e faktura Betalingsformat version november 2004 Version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0"

Transkript

1 e faktura Betalingsformat version november 2004 Version 2.0

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7 P_ALTERNATE_SENDER...8 P_MESSAGE...8 P_CREDITOR_ADDRESS Modulus 10 kontrol BESKRIVELSE AF DTD DTD EKSEMPEL FOR KORTART EKSEMPEL FOR KORTART EKSEMPEL FOR KORTART EKSEMPEL FOR KORTART Side i

3 Dokument historik Version Dato Ændringer Indledning opdateret i henhold til e faktura hubløsning e faktura A/S er erstattet af PBS A/S og PBS logo er indsat på forsiden Dokument oprettet Side ii

4 1 Indledning Nærværende dokument gennemgår e-faktura betalings-formatet, den DTD som betalingsfilen skal overholde samt eksempler på betalingsfiler for de forskellige korarttyper. E-faktura er knyttet op mod pengeinstitutternes officebanking-systemer for derigennem at lette virksomhedernes arbejde med fakturabetaling. Resultatet er et hurtigere, sikrere og billigere fakturerings- og betalingsforløb - både for fakturaafsender og fakturamodtager. Med andre ord kan virksomhederne bruge mere tid på andre opgaver. Nedenstående figur illustrerer e-faktura konceptet med hensyn til betalingsforløbet: Kreditor s Officebanking Pengeinstitutterne Debitor s Officebanking (E-faktura) bankingmodul Standard PBS format Betalingsfil, f.eks. i e-faktura betalings-format (XML) (E-faktura) bankingmodul Afsender økonomisystem Modtager økonomisystem E--faktura integrationsmodul E-faktura integrationsmodul Side 1

5 2 Betalingsfil-format Betalingsfilens format er XML-baseret. Hver linie i tabellen i de følgende afsnit er et tag i filformatet. F.eks. bliver linien Identifier til følgende tag i filformatet: <IDENTIFIER>123456</IDENTIFIER> Rækkefølgen af tags i filformatet skal følges. Der accepteres ikke ikke-printbare tegn i filformatet. Følgende tegn må ikke må ikke indgå i >, &,,. Dette betyder at ERP-systemerne skal konvertere tegnene iht. nedenstående tabel, inden tegnene sendes til officebanking-systemet. På tilsvarende måde skal tegnene konverteres ved modtagelse. Entiteten, som tegnene oprettes i DTD en, fremgår af tabellen: Tegn Konvertering i ERP DTD &at <!ENTITY at < &lt <!ENTITY lt "&#60;"> > &gt <!ENTITY gt ">"> & &amp <!ENTITY amp "&#38;"> &apos <!ENTITY apos "&#39;"> &quot <!ENTITY quot """> Hvis du er i tvivl om fortolkningen af beskrivelsen af formatet, er der vedlagt eksempler på XMLbetalingsfiler i afsnit 4, 5, 6 og 7.. Formatet kan ikke ændres uden samtykke PBS A/S. Formatet angives i encoding ISO Tags afsluttes med <CR><LF> (hex: 0D0A) Ved generering af betaling er HEADER og PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM mandatory Formatet angives i encoding ISO Rækkefølgen af tags skal følges. Dannede filnavne skal være på formen XXXXXXXX.YYY hvor X angiver filens fornavn på højst 8 bogstaver og Y angiver filens efternavn på højst 3 bogstaver. Nedenstående tabeller gennemgår formatet. Kolonnerne i tabellen har følgende betydning: Navn: Angiver start og slut på tagget, jf. ovenfor. Beskrivelse: Kort beskrivelse af hvilken information, som taggen indeholder. Krav: Ligger værdien af tagget fast, er krav til værdien beskrevet her. Denne kolonne er kun medtaget for beskrivelsen af HEADER. Side 2

6 Type: Hvilken type information, som taggen indeholder. Er det f.eks. tekst eller dato. Såfremt der står underniveau i kolonnen, er det fordi tagget har et niveau, der er beskrevet i en anden tabel med samme navn som tagget. Værdi: Hvor mange karakterer informationen kan indeholde. A(20) betyder, at den kan indeholde 20 karakterer. Hvis der yderligere er tilføjet altid, eksempelvis A(4) altid, betyder dette, at informationen altid skal være på 4 karakterer. Såfremt typen er decimal, kan værdien eksempelvis være 20.3, hvilket betyder, at tallet kan være på 20 cifre før kommaseparatoren og 3 cifre efter kommaseparatoren. Underniveau: Hvis der er et kryds i kolonnen, betyder dette, at tagget kan foldes ud, og beskrivelsen af niveau 2 tag findes nedenfor i en anden tabel. F.eks. har tagget <BILLED_FROM> i tabellen DOCUMENT_HEAD wt underniveau, der er beskrevet i tabellen BILLED_FROM. C/M/D: Angiver hvorvidt informationen er conditional, mandatory eller dependent Et conditional tag må gerne være der, selvom det ikke er udfyldt. Et mandatory tag skal være der og skal være udfyldt. Et dependent tag skal være der, hvis det tag, det er afhængigt af, er udfyldt. Såfremt N = 1 skal tagget være med, tagget kan dog være tomt. Såfremt N = 0..1 skal tagget kun være der, såfremt feltet, det er dependent af, er udfyldt. N: Hvor mange gange tagget kan være i formatet. N = 1 betyder, at tagget altid skal være med 1 gang, det kan dog være tomt. Bemærk, at selvom et tag ikke er mandatory, kan N godt stå til 1. N = 0..1 betyder, at tagget kan være med, eller det kan udelades. N = betyder, at tagget kan være med gange. Side 3

7 DOCUMENT (N=1, mandatory) Navn Beskrivelse Type Værdi C/M/ D HEADER PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFE R_FORM Oplysninger om afsender, modtager, formater og versionsnumre. Betalingsoplysninger. Underniveau Underniveau N M 1 M 1 Dependent af HEADER Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/ D N IDENTIFIER Afsenders Text A(20) M 1 CVRNR./SENR SENDER Afsenders Text A(100) M 1 RECEIVER Modtagers Text A(100) M 1 TYPE Bilagstype. Valgtabel 1 Text A(20) M 1 DECIMAL_SEPARATOR Decimalseparator Skal være, Text A(1) M 1 THOUSAND_SEPARATOR Tusindseparator Skal være tom, Text A(1) M 1 tusindseperator anvendes ikke NEGATIVE_DENOMINATOR Negativ-tegn altid Skal være - Text A(1) M 1 foranstillet. DATE_FORMAT Datoformat Skal være CCYY- Text A(10) M 1 MM-DD TIME_VERSION 12 eller 24 timers ur Skal være 24 Text A(2) M 1 TIME_FORMAT Tidsformat i 24 timers ur Skal være HH:MM:SS Text A(8) M 1 RECEIPT Indikerer om afsender 0=ingen kvittering, Text A(1) M 1 Dependent af Side 4

8 RECEIPT_TO TEST_FLAG ønsker kvittering. Oplysningen benyttes ikke ifm. officebanking. adresse, hvortil kvittering skal sendes. Oplysningen benyttes ikke ifm. officebanking. 1=kvittering ønskes. Hvis RECEIPT er udfyldt med 1, er dependent lig med mandatory Hvis RECEIPT er udfyldt med 0 er dependent lig med conditional, dog med den undtagelse at tagget skal medtages, selvom det er blankt. Testflag. 0=Normal. Oplysningen benyttes 1=Test ikke ifm. officebanking. Text A(100) D 1 RECEIPT Text A(1) M 1 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFE R_FORM_VERSION FACTORING_VERSION Version af XML-format til brug for OfficeBanking Version af XML-format til brug for Factoring Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne Text A(10) M 1 Text A(10) M 1 Side 5

9 VERSION HEADER_UDT Generel version af XML-format I alle tags med dette delnavn kan brugere af e-faktura placere ønskede felter efter behov, dog inden for de almindelige rammer angivet i e-faktura formatet. Bemærk, at såfremt UDT benyttes, skal dette udvikles i både modtager og afsender ERP-system. Endvidere skal den tilhørende DTD, der bruges i EFTM tilrettes, så denne stemmer overens med XML formatet. version af 4 er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag. Angives som Text A(10) M 1 X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag. Underniveau C 0..1 Side 6

10 Valgtabel 1 E-FAKTURA_ PAYMENT Beskrivelse Betalingsfil fra ERP (oplysningen skal angives med Upper case ) PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM P_ALTERNATE_SENDER Angiver anden afsender på et FI73 kort, hvis det er ønsket. Side 7 Navn Beskrivelse Type Værdi C/M/ N Dependent af D P_CARD_ID Kortart (Valgtabel 3) Text A(2) M 1 P_PAYMENT_ID Betalings ID. For udformning: Se valgtabel 4 Text A(19) D 1 P_CARD_ID P_PAYMENT_ID: Skal kun være udfyldt for kortart 04, 71 og 75. P_FIK_NO FIK nummer (beløbsmodtager). Såfremt Text A(8) M 1 afsenderen benytter factoring, skal dette felt indeholde factoringselskabets kreditornummer. P_CURRENCY_CODE Valutakode. Skal altid være DKK. Text A(3) M 1 P_AMOUNT Beløb til betaling i DKK. Decimal 20.2 M 1 P_TRANSFER_DATE Dato for overførslen af penge. Må ikke være Date A(10) M 1 en helligdag. altid P_REG_NO Beløbafsenders reg nr. Text A(4) C 0..1 P_ACCOUNT_NO Beløbafsenders kontonummer Text A(10) C 0..1 P_TECHNICAL_REFERENCE Indeholder afsenders fakturanummer, så Text A(35) C 0..1 denne nemmere kan findes frem, når man har betalingen. P_CREDITOR_ADDRESS Afsenders navn og adresse. Underniveau A(35) M 1 Underniveau D 0..1 P_CARD_ID

11 P_ALTERNATE_SENDER: Kan kun udfyldes for kortart 73. P_MESSAGE Adviseringstekst. P_MESSAGE: Skal kun udfyldes for kortart 73 og 75 Underniveau D 0..1 P_CARD_ID P_ALTERNATE_SENDER Navn Beskrivelse Type Værdi C/M/ D N MESSAGE Alternativ afsender Text A(35) M 1..5 Dependent af P_MESSAGE Navn Beskrivelse Type Værdi C/M/ D N MESSAGE Adviseringstekst Text A(35) M Dependent af Valgtabel 3 Beskrivelse 04 Kortart Kortart Kortart Kortart 75 Side 8

12 Valgtabel 4 Beskrivelse 04 BetalingsID er højrestillet 16 cifre med foranstillede nuller og med modulus 10 kontrol. Kontrolciffer placeret til sidst. 71 BetalingsID er højrestillet 15 cifre med foranstillede nuller og med modulus 10 kontrol. Kontrolciffer placeret til sidst. 73 Ingen BetalingsID forekommer. 75 BetalingsID er højrestillet 16 cifre med foranstillede nuller og med modulus 10 kontrol. Kontrolciffer placeret til sidst. Se afsnit 2.1vedrørende beregning af modulus 10. P_CREDITOR_ADDRESS Navn Beskrivelse Type Værdi C/M/ D N P_CREDITOR_NAME Afsenders navn. Text A(35) M 1 P_CREDITOR_ADDRESS_1_3 Afsenders adresse. Text A(35) C 0..3 Dependent af ISO valgtabel 1 DENMARK DK DKK FAEROE ISLANDS FO DKK FINLAND FI EUR GERMANY DE EUR GREENLAND GL DKK ICELAND IS ISK NORWAY NO NOK SWEDEN SE SEK UNITED KINGDOM GB GBP Såfremt man ønsker at benytte andre ISO koder, benyttes ISO som standard for landekoder og ISO 4217 som standard for valutakoder. Standarderne kan findes på Side 9

13 2.1 Modulus 10 kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1, osv. jf. vægttallene i nedenstående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen, således at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linien skal være en blank karakter enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortart-koden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man f.eks. har betalingsident (uden checkciffer) kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsident Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2, dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8

14 3 Beskrivelse af DTD Alle XML-filer i e-faktura systemet har samme DTD. Det skyldes at DTD er en beskrivelse af, hvilke felter og struktur, der er i XML-filen. Hvis man kigger i starten af DTD eller XML filen, så ser man følgende 2 linier: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> Den første linie betyder, at filen er et dokument af typen xml version 1.0. Bemærk, at for betalingsfilen er der ingen XSL-fil til visning af dataene i en browser. De næste linier er: <!DOCTYPE DOCUMENT [ <!-- DTD FOR ENTITY --> <!ENTITY lt "&#60;"> <!ENTITY gt ">"> <!ENTITY amp "&#38;"> <!ENTITY apos "&#39;"> <!ENTITY quot """> <!ENTITY at <!-- DTD FOR DOCUMENT COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT DOCUMENT ( HEADER, DOCUMENT_HEAD, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM, FACTORING_INFO?,DOCUMENT_UDT? )> <!-- DTD FOR HEADER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM (P_CARD_ID,P_PAYMENT_ID,P_FIK_NO,P_CURRENCY_CODE,P_AMOUNT,P_TRANSFER_DATE, P_REG_NO?, P_ACCOUNT_NO?,P_TECHNICAL_REFERENCE?,P_CREDITOR_ADDRESS, P_ALTERNATE_SENDER?,P_MESSAGE?)> Linierne der starter med <!ENTITY, angiver en måde at skrive special tegn. F.eks. "&at;" i stedet for Linien der starter med <!ELEMENT DOCUMENT betyder, at når man har feltet <DOCUMENT>, så skal de indeholde felterne <HEADER>, <DOCUMENT_HEAD> osv. DTD'en er lavet så den tvinger folk til at lave filerne således at de er i overensstemmelse med XML-formatet. DTD en kan dog ikke tjekke for alt. F.eks. tjekker DTD en ikke, at man bruger mere end 3 decimaler efter et komma. DTD en vil være den samme for alle betalingsfil-dokumenter. Såfremt man tilføjer nogle user defined tags, skal man ændre DTD en tilsvarende. 3.1 DTD <!DOCTYPE DOCUMENT [ <!-- DTD FOR ENTITY -->

15 <!ENTITY lt "&#60;"> <!ENTITY gt ">"> <!ENTITY amp "&#38;"> <!ENTITY apos "&#39;"> <!ENTITY quot """> <!ENTITY at <!-- DTD FOR DOCUMENT COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT DOCUMENT ( HEADER, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM+ )> <!-- DTD FOR HEADER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT HEADER ( IDENTIFIER, SENDER, RECEIVER, TYPE, DECIMAL_SEPARATOR,THOUSAND_SEPARATOR, NEGATIVE_DENOMINATOR, DATE_FORMAT, TIME_VERSION, TIME_FORMAT, RECEIPT, RECEIPT_TO, TEST_FLAG, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION, FACTORING_VERSION,VERSION )> <!-- DTD FOR PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM (P_CARD_ID,P_PAYMENT_ID,P_FIK_NO,P_CURRENCY_CODE,P_AMOUNT,P_TRANSFER_DATE, P_REG_NO?, P_ACCOUNT_NO?,P_TECHNICAL_REFERENCE?,P_CREDITOR_ADDRESS, P_ALTERNATE_SENDER?,P_MESSAGE?)> <!-- DTD FOR P_MESSAGE COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_MESSAGE (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR P_ALTERNATE_SENDER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_ALTERNATE_SENDER (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR DATA ELEMENTS --> <!ELEMENT DATE_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT DECIMAL_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT FACTORING_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT IDENTIFIER (#PCDATA)> <!ELEMENT MESSAGE (#PCDATA)> <!ELEMENT NEGATIVE_DENOMINATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT P_ACCOUNT_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_AMOUNT (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CARD_ID (#PCDATA)>

16 <!ELEMENT P_CURRENCY_CODE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_FIK_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_PAYMENT_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_REG_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TECHNICAL_REFERENCE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TRANSFER_DATE (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYM_DEC_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIVER (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT_TO (#PCDATA)> <!ELEMENT SENDER (#PCDATA)> <!ELEMENT TEST_FLAG (#PCDATA)> <!ELEMENT THOUSAND_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT TYPE (#PCDATA)> <!ELEMENT VERSION (#PCDATA)> ]>

17 4 Eksempel for kortart 71 <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <!DOCTYPE DOCUMENT [ <!-- DTD FOR ENTITY --> <!ENTITY lt "&#60;"> <!ENTITY gt ">"> <!ENTITY amp "&#38;"> <!ENTITY apos "&#39;"> <!ENTITY quot """> <!ENTITY at <!-- DTD FOR DOCUMENT COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT DOCUMENT ( HEADER, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM+ )> <!-- DTD FOR HEADER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT HEADER ( IDENTIFIER, SENDER, RECEIVER, TYPE, DECIMAL_SEPARATOR,THOUSAND_SEPARATOR, NEGATIVE_DENOMINATOR, DATE_FORMAT, TIME_VERSION, TIME_FORMAT, RECEIPT, RECEIPT_TO, TEST_FLAG, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION, FACTORING_VERSION,VERSION )> <!-- DTD FOR PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM (P_CARD_ID,P_PAYMENT_ID,P_FIK_NO,P_CURRENCY_CODE,P_AMOUNT,P_TRANSFER_DATE, P_REG_NO?, P_ACCOUNT_NO?,P_TECHNICAL_REFERENCE?,P_CREDITOR_ADDRESS, P_ALTERNATE_SENDER?,P_MESSAGE?)> <!-- DTD FOR P_MESSAGE COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_MESSAGE (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR P_ALTERNATE_SENDER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_ALTERNATE_SENDER (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR DATA ELEMENTS -->

18 <!ELEMENT DATE_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT DECIMAL_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT FACTORING_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT IDENTIFIER (#PCDATA)> <!ELEMENT MESSAGE (#PCDATA)> <!ELEMENT NEGATIVE_DENOMINATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT P_ACCOUNT_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_AMOUNT (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CARD_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CURRENCY_CODE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_FIK_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_PAYMENT_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_REG_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TECHNICAL_REFERENCE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TRANSFER_DATE (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYM_DEC_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIVER (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT_TO (#PCDATA)> <!ELEMENT SENDER (#PCDATA)> <!ELEMENT TEST_FLAG (#PCDATA)> <!ELEMENT THOUSAND_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT TYPE (#PCDATA)> <!ELEMENT VERSION (#PCDATA)> ]> <DOCUMENT> <HEADER> <IDENTIFIER> </IDENTIFIER> <SENDER>efaktura22&at;efakturax</SENDER> <RECEIVER></RECEIVER> <TYPE>EFAKTURA_PAYMENT</TYPE> <DECIMAL_SEPARATOR>,</DECIMAL_SEPARATOR> <THOUSAND_SEPARATOR></THOUSAND_SEPARATOR> <NEGATIVE_DENOMINATOR>-</NEGATIVE_DENOMINATOR> <DATE_FORMAT>CCYY-MM-DD</DATE_FORMAT> <TIME_VERSION>24</TIME_VERSION> <TIME_FORMAT>HH:MM:SS</TIME_FORMAT> <RECEIPT>0</RECEIPT> <RECEIPT_TO></RECEIPT_TO> <TEST_FLAG>0</TEST_FLAG> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION>1.0.0</PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION> <FACTORING_VERSION>1.0.0</FACTORING_VERSION> <VERSION>1.0.0</VERSION> </HEADER> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> <P_CARD_ID>71</P_CARD_ID>

19 <P_PAYMENT_ID> </P_PAYMENT_ID> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> <P_CURRENCY_CODE>DKK</P_CURRENCY_CODE> <P_AMOUNT>125,00</P_AMOUNT> <P_TRANSFER_DATE> </P_TRANSFER_DATE> <P_REG_NO>2370</P_REG_NO> <P_ACCOUNT_NO> </P_ACCOUNT_NO> <P_TECHNICAL_REFERENCE></P_TECHNICAL_REFERENCE> <P_CREDITOR_ADDRESS> <P_CREDITOR_NAME>Virksomhed 21 (NY)</P_CREDITOR_NAME> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>Vivendelveien 17</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3></P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>NO-1400 Ski</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> </P_CREDITOR_ADDRESS> </PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> </DOCUMENT>

20 5 Eksempel for kortart 73 <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <!DOCTYPE DOCUMENT [ <!-- DTD FOR ENTITY --> <!ENTITY lt "&#60;"> <!ENTITY gt ">"> <!ENTITY amp "&#38;"> <!ENTITY apos "&#39;"> <!ENTITY quot """> <!ENTITY at <!-- DTD FOR DOCUMENT COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT DOCUMENT ( HEADER, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM+ )> <!-- DTD FOR HEADER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT HEADER ( IDENTIFIER, SENDER, RECEIVER, TYPE, DECIMAL_SEPARATOR,THOUSAND_SEPARATOR, NEGATIVE_DENOMINATOR, DATE_FORMAT, TIME_VERSION, TIME_FORMAT, RECEIPT, RECEIPT_TO, TEST_FLAG, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION, FACTORING_VERSION,VERSION )> <!-- DTD FOR PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM (P_CARD_ID,P_PAYMENT_ID,P_FIK_NO,P_CURRENCY_CODE,P_AMOUNT,P_TRANSFER_DATE, P_REG_NO?, P_ACCOUNT_NO?,P_TECHNICAL_REFERENCE?,P_CREDITOR_ADDRESS, P_ALTERNATE_SENDER?,P_MESSAGE?)> <!-- DTD FOR P_MESSAGE COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_MESSAGE (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR P_ALTERNATE_SENDER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_ALTERNATE_SENDER (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR DATA ELEMENTS -->

21 <!ELEMENT DATE_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT DECIMAL_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT FACTORING_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT IDENTIFIER (#PCDATA)> <!ELEMENT MESSAGE (#PCDATA)> <!ELEMENT NEGATIVE_DENOMINATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT P_ACCOUNT_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_AMOUNT (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CARD_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CURRENCY_CODE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_FIK_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_PAYMENT_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_REG_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TECHNICAL_REFERENCE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TRANSFER_DATE (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYM_DEC_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIVER (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT_TO (#PCDATA)> <!ELEMENT SENDER (#PCDATA)> <!ELEMENT TEST_FLAG (#PCDATA)> <!ELEMENT THOUSAND_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT TYPE (#PCDATA)> <!ELEMENT VERSION (#PCDATA)> ]> <DOCUMENT> <HEADER> <IDENTIFIER> </IDENTIFIER> <SENDER>efaktura22&at;efakturax</SENDER> <RECEIVER></RECEIVER> <TYPE>EFAKTURA_PAYMENT</TYPE> <DECIMAL_SEPARATOR>,</DECIMAL_SEPARATOR> <THOUSAND_SEPARATOR></THOUSAND_SEPARATOR> <NEGATIVE_DENOMINATOR>-</NEGATIVE_DENOMINATOR> <DATE_FORMAT>CCYY-MM-DD</DATE_FORMAT> <TIME_VERSION>24</TIME_VERSION> <TIME_FORMAT>HH:MM:SS</TIME_FORMAT> <RECEIPT>0</RECEIPT> <RECEIPT_TO></RECEIPT_TO> <TEST_FLAG>0</TEST_FLAG> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION>1.0.0</PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION> <FACTORING_VERSION>1.0.0</FACTORING_VERSION> <VERSION>1.0.0</VERSION> </HEADER> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> <P_CARD_ID>73</P_CARD_ID>

22 <P_PAYMENT_ID></P_PAYMENT_ID> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> <P_CURRENCY_CODE>DKK</P_CURRENCY_CODE> <P_AMOUNT>500,00</P_AMOUNT> <P_TRANSFER_DATE> </P_TRANSFER_DATE> <P_REG_NO>2370</P_REG_NO> <P_ACCOUNT_NO> </P_ACCOUNT_NO> <P_TECHNICAL_REFERENCE></P_TECHNICAL_REFERENCE> <P_CREDITOR_ADDRESS> <P_CREDITOR_NAME>Virksomhed 21 (NY)</P_CREDITOR_NAME> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>Vivendelveien 17</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3></P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>NO-1400 Ski</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> </P_CREDITOR_ADDRESS> <P_ALTERNATE_SENDER> <MESSAGE>Dette er en alternativ afsender</message> </P_ALTERNATE_SENDER> <P_MESSAGE> <MESSAGE>Dette er en adviseringstekst</message> </P_MESSAGE> </PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> </DOCUMENT>

23 6 Eksempel for kortart 75 <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <!DOCTYPE DOCUMENT [ <!-- DTD FOR ENTITY --> <!ENTITY lt "&#60;"> <!ENTITY gt ">"> <!ENTITY amp "&#38;"> <!ENTITY apos "&#39;"> <!ENTITY quot """> <!ENTITY at <!-- DTD FOR DOCUMENT COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT DOCUMENT ( HEADER, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM+ )> <!-- DTD FOR HEADER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT HEADER ( IDENTIFIER, SENDER, RECEIVER, TYPE, DECIMAL_SEPARATOR,THOUSAND_SEPARATOR, NEGATIVE_DENOMINATOR, DATE_FORMAT, TIME_VERSION, TIME_FORMAT, RECEIPT, RECEIPT_TO, TEST_FLAG, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION, FACTORING_VERSION,VERSION )> <!-- DTD FOR PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM (P_CARD_ID,P_PAYMENT_ID,P_FIK_NO,P_CURRENCY_CODE,P_AMOUNT,P_TRANSFER_DATE, P_REG_NO?, P_ACCOUNT_NO?,P_TECHNICAL_REFERENCE?,P_CREDITOR_ADDRESS, P_ALTERNATE_SENDER?,P_MESSAGE?)> <!-- DTD FOR P_MESSAGE COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_MESSAGE (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR P_ALTERNATE_SENDER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_ALTERNATE_SENDER (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR DATA ELEMENTS -->

24 <!ELEMENT DATE_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT DECIMAL_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT FACTORING_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT IDENTIFIER (#PCDATA)> <!ELEMENT MESSAGE (#PCDATA)> <!ELEMENT NEGATIVE_DENOMINATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT P_ACCOUNT_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_AMOUNT (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CARD_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CURRENCY_CODE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_FIK_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_PAYMENT_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_REG_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TECHNICAL_REFERENCE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TRANSFER_DATE (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYM_DEC_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIVER (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT_TO (#PCDATA)> <!ELEMENT SENDER (#PCDATA)> <!ELEMENT TEST_FLAG (#PCDATA)> <!ELEMENT THOUSAND_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT TYPE (#PCDATA)> <!ELEMENT VERSION (#PCDATA)> ]> <DOCUMENT> <HEADER> <IDENTIFIER> </IDENTIFIER> <SENDER>efaktura22&at;efakturax</SENDER> <RECEIVER></RECEIVER> <TYPE>EFAKTURA_PAYMENT</TYPE> <DECIMAL_SEPARATOR>,</DECIMAL_SEPARATOR> <THOUSAND_SEPARATOR></THOUSAND_SEPARATOR> <NEGATIVE_DENOMINATOR>-</NEGATIVE_DENOMINATOR> <DATE_FORMAT>CCYY-MM-DD</DATE_FORMAT> <TIME_VERSION>24</TIME_VERSION> <TIME_FORMAT>HH:MM:SS</TIME_FORMAT> <RECEIPT>0</RECEIPT> <RECEIPT_TO></RECEIPT_TO> <TEST_FLAG>0</TEST_FLAG> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION>1.0.0</PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION> <FACTORING_VERSION>1.0.0</FACTORING_VERSION> <VERSION>1.0.0</VERSION> </HEADER> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> <P_CARD_ID>75</P_CARD_ID>

25 <P_PAYMENT_ID> </P_PAYMENT_ID> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> <P_CURRENCY_CODE>DKK</P_CURRENCY_CODE> <P_AMOUNT>1125,00</P_AMOUNT> <P_TRANSFER_DATE> </P_TRANSFER_DATE> <P_REG_NO>2370</P_REG_NO> <P_ACCOUNT_NO> </P_ACCOUNT_NO> <P_TECHNICAL_REFERENCE></P_TECHNICAL_REFERENCE> <P_CREDITOR_ADDRESS> <P_CREDITOR_NAME>Virksomhed 21 (NY)</P_CREDITOR_NAME> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>Vivendelveien 17</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3></P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>NO-1400 Ski</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> </P_CREDITOR_ADDRESS> <P_MESSAGE> <MESSAGE>Advisering vedr. faktura nr. 1103</MESSAGE> <MESSAGE>Vi laver en ny adviseringslinie</message> </P_MESSAGE> </PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> </DOCUMENT>

26 7 Eksempel for kortart 04 <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <!DOCTYPE DOCUMENT [ <!-- DTD FOR ENTITY --> <!ENTITY lt "&#60;"> <!ENTITY gt ">"> <!ENTITY amp "&#38;"> <!ENTITY apos "&#39;"> <!ENTITY quot """> <!ENTITY at <!-- DTD FOR DOCUMENT COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT DOCUMENT ( HEADER, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM+ )> <!-- DTD FOR HEADER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT HEADER ( IDENTIFIER, SENDER, RECEIVER, TYPE, DECIMAL_SEPARATOR,THOUSAND_SEPARATOR, NEGATIVE_DENOMINATOR, DATE_FORMAT, TIME_VERSION, TIME_FORMAT, RECEIPT, RECEIPT_TO, TEST_FLAG, PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION, FACTORING_VERSION,VERSION )> <!-- DTD FOR PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM (P_CARD_ID,P_PAYMENT_ID,P_FIK_NO,P_CURRENCY_CODE,P_AMOUNT,P_TRANSFER_DATE, P_REG_NO?, P_ACCOUNT_NO?,P_TECHNICAL_REFERENCE?,P_CREDITOR_ADDRESS, P_ALTERNATE_SENDER?,P_MESSAGE?)> <!-- DTD FOR P_MESSAGE COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_MESSAGE (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR P_ALTERNATE_SENDER COMPOSITE ELEMENT --> <!ELEMENT P_ALTERNATE_SENDER (MESSAGE+)> <!-- DTD FOR DATA ELEMENTS -->

27 <!ELEMENT DATE_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT DECIMAL_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT FACTORING_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT IDENTIFIER (#PCDATA)> <!ELEMENT MESSAGE (#PCDATA)> <!ELEMENT NEGATIVE_DENOMINATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT P_ACCOUNT_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_AMOUNT (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CARD_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_CURRENCY_CODE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_FIK_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_PAYMENT_ID (#PCDATA)> <!ELEMENT P_REG_NO (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TECHNICAL_REFERENCE (#PCDATA)> <!ELEMENT P_TRANSFER_DATE (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYM_DEC_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIVER (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT (#PCDATA)> <!ELEMENT RECEIPT_TO (#PCDATA)> <!ELEMENT SENDER (#PCDATA)> <!ELEMENT TEST_FLAG (#PCDATA)> <!ELEMENT THOUSAND_SEPARATOR (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_FORMAT (#PCDATA)> <!ELEMENT TIME_VERSION (#PCDATA)> <!ELEMENT TYPE (#PCDATA)> <!ELEMENT VERSION (#PCDATA)> ]> <DOCUMENT> <HEADER> <IDENTIFIER> </IDENTIFIER> <SENDER>efaktura22&at;efakturax</SENDER> <RECEIVER></RECEIVER> <TYPE>EFAKTURA_PAYMENT</TYPE> <DECIMAL_SEPARATOR>,</DECIMAL_SEPARATOR> <THOUSAND_SEPARATOR></THOUSAND_SEPARATOR> <NEGATIVE_DENOMINATOR>-</NEGATIVE_DENOMINATOR> <DATE_FORMAT>CCYY-MM-DD</DATE_FORMAT> <TIME_VERSION>24</TIME_VERSION> <TIME_FORMAT>HH:MM:SS</TIME_FORMAT> <RECEIPT>0</RECEIPT> <RECEIPT_TO></RECEIPT_TO> <TEST_FLAG>0</TEST_FLAG> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VERSION>1.0.0</PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION> <FACTORING_VERSION>1.0.0</FACTORING_VERSION> <VERSION>1.0.0</VERSION> </HEADER> <PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> <P_CARD_ID>04</P_CARD_ID>

28 <P_PAYMENT_ID> </P_PAYMENT_ID> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> <P_CURRENCY_CODE>DKK</P_CURRENCY_CODE> <P_AMOUNT>2000,00</P_AMOUNT> <P_TRANSFER_DATE> </P_TRANSFER_DATE> <P_REG_NO>2370</P_REG_NO> <P_ACCOUNT_NO> </P_ACCOUNT_NO> <P_TECHNICAL_REFERENCE></P_TECHNICAL_REFERENCE> <P_CREDITOR_ADDRESS> <P_CREDITOR_NAME>Virksomhed 21 (NY)</P_CREDITOR_NAME> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>Vivendelveien 17</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3></P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> <P_CREDITOR_ADDRESS_1_3>NO-1400 Ski</P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> </P_CREDITOR_ADDRESS> </PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM> </DOCUMENT>

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION)... 1 1.1 FAKTURAFORMATET... 1 1.1.1 Specielle tegn...

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort i Nordbank Erhverv Denne information er en guide til at lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8 Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8 P. 1-12 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen... 4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold... 5 Modtageradresse... 5

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank Implementeringsvejledning -betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank -betaling Side 1 af 7 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank

Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank Implementeringsvejledning MobilePay-betalinger fra erhvervskunder til privatkunder via Danske Bank Side 1 af 7 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Juni 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Juni 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 010 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL DE

Læs mere

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Kvitteringsformat... 1 1.1.1 Specielle

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6 Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6 Vejledning printskabelon 6 p. 1-13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen... 4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold...

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 ANDERS KLINTING FIF HILLERØD ORIENTERING 2. MAJ 2013 1 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Historik... 3 Løbsdata... 3 løbsdata fra OE2003... 3 Løbsdata andre programmer...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere