Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro"

Transkript

1 Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012

2 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland Produktionsskolens bestyrelse Produktionsskolens personale Produktionsskolens udvalg Produktionsskolens elever i Produktionsskolens økonomiske status Produktionsskolens målsætninger for Produktionsskolens vision Produktionsskolens målsætning Produktionsskolens værdigrundlag 5 3. Sådan opfylder vi produktionsskolens mål Elevernes udviklingsområder Skolens elever Skolens personalepolitik Skolens budget for Udslusning af skolens elever EGU PBE / Lærlinge Kombinationsforløb Grundforløb Vejledning Målepunkter Fælles overordnede målepunkter Målepunkter for skolens budget Målepunkter for udslusning af elever Målepunkter for EGU Målepunkter for PBE / lærlinge Målepunkter for kombinationsforløb og grundforløb Værkstederne Ekskursioner og Arrangementer Samarbejdspartnere 15 Produktionsskolen Nordvestjylland 2 Virksomhedsplan 2012

3 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland Virksomhedsplanen for Produktionsskolen Nordvestjylland er vores fælles arbejdsgrundlag for Produktionsskolens bestyrelse Formand: Kenneth Bro Næstformand: Torben Jensen Hanne Ebbesen Ole Andersen Vagn Thode Martin Merrild Chresten Maarupgaard - udpeget af Lemvig Kommune - udpeget af DI, Dansk Industri - udpeget af LO, Landsorganisationen i Danmark - udpeget af Holstebro Kommune - udpeget af Lemvig Kommune - udpeget af Struer Kommune - Medarbejderrepræsentant 1.2. Produktionsskolens personale John Fischer, forstander. Pia Maarupgaard, afdelingsleder Lemvigafdelingen Bjørn Kirkegaard, afdelingsleder Holstebroafdelingen Lene Møller Jensen, linjelærer Køkken og Kantine. Lisbeth Sidelmann, linjelærer Køkken og Kantine. Helle Wivi Dam, linjelærer Køkken og Kantine. Grethe Ravn, linjelærer Pædagogik og Sundhed. Per Andreasen, linjelærer Handel og Produktion. Tina Maarupgaard, linjelærer, Pædagogik og Sundhed. Per Jepsen, linjelærer Metal. Hanne Nielsen, linjelærer Grøn linje. Knud Erik Jørgensen, linjelærer Håndværk. Dan Laursen, almen underviser. Rene Knop, almen underviser. Chresten Maarupgaard, linjelærer Blå håndværk. Marianne Maarupgaard, Kreativ Håndværk Jette Kristensen, administration. Helle Jeppesen, administration og tillidsrepræsentant Produktionsskolens udvalg Sikkerhedsudvalg og Samarbejdsudvalg: Helle Jeppesen, administration og tillidsrepræsentant. Rene Knop, almen underviser. Per Jepsen, linjelærer Metal. Pia Maarupgaard, afdelingsleder Lemvigafdelingen Bjørn Kirkegaard, afdelingsleder Holstebroafdelingen John Fischer, forstander. Elevråd: Ansvarlig for elevrådsarbejdet i Holstebroafdeling Ansvarlig for elevrådsarbejdet i Lemvigafdeling - Grethe Ravn - Pia Maarupgaard Produktionsskolen Nordvestjylland 3 Virksomhedsplan 2012

4 1.4. Produktionsskolens elever i 2011 Ved udgangen af 2011 har Produktionsskolen 90 elever, som fortsætter i 2012 på Produktionsskolen Nordvestjylland. I 2011 har der været 94 årselever på skolen. På Produktionsskolen har der i alt været indskrevet 241 elever. Af de 94 årselever kom de 18 fra Lemvig (19 %), 22 fra Struer ( 23%), 42 fra Holstebro (45%), 12 fra øvrige kommuner (13%) Produktionsskolens økonomiske status primo 2012 Ifl. årsregnskabet for 2011 har produktionsskolen en egenkapital på mio. kr. og vi forventer et overskud i 2012 på ca kr. For at sikre produktionsskolen mod konjunkturmæssige udsving, og for at have et økonomisk råderum, vil vi i 2012 og fremover forsøge at oparbejde en større egenkapital. 2. Produktionsskolens målsætning for 2012 Mange unge, måske op til 15 % af en årgang, har behov for netop den indsats, vi kan tilbyde på produktionsskolen. Det er bl.a. uafklarede unge, som har vanskeligt ved at vælge en uddannelse. Det kan være unge som har vanskeligt ved at få en lære- eller praktikplads. Disse unge kan via et forløb på produktionsskolen med arbejde og undervisning på skolen og praktikker i private og offentlige virksomheder opkvalificere sig til at komme i gang med en uddannelse. En anden gruppe af vore elever har boglige problemer og har ikke en 9. klasses afgangsprøve, hvilket hindrer dem i at vælge en ordinær uddannelse, men som via et forløb på produktionsskolen kan opkvalificeres, komme på EGU eller igang med et arbejde. Derudover har vi unge fra socialt dårligt stillede familier, unge med spiseforstyrrelser, utilpassede unge med anden etnisk baggrund, unge med diagnoser som Asperger, ADHD eller socialangst. Det er vores målsætning at tilføre alle elever i målgruppen de kompetencer, som sætter den enkelte elev i stand til at gennemføre en uddannelse eller til at få et arbejde. Mange af vore elever vil kræve en ekstraordinær stor pædagogisk indsats af os nu og i den nærmeste fremtid Produktionsskolens vision Vi har en vision om, at Produktionsskolen Nordvestjylland skal udvikle sig til en skole med praktiske produktionsmuligheder, undervisning og uddannelse, der tilgodeser enhver elevs behov. En skole, hvor den enkelte elev udvikler sig personligt, socialt og fagligt og derved bliver i stand til at komme godt videre i uddannelse eller arbejde. Vi fastholder produktionsskolens særlige styrke ved altid at fokusere på at arbejde sammen med eleverne om at løse konkrete arbejdsopgaver. Vores vigtigste pædagogiske middel er vores produktion og vi holder os orienteret mod arbejdsmarkedet og fastholder altid fokus på elevens muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Vores vision er at være med til at løse vigtige samfundsmæssige problemer nu og i fremtiden. Vi vil bidrage til at løse regeringens mål, at 95 % af alle unge skal have en uddannelse. I samarbejde med kommunerne vil vi opkvalificere unge i vores målgruppe og dermed forsøge at begrænse den økonomiske krises effekt på ungdomsarbejdsløsheden. Vi vil fremadrettet arbejde mere med integration og dermed være en aktiv del af løsningen af et andet af vor tids store samfundsproblemer. Vores vision er at være de bedste til at vejlede og uddanne eleverne i vores målgruppe. For at realisere vore visioner i årene fremover skal vi løbende være opmærksomme på ændringer i det omgivende samfund og i vores elevgruppe. Vi skal tilpasse os samfundets og elevernes behov, så vi også i fremtiden kan bidrage til at få unge i vores målgruppe godt videre i uddannelsessystemet. Vi vil fokusere på kompetenceudvikling af hele personalegruppen, så alle har den uddannelse og den omstillingsparathed, der er nødvendig. Produktionsskolen Nordvestjylland 4 Virksomhedsplan 2012

5 Vores vision er at udbygge det gode samarbejde, på tværs af kommunegrænserne mellem Lemvig, Struer og Holstebro, jobcentre, erhvervsskoler, SOSU, ungdomsuddannelser, VUC og UU- Nordvestjylland Produktionsskolens målsætning Skolens lovmæssige formål er at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet er til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Produktionsskolens mål er at udvikle eleverne til helstøbte mennesker, der er klædt på til at gå videre i et uddannelsesforløb eller i et job. Skolens tilbud omfatter omsorg, vejledning, praktisk arbejde og teoretisk undervisning. Produktionsskolens primære mål er, at alle elever efter et forløb på skolen har gennemgået en udvikling og således er blevet tilført nye personlige, sociale og faglige kompetencer. Vores mål er at give eleverne bedre muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Produktionsskolens mål er at etablere en velfungerende skole, der er forankret i lokalområdet og tilgodeser vore elevers behov. En produktionsskole, som tager del i at løse de samfundsmæssige udfordringer, der er i tiden, f.eks ungdomsarbejdsløshed, integration, og at 95 % af alle unge skal have en uddannelse. Produktionsskolens mål er at etablere en god kontakt til UU-vejledere og sagsbehandlere i området, og synliggøre, at vi har de kompetencer og de tilbud, vores elevgruppe har behov for, herunder også elever, der er særligt omsorgskrævende eller har andre særlige behov. Produktionsskolen skal fortsat udvikle sig i takt med ændringer i det omgivende samfund. Det gælder ændringer på arbejdsmarkedet og ude i virksomhederne. Det gælder om at tilpasse sig eleverne, og det gælder om at implementere nye relevante tiltag på det pædagogiske område. For at skolen fortsat kan være et attraktivt uddannelsessted, er det vores mål at fastholde og kontinuerligt forbedre kvaliteten i vores arbejde. Produktionsskolens målsætning er hele tiden at udvikle kompetencer, så vi kan hjælpe eleverne i vores målgruppe. Det er elever, som i stor udstrækning er særligt omsorgskrævende, f.eks. utilpassede unge, ordblinde, Aspergers syndrom eller ADHD. Vores mål er at udvikle en række værksteder, som er specialiseret i at arbejde med disse særligt omsorgskrævende elever. For at løse opgaverne bedst muligt vil Produktionsskolen inddrage en række samarbejdspartnere i planlægning og udformning af vore aktiviteter. I Lemvig, Struer og Holstebro Kommune vil vi samarbejde med UU-vejledere, socialrådgivere, specialvejledere, beskæftigelseskonsulenter, erhvervsskoler, ungdomsskoler, mentorer og ikke mindst det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne. Produktionsskolens økonomiske målsætninger er i videst mulig omfang at gøre skolen økonomisk uafhængig af kortsigtede politiske ændringer. Sikre at vi har et økonomisk råderum, så vi altid er i stand til at reagere på ændringer i omverdenen, til løbende at uddanne personalet til at oprette nye værksteder, til at iværksætte nye pædagogiske tiltag og igangsætte nye projekter efter behov Produktionsskolens Værdigrundlag Produktionsskole Nordvestjyllands værdigrundlag virker på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker er lige, at alle mennesker er og har ret til at være forskellige, at alle mennesker rummer ressourcer, og at alle har ret til og krav på respekt. Produktionsskolen Nordvestjylland 5 Virksomhedsplan 2012

6 Når de unge forlader produktionsskolen, er målet at de har taget stilling til deres fremtid og i videst muligt omfang først forlader skolen, når de rent faktisk er tilmeldt en ungdomsuddannelse, har et ansættelsesforhold, eller på anden måde har afstukket retningen for deres nærmeste fremtid. For at opnå dette skal eleverne i deres dagligdag på skolen bringes i situationer, der bevidstgør dem om, hvilke krav de mødes med i et uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet. Desuden skal de unge opleve hvilke rettigheder, krav og pligter der er i et demokratisk samfund. De unge skal således gerne kunne se sig selv både som samfundsborgere og som individer. 3. Sådan opfylder vi Produktionsskolens mål Vi kan opfylde Produktionsskolens mål, når vi arbejder ud fra skolens vedtægter og virksomhedsplan, og når vi tilbyder eleverne i vores målgruppe reel udvikling på de aftalte udviklingsområder, og når vi har en god personalepolitik som grundlag for arbejdet. Den daglige pædagogik, undervisning, produktion og de mange projekter, er de direkte midler til at opfylde vore mål. Produktionsskolen opfylder målsætningen ved at have en bred kontakt til kommuner, socialrådgivere, UU-vejledere, specialvejledere og jobcentre og dermed gøre omverdenen opmærksom på, at vi giver et kvalificeret og relevant tilbud til elevmålgruppen. Derudover vil vi tilbyde indtægtsdækket virksomhed inden for en række områder, som kan indpasses i produktionsskolens undervisningsform. For at vi kan leve op til vore mål og levere et kvalificeret fagligt og pædagogisk arbejde til glæde for vore elever, skal grundlaget for vores daglige arbejde være i orden. Grundlaget, for at produktionsskolen kan være en veldrevet virksomhed, er synlig ledelse, en god administration og at alle medarbejdere tager ejerskab for skolen og for vores virksomhedsplan. Ledelsen skal være synlig, når det er nødvendigt, fastlægge de overordnede retningslinjer og motivere skolens medarbejdere, således at alle har mulighed for at levere en optimal arbejdsindsats. Skolens virksomhedsplan giver retningslinjerne for skolen og dermed for medarbejdernes arbejde. Over de næste år vil Produktionsskolen forsøge at forøge egenkapitalen, så vi har et økonomisk råderum i tilfælde af, at der kommer nedgang i elevtallet, så vi også i fremtiden har ressourcer til at omstrukturere, når der er behov for det. Alle økonomiske dispositioner skal være velovervejede og ud fra hensyn til sparsommelighed og ud fra hvilke investeringer eller indkøb, der giver den største værdi eller nytte for skolen og eleverne. Administrationen skal fungere effektivt og rutinemæssigt. Internt skal skolens medarbejdere serviceres, og administrationen skal tage godt imod vore mange eksterne kunder. Administrationen skal ligeledes servicere vore elever, som kan komme og få praktisk vejledning bl.a. mht. arrangementer, lønudbetaling ol. Skolens IT-ansvarlige skal sørge for, at vore computere løbende bliver udskiftet, at de er velfungerende og er udstyret med den rigtige software. Værkstedslærer er hovedansvarlig for, at eget værkstedsområde / lokaler er ryddelige og løbende bliver vedligeholdt. Skolens værksteder varetager også forskellige delopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af vores fælles indendørs og udendørs arealer. Som en del af skolens udvikling vil vi fortsat arbejde med at forbedre og vedligeholde vore bygninger og til stadighed arbejde for en pænere, renere og mere attraktiv skole. Skolen skal være et rart sted at være for alle, og det skal umiddelbart kunne mærkes, når man træder ind ad døren. Produktionsskolen Nordvestjylland 6 Virksomhedsplan 2012

7 Vi vil fortsat fokusere på at lære eleverne omgangstone, manerer, samarbejdsformer og udvikle de sociale færdigheder, der skal til, for at kunne begå sig på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb. Skolens kultur skal fastholdes via faglærerne i det daglige arbejde og udvikles via undervisning, foredrag, idræt, ekskursioner, musik-arrangementer, kreative dage, m.m. Vi tilbyder individuel tilrettelagt undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk, samt prøveforberedende fag til FSA. Endvidere tages emner som demokrati, arbejdsmarkedsforhold, jobsøgning, sund livsstil og flytte hjemme fra op som temaundervisning. Produktionsskolen vil gøre en aktiv indsats for gruppen af elever, der er rygere. Vi uddanner to rygestopkonsulenter i personalegruppen, som vil varetage den nødvendige hjælp til de elever, der ønsker at stoppe med rygning. En stor gruppe af vore elever lever usundt, får for lidt motion og er overvægtige. Derfor sætter vi fokus på sund kost og motion. Eleverne tilbydes motion mindst en gang om ugen. Alle elever på Metalværkstedet, Håndværk, Kreativ Håndværk, Grøn linje, Blå Håndværk, Produktion & Handel får udleveret et sæt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Alle elever på Køkken & Kantineholdene får udleveret sikkerhedssko, jakker og bukser. Produktionsskolen Nordvestjylland vil være en aktiv del af arbejdet med integration i vores område, og vi vil tage vores del af den store samfundsmæssige opgave, som integration er i disse år Elevernes udviklingsområder Produktionsskolens primære mål er, at alle elever efter et forløb på Produktionsskolen Nordvestjylland har gennemgået en udvikling og er blevet tilført nye kompetencer, fagligt, socialt og personligt. Faglige kompetencer: De faglige kvalifikationer afhænger af det enkelte værksted. Hvert værksted har udarbejdet en række arbejdsopgaver, som alle elever har mulighed for at komme igennem, så de får de faglige kvalifikationer, der er relevante på det pågældende værksted. Hvilke arbejdsopgaver eleverne har prøvet og hvilke kompetencer eleverne har opnået på det enkelte arbejdsområde fremgår i elevens kompetencebevis. Sociale kompetencer Eleven lærer at sætte sig i andres sted, respektere andres synspunkter, følelser og behov. Eleverne skal lære at acceptere hinandens forskelligheder. Lære at sige til og fra i forhold til hinanden. De skal lære at samarbejde i grupper, at gå på kompromis og sætte sig ud over egne behov. De skal lære fællesskabets betydning og lære at se sig selv i samspillet med andre. Personlige kompetencer Eleverne skal vokse og blive klogere på sig selv. Kende egne følelser og blive bevidste om evt. uheldig adfærd. Lære at modtage kritik, håndtere konflikter, modstå gruppepres, engagere sig, have indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Alle værksteder arbejder på at lære eleverne generelle kompetencer som stabilitet, møde til tiden, opgaveforståelse, opgaveløsning, kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, samarbejde m.v. Mange af eleverne har lidt mange nederlag, når de kommer på skolen. Vi skal derfor give eleverne opgaver, der giver dem så mange succesoplevelser, at de får troen på, at der er noget, de kan, og at der er brug for dem. Produktionsskolen Nordvestjylland 7 Virksomhedsplan 2012

8 På produktionsskolen arbejder vi med motivation, personlig vækst, samarbejdsevne, selvrespekt, selvværd, ansvarsbevidsthed og tolerance, samtidig med at vi på værkstederne tager udgangspunkt i faglighed, produktion, og at skolen er en arbejdsplads Skolens elever For at unge i vores område, som har brug for et ophold på en produktionsskole, bliver opmærksomme på vores tilbud, skal vi fortsat arbejde på at pleje og udvide vores netværk af vejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere, uddannelsessteder, virksomheder og institutioner. Netværket er også vigtigt, når eleverne udsluses fra produktionsskolen til uddannelse, praktikpladser og job. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på produktionsskolen aktivt deltager i at fastholde og udvide de gode relationer til alle i skolens netværk. Skolens opgave er, gennem annerkendelse og krav i hverdagen, at skabe rammer og processer, der udvikler og bevidstgør den enkelte elev om, hvilke krav de møder i et uddannelsesforløb og på arbejdspladserne. Skolen skal give eleverne en forståelse af rettigheder og pligter i et demokrati, og de skal kunne se sig selv som samfundsborgere i det danske samfund. Det er vores mål, at alle elever, når de forlader skolen, har taget stilling til egen fremtid, og i videst mulig omfang først forlader skolen, når de faktisk er tilmeldt en uddannelse, har et ansættelsesforhold eller på anden måde har afstukket retningen på deres nærmeste fremtid. Produktionsskolens elevgruppe: Elever under 25 år uden en ungdomsuddannelse, som ikke umiddelbart er i stand til at starte på en uddannelse. De henvises fra UU-Centrene eller som led i aktivering efter aftale med socialrådgivere eller jobcentre. EGU-elever og lærlinge kan optages/ansættes i et praktikforløb, men vil sædvanligvis begynde som ordinær produktionsskoleelev. Derudover kan vi have elever uden for vores primære målgruppe, f.eks. elever, som deltager i et projekt, elever i den skolepligtige alder, eller elever, der er en del af skolens indtægtsdækkede virksomhed i øvrigt, herunder også specialskoleelever i praktikforløb. Elever på produktionsskolen kan være: - Elever, der har brug for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer - Elever, der har brug for faglig indlæring - Elever, der har brug for vejledning - Elever, der ønsker at indgå i et EGU eller STU uddannelsesforløb eller i et lærlingeforløb 3.3. Skolens personalepolitik. Personalet er skolens vigtigste ressource og vores altovervejende middel til at opfylde skolens målsætninger. I en foranderlig verden ændres kravene til produktionsskolens medarbejdere sig ofte. Hele produktionsskoleområdet er løbende udsat for nye politiske udfordringer som f.eks. stigende mængde af administration og skriftlig dokumentation. Også nutidens unge stiller større og anderledes krav til skolens lærere, så der er løbende behov for at inddrage nye pædagogiske tiltag og arbejdsmetoder. Fremtidens arbejdsopgaver for produktionsskolens medarbejdere kræver, at vi er omstillingsparate, og at vi fokuserer på kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere. Vi vil arbejde med at højne informationsniveauet internt på skolen. I vores årsplan er der afsat tid til debat og temadage, så hele personalegruppen får medindflydelse på beslutnings-processerne. Produktionsskolen Nordvestjylland 8 Virksomhedsplan 2012

9 Vi har mindst 4 møder årligt i vores sikkerheds og samarbejdsudvalg (SISU), hvor vi primært beskæftiger os med skolens arbejdsmiljø samt alle nye tilføjelser til vores personalepolitik. I 2012 har vi afsat personalemøder hver anden uge afdelingsvis og fælles personalemøde 10 gange årligt, hvor vi i fællesskab diskuterer og planlægger skolens daglige drift. For at få en mere direkte kommunikation og information mellem ledelse og medarbejdere har vi etableret en ledelsesstruktur, hvor skolens afdelingsledere får et større personaleansvar. Skolens SISU-udvalg arbejder desuden løbende med vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som naturligvis altid skal være i orden og overholde love og regler på området. I løbet af 2012 har arbejdsmiljørepræsentanterne udarbejdet dispensationsansøgninger til arbejdstilsynet. Vi håber at vi kan blive godkendt i efteråret 2012, således at elever under 18 år også kan arbejde ved en række af skolens maskiner på linje med eleverne på erhvervsskolerne. Nye personalepolitiske tiltag vil altid blive taget op i SISU og blive gennemgået på fælles personalemøder eller personaledage Skolens budget for 2012 INDTÆGTER: Budget årselever Kommunalt grundtilskud Lemvig Kommunalt bidrag - Holstebro/Struer Statstilskud - drifttilskud Igangsætningstilskud/udslusning (grundbeløb) Statstilskud etablering EGU Statstilskud gennemført EGU Udslusningstaxameter Andre tilskud Pulje til dispositionsbegrænsninger VARESALG: Metal-Holstebro Håndværk/natur/maritim - Lemvig Pædagogik & sundhed, Lemvig Køkken/kantine - Lemvig Køkken/kantine - Holstebro Kantine UCH Produktion og handel - Lemvig Fælles Lemvig SOSU Holstebro Grøn linie - Holstebro Håndværk - Holstebro Fælles Holstebro VARESALG I ALT ANDRE INDTÆGTER/IDV Flex-job Øvrige indtægter PBE/grundforløbselever INDTÆGTER I ALT Produktionsskolen Nordvestjylland 9 Virksomhedsplan 2012

10 UDGIFTER: Budget årselever 5 PBE/grundforløbselever Løn Lærer/leder Extra linjelærer + vikartimer Løn Flex-job DRIFT, INDKØB M.V. PÅ LINJERNE: Biler Afskrivninger, biler Køkkenlinje UCH Metal - Holstebro Håndværk/natur/maritim - Lemvig Kreativ/fælles Holstebro Køkken/kantine - Lemvig Køkken/kantine - Holstebro Produktion og handel - Lemvig Kreativ/fælles Lemvig Grøn linie - Holstebro Håndværker linie - Holstebro Pædagogik & sundhed, Lemvig Pædagogik og sundhed - Holstebro Lemvig linjen Almen undervisning Lemvig Almen undervisning Holstebro Bådprojekt Afskrivninger - linierne DRIFT M.V. LINJERNE I ALT Fællesudgifter Skoleydelse incl. IDV Bygninger, husleje, varme, forbedringer, rengøring m.v Afskrivninger bygninger Administrationsudgifter Afskrivninger administration EGU vejledere Andre udgifter Renteudgifter - renteindtægter UDGIFTER I ALT Årets resultat Produktionsskolen Nordvestjylland 10 Virksomhedsplan 2012

11 3.5. Udslusning af skolens elever Vi tilbyder alle vore elever at komme i praktik i op til 4 uger pr. halvår. Vi arrangerer ture til forskellige uddannelsesinstitutioner, og vi vil deltage i diverse åbent hus arrangementer ol. Vi tilbyder alle vore elever at komme i kombinationsforløb på erhvervsskolerne. Fra starten af et forløb på skolen fokuserer vi på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen. Målet er, at vore elever skal sendes godt videre til et aktivt liv med beskæftigelse, uddannelse eller aktivering i projekter eller lignende, straks efter de forlader skolen. Vi vurderer løbende om den enkelte elev er klar til uddannelse og arbejde: Tager du ansvar? - Udfører du dine arbejdsopgaver? - Møder du til tiden? - Har du ingen eller meget lidt fravær? Er du selvstændig? - Kan du arbejde, uden der er en lærer tilstede? - Tager du initiativer? Deltager du aktivt? - Deltager du i arbejdet, undervisningen og diskussioner? - Kan du modtage en kollektiv besked? Er du motiveret? - Er du nysgerrig, og har du interesse for arbejdet og fagområdet? Kan du samarbejde? - Kan du løse arbejdsopgaver sammen med andre? - Kan du selv modtage hjælp, og kan du hjælpe andre? Har du respekt for andre? - Kan du acceptere og samarbejde med personer som er anderledes end dig selv? - Udviser du respekt og forståelse, når andre taler? Hver 3. måned gennemgår faglærerne alle elever bl.a. med henblik på udslusning. UU-vejledere orienteres løbende EGU I samarbejde med UU-nordvestjylland arrangerer Produktionsskolen Nordvestjylland 1 netværksmøde om året, hvor alle EGU-elever i Lemvig, Struer og Holstebro, får mulighed for at møde hinanden. Formålet er at give eleverne mulighed for at støtte hinanden og udveksle erfaringer fra deres individuelle uddannelsesforløb, hvor de ofte er alene som EGU elev. På EGU netværksmøderne vil der ud over det sociale, desuden være undervisning i arbejdsmarkedsforhold, demokrati, arbejdsmiljø m.v., som EGU lovgivningen kræver Lærlinge / Produktionsskolebasseret Erhvervsuddannelse (PBE) Lærlinge på produktionsskolen giver udvalgte elever en fantastisk mulighed for at få en uddannelse. Lærlinge på et værksted er gode rollemodeller for de øvrige elever og giver god mulighed for sidemandsoplæring. Faglæreren får kontinuitet og stabilitet i produktionen og i værkstedsmiljøet. Produktionsskolen Nordvestjylland 11 Virksomhedsplan 2012

12 På Produktionsskolen er vi godkendt til at have lærlinge på Metalværkstedet og i Køkkene & Kantine værkstedet. Uddannelsen skræddersys til den enkelte elev og giver en erhvervs- og uddannelseskompetence på lige fod med de ordinære elever på erhvervsskolerne. Kravene/prøverne er de samme, men både læringsmetoder og læringsmiljø er i vidt omfang forskellige, idet de her er tilpasset den enkelte elev og hovedparten foregår på produktionsskolen. Det er først og fremmest elever, der har gået hos os et stykke tid, der får tilbudt en læreplads. Det er elever, der har behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre uddannelsen og derfor ikke ville være i stand til at gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår Kombinationsforløb Alle produktionsskoleelever skal efter 3 måneder på skolen tilbydes et kombinationsforløb på en erhvervsskole. Undtagelser herfra er elever, der enten allerede er tilmeldt en erhvervsuddannelse, eller elever, der på nuværende tidspunkt vurderes ikke at være i stand til/ikke ønsker at gennemføre en ordinær uddannelse på en erhvervsskole. Produktionsskolen Nordvestjylland har lavet samarbejdsaftaler med Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Fiskeriskolen, Lemvig Handelsskole og Social- og Sundhedsskolen i Herning og Holstebro. Vi forventer i 2012 at lave en samarbejdsaftale med Skive Tekniske Skole. Værkstedslæreren har, i samarbejde med afdelingslederen, ansvaret for, at den enkelte elev kommer på et kombinationsforløb, eller at der bliver lavet en skriftlig redegørelse, som begrunder, hvorfor den enkelte elev ikke skal deltage på et kombinationsforløb. 3.9 Grundforløb Produktionsskolen Nordvestjylland har lavet en samarbejdsaftale med Uddannelsescenter Holstenbro om at tilbyde dele af grundforløb produktionsskolen. Målgruppe: Elever, der går på grundforløb og som viser øget fravær, ikke er motiverede, usikre i uddannelsesvalg, manglende trivsel, søger mere praksisnære opgaver og måske ikke er uddannelsesparate. Indgange: Bygge og Anlæg Mad til Mennesker Produktion og Udvikling Dyr, Planter og Natur. Når den enkelte elev overgår fra grundforløbet til produktionsskolen - fastholdes eleven som indskrevet på den indgang, som eleven går på. Visitationen foretages af studievejlederen, som kontakter produktionsskolen. Der kan selvfølgelig ikke visiteres elever fra grundforløb til produktionsskolen uden elevens accept, for elever under 18 år kontaktes forældre. Elevservice opretter en læringsaktivitet i elevplan og forløbet indskrives i elevens personlige uddannelsesplan. Forløbet på produktionsskolen kan max. vare 20 uger. Eleven følges af produktionsskolens vejledere/lærere og vurderes løbende - med henblik på fastholdelse i uddannelsen og hvornår eleven er klar til at vende tilbage til grundforløbet. 2 uger før eleven skifter tilbage til sin erhvervsuddannelsesindgang kontaktes studievejleder/kontaktlærer på UCH for at planlægge, hvordan dette skal foregå. Produktionsskolen Nordvestjylland 12 Virksomhedsplan 2012

13 Såfremt opholdet på produktionsskolen viser, at der skal ske uddannelsesskift, udmeldes eleven fra UCH - og Ungdommens Uddannelsesvejledning kontaktes med henblik på det videre forløb. (produktionsskolens ansvar). Der er ikke et fagligt mål, som skal nås inden eksamen, men fokus er på det problem, den unge har. Der arbejdes med rigtig produktion, så den unge får en faglig stolthed over produktet. Træningsbanen arbejder målrettet mod, at eleverne efter et kortere eller længere forløb på skolen får skabt forudsætninger for at modtage og følge undervisningsniveauet på en erhvervsuddannelse. Målet er at få styrket de unges evner og selvtillid igennem fællesskabet med andre unge, og gøre dem uddannelsesparate Vejledning Værkstedslæreren er ansvarlig for den enkelte elevs vejledningsforløb på skolen. Det er produktionsskolen, der har ansvaret for elevens gennemførelse, daglige trivsel og læring, herunder etablering af og opfølgning på praktikforløb og kombinationsforløb. Det aftales mellem UUvejleder og produktionsskolens undervisere, hvordan produktions-skolen kan foretage denne opfølgning, så elevens erfaringer også kan danne grundlag for UU-vejlederens samtale med den unge om det fremtidige uddannelsesmål. I særlige tilfælde kan det aftales, hvordan UU-vejlederen kan bidrage til at støtte op om elevens daglige læringsprogression på produktionsskolens værksteder, herunder at UU-vejlederen forestår etablering af og opfølgning af praktikker, når det vurderes at ville medføre en positiv forskel for den unges gennemførelsessucces. UU s vejledning, opmærksomhed og opfølgning retter sig mod elevens valg af ungdomsuddannelse og aktivitet efter produktionsskoleopholdet. UU s opmærksomhed og opfølgning tager afsæt i elevens produktionsskolevurdering og målsætning for forløbet, herunder behovet for afklaring af uddannelsesmål, praktikforløb, kombinationsforløb og anden faglig, personlig eller social træning/afklaring. UU-vejlederen på produktionsskolen forestår de kvartalsvise elev-opfølgningsmøder i aftalt samarbejde med produktionsskolens undervisere. UU-vejleder inddrages ved elevens udskrivning fra produktionsskolen, når der er tale om overdragelse til ungdomsuddannelse, aktivpligt for årige eller kontakthjælp. UU s ungevejledere udarbejder som hidtil målgruppevurderingen og træffer aftaler om besøg og start, samt fremsender målgruppevurderingen til produktionsskolen med kopi til UU-vejlederen på produktionsskolen. UU-vejlederen på produktionsskolen overtager herefter som hovedregel vejledningen for alle startende elever, herunder også udarbejdelse af uddannelsesplan/ansøgning til efterfølgende ungdomsuddannelse. 4. Målepunkter Som målepunkter har vi fastlagt nogle minimumsmål, som vi vil måles på i løbet af Målepunkterne kan betragtes som de resultatkrav, vi stiller til os selv Fælles overordnede målepunkter Vi skal være medspiller i forhold til at opfylde regeringens mål bl.a. mht. at mindst 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse. Vi vil tilbyde særlig tilrettelagte forløb, og vi er klar til at udvide Produktionsskolen Nordvestjylland 13 Virksomhedsplan 2012

14 vores elevkapacitet, så vi støtter kommunerne i deres arbejde med at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Alle på produktionsskolen skal løbende opretholde og udvikle den gode kontakt til kommunerne, socialrådgiverne, specialvejlederne, UU-Centrene, jobcentrene og andre i skolens netværk. Hvis en elev er frafaldstruet, skal den enkelte faglærer altid rette henvendelse til UU-Vejlederen. Alle faglærere skal dagligt sørge for, at hver enkelt elev på værkstedet føler sig set, anerkendt og accepteret. Alle faglærere skal skrive om elevens udvikling, mål, delmål og realkompetencer i forløbsplanerne Målepunkter for skolens budget Budgettet skal periodiseres kvartalsvis. Kvartalsregnskabet opgøres senest 2 måneder efter et kvartals afslutning. Produktionsskolens kvartalsresultater forelægges bestyrelsen og sammenholdes med det budgetterede, og informeres til personalegruppen. Hvis elevtilgangen ikke svarer til forventningen, skal vi hurtigst muligt korrigere vores planer og budgetter Målepunkter for udslusning af elever Der udarbejdes en forløbsplan sammen med den enkelte elev. Forløbsplanen påbegyndes den første dag, eleven er på skolen og tages op til revision efter behov, dog senest hver 3. måned. Forløbsplanen skal omfatte mål og delmål for elevens ophold på skolen. Fra starten af skal vi fokusere på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen. Alle elever skal tilbydes flere praktikophold i en offentlig eller i en privat virksomhed. Det er hensigten at fortsætte den positive udslusning som har været stigende gennem de sidste 6 år. Målet er at mindst 75 % af vore elever sendes godt videre til et aktivt liv. Alle elever, der har været indskrevet mindst 3. mdr., skal have et kompetencebevis, når de forlader skolen, med mindre de ikke ønsker det Målepunkter for EGU Mindst 1 gange om året vil vi arrangere kursus, hvor alle igangværende EGU-elever får mulighed for at møde hinanden og udveksle erfaringer Målepunkter for lærlinge I 2012 skal vi fastholde vores lærling i uddannelsesforløbet. Vi vil give lærlingene den bedste uddannelse og inddrage dem i personalegruppen i det omfang, det er muligt Målepunkter for kombinationsforløb og grundforløb Alle produktionsskoleelever skal efter 3 måneder på skolen vurderes med henblik på at indgå i et kombinationsforløb med en erhvervsskole. Produktionsskolen Nordvestjylland 14 Virksomhedsplan 2012

15 5. Værkstederne. (for uddybende information af værkstederne henvises til hjemmesiden: ). Blå Håndværk. Grøn linje. Håndværk. Køkken og kantine (3 værksteder). Metal. Pædagogik og Sundhed (2 værksteder). Produktion og Handel. Kreativ Håndværk. Almen undervisning (Dansk, matematik, samfundsfag og engelskundervisning). 6. Ekskursioner og Arrangementer Vores målsætning med at afholde fællesarrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg og udflugter er, at vi ønsker, at eleverne skal have mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af værksteder og afdelinger. Eleverne skal have udfordringer, som gør dem i stand til at stå på egne ben også i uvante situationer. Disse aktiviteter giver sammenhold og udvider rammerne for vores daglige arbejde og produktion, fordi vores ekskursioner og arrangementer giver en bedre og mere fortrolig dialog mellem elev og lærer, og forbedrer dermed vores pædagogiske arbejde. Vi vil i størst mulig udstrækning prøve at integrere ekskursioner, praktikuger, fællesarrangementer, åbent hus arrangementer o.l. i værkstedernes dagligdag og dermed styrke den enkelte elevs valg af uddannelse og job. 7. Samarbejdspartnere: Revisor: Bank: VESTJYSK REVISION Richard Hansen statsautoriseret revisor Vestjysk Bank Ole Sejer Forsikring: WILLIS Hanne Lüdeking Produktionsskolen Nordvestjylland 15 Virksomhedsplan 2012

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 785 af 06.07.2006 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.

Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard. 1 Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18 Hvalpsund 9640 Farsø Tlf. 98638512/24889943 Mail jcp@kongshojgaard.dk www.kongshojgaard.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 2013 Aalborg Produktionsskoles bestyrelse skal hvert år udarbejde en virksomhedsplan med angivelse af mål og målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden.

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

AFUK`s Produktionsskole 2012

AFUK`s Produktionsskole 2012 Virksomhedsplan for AFUK`s Produktionsskole 2012 Side 2 Indledning 2 Visioner og Indsatsområder 3 Arbejdsgrundlaget 3 Værdigrundlag 4 Skolens kapacitet og beliggenhed 4 Mål 5 Målgruppen 5 Undervisningen

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Virksomhedsplan - 2015

Virksomhedsplan - 2015 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2015 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere