Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer Kontekstdiagram for BBR Kort om BBR s dataudveksling Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR Systemspecifikke snitflader Overordnede betragtninger Skabelon til beskrivelse af systemintegration Udtræk fra BBR Total udtræk (Totalkopi) Udtrækkenes formater Udtræk som BBR leverer Totaludtræk til MBBL BBR Meddelelser til print/e-boks Udtræk til Danmark Statistik Udtræk til Statens Arkiver Udtræk til OIS Data som indlæses i BBR CPR BBR (Opdatering af udlejningsforhold) CPR BBR (Opdatering af Vejregisteret i BBR) E-Boks BBR AWS BBR Snitflader, som BBR udstiller OIOXML-snitflade for bygninger og boliger (Building Dwelling) Hjælpe-OIOXML-snitflader (Permission og Codelist) OIS BBR (Generering af BBR-Meddelelse) Inddataboks (InputBox) Type Supplerende varme Type Matrikulær ændring Type Fysisk flytning" BBR-FIE (energidata ind i BBR) DAR - BBR CPR BBR Eksempel på WSDL erne Snitflader som BBR kalder BBR GST BBR - ESR Online opslag, som henter hændelser fra ESR On-line opslag, som henter oplysninger fra ESR On-line opslag, som sender oplysninger til ESR BBR plansystemdk BBR Bossinf-STB BBR CPR BBR OIS BBR - AWS BBR DAR BBR Certificeringscenter Periodevise kørsler, dataudtræk mv Påmindelser ved overskridelse af tidsfrister Version 12.0 Side 1 af 55

2 1. Dataudveksling med andre systemer Dataudveksling med andre systemer vil i BBR fortrinsvis foregå som system-tilsystem integration. Dataudvekslingen sker dels vha. udtræk og dels vha. snitflader. Snitfladerne kan opdeles i de helt generelle oioxml-snitflader og i de systemspecifikke snitflader. Dokumentationen (vejledningerne) for oioxml-snitfladerne ligger på bbr.dk og specifikationerne er tilgængelige på Digitaliser.dk så snart de er godkendte af ITST. Version 12.0 Side 2 af 55

3 1.1 Kontekstdiagram for BBR Dette diagram illustrerer grafisk BBR s dataudveksling med øvrige systemer. ESR OIS BBR og adresse data samt BBR medd. Ejendomsadresser og adresse data hvis aktuelt. FIE Matrikler og ejeroplysninger Ejeroplysninger CPR Inddataboks Status Energi data Navn, adresse og ejendomsoply. til BBR medd. Opdater udlejningsforhold GST SFE numre og koordinater MBBL/ Skat/ Socialminist eriet Dataudtræk BBR Adresse data BOB data(via OIS udtræk) Adresse data AWS BBR Medd. Print/E-boks Tilmeldingsliste BBR DAR interne services DAR Plansystem. dk BBR data BBR data BBR og adresse data pr. måned Hent certifikater BBR og adresse data pr. år Certificering scenter OIO - BuildingDwe lling DST Statens arkiver Version 12.0 Side 3 af 55

4 1.2 Kort om BBR s dataudveksling GST Geografisk sammenhæng for matrikler, benyttes til dannelse og vedligeholdelse af grunde. (se beskrivelse i underafsnit 6 i afsnit BBR GST om vedligeholdelse af matrikulære data i BBR) Kortforsyningen benyttes til at hente koordinater til bygninger og tekniske anlæg samt søge matrikel i GST på basis af koordinater. BBR sender adressehændelser til GST. AWS Nyt BBR henter adressehændelser fra AWS, for at ajourføre BBRs adressedata. BBR kan også indlæse et totaludtræk fra AWS en. Begge muligheder kan implementeres ved at benytte den eksisterende snitflade, som AWS udstiller. Se mere under følgende link DAR CPR BBR kalder DAR online (opret og slet adresse) DAR kalder BBR online for at hente ejendomsoplysninger samt rettigheder (logon og roller) BBR henter dagligt oplysninger fra CPR. De skal bruges til at vedligeholde vejregisteret. Folkeregistrene skal have adgang til en standard webservice i BBR. 3 gange om året indlæses udlejningsforhold fra CPR. (Opdatering af Udlejningsforhold 2 ved samkøring af ESR, CPR og BBR). BBR henter adresseoplsyninger i CPR Plansystem.dk BBR henter data fra Plansystem.dk til skærmbilledet Ejendoms-oplysninger (a la det skærmbillede som man tidligere kendte som C182 i KMD BBR). BOSSINF (snitflade er ikke implementeret) Hentning af offentlig støtte i BOSSINF på enhed Statens Arkiver Der skal hvert år afleveres en komplet kopi af landsdækkende BBR-data (stamdata). Formatet skal overholde krav fra Statens Arkiver. Danmarks Statistik Danmarks Statistik skal kunne foretage online udtræk af landsdækkende BBR-data (såvel stamdata som sagsdata). OIS Daglige online overførsler. OIS bruges til adresseopslag i forbindelse med BBR-meddelelser. Version 12.0 Side 4 af 55

5 OIS henter BBR-Meddelelser fra BBR Skattemappen BBR-Meddelelser udsendes via eller E-boks i PDF-format med et følgebrev og kan kobles til Skattemappen. Certificeringscenter Denne snitflade bruges i forbindelse med logon med certificater (medarbejder- og virksomhedscertifikater). Print/e-Boks BBR-Meddelelser skal kunne udsendes via eller E-boks i PDF-format med et følgebrev og kunne kobles til Skattemappen. e-boks leverer liste over de danskere der er tilmeldt E-boks. OIO-snitflader Alle BBR-data skal udstilles via webservices og snitflader i OIOXML-format. Inddataboksen Med Inddataboksen får kommunen mulighed for at godkende rettelser til udvalgte BBR data. Her gennemfører vi samme maskinel validering og kvalitetssikring som når data ryger direkte ind. ESR FIE ESR udstiller en lang række hændelser (matrikulære, ejerskifte mm.) som abonnerer på. BBR henter ejerforholdskode, ejerlejlighedsoplysninger m.m. i ESR. I forbindelse med udskrift af BBR-Meddelelser hentes ejere fra ESR. BBR sender adressehændelser til ESR Fælles indberetning af energidata. Version 12.0 Side 5 af 55

6 1.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR Matrikulære data i BBR vedligeholdes både ved hjælp af ESR og GST s matrikelsystem minimaks. I det følgende beskrives den implementerede model: minimaks 1 5 ESR BBR 4 6 1) Matrikulære ændringer sendes til ESR fra minimaks. 2) Der foretages sagsbehandling i ESR. ESR tilføjer bl.a. ejendomsnummer; alle matrikler har et ejendomsnummer tilknyttet i ESR. 3) ESR gemmer matrikulære ændringer i en hændelsestabel, hvor de bliver læst af BBR (snitflade 4 til 10 i afsnit BBR ESR ). 4) BBR behandler den modtagne hændelse. 5) Nogle hændelser fra ESR, fx oprettelse af en ny matrikel eller ændring af SFEnummer initierer et kald til minimaks for at hente den geografiske sammenhæng for den modtagne eller ændrede matrikel. (snitflade 1 i afsnit BBR GST ) Version 12.0 Side 6 af 55

7 6) BBR opdaterer matrikulære data på baggrund af den modtagne hændelse og information. Fx resulterer en oprettelse af en ny matrikel i ESR i, at matrikelnummeret tilføjes til en eksisterende grund som denne matrikel hører til eller i en oprettelse af en ny grund. Opdateringen i BBR afhænger af, om der i forvejen ligger en grund, som denne matrikel skal knyttes til. En sletning af et matrikelnummer resulterer i fjernelse af matrikelnummeret fra dens grund i BBR og grunden slettes hvis den ikke har andre matrikelnumre tilknyttet. ESR sikrer, at der ikke er bygninger på grunden. Eventuelle adresser på matriklen flyttes til UMAT (uden matrikel). Ud over opret- og slet-matrikel-hændelser findes der flere ESR-hændelser som initierer en opdatering af matrikulære data i BBR. De mulige hændelser som modtages fra ESR er beskrevet i afsnit BBR ESR. Version 12.0 Side 7 af 55

8 1.4 Systemspecifikke snitflader Overordnede betragtninger I forbindelse med system-til-system integration er der nogle overordnede overvejelser, der skal foretages for at denne integration kan fungere så optimalt som muligt. System-til system integration vil altid introducere en ekstra kompleksitet i de implicerede systemer, hvad angår tilgængelighed, synkronisering og performance. Det vil her være hensigtsmæssigt at skelne mellem databærende og data-anvendende system. Ideelt set skal det være det databærende system, der indeholder dets data og som udstiller dem via et sæt af services, som andre systemer kan tilgå. Imidlertid giver dette problemer omkring søgning, tilgængelighed og svartider, når det anvendende system til stadighed skal tilgå. Måden hvorpå man håndterer dette er i reglen ved at introducere dataredundans i de anvendende systemer, således at de relevante data kan fremfindes på en hurtig måde, hvilket imidlertid giver et problem omkring opdateringer og pålideligheden af de relevante data. Håndteringen af problemstillingen (redundante data vs. opdaterede data) kan ske på tre forskellige måder: 1) Man opgiver dataredundans og fremfinder de relevante data i det databærende system. 2) Man lader det databærende system opdatere det eller de anvendende systemer. 3) Man anvender en publisher/subscriber mekanisme til at håndtere opdateringen, således at det data-anvendende system abonnerer på ændringer i det databærende system. På denne måde afkobles relationen mellem de to systemer og det databærende system skal ikke bekymre sig om at opdatere de anvendende systemer. Alle tre løsninger har fordele og ulemper. Vanskelighederne ved 1) har allerede været nævnt, mens 2) introducerer en kompleksitet i det databærende system, som bliver forøget betragteligt, hvis der er mange systemer der skal opdateres. Hvis blot et af de systemer der skal opdateres ikke er tilgængeligt, kan opdateringen ikke gennemføres, hvis den skal være pålidelig. I en SOA orienteret verden, er det en løsning der så vidt muligt skal undgås. 3) derimod har ikke disse vanskeligheder, til gengæld kan den ikke sikre at data er pålidelige. Nedenstående skema opsummerer de vigtigste forskelle i fordele og ulemper mellem de forskellige metoder: Pålidelighed Tilgængelighed Simpelhed 1) Ingen dataredundans 2) Opdatering fra databærende system (-) - 3) Publish/Subscribe - + (+) I forbindelse med BBR vil det være nødvendigt at inddrage disse overvejelser med hvert enkelt tilfælde af system-til-system integration. Version 12.0 Side 8 af 55

9 1.4.2 Skabelon til beskrivelse af systemintegration Nedenfor præsenteres en skabelon for de services, der skal udvikles i forbindelse med BBR s integration til andre systemer samt nogle eksempler. Disse vil tjene både til udvikling og dokumentation af de udviklede services. Skabelonen er godkendt af KOMBIT som model til beskrivelse af de enkelte services. Klient <den der bruger servicen> Server <den der udfører servicen> Beskrivelse: <Overordnet beskrivelse af snitfladen> Inputparametre: <Hvilke inputparametre skal anvendes> Outputparametre: <Hvilke outputparametre skal anvendes> Entitet: <Hvilke entiteter arbejdes der på> Attributter: <Hvilke attributter> Entitet: <Hvilke entiteter arbejdes der på> Attributter: <Hvilke attributter> Betingelse: <Hvilke betingelser skal programmæssigt være opfyldt> Resultat: <Resultat af servicens eksekvering, ie. Hvilken tilstand er serveren i> Sikkerhed: <Hvilke sikkerhedsmæssige aspekter er involveret> Fejlhåndtering: <Hvorledes rapporteres fejl til klienten (afhængig af hvordan servicen implementeres)> Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: <Hvilken indflydelse har servicen på systemernes funktionalitet> On-line tilgængelighed: <Er det nødvendigt at informationen er tidstro> Svartider: <Er svartiden kritisk> Synkronisering: <Er sync af databaser essentiel> Kompleksitet: <Er servicen kompleks i forhold til afhængigheder, betingelser og operationer> Logistik: <Med hvem og hvad skal der aftales> Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: <Kommentarer i øvrigt> To Do: <Hvad skal der gøres> To Do: <Hvad skal der gøres> Status: <Status for implementering af service> Version 12.0 Side 9 af 55

10 1.5 Udtræk fra BBR Der kan foretages udtræk af landsdækkende BBR-data (såvel stamdata som sagsdata) Total udtræk (Totalkopi) Total udtræk af BBR-data, foretages på baggrund af den fysiske implementering af databasen. Udtrækket laves som semikolonsepareret filer, en fil pr. tabel, med en række pr. record. Udtrækket leveres med afblænding af felter der er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Udtrækket består af data fra 26 tabeller (hvor tabellen antal er en tabel der angiver hvor mange rækker der er i de øvrige tabeller): AdgangsAdresse Adressesag Antal Brugsenhed By Byggesag Bygning Ejerskab Enhed EnhedEnhedsAdresse EnhedOpgang EnhedsAdresse Etage Geometri Grund KommunaltEjerlav Kommune Lokalitet Matrikel Notat Opgang Postdistrikt Rum Tekniskanlaeg Vej Vejstykke Version 12.0 Side 10 af 55

11 1.5.2 Udtrækkenes formater Det er muligt at levere udtræk fra BBR i følgende formater: Standard formater OIO-XML og CSV-filer Særlige formater OIS-XML Statens Arkivers formater Eksempler på modtagere Skat MBBL Danmarks Statistik Modtagere OIS Statens Arkiver Udtræk som BBR leverer Modtager Data MBBL/Skat/Socialministeriet BBR leverer totaludtræk. Print/E-boks BBR sender BBR Meddelelser til print/til e-boks Danmarks Statistik BBR leverer BBR og Adresse data Statens Arkiver BBR leverer BBR og Adresse data OIS BBR leverer BBR og Adresse data. Der leveres dagligt et udtræk med ændringer, der er foretaget i BBR siden sidste udtræk Totaludtræk til MBBL BBR leverer totaludtræk til MBBL en gang om året BBR Meddelelser til print/e-boks BBR sender BBR Meddelelser til print/til e-boks en gang om ugen Udtræk til Danmark Statistik BBR leverer totaludtræk til Danmarks Statistik en gang om måneden Udtræk til Statens Arkiver BBR leverer data til Statens Arkiver en gang om året Udtræk til OIS Der skal dagligt køres et program der skaber et udtræk, dette udtræk placeres på et ftp server, hvorfra OIS henter data. Dataformatet er lavet i overensstemmelse med OIS s krav til snitflade, som OIS har beskrevet i dokumentet OIS_DBvaert_XML_Snitflade. De daglige udtræk består af de ændringer der er foretaget i BBR siden sidste udtræk. De enkelte entiteters timestamp bestemmer, hvilke data der skal overføres. Disse timestamps udløser en xml-record til OIS som følgende: OpretTimestamp O Opret record Version 12.0 Side 11 af 55

12 AendrtTimestamp OphoertTimestamp R Ændrings record S Slette record. Der vedligeholdes en oversættelsesliste mellem BBR, OIS og OIOXML. Listen indeholder: BBR s feltnavn i den fysiske database BBR-feltets XML navn når det afleveres til OIS Navnet på det tilsvarende felt/element i OIOXML OIOXML- metadatabeskrivelsen OIOXML navnet på engelsk OIOXML- metadatabeskrivelsen på engelsk 1.6 Data som indlæses i BBR Afsender CPR udlejningsforhold E-boks tilmeldingsliste CPR veje, vejstykker, vejnavne m.m. AWS Data 3 gange om året indlæses BBR data vedr. udlejningsforholdet E-boks sender tilmeldingsliste til BBR. BBR indlæser data, som modtages fra CPR (en gang dagligt). Der indlæses efter behov totaludtræk af adressedata fra AWS CPR BBR (Opdatering af udlejningsforhold) 3 gange om året indlæses udlejningsforhold fra CPR og feltet Udlejningsforhold 2 opdateres ved samkøring af ESR, CPR og BBR. Klient BBR Server CPR, ESR Beskrivelse: I forbindelse med opdatering af udlejningsforhold sammenkøres udtræk fra CPR og ESR med data fra BBR. Inputparametre: Outputparametre: Udtræk af alle ejere og lejere i CPR. Entitet: Attributter: Entitet: Attributter: Udlejningsforhold Betingelse: Resultat: Opdatering af udlejningsforhold i BBR. Sikkerhed: Overførsel af data sker via FTPS. Fejlhåndtering: I forbindelse med kørslen udskrives en fejlliste. Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: Alle systemer er nødvendige. On-line tilgængelighed: Dette er en batch-kørsel. Svartider: Nej Version 12.0 Side 12 af 55

13 Synkronisering: Nej Kompleksitet: Middel Logistik: Data overføres fra ESR og CPR i flade filer til BBR. Her læses de ind i BBR i tilknyttede tabeller. Efter indlæsningen køres der en stored procedure der opdaterer udlejningsforhold. Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: To Do: Håndtering af redundante data vs. opdaterede data: Ingen dataredundans Status: Implementeret. Opdatering af udlejningsforhold sker ved samkøring af ESR, BBR og CPR. I opdatering af udlejningsforhold indgår 3 datasæt: Udtræk fra ESR som indeholder kommunenr, ejendomsnr, ejerlejlighedsnr og CPRnr. Dette hentes via FTPS på en FTP-server hos KMD. Udtræk fra CPR som indeholder oplysninger om CPRnr. og adresse. Dette hentes via FTPS på en FTP-server hos CSC. Udtræk fra BBR som indeholder kommunenr, ejendomsnr, ejerlejlighedsnr, adresse, boligtypekode og anvendelseskode. Version 12.0 Side 13 af 55

14 Når ESR-udtrækket er hentet, læses det ind i tabel ESR_Ejer i database JR5000PD i BBR via et SSIS job. Når udtrækket fra CPR er hentet, læses det ind i tabel CPR_Adresse i database JR5010PD i BBR via det job, som indlæser og opdaterer data fra CPR. Jobbet hedder OpdaterCPRData.exe. Når data er indlæst køres stored procedure bbr_domain.usp_enhedupdatebatchudlejningsforhold2, som herefter opdaterer kolonnen Udlejningsforhold2 i tabellen Enhed. Proceduren opdaterer udlejningsforhold med én af følgende værdier: 1. Udlejet 2. Benyttet af ejer 3. Ikke benyttet Først opsættes kode 3. Hvis BBR-enheden ikke er i CPR_Adresse tabellen. Derefter opsættes kode 2, hvis et CPR nummer fra CPR_Adresse, der bebor en enhed, matcher tabellen ESR_ejer på den pågældende ejendom. De resterende sættes til kode 1. Tabellerne ESR_ejer, BBR_Adresse og CPR_Adresse er arbejdstabeller og indgår derfor ikke i den logiske datamodel. Kørslen vil ske 3 gange årligt (april, september og december). Version 12.0 Side 14 af 55

15 KMD ESR KMD FTP server ESR udtræk ESR udtræk SFTP KMD Firewall Nyt BBR Applikations server Nyt BBR SQL Server CSC FTP server FTPS Adresse udtræk fra CPR Indlæsning af ESR ejere via SSIS job Indlæsning af CPR adresser via CPR opdateringspro gram Kørsel af stored procedure som opdaterer udlejningsforhold 2 på Enhed Version 12.0 Side 15 af 55

16 1.6.2 CPR BBR (Opdatering af Vejregisteret i BBR) BBR indlæser data, som modtages fra CPR (en gang dagligt). Klient BBR Server CPR Beskrivelse: I forbindelse med opdatering af vejregisteret hentes dagligt udtræk fra CPR som læses ind i BBR. Inputparametre: Outputparametre: Ajourføringsudtræk af Vejregisteret i CPR. Entitet: Attributter: Entitet: Attributter: Vejregisteret Betingelse: Resultat: Opdatering af Vejregisteret i BBR. Sikkerhed: Overførsel af data sker via FTPS. Fejlhåndtering: I forbindelse med kørslen udskrives en fejlliste. Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: Alle systemer er nødvendige. On-line tilgængelighed: Dette er en batch-kørsel. Svartider: Nej Synkronisering: Nej Kompleksitet: Middel Logistik: Data overføres fra CPR i flade filer til BBR. Her læses de ind i BBR, i to tabeller, via stored procedures. Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: To Do: Håndtering af redundante data vs. opdaterede data: Publish/subscribe Status: Implementeret. Opdatering af Vejregisteret i BBR sker ved at hente ajourføringsudtræk fra CPR og opdatere tabellerne Vej og Vejstykke med ændringerne. Udtræk fra CPR køres når der er opdateringer til Vejregisteret. Den service der bruges til at hente og indlæse Vejregisteret køres én gang om dagen. Når CPR-udtrækket er hentet, læses det ind i tabellerne Vej og Vejstykke via procedurerne: Usp_Vej_Delete Usp_Vej_Insert Usp_Vej_Update Usp_Vejstykke_Delete Usp_Vejstykke_Insert Usp_Vejstykke_Update Version 12.0 Side 16 af 55

17 Når data er opdateret køres proceduren usp_adgangsadresseupdatedenorm_vej, som opdaterer de denormaliserede attributter i tabellen Adgangs- Adresse. Disse attributter er denormaliserede af hensyn til performance. Version 12.0 Side 17 af 55

18 KMD Firewall Nyt BBR Applikations server Nyt BBR SQL Server CSC FTP server FTPS Vejregisterudtræk fra CPR Indlæsning af ændringsdata fra CPR Vejregisteret. Indlæsningsservice henter ajourføringsfiler fra CPR via FTP og kalder stored procedures på SQL Serveren, som opdaterer tabellerne Vej og Vejregisteret. Kørsel af procedurerne: Usp_Vej_Delete Usp_Vej_Insert Usp_Vej_Update Usp_Vejstykke_Delete Usp_Vejstykke_Insert Usp_Vejstykke_Update Version 12.0 Side 18 af 55

19 1.6.3 E-Boks BBR E-boks sender tilmeldingsliste til BBR. e-boks leverer liste over de danskere, der er tilmeldt E-boks AWS BBR BBR kan indlæse et totaludtræk fra AWS en. Muligheden implementeres ved at benytte den eksisterende snitflade, som AWS udstiller. Se mere under følgende link Version 12.0 Side 19 af 55

20 1.7 Snitflader, som BBR udstiller Der findes to adgange til BBR: BBR-Kommune, dvs. klienten, som er kommunernes webadgang til BBR Kommuneklienten, dvs. OIOXML-snitfladerne, som tilgår BBR via en service gateway Begge adgange tilgår den samme applikationsserver og har dermed adgang til samme forretningslogik. I forbindelse med masseopdateringer af BBR vil det være hensigtsmæssigt at benytte sig af den funktionalitet, der er stillet til rådighed via de generelle OIOXML-baserede snitflader, som sikrer at alle felter kan opdateres (for så vidt som man har autorisation til det) og at alle forretningsreglerne bliver overholdt. BBR-klient Kommuneklient Https (SSL) Internet OWSA-model T (SSL) Præsentationsserver Modul 1 Web site Modul 2... Modul N Service Agenter Service Gateway Autentifikation Applikationsserver WCF Service Interface Lag Batch Service Contract Service Adapter Windows Services Forretnings Lag Forretnings Logik Forretnings Entiteter ASP.NET Providers Data Access Lag Data Access Logik Service Agenter OIOXML SQL Server Eksterne Services: - CPR - ESR - OIS - KMS BBR s funktionalitet bliver stillet til rådighed som OIOXML-baserede webservices, således at de generelt vil kunne tilfredsstille andre systemers behov for data og opdatering. OIOXML-skemaer og WSDL-beskrivelser publiceres på Digitaliser.dk. Dokumentationen for oioxml-snitfladerne (vejledningerne) ligger på bbr.dk. Version 12.0 Side 20 af 55

21 Snitflade OIO BuildingDwelling OIO Permission OIO Codelist OIS GetDatalist OIO EnergyService (FIE) OIO InputBox (Inddataboks) OIO snitflade til DAR Snitflade til CPR Data Igennem OIO BuildingDwelling snitfladen kan 3. part hente og opdatere BBR data. Snitfladen Permission tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i BBR. Snitfladen CodeList tilbyder metoder til at få oplysninger om kodelister i BBR. OIS henter BBR Meddelelser i BBR. FIE leverer energidata til BBR ved hjælp af en OIO snitflade. Igennem Inddataboks snitfladen kan 3. part eller BBR Kommune selv (Flytning af bygning) sende BBR data til BBRs Inddataboks, hvor data kan valideres før data indlæses i BBR. BBR stiller en snitflade til DAR til rådighed for at DAR kan hente ejendomsoplysninger samt rettigheder fra BBR. Det er aftalt, at folkeregisteret skal tilgå BBR-data via de generelle OIOXML-snitflader OIOXML-snitflade for bygninger og boliger (Building Dwelling) En af de OIOXML-snitflader, som BBR systemet stiller til rådighed, er BuildingDwelling.wsdl. Baggrunden for denne snitflade er, at man ønsker at registrere og opdatere Bygninger og boliger -data i BBR ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML-format. Snitfladen giver kort sagt mulighed for fremsøgning samt opdatering af data om bygninger og boliger i BBR, herunder grunde, bygninger, opgange/indgange, etager, enheder, tekniske anlæg, rum, brugsenheder og ikke mindst byggesager Hjælpe-OIOXML-snitflader (Permission og Codelist) BBR stiller 2 hjælpe-oioxml-snitflader til rådighed. Snitfladerne henter oplysninger vedr. rettigheder og kodelister fra BBR. Snitfladerne indeholder ingen metoder som opdaterer data i BBR. Disse hjælpeservices kan benyttes når man arbejder med webservicen, til Bygninger og boliger -delen af BBR (dvs. BuildingDwelling.wsdl). Version 12.0 Side 21 af 55

22 Snitfladen Permission tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i BBR. Afhængig af hvilke roller man er tildelt i BBR vil man have adgang til at læse, skrive eller læse/skrive til de enkelte felter. Snitfladen CodeList tilbyder tre metoder til at få oplysninger om kodelister i BBR OIS BBR (Generering af BBR-Meddelelse) Hentning af BBR-Meddelelse ud fra kommunenummer og ejendomsnummer. Klient OIS Server BBR Beskrivelse: OIS kan bestille en BBR-Meddelelse ved at kalde BBR med kommune og ejendomsnummer. Inputparametre: Kommunenummer og ejendomsnummer. Outputstruktur: Statuskode, statustekst samt bytearray indeholdende den genererede BBR-Meddelelse i PDF format. Entitet: Flere Attributter: Betingelse: Entitet: Flere Attributter: Kommunenummer og ejendomsnummer Betingelse: Resultat: Statuskode, statustekst samt bytearray indeholdende den genererede BBR-Meddelelse i PDF format. Statuskoder og tekst kan være følgende: 0: Ok 2: RealPropertyStructureType ikke valid (kaldende struktur) 3: Kommunenummer ikke valid 4: Ejendomsnummer ikke valid 50: Ejendommen er omfattet af sikkerhedsklassifikation 80: Database er ikke tilgængelig 90: Fejl ved generering af BBR-udskrift 200: Ukendt fejl Sikkerhed: Fejlhåndtering: Sikkerhed: HTTPS Fejlhåndtering: Fejlkode og fejltekst Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: OIS kan ikke levere BBR-Meddelelser til borgerne hvis servicen og BBR systemet ikke er tilgængelig On-line tilgængelighed: Ikke nødvendigvis tidstro, men bør være det. Svartider: ja Synkronisering: Nej Kompleksitet: Nej Logistik: Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: Status: Webservice er implementeret. Version 12.0 Side 22 af 55

23 1.7.4 Inddataboks (InputBox) BBR Inddataboks giver mulighed for modtagelse af BBR data fra eksterne interessenter. Eksterne interessenter kan indsende sager til BBR Inddataboksen via standardiserede snitflader. Sagerne indeholder kort sagt information om indberetteren samt BBR data, der ønskes indberettet til BBR systemet. BBR Inddataboksen giver endvidere via fanebladet Inddataboks - mulighed for at sagsbehandle disse sager. Hvis sagerne godkendes, opdateres BBR systemet med de indsendte BBR data. En indberetter sender data til Inddataboksen via en ekstern applikation eller via BBR Kommune. Hvem der er indberetteren, hvilke data der sendes og hvilken applikation der benyttes afhænger af indberetningstypen. For indberetningstypen Supplerende varme vil indberetteren typisk være ejeren. De indberettede BBR data vil være data vedr. supplerende varme for en bygning hhv. en enhed. Den eksterne applikation til indberetning af Supplerende varme er under udvikling. For indberetningstyperne Matrikulær ændring og Fysisk flytning (betegnelsen Flytning af bygning dækker over begge typer) vil indberetteren være en anden Version 12.0 Side 23 af 55

24 kommune. De indberettede BBR data vil være data vedr. en bygning, som ønskes flyttet til den kommune, som har modtaget Inddataboks sagen. Sager vedr. flytning af bygninger indberettes igennem BBR Kommune, som gør det muligt at flytte en bygning og underliggende entiteter til en anden kommune. Læs mere herom i brugervejledning til fanebladet Bygninger og Boliger for BBR Kommune. BBR data bliver sammen med indberetterens kontaktoplysninger sendt til Inddataboksen via en webservice. Så snart indberetningen er modtaget i Inddataboksen, udsendes en kvittering via til indberetteren. Kommunen kan nu tilknytte en sagsbehandler til sagen. Den ansvarlige sagsbehandler vil efterfølgende modtage en om den nye indberetning. Sagsbehandleren kan nu overføre, afvise eller godkende sagen. Resultatet af sagsbehandlingen sendes via til indberetteren. Hvis sagen godkendes, opdateres data direkte i BBR. Hvis sagen overføres til anden afdeling, afsluttes sagen i Inddataboks og sagsbehandlingen foretages uden for Inddataboksens kontekst. I denne version af Inddataboksen kan indsendte sager have tre typer og det er: - Supplerende varme - Matrikulær ændring (bygning) - Fysisk flytning af bygning På længere sigt er det planen, at Inddataboksen kan modtage mange forskellige indberetninger til BBR systemet. Der vil blive udviklet en webservice til hver type Type Supplerende varme Via en snitflade kan Inddataboksen modtage ændringer til feltet Supplerende varme på bygnings- og enhedsniveau. Webservicen hedder InputBox.wsdl Type Matrikulær ændring Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 95% af tilfældene om matrikulære ændringer. Når en kommune (fraflytter kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygninger og boliger faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Matrikulær ændring. Version 12.0 Side 24 af 55

25 Type Fysisk flytning" Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 5% af tilfældene om fysiske flytninger, hvor bygningen ændrer placering. Typiske eksempler på fysiske flytninger er husbåde og museumsbygninger. Når en kommune (fraflytter-kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter-kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygninger og boliger faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Fysisk flytning BBR-FIE (energidata ind i BBR) Et særskilt dokument beskriver systemdesignet for Energidata ind i BBR, som dækker over de udvidelser, som laves i BBR for at opfylde kravspecifikationen: Kravspecifikation Energiforbrugsindberetning 1.5. Dette dokument skal læses i forlængelse af BBR s systemdokumentation. Endvidere henvises til bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1264 af Version 12.0 Side 25 af 55

26 1.7.6 DAR - BBR BBR stiller en snitfalde til rådighed, som DAR kan kalde. Snitfalden har følgende metoder: 1) AdresseIBrug Adresser må ikke slettes hvis de er i brug i BBR. Derfor udstiller BBR en service, som angiver om den er i brug i BBR DAR kalder BBR via en intern service med information om den adresse, som skal slettes. BBR returnerer false hvis adressen ikke er i brug eller true hvis den er i brug. 2) HusnummerIBrug Husnumre må ikke slettes hvis de er i brug i BBR. Derfor udstiller BBR en service, som angiver om den er i brug i BBR DAR kalder BBR via en intern service med information om det husnummer, som skal slettes. BBR returnerer false hvis husnummeret ikke er i brug eller true hvis den er i brug. 3) MatrikelListUdFraEjendomsnummer Adresser skal kunne fremsøges ud fra ejendomsnummer. BBR udstiller en service til at hente listen af matrikler ud fra et ejendomsnummer. DAR kalder BBR via en intern service med et ejendomsnummer. BBR returnerer en liste af de matrikler som findes med det ejendomsnummer. 4) EjendomsnummerHentUdFraMatrikel Adresser skal kunne fremsøges ud fra ejendomsnummer. BBR udstiller en service til at hente ejendomsnummeret ud fra en matrikel. DAR kalder BBR via en intern service med en matrikel. BBR returnerer et ejendomsnummer ud fra matrikeloplysningen. 5) AutentificerBruger DAR autentificerer brugere ved at kalde en intern snitflade i BBR. DAR kalder BBR via en intern service med en brugers login oplysninger. Hvis oplysninger kan godkendes, returneres brugerens roller til DAR fra BBR. Version 12.0 Side 26 af 55

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere