Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer Kontekstdiagram for BBR Kort om BBR s dataudveksling Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR Systemspecifikke snitflader Overordnede betragtninger Skabelon til beskrivelse af systemintegration Udtræk fra BBR Total udtræk (Totalkopi) Udtrækkenes formater Udtræk som BBR leverer Totaludtræk til MBBL BBR Meddelelser til print/e-boks Udtræk til Danmark Statistik Udtræk til Statens Arkiver Udtræk til OIS Data som indlæses i BBR CPR BBR (Opdatering af udlejningsforhold) CPR BBR (Opdatering af Vejregisteret i BBR) E-Boks BBR AWS BBR Snitflader, som BBR udstiller OIOXML-snitflade for bygninger og boliger (Building Dwelling) Hjælpe-OIOXML-snitflader (Permission og Codelist) OIS BBR (Generering af BBR-Meddelelse) Inddataboks (InputBox) Type Supplerende varme Type Matrikulær ændring Type Fysisk flytning" BBR-FIE (energidata ind i BBR) DAR - BBR CPR BBR Eksempel på WSDL erne Snitflader som BBR kalder BBR GST BBR - ESR Online opslag, som henter hændelser fra ESR On-line opslag, som henter oplysninger fra ESR On-line opslag, som sender oplysninger til ESR BBR plansystemdk BBR Bossinf-STB BBR CPR BBR OIS BBR - AWS BBR DAR BBR Certificeringscenter Periodevise kørsler, dataudtræk mv Påmindelser ved overskridelse af tidsfrister Version 12.0 Side 1 af 55

2 1. Dataudveksling med andre systemer Dataudveksling med andre systemer vil i BBR fortrinsvis foregå som system-tilsystem integration. Dataudvekslingen sker dels vha. udtræk og dels vha. snitflader. Snitfladerne kan opdeles i de helt generelle oioxml-snitflader og i de systemspecifikke snitflader. Dokumentationen (vejledningerne) for oioxml-snitfladerne ligger på bbr.dk og specifikationerne er tilgængelige på Digitaliser.dk så snart de er godkendte af ITST. Version 12.0 Side 2 af 55

3 1.1 Kontekstdiagram for BBR Dette diagram illustrerer grafisk BBR s dataudveksling med øvrige systemer. ESR OIS BBR og adresse data samt BBR medd. Ejendomsadresser og adresse data hvis aktuelt. FIE Matrikler og ejeroplysninger Ejeroplysninger CPR Inddataboks Status Energi data Navn, adresse og ejendomsoply. til BBR medd. Opdater udlejningsforhold GST SFE numre og koordinater MBBL/ Skat/ Socialminist eriet Dataudtræk BBR Adresse data BOB data(via OIS udtræk) Adresse data AWS BBR Medd. Print/E-boks Tilmeldingsliste BBR DAR interne services DAR Plansystem. dk BBR data BBR data BBR og adresse data pr. måned Hent certifikater BBR og adresse data pr. år Certificering scenter OIO - BuildingDwe lling DST Statens arkiver Version 12.0 Side 3 af 55

4 1.2 Kort om BBR s dataudveksling GST Geografisk sammenhæng for matrikler, benyttes til dannelse og vedligeholdelse af grunde. (se beskrivelse i underafsnit 6 i afsnit BBR GST om vedligeholdelse af matrikulære data i BBR) Kortforsyningen benyttes til at hente koordinater til bygninger og tekniske anlæg samt søge matrikel i GST på basis af koordinater. BBR sender adressehændelser til GST. AWS Nyt BBR henter adressehændelser fra AWS, for at ajourføre BBRs adressedata. BBR kan også indlæse et totaludtræk fra AWS en. Begge muligheder kan implementeres ved at benytte den eksisterende snitflade, som AWS udstiller. Se mere under følgende link DAR CPR BBR kalder DAR online (opret og slet adresse) DAR kalder BBR online for at hente ejendomsoplysninger samt rettigheder (logon og roller) BBR henter dagligt oplysninger fra CPR. De skal bruges til at vedligeholde vejregisteret. Folkeregistrene skal have adgang til en standard webservice i BBR. 3 gange om året indlæses udlejningsforhold fra CPR. (Opdatering af Udlejningsforhold 2 ved samkøring af ESR, CPR og BBR). BBR henter adresseoplsyninger i CPR Plansystem.dk BBR henter data fra Plansystem.dk til skærmbilledet Ejendoms-oplysninger (a la det skærmbillede som man tidligere kendte som C182 i KMD BBR). BOSSINF (snitflade er ikke implementeret) Hentning af offentlig støtte i BOSSINF på enhed Statens Arkiver Der skal hvert år afleveres en komplet kopi af landsdækkende BBR-data (stamdata). Formatet skal overholde krav fra Statens Arkiver. Danmarks Statistik Danmarks Statistik skal kunne foretage online udtræk af landsdækkende BBR-data (såvel stamdata som sagsdata). OIS Daglige online overførsler. OIS bruges til adresseopslag i forbindelse med BBR-meddelelser. Version 12.0 Side 4 af 55

5 OIS henter BBR-Meddelelser fra BBR Skattemappen BBR-Meddelelser udsendes via eller E-boks i PDF-format med et følgebrev og kan kobles til Skattemappen. Certificeringscenter Denne snitflade bruges i forbindelse med logon med certificater (medarbejder- og virksomhedscertifikater). Print/e-Boks BBR-Meddelelser skal kunne udsendes via eller E-boks i PDF-format med et følgebrev og kunne kobles til Skattemappen. e-boks leverer liste over de danskere der er tilmeldt E-boks. OIO-snitflader Alle BBR-data skal udstilles via webservices og snitflader i OIOXML-format. Inddataboksen Med Inddataboksen får kommunen mulighed for at godkende rettelser til udvalgte BBR data. Her gennemfører vi samme maskinel validering og kvalitetssikring som når data ryger direkte ind. ESR FIE ESR udstiller en lang række hændelser (matrikulære, ejerskifte mm.) som abonnerer på. BBR henter ejerforholdskode, ejerlejlighedsoplysninger m.m. i ESR. I forbindelse med udskrift af BBR-Meddelelser hentes ejere fra ESR. BBR sender adressehændelser til ESR Fælles indberetning af energidata. Version 12.0 Side 5 af 55

6 1.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR Matrikulære data i BBR vedligeholdes både ved hjælp af ESR og GST s matrikelsystem minimaks. I det følgende beskrives den implementerede model: minimaks 1 5 ESR BBR 4 6 1) Matrikulære ændringer sendes til ESR fra minimaks. 2) Der foretages sagsbehandling i ESR. ESR tilføjer bl.a. ejendomsnummer; alle matrikler har et ejendomsnummer tilknyttet i ESR. 3) ESR gemmer matrikulære ændringer i en hændelsestabel, hvor de bliver læst af BBR (snitflade 4 til 10 i afsnit BBR ESR ). 4) BBR behandler den modtagne hændelse. 5) Nogle hændelser fra ESR, fx oprettelse af en ny matrikel eller ændring af SFEnummer initierer et kald til minimaks for at hente den geografiske sammenhæng for den modtagne eller ændrede matrikel. (snitflade 1 i afsnit BBR GST ) Version 12.0 Side 6 af 55

7 6) BBR opdaterer matrikulære data på baggrund af den modtagne hændelse og information. Fx resulterer en oprettelse af en ny matrikel i ESR i, at matrikelnummeret tilføjes til en eksisterende grund som denne matrikel hører til eller i en oprettelse af en ny grund. Opdateringen i BBR afhænger af, om der i forvejen ligger en grund, som denne matrikel skal knyttes til. En sletning af et matrikelnummer resulterer i fjernelse af matrikelnummeret fra dens grund i BBR og grunden slettes hvis den ikke har andre matrikelnumre tilknyttet. ESR sikrer, at der ikke er bygninger på grunden. Eventuelle adresser på matriklen flyttes til UMAT (uden matrikel). Ud over opret- og slet-matrikel-hændelser findes der flere ESR-hændelser som initierer en opdatering af matrikulære data i BBR. De mulige hændelser som modtages fra ESR er beskrevet i afsnit BBR ESR. Version 12.0 Side 7 af 55

8 1.4 Systemspecifikke snitflader Overordnede betragtninger I forbindelse med system-til-system integration er der nogle overordnede overvejelser, der skal foretages for at denne integration kan fungere så optimalt som muligt. System-til system integration vil altid introducere en ekstra kompleksitet i de implicerede systemer, hvad angår tilgængelighed, synkronisering og performance. Det vil her være hensigtsmæssigt at skelne mellem databærende og data-anvendende system. Ideelt set skal det være det databærende system, der indeholder dets data og som udstiller dem via et sæt af services, som andre systemer kan tilgå. Imidlertid giver dette problemer omkring søgning, tilgængelighed og svartider, når det anvendende system til stadighed skal tilgå. Måden hvorpå man håndterer dette er i reglen ved at introducere dataredundans i de anvendende systemer, således at de relevante data kan fremfindes på en hurtig måde, hvilket imidlertid giver et problem omkring opdateringer og pålideligheden af de relevante data. Håndteringen af problemstillingen (redundante data vs. opdaterede data) kan ske på tre forskellige måder: 1) Man opgiver dataredundans og fremfinder de relevante data i det databærende system. 2) Man lader det databærende system opdatere det eller de anvendende systemer. 3) Man anvender en publisher/subscriber mekanisme til at håndtere opdateringen, således at det data-anvendende system abonnerer på ændringer i det databærende system. På denne måde afkobles relationen mellem de to systemer og det databærende system skal ikke bekymre sig om at opdatere de anvendende systemer. Alle tre løsninger har fordele og ulemper. Vanskelighederne ved 1) har allerede været nævnt, mens 2) introducerer en kompleksitet i det databærende system, som bliver forøget betragteligt, hvis der er mange systemer der skal opdateres. Hvis blot et af de systemer der skal opdateres ikke er tilgængeligt, kan opdateringen ikke gennemføres, hvis den skal være pålidelig. I en SOA orienteret verden, er det en løsning der så vidt muligt skal undgås. 3) derimod har ikke disse vanskeligheder, til gengæld kan den ikke sikre at data er pålidelige. Nedenstående skema opsummerer de vigtigste forskelle i fordele og ulemper mellem de forskellige metoder: Pålidelighed Tilgængelighed Simpelhed 1) Ingen dataredundans 2) Opdatering fra databærende system (-) - 3) Publish/Subscribe - + (+) I forbindelse med BBR vil det være nødvendigt at inddrage disse overvejelser med hvert enkelt tilfælde af system-til-system integration. Version 12.0 Side 8 af 55

9 1.4.2 Skabelon til beskrivelse af systemintegration Nedenfor præsenteres en skabelon for de services, der skal udvikles i forbindelse med BBR s integration til andre systemer samt nogle eksempler. Disse vil tjene både til udvikling og dokumentation af de udviklede services. Skabelonen er godkendt af KOMBIT som model til beskrivelse af de enkelte services. Klient <den der bruger servicen> Server <den der udfører servicen> Beskrivelse: <Overordnet beskrivelse af snitfladen> Inputparametre: <Hvilke inputparametre skal anvendes> Outputparametre: <Hvilke outputparametre skal anvendes> Entitet: <Hvilke entiteter arbejdes der på> Attributter: <Hvilke attributter> Entitet: <Hvilke entiteter arbejdes der på> Attributter: <Hvilke attributter> Betingelse: <Hvilke betingelser skal programmæssigt være opfyldt> Resultat: <Resultat af servicens eksekvering, ie. Hvilken tilstand er serveren i> Sikkerhed: <Hvilke sikkerhedsmæssige aspekter er involveret> Fejlhåndtering: <Hvorledes rapporteres fejl til klienten (afhængig af hvordan servicen implementeres)> Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: <Hvilken indflydelse har servicen på systemernes funktionalitet> On-line tilgængelighed: <Er det nødvendigt at informationen er tidstro> Svartider: <Er svartiden kritisk> Synkronisering: <Er sync af databaser essentiel> Kompleksitet: <Er servicen kompleks i forhold til afhængigheder, betingelser og operationer> Logistik: <Med hvem og hvad skal der aftales> Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: <Kommentarer i øvrigt> To Do: <Hvad skal der gøres> To Do: <Hvad skal der gøres> Status: <Status for implementering af service> Version 12.0 Side 9 af 55

10 1.5 Udtræk fra BBR Der kan foretages udtræk af landsdækkende BBR-data (såvel stamdata som sagsdata) Total udtræk (Totalkopi) Total udtræk af BBR-data, foretages på baggrund af den fysiske implementering af databasen. Udtrækket laves som semikolonsepareret filer, en fil pr. tabel, med en række pr. record. Udtrækket leveres med afblænding af felter der er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Udtrækket består af data fra 26 tabeller (hvor tabellen antal er en tabel der angiver hvor mange rækker der er i de øvrige tabeller): AdgangsAdresse Adressesag Antal Brugsenhed By Byggesag Bygning Ejerskab Enhed EnhedEnhedsAdresse EnhedOpgang EnhedsAdresse Etage Geometri Grund KommunaltEjerlav Kommune Lokalitet Matrikel Notat Opgang Postdistrikt Rum Tekniskanlaeg Vej Vejstykke Version 12.0 Side 10 af 55

11 1.5.2 Udtrækkenes formater Det er muligt at levere udtræk fra BBR i følgende formater: Standard formater OIO-XML og CSV-filer Særlige formater OIS-XML Statens Arkivers formater Eksempler på modtagere Skat MBBL Danmarks Statistik Modtagere OIS Statens Arkiver Udtræk som BBR leverer Modtager Data MBBL/Skat/Socialministeriet BBR leverer totaludtræk. Print/E-boks BBR sender BBR Meddelelser til print/til e-boks Danmarks Statistik BBR leverer BBR og Adresse data Statens Arkiver BBR leverer BBR og Adresse data OIS BBR leverer BBR og Adresse data. Der leveres dagligt et udtræk med ændringer, der er foretaget i BBR siden sidste udtræk Totaludtræk til MBBL BBR leverer totaludtræk til MBBL en gang om året BBR Meddelelser til print/e-boks BBR sender BBR Meddelelser til print/til e-boks en gang om ugen Udtræk til Danmark Statistik BBR leverer totaludtræk til Danmarks Statistik en gang om måneden Udtræk til Statens Arkiver BBR leverer data til Statens Arkiver en gang om året Udtræk til OIS Der skal dagligt køres et program der skaber et udtræk, dette udtræk placeres på et ftp server, hvorfra OIS henter data. Dataformatet er lavet i overensstemmelse med OIS s krav til snitflade, som OIS har beskrevet i dokumentet OIS_DBvaert_XML_Snitflade. De daglige udtræk består af de ændringer der er foretaget i BBR siden sidste udtræk. De enkelte entiteters timestamp bestemmer, hvilke data der skal overføres. Disse timestamps udløser en xml-record til OIS som følgende: OpretTimestamp O Opret record Version 12.0 Side 11 af 55

12 AendrtTimestamp OphoertTimestamp R Ændrings record S Slette record. Der vedligeholdes en oversættelsesliste mellem BBR, OIS og OIOXML. Listen indeholder: BBR s feltnavn i den fysiske database BBR-feltets XML navn når det afleveres til OIS Navnet på det tilsvarende felt/element i OIOXML OIOXML- metadatabeskrivelsen OIOXML navnet på engelsk OIOXML- metadatabeskrivelsen på engelsk 1.6 Data som indlæses i BBR Afsender CPR udlejningsforhold E-boks tilmeldingsliste CPR veje, vejstykker, vejnavne m.m. AWS Data 3 gange om året indlæses BBR data vedr. udlejningsforholdet E-boks sender tilmeldingsliste til BBR. BBR indlæser data, som modtages fra CPR (en gang dagligt). Der indlæses efter behov totaludtræk af adressedata fra AWS CPR BBR (Opdatering af udlejningsforhold) 3 gange om året indlæses udlejningsforhold fra CPR og feltet Udlejningsforhold 2 opdateres ved samkøring af ESR, CPR og BBR. Klient BBR Server CPR, ESR Beskrivelse: I forbindelse med opdatering af udlejningsforhold sammenkøres udtræk fra CPR og ESR med data fra BBR. Inputparametre: Outputparametre: Udtræk af alle ejere og lejere i CPR. Entitet: Attributter: Entitet: Attributter: Udlejningsforhold Betingelse: Resultat: Opdatering af udlejningsforhold i BBR. Sikkerhed: Overførsel af data sker via FTPS. Fejlhåndtering: I forbindelse med kørslen udskrives en fejlliste. Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: Alle systemer er nødvendige. On-line tilgængelighed: Dette er en batch-kørsel. Svartider: Nej Version 12.0 Side 12 af 55

13 Synkronisering: Nej Kompleksitet: Middel Logistik: Data overføres fra ESR og CPR i flade filer til BBR. Her læses de ind i BBR i tilknyttede tabeller. Efter indlæsningen køres der en stored procedure der opdaterer udlejningsforhold. Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: To Do: Håndtering af redundante data vs. opdaterede data: Ingen dataredundans Status: Implementeret. Opdatering af udlejningsforhold sker ved samkøring af ESR, BBR og CPR. I opdatering af udlejningsforhold indgår 3 datasæt: Udtræk fra ESR som indeholder kommunenr, ejendomsnr, ejerlejlighedsnr og CPRnr. Dette hentes via FTPS på en FTP-server hos KMD. Udtræk fra CPR som indeholder oplysninger om CPRnr. og adresse. Dette hentes via FTPS på en FTP-server hos CSC. Udtræk fra BBR som indeholder kommunenr, ejendomsnr, ejerlejlighedsnr, adresse, boligtypekode og anvendelseskode. Version 12.0 Side 13 af 55

14 Når ESR-udtrækket er hentet, læses det ind i tabel ESR_Ejer i database JR5000PD i BBR via et SSIS job. Når udtrækket fra CPR er hentet, læses det ind i tabel CPR_Adresse i database JR5010PD i BBR via det job, som indlæser og opdaterer data fra CPR. Jobbet hedder OpdaterCPRData.exe. Når data er indlæst køres stored procedure bbr_domain.usp_enhedupdatebatchudlejningsforhold2, som herefter opdaterer kolonnen Udlejningsforhold2 i tabellen Enhed. Proceduren opdaterer udlejningsforhold med én af følgende værdier: 1. Udlejet 2. Benyttet af ejer 3. Ikke benyttet Først opsættes kode 3. Hvis BBR-enheden ikke er i CPR_Adresse tabellen. Derefter opsættes kode 2, hvis et CPR nummer fra CPR_Adresse, der bebor en enhed, matcher tabellen ESR_ejer på den pågældende ejendom. De resterende sættes til kode 1. Tabellerne ESR_ejer, BBR_Adresse og CPR_Adresse er arbejdstabeller og indgår derfor ikke i den logiske datamodel. Kørslen vil ske 3 gange årligt (april, september og december). Version 12.0 Side 14 af 55

15 KMD ESR KMD FTP server ESR udtræk ESR udtræk SFTP KMD Firewall Nyt BBR Applikations server Nyt BBR SQL Server CSC FTP server FTPS Adresse udtræk fra CPR Indlæsning af ESR ejere via SSIS job Indlæsning af CPR adresser via CPR opdateringspro gram Kørsel af stored procedure som opdaterer udlejningsforhold 2 på Enhed Version 12.0 Side 15 af 55

16 1.6.2 CPR BBR (Opdatering af Vejregisteret i BBR) BBR indlæser data, som modtages fra CPR (en gang dagligt). Klient BBR Server CPR Beskrivelse: I forbindelse med opdatering af vejregisteret hentes dagligt udtræk fra CPR som læses ind i BBR. Inputparametre: Outputparametre: Ajourføringsudtræk af Vejregisteret i CPR. Entitet: Attributter: Entitet: Attributter: Vejregisteret Betingelse: Resultat: Opdatering af Vejregisteret i BBR. Sikkerhed: Overførsel af data sker via FTPS. Fejlhåndtering: I forbindelse med kørslen udskrives en fejlliste. Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: Alle systemer er nødvendige. On-line tilgængelighed: Dette er en batch-kørsel. Svartider: Nej Synkronisering: Nej Kompleksitet: Middel Logistik: Data overføres fra CPR i flade filer til BBR. Her læses de ind i BBR, i to tabeller, via stored procedures. Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: To Do: Håndtering af redundante data vs. opdaterede data: Publish/subscribe Status: Implementeret. Opdatering af Vejregisteret i BBR sker ved at hente ajourføringsudtræk fra CPR og opdatere tabellerne Vej og Vejstykke med ændringerne. Udtræk fra CPR køres når der er opdateringer til Vejregisteret. Den service der bruges til at hente og indlæse Vejregisteret køres én gang om dagen. Når CPR-udtrækket er hentet, læses det ind i tabellerne Vej og Vejstykke via procedurerne: Usp_Vej_Delete Usp_Vej_Insert Usp_Vej_Update Usp_Vejstykke_Delete Usp_Vejstykke_Insert Usp_Vejstykke_Update Version 12.0 Side 16 af 55

17 Når data er opdateret køres proceduren usp_adgangsadresseupdatedenorm_vej, som opdaterer de denormaliserede attributter i tabellen Adgangs- Adresse. Disse attributter er denormaliserede af hensyn til performance. Version 12.0 Side 17 af 55

18 KMD Firewall Nyt BBR Applikations server Nyt BBR SQL Server CSC FTP server FTPS Vejregisterudtræk fra CPR Indlæsning af ændringsdata fra CPR Vejregisteret. Indlæsningsservice henter ajourføringsfiler fra CPR via FTP og kalder stored procedures på SQL Serveren, som opdaterer tabellerne Vej og Vejregisteret. Kørsel af procedurerne: Usp_Vej_Delete Usp_Vej_Insert Usp_Vej_Update Usp_Vejstykke_Delete Usp_Vejstykke_Insert Usp_Vejstykke_Update Version 12.0 Side 18 af 55

19 1.6.3 E-Boks BBR E-boks sender tilmeldingsliste til BBR. e-boks leverer liste over de danskere, der er tilmeldt E-boks AWS BBR BBR kan indlæse et totaludtræk fra AWS en. Muligheden implementeres ved at benytte den eksisterende snitflade, som AWS udstiller. Se mere under følgende link Version 12.0 Side 19 af 55

20 1.7 Snitflader, som BBR udstiller Der findes to adgange til BBR: BBR-Kommune, dvs. klienten, som er kommunernes webadgang til BBR Kommuneklienten, dvs. OIOXML-snitfladerne, som tilgår BBR via en service gateway Begge adgange tilgår den samme applikationsserver og har dermed adgang til samme forretningslogik. I forbindelse med masseopdateringer af BBR vil det være hensigtsmæssigt at benytte sig af den funktionalitet, der er stillet til rådighed via de generelle OIOXML-baserede snitflader, som sikrer at alle felter kan opdateres (for så vidt som man har autorisation til det) og at alle forretningsreglerne bliver overholdt. BBR-klient Kommuneklient Https (SSL) Internet OWSA-model T (SSL) Præsentationsserver Modul 1 Web site Modul 2... Modul N Service Agenter Service Gateway Autentifikation Applikationsserver WCF Service Interface Lag Batch Service Contract Service Adapter Windows Services Forretnings Lag Forretnings Logik Forretnings Entiteter ASP.NET Providers Data Access Lag Data Access Logik Service Agenter OIOXML SQL Server Eksterne Services: - CPR - ESR - OIS - KMS BBR s funktionalitet bliver stillet til rådighed som OIOXML-baserede webservices, således at de generelt vil kunne tilfredsstille andre systemers behov for data og opdatering. OIOXML-skemaer og WSDL-beskrivelser publiceres på Digitaliser.dk. Dokumentationen for oioxml-snitfladerne (vejledningerne) ligger på bbr.dk. Version 12.0 Side 20 af 55

21 Snitflade OIO BuildingDwelling OIO Permission OIO Codelist OIS GetDatalist OIO EnergyService (FIE) OIO InputBox (Inddataboks) OIO snitflade til DAR Snitflade til CPR Data Igennem OIO BuildingDwelling snitfladen kan 3. part hente og opdatere BBR data. Snitfladen Permission tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i BBR. Snitfladen CodeList tilbyder metoder til at få oplysninger om kodelister i BBR. OIS henter BBR Meddelelser i BBR. FIE leverer energidata til BBR ved hjælp af en OIO snitflade. Igennem Inddataboks snitfladen kan 3. part eller BBR Kommune selv (Flytning af bygning) sende BBR data til BBRs Inddataboks, hvor data kan valideres før data indlæses i BBR. BBR stiller en snitflade til DAR til rådighed for at DAR kan hente ejendomsoplysninger samt rettigheder fra BBR. Det er aftalt, at folkeregisteret skal tilgå BBR-data via de generelle OIOXML-snitflader OIOXML-snitflade for bygninger og boliger (Building Dwelling) En af de OIOXML-snitflader, som BBR systemet stiller til rådighed, er BuildingDwelling.wsdl. Baggrunden for denne snitflade er, at man ønsker at registrere og opdatere Bygninger og boliger -data i BBR ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML-format. Snitfladen giver kort sagt mulighed for fremsøgning samt opdatering af data om bygninger og boliger i BBR, herunder grunde, bygninger, opgange/indgange, etager, enheder, tekniske anlæg, rum, brugsenheder og ikke mindst byggesager Hjælpe-OIOXML-snitflader (Permission og Codelist) BBR stiller 2 hjælpe-oioxml-snitflader til rådighed. Snitfladerne henter oplysninger vedr. rettigheder og kodelister fra BBR. Snitfladerne indeholder ingen metoder som opdaterer data i BBR. Disse hjælpeservices kan benyttes når man arbejder med webservicen, til Bygninger og boliger -delen af BBR (dvs. BuildingDwelling.wsdl). Version 12.0 Side 21 af 55

22 Snitfladen Permission tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i BBR. Afhængig af hvilke roller man er tildelt i BBR vil man have adgang til at læse, skrive eller læse/skrive til de enkelte felter. Snitfladen CodeList tilbyder tre metoder til at få oplysninger om kodelister i BBR OIS BBR (Generering af BBR-Meddelelse) Hentning af BBR-Meddelelse ud fra kommunenummer og ejendomsnummer. Klient OIS Server BBR Beskrivelse: OIS kan bestille en BBR-Meddelelse ved at kalde BBR med kommune og ejendomsnummer. Inputparametre: Kommunenummer og ejendomsnummer. Outputstruktur: Statuskode, statustekst samt bytearray indeholdende den genererede BBR-Meddelelse i PDF format. Entitet: Flere Attributter: Betingelse: Entitet: Flere Attributter: Kommunenummer og ejendomsnummer Betingelse: Resultat: Statuskode, statustekst samt bytearray indeholdende den genererede BBR-Meddelelse i PDF format. Statuskoder og tekst kan være følgende: 0: Ok 2: RealPropertyStructureType ikke valid (kaldende struktur) 3: Kommunenummer ikke valid 4: Ejendomsnummer ikke valid 50: Ejendommen er omfattet af sikkerhedsklassifikation 80: Database er ikke tilgængelig 90: Fejl ved generering af BBR-udskrift 200: Ukendt fejl Sikkerhed: Fejlhåndtering: Sikkerhed: HTTPS Fejlhåndtering: Fejlkode og fejltekst Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: OIS kan ikke levere BBR-Meddelelser til borgerne hvis servicen og BBR systemet ikke er tilgængelig On-line tilgængelighed: Ikke nødvendigvis tidstro, men bør være det. Svartider: ja Synkronisering: Nej Kompleksitet: Nej Logistik: Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: Status: Webservice er implementeret. Version 12.0 Side 22 af 55

23 1.7.4 Inddataboks (InputBox) BBR Inddataboks giver mulighed for modtagelse af BBR data fra eksterne interessenter. Eksterne interessenter kan indsende sager til BBR Inddataboksen via standardiserede snitflader. Sagerne indeholder kort sagt information om indberetteren samt BBR data, der ønskes indberettet til BBR systemet. BBR Inddataboksen giver endvidere via fanebladet Inddataboks - mulighed for at sagsbehandle disse sager. Hvis sagerne godkendes, opdateres BBR systemet med de indsendte BBR data. En indberetter sender data til Inddataboksen via en ekstern applikation eller via BBR Kommune. Hvem der er indberetteren, hvilke data der sendes og hvilken applikation der benyttes afhænger af indberetningstypen. For indberetningstypen Supplerende varme vil indberetteren typisk være ejeren. De indberettede BBR data vil være data vedr. supplerende varme for en bygning hhv. en enhed. Den eksterne applikation til indberetning af Supplerende varme er under udvikling. For indberetningstyperne Matrikulær ændring og Fysisk flytning (betegnelsen Flytning af bygning dækker over begge typer) vil indberetteren være en anden Version 12.0 Side 23 af 55

24 kommune. De indberettede BBR data vil være data vedr. en bygning, som ønskes flyttet til den kommune, som har modtaget Inddataboks sagen. Sager vedr. flytning af bygninger indberettes igennem BBR Kommune, som gør det muligt at flytte en bygning og underliggende entiteter til en anden kommune. Læs mere herom i brugervejledning til fanebladet Bygninger og Boliger for BBR Kommune. BBR data bliver sammen med indberetterens kontaktoplysninger sendt til Inddataboksen via en webservice. Så snart indberetningen er modtaget i Inddataboksen, udsendes en kvittering via til indberetteren. Kommunen kan nu tilknytte en sagsbehandler til sagen. Den ansvarlige sagsbehandler vil efterfølgende modtage en om den nye indberetning. Sagsbehandleren kan nu overføre, afvise eller godkende sagen. Resultatet af sagsbehandlingen sendes via til indberetteren. Hvis sagen godkendes, opdateres data direkte i BBR. Hvis sagen overføres til anden afdeling, afsluttes sagen i Inddataboks og sagsbehandlingen foretages uden for Inddataboksens kontekst. I denne version af Inddataboksen kan indsendte sager have tre typer og det er: - Supplerende varme - Matrikulær ændring (bygning) - Fysisk flytning af bygning På længere sigt er det planen, at Inddataboksen kan modtage mange forskellige indberetninger til BBR systemet. Der vil blive udviklet en webservice til hver type Type Supplerende varme Via en snitflade kan Inddataboksen modtage ændringer til feltet Supplerende varme på bygnings- og enhedsniveau. Webservicen hedder InputBox.wsdl Type Matrikulær ændring Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 95% af tilfældene om matrikulære ændringer. Når en kommune (fraflytter kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygninger og boliger faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Matrikulær ændring. Version 12.0 Side 24 af 55

25 Type Fysisk flytning" Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 5% af tilfældene om fysiske flytninger, hvor bygningen ændrer placering. Typiske eksempler på fysiske flytninger er husbåde og museumsbygninger. Når en kommune (fraflytter-kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter-kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygninger og boliger faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Fysisk flytning BBR-FIE (energidata ind i BBR) Et særskilt dokument beskriver systemdesignet for Energidata ind i BBR, som dækker over de udvidelser, som laves i BBR for at opfylde kravspecifikationen: Kravspecifikation Energiforbrugsindberetning 1.5. Dette dokument skal læses i forlængelse af BBR s systemdokumentation. Endvidere henvises til bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1264 af Version 12.0 Side 25 af 55

26 1.7.6 DAR - BBR BBR stiller en snitfalde til rådighed, som DAR kan kalde. Snitfalden har følgende metoder: 1) AdresseIBrug Adresser må ikke slettes hvis de er i brug i BBR. Derfor udstiller BBR en service, som angiver om den er i brug i BBR DAR kalder BBR via en intern service med information om den adresse, som skal slettes. BBR returnerer false hvis adressen ikke er i brug eller true hvis den er i brug. 2) HusnummerIBrug Husnumre må ikke slettes hvis de er i brug i BBR. Derfor udstiller BBR en service, som angiver om den er i brug i BBR DAR kalder BBR via en intern service med information om det husnummer, som skal slettes. BBR returnerer false hvis husnummeret ikke er i brug eller true hvis den er i brug. 3) MatrikelListUdFraEjendomsnummer Adresser skal kunne fremsøges ud fra ejendomsnummer. BBR udstiller en service til at hente listen af matrikler ud fra et ejendomsnummer. DAR kalder BBR via en intern service med et ejendomsnummer. BBR returnerer en liste af de matrikler som findes med det ejendomsnummer. 4) EjendomsnummerHentUdFraMatrikel Adresser skal kunne fremsøges ud fra ejendomsnummer. BBR udstiller en service til at hente ejendomsnummeret ud fra en matrikel. DAR kalder BBR via en intern service med en matrikel. BBR returnerer et ejendomsnummer ud fra matrikeloplysningen. 5) AutentificerBruger DAR autentificerer brugere ved at kalde en intern snitflade i BBR. DAR kalder BBR via en intern service med en brugers login oplysninger. Hvis oplysninger kan godkendes, returneres brugerens roller til DAR fra BBR. Version 12.0 Side 26 af 55

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Dataudveksling med andre systemer... 2

Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Overordnede betragtninger...2 6.2 Oversigt over integration mellem Nyt BBR og andre systemer...3 6.3 Skabelon til systemintegration...5

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Krav-nr. KMD-note i kravspecifikation Kommentar Kapitel i systembeskrivelse

Krav-nr. KMD-note i kravspecifikation Kommentar Kapitel i systembeskrivelse Krav-nr. KMD-note i kravspecifikation Kommentar Kapitel i systembeskrivelse 1 Generelle krav - 1.1 BBR skal opbygges på sådan måde, at registret og anvendelsen heraf tilgodeser både kommunale og landsdækkende

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Systemarkitektur... 5 3. Use cases - diagram... 7 4. Use cases - primære aktører... 8 4.1 Indberetningsklient... 8

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Adressedomænemodel... 7 3.1.2.1 er i adressedomænemodellen... 8 3.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Initialer 0.0 01.02.2015 Version 0.0 oprettet som kopi af arkitekturbeskrivelsen JWT 1.0 27.02.2015 Version 1.0 sendt til

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219

Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015. KMD Projekt UP-3219 Testrapport til KOMBIT BBR 1.7 og DAR 0.9 (Adresseklient ADK 0.9.2) Brugertest den 28. april 2015 KMD Projekt UP-3219 Oprettet dato: 30/4 2015 Reviewdato: 4/5 2015 Af: Af: Til godkendelse: KOMBIT ved Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 / Ændringer i BuildingDwellingV6 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Kapitel 11 Krav-nr. Kravets ordlyd KMD-note i kravspecifikation Kommentar Kapitel i systembeskrivelse

Kapitel 11 Krav-nr. Kravets ordlyd KMD-note i kravspecifikation Kommentar Kapitel i systembeskrivelse Krav-nr. Kravets ordlyd KMD-note i kravspecifikation Kommentar Kapitel i systembeskrivelse 1 Generelle krav - 1.1 BBR skal opbygges på sådan måde, at registret og anvendelsen heraf tilgodeser både kommunale

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0

Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 Den Gode PatoBank Webservice MedCom, version 1.0 W1 Den Gode PatoBank webservice MedCom, ver. 1.0 Del A: Formål og funktionalitet...3 Formål og baggrund...3 Sikkerhedslog...4 Autentifikation...4 Webservice

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere