TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Denne kvartalsstatistik er udarbejdet af Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet i København pr. 1. oktober Den indeholder også en oversigt over anbringelsesområdet for seks af landets kommuner. Kvartalsstatikken for oktober 2014 fordeler sig over tre afsnit. Første afsnit indeholder en sammenligning af anbringelsesmønsteret, aldersfordelingen samt anbringelseshyppigheden blandt 0-17-årige i de såkaldte 6-by kommuner: København, Odense, Esbjerg, Randers, Aalborg og Aarhus. Endelig beskriver første afsnit også udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune, fordelt på aldersgrupper. Alle tal i første afsnit tager udgangspunkt i Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Tallene fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik er fra oktober Bemærk at registreringer fra Ankestyrelsen og registreringer fra Københavns kommune kan variere en smule. Andet afsnit omhandler denne kvartalsstatistiks specifikke tema, der sætter fokus på netværksanbringelser. I afsnittet sammenlignes andelen af netværksanbragte i Københavns Kommune med 6-by kommunerne. Derudover inddrages også udviklingen i netværksplejeanbringelser i og uden for slægten i Københavns Kommune, 6-byerne og hele landet. Til sidst vises alders- og kønsfordelingen blandt netværksanbragte inden for Københavns Kommune. Data i andet afsnit er hentet dels fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik (ultimo 2013), dels fra Københavns Kommunes eget registreringssystem (2014). I tredje afsnit vises anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune, dvs. fordelingen af anbragte børn og unge i alderen 0-23 år på forskellige typer af anbringelsesindsatser i perioden Dette tema er fast for alle kvartalsstatistikker. Nærværende kvartalsstatistik er en revideret udgave. Vi er blevet opmærksomme på to fejlkilder i tallene, som trækkes fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer 1. Den ene fejlkilde drejer sig om ukorrekte sammenkørsler af underindsatser fra BUS og CSC. Den anden drejer sig om, at kvartalsstatistikken påvirkes meget af, hvor tidligt man trækker tal ud. I vores udtræk fra den 15. oktober er der en del bevægelser og ændringer for 1. oktober, som endnu ikke er blevet registreret. De manglende registreringer fordeler sig desværre ikke ligeligt på foranstaltninger og BCFK-enheder. Tallene i nærværende reviderede udgave er fra 1. oktober 2014, og er trukket den 19. januar Der er ingen af vore hovedkonklusioner, som er ændret som følge af revideringen. Fremover afventer vi mindst en måned efter kvartalsstart med at trække tallene, og vil altid eksplicitere den præcise dato for udtrækket. Indhold 1. Sammenligning af 6-by kommunerne Tema: Netværksanbringelser Anbringelsesmønster i Københavns Kommune tallene fra ankestyrelsen er ikke berørt af revideringen

3 1. Sammenligning af 6-by kommunerne 2 Tabel 1. Anbringelsesmønsteret i 6-by kommunerne (0-17 år), ultimo 2013 København (N = 917) Odense (N = 437) Esbjerg (N = 337) Randers (N = 190) Aarhus (N = 531) Aalborg (N = 485) 6-byerne (N = 2897) Hele landet (N = ) Netværkspleje 12,5 % 4,3 % 5,3 % 7,4 % 6,2 % 10,1 % 8,6 % 7,0 % Ordinær familiepleje 39,3 % 54,0 % 31,5 % 62,1 % 37,9 % 49,3 % 43,5 % 49,1 % Kommunal familiepleje 1,1 % 1,6 % 1,5 % 2,1 % 1,3 % 2,5 % 1,6 % 2,4 % Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted 10,9 % 3,9 % 2,7 % 2,1 % 8,1 % 2,7 % 6,4 % 4,7 % Døgninstitution 26,5 % 16,7 % 31,8 % 17,4 % 31,5 % 19,2 % 24,7 % 19,5 % Kost- og/eller efterskole, skibsprojekt 3,3 % 2,7 % 3,6 % 0,5 % 2,4 % 0,8 % 2,5 % 3,2 % Socialpædagogisk opholdssted 6,4 % 16,7 % 23,7 % 8,4 % 12,6 % 15,5 % 12,8 % 14,1 % Tabel 1 viser en oversigt over 6-by kommunernes anbringelsesmønster i 2013, samt et gennemsnit for alle 6-by kommunerne og landsgennemsnittet 3. Tabel 1 er fordelt på kommunerne København, Odense, Esbjerg, Randers, Aarhus og Aalborg ud fra forskellige anbringelsesindsatser inden for aldersintervallet 0-17 år. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for 6-bykommunerne viser tabel 1, at der i Københavns Kommune er procentvis flere børn og unge anbragt under anbringelsesindsatserne netværkspleje (12,5 %), eget værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted (10,9 %) samt døgninstitution (26,5 %). I Københavns kommune er der omvendt færre anbragte børn og unge i indsatserne: ordinær familiepleje (39,3 %), kommunal familiepleje (1,1 %), kost- og/eller efterskole, skibsprojekt (3,3 %) samt socialpædagogisk opholdssted (6,4 %), end for landsgennemsnittet og gennemsnittet for 6-bykommunerne. I forhold til anbringelsesmønsteret for i 6-by kommunerne, er der i 2013 ikke væsentlige forskelle at spore 6. 2 Tallene summerer ikke altid til 100 %, idet andelene er angivet med afrunding på én decimal. 3 De valgte anbringelsesindsatser, samt aldersintervallet 0-17 år udgør i første afsnit populationen for tabeller og grafer, der viser anbringelser under 6-by kommunerne. Det bør hertil bemærkes, at anbringelsestyperne akutinstitution og kommunalt døgntilbud er lagt sammen med henholdsvis døgninstitution og værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted. 4 Ankestyrelsen samler tal fra hele Danmark vedrørende kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. 5 Se kvartalsstatistik, oktober Anbringelsesindsatsen kommunal familiepleje er i denne kvartalsstatistik en selvstændig anbringelsesindsats og svarer til Børnefamiliecenter Københavns anbringelsesindsats forstærket familiepleje. Kommunal familiepleje er i kvartalsstatistikken for oktober 2013 lagt under familieplejeindsatsen ordinær familiepleje. For sammenligning af kvartalsstatistikken oktober 2014 med kvartalsstatistikken 2013 skal anbringelsesindsatserne kommunal familiepleje og ordinær familiepleje derfor lægges sammen. 1

4 Figur 1. Aldersfordeling blandt anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i 6-by kommunerne, ultimo 2013 København (N = 917) 6,0% 9,9% 24,1% 19,6% 40,3% Odense (N = 437) 8,5% 13,3% 27,0% 21,7% 29,5% Esbjerg (N = 337) 8,3% 11,6% 16,9% 22,6% 40,7% Randers (N = 190) 10,0% 10,0% 23,7% 21,6% 34,7% Aarhus (N = 531) 6,2% 11,7% 22,2% 22,0% 37,9% Aalborg (N = 485) 10,1% 12,0% 24,1% 19,8% 34,0% 6-byerne (N = 2897) 7,6% 11,3% 23,3% 20,9% 36,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år Figur 1 illustrerer aldersfordelingen blandt 0-17-årige anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, ultimo Figur 1 viser, at aldersfordelingen på de 5 aldersgrupper i Københavns Kommune lægger sig tæt op ad gennemsnittet for 6-bykommunerne. Derudover viser figur 1, at teenagere (12-14 år og år) samlet set er den størst repræsenterede aldersgruppe for de 6 kommuner. I København udgør andelen af anbragte teenagere samlet set 59,9 % af alle anbragte børn og unge i kommunen. Gennemsnittet for samme aldersgruppe i de seks byer er 57,8 %, hvilket svarer til en forskel på 2,1 procentpoint ift. andelen af anbragte teenagere i Københavns Kommune. Når man ser isoleret på den ældste aldersgruppe (15-17 år) har Esbjerg og København med hhv. 40,3 % og 40,7 % de største andele af anbragte unge blandt årige. Til sammenligning er anbringelsesgennemsnittet for 6- by kommunerne på 36,9 % i den ældste alderskategori. Sammenlignet med aldersfordelingen i København, ultimo , er der sket en stigning i den midterste aldersgruppe fra 21,0 % i 2012 til 24,1 % i Dette svarer til en samlet stigning på 3,1 procentpoint. De yngste aldersgrupper (0-3 år og 4-6 år) er desuden blevet større. I 2012 udgjorde de yngste anbragte børn i København 14,7 % af alle anbragte i kommunen, mens dette tal var steget til 15,9 i I alt er der for de yngste aldersgrupper i København tale om en stigning på 1,2 procentpoint mellem 2012 og Den næste tabel viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne for 2013, fordelt på aldersgrupper. 7 Se kvartalsstatistik, oktober

5 Tabel 2. Anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i alderen 0-17 år, ultimo 2013 København (N = 917) Odense (N = 437) Esbjerg (N = 337) Randers (N = 190) Aarhus (N = 531) Aalborg (N = 485) 6-byerne (N = 2897) Hele landet (N = ) 0-3 år 1,7 4,3 5,7 4,8 2,2 5,7 3,1 3,3 4-6 år 4,9 8,6 10,0 5,6 6,0 8,7 6,6 5, år 9,0 11,4 8,7 7,9 7,3 10,9 9,1 7, år 13,7 15,1 18,5 11,5 11,9 15,1 14,0 12, år 29,1 19,8 31,2 17,5 19,7 24,7 24,1 21, år 9,1 11,3 14,1 9,3 8,6 12,5 10,2 9,8 Tabel 2 viser anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne, ultimo Anbringelseshyppigheden angiver den del af alle 0-17-årige, som er anbragt uden for hjemmet. Værdierne er angivet i promiller og er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2013 og befolkningstallet pr. 1. januar 2014 fra Danmarks Statistik. Tabel 2 viser, at der i Københavns Kommune ultimo 2013 er anbragt 1,1 færre børn pr børn i aldersgruppen 0-17 år sammenlignet med gennemsnittet for 6-bykommunerne. Anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er ligeledes lavere end for gennemsnittet for hele landet. Aarhus er kommunen med den laveste anbringelseshyppighed blandt 6-byerne. Omvendt har Esbjerg Kommune den højeste anbringelseshyppighed. København og Esbjerg adskiller sig fra de øvrige 6-by kommuner ved have den største anbringelseshyppighed blandt 15-17årige i I København og Esbjerg er hhv. 29,1 og 31,2 unge pr unge i alderen år anbragt ultimo Gennemsnittet for årige i 6-by kommunerne ligger til sammenligning på 24,1 unge pr unge. Blandt 6-by kommunerne har Københavns Kommune den laveste anbringelseshyppighed i de to yngste aldersgrupper (0-3 år og 4-6 år). Ultimo 2013 er der i Københavns Kommune anbragt 1,7 0-3-årige og 4,9 4-6-årige pr børn. For 6-byerne ligger værdierne for samme aldersgrupper på hhv. 3,1 og 6,6 pr børn. Generelt er anbringelseshyppigheden i de første fire aldersgrupper i Københavns Kommune en anelse mindre, end i de fem øvrige kommuner og resten af landet. Den næste figur viser udviklingen i anbringelseshyppighed i Københavns kommune i perioden , fordelt på alder. 3

6 Figur 2. Udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune fordelt efter børnenes alder i perioden ,0 40,0 42,4 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 21,4 12,3 11,0 10,2 9,7 29,1 13,7 9,1 9,0 5,3 4,9 2,2 1, år 4-6 år 7-11 år år år 0-17 år Figur 2 viser udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for perioden , fordelt efter de anbragte børns alder. Værdierne er som i tabel 2 angivet i promiller og baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik 2013 og befolkningstallet i København pr. 1. januar 2014 fra Danmarks Statistik. I figur 2 ses det generelt, at anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune er faldende i perioden For hele aldersgruppen (0-17 år) er anbringelseshyppigheden samlet set faldet med 3,2 børn pr børn over hele perioden. Det største fald i anbringelseshyppigheden findes under den ældste gruppe af anbragte unge (15-17 år). I denne aldersgruppe er anbringelseshyppigheden faldet fra 42,4 unge pr unge i 2010 til 29,1 unge pr unge i Fra 2010 til 2013 svarer denne udvikling til et fald på 13,3 børn pr årige. I den næstældste aldersgruppe (12-14 år) er anbringelseshyppigheden også gradvist faldet siden Anbringelseshyppigheden for de årige var i 2010 på 21,4 børn pr børn. Fra 2010 til 2013 er anbringelseshyppigheden i den næstældste gruppe således faldet med 7,7 børn pr børn. Anbringelseshyppigheden for de øvrige aldersgrupper ligger relativt stabilt over den treårige periode. 8 Herpå følger denne kvartalsstatistiks specifikke tema, som omhandler netværksanbringelser. Tallene fra Ankestyrelsens opgørelse kan pga. registreringsforskelle adskille sig fra flere af de efterfølgende figurer i kvartalsstatistikken, som er baseret på de interne registreringssystemer i Københavns Kommune, CSC Social og BUS. 4

7 2. Tema: Netværksanbringelser I dette afsnit skiftes fokus til denne kvartalsstatistiks tema om netværksanbringelser. Figurerne 3-5 sammenligner netværksanbringelser på tværs af 6-byerne. Figurerne 3-5 tager, ligesom i afsnit 1, afsæt i tal fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Data fra de sidste figurer er hentet fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer BUS og CSC Social. Figur 3. Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte unge i alderen 0-17 år af samtlige anbringelser i 6- bykommunerne ,0% 12,0% 12,5 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 9,3 7,8 8,5 8,6 7,0 4,1 4,3 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Gennemsnit, 6-byerne 0,0% Figur 3 viser udviklingen af netværksplejeanbragte børn og unge (0-17 år) blandt samtlige anbringelser i 6-by kommunerne for perioden Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Set over hele perioden har der i 6-by kommunerne været en generel stigning i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge på 1,6 procentpoint i forhold til alle typer af anbringelser. Fra 2010 til 2013 er den gennemsnitlige andel af netværksanbragte for 6-byerne steget fra 7,0 % til 8,6 %. I Aalborg og Københavns Kommune er andelen af netværksplejeanbragte blandt samtlige anbringelser steget kontinuerligt i perioden For Københavns Kommune udgør andelen af netværksplejeanbringelser 12,5 % i 2013 mod 9,3 % i Dette svarer til en stigning på 3,2 procentpoint for hele perioden. For de øvrige 6-byer ligger andelen i netværkspleje blandt samtlige anbragte børn og unge forholdsvis stabilt. 5

8 Figur 4. Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte i alderen 0-17 år af samtlige familieplejeanbragte i 6- bykommunerne ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 23,7 22,2 15,5 16,4 16,0 15,0 7,6 7,3 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Gennemsnit, 6-byerne 0,0% På Figur 4 ses udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge (0-17 år) af samtlige familieplejeanbragte i 6-by kommunerne for perioden I forhold til figur 3 er der i figur 4 kun medtaget familieplejeanbringelser. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik I Aalborg og Københavns Kommune er den samlede stigning i netværksplejeanbragte blandt familieplejeanbragte i perioden lidt højere end gennemsnittet for 6-by kommunerne. I 2010 var 22,2 procent af familieplejeanbringelserne i Københavns Kommune i netværket, mens dette tal i 2013 var steget til 23,7 %. Den samlede stigning i perioden ligger på 1,5 procentpoint. For hele perioden har der for 6-by kommunerne været en svag stigning i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge på 1,0 procentpoint, når der kun ses på familieplejeanbringelser. For både Randers, København og gennemsnittet i 6-by kommunerne ses fra 2012 til 2013 et mindre fald i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge blandt familieplejeanbringelser. For de øvrige kommuner er der ikke sket de store ændringer i perioden I den følgende figur vises udviklingen i andelen af slægtsanbragte børn og unge ud af alle netværksplejeanbragte i 6-by kommunerne. 6

9 Figur 5. Udviklingen i andelen af anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i slægtspleje ud af alle netværksplejeanbragte 9 i 6-bykommunerne og på landsplan ,0% 65,0% 60,0% 66,1 63,5 59,7 55,0% 50,0% 48,2 53,1 55,8 København Gennemsnit, 6-byerne 45,0% 40,0% 45,7 43,5 Hele landet 35,0% 30,0% Figur 5 viser udviklingen i andelen af blandt børn og unge (0-17 år) som er anbragt i netværksplejefamilie inden for slægten i Københavns Kommune, 6-by kommunerne og hele landet. De øvrige anbringelser i netværksfamiliepleje er uden for slægten. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik, Årsstatistik Set over hele perioden udgør andelen af anbringelser indenfor slægten en stadig større andel af de netværksanbragte i både Københavns Kommune, 6-byerne og på landsplan. Stigningerne for Københavns Kommune, 6-byerne og hele landet er mellem 2010 og 2013 i alt på hhv. 20, 17,9 og 14 procentpoint 10. Andelen af netværksanbragte inden for slægten i Københavns Kommune ligger 2,1 procentpoint under gennemsnittet for 6-byerne og 3,9 procentpoint over landsgennemsnittet. I den resterende del af denne kvartalsstatistik kommer data ikke længere fra Ankestyrelsen, men i stedet fra Københavns Kommunes interne registreringssystemer CSC Social og BUS. 9 Ankestyrelsen opgør netværkspleje i to kategorier, hhv., i og uden for slægten. 10 De øvrige 6-by kommuner Odense, Esbjerg, Randers, Aarhus og Aalborg fremgår ikke selvstændigt i figur 5. Dette skyldes at antallet af netværksplejeanbragte for hver af kommunerne ligger meget lavt. 7

10 Figur 6. Aldersfordelingen for 0 23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober ,0% 50,0% 48,7 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 40,4 27,3 21,2 18,2 14,2 11,1 11,5 O-3 år 4-8 år 9-12 år år år 0,0% 3, (N = 99) 2012 (N = 108) 2013 (N = 109) 4, (N = 113) Figur 6 viser aldersfordelingen i procent blandt børn og unge (0-23 år), som er anbragt i netværksplejefamilie under Børnefamiliecenter København (BFCK) og Handicapcenter København (HCK) 11 mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober Set over hele perioden viser figur 6, at der blandt samtlige netværksplejeanbragte under BFCK og HCK pr. 1. oktober 2014 er 8,3 procentpoint flere teenagere (13-17 år) sammenlignet med 1. oktober I samme periode er andelen i de to mellemste børnegrupper (4-8 år og 9-12 år) blevet mindre. De mellemste børnegrupper (4-8 år og 9-12 år) udgjorde i oktober 2011 hhv. 27,3 % og 18,2 % af samtlige netværksplejeanbragte under BFCK og HCK. Pr. 1. oktober 2014 udgør de 4-8-årige og 9-12-årige hhv. 21,2 % og 14,2 % af alle netværksplejeanbragte. Forskellen mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober 2014 svarer til et fald på hhv. 6,1 og 4,0 procentpoint. Andelen i den yngste børnegruppe (0-3 år) ligger over hele perioden forholdsvist stabilt. Det samme gælder for netværksplejeanbragte i efterværn (18-23 år). I den følgende figur vises kønsfordelingen for de 0-23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober Indsatser under hhv. BFCK og HCK er her lagt sammen, da antallet af anbragte børn og unge i netværkspleje under HCK er meget lavt. 8

11 Figur 7. Kønsfordelingen for 0 23-årige inden for netværksplejeanbringelser i Københavns Kommune pr. 1. oktober ,0% 60,0% 60,2 55,0% 55,6 52,9 50,0% 45,0% 44,4 50,0 47,1 Pige Dreng 40,0% 39,8 35,0% 30,0% 2011 (N = 99) 2012 (N = 108) 2013 (N = 104) 2014 (N = 113) Figur 7 viser kønsfordelingen i procent blandt børn og unge (0-23 år), som er anbragt i netværksplejefamilie under Børnefamiliecenter København (BFCK) og Handicapcenter København (HCK) 12 mellem 1. oktober 2011 og 1. oktober På figur 7 ses det, at der mellem oktober 2011 og 2014 procentvis er flere piger end drenge anbragt i netværkspleje. Pr. 1. oktober 2014 er der således 20,4 procentpoint flere piger anbragt i netværkspleje end drenge. I perioden stiger totalen for antallet af netværksanbringelser, mens at antallet af drenge anbragt i netværkspleje ligger nogenlunde stabilt. 13 Den tredje og sidste del af kvartalsstatistikken, oktober 2014 viser tal for anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune Indsatser under hhv. BFCK og HCK er her lagt sammen, da antallet af anbragte børn og unge i netværkspleje under HCK er meget lavt. 13 Den markante procentvise stigning for andelen af anbragte piger i netværkspleje mellem 2013 og 2014 hænger sammen med, at det samlede antal anbringelser i netværkspleje stiger, og at antallet af netværksplejeanbragte drenge samtidig er næsten uændret for perioden

12 3. Anbringelsesmønster i Københavns Kommune 14 Figur 8. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2014 Amager (N = 184) Bispebjerg (N = 127) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 175) Valby-Vesterbro (N = 200) Nørrebro (N = 138) City-Østerbro (N = 94) Hele København (N = 918) 26,6% 28,3% 34,0% 41,1% 36,5% 45,7% 42,5% 3,3% 1,1% 10,3% 13,0% 39,1% 3,3% 3,3% 0,8% 3,9% 8,7% 7,9% 0,8% 2,9% 1,1% 32,3% 16,0% 8,6% 25,7% 1,1% 3,4% 2,0% 2,5% 14,0% 10,5% 23,0% 0,7% 3,0% 2,5% 10,9% 8,0% 8,7% 5,1% 9,4% 29,0% 1,1% 2,1% 10,6% 16,0% 9,6% 1,1% 2,0% 2,0% 12,1% 10,6% 2,9% 4,8% 25,5% 29,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 9. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2013 Amager (N = 186) Bispebjerg (N = 139) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 175) Valby-Vesterbro (N = 217) Nørrebro (N = 157) City-Østerbro (N = 90) Hele København (N = 964) 30,1% 27,4% 35,0% 31,1% 40,0% 34,9% 45,3% 1,6% 2,2% 10,8% 17,2% 5,9% 1,1% 0,7% 2,9% 7,2% 10,1% 5,0% 0,6% 2,3% 13,7% 9,7% 5,7% 0,9% 2,3% 4,1% 12,9% 7,8% 0,6% 3,2% 3,7% 7,0% 6,4% 14,0% 5,7% 8,3% 4,4% 8,9% 16,7% 1,1% 1,2% 10,5% 12,1% 2,5% 3,3% 3,4% 6,0% 10,0% 31,2% 28,8% 32,3% 25,7% 30,6% 24,4% 29,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 14 På figur 8, 9, 10 og 11 er familieplejeindsatser angivet med grønne nuancer. Institutionstyperne socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution vises med blå nuancer. 10

13 Figur 10. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København pr. 1. oktober 2012 Amager (N = 216) 33,3% 7,4% 19,4% 5,1% 7,4% 27,3% Bispebjerg (N = 130) 46,2% 9,2% 14,6% 6,2% 6,2% 17,7% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 183) Valby-Vesterbro (N = 202) 38,8% 35,1% 2,2% 12,6% 12,0% 6,0% 0,5% 1,5% 12,4% 8,4% 6,4% 28,4% 35,6% Nørrebro (N = 173) City-Østerbro (N = 120) Hele København (N = 1024) 38,2% 26,7% 36,3% 13,3% 7,5% 13,9% 1,7% 18,3% 0,3% 10,3% 14,3% 4,0% 12,7% 1,7% 10,8% 3,4% 8,1% 23,7% 27,5% 27,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Anbringelsesmønstret betegner fordelingen af anbragte børn og unge på forskellige typer anbringelsesindsatser i Københavns Kommune under Børnefamiliecenter København (BFCK). Figur 8, 9 og 10 viser overordnet, at andelen af børn og unge anbragt i familiepleje er steget med 6,6 procentpoint mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober I oktober 2012 udgjorde andelen af familieplejeanbragte 46,9 % af alle anbragte. I oktober 2014 udgør andelen af familieplejeanbragte 53,5 % af alle anbragte. Stigningen afspejler to tendenser: Den første tendens er en stigning i andelen af unge i netværkspleje, akutplejefamilie og forstærket plejefamilie 15, mens andelen af unge anbragt i ordinær familiepleje stort set er konstant for perioden. Den anden tendens for anbringelsesmønsteret er et fald i alle øvrige anbringelsesindsatser end familiepleje 16. En undtagelse er anbringelsestypen døgninstitution, hvor der ses en mindre stigning fra oktober Set over perioden findes det største fald under anbringelsesindsatsen Eget værelse, bofællesskab. Der ses desuden et jævnt fald i andelen af børn og unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted med i alt 3,3 procentpoint i perioden mellem 1. oktober 2012 og samme dato I oktober 2014 anvendes den nyeste type familieplejeindsats forstærket plejefamilie i alle BFCKs anbringelsesenheder. Ligesom det var tilfældet i den forrige kvartalsstatistik 17, udgør Forstærket familiepleje den største andel på Nørrebro, imens forstærket familiepleje udgør den mindste andel på Bispebjerg. I alle BFCKs anbringelsesenheder ses en stigning fra oktober 2013 til oktober 2014 i unge anbragt i forstærket familiepleje, på nær i City-Østerbro og Brønshøj-Husum-Vanløse, hvor der for sidstnævnte er et meget lille fald. 15 Forstærket plejefamilie er en anbringelsesindsats, hvor plejefamilien tilbydes ekstra efteruddannelse, supervision mv. Disse værktøjer skal gøre plejefamilien i stand til at rumme børn og unge med særligt komplekse følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. 16 Bemærk at antallet af anbragte børn er faldende i perioden i Københavns kommune. 17 Se kvartalsstatistikken fra juli

14 På tværs af enhederne i Børnefamiliecenter København ses en række variationer inden for de respektive plejeindsatser: Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser i oktober 2014 varierer mellem enhederne med 18 procentpoint. For anbringelse på døgninstitution er variationen mellem enhederne ligeledes på 18 procentpoint. Figur 11 herunder viser fordelingen af børn og unge i Københavns Kommune anbragt uden for hjemmet af Handicapcenter København (HCK). Figur 11. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år pr. 1. oktober 2012, 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 i Handicapcenter København 1,3% 0,7% 2014 (N = 150) 24,7% 19,3% 53,3% 0,7% 2013 (N = 152) 24,3% 2,0% 1,3% 16,4% 54,6% 1,3% 1,8% 2012 (N = 166) 21,7% 22,3% 54,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution På figur 11 ses det, at andelen af børn og unge, der anbringes af HCK på et socialpædagogisk opholdssted, er faldet med 3,0 procentpoint fra 2012 til På døgninstitutionsområdet er udviklingen over sammen periode stort set stabil. Familieplejeområdet er steget fra 2012 frem til Denne observation skal ses i lyset af, at en relativt lille andel af børn og unge med handicap anbringes i familieplejeindsatser. Der er navnlig få børn og unge anbragt i netværksfamiliepleje og ingen i akutplejefamilier eller plejefamilier med forstærkning. Figur 12 herunder opsummerer udviklingen i den andel af børn og unge i alderen 0-23, som er anbragt i familiepleje ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns- (BFCK) og Handicapcenter Københavns (HCK) enheder. 12

15 Figur Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober ,0% 60,0% 55,0% 55,4 61,5 53,5 Hele København City-Østerbro 50,0% 45,0% 40,0% 46,9 40,7 49,1 43,5 Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum-Vanløse Bispebjerg 35,0% 30,0% 25,0% 23,5 26,3 26,0 Amager HCK 20,0% Okt (N = 1190) Okt (N = 1116) Okt (N = 1068) Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser under BFCK er steget støt siden 1. oktober 2012 med 6,6 procentpoint. Stigningen afviger på tværs af BFCKs enheder. Alle områder har dog, i større eller mindre grad, haft en forøgelse i andelen af børn og unge anbragt i familiepleje. Som det var tilfældet for sidste kvartalsstatistik 19, har stigningen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge været størst i området Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby med en 13,5 procentpoints forøgelse over to år. Den næststørste stigning er at finde i anbringelsesenheden Brønshøj-Husum-Vanløse (9,8 procentpoint). Den mindste stigning har fundet sted i Bispebjerg. BFCK Bispebjerg har imidlertid fortsat en andel af anbringelser i familiepleje, som ligger over gennemsnittet for København. Andelen af familieplejeanbragte børn og unge anbragt under Handicapcenter København ligger i perioden meget stabilt. Figur 13 nedenfor viser udviklingen i andelen af børn og unge i alderen 0-17, som er anbragt i familiepleje ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns- (BFCK) og Handicapcenter Københavns (HCK) enheder. Der er således tale om den samme opsummering, som i figur 12 herover, men i stedet for aldersgruppen 0-23, viser figur 13 aldersgruppen 0-17 år. Udviklingen i andelen af familiepleje for de 0 17-årige kan have særlig interesse, da familieplejeanbringelser er hyppigere for denne aldersgruppe. 18 Bemærk, at HCK ikke er en del af gennemsnittet. Bemærk yderligere, at der i perioden er sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. 19 Se kvartalsstatistikken for juli

16 Figur Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Børnefamiliecenter København og Handicapcenter København mellem 1. oktober 2012 og 1. oktober ,0% 70,0% 65,0% 64,8 71,7 64,5 Hele København 60,0% 55,0% 50,0% 55,8 52,6 57,1 52,9 City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro 45,0% 45,1 Brønshøj-Husum-Vanløse 40,0% Bispebjerg 35,0% Amager 30,0% 25,0% 24,8 28,4 27,3 HCK 20,0% 2012 (N = 1006) 2013 (N = 929) 2014 (N = 854) Sammenligner man figur 12 (0-17 år) og figur 13 (0-23 år) ses det, at andelen af familieplejeanbragte i 2014 for de 0 17-årige er højere i alle BFCK anbringelsesenhederne, end det er tilfældet for de 0 23-årige. Yderligere kan man ved sammenligning konstatere, at stigningen fra i familieplejeanbragte, er større i alle BCFK enheder, når man ikke medtager de anbragte over 17 år. 20 Bemærk, at HCK ikke er en del af gennemsnittet. Bemærk yderligere, at der i perioden er sket et fald i samtlige antal anbragte børn og unge. 14

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker

Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker NOTAT Kontakt: Mette Grostøl/lh meg@sl.dk Dok.nr. 2844117 Sagsnr. 2009-SLCSFA-01168 11. marts 2016 Familieplejeområdet Socialpædagogernes politiske ønsker Baggrund Der synes at være to gennemgående og

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune Strategiplan Flere børn i Familiepleje Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik

Udsatte børn og unge. (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik Udsatte børn og unge (Børns trivsel og sundhed) Den Sorte Diamant, 9 januar 2017 Birgitte Brøndum, Danmarks Statistik 97.000 underretninger i 2015 66.300 i 2014 (sidste 9 måneder af 2014) 25% En underretning

Læs mere

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016 Punkt 3. Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne 2014-13095 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse at sagsbeskrivelsen udgør opfølgning på

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere