TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018"

Transkript

1 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 Forord Anbringelsesstatistikken for april 2018 er udarbejdet af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge i Københavns Kommune (KK) og giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet. Data på anbringelsesområdet i KK pr. 1. april 2018 er udtrukket fra KK s interne registreringssystem CSC Social den 22. juni 2018 for afsnit 1 og 2 samt den 26. juni 2018 for afsnit 3. Anbringelsesstatistikken afspejler alene børn og unge anbragt af KK, og børn og unge anbragt af andre kommuner på eksempelvis KK s institutioner er således ikke inkluderet heri. Denne anbringelsesstatikstik siger derfor ikke noget om belægningsprocenten og vil forekomme forskellig fra statistikker, der opererer med fx såkaldte helårsbørn. Der skelnes løbende i anbringelsesstatistikken mellem en børne-/ungegruppe i alderen 0-17 år og en ung voksengruppe i alderen år. Den sidste gruppe refereres til som unge i efterværn. Anbringelsesstatistikken for april 2018 er inddelt i tre afsnit. Afsnit 1 viser anbringelsesmønsteret for børn og unge i døgnanbringelse for Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH) i KK med nedslag 1. april i årene 2018, 2017 og Afsnit 2 viser en oversigtsgraf over udviklingen af andelen i familiepleje ud af samtlige anbringelsestyper i KK. Afsnit 3 viser fordelingen af børn og unge i aflastning. Det er muligt for både hjemmeboende børn og allerede anbragte børn at være i aflastning. Anbringelsesmønsteret er opgjort i procent og fremgår af figurerne. For overblikkets skyld er procentandelen vist uden decimaler. Det medfører, at procenter ikke altid summerer op til 100 procent på grund af afrunding. Indhold 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper og alder

3 1. Anbringelsesmønster for samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune Børn og unge i alderen 0-23 år anbragt via Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap Figur 1A og 1B illustrerer anbringelsesmønstret i KK for børn og unge i alderen 0-23 år samlet, er der en større andel børn og unge i Ses der på alle de fire familieplejeindsatser pr. 1. april 2016, 1. april 2017 og 1. april 2018 alderen 0-23 år under BBU og BCH, der er i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter anbragt heri i 2018 (54 %), sammenlignet med Handicap. Figur 1A angiver anbringelsesmønstret i antal, mens figur 1B er angivet med pro- fald fra 513 børn og unge i en familieplejeind ( 50 %). Antalsmæssigt er der dog sket et cent. sats i april 2016 til 504 børn og unge i april Af figur 1A ses det, at der fra 1. april 2016 til 1. april 2018 er sket et fald i antallet af børn Andelen af børn og unge i alderen 0-17 år anbragt på Døgninstitution er faldet fra 32 % i og unge 0-23 år anbragt af KK via BBU eller BCH. I 2016 gjaldt det børn og unge, 2016 til 31 % i Af figur 1A ses det, at mens det tilsvarende tal i 2018 er 944 børn og denne gruppe samtidig i antal er faldet fra 322 unge. børn og unge i 2016 til 297 børn og unge i Stabilt anbringelsesmønster Overordnet er anbringelsesmønstret forblevet stabilt fra 1. april 2016 til 1. april Der i figur 1A og 1B opdelt efter hhv år og På de følgende sider ses anbringelsesmønstret er med 13 % i 2018 en lidt større andel anbragt år samt opdelt efter BBU og BCH. i Netværkspleje sammenlignet med 10 % i april

4 Figur 1A. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap pr. 1. april i hhv. 2016, 2017 og 2018, angivet i antal 2018 (N =944) (N =980) (N =1010) % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 1B. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-23 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap pr. 1. april i hhv. 2016, 2017 og 2018, angivet i procent 2018 (N =944) 35% 13% 4% 5% (N =980) 34% 1 4% 5% (N =1010) 35% 4% 6% 3 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution 4

5 Børn og unge i alderen 0-17 år anbragt via Borgercenter Børn og Unge Figur 2, 3 og 4 afbilleder anbringelsesmønstret Brønshøj-Husum-Vanløse har den mindste (18 i KK for børn og unge i alderen 0-17 år anbragt %). Sidstnævnte har samtidig den største andel via BBU med nedslag pr. 1. april 2016, 2017 og børn og unge anbragt i en familieplejeindsats i april 2018 (7). Af figur 2-4 ses det, at der fra 1. april 2016 til 1. april 2018 var færre anbragte børn og unge i BBU: I 2016 var der 638 anbragte børn og unge, mens dette tal i april 2018 er faldet til 619 børn og unge. Nørrebro har i april 2018 den største andel anbragt på døgninstitution (35%), mens Antallet af børn og unge anbragt af Amager er faldet fra 125 i april 2016 til 105 i april I enheden Bispebjerg er der sket en stigning fra 79 anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i 2016 til 100 anbragte børn og unge i Figur 2. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. april 2018 Amager (N =105) 45% 17% 1 5% 1 Bispebjerg (N =100) 50% 13% 3% 5% 26% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 123) 47% 24% 3% 4% 3% 1 Valby-Vesterbro (N =162) 46% 17% 6% 4% 3% 20% Nørrebro (N =80) 2 13% 3% 5% 35% City-Østerbro (N =49) 37% 24% 4% 4% 2 Hele København (N =619) 43% 17% 6% 4% 23% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 5

6 Figur 3. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. april 2017 Amager (N =116) 44% 16% 5% 5% 2 Bispebjerg (N =92) 4 1 3% 25% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 129) 4 2 3% 3% 1 Valby-Vesterbro (N =154) 45% 1 6% 5% 3% 1 Nørrebro (N =87) 2 14% 1 33% City-Østerbro (N =55) 36% 1 4% 4% 35% Hele København (N =634) 43% 17% 3% 5% 4% 3% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution Figur 4. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. april 2016 Amager (N =125) 40% 15% 3% 4% 3% 2 Bispebjerg (N =79) 53% 15% 3% 25% Brønshøj-Husum- Vanløse (N = 131) 50% 20% 4% 5% 16% Valby-Vesterbro (N =154) 4 15% 4% 5% 3% 23% Nørrebro (N =91) City-Østerbro (N =55) 34% 4 15% 13% 5% 4% 4% 33% 25% Hele København (N =638) 45% 15% 6% 3% 3% 3% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ordinær plejefamilie Netværksplejefamilie Akutplejefamilie Forstærket plejefamilie Eget værelse, bofællesskab Kostskole, efterskole, skibsprojekt Socialpædagogisk opholdssted Døgninstitution 6

7 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 apr-18 Figur 5. Udviklingen i antallet af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år under Borgercenter Børn og Unge for perioden januar april Antal børn og unge anbragt under Borgercenter Børn og Unge Antal børn og unge anbragt i en familieplejeindsats Lille fald i antallet af familieplejeanbragte børn og unge Figur 5 giver et supplerende overblik over udviklingen i antallet af anbragte børn og unge sat i forhold til udviklingen i antallet af familieplejeanbragte. Af figur 5 ses det, at antallet af alle via BBU anbragte børn og unge i alderen 0-17 år som ovennævnt er faldet de seneste år. I januar 2014 var der 770 børn og unge mellem 0 og 17 år, der var anbragt af Københavns Kommune. Dette tal var i april 2018 faldet til 619 børn: Et fald på 20%. Til sammenligning er antallet af familieplejeanbragte børn og unge faldet mindre stejlt: Fra 464 børn og unge i alderen 0-17 år pr. 1. januar 2014 til 428 børn og unge pr. 1. april Dette er et fald på 8 %. 7

8 Børn og unge anbragt via Borgercenter Handicap fordelt på anbringelsesindsatser Figur 6 herunder illustrerer anbringelsesmønstret i KK for børn og unge i alderen 0-17 år ren 0-17 år, der er anbragt på en døgninstitu- forandret sig. Andelen af børn og unge i alde- pr. 1. april 2016, 1. april 2017 og 1. april 2018 tion, er steget fra 57 % i 2016 til 62 % i i Borgercenter Handicap. I perioden er andelen anbragt af BCH på Socialpædagogisk Opholdssted faldet fra 12 % i Fald i antal børn og unge anbragt af BCH 2016 til 9 % i Figuren viser, at der er sket et fald i antallet af Fra april 2016 til april 2018 er der samlet anbragte børn og unge under Borgercenter sket et fald i andelen af børn og unge anbragt i Handicap fra 141 børn og unge i april 2016 til en familieplejeindsats: I april 2016 var der af 117 børn og unge i april Samtidig har BCH anbragt 30 %, mens det samme gjaldt for fordelingen mellem anbringelsesindsatserne 27 % i april Figur 6. Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Handicap pr. 1. april i hhv. 2016, 2017 og (N =117) 25% 3% (N =132) 27% (N =141) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ordinær plejefamilie Akutplejefamilie Eget værelse, bofællesskab Socialpædagogisk opholdssted Netværksplejefamilie Forstærket plejefamilie Kostskole, efterskole, skibsprojekt Døgninstitution 8

9 Anbragte unge i alderen år opgjort efter anbringelsesindsatser Tabel 1 viser en oversigt over anbragte unge i rioden 2016 (42 %) til 2018 (40 %). Den næststørste andel boede på Eget værelse/hy- alderen år i efterværn anbragt via BBU og BCH fordelt på anbringelsesindsatser. bel/kollegium med 33 % i 2016 og 27 % i Efterværn er en støtte, som tilbydes fra Andelen anbragt i enten Eget værelse/hybel/kollegium eller Døgninstitution er såle- kommunal side, efter den unge er fyldt 18 år, og til og med den unge er fyldt 23 år. Dette des blevet mindre for begge indsatser. Samtidig er andelen anbragt i en familieplejeindsats kan f.eks. være i form af opretholdelse af eksisterende anbringelse efter det 18. år, rådgivning, økonomisk bistand mv. vokset fra 15 % i april 2016 til 21 % i april Faldende antal unge i efterværn Flest på Døgninstitution samt Eget værelse/hybel/kollegium fald i gruppen af unge, der bliver i deres an- Antalsmæssigt er der siden april 2016 sket et Af tabellen ses det, at den største andel af bringelse efter det 18. år. I april 2016 gjaldt det unge, der forbliver i deres anbringelse efter, de 231 unge, mens det tilsvarende tal for april er fyldt 18 år, boede på Døgninstitution i pe er på 208 unge. Tabel 1. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. april 2018, 1. april 2017 og 1. april 2016 i Københavns Kommune opgjort på anbringelsesindsatser Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ordinær familiepleje % % % Netværksplejefamilie 13 6 % 7 3 % 4 2 % Akutpleje 0 0 % 0 0 % 0 0 % Forstærket pleje 2 1 % 1 0 % 1 0 % Kostskole, efterskole, skibsprojekt 2 1 % 0 0 % 2 1 % Eget værelse/hybel/kollegium % % % Døgninstitution % % % Socialpædagogisk opholdssted % 20 9 % % Total % % % 9

10 Anbragte unge i alderen år opgjort efter BBU-enheder samt Borgercenter Handicap Tabel 2 viser ligesom tabel 1 fordelingen af unge i alderen år i efterværn i form af opretholdt døgnanbringelse nu fordelt på BBU-enheder samt BCH. efterværn i 2018 sammenlignet med Kun enheden Valby-Vesterbro har oplevet en stigning i andelen og antallet af unge i efterværn i perioden. Stigning i antal unge anbragt af BCH Af tabel 2 ses det, at der er sket en stigning i antallet af unge i efterværn i BCH i perioden I april 2016 var 41 unge anbragt i efterværn via BCH, mens dette tal i april 2018 Af den grund står BCH nu for en øget andel af det samlede antal anbragte unge i en efterværnsindsats. I april 2016 var BCH s andel af anbringelserne i efterværn 18 %, mens det tilsvarende tal i april 2018 er 33 %. er steget til 68 unge. Denne stigning sker samtidig med, at der samlet set er færre anbragt i Tabel 2. Fordelingen af samtlige anbragte unge i alderen år, under Borgercenter Børn og Unge (BBU) og Borgercenter Handicap (BCH), pr. 1. april 2018, 1. april 2017 og 1. april 2016 i Københavns Kommune opgjort på BBU-enheder og Borgercenter Handicap Antal Procent Antal Procent Antal Procent Borgercenter Børn og Unge % % % Amager % % % Nørrebro % 20 9 % % Bispebjerg % % % City-Østerbro 18 9 % 19 9 % % Vesterbro-Valby % % % Brønshøj-Husum-Vanløse 16 8 % % % Borgercenter Handicap % % % Total % % % 10

11 2. Anbringelsesmønster for familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune Figur 7 illustrerer udviklingen i andelen af børn Eksempelvis har Nørrebro oplevet et fald fra og unge anbragt i en familieplejeindsats ud af 59,3 % til 48,8 %. Samtidig er andelen af børn det samlede antal anbragte børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Der skelnes ydermere Amager steget fra 68,8 % i 2016 til 75,2 % i og unge i en familieplejeindsats i enheden mellem Borgercenter Børn og Unge-enhederne og Borgercenter Handicap Samlet for BBU er der sket en stigning fra 68,3 Af figur 7 ses det, at der er meget forskel på % i april 2016 til 69,1 % i april enhedernes udvikling i andelen af børn og unge Andelen af børn og unge anbragt i en familieplejeindsats via BCH er faldet fra 30,5 % i mellem 0 og 17 år, der er anbragt i en familieplejeindsats i Borgercenter Børn og Unge til 26,5 % i Figur 7. Udviklingen i andelen af familieplejeanbragte børn og unge i alderen 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge og Borgercenter Handicap i perioden 1. april 2016 til 1. april ,0% 65,0% 55,0% 45,0% 35,0% 76,3% 75, 78,0% 75, 72, 68, 67, 69, 68,3% 67,3% 65, 60,0% 59,3% 55, 48, 30,5% 28, Borgercenter Børn og Unge (BBU) City-Østerbro Nørrebro Valby-Vesterbro Brønshøj-Husum- Vanløse Bispebjerg Amager Borgercenter Handicap (BCH) 25,0% 2015 BCH: N = 141 BBU: N = BCH: N = 132 BBU: N = ,5% 2017 BCH: N = 117 BBU: N =

12 3. Børn og unge i aflastning fordelt på aflastningstyper og alder Afsnit 3 fokuserer på, hvordan børn og unge i står typisk i, at barnet/den unge er i en aflastningsfamilie, en døgninstitution eller lignende, aflastning fordeler sig på aflastningstyper samt på alder. oftest et par weekender om måneden. Der er meget få unge i aflastning, der er Aflastning er en forebyggende foranstaltning, over 17 år. Derfor vil denne anbringelsesstatistik kun give et indblik i anbringelsesmønsteret der tilbydes både til hjemmeboende og til i forvejen anbragte børn og unge. Aflastningen be- på aflastningsområdet for børn og unge i alderen 0-17 år. Figur 8. Børn og unge i aflastning i alderen 0-17 år fordelt på Borgercenter Børn og Unge-enheder pr. 1. april 2018 Amager (N =59) 4 5 7% Bispebjerg (N =24) % Brønshøj-Husum-Vanløse (N =59) 63% 2 7% Valby-Vesterbro (N =77) 65% 2 5% Nørrebro (N =30) 63% 17% 20% City-Østerbro (N =22) 4 3 5% 23% Hele København (N =271) 55% 2 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 8 viser fordelingen af børn og unge i aflastning opdelt på Borgercenter Børn og Unges enheder. Aflastning i netværket er den næstmest anvendte, hvor 28 % af børn og unge i BBU er i aflastning. Ordinær familiepleje er den mest anvendte aflastningsindsats Af figuren ses det, at 55 % af alle børn og unge i aflastning i BBU, er i Aflastning i ordinær familiepleje. I enheden Amager tegner Aflastning i netværket sig for den største andel med 51 % i

13 Figur 9A. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på indsatsområde, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. april 2016, 2017 og 2018, angivet i antal Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold N= (312) 2017 N= (281) 2018 N= (271) Figur 9B. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning på indsatsområde, fra 0-17 år i Borgercenter Børn og Unge pr. 1. april 2016, 2017 og 2018, angivet i procent 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 57% 56% 55% 27% 2 2 7% 7% 2016 N= (312) 2017 N= (281) 2018 N= (271) Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 9A og 9B giver et indblik i fordelingen af børn og unge i aflastning i april 2016, 2017 og 2018 i hhv. antal og procent. Aflastningstypers fordeling er fortsat stabil Fordelingen mellem aflastningstyper har fra 1. april 2016 til 1. april 2018 været rimelig stabil. Andelen i Aflastning i ordinær familiepleje er faldet fra 57 % i 2016 til 55 % i Samtidig er andelen af børn og unge i Aflastning i netværket vokset fra 27 % i 2016 til 28 % i Fald i antal børn og unge i aflastning Antalsmæssigt er der sket et fald fra 312 børn og unge i alderen 0-17 år i aflastning i april 2016 til 271 børn og unge i alderen 0-17 år i aflastning i april Det er særligt i gruppen i Aflastning i ordinær familiepleje, at der er sket et fald. I 2016 indeholdt denne gruppe 179 børn og unge, mens det tilsvarende tal i 2018 er faldet til 148 børn og unge. 13

14 Figur 10. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge, fra 0-17 år pr. 1. april år (N=13) 54% 15% 23% 4-8 år (N=66) 6 30% 3% 6% 9-12 år (N=103) % år (N=89) 46% 36% Alle aflastningsbørn (N=271) 55% 2 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 10 illustrerer aldersfordelingen for børn og unge i aflastning i Borgercenter Børn og Unge. Af figuren ses det, at der er flest børn (103) i aflastning i aldersgruppen 9-12 år sammenlignet med de andre grupper i april Der er 13 børn i aflastning i alderen 0-3 år. For alle aldersgrupper gælder, som det også sås i figur 9 og 10, at aflastningsindsatser primært er i en familieplejetype. Aldersgruppen med den største andel i Aflastning i familiepleje er 4-8 år, mens den største andel i Aflastning i netværket ses i den ældste aldersgruppe, år. Der er den mindste andel i Aflastning på døgninstitution i aldersgruppen 4-8 år (3 %). Den største andel i Aflastning på døgninstitution ses i aldersgruppen år (10 %). 14

15 Figur 11. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. april 2018, 1. april 2017 og 1. april 2016 i Borgercenter Handicap 2018 (N =82) 3 16% (N =91) 35% 15% (N =96) 30% 1 45% 7% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 11 viser fordelingen af børn og unge i alderen 0-17 år i aflastning anbragt via Borgercenter Handicap. Fald i antal i aflastning under BCH Figur 11 viser, at der i perioden 1. april har været et fald i antallet af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap. I 2016 var 96 børn og unge i aflastning, og i 2018 er det tilsvarende tal 82 børn og unge. Største andel i aflastning på døgninstitution Af figuren ses det, at den mest brugte aflastningsform i 2016 for børn og unge i aflastning under BCH, var Døgninstitution (45 %). I 2018 er andelen faldet til 38 %. Samtidig er en voksende andel børn og unge i Aflastning i ordinær familiepleje. I 2016 var 30 % af de børn og unge, der var i aflastning under Borgercenter Handicap, af denne type, mens den tilsvarende andel for 2018 er 38 %. Hvis figur 11 sammenholdes med figur 9B fremgår det, at en langt større andel af børn og unge er i aflastning i en familieplejeindsats i Borgercenter Børn og Unge end i Borgercenter Handicap. 15

16 Figur 12A. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. april 2018, 1. april 2017 og 1. april 2016 i Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge 2018 (N =353) (N =372) (N =408) % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 12B. Fordelingen af samtlige børn og unge i aflastning, fra 0-17 år pr. 1. april 2018, 1. april 2017 og 1. april 2016 i Borgercenter Handicap og Borgercenter Børn og Unge 2018 (N =353) 5 25% 14% 2017 (N =372) 5 26% 16% 2016 (N =408) 5 25% 16% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aflastning i ordinær familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Af figur 12A og figur 12B ses en samlet oversigt over alle børn i alderen 0-17 år i aflastning via Borgercenter Handicap samt Borgercenter Børn og Unge angivet i hhv. antal og procent. Figurerne herover er således en samling af figur 9B og 11 for at give et overblik over alle børn i aflastning. 2018, mens der er i antal er sket et fald fra 208 børn og unge i april 2016 til 179 børn og unge i april En fjerdedel af børnene i aflastning via BBU og BCH er i Aflastning i netværket i perioden (25 %). Aflastning på døgninstitution er fra 2016 til 2018 faldet med 2 procentpoint (fra 16 % til Samlet er der sket et fald i antal børn og unge i aflastning i alderen 0-17 år: Fra 408 børn og 14 %), mens der antalsmæssigt er sket et fald fra 67 børn og unge i 2016 til 51 børn og unge i 2018 i aflastning. unge i 2016 til 353 børn og unge i Procentvis er andelen i Aflastning i ordinær familiepleje uændret på 51 % i perioden

17 Figur 13. Aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap, fra 0-17 år pr. 1. april år (N=15) 67% 7% 27% 9-12 år (N=23) 26% 35% 2 17% år (N=44) 34% 50% 7% Alle aflastningsbørn (N=82) 3 16% 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aflastning i familiepleje Aflastning i netværket Aflastning på døgninstitution Øvrige aflastningsforhold Figur 13 illustrerer aldersfordelingen af børn og unge i aflastning i Borgercenter Handicap pr. 1. april For de 4-12-årige er mellem 61 % og 74 % af børnene i en aflastningsindsats i en familieplejetype. For teenagegruppen gælder dette 43 %. Af figuren ses det, at der er flest i den ældste gruppe (44) og færrest i den yngste gruppe (15). Der var 0 børn i aldersgruppen 0-3 år, hvorfor denne gruppe ikke er illustreret i figuren. I den ældste aldersgruppe, år, er en meget større andel i Aflastning på døgninstitution (50 %) sammenlignet med de øvrige aldersgrupper (22-27 %). 17

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Januar 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2012 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt indblik i anbringelsesområdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Sagsnr. 2018-2515 Doknr. 566281 Dato 15-05-2018 Analyse af kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Læs mere

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Indsatstrappen i Københavns Kommune Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2018

FORVENTET REGNSKAB-2018 LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Politisk ledelsesinformation 2. kvartal 9 Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Formål Den politiske ledelsesinformation har til hensigt at give børneudvalget et indblik i status og udvikling

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkningsfremskrivning 2018-2032 for København fordelt på 1-års aldre Indhold Fremskrivning - tabeller - I års aldre Fremskrivning - tabeller - Bydele Metode og datagrundlag

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område Rapport Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2017 Hans Skov Kloppenborg Udgifter, brugere og enhedsudgifter på

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde Hans Skov Kloppenborg og Steffen Kruse Juul Krahn Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2013-2015 Udgifter, brugere

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen

Figur 0.1: Indsatstrappen, som danner faglig ramme for omlægningen Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Skæringsdato 30. september 2017 1 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Bilag 3 - Baggrundsanalyse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk

Læs mere

Nøgletalsrapport. Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Nøgletalsrapport. Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Nøgletalsrapport Om Vesthimmerlands Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. September 2018 Introduktion I denne ledelsesinformationsrapport

Læs mere

Velfærdspolitisk Analyse

Velfærdspolitisk Analyse 2018 Velfærdspolitisk Analyse Kontinuitet i anbringelser af børn og unge Ved udgangen af 2016 var omkring 12.000 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt uden for hjemmet. Heraf var størstedelen, ca. 7.500,

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Rapportering på ramme 30.46

Rapportering på ramme 30.46 Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Socialafdelingen Familiegrupperne

Socialafdelingen Familiegrupperne Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har

Læs mere

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet

Internt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København 1. oktober Statistik UU København 2012 Kvartalsstatistik oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 77.916 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne 15-17-årige, og de

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning

2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning .kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....

Læs mere

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen

1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen April 0 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik.... Underretninger

Læs mere

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse

Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse Punkt 2. Orientering om familieplejens niveau for vederlagsfastsættelse 2017-001542 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om familieplejens niveau

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 1996 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 1996 Nr. 12. 12. m aj 2000 Sammenhængende socialstatistik 1996 Gerd Helene Rummel Tlf.: 33 66 28 36 1. Indhold Den sammenhængende

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Periodebudget for den styrbare ramme

Periodebudget for den styrbare ramme Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere