastes med sten ved gangbroen i Bispehaven. Politiet er underrettet om dette. Tur 14xx. Ons tolerance Stenkast. Ved Frederiksbjerg Torv kastes der flasker efter bussen. Tur 11xx. Fre tolerance Vold. Chaufføren bliver spyttet på ved Edwin Rahrsvej. PL tilkaldt. Tur 12xx. 0-tolerance Stenkast. To 2.g er kaster en halv fyldt dåse øl på forrude i Park Allé. Chaufføren blev forskrækket men ellers OK. Tur 03xx. 0-tolerance Stenkast. Stenkast på Skanderborgvej, rude revnet og chf. ok Tur 09xx. Man tolerance Stenkast. Stenkast fra broen ved Rymarken, chauffør OK. Besked til politiet og PL. Tur 15xx. Ons tolerance Chikane. Slagsmål i bussen. Chf. og en pass. får smidt slagsbrødrene ud af bussen, herunder rammer de forruden, der får en skramme. Chf. havde det efterfølgende fint og ønsker derfor ikke at der skal gøres mere ud af det. PLer orienteret. Tur 09xx. 0-tolerance Vold. Chf. overfaldt af pass. Chf. fastholdt pass. til politiet ankom. PLer rekv. Chf. kørt på skadestuen. Tur 25xx. Lør tolerance Chikane. Personer hældt cola over chauffør. sæde, rat m.m. Chf, fået våde bukser, kører hjem og skifter bus og bukser. Tur 17xx. Tir tolerance Stenkast. Nogle unge drenge kastede sten på bussen ved Emmasvej, der skete ikke noget med Chf og bussen. PLer informeret. Tur 16xx.

14 14 Nr. 8 December 2006 Tema: Vold Ons tolerance Stenkast. Sten på bus fra broen ved Kvickly i Viby, chf. ville have anden rute resten af aftenen. Maher tager ud forbi samt politiet tjekker området. PL underrettet og tager en snak med chf. Tur 52xx. PL: Jeg tager ud og taler med chf. Han fortæller, at da han passerer under broen ved stoppestedet Rosenhøj, Ringvej Syd, kastes der en sten på bussens tag. Der lyder et ordentlig brag. Han er meget rystet, men efter en god snak, føler han sig parat til at fortsætte tjenesten. Ønsker ikke anden hjælp. 0-tolerance Chikane. Chf. blevet truet, så PL tager ud til en snak. Tur 14xx. PL: Jeg tager ud og taler med chf. Han fortæller, at han ved endestationen (Skjh. Linie 14) har bedt en ung mand, år, om at træde tilbage bag den gule stribe under kørslen. Chf. oplever herefter, at manden truer han på livet. Chf. er meget rystet, og havde brug for at tale med undertegnede. Ønsker ikke anden hjælp. Kører herefter tjenesten færdig. Jeg har video fra bussen. Red: I næste nummer af SporvejsNyt, der udkommer i februar 2007, bringer vi årsopgørelsen over 0-tolerance episoder i 2006 baseret på døgnrapporten. Buschauffører i Århus kører 13 timer om dagen Fra BT, Kik godt på din buschauffør. Der er poser under øjnene. Måske har han kørt timer i løbet af dagen, til fare for sig selv, passagerer og medtrafikanter. Der er nemlig ingen lov om hvile. Men det vil et Folketingsflertal uden om regeringen nu have ændret, skriver Århus Stiftstidende onsdag. Det er i dag mere sikkert for døde grise at blive fragtet rundt end buspassagerer, siger retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, til Århus Stiftstidende. Forholdene er uacceptable og farlige. Derfor vrider vi armen rundt på justitsministeren, der ikke vil lovgive om de her chauffører,«siger han. Ruter på under 50 kilometer er undtaget de køre-hviletidsbestemmelser, der gælder for lastbiler og langturschauffører. I et samråd i retsudvalget har justitsminister Lene Espersen (K) afvist at gøre noget ved problemet, der er generelt for rutebiler og bybusser i hele landet. Ud over Dansk Folkeparti, er SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet også indstillet på at gå uden om justitsministeren for at tvinge en lov igennem. Vi skal have udhvilede chauffører bag rattet, så passagerer og medtrafikanter er i sikre hænder, siger retspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Frode Sørensen til Århus Stiftstidende. Ingen kan være uenige i, at færdselssikkerheden skal være i orden og at bybuschaufførerne skal have forhold, der ligner langturschaufførernes. Det er arbejdspolitisk ordfører for de radikale, Elisabeth Geday med på: Jeg støtter regler om køre-hviletid for bybuschauffører, hvis det ikke strider mod EUbestemmelser. Chaufførerne er den gruppe, der har den største nedslidning af alle brancher. Vilkårene er uanstændige, siger hun. De timer bag rattet i Århus er et resultat af manglende buschauffører, hvorfor nogle kører dobbeltvagt, så aflysninger undgås. Sikkerhedsrepræsentant for chaufførerne ved Århus Sporveje Busselskabet, Chris Gade Oxholm Sørensen, er glad for initiativet og parat til at køre med fartskrivere i bybusserne: Ledelsen har opsagt vore lokalaftaler og kan nu lægge vagtplaner, hvor chaufføren ikke får tid til at strække ben. Det er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt og dårligt. Mange sidder og får tunge øjenlåg med bussen fuld af passagerer, siger han. Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra justitsminister Lene Espersen. Minister advarer mod lovgivning om hviletid Fra Berlingske Tidende, Folketinget bør ikke ændre bybuschaufførers pauser og hviletid. Det skal klares ved overenskomsterne, mener justitsminister Lene Espersen (K). Bybuschaufførernes fagforening bør kæmpe for bedre pauser og hviletid ved overenskomsterne. Det skal Folketinget holde sig fra. Dels strider det mod EU-regler om arbejdstid, dels anfægtes den danske model, hvor vilkår aftales af arbejdsgivere og fagforeninger. Det sagde justitsminister Lene Espersen (K) torsdag i et åbent samråd om sagen i Folketingets retsudvalg. Hun advarede et politisk flertal med Dansk Folkeparti mod at ændre bybuschaufførernes køre- og hviletidsregler. Chauffører, der kører under 50 kilometer, har siden 1969 været undtaget fra reglerne. Derfor har de ikke samme pauser som langturschauffører. De skal heller ikke anvende køreskiver, påpegede Lene Espersen. Bybuschauffører skal have hviletid Fra DR Østjylland, Måske har den buschauffør du kører med hos Århus Sporveje været på gaden timer til fare for sig selv, passagerer og medtrafikanter. Der er nemlig ingen lov om hviletid for bybuschauffører. Men det vil et Folketingsflertal uden om regeringen nu have ændret, skriver Århus Stiftstidende. Uacceptabelt og farligt Det er uacceptabelt og farligt. Derfor vrider vi armen rundt på justitsministeren, der ikke vil lovgive om de her chauffører, siger retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen. Også SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet er indstillet på at gå uden om justitsministeren for at tvinge en lov igennem. Når chaufførerne hos Århus Sporveje sidder timer bag rattet, er det fordi der mangler buschauffører.

15 Billigere bilforsikring i Tjenestemændenes Forsikring! Vi nedsætter præmien på over bilforsikringer Fra 1. januar 2007 nedsætter vi præmien for over bilforsikringer i Club. Er der både ansvar og kaskodækning, er det med næsten 1.000,- kr. om året. Hvem får en Billigere bilforsikring? Alle kunder der i dag har en Club forsikring med en bil der har en egenvægt på højest kg og en nyværdi på max kr ,-, får nedsat præmien. Hvorfor en Billigere bilforsikring? Fordi det har vist sig, at der er færre og billigere skader på de mindre biler. Det skal naturligvis komme vores kunder til gode, og det opfylder netop også vores mål om, at tilbyde kunderne de bedste og billigste forsikringer. Kr ,- Det er års præmien i 2007 for vores nye Club mini med ansvar og kasko dækning til elitebilister. Selvrisiko ved kaskoskade er kr ,-. Det kræver at du har 2 andre forsikringer (Indbo, villa, ulykke) hos os og din bil har en egenvægt på højest kg og ikke har en nyværdi over kr ,-. Vil du vide mere? Så skal du blot sende kupon en som du finder nederst på siden ind til os. Portoen er betalt! Du er også altid velkommen til at ringe til vort hovedkontor på telefon mandag til torsdag mellem kl. 8:00 og 17:30 samt fredag mellem kl. 8:00 og 16:00, så henviser vi til din lokale forsikringstillidsmand. Du har også mulighed for at hente masser af information om vores Club forsikring, om Tjenestemændenes Forsikring generelt, samt nyheder og meget andet på vores hjemmeside. Klik ind på hjemmesiden når det passer dig! klip Billigere bilforsikring? Ja, jeg ønsker at høre mere om Billigere bilforsikring og øvrige forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring - via den lokale forsikringstillidsmand. Jeg er medlem af Sporvejsfunktionærernes Brancheafd. Jeg er i dag forsikret i: Jeg er i dag forsikret i Tjenestemændenes Forsikring og ønsker en gennemgang af mine forsikringer. Jeg har cpr.nr. eller policenummer: Navn: Tjenestemændenes Forsikring Ballerup Adresse: Postnr.: By: Tlf. privat: Evt. mobil telefon:

16

17 Nr. 8 December Nyhedsbrev nr. 21/2006 Århus afdelingen ( ) (Uddrag) Nye forhandlinger ved Århus Sporveje resultatløse To ture til København to dages arbejde men stadig ingen konkret aftale. Det var ellers en aftalt forudsætning for de nye forhandlinger, at der denne gang skulle noget konkret og noget nyt på bordet. Alligevel stiller ledelsen igen op med det forhandlingsudspil, som chaufførerne allerede har stemt nej til. Om det er manglende vilje eller manglende evne skal vi lade være usagt, men på trods af adskillige løsningsforslag fra FOA s forhandlere, har ledelsen ikke været indstillet på at give indrømmelser. Derfor er forhandlingerne nu igen endt resultatløse, da vi ikke kan stille op med et forslag, som chaufførerne allerede en gang har stemt nej til. Ledelsens forslag løser ikke de massive problemer for chauffører i skiftende vagter. Tvært imod forudsætter forslaget, at vi anerkender belastningerne, men uden at chaufførerne får tilsvarende kompensation. Vi kan kun få det indtryk, at ledelsen møder op med et mere eller mindre bundet mandat, i forhold til de planer der er fremsendt til arbejdstilsynet, og i forhold til den aftale der er indgået med 3F. Det paradoksale er imidlertid, at ledelsen, uden en aftale med FOA, under alle omstændigheder skal lave handlingsplanen om, da planen er ulovlig set i forhold til chaufførernes overenskomst. Køre- og hviletidsbestemmelser Fornyet debat i folketinget Det er forfriskende, at en række partier nu tager ansvar for et årelangt problem uden skelen til (erhvervs)økonomiske interesser. Mens der gælder nogle yderst fornuftige, sikkerhedsbestemmelser for hviletid for erhvervschauffører på langture, gælder de samme bestemmelser ikke for chauffører i byerne. Forskellen på reglerne skal ses i sammenhæng med en bestemmelse om afstande, hvor chauffører på ture over 50 km. er omfattet af de lovbestemte køre- og hviletider, mens chauffører på ture under 50 km. ikke er omfattet af disse heller ikke selv om chaufførerne i byerne blot vender bussen og kører den samme strækning tilbage igen og igen indtil arbejdsdagen er gået. To chauffører fra Århus Sporveje har igennem de seneste måneder haft møder med forskellige politikere i folketinget, hvor de har forklaret, hvordan bybuschauffører i værste fald kan køre i op til 13 timer stort set uden pauser. Seneste nyt i sagen er nu, at der er politisk flertal for at tvinge Justitsminister Lene Espersen til at lovgive om hviletid for bybuschauffører. Det er så vidt vides første gang, at sagen er nået så langt. Til gengæld er forslaget fint i tråd med de mange kampagner om trafiksikkerhed, arbejdsmiljø, nedslidning og sygefravær som der gennem tiderne også er brugt en del penge på. Endeligt ligger der et konkret forslag, som reelt kan gøre en forskel.

18 18 Nr. 8 December 2006 Bustrafik efter regler for godstransport vil skade mere end det gavner Fra Pensionisterne Som det nok er pensionisterne bekendt, så har vi jubilæum d. 28/ Og det vil vi godt fejre med weekendophold på en kro nede sydpå. Vi gør her opmærksom på at sidste tilmelding er den sidste hyggedag i december 7/12 og det skal ske til Bent Meller eller på tlf Det var meningen, at vi skulle på et hotel i Kruså, men værten svigtede os, så nu bliver det i stedet Ballumhus kro, som også er et dejligt sted. Ud over denne dato med jubilæum så er mødedagene, som allerede annonceret i de foregående blade. De nye er den 4/ samt 18/ / / Herefter følger flere senere Pbv. Hilsen Hans Dalsgaard Skriv løsningen på om stå en de kupon. Aflever ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : Søndag den 4. februar 2007, kl Mærk ku ver ten Hjernevri der en, så del ta ger du i lod træk nin gen om 2 gan ge 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket vinderne fra november-nummeret. Løsningen var: ledelsesansvarsignoranter Vinderne blev: 0161 K. Nielsen 0841 Jørgen Jacobsen Gevinsterne 2 flasker god rød vin til hver kan afhentes i brancheafdelingen. Vigtigt ved arbejdsskader I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskade-anmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne Forslaget om at indføre EU s køre/hviletids bestemmelser for kortere busruter er uklogt og beror på en række misforståelser. Det mener Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT), som organiserer arbejdsgiverne på busområdet. I dag er EU s køre/hviletidsregler undtaget for busruter til og med 50 km og gælder således ikke for en stor del af den nuværende bustrafik. En række fagforbund og politiske ordførere har imidlertid slået til lyd for, at reglerne skal indføres for alle busruter ved lovgivning. Forslaget om at indføre EU s køre/ hviletidsregler for busruter op til 50 km beror enten på manglende viden eller bevidst fordrejning af forholdene i forbindelse med buskørsel i dagens Danmark. Desværre tyder det på, at nogle politikere følger i slipstrømmen på dette punkt uden at undersøge forholdene tilstrækkeligt, siger formand John Vestergaard, AKT. I dag er der allerede et omfattende regelsæt om pauser, ophold og maksimal arbejdstid i overenskomsterne. I hovedstadsområdet er der obligatorisk pause ved alle vagter, og i provinsen er der obligatoriske pauser ved alle vagter over fem timer. Herudover følger af planlægningen, at vognmændene i langt de fleste tilfælde lægger mange pauser ind, netop for at vagten passer ind i amternes køreplaner. Der må maksimalt arbejdes 8 timer og 50 minutter inkl. betalte pauser, opstart og andet arbejde, siger John Vestergaard. Sagen er, at de arbejdstids- og pauseregler chaufførerne selv har været med til at aftale, netop tager højde for rimelige arbejdsmiljøforhold ved denne form for drift. EU s køre/hviletidsregler passer rent ud sagt elendigt til kollektiv busdrift, fordi pausereglerne heri handler om bestemte pauser på bestemte tidspunkter og udelukker muligheden for at kunne overholde køreplanen. Man kan altså ikke sammenligne lange uafbrudte ture for lastbiler, der kører med gods, med korte busruter, der kører efter en køreplan med mange indlagte pauser og ophold. Og det er jo netop derfor, at buskørsel er undtaget fra bestemmelserne i dag, siger John Vestergaard. Kilde: HTSA

19 Nr. 8 December Fyraften? Af Abbas Veshoshadi, buschauffør 2131 Det er lørdag. Jeg har morgen vagt, starter kl og slutter Jeg tror fast på, at det er sluttid. Det er en af de dage hvor alt skal gå præcis til, da jeg skal nå det hele efter kl For jeg har nemlig aftale efter fyraften, hele fire familier er afhængige af min fyraften. Jeg skal afløses kl i Park Allé og med samme bus hjem, hurtigt klar til at køre med de andre familier til Ålborg, de har ventet hele dagen på mig. Men ak, nej, Da jeg ankommer til afløsningstid, er der ingen afløser, så begynder panikken. Det skal bare ikke ske i dag. Men jo, det sker faktisk, de første 5 til 10 minutter går frem og tilbage med samtaler over radioen. De forventer, at bussen skal til Solbjerg og så til garagen, men her begynder problemerne, jeg er allerede meget forsinket og hvis jeg skal til Solbjerg, vil jeg blive ca.1.time mere forsinket, inden jeg kan komme hjem til det privatliv, som jeg også har. Jeg skilter bussen ikke i rute, da der jo ikke er flere passagerer i bussen, de vil ikke sidde og vente på hvad der sker, så jeg kører mod Hasselager. På vej mod Hasselager ringer min mobil, og det er PL eren, jeg får selvfølgelig skæld ud for min handling, håbløst prøver jeg igen at forklare, kort og godt, hvorfor jeg ikke kan køre til Solbjerg, (jeg får jo nok også en bøde af politiet, nu hvor jeg har talt i mobil mens jeg har kørt). Dagen og aftenen er ødelagt for mig og 17 andre personer, som jeg har aftale med i det privatliv, som jeg forsøger at have som buschauffør. Derfor skriver jeg nu dette, det kan ikke være rigtigt, at når man passer sit job fra start til slut tid, så også kommer i klemme med alt og alle i bussen, og på sin arbejdsplads. Bliver skældt ud af passagerer, sin chef og til sidst får sig en unødvendig sag på nakken og komme til en af de FY-FY samtaler. Alt dette på grund af fejl og mangler hos andre, jeg har jo gjort mit fuldt ud, og at der ikke er afløser til min bus er ikke mit problem, hvorfor skal jeg blive straffet for det? 9 ud af 10 gange har jeg sagt OK til at køre ruten færdig først, som jeg og alle andre chauffører har gjort mange gange, men hvis det sker, at man virkeligt ikke kan en dag på grund af aftaler i privatlivet, så skal man ikke få sådan en behandling. Desuden skal denne bus udgå, og om det sker midt i ruten eller sidst, gør ikke et indtryk på vore passagerer, både chauffør og Sporveje får skæld ud alligevel. En anden løsning kan være, at fra planskiftet indfører man realtid og en flekstid på sluttider i byen. En slags forlængelse af sluttiden, f.eks. hvis jeg nu har en sluttid kl i byen men skal være til rådighed til kl , så er der ingen problemer for nogen. For jeg ved, at min fyraftenstid er faktisk kl og vil have planlagt mit privatliv derefter. Jeg er sikker på, at mange andre kan være enige med mig, og vil komme med flere gode forslag. Jeg håber, at det her ikke sker for en anden kollega, for det er så uretfærdigt og træls. Arbejdstilsynets rapport om forholdene ved Arriva i Silkeborg Af red. Niels Larsen Busselskabet Arriva er en af de private busentrepenører, som ledelsen ved Århus Sporveje Busselskabet og Århus byråd mener, med rådmand Peter Thyssen (Det radikale Venstre) og Socialdemokratiet i spidsen, driver kollektiv bustrafik på en måde, som også bør indføres i Århus. Arbejdstilsynet har lavet en rapport om chaufførernes arbejdsforhold ved Arriva i Silkeborg. En rapport som er stærkt kritisk og som i konklusionen bl.a. siger: Arbejdstilsynet vurderer på baggrund af en helhedsvurdering, at arbejdet som buschauffør i Arriva Silkeborg ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne rapport ville det være yderst interessant og relevant at kende for de århusianske buschauffører. Redaktionen af SporvejsNyt har forsøgt at skaffe rapporten for at kunne informere om indholdet. Trods henvendelser til 3F i Silkeborg, FOA Århus, tillidsfolk og Arbejdstilsynet er det desværre ikke lykkedes at få fat i rapporten. Arbejdstilsynet oplyser, at de ikke må udlevere rapporten. Skulle der blandt chaufførerne og øvrige læsere være nogen, der kan, og vil, skaffe rapporten, så hører vi gerne nærmere. og du synes, du bør gør noget for at, løse mine problemer. Går du galt af mig, hvor mærkeligt det end kan lyde. Måske er det derfor, at en bøn er godt for nogle mennesker. Fordi Gud er tavs og ikke giver råd eller prøver at ordne tingene han lytter og tror på, du selv kan klare det. Så lyt til mig hør hvad jeg siger, hvis du ønsker at tale til mig, så vent nogle minutter til det, bliver din tur, og jeg lover dig, at jeg skal hør på dig. Ovenstående tekst har jeg fundet i et blad, som jeg dog ikke husker navnet på. Men teksten holder jeg meget af. Efterlever den ikke selv altid.

20 20 Nr. 8 December 2006 Så er vi gået på pension Så skete det igen endnu en forening må lukke ned. Det er med sorg i hjertet, at vi må komme med denne meddelelse, at Køreteknisk Klub er gået på pension efter 17 år. Denne beslutning har luret lidt på os igennem det sidste ½ - ¾ års tid, der kom ikke så mange medlemmer og med de vagtplaner, som er kommet for dagens lys, ja så hænger det ikke sammen længere, og derfor besluttede bestyrelsen at den ikke ville forsætte, og da der ikke var andre, som var interesseret i at forsætte arbejdet, så vi ikke nogen anden udvej. End at lukke klubben. En lille trøst, det er ikke kun her hos ÅS, at det giver problemer. Vores venner i HT, Arriva i Næstved og Odense og mange andre steder har også fået problemer. For undertegnede som formand igennem de 17 år gør det meget ondt, at vi har måttet tage denne beslutning. Lidt historie Vores lille klub har altid været meget respekteret i de forskellige kredse, hvor vi er kommet. Vi har siddet i Forretningsudvalget i Sikker Kørsel i Danmark hvor vi bl.a. repræsenterede alle de danske chauffører som deltog i Sikker Kørsel i Danmark (forvogn, forvogn+hænger, trækker-trailer og selvfølgelig bus). For 15 år siden stiftedes Køreteknisk Klub Danmark af de Bus Køretekniske Klubber rundt om i landet, og da der skulle vælges en formand, så var det Køreteknisk klub ved Århus Sporveje der fik dette formandsskab og denne post har vi haft indtil dato. I skrivende stund er der en afvikling i gang med også at sende Køreteknisk Klub Danmark på pension. Vi ved fra de møder, der har været rundt om i landet, at busselskaberne havde stor gavn af det arbejde, der blev lagt i de forskellige klubber, men med det arbejdspres der kommer for dagen nu og i fremtiden, så tror jeg, at busselskaberne kommer til at mærke det, med en del flere skader. Til sidst skal der fra den afgående bestyrelse lyde en tak til alle vores medlemmer og en tak til alle der har støtte os igennem de 17 år der er gået. Vi gjorde vores bedste, men desværre var det ikke nok. Tak for nu, pas godt på jer selv. Med venlig hilsen 0524 John E. Nielsen Eks. formand, KTK-ÅS Sporvejsfunktionærernes frimærkeklub Århus Stiftet den Mødekalender for 2007 Den 15. jan. 07 sæsonstart. Den 29. jan. 07 alm. møde. Den 12. feb. 07 alm. møde. Den 26. feb. 07 alm. møde. Den 12. mar. 07 alm. møde. Den 26. mar. 07 alm. møde. Den 16. april. 07 sæsonafslutning m/ formidlingssalg Ret til ændringer forbeholdes. Vi arrangerer også frimærke ture til udstillinger, byttedage, og frimærkemesser rundt om i landet. Du er meget velkommen til at komme og se hvordan vi har det i vores lille klub. Vi bytter, vi køber og sælger, vi drikker kaffe, vi taler om verdenssituationen eller hvad der nu bringes på banen, vi har lotteri på alle klubmøder, vi har et mødepræmie lotteri som trækkes ved hver sæsonafslutning. Vi holder vores møder i SIF-LOKALET, som du finder under vaskebanerne på Station Nord. Har du evt. spørgsmål er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller . Formand: Niels L. Carlsen tlf Sekretær: John E Nielsen tlf Med venlig hilsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus Pkv. John E Nielsen

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte

Frontspejlet. For en bedre fremtid for buschauffører. Forbundet af Offentligt Ansatte Frontspejlet For en bedre fremtid for buschauffører Forbundet af Offentligt Ansatte Det skal gøres bedre I FOA har vi valgt at kalde dette blad for Frontspejlet. Vi ved godt der ikke er noget i busverdenen

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING

SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES BRANCHEAFDELING KOLLEKTIV TRAFIK ER IKKE EN PRIVAT SAG Beretning til generalforsamlingen oktober 2007 Til jer der kan huske sidste års generalforsamling var der en del debat om

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Fra Belgienturen. Fællesbillede fra fredspaladset i Den Haag. Læs meget mere på siderne 9-12.

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Fra Belgienturen. Fællesbillede fra fredspaladset i Den Haag. Læs meget mere på siderne 9-12. MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 4 -OKTOBER 2009 Fra Belgienturen. Fællesbillede fra fredspaladset i Den Haag. Læs meget mere på siderne 9-12. Udkommer i månederne

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 03 // 2012 160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 Politikere fortryder fedtafgift Side 48 Tillidsmandssag på vej mod ARLA Side 4 FAGLIGT MAGASIN

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14 Centralorganisationen

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere