AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGENDA. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder."

Transkript

1 26. april 27 7 Ansættelse Med dags varsel kan flertallet af de privatansatte børneforældre selv ændre arbejdstiden med op til to timer. Det gælder kun for et mindretal af de offentligt ansatte Privatansatte forældre har mest fleksibilitet 58 procent af de privatansatte kvinder med hjemmeboende børn har mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstiden. Med dags varsel kan de selv ændre arbejdstidens placering med op til 2 timer. Det er kun tilfældet for 39 procent af de offentligt ansatte kvinder. Også mænd med hjemmeboende børn har mere fleksibilitet til f.eks. at gå til læge med syge børn, hvis de er ansat i det private. 72 procent af de privatansatte mænd har op til to timers fleksibilitet om dagen mod 53 procent blandt de offentligt ansatte. Det viser en specialkørsel i Socialforskningsinstituttets store undersøgelse om Privatansatte har indflydelse på arbejdstid Egen fleksibilitet op til 2 timer Kilde: SFI Kvinder Offentligt ansatte Mænd Privat ansatte 72 procent af de privat ansatte mænd har mulighed for selv at justere arbejdstiden op til to timer med dags varsel, hvis de for eksempel skal til læge med syge børn. Den mulighed har kun 39 procent af de offentligt ansatte kvinder. børnefamiliernes tilfredshed, som SFI har foretaget for ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda. Ifølge Mette Deding, seniorforsker ved SFI, er det helt overvejende en positiv faktor for børnefamilierne, hvis forældrene har mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt. For mange er det en lettelse i dagligdagen at have muligheden for fleksibilitet - det gør det nemmere at håndtere de uforudsete ting, der altid dukker op i en families liv - både i forhold til arbejdet og i forhold til familien/børnene, siger Mette Deding, der dog også peger på en bagside af medaljen for nogle: Der er også tegn på, at fleksibiliteten kan give bagslag og blive en stressfaktor for den enkelte, der kan have svært ved at håndtere fleksibiliteten, f.eks. i form af muligheden for at arbejde hjemme. For nogle kan det blive svært at holde fri, siger Mette Deding. Margrethe Brun Hansen, psykolog og medlem af Familie- og Arbejdslivskommissionen, mener, at man er nødt til at se på, hvad der er godt for den enkelte familie. Nogle trives med en fast livsstruktur, andre ikke. Men alt andet lige mener jeg, at småbørnsfamilier har gavn af fleksibilitet i jobbet, siger Margrethe Brun Hansen. SFI har udskilt de betydningsfulde variable for børnefamiliernes vurdering af Østarbejdere strømmer til Den danske økonomiske vækst øges af en massiv tilstrømning af østarbejdere. Side 3 Krav fører til sygemelding Ledige, der mødes med en tidlig aktivering, melder sig oftere syge end andre ledige. Side 5 KL-formand lægger kursen Kommunesammenlægning fører til ringere åbningstid i mange institutioner. Side 6

2 26. april 27 Side 2 tilfredshed med balancen mellem familie- og arbejdsliv. Udover fleksibilitet i arbejdstiden for kvinderne, er daginstitutionernes lukketid, lægens åbningstider, transporttid og mængden af kvindens husarbejde blandt de betydningsfulde forklarende faktorer. Mads Lebech, formand for KL s Løn- og Personaleudvalg, mener, at selve jobbets indhold kan begrænse mulighederne for fleksibilitet i det offentlige. En meget stor del af de ansatte i den offentlige sektor arbejder med omsorg og borgerbetjening, og her er mulighederne for fleksibilitet begrænsede. En pædagog, der fx har en vagt mellem kl. 8 og 16, er jo nødt til fysisk at være til stede i dette tidsrum - det samme gælder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og flere andre grupper, som vi har mange af i kommunerne, siger Mads Lebech. Selv om de offentligt ansatte forældres fleksibilitet i forhold til egen arbejdstid er markant lavere end i det private, så afspejles det ikke i arbejdsgiverens mulighed for at bruge fleksibilitet i arbejdstiden. Ifølge tallene fra SFI s store undersøgelse er der nemlig flere offentligt ansatte kvinder og mænd end privatansatte, der peger på, at deres arbejdsgiver har mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt. Om man er ansat i det offentlige eller i det private har i sig selv ikke nogen betydning for, om der er balance mellem familie- og arbejdsliv, viser SFI s undersøgelse. ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende redaktør: Morten Bjørn Hansen Redaktion: David Elmer Mads Keller Internet: Årsabonnement på trykt udgave: 45 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer - 3 kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles under abonnement på: Oplag: 4.5 ISSN: A-kasser trænger til en modernisering ArbejdsMarkedsPolitisk L E D E R Af Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening I den forgangne uge fejrede a-kasserne deres 1 års fødselsdag som markering af jubilæet for arbejdsløshedsforsikringsloven fra 9. april 197. Historisk set har a-kasserne spillet en afgørende rolle i udformningen af det danske arbejdsmarked. Grundtanken om at forsikre lønmodtagerne mod økonomisk ruin, i tilfælde af de mister arbejdet, er en hjørnesten på det danske arbejdsmarked. Det har banet vejen for fleksibilitet i ansættelsen og på arbejdsmarkedet som helhed, hvilket har været afgørende for dansk økonomis store omstillingsevne og høje erhvervsfrekvens. Problemet for a-kasserne og fagforeningerne er bare, at a-kassesystemet ikke længere er en forsikringsordning. 83 procent af alle, der modtager individuelt beregnede dagpenge, modtager det højest mulige dagpengebeløb. Og for en stor andel af disse vil dagpengene ikke afspejle det indkomsttab, som ledighed giver. Omvendt er der en stor gruppe lønmodtagere, for hvem kontanthjælpen er lige så attraktiv som dagpenge, og vel at mærke uden at der skal betales kontingent. Endelig er der udviklet et misforhold mellem dagpengeperiodens længde på 4 år og den jobdynamik, der eksisterer på arbejdsmarkedet i øvrigt. Hvis a-kasserne også i fremtiden skal være et attraktivt tilbud, er der behov for reformer. Både den enkelte lønmodtager og a-kasserne bør bære en vis del af forsikringsrisikoen, der nu bæres næsten fuldt ud af staten. Dagpengeperioden bør forkortes, således at den ikke i sig selv kan være diskvalificerende. Til gengæld bør ydelserne være højere i begyndelsen af dagpengeperioden og lavere senere hen i ledighedsforløbet, således at a-kasserne fortsat kan være relevante for store dele af arbejdsstyrken. Det ville være en reform fuldstændigt i tråd med flexicurity. Og en reform, der kunne give a-kasserne en fremtid.

3 26. april 27 Side Indvandring Østarbejdere strømmer til Danmark På bare et år er strømmen af østarbejdere fordoblet. 6. søgte om arbejdstilladelse i årets første kvartal, viser nye tal. Østarbejderne har øget den økonomiske vækst i Danmark. Tilstrømningen af østeuropæisk arbejdskraft er mere end fordoblet i forhold til sidste år. Ifølge Udlændingeservice søgte cirka 6. fra de nye østeuropæiske EUlande om arbejdstilladelse i årets første kvartal. Til sammenligning var der kun cirka 2.3 ansøgninger første kvartal 26. Ved udgangen af marts var der omkring 1.4 aktive arbejdstilladelser udstedt til østarbejdere mod 4.3 et år tidligere. Hertil kommer østarbejdere, der er i landet som udstationerede. De skal ikke søge arbejdstilladelse, og der er derfor ingen sikker viden om, hvor mange der arbejder i Danmark lige nu. Men ifølge Steen Bocian, chefanalytiker i Danske Bank, har det stigende antal østeuropæere haft stor betydning for det økonomiske opsvings holdbarhed. Det seneste år er beskæftigelsen vokset væsentligt mere, end ledigheden er faldet. Tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft har haft stor betydning for stigningen i arbejdsstyrken. Med kun 11. ledige er det afgørende for økonomien, at der er kommet arbejdskraft til fra Tyskland, Sverige og Østeuropa. Det har givet Antallet af østarbejdere er i kraftig vækst Antal aktive tilladelser til arbejdstagere fra de nye østeuropæiske EU-lande Over en fordobling i ansøgninger Antal modtagne ansøgninger. Marts 26 Marts 27 Kilde: Udlændingeservice højere vækst og det dæmper risikoen for, at opsvinget løber af sporet. Frederik I. Pedersen, økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er enig i, at der har været en positiv effekt. Tilstrømningen af østarbejdere har øget dansk økonomis produktion. Men om det havde bremset opsvinget, hvis de ikke var kommet, er svært at sige noget præcist om. Men generelt har det danske arbejdsmarked vist sig at være ekstremt fleksibelt med fald i ledigheden til rekord lavt niveau, stigende arbejdsstyrke, samtidig med at der har været stigninger i den gennemsnitlige arbejdstid, siger Frederik I. Pedersen. Østarbejdernes indtog i Danmark har ifølge en ny redegørelse fra Arbejdsdirektoratet ikke ført til, at der er sket en utilsigtet brug af arbejdsløshedsdagpenge eller feriedagpenge. Blandt udstedte arbejdstilladelser fra perioden 1. maj 24 til 31. december var der tretten personer fra de nye østeuropæiske EU-lande, der modtog dagpenge. Andet Kilde: Udlændingeservice Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og gartneri Industrien

4 26. april 27 Side Flexicurity A-kassemedlemskab hæmmer fleksibiliteten De mest fleksible danskere på arbejdsmarkedet er ikke medlemmer af en a-kasse, konkluderer forsker. Personer, der melder sig i a-kasse, bruger mere tid på ledighed og forskellige foranstaltninger som jobtræning. Ledige a-kassemedlemmer er mærkbart mindre fleksible end andre ledige, der ikke har meldt sig ind i en a-kasse. A-kassemedlemmerne er i højere grad ledige i en periode inden et jobskifte, de er ledige i længere tid, og de deltager oftere i foranstaltninger som jobtræning og lignende. Det konkluderer professor Niels Westergård-Nielsen i en analyse, der er bragt i et stort jubilæumsskrift i anledning af a- kassesystemets 1 års fødselsdag. De mest fleksible danskere på arbejdsmarkedet er ikke a-kassemedlemmer. De her tal er bevis for, at når folk får en økonomisk fordel ud af et a-kassemedlemskab, så tager de den også, siger Niels Westergård-Nielsen. I forbindelse med jobskifte har 28 procent af a-kassemedlemmerne en kortere eller længere periode med ledighed, hvor de modtager dagpenge. Derimod oplever kun 8 procent af ikke-medlemmerne en periode med ledighed, når de skifter job. A-kassemedlemmer er også i gennemsnit ledige i 1 procent længere tid end ikkemedlemmer. Niels Westergård-Nielsen forklarer, at a-kassemedlemmer har bedre råd til ledighed, da de modtager en højere ydelse end dem, uden et medlemsskab. Det giver mulighed for en anden søgeadfærd, og de kan planlægge deres jobskifte anderledes. Det giver dem også et mindre økonomisk incitament til at komme hurtigt i job. Det er uhensigtsmæssigt, at det er sådan. Systemet burde indrettes anderledes. For eksempel kunne man begrænse dagpengene i nogle situationer og forkorte den tid, man modtager dem. Midlertidig hjemsendelse er for eksempel et subsidie til at holde fri og holde virksomheden lukket, siger Niels Westergård-Nielsen. Han understreger dog, at a-kassesystemet giver en række fordele og er vigtigt for arbejdsmarkedet. Man kan bare godt diskutere, om prisen i nogle situationer ikke kan være for høj for det øvrige samfund, siger han. For at tage højde for, at de to grupper af ledige er ret forskelligt sammensat, undersøgte Niels Westergård-Nielsen, om adfærden ændrer sig, når en person melder sig ind i en a-kasse. Det gør den. Man begynder at bruge mere tid i arbejdsløshed mellem job, midlertidig hjemsendelse og forskellige foranstaltninger som jobtræning, siger Niels Westergaard Nielsen A-kassemedlemmer har oftere ledighedsperioder Medlem a-kasse Ikke-medlem af a-kasse Har ledighed før job i pct. Gennemsnitlig varighed i uger Kilde: Arbejdsløshedforsikringen, Udvikling og perspektiver 28 procent af a-kassemedlemmerne oplever en periode med ledighed mellem job. Det gør kun 8 procent af ikke-a-kassemedlemmerne. A-kassemedlemmer er i gennemsnit ledige i 2 uger, mens ikke-a-kassemedlemmer i gennemsnit er ledige i 18 uger. A-kasserne helt uenige Sekretariatschef Torben D. Jensen i A- kassernes Samvirke er helt uenig i, at et a- kassemedlemskab hæmmer fleksibiliteten. Han mener, at det gør det modsatte. Uden a-kasse ville lønmodtagerne ikke acceptere den jobusikkerhed, der er, og begynde at kræve strammere regler for blandt andet afskedigelse. Dét vil for alvor hæmme fleksibiliteten. Især i en tid med globalisering og krav til hurtig omstilling. Og i betragtning af, at medlemmet selv betaler en del af ordningen, så vil det ikke være rimeligt med forringede vilkår. Den reelle kompensationsgrad er i forvejen faldet markant og støt gennem årene, siger han.

5 26. april 27 Side Sygefravær Krav om jobsøgning førte til sygemelding Projekt Hurtigt i Gang fik flere ledige i beskæftigelse, ved at fremrykke jobindsatsen. Udsigten til aktivering førte dog også til flere sygemeldinger blandt de ledige i projektet. Ledige, som mødes med en tidlig og tæt jobindsats, melder sig oftere syge end andre ledige. Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, der har evalueret projekt Hurtigt i Gang. Hurtigt i Gang foregik i Sønderjylland og Storstrøm, hvor halvdelen af godt 5. nyledige i en forsøgsperiode blev mødt med tæt kontakt og kontante krav om deltagelse i jobsøgningskurser. Relativt mange bliver syge blandt de personer, der skal deltage i aktiviteterne under Hurtigt i Gang. I de første 3 ledighedsuger er der gennemsnitligt ca. 5 procentpoint flere på sygedagpenge blandt de ledige i deltagergruppen end blandt de ledige i kontrolgruppen. Der er især en stor stigning omkring det tidspunkt, hvor gruppen skal deltage i afklarings- og jobsøgningsforløbet, dvs. efter 5-6 ugers ledighed, skriver SFI i sin evaluering af projektet Hurtigt i Gang. Manglende joblyst Per Bech Grønning, chef for Jobcenter Guldborgsund, genkender billedet fra forsøget. Det var typisk, når vi kom med et tilbud til den ledige, at vi fik sygemeldingen. Det kan være tegn på, at folk er syge, men ikke har fået sygemeldt sig. Men det kan også være tegn på, at de ikke var interesseret i at blive aktiveret, siger Per Bech Grønning. SFI har samme tolkning af resultatet: Disse resultater tyder på, at nogle ledige helbredsmæssigt reagerer på den intensiverede indsats, eller at de forsøger at undgå at deltage i aktiviteterne under Hurtigt i Gang ved at melde sig syge. Hvilken forklaring, der har størst vægt, kan ikke umiddelbart afgøres med de foreliggende data, skriver SFI i evalueringsrapporten. Kilde: SFI, Hurtigt i gang. Hurtigt i gang Nyledige i AF Storstrøm og AF Sønderjylland blev i perioden november 25 til marts 26 brugt i et storstilet aktiveringsprojekt. Mere end 5. deltog i forsøget. Den særlige indsats over for deltagergruppen bestod i en fremrykket indsats og en hyppigere kontakt med de ledige: et to-ugers afklarings- og jobsøgningsforløb efter 5-6 ugers ledighed. kontaktsamtaler hver uge (Storstrøm) eller hver anden uge (Sønderjylland). aktivering i minimum tre måneder senest efter fire måneders ledighed. Testgruppen havde en markant kortere ledighedsperiode og var 2-3 pct. bedre til at komme i beskæftigelse. Vil man undgå for mange unødvendige sygemeldinger, er det afgørende, at man i jobindsatsen tager hensyn til den enkelte lediges behov og ønsker, mener Mette Skou Rasmussen, specialkonsulent i CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats i Århus. Vi kan altid finde nogen, som ikke gider arbejde. Men de fleste vil gerne, og har man en mere individuel tilgang, hvor man inddrager den ledige, vil man også undgå flere sygemeldinger, siger Mette Skou Rasmussen. Ifølge reglerne skal a-kassen vurdere den lediges rådighed, hvis den ledige 2 gange har meldt sig syg i forbindelse med en samtale eller et tilbud om aktivering. Overordnet set var projekt Hurtigt i Gang dog en beskæftigelsessucces. Evalueringen viser, at andelen, der finder arbejde på et givet tidspunkt, er gennemsnitligt 2-3 pct. større blandt de ledige i deltagergruppen end blandt de ledige i kontrolgruppen.

6 26. april 27 Side 6 Arbejdstid Hent børn tidligt i KL-formandens kommune Efter kommunesammenlægningen har den nye Rudersdal kommune besluttet at nedjustere åbningstiden i halvdelen af daginstitutionerne. Kun godt hver tiende rammes, siger kommunen, der ledes af borgmester Erik Fabrin, formand for KL. Rudersdal kommune i Nordsjælland, hvor borgmesteren, Erik Fabrin, også er formand for Kommunernes Landsforening, har besluttet at begrænse åbningstiden i kommunens daginstitutioner efter kommunesammenlægningen. Den kommune med de længste åbningstider tilpasses efter den med de korteste. Formanden for BUPL, Henning Pedersen, kalder det et rigtigt dårligt signal. Jeg synes, at det er et signal om ringere service, og at det lige er formanden for KL s kommune, er der en ekstra signalværdi i. Værdien skal ikke overdrives, men at selv Rudersdal føler sig foranlediget til dette, viser noget om kommunernes økonomi og deres prioritering. Det er i al fald stik imod, hvad vi hører fra forældrene, nemlig at åbningstiderne i forvejen er lige korte nok. Når en kommune vælger den laveste fællesnævner i forbindelse med en kommunesammenlægning, er det i hvert fald ikke, fordi at man har lyttet til forældrene. Man gør det af sparehensyn, siger han. Rudersdal er en fusion af Birkerød og Søllerød kommuner, og den nye kommune har besluttet at justere åbningstiden i Birkerød, så den harmonerer med åbningstiden i Søllerød. Dermed reduceres åbningstiden fra 1. januar 28 med 2,5 time om ugen for de tidligere borgere i Birkerød. Jacob Buhl Jensen er medlem af netværket af forældrebestyrelser i kommunen. Han har advaret andre kommuner mod udviklingen, for han mener, at serviceniveauet er ekstremt lavt. Man lytter slet ikke til borgerne og fjerner retten til selv at beslutte åbningstider fra den enkelte institution. Institutionen er udmærket selv i stand til at tilpasse åbningstiden, hvis der virkelig er tidspunkter, de ikke bliver brugt, siger han. Formanden for børne- og skoleudvalget i Rudersdal kommune, Jens Ive (V), siger, at kommunen har bedt institutionerne om selv at tælle, hvor mange børn der rent faktisk bruger de sene åbningstider. Det drejede sig kun om 1-12 procent, der var der efter kl. 17. Derfor indskrænker vi åbningstiden i det gamle Birkerød. Men derudover har vi besluttet, at ni af de store institutioner, bredt fordelt i kommunen, skal have mulighed for at holde længere åbent. Det betyder faktisk et serviceløft for dem, der bor i Søllerød-delen, for de har ikke haft den mulighed før, siger han, men erkender, at det kan betyde, at nogle børn skal skifte institution. Jacob Buhl Jensen mener ikke, at man kan bruge undersøgelsen til noget, for det fremgår ikke af den, om optællingen er sket på en tilfældig dag eller uge, eller om lederen er blevet spurgt om, hvordan det normalt er. Men faktum er, at en masse forældre nu får et problem, og børn skal over i en anden institution end deres vante. Desuden tvivler jeg på, at der kan skabes de nye pladser. For eksempel i mine egne børns institution, er der ventelister vi skal igennem først, siger han. Børn kræver særlig organisering Jens Ive mener, at når man vælger at få børn, så vælger man også at organisere sig anderledes, og typisk ordner forældrene det, så den ene afleverer sent, og den anden henter tidligt. Hvad med enlige forældre? Det er klart en udfordring, men vi tilbyder netop også disse ni institutioner, der skal kunne holde åbent til senere, siger han. De ni institutioners åbningstider er endnu ikke afgjort. Men hvad med en butiksansat, der arbejder 11-19? På sådanne ydertidspunkter må det være den enkelte, der selv betaler, og det er så spørgsmålet, om de vil det, eller om de ikke kan finde andre løsninger. Rudersdal sparer ifølge Jens Ive reelt en halv mio. kr. årligt på tilpasningen.

7 26. april 27 Side 7 Efterløn Hver tiende lærer på efterløn om fem år 6. lærere, svarende til 1 procent af lærerstaben, styrer mod efterløn de kommende fem år. Skolelederne mener, at behovet bliver nødt til at dækkes med lærere, der ikke er uddannet fra et seminarium I løbet af de kommende fem år vil godt 6. folkeskolelærere gå på efterløn. Det vil sige, at yderligere ti procent af den nuværende lærerstab fravælger lærergerningen og giver ekstra styrke til det problem, at skoleområdet får sværere ved at tiltrække seminarieuddannet arbejdskraft. Det viser en beregning ArbejdsMarkeds- Politisk Agenda har lavet. Små 12. lærere er på nuværende tidspunkt mellem 55 og 59 år. I 26 gjorde 53 procent af de lærere, der havde muligheden for det, brug af efterlønsordningen. Under forudsætning af, at nogenlunde samme andel fortsat vil vælge at gå på efterløn, betyder det, at godt 6. flere lærere er forsvundet fra klasseværelset om fem år. Og langt over halvdelen af de lærere, der vælger efterlønnen, trækker sig typisk tilbage allerede som 6-årige. Formanden for Danmarks Skolelederforening, Erik Lorenzen, tror ikke på, at lærermanglen kan klares uden øget brug af ikke-seminarieuddannet arbejdskraft. Jeg håber det, men det er ikke realistisk. På det lange sigt skal vi arbejde med synet på folkeskolen, men på det Ca. 14 lærere på efterløn hvert år Bruttotilgang af lærere til efterløn. korte sigt bliver vi nødt til at bruge anden arbejdskraft. Allerede nu kan vi trække på akademikere, der har taget pædagogiske fag og folk fra pædagogseminariet, der supplerer med et liniefag i f.eks. dansk, siger han. Han mener, at skolerne gør meget for at holde på de ældre lærere, men at det er svært at konkurrere med en attraktiv ordning som efterløn. Og lærere er ofte gift med hinanden, og to lærere med en tjenestemandspension sidder som regel økonomisk rimeligt i det. Men vi prøver at fastholde dem. Alle skoler nedsætter antallet af undervisningstimer med 15 om året ud af ca. 69, når en lærer når de 6, siger han. Lærerne: Skoler gør ikke nok Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, mener ikke, at skolerne gør nok for at holde på de ældre lærere. For at vi kan begrænse brugen af ufaglært arbejdskraft, så må vi helt generelt gøre det mere attraktivt at blive i folkeskolen. Og skolerne mangler redskaber til at fastholde de ældre. Vi lægger op til at gøre det til et organisationskrav, at seniorområdet tages op. Mit eget forslag er, at vi som en del af seniorernes arbejdstid får en to-lærer-ordning, hvor en ældre lærer kan få en supervisions-opgave, så han eller hun kan aflaste en yngre kollega, siger han. Han afviser ikke brug af ikke-seminarieuddannede, men kalder det en nødløsning. Vi kan jo ikke sætte eleverne på venteliste, så det kan være nødvendigt med andre typer lærere i en overgangsperiode, siger han Kilde: Arbejdsdirektoratet Hvert år forsvinder omkring 1.4 lærere på efterløn. Over halvdelen er 6 år når de trækker sig tilbage. Hvis udviklingen fortsætter, vil yderligere ti procent af den nuværende lærerstab have trukket sig tilbage om fem år.

8 26. april 27 Side Arbejdsstyrke 95 procent af danske unge er i gang Der er ikke flere unge at tage af. 95 pct. er i arbejde eller under uddannelse. En kombination af gode tider og en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver Danmark førstepladsen Kun 5 procent af danske unge er ikke i gang med enten en uddannelse eller i arbejde. Resten af gruppen mellem 15 og 24 år er aktive ved studierne eller på arbejdsmarkedet, hvilket er rekord blandt alle OECD-lande. De gode økonomiske tider i Danmark har været med til at hjælpe de unge i gang, men den kontante beskæftigelsespolitik for de unge har også haft en betydning, mener Mikkel Mailand, lektor ved Københavns Universitet. Selvfølgelig skyldes de fine tal bland andet de gode konjunkturer, men aktiveringspolitikken gør det også sværere at gemme sig, siger Mikkel Mailand. Danske unge er de mest aktive Andel af de årige, der ikke er under uddannelse eller i arbejde, i pct. 24 Mex Græ Ita Pol Spa UK US Por Fra Irl Bel Tys CanAus Sve Fin Nor Hol Isl Dan Kilde: OECD Forskningschef ved SFI, Niels Ploug, mener også, at konjunkturerne har været en medvirkende faktor. Vi må gå ud fra, at den ungdomspolitik, vi fører, kombineret med de gode konjunkturer, har en effekt, siger Niels Ploug, og han fortsætter: Hvorvidt ungeindsatsen har virket diskuteres i forskerkredse. Men det er ikke urimeligt at sige, at det, at man har meget fokus på at få de unge i gang, både har en effekt på dem, der kommer i gang via systemet, og så en indirekte effekt på de unge, der godt ved, at man ikke skal melde sig, fordi man under alle omstændigheder bliver sat i gang. Så kan man lige så godt finde noget selv, siger Niels Ploug. Ungeindsatsen betyder, at unge under 25 på kontanthjælp, modtager samme beløb som studerende. Mikkel Mailand mener, at den smidige danske model hjælper de unge til ansættelse. Den berømte flexicurity gør, at danske arbejdsgivere er klar til at hyre, hvad man kunne betragte som lidt usikker arbejdskraft. I lande med høj jobbeskyttelse vil arbejdsgiverne i højere grad holde sig tilbage med at hyre ung arbejdskraft, siger Mikkel Mailand. Samtidig nødvendiggør den danske model også, at de unge tager fat. Der er et udviklet arbejdsmarked for gruppen af unge, fordi der ikke er noget rigtigt lavtlønsarbejdsmarked herhjemme. Så i stedet udfylder de unge de job, siger Niels Ploug, der blandt andet nævner at mange cafeer og supermarkeder nok ikke ville kunne fungere uden at have studenter ansat. De gode tider på arbejdsmarkedet kan samtidig være en hæmsko for den fremtidige vækst, da det kan lokke unge fra uddannelse over i ufaglært arbejde. Det, at det er så relativt nemt for danske unge at skaffe sig et arbejde, kan være med til at forklare, hvorfor der er så stort et frafald på ungdomsuddannelserne. Hvis det bliver for surt på skolebænken eller for svært at få en praktikplads, så kan man altid gå et andet sted hen, og om ikke andet så får man da nogle penge ud af det. Det kan give anledning til noget korttidsoptimering, som ikke er så optimalt på langt sigt. Vi klarer os så godt, fordi der er en meget lav ungdomsarbejdsløshed. Det er desværre ikke fordi de unge er særligt uddannelsesaktive. Det ved vi fra andre opgørelser, siger Niels Ploug.

Jobformidling mellem regioner halter

Jobformidling mellem regioner halter 11. DECEMBER 2003 AF På trods af den støt stigende ledighed er der alligevel mangel på faglært arbejdskraft i visse dele af landet. Jobformidling mellem regioner halter Mens samlet set flere tusinde elektrikere,

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den

AGENDA. Dermed forhindrer kommunerne, at den 7. juni 27 1 Arbejdstid Forældre bruger i stor stil feriedage for at klare institutionernes lukkedage. LO mener, at kommunerne inddrager den fleksibilitet, der er opnået ved forhandlingsbordene. Feriedage

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job

AGENDA 12. Nytilkomne flygtninge får oftere job 29. juni 26 12 Integration Starthjælp, tidlig indsats og flere års fokus på integrationen af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet giver resultater. Grupper, som har været kortest tid i landet,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Ældre får lige så ofte arbejde som unge

Ældre får lige så ofte arbejde som unge 2. JUNI 25 9 BESKÆFTIGELSE Ældre får lige så ofte arbejde som unge Ældre ledige, som AF henviser til en jobsamtale, får lige så ofte jobbet, som unge gør. Det er nemt at få folk over 45 år i arbejde, siger

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Kendskab til sociale ydelser

Kendskab til sociale ydelser Kendskab til sociale ydelser Danskere er uvidende om socialt sikkerhedsnet ASE har spurgt et repræsentativt udsnit af danskere om deres kendskab til dagpenge og kontanthjælp. Omkring hver tredje er enten

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

AGENDA. ArbejdsMarkedsPolitisk. AF brugte 1.700 arbejdstimer på 50 avisbude. 16. november 2006. Mange ledige i København

AGENDA. ArbejdsMarkedsPolitisk. AF brugte 1.700 arbejdstimer på 50 avisbude. 16. november 2006. Mange ledige i København 16. november 26 19 AF Det krævede i gennemsnit tæt på én uges arbejde for én AF-konsulent i Storkøbenhavn bare at skaffe ét avisbud. Regionschefen fortryder ikke en eneste time. AF brugte 1.7 arbejdstimer

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

AGENDA. De seneste år har danske virksomheder indgået et historisk højt antal praktikaftaler. for indvandrere og efterkommere.

AGENDA. De seneste år har danske virksomheder indgået et historisk højt antal praktikaftaler. for indvandrere og efterkommere. 19. oktober 26 17 Erhvervsuddannelse Antallet af nye praktikpladser stiger markant for alle, men især gruppen af indvandrere og efterkommere mærker fremgangen. 3 25 2 15 1 Kraftig vækst i lærepladser til

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere