TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Anbringelsesstatistikken for januar 2017 er udarbejdet af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet. Data på anbringelsesområdet i Københavns Kommune pr. 1. januar 2017 er udtrukket fra Københavns Kommunes interne registreringssystem CSC Social den 29. marts 2017 for afsnit 1 og 2 samt den 7. og 10. april 2017 for hhv. afsnit 3 og 4. Der er muligvis mindre uoverensstemmelser mellem CSC Social og CFF s egen Familieplejedatabase. Derfor er der af CFF igangsat et datakvalitetstjek, og idet resultaterne endnu ikke er klar, kan der forekomme mindre unøjagtighederne i tallene. Denne statistik er dog fuldt ud sammenlignelig med tidligere udgivne anbringelsesstatistikker. Der skelnes løbende i anbringelsesstatistikken mellem en børne-/ungegruppe i alderen 0-17 år og en ung voksengruppe i alderen år. Den sidste gruppe refereres til som unge i efterværn. Anbringelsesstatistikken for januar 2017 er inddelt i fire afsnit. Afsnit 1 viser anbringelsesmønsteret for børn og unge i døgnanbringelse for Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH) i Københavns Kommune med nedslag 1. januar i årene 2017, 2016 og Afsnit 2 viser en oversigtsgraf over udviklingen af andelen i familiepleje ud af samtlige anbringelsestyper i Københavns Kommune. I afsnit 3 præsenteres en opgørelse over nyanbringelser i Københavns Kommune de seneste 2 år. Nyanbringelser betegner alle de anbringelser, der er iværksat inden for et kalenderår. Afsnit 4 viser fordelingen af børn og unge i aflastning. Det er muligt for både hjemmeboende børn og allerede anbragte børn at være i aflastning. Anbringelsesmønsteret er opgjort i procent og fremgår af figurerne. For overblikkets skyld er procentandelen vist uden decimaler. Det medfører, at procenter ikke altid summerer op til 100 procent på grund af afrunding. Indhold 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Nyanbringelser i Københavns Kommune Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper og alder..14 2

3 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Børn og unge i alderen 0-17 år anbragt via Borgercenter Børn og Unge Figur 1, 2 og 3 afbilleder anbringelsesmønstret i Københavns Kommune for børn og et fald i antallet af anbragte børn og unge. unge i alderen 0-17 år med nedslag pr. 1. januar 2015, 2016 og voksende andel børn og unge, der anbringes i Den anden nævneværdige tendens er den en af familieplejeindsatserne; Ordinær plejefamilie, Akutplejefamilie, Netværksplejefa- To tendenser er gennemgående og har været det siden For det første sker der forsat milie eller Forstærket plejefamilie. Figur 1. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2017 Amager (N =116) 47% 1 2 Bispebjerg (N =92) 4 25% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 126) Valby-Vesterbro (N =152) 5 49% 1 2 5% 5% 1 19% Nørrebro (N =80) 3 2 City-Østerbro (N =55) Hele København (N =622) 45% 1 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 3

4 Figur 2. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2016 Amager (N =126) 3 17% 9% 25% Bispebjerg (N =80) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 138) Valby-Vesterbro (N =171) 49% 49% Nørrebro (N =88) 3 9% 7% 7% 20% City-Østerbro (N =63) 37% 1 35% Hele København (N =667) 4 1 5% 2 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2015 Amager (N =134) 3 37% Bispebjerg (N =99) Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 149) Valby-Vesterbro (N =162) 4 49% 19% 5% 27% 20% Nørrebro (N =108) 35% 5% 29% City-Østerbro (N =72) 4 1 7% 2 Hele København (N =725) 4 27% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution 4

5 Fald i antallet af anbragte børn og unge i Københavns Kommune Førstnævnte tendens kan konkret ses i figur 1-3 ved et fald i antallet af børn fra 725 anbragte børn og unge i januar 2015 til 622 anbragte børn og unge i januar I 2014 var der 770 børn og unge anbragt af Københavns Kommune (Tal ikke vist her Se tidligere anbringelsesstatistikker). Stigning i andelen af børn og unge anbragt i en familieplejeindsats Den anden tendens kan konkret ses ved en 6 procentpoints stigning i andelen af børn og unge anbragt i en af de fire familieplejetyper. I januar 2015 var 64 % af Københavns Kommunes anbragte børn og unge i en familieplejeindsats, mens dette tal er steget til 70 % i januar Figur 4. Udviklingen i antallet af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år under Borgercenter Børn og Unge for perioden januar januar Antal børn og unge anbragt under Borgercenter Børn og Unge Antal børn og unge anbragt i en familieplejeindsats Lille fald i antallet af familieplejeanbragte børn og unge Figur 4 giver et supplerende overblik over udviklingen i antallet af anbragte børn og unge sat i forhold til udviklingen i antallet af familieplejeanbragte. Af figur 4 ses det, at antallet af anbragte børn og unge i alderen 0-17 år som ovennævnt er faldet de seneste tre år. I januar 2014 var der 770 børn og unge mellem 0 og 17 år, der var anbragt af Københavns Kommune. Dette tal var i januar 2017 faldet til 622 børn: Et fald på 19 %. Til sammenligning er antallet af familieplejeanbragte unge faldet mindre stejlt: Fra 464 børn og unge i alderen 0-17 år pr. 1. januar 2014 til 436 børn og unge pr. 1. januar Dette er et fald på 6 %. 5

6 Børn og unge anbragt via Borgercenter Handicap fordelt på anbringelsesindsatser Figur 5 herunder illustrerer anbringelsesmønstret i Københavns Kommune for børn og unge i alderen 0-17 år pr. 1. januar 2015, 1. januar 2016 og 1. januar 2017 i Borgercenter Handicap. Fald i antallet af anbragte børn og unge under Borgercenter Handicap Figuren viser, at der er sket et lille fald i antallet af anbragte børn og unge under Borgercenter Handicap fra 140 børn og unge i 2015 til 131 børn og unge i Imens har fordelingen mellem anbringelsesindsatserne ændret sig. Især andelen af børn og unge anbragt på en døgninstitution har ændret sig fra 53 % i 2015 til 60 % i Samtidig er andelen anbragt af BCH på Socialpædagogisk Opholdssted faldet fra 15 % i 2015 til 11 % i Også i familieplejeindsatsen af typen Ordinær familieplejeindsats er der sket et fald. I januar 2015 var der under BCH anbragt 28 % i Ordinær familiepleje, mens det samme gjaldt for 24 % i januar Det er et fald på 4 procentpoint. Figur 5. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Handicap pr. 1. januar i hhv. 2015, 2016 og (N =131) % 2016 (N =138) (N =140) 2 5 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution 6

7 Anbragte unge i alderen år opgjort efter anbringelsesindsatser Tabel 1 viser en oversigt over anbragte unge i Døgninstitution i Andelen anbragt i alderen år i efterværn anbragt via BBU Ordinær Familiepleje er steget med 4 procentpoint siden den 1. januar 2015, og denne og BCH fordelt på anbringelsesindsatser. Efterværn er en støtte, som tilbydes fra anbringelsesindsats er med sine 14 % i 2017 kommunal side, efter den unge er fyldt 18 år, således den tredje mest benyttede af unge i og til og med den unge er fyldt 23 år. Dette efterværn anbragt via BBU og BCH. kan f.eks. være i form af opretholdelse af eksisterende anbringelse efter det 18. år, rådgivning, økonomisk bistand mv. Denne an- Antalsmæssigt er der siden januar 2015 sket Stabilitet i antal unge i efterværn bringelsesstatistik har fokus på efterværn i en stigning i gruppen af unge, der bliver i deres anbringelse efter det 18. år. I januar 2015 form af opretholdte døgnanbringelser i forlængelse af forudgående anbringelsesforløb. gjaldt det 204 unge, mens det tilsvarende tal for januar 2017 er på 222 unge. Stigningen er Tre anbringelsesindsatser hitter særligt dog umiddelbart stilnet af, idet der i juli 2016 Af tabel 1 ses det, at 72 % af unge, der forbliver i deres anbringelse efter, de er fyldt 18 i oktober 2016 var 221 (Tal ikke vist Se var 227 unge anbragt i efterværn, mens tallet år, bor på Eget værelse/hybel/kollegium eller tidligere anbringelsesstatistikker). Tabel 1. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. januar 2017, 1. januar 2016 og 1. januar 2015 i Københavns Kommune opgjort på anbringelsesindsatser 2017 N=(222) 2016 N=(224) 2015 N=(204) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ordinær familiepleje % % % Netværksplejefamilie 8 4 % 3 1 % 10 5 % Akutpleje 1 0 % 0 0 % 0 0 % Forstærket pleje 1 0 % 2 1 % 0 0 % Kostskole, efterskole, skibsprojekt 0 0 % 0 0 % 3 1 % Eget værelse/hybel/kollegium % % % Døgninstitution % % % Socialpædagogisk opholdssted 20 9 % 19 8 % % Total % % % 7

8 Anbragte unge i alderen år opgjort efter BBU-enheder samt Borgercenter Handicap Tabel 2 viser ligesom tabel 1 fordelingen af BCH, er dette tal steget til 48 i januar unge i alderen år i efterværn i form af Det er en stigning på 58 %. opretholdt døgnanbringelse nu fordelt på BBU-enheder samt BCH. Der er ikke sket en synderlig stigning i det samlede antal unge, der forbliver i deres anbringelse efter, at de er fyldt 18 år. Derfor Stigning i antallet af unge i efterværn anbragt via Borgercenter Handicap står BCH nu ligeledes for en øget andel af det Specielt tallene for BCH er interessante. Der samlede antal anbragte unge i en efterværnsindsats. I januar 2016 stod BCH for 16 % af er sket en relativ kraftig stigning i antallet af unge i efterværn i BCH. Mens der i januar anbringelserne i efterværn, hvor de i januar 2015 var 28 unge anbragt i efterværn via 2017 står for 22 %. Tabel 2. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. januar 2017, 1. januar 2016 og 1. januar 2015 i Københavns Kommune opgjort på BBU-enheder og Borgercenter Handicap Antal Procent Antal Procent Antal Procent Borgercenter Børn og Unge % % % Amager % % % Nørrebro 21 9 % % % Bispebjerg % % % City-Østerbro % % % Vesterbro-Valby % % % Brønshøj-Husum-Vanløse % 20 9 % % Borgercenter Handicap % % % Total % % % 8

9 2. Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Figur 6 illustrerer udviklingen i andelen af vokset til 70,1 % den 1. januar børn og unge anbragt i en familieplejeindsats ud af det samlede antal anbragte børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Der skelnes ydermere mellem Borgercenter Børn og Unge-enhederne og Borgercenter Handicap. Det er især i to enheder, at andelen af familieplejeanbragte børn er vokset betydeligt. For Brønshøj-Husum-Vanløse er der på de to år fra januar 2015 til januar 2017 sket en stigning fra 68,5 % til 78,6 %. For Amager er Stigning i andelen af børn og unge anbragt i tallet i perioden vokset fra 55,2 % til 73,3 %. familiepleje via BBU Det ses, at der samlet er sket en stigning i Enhederne Bispebjerg samt Valbyandelen af børn og unge mellem 0 og 17 år, der er anbragt i en familieplejeindsats i Borgercenter Børn og Unge. Den 1. januar 2015 var andelen af børn og unge i en familieplejeindsats 64,1 %, mens den tilsvarende andel er Vesterbro har begge oplevet lettere fald i andelen af familieplejeanbragte børn og unge. Andelen af børn og unge i alderen 0-17, der i BCH er anbragt i en familieplejeindsats er faldet fra 31,4 % i 2015 til 26,7 % i Figur 6. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap i perioden 1. januar 2015 til 1. januar , 75,0% 65,0% 71,7% 68,5% 64, 73, 70, Borgercenter Børn og Unge (BBU) City-Østerbro 55,0% 58, 55, 60,0% Nørrebro Valby-Vesterbro 45,0% Brønshøj-Husum-Vanløse Bispebjerg 35,0% 31, 31,9% Amager 25,0% 2015 BCH: N = 140 BBU: N = BCH: N = 138 BBU: N = ,7% 2017 BCH: N = 131 BBU: N = 622 Borgercenter Handicap (BCH) 9

10 3. Nyanbringelser i Københavns Kommune I dette afsnit præsenteres en oversigt over nyanbringelser i årene 2015 og 2016 for børn og unge i alderen 0-17 år under Borgercenter flere gange i anbringelsesstatistikken, hvis barnet/den unge har oplevet flere anbringelser inden for samme år. Børn og Unge og Borgercenter Handicap i Københavns Kommune. Nyanbringelser betegner alle anbringelser, der er iværksat inden for et kalenderår. Det Noget af det interessante ved at se på nyanbringelser er, at det giver et indtryk af fremtidige tendenser i det samlede anbringelsesmønster for Københavns Kommune. er dermed muligt, at et barn/ung kan optræde Figur 7. Fordelingen af nyanbringelser i 2016 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 år under Borgercenter Børn og Unge Amager (N =49) 3 37% Bispebjerg (N =48) 50% Brønshøj-Husum- Vanløse (N =48) 5 Vesterbro-Valby (N =59) 5% 7% 7% 4 Nørrebro (N =40) 5% 1 50% City-Østerbro (N =22) 1 5% 9% 6 København (N =266) 1 5% 9% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse/hybel/kollegium Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 10

11 Figur 8. Fordelingen af nyanbringelser i 2015 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge Amager (N =69) 17% 20% 1 2 Bispebjerg (N =25) 1 60% Brønshøj-Husum- Vanløse (N =54) 17% 4 Vesterbro-Valby (N =68) 1 7% 5 Nørrebro (N =31) 2 39% City-Østerbro (N =31) 1 6 København (N =278) 1 5% 5% 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse/hybel/kollegium Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Af figur 7 ses det, at Amager er den anbringelsesenhed, der står for den største andel af børn og unge, mens dette tal i 2016 var faldet til 266. nyanbringelser i en familieplejeindsats med 49 % i alt. Til sammenligning placerer City- Østerbro 23 % af deres nyanbringelser i en familieplejeindsats. Andelen af nyanbringelser på indsatserne Socialpædagogisk opholdssted / Døgninstitution er steget med 6 procentpoint. I 2015 udgjorde disse 48 %, mens det tilsvarende tal for Færre nyanbringelser i 2016 end 2015 Figur 7 og 8 viser, at der generelt er blevet anbragt lidt færre børn og unge i 2016 end i Således blev der i 2015 anbragt er 54 %. Tendensen disse år er altså, at nyanbringelserne i højere grad sker på institutioner. 11

12 Figur 9. Fordelingen af nyanbringelser i 2015 og 2016 blandt anbragte børn i aldersgruppen 0-17 år i Borgercenter Handicap 2016 (N=36) 17% (N=40) 5% 65% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær familiepleje Akutplejefamilie Eget værelse/hybel/kollegium Døgninstitution Netværksplejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted skole, skibsprojekt er der sket en stigning i andelen af nyanbringelser. Til gengæld er andelen af børn og unge nyanbragt i en familieplejeindsats under BCH faldet fra 16 % i 2015 til 3 % i Dog anbringes der relativt få børn og unge (36 i 2015 og 40 i 2016), hvilket gør, at små ændringer synes større, når de opgives i procent. Langt de fleste nyanbringelser under BCH sker på Døgninstitution Figur 9 viser, at størstedelen af børn og unge i alderen 0-17 år, der nyanbringes under Borgercenter Handicap, anbringes under indsatsen Døgninstitution. I 2015 var det 65 % af nyanbringelserne fra BCH, der var i Døgninstitution, og dette tal er yderligere steget til 72 % i Også i anbringelsesindsatserne Socialpædagogisk opholdssted samt Kostskole, efter- 12

13 Figur 10. Nyanbringelser i 2016 under Borgercenter Børn og Unge fordelt på aldersgrupper 0-3 år N = (34) % 4-6 år N = (14) 1 29% % 7-11 år N = (32) % år N = (51) år N = (137) 9% 1 7% 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekter Eget værelse/hybel/kollegium Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 10 illustrerer fordelingen mellem de forskellige anbringelsesindsatser afhængig af barnets alder ved pågældende anbringelses begyndelse. Flest nyanbringelser blandt de ældste Det ses, at størstedelen af nyanbringelser i 2016 sker for de ældste aldersgrupper. Således er der 137 unge i alderen år, der nyanbringes, mens det tilsvarende tal er 51 for de årige. Til sammenligning er der i 2016 nyanbragt mellem 14 og 34 børn i de yngre aldersgrupper. Jo højere alder, jo færre anbringes i en familieplejeindsats Størstedelen af nyanbringelser i de yngre aldersgrupper er i en familieplejeindsats. For de 0-6-årige tegner familieplejeindsatser sig for 71 % af nyanbringelserne i Herfra falder andelen af nyanbragte i en familieplejeindsats i takt med, at alderen på barnet stiger. Således anbringes 32 % af børn mellem 12 og 14 år i en familieplejeindsats, mens det tilsvarende tal for unge i alderen år er på 18 %. 13

14 4. Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper og alder Afsnit 4 fokuserer på, hvordan børn og unge i aflastning fordeler sig på aflastningstyper samt på alder. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der tilbydes både til hjemmeboende og til i forvejen anbragte børn og unge. Aflastningen består typisk i, at barnet/den unge besøger en aflastningsfamilie, en døgninstitution eller lignende, oftest et par weekender om måneden. Der er meget få unge i aflastning, der er over 17 år. Derfor vil denne anbringelsesstatistik kun give et indblik i anbringelsesmønsteret på aflastningsområdet for børn og unge i alderen 0-17 år. Figur 11. Børn og unge i aflastning i alderen 0-17 år fordelt på Borgercenter Børn og Unge-enheder pr. 1. januar 2017 Amager (N =76) 4 45% 7% Bispebjerg (N =24) 67% Brønshøj-Husum-Vanløse (N =67) 5 2 Valby-Vesterbro (N =73) 55% 25% 1 Nørrebro (N =28) 75% 7% 1 City-Østerbro (N =20) 55% 20% Hele København (N =288) 55% 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 11 viser fordelingen af børn og unge i aflastning opdelt på Borgercenter Børn og Unges enheder. Flest i aflastning i en familieplejeindsats Det fremgår, at langt størstedelen af de børn og unge, der er i en aflastningsindsats, er i aflastning i en plejefamilie. Samlet set udgør Aflastning i ordinær familiepleje og Aflastning i netværket 83 % af alle aflastningsindsatserne. I enheden Amager er 91 % af de børn og unge, der er i en aflastningsindsats, i aflastning i en familieplejeindsats, mens det tilsvarende tal for City-Østerbro er på 75 %. 14

15 Figur 12. Oversigt over fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på indsatsområde, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. januar 2015, 2016 og % 60% 59% 5 55% 50% 40% 30% 20% 2 25% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold 0% 2015 N= (293) 2016 N= (302) 2017 N= (288) Figur 12 giver et indblik i fordelingen af børn og unge i aflastning i januar 2015, 2016 og Stabil fordeling mellem aflastningstyper Af figur 12 ses det, at indsatsfordelingen på aflastningsområdet har været relativ stabil de sidste par år. I januar 2015 var 81 % af børn og unge i aflastning i en plejefamilieindsats, mens tallet for januar 2017 er 83 %. Der er sket en stigning i andelen af børn og unge, der er i Aflastning i netværket fra 2015 til 2017, mens andelen i Aflastning i ordinær familiepleje i perioden er mindsket en smule. 15

16 Figur 13. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge, fra 0-17 år pr. 1. januar år (N=16) 69% år (N=81) 59% 25% år (N=109) 50% 29% 9% år (N=82) 5 2 5% 1 Alle aflastningsbørn (N=288) 55% 2 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 13 illustrerer aldersfordelingen for børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge. For alle aldersgrupper gælder, ar aflastningsindsatser primært er i en familieplejetype. For de 0-8-årige er ingen eller meget få i Aflastning på døgninstitution for de 4-8-årige er det 2 %. Det tilsvarende tal er 9 % for børn i alderen 9-12 år og 5 % for de årige. 16

17 Figur 14. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. januar 2017, 1. januar 2016 og 1. januar 2015 i Borgercenter Handicap 2017 (N =93) 2 40% 17% 2016 (N =102) 27% 39% 19% 2015 (N =110) 30% 4 19% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 14 viser fordelingen af børn og unge i aflastning anbragt via Borgercenter Handicap. Voksende andel i netværksaflastning Af figuren ses det, at en stigende andel børn og unge, der er i en aflastningsindsats i Borgercenter Handicap, er i aflastning i deres netværk i 2017 sammenlignet med I 2015 var 10 % af de børn og unge, der var i aflastning under Borgercenter Handicap, af typen Aflastning i netværket, mens det tilsvarende tal for 2017 er 15 %. Samtidig er andelen af børn og unge i Aflastning i ordinær familiepleje faldet med to procentpoint, hvorfor den samlede andel af børn og unge i en aflastning i en familieindsats forbliver næsten den samme i 2015 og 2017, nemlig hhv. 40 og 43 %. Figur 14 viser også, at der har været et lille fald i antallet af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap. I 2015 var 110 børn og unge i aflastning, og i 2017 er 93 børn og unge i aflastning. Denne tendens er ikke ny, idet der i juli 2014 var 121 børn i aflastning (Tal ikke vist Se tidligere anbringelsesstatistikker). Hvis figur 14 sammenholdes med figur 12 fremgår det, at en langt større andel af børn og unge er aflastning i en familieplejeindsats i Borgercenter Børn og Unge end i Borgercenter Handicap. 17

18 Figur 15. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap, fra 0-17 år pr. 1. januar år (N=3) 3 67% 4-8 år (N=15) 27% 27% år (N=21) % år (N=54) 2 50% 19% Alle aflastningsbørn (N=93) 2 40% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 15 illustrerer aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap. For de 4-12-årige er mellem 54 og 57 % af børnene i en aflastningsindsats i en familieplejetype. For teenagegruppen gælder dette kun 32 %. I den ældste aldersgruppe, år, er en meget større andel i Aflastning på døgninstitution sammenlignet med de øvrige aldersgrupper. 18

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Rapportering på ramme 30.46

Rapportering på ramme 30.46 Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse 2018 Velfærdspolitisk Analyse Kontinuitet i anbringelser af børn og unge Ved udgangen af 2016 var omkring 12.000 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.500,

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering

Bilag 1, Socialtilsynet orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Bilag 1, orientering om lovændring samt vedtagelse af forslag om opnormering Den 1. januar 2014 træder lov om socialtilsyn i kraft, hvilket betyder, at fem kommuner i landet får ansvaret for at godkende

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Skæringsdato 30. september 2017 1 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse Punkt 2. Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse 2017-001542 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om familieplejens niveau

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2018

FORVENTET REGNSKAB-2018 LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.

Læs mere

Et sammendrag af: Sammendraget af undersøgelsen er udarbejdet af Kostskoler.dk. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Et sammendrag af: Sammendraget af undersøgelsen er udarbejdet af Kostskoler.dk. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Et sammendrag af: Undersøgelsen»Anbragt på en kostskole. Hvordan klarer unge, der er anbragt på en kostskole, sig efter endt grundskole, sammenlignet med unge i andre anbringelsestyper?«vive - Det Nationale

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Nøgletalsrapport. Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Nøgletalsrapport. Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Nøgletalsrapport Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. September 2018 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Sammenbrud i anbringelser.

Sammenbrud i anbringelser. Punkt 4. Sammenbrud i anbringelser. 2012-12998. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At analysen tages til efterretning. At initiativerne for at

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE KL MARTS 2019 FAKTAARK FAKTA OM KOMMUNERNES INDSATSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 2 01/ KOMMUNERNE LEVERER SPECIALISERET HJÆLP TIL FLERE Over 67.000 voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område Rapport Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2017 Hans Skov Kloppenborg Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013.

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013. Aflastning i netværksplejefamilier. Skema til afsluttende status Som hjælp til besvarelse af skemaet til den afsluttende status er nedenfor gengivet de forventede resultater af projektindsatsen som beskrevet

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune Januar 2018

Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune Januar 2018 Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune 2018. Januar 2018 1 Indledning Ledelsestilsynet, som udarbejdes i Familieafdelingen i Allerød kommune, forlægges for Børne- og skoleudvalget ½ årligt. Det

Læs mere