MINI Futures. Gearing i porteføljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI Futures. Gearing i porteføljen"

Transkript

1 MINI Futures Gearing i porteføljen Royal Bank of Scotland plc har fuldmagt til at repræsentere ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) i visse jurisdiktioner, og ABN AMRO Bank N.V. er et datterselskab (som defineret i 1162 i Companies Act 2006 of England and Wales ) af Royal Bank of Scotland-koncernen.

2

3 MINI Futures 3 Indhold Gearing i porteføljen... 4 En succeshistorie...4 Gearing...4 MINI Futures fremtiden i miniformat... 4 Næste generations gearing-produkt...4 Lang eller kort...5 Hvor kommer gearingen fra?...5 Lille indsats stor gearing...6 Sådan fungerer finansieringen...7 Stop Loss... 9 Fastsættelse af restværdi... 9 Med MINI Futures opnår du nemt adgang til mange forskellige aktivklasser 10 En verden af investeringsmuligheder MINI Futures på valuta MINI Futures på statsobligationer...11 MINI Futures på råvarer MINI Futures på ædelmetaller Eksempel på underliggende aktiver Produkter Fordele Ulemper The Royal Bank of Scotland plc. traditioner og global tilstedeværelse Banebrydende og nytænkende Førsteklasses produkter og tjenester til investorer Certifikat på et minut Hvad er et certifikat? Hvad menes der med et underliggende aktiv? Hvordan foregår handel med certifikater? Hvad skal jeg bruge for at kunne handle med certifikater? Kan jeg sælge mine certifikater når som helst, og hvilken effekt har markedets likviditet på handlen?... 15

4 4 MINI Futures Nu kan du gå lang eller kort på verdens markeder på en nem og overskuelig måde. MINI Futures, som er gearing-produkter, handler du fra et almindeligt aktiedepot. Gearing i porteføljen Innovation I 2001 udviklede ABN AMRO, nu en del af RBS Group, MINI Future-certifikatet, oftest benævnt MINI Future eller bare MINI. Det blev straks en succes. Tilstedeværelse RBS lancerede som den første bank MINI Futures på det danske marked. En succeshistorie Markedet for gearing-produkter har udviklet sig voldsomt i de seneste år. I slutningen af 1980 erne fik private investorer for første gang adgang til disse produkter, da de første warrants blev lanceret. Siden er antallet af produkter hele tiden steget. I 2001 dukkede et nyt, innovativt og umiddelbart populært produkt op, da ABN AMRO udviklede MINI Futures certifikatet - eller kort og godt MINI Futures. Eftersom MINI Futures tilbyder væsentligt bedre prisgennemsigtighed end warrants, kunne de hurtigt indtage en betydende position på markederne i Europa. Væksten er fortsat, og nu kan man også få MINI Futures i Danmark. Gearing Ved hjælp af gearingprodukter kan investorer i dag investere både i stigning og fald i en række forskellige aktieindeks, aktier, valutaer, råvarer og obligationsmarkeder. Gearingeffekten realiseres ved at man blot behøver et begrænset kapitalindskud sammenlignet med direkte erhvervelse af de underliggende aktiver. Ved korrekt bedømmelse af markedet kan investorerne opnå stor værdiforøgelse gennem gearing-produkter. Man skal dog huske på, at gearing-produkter også kan falde voldsomt i værdi i tilfælde af en fejlbedømmelse af markedet. MINI Futures fremtiden i miniformat MINI Futures Med en MINI Long drager investorerne fordel af stigende kurser, og med en MINI Short af faldende kurser. MINI Futures har ikke noget fast udløbstidspunkt. En MINI Future er desuden udstyret med et såkaldt stop-loss. Hvis den underliggende pris når stop lossniveauet, ophører MINI Future-certifikatet, og investoren vil få eventuel restværdi udbetalt. Denne brochure Denne brochure er udfærdiget for professionelle investorer og privatpersoner. Privatpersoner, der investerer i de produkter, som er beskrevet i brochuren, skal være godkendt til at købe komplekse produkter i henhold til MIFID. Næste generations gearing-produkt MINI Futures kombinerer enkelhed med gearing og har ikke noget fast udløbstidspunkt. En MINI Future består af to simple komponenter: kapitalindskud og finansiering, hvor finansieringen er det som skaber gearingen. Værdien på en MINI Future modsvares altid af kapitalindskuddet, hvilket giver en øget gennemskuelighed. F.eks. har en faktor som volatilitet, der er svær at bedømme, ingen indvirkning på prisen. Renten på finansieringen beregnes dagligt ud fra kapitalindskuddet. MINI Futures minder i høj grad om placeringer i terminer. En af fordelene, sammenlignet med terminshandel er, at MINI Futures ikke har nogen fast løbetid. MINI Futures er desuden værdipapirer, hvor der aldrig kan opstå marginalsikkerhedskrav. Hvis du er kommet til at fejlinvestere, beskyttes du af stop-loss, der sikrer, at du aldrig rammes af større tab end din investerede kapital. Eventuel restværdi tilbagebetales automatisk til dig. Lang eller kort MINI Futures findes i to varianter: MINI Long og MINI Short. Med en MINI Long kan du investere i et stigende marked, og med en MINI Short kan du investere i et faldende marked. Værdien på MINI Long = (kurs på underliggende aktiv - finansieringsniveau)/multiplikator, eventuelt omregnet med valutakurs Værdi på MINI Short = (finansieringsniveau - kurs på underliggende aktiv)/multiplikator, eventuelt omregnet med valutakurs

5 MINI Futures 5 Hvor kommer gearingen fra? I en MINI Long indgår et lån, som finansierer forskellen mellem kapitalindskuddet og prisen på det underliggende aktiv. Lånet kaldes for finansieringsniveau. Finansieringsomkostningerne for en MINI Long dagligt lægges oven i lånet (dvs. finansieringsniveauet). Køb af en MINI Long kan, noget forenklet, sammenlignes med at købe et hus ved hjælp af et lån, hvorefter renterne løbende lægges oveni lånet. Jo højere belåningsgrad, desto større bliver den procentvise gevinst eller det procentvise tab på egenkapitalen, når husprisen stiger eller falder. 1. I eksemplet er der set bort fra, at der forekommer en forskel mellem købs- og salgskurs. I eksemplet har MINI Long Future-certifikatet en multiplikator på 1. I eksemplet nedenfor 1 er prisen på det underliggende aktiv (en aktie) 100 kroner. En MINI Long med et finansieringsniveau på 80 kroner har dermed et kapitalindskud på 20 kroner, hvilket også er værdien på MINI Future-certifikatet. Hvis aktien stiger til 120 kroner, øges værdien på MINI Long-certifikatet fra 20 til 40 kroner. Selvom aktien kun er steget med 20 procent, så er værdien på MINI Long-certifikatet øget med 100 procent. Gearingeffekten er altså fem i dette eksempel. Det betyder dog også, at hvis aktiekursen falder, falder værdien på MINI Long-certifikatet tilsvarende fem gange så meget. Med en MINI Short med et finansieringsniveau på 120 kroner (og dermed en værdi på 20 kroner) er forholdet det modsatte. Følgende scenarie viser principperne. Udstederen af MINI Short-certifikatet sælger aktien (det underliggende aktiv) for 100 kroner. Hvis aktiekursen falder til 80 kroner, kan aktien købes tilbage for 80 kroner, og gevinsten udgør dermed 20 kroner, dvs. 100 procent af kapitalindskuddet. Hvis aktiekursen i stedet stiger, så falder værdien på MINI Short certifikatet tilsvarende fem gange meget. Eksempel MINI Long Kroner MINI Long Aktie Finansieringsniveau = lån på 80 kroner Kapitalindskud = værdi på MINI Long Aktiepris Eksempel MINI Short Kroner MINI Short Tilgodehavende på banken Aktiepris Kapitalindskud = værdi på MINI Short Køberens tilgodehavende hos banken MINI Long Med en MINI Long investeres i et stigende marked (indeks, aktie, valuta eller råvare). Hvis det underliggende aktiv stiger med 10 kroner, stiger MINI Long også med 10 kroner (divideret med multiplikatoren). MINI Short Med en MINI Long investeres i stedet i et faldende marked (indeks, aktie, valuta eller råvare). Hvis f.eks. guldprisen falder med 10 kroner, så stiger MINI Short med 10 kroner (divideret med multiplikatoren).

6 6 MINI Futures Lille indsats stor gearing Gearingeffekten opstår gennem det reducerede kapitalindskud. Jo mindre kapitalindskud, desto større gearingeffekt. På handelsdagen afspejles hver bevægelse i det underliggende aktiv i en MINI Future med hensyntagen til forskellen mellem købs- og salgskurs. I eksemplet nedenfor er multiplikatoren 100 og simuleringen er foretaget i løbet en handelsdag (ingen renteudsving) og uden hensyntagen til forskellen mellem købs- og salgskurs. Eksemplet har DAX indekset som underliggende aktiv. DAX indekset er det ledende aktieindeks for det tyske aktiemarked. Eksempel på MINI Long med gearing på henholdsvis 5 og 10 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Gearing DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro / (10 x 100) = 5 DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro / (5 x 100) / 100 = 10 DAX stiger med ti procent fra kr til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 15 euro +50% DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro +100% DAX falder med ti procent fra til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro -50% DAX euro euro euro eventuel restværdi tilbagebetales op til -100% Eksempel på MINI Short med gearing på henholdsvis 5 og 10 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Gearing DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro / (10 x 100) = 5 DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro / (5 x 100) / 100 = 10 DAX falder med ti procent fra til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 15 euro +50% DAX euro euro euro ( ) / 100 = 10 euro +100% DAX stiger med ti procent fra til Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Resultat DAX euro euro euro ( ) / 100 = 5 euro -50% DAX euro euro euro eventuel restværdi tilbagebetales op til -100%

7 MINI Futures 7 Sådan fungerer finansieringen Du følger med i det underliggende aktivs værdiændring med kun et lille kapitalindskud takket være, at udstederen finansierer den resterende del, det såkaldte finansieringsniveau. For en MINI Long betaler du indirekte renteudgiften ved at renten lægges oveni finansieringsniveauet. Eventuelt afkast fra det underliggende aktiv (eksempelvis udlodning) lægges til kapitalindskuddet for derigennem at justere finansieringsniveauet. Eksempel MINI Long (Samme eksempel som på foregående side) Underliggende aktiv DAX Multiplikator 100 Finansieringsomkostning pr. år 3,5% 2 Finansieringsomkostning pr. dag (Finansieringsomkostning x Finansieringsniveau) / (365 dage x Multiplikator) = (3,5% x 4.000) / (365 x 100) = 0,0038 euro/dag = (3,5% x 4.500) / (365 x 100) = 0,0043 euro/dag Hvis DAX står stille, falder værdien på MINI Future-certifikatet med henholdsvis 0,0038 og 0,0043 euro om dagen. 2. Afhængigt af gældende renteniveau. DAX MINI Long 31. juli 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 10 euro 0,0038 euro DAX euro euro euro 5 euro 0,0043 euro DAX MINI Long 31. august 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Long Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 9,88 euro 0,0038 euro DAX euro euro euro 4,87 euro 0,0043 euro Af eksemplet kan man se, at finansieringsniveauet stiger. Eftersom stop-loss niveauet fastsættes i forhold til finansieringsniveauet (den 15. i hver måned), stiger også stop-loss niveauerne i vores beregningseksempler.

8 8 MINI Futures Beregningen af finansieringsniveauet for MINI Short-certifikatet foregår på lignende måde, bare omvendt. Det underliggende aktiv lånes og sælges, og på den måde opstår der et tilgodehavende for investoren, som giver anledning til en renteindtægt, men også en omkostning for at låne det underliggende aktiv. Nettorenteindtægten er markedsrenten minus rentemarginalen (inkluderer eventuel omkostning for at låne det underliggende aktiv). Renteindtægten kan dermed blive negativ, hvis markedsrenten bliver tilstrækkelig lav. Eksempel MINI Short (Samme eksempel som på side 6) Underliggende aktiv DAX Multiplikator 100 Rente pr. år f.eks. 0,5% 3 Renteindtægt pr. dag (rente x finansieringsniveau) / (365 dage x multiplikator) = (0,5% x 6.000) / (365 x 100) = 0,0008 euro = (0,5% x 5.500) / (365 x 100) = 0,0008 euro 3. Afhængigt af gældende renteniveau. Finansieringsniveauet stiger hver dag med 0,0008 euro. Det betyder, at hvis DAX står stille, så stiger værdien på certifikatet med 0,0008 euro hver dag ved det aktuelle renteniveau. DAX MINI Short 31. juli 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 10 euro 0,0008 euro DAX euro euro euro 5 euro 0,0008 euro DAX MINI Short 31. august 2009 Underliggende Finansieringsniveau Stop loss Pris på DAX Pris på MINI Short Finansieringsomkostning pr. dag DAX euro euro euro 10,03 euro 0,0008 euro DAX euro euro euro 5,02 euro 0,0008 euro Eftersom stop-loss niveauet fastsættes i forhold til finansieringsniveauet, stiger også stop-loss niveauerne i vores beregningseksempler.

9 MINI Futures 9 Stop Loss Stop-loss niveauet garanterer, at værdien på en MINI Future aldrig kan blive negativ. Den 15. i hver måned 4 fastsætter udstederen stop-loss niveauet med udgangspunkt i det gældende finansieringsniveau. Stop-loss bufferen definerer stop-loss niveauet i forhold til finansieringsniveauet. Stop-loss niveauet stiger i takt med finansieringsniveauet og afrundes som regel. Som investor kan du altid se de aktuelle stop-loss niveauer på 4. Undtagen MINI Future-certifikat som vedrører statsobligationer, hvor justeringen sker den 2. hver måned. Hvis den underliggende pris når stop loss-niveauet, ophører MINI Future-certifikatet, og den underliggende placering likvideres. Afhængigt af det underliggende aktivs likviditet og placeringens størrelse kan processen tage helt op til tre timer. Det som er tilbage efter likvidering (restværdien) overføres automatisk til investoren. Fastsættelse af restværdi DAX MINI Long: finansieringsniveau ved euro, stop loss niveau ved euro Pris på DAX: euro Pris på MINI Long-certifikat = (Pris på DAX finansieringsniveau) / multiplikator = ( )/100 = 5 euro DAX falder og når et stop-loss niveau på euro Handel med MINI Long-certifikatet stoppes Udstederen sælger det underliggende aktiv på markedet, i den takt markedets likviditet tillader det - men normalt inden for tre timer. Lad os antage, at den gennemsnitlige salgspris ved likvidering af DAX-positionen bliver euro Så bliver restværdien (Den gennemsnitlige salgskurs på DAX finansieringsniveau) / multiplikator = ( ) / 100 = 1,19 euro pr. MINI Future Inden for 5 bankdage får indehaveren af MINI Future-certifikatet udbetalt 1,19 euro pr. MINI Future Hvis salgsprisen på det underliggende aktiv ved likvidering skulle blive lavere end finansieringsniveauet, bliver restværdien nul. For en MINI Short gælder det modsatte, dvs. hvis købsprisen på det underliggende aktiv bliver højere end finansieringsniveauet, bliver restværdien nul.

10 10 MINI Futures Med MINI Futures opnår du nem adgang til mange forskellige aktivklasser En verden af investeringsmuligheder Aktieindeks og aktier er de mest almindelige underliggende aktiver for MINI Futures. I dag er der langt flere investorer, der er interesseret i blandt andet valuta-, råvare- og obligationsmarkeder. Med MINI Futures kan investorerne tjene på stigende eller faldende kurser, og takket være gearingeffekten kan de opnå høje gevinster med begrænset kapitalindskud. Gearingeffekten indebærer dog også risiko for, at investorerne kan tabe hele deres kapitalindskud. Der findes visse særpræg, som kan være værd at vide om de forskellige typer underliggende aktiver. MINI Futures på valuta MINI Futures på valuta giver investoren mulighed for at tjene på den aktuelle valutas bevægelser med et begrænset kapitalindskud. Takket være det lave kapitalindskud opstår der en gearingeffekt på investeret kapital. MINI Futures på valuta passer især godt til valutasikring af andre investeringer, f.eks. amerikanske aktier. Eksempel på en beregning af en MINI Long med valutakryds EUR/USD Investorens markedsbedømmelse Markedssituation Prisformel Investorens markedsbedømmelse er korrekt, og EUR/USD-valutakursen stiger til 1,60 Investorens markedsbedømmelse er forkert, og EUR/USD-valutakursen falder til 1,28 Investoren tror på et stigende valutakryds mellem EUR og USD. Valutakurs: 1,44 USD/EUR. Finansieringsniveau: 1,16 USD/EUR Stop-loss niveau: 1,18 Multiplikator: 0,01 MINI Long-certifikatets værdi = (Valutakurs - Finansieringsniveau) / (Valutakurs x Multiplikator) = (1,44-1,16) / (1,44 x 0,01) = 19,44 euro MINI Long-certifikatets nye værdi = (1,60-1,16) / (1,60 x 0,01) = 27,50 euro MINI Long-certifikatets nye værdi = (1,28-1,16) / (1,28 x 0,01) = 9,38 euro

11 MINI Futures 11 MINI Futures på statsobligationer Terminer på statsobligationer er vigtige barometre for udviklingen på obligationsmarkedet. De er koblet til en hypotetisk statsobligation med fast obligationsrente og standard løbetid. MINI Futures på statsobligationer er koblet til terminskontrakten. Kort tid inden kontrakten udløber, foretages automatisk en roll-over til næste kontrakt, dvs., at kontrakten udskiftes med en ny kontrakt med en senere udløbsdato. Regneeksempel for MINI Long på Euro Bund-terminen (tysk statsobligation) Investorens markedsopfattelse Investoren tror, at renterne vil komme til at falde, og at obligationskurserne dermed vil stige Eksempel på roll-over af statsobligationsterminer Tilpasning ved roll-over til næste kontrakt for terminer på Euro Bund Udformning af MINI Long Finansieringsniveau: 110,00 punkter Stop-loss niveau: 112,00 punkter Prisstrukturen på terminsmarkedet Terminskurs i marts: 115,00 punkter Terminskurs i juni: 114,50 punkter Markedssituation Investorens markedsbedømmelse er korrekt, og obligationsterminen stiger til 117,00 punkter Investorens markedsbedømmelse er forkert, og obligationsterminen falder til 113,00 punkter Finansieringsniveau: 110,00 punkter Stop-loss niveau: 112,00 punkter Obligationsterminens niveau: 115,00 punkter Multiplikator: 1 Værdien på MINI Long = (terminsniveau -finansieringsniveau) / multiplikator = (115,00-110,00) / 1 = 5 euro MINI Long-certifikatets værdi = 117,00-110,00 = 7 euro MINI Long-certifikatets værdi = 113,00-110,00 = 3 euro Tilpasning af finansieringsniveauet efter roll-over Nyt finansieringsniveau = gammelt finansieringsniveau - (kursen i den gamle kontrakt - kursen i den nye kontrakt) = 110,00 - (115,00-114,50) = 109,50 Nyt stop-loss niveau efter roll-over Nyt stop-loss niveau = nyt finansieringsniveau + nyt finansieringsniveau x sikkerhedsmargin i procent = 109, ,50 x 2 % = 111,69 Den 2. i hver måned fastsætter udstederen stop-loss niveauet med udgangspunkt i det gældende finansieringsniveau. I marts, juni, september og december sker der roll-over til næstfølgende kontrakt den 1. i måneden. På grund af prisforskellene mellem kontrakterne kræves der tilpasning af finansieringsniveauet og stop-loss niveauet på roll-over tidspunktet. Tilpasningen påvirker ikke kursen på MINI Future-certifikatet. Eksemplet er forenklet, idet der ikke er taget hensyn til transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostningerne medfører yderligere småjusteringer af finansieringsniveauet og stop-loss niveauet ved roll-over.

12 12 MINI Futures Eksempel på roll-over af råvareterminer Tilpasning ved roll-over til næste kontrakt for NYMEX Light Sweet Crude Oil Future Udformning af MINI Long Finansieringsniveau: 70,00 USD Stop-loss niveau: 73,50 USD MINI Futures på råvarer MINI Futures på råvarer giver investoren mulighed for at investere i råvarer med et begrænset kapitalindskud. MINI Futures på råvareterminer passer især godt til dem, der ønsker at sikre eksisterende placeringer i råvarer. MINI Futures er koblet til den aktuelle terminskontrakt. Kort tid inden den aktuelle terminskontrakt udløber, sker der automatisk roll-over til næste kontrakt. På grund af prisforskellene mellem kontrakterne kræves der tilpasning af finansieringsniveauet og stop-loss niveauet på roll-over tidspunktet. Tilpasningen påvirker ikke kursen på MINI Future-certifikatet. Prisstrukturen på terminsmarkedet Terminspris i april: 100,00 USD Terminspris i maj: 101,00 USD Tilpasning af finansieringsniveau efter roll-over Nyt finansieringsniveau = gammelt finansieringsniveau - (kursen i den gamle kontrakt - kursen i den nye kontrakt) = 70,00 - (100,00-101,00) = 71,00 Nyt stop-loss niveau = finansieringsniveau + (finansieringsniveau x sikkerhedsmargin i procent) = 71,00 + (71,00 x 7 %) = 75,97 Dette er et forenklet eksempel, hvor der ikke er taget hensyn til transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostningerne medfører yderligere småjusteringer af finansieringsniveauet og stoploss niveauet ved roll-over. Regneeksempel på MINI Long på guld Investorens markedsbedømmelse. Investoren tror, at guldprisen vil stige. MINI Futures på ædelmetaller MINI Futures på ædelmetaller giver mulighed for at investere i ædelmetaller. På grund af det lave kapitalindskud opstår der en gearingeffekt på investeret kapital. Markedssituation Finansieringsniveau: 800,00 USD Stop-loss niveau: 840,00 USD Prisen på 28,35g rent guld: 1.000,00 USD Multiplikator: 10 Valutakurs EUR/USD: 1,45 MINI Long-certifikatets kurs = (prisen på guld - finansieringsniveau) / (valutakurs x multiplikator) = ( ) / (1,45 x 10) = 13,79 euro Guldet stiger til 1.200,00 USD MINI Long-certifikatets kurs = ( ) / (1,45 x 10)= 27,59 euro Hvis guldet i stedet falder, så falder den procentvise værdi på MINI Long-certifikatet tilsvarende fem gange så meget.

13 MINI Futures 13 Eksempel på underliggende aktiver Produkter RBS tilbyder en lang række forskellige MINI Long og MINI Short-certifikater, og sortimentet udvides hele tiden. Foruden MINI Futures på aktier findes der en lang række andre muligheder, heriblandt nogle af dem der er anført nedenfor. Oplysninger om nøgletal og aktuelle priser finder du på Hvis der er nogle underliggende aktiver, som du er interesseret i, men som du ikke kan finde en MINI Future på, bedes du kontakte Jyske Markets Kunderådgivning på telefon eller besøg så vil vi hjælpe dig. Eksempel på mulige underliggende aktiver Aktier Aktieindeks Sektorindeks Valutaer Råvareindeks Råvarer og ædelmetaller Statsobligationer Carlsberg Danisco DS Norden Google Vestas Wind Systems BOVESPA DAX DJ Euro STOXX 50 Hang Seng China Enterprises Index S&P 500 AMEX Biotech AMEX Gold Bugs AMEX Natural Gas AMEX Oil S&P Homebuilding S&P Oil & Gas Drilling S&P Banks US Top 30 REIT Prop. EUR/USD EUR/SEK EUR/JPY EUR/RUB RICI Enhanced Global RICI Enhanced Agriculture RICI Enhanced Energy Bomuld Råolie Guld Kaffe Sølv Hvede Sukker Naturgas T-Bond future Bund Future JGB Future Fordele Du kan gå lang og kort med gearing Ubegrænset løbetid Kan handles hver dag Ingen marginkrav takket være stoploss niveau Ulemper Der er tale om en investering der kan føre til, at du mister hele dit indskud Finansieringsomkostninger Gearingeffekten kan medføre store kursfald

14 14 MINI Futures The Royal Bank of Scotland plc. traditioner og global tilstedeværelse The Royal Bank of Scotland Group, oftest benævnt RBS, har rødder helt tilbage til 1727 og er i dag en af verdens største banker med over medarbejdere i mere end 50 lande. I 2007 foretog RBS verdens største bankkøb, da de købte dele af den hollandske storbank ABN AMRO. Banebrydende og nytænkende ABN AMRO, nu en del af RBS, anses for at gå forrest på certifikatsmarkedet. Meget nytænkning kan henledes til ABN AMRO. 2000: Indekscertifikater uden angiven løbetid, såkaldte Open End-certifikater. 2001: Turbocertifikat, forgængeren til MINI Futures. I løbet af kort tid har turbocertifikaterne overtaget warrants rolle som de mest populære handelsinstrumenter for privatinvestorer. 2002: MINI Futures, en videreudvikling af turbocertifikater. Med disse kan investorerne investere i værdiudviklingen på aktier, indeks, råvarer og valutaer uden tidsbegrænsning. 2004: Open End-certifikater og MINI Futures på en række forskellige råvarer gør det for første gang muligt for private investorer at handle disse aktivklasser på børsen. Valutasikrede Open End-certifikater. 2008: ABN AMRO bliver en del af RBS Group. Førsteklasses produkter og tjenester til investorer RBS har vundet en lang række forskellige priser for sine investeringsprodukter. I både 2007 og 2008 vandt RBS den prestigefyldte pris Best in the Nordic Region inden for Structured Products Europe Awards. I Europa har vi været med fra begyndelsen. Nyhedsbrevet Zertifikate Journal, der har fokus på strukturerede produkter, startede i Tyskland i 2002 og blev udgivet i samarbejde med den store tyske søndagsavis Welt am Sonntag. Her blev den første udmærkelse for den unge certifikatbranche indstiftet. Målet med udmærkelsen var at foretage en objektiv bedømmelse af udgivernes tjenester inden for produkt- og tjenestekvalitet. Lige siden har ABN AMRO, nu en del af RBS Group, gentagne gange vundet en plads på sejrsskamlen. I 2006 fik ABN AMRO førstepladsen i den samlede bedømmelse, og det var første gang, at prisen gik til en udenlandsk bank.

15 MINI Futures 15 Certifikat på et minut Hvad er et certifikat? Et certifikat er et gældsbrev, der oftest udstedes af en bank, som giver investoren en fordring over for banken. Ved hjælp af certifikatet kan investoren udnytte udviklingen i et underliggende aktiv, f.eks. aktieindeks eller råvarer. Desuden findes der forskellige typer certifikater, som har forskellige profiler med hensyn til risiko og afkast. Hvad menes der med et underliggende aktiv? Hvert certifikat har et underliggende aktiv, hvis pris ligger til grund for værdien på certifikatet. Det underliggende aktiv er normalt en aktie, et aktieindeks, en råvare, en obligation eller en valuta. Hvordan foregår handel med certifikater? Enten køber man selv certifikatet direkte på børsen, eller også henvender man sig til sin mægler, der hjælper med at gennemføre transaktionen. Handlen sker på samme måde som med aktier. Det betyder, at investoren angiver en børskode eller et ISIN-id samt pris og antal. Hvad skal jeg bruge for at kunne handle med certifikater? For at kunne købe og sælge certifikater skal man have et værdipapirdepot eller en VP-konto. Kan jeg sælge mine certifikater når som helst, og hvilken effekt har markedets likviditet på handlen? Private investorer kan købe og sælge certifikater de dage og på de tidspunkter, hvor børsen er åben. Udstederen af certifikatet skaber likviditet ved at fastsætte kontinuerlige købs- og salgskurser.

16 Vigtig juridisk meddelelse: Denne brochure må kun benyttes i markedsføringsøjemed og er sammenfattet af The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Oplysningerne i brochuren er ikke nødvendigvis fuldstændige og udgør ikke rådgivning om de finansielle instrumenter. Udstederen ABN AMRO Bank N.V. ( Udstederen ) har udfærdiget et prospekt og endelige vilkår, som indeholder vigtige og fuldstændige oplysninger om certifikater, udstederen og de bindende vilkår for certifikater. Investorerne opfordres derfor til at læse prospektet og de endelige vilkår grundigt, som findes på inden de træffer investeringsbeslutninger. RBS er reguleret af og underlagt tilsynsmyndigheder i Storbritannien. RBS er registreret i Skotland under reg.nr , og er stiftet med hjemstedsadressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. ABN AMRO Bank N.V. er et tilknyttet selskab (subsidiary undertaking), som defineret i paragraf 1162 i the Companies Act 2006 for England og Wales til The Royal Bank of Scotland Group plc. ABN AMRO Bank N.V. er reguleret af De Nederlandsche Bank, og i visse henseender er banken også underlagt tilsynsmyndighederne i Storbritannien. I visse jurisdiktioner kan RBS optræde som befuldmægtiget for ABN AMRO Bank N.V., og omvendt kan ABN AMRO Bank N.V. optræde som befuldmægtiget for RBS i visse jurisdiktioner. For det tilfælde, at RBS markedsfører og/eller tilbyder finansielle instrumenter, der udstedes af ABN AMRO Bank N.V., er RBS ikke ansvarlig for at opfylde de forpligtelser, som påhviler udstederen, for så vidt RBS ikke har påtaget sig udtrykkeligt garantiansvar. Logoerne daisy device logo, RBS, The Royal Bank of Scotland og Make it happen er varemærker tilhørende The Royal Bank of Scotland Group plc, og alle rettigheder forbeholdes. Informationerne heri er alene rettet mod de tiltænkte modtagere af materialet, og indholdet må ikke reproduceres, gengives eller kopieres, helt eller delvist, til noget andet formål uden RBS s forudgående udtrykkelige accept. Risici m.v.: Investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både stige og falde i værdi. Nedenfor sammenfattes nogle af de største risikofaktorer, der kan være forbundet med investering i MINI Futures-certifikater. Se venligst gældende prospekt for flere oplysninger om risici, og kontakt dine rådgivere. Du og dine rådgivere bedes bemærke, at investering i et MINI Futures-certifikat kun er hensigtsmæssig for investorer, der har tilstrækkelig erfaring og viden til selv at kunne bedømme de risici, der er forbundet med investeringen, og det er kun egnet for investorer, som desuden har investeringsformål, der stemmer med det aktuelle certifikats eksponering, investeringshorisont og andre egenskaber, og som har den finansielle styrke til at kunne bære de risici, der er forbundet med investeringen. MINI Futures-certifikater er ikke en velegnet investering til brug for privates opsparing eller pension, og bør aldrig udgøre en væsentlig del af en privatpersons portefølje. Generel eksponeringsrisiko: Udviklingen for den underliggende eksponering er afgørende for beregningen af værdien på MINI Futures-certifikatet. Investorer i MINI Futurescertifikater kan miste hele deres investering på grund af udviklingen i den underliggende eksponering. Hvordan det underliggende aktiv vil komme til at udvikle sig, afhænger af en lang række faktorer og indbefatter komplekse risici, hvilket blandt andet inkluderer aktiekursrisici, kreditrisici, renterisici, råvarerisici, valutarisici og/eller politiske risici. MINI Futurescertifikater, som ikke er valutasikrede påvirkes også direkte af valutakurssvingninger mellem valutaen på det aktuelle MINI Futures-certifikat og valutaen på det underliggende aktiv. Særskilt information om MINI Futures-certifikater: Ved MINI Future-certifikatet er der en øget risiko for at miste hele indskuddet. Hvis kursen på det underliggende aktiv når stop loss-niveauet, ophører MINI Future-certifikatet, og investoren vil få restværdien udbetalt. Ved en stop-loss hændelse fastsættes restværdien normalt inden for tre timer (forudsat at børsen for det underliggende aktiv er åben tre timer efter stop- loss). Hvis kursen på det underliggende aktiv udvikler sig ugunstigt, efter stop-loss niveauet er nået, kan restværdien blive nul. Ved prissætning i løbet af løbetiden tages hensyn til forskellen med det underliggende aktivs købs- og salgskurs og likviditet samt eventuel likviditet på aktuelle terminsmarkeder. For MINI Future-certifikater tilknyttet aktieindeks gælder fremfor alt, at handlen er tydeligt forbundet til terminsmarkederne for de respektive aktieindeks. Dette kan medføre afvigelser i forholdet mellem MINI Future og det underliggende aktieindeks. For underliggende aktiver, som kun i begrænset omfang handles i løbet af danske børsers åbningstid, kan den underliggende kurs periodevis fastsættes af udstederen. MINI Futures-certifikater tilknyttet vækstøkonomier: Investeringer i vækstøkonomier medfører politiske risici: Sådanne risici kan bestå af begrænsninger i udenlandske investeringer, ekspropriering af aktiver, beskatning, nationalisering af udenlandske banker eller andre aktiver, indførelse af valutaregulering eller andre begrænsende regler. Alt dette kan påvirke investeringer i vækstøkonomier negativt. I visse tilfælde kan sådanne foranstaltninger gælde i længere perioder, dvs. uger eller måneder, og gøre det umuligt for udstederen at stille priser på de aktuelle certifikater til rådighed. Sammenlignet med lande inden for EU kan vækstøkonomierne fremstå ufordelagtige, f.eks. hvad angår inflation, valutakurser eller betalingssystemer. MINI Futures-certifikater tilknyttet råvarer: Visse MINI Futures-certifikater tilknyttet enkelte råvarer er relaterede til råvareterminer. Certifikater tilknyttet enkelte råvareterminer omfatter en automatisk roll-over mekanisme for den/de underliggende råvaretermin(er). I forbindelse med termin roll-over kan deltagelsesgraden for certifikatet ende med at blivere justeret for at kunne tage prisforskellen mellem de to terminer i betragtning. Hvis terminskontrakten opsiges, afnoteres eller der indtræffer andet, som indebærer, at terminskontrakten ikke længere er repræsentativ, eller såfremt juridiske ændringer fører til en ugunstig behandling af certifikatet, forbeholder udstederen sig ret til at fastsætte et sluttidspunkt for certifikatet. Certifikater tilknyttet råvareindeks følger værdiudviklingen på råvareindekset. DAX er et registreret varemærke tilhørende Deutsche Börse AG. S&P 500, S&P 500 Homebuilding Index, S&P Oil & Gas Drilling Index og S&P Oil Refining Index er registrerede varemærker tilhørende McGraw-Hill Companies, Inc. AMEX Oil Index, AMEX Biotechnology Index, AMEX Gold Bugs Index og AMEX Natural Gas Index tilhører American Stock Exchange. Hang Seng China Enterprises IndexSM tilhører Hang Seng Data Services Limited. BOVESPA Index er et registreret varemærke tilhørende fondsbørsen i Sao Paulo. Rogers International Commodity Index (RICI) er et varemærke, som anvendes på licens fra Diapason Commodities Management. Jim Rogers, James Beeland Rogers, Jr., Rogers, Rogers International Commodity Index og RICI EnhancedSM Index er (registrerede) varemærker og tjenestemærker tilhørende Beeland Interests, Inc., og som kontrolleres af James Beeland Rogers, Jr samt anvendes på licens. Navnet og gengivelser af navnet Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. er varemærker og tjenestemærker tilhørende James Beeland Rogers, Jr. RJ/CRB TR Index er et registreret varemærke tilhørende Commodity Research Bureau. Hvis du har spørgsmål vedrørende Mini Futures, Besøg eller kontakte Jyske Markets Kunderådgivning på telefon Royal Bank of Scotland plc har fuldmagt til at repræsentere ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) i visse jurisdiktioner, og ABN AMRO Bank N.V. er et datterselskab (som defineret i 1162 i Companies Act 2006 of England and Wales ) af Royal Bank of Scotland-koncernen.

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder

Danmark Top 20. Investér i danske aktiemarkeder Danmark Top 20 Investér i danske aktiemarkeder Tegnes til og med den 11. september 2009 Løbetid 3 år 2 Danmark Top 20 Danmark er gennem de seneste tre år blevet kåret som verdens tredje mest konkurrencedygtige

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO

BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO BRUGERVEJLEDNING RISIKO INVESTERINGSPORTEFØLJE DEGIRO Inhold 1. Introduktion... Error! Bookmark not defined. 2. Portefølje oversigt... Error! Bookmark not defined. 3. Porteføljerisiko i praksis... Error!

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere