2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen?"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 2 Besvarelse på spørgsmål om billige boliger, finansieringsmuligheder Baggrund På ØU-møde d. 2. oktober drøftedes billige boliger og sagen blev udsat med henblik på nærmere undersøgelse af finansieringsmuligheder. Dette notat belyser de punkter, der ønskedes belyst yderligere Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Simon Kofod-Svendsen 1. Hvilke rådighedsbeløb har forskellige familietyper ved at bo i almene boliger, herunder hvad er kommunens og statens udgifter til boligstøtte for de pågældende familietyper? 2. Hvilke energikrav mv. har Københavns Kommune besluttet, at almene boliger skal være omfattet af og hvad betyder dette for huslejen? 3. Hvad kan kommunen gøre for at bygge billige boliger? 4. Hvad kan kommunen gøre for få billigere boliger til folk som ønsker at eje deres bolig? Indhold Ad.1 - Rådighedsbeløb Som led i udarbejdelsen af Københavns Kommunes Boligpolitiske Strategi i 2009 udarbejdede Deloitte en analyse og beregning af mellemindkomstgruppens betalingsevne på det københavnske boligmarked. Siden da er der ikke uarbejdet analyser med en så stor grundighed og da analysen omhandlede mellemindkomstgruppen, egner den sig til at hjælpe med svare på det rejste spørgsmål. Rapporten omhandlede dog alle ejerformer, hvor spørgsmålet her blot omhandler almene boliger, hvorfor det primært er metodikken med scenariefamilier, der overføres. I det følgende gennemgås en beregning af rådighedsbeløb for tre forskellige indkomstniveauer i mellemindkomstgruppen. De tre indkomstniveauer krydses med fire forskellige familietyper for dermed at vise, hvordan helt almindelige københavneres rådighedsbeløb varierer alt efter job og familiesituation. Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon Direkte telefon EAN nummer

2 Beregningsmetode og kilder Rådighedsbeløbet er en beregning bestående af følgende poster: Samlet indkomstniveau (efter skat) + Evt. boligsikring + Evt. børnetilskud (til enlige forsørgere) - Husleje - Faste udgifter (inkl. udgifter til børnepasning og indtægter ved børnefamilieydelser) = Rådighedsbeløb til løbende udgifter Derudover er der til sidst udregnet et restbeløb til opsparing eller særlige udgifter ved at fratrække et gennemsnitstal for løbende udgifter. Beregningens beløb på indtægtssiden baseres på aktuelle data hentet fra og Beløbene på udgiftssiden er for huslejens vedkommende fra Landsbyggefonden og for de faste og løbende udgifter fra Deloittes rapport om mellemindkomstgruppens betalingsevne, hvor priserne er fremskrevet til 2012 p/l. Indkomstniveau Tabel 1 viser spændet i lønniveau (før og efter skat) for de tre valgte faggrupper inden for mellemindkomstgruppen. Det er således en selvstændig konklusion, at der er ret markant forskel i indkomstniveauet inden for faggruppen, og særligt når man både ser på enlige og parhusstande. Lønniveauerne kan anvendes til at beregne nogle gennemsnitsbeløb for boligstøtte. Tabel 1: Lønniveauer for målgruppen, 2012 Lønniveauerne for målgruppen, hovedstaden (0-5 års anciennitet) Pr. måned (før skat) Pr. måned (efter skat) SoSu-assistent Ca kr. Ca kr. Sygeplejerske Ca kr. Ca kr. Folkeskolelærer Ca kr. Ca kr. Beregningen af lønniveauerne efter skat er foretaget ud fra en forudsætning om, at familierne hverken har opsparing eller gæld, at de indbetaler gennemsnitligt til deres pension, at de har et årligt fradrag på kr. til fagligt kontingent og at de er med i en A- kasse (5.000 kr. årligt). Kilde: og SKATs skatteberegningssystem Boligstøtte Der findes to former for boligstøtte i Danmark, boligydelse og boligstøtte. Boligydelse ydes til pensionister med folkeregisteradresse i Danmark og boligsikring ydes til øvrige personer med folkeregisteradresse i Danmark. Det er antaget, at der henvises til Side 2 af 9

3 boligsikring, da der tale om familietyper i mellemindkomstgruppen med eller uden mindre børn. Tabel 2 opstiller nogle gennemsnitsbeløb for boligsikring, som netop overvejende baseres på husleje/boligstørrelser og indkomstniveau. En konkret beregning tager afsæt i oplysninger om husstandens sammensætning, indkomst og formue samt om boligens størrelse og boligudgift, hvorfor nedenstående skal betragtes som idealtyper. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til boligsikring og 75 pct. af udgifterne til boligydelse. Kommunerne afholder de øvrige udgifter. Dvs. udgangspunktet er, at kommunen har udgifter på hhv. 300 kr./mdr., 600 kr./mdr. og 900 kr./mdr. pr. enlig forsørger i de udvalgte scenariefamilier. Scenariefamiliernes samlede indkomst overstiger maxgrænsen for boligsikring, så snart der er tale om husstande med to indtægter. Dette er uafhængigt af om parret har 0, 1 eller 2 børn. Tabel 2: Boligsikring, 2012 beregning Enlig forsørger Par med 1 barn Par med 2 børn Par uden børn (75 m2) (85 m2) (100 m2) (75 m2) Lav mellemindkomst kr./mdr (Fx SoSu-assistent) Middel mellemindkomst kr./mdr (Fx Sygeplejerske) Høj mellemindkomst 600 kr./mdr (Fx Folkeskolelærer) Ved udregningen af boligsikring er der taget udgangspunkt i en almen lejebolig med fjernvarme, hvor lejer har delvis vedligeholdelsespligt af boligen indvendig men ikke udvendig. Kilde: Børnetilskud Som det fremgår af tabel 3 er der - udover boligsikring - for de enlige forsørgere også mulighed for en ekstra økonomisk skattefri støtte fra staten, børnetilskuddet. Børnetilskud til enlige består af et ordinært og et ekstra børnetilskud. Det ordinære børnetilskud er på ca kr. i kvartalet for hvert barn og det ekstra børnetilskud er på kr. i kvartalet uanset hvor mange børn den enlige har. Tabel 3: Børnetilskud til enlig med ét barn, 2012 Enlig forsørger Lav mellemindkomst (Fx SoSu-assistent) Middel mellemindkomst (Fx Sygeplejerske) Høj mellemindkomst (Fx Folkeskolelærer) Kilde: 850 kr./mdr. Side 3 af 9

4 Derudover er der i mange tilfælde også mulighed for flere tilskud i form af børnebidrag (den anden forælder betaler et beløb til den enlige forsørger) børnetilskud ved kun én forælder mv. (fx når det ikke kan fastslås, hvem der er barnets far, eller hvis en forælder dør) ægtefællebidrag Disse er ikke medtaget i de videre beregninger, da der ikke findes centrale opgørelser over gennemsnitsniveau på disse. Huslejeniveau Tabel 4 viser spændet i huslejen for almene boliger. Det fremgår, at der er en forskel i huslejen alt efter om boligerne er opført før eller efter Beliggenheden på de almene boliger spiller derimod ikke ind på huslejeniveauet. I besvarelsen af spørgsmålet anvendes gennemsnittet for alle almene boliger i København (850 kr./m 2 /år), men der skelnes mellem de fire familietyper og dermed boligstørrelserne 75 m 2, 85 m 2 og 100 m 2. Tabel 4: Huslejeniveau for forskellige almene boligstørrelser, 2012 Bolig til en enlig forsørger Bolig til et par med 1 barn Bolig til et par med 2 børn Bolig til et par uden børn ( 75 m2) (85 m2) (100 m2) (75 m2) Bolig opført før kr./mdr kr./mdr kr. /mdr kr./mdr. (717 kr./m2/år) Bolig opført efter kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr. (977 kr./m2/år) Gennemsnit for alle kr. /mdr kr./mdr kr./mdr kr. /mdr. almene boliger (850 kr./m2./år) Huslejeniveauerne i tabellen er den månedlige husleje ekskl. løbende forbrugsudgifter Kilde: Boligbarometer 2012, hertil Landsbyggefondens database Faste udgifter Deloittes rapport opstiller en række faste og variable udgifter med tilhørende beløb. De faste udgifter dækker over forsikringer, el, varme, kommunikation og transport og beløber sig for en familie med to børn på ca kr./mdr. (2012 p/l). Dertil kommer udgifter til daginstitution (hvor indtægten med børnefamilieydelse er indregnet). Det er i Deloittes beregninger antaget, at familierne ikke har bil. Til brug til de fire scenariefamilier bruges dette beløb med en varierende vægtning alt efter hvor mange, der er i familien. De faste udgifter fordeler sig derfor som i tabel 5. Side 4 af 9

5 Tabel 5: Faste udgifter for de forskellige familietyper, 2012 Enlig forsørger Par med 1 barn Par med 2 børn Par uden børn Lav mellemindkomst (Fx SoSu-assistent) kr./mdr kr./mdr kr./mdr. * kr./mdr. Middel mellemindkomst (Fx Sygeplejerske) Høj mellemindkomst (Fx Folkeskolelærer) Bemærkninger: Det faste forbrug for denne type beregnes som 3/6 af normalforbruget på kr./ mdr. i Deloitte rapport. Der er regnet på en alder på barn i vuggestue. Der er taget højde for delvis friplads. Bemærkninger: Det faste forbrug for denne type beregnes som 5/6 af normalforbruget på kr./ mdr. i Deloitte rapport. Der er regnet på en alder på barn i vuggestue. Bemærkninger: Det faste forbrug for denne type er kr./mdr. svarende til Deloitte rapport. *Udspecificeret beregning: Fast forbrug kr. + Vuggestue kr. + Børnehave med søskenderabat kr. Børne- og ungeydelse kr. Bemærkninger: Det faste forbrug for denne type beregnes som 4/6 af normalforbruget på kr./ mdr. i Deloitte rapport = kr. Kilde: Deloittes rapport: Analyse af mellemindkomstgruppernes betalingsevne i København Rådighedsbeløb Tabel 6 viser det rådighedsbeløb, som forskellige familietyper indenfor mellemindkomstgruppen har, efter de har betalt husleje og faste udgifter jf. afsnittet Beregningsmetode og kilder på side 2. Tabel 6: Rådighedsbeløb til løbende udgifter efter betaling af husleje og faste udgifter, 2012 Enlig forsørger Par med 1 barn Par med 2 børn Par uden børn Lav mellemindkomst (SoSu-assistent) Middel mellemindkomst (Sygeplejerske) Høj mellemindkomst (Folkeskolelærer) (75 m2) (85 m2) (100 m2) (75 m2) kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr. I Deloittes rapport har en gennemsnitsfamilie med to folkeskolelærere og to børn et løbende forbrug på ca kr./mdr. Det beløb dækker over udgifter i kategorierne mad/drikke, beklædning, sundhed og hygiejne, varige forbrugsgoder mv samt fritid, underholdning, rejser, gaver mm. Som det fremgår af tabel 6 har denne familietype omkring kr. til rådighed pr. måned, og er dermed ikke økonomisk presset. Derimod vil andre familier med to børn, som eksempelvis et par bestående af to SoSu-assistenter være mere Side 5 af 9

6 pressede, idet tabel 6 viser, at de har omkring kr./mdr. til det løbende forbrug. Ligeledes vil de enlige forsørgere i særligt lav mellemindkomst og middel mellemindkomstgruppen skulle være opmærksomme på deres de løbende udgifter for at rådighedsbeløbet rækker. Det skal imidlertid bemærkes, at en enlig forsørger naturligvis ikke vil have samme løbende forbrug som en familie med to børn ( kr.), og konsekvenserne heraf vil fremgå i den næste beregning. Restbeløb til opsparing og særlige udgifter Afslutningsvist viser tabel 7 et beløb for hver af scenariefamilierne efter et vægtet beløb på kr./mdr. er fratrukket. Dette restbeløb kan bruges til opsparing eller særlige udgifter, som ikke er indeholdt i almindelige løbende og faste udgifter. Som ved de faste udgifter er der i beregningerne anvendt en varierende andel af de kr./mdr. alt efter hvor mange, der er i familien (samme varierende vægtning som i tabel 5). Tabel 7: Restbeløb efter betaling af alle udgifter, 2012 Enlig forsørger Par med 1 barn Par med 2 børn Par uden børn Lav mellemindkomst (SoSu-assistent) Middel mellemindkomst (Sygeplejerske) Høj mellemindkomst (Folkeskolelærer) (75 m2) (85 m2) (100 m2) (75 m2) kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr kr./mdr. Nye almene boliger og rådighedsbeløb Nye almene boliger koster omkring kr./mdr. for 100 m 2. Det svarer til ca kr./mdr. mere end gennemsnitsprisen for alle almene boliger i København på 100 m 2 (som er på kr./mdr. jf. tabel 4). Denne boligstørrelse efterspørges i scenariefamilierne af et par med to børn. Som det fremgår af tabel 7 har både middelmellemindkomstgruppen (to sygeplejersker) og den høje mellemindkomstgruppe (to folkeskolelærere) et restbeløb, der er så stort, at de godt kan betale en merpris på ca kr./mdr. og dermed bo i nybyggede almene boliger i København. Derimod har den lave mellemindkomstgruppe ikke råd til at bo i en nybygget almen bolig med mindre familien vælger at indskrænke deres løbende udgifter med mindst kr./mdr. Side 6 af 9

7 Ad. 2. Energikrav mv. Almene boliger skal som udgangspunkt leve op til de samme krav til byggeri af almene boliger som til andre boliger. Dvs. gældende bygningsreglement og lokalplanforhold mv. Kommunen stiller derudover krav om, at opførelsen af almene boliger skal overholde Miljø i Byggeri og Anlæg 2010, som er kommunens krav til byggeri, hvor kommunen er bygherre eller giver støtte. Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 stiller bl.a. krav om, at boligerne skal opføres i energiklasse Endelig følger der af kommunens udbudskriterier en række indirekte krav, der dog ved de konkrete tilbud fra almene bygherrer vægtes mod hinanden. Udbudskriterierne omfatter blandt andet: Arkitektonisk kvalitet (herunder boværdi), byrum og udearealer, husleje og forbrugsudgifter, totaløkonomi (energiforbrug, levetid og driftsudgifter) samt placering i forhold til andre almene boliger og byudviklingsområder. Det er ikke muligt præcist at sige, hvad de enkelte krav betyder for den samlede pris på byggeriet af en almen bolig. Men rammebeløbet på pt kr/m 2 udgør netop en ramme, inden for hvilken de enkelte krav afvejes i forbindelse med de konkrete projekter. Rammebeløbet er således rammen for de almene boligorganisationers udarbejdelse af byggeprojekter, udvælgelsen af projekterne og den efterfølgende tilpasningen af projekterne (fx i forbindelse med besparelser på grund af uforudsete udgifter). I 2010 blev det muligt at udvide rammebeløbet med et energitillæg på kr./m 2. Energitillægget kan anvendes, hvis det modsvares af tilsvarende reducerede forbrugsudgifter. Rammebeløbet er baseret på udviklingen i byggepriserne og afspejler dermed, hvad det fra statslig side anslås, at det koster at bygge almene boliger. Det er erfaringen, at det i København er vanskeligt at bygge boliger under rammebeløbet. Den nuværende lavkonjunktur har dog muliggjort alment byggeri i København i de seneste år. Forudsætningen har været både lave grundpriser og lave entrepriseudgifter. I forbindelse med det seneste udbud af almene boliger ligger de fleste tilbud lige omkring eller over rammebeløbet (men inden for energitillægget). I forhold til energikravene er det vurderingen, at merudgifterne ved at opføre boliger i energiklasse 2015 (som er kravet i Miljø i Byggeri og Anlæg )i forhold til energiklasse 2010 (som er kravet i det gældende bygningsreglement) skønnes at udgøre ca. 3 pct. svarende til en øget husleje på ca. 2 pct. (ca kr. pr. måned). Merudgiften modsvares dog helt eller delvist af reducerede forbrugsudgifter. Hvis kravene øges fra energiklasse 2015 til energiklasse 2020 skønnes det, at byggeudgiften øges med yderligere ca. 4 pct. Det har ikke været Side 7 af 9

8 muligt at opstille præcise regneeksempler på de reducerede forbrugsudgifter. Merudgifterne til opfyldelse af især energiklasse 2015, men også energiklasse 2020, falder løbende, i takt med den byggetekniske udvikling og at de nødvendige materialer bliver standard. Ad. 3. Byggeri af billige boliger Da det ikke er en kommunal opgave at sikre billige boliger til mellemindkomstgruppen er kommunen afhængig af andre aktører til at bygge boliger til denne gruppe. Arbejdet med billig-bolig projektet viste blandt andet, at billige boliger bedst opføres som almene boliger. Det skyldes primært lovgivningen om almene boliger, som blandt andet sikrer balanceleje. Balanceleje betyder, at huslejen fastsættes på baggrund af de driftsudgifter, der er på den enkelte ejendom. Huslejen er dermed bestemt af, hvad det koster udlejer at drive ejendommen og ikke hvad det er muligt at tage for boligen. Almene boliger har derfor en relativt billigere husleje end de andre ejerformer. Det skyldes også kommunalfuldmagten, som blandt andet sikrer, at kommunen ikke udøver konkurrenceforvridende virksomhed ved at støtte enkeltfirmaer på det private boligmarked mv. Almene boliger kan imidlertid opføres endnu billigere. Med Almen Bolig+ er der fundet et koncept, hvor det som udgangspunkt er muligt at bygge for ca. 10 pct. under rammebeløbet. Det skyldes, at byggeudgifterne holdes nede ved industriel masseproduktion, og at der er fundet billige grunde til byggerierne. Huslejen i Almen Bolig+ holdes derudover også nede ved lavere driftsudgifter, da beboerne har overtaget en række driftsopgaver, der normalt påhviler det almene boligselskab. Almen Bolig+ er pt. et forsøgskoncept, der løber til og med Kommunen kan derfor fremover prioritere opførelsen af billige boliger ved at en del af de årligt prioriterede grundkapitallånsmidler kan tildeles et eller flere boligselskaber direkte, som på den baggrund kan gennemføre et rammeudbud for flere projekter fordelt udover byen. Således sikres rammeudbuddets stordriftsfordele samtidig med, at boligerne opføres i små afdelinger i tråd med kommunens politik herom. Forvaltningerne er pt. i dialog med de almene boligselskaber om udmøntning af de prioriterede grundkapitallånsmidler med Budget13 og om en sådan aftale, der sikrer en vis andel almene boliger under konceptet Almen Bolig+ i Politikerne vil blive forelagt indstilling herom i februar Side 8 af 9

9 Ad. 4. Billigere ejerboliger Ejerboligmarkedet er markedsstyret, hvorfor kommunen ikke har mulighed for at påvirke prissætningen og derved sikre billigere ejerboliger. Det vigtigste greb, som kommunen som myndighed, kan gøre, er at sikre, at der er tilpas med egnede byggegrunde til rådighed for at holde grundprisen mest muligt stabil. Dermed sikres en fornuftig balance mellem udbud og efterspørgsel. Aktuelt er der rigelig rummelighed, når man ser på boligudbygningsmulighederne i byudviklingsområderne. Vurderingen ang. evt. yderligere arealudlæg til boliger på grund af forventningerne om en øget befolkningsvækst udarbejdes i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2014 og Kommuneplan Et andet greb, som kommunen selv kan påvirke ved prissætningen af ejerboliger, er grundskylden. Grundskyld, der også er kendt under betegnelserne ejendomsskat og grundskat, er en skat på jord, som i dag udskrives og opkræves af kommunen. Den varierer fra kommune til kommune, men udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering, som den fremgår af den seneste offentlige ejendomsvurdering. I 2013 bliver grundskyldspromillen 26,25 promille i gennemsnit set for landet som helhed. Den laveste grundskyldspromille har Gentofte Kommune med 16 promille, og den højeste findes i Københavns Kommune med 34 promille. Ni ud af 98 kommuner øger grundskyldpromillen i Det gælder Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Rudersdal, Kalundborg, Kerteminde, Struer, Mariager Fjord, Jammerbugt og Hjørring kommune. Én kommune sætter skattesatsen ned - nemlig Syddjurs kommune, der reducerer promillen marginalt fra 34 til 33,8. Boligejernes grundskyld forventes at stige i samtlige kommuner. Det hænger sammen med, at kommunerne må opjustere beregningsgrundlaget for grundskylden - det vil sige grundværdierne - med en reguleringsprocent, der er fastsat til 7 pct. i Grundskylden vil derfor gå fra et gennemsnit på kr. per ejerbolig i 2012 til kr. i Altså en stigning på 625 kr. Ved at sænke grundskyldspromillen vil man derved sænke boligejernes totale udgift ved at bo i ejerbolig. Det er dog ikke givet, at skattereduktionen vil fastholde en lavere boligpris på længere sigt, da man kan forvente, at boligpriserne vil stige relativt mere og dermed udhule skattereduktionens effekt over tid. Side 9 af 9

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig Enlige og gifte pensionisters Økonomiske forhold ved flytning til anvist plejebolig November 2013 DLCHE 1 NOTAT Resumé og oversigt over de 5 beregningseksempler: Eksempel 1: Økonomiske forhold for en enlig

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer.

I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. Vedr. ansøgning om socialpædagogisk friplads Dato: I forbindelse med din ansøgning om socialpædagogisk friplads til dit barn, bedes du udfylde nedenstående samt de to vedlagte økonomiskemaer. For at kunne

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011

Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2011 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto 210 Budgetresultat

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag

8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag 11-1109 - Mela 29.05.2012 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 8 pct. af FTF erne betaler topskat med regeringens skatteforslag Regeringen har fremlagt sit forslag til en skattereform,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere