Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro"

Transkript

1 Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012

2 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland Produktionsskolens bestyrelse Produktionsskolens personale Produktionsskolens udvalg Produktionsskolens elever i Produktionsskolens økonomiske status Produktionsskolens målsætninger for Produktionsskolens vision Produktionsskolens målsætning Produktionsskolens værdigrundlag 5 3. Sådan opfylder vi produktionsskolens mål Elevernes udviklingsområder Skolens elever Skolens personalepolitik Skolens budget for Udslusning af skolens elever EGU PBE / Lærlinge Kombinationsforløb Grundforløb Vejledning Målepunkter Fælles overordnede målepunkter Målepunkter for skolens budget Målepunkter for udslusning af elever Målepunkter for EGU Målepunkter for PBE / lærlinge Målepunkter for kombinationsforløb og grundforløb Værkstederne Ekskursioner og Arrangementer Samarbejdspartnere 15 Produktionsskolen Nordvestjylland 2 Virksomhedsplan 2012

3 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland Virksomhedsplanen for Produktionsskolen Nordvestjylland er vores fælles arbejdsgrundlag for Produktionsskolens bestyrelse Formand: Kenneth Bro Næstformand: Torben Jensen Hanne Ebbesen Ole Andersen Vagn Thode Martin Merrild Chresten Maarupgaard - udpeget af Lemvig Kommune - udpeget af DI, Dansk Industri - udpeget af LO, Landsorganisationen i Danmark - udpeget af Holstebro Kommune - udpeget af Lemvig Kommune - udpeget af Struer Kommune - Medarbejderrepræsentant 1.2. Produktionsskolens personale John Fischer, forstander. Pia Maarupgaard, afdelingsleder Lemvigafdelingen Bjørn Kirkegaard, afdelingsleder Holstebroafdelingen Lene Møller Jensen, linjelærer Køkken og Kantine. Lisbeth Sidelmann, linjelærer Køkken og Kantine. Helle Wivi Dam, linjelærer Køkken og Kantine. Grethe Ravn, linjelærer Pædagogik og Sundhed. Per Andreasen, linjelærer Handel og Produktion. Tina Maarupgaard, linjelærer, Pædagogik og Sundhed. Per Jepsen, linjelærer Metal. Hanne Nielsen, linjelærer Grøn linje. Knud Erik Jørgensen, linjelærer Håndværk. Dan Laursen, almen underviser. Rene Knop, almen underviser. Chresten Maarupgaard, linjelærer Blå håndværk. Marianne Maarupgaard, Kreativ Håndværk Jette Kristensen, administration. Helle Jeppesen, administration og tillidsrepræsentant Produktionsskolens udvalg Sikkerhedsudvalg og Samarbejdsudvalg: Helle Jeppesen, administration og tillidsrepræsentant. Rene Knop, almen underviser. Per Jepsen, linjelærer Metal. Pia Maarupgaard, afdelingsleder Lemvigafdelingen Bjørn Kirkegaard, afdelingsleder Holstebroafdelingen John Fischer, forstander. Elevråd: Ansvarlig for elevrådsarbejdet i Holstebroafdeling Ansvarlig for elevrådsarbejdet i Lemvigafdeling - Grethe Ravn - Pia Maarupgaard Produktionsskolen Nordvestjylland 3 Virksomhedsplan 2012

4 1.4. Produktionsskolens elever i 2011 Ved udgangen af 2011 har Produktionsskolen 90 elever, som fortsætter i 2012 på Produktionsskolen Nordvestjylland. I 2011 har der været 94 årselever på skolen. På Produktionsskolen har der i alt været indskrevet 241 elever. Af de 94 årselever kom de 18 fra Lemvig (19 %), 22 fra Struer ( 23%), 42 fra Holstebro (45%), 12 fra øvrige kommuner (13%) Produktionsskolens økonomiske status primo 2012 Ifl. årsregnskabet for 2011 har produktionsskolen en egenkapital på mio. kr. og vi forventer et overskud i 2012 på ca kr. For at sikre produktionsskolen mod konjunkturmæssige udsving, og for at have et økonomisk råderum, vil vi i 2012 og fremover forsøge at oparbejde en større egenkapital. 2. Produktionsskolens målsætning for 2012 Mange unge, måske op til 15 % af en årgang, har behov for netop den indsats, vi kan tilbyde på produktionsskolen. Det er bl.a. uafklarede unge, som har vanskeligt ved at vælge en uddannelse. Det kan være unge som har vanskeligt ved at få en lære- eller praktikplads. Disse unge kan via et forløb på produktionsskolen med arbejde og undervisning på skolen og praktikker i private og offentlige virksomheder opkvalificere sig til at komme i gang med en uddannelse. En anden gruppe af vore elever har boglige problemer og har ikke en 9. klasses afgangsprøve, hvilket hindrer dem i at vælge en ordinær uddannelse, men som via et forløb på produktionsskolen kan opkvalificeres, komme på EGU eller igang med et arbejde. Derudover har vi unge fra socialt dårligt stillede familier, unge med spiseforstyrrelser, utilpassede unge med anden etnisk baggrund, unge med diagnoser som Asperger, ADHD eller socialangst. Det er vores målsætning at tilføre alle elever i målgruppen de kompetencer, som sætter den enkelte elev i stand til at gennemføre en uddannelse eller til at få et arbejde. Mange af vore elever vil kræve en ekstraordinær stor pædagogisk indsats af os nu og i den nærmeste fremtid Produktionsskolens vision Vi har en vision om, at Produktionsskolen Nordvestjylland skal udvikle sig til en skole med praktiske produktionsmuligheder, undervisning og uddannelse, der tilgodeser enhver elevs behov. En skole, hvor den enkelte elev udvikler sig personligt, socialt og fagligt og derved bliver i stand til at komme godt videre i uddannelse eller arbejde. Vi fastholder produktionsskolens særlige styrke ved altid at fokusere på at arbejde sammen med eleverne om at løse konkrete arbejdsopgaver. Vores vigtigste pædagogiske middel er vores produktion og vi holder os orienteret mod arbejdsmarkedet og fastholder altid fokus på elevens muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vores vision er at være med til at løse vigtige samfundsmæssige problemer nu og i fremtiden. Vi vil bidrage til at løse regeringens mål, at 95 % af alle unge skal have en uddannelse. I samarbejde med kommunerne vil vi opkvalificere unge i vores målgruppe og dermed forsøge at begrænse den økonomiske krises effekt på ungdomsarbejdsløsheden. Vi vil fremadrettet arbejde mere med integration og dermed være en aktiv del af løsningen af et andet af vor tids store samfundsproblemer. Vores vision er at være de bedste til at vejlede og uddanne eleverne i vores målgruppe. For at realisere vore visioner i årene fremover skal vi løbende være opmærksomme på ændringer i det omgivende samfund og i vores elevgruppe. Vi skal tilpasse os samfundets og elevernes behov, så vi også i fremtiden kan bidrage til at få unge i vores målgruppe godt videre i uddannelsessystemet. Vi vil fokusere på kompetenceudvikling af hele personalegruppen, så alle har den uddannelse og den omstillingsparathed, der er nødvendig. Produktionsskolen Nordvestjylland 4 Virksomhedsplan 2012

5 Vores vision er at udbygge det gode samarbejde, på tværs af kommunegrænserne mellem Lemvig, Struer og Holstebro, jobcentre, erhvervsskoler, SOSU, ungdomsuddannelser, VUC og UU- Nordvestjylland Produktionsskolens målsætning Skolens lovmæssige formål er at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet er til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Produktionsskolens mål er at udvikle eleverne til helstøbte mennesker, der er klædt på til at gå videre i et uddannelsesforløb eller i et job. Skolens tilbud omfatter omsorg, vejledning, praktisk arbejde og teoretisk undervisning. Produktionsskolens primære mål er, at alle elever efter et forløb på skolen har gennemgået en udvikling og således er blevet tilført nye personlige, sociale og faglige kompetencer. Vores mål er at give eleverne bedre muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Produktionsskolens mål er at etablere en velfungerende skole, der er forankret i lokalområdet og tilgodeser vore elevers behov. En produktionsskole, som tager del i at løse de samfundsmæssige udfordringer, der er i tiden, f.eks ungdomsarbejdsløshed, integration, og at 95 % af alle unge skal have en uddannelse. Produktionsskolens mål er at etablere en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i området, og synliggøre, at vi har de kompetencer og de tilbud, vores elevgruppe har behov for, herunder også elever, der er særligt omsorgskrævende eller har andre særlige behov. Produktionsskolen skal fortsat udvikle sig i takt med ændringer i det omgivende samfund. Det gælder ændringer på arbejdsmarkedet og ude i virksomhederne. Det gælder om at tilpasse sig eleverne, og det gælder om at implementere nye relevante tiltag på det pædagogiske område. For at skolen fortsat kan være et attraktivt uddannelsessted, er det vores mål at fastholde og kontinuerligt forbedre kvaliteten i vores arbejde. Produktionsskolens målsætning er hele tiden at udvikle kompetencer, så vi kan hjælpe eleverne i vores målgruppe. Det er elever, som i stor udstrækning er særligt omsorgskrævende, f.eks. utilpassede unge, ordblinde, Aspergers syndrom eller ADHD. Vores mål er at udvikle en række værksteder, som er specialiseret i at arbejde med disse særligt omsorgskrævende elever. For at løse opgaverne bedst muligt vil Produktionsskolen inddrage en række samarbejdspartnere i planlægning og udformning af vore aktiviteter. I Lemvig, Struer og Holstebro Kommune vil vi samarbejde med UU-vejledere, socialrådgivere, specialvejledere, beskæftigelseskonsulenter, erhvervsskoler, ungdomsskoler, mentorer og ikke mindst det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne. Produktionsskolens økonomiske målsætninger er i videst mulig omfang at gøre skolen økonomisk uafhængig af kortsigtede politiske ændringer. Sikre at vi har et økonomisk råderum, så vi altid er i stand til at reagere på ændringer i omverdenen, til løbende at uddanne personalet til at oprette nye værksteder, til at iværksætte nye pædagogiske tiltag og igangsætte nye projekter efter behov Produktionsskolens Værdigrundlag Produktionsskole Nordvestjyllands værdigrundlag virker på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer ressourcer, og at alle har ret til og krav på respekt. Produktionsskolen Nordvestjylland 5 Virksomhedsplan 2012

6 Når de unge forlader produktionsskolen, er målet at de har taget stilling til deres fremtid og i videst muligt omfang først forlader skolen, når de rent faktisk er tilmeldt en ungdomsuddannelse, har et ansættelsesforhold, eller på anden måde har afstukket retningen for deres nærmeste fremtid. For at opnå dette skal eleverne i deres dagligdag på skolen bringes i situationer, der bevidstgør dem om, hvilke krav de mødes med i et uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet. Desuden skal de unge opleve hvilke rettigheder, krav og pligter der er i et demokratisk samfund. De unge skal således gerne kunne se sig selv både som samfundsborgere og som individer. 3. Sådan opfylder vi Produktionsskolens mål Vi kan opfylde Produktionsskolens mål, når vi arbejder ud fra skolens vedtægter og virksomhedsplan, og når vi tilbyder eleverne i vores målgruppe reel udvikling på de aftalte udviklingsområder, og når vi har en god personalepolitik som grundlag for arbejdet. Den daglige pædagogik, undervisning, produktion og de mange projekter, er de direkte midler til at opfylde vore mål. Produktionsskolen opfylder målsætningen ved at have en bred kontakt til kommuner, socialrådgivere, UU-vejledere, specialvejledere og jobcentre og dermed gøre omverdenen opmærksom på, at vi giver et kvalificeret og relevant tilbud til elevmålgruppen. Derudover vil vi tilbyde indtægtsdækket virksomhed inden for en række områder, som kan indpasses i produktionsskolens undervisningsform. For at vi kan leve op til vore mål og levere et kvalificeret fagligt og pædagogisk arbejde til glæde for vore elever, skal grundlaget for vores daglige arbejde være i orden. Grundlaget, for at produktionsskolen kan være en veldrevet virksomhed, er synlig ledelse, en god administration og at alle medarbejdere tager ejerskab for skolen og for vores virksomhedsplan. Ledelsen skal være synlig, når det er nødvendigt, fastlægge de overordnede retningslinjer og motivere skolens medarbejdere, således at alle har mulighed for at levere en optimal arbejdsindsats. Skolens virksomhedsplan giver retningslinjerne for skolen og dermed for medarbejdernes arbejde. Over de næste år vil Produktionsskolen forsøge at forøge egenkapitalen, så vi har et økonomisk råderum i tilfælde af, at der kommer nedgang i elevtallet, så vi også i fremtiden har ressourcer til at omstrukturere, når der er behov for det. Alle økonomiske dispositioner skal være velovervejede og ud fra hensyn til sparsommelighed og ud fra hvilke investeringer eller indkøb, der giver den største værdi eller nytte for skolen og eleverne. Administrationen skal fungere effektivt og rutinemæssigt. Internt skal skolens medarbejdere serviceres, og administrationen skal tage godt imod vore mange eksterne kunder. Administrationen skal ligeledes servicere vore elever, som kan komme og få praktisk vejledning bl.a. mht. arrangementer, lønudbetaling ol. Skolens IT-ansvarlige skal sørge for, at vore computere løbende bliver udskiftet, at de er velfungerende og er udstyret med den rigtige software. Værkstedslærer er hovedansvarlig for, at eget værkstedsområde / lokaler er ryddelige og løbende bliver vedligeholdt. Skolens værksteder varetager også forskellige delopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af vores fælles indendørs og udendørs arealer. Som en del af skolens udvikling vil vi fortsat arbejde med at forbedre og vedligeholde vore bygninger og til stadighed arbejde for en pænere, renere og mere attraktiv skole. Skolen skal være et rart sted at være for alle, og det skal umiddelbart kunne mærkes, når man træder ind ad døren. Produktionsskolen Nordvestjylland 6 Virksomhedsplan 2012

7 Vi vil fortsat fokusere på at lære eleverne omgangstone, manerer, samarbejdsformer og udvikle de sociale færdigheder, der skal til, for at kunne begå sig på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb. Skolens kultur skal fastholdes via faglærerne i det daglige arbejde og udvikles via undervisning, foredrag, idræt, ekskursioner, musik-arrangementer, kreative dage, m.m. Vi tilbyder individuel tilrettelagt undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk, samt prøveforberedende fag til FSA. Endvidere tages emner som demokrati, arbejdsmarkedsforhold, jobsøgning, sund livsstil og flytte hjemme fra op som temaundervisning. Produktionsskolen vil gøre en aktiv indsats for gruppen af elever, der er rygere. Vi uddanner to rygestopkonsulenter i personalegruppen, som vil varetage den nødvendige hjælp til de elever, der ønsker at stoppe med rygning. En stor gruppe af vore elever lever usundt, får for lidt motion og er overvægtige. Derfor sætter vi fokus på sund kost og motion. Eleverne tilbydes motion mindst en gang om ugen. Alle elever på Metalværkstedet, Håndværk, Kreativ Håndværk, Grøn linje, Blå Håndværk, Produktion & Handel får udleveret et sæt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Alle elever på Køkken & Kantineholdene får udleveret sikkerhedssko, jakker og bukser. Produktionsskolen Nordvestjylland vil være en aktiv del af arbejdet med integration i vores område, og vi vil tage vores del af den store samfundsmæssige opgave, som integration er i disse år Elevernes udviklingsområder Produktionsskolens primære mål er, at alle elever efter et forløb på Produktionsskolen Nordvestjylland har gennemgået en udvikling og er blevet tilført nye kompetencer, fagligt, socialt og personligt. Faglige kompetencer: De faglige kvalifikationer afhænger af det enkelte værksted. Hvert værksted har udarbejdet en række arbejdsopgaver, som alle elever har mulighed for at komme igennem, så de får de faglige kvalifikationer, der er relevante på det pågældende værksted. Hvilke arbejdsopgaver eleverne har prøvet og hvilke kompetencer eleverne har opnået på det enkelte arbejdsområde fremgår i elevens kompetencebevis. Sociale kompetencer Eleven lærer at sætte sig i andres sted, respektere andres synspunkter, følelser og behov. Eleverne skal lære at acceptere hinandens forskelligheder. Lære at sige til og fra i forhold til hinanden. De skal lære at samarbejde i grupper, at gå på kompromis og sætte sig ud over egne behov. De skal lære fællesskabets betydning og lære at se sig selv i samspillet med andre. Personlige kompetencer Eleverne skal vokse og blive klogere på sig selv. Kende egne følelser og blive bevidste om evt. uheldig adfærd. Lære at modtage kritik, håndtere konflikter, modstå gruppepres, engagere sig, have indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Alle værksteder arbejder på at lære eleverne generelle kompetencer som stabilitet, møde til tiden, opgaveforståelse, opgaveløsning, kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, samarbejde m.v. Mange af eleverne har lidt mange nederlag, når de kommer på skolen. Vi skal derfor give eleverne opgaver, der giver dem så mange succesoplevelser, at de får troen på, at der er noget, de kan, og at der er brug for dem. Produktionsskolen Nordvestjylland 7 Virksomhedsplan 2012

8 På produktionsskolen arbejder vi med motivation, personlig vækst, samarbejdsevne, selvrespekt, selvværd, ansvarsbevidsthed og tolerance, samtidig med at vi på værkstederne tager udgangspunkt i faglighed, produktion, og at skolen er en arbejdsplads Skolens elever For at unge i vores område, som har brug for et ophold på en produktionsskole, bliver opmærksomme på vores tilbud, skal vi fortsat arbejde på at pleje og udvide vores netværk af vejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere, uddannelsessteder, virksomheder og institutioner. Netværket er også vigtigt, når eleverne udsluses fra produktionsskolen til uddannelse, praktikpladser og job. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på produktionsskolen aktivt deltager i at fastholde og udvide de gode relationer til alle i skolens netværk. Skolens opgave er, gennem annerkendelse og krav i hverdagen, at skabe rammer og processer, der udvikler og bevidstgør den enkelte elev om, hvilke krav de møder i et uddannelsesforløb og på arbejdspladserne. Skolen skal give eleverne en forståelse af rettigheder og pligter i et demokrati, og de skal kunne se sig selv som samfundsborgere i det danske samfund. Det er vores mål, at alle elever, når de forlader skolen, har taget stilling til egen fremtid, og i videst mulig omfang først forlader skolen, når de faktisk er tilmeldt en uddannelse, har et ansættelsesforhold eller på anden måde har afstukket retningen på deres nærmeste fremtid. Produktionsskolens elevgruppe: Elever under 25 år uden en ungdomsuddannelse, som ikke umiddelbart er i stand til at starte på en uddannelse. De henvises fra UU-Centrene eller som led i aktivering efter aftale med socialrådgivere eller jobcentre. EGU-elever og lærlinge kan optages/ansættes i et praktikforløb, men vil sædvanligvis begynde som ordinær produktionsskoleelev. Derudover kan vi have elever uden for vores primære målgruppe, f.eks. elever, som deltager i et projekt, elever i den skolepligtige alder, eller elever, der er en del af skolens indtægtsdækkede virksomhed i øvrigt, herunder også specialskoleelever i praktikforløb. Elever på produktionsskolen kan være: - Elever, der har brug for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer - Elever, der har brug for faglig indlæring - Elever, der har brug for vejledning - Elever, der ønsker at indgå i et EGU eller STU uddannelsesforløb eller i et lærlingeforløb 3.3. Skolens personalepolitik. Personalet er skolens vigtigste ressource og vores altovervejende middel til at opfylde skolens målsætninger. I en foranderlig verden ændres kravene til produktionsskolens medarbejdere sig ofte. Hele produktionsskoleområdet er løbende udsat for nye politiske udfordringer som f.eks. stigende mængde af administration og skriftlig dokumentation. Også nutidens unge stiller større og anderledes krav til skolens lærere, så der er løbende behov for at inddrage nye pædagogiske tiltag og arbejdsmetoder. Fremtidens arbejdsopgaver for produktionsskolens medarbejdere kræver, at vi er omstillingsparate, og at vi fokuserer på kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere. Vi vil arbejde med at højne informationsniveauet internt på skolen. I vores årsplan er der afsat tid til debat og temadage, så hele personalegruppen får medindflydelse på beslutnings-processerne. Produktionsskolen Nordvestjylland 8 Virksomhedsplan 2012

9 Vi har mindst 4 møder årligt i vores sikkerheds og samarbejdsudvalg (SISU), hvor vi primært beskæftiger os med skolens arbejdsmiljø samt alle nye tilføjelser til vores personalepolitik. I 2012 har vi afsat personalemøder hver anden uge afdelingsvis og fælles personalemøde 10 gange årligt, hvor vi i fællesskab diskuterer og planlægger skolens daglige drift. For at få en mere direkte kommunikation og information mellem ledelse og medarbejdere har vi etableret en ledelsesstruktur, hvor skolens afdelingsledere får et større personaleansvar. Skolens SISU-udvalg arbejder desuden løbende med vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som naturligvis altid skal være i orden og overholde love og regler på området. I løbet af 2012 har arbejdsmiljørepræsentanterne udarbejdet dispensationsansøgninger til arbejdstilsynet. Vi håber at vi kan blive godkendt i efteråret 2012, således at elever under 18 år også kan arbejde ved en række af skolens maskiner på linje med eleverne på erhvervsskolerne. Nye personalepolitiske tiltag vil altid blive taget op i SISU og blive gennemgået på fælles personalemøder eller personaledage Skolens budget for 2012 INDTÆGTER: Budget årselever Kommunalt grundtilskud Lemvig Kommunalt bidrag - Holstebro/Struer Statstilskud - drifttilskud Igangsætningstilskud/udslusning (grundbeløb) Statstilskud etablering EGU Statstilskud gennemført EGU Udslusningstaxameter Andre tilskud Pulje til dispositionsbegrænsninger VARESALG: Metal-Holstebro Håndværk/natur/maritim - Lemvig Pædagogik & sundhed, Lemvig Køkken/kantine - Lemvig Køkken/kantine - Holstebro Kantine UCH Produktion og handel - Lemvig Fælles Lemvig SOSU Holstebro Grøn linie - Holstebro Håndværk - Holstebro Fælles Holstebro VARESALG I ALT ANDRE INDTÆGTER/IDV Flex-job Øvrige indtægter PBE/grundforløbselever INDTÆGTER I ALT Produktionsskolen Nordvestjylland 9 Virksomhedsplan 2012

10 UDGIFTER: Budget årselever 5 PBE/grundforløbselever Løn Lærer/leder Extra linjelærer + vikartimer Løn Flex-job DRIFT, INDKØB M.V. PÅ LINJERNE: Biler Afskrivninger, biler Køkkenlinje UCH Metal - Holstebro Håndværk/natur/maritim - Lemvig Kreativ/fælles Holstebro Køkken/kantine - Lemvig Køkken/kantine - Holstebro Produktion og handel - Lemvig Kreativ/fælles Lemvig Grøn linie - Holstebro Håndværker linie - Holstebro Pædagogik & sundhed, Lemvig Pædagogik og sundhed - Holstebro Lemvig linjen Almen undervisning Lemvig Almen undervisning Holstebro Bådprojekt Afskrivninger - linierne DRIFT M.V. LINJERNE I ALT Fællesudgifter Skoleydelse incl. IDV Bygninger, husleje, varme, forbedringer, rengøring m.v Afskrivninger bygninger Administrationsudgifter Afskrivninger administration EGU vejledere Andre udgifter Renteudgifter - renteindtægter UDGIFTER I ALT Årets resultat Produktionsskolen Nordvestjylland 10 Virksomhedsplan 2012

11 3.5. Udslusning af skolens elever Vi tilbyder alle vore elever at komme i praktik i op til 4 uger pr. halvår. Vi arrangerer ture til forskellige uddannelsesinstitutioner, og vi vil deltage i diverse åbent hus arrangementer ol. Vi tilbyder alle vore elever at komme i kombinationsforløb på erhvervsskolerne. Fra starten af et forløb på skolen fokuserer vi på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen. Målet er, at vore elever skal sendes godt videre til et aktivt liv med beskæftigelse, uddannelse eller aktivering i projekter eller lignende, straks efter de forlader skolen. Vi vurderer løbende om den enkelte elev er klar til uddannelse og arbejde: Tager du ansvar? - Udfører du dine arbejdsopgaver? - Møder du til tiden? - Har du ingen eller meget lidt fravær? Er du selvstændig? - Kan du arbejde, uden der er en lærer tilstede? - Tager du initiativer? Deltager du aktivt? - Deltager du i arbejdet, undervisningen og diskussioner? - Kan du modtage en kollektiv besked? Er du motiveret? - Er du nysgerrig, og har du interesse for arbejdet og fagområdet? Kan du samarbejde? - Kan du løse arbejdsopgaver sammen med andre? - Kan du selv modtage hjælp, og kan du hjælpe andre? Har du respekt for andre? - Kan du acceptere og samarbejde med personer som er anderledes end dig selv? - Udviser du respekt og forståelse, når andre taler? Hver 3. måned gennemgår faglærerne alle elever bl.a. med henblik på udslusning. UU-vejledere orienteres løbende EGU I samarbejde med UU-nordvestjylland arrangerer Produktionsskolen Nordvestjylland 1 netværksmøde om året, hvor alle EGU-elever i Lemvig, Struer og Holstebro, får mulighed for at møde hinanden. Formålet er at give eleverne mulighed for at støtte hinanden og udveksle erfaringer fra deres individuelle uddannelsesforløb, hvor de ofte er alene som EGU elev. På EGU netværksmøderne vil der ud over det sociale, desuden være undervisning i arbejdsmarkedsforhold, demokrati, arbejdsmiljø m.v., som EGU lovgivningen kræver Lærlinge / Produktionsskolebasseret Erhvervsuddannelse (PBE) Lærlinge på produktionsskolen giver udvalgte elever en fantastisk mulighed for at få en uddannelse. Lærlinge på et værksted er gode rollemodeller for de øvrige elever og giver god mulighed for sidemandsoplæring. Faglæreren får kontinuitet og stabilitet i produktionen og i værkstedsmiljøet. Produktionsskolen Nordvestjylland 11 Virksomhedsplan 2012

12 På Produktionsskolen er vi godkendt til at have lærlinge på Metalværkstedet og i Køkkene & Kantine værkstedet. Uddannelsen skræddersys til den enkelte elev og giver en erhvervs- og uddannelseskompetence på lige fod med de ordinære elever på erhvervsskolerne. Kravene/prøverne er de samme, men både læringsmetoder og læringsmiljø er i vidt omfang forskellige, idet de her er tilpasset den enkelte elev og hovedparten foregår på produktionsskolen. Det er først og fremmest elever, der har gået hos os et stykke tid, der får tilbudt en læreplads. Det er elever, der har behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre uddannelsen og derfor ikke ville være i stand til at gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår Kombinationsforløb Alle produktionsskoleelever skal efter 3 måneder på skolen tilbydes et kombinationsforløb på en erhvervsskole. Undtagelser herfra er elever, der enten allerede er tilmeldt en erhvervsuddannelse, eller elever, der på nuværende tidspunkt vurderes ikke at være i stand til/ikke ønsker at gennemføre en ordinær uddannelse på en erhvervsskole. Produktionsskolen Nordvestjylland har lavet samarbejdsaftaler med Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Fiskeriskolen, Lemvig Handelsskole og Social- og Sundhedsskolen i Herning og Holstebro. Vi forventer i 2012 at lave en samarbejdsaftale med Skive Tekniske Skole. Værkstedslæreren har, i samarbejde med afdelingslederen, ansvaret for, at den enkelte elev kommer på et kombinationsforløb, eller at der bliver lavet en skriftlig redegørelse, som begrunder, hvorfor den enkelte elev ikke skal deltage på et kombinationsforløb. 3.9 Grundforløb Produktionsskolen Nordvestjylland har lavet en samarbejdsaftale med Uddannelsescenter Holstenbro om at tilbyde dele af grundforløb produktionsskolen. Målgruppe: Elever, der går på grundforløb og som viser øget fravær, ikke er motiverede, usikre i uddannelsesvalg, manglende trivsel, søger mere praksisnære opgaver og måske ikke er uddannelsesparate. Indgange: Bygge og Anlæg Mad til Mennesker Produktion og Udvikling Dyr, Planter og Natur. Når den enkelte elev overgår fra grundforløbet til produktionsskolen - fastholdes eleven som indskrevet på den indgang, som eleven går på. Visitationen foretages af studievejlederen, som kontakter produktionsskolen. Der kan selvfølgelig ikke visiteres elever fra grundforløb til produktionsskolen uden elevens accept, for elever under 18 år kontaktes forældre. Elevservice opretter en læringsaktivitet i elevplan og forløbet indskrives i elevens personlige uddannelsesplan. Forløbet på produktionsskolen kan max. vare 20 uger. Eleven følges af produktionsskolens vejledere/lærere og vurderes løbende - med henblik på fastholdelse i uddannelsen og hvornår eleven er klar til at vende tilbage til grundforløbet. 2 uger før eleven skifter tilbage til sin erhvervsuddannelsesindgang kontaktes studievejleder/kontaktlærer på UCH for at planlægge, hvordan dette skal foregå. Produktionsskolen Nordvestjylland 12 Virksomhedsplan 2012

13 Såfremt opholdet på produktionsskolen viser, at der skal ske uddannelsesskift, udmeldes eleven fra UCH - og Ungdommens Uddannelsesvejledning kontaktes med henblik på det videre forløb. (produktionsskolens ansvar). Der er ikke et fagligt mål, som skal nås inden eksamen, men fokus er på det problem, den unge har. Der arbejdes med rigtig produktion, så den unge får en faglig stolthed over produktet. Træningsbanen arbejder målrettet mod, at eleverne efter et kortere eller længere forløb på skolen får skabt forudsætninger for at modtage og følge undervisningsniveauet på en erhvervsuddannelse. Målet er at få styrket de unges evner og selvtillid igennem fællesskabet med andre unge, og gøre dem uddannelsesparate Vejledning Værkstedslæreren er ansvarlig for den enkelte elevs vejledningsforløb på skolen. Det er produktionsskolen, der har ansvaret for elevens gennemførelse, daglige trivsel og læring, herunder etablering af og opfølgning på praktikforløb og kombinationsforløb. Det aftales mellem UUvejleder og produktionsskolens undervisere, hvordan produktions-skolen kan foretage denne opfølgning, så elevens erfaringer også kan danne grundlag for UU-vejlederens samtale med den unge om det fremtidige uddannelsesmål. I særlige tilfælde kan det aftales, hvordan UU-vejlederen kan bidrage til at støtte op om elevens daglige læringsprogression på produktionsskolens værksteder, herunder at UU-vejlederen forestår etablering af og opfølgning af praktikker, når det vurderes at ville medføre en positiv forskel for den unges gennemførelsessucces. UU s vejledning, opmærksomhed og opfølgning retter sig mod elevens valg af ungdomsuddannelse og aktivitet efter produktionsskoleopholdet. UU s opmærksomhed og opfølgning tager afsæt i elevens produktionsskolevurdering og målsætning for forløbet, herunder behovet for afklaring af uddannelsesmål, praktikforløb, kombinationsforløb og anden faglig, personlig eller social træning/afklaring. UU-vejlederen på produktionsskolen forestår de kvartalsvise elev-opfølgningsmøder i aftalt samarbejde med produktionsskolens undervisere. UU-vejleder inddrages ved elevens udskrivning fra produktionsskolen, når der er tale om overdragelse til ungdomsuddannelse, aktivpligt for årige eller kontakthjælp. UU s ungevejledere udarbejder som hidtil målgruppevurderingen og træffer aftaler om besøg og start, samt fremsender målgruppevurderingen til produktionsskolen med kopi til UU-vejlederen på produktionsskolen. UU-vejlederen på produktionsskolen overtager herefter som hovedregel vejledningen for alle startende elever, herunder også udarbejdelse af uddannelsesplan/ansøgning til efterfølgende ungdomsuddannelse. 4. Målepunkter Som målepunkter har vi fastlagt nogle minimumsmål, som vi vil måles på i løbet af Målepunkterne kan betragtes som de resultatkrav, vi stiller til os selv Fælles overordnede målepunkter Vi skal være medspiller i forhold til at opfylde regeringens mål bl.a. mht. at mindst 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse. Vi vil tilbyde særlig tilrettelagte forløb, og vi er klar til at udvide Produktionsskolen Nordvestjylland 13 Virksomhedsplan 2012

14 vores elevkapacitet, så vi støtter kommunerne i deres arbejde med at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Alle på produktionsskolen skal løbende opretholde og udvikle den gode kontakt til kommunerne, socialrådgiverne, specialvejlederne, UU-Centrene, jobcentrene og andre i skolens netværk. Hvis en elev er frafaldstruet, skal den enkelte faglærer altid rette henvendelse til UU-Vejlederen. Alle faglærere skal dagligt sørge for, at hver enkelt elev på værkstedet føler sig set, anerkendt og accepteret. Alle faglærere skal skrive om elevens udvikling, mål, delmål og realkompetencer i forløbsplanerne Målepunkter for skolens budget Budgettet skal periodiseres kvartalsvis. Kvartalsregnskabet opgøres senest 2 måneder efter et kvartals afslutning. Produktionsskolens kvartalsresultater forelægges bestyrelsen og sammenholdes med det budgetterede, og informeres til personalegruppen. Hvis elevtilgangen ikke svarer til forventningen, skal vi hurtigst muligt korrigere vores planer og budgetter Målepunkter for udslusning af elever Der udarbejdes en forløbsplan sammen med den enkelte elev. Forløbsplanen påbegyndes den første dag, eleven er på skolen og tages op til revision efter behov, dog senest hver 3. måned. Forløbsplanen skal omfatte mål og delmål for elevens ophold på skolen. Fra starten af skal vi fokusere på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen. Alle elever skal tilbydes flere praktikophold i en offentlig eller i en privat virksomhed. Det er hensigten at fortsætte den positive udslusning som har været stigende gennem de sidste 6 år. Målet er at mindst 75 % af vore elever sendes godt videre til et aktivt liv. Alle elever, der har været indskrevet mindst 3. mdr., skal have et kompetencebevis, når de forlader skolen, med mindre de ikke ønsker det Målepunkter for EGU Mindst 1 gange om året vil vi arrangere kursus, hvor alle igangværende EGU-elever får mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer Målepunkter for lærlinge I 2012 skal vi fastholde vores lærling i uddannelsesforløbet. Vi vil give lærlingene den bedste uddannelse og inddrage dem i personalegruppen i det omfang, det er muligt Målepunkter for kombinationsforløb og grundforløb Alle produktionsskoleelever skal efter 3 måneder på skolen vurderes med henblik på at indgå i et kombinationsforløb med en erhvervsskole. Produktionsskolen Nordvestjylland 14 Virksomhedsplan 2012

15 5. Værkstederne. (for uddybende information af værkstederne henvises til hjemmesiden: ). Blå Håndværk. Grøn linje. Håndværk. Køkken og kantine (3 værksteder). Metal. Pædagogik og Sundhed (2 værksteder). Produktion og Handel. Kreativ Håndværk. Almen undervisning (Dansk, matematik, samfundsfag og engelskundervisning). 6. Ekskursioner og Arrangementer Vores målsætning med at afholde fællesarrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg og udflugter er, at vi ønsker, at eleverne skal have mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af værksteder og afdelinger. Eleverne skal have udfordringer, som gør dem i stand til at stå på egne ben også i uvante situationer. Disse aktiviteter giver sammenhold og udvider rammerne for vores daglige arbejde og produktion, fordi vores ekskursioner og arrangementer giver en bedre og mere fortrolig dialog mellem elev og lærer, og forbedrer dermed vores pædagogiske arbejde. Vi vil i størst mulig udstrækning prøve at integrere ekskursioner, praktikuger, fællesarrangementer, åbent hus arrangementer o.l. i værkstedernes dagligdag og dermed styrke den enkelte elevs valg af uddannelse og job. 7. Samarbejdspartnere: Revisor: Bank: VESTJYSK REVISION Richard Hansen statsautoriseret revisor Vestjysk Bank Ole Sejer Forsikring: WILLIS Hanne Lüdeking Produktionsskolen Nordvestjylland 15 Virksomhedsplan 2012

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan

Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan Skanderborg Hørning Produktionsskole Produktionsskoleplan 2015 2 Produktionsskolesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skanderborg Hørning Produktionsskole 4 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Kapitel 1... 3 Produktionsskolen... 3 Beliggenhed:... 3 Lov:... 3 Ledelse:... 3 Økonomi:... 4 Fagområder:... 4 Kapitel

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 2011 har været et godt år for Gøglerskolen, selvom vi har oplevet en mindre elevtilbagegang i efteråret. Det er lykkedes at få samlet det meste af Gøglerskolens aktiviteter på 3 adresser.

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Til skolerne. Information om uddannelsesparathed. Baggrund Kriterier Barrierer og støtte

Til skolerne. Information om uddannelsesparathed. Baggrund Kriterier Barrierer og støtte Til skolerne Information om uddannelsesparathed Baggrund Kriterier Barrierer og støtte UU Aarhus-Samsø August 2011 Baggrund Den 5. november 2009 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere