Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer Charles Møller, Pernille Kræmmergaard & Matilde Rotbøl Institut for Informationsbehandling, Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Århus V, Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Figurliste Indledning Undersøgelsens baggrund Denne rapports opbygning Hvilke virksomheder har deltaget i undersøgelsen? Hvad svarer virksomhederne? Systemer og leverandør ERP Installationernes alder og antal brugere Virksomhedernes ERP Investeringer Hvad betyder virksomhedernes størrelse? Hvad betyder virksomhedens branche? Hvad betyder ERP leverandøren? Sammenfatning...21 Appendiks...22 A Undersøgelsesmetode...22 B Interviewguide...23 C Virksomhedsprofiler...24 C.1 Top 10 virksomheder...25 C.2 Top 100 virksomheder...27 C.3 Top 500 virksomheder...29 C.4 Handelsvirksomheder...31 C.5 Traditionelle industrivirksomheder...33 C.6 Ny industrielle virksomheder...35 C.7 Servicevirksomheder mv...37 C.8 Navision virksomheder...39 C.9 SAP virksomheder...42 C.10 EG virksomheder...45 C.11 Intentia virksomheder...47 C.12 Oracle virksomheder...49 C.13 Virksomheder med andre systemer...52 C.14 Virksomheder med egenudviklede systemer...55 C.15 Virksomheder uden ERP

2 Figurliste Figur 1. Nøgletal for virksomheder i undersøgelsen...5 Figur 2. Branche og størrelsesfordeling af virksomhederne...5 Figur 3. Virksomhedernes svar...6 Figur 4. Top 5 ERP leverandører...7 Figur 5. Antal ansatte i Top 5 ERP leverandørernes virksomheder...7 Figur 6. Top 6-15 leverandører...8 Figur 7. Leverandører af sekundært system...8 Figur 8. Navision leverandører...9 Figur 9. Fordeling af seneste "go-live" år...10 Figur 10. sfordeling af ERP systemerne...11 Figur 11. Fordeling af "go-live" tidspunkter på kvartaler...11 Figur 12. Fordeling af ERP brugere på leverandører...12 Figur 13. ERP investeringer i Figur 14. Fordeling af investering på leverandører...13 Figur 15. Formål med ERP investeringer...14 Figur 16. ERP investeringernes størrelse...14 Figur 17. Virksomheder fordelt på størrelse...15 Figur 18. Branchefordeling i forhold til virksomhedsstørrelse...15 Figur 19. Virksomhedsstørrelser fordelt på leverandører...16 Figur 20. Branchefordeling i undersøgelsen...17 Figur 21. Nøgletal for branchegrupper...18 Figur 22. Brancher fordelt på leverandører...18 Figur 23. Nøgletal for leverandører (1)...19 Figur 24. Nøgletal for leverandører (2)...19 Figur 25. Nøgletal for leverandører (3)...20 Figur 26. Eksempel på virksomhedsprofil...24 Figur 28. Top 10 virksomheder...25 Figur 29. Branchefordelingen af top 10 virksomheder...25 Figur 30. Fordeling af ERP leverandører blandt top 10 virksomheder...26 Figur 31. Profil af top 10 virksomheder...26 Figur 32. Top 100 virksomheder...27 Figur 33. Branchefordeling af top 100 virksomheder...27 Figur 34. Fordeling af ERP systemer blandt top 100 virksomheder...28 Figur 35. Profil af top 100 virksomheder...28 Figur 36. Top 500 virksomheder...29 Figur 37. Branchefordeling af top 500 virksomheder...29 Figur 38. Fordeling af ERP systemer blandt top 500 virksomheder...30 Figur 39. Profil af top 500 virksomheder...30 Figur 40. Handelsvirksomheder...31 Figur 41. Størrelsesfordeling af handelsvirksomheder...31 Figur 42. Fordeling af ERP systemer blandt handelsvirksomheder...32 Figur 43. Profil af handelsvirksomheder...32 Figur 44. Traditionelle industrivirksomheder...33 Figur 45. Størrelsesfordeling af traditionelle industrivirksomheder...33 Figur 46. Fordeling af ERP systemer blandt traditionelle industrivirksomheder...34 Figur 47. Profil af traditionelle industrivirksomheder...34 Figur 48. Ny industrielle virksomheder...35 Figur 49. Størrelsesfordeling af ny industrielle virksomheder

3 Figur 50. Fordeling af ERP systemer blandt ny industrielle virksomheder...36 Figur 51. Profil af ny industrielle virksomheder...36 Figur 52. Servicevirksomheder mv...37 Figur 53. Størrelsesfordeling af servicevirksomheder mv...37 Figur 54. Fordeling af ERP systemer blandt servicevirksomheder mv Figur 55. Profil af servicevirksomheder mv Figur 56. Navision virksomheder...39 Figur 57. Størrelses fordeling af Navision virksomheder...39 Figur 58. Branche fordeling af Navision virksomheder...40 Figur 59. Navision leverandører...40 Figur 60. Profil af Navision virksomheder...41 Figur 61. SAP virksomheder...42 Figur 62. Størrelsesfordeling af SAP virksomheder...42 Figur 63. Branchefordeling af SAP virksomheder...43 Figur 64. SAP leverandører...43 Figur 65. Profil af SAP virksomheder...44 Figur 66. EG virksomheder...45 Figur 67. Størrelsesfordeling af EG virksomheder...45 Figur 68. Branchefordeling af EG virksomheder...46 Figur 69. Profil af EG virksomheder...46 Figur 70. Intentia virksomheder...47 Figur 71. Branchefordeling af Intentia virksomheder...47 Figur 72. Profil af Intentia virksomheder...48 Figur 73. Oracle virksomheder...49 Figur 74. Størrelsesfordeling af Oracle virksomheder...49 Figur 75. Branchefordeling af Oracle virksomheder...50 Figur 76. Oracle leverandører...50 Figur 77. Profil af Oracle virksomheder...51 Figur 78. Virksomheder med andre systemer...52 Figur 79. Størrelsesfordeling af virksomheder med andre systemer...52 Figur 80. Branchefordeling af virksomheder med andre systemer...53 Figur 81. Fordeling af andre systemer på top 15 og resten...53 Figur 82. Profil af virksomheder med andre systemer...54 Figur 83. Virksomheder med egenudviklede systemer...55 Figur 84. Størrelsesfordeling af virksomheder med egenudviklede systemer...55 Figur 85. Branchefordeling for virksomheder med egenudviklede systemer...56 Figur 86. Profil af virksomheder med egenudviklede systemer...56 Figur 87. Virksomheder uden ERP...57 Figur 88. Størrelsesfordeling af virksomheder uden ERP...57 Figur 89. Branchefordeling af virksomheder uden ERP...58 Figur 90. Profil af virksomheder uden ERP

4 1 Indledning Virksomhedssystemer i Danmark 2003 (VIDK 2003) er en kvantitativ og deskriptiv undersøgelse af store danske virksomheders ERP systemer. Undersøgelsen er baseret på telefon interviews med ERP ansvarlige i danske virksomheder udvalgt fra Børsens Top 500 liste, DK500 (www.borsen.dk/dk500) fra I telefoninterviewet er virksomhederne blevet spurgt om deres ERP systemer, systemernes leverandører, installationens størrelse og alder samt om de fremtidige planer for ERP investeringer. Disse interviews er sammenholdt med virksomhedsoplysninger der fremgår af DK500. Som et resultat af denne undersøgelse tegnes en profil af virksomhederne, deres ERP installationer og deres økonomiske nøgletal. Profilerne karakteriserer virksomheder med forskellige størrelse, forskellige brancher og forskellige ERP leverandører. 1.1 Undersøgelsens baggrund Når vi skal karakterisere og kvantificere markedet for virksomhedssystemer er de tilgængelige kilder ofte de forskellige analysefirmaers rapporter som f.eks. IDC eller Gartner Group. De er ofte af høj kvalitet men der er desværre to problemstillinger. Det er kommercielle rapporter der ofte er prissat så de ikke er tilgængelige for mindre virksomheder og studerende. Det andet problem er at indfaldsvinklen ofte er salg og markedsandele i forhold til ERP leverandører. Der er et behov for en offentlig undersøgelse af danske virksomheders anvendelse af ERP, der ikke har et kommercielt sigte. Desværre er der ofte meget ringe svarprocenter på brede forskningsrelaterede spørgeskemaundersøgelser. Derfor er der udvalgt en afgrænset gruppe af virksomheder til et kort fokuseret telefoninterview. DK500 er Danmarks svar på Fortune 500. DK500 er en årlig tilbagevendende analyse af de største danske virksomheder. DK500 udarbejdes af Børsen og er baseret på de trykte årsregnskaber eller regnskabsmeddelelser hentet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I analysen udarbejdes en række nøgletal for virksomhederne som derefter rangordnes. Denne undersøgelse er baseret på telefoninterviews med de 500 største danske virksomheder samt de nøgletal der er udarbejdet af Børsen i forbindelse med DK Formålet med undersøgelsen er, at kortlægge anvendelsen af ERP i de 500 største danske virksomheder Virksomhedssystemer i Danmark 2003 (VIDK 2003). 1.2 Denne rapports opbygning Denne rapport har primært til formål at afrapportere undersøgelsens resultater på en kortfattet form til de deltagende virksomheder samt til andre der ønsker en oversigt over det danske ERP marked. Formålet med denne rapport er ikke at vurdere ERP markedet og derfor er diskussioner, vurderinger og implikationer holdt på et minimum og gemt til senere publikationer. I næste kapitel beskrives hvilke virksomheder der har deltaget i undersøgelsen og i kapitel 3 redegøres for virksomhedernes svar. I kapitel 4, 5 og 6 behandles de forskelle der er mellem virksomhederne set på baggrund af størrelse, branche og ERP leverandør. Kapitel 7 sammenfatter undersøgelsen og diskuterer undersøgelsens rolle i kortlægningen af ERP anvendelsen i Danmark. Appendiks A er en gennemgang af undersøgelsens metode og appendiks B er undersøgelsens interview guide. Appendiks C indeholder de detaljerede profiler for virksomhederne baseret på virksomhedernes størrelse, virksomhedernes branche og baseret på ERP leverandør. Rapporten og appendiks C kan læses uafhængigt af hinanden idet de væsentligste tabeller og grafer er medtaget i 4

5 rapporten. Virksomhedsprofilerne i appendiks C er forsynet med kommentarer således at konteksten fremgår af bilaget. 2 Hvilke virksomheder har deltaget i undersøgelsen? De 500 største danske virksomheder omsætter samlet for godt mia. kr. og har 1,2 mio. ansatte. De øvrige nøgletal fordeler sig som nedenfor: Descriptive Statistics Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital Profitrate Forrentning Omsætningsvækst Personalevækst Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean , , , , ,40 71,50 3, , ,90 11, , ,30 10, ,40 688,90 7, Figur 1. Nøgletal for virksomheder i undersøgelsen DK500 virksomhederne er grupperet i en top 10, 100 og 500 samt i brancherne handel, traditionel og ny industri samt service mv. De 500 virksomheder fordeler sig efter følgende mønster Position Top 500 Count 0 Handel Ny Industri Trad. Industri Service mv. Top 100 Top 10 Branche gruppe Figur 2. Branche og størrelsesfordeling af virksomhederne Undersøgelsen er baseret på 432 helt eller delvist gennemførte interviews. 367 virksomheder har ERP, 26 har ikke og 39 anfører at de ikke ønsker at deltage. Derudover er der identificeret 10 virksomheder der hører under andre virksomheder i undersøgelsen. Dermed er svarprocenten 88,4. De manglende svar udgør 58 virksomheder hvoraf det ikke har været muligt at komme i kontakt med 29. 5

6 Ikke identificeret 5,8% Har ikke svaret 5,8% Ønsker ikke deltage 7,8% Har ikke ERP 5,2% Under andre 2,0% Har ERP 73,4% Figur 3. Virksomhedernes svar De deltagende virksomheder er bedst repræsenteret fra toppen med svarprocent på 100 % i Top 10, 87 % i Top 100 og 89 % i Top 500. Svarprocenten inden for brancher er 92 % og 91 % inden for Handel og Traditionel Industri mod kun 85 % og 82 % inden for Service og Ny industri. 3 Hvad svarer virksomhederne? Af de 26 virksomheder (5,2 %) der angiver de ikke har ERP kan 1 virksomhed sætte dato på implementering, 5 henviser til systemer i forbindelse med koncerntilhørsforhold. Af de 39 virksomheder der ikke vil svare henviser 3 til koncernforhold, 3 til firmapolitik omkring interview ellers er overvejende årsag manglende tid. 3.1 Systemer og leverandør Virksomhederne i undersøgelsen har 55 forskellige ERP systemer hvoraf kun 25 findes i mere end een virksomhed. Dertil kommer 33 egenudviklede systemer og 6 andre. Ser vi på producenten (ERP leverandøren) er den skæve fordeling markant. De 5 største ERP leverandører, Navision, SAP, EDB gruppen og Oracle udgør 67 % af virksomhederne. 6

7 Ingen 6,7% Egen 9,5% Navision 34,5% Andre 16,8% Oracle 3,4% Intentia 4,1% SAP 20,1% EDB Gruppen 4,9% Figur 4. Top 5 ERP leverandører Denne opgørelse kan skaleres f.eks. ud fra antal ansatte eller omsætning i virksomhederne. Til sammenligning betyder fordelingen ud fra omsætning en markant udvidelse af SAP (43,4 %) og Oracles andele (6,1 %), overvejende på bekostning af Navision (15 %) andel. Skaleres ud fra antal ansatte ser vi at næsten 2/3 af de ansatte i store virksomheder arbejder i SAP virksomheder. Ingen 2,5% Egen 7,9% Andre 9,2% Oracle 4,2% Intentia Navision 10,1% 1,8% EDB Gruppen 2,9% SAP 61,3% Figur 5. Antal ansatte i Top 5 ERP leverandørernes virksomheder Andre ERP leverandører udgør 16,8 %, og af de virksomheder fordeler godt halvdelen sig på 10 leverandører Top 15 leverandørerne. Medtages effekten af SSA s opkøb af Baan opnår SSA/Baan gruppen en 6. plads i denne undersøgelse efterfulgt af IBS. 7

8 IBS Baan Mapics Astra IBM IFS Bording Data SSA ERP(Top 15) Scala JD Edwards Resten Percent Figur 6. Top 6-15 leverandører Der er 68 virksomheder (13,6 %) der angiver at de har flere systemer. Disse systemer fordeler sig på 11 ERP leverandører samt egenudviklede systemer og andre systemer. Her er det Navision der er flest af efterfulgt af egenudviklede systemer og SAP. Andre Baan Computer Associates EDB Gruppen Egen IBS Intentia JD Edwards Anden producent Mapics Navision Oracle SAP SCALA Percent Figur 7. Leverandører af sekundært system Der er angivet 71 forskellige leverandører til systemerne, men kun 33 har leveret til mere end en virksomhed. Her er det primært Navision leverandørerne der er interessante pga. Navisions kanal strategi. Der er 35 leverandører på listen men de 5 største leverandører (Columbus, WM Data, Aston, Navision og EG) står for 60 % af installationerne og de 12 største for 80 %. Heri er ikke 8

9 medtaget EG s overtagelse af Maersk Datas Navision aktiviteter og Columbus IT Partners overtagelse af Hands. Leverandør Adviser Apply IT Aston BFC - Bygdata Bodenhoff Bording Data Bredana Columbus Control Data Data Syd Datek Daab EDB Gruppen Egen Exiter Formula Mikro GBS Glomaris Hands JCD JPA Jysk Data partner Maersk Data Microsoft MM Software Montes Datasystemer Multiinform Munk IT Navi partner QDS Sense IT Systemforum Thy Datacenter Syd Vision Data WM Data Figur 8. Navision leverandører Det betyder at de fem største Navision leverandører i denne undersøgelse bliver: 1) Columbus IT Partner, 2) WM Data, 3) EDB Gruppen, 4) Aston og 5) Navision selv, som leverer 2/3 (65,5 %) af alle Navision installationerne i denne undersøgelse. De tre største, Columbus IT Partner, WM Data og EDB Gruppen alene leverer over halvdelen (50,9 %) af installationerne. 9

10 3.2 ERP Installationernes alder og antal brugere Virksomhederne er spurgt til deres seneste go-live tidspunkt på år og kvartal. Vi antager at det enten drejer sig om en nyinstallation eller en opgradering til seneste release Count Live år Figur 9. Fordeling af seneste "go-live" år Installationernes alder fordeler sig fra 0 til 27 år med en middelværdi på 2,8 år. Det er naturligvis af interesse at se effekten af år 2000 problematikken. I grafen ovenfor svarer år 2000 til 3 år dvs. der var et boom i installationerne i 1999 og en nedgang i 2000 efterfulgt af næsten 1999 niveau i I 2002 blev næsten 100 installationer udskiftet eller opgraderet omfatter kun 3-4 måneder og det ser derfor ud til at der vil være en højere udskiftningshastighed i fremtiden. 10

11 5+ år 16,2% 0 år 16,8% 4 år 15,3% 1 år 3 år 28,7% 9,3% 2 år 13,8% Figur 10. sfordeling af ERP systemerne Den samlede aldersfordeling er illustreret ovenfor. Nedenfor ses fordelingen af go-live tidspunkter på kvartaler. 4. Kvartal 23,2% 1. Kvartal 38,2% 3. Kvartal 19,1% 2. Kvartal 19,5% Figur 11. Fordeling af "go-live" tidspunkter på kvartaler Som det ses ovenfor vælger hovedparten af virksomheder at gå live i 4. og 1. kvartal, sandsynligvis omkring 1/1. 11

12 Egen 21,7% Navision 12,8% Andre 12,5% Oracle 3,4% SAP 41,0% Intentia 3,0% EDB Gruppen 5,6% Figur 12. Fordeling af ERP brugere på leverandører Antallet af ERP brugere varierer fra 2 til med en middelværdi på ca. 400 brugere. Antal ERP brugere i Danmark kan være vanskeligt at skønne korrekt og yderligere er der enkelte outliers. Opgøres Top 5 leverandører ud fra antal ERP brugere i virksomhederne får vi en fordeling hvor SAP og Navision brugere udgør over halvdelen af samtlige brugere. 3.3 Virksomhedernes ERP Investeringer Hovedparten af de adspurgte virksomheder planlægger ERP investeringer i Mere markant er det måske at knap en tredjedel ikke planlægger investeringer i ERP. Nej 29,7% Ved ikke 4,6% Ja 65,7% Figur 13. ERP investeringer i 2003 Det er overvejende virksomheder med egenudviklede systemer og Oracle virksomheder der er i tvivl om deres ERP investeringer. Det er primært Navision virksomheder der ikke investerer. 12

13 ERP(Top 5) * Investeringer Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Investeringer Ved ikke Ja Nej Total 1,5% 61,2% 37,3% 100,0% 12,5% 34,0% 45,9% 36,6% -1,6 -,7 1,6 5,1% 74,4% 20,5% 100,0% 25,0% 24,1% 14,7% 21,3%,3,9-1,5 5,0% 80,0% 15,0% 100,0% 6,3% 6,6% 2,8% 5,5%,1,8-1,2,0% 68,8% 31,3% 100,0%,0% 4,6% 4,6% 4,4% -,8,1,1 15,4% 53,8% 30,8% 100,0% 12,5% 2,9% 3,7% 3,6% 1,9 -,5,1 1,5% 63,2% 35,3% 100,0% 6,3% 17,8% 22,0% 18,6% -1,1 -,3,8 16,2% 64,9% 18,9% 100,0% 37,5% 10,0% 6,4% 10,1% 3,4 -,1-1,2 4,4% 65,8% 29,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 14. Fordeling af investering på leverandører Mere end halvdelen af virksomhederne anfører ny investeringer og opgradering som årsag til investeringerne. Der er ingen sammenhæng mellem installationernes alder og investeringer. 13

14 Begge 10,7% Ved ikke 4,1% Vedligehold 32,6% Opgradering 52,5% Figur 15. Formål med ERP investeringer Der er tale om markante investeringer. Af de virksomheder der angiver hvor meget de investerer ligger beløbet på mellem 1 og 10 mil. Kr. for næsten 50 % Percent 10 0 Ved ikke Under 500K Over 100M Mellem 10M-100M Mellem 1M og 10M Mellem 500K og 1M Beløb Figur 16. ERP investeringernes størrelse 14

15 4 Hvad betyder virksomhedernes størrelse? Børsen 500 virksomhederne er opdelt i tre størrelsesgrupper. Top 10 som er de 10 største, Top 100 som er de 90 virksomheder som ligger fra 11. pladsen 100. pladsen, og Top 500 som er resten. Virksomheder fordelt på størrelse Mean Position Top 10 Top 100 Top 500 Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 40847, , ,11 167, ,82 169, ,25 174, ,92 17,59 704,62 112, ,44 76, ,56 124,90 Figur 17. Virksomheder fordelt på størrelse Branche fordelingen er dog uafhængig af virksomhedernes størrelse, dvs. vi finder omtrent samme fordeling af brancher inden for de tre størrelsesgrupper. Branche gruppe * Position Crosstabulation Branche gruppe Total Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Position Top 10 Top 100 Top 500 Total 1,5% 12,4% 86,1% 100,0% 20,0% 18,9% 29,5% 27,4% -,4-1,5,8 2,4% 17,8% 79,9% 100,0% 40,0% 33,3% 33,8% 33,8%,3 -,1,0 1,8% 19,6% 78,6% 100,0% 20,0% 24,4% 22,0% 22,4% -,2,4 -,2 2,4% 25,6% 72,0% 100,0% 20,0% 23,3% 14,8% 16,4%,3 1,6 -,8 2,0% 18,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 18. Branchefordeling i forhold til virksomhedsstørrelse Ser vi på fordelingen af ERP systemer i forhold til størrelse er afvigelserne større. Specielt mellem SAP og Navision er der tydelige forskelle. Hvor SAP har en overrepræsentation i top 10 og top 100, har Navision tilsvarende relativt dårligere fat i disse grupper. Yderligere ser vi at top-15 leverandørerne har relativt bedre fat i top 100 segmentet og Intentia tilsvarende dårligere. Endelig kan vi se at Oracle også har en bedre position i top 10 og top 100 end i top

16 ERP(Top 5) * Position Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Position Top 10 Top 100 Top 500 Total,0% 5,2% 94,8% 100,0%,0% 10,6% 40,2% 34,2% -1,8-3,3 1,8 9,0% 32,1% 59,0% 100,0% 70,0% 37,9% 14,6% 19,9% 3,6 3,3-2,1,0% 20,0% 80,0% 100,0%,0% 6,1% 5,1% 5,1% -,7,3,0,0%,0% 100,0% 100,0%,0%,0% 5,1% 4,1% -,6-1,6,9 7,7% 23,1% 69,2% 100,0% 10,0% 4,5% 2,8% 3,3% 1,2,5 -,5,0% 25,0% 75,0% 100,0%,0% 25,8% 16,1% 17,3% -1,3 1,6 -,5 5,4% 13,5% 81,1% 100,0% 20,0% 7,6% 9,5% 9,4% 1,1 -,5,0,0% 19,2% 80,8% 100,0%,0% 7,6% 6,6% 6,6% -,8,3,0 2,6% 16,8% 80,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 19. Virksomhedsstørrelser fordelt på leverandører På baggrund af virksomhedens størrelsesgruppe kan der tegnes en profil af en gennemsnitlig top 10, top 100 og top 500 virksomhed. Profilerne kan ses i appendiks C (C1-C3). 16

17 5 Hvad betyder virksomhedens branche? Børsen 500 virksomhederne er opdelt i fire brancher: handelsvirksomheder, traditionel industri, ny industri og service mv. Handelsvirksomheder omfatter DK500 branchekoderne for bilhandel og import, bygge og boligmateriale/komponenter samt detailhandel og engroshandel. Traditionel industri omfatter DK500 branchekoderne for energi (fremstilling, distribution eller salg), jern og metalindustri, VVS og værktøj, kemisk industri, levneds- og nydelsesmiddel industri, maskinindustri, møbelindustri og boligudstyr, papir og emballageindustri samt tekstil- og beklædningsindustri. Ny industri omfatter DK500 branchekoderne for underholdning og legetøj, IT, elektronik, edb service og kommunikation, medicinalindustri, hospitals- og medicoudstyr samt medier, forlag, grafisk industri og reklame. Service mv. omfatter DK500 branchekoderne for entreprenører og rådgivende ingeniører mv., service, konglomerater, rederier samt transport og spedition. Service mv. 16,4% Handel 27,4% Ny Industri 22,4% Trad. Industri 33,8% Figur 20. Branchefordeling i undersøgelsen Branchegrupper opdeler de 500 i 4 omtrent lige store grupper men med store forskelle i omsætning, resultat, antal ansatte og egenkapital. 17

18 Report Mean Branche gruppe Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 2293,47 44,66 968,39 45, ,79 106, ,92 82, ,63 8, ,30 150, ,33 153, ,29 308, ,44 76, ,56 124,90 Figur 21. Nøgletal for branchegrupper Ser vi på ERP systemerne fordeling inden for brancher finde vi de største udsving på Intentia der er overrepræsenteret inden for traditionel industri. Tilsvarende er Oracle overrepræsenteret inden for gruppen af ny industri. Endelig er de egenudviklede systemer relativt mere almindelige inden for handelsvirksomhederne. ERP(Top 5) * Branche gruppe Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Branche gruppe Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. Total 25,4% 32,8% 23,9% 17,9% 100,0% 30,4% 32,4% 37,6% 40,7% 34,2% -,7 -,4,5,9 21,8% 39,7% 28,2% 10,3% 100,0% 15,2% 22,8% 25,9% 13,6% 19,9% -1,1,8 1,2-1,1 45,0% 25,0% 15,0% 15,0% 100,0% 8,0% 3,7% 3,5% 5,1% 5,1% 1,4 -,7 -,6,0 18,8% 75,0%,0% 6,3% 100,0% 2,7% 8,8%,0% 1,7% 4,1% -,7 2,7-1,9 -,9 7,7% 30,8% 53,8% 7,7% 100,0%,9% 2,9% 8,2% 1,7% 3,3% -1,4 -,2 2,5 -,7 29,4% 30,9% 16,2% 23,5% 100,0% 17,9% 15,4% 12,9% 27,1% 17,3%,1 -,5-1,0 1,8 48,6% 27,0% 13,5% 10,8% 100,0% 16,1% 7,4% 5,9% 6,8% 9,4% 2,3 -,8-1,1 -,7 38,5% 34,6% 19,2% 7,7% 100,0% 8,9% 6,6% 5,9% 3,4% 6,6%,9,0 -,3-1,0 28,6% 34,7% 21,7% 15,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 22. Brancher fordelt på leverandører På baggrund af virksomhedens branchegruppe kan der tegnes en profil af en gennemsnitlig handelsvirksomhed, traditionel industrivirksomhed, ny industriel virksomhed og servicevirksomhed. Profilerne findes i appendiks C (C4-C7). 18

19 6 Hvad betyder ERP leverandøren? Der er store forskelle på ERP leverandørernes kundegrupper. Bruger vi den gennemsnitlige omsætning for virksomhederne som målestok er SAP og Oracle virksomhederne klart de største og Navision samt Intentia virksomhederne de mindste. Report Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 1408,16 58,67 792,53 310, ,15 254, ,73 50, ,50 54, ,00 114, ,69 38, ,81 146, ,31-223, ,23-312, ,87 140, ,68 89, ,32 52, ,34 1, ,62-376, ,33-101, ,71 73, ,25 126,41 Figur 23. Nøgletal for leverandører (1) Ser vi på ERP systemernes alder, antal brugere pr. ansatte, ERP investeringer, profit og vækst træder forskellene tydeligere frem. Oracle installationerne markerer sig som de nyeste med et lille antal brugere pr. ansatte. Navision og SAP installationerne er blandt de yngste og de egenudviklede installationer de ældste. Navision installationerne har næsten lige så mange brugere pr. ansatte som de egenudviklede installationer. Til gengæld er det de virksomheder med andre systemer end fra leverandørerne på Top 5 samt SAP og Intentia kunderne, der forventer investeringer. Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Total Brugere/ Investering/ Investering ansatte omsætning /bruger 2,3817, , ,8893 2,3836,4785 5, ,9846 3,1765,4610 5, ,0725 2,7500, , ,7092,7273, , ,8546 3,5902, , ,1249 4,8400, , ,6805 2,7904,5168 9, ,3512 Figur 24. Nøgletal for leverandører (2) Det er virksomheder med en Navision eller en Intentia installation der har den højeste forrentning, hvorimod virksomheder uden ERP systemer eller med en Oracle installation klarer sig dårligst. 19

20 Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen Total Omsætnings Personale Profitrate Forrentning vækst vækst 4, , ,9929 6,8669 4,2038 4,9846 4,4560 4,0229 2,4950 6,4150 1,2150 4,2200 4, ,4533 6,1000,4750 1, ,8818 6,6091 2,7091 4,1463 6, ,2967 7,4567 2,3973,8257 2,6941 3,0091-2, ,2120 2, ,9905 3, ,5755 8,0252 7,0278 Figur 25. Nøgletal for leverandører (3) Ovenstående afspejles i profilerne for de enkelte leverandører. Profilerne for de enkelte leverandører kan ses i appendiks C (C8-C15). 20

21 7 Sammenfatning Denne undersøgelse viser en række interessante mønstre i ERP brugen i store danske virksomheder. Med denne undersøgelses detaljeringsniveau er det vanskeligt at postulere nogen sammenhæng mellem ERP systemerne og virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet. Alligevel giver forskellene stof til eftertanke. Det danske ERP marked er ikke gennemsnitlig i forhold til internationale undersøgelser. Først og fremmest udgør Navision og EDB gruppen næste 40 % af virksomhedernes leverandører i denne undersøgelse og dernæst er de store internationale aktører: Oracle (6.1 %), Peoplesoft og JD Edwards marginale i en dansk sammenhæng. Vi ser en dominans af SAP der understreges af at næsten 2/3 af de ansatte i store danske virksomheder arbejder i SAP virksomheder og over 40 % af ERP brugerne er SAP brugere. Navisions markedsposition er baseret på de gamle Navision og Damgaard systemer der har været overordentlig populære i danske virksomheder. Interessant nok er det at Navision installationerne også har en lav gennemsnitsalder og dermed har Navision også godt fat i de nye kunder. Det tyder på at ERP markedet kan være på vej mod en duopol-lignende situation med to dominerende aktører: SAP og Navision. Det efterlader et vanskeligt marked for de resterende aktører. Intentia er et eksempel på en virksomhed som har positioneret sig i forhold til den traditionelle industri. Et andet eksempel er Oracles position i forhold til ny industri. Noget tilsvarende kunne formodes at ligge bag EDB gruppen, men det kan ikke aflæses af denne undersøgelse. Alene i den periode undersøgelsen er foretaget har leverandør markedet undergået store forandringer. SSA s overtagelse af Baan og Peoplesoft køb af JD Edwards er eksempler på ERP leverandørernes konsolideringer. Men også på det Danske marked er der en konsolidering i gang med senest Columbus IT Partners overtagelse af Hands og EDB Gruppens overtagelse af Maersk Datas Navision aktiviteter. Det betyder at de fire største Navision leverandører i denne undersøgelse: Columbus IT Partner, WM Data, Aston og EDB Gruppen samlet leverer 56 % af alle Navision installationerne i denne undersøgelse. Store danske virksomheders ERP installation er yngre end 3 år! Forventningen på forhånd var, at ERP systemerne ville være forholdsvis gamle men det ser ikke ud til at være tilfældet. En stor del af forklaringen kan være år 2000 problematikken der medførte en massiv stigning i antallet af udskiftninger eller opgraderinger. Tendensen for implementeringsfrekvensen er dog stigende så det ser ud til at der til stadighed vil finde flere opgraderinger og nyinstallationer sted, og dermed at virksomhedernes ERP systemer vil være baseret på den nyeste teknologi. Implikationen af dette er at virksomhederne har adgang til de seneste teknologier, og et interessant spørgsmål til forfølgelse er så hvordan de anvender dem? Videre studier af det danske ERP marked kan omfatte brugen af ERP systemernes funktionalitet. 21

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

DK1000 og fremtidens ledere. Er der et generationsskifte på vej i dansk erhvervsliv?

DK1000 og fremtidens ledere. Er der et generationsskifte på vej i dansk erhvervsliv? DK1 og fremtidens ledere Er der et generationsskifte på vej i dansk erhvervsliv? Om resultaterne Bygger på et udsnit af de 1 største danske virksomheder (DK1) Er baseret på oplysninger fra BiQ s database

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Alder på ledelsen i DK1000

Alder på ledelsen i DK1000 Alder på ledelsen i DK1 Om resultaterne Et udsnit af de 1 største danske virksomheder Bygger på oplysninger fra BiQ database over dansk erhvervsliv. BiQ har dels kontaktet virksomhederne for at få oplysninger

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere