Korte kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte kurser 2014-2015 779-2014-68005"

Transkript

1 Korte kurser

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i Læreruddannelsen i Skive udbyder undervisningsfag som enkeltfag. Det kan dels foregå som tompladsordning, hvor ledige pladser på ordinære hold tilbydes som enkeltfag, dels som særligt tilrettelage forløb. Beskrivelse af de enkelte undervisningsfag kan ses på Kataloget her er faglig ajourføring i fagene, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter de fælleskommunale tiltag, som eksempelvis de fælles fagteam med Læreruddannelsen i Skive. Tilmelding skal ske gennem skolelederen - frist den 12. juni Mette Nielsen Stedfortræder for skolechefen Tlf:

3 Indhold Sikkerhedskursus for skolens svømmelærere... 4 Kursus i laboratoriearbejde... 4 Sprogvurderinger fra børnehave til skole... 5 Fokus på tidlig tysk sprogstart i folkeskolen... 6 Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder... 7 A Good Start engelsk i klasse... 8 Idrætslærernes forum Forum for billedkunstlærere to workshops Kortfilmsfestival for ældste klassetrin...11 Lokal børne- og ungdomsteaterfestival for mellemtrinnet Teamlærerkursus for klasses lærere Historiekursus med fokus på it Forum for udeskole Forum for musiklærere Teateroplevelsen Faglig læsning og handleplan for sprog og læsning Projekt Netfinder Videndeling og inspiration om video i naturfagsundervisningen Øvrige kurser og emnedage... 18

4 Sikkerhedskursus for skolens svømmelærere Der afholdes obligatorisk sikkerhedskursus for skolernes svømmeundervisere, der sikrer, at alle undervisere er opdateret omkring den aktuelle svømmehals sikkerhedsprocedurer og egne færdigheder og viden. Pga. ombygning i Skive Badeland afholdes dette sikkerhedskursus kun i Durup Svømmehal. Målgruppe: Underviser: Skolernes svømmelærere Jens Bertelsen, cheftræner i Viborg Svømmeklub samt en dommer i livredning Tidspunkt: Onsdag den 27. august 2014 kl Durup Svømmehal Kursus i laboratoriearbejde Sikkerhed miljø teknik Der afholdes sikkerhedskursus for skolernes fysik- og kemilærere, der sikrer, at alle undervisere har viden om laboratoriearbejde og sikkerhedsvejledninger. Formål: Kurset har til formål at medvirke til at øge sikkerheden i laboratoriet, indføring i laboratoriearbejdets sikkerhed og teknik, samt de miljømæssige foranstaltninger. Ved ethvert laboratoriearbejde må man have kendskab til brugen af diverse udstyr, og kende de faglige navne på udstyret. Der er indført nye klassificeringer for kemiske stoffer og blandinger og dette indgår i kurset. Kendskab til de officielle ( gamle ) R-sætninger (Risikoangivelser) og S- sætninger (Sikkerheds- forskrifter) er stadig nødvendigt, ligesom kendskab til (de gamle ) faresymbolerne indgår. Målgruppe: Underviser: Omfang: Tidspunkt: Skolens fysik- og kemilærere Underviser ved Læreruddannelsen i Skive timer (0,5 ETCS) Udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive

5 Sprogvurderinger fra børnehave til skole Formål: Hvordan sikres at sprogvurderinger fra børnehaven og den viden der her ligger bliver formidlet videre og anvendt i skolen? Baggrund: Der blev i Dagtilbud i Skive Kommune 1. januar 2013 indført et nyt sprogvurderingsmateriale Rambøll Sprog og samtidig vedtaget, at alle 3-årige børn og børn med sproglige udfordringer bliver sprogvurderet året før skolestart. Sprogvurderingerne ligger elektronisk og viser barnet forudsætninger for læsning. Dette kursus er tænkt som en introduktion i, hvordan I får adgang til materialet og hvordan det bruges i praksis. Sprogvurderingsmaterialet i børnehaven, falder hel i tråd med Læseevaluering på begyndertrinnet som allerede anvendes i indskolingen. Rambøll Sprog er et redskab til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen Det nationale sprogvurderingsmateriale tester børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner: - Produktivt sprog - Receptivt sprog - Lydlige kompetencer - Kommunikative kompetencer Målgruppe: Børnehaveklasseledere, indskolingslærere og læsevejledere Underviser: Kirsten Wæhrens, ledende tale-hørekonsulent, PPR Tidspunkt: Torsdag den 28. august 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive, lokale 106

6 Kursusdag for tysklærere Fokus på tidlig tysk sprogstart i folkeskolen Guten Tag tager i august springet fra 7. til 5. klasse. En tidligere sprogstart i fremmedsprog i folkeskolen er en del af den nye skolereform, og det betyder, at landets tysklærere får en ny hverdag. Kom og få inspiration! Oplæg ved: Poul Koch og Mette Sønderskov, Herskind Skole Kursusbeskrivelse og baggrund ved Poul Kok og Mette Sønderskov: Efter lidt teori og 20 års erfaringer med tidlig tysk fra 5. klasse går vi direkte til præsentation og gennemførelse af en række fremmedsprogsaktiviteter, lige til at bruge i den daglige undervisning. Fokus vil være på de første år med tysk, men mange af aktiviteterne kan også bruges senere i skoleforløbet. Der er uendeligt mange gode grunde til at begynde tidligt med tysk, og der er stort set kun gode erfaringer med den tidlige start. Det helt centrale i undervisningen er, at alle elever, også de der har svært ved den boglige skole, får opbygget en stor og solid fremmedsproglig selvtillid eller fremmedsprogligt selvværd, om man vil. Den bedste måde at opbygge den sproglige selvtillid på er at give eleverne mulighed for at være sprogligt og kropsligt aktive i tysktimerne. Fremmedsprog læres bedst i brug, og eleverne synes, det er dejligt at være aktive i timerne. Flere fremmedsprogsforskere har videnskabeligt bevist, at man bedst husker det, man selv siger og selv gør. Sprog og handling bør derfor følges ad, ikke kun i begyndertyskundervisningen, men hele vejen op i skolesystemet. Aktiviteterne kan bruges på alle klassetrin Målgruppe: Tysklærere samt lærerstuderende Tidspunkt: Tirsdag den 16. september 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Arrangør: Fagteamet for fremmedsprog Ansvarlig: Anette Bech Slyngborg Forplejning: Kaffe og brød og frokost

7 Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder Formål: Hvordan sikres inklusion af elever i ordblindevanskeligheder med it-rygsæk i den almindelige undervisning? Baggrund: Som led i handleplanen for undervisning af ordblinde børn og unge skal lærere, der underviser elever med ordblindevanskeligheder, være i besiddelse af en specialviden omkring læseudvikling, læseprocesser, ordblindhed og om, hvordan kompenserende it kan anvendes som et opkvalificerende og kompenserende værktøj i den almene undervisning. Dette kursus er tænkt som et inspirationskursus, hvor vi kommer med nye input i forhold til teknikken, materialer og didaktikken. Der tages udgangspunkt i den almene undervisning og dertilhørende undervisningsmaterialer. Hvordan og hvornår skal der ske en tilretning i forhold til elever i ordblindevanskeligheder, og hvilke muligheder findes der? Der vil være udveksling af erfaringer, problematikker og gode ideer omkring elever i ordblindevanskeligheder eller elever, som viser tegn på ordblindhed. Målgruppe: Lærere som underviser elever med it-rygsæk og har en grundlæggende viden om CD-ord, skanning og Materialebasen gennem kursus i et af Skive Kommunes kompetencecentre Undervisere: Anette Mark, Kate Torp, Lisbeth Henriksen og Paul Wodstrup Tidspunkt: Torsdag den 18. september 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, lokale 104

8 Inspirationsdag for engelsklærere A Good Start engelsk i klasse Oplægsholder: Tanja Lundholm Christensen Tanja L. Christensen har arbejdet 12 år som folkeskolelærer med linjefagene engelsk og tysk. Hun arbejder på en skole i Hjørring og er samtidig ansat på CFU-Hjørring som pædagogisk konsulent for sprogfagene. Endvidere er hun medforfatter til det nye engelsksystem til 1. og 2. klasse: Thumbs Up. Den ny folkeskolereform sætter øget fokus på sprogundervisningen. Eleverne skal fra næste skoleår have engelsk fra 1. klasse, hvilket kræver en anderledes didaktisk tænkning samt viden om, hvordan eleverne får mest udbytte af den øgede timetildeling til faget. Kurset vil også berøre danske og udenlandske erfaringer med tidlig sprogstart, og hvilke udfordringer og muligheder der er ved at begynde engelskundervisningen i 1. klasse. Undervisningen i praksis På kurset vil man få kendskab til en masse konkrete ideer til aktiviteter, sange, lege og spil til de yngste elever samt introduktion til velegnede metoder i begynderundervisningen. Nogle af de engelskmaterialer, der findes på markedet til denne aldersgruppe, vil også blive omtalt, og deltagerne får ideer til velegnede websider, YouTubevideoer og apps. Undersøgelser har vist, at de faktorer, som eleverne udsættes for uden for skolen har stor betydning for den sproglige udvikling. Kurset vil derfor også komme ind på, hvordan forældrene kan være med til at understøtte deres børns læring, og hvordan lærerne kan hjælpe forældrene i denne rolle. Kurset vil veksle mellem oplæg, udveksling af ideer, diskussion og hands-on-aktiviteter. Målgruppe: Engelsklærere samt lærerstuderende Tidspunkt: Torsdag den 25. september 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, lokale 104 Arrangør: Fagteamet for fremmedsprog Ansvarlig: Anette Bech Slyngborg Forplejning: Kaffe og brød og frokost Deltagerne bedes medbringe computer, tablet og/eller smartphone.

9 Idrætslærernes forum 2014 Udeskole bevægelse og læring Indhold: Fagteam i idræt, historie, sprog og naturfag inviterer til en fælles inspirationsdag med præsentation af det ny etablerede friluftsområde ved Læreruddannelsen i Skive. Der vil være afveksling mellem oplæg og workshops inden for de forskellige fag. Desuden vil der være fremvisning af blandt andet grejbank og take-away outdoor køkken. Målgruppe: Alle interesserede lærere og studerende Tidspunkt: Torsdag den 25. september 2014, kl Læreruddannelsen Skive, Dalgas Allé 20, Skive Arrangør: Fagteam i idræt, historie, sprog og naturfag Ansvarlig: Line Barbara Pedersen

10 Forum for billedkunstlærere to workshops Indhold: Forum for billedkunstlærere vil være et rum for faglig opdatering og erfaringsudveksling, hvor billedkunstlærere fra Skive Kommunes skoler vil kunne inspirere hinanden omkring faget billedkunst. De enkelte workshops vil fagligt danne grundlag for aktuelle aktiviteter i form af udsmykning til teaterstykker i Kulturcenter Limfjord og Teaterfestival for børn. Alle er velkomne. Workshop I: Tips og ideer til fremstilling af plastikflag I oktober skal der være et par teaterforestillinger i KCL med et danseteater. I denne uge har vi fået lov til at sætte en masse plastikflag op med temaet Identitet. Workshop II: Tips og ideer til fremstilling af teaterplakater I foråret 2015 bliver der afholdt lokal børneteaterfestival for mellemtrinnet. I den forbindelse vil vi lave teaterplakater og udstille på spillestedet. Målgruppen: Lærere, der underviser eller gerne vil undervise i billedkunst Tidspunkt: Workshop med plastikflag Torsdag den 25. september 2014 Workshop med teaterplakater Torsdag den 29. januar 2015 Underviser: Ann Theresa B. Hansen Billedkunstlokalet, Højslev Skole

11 Kortfilmsfestival for ældste klassetrin Formål Gennem vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og fælles opsamling at inspirere og opkvalificere lærere til undervisning i praktisk filmproduktion. Baggrund: I Skive Kommune udbyder vi med regelmæssige mellemrum en kortfilmsfestival, hvor eleverne i de ældste klasser får mulighed for at udtrykke sig gennem filmmediet. Indhold: 1. gang onsdag den 3. september 2014 kl Anslaget Klassens organisering i filmprojekter Grundgenrer og blandingsgenrer inden for medierne. 2. gang onsdag den 10. september 2014 kl Præsentation og uddybning Hvordan kan vi igangsætte idé, storyboard og manuskript? 3. gang onsdag den 17. september 2014 kl Point of no return Hvad skal vi vide om filmoptagelser og kamerabetjening? 4. gang onsdag den 24. september 2014 kl Konfliktoptrapning og Klimaks Hvordan kan vi hjælpe med redigering og teknik? Hvad kan gå galt? 5. gang onsdag den 1. oktober 2014 kl Udtoning Nyeste film til undervisningen Zig-zag og filmkanon Evaluering af produkter og af kursus Målgruppe: Lærere med interesse for filmproduktion Underviser: Thomas Thorning, Læreruddannelsen i Skive, lokale 87 Læreruddannelsen i Skive Ved tilmelding til dette kursus tilmelder du samtidig din klasse til Kortfilmsfestival 2015.

12 Drama- og instruktørkursus Lokal børne- og ungdomsteaterfestival for mellemtrinnet Vision: Alle børn i Skives Skoler skal være medlevende og medskabende i en æstetisk kultur gennem: At møde kunsten og kulturen At være skabende og udtrykke sig i fællesskab med andre. Indhold: Arbejde med dramasproget og instruktion af egne elever. Redskaber til at arbejde med egne elever enten med et færdigt teaterstykke eller et stykke, som lærer og elever bygger op i fællesskab. Hvordan bygges processen op, og hvilke virkemidler kan bruges. Hvordan laves en drejebog. Ved tilmelding tilmeldes klassen/gruppen til den lokale festival: Drama- og kropssprog i danskundervisningen Målgruppe: Lærere/pædagoger på mellemtrinnet eller med dramainteresse, gerne teams. Tidspunkter: Den september 2014: Kursus for lærere og pædagoger September-marts: Lærerne arbejder selv med deres klasser/grupper Udvælger temaer og emner til deres forestilling 27. november 2014: Manuskriptkursus udarbejde drejebog marts 2015: Sune kommer ud på skolerne og superviserer lærere og elever marts 2015: Lokal Teaterfestival 2015 Klasserne/grupperne spiller for hinanden Underviser: Skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Sune C. Abel. Sune er ansat ved Limfjordsteatret, egnsteater for Mors og Skive. Kurset kan give mulighed for et videre samarbejde med udvikling af scenekunst mellem dig/skolen og Limfjordsteatret. Vejledning: I perioden fra den marts møder børn og voksne den professionelle instruktør og får vejledning på eget teaterstykke. Sune C Abel besøger lærere og elever og hjælper med opstramning og supervision. Besøgsplan udsendes efter tilmelding. Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive

13 Teamlærerkursus for klasses lærere Kurset arrangeres i samarbejde med UU-Skive, Tieren og Ungdomsuddannelserne i Skive. Temaet er i år den faglige uddannelsesparathed, og der vil være særligt fokus på faget dansk, matematik og den naturvidenskabelige faggruppe. Hvilke faglige kompetencer skal en ung besidde for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse med succes? Med disse spørgsmål som omdrejningspunkt håber vi, at det kan lykkes os at komme tættere på en fælles forståelse blandt faglærere i henholdsvis folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og vejledere. Ligeledes håber vi, at nogle af jer får lyst til at knytte faglige bånd på tværs af uddannelsessystemet, fx i form af gæsteundervisning i folkeskolen eller besøg på ungdomsuddannelserne. Tidspunkt: Torsdag den 2. oktober 2014, kl Social- og Sundhedsskolen, Arvikavej 7, 7800 Skive Tid Gr.1 Gr.2 Gr.3 14:00 Velkomst 14:05 14:25 Oplæg om Tieren 14:25 14:45 14:45 15:05 15:05 15:25 15:35-15:55 15:55 16:15 16:15 16:35 Dansk: Faglærere fra STX, HHX, HTX Matematik: Faglærere fra STX, HHX, HTX Kaffen medbringes til næste runde Dansk: Faglærere fra HG, STS og SOSU Matematik: Faglærere fra HG, STS og SOSU Mulighed for rundvisning Naturvidenskab: Faglærere fra STX, HTX HHX:Virksomhedsøkonomi Naturvidenskab: Faglærere fra STS og SOSU HG:Erhvervsøkonomi Husk at opgive mailadresse ved tilmelding samt hvilke fag der undervises i.

14 Historiekursus med fokus på it Indhold: På kurset arbejder vi med QR-koder og to gratisprogrammer på nettet: QR-løb: Kursisterne afprøver et lille QR-løb og prøver selv at lave opgaver til et QR-løb. Animoto, hvor kursisterne lærer at lave en lille historisk film. Bighugelabs, hvor kursisterne bl.a. lærer at lave badges om historiske personer. Medbring computer og evt. en smartphone som kan aflæse QR-koder. Det vil være en god ide før kurset at få lagt nogle historiske billeder ind på sin computer. Målgruppe: Historielærere og historieinteresserede Tidspunkt: Torsdag den 9. oktober, 2014 kl Arrangør: Fagteam Historie Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Ansvarlig: Laurs Svansø Laursen,

15 Forum for udeskole Formål: Forum for udeskole er stedet, hvor idé- og erfaringsudveksling finder sted på tværs af skolerne og med inddragelse af studerende fra Læreruddannelsen i Skive med henblik på i fællesskab at udvikle og afprøve ideer omkring udeskoleundervisning. Indhold: De enkelte dage vil rumme aktuel faglig debat, teoretisk og praktisk arbejde med undervisningsrelevant stof samt mulighed for erfaringsudveksling. Målgruppe: Tidspunkt: Arrangør: For lærere, der gerne vil inddrage udeskole i undervisningen Datoer udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive Sune Weber, Resen Skole Forum for musiklærere Indhold: Forum for musiklærere vil være et rum for faglig opdatering og erfaringsudveksling, hvor børnehaveklasselærere, musiklærere eller blot almindelige lærere fra Skive Kommunes skoler, der underviser i faget, vil kunne danne netværk omkring faget musik. De enkelte dage vil rumme aktuel faglig debat, teoretisk og praktisk arbejde med undervisningsrelevant stof samt rumme mulighed for erfaringsudveksling. Arbejdet med at etablere et forum for musiklærere skal ses i forlængelse af skolernes store musikdag, der i mange år har været med til at synliggøre faget. Savner du af og til en faglig sparringspartner, så mød op med rygsækken fyldt af gode musikideer, så vi sammen kan skabe en stor musik-idé-bank. Målgruppen: ALLE der underviser i musik Underviser: Andreas Molbæk, musiklektor, Nr. Nissum Tidspunkt: November 2014 torsdag kl Marts 2015 torsdag kl De to datoer udmeldes senere Musiklokalet, Læreruddannelsen i Skive Ansvarlig: Lene Bjerre Sørensen

16 Teateroplevelsen Alle Børn og unge i Skive Skolevæsen ser mindst én teaterforestilling om året. BUTO Børne- og Ungdomsteaterudvalget, som består af repræsentanter fra alle skoler lægger et stort arbejde i at indkøbe meget forskellige forestillinger, så jeres elever præsenteres for scenekunst, der benytter sig af mange forskellige sprog. Oftest ser I forestillingen sammen med jeres elever, hvorfor det kan være svært at inddrage forestillingen i undervisningen. Derfor inviteres i til en dag med Teateroplevelsen Kunstnerisk læring i Folkeskolen Den nye Folkeskolereform opfordrer til spændende samarbejde mellem scenekunsten og folkeskolen, og da vi på mange måder er godt i gang, er det blot at gå videre med det vi er gode til. I inviteres derfor til at deltage i både oplevelse, oplæg og workshop omkring at inddrage teaterforestillinger i elevernes læreprocesser. Dagen henvender sig til alle lærere, pædagoger og skoleledere. Alle klassetrin. Tidspunkt: Tirsdag den 18. november 2014 Program: : Drop in : Hvad kan kunsten bidrage med i børns læring Oplæg Peer Gynt v. Teatret Zebu : Frokost : Workshop: Værktøjer til at åbne op for forestillingerne : Arbejde med egen planlægning : Opsamling

17 Faglig læsning og handleplan for sprog og læsning På mellemtrinnet er der fokus på, at eleverne læser for at lære. Det forudsætter, at eleverne har færdigheder og kan anvende strategier. Kurset sætter fokus på de færdigheder og læsestrategier, der er vigtige, for at eleverne kan udvikle deres faglige læsning. Det er et fælles ansvar for alle lærere, at eleverne lærer, hvordan de mest effektivt kan tilegne sig viden ved at læse. Eleverne skal bruge deres læsefærdigheder og læsestrategier i alle skolens fag, fordi hvert fag har sine særlige tekster og begreber. Kurset sætter derfor også fokus på, hvordan dansklæreren og faglæreren kan samarbejde om faglig læsning i alle fag. Kurset vil give et teoretisk grundlag og nogle metoder og praktiske forslag til arbejdet med faglig læsning især på mellemtrinnet. Kurset er en appetitvækker til et samarbejde mellem dansk- og faglærere på mellemtrinnet som grundlag til udviklingsarbejde i faglig læsning på skolerne. Målgruppe: Dansk- og faglærere primært på mellemtrinnet Underviser: Bodil Skipper Buntzen, læsekonsulent Tidspunkt: Torsdag den 27. november 2014, kl Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Projekt Netfinder I samarbejde med Viborg, Herning, Lemvig og Holstebro kommuner inviteres til en årlig konkurrence for 5. og 6. klasserne i kommunerne. Projekt Netfinder er et tiltag, som går ud på at opkvalificere elevernes informationsindsamling. Klasselæreren deltager i et introkursus for at prøve konceptet på egen krop. Eleverne laver øvelser hjemme på skolerne. Klassen deltager i en lokal delfinale i hver af kommunerne. De to bedste hold fra delfinalerne samles herefter til den store regionalfinale på Sønderagerskolen i Herning i maj Målgruppe: Dansklærere på 5. og 6. klassetrin i skoleåret Introdag: Torsdag den 15. januar 2015 kl Den Blå Diamant, lokale Pulsen, Torvestræde, Skive Netfinderfinale: Lokalfinale Skive onsdag 25. marts 2015

18 Videndeling og inspiration om video i naturfagsundervisningen Indhold: Bliv klogere på hvordan smartphones, ipads, tablets og videokamera m.m. kan bruges i din naturfagsundervisning gennem små praktiske øvelser. Vi bruger programmet Windows Live Movie Maker til fremstilling af små film. Lær hvor nemt man kan lave en kortfilm i naturfagene. På dette kursus får du selv lov at prøve et spændende undervisningsforløb, og få inspiration til at lave dine egne. Vi afholder igen i år vores Naturfagsdag, der er en årlig tilbagevendende dag, hvor naturfagslærere mødes og inspireres. Målet er at styrke det naturfaglige miljø både på den enkelte skole og skolerne samlet. Medbring selv din egen smartphone, ipad/tablet, computer eller videokamera. (husk kabler til overførsel) Der er trådløst net på stedet. Målgruppe: Lærere i natur/teknik, biolog, geografi og fysik/kemi Tidspunkt: 16. april 2015 kl til Brokholm Naturcenter Arrangør: Fagteam naturfag Ansvarlig: Dan Mortensen, Jebjerg Skole Øvrige kurser og emnedage Der vil til skoleåret blive udbudt emnekurser, hvor indhold og tidsramme endnu ikke er fastlagt eller kurser, som udbydes af andre parter, som selv står for tilmeldingen.

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Faglig ajourføring

Faglig ajourføring Faglig ajourføring 2013-2014 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2013-2014 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i Rent Liv for Børn og Unge i den innovative

Læs mere

Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852

Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852 Korte kurser 2015-2016 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2015-2016 bærer i særlig grad præg af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Der

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Evaluering af forsøg med mobilt kompetencecenter i Skive Kommune

Evaluering af forsøg med mobilt kompetencecenter i Skive Kommune Evaluering af forsøg med mobilt kompetencecenter i Skive Kommune - 1 - www.skive.dk Skolestyrelsens pulje vedr. Skoleudvikling Indsatsområde: It-støttede undervisningsformer Titel: Udvikling fra en it-baseret

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis:

Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er

Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen. Undervisning, leg og læring. - lige dér, hvor barnet er Samordnet indskoling på Sønderlandsskolen Derfor samordnet indskoling På Sønderlandsskolen i Holstebro har vi samordnet indskoling. Det betyder, at børnene, i det der svarer til 0., 1. og 2. klasse, arbejder

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk Tårnby Kommune Pædagogisk Center Information om kommunale netværk MØDERÆKKER 2010/ Forord Hermed udsendes information om møderækker for de kommunale udvalg og netværk i skoleåret 2010/. Formålet med møderækkerne

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Felsted Centralskole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Felsted Centralskole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Felsted Centralskole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017 INFORMATIONSMØDE STEP 10 Onsdag den 18. januar 2017 Dagsorden 1. Politiske proces omkring udliciteringen 2. Formålet med 10.klasse generelt 3. Fælles for profilerne på Step 10 4. Profiler på Step 10 5.

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen

Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/ Kursusforløb: Sprogvurdering i børnehaveklassen Orientering om kurser/efteruddannelse i skoleåret 2016/17. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se side

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ MELLEMTRIN: SYNOPSIS, SKUESPIL & INSTRUKTION / MANDAG DEN 9. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 4.-6. klasse Undervisere: Skuespiller og instruktør Uta Motz og manuskriptforfatter og instruktør

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere