Korte kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte kurser 2014-2015 779-2014-68005"

Transkript

1 Korte kurser

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret er især præget af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i Læreruddannelsen i Skive udbyder undervisningsfag som enkeltfag. Det kan dels foregå som tompladsordning, hvor ledige pladser på ordinære hold tilbydes som enkeltfag, dels som særligt tilrettelage forløb. Beskrivelse af de enkelte undervisningsfag kan ses på Kataloget her er faglig ajourføring i fagene, netværksdage samt projekter, man kan deltage i med sin klasse. Der vil også være kursusdage, der understøtter de fælleskommunale tiltag, som eksempelvis de fælles fagteam med Læreruddannelsen i Skive. Tilmelding skal ske gennem skolelederen - frist den 12. juni Mette Nielsen Stedfortræder for skolechefen Tlf:

3 Indhold Sikkerhedskursus for skolens svømmelærere... 4 Kursus i laboratoriearbejde... 4 Sprogvurderinger fra børnehave til skole... 5 Fokus på tidlig tysk sprogstart i folkeskolen... 6 Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder... 7 A Good Start engelsk i klasse... 8 Idrætslærernes forum Forum for billedkunstlærere to workshops Kortfilmsfestival for ældste klassetrin...11 Lokal børne- og ungdomsteaterfestival for mellemtrinnet Teamlærerkursus for klasses lærere Historiekursus med fokus på it Forum for udeskole Forum for musiklærere Teateroplevelsen Faglig læsning og handleplan for sprog og læsning Projekt Netfinder Videndeling og inspiration om video i naturfagsundervisningen Øvrige kurser og emnedage... 18

4 Sikkerhedskursus for skolens svømmelærere Der afholdes obligatorisk sikkerhedskursus for skolernes svømmeundervisere, der sikrer, at alle undervisere er opdateret omkring den aktuelle svømmehals sikkerhedsprocedurer og egne færdigheder og viden. Pga. ombygning i Skive Badeland afholdes dette sikkerhedskursus kun i Durup Svømmehal. Målgruppe: Underviser: Skolernes svømmelærere Jens Bertelsen, cheftræner i Viborg Svømmeklub samt en dommer i livredning Tidspunkt: Onsdag den 27. august 2014 kl Durup Svømmehal Kursus i laboratoriearbejde Sikkerhed miljø teknik Der afholdes sikkerhedskursus for skolernes fysik- og kemilærere, der sikrer, at alle undervisere har viden om laboratoriearbejde og sikkerhedsvejledninger. Formål: Kurset har til formål at medvirke til at øge sikkerheden i laboratoriet, indføring i laboratoriearbejdets sikkerhed og teknik, samt de miljømæssige foranstaltninger. Ved ethvert laboratoriearbejde må man have kendskab til brugen af diverse udstyr, og kende de faglige navne på udstyret. Der er indført nye klassificeringer for kemiske stoffer og blandinger og dette indgår i kurset. Kendskab til de officielle ( gamle ) R-sætninger (Risikoangivelser) og S- sætninger (Sikkerheds- forskrifter) er stadig nødvendigt, ligesom kendskab til (de gamle ) faresymbolerne indgår. Målgruppe: Underviser: Omfang: Tidspunkt: Skolens fysik- og kemilærere Underviser ved Læreruddannelsen i Skive timer (0,5 ETCS) Udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive

5 Sprogvurderinger fra børnehave til skole Formål: Hvordan sikres at sprogvurderinger fra børnehaven og den viden der her ligger bliver formidlet videre og anvendt i skolen? Baggrund: Der blev i Dagtilbud i Skive Kommune 1. januar 2013 indført et nyt sprogvurderingsmateriale Rambøll Sprog og samtidig vedtaget, at alle 3-årige børn og børn med sproglige udfordringer bliver sprogvurderet året før skolestart. Sprogvurderingerne ligger elektronisk og viser barnet forudsætninger for læsning. Dette kursus er tænkt som en introduktion i, hvordan I får adgang til materialet og hvordan det bruges i praksis. Sprogvurderingsmaterialet i børnehaven, falder hel i tråd med Læseevaluering på begyndertrinnet som allerede anvendes i indskolingen. Rambøll Sprog er et redskab til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen Det nationale sprogvurderingsmateriale tester børnenes kompetencer inden for fire sproglige dimensioner: - Produktivt sprog - Receptivt sprog - Lydlige kompetencer - Kommunikative kompetencer Målgruppe: Børnehaveklasseledere, indskolingslærere og læsevejledere Underviser: Kirsten Wæhrens, ledende tale-hørekonsulent, PPR Tidspunkt: Torsdag den 28. august 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle, Skive, lokale 106

6 Kursusdag for tysklærere Fokus på tidlig tysk sprogstart i folkeskolen Guten Tag tager i august springet fra 7. til 5. klasse. En tidligere sprogstart i fremmedsprog i folkeskolen er en del af den nye skolereform, og det betyder, at landets tysklærere får en ny hverdag. Kom og få inspiration! Oplæg ved: Poul Koch og Mette Sønderskov, Herskind Skole Kursusbeskrivelse og baggrund ved Poul Kok og Mette Sønderskov: Efter lidt teori og 20 års erfaringer med tidlig tysk fra 5. klasse går vi direkte til præsentation og gennemførelse af en række fremmedsprogsaktiviteter, lige til at bruge i den daglige undervisning. Fokus vil være på de første år med tysk, men mange af aktiviteterne kan også bruges senere i skoleforløbet. Der er uendeligt mange gode grunde til at begynde tidligt med tysk, og der er stort set kun gode erfaringer med den tidlige start. Det helt centrale i undervisningen er, at alle elever, også de der har svært ved den boglige skole, får opbygget en stor og solid fremmedsproglig selvtillid eller fremmedsprogligt selvværd, om man vil. Den bedste måde at opbygge den sproglige selvtillid på er at give eleverne mulighed for at være sprogligt og kropsligt aktive i tysktimerne. Fremmedsprog læres bedst i brug, og eleverne synes, det er dejligt at være aktive i timerne. Flere fremmedsprogsforskere har videnskabeligt bevist, at man bedst husker det, man selv siger og selv gør. Sprog og handling bør derfor følges ad, ikke kun i begyndertyskundervisningen, men hele vejen op i skolesystemet. Aktiviteterne kan bruges på alle klassetrin Målgruppe: Tysklærere samt lærerstuderende Tidspunkt: Tirsdag den 16. september 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Arrangør: Fagteamet for fremmedsprog Ansvarlig: Anette Bech Slyngborg Forplejning: Kaffe og brød og frokost

7 Inkluderende undervisning af elever i ordblindevanskeligheder Formål: Hvordan sikres inklusion af elever i ordblindevanskeligheder med it-rygsæk i den almindelige undervisning? Baggrund: Som led i handleplanen for undervisning af ordblinde børn og unge skal lærere, der underviser elever med ordblindevanskeligheder, være i besiddelse af en specialviden omkring læseudvikling, læseprocesser, ordblindhed og om, hvordan kompenserende it kan anvendes som et opkvalificerende og kompenserende værktøj i den almene undervisning. Dette kursus er tænkt som et inspirationskursus, hvor vi kommer med nye input i forhold til teknikken, materialer og didaktikken. Der tages udgangspunkt i den almene undervisning og dertilhørende undervisningsmaterialer. Hvordan og hvornår skal der ske en tilretning i forhold til elever i ordblindevanskeligheder, og hvilke muligheder findes der? Der vil være udveksling af erfaringer, problematikker og gode ideer omkring elever i ordblindevanskeligheder eller elever, som viser tegn på ordblindhed. Målgruppe: Lærere som underviser elever med it-rygsæk og har en grundlæggende viden om CD-ord, skanning og Materialebasen gennem kursus i et af Skive Kommunes kompetencecentre Undervisere: Anette Mark, Kate Torp, Lisbeth Henriksen og Paul Wodstrup Tidspunkt: Torsdag den 18. september 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, lokale 104

8 Inspirationsdag for engelsklærere A Good Start engelsk i klasse Oplægsholder: Tanja Lundholm Christensen Tanja L. Christensen har arbejdet 12 år som folkeskolelærer med linjefagene engelsk og tysk. Hun arbejder på en skole i Hjørring og er samtidig ansat på CFU-Hjørring som pædagogisk konsulent for sprogfagene. Endvidere er hun medforfatter til det nye engelsksystem til 1. og 2. klasse: Thumbs Up. Den ny folkeskolereform sætter øget fokus på sprogundervisningen. Eleverne skal fra næste skoleår have engelsk fra 1. klasse, hvilket kræver en anderledes didaktisk tænkning samt viden om, hvordan eleverne får mest udbytte af den øgede timetildeling til faget. Kurset vil også berøre danske og udenlandske erfaringer med tidlig sprogstart, og hvilke udfordringer og muligheder der er ved at begynde engelskundervisningen i 1. klasse. Undervisningen i praksis På kurset vil man få kendskab til en masse konkrete ideer til aktiviteter, sange, lege og spil til de yngste elever samt introduktion til velegnede metoder i begynderundervisningen. Nogle af de engelskmaterialer, der findes på markedet til denne aldersgruppe, vil også blive omtalt, og deltagerne får ideer til velegnede websider, YouTubevideoer og apps. Undersøgelser har vist, at de faktorer, som eleverne udsættes for uden for skolen har stor betydning for den sproglige udvikling. Kurset vil derfor også komme ind på, hvordan forældrene kan være med til at understøtte deres børns læring, og hvordan lærerne kan hjælpe forældrene i denne rolle. Kurset vil veksle mellem oplæg, udveksling af ideer, diskussion og hands-on-aktiviteter. Målgruppe: Engelsklærere samt lærerstuderende Tidspunkt: Torsdag den 25. september 2014 kl Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, lokale 104 Arrangør: Fagteamet for fremmedsprog Ansvarlig: Anette Bech Slyngborg Forplejning: Kaffe og brød og frokost Deltagerne bedes medbringe computer, tablet og/eller smartphone.

9 Idrætslærernes forum 2014 Udeskole bevægelse og læring Indhold: Fagteam i idræt, historie, sprog og naturfag inviterer til en fælles inspirationsdag med præsentation af det ny etablerede friluftsområde ved Læreruddannelsen i Skive. Der vil være afveksling mellem oplæg og workshops inden for de forskellige fag. Desuden vil der være fremvisning af blandt andet grejbank og take-away outdoor køkken. Målgruppe: Alle interesserede lærere og studerende Tidspunkt: Torsdag den 25. september 2014, kl Læreruddannelsen Skive, Dalgas Allé 20, Skive Arrangør: Fagteam i idræt, historie, sprog og naturfag Ansvarlig: Line Barbara Pedersen

10 Forum for billedkunstlærere to workshops Indhold: Forum for billedkunstlærere vil være et rum for faglig opdatering og erfaringsudveksling, hvor billedkunstlærere fra Skive Kommunes skoler vil kunne inspirere hinanden omkring faget billedkunst. De enkelte workshops vil fagligt danne grundlag for aktuelle aktiviteter i form af udsmykning til teaterstykker i Kulturcenter Limfjord og Teaterfestival for børn. Alle er velkomne. Workshop I: Tips og ideer til fremstilling af plastikflag I oktober skal der være et par teaterforestillinger i KCL med et danseteater. I denne uge har vi fået lov til at sætte en masse plastikflag op med temaet Identitet. Workshop II: Tips og ideer til fremstilling af teaterplakater I foråret 2015 bliver der afholdt lokal børneteaterfestival for mellemtrinnet. I den forbindelse vil vi lave teaterplakater og udstille på spillestedet. Målgruppen: Lærere, der underviser eller gerne vil undervise i billedkunst Tidspunkt: Workshop med plastikflag Torsdag den 25. september 2014 Workshop med teaterplakater Torsdag den 29. januar 2015 Underviser: Ann Theresa B. Hansen Billedkunstlokalet, Højslev Skole

11 Kortfilmsfestival for ældste klassetrin Formål Gennem vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og fælles opsamling at inspirere og opkvalificere lærere til undervisning i praktisk filmproduktion. Baggrund: I Skive Kommune udbyder vi med regelmæssige mellemrum en kortfilmsfestival, hvor eleverne i de ældste klasser får mulighed for at udtrykke sig gennem filmmediet. Indhold: 1. gang onsdag den 3. september 2014 kl Anslaget Klassens organisering i filmprojekter Grundgenrer og blandingsgenrer inden for medierne. 2. gang onsdag den 10. september 2014 kl Præsentation og uddybning Hvordan kan vi igangsætte idé, storyboard og manuskript? 3. gang onsdag den 17. september 2014 kl Point of no return Hvad skal vi vide om filmoptagelser og kamerabetjening? 4. gang onsdag den 24. september 2014 kl Konfliktoptrapning og Klimaks Hvordan kan vi hjælpe med redigering og teknik? Hvad kan gå galt? 5. gang onsdag den 1. oktober 2014 kl Udtoning Nyeste film til undervisningen Zig-zag og filmkanon Evaluering af produkter og af kursus Målgruppe: Lærere med interesse for filmproduktion Underviser: Thomas Thorning, Læreruddannelsen i Skive, lokale 87 Læreruddannelsen i Skive Ved tilmelding til dette kursus tilmelder du samtidig din klasse til Kortfilmsfestival 2015.

12 Drama- og instruktørkursus Lokal børne- og ungdomsteaterfestival for mellemtrinnet Vision: Alle børn i Skives Skoler skal være medlevende og medskabende i en æstetisk kultur gennem: At møde kunsten og kulturen At være skabende og udtrykke sig i fællesskab med andre. Indhold: Arbejde med dramasproget og instruktion af egne elever. Redskaber til at arbejde med egne elever enten med et færdigt teaterstykke eller et stykke, som lærer og elever bygger op i fællesskab. Hvordan bygges processen op, og hvilke virkemidler kan bruges. Hvordan laves en drejebog. Ved tilmelding tilmeldes klassen/gruppen til den lokale festival: Drama- og kropssprog i danskundervisningen Målgruppe: Lærere/pædagoger på mellemtrinnet eller med dramainteresse, gerne teams. Tidspunkter: Den september 2014: Kursus for lærere og pædagoger September-marts: Lærerne arbejder selv med deres klasser/grupper Udvælger temaer og emner til deres forestilling 27. november 2014: Manuskriptkursus udarbejde drejebog marts 2015: Sune kommer ud på skolerne og superviserer lærere og elever marts 2015: Lokal Teaterfestival 2015 Klasserne/grupperne spiller for hinanden Underviser: Skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Sune C. Abel. Sune er ansat ved Limfjordsteatret, egnsteater for Mors og Skive. Kurset kan give mulighed for et videre samarbejde med udvikling af scenekunst mellem dig/skolen og Limfjordsteatret. Vejledning: I perioden fra den marts møder børn og voksne den professionelle instruktør og får vejledning på eget teaterstykke. Sune C Abel besøger lærere og elever og hjælper med opstramning og supervision. Besøgsplan udsendes efter tilmelding. Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Alle 20, Skive

13 Teamlærerkursus for klasses lærere Kurset arrangeres i samarbejde med UU-Skive, Tieren og Ungdomsuddannelserne i Skive. Temaet er i år den faglige uddannelsesparathed, og der vil være særligt fokus på faget dansk, matematik og den naturvidenskabelige faggruppe. Hvilke faglige kompetencer skal en ung besidde for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse med succes? Med disse spørgsmål som omdrejningspunkt håber vi, at det kan lykkes os at komme tættere på en fælles forståelse blandt faglærere i henholdsvis folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og vejledere. Ligeledes håber vi, at nogle af jer får lyst til at knytte faglige bånd på tværs af uddannelsessystemet, fx i form af gæsteundervisning i folkeskolen eller besøg på ungdomsuddannelserne. Tidspunkt: Torsdag den 2. oktober 2014, kl Social- og Sundhedsskolen, Arvikavej 7, 7800 Skive Tid Gr.1 Gr.2 Gr.3 14:00 Velkomst 14:05 14:25 Oplæg om Tieren 14:25 14:45 14:45 15:05 15:05 15:25 15:35-15:55 15:55 16:15 16:15 16:35 Dansk: Faglærere fra STX, HHX, HTX Matematik: Faglærere fra STX, HHX, HTX Kaffen medbringes til næste runde Dansk: Faglærere fra HG, STS og SOSU Matematik: Faglærere fra HG, STS og SOSU Mulighed for rundvisning Naturvidenskab: Faglærere fra STX, HTX HHX:Virksomhedsøkonomi Naturvidenskab: Faglærere fra STS og SOSU HG:Erhvervsøkonomi Husk at opgive mailadresse ved tilmelding samt hvilke fag der undervises i.

14 Historiekursus med fokus på it Indhold: På kurset arbejder vi med QR-koder og to gratisprogrammer på nettet: QR-løb: Kursisterne afprøver et lille QR-løb og prøver selv at lave opgaver til et QR-løb. Animoto, hvor kursisterne lærer at lave en lille historisk film. Bighugelabs, hvor kursisterne bl.a. lærer at lave badges om historiske personer. Medbring computer og evt. en smartphone som kan aflæse QR-koder. Det vil være en god ide før kurset at få lagt nogle historiske billeder ind på sin computer. Målgruppe: Historielærere og historieinteresserede Tidspunkt: Torsdag den 9. oktober, 2014 kl Arrangør: Fagteam Historie Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Ansvarlig: Laurs Svansø Laursen,

15 Forum for udeskole Formål: Forum for udeskole er stedet, hvor idé- og erfaringsudveksling finder sted på tværs af skolerne og med inddragelse af studerende fra Læreruddannelsen i Skive med henblik på i fællesskab at udvikle og afprøve ideer omkring udeskoleundervisning. Indhold: De enkelte dage vil rumme aktuel faglig debat, teoretisk og praktisk arbejde med undervisningsrelevant stof samt mulighed for erfaringsudveksling. Målgruppe: Tidspunkt: Arrangør: For lærere, der gerne vil inddrage udeskole i undervisningen Datoer udmeldes senere Læreruddannelsen i Skive Sune Weber, Resen Skole Forum for musiklærere Indhold: Forum for musiklærere vil være et rum for faglig opdatering og erfaringsudveksling, hvor børnehaveklasselærere, musiklærere eller blot almindelige lærere fra Skive Kommunes skoler, der underviser i faget, vil kunne danne netværk omkring faget musik. De enkelte dage vil rumme aktuel faglig debat, teoretisk og praktisk arbejde med undervisningsrelevant stof samt rumme mulighed for erfaringsudveksling. Arbejdet med at etablere et forum for musiklærere skal ses i forlængelse af skolernes store musikdag, der i mange år har været med til at synliggøre faget. Savner du af og til en faglig sparringspartner, så mød op med rygsækken fyldt af gode musikideer, så vi sammen kan skabe en stor musik-idé-bank. Målgruppen: ALLE der underviser i musik Underviser: Andreas Molbæk, musiklektor, Nr. Nissum Tidspunkt: November 2014 torsdag kl Marts 2015 torsdag kl De to datoer udmeldes senere Musiklokalet, Læreruddannelsen i Skive Ansvarlig: Lene Bjerre Sørensen

16 Teateroplevelsen Alle Børn og unge i Skive Skolevæsen ser mindst én teaterforestilling om året. BUTO Børne- og Ungdomsteaterudvalget, som består af repræsentanter fra alle skoler lægger et stort arbejde i at indkøbe meget forskellige forestillinger, så jeres elever præsenteres for scenekunst, der benytter sig af mange forskellige sprog. Oftest ser I forestillingen sammen med jeres elever, hvorfor det kan være svært at inddrage forestillingen i undervisningen. Derfor inviteres i til en dag med Teateroplevelsen Kunstnerisk læring i Folkeskolen Den nye Folkeskolereform opfordrer til spændende samarbejde mellem scenekunsten og folkeskolen, og da vi på mange måder er godt i gang, er det blot at gå videre med det vi er gode til. I inviteres derfor til at deltage i både oplevelse, oplæg og workshop omkring at inddrage teaterforestillinger i elevernes læreprocesser. Dagen henvender sig til alle lærere, pædagoger og skoleledere. Alle klassetrin. Tidspunkt: Tirsdag den 18. november 2014 Program: : Drop in : Hvad kan kunsten bidrage med i børns læring Oplæg Peer Gynt v. Teatret Zebu : Frokost : Workshop: Værktøjer til at åbne op for forestillingerne : Arbejde med egen planlægning : Opsamling

17 Faglig læsning og handleplan for sprog og læsning På mellemtrinnet er der fokus på, at eleverne læser for at lære. Det forudsætter, at eleverne har færdigheder og kan anvende strategier. Kurset sætter fokus på de færdigheder og læsestrategier, der er vigtige, for at eleverne kan udvikle deres faglige læsning. Det er et fælles ansvar for alle lærere, at eleverne lærer, hvordan de mest effektivt kan tilegne sig viden ved at læse. Eleverne skal bruge deres læsefærdigheder og læsestrategier i alle skolens fag, fordi hvert fag har sine særlige tekster og begreber. Kurset sætter derfor også fokus på, hvordan dansklæreren og faglæreren kan samarbejde om faglig læsning i alle fag. Kurset vil give et teoretisk grundlag og nogle metoder og praktiske forslag til arbejdet med faglig læsning især på mellemtrinnet. Kurset er en appetitvækker til et samarbejde mellem dansk- og faglærere på mellemtrinnet som grundlag til udviklingsarbejde i faglig læsning på skolerne. Målgruppe: Dansk- og faglærere primært på mellemtrinnet Underviser: Bodil Skipper Buntzen, læsekonsulent Tidspunkt: Torsdag den 27. november 2014, kl Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Projekt Netfinder I samarbejde med Viborg, Herning, Lemvig og Holstebro kommuner inviteres til en årlig konkurrence for 5. og 6. klasserne i kommunerne. Projekt Netfinder er et tiltag, som går ud på at opkvalificere elevernes informationsindsamling. Klasselæreren deltager i et introkursus for at prøve konceptet på egen krop. Eleverne laver øvelser hjemme på skolerne. Klassen deltager i en lokal delfinale i hver af kommunerne. De to bedste hold fra delfinalerne samles herefter til den store regionalfinale på Sønderagerskolen i Herning i maj Målgruppe: Dansklærere på 5. og 6. klassetrin i skoleåret Introdag: Torsdag den 15. januar 2015 kl Den Blå Diamant, lokale Pulsen, Torvestræde, Skive Netfinderfinale: Lokalfinale Skive onsdag 25. marts 2015

18 Videndeling og inspiration om video i naturfagsundervisningen Indhold: Bliv klogere på hvordan smartphones, ipads, tablets og videokamera m.m. kan bruges i din naturfagsundervisning gennem små praktiske øvelser. Vi bruger programmet Windows Live Movie Maker til fremstilling af små film. Lær hvor nemt man kan lave en kortfilm i naturfagene. På dette kursus får du selv lov at prøve et spændende undervisningsforløb, og få inspiration til at lave dine egne. Vi afholder igen i år vores Naturfagsdag, der er en årlig tilbagevendende dag, hvor naturfagslærere mødes og inspireres. Målet er at styrke det naturfaglige miljø både på den enkelte skole og skolerne samlet. Medbring selv din egen smartphone, ipad/tablet, computer eller videokamera. (husk kabler til overførsel) Der er trådløst net på stedet. Målgruppe: Lærere i natur/teknik, biolog, geografi og fysik/kemi Tidspunkt: 16. april 2015 kl til Brokholm Naturcenter Arrangør: Fagteam naturfag Ansvarlig: Dan Mortensen, Jebjerg Skole Øvrige kurser og emnedage Der vil til skoleåret blive udbudt emnekurser, hvor indhold og tidsramme endnu ikke er fastlagt eller kurser, som udbydes af andre parter, som selv står for tilmeldingen.

Uddannelse/kurser 2012-2013

Uddannelse/kurser 2012-2013 Uddannelse/kurser 2012-2013 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2012-2013 er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle

Læs mere

Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852

Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852 Korte kurser 2015-2016 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2015-2016 bærer i særlig grad præg af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Der

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Uddannelsesplanlægning

Uddannelsesplanlægning Uddannelsesplanlægning 2008-2009 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2008/2009 er præget af de omfattende linjefagsuddannelser, der er igangsat vis puljer fra Undervisningsministeriet.

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes!

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes! Interne kurser i Tønder kommune www.lumaxart.com Skoleåret 2010/2011 Tilmeldingsfrist 14. maj 2010 Ret til ændringer forbeholdes! Indholdsfortegnelse Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune...3

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere