Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune"

Transkript

1 Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet af Videnscenter for i Københavns Kommune giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns Kommune pr. 1. januar Med denne opgørelse er det muligt at få en indsigt i udviklingen inden for de forskellige anbringelsesformer gennem det seneste år og i nogle tilfælde over en længere tidsperiode. Derudover er fordelingerne opdelt på de otte børnefamilieenheder i Københavns Kommune, hvilket giver den enkelte enhed mulighed for at identificere eventuelle ændringer, samt at sammenligne egne tal med andre enheders fordelinger og gennemsnittet for hele kommunen. 1. Anbringelsesmønster i Københavns Kommune Anbringelsesmønster blandt familieplejeanbragte Nyanbringelser i 2012 og Aflastningsophold for hjemmeboende børn og unge Skift i omsorgsmiljø... 9 Kvartalsstatistikken for januar 2013 omhandler emner som nyanbringelser, det overordnede anbringelsesmønster og anbringelsesmønsteret for familieplejeanbragte. Sidstnævnte viser, at nøgletallet på 45 procent, fastsat af Drift- og udviklingskontoret for Børn og Familier og Center for, er nået pr. 1. januar 2013, i det andelen af børn og unge i familiepleje udgør 46,2 procent ud af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune. Til sidst skal det nævnes, at akutpleje-familier, dagindskrivninger på døgninstitutioner, weekend/aflastningsfamiliepleje for i forvejen døgnanbragte børn og unge, samt refusionssager til andre kommuner, er ikke inkluderet i tallene.

3 1. Anbringelsesmønster i Københavns Kommune Fig. 1: Fordelingen af anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. januar Amager Vest (N=121) Amager Øst (N=89) Bispebjerg (N=121) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=182) 20,2% 16,5% 29,1% 38,0% 36,0% 47,9% 26,4% 37,4% 4,5% 9,1% 2,5% 17,4% 6,6% 7,9% 9,1% 5,8% 25,8% 14,9% 5,6% 5,8% 12,6% 1,1% 14,8% 4,9% Fig. 2: Fordelingen af anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. juli Amager Vest (N=121) Amager Øst (N=95) Bispebjerg (N=137) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=201) City-Østerbro (N=114) Nørrebro (N=181) 23,2% 21,2% 35,5% 31,8% 29,8% 26,5% 40,0% 41,6% 26,3% 36,5% 27,3% 34,8% 7,4% 3,3% 4,2% 9,5% 13,2% 7,2% 5,3% 12,9% 1,8% 3,3% 5,1% 2,5% 17,5% 19,0% 14,4% 21,1% 16,1% 7,4% 6,6% 6,3% 12,4% 5,5% 11,4% 12,2% City-Østerbro (N=114) 24,6% 28,9% 14,9% 1,8% 18,4% 11,4% Valby (N=109) 28,4% 35,8% 11,9% 0,9% 14,7% 8,3% Nørrebro (N=184) 23,9% 37,5% 7,1% 4,3% 15,8% 11,4% Vesterbro-Kgs. Enghave (N=97) 45,4% 30,9% 12,4% 1,0% 8,2% 2,1% Valby (N=110) 25,5% 40,0% 14,5% 2,7% 7,3% 10,0% Hele København (N=1055) 29,9% 34,4% 10,0% 2,9% 15,2% 7,7% Vesterbro-Kgs. Enghave (N=106) 48,1% 34,0% 7,5% 1,9% 6,6% 1,9% Hele København (N=1027) 28,0% 36,2% 10,0% 3,3% 15,0% 7,4% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Fig. 3: Fordelingen af anbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. januar Amager Vest (N=125) 39,2% 26,4% 8,8% 3,2% 15,2% 7,2% Figur 1, 2 og 3 viser den samlede oversigt over anbringelsesmønsteret for de otte børnefamilieenheder i Københavns Kommune for hhv. d. 1. januar 2013, d. 1. juli 2012 og d. 1. januar Overordnet set har anbringelsesmønsteret i Københavns Kommune (nederste bjælke i alle tre figurer) ikke ændret sig nævneværdigt i løbet af det seneste år. Der er fortsat flest børn og unge anbragt i den samlede familiepleje (både ordinær familiepleje og netværkspleje), idet denne andel udgør 46,2 procent (36,2+10,0 procent) af alle aktive anbringelser pr. 1. januar Dette er en stigning fra 43,7 procent (34,6+9,1 procent) året før. Amager Øst (N=93) Bispebjerg (N=136) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=184) City-Østerbro (N=118) Nørrebro (N=173) Valby (N=118) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=99) Hele København (N=1046) 18,3% 20,6% 31,0% 30,5% 22,5% 33,1% 40,4% 29,2% 38,7% 4,3% 5,4% 22,6% 10,8% 42,6% 8,1% 5,1% 15,4% 8,1% 37,5% 14,7% 2,7% 7,1% 7,1% 25,4% 10,2% 3,4% 16,9% 13,6% 37,6% 4,6% 5,8% 15,6% 13,9% 33,1% 10,2% 1,7% 13,6% 8,5% 32,3% 10,1% 2,0% 12,1% 3,0% 34,6% 9,1% 3,7% 14,2% 9,2% Anbringelsesmønsteret afviger en smule på tværs af børnefamilieenhederne, hvor bl.a. andelen af børn og unge anbragt på døgninstitution varierer fra 16,5 procent i Bispebjerg til 48,1 procent på Vesterbro-Kgs. Enghave pr. 1. januar Denne variation er gældende i alle tre figurer og de forskellige andele er nogenlunde stabile gennem det seneste år. Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 1

4 Fig. 4: Fordelingen af anbragte børn i alderen 0-12 år pr. 1. januar 2013, Københavns Kommune. Amager Vest (N=34) Amager Øst (N=23) Bispebjerg (N=45) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=66) City-Østerbro (N=29) Nørrebro (N=60) Valby (N=45) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=44) Hele København (N=346) 8,9% 18,2% 26,1% 24,1% 23,3% 22,2% 23,4% 38,2% 34,1% Figur 4 og 5 viser fordelingen af anbragte børn og unge i de forskellige børnefamilieenheder opdelt i to aldersgrupper børn mellem 0-12 år og unge over 12 år. Størstedelen af Københavns Kommunes anbragte børn og unge er over 12 år, idet ca. to tredjedele (66,3 procent) af de anbragte børn og unge hører inden for denne aldersgruppe, mens den sidste tredjedel (33,7 procent) er i alderen 0-12 år. 77,8% 59,1% 51,1% 56,5% 60,0% 59,5% 47,1% 69,0% 54,6% 8,8% 5,9% 13,0% 4,4% Ifølge figurerne er der væsentlige forskelle i anbringelsesmønsteret på tværs af aldersgrupperne. Til sammen udgør den samlede familiepleje den hyppigste anbringelsesform for børn i alderen 0-12 år i hele Københavns Kommune (73,7 procent), hvorimod 23,4 procent er anbragt på en døgninstitution. Det er derfor disse anbringelsesformer, der optræder hyppigst blandt anbragte børn i denne aldersklasse, hvorimod anbringelsesformer som socialpædagogiske opholdssteder, samt kostskole, efterskole og skibsprojekter benyttes mere sjældent. Derudover er kategorien værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber ikke aktuel i figur 4, da ingen børn under 13 år er anbragt i denne foranstaltning. 22,7% 6,7% 24,4% 13,3% 11,4% 6,9% 1,7% 8,3% 2,2% 14,2% 0,3% 2,6% Fig. 5: Fordelingen af anbragte teenagere (unge over 12 år) pr. 1. januar 2013, Københavns Kommune. Amager Vest (N=87) Amager Øst (N=66) Bispebjerg (N=76) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=116) City-Østerbro (N=85) Nørrebro (N=124) Valby (N=65) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=62) Hele København (N=681) 18,2% 21,1% 24,7% 24,2% 27,7% 37,9% 35,3% 30,4% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber For anbragte unge over 12 år er anbringelsesmønstret noget mere varierende, hvilket ses af figur 5. Her er døgninstitution den næsthyppigste anbringelsesform, idet 30,4 procent af alle anbragte unge over 12 år er anbragt på en døgninstitution pr. 1. januar 2013, mens 32,3 procent er anbragt i den samlede familiepleje (24,4 procent i ordinær familiepleje og 7,9 procent i netværkspleje). De forskellige anbringelsesformer spænder vidt på tværs af børnefamilieenhederne, ligesom antallet af anbragte unge også varierer fra 62 unge på Vesterbro-Kgs. Enghave til næsten dobbelt så mange på Nørrebro (124 unge). Derudover er alle anbringelsestyper repræsenteret i alle børnefamilieenheder, når der tages udgangspunkt i anbragte unge pr. 1. januar Unge på værelser, hybler, kollegier eller bofællesskaber udgør også en stor andel og i gennemsnit er lidt over hver femte ung i Københavns Kommune anbragt på netop en af disse foranstaltningsformer. Derudover opholder ca. hver tiende anbragte ung sig på et socialpædagogisk opholdssted. 28,8% 15,3% 58,1% 30,3% 26,6% 18,4% 32,3% 24,4% 1,5% 10,6% 25,0% 17,7% 6,6% 7,3% 9,2% 5,7% 7,9% 9,2% 3,5% 6,9% 1,7% 2,4% 7,7% 4,6% 12,3% 19,4% 4,8% 3,2% 11,3% 3,2% 4,8% 24,7% 24,1% 34,9% 23,7% 23,4% 23,3% 22,6% 15,3% 6,9% 9,2% 7,8% 12,9% 15,4% 9,8% 6,1% Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 2

5 2. Anbringelsesmønster blandt familieplejeanbragte Fig. 6: Fordelingen af familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. januar City-Østerbro (N=50) Valby (N=60) Amager Vest (N=43) Brønshøj-Husum-Vanløse 34,0% 26,7% 25,6% 25,3% 66,0% 73,3% 74,4% 74,7% Fig. 7: Fordelingen af familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. juli City-Østerbro (N=45) Valby (N=52) Amager Vest (N=42) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=96) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=42) 25,0% 21,4% 33,3% 27,1% 28,6% 75,0% 78,6% 66,7% 72,9% 71,4% Vesterbro-Kgs. Enghave (N=44) 18,2% 81,8% Bispebjerg (N=70) 18,6% 81,4% Bispebjerg (N=69) 15,9% 84,1% Nørrebro (N=79) 16,5% 83,5% Nørrebro (N=82) 15,9% 84,1% Amager Øst (N=42) 21,4% 78,6% Amager Øst (N=36) 11,1% 88,9% Hele København (N=468) 22,4% 77,6% Hele København (N=475) 21,7% 78,3% Figurerne 6, 7 og 8 giver et overblik over andelen af børn og unge i henholdsvis netværkspleje og ordinær familiepleje ud af de samtlige familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. januar 2013, 1. juli 2012 og 1. januar Pr. 1. januar 2013 er 475 børn og unge anbragt enten i netværkspleje eller i ordinær familiepleje, hvoraf 103 er anbragt i netværkspleje (21,7 procent), mens 372 er anbragt i ordinær familiepleje (78,3 procent). Fig. 8: Fordelingen af familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. januar City-Østerbro (N=42) Valby (N=51) Amager Vest (N=44) 28,6% 23,5% 25,0% 71,4% 76,5% 75,0% Udviklingen i andelen af netværksplejeanbragte børn og unge i hele Københavns Kommune har gennem det seneste år stabiliseret sig på et niveau omkring 20 procent. Går man i stedet længere tilbage, er fordelingen anderledes. I januar 2010, var 476 børn og unge anbragt i familiepleje, hvoraf ca. 14 procent var anbragt i netværket. Dette understreger den udvikling i andelen af anbringelser i netværkspleje, som Københavns Kommune har gennemgået de seneste år. Brønshøj-Husum-Vanløse (N=96) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=42) Bispebjerg (N=69) Nørrebro (N=73) Amager Øst (N=40) 28,1% 23,8% 15,9% 11,0% 10,0% 71,9% 76,2% 84,1% 89,0% 90,0% Procentdelen af netværksanbragte ud af samtlige familieplejeanbragte varierer på tværs af børnefamilieenhederne, hvor halvdelen af enhederne (City-Østerbro, Valby, Amager Vest og Brønshøj-Husum-Vanløse) ligger over gennemsnittet på 21,7 procent og den resterende halvdel ligger under (Vesterbro Kgs. Enghave, Bispebjerg, Nørrebro og Amager Øst). Hele København (N=457) 20,8% 79,2% Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 3

6 Fig. 9: Udvikling i andelen af netværksplejeanbragte i Københavns Kommune for perioden januar 2012 januar Fig. 10: Udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragte i Københavns Kommune for perioden januar 2012 januar % City-Østerbro 60% Bispebjerg Valby Valby 35% 25% 15% 5% 28,6% 21,7% 20,8% 18,2% januar 2012 juli 2012 januar 2013 Brønshøj-Husum-Vanløse Amager Vest Vesterbro-Kgs. Enghave Bispebjerg Nørrebro Amager Øst Hele København 50% 40% 30% 20% 46,2% 45,0% 45,0% 43,7% januar 2012 juli 2012 januar 2013 Brønshøj-Husum-Vanløse Nørrebro City-Østerbro Vesterbro-Kgs. Enghave Amager Øst Amager Vest Hele København Mållinje for nøgletal Figur 9 og 10 illustrerer, ved hjælp af kurver, udviklingen i andelen af henholdsvis netværksplejeanbragte blandt samtlige familieplejeanbragte, samt andelen af alle familieplejeanbragte (både netværks- og ordinær familiepleje) ud af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune. Hver kurve repræsenterer en børnefamilieenhed, og den sorte kurve repræsenterer gennemsnittet for hele Københavns Kommune. Figur 9 giver desuden et visuelt billede af, hvilke børnefamilieenheder der ligger hhv. under og over gennemsnittet. Der er overordnede forskelle i andelen af netværksanbragte på tværs af børnefamilieenhederne. Andelen for Amager Øst ligger omkring 10 procent gennem det seneste år, mens City-Østerbro nærmer sig 35 procent pr. 1. januar Figur 10 viser udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragte (både netværkspleje og ordinær familiepleje) børn og unge i Københavns Kommune med udgangspunkt i tre datoer: 1. januar 2012, 1. juli 2012 og endelig 1. januar Det er hermed muligt at se udviklingen inden for den enkelte børnefamilieenhed, samt den gennemsnitlige udvikling for hele Københavns Kommune. Inden for det seneste år er andelen af samtlige familieplejeanbragte steget fra 43,7 procent til 46,2 procent. Per 1. januar 2013 spænder denne andel desuden fra ca. 35 procent på Amager Vest til ca. 55 procent i Bispebjerg. Brønshøj-Husum-Vanløse har tidligere haft den højeste andel, men ligger pr. 1. januar 2013 under både Bispebjerg og Valby. Nøgletal, januar 2013 Den sorte kurve viser den mindre stigning i andelen af netværksanbragte blandt Drifts- og udviklingskontoret for Børn og Familier og Center for har samtlige familieplejeanbragte, der er forekommet det seneste år. De resterende sammen fastsat flere nøgletal vedr. anbringelsesmønstret i Københavns kurver er ligeledes stigende, med undtagelse af børnefamilieenhederne Brønshøj- Kommune. I figur 10 er den stiplede mållinje et eksempel herpå, i det den Husum-Vanløse og Vesterbro-Kgs. Enghave. Sidstnævnte enhed har samtidig repræsenterer ét af disse nøgletal nemlig at 45 procent af samtlige anbringelser den kurve, der skiller sig mest ud pga. knækket på midten og den nedadgående skal være i familiepleje (ordinær familiepleje og netværkspleje) ved udgangen af form. Denne enheds andel af netværksanbragte er faldet fra 28,6% til 18,2% Som det fremgår af figuren, er målet nået og andelen er 46,2 procent pr. 1. inden for det seneste halve år. januar Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 4

7 3. Nyanbringelser i 2012 og 2011 Fig. 11: Nyanbringelser i 2012, fordelt på anbringelsestype, Københavns Kommune. Fig. 12: Nyanbringelser i 2011, fordelt på anbringelsestype, Københavns Kommune. Amager Vest (N=66) 48,5% 3,0% 4,5% 6,1% 28,8% 9,2% Amager Vest (N=64) 46,9% 7,8% 12,5% 3,1% 25,0% 4,7% Amager Øst (N=43) 32,6% 14,0% 2,3% 41,9% 9,3% Amager Øst (N=45) Bispebjerg (N=56) 42,2% 42,9% 11,1% 4,4% 6,7% 14,3% 12,5% 3,5% 33,3% 23,2% 2,3% 3,5% Bispebjerg (N=48) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=98) 37,5% 46,9% 8,3% 10,4% 12,2% 12,5% 14,3% 20,8% 5,1% 13,3% 10,4% 8,2% Brønshøj-Husum-Vanløse (N=112) 42,0% 17,9% 6,3% 1,8% 24,1% 8,0% City-Østerbro (N=87) 44,9% 5,7% 10,3% 5,7% 28,8% 4,6% City-Østerbro (N=77) 44,2% 15,6% 7,8% 6,5% 20,8% 5,2% Nørrebro (N=80) 37,5% 18,8% 6,3% 6,3% 21,3% 10,0% Nørrebro (N=91) 42,8% 12,1% 7,7% 3,3% 18,7% 15,4% Valby (N=50) 50,0% 8,0% 16,0% 18,0% 8,0% Valby (N=53) 39,7% 18,9% 11,3% 3,7% 17,0% 9,4% Vesterbro-Kgs, Enghave (N=56) 60,7% 10,7% 8,9% 12,5% 7,1% Vesterbro-Kgs, Enghave (N=67) Hele København (N=565) Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber 45,5% Udover de faste figurer er en oversigt over nyanbringelser ligeledes inkluderet i kvartalsstatistikken, da det muliggør at spotte eventuelle tendenser og kommende ændringer i det samlede anbringelsesmønster i Københavns Kommune. Figur 11 illustrerer fordelingen af nye anbringelser fordelt på børnefamilieenhederne i 2012 og figur 12 viser samme fordeling i Det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at et barn/ung vil kunne bidrage med mere end én anbringelse til det samlede antal, hvis barnet/den unge genanbringes inden for samme år. Fordelingen af nyanbringelser inden for den enkelte børnefamilieenhed varierer en del og særligt Vesterbro-Kgs. Enghave skiller sig ud på baggrund ved at have den højeste andel af nyanbringelser på døgninstitutioner (64,2 procent), samt den mindste andel (7,4 procent) på både værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber samt på socialpædagogiske opholdssteder (1,5 procent). 64,2% 14,9% 19,4% 8,3% 3,5% 20,9% 6,0% 7,4% 1,5% 6,9% Hele København (N=528) 45,1% Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Ved at sammenligne figur 11 og figur 12 er det muligt at se på udviklingen i nyanbringelser i Københavns Kommune inden for de seneste to år. I 2012 blev 565 børn og unge nyanbragt fordelt på de otte børnefamilieenheder, mens lidt færre (528 børn og unge) blev nyanbragt i Ud af disse børn og unge blev ca. halvdelen anbragt på en døgninstitution (45,5 procent i 2012 og 45,1 procent i 2011). Enheden Brønshøj-Husum-Vanløse foretog i begge år det største antal nyanbringelser (112 nyanbringelser i 2012 og 98 nyanbringelser i 2011), hvilket stemmer godt overens med tidligere figurer der viste, at Brønshøj- Husum-Vanløse har det næsthøjeste antal anbragte børn og unge sammenlignet med de resterende enheder. Per 1. januar 2013 var dette antal 182 børn og unge, se figur 1. Derudover tillader sammenligningen en identifikation af andre forskelle, bl.a. er andelen af nyanbringelser i den samlede familiepleje steget fra at udgøre 19,5 (10,2+9,3 procent) procent i 2011 til at udgøre 23,2 (14,9+8,3 procent) procent i Det overordnede anbringelsesmønster for nye anbringelser har dog, bortset fra dette tilfælde, ikke ændret sig nævneværdigt fra 2011 til ,2% 9,3% 4,9% 22,3% 8,1% Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 5

8 Fig. 13: Udvikling i nyanbringelser i 2010, 2011 og 2012 for hele Københavns Kommune. Fig. 14: Udvikling i nyanbringelser af teenagere (unge over 12 år), 2011 og 2012, Københavns Kommune. 50% 45% 40% Samlede familiepleje 7,8% 5,8% 44,7% 44,8% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20,6% 20,6% 17,6% 19,5% Hele København 2010 (N=590) Hele København 2011 (N=528) Figur 13 illustrerer den overordnede udvikling i nyanbringelser i hele Københavns Kommune for hhv. 2010, 2011 og Hver kurve viser udviklingen inden for de forskellige anbringelsestyper. Særligt den mærkegrønne kurve er værd at bemærke, idet den viser udviklingen inden for den samlede familiepleje (ordinær familiepleje og netværkspleje), som er steget fra 17,6 procent til 23,2 procent. Det vil sige, at omtrent hver femte nyanbringelse i 2012 er i enten familiepleje eller netværkspleje. 23,2% Hele København 2012 (N=565) Kostskole, efterskole og skibsprojekter Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Socialpædagogisk opholdssted Mållinje for nøgletal Nøgletal, januar 2013 Andelen af nyanbringelser i den samlede familiepleje repræsenterer endnu et nøgletal fastsat i samarbejde mellem Drifts- og udviklingskontoret for Børn og Familier og Center for. Dette nøgletal gik på, at den samlede andel af nyanbringelser i familiepleje for hele 2012 skulle være 20,6 procent ved udgangen af Ifølge figur 13 er dette mål opnået. Kostskole, efterskole og skibsprojekter Værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber Socialpædagogisk opholdssted 6,8% 6,2% 4,2% 6,0% 8,5% 9,9% 28,0% 27,3% 2012 (N=425) 2011 (N=433) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 14 omhandler ligeledes nyanbringelser 2011 og 2012, men tager udgangspunkt i unge over 12 år i Københavns Kommune. Figuren viser således, at ud af samtlige nyanbringelser i 2012 (565), var 75,2 procent over 12 år (425). I 2011 var 433 ud af 528 nyanbringelser unge over 12 år, hvilket svarer til 82,0 procent. Ved en sammenligning af fordelingen for 2011 og 2012 ses der ikke den store forskel med undtagelse af familieplejeområdet. I 2011 blev 5,8 procent af alle nyanbringelser af unge over 12 år nyanbragt i familiepleje, mens denne andel er steget til 7,8 procent i Det er dog en svag tendens, at andelen af anbringelser i familiepleje, netværkspleje samt værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber er blevet større, mens der ses en nedgang i anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 6

9 4. Aflastningsophold for hjemmeboende børn og unge Fig. 15: Aflastningsophold 1 i hhv. netværks- og familiepleje for hjemmeboende børn og unge, Københavns Kommune, i perioden fra den 1. januar 2012 til den 1. januar Januar 2012 Juli 2012 Januar Fig. 16: Aflastningsophold i hhv. netværks- og familiepleje for hjemmeboende børn og unge fordelt på børnefamilieenheder, Københavns Kommune, pr. 1. januar Amager Vest (N=38) Vesterbro-Kgs. Enghave (N=31) City-Østerbro (N=29) Amager Øst (N=17) Bispebjerg (N=15) Brønshøj-Husum-Vanløse (N=41) Nørrebro (N=13) Valby (N=30) Hele København (N=214) 3,3% 17,7% 13,3% 12,2% 7,7% 24,1% 19,2% 34,2% 29,0% 92,3% 96,7% 82,4% 86,7% 87,8% 75,9% 80,8% 65,8% 71,0% 0% 25% 50% 75% 100% Aflastningsophold i familiepleje Aflastningsophold i netværk Aflastningsophold i netværk Aflastningsophold i familiepleje Figur 15 illustrerer antallet af hjemmeboende børn og unge, der er tilknyttet aflastning i familiepleje eller netværkspleje per d. 1. i den pågældende måned. Det vil sige, at aflastningsophold for børn og unge anbragt uden for hjemmet ikke er medtaget i statistikken. Det samlede antal aflastningsophold er faldet i ovenstående periode. Per 1. januar 2013 er der i alt 214 aflastningsophold, hvilket er et fald på 5,3 procent i forhold til den 1. januar 2012, hvor der i alt blev foretaget 226 aflastningsophold. For alle søjler er der indsat en stiplet tendenslinje, som viser udviklingen inden for det seneste år. Begge linjer viser en overordnet tendens, hvor aflastningsophold i familiepleje er faldende, mens aflastningsophold i netværkspleje ligger på et relativt stabilt niveau. Den 1. januar 2013 var der 173 aflastningsophold i familiepleje, hvilket er fald på 6,5 procent i forhold til den 1. januar 2012, hvor der var 185 oplastningsophold i familiepleje. Figur 16 tager udgangspunkt i aktive aflastningsophold for hjemmeboende børn pr. 1. januar 2013 i Københavns Kommune fordelt på de otte børnefamilieenheder. Samlet set er 214 børn og unge tilknyttet et aflastningsophold i familiepleje, hvoraf 80,8 procent er i ordinær familiepleje og 19,2 procent er i netværkspleje. Det fremgår af figur 16, at enhederne Amager Vest og Brønshøj-Husum-Vanløse med hhv. 38 og 41 børn og unge har de højeste antal børn og unge, der modtager aflastning. Nørrebro, Bispebjerg og Amager Øst har med hhv. 13, 15 og 17 børn og unge det laveste antal aflastningsophold. I modsætning til kvartalsstatistikken fra juli 2012 anvender alle børnefamilieenheder nu aflastningsophold i netværk. Generelt varierer andelen af aflastningsophold i netværket hos de otte børnefamilieenheder. Amager Vest har det højeste andel med 34,2 procent og sammen med Vesterbro-Kgs. Enghave og City-Østerbro ligger de over gennemsnittet på 19,2 procent for hele Københavns Kommune. Valby har den laveste andel med 3,3 procent og sammen med Nørrebro, Brønshøj-Husum- Vanløse, Bispebjerg og Amager Øst ligger de under gennemsnittet. 1 Et aflastningsophold vil ofte være kortvarige ophold i en plejefamilie eller på institutioner. En aflastningsplejefamilie har mulighed for at tage imod et eller flere børn i weekender, ferier og i nogle tilfælde i hverdagene. Barnet eller den unge er således stadig hjemmeboende, men besøger aflastningsplejefamilien efter behov. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 7

10 Fig. 17: Aflastningsophold i hhv. netværks- og familiepleje for hjemmeboende børn og unge fordelt efter alder, Københavns Kommune, pr. 1. januar år (N=156) 15,4% 84,6% år (N=58) 29,3% 70,7% 0-17 år (N=214) 19,2% 80,8% 0% 25% 50% 75% 100% Aflastningsophold i netværk Aflastningsophold i familiepleje Figur 17 tager udgangspunkt i aktive aflastningsophold for hjemmeboende børn og unge i alderen 0-17 år i Københavns Kommune. Figuren er fordelt efter alder og gælder per 1. januar Figuren viser, at der er flere børn i alderen 0-12 år, der er tilknyttet et aflastningsophold, sammenlignet med unge i alderen år. I alt er der registreret 156 aflastningsophold blandt hjemmeboende børn i alderen 0-12 år pr. 1. januar 2013, mens dette tal er 58 for unge i alderen år. Figur 17 viser ligeledes, at næsten hvert tredje aflastningsophold blandt de unge finder sted i netværket og det derved i højere grad er denne aldersgruppe, der benytter denne form for aflastningsophold. For den yngre aldersgruppe, børn mellem 0-12 år, gælder det, at 15,4 procent er tilknyttet et aflastningsophold i netværket. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 8

11 5. Skift i omsorgsmiljø Fig. 18: Gennemsnitlige antal skift i omsorgsmiljø i perioden d. 1. januar 2011 til d. 1. januar 2013, Københavns Kommune. Fig. 19: Udviklingen i skift i omsorgsmiljø i perioden d. 1. januar 2011 til d. 1. januar 2013, Københavns Kommune. 2 1,82 1,73 1,58 40% 33,1% 37,6% 0 skift i omsorgsmiljø jan (N=1079) 1. jan (N=1046) 1. jan (N=1027) Figur 18 illustrerer det gennemsnitlige antal skift i omsorgsmiljø 2 for anbragte børn og unge i Københavns Kommune per d. 1. januar 2011, d. 1. januar 2012 og endelig d. 1. januar Per 1. januar 2011 havde anbragte børn og unge i gennemsnit oplevet 1,82 skift i løbet af deres anbringelsesforløb, mens dette var faldet til 1,73 skift året efter. De nyeste tal for januar 2013 viser endnu et fald, idet det gennemsnitlige antal skift pr. barn/ung er 1,58. Figur 18 kan således være et udtryk for, at anbragte børn og unge i Københavns Kommune generelt oplever færre skift og derved et mere stabilt anbringelsesforløb. 2 Skift i omsorgsmiljø er defineret som det antal gange et barn/ung skifter mellem forskellige anbringelser og/eller hjemgivelse. En hjemgivelse er i denne kvartalsstatistik defineret som en periode på minimum 90 dage uden registreret anbringelse. Figur 19 viser udvikling i det samlede antal skift i omsorgsmiljø for anbragte børn og unge i Københavns Kommune. Ligesom i figur 18, er denne udvikling registreret pr. 1. januar 2011, 1. januar 2012 og 1. januar Antallet af skift er opdelt i fem forskellige kategorier, hvor den øverste mørkeblå kurve illustrerer udviklingen i andelen af anbragte børn og unge, der er blevet boende på det samme anbringelsessted, hvor de blev anbragt til at starte med. De har derfor ikke i løbet af anbringelsesforløbet oplevet skift i omsorgsmiljø. Denne andel er, på to år, steget fra 29,8 procent til at omfatte 37,6 procent af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune. Denne tendens stemmer godt overens med udviklingen i de resterende kategorier, hvor der ses et fald i andelen af børn og unge, der oplever ét eller flere skift. Særligt andelen af børn og unge, der har oplevet 3-5 skift, er faldet gennem de seneste to år (fra 20,9 procent i 2011 til 17,5 procent i 2013). Per 1. januar 2013 har 37,6 procent aldrig oplevet et skift, næsten hver fjerde barn/ung har oplevet ét skift (24,2 procent), 15,6 procent har oplevet 2 skift, 17,5 har været ude for 3-5 skift og 5,1 har oplevet 6 eller flere skift. Kilde: BUS Det interne registreringssystem i Københavns Kommune 9 30% 20% 10% 0% 29,8% 26,0% 17,1% 25,5% 20,9% 19,2% 6,1% 16,3% 24,2% 17,5% 15,6% 5,9% 5,1% 1. jan jan jan skift i omsorgsmiljø 2 skift i omsorgsmiljø 3-5 skift i omsorgsmiljø 6 eller flere skift i omsorgsmiljø

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Rapportering på ramme 30.46

Rapportering på ramme 30.46 Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Nøgletalsrapport. Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Nøgletalsrapport. Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Nøgletalsrapport Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. September 2018 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Skæringsdato 30. september 2017 1 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2018

ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2018 ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2018 ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL 2018 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR. 60997918 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenfatning 5 3. Trivsel på anbringelsesstedet 9

Læs mere

Sammenbrud i anbringelser.

Sammenbrud i anbringelser. Punkt 4. Sammenbrud i anbringelser. 2012-12998. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At analysen tages til efterretning. At initiativerne for at

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016

Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne i 2016 Punkt 3. Drøftelse af opfølgning på netværksanbringelserne 2014-13095 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse at sagsbeskrivelsen udgør opfølgning på

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Bilag 1, orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Den 1. januar 2014 træder lov om socialtilsyn i kraft, hvilket betyder, at fem kommuner i landet får ansvaret for at godkende

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2018

FORVENTET REGNSKAB-2018 LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.

Læs mere

Et sammendrag af: Sammendraget af undersøgelsen er udarbejdet af Kostskoler.dk. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Et sammendrag af: Sammendraget af undersøgelsen er udarbejdet af Kostskoler.dk. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Et sammendrag af: Undersøgelsen»Anbragt på en kostskole. Hvordan klarer unge, der er anbragt på en kostskole, sig efter endt grundskole, sammenlignet med unge i andre anbringelsestyper?«vive - Det Nationale

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse Velfærdspolitisk Analyse Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017 Børne- og Familieudvalget 20. juni 2018 Publikationen Film om omlægning til en

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde Hans Skov Kloppenborg og Steffen Kruse Juul Krahn Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015 Udgifter, brugere

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge

Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge 2 Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge i henhold

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere