TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Denne kvartalsstatistik er udarbejdet af Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet i København pr. 1. januar Data er udtrukket fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer Børne- og Ungesystem (BUS) og CSC Social d februar Kvartalsstatikken for januar 2015 fordeler sig over to afsnit. Første afsnit indeholder en sammenligning af anbringelsesmønsteret. Anbringelsesmønstret betegner fordelingen af anbragte børn og unge på forskellige typer anbringelsesindsatser i Københavns Kommune under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH) i Københavns Kommune per 1. januar. Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap er nye centernavne for hhv. Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København. De to sidstnævnte anvendes i de foregående kvartalsstatistikker. For er tallene trukket fra CSC mens de per 1. januar 2013 kommer fra BUS. nyanbringelser kan give et indtryk af fremtidige tendenser i det samlede anbringelsesmønster for Københavns Kommune. Oversigten med nyanbringelser for årene præsenteres visuelt på samme måde som for anbringelsesmønsteret. Data fra 2014 er trukket fra CSC. Tallene fra 2013 kommer både fra CSC og BUS, mens de for 2012 stammer fra BUS. I afsnittet med nyanbringelser kan der fortsat være datausikkerheder for året 2013 pga. overlap i anbringelser mellem registreringssystemerne BUS og CSC Social. Det vurderes dog, at datakvaliteten for nyanbringelser er tilstrækkelig til at medtage dem i dette kalenderårs første kvartalsstatistik. I forhold til de foregående kvartalsstatistikker er der i denne kvartalsstatistik foretaget en statistisk opdeling i to aldersgrupper. Der skelnes hhv. mellem en børne- og en ung voksengruppe ved visning af anbringelsesfordelinger. I begge afsnit vises først grafer over anbragte børn i aldersintervallet 0-17 år. Dernæst følger den unge voksengruppe fra år i efterværn. I andet afsnit præsenteres den årlige opgørelse over nyanbringelser i Københavns Kommune. Nyanbringelser betegner alle anbringelser, som er iværksat inden for et kalenderår. Det skal derudover nævnes, at et barn/ung vil kunne figurere mere end én gang i en statistik med nyanbringelser, hvis barnet/den unge oplever anbringelsesskift inden for samme år. Fordelingen af Indhold 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn i Københavns Kommune Nyanbringelser i Københavns Kommune... 8

3 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn i Københavns Kommune Denne kvartalsstatistiks første afsnit omhandler anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune I figurerne 1-3 præsenteres først anbringelsesmønsteret for årige anbragt under Borgercenter Børn og Unge (BBU). I figur 4 er fordelingen vist for samme aldersgruppe under Borgercenter Handicap (BCH). Herfra vises i figur 5 og 6 anbringelsesmønsteret for aldersgruppen år ud fra hhv. indsatser og enheder. Afslutningsvis følger i figur 7-8 oversigter over andelen af familieplejeanbragte under BBU og BCH hhv. for aldersgrupperne 0-17 år og år. Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap er nye centernavne for hhv. Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København. De to sidstnævnte anvendes i de foregående kvartalsstatistikker. På figur 1, 2, 3 samt 9, 10 og 11 er familieplejeindsatser angivet med grønne nuancer. Institutionstyperne socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution vises med blå nuancer. Figur 1. Fordelingen af samtlige anbragte børn i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2015 Amager (N = 131) Bispebjerg (N = 98) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 148) Valby-Vesterbro (N = 171) Nørrebro (N = 108) City-Østerbro (N = 68) Hele København (N = 724) 31,3% 36,1% 48,6% 47,4% 44,1% 43,8% 55,1% 5,3% 0,8% 13,7% 5,3% 37,4% 4,6% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 11,2% 24,5% 2,0% 1,0% 2,7% 2,7% 2,0% 17,6% 24,3% 1,4% 0,7% 3,5% 1,8% 16,4% 23,4% 2,9% 2,9% 1,8% 0,9% 1,9% 10,2% 10,2% 4,6% 8,3% 27,8% 1,5% 1,5% 10,3% 8,8% 1,5% 2,9% 2,8% 2,9% 3,5% 14,0% 3,9% 1,8% 29,4% 27,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt 1

4 Figur 2. Fordelingen af samtlige anbragte børn i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2014 Amager (N = 144) Bispebjerg (N = 112) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 143) Valby-Vesterbro (N = 185) Nørrebro (N = 117) City-Østerbro (N = 82) Hele København (N = ,3% 38,9% 37,6% 40,2% 48,3% 42,7% 51,8% 2,1% 2,8% 3,5% 11,1% 7,6% 2,1% 1,8% 3,6% 10,7% 0,9% 2,7% 0,7% 1,4% 3,5% 16,8% 1,4% 1,4% 0,5% 3,8% 17,3% 5,4% 3,8% 1,7% 1,6% 10,3% 8,5% 6,0% 7,7% 3,7% 2,4% 3,7% 8,5% 6,1% 2,4% 1,3% 3,6% 3,8% 13,2% 3,1% 3,4% 30,6% 28,6% 28,6% 28,2% 32,9% 26,6% 29,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2013 Amager (N = 207) Bispebjerg (N = 113) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 148) Valby-Vesterbro (N = 178) Nørrebro (N = 139) City-Østerbro (N = 81) Hele København (N = 866) 34,3% 36,5% 33,3% 44,6% 44,6% 41,0% 56,6% 1,4% 9,7% 14,8% 14,0% 5,3% 5,8% 9,7% 2,5% 1,2% 11,1% 11,1% 0,8% 3,6% 12,2% 8,0% 5,8% 2,7% 4,4% 6,2% 2,0% 17,6% 6,1% 4,1% 1,1% 2,2% 14,6% 3,9% 3,4% 3,6% 7,9% 7,2% 10,1% 38,2% 29,5% 25,7% 26,6% 25,9% 28,6% 20,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Anbringelsesmønstret betegner fordelingen af anbragte børn fra 0-17 år på forskellige typer anbringelsesindsatser i Københavns Kommune under Borgercenter Børn og Unge (BBU) pr. 1. januar 2015, 2014 og Figur 1, 2 og 3 viser overordnet, at andelen af børn anbragt i familiepleje er steget med 10,4 procentpoint mellem 1. januar 2013 og 1. januar I januar 2013 udgjorde andelen i familieplejeindsatser 54 % af de anbragte børn i alderen 0-17 år. I januar 2015 udgør andelen 2

5 af familieplejeanbragte 64,4 % af alle anbringelser i samme aldersgruppe. Stigningen afspejler to tendenser: Den første tendens er en svag stigning i andelen af børn anbragt i de fire familieplejetyper ordinær familiepleje, netværkspleje, akutplejefamilie og forstærket plejefamilie. Den anden tendens for anbringelsesmønsteret er et fald i alle øvrige anbringelsesindsatser end familiepleje. Bemærk at antallet af anbragte børn i Københavns kommune er faldende i perioden Set over perioden findes det største fald under anbringelsesindsatsen Eget værelse, bofællesskab, der er faldet med sammenlagt 5,1 procentpoint. I januar 2015 optræder den nyeste type familieplejeindsats forstærket plejefamilie i alle BBUs anbringelsesenheder. Forstærket plejefamilie er en anbringelsesindsats, hvor plejefamilien tilbydes ekstra efteruddannelse, supervision mv. Disse værktøjer skal gøre det muligt for plejefamilier at rumme børn og unge med særligt komplekse følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. For de øvrige af BBUs anbringelsesenheder ses en stigning fra januar 2014 til januar 2015 af unge anbragt i forstærket familiepleje, på nær enheden City-Østerbro, hvor der er tale om et mindre fald. På tværs af enhederne i BBU ses en række variationer inden for de respektive plejeindsatser: Andelen af børn anbragt i familieplejeindsatser i januar 2015 varierer mellem enhederne med 15,4 procentpoint. For anbringelse på døgninstitution er variationen mellem enhederne på i alt 14 procentpoint. I figur 4 nedenfor vises anbringelsesmønsteret for samtlige 0-17-årige anbragt under Borgercenter Handicap. Anbringelsesenheden Nørrebro har den største gruppe anbragte børn i forstærkede plejeindsatser med en andel på 10,2 %. 3

6 Figur 4. Fordelingen af samtlige anbragte børn i alderen 0-17 år pr. 1. januar 2015, 1. januar 2014 og 1. januar 2013 i Borgercenter Handicap 0,8% 2015 (N = 122) 27,0% 17,2% 54,1% 0,8% 2,7% 2014 (N = 113) 28,3% 16,8% 51,3% 0,9% 3,1% 2013 (N = 131) 29,0% 15,3% 52,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted På figur 4 ses det, at fordelingen af børn og unge, der anbringes under Borgercenter Handicap (BCH), er stort set stabil i perioden 1. januar 2013 frem til samme dato i For anbringelser på døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted ses dog mindre stigninger i perioden. Familieplejeområdet er omvendt faldet en anelse fra 2013 frem til Denne observation skal ses i lyset af, at en relativt lille andel af børn og unge med handicap anbringes i familieplejeindsatser. Der er navnlig få børn og unge anbragt i netværksfamiliepleje og ingen i akutplejefamilier eller plejefamilier med forstærkning. Figur 5 og figur 6 viser anbringelsesmønsteret for samtlige årige unge fordelt på hhv. anbringelsesindsats og anbringelsesenhed for både BBU og BCH. Figur 5. Fordelingen af samtlige anbragte unge i efterværn (18-23 år) pr. 1. januar 2015, 1. januar 2014 og 1. januar 2013 i Københavns Kommune efter anbringelsesindsats 2015 (N = 211) 2014 (N = 186) 2013 (N = 198) Ordinær familiepleje 10,9 % 4,8 % 7,6 % Netværksplejefamilie 4,7 % 1,1 % 2,0 % Kostskole, efterskole, skibsprojekt 1,4 % 0,0 % 1,5 % Eget værelse/hybel/kollegium 35,5 % 40,3 % 41,4 % 37,0 % 36,6 % 26,8 % Socialpædagogisk opholdssted 10,4 % 17,2 % 20,7 % 4

7 Figur 5 viser fordelingen af unge i alderen år, der er anbragt i efterværn. Figuren er opgjort på anbringelsesindsatser. 1 På figur 5 ses to overordnede tendenser. For det første er indsatserne eget værelse og døgninstitution de mest hyppigt anvendte anbringelsestyper. De to indsatser udgør pr. 1. januar 2015 til sammen 72,5 % af alle efterværnsanbringelser. Efterværn er den støtte en ung kan få fra kommunen efter den unge er fyldt 18 år og frem til den unge fylder 23 år. Derudover er der sket en samlet stigning i andelen af familieplejeanbragte unge fra 1. januar januar 2015 med i alt 6 procentpoint. 2 Pr. 1. januar 2014 ses et fald i andelen der er anbragt i ordinær og netværkspleje. Det største fald i anbringelsesandelen blandt efterværnsindsatserne findes under socialpædagogisk opholdssted, hvor 10,3 procentpoint færre unge er anbragt d. 1. januar 2015 sammenlignet med to år tidligere. Samtidig ses en næsten tilsvarende stigning for andelen af unge anbragt på døgninstitution. Her er stigningen for perioden 1. januar på i alt 10,2 procentpoint. Figur 6 viser fordelingen af unge i alderen år opgjort på anbringelsesenheder. Overordnet viser figur 6, at efterværnsindsatserne er fordelt nogenlunde jævnt på BBUs enheder. Enhederne Amager og Bispebjerg udgør pr. 1. januar 2015 de to største grupper med hhv. 17,1 % og 22,7 % af efterværnsanbringelserne. Andelen af unge i efterværn under BCH er faldet i perioden 1. januar med i alt 7,8 procentpoint. Figur 6. Fordelingen af samtlige anbragte unge i efterværn (18-23 år) pr. 1. januar 2015, 1. januar 2014 og 1. januar 2013 i Københavns Kommune efter anbringelsesenhed 2015 (N = 211) 2014 (N = 183) 2013 (N = 198) City-Østerbro 13,3 % 12,0 % 13,1 % Nørrebro 12,8 % 18,0 % 16,2 % Vesterbro-Valby 13,3 % 9,8 % 15,2 % Brønshøj-Husum-Vanløse 10,0 % 16,4 % 13,6 % Bispebjerg 17,1 % 13,7 % 10,6 % Amager 22,7 % 16,4 % 12,6 % BCH 10,9 % 13,7 % 18,7 % 5

8 Figur 7 og 8 herunder opsummerer udviklingen af samtlige anbragte i familiepleje hhv. for aldersgrupperne 0-17 og Figurerne viser den samlede andel af anbragte børn og unge i familieplejeindsatser ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicaps (BCH) enheder. Andelen af 0-17-årige anbragt i familieplejeindsatser under BBU er steget støt siden 1. januar 2013 med i alt 10,4 procentpoint. Stigningen afviger på tværs af BBUs enheder. Alle enheder har dog, i større eller mindre grad, haft en forøgelse i andelen af børn anbragt i familiepleje. Vær opmærksom på, at BCH ikke er en del af gennemsnittet. Desuden er der i perioden sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. Som det var tilfældet for sidste kvartalsstatistik 3, har stigningen i andelen af familieplejeanbragte 0-17-årige været størst i området Valby-Vesterbro med en 17,9 procentpoints forøgelse over to år. Den næststørste stigning findes i anbringelsesenheden Amager, hvor stigningen er på 9,6 procentpoint. Den mindste stigning har fundet sted i Bispebjerg. Dette skal ses i lyset af, at BBU Bispebjerg har en andel af anbringelser i familiepleje, som ligger over gennemsnittet for København. Andelen af børn i familiepleje anbragt under Borgercenter Handicap er i perioden 1. januar en anelse faldende. 6

9 Figur 7. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap mellem 1. januar 2013 og 1. januar ,0% 70,4% 65,0% 55,0% 66,4 54,0 60,2 64,4 55,0 Hele København City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum-Vanløse 45,0% 45,4 Bispebjerg Amager BCH 35,0% 32,1 31,0 25,0% 2013 (N = 866) 2014 (N = 783) 27, (N = 724) Figur 8. Fordelingen af samtlige familieplejeanbragte unge i efterværn (18-23 år) pr. 1. januar 2015, 2014 og 2013 i Københavns Kommune 2015 (N = 211) 2014 (N = 183) 2013 (N = 198) Familiepleje 15,4 % 5,9 % 9,6 % Øvrige 84,6 % 94,1 % 90,4 % Afslutningsvis for anbringelsesmønsteret 1. januar vises herover andelen af familieplejeanbragte under BBU og BCH i alderen På figur 8 ses en opsummering af anbringelsesmønsteret for unge i alderen år anbragt under BBU og BCH på hhv. familieplejeindsatser og øvrige indsatser. Overordnet ses de samme tendenser som på figur 5: Der er sket en samlet stigning af unge anbragt i familieplejeindsatser pr. 1. januar 2015 sammenlignet med samme dato i Dog observeres et fald i familieplejeandelen i januar De øvrige anbringelsesindsatser udgør for alle tre år hovedparten af efterværnsanbringelserne. Herpå følger kvartalsstatistikkens andet afsnit, der viser den årlige oversigt over nyanbringelser i Københavns Kommune. 7

10 2. Nyanbringelser i Københavns Kommune Andet afsnit om nyanbringelser i årene følger samme struktur som i afsnittet med anbringelsesmønsteret: I figurerne 9-11 vises først nyanbringelser for 0-17-årige anbragt under Borgercenter Børn og Unge (BBU). Nyanbringelser betegner alle anbringelser, som er iværksat inden for et kalenderår. Et barn/ung vil kunne figurere mere end én gang i en statistik med nyanbringelser, hvis barnet/den unge oplever anbringelsesskift inden for samme år. Figur 9. Fordelingen af nyanbringelser i 2014 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 i Borgercenter Børn og Unge Amager (N = 64) Bispebjerg (N = 30) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 55) Vesterbro-Valby (N = 64) Nørrebro (N = 34) City-Østerbro (N = 35) København (N = 282) 10,9% 13,3% 14,5% 4,7% 6,3% 3,1% 10,0% 14,5% 6,7% 20,3% 10,9% 20,0% 1,8% 9,1% 1,6% 1,6% 18,8% 6,3% 9,4% 17,2% 2,9% 1,6% 2,9% 8,8% 8,8% 8,8% 17,6% 2,9% 2,9% 14,3% 5,7% 8,6% 11,4% 2,9% 3,2% 2,1% 11,3% 9,6% 6,0% 15,6% 2,5% 54,7% 50,0% 49,1% 54,3% 47,1% 49,6% 43,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse/hybel/kollegium 8

11 Figur 10. Fordelingen af nyanbringelser i 2013 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 i Borgercenter Børn og Unge Amager (N = 86) Bispebjerg (N = 64) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 64) Vesterbro-Valby (N = 81) Nørrebro (N = 56) City-Østerbro (N = 51) Hele København (N = 402) 1,2% 3,5% 14,0% 7,0% 18,6% 2,3% 3,5% 4,7% 15,6% 6,3% 10,9% 3,1% 4,7% 3,1% 23,4% 7,8% 6,3% 6,3% 9,4% 8,6% 14,3% 13,7% 14,7% 4,9% 4,9% 13,6% 13,6% 4,9% 3,6% 1,8% 2,5% 16,1% 16,1% 3,6% 3,9% 2,0% 5,9% 11,8% 7,8% 5,9% 4,0% 7,5% 5,5% 12,2% 7,5% 2,2% Figur 11. Fordelingen af nyanbringelser i 2012 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 i Borgercenter Børn og Unge 12,5% 50,0% 54,7% 43,8% 46,9% 49,0% 46,5% 32,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse/hybel/kollegium Amager (N = 113) Bispebjerg (N = 57) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 115) Vesterbro-Valby (N = 116) Nørrebro (N = 84) 3,5% 3,5% 9,7% 8,8% 5,3% 24,8% 1,8% 1,8% 17,5% 17,5% 5,3% 14,0% 4,3% 18,3% 7,0% 22,6% 6,1% 1,7% 4,3% 18,1% 10,3% 5,2% 11,2% 2,4% 1,7% 11,9% 7,1% 16,7% 16,7% 44,2% 42,1% 40,0% 49,1% 45,2% City-Østerbro (N = 76) 13,2% 7,9% 7,9% 5,3% 17,1% 5,3% 43,4% Hele København (N = 561) 14,8% 9,3% 3,9% 18,2% 6,2% 44,2% 3,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse/hybel/kollegium Figur 9, 10 og 11 viser fordelingen af nyanbringelser under Borgercenter Børn og Unge (BBU) blandt 0-17-årige i årene 2014, 2013 og Antallet af nyanbringelser er stærk faldende fra 2012 til Faldet skyldes både færre anbringelser og færre skift mellem anbringelsesforanstaltninger. Netværksplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Socialpædagogisk opholdssted Der kan i de tre grafer aflæses en generel tendens til mindre stigninger i andelen af nyanbringelser af 0-17-årige for både døgninstitutions- og familieplejeområdet. I 2012 forekom 44,2 % af alle nyanbringelser på døgninstitutioner. Denne andel var i 2014 steget til 49,6 % af nyanbringelserne. Sammenlignet 9

12 med 2012 svarer det til 5,4 procentpoint flere i De fire familieplejeindsatser stod i 2014 for 30,1 % af nyanbringelserne. Dette er 2,1 procentpoint flere end i 2012, hvor 28 % af nyanbringelserne var i familiepleje. For figurerne bemærkes det derudover, at der fra 2013 til 2014 procentvis er kommet flere nyanbringelser under familieplejeindsatserne forstærket pleje og akutpleje. For de enkelte anbringende enheder i kommunen har Bispebjerg den største andel af nyanbringelser i forstærket pleje med 6,7 % i Brønshøj-Husum-Vanløse har den største andel af nyanbringelser i akutpleje i 2014 med i alt 10,9 %. inden for netværksplejen ligger på et nogenlunde stabilt niveau. Andelen af nyanbringelser på socialpædagogisk opholdssted er faldet fra 6,2 % i 2012 til 2,1 % i 2014 svarende til et fald på i alt 4,1 procentpoint. Nedenfor på figur 12 vises fordelingen af nyanbringelser under Borgercenter Handicap (BCH) blandt 0-17-årige i årene 2014, 2013 og Endelig vises i figur 13 og 14 nyanbringelser for årige i efterværn fordelt på hhv. indsatser og enheder. Bemærk at forstærket plejefamilie ikke er anvendt i BCH. Der observeres et mindre fald i andelen af nyanbringelser i ordinær familiepleje over perioden, mens andelen af nyanbringelser 10

13 Figur 12. Fordelingen af nyanbringelser i 2014, 2013 og 2012 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 i Borgercenter Handicap 2014 (N = 34) 5,9% 2,9% 2,9% 29,4% 58,8% 2013 (N = 32) 9,4% 6,3% 25,0% 59,4% 2012 (N = 42) 14,3% 4,8% 2,4% 14,3% 64,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Ordinær familiepleje Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Eget værelse/hybel/kollegium Socialpædagogisk opholdssted På figur 12 tegner der sig overordnet et billede af, at størstedelen af nyanbringelser blandt centpoint. Dette svarer til en stigning på i alt 15,1 pro årige i årene under BCH fordeler sig på døgninstitutionsområdet. Samtidig Derudover viser figur 12 et fald i andelen af nyanbringelser på familieplejeområdet. Fra ses for perioden et fald i andelen af nyanbringelser på døgninstitutioner på i alt 5,5 pro er faldet samlet set på 10,2 procentpointcentpoint. Sideløbende hermed tegner de socialpædagogiske opholdssteder sig i 2014 for en større andel af de nyanbragte børn, end hvad tilfældet var i I 2014 udgør andelen af nyanbringelser på socialpædagogisk opholdssted 29,4 % af alle nyanbringelser mod 14,3 % i I denne kvartalsstatistiks to sidste figurer vises fordelingen af nyanbringelser under Borgercenter Børn og unge (BBU) samt Borgercenter Handicap (BCH) blandt årige i årene 2014, 2013 og 2012 efter hhv. anbringelsesindsats og enhed. 11

14 Figur 13. Fordelingen af nyanbringelser i 2014, 2013 og 2012 blandt anbragte unge i efterværn (18-23 år) i Københavns Kommune efter anbringelsesindsats 2014 (N = 16) 2013 (N = 25) 2012 (N = 26) Ordinær familiepleje 0,0 % 0,0 % 3,8 % Netværksplejefamilie 6,3 % 4,0 % 3,8 % Eget værelse/hybel/kollegium 68,8 % 60,0 % 53,8 % 25,0 % 20,0 % 19,2 % Socialpædagogisk opholdssted 0,0 % 16,0 % 19,2 % Figur 13 viser fordelingen af nyanbringelser under BBU og BCH blandt årige. Figuren er vist ud fra anbringelsesindsatser 5. Det grundlæggende billede, der tegner sig for nyanbringelser i efterværnsgruppen, er, at indsatserne eget værelse/hybel/kollegium samt døgninstitution, har størstedelen af nyanbringelserne for årene Den lave andel af nyanbringelser for familieplejeindsatserne skal ses i forhold til, at antallet af nyanbringelser på efterværnsområdet er meget lavt. Der er derfor tale om ganske få nyanbringelser i familieplejeindsatser for unge i efterværn. Figur 14 viser fordelingen af nyanbringelser under BBU og BCH blandt årige. Figur 14 er fordelt på anbringelsesenheder. Overordnet viser figur 14, at enhederne Brønshøj-Husum-Vanløse og Amager har haft flest nyanbringelser i I 2012 og 2013 er andelene mere jævnt fordelt over de respektive enheder. Forskellene årene i mellem og de enkelte anbringelsesenheder skal som for figur 13 holdes op mod det lave antal nyanbringelser i efterværnsgruppen. Figur 14. Fordelingen af nyanbringelser 2014, 2013 og 2014 blandt anbragte unge i efterværn (18-23 år) i Københavns Kommune efter anbringelsesenhed 2014 (N = 16) 2013 (N = 25) 2012 (N = 26) City-Østerbro 20,0 % 16,0 % 11,5 % Nørrebro 6,7 % 24,0 % 15,4 % Vesterbro-Valby 6,7 % 12,0 % 19,2 % Brønshøj-Husum-Vanløse 26,7 % 20,0 % 3,8 % Bispebjerg 6,7 % 8,0 % 23,1 % Amager 33,3 % 20,0 % 3,8 % BCH 0,0 % 0,0 % 23,1 % 12

15 1 Familieplejeindsatserne akutpleje og forstærket pleje samt indsatsen kostskole, efterskole, skibsprojekt optræder ikke i anbringelsesstatistikken 1. januar for efterværnsindsatser. 2 Mens antallet af anbragte børn i Københavns Kommune er faldende i perioden (figur 1-3), har der i samme periode været en stigning i antallet af unge i efterværnsindsatser (figur 4-5). 3 Se kvartalsstatistikken for oktober Bemærk at antallet af nyanbringelser i Københavns kommune er faldende i perioden Familieplejeindsatserne akutpleje og forstærket pleje samt indsatsen kostskole, efterskole, skibsprojekt optræder ikke blandt nyanbringelser for efterværnsindsatser. 13

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune Strategiplan Flere børn i Familiepleje Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker NOTAT Kontakt: Mette Grostøl/lh meg@sl.dk Dok.nr. 2844117 Sagsnr. 2009-SLCSFA-01168 11. marts 2016 Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker Baggrund Der synes at være to gennemgående og

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål 2012 Opfølgning regnskab Børn, unge og familier Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Svar på spørgsmål fra byrådsdrøftelsen vedr. indstilling om styrkelse af undervisningstilbud for anbragte børn og unge på Bøgholt Indledning

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Forstærkede plejefamilier

Midtvejsevaluering af projekt Forstærkede plejefamilier Midtvejsevaluering af projekt Forstærkede plejefamilier Projektleder, Carsten Kirk Alstrup Center for Familiepleje - Videnscenter for Familiepleje September 213 1 2 Resume... 4 1. Projekt Forstærkede plejefamilier...

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere