Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer Charles Møller, Pernille Kræmmergaard & Matilde Rotbøl Institut for Informationsbehandling, Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4, DK-8210 Århus V, Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Figurliste Indledning Undersøgelsens baggrund Denne rapports opbygning Hvilke virksomheder har deltaget i undersøgelsen? Hvad svarer virksomhederne? Systemer og leverandør ERP Installationernes alder og antal brugere Virksomhedernes ERP Investeringer Hvad betyder virksomhedernes størrelse? Hvad betyder virksomhedens branche? Hvad betyder ERP leverandøren? Sammenfatning...21 Appendiks...22 A Undersøgelsesmetode...22 B Interviewguide...23 C Virksomhedsprofiler...24 C.1 Top 10 virksomheder...25 C.2 Top 100 virksomheder...27 C.3 Top 500 virksomheder...29 C.4 Handelsvirksomheder...31 C.5 Traditionelle industrivirksomheder...33 C.6 Ny industrielle virksomheder...35 C.7 Servicevirksomheder mv...37 C.8 Navision virksomheder...39 C.9 SAP virksomheder...42 C.10 EG virksomheder...45 C.11 Intentia virksomheder...47 C.12 Oracle virksomheder...49 C.13 Virksomheder med andre systemer...52 C.14 Virksomheder med egenudviklede systemer...55 C.15 Virksomheder uden ERP

2 Figurliste Figur 1. Nøgletal for virksomheder i undersøgelsen...5 Figur 2. Branche og størrelsesfordeling af virksomhederne...5 Figur 3. Virksomhedernes svar...6 Figur 4. Top 5 ERP leverandører...7 Figur 5. Antal ansatte i Top 5 ERP leverandørernes virksomheder...7 Figur 6. Top 6-15 leverandører...8 Figur 7. Leverandører af sekundært system...8 Figur 8. Navision leverandører...9 Figur 9. Fordeling af seneste "go-live" år...10 Figur 10. sfordeling af ERP systemerne...11 Figur 11. Fordeling af "go-live" tidspunkter på kvartaler...11 Figur 12. Fordeling af ERP brugere på leverandører...12 Figur 13. ERP investeringer i Figur 14. Fordeling af investering på leverandører...13 Figur 15. Formål med ERP investeringer...14 Figur 16. ERP investeringernes størrelse...14 Figur 17. Virksomheder fordelt på størrelse...15 Figur 18. Branchefordeling i forhold til virksomhedsstørrelse...15 Figur 19. Virksomhedsstørrelser fordelt på leverandører...16 Figur 20. Branchefordeling i undersøgelsen...17 Figur 21. Nøgletal for branchegrupper...18 Figur 22. Brancher fordelt på leverandører...18 Figur 23. Nøgletal for leverandører (1)...19 Figur 24. Nøgletal for leverandører (2)...19 Figur 25. Nøgletal for leverandører (3)...20 Figur 26. Eksempel på virksomhedsprofil...24 Figur 28. Top 10 virksomheder...25 Figur 29. Branchefordelingen af top 10 virksomheder...25 Figur 30. Fordeling af ERP leverandører blandt top 10 virksomheder...26 Figur 31. Profil af top 10 virksomheder...26 Figur 32. Top 100 virksomheder...27 Figur 33. Branchefordeling af top 100 virksomheder...27 Figur 34. Fordeling af ERP systemer blandt top 100 virksomheder...28 Figur 35. Profil af top 100 virksomheder...28 Figur 36. Top 500 virksomheder...29 Figur 37. Branchefordeling af top 500 virksomheder...29 Figur 38. Fordeling af ERP systemer blandt top 500 virksomheder...30 Figur 39. Profil af top 500 virksomheder...30 Figur 40. Handelsvirksomheder...31 Figur 41. Størrelsesfordeling af handelsvirksomheder...31 Figur 42. Fordeling af ERP systemer blandt handelsvirksomheder...32 Figur 43. Profil af handelsvirksomheder...32 Figur 44. Traditionelle industrivirksomheder...33 Figur 45. Størrelsesfordeling af traditionelle industrivirksomheder...33 Figur 46. Fordeling af ERP systemer blandt traditionelle industrivirksomheder...34 Figur 47. Profil af traditionelle industrivirksomheder...34 Figur 48. Ny industrielle virksomheder...35 Figur 49. Størrelsesfordeling af ny industrielle virksomheder

3 Figur 50. Fordeling af ERP systemer blandt ny industrielle virksomheder...36 Figur 51. Profil af ny industrielle virksomheder...36 Figur 52. Servicevirksomheder mv...37 Figur 53. Størrelsesfordeling af servicevirksomheder mv...37 Figur 54. Fordeling af ERP systemer blandt servicevirksomheder mv Figur 55. Profil af servicevirksomheder mv Figur 56. Navision virksomheder...39 Figur 57. Størrelses fordeling af Navision virksomheder...39 Figur 58. Branche fordeling af Navision virksomheder...40 Figur 59. Navision leverandører...40 Figur 60. Profil af Navision virksomheder...41 Figur 61. SAP virksomheder...42 Figur 62. Størrelsesfordeling af SAP virksomheder...42 Figur 63. Branchefordeling af SAP virksomheder...43 Figur 64. SAP leverandører...43 Figur 65. Profil af SAP virksomheder...44 Figur 66. EG virksomheder...45 Figur 67. Størrelsesfordeling af EG virksomheder...45 Figur 68. Branchefordeling af EG virksomheder...46 Figur 69. Profil af EG virksomheder...46 Figur 70. Intentia virksomheder...47 Figur 71. Branchefordeling af Intentia virksomheder...47 Figur 72. Profil af Intentia virksomheder...48 Figur 73. Oracle virksomheder...49 Figur 74. Størrelsesfordeling af Oracle virksomheder...49 Figur 75. Branchefordeling af Oracle virksomheder...50 Figur 76. Oracle leverandører...50 Figur 77. Profil af Oracle virksomheder...51 Figur 78. Virksomheder med andre systemer...52 Figur 79. Størrelsesfordeling af virksomheder med andre systemer...52 Figur 80. Branchefordeling af virksomheder med andre systemer...53 Figur 81. Fordeling af andre systemer på top 15 og resten...53 Figur 82. Profil af virksomheder med andre systemer...54 Figur 83. Virksomheder med egenudviklede systemer...55 Figur 84. Størrelsesfordeling af virksomheder med egenudviklede systemer...55 Figur 85. Branchefordeling for virksomheder med egenudviklede systemer...56 Figur 86. Profil af virksomheder med egenudviklede systemer...56 Figur 87. Virksomheder uden ERP...57 Figur 88. Størrelsesfordeling af virksomheder uden ERP...57 Figur 89. Branchefordeling af virksomheder uden ERP...58 Figur 90. Profil af virksomheder uden ERP

4 1 Indledning Virksomhedssystemer i Danmark 2003 (VIDK 2003) er en kvantitativ og deskriptiv undersøgelse af store danske virksomheders ERP systemer. Undersøgelsen er baseret på telefon interviews med ERP ansvarlige i danske virksomheder udvalgt fra Børsens Top 500 liste, DK500 (www.borsen.dk/dk500) fra I telefoninterviewet er virksomhederne blevet spurgt om deres ERP systemer, systemernes leverandører, installationens størrelse og alder samt om de fremtidige planer for ERP investeringer. Disse interviews er sammenholdt med virksomhedsoplysninger der fremgår af DK500. Som et resultat af denne undersøgelse tegnes en profil af virksomhederne, deres ERP installationer og deres økonomiske nøgletal. Profilerne karakteriserer virksomheder med forskellige størrelse, forskellige brancher og forskellige ERP leverandører. 1.1 Undersøgelsens baggrund Når vi skal karakterisere og kvantificere markedet for virksomhedssystemer er de tilgængelige kilder ofte de forskellige analysefirmaers rapporter som f.eks. IDC eller Gartner Group. De er ofte af høj kvalitet men der er desværre to problemstillinger. Det er kommercielle rapporter der ofte er prissat så de ikke er tilgængelige for mindre virksomheder og studerende. Det andet problem er at indfaldsvinklen ofte er salg og markedsandele i forhold til ERP leverandører. Der er et behov for en offentlig undersøgelse af danske virksomheders anvendelse af ERP, der ikke har et kommercielt sigte. Desværre er der ofte meget ringe svarprocenter på brede forskningsrelaterede spørgeskemaundersøgelser. Derfor er der udvalgt en afgrænset gruppe af virksomheder til et kort fokuseret telefoninterview. DK500 er Danmarks svar på Fortune 500. DK500 er en årlig tilbagevendende analyse af de største danske virksomheder. DK500 udarbejdes af Børsen og er baseret på de trykte årsregnskaber eller regnskabsmeddelelser hentet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I analysen udarbejdes en række nøgletal for virksomhederne som derefter rangordnes. Denne undersøgelse er baseret på telefoninterviews med de 500 største danske virksomheder samt de nøgletal der er udarbejdet af Børsen i forbindelse med DK Formålet med undersøgelsen er, at kortlægge anvendelsen af ERP i de 500 største danske virksomheder Virksomhedssystemer i Danmark 2003 (VIDK 2003). 1.2 Denne rapports opbygning Denne rapport har primært til formål at afrapportere undersøgelsens resultater på en kortfattet form til de deltagende virksomheder samt til andre der ønsker en oversigt over det danske ERP marked. Formålet med denne rapport er ikke at vurdere ERP markedet og derfor er diskussioner, vurderinger og implikationer holdt på et minimum og gemt til senere publikationer. I næste kapitel beskrives hvilke virksomheder der har deltaget i undersøgelsen og i kapitel 3 redegøres for virksomhedernes svar. I kapitel 4, 5 og 6 behandles de forskelle der er mellem virksomhederne set på baggrund af størrelse, branche og ERP leverandør. Kapitel 7 sammenfatter undersøgelsen og diskuterer undersøgelsens rolle i kortlægningen af ERP anvendelsen i Danmark. Appendiks A er en gennemgang af undersøgelsens metode og appendiks B er undersøgelsens interview guide. Appendiks C indeholder de detaljerede profiler for virksomhederne baseret på virksomhedernes størrelse, virksomhedernes branche og baseret på ERP leverandør. Rapporten og appendiks C kan læses uafhængigt af hinanden idet de væsentligste tabeller og grafer er medtaget i 4

5 rapporten. Virksomhedsprofilerne i appendiks C er forsynet med kommentarer således at konteksten fremgår af bilaget. 2 Hvilke virksomheder har deltaget i undersøgelsen? De 500 største danske virksomheder omsætter samlet for godt mia. kr. og har 1,2 mio. ansatte. De øvrige nøgletal fordeler sig som nedenfor: Descriptive Statistics Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital Profitrate Forrentning Omsætningsvækst Personalevækst Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean , , , , ,40 71,50 3, , ,90 11, , ,30 10, ,40 688,90 7, Figur 1. Nøgletal for virksomheder i undersøgelsen DK500 virksomhederne er grupperet i en top 10, 100 og 500 samt i brancherne handel, traditionel og ny industri samt service mv. De 500 virksomheder fordeler sig efter følgende mønster Position Top 500 Count 0 Handel Ny Industri Trad. Industri Service mv. Top 100 Top 10 Branche gruppe Figur 2. Branche og størrelsesfordeling af virksomhederne Undersøgelsen er baseret på 432 helt eller delvist gennemførte interviews. 367 virksomheder har ERP, 26 har ikke og 39 anfører at de ikke ønsker at deltage. Derudover er der identificeret 10 virksomheder der hører under andre virksomheder i undersøgelsen. Dermed er svarprocenten 88,4. De manglende svar udgør 58 virksomheder hvoraf det ikke har været muligt at komme i kontakt med 29. 5

6 Ikke identificeret 5,8% Har ikke svaret 5,8% Ønsker ikke deltage 7,8% Har ikke ERP 5,2% Under andre 2,0% Har ERP 73,4% Figur 3. Virksomhedernes svar De deltagende virksomheder er bedst repræsenteret fra toppen med svarprocent på 100 % i Top 10, 87 % i Top 100 og 89 % i Top 500. Svarprocenten inden for brancher er 92 % og 91 % inden for Handel og Traditionel Industri mod kun 85 % og 82 % inden for Service og Ny industri. 3 Hvad svarer virksomhederne? Af de 26 virksomheder (5,2 %) der angiver de ikke har ERP kan 1 virksomhed sætte dato på implementering, 5 henviser til systemer i forbindelse med koncerntilhørsforhold. Af de 39 virksomheder der ikke vil svare henviser 3 til koncernforhold, 3 til firmapolitik omkring interview ellers er overvejende årsag manglende tid. 3.1 Systemer og leverandør Virksomhederne i undersøgelsen har 55 forskellige ERP systemer hvoraf kun 25 findes i mere end een virksomhed. Dertil kommer 33 egenudviklede systemer og 6 andre. Ser vi på producenten (ERP leverandøren) er den skæve fordeling markant. De 5 største ERP leverandører, Navision, SAP, EDB gruppen og Oracle udgør 67 % af virksomhederne. 6

7 Ingen 6,7% Egen 9,5% Navision 34,5% Andre 16,8% Oracle 3,4% Intentia 4,1% SAP 20,1% EDB Gruppen 4,9% Figur 4. Top 5 ERP leverandører Denne opgørelse kan skaleres f.eks. ud fra antal ansatte eller omsætning i virksomhederne. Til sammenligning betyder fordelingen ud fra omsætning en markant udvidelse af SAP (43,4 %) og Oracles andele (6,1 %), overvejende på bekostning af Navision (15 %) andel. Skaleres ud fra antal ansatte ser vi at næsten 2/3 af de ansatte i store virksomheder arbejder i SAP virksomheder. Ingen 2,5% Egen 7,9% Andre 9,2% Oracle 4,2% Intentia Navision 10,1% 1,8% EDB Gruppen 2,9% SAP 61,3% Figur 5. Antal ansatte i Top 5 ERP leverandørernes virksomheder Andre ERP leverandører udgør 16,8 %, og af de virksomheder fordeler godt halvdelen sig på 10 leverandører Top 15 leverandørerne. Medtages effekten af SSA s opkøb af Baan opnår SSA/Baan gruppen en 6. plads i denne undersøgelse efterfulgt af IBS. 7

8 IBS Baan Mapics Astra IBM IFS Bording Data SSA ERP(Top 15) Scala JD Edwards Resten Percent Figur 6. Top 6-15 leverandører Der er 68 virksomheder (13,6 %) der angiver at de har flere systemer. Disse systemer fordeler sig på 11 ERP leverandører samt egenudviklede systemer og andre systemer. Her er det Navision der er flest af efterfulgt af egenudviklede systemer og SAP. Andre Baan Computer Associates EDB Gruppen Egen IBS Intentia JD Edwards Anden producent Mapics Navision Oracle SAP SCALA Percent Figur 7. Leverandører af sekundært system Der er angivet 71 forskellige leverandører til systemerne, men kun 33 har leveret til mere end en virksomhed. Her er det primært Navision leverandørerne der er interessante pga. Navisions kanal strategi. Der er 35 leverandører på listen men de 5 største leverandører (Columbus, WM Data, Aston, Navision og EG) står for 60 % af installationerne og de 12 største for 80 %. Heri er ikke 8

9 medtaget EG s overtagelse af Maersk Datas Navision aktiviteter og Columbus IT Partners overtagelse af Hands. Leverandør Adviser Apply IT Aston BFC - Bygdata Bodenhoff Bording Data Bredana Columbus Control Data Data Syd Datek Daab EDB Gruppen Egen Exiter Formula Mikro GBS Glomaris Hands JCD JPA Jysk Data partner Maersk Data Microsoft MM Software Montes Datasystemer Multiinform Munk IT Navi partner QDS Sense IT Systemforum Thy Datacenter Syd Vision Data WM Data Figur 8. Navision leverandører Det betyder at de fem største Navision leverandører i denne undersøgelse bliver: 1) Columbus IT Partner, 2) WM Data, 3) EDB Gruppen, 4) Aston og 5) Navision selv, som leverer 2/3 (65,5 %) af alle Navision installationerne i denne undersøgelse. De tre største, Columbus IT Partner, WM Data og EDB Gruppen alene leverer over halvdelen (50,9 %) af installationerne. 9

10 3.2 ERP Installationernes alder og antal brugere Virksomhederne er spurgt til deres seneste go-live tidspunkt på år og kvartal. Vi antager at det enten drejer sig om en nyinstallation eller en opgradering til seneste release Count Live år Figur 9. Fordeling af seneste "go-live" år Installationernes alder fordeler sig fra 0 til 27 år med en middelværdi på 2,8 år. Det er naturligvis af interesse at se effekten af år 2000 problematikken. I grafen ovenfor svarer år 2000 til 3 år dvs. der var et boom i installationerne i 1999 og en nedgang i 2000 efterfulgt af næsten 1999 niveau i I 2002 blev næsten 100 installationer udskiftet eller opgraderet omfatter kun 3-4 måneder og det ser derfor ud til at der vil være en højere udskiftningshastighed i fremtiden. 10

11 5+ år 16,2% 0 år 16,8% 4 år 15,3% 1 år 3 år 28,7% 9,3% 2 år 13,8% Figur 10. sfordeling af ERP systemerne Den samlede aldersfordeling er illustreret ovenfor. Nedenfor ses fordelingen af go-live tidspunkter på kvartaler. 4. Kvartal 23,2% 1. Kvartal 38,2% 3. Kvartal 19,1% 2. Kvartal 19,5% Figur 11. Fordeling af "go-live" tidspunkter på kvartaler Som det ses ovenfor vælger hovedparten af virksomheder at gå live i 4. og 1. kvartal, sandsynligvis omkring 1/1. 11

12 Egen 21,7% Navision 12,8% Andre 12,5% Oracle 3,4% SAP 41,0% Intentia 3,0% EDB Gruppen 5,6% Figur 12. Fordeling af ERP brugere på leverandører Antallet af ERP brugere varierer fra 2 til med en middelværdi på ca. 400 brugere. Antal ERP brugere i Danmark kan være vanskeligt at skønne korrekt og yderligere er der enkelte outliers. Opgøres Top 5 leverandører ud fra antal ERP brugere i virksomhederne får vi en fordeling hvor SAP og Navision brugere udgør over halvdelen af samtlige brugere. 3.3 Virksomhedernes ERP Investeringer Hovedparten af de adspurgte virksomheder planlægger ERP investeringer i Mere markant er det måske at knap en tredjedel ikke planlægger investeringer i ERP. Nej 29,7% Ved ikke 4,6% Ja 65,7% Figur 13. ERP investeringer i 2003 Det er overvejende virksomheder med egenudviklede systemer og Oracle virksomheder der er i tvivl om deres ERP investeringer. Det er primært Navision virksomheder der ikke investerer. 12

13 ERP(Top 5) * Investeringer Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Investeringer Investeringer Ved ikke Ja Nej Total 1,5% 61,2% 37,3% 100,0% 12,5% 34,0% 45,9% 36,6% -1,6 -,7 1,6 5,1% 74,4% 20,5% 100,0% 25,0% 24,1% 14,7% 21,3%,3,9-1,5 5,0% 80,0% 15,0% 100,0% 6,3% 6,6% 2,8% 5,5%,1,8-1,2,0% 68,8% 31,3% 100,0%,0% 4,6% 4,6% 4,4% -,8,1,1 15,4% 53,8% 30,8% 100,0% 12,5% 2,9% 3,7% 3,6% 1,9 -,5,1 1,5% 63,2% 35,3% 100,0% 6,3% 17,8% 22,0% 18,6% -1,1 -,3,8 16,2% 64,9% 18,9% 100,0% 37,5% 10,0% 6,4% 10,1% 3,4 -,1-1,2 4,4% 65,8% 29,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 14. Fordeling af investering på leverandører Mere end halvdelen af virksomhederne anfører ny investeringer og opgradering som årsag til investeringerne. Der er ingen sammenhæng mellem installationernes alder og investeringer. 13

14 Begge 10,7% Ved ikke 4,1% Vedligehold 32,6% Opgradering 52,5% Figur 15. Formål med ERP investeringer Der er tale om markante investeringer. Af de virksomheder der angiver hvor meget de investerer ligger beløbet på mellem 1 og 10 mil. Kr. for næsten 50 % Percent 10 0 Ved ikke Under 500K Over 100M Mellem 10M-100M Mellem 1M og 10M Mellem 500K og 1M Beløb Figur 16. ERP investeringernes størrelse 14

15 4 Hvad betyder virksomhedernes størrelse? Børsen 500 virksomhederne er opdelt i tre størrelsesgrupper. Top 10 som er de 10 største, Top 100 som er de 90 virksomheder som ligger fra 11. pladsen 100. pladsen, og Top 500 som er resten. Virksomheder fordelt på størrelse Mean Position Top 10 Top 100 Top 500 Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 40847, , ,11 167, ,82 169, ,25 174, ,92 17,59 704,62 112, ,44 76, ,56 124,90 Figur 17. Virksomheder fordelt på størrelse Branche fordelingen er dog uafhængig af virksomhedernes størrelse, dvs. vi finder omtrent samme fordeling af brancher inden for de tre størrelsesgrupper. Branche gruppe * Position Crosstabulation Branche gruppe Total Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Std. Residual % within Branche gruppe % within Position Position Top 10 Top 100 Top 500 Total 1,5% 12,4% 86,1% 100,0% 20,0% 18,9% 29,5% 27,4% -,4-1,5,8 2,4% 17,8% 79,9% 100,0% 40,0% 33,3% 33,8% 33,8%,3 -,1,0 1,8% 19,6% 78,6% 100,0% 20,0% 24,4% 22,0% 22,4% -,2,4 -,2 2,4% 25,6% 72,0% 100,0% 20,0% 23,3% 14,8% 16,4%,3 1,6 -,8 2,0% 18,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 18. Branchefordeling i forhold til virksomhedsstørrelse Ser vi på fordelingen af ERP systemer i forhold til størrelse er afvigelserne større. Specielt mellem SAP og Navision er der tydelige forskelle. Hvor SAP har en overrepræsentation i top 10 og top 100, har Navision tilsvarende relativt dårligere fat i disse grupper. Yderligere ser vi at top-15 leverandørerne har relativt bedre fat i top 100 segmentet og Intentia tilsvarende dårligere. Endelig kan vi se at Oracle også har en bedre position i top 10 og top 100 end i top

16 ERP(Top 5) * Position Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Position Position Top 10 Top 100 Top 500 Total,0% 5,2% 94,8% 100,0%,0% 10,6% 40,2% 34,2% -1,8-3,3 1,8 9,0% 32,1% 59,0% 100,0% 70,0% 37,9% 14,6% 19,9% 3,6 3,3-2,1,0% 20,0% 80,0% 100,0%,0% 6,1% 5,1% 5,1% -,7,3,0,0%,0% 100,0% 100,0%,0%,0% 5,1% 4,1% -,6-1,6,9 7,7% 23,1% 69,2% 100,0% 10,0% 4,5% 2,8% 3,3% 1,2,5 -,5,0% 25,0% 75,0% 100,0%,0% 25,8% 16,1% 17,3% -1,3 1,6 -,5 5,4% 13,5% 81,1% 100,0% 20,0% 7,6% 9,5% 9,4% 1,1 -,5,0,0% 19,2% 80,8% 100,0%,0% 7,6% 6,6% 6,6% -,8,3,0 2,6% 16,8% 80,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 19. Virksomhedsstørrelser fordelt på leverandører På baggrund af virksomhedens størrelsesgruppe kan der tegnes en profil af en gennemsnitlig top 10, top 100 og top 500 virksomhed. Profilerne kan ses i appendiks C (C1-C3). 16

17 5 Hvad betyder virksomhedens branche? Børsen 500 virksomhederne er opdelt i fire brancher: handelsvirksomheder, traditionel industri, ny industri og service mv. Handelsvirksomheder omfatter DK500 branchekoderne for bilhandel og import, bygge og boligmateriale/komponenter samt detailhandel og engroshandel. Traditionel industri omfatter DK500 branchekoderne for energi (fremstilling, distribution eller salg), jern og metalindustri, VVS og værktøj, kemisk industri, levneds- og nydelsesmiddel industri, maskinindustri, møbelindustri og boligudstyr, papir og emballageindustri samt tekstil- og beklædningsindustri. Ny industri omfatter DK500 branchekoderne for underholdning og legetøj, IT, elektronik, edb service og kommunikation, medicinalindustri, hospitals- og medicoudstyr samt medier, forlag, grafisk industri og reklame. Service mv. omfatter DK500 branchekoderne for entreprenører og rådgivende ingeniører mv., service, konglomerater, rederier samt transport og spedition. Service mv. 16,4% Handel 27,4% Ny Industri 22,4% Trad. Industri 33,8% Figur 20. Branchefordeling i undersøgelsen Branchegrupper opdeler de 500 i 4 omtrent lige store grupper men med store forskelle i omsætning, resultat, antal ansatte og egenkapital. 17

18 Report Mean Branche gruppe Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 2293,47 44,66 968,39 45, ,79 106, ,92 82, ,63 8, ,30 150, ,33 153, ,29 308, ,44 76, ,56 124,90 Figur 21. Nøgletal for branchegrupper Ser vi på ERP systemerne fordeling inden for brancher finde vi de største udsving på Intentia der er overrepræsenteret inden for traditionel industri. Tilsvarende er Oracle overrepræsenteret inden for gruppen af ny industri. Endelig er de egenudviklede systemer relativt mere almindelige inden for handelsvirksomhederne. ERP(Top 5) * Branche gruppe Crosstabulation ERP(Top 5) Total Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Std. Residual % within ERP(Top 5) % within Branche gruppe Branche gruppe Handel Trad. Industri Ny Industri Service mv. Total 25,4% 32,8% 23,9% 17,9% 100,0% 30,4% 32,4% 37,6% 40,7% 34,2% -,7 -,4,5,9 21,8% 39,7% 28,2% 10,3% 100,0% 15,2% 22,8% 25,9% 13,6% 19,9% -1,1,8 1,2-1,1 45,0% 25,0% 15,0% 15,0% 100,0% 8,0% 3,7% 3,5% 5,1% 5,1% 1,4 -,7 -,6,0 18,8% 75,0%,0% 6,3% 100,0% 2,7% 8,8%,0% 1,7% 4,1% -,7 2,7-1,9 -,9 7,7% 30,8% 53,8% 7,7% 100,0%,9% 2,9% 8,2% 1,7% 3,3% -1,4 -,2 2,5 -,7 29,4% 30,9% 16,2% 23,5% 100,0% 17,9% 15,4% 12,9% 27,1% 17,3%,1 -,5-1,0 1,8 48,6% 27,0% 13,5% 10,8% 100,0% 16,1% 7,4% 5,9% 6,8% 9,4% 2,3 -,8-1,1 -,7 38,5% 34,6% 19,2% 7,7% 100,0% 8,9% 6,6% 5,9% 3,4% 6,6%,9,0 -,3-1,0 28,6% 34,7% 21,7% 15,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Figur 22. Brancher fordelt på leverandører På baggrund af virksomhedens branchegruppe kan der tegnes en profil af en gennemsnitlig handelsvirksomhed, traditionel industrivirksomhed, ny industriel virksomhed og servicevirksomhed. Profilerne findes i appendiks C (C4-C7). 18

19 6 Hvad betyder ERP leverandøren? Der er store forskelle på ERP leverandørernes kundegrupper. Bruger vi den gennemsnitlige omsætning for virksomhederne som målestok er SAP og Oracle virksomhederne klart de største og Navision samt Intentia virksomhederne de mindste. Report Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen Total Omsætning Resultat Antal ansatte Egenkapital 1408,16 58,67 792,53 310, ,15 254, ,73 50, ,50 54, ,00 114, ,69 38, ,81 146, ,31-223, ,23-312, ,87 140, ,68 89, ,32 52, ,34 1, ,62-376, ,33-101, ,71 73, ,25 126,41 Figur 23. Nøgletal for leverandører (1) Ser vi på ERP systemernes alder, antal brugere pr. ansatte, ERP investeringer, profit og vækst træder forskellene tydeligere frem. Oracle installationerne markerer sig som de nyeste med et lille antal brugere pr. ansatte. Navision og SAP installationerne er blandt de yngste og de egenudviklede installationer de ældste. Navision installationerne har næsten lige så mange brugere pr. ansatte som de egenudviklede installationer. Til gengæld er det de virksomheder med andre systemer end fra leverandørerne på Top 5 samt SAP og Intentia kunderne, der forventer investeringer. Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Total Brugere/ Investering/ Investering ansatte omsætning /bruger 2,3817, , ,8893 2,3836,4785 5, ,9846 3,1765,4610 5, ,0725 2,7500, , ,7092,7273, , ,8546 3,5902, , ,1249 4,8400, , ,6805 2,7904,5168 9, ,3512 Figur 24. Nøgletal for leverandører (2) Det er virksomheder med en Navision eller en Intentia installation der har den højeste forrentning, hvorimod virksomheder uden ERP systemer eller med en Oracle installation klarer sig dårligst. 19

20 Mean ERP(Top 5) Navision SAP EDB Gruppen Intentia Oracle Andre Egen Ingen Total Omsætnings Personale Profitrate Forrentning vækst vækst 4, , ,9929 6,8669 4,2038 4,9846 4,4560 4,0229 2,4950 6,4150 1,2150 4,2200 4, ,4533 6,1000,4750 1, ,8818 6,6091 2,7091 4,1463 6, ,2967 7,4567 2,3973,8257 2,6941 3,0091-2, ,2120 2, ,9905 3, ,5755 8,0252 7,0278 Figur 25. Nøgletal for leverandører (3) Ovenstående afspejles i profilerne for de enkelte leverandører. Profilerne for de enkelte leverandører kan ses i appendiks C (C8-C15). 20

21 7 Sammenfatning Denne undersøgelse viser en række interessante mønstre i ERP brugen i store danske virksomheder. Med denne undersøgelses detaljeringsniveau er det vanskeligt at postulere nogen sammenhæng mellem ERP systemerne og virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet. Alligevel giver forskellene stof til eftertanke. Det danske ERP marked er ikke gennemsnitlig i forhold til internationale undersøgelser. Først og fremmest udgør Navision og EDB gruppen næste 40 % af virksomhedernes leverandører i denne undersøgelse og dernæst er de store internationale aktører: Oracle (6.1 %), Peoplesoft og JD Edwards marginale i en dansk sammenhæng. Vi ser en dominans af SAP der understreges af at næsten 2/3 af de ansatte i store danske virksomheder arbejder i SAP virksomheder og over 40 % af ERP brugerne er SAP brugere. Navisions markedsposition er baseret på de gamle Navision og Damgaard systemer der har været overordentlig populære i danske virksomheder. Interessant nok er det at Navision installationerne også har en lav gennemsnitsalder og dermed har Navision også godt fat i de nye kunder. Det tyder på at ERP markedet kan være på vej mod en duopol-lignende situation med to dominerende aktører: SAP og Navision. Det efterlader et vanskeligt marked for de resterende aktører. Intentia er et eksempel på en virksomhed som har positioneret sig i forhold til den traditionelle industri. Et andet eksempel er Oracles position i forhold til ny industri. Noget tilsvarende kunne formodes at ligge bag EDB gruppen, men det kan ikke aflæses af denne undersøgelse. Alene i den periode undersøgelsen er foretaget har leverandør markedet undergået store forandringer. SSA s overtagelse af Baan og Peoplesoft køb af JD Edwards er eksempler på ERP leverandørernes konsolideringer. Men også på det Danske marked er der en konsolidering i gang med senest Columbus IT Partners overtagelse af Hands og EDB Gruppens overtagelse af Maersk Datas Navision aktiviteter. Det betyder at de fire største Navision leverandører i denne undersøgelse: Columbus IT Partner, WM Data, Aston og EDB Gruppen samlet leverer 56 % af alle Navision installationerne i denne undersøgelse. Store danske virksomheders ERP installation er yngre end 3 år! Forventningen på forhånd var, at ERP systemerne ville være forholdsvis gamle men det ser ikke ud til at være tilfældet. En stor del af forklaringen kan være år 2000 problematikken der medførte en massiv stigning i antallet af udskiftninger eller opgraderinger. Tendensen for implementeringsfrekvensen er dog stigende så det ser ud til at der til stadighed vil finde flere opgraderinger og nyinstallationer sted, og dermed at virksomhedernes ERP systemer vil være baseret på den nyeste teknologi. Implikationen af dette er at virksomhederne har adgang til de seneste teknologier, og et interessant spørgsmål til forfølgelse er så hvordan de anvender dem? Videre studier af det danske ERP marked kan omfatte brugen af ERP systemernes funktionalitet. 21

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst

Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst Juli 2012 Baggrund og sammenfatning Introduktion til de syv vækstplager Effekten af de nye spilleregler Kilder og barrierer for ny vækst Ledergrupperne og de nye muligheder Appendiks: Brancheoversigt SIGTE

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere