Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 6 - Dataudveksling"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer Kontekstdiagram for BBR Kort om BBR s dataudveksling Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR Systemspecifikke snitflader Overordnede betragtninger Skabelon til beskrivelse af systemintegration Udtræk fra BBR Total udtræk (Totalkopi) Udtrækkenes formater Udtræk som BBR leverer Totaludtræk til MBBL BBR Meddelelser til print/e-boks Udtræk til Danmark Statistik Udtræk til Statens Arkiver Udtræk til OIS Data som indlæses i BBR CPR BBR (Opdatering af udlejningsforhold) CPR BBR (Opdatering af Vejregisteret i BBR) E-Boks BBR AWS BBR Snitflader, som BBR udstiller OIOXML-snitflade for bygninger og boliger (Building Dwelling) Hjælpe-OIOXML-snitflader (Permission og Codelist) OIS BBR (Generering af BBR-Meddelelse) Inddataboks (InputBox) Type Supplerende varme Type Matrikulær ændring Type Fysisk flytning" BBR-FIE (energidata ind i BBR) DAR - BBR CPR BBR Eksempel på WSDL erne Snitflader som BBR kalder BBR GST BBR - ESR Online opslag, som henter hændelser fra ESR On-line opslag, som henter oplysninger fra ESR On-line opslag, som sender oplysninger til ESR BBR plansystemdk BBR Bossinf-STB BBR CPR BBR OIS BBR - AWS BBR DAR BBR Certificeringscenter Periodevise kørsler, dataudtræk mv Påmindelser ved overskridelse af tidsfrister Version 12.0 Side 1 af 55

2 1. Dataudveksling med andre systemer Dataudveksling med andre systemer vil i BBR fortrinsvis foregå som system-tilsystem integration. Dataudvekslingen sker dels vha. udtræk og dels vha. snitflader. Snitfladerne kan opdeles i de helt generelle oioxml-snitflader og i de systemspecifikke snitflader. Dokumentationen (vejledningerne) for oioxml-snitfladerne ligger på bbr.dk og specifikationerne er tilgængelige på Digitaliser.dk så snart de er godkendte af ITST. Version 12.0 Side 2 af 55

3 1.1 Kontekstdiagram for BBR Dette diagram illustrerer grafisk BBR s dataudveksling med øvrige systemer. ESR OIS BBR og adresse data samt BBR medd. Ejendomsadresser og adresse data hvis aktuelt. FIE Matrikler og ejeroplysninger Ejeroplysninger CPR Inddataboks Status Energi data Navn, adresse og ejendomsoply. til BBR medd. Opdater udlejningsforhold GST SFE numre og koordinater MBBL/ Skat/ Socialminist eriet Dataudtræk BBR Adresse data BOB data(via OIS udtræk) Adresse data AWS BBR Medd. Print/E-boks Tilmeldingsliste BBR DAR interne services DAR Plansystem. dk BBR data BBR data BBR og adresse data pr. måned Hent certifikater BBR og adresse data pr. år Certificering scenter OIO - BuildingDwe lling DST Statens arkiver Version 12.0 Side 3 af 55

4 1.2 Kort om BBR s dataudveksling GST Geografisk sammenhæng for matrikler, benyttes til dannelse og vedligeholdelse af grunde. (se beskrivelse i underafsnit 6 i afsnit BBR GST om vedligeholdelse af matrikulære data i BBR) Kortforsyningen benyttes til at hente koordinater til bygninger og tekniske anlæg samt søge matrikel i GST på basis af koordinater. BBR sender adressehændelser til GST. AWS Nyt BBR henter adressehændelser fra AWS, for at ajourføre BBRs adressedata. BBR kan også indlæse et totaludtræk fra AWS en. Begge muligheder kan implementeres ved at benytte den eksisterende snitflade, som AWS udstiller. Se mere under følgende link DAR CPR BBR kalder DAR online (opret og slet adresse) DAR kalder BBR online for at hente ejendomsoplysninger samt rettigheder (logon og roller) BBR henter dagligt oplysninger fra CPR. De skal bruges til at vedligeholde vejregisteret. Folkeregistrene skal have adgang til en standard webservice i BBR. 3 gange om året indlæses udlejningsforhold fra CPR. (Opdatering af Udlejningsforhold 2 ved samkøring af ESR, CPR og BBR). BBR henter adresseoplsyninger i CPR Plansystem.dk BBR henter data fra Plansystem.dk til skærmbilledet Ejendoms-oplysninger (a la det skærmbillede som man tidligere kendte som C182 i KMD BBR). BOSSINF (snitflade er ikke implementeret) Hentning af offentlig støtte i BOSSINF på enhed Statens Arkiver Der skal hvert år afleveres en komplet kopi af landsdækkende BBR-data (stamdata). Formatet skal overholde krav fra Statens Arkiver. Danmarks Statistik Danmarks Statistik skal kunne foretage online udtræk af landsdækkende BBR-data (såvel stamdata som sagsdata). OIS Daglige online overførsler. OIS bruges til adresseopslag i forbindelse med BBR-meddelelser. Version 12.0 Side 4 af 55

5 OIS henter BBR-Meddelelser fra BBR Skattemappen BBR-Meddelelser udsendes via eller E-boks i PDF-format med et følgebrev og kan kobles til Skattemappen. Certificeringscenter Denne snitflade bruges i forbindelse med logon med certificater (medarbejder- og virksomhedscertifikater). Print/e-Boks BBR-Meddelelser skal kunne udsendes via eller E-boks i PDF-format med et følgebrev og kunne kobles til Skattemappen. e-boks leverer liste over de danskere der er tilmeldt E-boks. OIO-snitflader Alle BBR-data skal udstilles via webservices og snitflader i OIOXML-format. Inddataboksen Med Inddataboksen får kommunen mulighed for at godkende rettelser til udvalgte BBR data. Her gennemfører vi samme maskinel validering og kvalitetssikring som når data ryger direkte ind. ESR FIE ESR udstiller en lang række hændelser (matrikulære, ejerskifte mm.) som abonnerer på. BBR henter ejerforholdskode, ejerlejlighedsoplysninger m.m. i ESR. I forbindelse med udskrift af BBR-Meddelelser hentes ejere fra ESR. BBR sender adressehændelser til ESR Fælles indberetning af energidata. Version 12.0 Side 5 af 55

6 1.3 Vedligeholdelse af matrikulære data i BBR Matrikulære data i BBR vedligeholdes både ved hjælp af ESR og GST s matrikelsystem minimaks. I det følgende beskrives den implementerede model: minimaks 1 5 ESR BBR 4 6 1) Matrikulære ændringer sendes til ESR fra minimaks. 2) Der foretages sagsbehandling i ESR. ESR tilføjer bl.a. ejendomsnummer; alle matrikler har et ejendomsnummer tilknyttet i ESR. 3) ESR gemmer matrikulære ændringer i en hændelsestabel, hvor de bliver læst af BBR (snitflade 4 til 10 i afsnit BBR ESR ). 4) BBR behandler den modtagne hændelse. 5) Nogle hændelser fra ESR, fx oprettelse af en ny matrikel eller ændring af SFEnummer initierer et kald til minimaks for at hente den geografiske sammenhæng for den modtagne eller ændrede matrikel. (snitflade 1 i afsnit BBR GST ) Version 12.0 Side 6 af 55

7 6) BBR opdaterer matrikulære data på baggrund af den modtagne hændelse og information. Fx resulterer en oprettelse af en ny matrikel i ESR i, at matrikelnummeret tilføjes til en eksisterende grund som denne matrikel hører til eller i en oprettelse af en ny grund. Opdateringen i BBR afhænger af, om der i forvejen ligger en grund, som denne matrikel skal knyttes til. En sletning af et matrikelnummer resulterer i fjernelse af matrikelnummeret fra dens grund i BBR og grunden slettes hvis den ikke har andre matrikelnumre tilknyttet. ESR sikrer, at der ikke er bygninger på grunden. Eventuelle adresser på matriklen flyttes til UMAT (uden matrikel). Ud over opret- og slet-matrikel-hændelser findes der flere ESR-hændelser som initierer en opdatering af matrikulære data i BBR. De mulige hændelser som modtages fra ESR er beskrevet i afsnit BBR ESR. Version 12.0 Side 7 af 55

8 1.4 Systemspecifikke snitflader Overordnede betragtninger I forbindelse med system-til-system integration er der nogle overordnede overvejelser, der skal foretages for at denne integration kan fungere så optimalt som muligt. System-til system integration vil altid introducere en ekstra kompleksitet i de implicerede systemer, hvad angår tilgængelighed, synkronisering og performance. Det vil her være hensigtsmæssigt at skelne mellem databærende og data-anvendende system. Ideelt set skal det være det databærende system, der indeholder dets data og som udstiller dem via et sæt af services, som andre systemer kan tilgå. Imidlertid giver dette problemer omkring søgning, tilgængelighed og svartider, når det anvendende system til stadighed skal tilgå. Måden hvorpå man håndterer dette er i reglen ved at introducere dataredundans i de anvendende systemer, således at de relevante data kan fremfindes på en hurtig måde, hvilket imidlertid giver et problem omkring opdateringer og pålideligheden af de relevante data. Håndteringen af problemstillingen (redundante data vs. opdaterede data) kan ske på tre forskellige måder: 1) Man opgiver dataredundans og fremfinder de relevante data i det databærende system. 2) Man lader det databærende system opdatere det eller de anvendende systemer. 3) Man anvender en publisher/subscriber mekanisme til at håndtere opdateringen, således at det data-anvendende system abonnerer på ændringer i det databærende system. På denne måde afkobles relationen mellem de to systemer og det databærende system skal ikke bekymre sig om at opdatere de anvendende systemer. Alle tre løsninger har fordele og ulemper. Vanskelighederne ved 1) har allerede været nævnt, mens 2) introducerer en kompleksitet i det databærende system, som bliver forøget betragteligt, hvis der er mange systemer der skal opdateres. Hvis blot et af de systemer der skal opdateres ikke er tilgængeligt, kan opdateringen ikke gennemføres, hvis den skal være pålidelig. I en SOA orienteret verden, er det en løsning der så vidt muligt skal undgås. 3) derimod har ikke disse vanskeligheder, til gengæld kan den ikke sikre at data er pålidelige. Nedenstående skema opsummerer de vigtigste forskelle i fordele og ulemper mellem de forskellige metoder: Pålidelighed Tilgængelighed Simpelhed 1) Ingen dataredundans 2) Opdatering fra databærende system (-) - 3) Publish/Subscribe - + (+) I forbindelse med BBR vil det være nødvendigt at inddrage disse overvejelser med hvert enkelt tilfælde af system-til-system integration. Version 12.0 Side 8 af 55

9 1.4.2 Skabelon til beskrivelse af systemintegration Nedenfor præsenteres en skabelon for de services, der skal udvikles i forbindelse med BBR s integration til andre systemer samt nogle eksempler. Disse vil tjene både til udvikling og dokumentation af de udviklede services. Skabelonen er godkendt af KOMBIT som model til beskrivelse af de enkelte services. Klient <den der bruger servicen> Server <den der udfører servicen> Beskrivelse: <Overordnet beskrivelse af snitfladen> Inputparametre: <Hvilke inputparametre skal anvendes> Outputparametre: <Hvilke outputparametre skal anvendes> Entitet: <Hvilke entiteter arbejdes der på> Attributter: <Hvilke attributter> Entitet: <Hvilke entiteter arbejdes der på> Attributter: <Hvilke attributter> Betingelse: <Hvilke betingelser skal programmæssigt være opfyldt> Resultat: <Resultat af servicens eksekvering, ie. Hvilken tilstand er serveren i> Sikkerhed: <Hvilke sikkerhedsmæssige aspekter er involveret> Fejlhåndtering: <Hvorledes rapporteres fejl til klienten (afhængig af hvordan servicen implementeres)> Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: <Hvilken indflydelse har servicen på systemernes funktionalitet> On-line tilgængelighed: <Er det nødvendigt at informationen er tidstro> Svartider: <Er svartiden kritisk> Synkronisering: <Er sync af databaser essentiel> Kompleksitet: <Er servicen kompleks i forhold til afhængigheder, betingelser og operationer> Logistik: <Med hvem og hvad skal der aftales> Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: <Kommentarer i øvrigt> To Do: <Hvad skal der gøres> To Do: <Hvad skal der gøres> Status: <Status for implementering af service> Version 12.0 Side 9 af 55

10 1.5 Udtræk fra BBR Der kan foretages udtræk af landsdækkende BBR-data (såvel stamdata som sagsdata) Total udtræk (Totalkopi) Total udtræk af BBR-data, foretages på baggrund af den fysiske implementering af databasen. Udtrækket laves som semikolonsepareret filer, en fil pr. tabel, med en række pr. record. Udtrækket leveres med afblænding af felter der er omfattet af sikkerhedsklassifikation. Udtrækket består af data fra 26 tabeller (hvor tabellen antal er en tabel der angiver hvor mange rækker der er i de øvrige tabeller): AdgangsAdresse Adressesag Antal Brugsenhed By Byggesag Bygning Ejerskab Enhed EnhedEnhedsAdresse EnhedOpgang EnhedsAdresse Etage Geometri Grund KommunaltEjerlav Kommune Lokalitet Matrikel Notat Opgang Postdistrikt Rum Tekniskanlaeg Vej Vejstykke Version 12.0 Side 10 af 55

11 1.5.2 Udtrækkenes formater Det er muligt at levere udtræk fra BBR i følgende formater: Standard formater OIO-XML og CSV-filer Særlige formater OIS-XML Statens Arkivers formater Eksempler på modtagere Skat MBBL Danmarks Statistik Modtagere OIS Statens Arkiver Udtræk som BBR leverer Modtager Data MBBL/Skat/Socialministeriet BBR leverer totaludtræk. Print/E-boks BBR sender BBR Meddelelser til print/til e-boks Danmarks Statistik BBR leverer BBR og Adresse data Statens Arkiver BBR leverer BBR og Adresse data OIS BBR leverer BBR og Adresse data. Der leveres dagligt et udtræk med ændringer, der er foretaget i BBR siden sidste udtræk Totaludtræk til MBBL BBR leverer totaludtræk til MBBL en gang om året BBR Meddelelser til print/e-boks BBR sender BBR Meddelelser til print/til e-boks en gang om ugen Udtræk til Danmark Statistik BBR leverer totaludtræk til Danmarks Statistik en gang om måneden Udtræk til Statens Arkiver BBR leverer data til Statens Arkiver en gang om året Udtræk til OIS Der skal dagligt køres et program der skaber et udtræk, dette udtræk placeres på et ftp server, hvorfra OIS henter data. Dataformatet er lavet i overensstemmelse med OIS s krav til snitflade, som OIS har beskrevet i dokumentet OIS_DBvaert_XML_Snitflade. De daglige udtræk består af de ændringer der er foretaget i BBR siden sidste udtræk. De enkelte entiteters timestamp bestemmer, hvilke data der skal overføres. Disse timestamps udløser en xml-record til OIS som følgende: OpretTimestamp O Opret record Version 12.0 Side 11 af 55

12 AendrtTimestamp OphoertTimestamp R Ændrings record S Slette record. Der vedligeholdes en oversættelsesliste mellem BBR, OIS og OIOXML. Listen indeholder: BBR s feltnavn i den fysiske database BBR-feltets XML navn når det afleveres til OIS Navnet på det tilsvarende felt/element i OIOXML OIOXML- metadatabeskrivelsen OIOXML navnet på engelsk OIOXML- metadatabeskrivelsen på engelsk 1.6 Data som indlæses i BBR Afsender CPR udlejningsforhold E-boks tilmeldingsliste CPR veje, vejstykker, vejnavne m.m. AWS Data 3 gange om året indlæses BBR data vedr. udlejningsforholdet E-boks sender tilmeldingsliste til BBR. BBR indlæser data, som modtages fra CPR (en gang dagligt). Der indlæses efter behov totaludtræk af adressedata fra AWS CPR BBR (Opdatering af udlejningsforhold) 3 gange om året indlæses udlejningsforhold fra CPR og feltet Udlejningsforhold 2 opdateres ved samkøring af ESR, CPR og BBR. Klient BBR Server CPR, ESR Beskrivelse: I forbindelse med opdatering af udlejningsforhold sammenkøres udtræk fra CPR og ESR med data fra BBR. Inputparametre: Outputparametre: Udtræk af alle ejere og lejere i CPR. Entitet: Attributter: Entitet: Attributter: Udlejningsforhold Betingelse: Resultat: Opdatering af udlejningsforhold i BBR. Sikkerhed: Overførsel af data sker via FTPS. Fejlhåndtering: I forbindelse med kørslen udskrives en fejlliste. Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: Alle systemer er nødvendige. On-line tilgængelighed: Dette er en batch-kørsel. Svartider: Nej Version 12.0 Side 12 af 55

13 Synkronisering: Nej Kompleksitet: Middel Logistik: Data overføres fra ESR og CPR i flade filer til BBR. Her læses de ind i BBR i tilknyttede tabeller. Efter indlæsningen køres der en stored procedure der opdaterer udlejningsforhold. Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: To Do: Håndtering af redundante data vs. opdaterede data: Ingen dataredundans Status: Implementeret. Opdatering af udlejningsforhold sker ved samkøring af ESR, BBR og CPR. I opdatering af udlejningsforhold indgår 3 datasæt: Udtræk fra ESR som indeholder kommunenr, ejendomsnr, ejerlejlighedsnr og CPRnr. Dette hentes via FTPS på en FTP-server hos KMD. Udtræk fra CPR som indeholder oplysninger om CPRnr. og adresse. Dette hentes via FTPS på en FTP-server hos CSC. Udtræk fra BBR som indeholder kommunenr, ejendomsnr, ejerlejlighedsnr, adresse, boligtypekode og anvendelseskode. Version 12.0 Side 13 af 55

14 Når ESR-udtrækket er hentet, læses det ind i tabel ESR_Ejer i database JR5000PD i BBR via et SSIS job. Når udtrækket fra CPR er hentet, læses det ind i tabel CPR_Adresse i database JR5010PD i BBR via det job, som indlæser og opdaterer data fra CPR. Jobbet hedder OpdaterCPRData.exe. Når data er indlæst køres stored procedure bbr_domain.usp_enhedupdatebatchudlejningsforhold2, som herefter opdaterer kolonnen Udlejningsforhold2 i tabellen Enhed. Proceduren opdaterer udlejningsforhold med én af følgende værdier: 1. Udlejet 2. Benyttet af ejer 3. Ikke benyttet Først opsættes kode 3. Hvis BBR-enheden ikke er i CPR_Adresse tabellen. Derefter opsættes kode 2, hvis et CPR nummer fra CPR_Adresse, der bebor en enhed, matcher tabellen ESR_ejer på den pågældende ejendom. De resterende sættes til kode 1. Tabellerne ESR_ejer, BBR_Adresse og CPR_Adresse er arbejdstabeller og indgår derfor ikke i den logiske datamodel. Kørslen vil ske 3 gange årligt (april, september og december). Version 12.0 Side 14 af 55

15 KMD ESR KMD FTP server ESR udtræk ESR udtræk SFTP KMD Firewall Nyt BBR Applikations server Nyt BBR SQL Server CSC FTP server FTPS Adresse udtræk fra CPR Indlæsning af ESR ejere via SSIS job Indlæsning af CPR adresser via CPR opdateringspro gram Kørsel af stored procedure som opdaterer udlejningsforhold 2 på Enhed Version 12.0 Side 15 af 55

16 1.6.2 CPR BBR (Opdatering af Vejregisteret i BBR) BBR indlæser data, som modtages fra CPR (en gang dagligt). Klient BBR Server CPR Beskrivelse: I forbindelse med opdatering af vejregisteret hentes dagligt udtræk fra CPR som læses ind i BBR. Inputparametre: Outputparametre: Ajourføringsudtræk af Vejregisteret i CPR. Entitet: Attributter: Entitet: Attributter: Vejregisteret Betingelse: Resultat: Opdatering af Vejregisteret i BBR. Sikkerhed: Overførsel af data sker via FTPS. Fejlhåndtering: I forbindelse med kørslen udskrives en fejlliste. Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: Alle systemer er nødvendige. On-line tilgængelighed: Dette er en batch-kørsel. Svartider: Nej Synkronisering: Nej Kompleksitet: Middel Logistik: Data overføres fra CPR i flade filer til BBR. Her læses de ind i BBR, i to tabeller, via stored procedures. Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: To Do: Håndtering af redundante data vs. opdaterede data: Publish/subscribe Status: Implementeret. Opdatering af Vejregisteret i BBR sker ved at hente ajourføringsudtræk fra CPR og opdatere tabellerne Vej og Vejstykke med ændringerne. Udtræk fra CPR køres når der er opdateringer til Vejregisteret. Den service der bruges til at hente og indlæse Vejregisteret køres én gang om dagen. Når CPR-udtrækket er hentet, læses det ind i tabellerne Vej og Vejstykke via procedurerne: Usp_Vej_Delete Usp_Vej_Insert Usp_Vej_Update Usp_Vejstykke_Delete Usp_Vejstykke_Insert Usp_Vejstykke_Update Version 12.0 Side 16 af 55

17 Når data er opdateret køres proceduren usp_adgangsadresseupdatedenorm_vej, som opdaterer de denormaliserede attributter i tabellen Adgangs- Adresse. Disse attributter er denormaliserede af hensyn til performance. Version 12.0 Side 17 af 55

18 KMD Firewall Nyt BBR Applikations server Nyt BBR SQL Server CSC FTP server FTPS Vejregisterudtræk fra CPR Indlæsning af ændringsdata fra CPR Vejregisteret. Indlæsningsservice henter ajourføringsfiler fra CPR via FTP og kalder stored procedures på SQL Serveren, som opdaterer tabellerne Vej og Vejregisteret. Kørsel af procedurerne: Usp_Vej_Delete Usp_Vej_Insert Usp_Vej_Update Usp_Vejstykke_Delete Usp_Vejstykke_Insert Usp_Vejstykke_Update Version 12.0 Side 18 af 55

19 1.6.3 E-Boks BBR E-boks sender tilmeldingsliste til BBR. e-boks leverer liste over de danskere, der er tilmeldt E-boks AWS BBR BBR kan indlæse et totaludtræk fra AWS en. Muligheden implementeres ved at benytte den eksisterende snitflade, som AWS udstiller. Se mere under følgende link Version 12.0 Side 19 af 55

20 1.7 Snitflader, som BBR udstiller Der findes to adgange til BBR: BBR-Kommune, dvs. klienten, som er kommunernes webadgang til BBR Kommuneklienten, dvs. OIOXML-snitfladerne, som tilgår BBR via en service gateway Begge adgange tilgår den samme applikationsserver og har dermed adgang til samme forretningslogik. I forbindelse med masseopdateringer af BBR vil det være hensigtsmæssigt at benytte sig af den funktionalitet, der er stillet til rådighed via de generelle OIOXML-baserede snitflader, som sikrer at alle felter kan opdateres (for så vidt som man har autorisation til det) og at alle forretningsreglerne bliver overholdt. BBR-klient Kommuneklient Https (SSL) Internet OWSA-model T (SSL) Præsentationsserver Modul 1 Web site Modul 2... Modul N Service Agenter Service Gateway Autentifikation Applikationsserver WCF Service Interface Lag Batch Service Contract Service Adapter Windows Services Forretnings Lag Forretnings Logik Forretnings Entiteter ASP.NET Providers Data Access Lag Data Access Logik Service Agenter OIOXML SQL Server Eksterne Services: - CPR - ESR - OIS - KMS BBR s funktionalitet bliver stillet til rådighed som OIOXML-baserede webservices, således at de generelt vil kunne tilfredsstille andre systemers behov for data og opdatering. OIOXML-skemaer og WSDL-beskrivelser publiceres på Digitaliser.dk. Dokumentationen for oioxml-snitfladerne (vejledningerne) ligger på bbr.dk. Version 12.0 Side 20 af 55

21 Snitflade OIO BuildingDwelling OIO Permission OIO Codelist OIS GetDatalist OIO EnergyService (FIE) OIO InputBox (Inddataboks) OIO snitflade til DAR Snitflade til CPR Data Igennem OIO BuildingDwelling snitfladen kan 3. part hente og opdatere BBR data. Snitfladen Permission tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i BBR. Snitfladen CodeList tilbyder metoder til at få oplysninger om kodelister i BBR. OIS henter BBR Meddelelser i BBR. FIE leverer energidata til BBR ved hjælp af en OIO snitflade. Igennem Inddataboks snitfladen kan 3. part eller BBR Kommune selv (Flytning af bygning) sende BBR data til BBRs Inddataboks, hvor data kan valideres før data indlæses i BBR. BBR stiller en snitflade til DAR til rådighed for at DAR kan hente ejendomsoplysninger samt rettigheder fra BBR. Det er aftalt, at folkeregisteret skal tilgå BBR-data via de generelle OIOXML-snitflader OIOXML-snitflade for bygninger og boliger (Building Dwelling) En af de OIOXML-snitflader, som BBR systemet stiller til rådighed, er BuildingDwelling.wsdl. Baggrunden for denne snitflade er, at man ønsker at registrere og opdatere Bygninger og boliger -data i BBR ved webservicebaseret overførsel fra et eksternt system i OIOXML-format. Snitfladen giver kort sagt mulighed for fremsøgning samt opdatering af data om bygninger og boliger i BBR, herunder grunde, bygninger, opgange/indgange, etager, enheder, tekniske anlæg, rum, brugsenheder og ikke mindst byggesager Hjælpe-OIOXML-snitflader (Permission og Codelist) BBR stiller 2 hjælpe-oioxml-snitflader til rådighed. Snitfladerne henter oplysninger vedr. rettigheder og kodelister fra BBR. Snitfladerne indeholder ingen metoder som opdaterer data i BBR. Disse hjælpeservices kan benyttes når man arbejder med webservicen, til Bygninger og boliger -delen af BBR (dvs. BuildingDwelling.wsdl). Version 12.0 Side 21 af 55

22 Snitfladen Permission tilbyder metoder til at få oplysninger om feltrettigheder i BBR. Afhængig af hvilke roller man er tildelt i BBR vil man have adgang til at læse, skrive eller læse/skrive til de enkelte felter. Snitfladen CodeList tilbyder tre metoder til at få oplysninger om kodelister i BBR OIS BBR (Generering af BBR-Meddelelse) Hentning af BBR-Meddelelse ud fra kommunenummer og ejendomsnummer. Klient OIS Server BBR Beskrivelse: OIS kan bestille en BBR-Meddelelse ved at kalde BBR med kommune og ejendomsnummer. Inputparametre: Kommunenummer og ejendomsnummer. Outputstruktur: Statuskode, statustekst samt bytearray indeholdende den genererede BBR-Meddelelse i PDF format. Entitet: Flere Attributter: Betingelse: Entitet: Flere Attributter: Kommunenummer og ejendomsnummer Betingelse: Resultat: Statuskode, statustekst samt bytearray indeholdende den genererede BBR-Meddelelse i PDF format. Statuskoder og tekst kan være følgende: 0: Ok 2: RealPropertyStructureType ikke valid (kaldende struktur) 3: Kommunenummer ikke valid 4: Ejendomsnummer ikke valid 50: Ejendommen er omfattet af sikkerhedsklassifikation 80: Database er ikke tilgængelig 90: Fejl ved generering af BBR-udskrift 200: Ukendt fejl Sikkerhed: Fejlhåndtering: Sikkerhed: HTTPS Fejlhåndtering: Fejlkode og fejltekst Vurderingsparametre: Isolation/Uafhængighed: OIS kan ikke levere BBR-Meddelelser til borgerne hvis servicen og BBR systemet ikke er tilgængelig On-line tilgængelighed: Ikke nødvendigvis tidstro, men bør være det. Svartider: ja Synkronisering: Nej Kompleksitet: Nej Logistik: Overholdelse af Kontrakten: Kommentarer: To Do: Status: Webservice er implementeret. Version 12.0 Side 22 af 55

23 1.7.4 Inddataboks (InputBox) BBR Inddataboks giver mulighed for modtagelse af BBR data fra eksterne interessenter. Eksterne interessenter kan indsende sager til BBR Inddataboksen via standardiserede snitflader. Sagerne indeholder kort sagt information om indberetteren samt BBR data, der ønskes indberettet til BBR systemet. BBR Inddataboksen giver endvidere via fanebladet Inddataboks - mulighed for at sagsbehandle disse sager. Hvis sagerne godkendes, opdateres BBR systemet med de indsendte BBR data. En indberetter sender data til Inddataboksen via en ekstern applikation eller via BBR Kommune. Hvem der er indberetteren, hvilke data der sendes og hvilken applikation der benyttes afhænger af indberetningstypen. For indberetningstypen Supplerende varme vil indberetteren typisk være ejeren. De indberettede BBR data vil være data vedr. supplerende varme for en bygning hhv. en enhed. Den eksterne applikation til indberetning af Supplerende varme er under udvikling. For indberetningstyperne Matrikulær ændring og Fysisk flytning (betegnelsen Flytning af bygning dækker over begge typer) vil indberetteren være en anden Version 12.0 Side 23 af 55

24 kommune. De indberettede BBR data vil være data vedr. en bygning, som ønskes flyttet til den kommune, som har modtaget Inddataboks sagen. Sager vedr. flytning af bygninger indberettes igennem BBR Kommune, som gør det muligt at flytte en bygning og underliggende entiteter til en anden kommune. Læs mere herom i brugervejledning til fanebladet Bygninger og Boliger for BBR Kommune. BBR data bliver sammen med indberetterens kontaktoplysninger sendt til Inddataboksen via en webservice. Så snart indberetningen er modtaget i Inddataboksen, udsendes en kvittering via til indberetteren. Kommunen kan nu tilknytte en sagsbehandler til sagen. Den ansvarlige sagsbehandler vil efterfølgende modtage en om den nye indberetning. Sagsbehandleren kan nu overføre, afvise eller godkende sagen. Resultatet af sagsbehandlingen sendes via til indberetteren. Hvis sagen godkendes, opdateres data direkte i BBR. Hvis sagen overføres til anden afdeling, afsluttes sagen i Inddataboks og sagsbehandlingen foretages uden for Inddataboksens kontekst. I denne version af Inddataboksen kan indsendte sager have tre typer og det er: - Supplerende varme - Matrikulær ændring (bygning) - Fysisk flytning af bygning På længere sigt er det planen, at Inddataboksen kan modtage mange forskellige indberetninger til BBR systemet. Der vil blive udviklet en webservice til hver type Type Supplerende varme Via en snitflade kan Inddataboksen modtage ændringer til feltet Supplerende varme på bygnings- og enhedsniveau. Webservicen hedder InputBox.wsdl Type Matrikulær ændring Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 95% af tilfældene om matrikulære ændringer. Når en kommune (fraflytter kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygninger og boliger faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Matrikulær ændring. Version 12.0 Side 24 af 55

25 Type Fysisk flytning" Når en kommune flytter en bygning til en anden kommune, drejer det sig i 5% af tilfældene om fysiske flytninger, hvor bygningen ændrer placering. Typiske eksempler på fysiske flytninger er husbåde og museumsbygninger. Når en kommune (fraflytter-kommunen) ønsker at flytte en bygning (og dens underliggende entiteter) til en anden kommune (tilflytter-kommune), gøres det på BBR Kommunes Bygninger og boliger faneblad. Dette resulterer i oprettelse af en Inddataboks sag i tilflytter-kommunen med type Fysisk flytning BBR-FIE (energidata ind i BBR) Et særskilt dokument beskriver systemdesignet for Energidata ind i BBR, som dækker over de udvidelser, som laves i BBR for at opfylde kravspecifikationen: Kravspecifikation Energiforbrugsindberetning 1.5. Dette dokument skal læses i forlængelse af BBR s systemdokumentation. Endvidere henvises til bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1264 af Version 12.0 Side 25 af 55

26 1.7.6 DAR - BBR BBR stiller en snitfalde til rådighed, som DAR kan kalde. Snitfalden har følgende metoder: 1) AdresseIBrug Adresser må ikke slettes hvis de er i brug i BBR. Derfor udstiller BBR en service, som angiver om den er i brug i BBR DAR kalder BBR via en intern service med information om den adresse, som skal slettes. BBR returnerer false hvis adressen ikke er i brug eller true hvis den er i brug. 2) HusnummerIBrug Husnumre må ikke slettes hvis de er i brug i BBR. Derfor udstiller BBR en service, som angiver om den er i brug i BBR DAR kalder BBR via en intern service med information om det husnummer, som skal slettes. BBR returnerer false hvis husnummeret ikke er i brug eller true hvis den er i brug. 3) MatrikelListUdFraEjendomsnummer Adresser skal kunne fremsøges ud fra ejendomsnummer. BBR udstiller en service til at hente listen af matrikler ud fra et ejendomsnummer. DAR kalder BBR via en intern service med et ejendomsnummer. BBR returnerer en liste af de matrikler som findes med det ejendomsnummer. 4) EjendomsnummerHentUdFraMatrikel Adresser skal kunne fremsøges ud fra ejendomsnummer. BBR udstiller en service til at hente ejendomsnummeret ud fra en matrikel. DAR kalder BBR via en intern service med en matrikel. BBR returnerer et ejendomsnummer ud fra matrikeloplysningen. 5) AutentificerBruger DAR autentificerer brugere ved at kalde en intern snitflade i BBR. DAR kalder BBR via en intern service med en brugers login oplysninger. Hvis oplysninger kan godkendes, returneres brugerens roller til DAR fra BBR. Version 12.0 Side 26 af 55

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Subject: Webservices med OIOXML

Subject: Webservices med OIOXML Title: CPR Broker Subject: Webservices med OIOXML Side 1 af 118 Abstract This report describes a system for implementing public standards via webservices. The first part of the report is a description

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere