Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer Charles Møller, Pernille Kræmmergaard & Matilde Rotbøl Institut for Informationsbehandling, Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Århus V, Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Figurliste Indledning Undersøgelsens baggrund Denne rapports opbygning Hvilke virksomheder har deltaget i undersøgelsen? Hvad svarer virksomhederne? Systemer og leverandør ERP Installationernes alder og antal brugere Virksomhedernes ERP Investeringer Hvad betyder virksomhedernes størrelse? Hvad betyder virksomhedens branche? Hvad betyder ERP leverandøren? Sammenfatning...21 Appendiks...22 A Undersøgelsesmetode...22 B Interviewguide...23 C Virksomhedsprofiler...24 C.1 Top 10 virksomheder...25 C.2 Top 100 virksomheder...27 C.3 Top 500 virksomheder...29 C.4 Handelsvirksomheder...31 C.5 Traditionelle industrivirksomheder...33 C.6 Ny industrielle virksomheder...35 C.7 Servicevirksomheder mv...37 C.8 Navision virksomheder...39 C.9 SAP virksomheder...42 C.10 EG virksomheder...45 C.11 Intentia virksomheder...47 C.12 Oracle virksomheder...49 C.13 Virksomheder med andre systemer...52 C.14 Virksomheder med egenudviklede systemer...55 C.15 Virksomheder uden ERP

2 Figurliste Figur 1. Nøgletal for virksomheder i undersøgelsen...5 Figur 2. Branche og størrelsesfordeling af virksomhederne...5 Figur 3. Virksomhedernes svar...6 Figur 4. Top 5 ERP leverandører...7 Figur 5. Antal ansatte i Top 5 ERP leverandørernes virksomheder...7 Figur 6. Top 6-15 leverandører...8 Figur 7. Leverandører af sekundært system...8 Figur 8. Navision leverandører...9 Figur 9. Fordeling af seneste "go-live" år...10 Figur 10. sfordeling af ERP systemerne...11 Figur 11. Fordeling af "go-live" tidspunkter på kvartaler...11 Figur 12. Fordeling af ERP brugere på leverandører...12 Figur 13. ERP investeringer i Figur 14. Fordeling af investering på leverandører...13 Figur 15. Formål med ERP investeringer...14 Figur 16. ERP investeringernes størrelse...14 Figur 17. Virksomheder fordelt på størrelse...15 Figur 18. Branchefordeling i forhold til virksomhedsstørrelse...15 Figur 19. Virksomhedsstørrelser fordelt på leverandører...16 Figur 20. Branchefordeling i undersøgelsen...17 Figur 21. Nøgletal for branchegrupper...18 Figur 22. Brancher fordelt på leverandører...18 Figur 23. Nøgletal for leverandører (1)...19 Figur 24. Nøgletal for leverandører (2)...19 Figur 25. Nøgletal for leverandører (3)...20 Figur 26. Eksempel på virksomhedsprofil...24 Figur 28. Top 10 virksomheder...25 Figur 29. Branchefordelingen af top 10 virksomheder...25 Figur 30. Fordeling af ERP leverandører blandt top 10 virksomheder...26 Figur 31. Profil af top 10 virksomheder...26 Figur 32. Top 100 virksomheder...27 Figur 33. Branchefordeling af top 100 virksomheder...27 Figur 34. Fordeling af ERP systemer blandt top 100 virksomheder...28 Figur 35. Profil af top 100 virksomheder...28 Figur 36. Top 500 virksomheder...29 Figur 37. Branchefordeling af top 500 virksomheder...29 Figur 38. Fordeling af ERP systemer blandt top 500 virksomheder...30 Figur 39. Profil af top 500 virksomheder...30 Figur 40. Handelsvirksomheder...31 Figur 41. Størrelsesfordeling af handelsvirksomheder...31 Figur 42. Fordeling af ERP systemer blandt handelsvirksomheder...32 Figur 43. Profil af handelsvirksomheder...32 Figur 44. Traditionelle industrivirksomheder...33 Figur 45. Størrelsesfordeling af traditionelle industrivirksomheder...33 Figur 46. Fordeling af ERP systemer blandt traditionelle industrivirksomheder...34 Figur 47. Profil af traditionelle industrivirksomheder...34 Figur 48. Ny industrielle virksomheder...35 Figur 49. Størrelsesfordeling af ny industrielle virksomheder

3 Figur 50. Fordeling af ERP systemer blandt ny industrielle virksomheder...36 Figur 51. Profil af ny industrielle virksomheder...36 Figur 52. Servicevirksomheder mv...37 Figur 53. Størrelsesfordeling af servicevirksomheder mv...37 Figur 54. Fordeling af ERP systemer blandt servicevirksomheder mv Figur 55. Profil af servicevirksomheder mv Figur 56. Navision virksomheder...39 Figur 57. Størrelses fordeling af Navision virksomheder...39 Figur 58. Branche fordeling af Navision virksomheder...40 Figur 59. Navision leverandører...40 Figur 60. Profil af Navision virksomheder...41 Figur 61. SAP virksomheder...42 Figur 62. Størrelsesfordeling af SAP virksomheder...42 Figur 63. Branchefordeling af SAP virksomheder...43 Figur 64. SAP leverandører...43 Figur 65. Profil af SAP virksomheder...44 Figur 66. EG virksomheder...45 Figur 67. Størrelsesfordeling af EG virksomheder...45 Figur 68. Branchefordeling af EG virksomheder...46 Figur 69. Profil af EG virksomheder...46 Figur 70. Intentia virksomheder...47 Figur 71. Branchefordeling af Intentia virksomheder...47 Figur 72. Profil af Intentia virksomheder...48 Figur 73. Oracle virksomheder...49 Figur 74. Størrelsesfordeling af Oracle virksomheder...49 Figur 75. Branchefordeling af Oracle virksomheder...50 Figur 76. Oracle leverandører...50 Figur 77. Profil af Oracle virksomheder...51 Figur 78. Virksomheder med andre systemer...52 Figur 79. Størrelsesfordeling af virksomheder med andre systemer...52 Figur 80. Branchefordeling af virksomheder med andre systemer...53 Figur 81. Fordeling af andre systemer på top 15 og resten...53 Figur 82. Profil af virksomheder med andre systemer...54 Figur 83. Virksomheder med egenudviklede systemer...55 Figur 84. Størrelsesfordeling af virksomheder med egenudviklede systemer...55 Figur 85. Branchefordeling for virksomheder med egenudviklede systemer...56 Figur 86. Profil af virksomheder med egenudviklede systemer...56 Figur 87. Virksomheder uden ERP...57 Figur 88. Størrelsesfordeling af virksomheder uden ERP...57 Figur 89. Branchefordeling af virksomheder uden ERP...58 Figur 90. Profil af virksomheder uden ERP

4 1 Indledning Virksomhedssystemer i Danmark 2003 (VIDK 2003) er en kvantitativ og deskriptiv undersøgelse af store danske virksomheders ERP systemer. Undersøgelsen er baseret på telefon interviews med ERP ansvarlige i danske virksomheder udvalgt fra Børsens Top 500 liste, DK500 (www.borsen.dk/dk500) fra I telefoninterviewet er virksomhederne blevet spurgt om deres ERP systemer, systemernes leverandører, installationens størrelse og alder samt om de fremtidige planer for ERP investeringer. Disse interviews er sammenholdt med virksomhedsoplysninger der fremgår af DK500. Som et resultat af denne undersøgelse tegnes en profil af virksomhederne, deres ERP installationer og deres økonomiske nøgletal. Profilerne karakteriserer virksomheder med forskellige størrelse, forskellige brancher og forskellige ERP leverandører. 1.1 Undersøgelsens baggrund Når vi skal karakterisere og kvantificere markedet for virksomhedssystemer er de tilgængelige kilder ofte de forskellige analysefirmaers rapporter som f.eks. IDC eller Gartner Group. De er ofte af høj kvalitet men der er desværre to problemstillinger. Det er kommercielle rapporter der ofte er prissat så de ikke er tilgængelige for mindre virksomheder og studerende. Det andet problem er at indfaldsvinklen ofte er salg og markedsandele i forhold til ERP leverandører. Der er et behov for en offentlig undersøgelse af danske virksomheders anvendelse af ERP, der ikke har et kommercielt sigte. Desværre er der ofte meget ringe svarprocenter på brede forskningsrelaterede spørgeskemaundersøgelser. Derfor er der udvalgt en afgrænset gruppe af virksomheder til et kort fokuseret telefoninterview. DK500 er Danmarks svar på Fortune 500. DK500 er en årlig tilbagevendende analyse af de største danske virksomheder. DK500 udarbejdes af Børsen og er baseret på de trykte årsregnskaber eller regnskabsmeddelelser hentet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I analysen udarbejdes en række nøgletal for virksomhederne som derefter rangordnes. Denne undersøgelse er baseret på telefoninterviews med de 500 største danske virksomheder samt de nøgletal der er udarbejdet af Børsen i forbindelse med DK Formålet med undersøgelsen er, at kortlægge anvendelsen af ERP i de 500 største danske virksomheder Virksomhedssystemer i Danmark 2003 (VIDK 2003). 1.2 Denne rapports opbygning Denne rapport har primært til formål at afrapportere undersøgelsens resultater på en kortfattet form til de deltagende virksomheder samt til andre der ønsker en oversigt over det danske ERP marked. Formålet med denne rapport er ikke at vurdere ERP markedet og derfor er diskussioner, vurderinger og implikationer holdt på et minimum og gemt til senere publikationer. I næste kapitel beskrives hvilke virksomheder der har deltaget i undersøgelsen og i kapitel 3 redegøres for virksomhedernes svar. I kapitel 4, 5 og 6 behandles de forskelle der er mellem virksomhederne set på baggrund af størrelse, branche og ERP leverandør. Kapitel 7 sammenfatter undersøgelsen og diskuterer undersøgelsens rolle i kortlægningen af ERP anvendelsen i Danmark. Appendiks A er en gennemgang af undersøgelsens metode og appendiks B er undersøgelsens interview guide. Appendiks C indeholder de detaljerede profiler for virksomhederne baseret på virksomhedernes størrelse, virksomhedernes branche og baseret på ERP leverandør. Rapporten og appendiks C kan læses uafhængigt af hinanden idet de væsentligste tabeller og grafer er medtaget i 4

5 rapporten. Virksomhedsprofilerne i appendiks C er forsynet med kommentarer således at konteksten fremgår af bilaget. 2 Hvilke virksomheder har deltaget i undersøgelsen? De 500 største danske virksomheder omsætter samlet for godt mia. kr. og har 1,2 mio. ansatte. De øvrige nøgletal fordeler sig som nedenfor: Descriptive Statistics Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital Profitrate Forrentning Omsætningsvækst Personalevækst Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean , , , , ,40 71,50 3, , ,90 11, , ,30 10, ,40 688,90 7, Figur 1. Nøgletal for virksomheder i undersøgelsen DK500 virksomhederne er grupperet i en top 10, 100 og 500 samt i brancherne handel, traditionel og ny industri samt service mv. De 500 virksomheder fordeler sig efter følgende mønster Position Top 500 Count 0 Handel Ny Industri Trad. Industri Service mv. Top 100 Top 10 Branche gruppe Figur 2. Branche og størrelsesfordeling af virksomhederne Undersøgelsen er baseret på 432 helt eller delvist gennemførte interviews. 367 virksomheder har ERP, 26 har ikke og 39 anfører at de ikke ønsker at deltage. Derudover er der identificeret 10 virksomheder der hører under andre virksomheder i undersøgelsen. Dermed er svarprocenten 88,4. De manglende svar udgør 58 virksomheder hvoraf det ikke har været muligt at komme i kontakt med 29. 5

6 Ikke identificeret 5,8% Har ikke svaret 5,8% Ønsker ikke deltage 7,8% Har ikke ERP 5,2% Under andre 2,0% Har ERP 73,4% Figur 3. Virksomhedernes svar De deltagende virksomheder er bedst repræsenteret fra toppen med svarprocent på 100 % i Top 10, 87 % i Top 100 og 89 % i Top 500. Svarprocenten inden for brancher er 92 % og 91 % inden for Handel og Traditionel Industri mod kun 85 % og 82 % inden for Service og Ny industri. 3 Hvad svarer virksomhederne? Af de 26 virksomheder (5,2 %) der angiver de ikke har ERP kan 1 virksomhed sætte dato på implementering, 5 henviser til systemer i forbindelse med koncerntilhørsforhold. Af de 39 virksomheder der ikke vil svare henviser 3 til koncernforhold, 3 til firmapolitik omkring interview ellers er overvejende årsag manglende tid. 3.1 Systemer og leverandør Virksomhederne i undersøgelsen har 55 forskellige ERP systemer hvoraf kun 25 findes i mere end een virksomhed. Dertil kommer 33 egenudviklede systemer og 6 andre. Ser vi på producenten (ERP leverandøren) er den skæve fordeling markant. De 5 største ERP leverandører, Navision, SAP, EDB gruppen og Oracle udgør 67 % af virksomhederne. 6

7 Ingen 6,7% Egen 9,5% Navision 34,5% Andre 16,8% Oracle 3,4% Intentia 4,1% SAP 20,1% EDB Gruppen 4,9% Figur 4. Top 5 ERP leverandører Denne opgørelse kan skaleres f.eks. ud fra antal ansatte eller omsætning i virksomhederne. Til sammenligning betyder fordelingen ud fra omsætning en markant udvidelse af SAP (43,4 %) og Oracles andele (6,1 %), overvejende på bekostning af Navision (15 %) andel. Skaleres ud fra antal ansatte ser vi at næsten 2/3 af de ansatte i store virksomheder arbejder i SAP virksomheder. Ingen 2,5% Egen 7,9% Andre 9,2% Oracle 4,2% Intentia Navision 10,1% 1,8% EDB Gruppen 2,9% SAP 61,3% Figur 5. Antal ansatte i Top 5 ERP leverandørernes virksomheder Andre ERP leverandører udgør 16,8 %, og af de virksomheder fordeler godt halvdelen sig på 10 leverandører Top 15 leverandørerne. Medtages effekten af SSA s opkøb af Baan opnår SSA/Baan gruppen en 6. plads i denne undersøgelse efterfulgt af IBS. 7

8 IBS Baan Mapics Astra IBM IFS Bording Data SSA ERP(Top 15) Scala JD Edwards Resten Percent Figur 6. Top 6-15 leverandører Der er 68 virksomheder (13,6 %) der angiver at de har flere systemer. Disse systemer fordeler sig på 11 ERP leverandører samt egenudviklede systemer og andre systemer. Her er det Navision der er flest af efterfulgt af egenudviklede systemer og SAP. Andre Baan Computer Associates EDB Gruppen Egen IBS Intentia JD Edwards Anden producent Mapics Navision Oracle SAP SCALA Percent Figur 7. Leverandører af sekundært system Der er angivet 71 forskellige leverandører til systemerne, men kun 33 har leveret til mere end en virksomhed. Her er det primært Navision leverandørerne der er interessante pga. Navisions kanal strategi. Der er 35 leverandører på listen men de 5 største leverandører (Columbus, WM Data, Aston, Navision og EG) står for 60 % af installationerne og de 12 største for 80 %. Heri er ikke 8

9 medtaget EG s overtagelse af Maersk Datas Navision aktiviteter og Columbus IT Partners overtagelse af Hands. Leverandør Adviser Apply IT Aston BFC - Bygdata Bodenhoff Bording Data Bredana Columbus Control Data Data Syd Datek Daab EDB Gruppen Egen Exiter Formula Mikro GBS Glomaris Hands JCD JPA Jysk Data partner Maersk Data Microsoft MM Software Montes Datasystemer Multiinform Munk IT Navi partner QDS Sense IT Systemforum Thy Datacenter Syd Vision Data WM Data Figur 8. Navision leverandører Det betyder at de fem største Navision leverandører i denne undersøgelse bliver: 1) Columbus IT Partner, 2) WM Data, 3) EDB Gruppen, 4) Aston og 5) Navision selv, som leverer 2/3 (65,5 %) af alle Navision installationerne i denne undersøgelse. De tre største, Columbus IT Partner, WM Data og EDB Gruppen alene leverer over halvdelen (50,9 %) af installationerne. 9

10 3.2 ERP Installationernes alder og antal brugere Virksomhederne er spurgt til deres seneste go-live tidspunkt på år og kvartal. Vi antager at det enten drejer sig om en nyinstallation eller en opgradering til seneste release Count Live år Figur 9. Fordeling af seneste "go-live" år Installationernes alder fordeler sig fra 0 til 27 år med en middelværdi på 2,8 år. Det er naturligvis af interesse at se effekten af år 2000 problematikken. I grafen ovenfor svarer år 2000 til 3 år dvs. der var et boom i installationerne i 1999 og en nedgang i 2000 efterfulgt af næsten 1999 niveau i I 2002 blev næsten 100 installationer udskiftet eller opgraderet omfatter kun 3-4 måneder og det ser derfor ud til at der vil være en højere udskiftningshastighed i fremtiden. 10

11 5+ år 16,2% 0 år 16,8% 4 år 15,3% 1 år 3 år 28,7% 9,3% 2 år 13,8% Figur 10. sfordeling af ERP systemerne Den samlede aldersfordeling er illustreret ovenfor. Nedenfor ses fordelingen af go-live tidspunkter på kvartaler. 4. Kvartal 23,2% 1. Kvartal 38,2% 3. Kvartal 19,1% 2. Kvartal 19,5% Figur 11. Fordeling af "go-live" tidspunkter på kvartaler Som det ses ovenfor vælger hovedparten af virksomheder at gå live i 4. og 1. kvartal, sandsynligvis omkring 1/1. 11

12 Egen 21,7% Navision 12,8% Andre 12,5% Oracle 3,4% SAP 41,0% Intentia 3,0% EDB Gruppen 5,6% Figur 12. Fordeling af ERP brugere på leverandører Antallet af ERP brugere varierer fra 2 til med en middelværdi på ca. 400 brugere. Antal ERP brugere i Danmark kan være vanskeligt at skønne korrekt og yderligere er der enkelte outliers. Opgøres Top 5 leverandører ud fra antal ERP brugere i virksomhederne får vi en fordeling hvor SAP og Navision brugere udgør over halvdelen af samtlige brugere. 3.3 Virksomhedernes ERP Investeringer Hovedparten af de adspurgte virksomheder planlægger ERP investeringer i Mere markant er det måske at knap en tredjedel ikke planlægger investeringer i ERP. Nej 29,7% Ved ikke 4,6% Ja 65,7% Figur 13. ERP investeringer i 2003 Det er overvejende virksomheder med egenudviklede systemer og Oracle virksomheder der er i tvivl om deres ERP investeringer. Det er primært Navision virksomheder der ikke investerer. 12

13 ERP(Top 5) * Investeringer Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Investeringer Ved ikke Ja Nej Total 1,5% 61,2% 37,3% 100,0% 12,5% 34,0% 45,9% 36,6% -1,6 -,7 1,6 5,1% 74,4% 20,5% 100,0% 25,0% 24,1% 14,7% 21,3%,3,9-1,5 5,0% 80,0% 15,0% 100,0% 6,3% 6,6% 2,8% 5,5%,1,8-1,2,0% 68,8% 31,3% 100,0%,0% 4,6% 4,6% 4,4% -,8,1,1 15,4% 53,8% 30,8% 100,0% 12,5% 2,9% 3,7% 3,6% 1,9 -,5,1 1,5% 63,2% 35,3% 100,0% 6,3% 17,8% 22,0% 18,6% -1,1 -,3,8 16,2% 64,9% 18,9% 100,0% 37,5% 10,0% 6,4% 10,1% 3,4 -,1-1,2 4,4% 65,8% 29,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 14. Fordeling af investering på leverandører Mere end halvdelen af virksomhederne anfører ny investeringer og opgradering som årsag til investeringerne. Der er ingen sammenhæng mellem installationernes alder og investeringer. 13

14 Begge 10,7% Ved ikke 4,1% Vedligehold 32,6% Opgradering 52,5% Figur 15. Formål med ERP investeringer Der er tale om markante investeringer. Af de virksomheder der angiver hvor meget de investerer ligger beløbet på mellem 1 og 10 mil. Kr. for næsten 50 % Percent 10 0 Ved ikke Under 500K Over 100M Mellem 10M-100M Mellem 1M og 10M Mellem 500K og 1M Beløb Figur 16. ERP investeringernes størrelse 14

15 4 Hvad betyder virksomhedernes størrelse? Børsen 500 virksomhederne er opdelt i tre størrelsesgrupper. Top 10 som er de 10 største, Top 100 som er de 90 virksomheder som ligger fra 11. pladsen 100. pladsen, og Top 500 som er resten. Virksomheder fordelt på størrelse Mean Position Top 10 Top 100 Top 500 Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 40847, , ,11 167, ,82 169, ,25 174, ,92 17,59 704,62 112, ,44 76, ,56 124,90 Figur 17. Virksomheder fordelt på størrelse Branche fordelingen er dog uafhængig af virksomhedernes størrelse, dvs. vi finder omtrent samme fordeling af brancher inden for de tre størrelsesgrupper. Branche gruppe * Position Crosstabulation Branche gruppe Total Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Position Top 10 Top 100 Top 500 Total 1,5% 12,4% 86,1% 100,0% 20,0% 18,9% 29,5% 27,4% -,4-1,5,8 2,4% 17,8% 79,9% 100,0% 40,0% 33,3% 33,8% 33,8%,3 -,1,0 1,8% 19,6% 78,6% 100,0% 20,0% 24,4% 22,0% 22,4% -,2,4 -,2 2,4% 25,6% 72,0% 100,0% 20,0% 23,3% 14,8% 16,4%,3 1,6 -,8 2,0% 18,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 18. Branchefordeling i forhold til virksomhedsstørrelse Ser vi på fordelingen af ERP systemer i forhold til størrelse er afvigelserne større. Specielt mellem SAP og Navision er der tydelige forskelle. Hvor SAP har en overrepræsentation i top 10 og top 100, har Navision tilsvarende relativt dårligere fat i disse grupper. Yderligere ser vi at top-15 leverandørerne har relativt bedre fat i top 100 segmentet og Intentia tilsvarende dårligere. Endelig kan vi se at Oracle også har en bedre position i top 10 og top 100 end i top

16 ERP(Top 5) * Position Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Position Top 10 Top 100 Top 500 Total,0% 5,2% 94,8% 100,0%,0% 10,6% 40,2% 34,2% -1,8-3,3 1,8 9,0% 32,1% 59,0% 100,0% 70,0% 37,9% 14,6% 19,9% 3,6 3,3-2,1,0% 20,0% 80,0% 100,0%,0% 6,1% 5,1% 5,1% -,7,3,0,0%,0% 100,0% 100,0%,0%,0% 5,1% 4,1% -,6-1,6,9 7,7% 23,1% 69,2% 100,0% 10,0% 4,5% 2,8% 3,3% 1,2,5 -,5,0% 25,0% 75,0% 100,0%,0% 25,8% 16,1% 17,3% -1,3 1,6 -,5 5,4% 13,5% 81,1% 100,0% 20,0% 7,6% 9,5% 9,4% 1,1 -,5,0,0% 19,2% 80,8% 100,0%,0% 7,6% 6,6% 6,6% -,8,3,0 2,6% 16,8% 80,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 19. Virksomhedsstørrelser fordelt på leverandører På baggrund af virksomhedens størrelsesgruppe kan der tegnes en profil af en gennemsnitlig top 10, top 100 og top 500 virksomhed. Profilerne kan ses i appendiks C (C1-C3). 16

17 5 Hvad betyder virksomhedens branche? Børsen 500 virksomhederne er opdelt i fire brancher: handelsvirksomheder, traditionel industri, ny industri og service mv. Handelsvirksomheder omfatter DK500 branchekoderne for bilhandel og import, bygge og boligmateriale/komponenter samt detailhandel og engroshandel. Traditionel industri omfatter DK500 branchekoderne for energi (fremstilling, distribution eller salg), jern og metalindustri, VVS og værktøj, kemisk industri, levneds- og nydelsesmiddel industri, maskinindustri, møbelindustri og boligudstyr, papir og emballageindustri samt tekstil- og beklædningsindustri. Ny industri omfatter DK500 branchekoderne for underholdning og legetøj, IT, elektronik, edb service og kommunikation, medicinalindustri, hospitals- og medicoudstyr samt medier, forlag, grafisk industri og reklame. Service mv. omfatter DK500 branchekoderne for entreprenører og rådgivende ingeniører mv., service, konglomerater, rederier samt transport og spedition. Service mv. 16,4% Handel 27,4% Ny Industri 22,4% Trad. Industri 33,8% Figur 20. Branchefordeling i undersøgelsen Branchegrupper opdeler de 500 i 4 omtrent lige store grupper men med store forskelle i omsætning, resultat, antal ansatte og egenkapital. 17

18 Report Mean Branche gruppe Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 2293,47 44,66 968,39 45, ,79 106, ,92 82, ,63 8, ,30 150, ,33 153, ,29 308, ,44 76, ,56 124,90 Figur 21. Nøgletal for branchegrupper Ser vi på ERP systemerne fordeling inden for brancher finde vi de største udsving på Intentia der er overrepræsenteret inden for traditionel industri. Tilsvarende er Oracle overrepræsenteret inden for gruppen af ny industri. Endelig er de egenudviklede systemer relativt mere almindelige inden for handelsvirksomhederne. ERP(Top 5) * Branche gruppe Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Branche gruppe Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. Total 25,4% 32,8% 23,9% 17,9% 100,0% 30,4% 32,4% 37,6% 40,7% 34,2% -,7 -,4,5,9 21,8% 39,7% 28,2% 10,3% 100,0% 15,2% 22,8% 25,9% 13,6% 19,9% -1,1,8 1,2-1,1 45,0% 25,0% 15,0% 15,0% 100,0% 8,0% 3,7% 3,5% 5,1% 5,1% 1,4 -,7 -,6,0 18,8% 75,0%,0% 6,3% 100,0% 2,7% 8,8%,0% 1,7% 4,1% -,7 2,7-1,9 -,9 7,7% 30,8% 53,8% 7,7% 100,0%,9% 2,9% 8,2% 1,7% 3,3% -1,4 -,2 2,5 -,7 29,4% 30,9% 16,2% 23,5% 100,0% 17,9% 15,4% 12,9% 27,1% 17,3%,1 -,5-1,0 1,8 48,6% 27,0% 13,5% 10,8% 100,0% 16,1% 7,4% 5,9% 6,8% 9,4% 2,3 -,8-1,1 -,7 38,5% 34,6% 19,2% 7,7% 100,0% 8,9% 6,6% 5,9% 3,4% 6,6%,9,0 -,3-1,0 28,6% 34,7% 21,7% 15,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 22. Brancher fordelt på leverandører På baggrund af virksomhedens branchegruppe kan der tegnes en profil af en gennemsnitlig handelsvirksomhed, traditionel industrivirksomhed, ny industriel virksomhed og servicevirksomhed. Profilerne findes i appendiks C (C4-C7). 18

19 6 Hvad betyder ERP leverandøren? Der er store forskelle på ERP leverandørernes kundegrupper. Bruger vi den gennemsnitlige omsætning for virksomhederne som målestok er SAP og Oracle virksomhederne klart de største og Navision samt Intentia virksomhederne de mindste. Report Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 1408,16 58,67 792,53 310, ,15 254, ,73 50, ,50 54, ,00 114, ,69 38, ,81 146, ,31-223, ,23-312, ,87 140, ,68 89, ,32 52, ,34 1, ,62-376, ,33-101, ,71 73, ,25 126,41 Figur 23. Nøgletal for leverandører (1) Ser vi på ERP systemernes alder, antal brugere pr. ansatte, ERP investeringer, profit og vækst træder forskellene tydeligere frem. Oracle installationerne markerer sig som de nyeste med et lille antal brugere pr. ansatte. Navision og SAP installationerne er blandt de yngste og de egenudviklede installationer de ældste. Navision installationerne har næsten lige så mange brugere pr. ansatte som de egenudviklede installationer. Til gengæld er det de virksomheder med andre systemer end fra leverandørerne på Top 5 samt SAP og Intentia kunderne, der forventer investeringer. Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Total Brugere/ Investering/ Investering ansatte omsætning /bruger 2,3817, , ,8893 2,3836,4785 5, ,9846 3,1765,4610 5, ,0725 2,7500, , ,7092,7273, , ,8546 3,5902, , ,1249 4,8400, , ,6805 2,7904,5168 9, ,3512 Figur 24. Nøgletal for leverandører (2) Det er virksomheder med en Navision eller en Intentia installation der har den højeste forrentning, hvorimod virksomheder uden ERP systemer eller med en Oracle installation klarer sig dårligst. 19

20 Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen Total Omsætnings Personale Profitrate Forrentning vækst vækst 4, , ,9929 6,8669 4,2038 4,9846 4,4560 4,0229 2,4950 6,4150 1,2150 4,2200 4, ,4533 6,1000,4750 1, ,8818 6,6091 2,7091 4,1463 6, ,2967 7,4567 2,3973,8257 2,6941 3,0091-2, ,2120 2, ,9905 3, ,5755 8,0252 7,0278 Figur 25. Nøgletal for leverandører (3) Ovenstående afspejles i profilerne for de enkelte leverandører. Profilerne for de enkelte leverandører kan ses i appendiks C (C8-C15). 20

21 7 Sammenfatning Denne undersøgelse viser en række interessante mønstre i ERP brugen i store danske virksomheder. Med denne undersøgelses detaljeringsniveau er det vanskeligt at postulere nogen sammenhæng mellem ERP systemerne og virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet. Alligevel giver forskellene stof til eftertanke. Det danske ERP marked er ikke gennemsnitlig i forhold til internationale undersøgelser. Først og fremmest udgør Navision og EDB gruppen næste 40 % af virksomhedernes leverandører i denne undersøgelse og dernæst er de store internationale aktører: Oracle (6.1 %), Peoplesoft og JD Edwards marginale i en dansk sammenhæng. Vi ser en dominans af SAP der understreges af at næsten 2/3 af de ansatte i store danske virksomheder arbejder i SAP virksomheder og over 40 % af ERP brugerne er SAP brugere. Navisions markedsposition er baseret på de gamle Navision og Damgaard systemer der har været overordentlig populære i danske virksomheder. Interessant nok er det at Navision installationerne også har en lav gennemsnitsalder og dermed har Navision også godt fat i de nye kunder. Det tyder på at ERP markedet kan være på vej mod en duopol-lignende situation med to dominerende aktører: SAP og Navision. Det efterlader et vanskeligt marked for de resterende aktører. Intentia er et eksempel på en virksomhed som har positioneret sig i forhold til den traditionelle industri. Et andet eksempel er Oracles position i forhold til ny industri. Noget tilsvarende kunne formodes at ligge bag EDB gruppen, men det kan ikke aflæses af denne undersøgelse. Alene i den periode undersøgelsen er foretaget har leverandør markedet undergået store forandringer. SSA s overtagelse af Baan og Peoplesoft køb af JD Edwards er eksempler på ERP leverandørernes konsolideringer. Men også på det Danske marked er der en konsolidering i gang med senest Columbus IT Partners overtagelse af Hands og EDB Gruppens overtagelse af Maersk Datas Navision aktiviteter. Det betyder at de fire største Navision leverandører i denne undersøgelse: Columbus IT Partner, WM Data, Aston og EDB Gruppen samlet leverer 56 % af alle Navision installationerne i denne undersøgelse. Store danske virksomheders ERP installation er yngre end 3 år! Forventningen på forhånd var, at ERP systemerne ville være forholdsvis gamle men det ser ikke ud til at være tilfældet. En stor del af forklaringen kan være år 2000 problematikken der medførte en massiv stigning i antallet af udskiftninger eller opgraderinger. Tendensen for implementeringsfrekvensen er dog stigende så det ser ud til at der til stadighed vil finde flere opgraderinger og nyinstallationer sted, og dermed at virksomhedernes ERP systemer vil være baseret på den nyeste teknologi. Implikationen af dette er at virksomhederne har adgang til de seneste teknologier, og et interessant spørgsmål til forfølgelse er så hvordan de anvender dem? Videre studier af det danske ERP marked kan omfatte brugen af ERP systemernes funktionalitet. 21

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Børns leg og læring. En kompetenceklynge i dansk erhvervsliv. April 2000

Børns leg og læring. En kompetenceklynge i dansk erhvervsliv. April 2000 Børns leg og læring En kompetenceklynge i dansk erhvervsliv April 2000 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Sammenfatning... 2 Kapitel 1: Kompetenceklyngens aktører... 7 Sammenfatning 1.1. Kortlægning af virksomhedsfeltet...

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000

Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer 1. årgang, 1.

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Brugeranalyse af GTS-nettet

Brugeranalyse af GTS-nettet Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne Kolofon > Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation:

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere