KK STOXX KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION"

Transkript

1 KK STOXX KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

2 ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder i Europa. En investering i KK STOXX 2015 giver dig det bedste af to verdener: trygheden i en obligation men med mulighed for et afkast, du ellers kun kender fra aktiemarkedet. Du får flere fordele ved at investere i KK STOXX 2015: Investorer i KK STOXX 2015 får et afkast på minimum 65 % af den største kursstigning, der observeres på aktieindekset på udvalgte datoer. De udvalgte datoer observeres over de næste 10 år, så selv hvis markedet falder igen, vil du altid få udbetalt det højeste målte afkast. Hvis aktiemarkedet de næste 10 år uafbrudt ligger under det nuværende niveau, indfries obligationen til kurs 100 ved udløb i KK STOXX 2015 bliver noteret på Københavns Fondsbørs. Tegningsperiode er fra den 4. november til den 25. november 2005 kl Ansvarsfraskrivelse: Denne brochure er en forenklet fremstilling af KommuneKredits informationsmateriale, som er offentliggjort over Københavns Fondsbørs. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig og kan ikke erstatte informationsmaterialet. Investorer opfordres til at rekvirere informationsmaterialet, før de beslutter at foretage en investering. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem brochure og informationsmateriale vil informationsmaterialet være gældende. Brochuren indeholder udsagn, der er baseret på forventninger til fremtiden, og som derfor er underlagt betydelig usikkerhed. STOXX and the Dow Jones STOXX indices are registered trademarks of STOXX Limited. Dow Jones is a service mark of Dow Jones & Company, Inc. 2

3 FÅ HØJT AFKAST OG STOR SIKKERHED KK STOXX 2015 er en aktierelateret obligation, der er baseret på 50 af de største virksomheder i Europa. Afkastet afhænger af udviklingen i aktieindekset Dow Jones EURO STOXX 50: Stiger aktieindekset til eksempelvis , vil dit afkast på den aktieindekserede obligation være 8,08 % p.a. før skat ved en emissionskurs på 105. Stiger indekset til vil afkastet være 4,96 % p.a., mens en stigning i indekset til over vil give et afkast på over 8,08 % p.a. (se tabellen). Obligationens løbetid er 10 år, og den indfries minimum til kurs 100 i december Hvis det underliggende aktieindeks over de næste 10 år ikke stiger til over værdien på udstedelsestidspunktet, vil dit tab ikke blive større end 0,49 % p.a., ved en emissionskurs på 105. Indfrielseskurs og årligt afkast i procent Største registrerede værdi af underliggende aktieindeks Indfrielseskurs 100,00 100,00 100,00 102,71 112,38 131,73 151,08 170,42 189,77 209,11 228,46 247,81 267,15 286,50 305,85 325,19 Årligt afkast i % p.a. ved emissionskurs på 105-0,49% - 0,49% -0,49% -0,22% 0,68% 2,29% 3,71% 4,96% 6,10% 7,13% 8,08% 8,97% 9,79% 10,56% 11,28% 11,97% Årligt afkast i % p.a. ved emissionskurs på 109-0,86% - 0,86% - 0,86% - 0,59% 0,31% 1,91% 3,32% 4,57% 5,70% 6,73% 7,68% 8,56% 9,38% 10,15% 10,87% 11,55% Note: Ovenstående beregninger er baseret på en deltagelsesgrad på 65 %, og vi har anvendt kurs 3.359,85 som initialværdi for KK STOXX 2015 (kurs pr. 12. oktober 2005). Årligt afkast i % p.a. er beregnet ud fra en emissionskurs på enten 105 eller 109. Emissionskursen vil være kurs 105 til 109 og er ikke kendt i tegningsperioden. Emissionskursen vil være 105, med mindre der ved denne emissionskurs ikke kan opnås en deltagelsesgrad på 65 %. I dette tilfælde vil emissionskursen hæves, indtil der kan opnås en deltagelsesgrad på 65 %. Hvis man ikke kan opnå en deltagelsesgrad på 65 % ud fra en emissionskurs på 109, bliver emissionen ikke gennemført. Med markedsforholdene den 25. oktober 2005 vil emissionskursen være 105, og deltagelsesgraden være 65 %. HENT INFORMATIONSMATERIALE OG TEGNINGSBLANKET PÅ 3

4 HVAD ER EN GARANTERET OBLIGATION, OG HVAD ER DELTAGELSESGRADEN? En garanteret obligation er en sammensat obligation med en garanteret indfrielseskurs på minimum 100 og en mulighed for en meget højere indfrielseskurs. Obligationen er konstrueret ved, at investorerne opgiver at få de løbende renteudbetalinger, som det er kendt fra almindelige obligationer, mod at få mulighed for at få et større fremtidigt afkast. På udstedelsesdagen anvendes de løbende rentebetalinger til at købe optioner for. Optionerne giver en andel af de afkast, man kan opnå på udvalgte datoer. Den andel investoren opnår af dette afkast, kaldes deltagelsesgraden. Deltagelsesgraden er først kendt den dag, obligationen bliver udstedt, og afhænger af to faktorer: 1. Jo lavere renteniveauet er, jo større del af emissionsbeløbet skal anvendes for at sikre en hovedstolgaranti på 100, og dermed bliver deltagelsesgraden lavere. 2. Jo højere prisen er på de optioner, der giver muligheden for det fremtidige afkast, jo lavere bliver deltagelsesgraden. Kurs Muligt afkast 100 Optioner Udlån til KommuneKredit KommuneKredit garanterer tilbagebetaling Udstedelsesdag Udløbsdag 4 RING PÅ OG FÅ MERE INFORMATION, HVIS DU OVERVEJER AT KØBE KK STOXX 2015

5 SÅDAN KAN INDFRIELSESKURSEN SE UD I det følgende har vi beregnet, hvor stor tilbagebetaling investorer i KK STOXX 2015 vil få på udløbsdagen. Vi har taget udgangspunkt i tre forskellige maksimumværdier af aktieindekset, der muligvis observeres i løbetiden. Det sammenligner vi med tilbagebetalingen, hvis investorerne i stedet investerer samme beløb i en 10-årig dansk statsobligation. Investering KK STOXX kr. 10-årig dansk statsobligation kr. Tilbagebetaling ved obligationens udløb Indeks max : Indeks max : Indeks max : kr kr kr kr kr kr. Udgangspunktet er en investering på nominelt kr og en emissionskurs på 105. Den 12. oktober 2005 var værdien af (indeks start) aktieindekset 3.359,85. Hvis den største registrerede værdi af aktieindekset på en af de udvalgte datoer inden udløbsdatoen er 7.000, og deltagelsesgraden er 65 %, bliver indfrielseskursen 170,42 svarende til en tilbagebetaling på kr Hvis samme beløb i perioden bliver investeret i en 10-årig dansk statsobligation med en forrentning på 3,17 % p.a., vil tilbagebetalingen blive på kr DELTAGELSESGRAD OG TILBAGEBETALING Deltagelsesgraden beskriver den andel af den maksimale stigning i aktieindekset, som alle investorer modtager på udløbsdagen. Det vil sige, at investorer i KK STOXX 2015 får et afkast på minimum 65 % af den største kursstigning, der observeres på aktieindekset på udvalgte datoer over de næste 10 år. Obligationens indfrielseskurs beregnes som: Index Deltagelsesgraden x MAX 0; max -1 ( ( x 100 Index ) start Hvis deltagelsesgraden er 65 %, indeksværdien på udstedelsesdagen er 3.359,85, og den største registrerede værdi af aktieindekset over den 10-årige periode er 7.000, så bliver indfrielseskursen ( ) Indfrielseskurs = % x x 100 = 170, ,85-1 Hvis du f.eks. køber nominelt kr. i KK STOXX 2015 til kurs 105, skal du investere i alt kr. Hvis indfrielseskursen er 170,42, bliver tilbagebetalingen på udløbstidspunktet: Tilbagebetaling på udløbstidspunktet = kr. x 170, = kr. 5

6 Værdien af aktieindekset måles på fastsatte datoer hvert kvartal. Vi har valgt at anvende den officielle kurs den fjerde mandag i månederne februar, maj, august og november hvert år. Afkastet på obligationerne bliver opgjort på baggrund af forskellen mellem startværdien af aktieindekset den 28. november 2005 og den maksimale værdi af indekset, der observeres på den af de fastsatte dage, hvor indeksværdien er højest. Hvis indeksværdien på de 40 fremtidige måledatoer ikke på noget tidspunkt er højere end startværdien, vil obligationen blive indfriet til kurs 100. I alle andre tilfælde vil obligationen blive indfriet til en kurs over 100. HVEM KAN INVESTERE I KK STOXX 2015? En investering i KK STOXX 2015 er noget for dig, hvis du har pensions-, selskabs- eller frie midler til investering investerer i obligationer i dag, men ikke er tilfreds med at få 2-3 % i forventet afkast ønsker en eksponering til aktiemarkedet, men ikke ønsker den risiko, der normalt er forbundet med en aktieinvestering ønsker at realisere gevinster på aktieinvesteringer, eksempelvis i danske aktier, men ikke ønsker at fraskrive dig potentialet i stigende aktiekurser ønsker en eksponering i aktiemarkedet, men ikke vil bekymre dig om at sælge på det rette tidspunkt ønsker at undgå risiko på enkeltaktier ved at investere i et bredt markedsindeks ønsker at investere i aktier for midler, der er underlagt virksomhedsordningen ønsker obligationer med højeste kreditværdighed og ikke har behov for at modtage årlige rentekuponer ønsker en børsnoteret obligation på Københavns Fondsbørs noteret i DKK har en lang investeringshorisont og ønsker en eksponering mod europæiske aktier eller et alternativ til placering i obligationer eller danske aktier. 6

7 Hvilket indeks ligger bag afkastet på KK STOXX 2015? Afkastet på KK STOXX 2015 beregnes på baggrund af Dow Jones EURO STOXX 50 indexet, der er et aktieindeks, som indeholder 50 af de største europæiske aktier. Nogle af de største virksomheder i indekset er Deutsche Bank, Sanofi-Aventis, Banco Santander Central Hispano, Nokia, Telefonica, ENI, E.ON, Siemens, BNP Paribas, Total, ING, Allianz, France Telecom, Deutsche Telekom og DaimlerChrysler. Indeksværdien kan f.eks. ses på De enkelte aktier indgår i indekset med en vægt, der er baseret på den børsnoterede værdi af de frit omsættelige aktier i de enkelte selskaber. Indekset blev konstrueret den 31. december 1991 med en startværdi på Den 12. oktober 2005 var indeksværdien 3.359,85. En af fordelene ved at købe KK STOXX 2015 er, at du køber dig adgang til det europæiske aktiemarked, der de seneste to år er steget væsentligt mindre end det danske aktiemarked. Samtidig giver obligationen dig mulighed for at få et godt afkast sammenlignet med almindelige obligationer. Og du behøver ikke at bekymre dig om, hvornår aktiemarkedet topper. KK STOXX 2015 er således relevant for både aktie- og obligationsinvestorer. Forudsætningerne for investeringen er, at obligationerne udstedes i danske kroner (DKK), og både hovedstol og afkast afregnes i DKK obligationerne vil blive noteret på Københavns Fondsbørs og kan omsættes frit obligationerne vil blive udstedt til kurs på 105 til 109 med en forventet deltagelsesgrad på 65 % og en forventet emissionskurs på 105. Emissionskursen vil kun blive højere end 105, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 65 % ved en emissionskurs på 105 mindste nominelle tegningsbeløb er kr. der ikke er løbende rentebetalinger - hele afkastet fremkommer som kursstigning tegningsperioden er fra den 4. november til den 25. november 2005 kl KommuneKredit har samme kreditkvalitet som danske statsobligationer KommuneKredit er udsteder af obligationerne. KommuneKredit er en forening, der yder lån til de danske kommuner og er ejet af medlemmerne - det vil sige alle danske kommuner. Obligationer, der er udstedt af KommuneKredit, har den samme høje kreditvurdering som obligationer, der er udstedt af den danske stat. Kreditvurderingen Aaa og AAA af Moody s Investors Services og Standard & Poors er de bedste mulige kreditvurderinger, der gives af de internationale kreditvurderingsbureauer. Både den danske stat og KommuneKredit har disse kreditvurderinger. Alm. Brand Bank, der er en del af Alm. Brand Koncernen, arrangerer udstedelsen af KK STOXX HENT INFORMATIONSMATERIALE OG TEGNINGSBLANKET PÅ 7

8 HVORDAN BESTEMMES DEN STØRSTE STIGNING? Indeks = største registrerede værdi af Dow Jones EURO STOXX 50 max Indeks start = første registrerede værdi af Dow Jones EURO STOXX 50 Kilde: Alm. Brand Bank Dow Jones EURO STOXX 50 Registrede værdier af Dow Jones EURO STOXX 50 Grafen viser, hvordan indeksniveauet har udviklet sig i perioden 30. december 1994 til 30. december Den 30. december 1994 havde indekset en værdi på 1.320,59. Den maksimale værdi indekset opnår - målt ved kvartalsvise observationer (se de blå prikker) - er 5.249,55. Det svarer til en stigning på 298 %. I dette historiske eksempel ville indfrielseskursen (ved en deltagelsesgrad på 65 %) have været ( ) Indfrielseskurs = % x 5.249,55 x 100 = 293, ,59-1 Ved en investering den 30. december 1994 på kr. nominelt kr. ville obligationen den 30. december 2004 blive indløst til Tilbagebetaling på udløbstidspunktet = kr. x 293,39 = kr. 100 Dette svarer til en årlig effektiv forrentning på 11,04 % p.a. før skat. 8 RING PÅ OG FÅ MERE INFORMATION, HVIS DU OVERVEJER AT KØBE KK STOXX 2015

9 HVORFOR ER EUROPÆISKE AKTIER ATTRAKTIVE? Væksten i den europæiske økonomi og kursudviklingen for europæiske aktier har de seneste år haltet efter den tilsvarende udvikling i Danmark. Som du kan se af grafen herunder, er det danske aktieindeks siden januar 2003 steget betydeligt mere end det europæiske indeks. Samtidig er prisfastsættelsen på europæiske aktier attraktiv sammenlignet med både obligationer og danske aktier. 350% 300% 250% Stigning i pct. 200% 150% 100% 50% -50% Kilde: Alm. Brand Bank Dow Jones EURO STOXX 50 OMXC20 Procentuel stigning i OMXC20 og Dow Jones EURO STOXX 50 fra 30. december 1994 til 30. september

10 PRISFASTSÆTTELSE AKTIER OG OBLIGATIONER Siden 1995 er renteniveauet i Danmark faldet fra 9,1 % til 3,1 %. I samme periode er indtjeningsraten på europæiske aktier steget fra 6,0 % til 7,6 %. Indtjeningsraten er udtryk for virksomhedernes forventede resultat efter skat i forhold til deres børsværdi. Med andre ord betaler investorer i dag mindre for en krones overskud i virksomhederne, end de gjorde for 10 år siden og det på trods af det kraftige rentefald. Sammenligner man de danske og europæiske aktier, er de europæiske aktier målt på indtjeningsraten i øjeblikket lige så attraktive som de danske. Historisk har indtjeningsraten på danske aktier været omtrent et procentpoint højere end indtjeningsraten på europæiske aktier, men dette har ikke været tilfældet de seneste to år. Europæiske aktier er derfor attraktive i forhold til danske aktier. Det skal understreges, at selvom skønnet for indtjeningen i virksomhederne er høj, er det ikke i sig selv en garanti for, at aktiemarkedet vil udvikle sig positivt i de kommende år. Set over de sidste 10 år er indtjeningsraten ved investering i aktier dog på et historisk højt niveau i forhold til obligationsrenten. Alt i alt vurderer Alm. Brand Bank, at den garanterede obligation KK STOXX 2015 er et interessant alternativ til investering i obligationer eller som alternativ/supplement til investering i danske aktier. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kilde: Alm. Brand Bank, JFC Factset dec-94 dec-96 dec-98 dec-00 dec-02 dec-04 Dansk 10-årig obligations-rente Indtjeningsraten danske aktier Indtjeningsraten europæiske aktier 10

11 RISIKOOVERVEJELSER KK STOXX 2015 har en løbetid på 10 år. Konstruktionen bag obligationen og den relativt lange løbetid gør, at obligationen primært er egnet for investorer med en lang tidshorisont. Obligationen er mest velegnet til en køb og behold strategi, selvom den bliver noteret på Københavns Fondsbørs og derfor kan handles løbende. Hvis obligationen sælges inden udløb, vil prisen være afhængig af: Markedsrenten, hvor det alt andet lige gælder, at rentestigninger, der sker efter obligationen er udstedt, vil indvirke negativt på kursen. Den højeste registrerede værdi der observeres på aktieindekset, hvor det alt andet lige gælder, at en observation af indekset, der ligger over indeksværdien på udstedelsestidspunktet, vil indvirke positivt på kursen. Hvor meget værdien af det underliggende aktieindeks varierer, hvor det alt andet lige gælder, at større variation i kurserne på aktiemarkedet vil påvirke kursen på obligationen positivt. Kursen på obligationen kan inden udløbsdatoen være over eller under kurs 100 afhængig af udviklingen i renten og aktiemarkedet. BESKATNING Investering i KK STOXX 2015 for frie midler beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det indebærer en årlig beskatning, idet værdien bliver opgjort ultimo hvert år, så en gevinst eller et tab i forhold til den forrige ultimo-opgørelse, eller en eventuel købskurs i løbet af året, indgår i den årlige indkomstopgørelse. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til den seneste ultimo-opgørelse eller i forhold til købskursen, hvis obligationen er erhvervet samme år. I informationsmaterialet kan du læse en mere fyldestgørende gennemgang af de skattemæssige forhold, og i øvrigt henviser vi til din egen revisor eller skatterådgiver. HENT INFORMATIONSMATERIALE OG TEGNINGSBLANKET PÅ 11

12 HVIS DU VIL KØBE KK STOXX 2015 OBLIGATIONER KK STOXX 2015 er åben for tegning fra den 4. november 2005 til den 25. november Du kan købe KK STOXX 2015 ved at udfylde og indsende en tegningsblanket. Du kan bestille eller downloade en tegningsblanket og det tilhørende informationsmateriale på eller ringe på Informationsmaterialet med tegningsblanketten kan du også bestille ved at skrive til: Alm. Brand Bank Att.: Kundeservice Midtermolen København Ø Hvis du henvender dig direkte til din investeringsrådgiver i Alm. Brand Bank, kan du få yderligere information om KK STOXX Alm. Brand Bank opfordrer alle investorer til at gennemgå informationsmaterialet, da denne brochure ikke erstatter eller overflødiggør en gennemgang af informationsmaterialet i dets fulde ordlyd. KK STOXX Alm. Brand Marketing ALM. BRAND BANK MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Banker 2020

Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Banker 2020 Investering i den europæiske banksektor Aktiebevis Europæiske Banker 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om svagt til moderat stigning

Læs mere

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer

Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Valuta-, aktie- og råvareindekserede obligationer Finansanalytikerforeningen, 22. november 2005 Svend Jakobsen Institut for regnskab, finansiering og logistik Handelshøjskolen i Århus Indekseret obligation

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020

Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Aktiebevis Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 Investering i det europæiske aktiemarked Aktiebevis Europæiske Aktier 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om et svagt til moderat

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

KommuneKredit BRIK Plus 2011

KommuneKredit BRIK Plus 2011 KommuneKredit BRIK Plus 2011 En af de stærkeste trends de sidste år har været udflytning af produktionsopgaver fra vesten til udviklingslandene. BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) fremstår

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb

PLUS Invest Nyt. PLUS Invest Nyt. Bonusrente 2013 Højeste årlige rente i året for produktets udløb Dette nummer af beskriver diverse begivenheder i PLUS-obligationerne. Derudover kan du se en oversigt over førtidige indfrielser foretaget siden seneste nummer af samt en overordnet status på alle PLUSobligationer

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Aktiebevis Global Kupon 2022

Aktiebevis Global Kupon 2022 Aktiebevis Aktiebevis Global Kupon 2022 Investering i det amerikanske, europæiske og japanske aktiemarked Aktiebevis Global Kupon 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at det

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Præsentation, final version. NB EuropaAktier. April 2007. Nykredit Bank Debt Capital Markets

Præsentation, final version. NB EuropaAktier. April 2007. Nykredit Bank Debt Capital Markets Præsentation, final version NB EuropaAktier April 2007 Nykredit Bank Debt Capital Markets NB EuropaAktier Indhold Produktbeskrivelse NB EuropaAktier kort fortalt Beskrivelse af Euro Top Select 25 Historisk

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

SydEuropa GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) SydEuropa 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Investering for dårlige tabere! Al investering

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022

Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Aktiebevis Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 Investering i europæiske cykliske aktier Aktiebevis Step Down Kupon Europæiske Sektorer 2022 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

RØD CERTIFICERING - BILAG

RØD CERTIFICERING - BILAG RØD CERTIFICERING - BILAG STRUKTUREREDE OBLIGATIONER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Strukturerede obligationer som det næstbedste alternativ. GEVINST Næstbedst ved FALD AKTIV

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Amerikansk Aktiekonto 2015

Amerikansk Aktiekonto 2015 Amerikansk Aktiekonto 2015 Invester i udviklingen i 10 markedsledende virksomheder Mulighed for at investere i 10 markedsledende amerikanske virksomheder Mulighed for at drage fordel af attraktive aktiekurser

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere