Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte"

Transkript

1 Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter fr den verden der mgiver s g give slip på de selvcentrerede tendenser, sm fører til ængstelse, utilfredshed g lidelse. At pdyrke kærlig-venlighed g medfølelse hjælper s til at se den grundlæggende gdhed sm alle levende væsener deler. Ved at relatere s til andre på en åbenhjertig måde får vi fred i sindet g en vksende følelse af tillid g mening. Dette vil helt naturligt tilføre vre relatiner harmni g sætte s i stand til at arbejde mere effektivt med udfrdrende situatiner. 30/3, 20/4 g 27/4-2015, mandag 19-20:30: Kærlig-venlighed g medfølelse til en selv I disse 3 første sessiner vil vi starte med at udfrske vr grundlæggende gdhed g se hvrdan denne manifesterer sig I vrt liv. Læsning: Jyful Wisdm pp OBS: DISSE SIDER OVERSÆTTES OG UDLEVERES PÅ DANSK 4/5, 11/5 g 18/5-2015, mandag 19-20:30: Kærlig-venlighed g medfølelse til mennesker der står s nær Når først vi har haft mulighed fr at pleve kærlig-venlighed g medfølelse til s selv, kan vi lære hvrdan vi udvikler disse følelser fr dem vi hlder af. Læsning: Jyful Wisdm pp OBS: DISSE SIDER OVERSÆTTES OG UDLEVERES PÅ DANSK 1/6, 8/6 g 15/6-2015, mandag 19-20:30: Kærlig-venlighed g medfølelse til mennesker vi er neutrale verfr Disse tre sessiner hjælper s til at udvide vres cirkel af kærlig-venlighed g medfølelse så vi inkluderer mennesker vi ikke kender g sm vi hverken har særlige psitive eller negative følelser fr. Læsning: Ingen 10/8, 17/8 g 24/8-2015, mandag 19-20:30: Kærlig-venlighed g medfølelse til mennesker vi har et prblematisk frhld til Når vi bliver frtrlige med praksis begynder vi at udvikle kærlig-venlighed g medfølelse til de mennesker vi har det svært med. Disse tre sessiner hjælper s med at lære hvrdan vi arbejder med denne praksis både frmelt g ufrmelt. Læsning: Jyful Wisdm pp DISSE SIDER OVERSÆTTES OG UDLEVERES PÅ DANSK 7/9, 14/9 g 21/9-2015, mandag 19-20:30: Kærlig-venlighed g medfølelse i hverdagslivet Hverdagen er fuld af muligheder fr at åbne hjertet g reagere med kærligvenlighed g medfølelse. Efterhånden sm vi praktiserer vil vi gradvist lære at møde alt på en åbenhjertelig måde. Læsning: Glæden ved at være til s. 209 Fr et stykke tid siden - p. 212 ikke mister sin ladning.

2 ~ Den daglige meditatinstræning ~ Siddende meditatinstræning 1 : Begynd sessinen med at hvile i åben bevidsthed: Hvil sindet g vær til stede. Frsøg ikke at fkusere på nget bestemt. Undgå samtidig at lade dig rive med af tankerne. Lad alle sanser være åbne, uden du undertrykker ngen dele eller aspekter af dine plevelser. Opdyrk kærlig-venlighed til dig selv, en der står dig nær, en du er neutral verfr, en du har et prblematisk frhld til eller alle levende væsener: Tilpas rdene til dit fcus fr sessinen g gentag sætningen Må jeg/du/vi/alle levende væsener have lykke g årsagerne til lykke. Efter ngle få minutter, slip sætningen g hvil i åben bevidsthed. Når det føles naturligt at gøre det kan du pdyrke medfølelse ved at gentage sætningen: Må Jeg/du/vi/alle levende væsener være fri fr lidelse g årsagerne til lidelse. Afslut sessinen ved endnu engang at hvile i åben bevidsthed. Meditatin i hverdagen : Tag en beslutning, når du vågner m mrgenen, m at du dagen igennem vil pdyrke kærlig-venlighed g medfølelse. Mind dig selv m din beslutning så fte du kan: Udvælg bestemte tidspunkter sm kan hjælpe til at påminde dig, f. eks. ved måltider, når du tænder cmputeren, hører telefnen ringe etc. Sæt påmindelser p rundt mkring i dit hjem eller på dit kntr, hvr du fte vil se dem. Idet du bliver mindet m din beslutning, ret din pmærksmhed md mennesker i din nærhed g gentag stille fr dig selv sætningen: Må jeg/du/vi/alle levende væsener være lykkelig g fri fr lidelse. Hvis du er alene, gentag stille sætningen Må jeg/alle levende væsener være lykkelig g fri fr lidelse. Gentag træningen så fte du kan i løbet af dagen 1 Hvis du er ny indenfr meditatin, anbefaler vi at du starter ud med at meditere 20 min. m dagen ved enten sidde en sessin af 20 min eller t af 10 min varighed.

3 Læsning: Jyful Wisdm pp : Håndbgen m Lykken Når vi udvikler medfølelser indser vi at alt liv er ens g hvert eneste levende væsen ønsker at være lykkelig. - Kalu Rinpche, Dharmaen der plyser alle levende væsener på samme upartiske måde sm slen g månen s lys, versat af Janet Gyats. Det er så let at tænke, at vi er de eneste, sm lider mens alle andre blev født med Håndbgen m lykken, sm jeg tidligere hentydede til g sm vi ved et uheld aldrig mdtg, da vi blev født. Jeg har gjrt mig skyldig i denne verbevisning ligesm alle andre. Da jeg var ung gav den ængstelse jeg næsten knstant plevede mig en følelse af at være alene, svag g dum. Men da jeg begyndte at praktisere kærlig-venlighed g medfølelse blev min følelse af islatin frmindsket. Samtidig begyndte jeg at føle mig selvsikker g endda nyttig. Jeg begyndte at pdage at jeg ikke var det eneste menneske, der følte sig bange g sårbar. Med tiden begyndte jeg at indse at det at tage andre s velfærd i betragtning var afgørende fr min egen sindsr. Når vi først kan begynde at stabilisere sindet ved at hvile i åben bevidsthed, kan vi begynde at lade bevidstheden frtsætte med at strække sig lidt ud. Vi kan pløse den illusin at vi selv g andre eksisterer uafhængigt af hinanden gennem den praksis, der i Buddhistiske traditiner er kendt sm kærlig-venlighed g medfølelse. Udtrykt mere nutidigt kan denne praksis bedre frstås sm empati: evnen til at identificere sig med eller frstå de situatiner andre kan befinde sig i. Mange har spurgt hvrfr det at praktisere empati kaldes kærlig-venlighed g medfølelse. Hvrfr begge begreber? I den buddhistiske frståelse er der t sider af empati: Kærlig-venlighed refererer til ønsket m at alle pnår lykke i livet g de bestræbelser vi gør s fr at nå dette mål. Medfølelse er ønsket m at alle lindres fra den grundlæggende smerte g lidelse, der kmmer frdi de ikke kender deres grundlæggende natur g de bestræbelser vi gør s fr at hjælpe dem til at blive fri fr denne grundlæggende smerte. Disse t bekymringer, længselen efter lykke g ønsket m at blive fri fr lidelse, er fælles fr alle levende væsener, skønt det ikke altid udtrykkes verbalt eller bevidst g ikke altid i den menneskelige bevidstheds kmplekse frm. Lidelse g lidelsens årsag g betingelser er tidligere blevet diskuteret detaljeret. Lykke er et meget generaliseret udtryk, sm måske helt enkelt kan beskrives sm blmstrende. Det betyder at have mad nk, et sted at b g kunne leve uden trusler m skade. Selv myrer, sm jeg frstår ikke har en fysisk knstruktin, der kan registrere smerte, frtsætter trfast deres daglige arbejde med at samle føde, bringe den tilbage til bet, g udfylde andre funktiner der bidrager til såvel deres egen sm klniens verlevelse. Fr de fleste af s udflder prcessen med at udvikle kærlig-venlighed g medfølelse sig i etaper. Det begynder sm i histrien med kvinden der mistede sit barn med at anerkende

4 vres egen lidelse g vres ønske m befrielse. Gradvist, udstrækker vi ønsket m at pnå lykke g befrielse fra at gælde s selv, til gså at gælde andre. Denne stille g rlige vej fører fra bevidsthed m vre egne vanskeligheder til en pvågnen, sm er ptentiel mere dyb g gennemgribende end vi ngensinde kunne frestille s, mens vi sidder i bilen i en trafikprp g bander ver de betingelser, der medførte frsinkelsen, eller står i en lang kø i banken g desperat ønsker at køen ville bevæge sig hurtigere. Den indledende fase bliver sædvanligvis kaldt almindelig kærlig-venlighed g medfølelse, sm begynder med at udvikle en følelse af kærlig-venlighed g medfølelse fr sig selv g udstrække den til dem vi kender. Den anden fase kendes sm ubegrænset kærlig-venlighed g medfølelse, en udvidelse af ønsket m lykke g befrielse fr lidelse til at gælde dem vi ikke kender. Den tredje fase kendes sm bdhicitta, sindet sm er vågent fr alle levende væseners lidelser g spntant arbejder fr at lindre deres lidelser. Almindelig kærlig-venlighed g medfølelse: Med fcus på s selv Almindelig kærlig-venlighed g medfølelse indehlder flere faser. Den første indebærer at vi lærer at udvikle en følelse af blidhed md s selv g en værdsættelse af vre egne psitive kvaliteter. Det betyder ikke, at vi har ndt af s selv. Det betyder ikke, at vi i en uendelighed gentager scenarier med lidelse eller frtrydelse g tænker på, hvr anderledes alt ville have været, hvis en eller anden mstændighed havde været anderledes. Det betyder, at du ser på din plevelse af at være dig selv nu g her, sm genstand fr dit meditative fkus. I dette tilfælde leder vi ikke efter begrebet Jeg, men ser på plevelsen af at være i live lige nu. Hvis jeg kunne pnå lykke g årsagerne til lykke ville det være dejligt. Måske er den mest enkle metde en slags variatin ver scannings øvelsen sm er beskrevet i relatin til Shamatha øvelsen hvr man er bevidst m fysiske sansninger. Begynd med at tæmme hesten. Hvis du praktiserer frmelt, skal du indtage syvpunktshldningen så gdt, du kan. Ellers skal du blt ranke rygsøjlen, mens du sørger fr, at resten af krppen slapper af g er i balance. Tæm rytteren ved at lade dit sind slappe af i en tilstand af åben bevidsthed. Efter ngle øjeblikke med åben bevidsthed skal du udføre en hurtig scanningsøvelse. Men denne gang skal du i stedet fr at fkusere på sansningerne frsigtigt give dig selv lv til at frstå, hvr vidunderligt det er bare at have en krp g et sind, der kan scanne den. Giv dig selv lv til at erkende, hvr strslåede disse helt grundlæggende kendsgerninger vedrørende din eksistens i virkeligheden er, g hvr heldig du bare er at eje den stre gave, sm en krp g et sind er. At værdsætte disse gaver er at plante små frø, der vil spire g blive til lykke g lindring af lidelse. Det, bare at vide at du er levende g bevidst, er en lindring i sig selv. Hvil i denne erkendelse et øjeblik, g indfør så frsigtigt denne tanke: Hvr ville det være dejligt, hvis jeg altid var i stand til at nyde denne følelse af at være i live. Hvr ville det være dejligt, hvis jeg altid kunne nyde denne følelse af velbefindende g alle de årsager, sm fører til tilfredshed g det at være åben fr alle muligheder. Ordene du vælger varierer selvfølgelig efter dit eget temperament. I traditinelle buddhistiske begreber bliver disse tanker udtrykt sm en bøn eller et ønske: Må jeg have lykke g årsagerne til lykke. Må jeg blive fri fr lidelse

5 g årsagerne til lidelse. Men den essentielle mening er den samme. Vælg de rd der virker fr dig. Så skal du blt give sindet lv til at hvile, åbent g afslappet. Frsøg ikke på at frtsætte denne praksis i mere end 3 minutter, hvis du mediterer frmelt, eller i mere end ngle sekunder under ufrmelle meditatinssessiner. Du kan fryde dig ver at være levende g bevidst mens du går igennem supermarkedet, sidder i en trafikprp eller mens du rydder p efter måltidet. Det er meget vigtigt at praktisere i krte sessiner g give sindet lv til at hvile ellers kan dette dyrebare blive et begreb mere end en plevelse. Når du ver tid gradvist gentager øvelsen vil en verden af muligheder begynde at åbne sig fr dig.