MINI Futures. Gearing i porteføljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI Futures. Gearing i porteføljen"

Transkript

1 MINI Futures Gearing i porteføljen Royal Bank of Scotland plc har fuldmagt til at repræsentere ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) i visse jurisdiktioner, og ABN AMRO Bank N.V. er et datterselskab (som defineret i 1162 i Companies Act 2006 of England and Wales ) af Royal Bank of Scotland-koncernen.

2

3 MINI Futures 3 Indhold Gearing i porteføljen... 4 En succeshistorie...4 Gearing...4 MINI Futures fremtiden i miniformat... 4 Næste generations gearing-produkt...4 Lang eller kort...5 Hvor kommer gearingen fra?...5 Lille indsats stor gearing...6 Sådan fungerer finansieringen...7 Stop Loss... 9 Fastsættelse af restværdi... 9 Med MINI Futures opnår du nemt adgang til mange forskellige aktivklasser 10 En verden af investeringsmuligheder MINI Futures på valuta MINI Futures på statsobligationer...11 MINI Futures på råvarer MINI Futures på ædelmetaller Eksempel på underliggende aktiver Produkter Fordele Ulemper The Royal Bank of Scotland plc. traditioner og global tilstedeværelse Banebrydende og nytænkende Førsteklasses produkter og tjenester til investorer Certifikat på et minut Hvad er et certifikat? Hvad menes der med et underliggende aktiv? Hvordan foregår handel med certifikater? Hvad skal jeg bruge for at kunne handle med certifikater? Kan jeg sælge mine certifikater når som helst, og hvilken effekt har markedets likviditet på handlen?... 15

4 4 MINI Futures Nu kan du gå lang eller kort på verdens markeder på en nem og overskuelig måde. MINI Futures, som er gearing-produkter, handler du fra et almindeligt aktiedepot. Gearing i porteføljen Innovation I 2001 udviklede ABN AMRO, nu en del af RBS Group, MINI Future-certifikatet, oftest benævnt MINI Future eller bare MINI. Det blev straks en succes. Tilstedeværelse RBS lancerede som den første bank MINI Futures på det danske marked. En succeshistorie Markedet for gearing-produkter har udviklet sig voldsomt i de seneste år. I slutningen af 1980 erne fik private investorer for første gang adgang til disse produkter, da de første warrants blev lanceret. Siden er antallet af produkter hele tiden steget. I 2001 dukkede et nyt, innovativt og umiddelbart populært produkt op, da ABN AMRO udviklede MINI Futures certifikatet - eller kort og godt MINI Futures. Eftersom MINI Futures tilbyder væsentligt bedre prisgennemsigtighed end warrants, kunne de hurtigt indtage en betydende position på markederne i Europa. Væksten er fortsat, og nu kan man også få MINI Futures i Danmark. Gearing Ved hjælp af gearingprodukter kan investorer i dag investere både i stigning og fald i en række forskellige aktieindeks, aktier, valutaer, råvarer og obligationsmarkeder. Gearingeffekten realiseres ved at man blot behøver et begrænset kapitalindskud sammenlignet med direkte erhvervelse af de underliggende aktiver. Ved korrekt bedømmelse af markedet kan investorerne opnå stor værdiforøgelse gennem gearing-produkter. Man skal dog huske på, at gearing-produkter også kan falde voldsomt i værdi i tilfælde af en fejlbedømmelse af markedet. MINI Futures fremtiden i miniformat MINI Futures Med en MINI Long drager investorerne fordel af stigende kurser, og med en MINI Short af faldende kurser. MINI Futures har ikke noget fast udløbstidspunkt. En MINI Future er desuden udstyret med et såkaldt stop-loss. Hvis den underliggende pris når stop lossniveauet, ophører MINI Future-certifikatet, og investoren vil få eventuel restværdi udbetalt. Denne brochure Denne brochure er udfærdiget for professionelle investorer og privatpersoner. Privatpersoner, der investerer i de produkter, som er beskrevet i brochuren, skal være godkendt til at købe komplekse produkter i henhold til MIFID. Næste generations gearing-produkt MINI Futures kombinerer enkelhed med gearing og har ikke noget fast udløbstidspunkt. En MINI Future består af to simple komponenter: kapitalindskud og finansiering, hvor finansieringen er det som skaber gearingen. Værdien på en MINI Future modsvares altid af kapitalindskuddet, hvilket giver en øget gennemskuelighed. F.eks. har en faktor som volatilitet, der er svær at bedømme, ingen indvirkning på prisen. Renten på finansieringen beregnes dagligt ud fra kapitalindskuddet. MINI Futures minder i høj grad om placeringer i terminer. En af fordelene, sammenlignet med terminshandel er, at MINI Futures ikke har nogen fast løbetid. MINI Futures er desuden værdipapirer, hvor der aldrig kan opstå marginalsikkerhedskrav. Hvis du er kommet til at fejlinvestere, beskyttes du af stop-loss, der sikrer, at du aldrig rammes af større tab end din investerede kapital. Eventuel restværdi tilbagebetales automatisk til dig. Lang eller kort MINI Futures findes i to varianter: MINI Long og MINI Short. Med en MINI Long kan du investere i et stigende marked, og med en MINI Short kan du investere i et faldende marked. Værdien på MINI Long = (kurs på underliggende aktiv - finansieringsniveau)/multiplikator, eventuelt omregnet med valutakurs Værdi på MINI Short = (finansieringsniveau - kurs på underliggende aktiv)/multiplikator, eventuelt omregnet med valutakurs

5 MINI Futures 5 Hvor kommer gearingen fra? I en MINI Long indgår et lån, som finansierer forskellen mellem kapitalindskuddet og prisen på det underliggende aktiv. Lånet kaldes for finansieringsniveau. Finansieringsomkostningerne for en MINI Long dagligt lægges oven i lånet (dvs. finansieringsniveauet). Køb af en MINI Long kan, noget forenklet, sammenlignes med at købe et hus ved hjælp af et lån, hvorefter renterne løbende lægges oveni lånet. Jo højere belåningsgrad, desto større bliver den procentvise gevinst eller det procentvise tab på egenkapitalen, når husprisen stiger eller falder. 1. I eksemplet er der set bort fra, at der forekommer en forskel mellem købs- og salgskurs. I eksemplet har MINI Long Future-certifikatet en multiplikator på 1. I eksemplet nedenfor 1 er prisen på det underliggende aktiv (en aktie) 100 kroner. En MINI Long med et finansieringsniveau på 80 kroner har dermed et kapitalindskud på 20 kroner, hvilket også er værdien på MINI Future-certifikatet. Hvis aktien stiger til 120 kroner, øges værdien på MINI Long-certifikatet fra 20 til 40 kroner. Selvom aktien kun er steget med 20 procent, så er værdien på MINI Long-certifikatet øget med 100 procent. Gearingeffekten er altså fem i dette eksempel. Det betyder dog også, at hvis aktiekursen falder, falder værdien på MINI Long-certifikatet tilsvarende fem gange så meget. Med en MINI Short med et finansieringsniveau på 120 kroner (og dermed en værdi på 20 kroner) er forholdet det modsatte. Følgende scenarie viser principperne. Udstederen af MINI Short-certifikatet sælger aktien (det underliggende aktiv) for 100 kroner. Hvis aktiekursen falder til 80 kroner, kan aktien købes tilbage for 80 kroner, og gevinsten udgør dermed 20 kroner, dvs. 100 procent af kapitalindskuddet. Hvis aktiekursen i stedet stiger, så falder værdien på MINI Short certifikatet tilsvarende fem gange meget. Eksempel MINI Long Kroner MINI Long Aktie Finansieringsniveau = lån på 80 kroner Kapitalindskud = værdi på MINI Long Aktiepris Eksempel MINI Short Kroner MINI Short Tilgodehavende på banken Aktiepris Kapitalindskud = værdi på MINI Short Køberens tilgodehavende hos banken MINI Long Med en MINI Long investeres i et stigende marked (indeks, aktie, valuta eller råvare). Hvis det underliggende aktiv stiger med 10 kroner, stiger MINI Long også med 10 kroner (divideret med multiplikatoren). MINI Short Med en MINI Long investeres i stedet i et faldende marked (indeks, aktie, valuta eller råvare). Hvis f.eks. guldprisen falder med 10 kroner, så stiger MINI Short med 10 kroner (divideret med multiplikatoren).

6 6 MINI Futures Lille indsats stor gearing Gearingeffekten opstår gennem det reducerede kapitalindskud. Jo mindre kapitalindskud, desto større gearingeffekt. På handelsdagen afspejles hver bevægelse i det underliggende aktiv i en MINI Future med hensyntagen til forskellen mellem købs- og salgskurs. I eksemplet nedenfor er multiplikatoren 100 og simuleringen er foretaget i løbet en handelsdag (ingen renteudsving) og uden hensyntagen til forskellen mellem købs- og salgskurs. Eksemplet har DAX indekset som underliggende aktiv. DAX indekset er det ledende aktieindeks for det tyske aktiemarked. Eksempel på MINI Long med gearing på henholdsvis 5 og 10 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Gearing DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro / (10 x 100) = 5 DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro / (5 x 100) / 100 = 10 DAX stiger med ti procent fra kr til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 15 euro +50% DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro +100% DAX falder med ti procent fra til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro -50% DAX euro euro euro eventuel restværdi tilbagebetales op til -100% Eksempel på MINI Short med gearing på henholdsvis 5 og 10 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Gearing DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro / (10 x 100) = 5 DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro / (5 x 100) / 100 = 10 DAX falder med ti procent fra til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 15 euro +50% DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro +100% DAX stiger med ti procent fra til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro -50% DAX euro euro euro eventuel restværdi tilbagebetales op til -100%

7 MINI Futures 7 Sådan fungerer finansieringen Du følger med i det underliggende aktivs værdiændring med kun et lille kapitalindskud takket være, at udstederen finansierer den resterende del, det såkaldte finansieringsniveau. For en MINI Long betaler du indirekte renteudgiften ved at renten lægges oveni finansieringsniveauet. Eventuelt afkast fra det underliggende aktiv (eksempelvis udlodning) lægges til kapitalindskuddet for derigennem at justere finansieringsniveauet. Eksempel MINI Long (Samme eksempel som på foregående side) Underliggende aktiv DAX Multiplikator 100 Finansieringsomkostning pr. år 3,5% 2 Finansieringsomkostning pr. dag (Finansieringsomkostning x Finansieringsniveau) / (365 dage x Multiplikator) = (3,5% x 4.000) / (365 x 100) = 0,0038 euro/dag = (3,5% x 4.500) / (365 x 100) = 0,0043 euro/dag Hvis DAX står stille, falder værdien på MINI Future-certifikatet med henholdsvis 0,0038 og 0,0043 euro om dagen. 2. Afhængigt af gældende renteniveau. DAX MINI Long 31. juli 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 10 euro 0,0038 euro DAX euro euro euro 5 euro 0,0043 euro DAX MINI Long 31. august 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 9,88 euro 0,0038 euro DAX euro euro euro 4,87 euro 0,0043 euro Af eksemplet kan man se, at finansieringsniveauet stiger. Eftersom stop-loss niveauet fastsættes i forhold til finansieringsniveauet (den 15. i hver måned), stiger også stop-loss niveauerne i vores beregningseksempler.

8 8 MINI Futures Beregningen af finansieringsniveauet for MINI Short-certifikatet foregår på lignende måde, bare omvendt. Det underliggende aktiv lånes og sælges, og på den måde opstår der et tilgodehavende for investoren, som giver anledning til en renteindtægt, men også en omkostning for at låne det underliggende aktiv. Nettorenteindtægten er markedsrenten minus rentemarginalen (inkluderer eventuel omkostning for at låne det underliggende aktiv). Renteindtægten kan dermed blive negativ, hvis markedsrenten bliver tilstrækkelig lav. Eksempel MINI Short (Samme eksempel som på side 6) Underliggende aktiv DAX Multiplikator 100 Rente pr. år f.eks. 0,5% 3 Renteindtægt pr. dag (rente x finansieringsniveau) / (365 dage x multiplikator) = (0,5% x 6.000) / (365 x 100) = 0,0008 euro = (0,5% x 5.500) / (365 x 100) = 0,0008 euro 3. Afhængigt af gældende renteniveau. Finansieringsniveauet stiger hver dag med 0,0008 euro. Det betyder, at hvis DAX står stille, så stiger værdien på certifikatet med 0,0008 euro hver dag ved det aktuelle renteniveau. DAX MINI Short 31. juli 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 10 euro 0,0008 euro DAX euro euro euro 5 euro 0,0008 euro DAX MINI Short 31. august 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 10,03 euro 0,0008 euro DAX euro euro euro 5,02 euro 0,0008 euro Eftersom stop-loss niveauet fastsættes i forhold til finansieringsniveauet, stiger også stop-loss niveauerne i vores beregningseksempler.

9 MINI Futures 9 Stop Loss Stop-loss niveauet garanterer, at værdien på en MINI Future aldrig kan blive negativ. Den 15. i hver måned 4 fastsætter udstederen stop-loss niveauet med udgangspunkt i det gældende finansieringsniveau. Stop-loss bufferen definerer stop-loss niveauet i forhold til finansieringsniveauet. Stop-loss niveauet stiger i takt med finansieringsniveauet og afrundes som regel. Som investor kan du altid se de aktuelle stop-loss niveauer på 4. Undtagen MINI Future-certifikat som vedrører statsobligationer, hvor justeringen sker den 2. hver måned. Hvis den underliggende pris når stop loss-niveauet, ophører MINI Future-certifikatet, og den underliggende placering likvideres. Afhængigt af det underliggende aktivs likviditet og placeringens størrelse kan processen tage helt op til tre timer. Det som er tilbage efter likvidering (restværdien) overføres automatisk til investoren. Fastsættelse af restværdi DAX MINI Long: finansieringsniveau ved euro, stop loss niveau ved euro Pris på DAX: euro Pris på MINI Long-certifikat = (Pris på DAX finansieringsniveau) / multiplikator = ( )/100 = 5 euro DAX falder og når et stop-loss niveau på euro Handel med MINI Long-certifikatet stoppes Udstederen sælger det underliggende aktiv på markedet, i den takt markedets likviditet tillader det - men normalt inden for tre timer. Lad os antage, at den gennemsnitlige salgspris ved likvidering af DAX-positionen bliver euro Så bliver restværdien (Den gennemsnitlige salgskurs på DAX finansieringsniveau) / multiplikator = ( ) / 100 = 1,19 euro pr. MINI Future Inden for 5 bankdage får indehaveren af MINI Future-certifikatet udbetalt 1,19 euro pr. MINI Future Hvis salgsprisen på det underliggende aktiv ved likvidering skulle blive lavere end finansieringsniveauet, bliver restværdien nul. For en MINI Short gælder det modsatte, dvs. hvis købsprisen på det underliggende aktiv bliver højere end finansieringsniveauet, bliver restværdien nul.

10 10 MINI Futures Med MINI Futures opnår du nem adgang til mange forskellige aktivklasser En verden af investeringsmuligheder Aktieindeks og aktier er de mest almindelige underliggende aktiver for MINI Futures. I dag er der langt flere investorer, der er interesseret i blandt andet valuta-, råvare- og obligationsmarkeder. Med MINI Futures kan investorerne tjene på stigende eller faldende kurser, og takket være gearingeffekten kan de opnå høje gevinster med begrænset kapitalindskud. Gearingeffekten indebærer dog også risiko for, at investorerne kan tabe hele deres kapitalindskud. Der findes visse særpræg, som kan være værd at vide om de forskellige typer underliggende aktiver. MINI Futures på valuta MINI Futures på valuta giver investoren mulighed for at tjene på den aktuelle valutas bevægelser med et begrænset kapitalindskud. Takket være det lave kapitalindskud opstår der en gearingeffekt på investeret kapital. MINI Futures på valuta passer især godt til valutasikring af andre investeringer, f.eks. amerikanske aktier. Eksempel på en beregning af en MINI Long med valutakryds EUR/USD Investorens markedsbedømmelse Markedssituation Prisformel Investorens markedsbedømmelse er korrekt, og EUR/USD-valutakursen stiger til 1,60 Investorens markedsbedømmelse er forkert, og EUR/USD-valutakursen falder til 1,28 Investoren tror på et stigende valutakryds mellem EUR og USD. Valutakurs: 1,44 USD/EUR. Finansieringsniveau: 1,16 USD/EUR Stop-loss niveau: 1,18 Multiplikator: 0,01 MINI Long-certifikatets værdi = (Valutakurs - Finansieringsniveau) / (Valutakurs x Multiplikator) = (1,44-1,16) / (1,44 x 0,01) = 19,44 euro MINI Long-certifikatets nye værdi = (1,60-1,16) / (1,60 x 0,01) = 27,50 euro MINI Long-certifikatets nye værdi = (1,28-1,16) / (1,28 x 0,01) = 9,38 euro

11 MINI Futures 11 MINI Futures på statsobligationer Terminer på statsobligationer er vigtige barometre for udviklingen på obligationsmarkedet. De er koblet til en hypotetisk statsobligation med fast obligationsrente og standard løbetid. MINI Futures på statsobligationer er koblet til terminskontrakten. Kort tid inden kontrakten udløber, foretages automatisk en roll-over til næste kontrakt, dvs., at kontrakten udskiftes med en ny kontrakt med en senere udløbsdato. Regneeksempel for MINI Long på Euro Bund-terminen (tysk statsobligation) Investorens markedsopfattelse Investoren tror, at renterne vil komme til at falde, og at obligationskurserne dermed vil stige Eksempel på roll-over af statsobligationsterminer Tilpasning ved roll-over til næste kontrakt for terminer på Euro Bund Udformning af MINI Long Finansieringsniveau: 110,00 punkter Stop-loss niveau: 112,00 punkter Prisstrukturen på terminsmarkedet Terminskurs i marts: 115,00 punkter Terminskurs i juni: 114,50 punkter Markedssituation Investorens markedsbedømmelse er korrekt, og obligationsterminen stiger til 117,00 punkter Investorens markedsbedømmelse er forkert, og obligationsterminen falder til 113,00 punkter Finansieringsniveau: 110,00 punkter Stop-loss niveau: 112,00 punkter Obligationsterminens niveau: 115,00 punkter Multiplikator: 1 Værdien på MINI Long = (terminsniveau -finansieringsniveau) / multiplikator = (115,00-110,00) / 1 = 5 euro MINI Long-certifikatets værdi = 117,00-110,00 = 7 euro MINI Long-certifikatets værdi = 113,00-110,00 = 3 euro Tilpasning af finansieringsniveauet efter roll-over Nyt finansieringsniveau = gammelt finansieringsniveau - (kursen i den gamle kontrakt - kursen i den nye kontrakt) = 110,00 - (115,00-114,50) = 109,50 Nyt stop-loss niveau efter roll-over Nyt stop-loss niveau = nyt finansieringsniveau + nyt finansieringsniveau x sikkerhedsmargin i procent = 109, ,50 x 2 % = 111,69 Den 2. i hver måned fastsætter udstederen stop-loss niveauet med udgangspunkt i det gældende finansieringsniveau. I marts, juni, september og december sker der roll-over til næstfølgende kontrakt den 1. i måneden. På grund af prisforskellene mellem kontrakterne kræves der tilpasning af finansieringsniveauet og stop-loss niveauet på roll-over tidspunktet. Tilpasningen påvirker ikke kursen på MINI Future-certifikatet. Eksemplet er forenklet, idet der ikke er taget hensyn til transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostningerne medfører yderligere småjusteringer af finansieringsniveauet og stop-loss niveauet ved roll-over.

12 12 MINI Futures Eksempel på roll-over af råvareterminer Tilpasning ved roll-over til næste kontrakt for NYMEX Light Sweet Crude Oil Future Udformning af MINI Long Finansieringsniveau: 70,00 USD Stop-loss niveau: 73,50 USD MINI Futures på råvarer MINI Futures på råvarer giver investoren mulighed for at investere i råvarer med et begrænset kapitalindskud. MINI Futures på råvareterminer passer især godt til dem, der ønsker at sikre eksisterende placeringer i råvarer. MINI Futures er koblet til den aktuelle terminskontrakt. Kort tid inden den aktuelle terminskontrakt udløber, sker der automatisk roll-over til næste kontrakt. På grund af prisforskellene mellem kontrakterne kræves der tilpasning af finansieringsniveauet og stop-loss niveauet på roll-over tidspunktet. Tilpasningen påvirker ikke kursen på MINI Future-certifikatet. Prisstrukturen på terminsmarkedet Terminspris i april: 100,00 USD Terminspris i maj: 101,00 USD Tilpasning af finansieringsniveau efter roll-over Nyt finansieringsniveau = gammelt finansieringsniveau - (kursen i den gamle kontrakt - kursen i den nye kontrakt) = 70,00 - (100,00-101,00) = 71,00 Nyt stop-loss niveau = finansieringsniveau + (finansieringsniveau x sikkerhedsmargin i procent) = 71,00 + (71,00 x 7 %) = 75,97 Dette er et forenklet eksempel, hvor der ikke er taget hensyn til transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostningerne medfører yderligere småjusteringer af finansieringsniveauet og stoploss niveauet ved roll-over. Regneeksempel på MINI Long på guld Investorens markedsbedømmelse. Investoren tror, at guldprisen vil stige. MINI Futures på ædelmetaller MINI Futures på ædelmetaller giver mulighed for at investere i ædelmetaller. På grund af det lave kapitalindskud opstår der en gearingeffekt på investeret kapital. Markedssituation Finansieringsniveau: 800,00 USD Stop-loss niveau: 840,00 USD Prisen på 28,35g rent guld: 1.000,00 USD Multiplikator: 10 Valutakurs EUR/USD: 1,45 MINI Long-certifikatets kurs = (prisen på guld - finansieringsniveau) / (valutakurs x multiplikator) = ( ) / (1,45 x 10) = 13,79 euro Guldet stiger til 1.200,00 USD MINI Long-certifikatets kurs = ( ) / (1,45 x 10)= 27,59 euro Hvis guldet i stedet falder, så falder den procentvise værdi på MINI Long-certifikatet tilsvarende fem gange så meget.

13 MINI Futures 13 Eksempel på underliggende aktiver Produkter RBS tilbyder en lang række forskellige MINI Long og MINI Short-certifikater, og sortimentet udvides hele tiden. Foruden MINI Futures på aktier findes der en lang række andre muligheder, heriblandt nogle af dem der er anført nedenfor. Oplysninger om nøgletal og aktuelle priser finder du på Hvis der er nogle underliggende aktiver, som du er interesseret i, men som du ikke kan finde en MINI Future på, bedes du kontakte Jyske Markets Kunderådgivning på telefon eller besøg så vil vi hjælpe dig. Eksempel på mulige underliggende aktiver Aktier Aktieindeks Sektorindeks Valutaer Råvareindeks Råvarer og ædelmetaller Statsobligationer Carlsberg Danisco DS Norden Google Vestas Wind Systems BOVESPA DAX DJ Euro STOXX 50 Hang Seng China Enterprises Index S&P 500 AMEX Biotech AMEX Gold Bugs AMEX Natural Gas AMEX Oil S&P Homebuilding S&P Oil & Gas Drilling S&P Banks US Top 30 REIT Prop. EUR/USD EUR/SEK EUR/JPY EUR/RUB RICI Enhanced Global RICI Enhanced Agriculture RICI Enhanced Energy Bomuld Råolie Guld Kaffe Sølv Hvede Sukker Naturgas T-Bond future Bund Future JGB Future Fordele Du kan gå lang og kort med gearing Ubegrænset løbetid Kan handles hver dag Ingen marginkrav takket være stoploss niveau Ulemper Der er tale om en investering der kan føre til, at du mister hele dit indskud Finansieringsomkostninger Gearingeffekten kan medføre store kursfald

14 14 MINI Futures The Royal Bank of Scotland plc. traditioner og global tilstedeværelse The Royal Bank of Scotland Group, oftest benævnt RBS, har rødder helt tilbage til 1727 og er i dag en af verdens største banker med over medarbejdere i mere end 50 lande. I 2007 foretog RBS verdens største bankkøb, da de købte dele af den hollandske storbank ABN AMRO. Banebrydende og nytænkende ABN AMRO, nu en del af RBS, anses for at gå forrest på certifikatsmarkedet. Meget nytænkning kan henledes til ABN AMRO. 2000: Indekscertifikater uden angiven løbetid, såkaldte Open End-certifikater. 2001: Turbocertifikat, forgængeren til MINI Futures. I løbet af kort tid har turbocertifikaterne overtaget warrants rolle som de mest populære handelsinstrumenter for privatinvestorer. 2002: MINI Futures, en videreudvikling af turbocertifikater. Med disse kan investorerne investere i værdiudviklingen på aktier, indeks, råvarer og valutaer uden tidsbegrænsning. 2004: Open End-certifikater og MINI Futures på en række forskellige råvarer gør det for første gang muligt for private investorer at handle disse aktivklasser på børsen. Valutasikrede Open End-certifikater. 2008: ABN AMRO bliver en del af RBS Group. Førsteklasses produkter og tjenester til investorer RBS har vundet en lang række forskellige priser for sine investeringsprodukter. I både 2007 og 2008 vandt RBS den prestigefyldte pris Best in the Nordic Region inden for Structured Products Europe Awards. I Europa har vi været med fra begyndelsen. Nyhedsbrevet Zertifikate Journal, der har fokus på strukturerede produkter, startede i Tyskland i 2002 og blev udgivet i samarbejde med den store tyske søndagsavis Welt am Sonntag. Her blev den første udmærkelse for den unge certifikatbranche indstiftet. Målet med udmærkelsen var at foretage en objektiv bedømmelse af udgivernes tjenester inden for produkt- og tjenestekvalitet. Lige siden har ABN AMRO, nu en del af RBS Group, gentagne gange vundet en plads på sejrsskamlen. I 2006 fik ABN AMRO førstepladsen i den samlede bedømmelse, og det var første gang, at prisen gik til en udenlandsk bank.

15 MINI Futures 15 Certifikat på et minut Hvad er et certifikat? Et certifikat er et gældsbrev, der oftest udstedes af en bank, som giver investoren en fordring over for banken. Ved hjælp af certifikatet kan investoren udnytte udviklingen i et underliggende aktiv, f.eks. aktieindeks eller råvarer. Desuden findes der forskellige typer certifikater, som har forskellige profiler med hensyn til risiko og afkast. Hvad menes der med et underliggende aktiv? Hvert certifikat har et underliggende aktiv, hvis pris ligger til grund for værdien på certifikatet. Det underliggende aktiv er normalt en aktie, et aktieindeks, en råvare, en obligation eller en valuta. Hvordan foregår handel med certifikater? Enten køber man selv certifikatet direkte på børsen, eller også henvender man sig til sin mægler, der hjælper med at gennemføre transaktionen. Handlen sker på samme måde som med aktier. Det betyder, at investoren angiver en børskode eller et ISIN-id samt pris og antal. Hvad skal jeg bruge for at kunne handle med certifikater? For at kunne købe og sælge certifikater skal man have et værdipapirdepot eller en VP-konto. Kan jeg sælge mine certifikater når som helst, og hvilken effekt har markedets likviditet på handlen? Private investorer kan købe og sælge certifikater de dage og på de tidspunkter, hvor børsen er åben. Udstederen af certifikatet skaber likviditet ved at fastsætte kontinuerlige købs- og salgskurser.

16 Vigtig juridisk meddelelse: Denne brochure må kun benyttes i markedsføringsøjemed og er sammenfattet af The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Oplysningerne i brochuren er ikke nødvendigvis fuldstændige og udgør ikke rådgivning om de finansielle instrumenter. Udstederen ABN AMRO Bank N.V. ( Udstederen ) har udfærdiget et prospekt og endelige vilkår, som indeholder vigtige og fuldstændige oplysninger om certifikater, udstederen og de bindende vilkår for certifikater. Investorerne opfordres derfor til at læse prospektet og de endelige vilkår grundigt, som findes på inden de træffer investeringsbeslutninger. RBS er reguleret af og underlagt tilsynsmyndigheder i Storbritannien. RBS er registreret i Skotland under reg.nr , og er stiftet med hjemstedsadressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. ABN AMRO Bank N.V. er et tilknyttet selskab (subsidiary undertaking), som defineret i paragraf 1162 i the Companies Act 2006 for England og Wales til The Royal Bank of Scotland Group plc. ABN AMRO Bank N.V. er reguleret af De Nederlandsche Bank, og i visse henseender er banken også underlagt tilsynsmyndighederne i Storbritannien. I visse jurisdiktioner kan RBS optræde som befuldmægtiget for ABN AMRO Bank N.V., og omvendt kan ABN AMRO Bank N.V. optræde som befuldmægtiget for RBS i visse jurisdiktioner. For det tilfælde, at RBS markedsfører og/eller tilbyder finansielle instrumenter, der udstedes af ABN AMRO Bank N.V., er RBS ikke ansvarlig for at opfylde de forpligtelser, som påhviler udstederen, for så vidt RBS ikke har påtaget sig udtrykkeligt garantiansvar. Logoerne daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland og Make it happen er varemærker tilhørende The Royal Bank of Scotland Group plc, og alle rettigheder forbeholdes. Informationerne heri er alene rettet mod de tiltænkte modtagere af materialet, og indholdet må ikke reproduceres, gengives eller kopieres, helt eller delvist, til noget andet formål uden RBS s forudgående udtrykkelige accept. Risici m.v.: Investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Nedenfor sammenfattes nogle af de største risikofaktorer, der kan være forbundet med investering i MINI Futures-certifikater. Se venligst gældende prospekt for flere oplysninger om risici, og kontakt dine rådgivere. Du og dine rådgivere bedes bemærke, at investering i et MINI Futures-certifikat kun er hensigtsmæssig for investorer, der har tilstrækkelig erfaring og viden til selv at kunne bedømme de risici, der er forbundet med investeringen, og det er kun egnet for investorer, som desuden har investeringsformål, der stemmer med det aktuelle certifikats eksponering, investeringshorisont og andre egenskaber, og som har den finansielle styrke til at kunne bære de risici, der er forbundet med investeringen. MINI Futures-certifikater er ikke en velegnet investering til brug for privates opsparing eller pension, og bør aldrig udgøre en væsentlig del af en privatpersons portefølje. Generel eksponeringsrisiko: Udviklingen for den underliggende eksponering er afgørende for beregningen af værdien på MINI Futures-certifikatet. Investorer i MINI Futurescertifikater kan miste hele deres investering på grund af udviklingen i den underliggende eksponering. Hvordan det underliggende aktiv vil komme til at udvikle sig, afhænger af en lang række faktorer og indbefatter komplekse risici, hvilket blandt andet inkluderer aktiekursrisici, kreditrisici, renterisici, råvarerisici, valutarisici og/eller politiske risici. MINI Futurescertifikater, som ikke er valutasikrede påvirkes også direkte af valutakurssvingninger mellem valutaen på det aktuelle MINI Futures-certifikat og valutaen på det underliggende aktiv. Særskilt information om MINI Futures-certifikater: Ved MINI Future-certifikatet er der en øget risiko for at miste hele indskuddet. Hvis kursen på det underliggende aktiv når stop loss-niveauet, ophører MINI Future-certifikatet, og investoren vil få restværdien udbetalt. Ved en stop-loss hændelse fastsættes restværdien normalt inden for tre timer (forudsat at børsen for det underliggende aktiv er åben tre timer efter stop- loss). Hvis kursen på det underliggende aktiv udvikler sig ugunstigt, efter stop-loss niveauet er nået, kan restværdien blive nul. Ved prissætning i løbet af løbetiden tages hensyn til forskellen med det underliggende aktivs købs- og salgskurs og likviditet samt eventuel likviditet på aktuelle terminsmarkeder. For MINI Future-certifikater tilknyttet aktieindeks gælder fremfor alt, at handlen er tydeligt forbundet til terminsmarkederne for de respektive aktieindeks. Dette kan medføre afvigelser i forholdet mellem MINI Future og det underliggende aktieindeks. For underliggende aktiver, som kun i begrænset omfang handles i løbet af danske børsers åbningstid, kan den underliggende kurs periodevis fastsættes af udstederen. MINI Futures-certifikater tilknyttet vækstøkonomier: Investeringer i vækstøkonomier medfører politiske risici: Sådanne risici kan bestå af begrænsninger i udenlandske investeringer, ekspropriering af aktiver, beskatning, nationalisering af udenlandske banker eller andre aktiver, indførelse af valutaregulering eller andre begrænsende regler. Alt dette kan påvirke investeringer i vækstøkonomier negativt. I visse tilfælde kan sådanne foranstaltninger gælde i længere perioder, dvs. uger eller måneder, og gøre det umuligt for udstederen at stille priser på de aktuelle certifikater til rådighed. Sammenlignet med lande inden for EU kan vækstøkonomierne fremstå ufordelagtige, f.eks. hvad angår inflation, valutakurser eller betalingssystemer. MINI Futures-certifikater tilknyttet råvarer: Visse MINI Futures-certifikater tilknyttet enkelte råvarer er relaterede til råvareterminer. Certifikater tilknyttet enkelte råvareterminer omfatter en automatisk roll-over mekanisme for den/de underliggende råvaretermin(er). I forbindelse med termin roll-over kan deltagelsesgraden for certifikatet ende med at blivere justeret for at kunne tage prisforskellen mellem de to terminer i betragtning. Hvis terminskontrakten opsiges, afnoteres eller der indtræffer andet, som indebærer, at terminskontrakten ikke længere er repræsentativ, eller såfremt juridiske ændringer fører til en ugunstig behandling af certifikatet, forbeholder udstederen sig ret til at fastsætte et sluttidspunkt for certifikatet. Certifikater tilknyttet råvareindeks følger værdiudviklingen på råvareindekset. DAX er et registreret varemærke tilhørende Deutsche Börse AG. S&P 500, S&P 500 Homebuilding Index, S&P Oil & Gas Drilling Index og S&P Oil Refining Index er registrerede varemærker tilhørende McGraw-Hill Companies, Inc. AMEX Oil Index, AMEX Biotechnology Index, AMEX Gold Bugs Index og AMEX Natural Gas Index tilhører American Stock Exchange. Hang Seng China Enterprises IndexSM tilhører Hang Seng Data Services Limited. BOVESPA Index er et registreret varemærke tilhørende fondsbørsen i Sao Paulo. Rogers International Commodity Index (RICI) er et varemærke, som anvendes på licens fra Diapason Commodities Management. Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index og RICI EnhancedSM Index er (registrerede) varemærker og tjenestemærker tilhørende Beeland Interests, Inc., og som kontrolleres af James Beeland Rogers, Jr samt anvendes på licens. Navnet og gengivelser af navnet Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. er varemærker og tjenestemærker tilhørende James Beeland Rogers, Jr. RJ/CRB TR Index er et registreret varemærke tilhørende Commodity Research Bureau. Hvis du har spørgsmål vedrørende Mini Futures, Besøg eller kontakte Jyske Markets Kunderådgivning på telefon Royal Bank of Scotland plc har fuldmagt til at repræsentere ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) i visse jurisdiktioner, og ABN AMRO Bank N.V. er et datterselskab (som defineret i 1162 i Companies Act 2006 of England and Wales ) af Royal Bank of Scotland-koncernen.

Mini Futures: Børshandel med tempo

Mini Futures: Børshandel med tempo Exchange Traded Products Mini Futures: Børshandel med tempo rbsbank.dk/markets Indhold Gearing i porteføljen 3 Mini Futures fremtiden i miniformat Stop Loss 8 Fastsættelse af restværdi Med Mini Futures

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Mini Futures & Mini Futures BEST

Mini Futures & Mini Futures BEST Mini Futures & Mini Futures BEST Indhold 04 Mini Futures Hvor kommer Mini Futurens gearing fra? Daglige finansieringsomkostninger Stop loss-niveau og beregning af restværdi Eksempel 10 Mini Futures BEST

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En investering, hvor du selv vælger risikoniveau

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En investering, hvor du selv vælger risikoniveau Markedsføringsmateriale juli 2017 Mini Futures En investering, hvor du selv vælger risikoniveau 1 Mini Futures - En investering, hvor du selv vælger risikoniveau Interessen for Mini Futures er øget markant

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Mini Futures & Mini Futures BEST

Mini Futures & Mini Futures BEST Mini Futures & Mini Futures BEST Indhold Mini Futures 04 Hvor kommer Mini Futurens gearing fra? Daglige finansieringsomkostninger Stop loss-niveau og beregning af restværdi Eksempel Mini Futures BEST

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER

Q&A NORDEA BANK 19TH OF JANUARY 2017 WITH MORTENMELANDER Q&A NORDEA BANK Transcript Live Q and A Nordea Bank with, the 19th of January 2017 Denne session starter kl. 15. Hej Morten Melander. Er du online? Hej Helge. Ja, jeg er klar Vi kører om et par minutter.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Finansanalytikerforeningen, 22. november 2005 Svend Jakobsen Institut for regnskab, finansiering og logistik Handelshøjskolen i Århus Indekseret obligation

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Sådan får du succes med Copytrading hos etoro

Sådan får du succes med Copytrading hos etoro Sådan får du succes med Copytrading hos etoro Webinar afholdt af Daytrader.dk 14. juni 2017 Agenda Risikoadvarsler Kort om etoro Hvad er Copytrading Oplysninger om de enkelte tradere Find de rigtige tradere

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

BULL & BEAR-certifikater. Altid en gearing, der passer - til enhver type investor

BULL & BEAR-certifikater. Altid en gearing, der passer - til enhver type investor BULL & BEAR-certifikater Altid en gearing, der passer - til enhver type investor Indhold Få gearing på markederne 04 Vælg den rette daglige gearing 06 Beskyttelsesmekanismen 09 Praktiske oplysninger 11

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder Danmark Top 20 Investér i danske aktiemarkeder Tegnes til og med den 11. september 2009 Løbetid 3 år 2 Danmark Top 20 Danmark er gennem de seneste tre år blevet kåret som verdens tredje mest konkurrencedygtige

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere