Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager"

Transkript

1 Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette Jensen fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd har fremsendt følgende forespørgsel vedr. udviklingen på anbringelsessager: 1. Hvordan udviklingen har været i antallet af ny-anbringelse af børn uden for hjemmet i Aarhus Kommune i 2011 sammenlignet med de tilsvarende måneder i årene før? 2. Hvordan fordelingen af ny-anbringelser har været mellem institution og plejeanbringelse i Aarhus sammenlignet med de tilsvarende måneder i årene før? 3. For hvor mange børn er handlingsplaner blevet ændret med henblik på hjemtagelse i 2011? 4. For hvor mange børn rådmanden forventer handlingsplanen ændret med henblik på hjemtagelse eller overflytning fra institution til plejefamilie? Jægergården Værkmestergade Aarhus C Sagsnummer: M1/2011/ Sagsbehandler: Carsten Grønholdt Telefon: Telefon direkte: Telefax: 5. Hvor mange døgninstitutionspladser der er blevet nedlagt som følge af ændret anbringelsespolitik i Aarhus Kommune dels på institutioner drevet af Aarhus Kommune, dels af institutioner drevet af regionen eller andre kommuner? 6. I hvor mange tilfælde beslutning om anbringelse i familiepleje er truffet af afdelingsledere, efter at sagsbehandlere har indstillet, at institutionsanbringelse ville være den fagligt rigtigste anbringelse? 7. I hvor mange tilfælde børn anbragt i familiepleje er blevet flyttet fra familieplejen til andet anbringelsessted i årene i (antal sammenbrudte anbringelser )? 8. Hvordan anbringelseshyppighed og udgiftsniveau i Aarhus Kommune er og har udviklet sig på de forskellige foranstaltningsområder for børn, sammenholdt med de øvrige byer i 6 by samarbejdet? Side 1

2 2. Besvarelse 1. Hvordan udviklingen har været i antallet af nyanbringelse af børn uden for hjemmet i Aarhus Kommune i 2011 sammenlignet med de tilsvarende måneder i årene før? Tabel 1 viser den generelle udvikling i antallet af anbringelser i Aarhus Kommune. Tabellen viser antal helårsanbringelser f.eks. vil to børn, som begge er anbragt i et halvt år, tæller for én helårsanbringelse. Tabellen viser således, hvor mange helårlige anbringelsespladser Aarhus Kommune benytter. Tabel 1: Udviklingen i antal anbringelser uden for hjemmet i Aarhus Kommune fra 2007 til 2011 (Antal helårspersoner)*. Andelen (i procent) af samlede antal anbringelse fremgår i parentes. Anbringelsestype R2007 R2008 R2009 R ** År Almindelig plejefamilie (33,0%) 271 (36,1%) Netværksplejefamilie (33,6%) (31,5%) (31,0%) 25 (3,0%) 30 (4,0%) Socialpædagogiske opholdssteder 106 (16,3%) 108 (16,0%) 131 (17,0%) 142 (18,0%) 129 (17,2%) Kost- og Efterskole (4,0%) 28 (3,7%) Eget værelse (5,7%) (8,6%) (11,0%) 23 (3,0%) 13 (3,7%) Døgninstitution*** 289 (44,4%) 295 (43,8%) 308 (41,0%) 302 (39,0%) 280 (37,3%) I alt Kilde: Aarhus Kommunes Regnskab 2010 *Tabellen viser alle anbragte børn (helårspersoner) efter Servicelovens samt efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. **Tallene for 2011 er beregnet til og med juli 2011 og fremgår af den seneste Ledelsesinformationsrapporten i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra august ***Døgninstitutioner: Tallet er eksklusiv sikrede døgninstitutioner Af tabel 1 fremgår det, at Aarhus Kommune generelt har haft en vækst i antallet af anbringelser indtil Der har været en vækst i antallet af anbringelser på institutioner indtil 2009, hvorefter der er sket et fald. Andelen af døgninstitutionsanbringelser har imidlertid Side Side 2 af 212

3 været faldende i hele perioden. Desuden har der været vækst i antallet af anbringelser på socialpædagogisk opholdssteder indtil Antallet af anbringelser i pleje- og netværksfamilie har primært været stigende. Andelen i pleje- og netværksfamilier har dog først været stigende i 2010 og Det aktuelle samlede antal anbringelser ved udgangen af august 2011 er Tabel 2 sammenligner antallet af nyanbringelser i Aarhus Kommune fra januar til august 2010 med de tilsvarende måneder i Tabellen viser det faktiske antal nyanbragte børn i hver måned. Tabellen siger således ikke noget om, hvor længe børnene er anbragt, eller hvor mange anbringelser, der ophørte i samme periode. Tabel 2: Sammenligning af antal nyanbringelser i Aarhus Kommune fra januar til august i 2010 og 2011 (antal børn) Antal nyanbringelser pr. måned (antal børn) År Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. I alt Gns. pr. måned Forskel 2010 og Kilde: Informationsportalen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 6. september Note: Tabellen indeholder alle nyanbringelser efter Servicelovens og efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Flyttes et barn fra en anbringelsesforanstaltning til en anden anbringelsesforanstaltning tæller dette ikke som en nyanbringelse. Af tabel 2 fremgår det, at Aarhus Kommune fra januar til august 2011 nyanbragte 184 børn, mens der i samme periode i 2010 blev nyanbragt 224 børn. Dette svarer til en forskel på 40 nyanbringelser. En vækst i antallet af anbringelser er ikke i sig selv et mål for Aarhus Kommune. Derimod vil forebyggende foranstaltninger, hvis de tilgodeser barnets behov, være at foretrække, før der skrides til en så indgribende handling som anbringelse. har derfor i flere år prioriteret en tidlig og forebyggende indsats højt og blandt andet haft fokus på at sikre effekt af den forebyggende familiebehandling, undgå ungdomskriminalitet og medvirke til at sikre skolegang. 1 Kilde: Informationsportalen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 19. september Side Side 3 af 312

4 2. Hvordan fordelingen af ny-anbringelser har været mellem institution og plejeanbringelse i Aarhus sammenlignet med de tilsvarende måneder i årene før? Tabel 3 og figur 1 viser antallet af nyanbragte på hhv. institution og i plejefamilie fra januar til august i årene 2010 og Tabel 3: Antal nyanbragte børn på institution og i plejefamilie* fra januar til august i 2010 og 2011 År Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Gns. antal nyanbringelser pr. måned (jan. til aug.) Institution ,9 Institution ,6 Plejefamilie ,3 Plejefamilie ,8 Kilde: Informationsportalen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 6. september Note: Tabellen indeholder alle nyanbringelser efter Servicelovens og efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. *Plejefamilie indeholder både anbringelse i pleje- og netværksplejefamilier Kilde: Informationsportalen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 6. september Note: Figuren indeholder alle nyanbringelser efter Servicelovens og efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Side Side 4 af 412

5 *Plejefamilie indeholder både anbringelse i pleje- og netværksplejefamilier Af tabel 3 og figur 1 fremgår det, at antallet af nyanbragte på institution svinger mellem 3 og 20 pr. måned, mens antallet af anbringelser i plejefamilier svinger mellem 1 og 13. Antallet af nyanbringelser på institution er endvidere generelt en smule højere end antallet af nyanbragte i plejefamilie både i 2010 og i Således er der, jf. ovenstående tabel 3, i gennemsnit 9,9 og 10,6 nyanbringelser pr. måned på institutioner fra januar til august i hhv og I samme periode er der i gennemsnit 8,3 og 6,8 nyanbringelser pr. måned i plejefamilier i hhv og Tabel 3 og figur 1 siger imidlertid ikke noget om nettotilgang. Der tages således ikke højde for, hvor mange anbringelser på institution og i plejefamilier, der ophørte i samme periode. Nettotilgangen fremgår derimod af tabel 4 og figur 2, som beskriver antallet af nyanbragte børn fratrukket antallet af ophørte anbringelser i samme tidsperiode. Tabel 4: Antal nyanbragte børn (nettotilgang) på institution og i plejefamilie* fra januar til august i 2010 og 2011 År Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Gns. nettotilgang pr. måned (jan. til aug.) Institution ,6 Institution ,9 Plejefamilie ,8 Plejefamilie ,6 Kilde: Informationsportalen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 6. september Note: Figuren indeholder alle nyanbringelser efter Servicelovens og efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. *Plejefamilie indeholder både anbringelse i pleje- og netværksplejefamilier Side Side 5 af 512

6 Kilde: Informationsportalen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 6. september Note: Figuren indeholder alle nyanbringelser efter Servicelovens og efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. *Plejefamilie indeholder både anbringelse i pleje- og netværksplejefamilier Tabel 4 og figur 2 viser, at der generelt er en nettotilgang i antallet af anbringelser i plejefamilier, idet der er flere nyanbringelser i plejefamilier end ophørte anbringelser i plejefamilier både i 2010 og Derimod anbringes der i de fleste måneder færre børn (netto) på institution i 2010 og Dette er i tråd med tabel 1, som viste et generelt fald i antallet af helårsanbragte på institution fra 308 i 2009 til 251 foreløbig i Opsummerende foretages der således forsat nyanbringelser på institution i 2010 og Der anbringes imidlertid netto færre på institution, mens flere netto anbringes i plejefamilie. Denne udvikling i anbringelsesmønstret er i tråd med Aarhus Kommunes Familieplejestrategi og målsætning om, at flere anbringelser skal ske i familiepleje, så andelen af anbringelser i familiepleje ud af samtlige anbringelser stiger. Familieplejestrategien understøtter således en omlægning fra anbringelser i døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder til familiepleje. Side Side 6 af 612

7 3. For hvor mange børn er handlingsplaner blevet ændret med henblik på hjemtagelse i 2011? følger løbende op på handleplanerne og på det enkelte barnets udvikling. Handleplanen revurderes endvidere jf. Servicelovens 140 før en hjemgivelse. fører imidlertid ikke statistik på de ændringer, der foretages i handleplanerne. Det er således ikke muligt præcist at gøre op, hvor mange handleplaner, der er ændret i I denne forbindelse er det imidlertid vigtigt at understrege, at der ikke foretages ændringer i handleplaner alene med henblik på hjemgivelse. En eventuel hjemgivelse vil altid bygge på en individuel socialfaglig vurdering af barnets udvikling og behov, herunder hvorvidt formålet med anbringelsen er opnået. Vurderer, at formålet med anbringelsen er opnået, og der således ikke længere er grundlag for anbringelsen, har kommunen imidlertid pligt til at træffe afgørelse om hjemgivelse af barnet jf. Servicelovens 68. Under anbringelsen er det endvidere ifølge Serviceloven kommunens opgave at arbejde for en eventuel hjemgivelse, hvor det er formålstjenstligt. Eksempelvis ved at iværksætte foranstaltninger i hjemmet, så der sikres en sammenhæng i den samlede støtte til familien og skabes et grundlag for hjemgivelse. Uanset om der har været tale om en tvangsanbringelse eller en frivillig anbringelse, er det vigtigt, at hjemgivelsen er godt forberedt. I tilfælde af en hjemgivelse arbejder derfor med at forberede barnet/den unge og familien så godt så muligt på den nye situation. Herunder at sikre at den videre indsats og støtte til familien er på plads før hjemgivelsen. 4. For hvor mange børn rådmanden forventer handlingsplanen ændret med henblik på hjemtagelse eller overflytning fra institution til plejefamilie? Som beskrevet i svaret på spørgsmål 3, så foretages der ikke ændringer i handleplaner alene med henblik på hjemtagelse eller overflytning fra institution til plejefamilie. Ændringer i handleplanerne og eventuelle foranstaltninger bygger altid på en socialfaglig vurdering med udgangspunkt i barnets tarv. Det kan således ikke på forhånd fastslås præcist, hvor mange handleplaner, der forventes ændret fremadrettet. Side Side 7 af 712

8 I forhold til overflytning fra institution til plejefamilie, så vedtog Aarhus Byråd den 26. januar 2011, som en del af sparekatalog B, at omlægge 40 helårspladser på socialpædagogisk opholdssteder til alternative tilbud i Aarhus Kommune eksempelvis anbringelse i plejefamilier. Endvidere blev det besluttet at omlægge 24 pladser på institutioner i Aarhus til pladser i plejefamilier. Disse omlægninger er i tråd med Familieplejestrategien jf. svaret på spørgsmål 2. Omlægningerne støtter således op om målsætningen om, at flere anbringes i familiepleje, mens færre anbringes på institution og socialpædagogiske opholdssteder. vil dog også i fremtiden gøre brug af institutioner og socialpædagogiske opholdssteder, da disse kan være den rigtige løsning for nogle børn og unge. 5. Hvor mange døgninstitutionspladser der er blevet nedlagt som følge af ændret anbringelsespolitik i Aarhus Kommune dels på institutioner drevet af Aarhus Kommune, dels af institutioner drevet af regionen eller andre kommuner? Tabel 5 viser Aarhus Kommunes forbrug af døgninstitutionspladser (helårspersoner) i 2010 og Tabel 5: Helårspladser på interne institutioner (Aarhus Kommune) og eksterne institutioner (Regionen/andre kommuner) i 2010 og 2011* Døgninstitutioner interne Døgninstitutioner - eksterne*** R ** Forskel 2010 og 2011 I alt Kilde: Aarhus Kommunes Regnskab 2010 *Tabellen viser alle anbragte børn (helårspersoner) efter Servicelovens samt efterværnsparagraffen , hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. **Tallene for 2011 er beregnet til og med august 2011 og fremgår af Ledelsesinformationsrapporten i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra august ***Døgninstitutioner: Tallet er eksklusiv sikrede døgninstitutioner Af tabel 5 fremgår det, at antallet af anbringelser (helårspersoner) på interne institutioner i Aarhus Kommune faldt med 16 helårspladser fra 2010 til 2011, mens antallet af helårspladser på eksterne institutioner faldt med 6 i samme periode. Side Side 8 af 812

9 Som det fremgår af tabel 1 i svaret på spørgsmål 1 er institutionsanbringelser dog fortsat den mest brugte anbringelsesform i Aarhus Kommune med 37,3 % af alle døgnanbringelser. Omlægningen af pladser på interne institutioner i Aarhus Kommune følger af budget 2011, som blev vedtaget af Aarhus Byråd den 26. januar Med vedtagelsen blev det blandt andet besluttet at omlægge antallet af pladser på institutioner til alternative foranstaltninger og plejefamilie. Den konkrete omlægning af normerede pladser i 2011 fremgår af tabel 6. I tabellen fremgår også de institutioner, hvor har udvidet antallet af pladser i Tabel 6: Omlægning af normerede pladser på døgninstitutioner i Aarhus Kommune i 2011 Institution Antal pladser Miniinstitutioner -14 Eghøj akutafdeling -10 Akutpladser på Døgncentret -9 Ny Skovvang -5 Nye botilbud til unge +8 Katrinebjerg (opnormering) +2 I alt I hvor mange tilfælde beslutning om anbringelse i familiepleje er truffet af afdelingsledere, efter at sagsbehandlere har indstillet, at institutionsanbringelse ville være den fagligt rigtigste anbringelse? Det foretages ikke opgørelser over, hvorvidt der har været uenighed i det faglige syn på en anbringelsessag. Ved enhver anbringelse (bortset fra akutte anbringelser) vil der være en indledende faglig drøftelse af hvilke anbringelsessteder, der vil være mest hensigtsmæssigt for det konkrete barn. I denne drøftelsen indgår mange forskellige parter herunder forældrene, faglige kollegaer samt ledelsen. Indstillinger laves på baggrund af de forudgående drøftelser, og under hensyntagen til barnets tarv og formålet med anbringelsen. Familieplejecentret har også medindflydelse på de enkelte anbringelser, da Familieplejecentret ud fra deres faglige ekspertise skal vurdere, om de tænker, at opgaven kan løses i en plejefamilie. Side Side 9 af 912

10 7. I hvor mange tilfælde børn anbragt i familiepleje er blevet flyttet fra familieplejen til andet anbringelsessted i årene i (antal sammenbrudte anbringelser )? Langt de flest ophold i plejefamilier ophører planmæssigt. Det kan f.eks. være når barnet fylder 18 år, eller i de tilfælde hvor formålet med anbringelsen er opnået. Det kan også være i de tilfælde, hvor det fra starten var planlagt, at anbringelsen skulle være midlertidig. Enkelte anbringelser i plejefamilier ender imidlertid af forskellige årsager i et uplanlagt ophør et såkaldt sammenbrud. Det kan eksempelvis være, fordi plejefamilien ikke længere magter opgaven, og/eller fordi den unge/barnet slet ikke trives med opholdet i plejefamilien. Tabel 7 viser en oversigt over uplanlagte ophør ( sammenbrud ) i plejefamilier. Tabel 7: Oversigt over uplanlagte ophør i pleje- og netværksfamilier ( sammenbrud ) År Personer i pleje- og netværksplejefamilier (helårspersoner)*** Antal uplanlagte ophør ( sammenbrud )* Procent uplanlagte ophør ( sammenbrud ) ,9 % ,4 % ,5 % ,5 % 2011** ,3 % I alt ,9 % Gennemsnit pr. år 250,6 4,8 1,9 % *Tallene er fra Familieplejekontoret i opgørelse over antallet af uplanlagte ophør. **Antallet af uplanlagte ophør i 2011 er estimeret på baggrund af data indtil september 2011, som viser 3 uplanlagte ophør i Forsætter denne udviklingen, kan der forventes 4 uplanlagte ophør i hele ***Data er fra Aarhus Kommunes Regnskab Af tabel 7 fremgår det, at der i gennemsnit er 4,8 uplanlagte sammenbrud pr. år svarende til ca. 1,9 procent af alle helårsanbringelser i plejefamilie. Der er således tale om en meget lav andel, og for klart størstedelen af de anbragte børn ender ophold i plejefamilier således med et planlagt ophør. Det skal endvidere bemærkes, at der også sker uplanlagte ophør ift. institutionsanbringelser. Der føres ikke opgørelse over antallet af uplanlagte ophør på institutioner i Aarhus Kommune. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI) fra Side Side 10 af 1012

11 2007 af sammenbrud i anbringelser af unge konkluderer imidlertid, at der ikke er væsentlig forskel på sammenbrudsfrekvensen i forskellige anbringelsesformer (familiepleje, døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted mv.) Hvordan anbringelseshyppighed og udgiftsniveau i Aarhus Kommune er og har udviklet sig på de forskellige foranstaltningsområder for børn, sammenholdt med de øvrige byer i 6 by samarbejdet? I forhold til anbringelseshyppighed viser tabel 8, at Aarhus Kommune generelt anbringer færre børn/unge pr indbyggere end de øvrige 5 byer i 6 by samarbejdet. Tabel 8: Antal anbragte 0-22 årige i 2010 (helårspersoner) pr i 6- byerne Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Familiepleje 28,7 45,1 50,9 43,1 60,6 32,9 Netværksfamiliepleje 2,8 2,4 4,5 3,3 3,7 6,2 Socialpædagogiske opholdssteder 16,0 19,4 22,1 21,9 23,9 13,4 Kost- / Efterskoler 3,6 1,8 1,7 2,6 1,0 2,8 Hybler / eget værelse 2,6 4,8 5,9 6,2 5,0 11,0 Døgninstitutioner 34,1 18,9 22,9 31,2 23,5 38,0 Døgnpleje 0-22 årige i alt 87,9 92,5 108,0 108,3 117,7 104,3 Kilde: 6-bynøgletalsrapporten, 2011 *Note: Tabellen viser alle anbragte børn (helårspersoner) efter Servicelovens samt efterværnsparagraffen Det er desværre ikke muligt at finde sammenlignelige tal på udviklingen i anbringelseshyppigheden, da tidligere 6-byrapporter fra 2007 og 2009 ikke angiver et samlet tal for alle 0-22 årige, men opdeler på forskellige aldersgrupper, hvilket gør det svært at sammenligne 3. Nedenstående tabel 9 er taget fra notatet om sammenligning af serviceniveauer på det specialiserede socialområde i 6-byerne, som blev fremsendt til Byrådets medlemmer 1. september Notatet er vedlagt denne besvarelse som bilag. 2 SFI rapporten kan finde på nøgletalsrapporterne kan findes på Side Side 11 af 1112

12 Af tabel 9 fremgår det, at Aarhus Kommunes forbrug i 2009 var lavere end i de øvrige 6-byer (9.891 kr. pr årig mod et vægtet gennemsnit i de øvrige 5 byer på kr.) og kun 3,8 % højere end landsgennemsnittet (9.533 kr.) trods en højere anbringelsesfrekvens i de store byer. Tabel 9: Sammenligning af forbrug og budgettal for 6-byerne 2009 og 2011, udsatte børn og unge samt børn med handicap Samlede NDU i budget 2009 pr årig Samlede NDU i regnskab 2009 pr årig Afvigelse fra B09 til R09 pr årig (pct.) Samlede NDU i budget 2011 pr årig Afvigelse fra R09 til B11 pr årig (pct.) Århus ,3 % ,3 % København ,4 % ,2 % Odense ,2 % ,5 % Esbjerg ,2 % ,6 % Randers ,5 % ,5 % Aalborg ,2 % ,8 % Vægtet gennemsnit for øvrige 6-byer end Aarhus Kommune ,3 % ,0 % Vægtet gennemsnit for alle 6- byer ,6 % ,8 % Landsgennemsnit ,3 % ,4 % Note: Nettodrifttsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspension. For "Samlede NDU i budget 2011 og "Afvigelse fra regnskab 2009 til budget 2011" er tallene opgjort i 2011 priser. Et positivt procenttal er udtryk for, at budget 2011 ligger over regnskab 2009 (opgjort i 2011-priser). Som følge af de forskellige prisniveauer kan procentafvigelserne i kolonnen yderst til højre ikke kan genskabes via de øvrige tal i tabellen. Mens Aarhus Kommunes budget på familieområdet i 2011 er ca. 20 % lavere end niveauet i Regnskab 2009 (fremskrevet til 2011-pl), er budgetterne i de øvrige 6 byer (vægtet) blot 3 % lavere end regnskabsresultatet for Heri indgår, at Københavns Kommunes budget på familieområdet i 2011 er 5,2 % højere end forbruget i Vedlagt: Notat vedr. sammenligning af serviceniveauer på det specialiserede socialområde i 6-byerne, fremsendt 1. september 2011 Side Side 12 12

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge

Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold og demografi Forebyggelsesindsats Visioner og mål på området Antal anbringelser Udgifter til sårbare børn og

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 15. maj 2006 Implementering af anbringelsesreformen i Århus Kommune 1. Resume Anbringelsesreformen trådte i kraft

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008

vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 NOTAT vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Konsulent- og Visitationsafsnittet Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ www.odense.dk Disposition 1.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål 2012 Opfølgning regnskab Børn, unge og familier Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Notat Side 1 af 7 Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Enhedslisten de rød-grønne har fremsat en 10-dages forespørgsel vedrørende

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET KONFERENCE DEN GODE ANBRINGELSE NYE MØNSTRE NY PRAKSIS? 1. MARTS 2016 Struktur Anbringelsesfrekvenser historisk og aktuelt fordelt på aldersgrupper Anbringelsesmønstre,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Notat Kommunaldirektørens område Økonomiafdelingen Ramsherred 5 5700 Svendborg Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Baggrund: Med baggrund i en væsentlig

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 3. Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007-2012 Til Socialudvalget Kopi til Aarhus Kommune Den 3. april 2013 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Notat Emne Til Kopi til Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Vibeke Jensen Marianne Pedersen, Mogens Kjær, Lene Frost, Mette Skou Sejersen, Merete Morell, Søren Munkedal Aarhus Kommune

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016 Punkt 3. Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne 2014-13095 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse at sagsbeskrivelsen udgør opfølgning på

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Budget Budgetanalyse. Udvalget for Børn og Unge. Børn og unge med særlige behov.

Budget Budgetanalyse. Udvalget for Børn og Unge. Børn og unge med særlige behov. Budget 2017 Udvalget for Børn og Unge Budgetanalyse Børn og unge med særlige behov. Resume: I forbindelse med budget 2017 er det politisk besluttet, at udtage en række områder til benchmarkanalyse. Der

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere