Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup"

Transkript

1 Når ledelse gør frskellen - evaluering af tilgang g ledelse i Børneinstitutin Hunderup I Børneinstitutin Hunderup har man længe plevet, at der sker nget usædvanligt g særligt i de tilknyttede institutiner. Man plever begejstring blandt både ledelse g persnale, g man ser tydeligt, at det smitter af på både børn g frældre. I en tid hvr der er meget fkus på frringelse af pasningstilbuddet fr børn g et strt ønske m flere hænder, klarer Børneinstitutin Hunderup sig alligevel særdeles gdt. Det viser sig blandt andet i tilsyn, hvr både persnale g frældre giver udtryk fr str tilfredshed g en plevelse af, at der er tid til det enkelte barn. Spørgsmålet er, hvrdan det lykkes at kmme frem til det fltte resultat. Hvrdan skabes en institutin med succes på alle niveauer, både børn, frældre, persnale g ledelse? Det ønskede Tina Bue Frandsen g hendes 6 daglige ledere at få sat fkus på, g efter 2 gange 4 timers interviews med Tina er denne rapprt resultatet. Derudver er der skrevet en krtere artikel, hvr rapprtens vigtigste pinter bliver fremhævet. Rapprten har til frmål at skabe fkus på, hvrdan ledelse kan gøre hele frskellen, g hvrdan daglig refleksin g udvikling skaber gde resultater. Rapprten skrives både fr at man internt i Børneinstitutin Hunderup kan få verblik g indblik i, hvad g hvr meget der bliver gjrt g med hvilken effekt. Derudver ønskes det at skabe måske frundring g frhåbentlig inspiratin både i resten af Odense Kmmunes Børn g Unge afdeling g i resten af landet. Børneinstitutin Hunderup består af 6 børnehuse, hvraf de tre er selvejende. Husene har børn i alderen 0-6 år g hedder Engvej, Galaksen, Glbehuset, Hunderup, OUH g Ådalen. Rapprten er pbygget med fire hvedverskrifter: Resultater der kan ses g mærkes. I dette afsnit vil der være fkus på, på hvilke mråder, at Børneinstitutin Hunderup klarer sig gdt. Hvr ser man effekten af den ledelsesindsats, der gøres både at Tina Bue Frandsen g af de 6 daglige ledere. Ledelsesgrundlag en fusin af mange tilgange. I dette afsnit vil der være fkus på, hvrdan ledelsen arbejder i Børneinstitutin Hunderup. Den daglige ledelsestilgang er en fusin af frskellige tilgange af Appreciative Inquiry, Systemisk ledelse, Den Lærende rganisatin, Værdibaseret ledelse g Teri U. I afsnittet vil der beskrives hvrdan de frskellige perspektiver spiller ind g hvilken helt særlig ledelsestilgang det skaber. Uddannelse g dagligdag. Der har været strt fkus på uddannelse g udvikling i dagligdagen, hvilket vil blive udfldet i dette afsnit. Metder g tilgang til inspiratin. Rapprtens sidste afsnit er dels en dkumentatin af hvrdan de førnævnte Side 1

2 ledelsestilgange kmmer i spil g hvilken effekt det har. Derudver er afsnittet skrevet sm inspiratin til ledere, der ønsker at kaste sig ver en anerkendende g udviklende ledelsesstil, g ønsker metder g måder at kmmer i gang. Resultater der kan ses g mærkes Når Tina Bue Frandsen frtæller m de 6 børnehuse i Børneinstitutin Hunderup, er det histrier m en ledelsesindsats, der gør en str frskel g skaber kvalitet i børnepasningen. I de t interviews, der skaber grundlag fr denne rapprt, skinner Tina Bue Frandsens stre entusiasme, engagement g ikke mindst stlthed igennem. Samtidig er hun helt igennem persnligt ydmyg ver fr de stre resultater, sm hun kan ske der pnås i børnehusene. Fr det er ikke hende, der skaber de stre resultater. Hun er efter egne rd bare utrlig heldig at have ngle fantastisk dygtige daglige ledere ansat, g i fællesskab pnår de resultaterne. Essensen af indsatsen kan ifølge Tina Bue Frandsen skæres ned til, at det handler m at sikre at børnene bliver den bedste udgave af sig selv. Børnene er ifølge Tina Bue Frandsen Danmarks største aktiv, g de skal have de bedst mulige rammer fr at udvikle sig til at blive de bedst mulige brgere senere i livet. Og ifølge hende, starter det blandt andet med at blive anerkendt i de første år af livet. Når ledelsen udvikler sig i fællesskab g anerkender medarbejderne, bliver medarbejderne den bedste versin af sig selv. Det at blive anerkendt i sin faglighed g være invlveret i en knstant udvikling md at blive endnu bedre, sikrer at medarbejderne føler sig set g hørt. Børneinstitutin Hunderup har slsikken sm lg, g det er valgt på baggrund af det Helitrpiske princip, der bygger på en antagelse m, Side 2

3 at mennsker g systemer fra naturens hånd udvikler sig hen imd de mest lvende fremtidsfrestillinger g udviklingsmuligheder. Det vil sige, at når mennesker føler sig set, hørt g anerkendt vkser de sig g flder sig ud, ligesm slsikken flder ud md slen. Ifølge Tina Bue Frandsen vkser medarbejderne, når de bliver anerkendt både af deres leder g af hinanden. Det skaber glæder, energi g verskud, sm børnene får direkte glæde af. Der bliver ikke skældt ret meget ud i Børneinstitutin Hunderup. Både frdi kulturen ikke er en skæld-ud-kultur g frdi det er besluttet, at det er ikke den tilgang til børn, der skal arbejdes ud fra. Derfr bliver der gså reageret hurtigt, hvis en medarbejder alligevel taler med fr stre bgstaver. Ikke fr at skælde medarbejden ud, hvilket ville underminere tilgangen, men fr på en anerkendende g fremadrettet måde at undersøge alternative løsninger, der kan give større effekt hs børnene. Medarbejderne frtæller heller aldrig eller højst meget meget sjældent, at børnene gør nget frkert. I stedet frsøger de at finde frem til, hvad der er barnets intentin med en eventuelt uhensigtsmæssig handling. Det kunne eksempelvis være et barn, der fte slår andre børn. Frem fr at sige, at det må man ikke, spørger man i Børneinstitutin Hunderup eksempelvis: Slår du frdi du gerne vil lege med Emil?. På den måde bliver barnet mødt g set, g får sat rd på en intentin g udvikler sig i en psitiv retning. Børnene får lv til at kpiere g efterligne hinanden gså at lave bbler i mælken g lignende ting. Ved at lade dem undersøge g prøve det af, de andre har fundet ud af, lærer børnene at det er kay at efterligne, frdi det kan skabe gd læring. Frem fr at lære, at hvis man kpiere de spændende ting, de andre har fundet på, så får man ballade. Også frældrene bliver anerkendt i deres udfrdringer g behv. Og Børneinstitutin Hunderup har en meget tilfreds frældregruppe, hvilket eksempelvis var tydeligt i den sidste tilsynsrapprt, hvr særligt ét børnehus skiller sig ud, idet frældrene plever at der er tid til det enkelte barn. Dette er særligt interessant frdi netp dette børnehus ikke har flere hænder end andre steder, hvilket ville være en nærliggende antagelse. Der må derfr være en alternativ årsag til plevelsen end sammenhængen mellem tid g hænder. Ovenstående var et lille udpluk af den stre frskel sm ledelsestilgangen g værdigrundlaget i Børneinstitutin Hunderup gør. Der er strt ønske i institutinen m at lave yderligere undersøgelser, der inddrager både medarbejdere, frældre g børn fr at blive endnu klgere på hvrdan frskellen pleves på alle niveauer. Ledelsesgrundlag en fusin af mange tilgange Ledelse ses i det systemiske perspektiv sm kulturskabere g kulturbærere, g dette er i høj grad tilfældet i Børneinstitutin Hunderup. Ledelsen, både Tina Bue Frandsen g de 6 daglige ledere, arbejder bevidst g målrettet på hele tiden at udvikle deres tilgang g metder fr at skabe bedst mulig praksis g vilkår fr både børn g persnale. Side 3

4 Ledelsestilgangen er en fusin af en række tilgange, der tilsammen skaber en særlig måde at tilgå alle aspekter i ledelsespgaven. Primært står tilgangen på 5 tilgange, der tilsammen bliver et slidt fundament i dagligdagen. Fundamentet står slidt g derpå bliver huset af metder g daglig drift bygget, fr at skabe 6 slide g sunde børnehuse. Før vi går ind i tilgangene, skal der peges på nget, der ligger endnu dybere i fundamentet end det. Nemlig det at tr. Tina Bue Frandsen understregede flere gange i interviewene, at det på ingen måde er religiøst. Der er skarpt fkus på et rganisatrisk afsæt, g det er ud fra dette, at tren kmmer ind i billedet. Det er nemlig afgørende, at man trr på, at det anerkendende virker. At det at starte cyklussen af pstiv udvikling, der er vist venfr, gør en frskel. Hvis man ikke trr, gør ledelsesgrundlag, værdier g metder ingen frskel. Det skal kmme fra maven, sm Tina Bue Frandsen siger. Sm leder skal man have en helt grundlæggende tr på, at det at bringe det anerkendende, det systemiske g den værdibaserede ledelse i spil, skaber resultater. Det at tr betyder gså, at man skal turde bevæge sig ind i et felt, hvr man ikke kender svarene. At man stiller sig bevidst åben ver fr, hvilken vej tingene udvikler sig, i verbevisning m, at man ikke sm leder har svaret. Der findes nemlig ikke kun ét men mange svar på samme spørgsmål. Fr Tina Bue Frandsen betyder det, at hun aldrig beslutter på frhånd, hvad der skal kmme ud af et møde. Hun har taget beslutning m, at mødet skal være afsæt fr den bedst mulige løsning fr de implicerede, men m det er løsning A eller løsning B er på frhånd ikke defineret. Fr ngen lyder det både skræmmende g underligt. Men ifølge Tina Bue Frandsen betyder det, at 99,9 % af de møder hun deltager i får gde udfald. Frdi flk er blevet set, mødt g anerkendt, g frdi udfaldet af mødet er skabt i fællesskab. Tina Bue Frandsens bud på, hvad der skal til fr at andre kan lade sig inspirere af tilgangen er: De skal ville tr på, at det virker. Det skal turde sige, at selvm jeg ikke kan dkumentere det, så har jeg paratheden til at kaste mig ud i det. Og så skal man have ngle metder til at sætte det i gang. Det kan ikke hjælpe nget, at man stiller sig p g siger det er det her jeg vil have fr så har man allerede brudt systemet. Det duer ikke at kntrllere vksne mennesker, det virker ikke! Det kan gdt være, at det her er svært, men det virker. Det virker så hurtigt! De 5 tilgange Det er skrevet tidligere i rapprten, at fundamentet i ledelsestilgangen i Børneinstitutin Hunderup bygger på 5 tilgange. Den 5. er ny, g derfr et ikke så beskrevet blad i institutinen sm de andre fire. Ikke dest mindre frtæller Tina Bue Frandsen m en str genkendelse i at læse m Teri U, sm er sidste nye inspiratinskilde. I det følgende vil alle 5 Side 4

5 tilgange blive beskrevet, sådan sm de er frtlket i Tina Bue Frandsens ledelsestilgang. Appreciative Inquiry Appreciative Inquiry (AI) er altafgørende fr ledelse g kultur i Børneinstitutin Hunderup. I AI er den grundlæggende antagelse, at der er udviklingsptentiale i drømmen m en psitiv fremtid. Det hænger tæt sammen med det Helitrpiske princip, sm er beskrevet tidligere. Ifølge Tina Bue Frandsen er det vigtige fra AI den virkelige, virkelige anerkendelse. Ikke kun den, der kmmer fra frstanden, frdi man har lært, at det er en gd idé, men den der kmmer fra maven, frdi man tr på, at det virker. Den frm fr anerkendelse kmmer, når man har givet slip på frdmmene g er åbne g nysgerrige ver fr mange frskellige perspektiver. Derudver er nysgerrigheden et vigtigt bidrag fra AI. At tr på, at det er kay ikke at vide, hvad der skal ske. At man sm leder gså har ret g mulighed fr at sige, at man ikke ved hvrdan verden hænger sammen i dag, g være tryg ved at udfrske det sammen med sit lederteam eller sine medarbejdere. Værdibaseret ledelse Også i frhld til den værdibaserede ledelse, er det afgørende at det kmmer fra maven g ikke fra hvedet. I Børneinstitutin Hunderup har man en række værdier, sm er bærende i dagligdagen. De er skabt på baggrund af en prces, hvr frældre g medarbejdere blev inviteret til at skrive den gde histrie. På baggrund af det, blev der valgt en række værdier, hvr én af dem er tid. Ifølge Tina Bue Frandsen ville denne værdi aldrig være blevet valgt, hvis prcessen var blevet gennemført mere traditinelt i ledelsesteamet eller i diskussin i medarbejdergruppen. Alligevel har det fået str betydning at netp den værdi, g de andre, blev valgt. Værdierne er medskaber af, at der er en meget klar retning i institutinen. De ved hvilken vej de gerne vil, g alle i Børneinstitutin Hunderup ved hvilke værdier der er de har selv været med det at skabe dem. Værdien tid betyder dg ikke det samme fr alle g det er der str accept g anerkendelse. Og netp derfr bliver der brugt meget tid på at diskutere hvad værdierne betyder fr medarbejdere g ledere. Tina Bue Frandsen siger: Vi var nødt til at acceptere, at hvis tid var en værdi, skulle den være meget mere rummelig, hvis den skulle rumme alle sandheder. Det er den måde, vi arbejder på. Den lærende rganisatin Grundlæggende i tilgangen inspireret af Den lærende rganisatin er, ifølge Tina Bue Frandsen, verbevisningen m, at der ikke kun findes én sandhed, men rigtig mange sandheder. Denne erkendelse betyder, at man i Børneinstitutin Hunderup bruger hinanden rigtig meget til udvikling, frdi der altid kan bidrages med et andet perspektiv fra en Side 5

6 kllega. Det handler m at få spredt en masse frø, g så give dem tilstrækkelig næring g vand til at kunne vkse sig stre g stærke. Eksempelvis mødes t medarbejdere fra hvert hus hver 8. uge g frtæller den gde histrie til deres kllegaer fra de andre børnehuse. De t har ansvar fr at frtælle histrierne videre i eget hus, g på den måde bliver frtællingerne spredt til hele institutinen g bliver til dels viden g udvikling. Systemisk ledelse Inspiratinen fra Systemisk Ledelse er mangesidet. Det handler dels m relatiner, dels m krdineret frståelse g dels m accepten af de mange sandheder. I den systemiske tilgang er det afgørende, at tingene pstår i relatinerne. At alle er relatinelt frbundet, men at graden af frbundethed kan være frskellig alt afhængig af udfrdring g situatin. Det betyder, at relatiner bliver nget andet end følelser g at kunne eller ikke kunne lide hinanden. Det bliver i højere grad skabt på baggrund af faglighed g hvrdan man bedst kan bruge hinanden i frhld til pgaveløsningen. Det betyder i praksis, at man sm medarbejder eller leder den ene dag tager fat i den ene kllega fr et gdt råd, en samarbejdspgave eller et kursus g den anden dag en anden kllega. Den krdinerede frståelse er en knstant refleksin af, at der ikke findes en sandhed, g at det hørte kan frstås på mange frskellige måder. Derfr er der grund til hele tiden at krdinere g afstemme frståelser g gå på pdagelse i hinandens frestiller g tlkninger, frtæller Tina Bue Frandsen. Endnu et systemisk perspektiv er det cirkulære. At tingene aldrig stpper g at de bevæger sig ind i hinanden g skabes i relatinerne. Derfr stpper refleksinen g udviklingen af pgaverne heller aldrig i de 6 børnehuse, hvilket fte resulterer i, at når der er givet en fælles pgave til et ledelsesteammøde, så kmmer der 6 frskellige løsninger tilbage. Frdi alle har bragt det tilbage til deres kntekst g tilrettet, så det gav mest mulig mening der. Det kræver str tryghed fr persnale g ledelse at kaste sig ud i videreudvikling g tilrettelse. Tryghed i at vide, at deres leder ikke har det rigtige svar g at der derfr er en facitliste at gå ud fra. Daglige ledere g persnale i Børneinstitutin Hunderup er ifølge Tina Bue Frandsen trygge ved, at deres leder helt ned i maven ved, at de gør det bedste de kan fr deres rganisatin. Denne tryghed kan skabes frdi ledelsen er verbeviste m, at alle gør alt hvad de kan, g at når nget ikke lykkes til tiden eller efter frhåbningerne, så er der en rigtig gd grund. Man bliver aldrig dunket i hvedet af sin leder, g det betyder at der er udviklingsrum g kreativitet. Teri U Sidste skud på fusinen af ledelsestilgange, der danner praksis i Børneinsitutin Hunderup er Teri U. Den nye tilbygning til fundamentet viser, hvrdan ledelsesteamet g Tina Bue Frandsen altid er på udkig Side 6

7 efter g åbne ver fr nye retninger, der kan berige g inspirere. Derfr har det skabt str begejstring fr Tina Bue Frandsen at læse m Teri U, ligesm næste skridt blive at tage på kurser g udfrske mrådet endnu mere. Tina Bue Frandsen frtæller, at Teri U er det, der binder tingene sammen. I Teri U bringer man stilheden g nærværet i spil, g det giver mening i Børneinstitutin Hunderup. Det er i tavsheden g i det ekstra lag af refleksin at udviklingen når de stre højder, frdi det er der, hvr anerkendelse g værdierne kmmer ned i maven. Det betyder, at ledelsesteamet plever, at de arbejder med nget der er større end dem selv. De plever, at der sker nget på ledelsesteammøderne, der gør at de løfter sig p ver den enkelte g skaber en fælles bevidsthed, der gør det muligt at flytte bjerge i børnehusene. Uddannelse g dagligdag Den meget bevidste g sammensatte ledelsestilgang i Børneinstitutin Hunderup er ikke kmmet af sig selv. Det har krævet målrettethed g md. Og det kræver daglig g knstant åbenhed g udfrskning af nye muligheder g metder. Tina Bue Frandsen siger: Jeg har turde lade mig uddanne sammen med mit team. Jeg har læst nget systemisk ledelse, g taget en cachuddannelse, g nu læser Teri U, men i alt det, der har jeg været sammen med 6 fantastisk dygtige ledere. Og jeg har tyvstjålet alt guldet fra hver en af dem. Det er paratheden til at stjæle g en accept af, at det ikke bare er mig, der er dygtigt. Man har pririteret uddannelse højt i Børneinstitutin Hunderup. Dels har alle daglige ledere været på MacMann Bergs systemiske uddannelse, sm en del af en fælles uddannelse i hele Odense Kmmunes daginstitutinsmråde. Uddannelsen har ved strt held faldet perfekt i tråd med det øvrige arbejde. Tina Bue Frandsen har derudver taget en cachuddannelse, sm hun bringer i spil både i frhld til ledelsesteamet g medarbejderne. Derudver tager ledelsesteamet på kurser af interesse, ligesm der har været et kursusfrløb fr alle medarbejdere. Frløbet har centreret sig m AI, hvrmed alle er blevet intrduceret til tankerne bag, g har arbejdet med frskellige udfrdringer i praksis i et AI perspektiv. Næste stre indsats i frhld til uddannelse er, at de daglige ledere i fællesskab med Tina Bue Frandsen skal undervise medarbejderne på et internt kursusfrløb. Derudver er det i støbeskeen at lave krte kurser fr nye medarbejdere, der skal have indføring i tankegangen g eventuelt fr andre interesserede uden fr institutinen. Tanken er, at det at få et krt 1 times kursus kan gøre en kæmpe frskel fr den, der kmmer med åbne øre g hjerte. Mdsat kan man snakke i dagevis uden at der sker ngen udvikling, hvis ikke man trr g ønsker at udvikle sig. Side 7

8 Fra tilgang til metde Ledelsestilgangen i Børneinstitutin Hunderup er ikke blt en tilgang. Der bliver brugt både mange metder g meget struktur fr at skabe de mtalte resultater. I det følgende vil ngle af metderne bliver skitseret både med frmål m dkumentatin g inspiratin fr andre. Det er i den sammenhæng afgørende at understrege, at metderne ikke gør det alene. Hvis man ikke tr, g hvis man ikke har det i maven, vil det ikke virke. Men hvis man er villig til at kaste sig ud g slippe sin egen dagsrden, så vil der skabes stre resultater selv af små indsatser, g hvis man er sm Tina Bue Frandsen, sætter det gang i mere vil have mere. Tina Bue Frandsen har ikke altid arbejdet på den mtalte måde. Hun har i mange år, efter eget udsagn, arbejdet ud fra kntrl g styring. Det skabte bare ikke de resultater hun ønskede, g efter mange snakke g mange timer vervejelser, kastede hun sig ud på det dybe vand, g har siden plevet mange succeser. Tina Bue Frandsen bruger systemer til at sikre, at hun ikke skal bruge daglig energi på pfølgning af daglige driftspgaver. Hun laver en årskalender, hvr budgetpølgningsmøder, kntraktpfølgningsmøder, bestyrelsesmøder g lignende bliver lagt ind, fr så er hun fritaget fr at frhlde sig til det knstant. Samtidig er hun meget bevidst m, at daglig drift ligger hs de daglige ledere. Tina Bue Frandsen frtæller, at hvis man spørger hendes daglige ledere, vil de frtælle at de er rigtig glade fr, at hun aldrig blander sig. Det kan virke paradksalt, når hun samtidig frtæller m en række af frskellige slags møder g krav eksempelvis at lade sig cache. Men de daglige, praktiske ting i husene har Tina Bue Frandsen ikke nget med at gøre. Hun frtæller: Jeg trr måske at det jeg gør, det er at jeg laver ledelse. Men alt det daglige, det rører jeg verhvedet ikke. Det at være i stand til at slippe kntrllen g lave ledelse kræver, at være i stand til at have prigtig tillid til sit ledelsesteam. Og det har Tina Bue Frandsen. Hun er verbevist m, at de gør alt hvad de kan fr at nå den fælles skabte visin. Samtidig træder hun til, når det bliver tydeligt at pgaverne bliver fr mange, g har dermed eksempelvis gennemført Børnemiljøvurdering i alle huse i Tina Bue Frandsen g de daglige ledere har en værktøjskasse sm de trækker på g knstant udvikler. I den ligger der tilgange g metder til at skabe refleksin g udvikling. En del af kassens indhld er: Interview. Der bliver på ledelsesteammødet lavet interviews, hvr én daglig leder interviewer en anden m en udfrdring eller særlig plevelse. Målet med interviewet er at lade fkuspersnen udflde sin histrie, g dermed pnå nye handlemuligheder g ideer. Erfaringen er, at det skaber langt mere udvikling selv at skabe svarene end at få dem sm gde råd fra andre. Der bliver gså lavet interviews mellem medarbejderne. Reflekterende team. Når man arbejder med reflekterende team, gør man det fte i frbindelse med interviews. På et tidspunkt stpper man interviewet g Side 8

9 tilskuerne, det reflekterende team, snakker indbyrdes m, hvad de hører g tænker m interviewet. På baggrund af denne snak genptages interviewet, g fkuspersnen får mulighed fr at reflektere videre g svare på teamets spørgsmål. Vende 180 grader rundt. Tina Bue Frandsen betragter denne metde sm en mulighed fr at vende tingene på hvedet, g på den måde pnå nye erkendelser. I praksis kan det gøre når sm helst blt ved at sige hvrdan kan vi betragte det her fra et helt andet sted?. Caching. I Børneinstitutin Hunderup bliver der lagt str vægt på caching, g Tina Bue Frandsen stiller sig til rådighed sm cach fr sine daglige ledere. Teammøder. På alle teammøder, er der et punkt, der hedder intern læring. Der er fkus på skabelsen af drømmeinstitutinen g udvikling har høj priritet på møderne. Netværksmøder. Ud ver teammøderne mødes de daglige ledere hver 14. dag i et netværksmøde. Der har de mulighed fr at drøfte praktiske ting, g bruge hinanden sm sparringspartnere. Den gde histrie. Sm før nævnt er der fast hver 8. uge et møde med 2 medarbejdere fra hvert hus. Det går på skift, hvem der kmmer af sted. Hver medarbejder frtæller en gd histrie, sm bliver sendt ud i alle husene. På den måde bliver begejstringen ver det gde spredt, g der skabes læring på baggrund af succeserne, g ikke på baggrund af fiaskerne. Backcasting. Backcasting er en metde, hvr man frestiller sig, at man har nået et ønsket mål. Det kunne eksempelvis være at have skabt drømmeinstitutinen. Man taler derfra i nutid, sm m det er nået g ser tilbage på, hvrdan man nåede det. Metden skaber fte begejstring g det bagudrettede perspektiv gør at frhindringerne synes meget mere verkmmelige frdi man nu har verkmmet dem. Gør det der nytter. Dette vil muligvis ikke almindeligvis blive betragtet sm en metde, men ikke dest mindre inddrages det i listen, frdi det, ifølge Tina Bue Frandsen, er en vigtig pmærksmhed sm leder. Energien skal bruges der, hvr den kan gøre en frskel. Lad det ligge, der alligevel ikke rykker nget g skab i stedet større resultater, der hvr tren g viljen er til stede. Det betyder ikke, at ansvaret slippes. Det gør det på ingen måde, men ledelsespgaven bliver en anden. Uddannelse. Pririter g fkuser på udvikling på af ledelse g medarbejdere, g gør det sammen. Stjæl g lav m. Tina Bue Frandsen finder efter eget udsagn mange gde metder g øvelser på nettet g på frskellige øvelsesprtaler. Hun søger på en udfrdring, eksempelvis i Ggle g finder inspiratin g laver m, så det passer ind i Børneinstitutin Hunderups praksis. Side 9

10 Afsluttende kmmentar Rapprtens afsæt var at skabe indsigt i g inspiratin m ledelsestilgange i Børneinstitutin Hunderup. Ledelsestilgangen er beskrevet sm en fusin af frskellige tilgange, hvr udvikling g refleksin har strt fkus. Der bliver trukket på mindst 5 frskellige ledelsestilgange, g sammen bliver de til en ganske særlig ledelsesstil. Ifølge Tina Bue Frandsen er det afgørende fr succesen, at man trr på at det virker, altså at intentinerne fr at arbejde på denne måde er ægte. At man sm leder ikke bare siger, at man har tillid til sine medarbejder, men at man har det, helt ned i maven. Og at man accepterer g kan se mulighederne ved, at man ikke sm leder har svaret på alle spørgsmål at der kan være mange svar g mange rigtige perspektiver. Samtidig kræver det str tryghed fra ledelsesteam g medarbejdere i at vide, at når man vælger at udvikle videre på tingene g dreje dem, så de skaber bedst mulig mening, at så bliver det anerkendt g værdsat af ledelse g kllegaer. Alt dette er lykkes med str succes i Børneinstitutin Hunderup, g det har skabt 6 børnehuse, hvr udviklingen aldrig står stille, g hvr der i fællesskabet bliver skabt nget, der er større end den enkelte daglige leder g den enkelte medarbejder. Det viser sig på ledernes begejstring, på medarbejdernes verskud til børnene, på børnenes udvikling g på frældrenes tilfredshed. Tina Bue Frandsen er ikke i tvivl m, at de i Børneinstitutin Hunderup er med til at understøtte at børnene bliver den bedste versin af sig selv. Side 10

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige.

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige. Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning Af Marie Luise Telling Jepsen Fra råstf til færdigt prdukt I frbindelse med prjektet Fra råstf

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere