Nøgletal. Udsatte børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal. Udsatte børn og unge"

Transkript

1 Nøgletal Udsatte børn og unge

2 Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn og unge skal som 25årige have gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Andel for ikkeudsatte børn og unge 36,4 % 71,6 % 2. Færre udsatte børn og unge på kanten af samfundet 2020mål: Mindst 25 procent færre udsatte børn og unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse inden det 18. år, svarende til et niveau på maksimalt 9 procent. 11,8 % Andel for ikkeudsatte børn og unge 2,2 % 3. Større kontinuitet i anbringelser 2020mål: Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal reduceres med mindst 30 procent, svarende til et niveau på maksimalt 3,8 procent. 5,4 % 4,7 % 4,7 %

3 Målsætning 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse Andelen af udsatte børn og unge, der som 25årige har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Procent Andelen af udsatte børn og unge, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse Mål 2020 Andelen af ikkeudsatte børn og unge, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse Kilde: Danmarks Statistik, Det Nationale Dokumentationsprojekt, BU30. Der er i perioden sket en positiv udvikling i forhold til andelen af udsatte børn og unge, der gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, svarende til en stigning på 2,8 procentpoint. Baseline for 2020målet er 2011, udviklingen siden da kendes endnu ikke.

4 Målsætning 2. Færre udsatte børn og unge på kanten af samfundet Andelen af udsatte børn og unge, der modtager en strafferetlig afgørelse inden det fyldte 18. år Procent Andelen af strafferetlige afgørelser blandt udsatte børn og unge Mål 2020 Andelen af strafferetlige afgørelser blandt ikkeudsatte børn og unge Kilde: Danmarks Statistik, Det Nationale Dokumentationsprojekt, BU22. Der er i perioden sket en stigning i andelen af udsatte børn og unge, der modtager en strafferetlig afgørelse inden det fyldte 18. år svarende til 1,1 procentpoint. Baseline for 2020målet er 2011, udviklingen siden da kendes endnu ikke.

5 Målsætning 3. Større kontinuitet i anbringelser Andelen af anbragte udsatte børn og unge, der oplever sammenbrud i anbringelserne, i løbet af et år Procent 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Andelen af sammenbrud Mål 2020 Kilde: Ankestyrelsens anbringelsesstatistik. Særkørsel. Der er sket et fald i andelen af sammenbrud i perioden svarende til 0,8 procentpoint. Baseline for 2020målet er Fra 2011 til 2013 er der sket et fald på 0,7 procentpoint.

6 Nøgletal UDSATTE BØRN OG UNGE Orientering 1. Samlede offentlige nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge (2014pl) 16,0 mia. kr. 15,0 mia. kr. 14,5 mia. kr. 14,7 mia. kr. I 2013 var de samlede offentlige nettodriftsudgifter på 14,7 mia. kr. Fra 2008 til 2009 steg udgifterne med ca. 1 mia. kr., hvorefter de faldt igen fra 2010 til Siden har udgiftsniveauet ligget mellem 14,514,7 mia. kr. 2. Antal anbragte 017årige 022årige Ved udgangen af 2013 var børn og unge i alderen 017 år anbragt uden for hjemmet. Det er et fald på unge svarende til 9 procent i forhold til 2010niveauet. 3. Anbragte fordelt på anbringelsestype familiepleje døgninstitution socialpædagogisk opholdssted Øvrige opholdssteder 51 % 23 % 17 % 9 % 54 % 22 % 15 % 9 % 56 % 21 % 15 % 8 % 58 % 21 % 14 % 7 % I 2013 var 58 pct. af alle anbragte børn og unge i alderen 017 år anbragt i familiepleje, mens 21 procent var på en døgninstitution og 14 procent på et socialpædagogisk opholdssted. Andelen af de anbragte børn og unge, som er i familiepleje, er steget med 7 procentpoint i perioden Øvrige opholdssteder indeholder uoplyste. 4. Anbragte uden samtykke 13 % 14 % 15 % 16 % Ved udgangen af 2013 var1.823 børn og unge mellem 0 og 17 år anbragt uden samtykke, svarende til 16 procent af alle anbragte. Andelen af anbragte uden samtykke har været svagt stigende siden Forebyggende foranstaltninger børn og unge familierettede I 2011 var der forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge. Samme år var der familierettede forebyggende foranstaltninger. De forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge har været stabilt stigende fra 2008 til 2010, men er faldet fra 2010 til Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort data for 2012 og Skolefravær (på over 2 pct.) blandt udsatte børn og unge ( 52 modtagere) blandt ikkeudsatte 18,3 % 8,1 % 18,1 % 7,8 % I perioden fra 2010 til 2011 er andelen af udsatte skolebørn, der har et fravær på over 2 procent faldet fra 18,3 procent til 18,1 procent. Der er samtidig sket et fald fsa. ikkeudsatte børn fra 8,1 til 7,8 procent. Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort data for 2012 og 2013.

7 Nøgletal 1. Samlede offentlige nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge Udgifterne er opgjort i 2014pl, samlede udgifter er opgjort i mia. kr. Gns. udgifter er opgjort i kr. Kilde: Danmarks Statistik, Ankestyrelsen samt MBLIS egne beregninger. I 2013 var de samlede offentlige nettodriftsudgifter på 14,7 mia. kr. Fra 2008 til 2009 steg udgifterne fra 15,1 mia. kr. til 16,1 mia. kr., hvorefter de er faldet med 1,6 mia. kr. frem til Fra 2012 til 2013 er der igen sket en lille stigning på 0,2 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift ved anbringelse af et barn i 2013 er kr. (2014pl). Gennemsnitsudgiften ser dermed ud til at være faldet med omkring kr. siden 2008.

8 Nøgletal 2: Antallet af anbragte og nyanbringelser A. Antal anbragte i alt ultimo året (017årige) B. Nyanbragte (017årige) fordelt på aldersgrupper Kilde: Ankestyrelsen, ANBR1. Kilde: Ankestyrelsen, ANBR6. Ved udgangen af 2013 var der i alt børn og unge (017årige) anbragt uden for hjemmet. Antallet af nyanbringelser er faldet med børn og unge siden I 2013 blev børn og unge nyanbragt uden for hjemmet. 67 procent af de nyanbragte børn og unge var 1217 år i Denne andel er faldet med 3 procentpoint i perioden Samtidig er andelen af de 05 årige steget svagt.

9 Nøgletal 2: Antallet af anbragte fordelt på køn C. Antal anbragte fordelt på køn (017årige) Kilde: Ankestyrelsen, ANBR1. Andelen af anbragte drenge er stabilt højere end andelen af anbragte piger. Drengene udgjorde 54 procent af de anbragte børn i 2013.

10 Nøgletal 3: Anbragte fordelt på anbringelsestype 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Øvrige opholdssteder Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Familiepleje Kilde: Ankestyrelsen, ANBR1. Note: Øvrige opholdssteder indeholder eget værelse, kollegium, kost og/eller efterskole, skibsprojekt og uoplyste. I 2013 var 58 procent af alle anbragte børn og unge anbragt i familiepleje, mens 21 procent var på en døgninstitution og 14 procent på et socialpædagogisk opholdssted. Ud af de 7 procent anbragt på et øvrigt opholdssted udgjorde personer på et kollegium/eget værelse, kollegium mv. 3 procent og personer på kost/efterskole 3 procent. Andelen af de anbragte børn og unge, som er i familiepleje, er steget med 13 procentpoint i perioden

11 Nøgletal 4: Anbragte uden samtykke (017årige) i 2013 I 2013 var der anbragte blandt 017årige uden samtykke, svarende til 16 procent af alle anbragte. I syv kommuner var mindst 30 procent af de anbragte ved udgangen af 2013 anbragt uden samtykke: Thisted, Ishøj, Glostrup, Morsø, Dragør, Lemvig og Vallensbæk kommuner. Kommunernes placering: Flest Thisted (37 %) Ishøj (36 %) Glostrup (33 %) Morsø (32 %) Dragør (31 %) Færrest Hillerød (3 %) Fanø (0 %) Hørsholm (0 %) Læsø (0 %) Ærø (0 %) Kilde: Ankestyrelsen.

12 Nøgletal 5: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og forebyggende familierettede foranstaltninger Kilde: Danmarks Statistik. BU01 og BIS55. I 2011 blev der givet forebyggende foranstaltninger rettet mod børn og unge. Samme år blev der givet familierettede forebyggende foranstaltninger. Fordeles forebyggende foranstaltninger på køn, ses at drenge i højere grad modtager forebyggende foranstaltninger, svarende til 60 procent af de forebyggende foranstaltninger i Aldersfordeles foranstaltningerne ses desuden, at det i høj grad er unge i alderen 1217 år, der modtager de forebyggende foranstaltninger, denne aldersgruppe modtager omkring 50 procent af de forebyggende foranstaltninger.

13 Nøgletal 6: Ulovligt skolefravær Grafen viser andelen af børn og unge, der har et fravær på mere end 2 procent. Kilde: Danmarks Statistik, BU29. Note: Registreringen stammer fra Det Nationale Dokumentationsprojekt på området. Der er sket et lille fald på 0,2 procentpoint i andelen af udsatte børn og unge, der har ulovligt fravær på over 2 procent. Det kan dog ikke vurderes, om dette er en generel tendens, før flere datasæt (2012 og 2013) er tilgængelige.

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere