TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1

2 Forord Denne kvartalsstatistik er udarbejdet af Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet i København pr. 1. april Det er den første kvartalsstatistik, som udgives siden oktober Dette skyldes, at data grundet tekniske vanskeligheder i forbindelse med overgangen fra Københavns Børne- og Ungesystem (BUS) til CSC Social i september 2013 blev vurderet for usikre til at anvende. Som konsekvens heraf blev statistikken for januar 2014 ikke udgivet. Det vurderes imidlertid nu, at datakvaliteten er tilstrækkelig til at præsentere tal for andet kvartal Der kan dog i denne kvartalsstatistik fortsat være risiko for datamæssige usikkerheder som følge af overgangen i dataregistrering fra BUS til CSC. Denne kvartalsstatik indeholder tre afsnit. Første afsnit beskriver anbringelsesmønsteret, dvs. fordelingen af anbragte børn og unge på forskellige typer af anbringelsesindsatser i Københavns Kommune i perioden I andet afsnit præsenteres en opgørelse over nyanbringelser for årene Tredje afsnit omhandler denne kvartalsstatistiks specifikke tema. Her vil der blive fokuseret på, hvordan forskellige aldersgrupper fordeler sig på anbringelsesindsatserne i Københavns Kommune i perioden Indholdsfortegnelse Anbringelsesmønster i Københavns Kommune... 2 Nyanbringelser i Københavns Kommune... 4 Aldersfordeling for børn og unge anbragt i Københavns Kommune

3 Anbringelsesmønster i Københavns Kommune Figur 1. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter København pr. 1. april 2014 Amager (N=161) Bispebjerg (N=140) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=163) Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby (N=184) Nørrebro (N=151) City-Østerbro (N=85) Hele København (N=884) 34,2 31,8 39,7 35,3 42,9 38,3 45,0 8,6 2,5 2,5 11,8 15,5 1,9 3,1 0,7 2,9 8,6 17,9 3,6 1,8 3,1 12,9 9,8 0,6 4,9 1,6 2,2 14,7 8,7 3,8 2,7 6,6 11,9 6,0 8,6 1,2 3,5 10,6 12,9 12,9 1,2 2,5 3,4 11,4 12,6 5,2 1,4 28,6 21,4 23,9 26,6 26,5 22,4 25,2 Eget værelse, bofællesskab Anbringelsesmønstret betegner fordelingen af samtlige anbragte børn og unge på forskellige typer anbringelsesindsatser i Københavns Kommune. Overordnet observeres et fald på 3,8 og 3,2 procentpoint i andelen af børn anbragt uden for hjemmet af Børnefamiliecenter København (BFCK) på hhv. døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder mellem 1. april 2012 og samme dato i Sideløbende hermed er andelen af familieplejeanbragte børn og unge i BFCK steget med 9,4 procentpoint over samme periode. Anbringelsesmønstret afviger en smule på tværs af Børnefamiliecenter Københavns enheder: På tværs af enhederne varierer andelen af børn og unge anbragt i plejefamilier i 2014 med 12,8 procentpoint og med 7,1 procentpoint for anbringelse på døgninstitution. Denne variation er dog reduceret over perioden, hvilket indebærer, at enhedernes anbringelsesmønstre er blevet mere ens over tid. Figur 2. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter København pr. 1. april 2013 Amager (N=212) Bispebjerg (N=131) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=185) Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby (N=211) Nørrebro (N=178) City-Østerbro (N=105) Hele København (N=1.022) 29,2 29,5 39,5 37,0 37,1 36,3 46,6 1,4 8,5 15,2 6,7 13,5 14,2 1,0 20,8 6,9 0,5 2,4 1,9 7,1 5,7 15,7 17,1 1,0 10,8 14,4 5,7 5,2 13,0 13,5 4,5 2,9 6,1 1,6 7,0 11,8 9,5 3,7 7,5 7,6 29,2 31,8 24,3 24,2 24,8 26,3 19,8 Eget værelse, bofællesskab 25,0 32,9 34,8 31,8 34,4 33,8 43,8 11,7 0,6 6,7 3,3 0,8 9,6 14,4 Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter København pr. 1. april 2012 Amager (N=222) Bispebjerg (N=137) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=184) Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby (N=217) Nørrebro (N=180) City-Østerbro (N=120) Hele København (N=1.060) 4,1 5,4 18,0 7,2 3,6 10,2 14,6 7,3 1,6 3,3 13,0 10,9 7,6 0,5 2,3 12,0 12,0 4,6 15,0 16,7 5,6 5,0 3,9 13,3 12,5 8,4 32,4 36,9 28,8 24,4 25,8 29,1 20,4 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Eget værelse, bofællesskab 2

4 Figur 4. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge pr. 1. april 2012, 1. april 2013 og 1. april 2014 i Handicapcenter København 2014 (N=146) 2013 (N=160) 2012 (N=165) 24,7 22,5 22,4 1,4 0,7 0,7 0,7 1,9 0,6 2,4 0,6 21,3 20,5 21,8 Eget værelse, bofællesskab 51,4 53,8 52,7 unge anbragt i denne type foranstaltning er faldet med 1,3 procentpoint mellem 1. april 2012 og samme dato i Figur 5 illustrerer udviklingen i den andel af børn og unge, som er anbragt i familiepleje, ud af det samlede antal anbragte børn og unge i Børnefamiliecenter Københavns enheder. Overordnet er tendensen meget klar: Andelen af børn og unge anbragt i familieplejeindsatser i København er steget støt siden 1. april 2012 med i alt 9,4 procentpoint. Størst har stigningen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge været i enheden Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby (15,5 procentpoints forøgelse over to år) og dernæst i Amager (12,0 procentpoints forøgelse). Den mindste stigning har fundet sted i Bispebjerg, som pr. 1. april 2014 har en andel af børn og unge anbragt i plejefamilier, der er næsten identisk med billedet, som det så ud to år før (0,3 procentpoints toårig forøgelse). Figur 5. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i Børnefamiliecenter København mellem 1. april 2012 og 1. april 2014 Figur 4 viser fordelingen af børn og unge i Københavns Kommune anbragt uden for hjemmet af Handicapcenter København (HCK). Der observeres forskellige udviklinger i anbringelsesmønstret på handicapområdet over tid. Andelen af børn og unge, der anbringes på et socialpædagogisk opholdssted af HCK, er reduceret med 1,3 procentpoint over de foregående to år. Samtidig fylder familieplejeområdet marginalt mere i det samlede anbringelsesbillede i 2014, end det gjorde i 2012 og Denne observation skal ses i lyset af, at der er en betydeligt lavere andel af børn og unge med handicap i familieplejeindsatser, end der er for børn og unge anbragt af Børnefamiliecenter Københavns enheder. Der er særligt meget få børn og unge anbragt i netværksfamiliepleje, i akutplejefamilier samt i forstærkede forløb. 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 54,0 44,2 38,3 48,0 59,8 53,6 47,0 Hele København City-Østerbro Nørrebro Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby Brønshøj- Husum-Vanløse Bispebjerg Amager På døgninstitutionsområdet er tendensen over år mere uklar end på de øvrige indsatsområder. Det skyldes, at andelen af døgninstitutionsanbragte børn og unge i HCK steg med 1,1 procentpoint fra 2012 til 2013 for så at falde igen med 2,4 procentpoint i Samlet set kan dog siges, at andelen af børn og 30,0% April 2012 April 2013 April

5 Nyanbringelser i Københavns Kommune Figur 1: Nyanbringelser i Børnefamiliecenter København 2013 fordelt efter anbringelsesindsats og område Hele København (N=386) Amager (N=78) Bispebjerg (N=68) Brønshøj-Husum- Vanløse (N=58) Vesterbro-Kgs. Enghave- Valby (N=74) Nørrebro (N=57) City-Østerbro (N=51) 3,1 15,3 7,5 5,4 21,5 3,8 1,8 16,7 6,4 30,8 2,6 2,9 13,2 7,4 19,1 8,8 4,4 5,2 25,9 6,9 17,2 3,4 2,7 12,2 13,5 5,4 6,8 18,9 12,3 11,8 1,8 5,3 12,3 3,9 2,0 5,9 3,9 Nyanbringelser betegner alle anbringelser, som er iværksat inden for et kalenderår. Af denne grund kan tal for 2014 ikke præsenteres før begyndelsen af Det skal desuden bemærkes, at et barn/ung vil kunne figurere mere end én gang i denne statistik, hvis barnet/den unge oplever anbringelsesskift inden for samme år. Figur 1, 2 og 3 vises fordelingen af nyanbringelser i Københavns Kommune i årene hhv. 2013, 2012 og 2011 på forskellige anbringelsesindsatser. Nyanbringelser medtages, fordi de kan give et indtryk af fremtidige tendenser i det samlede anbringelsesmønster for Københavns Kommune. 17,6 22,8 13,7 8,0 1,3 8,6 5,4 14,0 44,1 37,3 38,5 41,2 32,8 35,1 31,6 Der kan i de tre grafer læses en generel tendens til, at færre børn og unge nyanbringes på døgninstitutioner, og at flere nyanbringes i familiepleje. I 2011 blev 43,7 % anbragt på døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder. I 2013 blev 6,4 procentpoint færre børn og unge anbragt på døgninstitutioner (37,3 %), mens 27,7 % af alle nyanbringelser blev foretaget indenfor de fire familieplejeindsatser. Dette er en stigning på 5,4 procentpoint i forhold til 2011, hvor 22,3 % af nyanbringelser fandt sted i familiepleje. For de enkelte anbringende enheder i kommunen bemærkes det, at Brønshøj- Husum-Vanløse har den største stigning i antallet af nyanbringelser i ordinær familiepleje (en stigning på 14,7 procentpoint mellem 2011 og 2013). Der observeres et mindre fald i andelen af nyanbringelser i netværkspleje over perioden. Området Vesterbro-Kgs. Enghave-Valby har oplevet et nogenlunde stabilt niveau for denne anbringelsesindsats. Endvidere er der i Bispebjerg sket en stigning på 8,1 procentpoint i andelen af nyanbringelser i døgninstitutioner. Dette tal lå i 2012 på 36 %, mens det i 2013 var steget til 44,1 %. Figur 2: Nyanbringelser i Børnefamiliecenter København 2012 fordelt efter anbringelsesindsats og område Hele København (N=582) Amager (N=108) Bispebjerg (N=60) Brønshøj-Husum- Vanløse (N=114) Vesterbro-Kgs. Enghave- Valby (N=128) Nørrebro (N=89) City-Østerbro (N=83) 8,3 14,6 15,0 4,4 18,4 7,0 22,8 1,8 2,3 4,7 18,0 9,4 12,5 4,7 2,2 12,4 7,9 16,9 16,9 14,5 9,3 3,8 9,1 3,4 3,7 5,6 7,2 16,7 7,2 1,7 5,0 4,8 19,9 28,7 19,3 20,0 6,5 3,7 6,1 4,8 3,3 48,4 42,6 40,7 38,3 39,5 43,8 42,2 4

6 Figur 3: Nyanbringelser i Børnefamiliecenter København 2011 fordelt efter anbringelsesindsats og område Hele København (N=538) Amager (N=112) Bispebjerg (N=50) Brønshøj-Husum- Vanløse (N=98) Vesterbro-Kgs. Enghave- Valby (N=109) Nørrebro (N=84) City-Østerbro (N=85) 9,7 2,7 3,6 7,1 3,6 8,0 11,2 7,3 5,9 19,0 9,1 11,9 3,5 13,3 6,0 1,2 10,6 5,9 4,5 33,0 4,1 5,1 2,8 15,6 0,9 3,6 7,1 6,0 22,1 13,3 28,2 20,0 7,3 21,4 6,1 7,4 8,9 4,7 8,3 54,1 43,7 46,9 41,1 43,5 36,0 34,5 Figur 4: Nyanbringelser af børn og unge i 2011, 2012 og 2013 i Handicapcenter København 2013 (N=30) 2012 (N=47) 2011 (N=50) 12,8 3,3 2,0 4,3 2,1 14,0 26,7 17,0 Ordinær familiepleje Kostskole, efterskole, skibsprojekt Figur 4 giver et indblik i nyanbringelser foretaget af Handicapcenter København (HCK) fra 1. januar til 31. december i årene 2011, 2012 og Der tegner sig overordnet et billede af, at det særligt er døgninstitutionsområdet, der har taget imod de børn og unge, som indgik i nye anbringelsesindsatser i hvert af de medtagne år. Samtidig er der dog sket et fald i andelen af nyanbringelser på døgninstitutioner fra 74 % til 60 % af alle nye anbringelser uden for hjemmet et fald på 14 procentpoint. Sideløbende hermed tegner de socialpædagogiske opholdssteder sig i 2013 for en langt større del af alle nyanbringelser, end de gjorde i 2011, med en stigning på 12,7 procentpoint. Relativt færre af de børn og unge, som anbringes af HCK, anbringes i familiepleje. På trods af mindre udsving i andelen af nyanbringelser i familiepleje over tid, er denne andel samlet set uændret i 2013 i forhold til ,0 60,0 63,8 5

7 Aldersfordeling for børn og unge anbragt i Københavns Kommune De følgende tre figurer illustrerer aldersfordelingen på anbringelsessteder i Københavns Kommune, som den så ud d. 1. april i hhv. 2014, 2013 og Overordnet tegnes et billede af, at anbringelsesform hænger sammen med barnets eller den unges alder: Mens mindre børn ofte er anbragt i plejefamilier, er særligt teenagere hyppigt anbragt på døgninstitutioner. Der er dog sket en udvikling af dette billede i løbet af de seneste år. På figurerne ses en stigning blandt børn i familiepleje i aldersgrupperne 0-3 år samt 4-8 år mellem 2012 og 2014 på hhv. 4,3 og 12,8 procentpoint. Blandt teenagere (13-17 år) er en større andel anbragt på døgninstitutioner sammenlignet med andre aldersgrupper, ligesom denne anbringelsesform er hyppigt anvendt i forbindelse med efterværn (18-23-årige). I perioden observeres der en tendens til, at teenagere i højere grad nu end før er anbragt i én af de fire familieplejeindsatser. For eksempel var 34,6 % af de årige anbragt i ordinær familiepleje i Dette er en stigning på 9,8 procentpoint sammenlignet med Figur 1: Fordelingen af samtlige 0-23-årige anbragte børn og unge i BFCK og HCK fordelt på alder og anbringelsessted pr. 1. april år (N=51) 4-8-år (N=135) 9-12-år (N=176) år (N=497) år (efterværn) (N=173) Alle anbragte (N=1032) 1,7 7,5 2,3 34,6 36,3 51,0 48,9 57,8 44,5 21,6 20,7 1,1 1,1 9,1 6,8 1,2 2,3 9,3 5,0 7,6 6,0 1,6 1,3 3,0 10,1 11,1 2,1 Ordinær familiepleje 17,3 7,4 5,9 1,5 7,8 4,4 34,6 3,0 30,7 26,6 28,7 13,7 12,6 Netværksfamiliepleje Figur 2: Fordelingen af samtlige 0-23-årige anbragte børn og unge i BFCK og HCK fordelt på alder og anbringelsessted pr. 1. april år (N=57) 4-8-år (N=151) 9-12-år (N=197) år (N=578) år (efterværn) (N=200) Alle anbragte (N=1.183) 0-3-år (N=50) 4-8-år (N=155) 9-12-år (N=212) år (N=652) år (efterværn) (N=156) Alle anbragte (N=1.225) 24,8 1,9 7,1 1,9 28,2 1,5 8,5 2,5 34,4 32,2 56,1 52,3 Figur 3: Fordelingen af samtlige 0-23-årige anbragte børn og unge i BFCK og HCK fordelt på alder og anbringelsessted pr. 1. april ,5 51,9 60,9 58,0 0,7 9,2 5,7 45,0 0,2 7,4 5,8 48,1 0,8 9,6 3,2 12,0 3,4 8,7 0,7 12,5 15,5 20,0 0,9 3,3 9,9 0,5 12,3 10,2 2,6 19,9 4,5 4,0 33,5 37,6 32,2 23,9 18,0 21,2 Ordinær familiepleje 19,3 1,0 10,2 5,1 12,5 9,3 9,4 15,9 20,5 0,7 8,8 4,0 36,9 31,5 30,1 18,5 22,0 15,8 Ordinær familiepleje Netværksfamiliepleje Netværksfamiliepleje 6

8 Figur 4 viser udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for perioden indenfor aldersintervallet 0-23 år. Anbringelseshyppigheden angiver den del af børneårgangen, som er anbragt uden for hjemmet. Værdierne er her angivet i promiller. Tallene er baseret på CSC Social, BUS og Danmarks Statistiks befolkningsstatistik. Blandt samtlige anbragte børn og unge er anbringelseshyppigheden samlet set faldet med 0,6 børn/unge pr i perioden Det største udsving i udviklingstendensen findes blandt unge på år, hvor der ses et samlet fald i perioden på 2,2 unge pr unge. Faldet dækker over en kraftig nedgang i anbringelseshyppigheden på -3,6 mellem 2012 og 2013, såvel som en næsten tilsvarende stigning på 3,1 året efter. Anbringelseshyppigheden for børn på 9-12 år er svagt faldende fra 12,4 børn pr børn i 2012 til 11,3 børn pr børn i Dette svarer til et fald på 1,1 børn pr børn i perioden. For de øvrige aldersgrupper forekommer ikke de store ændringer i den treårige periode; herunder er anbringelseshyppigheden blandt de yngste børn (0-3-årige) generelt den laveste blandt alle aldersgrupperne, ligesom den er stabil over hele perioden. Figur 4: Udviklingen i anbringelseshyppighed i Københavns Kommune fordelt efter alder i perioden 1. april 2011 til 1. april 2014 (angivet i promiller) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 5,0 0,0 32,7 12,4 8,3 8,0 7,6 30,5 11,3 7,7 6,1 5,3 2,6 2,7 1,6 1, år 4-8 år 9-12 år år år 0-23 år 1 Se også Kvartalsstatistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune. Oktober 2013, s. 6. 7

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune Strategiplan Flere børn i Familiepleje Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016 Punkt 3. Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne 2014-13095 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse at sagsbeskrivelsen udgør opfølgning på

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål 2012 Opfølgning regnskab Børn, unge og familier Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende

Læs mere

Etnisk Konsulentteam statistik 2013

Etnisk Konsulentteam statistik 2013 Etnisk Konsulentteam statistik 2013 Indhold Personsager... 2 Henvendelsesårsager... 2 Fordeling på rekvirenter... 4 Fordeling på socialcentre... 4 Fordeling på alder... 5 Fordeling på køn... 5 Fordeling

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper

Forskningsresultater om effekter af anbringelsestyper Til Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Socialafdelingen/Kvalitetsenheden Sagsnr./Dok.nr. 2014-13095 / 2014-13095-15 Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt Forstærkede plejefamilier

Midtvejsevaluering af projekt Forstærkede plejefamilier Midtvejsevaluering af projekt Forstærkede plejefamilier Projektleder, Carsten Kirk Alstrup Center for Familiepleje - Videnscenter for Familiepleje September 213 1 2 Resume... 4 1. Projekt Forstærkede plejefamilier...

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

DE UDSATTE BØRN JANUAR 2016 NØGLETAL DE UDSATTE BØRN NØGLETAL

DE UDSATTE BØRN JANUAR 2016 NØGLETAL DE UDSATTE BØRN NØGLETAL DE UDSATTE BØRN JANUAR 2016 NØGLETAL DE UDSATTE BØRN NØGLETAL KL 1. udgave, 1. oplag 2016 Produktion: Kommuneforlaget A/S Design: e-types Tryk: Rosendahl Schultz Grafisk Foto: Rie Neuchs, Colourbox KL

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Figur 1: Kilde:

Figur 1: Kilde: Notat: Udviklingen i tilkendelser af førtidspension, fleksjob eller ressourceydelse samt udvikling andelen af befolkningen, der modtager varige forsørgelsesydelser. Dette notat beskriver udviklingen i

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET KONFERENCE DEN GODE ANBRINGELSE NYE MØNSTRE NY PRAKSIS? 1. MARTS 2016 Struktur Anbringelsesfrekvenser historisk og aktuelt fordelt på aldersgrupper Anbringelsesmønstre,

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet April 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom/handicap i familiepleje - uddrag af projektbeskrivelsen Videnscenter for Familiepleje vil med støtte fra Egmont Fonden i perioden 1. april 2014 til og med 31. marts 2016

Læs mere

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Notat Kommunaldirektørens område Økonomiafdelingen Ramsherred 5 5700 Svendborg Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Baggrund: Med baggrund i en væsentlig

Læs mere