Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 3 5. Geografi Hvor er du vokset op? 3 I denne undersøgelse er der mange studerende fra København (25%) og Nordsjælland (25%). Ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund Videregående uddannelser 4 7. Forberedelseskurser Kommentarer til forberedelseskurser 6 Der var følgende kommentarere til forberedelseskurserne 6 8. Optagelsesforløbet 6 9.Arbejdet med den personlige ansøgning Optagelsesprøven Oplysninger om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid 11 1

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. september 2013 på uddannelsen TV og Medietilrettelæggelse (TVM) på Danmarks Medie-og journalisthøjskole(dmjx). Respondenterne har bestået optagelsesprøven i forbindelse med Kvote 2 i foråret ud af 40 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Hvilket giver en svarprocent på 40%, som svarer til lidt under halvdelen af studerende på holdet. Det betyder, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E13 holdet. 2. Markante resultater Alle respondenter havde TVM som deres første prioritet. Alle respondenter har en gymnasial ungdomsuddannelse. Der er en overvægt af studerende fra region København herunder Nordsjælland. Ifølge databasetallene er der dobbelt så mange kvinder som mænd på holdet. Den ældste respondent er over Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor kun 40 % i denne undersøgelse. Men det vurderes, at undersøgelsens resultat beskrives og bruges som startsår for kommende undersøgelse af 1 semesterstuderende. Dog kan det i nogle tilfælde have betydning for de forskelle, der vil vise sig i fremtiden. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 31,7% 68,3% 100,0% I denne undersøgelse er det kvinderne, der udgør flertallet. 17 ud af 24 respondenter er kvinder og 7 er mænd. I kommende undersøgelse vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på TVM. 2

4 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses TVM studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr. 1/10-13: Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder. Her er anvendt databasetal. MÆND KVINDER SAMLET Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 24,6 20 og 29 24,5 20 og 33 24,6 20 og Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? I denne undersøgelse er der mange studerende fra København (ca. 1/4) og Nordsjælland (ca. 1/4). Ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner. En respondent benytter kommentarfelt i stedet for og skriver: - Midtsjælland Tabel 3. Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland - - Østjylland 1 6,67% Midt-og Vestjylland 1 6,67% Syd-og Sønderjylland 1 6,67% Fyn 3 20% København 4 26,67% Nordsjælland 4 26,67% Øvrige Sjælland - - Bornholm 1 6,67% Andet - - Total % 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Ved dette spørgsmål er der 1 studerende, som ikke svarer. Det kan være, fordi personen er bosiddende i den by, som han/hun er opvokset i. Men ellers ligner tallene ovenstående. Over halvdelen af de studerende har boet i region København/Nordsjælland de sidste 10 år. Tabel 4 Primær bopæl de sidste 10 år REGION ANTAL PROCENT Nordjylland - - Østjylland - - Midt- og Vestjylland 1 7,14% Syd-og Sønderjylland 1 7,14% Fyn 2 14,29% København 6 42,86% Nordsjælland 3 21,43% Øvrige Sjælland 1 7,14% Bornholm - - Andet - - Total % Som kommentar til ovenstående skriver en studerende: - 5 år på Fyn og 5 år i København. 3

5 5.3 Bopæl ved studiestart Som det kan ses af tabel 5 er de studerende bosat i Københavns Kommune. Tabel 5 Bopæl ved studiestart POSTNUMMER BYDEL ANTAL 2200 København N København NV København Ø København V København K København S København V København K Vanløse Brønshøj København K 1 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Alle respondenter har en gymnasial baggrund. De fleste er blevet studenter i og der er 3 studerende, som fuldførte den gymnasiale uddannelse før Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,67% % ,33% ,33% ,33% ,33% Før % Sum % 1 ud af de 16 studerende har desuden en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7, som respondenten afsluttede i Tabel 7 Anden ungdomsuddannelse UNGDOMSUDDANNELSE Film og TV produktionstekniker (grundforløb) 6.2 Videregående uddannelser I nedenstående tabel fremgår det, at 9 studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Procentsats vedr. afsluttet eksamen er justeret i forhold til antal påbegyndte. 4

6 Påbegyndt videregående uddannelse Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser MÆND KVINDER TOTAL Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 2 40% 2 100% 7 63,64% 4 57,14% 9 56,25% 6 66,67% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Music Management Rytmisk Musikkonservatorium Film-og medievidenskab KU Kommunikation og Film-og Medievidenskab på BA niveau på hhv. RUC og KUA, og Film-og Medievidenskab på kandidatniveau på KUA Filmvetenskap, Lunds Universitet TEKO, Designteknolog, Branding og Marketing Management HA. Komm på CBS Film- og medievidenskab Idræt Medievidenskab De 5 studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: Tabel 10: Anden uddannelse UDDANNELSE ANTAL Idræt 1 BA i Music Management 1 BA i Film-og Medievidenskab 1 HA. Kom på CBS 1 TEKO, Designteknolog 1 BA i kommunikation og Film-og Medievidenskab på RUC og KUA Årstal for gennemført uddannelse Alle respondenter har afsluttet deres videregående uddannelse inden for de sidste 5 år. Tabel 11: Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,33% ,67% ,67% ,67% ,67% Total 6 100% 5

7 7. Forberedelseskurser 7 ud af 16 (43,75%) har deltaget i forberedelseskurser op til studiestart. Fordelingen af forberedelseskurserne ses her: Den rytmiske højskole levende billeder til nettet (6 ugers kursus) Mediefag på VUC Screen and Media Sydney, St. Leonards DMJX vinterkursus Vallekilde Højskole journalistforbedrende kursus Filmhøjskole, Ebeltoft Esbjerg højskole og Askov højskole Tabel 12: Forberedelseskurser ÅRSTAL ANTAL PROCENT ,57% ,57% ,29% ,57% Sum 7 100% ANTAL UGER ANTAL PROCENT ,29% ,57% ,29% ,29% ,29% ,29% Mere end 30 uger 1 14,29% Sum 7 100% 7.1 Kommentarer til forberedelseskurser Der var følgende kommentarer til forberedelseskurserne: Havde ingen relevans Det gav mig primært en bekræftelse på, at jeg var havnet på den rette hylde og et ekstra drive for at være målrettet til min optagelsesprøve Kunne ikke have gjort det uden det ophold. Jeg lærte hurtigt at tænke på en anden måde, når jeg sad til optagelsesprøven. 8. Optagelsesforløbet 3 studerende har været til optagelsesforløb på andre uddannelsesinstitutioner end DMJX. Her nævnes: Filmskolen TEKO Syddansk Universitet 6

8 Ud af de 16 besvarelser har 1 studerende være til optagelsesprøve 3 gange hos DMJX og 3 har forsøgt sig 2 gange og de restende 12 kom ind i første forsøg, men tallene er baseret på alle vores uddannelse På dette hold (specifikt søgning på TVM) har 37,5% (6) forsøgt 2 gange og hele 62,5%(10) kun en gang. Ud af de 16 havde alle TVM som deres første prioritet. De angiver følgende grunde til prioriteringen: Tabel 13 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 13 81,25% Uddannelses ry og omdømme 2 12,5% Andre grunde 1 6,25 % Sum % De studerende havde følgende kommentarer til deres prioritering: Stort set alle ovenstående grunde Der var flere af ovenstående, som jeg var med i mine overvejelser. Jeg er kommet ind på TVM men havde overvejet også at søge ind på journalistlinjen i Århus. I år var det dog uforudsigeligt for mig at søge ind. Det lød målrettet og interesserede mig meget! Jeg kunne kun vælge en her, men følgende skal med: o Uddannelsens ry og omdømme o Danmarks Medie- og Journalisthøjskolens ry og omdømme o Størst kendskab til Danmarks Medie og Journalisthøjskole 9.Arbejdet med den personlige ansøgning. De studerende er spurgt ind til deres vurdering af den personlig ansøgning og sværhedsgrad. Der er valgmuligheder og de har desuden haft mulighed for at kommentere på forprøven. Tabel 14 Den personlig ansøgning og sværhedsgrad SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 1 6,25% Middel 9 56,25% Svær 6 37,5% Ved ikke - - Total % De havde følgende kommentarer til forprøven: Hvis man ved hvorfor man vil ind er det jo bare om at argumentere for sin sag. Den anden del med en oplevelse der havde ændret sit liv var straks mere vanskelig Der var mange oplysningen, der skulle holdes styr på. 7

9 10. Optagelsesprøven Tabellen viser de nye TVM-studerendes vurdering af selve optagelsesprøven. Tabel 15 Optagelsesprøven SVÆRHEDSGRAD ANTAL PROCENT Let 1 6,25% Middel 7 43,75% Svær 8 50% Ved ikke - - Total % De havde desuden følgende kommentarer: Svært at vurdere da man ikke ved hvilke af delene mm gjorde godt Det studerende tog utrolig godt imod os. Jeg vil ikke sige, at optagelsesprøven var nem, men jeg kom da ind. 11. Oplysninger om uddannelsen I den nedenstående tabel ses, hvor de studerende primært har fået oplysning om uddannelsen henne. Det har ikke været muligt at svare flere gange, hvorfor brugen af DMJXs hjemmeside ikke figurer i tabellen, men i de studerendes kommentarer. Tabel 16 Oplysninger om uddannelsen VALG MÆND KVINDER TOTAL Studievejledning på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 1 6,25% Åbent hus på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole ,75% Andre steder på internettet ,5% Danmarks Medie-og journalisthøjskoles brochure om 1 6,25% uddannelsen Familie og venner/bekendte ,75% Ug.dk 1 6,25% Andet 1 6,25% Total % De studerende har primært skaffet sig viden om andre steder på nettet eller hos familie og venner. Da undersøgelsen er et nyt tiltag, er der kun data for dette år og vi har ikke mulighed for at udtale sig om tendenser. Nedenfor er listet de nye studerendes kommentarer til ovenstående: Både gennem venner og bekendte, på nettet og gennem branchefolk Ug.dk og så har jeg været ovre i Århus og tale med studievejledningen Igen kunne jeg kun vælge en, men følgende skal med: o Åben hus på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole o Andre steder på nettet o Ug.dk 8

10 De studerende er desuden blevet spurgt om der var informationer, som de savnede. Hvornår vi har undervisning. Det er ærgerligt at jeg kun kan planlægge et halvt år fremad, fordi vi kun får skema for et semester ad gangen. Hvis jeg i det mindste kunne få datoer for seneste undervisning inden ferier, og første undervisningsdag. Nej Måske lidt mere information om hvor praktisk uddannelsen til tider kan være Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats I er så seje Det kunne være godt, hvis studievejledningen var blevet oplyst om SPS-muligheder. Ellers er jeg meget godt tilfreds med skolens studievejledning og uddannelsesadministration Nej 12. Forventninger til ansættelse efter endt uddannelse Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job i TV branchen enten som redaktør eller tilrettelæggelse. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 1 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17 Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. PROJEKTLEDER/PROJEKTKOORDINATOR INDEN FOR: ANTAL TV- tilrettelæggelse 10 Selvstændig iværksætter 1 Redaktion og ledelse 3 En respondent svarer følgende: Jeg er stadig ved at finde mig selv i mine nye muligheder. Jeg overvejer at bruge min TV; som en god byggesten og så bygge oven på uddannelsen, så jeg kan få en fremtid, hvor kommunikation ikke vil foregå så meget ud på optagelser. (Dette svar er ikke med i tabel 17). Med hensyn til at læse videre er der 2 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 14 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Ved ikke endnu 1 Projektledelse 1 9

11 13. Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på uddannelse er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog. Dette ses i nedenstående tabel: Tabel 19 De studerendes vurdering af deres sprogfærdigheder. 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Sum Dansk % 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 16,49% 16,49% Norsk ,33% 46,67% 40% 0% 0% 100% 2,06% 7,22% 6,19% 0% 0% 15,46% Engelsk % 0% 6,25% 31,25% 62,5% 100% 0% 0% 1,03% 5,15% 10,31% 16,49% Tysk % 66,67% 13,33% 0% 0% 100% 3,09% 10,31% 2,06% 0% 0% 15,46% Fransk ,25% 25% 12,5% 6,25% 0% 100% 9,28% 4,12% 2,06% 1,03% 0% 16,49% Spansk ,75% 31,25% 18,75% 6,25% 0% 100% 7,22% 5,15% 3,09% 1,03% 0% 16,49% Andre sprog angiv 33,33% 0% 33,33% 33,33% 100% nedenfor 1,03% 0% 1,03% 1,03% 3,09% Sum ,65% 27,84% 14,43% 8,25% 27,84% 100% I den sidste oversigt som forholder sig til andre sprog fx svensk og japansk er niveauerne ikke inddelt pr. sprog men de studerende har listet andre sprog som: Arabisk Svensk Portugisisk 14. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabellen ses fordelingen: 10

12 Tabel 20 Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL PROCENT Bor i egen(ejer)bolig 4 23,53% Bor til leje 12 70,59% Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 1 5,88% Sum* % *1 respondent har brugt flere svarmuligheder. 15. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I den følgende tabel ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. En studerende har både job og bruger uddannelsesopsparing. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21 Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL PROCENT SU 11 45,75% SU og SU - lån 5 20,83% Støtte fra forældre eller andre 1 4,17% Opsparing 1 4,17% Andet 5 20,83% Ønsker ikke at svare 1 4,17% Sum* % *(Der har været mulighed for at svare flere gange) De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Arbejde Job Og arbejde som tjener Su og arbejde Arbejde i børnehave i perioder 11

13 Bilag 1 Spørgsmål 33 Hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet? Tv-tilrettelægger primært inden for dokumentargenren. Tilrettelægger på et produktions selskab, eller selvstændig dokumentar Tilrettelægger inden for rejse-dokumentar Det er jeg ikke helt klar over endnu. Men vil gerne lave det praktiske og samtidig kunne jeg godt tænke mig noget Ledelseserfaring Tilrettelægger på en dokumentar/reportageredaktion Tilrettelægger. Tv- tilrettelægger :) :) Iværksætter af produktionsselskab Jeg er stadigt ved at finde mig selv i mine nye muligheder. Jeg overvejer lidt at bruge min TV; som en god byggesten og så Bygge ovenpå uddannelsen, så jeg vil få en fremtid hvor kommunikationen ikke vil foregå så meget ude på optagelser. TV Tilrettelægger Jeg vil gerne være tilrettelægger eller konceptudvikler. TV-tilrettelægger Tv-tilrettelægger, redaktionschef Tv og kommunikation Tilrettelægger/ tv journalist 12

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere