TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Anbringelsesstatistikken for oktober 2016 er udarbejdet af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet. Som noget særligt indeholder oktoberudgaven af anbringelsesstatistikken en sammenligning af anbringelsesmønsteret ved udgangen af 2015 for Danmarks seks største bykommuner (også kaldet 6-by kommunerne). 6-by kommunerne er København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. steret for 0-17-årige i de øvrige 6-by kommuner, samt i hele landet ultimo 2015 baseret på tal fra Ankestyrelsen. Afsnit 2 viser anbringelsesmønsteret for børn og unge i døgnanbringelse for Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH) i Københavns Kommune med nedslag 1. oktober i årene 2016, 2015 og Afsnit 3 viser en oversigtsgraf over udviklingen af andelen i familiepleje ud af samtlige anbringelsestyper i Københavns Kommune. Data over 6-by kommunerne er trukket den 8. februar 2017 fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik ultimo Data på anbringelsesområdet i Københavns Kommune pr. 1. oktober 2016 er udtrukket den 13. december fra Københavns Kommunes interne registreringssystem CSC Social. Der skelnes løbende i anbringelsesstatistikken mellem en børne-/ungegruppe i alderen 0-17 år og en ung voksengruppe i alderen år. Den sidste gruppe refereres til som unge i efterværn. Anbringelsesstatistikken for oktober 2016 er inddelt i tre afsnit. Afsnit 1 sammenligner anbringelsesmønsteret for 0-17-årige i Københavns Kommune med anbringelsesmøn- Anbringelsesmønsteret er opgjort i procent og fremgår af figurerne. For overblikkets skyld er procentandelen vist uden decimaler. Det medfører, at procenter ikke altid summerer op til 100 procent på grund af afrunding. Indhold 1. Anbringelsesmønster for 6-by kommunerne Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune

3 1. Anbringelsesmønster for 6-by kommunerne Tabel 1. Anbringelsesmønsteret i 6-by kommunerne (0-17 år) 31.december 2015 i både antal og procent Netværkspleje 114 (12,7%) Ordinær familiepleje 347 (38,6%) Kommunal familiepleje 1 36 (4,0%) Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted 2 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg 6-by Hele landet 52 (5,8%) Døgninstitution (29,8%) Kost- og/eller efterskole, 26 skibsprojekt (2,9%) Socialpædagogisk 49 opholdssted (5,5%) Uoplyst 6 (0,7%) I alt (5,2%) 217 (51,7%) 8 (1,9%) 13 (3,) 93 (22,) 4 (1,0%) 61 (14,5%) 2 (0,5%) (7,2%) 102 (33,4%) 9 (3,0%) 5 (1,6%) 71 (23,3%) 12 (3,9%) 82 (26,9%) 2 (0,7%) (7,8%) 114 (59,4%) 6 (3,) 5 (2,6%) 24 (12,5%) 1 (0,5%) 22 (11,5%) 5 (2,6%) 192 (100,0%) 37 (7,) 188 (35,9%) 8 (1,5%) 37 (7,) 175 (33,4%) 9 (1,7%) 61 (11,6%) 9 (1,7%) (10,5%) 219 (52,4%) 13 (3,) 9 (2,2%) 75 (17,9%) 0 (0,0%) 51 (12,2%) 7 (1,7%) (9,2%) (43,) 80 (2,9%) 121 (4,4%) 706 (25,6%) 52 (1,9%) 326 (11,8%) 31 (1,) (8,0%) (50,9%) 314 (2,8%) 362 (3,3%) (19,2%) 245 (2,2%) (12,6%) 114 (1,0%) * Anbragte børn og unge med handicap er inkluderet i tabellen Tabel 1 viser anbringelsesmønstret for 6-by kommunerne blandt de 0-17-årige opgivet i både antal og procent ultimo Ydermere ses anbringelsesmønstret for 6-by kommunerne samlet samt for hele landet. Tabellen viser, at Københavns Kommune procentvis har flere børn og unge anbragt i Netværkspleje (12,7 %) samt i Kommunal familiepleje (4,0 %) sammenlignet med gennemsnittet for både 6-by kommunerne og hele landet. Ligeledes er der en større andel børn og unge, der i Københavns Kommune er anbragt i Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted (5,8 %) og Døgninstitution (29,8 %) end for 6-by kommunerne samlet og for hele landet. Modsat er der kun 38,6 % børn og uge, der er anbragt i Ordinær familiepleje i Københavns Kommune, hvilket er noget lavet end den tilsvarende andel for 6-by kommunerne (43,1 %) samt på landsplan (50,9 %). Københavns Kommune har en mindre andel børn og unge i alderen 0-17 år anbragt på Socialpædagogisk opholdssted (5,5 %) sammenlignet med både 6-by kommunerne og hele landet. 1 Kommunal plejefamilie kaldes for forstærket familie i Københavns Kommune 2 Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted inkluderer Kommunalt døgntilbud 3 Døgninstitution inkluderer Akutinstitution 3

4 Københavns Kommune har en mindre andel børn og unge i alderen 0-17 år anbragt på Socialpædagogisk opholdssted (5,5 %) sammenlignet med både 6-by kommunerne og hele landet. Sammenlignes der med anbringelsesmønstret for 2014 er antallet af anbragte børn i alderen 0 til 17 år faldet på landsplan. I 2014 var der således børn og unge i hele landet anbragt, mens dette tal til i 2015 er faldet til børn og unge. For Københavns Kommune er tilsvarende tal steget fra 878 i 2014 til 898 i 2015 (Se Anbringelsesstatistik Oktober 2015). Tabel 2. Antal og andel af anbragte børn og unge i en familieplejeindsats i 6-by kommunerne (0-17 år) ultimo 2015 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg 6-by Hele Landet Antal i en familieplejeindsats Andel i familieplejeindsats 55,3% 58,8% 43,6% 70,3% 44,5% 66,0% 55,2% 61,7% * Andel i familiepleje er summen af de tre anbringelsesindsatser Netværkspleje, Ordinær familiepleje og Kommunal familiepleje Tabel 2 viser, at der i udgangen af år 2015 er 55,3 % af de anbragte børn og unge mellem 0 og 17 år i Københavns Kommune, der er anbragt i en af de tre følgende familieplejeindsatser: Netværkspleje, Ordinær familiepleje og Kommunal familiepleje. Denne andel svarer meget godt til gennemsnitsandelen af 0-17-årige anbragt i en familieplejeindsats for 6- by kommunerne på 55,2 %. Det tilsvarende tal for hele landet er på 61,7 %, og Københavns Kommune har således 6,4 procentpoint færre anbragt i en familieplejeindsats end landsgennemsnittet. Specielt Randers Kommune med 70,3 % og Aalborg Kommune med 66,0 % har ved ud- gangen af 2015 en meget stor andel af børn og unge i alderen 0-17 år anbragt i en familieplejeindsats sammenlignet med de andre kommuners andel. Sammenlignes der med anbringelsesmønstret for 2014 er der ikke sket bemærkelsesværdige forandringer. Overordnet er andelen af børn og unge i alderen 0-17 år i en familieplejeindsats på landsplan dog vokset fra 59,9 % i 2014 til 61,7 % i For kommunerne Esbjerg og Aalborg er andelen vokset en anelse, mens den for København og Odense er næsten uændret, hvorimod andelen er faldet for Randers og Aarhus. 4

5 Figur 1. Aldersfordeling blandt anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i 6-by kommunerne, ultimo 2015 København (N=889) 5,8% 7,5% 21,9% 22,6% 41,2% Odense (N=420) 6,0% 11,2% 27,6% 20,0% 35,2% Esbjerg (N=305) 6,2% 11,8% 22,0% 17,0% 43,0% Randers (N=192) 12,5% 6,8% 21,4% 24,5% 34,9% Aarhus (N=524) 5,0% 7, 26,0% 21,2% 40,8% Aalborg (N=418) 6,9% 12,0% 33,3% 20, 27,8% 6-by (N=2.748) 6,4% 9, 25,3% 21, 38, 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år *Ni børn i Københavns Kommune har ikke noteret alder. Derfor er antallet af anbragte børn og unge faldet fra 898 til 889. Figur 1 viser aldersfordelingen for anbragte børn og unge for 6-by kommunerne i alderen 0-17 år ultimo Overordnet illustrerer figuren, at aldersfordelingen for de anbragte børn og unge i Københavns Kommune minder meget om den gennemsnitlige aldersfordeling for 6-by kommunerne. I Københavns Kommune er de anbragte børn og unge dog lidt ældre. Der er nemlig 59,2 % af de anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, der er mellem 12 og 17 år, mens det tilsvarende tal for Københavns Kommune er på 63,8 % - en forskel på 4,6 procentpoint. Med undtagelse af Aalborg gælder det for alle 6-by kommunerne, at aldersgruppen år er den største gruppe. Sammenlignes der med aldersfordelingen for de anbragte børn og unge i Københavns Kommune ved udgangen af år 2014 er der ikke sket store forandringer (Se Anbringelsesstatistik Oktober 2015). Gennemsnitsalderen for anbragte børn i Københavns Kommune har i både 2013 og 2014 været 12,2 år, og denne er nu steget en anelse til 12,3 år. 5

6 Tabel 3. Anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i alderen 0-17 år, ultimo 2015 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg 6-byerne Hele landet (N= 898) (N = 420) (N = 305) (N = 192) (N = 524) (N = 418) (N = 2.757) (N = ) 0-3 år 1,7 2,9 3,9 6,2 1,7 3,4 2,4 3,1 4-6 år 3,5 7,3 9,4 4,0 3,5 7,8 5,0 5, år 7,5 10,8 10,2 7,1 8,2 12,6 9,0 7, år 14,9 13,8 13,1 13,5 11,4 13,3 13,4 12, år 28,3 22, ,1 21,3 17,7 23,8 20, år 8,7 11,0 13,0 9,6 8,4 10,8 9,6 9,5 *12 børn i hele landet har ikke noteret alder. De 12 børn er dermed ikke placeret i nogle af grupperne, men er med i det samlede antal 0-17 år. Tabel 3 giver en oversigt over anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne ultimo Anbringelseshyppigheden er andelen af alle børn og unge i alderen 0-17 år, der ved udgangen af 2015 er anbragt uden for hjemmet. Værdierne er opgivet i promille, og er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik samt på befolkningstallet pr. 1. januar 2016 fra Danmarks Statistik. Tabellen viser, at antallet af anbragte børn og unge pr. indbygger i aldersgruppen 0-17 år er lavere i Københavns Kommune end i gennemsnittet for 6-by kommunerne. Ved udgangen af 2015 er 8,7 promille af Københavns Kommunes befolkning i aldersgruppen 0-17 år anbragt uden for hjemmet, mens det tilsvarende for gennemsnittet af 6-by kommunerne er 9,6 promille. Der er altså anbragt 0,9 færre børn og unge pr børn og unge i aldersgruppen 0-17 år i Københavns Kommune sammenlignet med gennemsnittet for 6-by kommunerne. I aldersgruppen år gælder det dog for Københavns Kommune ultimo 2015, at 28,3 promille er anbragt, mens det tilsvarende tal for hele landet er på 20,2 promille. Dette svarer til, der ved udgangen af 2015 er anbragt 8,1 flere børn og unge pr børn og unge i alderen år i Københavns Kommune end på landsplan. Generelt gælder det for alle 6-bykommunerne samt på landsplan, at jo højere aldersgruppe, jo større en andel af befolkningsgruppen er anbragt. Blandt 6-by kommunerne er det Aarhus Kommune, der med 8,4 promille har den laveste anbringelseshyppighed i aldersgruppen 0-17 år. Esbjerg Kommune har den højeste anbringelseshyppighed, idet der ved udgangen af 2015 er 13,0 promille svarende til 13 børn og unge pr børn og unge i aldersgruppen der er anbragt. 6

7 Figur 2. Udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune fordelt efter børnenes alder i perioden ,0 40,0 42,6 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 28,3 21,3 14,9 12,1 10,8 10,1 9,1 8,6 8,7 9,8 7,5 4,9 3,5 1,8 1, år 4-6 år 7-11 år år år 0-17 år Figur 2 er en grafisk illustration af udviklingen i anbringelseshyppigheden opdelt på aldersgrupper i Københavns Kommune fra udgangen af 2010 til udgangen af Den stiplede linje viser, at der har været et generelt fald i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for børn og unge mellem 0 og 17 år. Ved udgangen af 2010 er 12,1 promille af befolkningen i alderen 0-17 år anbragt, mens det tilsvarende tal ved udgangen af 2015 er 8,7 promille. Der er altså sket et fald i anbringelseshyppigheden på 3,4 børn og unge pr.1000 børn og unge i perioden Det er i aldersgruppen år, at det største fald er sket. Her er anbringelseshyppigheden faldet fra 42,6 promille i 2010 til 28,3 promille i Det er et fald på 14,3 promillepoint, hvilket vil sige, at der i 2015 er 14,3 færre anbragte unge i alderen år pr unge sammenlignet med i

8 2. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Figur 3, 4 og 5 herunder illustrerer anbringelsesmønstret i Københavns Kommune for børn og unge i alderen 0-17 år ved nedslag 1. oktober 2014, 2015 og Generelt ses to tendenser. For det første er der sket et fald i antallet af anbragte børn og unge fra 2014 til Den anden tendens er, at en stigende andel børn og unge bliver anbragt i en familieplejeindsats i form af typerne Ordinær plejefamilie, Akutplejefamilie, Netværksplejefamilie samt Forstærket plejefamilie. Denne udvikling er ikke ny, idet tendenserne har kunnet observeres siden Konkret ses førstnævnte tendens ved et fald fra 726 anbragte børn og unge i oktober 2014 til 620 anbragte børn og unge i oktober Den anden tendens ses konkret ved en stigning på 4 procentpoint i andelen af børn og unge anbragt i en af de fire familieplejetyper. I oktober 2014 var 66 procent af Københavns Kommunes anbragte børn og unge i en familieplejeindsats, mens dette tal er steget til 70 procent i oktober Det er også en lille stigning i forhold til juli 2016, hvor 69 procent af Københavns Kommunes anbragte børn og unge er i en familieplejeindsats (se evt. Anbringelsesstatistik juli 2016). Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. oktober 2016 Amager (N =120) 44% 13% 3% 8% 3% 2% 26% Bispebjerg (N =85) Brønshøj-Husum- Vanløse (N =125) 49% 52% 22% 5% 2% 2% 5% 19% 3% 3% 3% 3% 13% Valby-Vesterbro (N =152) 47% 6% 5% 4% 19% Nørrebro (N =83) 33% 1 13% 4% 4% 10% 27% City-Østerbro (N =54) 37% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 37% Hele København (N =620) 45% 3% 6% 3% 2% 4% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 8

9 Figur 4. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. oktober 2015 Amager (N =131) 37% 19% 2% 8% 5% 2% 3% 25% Bispebjerg (N =85) 53% 5% 22% Brønshøj-Husum- Vanløse (N =137) 49% 22% 3% 2% 4% 4% Valby-Vesterbro (N =172) 47% 3% 3% 5% 3% 22% Nørrebro (N =94) City-Østerbro (N =68) 38% 38% 9% 12% 5% 3% 4% 5% 6% 34% 24% Hele København (N =688) 44% 17% 5% 4% 3% 3% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 5. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. oktober 2014 Amager (N =139) 32% 13% 4% 4% 6% 2% 38% Bispebjerg (N =90) 58% 13% 2% 23% Brønshøj-Husum- Vanløse (N =148) 45% 20% 2% 2% 27% Valby-Vesterbro (N =168) 49% 17% 5% 4% 3% 2% 20% Nørrebro (N =111) 36% 12% 9% 2% 5% 9% 27% City-Østerbro (N =69) 43% 19% 3% 6% 25% Hele København (N =726) 44% 2% 4% 3% 2% 3% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 9

10 Figur 6 nedenfor illustrerer anbringelsesmønstret i Københavns Kommune for børn og unge i alderen 0-17 år pr. 1. oktober 2014, 1. oktober 2015 og i Borgercenter Handicap. Figuren viser et fald i andelen af anbragte børn og unge i en familieplejeindsats. Det er især i typen Ordinær familieplejeindsats, at der er en sket et fald. I oktober 2014 var der under BCH 28 procent anbragt i ordinær familiepleje, mens det samme gjaldt for 23 procent i oktober Andelen anbragt på Døgninstitution er steget fra 53 procent i oktober 2014 til 59 procent i oktober I samme periode er andelen af børn og unge i anbringelsesindsatsen Socialpædagogisk opholdssted faldet med 5 procentpoint. Figur 6. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Handicap pr. 1. oktober i hhv. 2014, 2015 og % 2016 (N = 133) 23% 12% 59% 2% 2015 (N =131) 27% 15% 53% 2014 (N=138) 28% 17% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 10

11 Tabel 4 viser en oversigt over anbragte unge i alderen år i efterværn anbragt via BBU og BCH fordelt på anbringelsesindsatser. Efterværn er en støtte, som tilbydes fra kommunal side, efter den unge er fyldt 18 år, og til og med den unge er fyldt 23 år. Dette kan f.eks. være i form af opretholdelse af eksisterende anbringelse efter det 17. år, rådgivning, økonomisk bistand mv. Denne anbringelsesstatistik har fokus på efterværn i form af opretholdte døgnanbringelser i forlængelse af forudgående anbringelsesforløb. Af tabel 4 fremgår det, at størstedelen af unge, der forbliver i deres anbringelse efter, de er fyldt 18 år, bor på enten Eget værelse/hybel/kollegium eller Døgninstitution. I Oktober 2016 er 72 procent anbragt i en af to anbringelsesindsatser, hvilket er et lille fald på 2 procentpoint siden oktober Andelen i Socialpædagogisk opholdssted af de unge i efterværn er faldet med to procentpoint årligt siden oktober Modsat er andelen af unge i efterværnsindsatsen Ordinær familiepleje steget fra 10 procent i oktober hhv og 2015 til 16 procent i oktober Tabellen viser ydermere, at det samlede antal af anbragte unge, der fortsætter i deres anbringelse efter deres 18. år er steget de to foregående år. I oktober 2014 fortsatte 204 unge deres anbringelse efter 18. leveår, mens dette tal er steget til 221 i oktober Det svarer til en stigning på 8 procent. Der er dog sket et fald i antallet siden juli 2016, hvor 227 unge blev i deres anbringelse efter det 18. år (Se Anbringelsesstatistik - juli 2016). Tabel 4. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. oktober 2016, 1. oktober 2015 og 1. oktober 2014 i Københavns Kommune opgjort på anbringelsesindsatser 2016 N=(221) 2015 N=(216) 2014 N=(204) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ordinær familiepleje % % % Netværksplejefamilie 8 4 % 8 4 % 5 2 % Akutplejefamilie 1 0 % 0 0 % 0 0 % Forstærket plejefamilie 1 0 % 1 0 % 0 0 % Kostskole, efterskole, skibsprojekt 0 0 % 0 0 % 3 1 % Eget værelse/hybel/kollegium % % % Døgninstitution % % % Socialpædagogisk opholdssted 18 8 % % % Total % % % 11

12 Tabel 5 viser ligesom tabel 4 fordelingen af unge i alderen år i efterværn i form af opretholdt døgnanbringelse nu fordelt på BBU-enheder samt BCH. Det ses her, at der er sket en stigning i antal unge i efterværn i BCH. I 2014 var 27 unge anbragt af BCH, mens det tilsvarende tal i 2016 er 38 unge. City-Østerbro fra 23 unge i 2014 til 26 unge i BCH s andel af anbragte unge i en efterværnsindsats er vokset i perioden I 2014 stod BCH for 13 procent af anbringelserne i en efterværnsindsats, mens andelen i 2016 er 17 procent. Det er en stigning på 4 procentpoint i perioden. Der er ligeledes sket en lille stigning i antallet af unge i alderen år anbragt af enheden Tabel 5. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. oktober 2016, 1. oktober 2015 og 1. oktober 2014 i Københavns Kommune opgjort på BBU-enheder og Borgercenter Handicap Antal Procent Antal Procent Antal Procent Borgercenter Børn og Unge % % % Amager % % % Nørrebro % % % Bispebjerg % % % City-Østerbro % % % Vesterbro-Valby % % % Brønshøj-Husum-Vanløse % 19 9 % % Borgercenter Handicap % % % Total % % % 12

13 3. Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Figur 7 opsummerer udviklingen i andelen af børn og unge anbragt i en familieplejeindsats ud af det samlede antal anbragte børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Der skelnes ydermere mellem Borgercenter Børn og Unge-enhederne og Borgercenter Handicap. Det ses, at der samlet er sket en stigning i andelen af børn og unge i alderen 0-17 år, der er anbragt i en familieplejeindsats i Borgercenter Børn og Unge. I 2014 var andelen af børn og unge i en familieplejeindsats 65 procent, mens den tilsvarende andel er vokset til 70 procent i Der er især sket store stigninger i enhederne Brønshøj-Husum-Vanløse samt Amager, hvor andelen er steget med hhv. 11 og 16 procentpoint. For enheden City-Østerbro ses et fald på 8 procentpoint i andelen af børn og unge anbragt i en familieplejeindsats fra 65 procent i 2014 til 57 procent i Samme udvikling ses for BCH, hvor andelen er faldet fra 30 procent i 2014 til 27 procent i Figur 7. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap i perioden 1. oktober 2014 til 1. oktober % 75% 65% 55% 45% 73% 73% 69% 65% 67% 70% 57% 54% Hele København (BBU) City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum-Vanløse Bispebjerg Amager Borgercenter Handicap 35% 30% 27% 25% 2014 (N =864) 2015 (N = 819) 2016 (N = 753) 13

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune Strategiplan Flere børn i Familiepleje Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet årsstatistik 2006 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET KONFERENCE DEN GODE ANBRINGELSE NYE MØNSTRE NY PRAKSIS? 1. MARTS 2016 Struktur Anbringelsesfrekvenser historisk og aktuelt fordelt på aldersgrupper Anbringelsesmønstre,

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug 2013 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsen 2013 Elektronisk ISBN 978-87-7104-461-4 Analyse og manuskript: Jakob Kjellberg

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug 2013 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsen 2013 Elektronisk ISBN 978-87-7104-461-4 Analyse og manuskript: Jakob Kjellberg

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug

KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug 2013 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug Sundhedsstyrelsen 2013 Elektronisk ISBN 978-87-7104-461-4 Analyse og manuskript: Jakob Kjellberg

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Side 1 af 30 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres):? Indberettende kommune

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere

Anbragte børn og unges adgang til og behov for computere 2011 Anbragte børn og s adgang til og behov for En kvantitativ undersøgelse udarbejdet af den danske hjælpeorganisation, Børnehjælpsdagen Undersøgelsen omfatter 2106 børn og ( 0-23 år), der alle bor på/er

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge Mar 18 2011 12:31:33 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere