Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger"

Transkript

1 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006

2 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon Fax Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag: Umloud untd Tryk: Thomas A. Grafisk Oplag: Pris: 40 kr. ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: og på 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 7 Kapitel 1. Målgrupper Målgruppe 1, Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse Målgruppe 2, Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Målgruppe 3, Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse Målgruppe 4, Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Kapitel 2. Ansættelsesforhold Arbejdstid, løn og pension Tidsbegrænsede stillinger Arbejdsfunktioner Merbeskæftigelse Kapitel 3. Rekruttering Stillingsannoncen Eksempel på fremgangsmåde ved ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger Gode råd til ansættelsesproceduren og jobsamtalen Kapitel 4. Udviklingsplan og oplæring Hvad skal en udviklingsplan indeholde? Mål for oplæring Samspillet mellem oplæring og arbejde Opfølgning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder Oplæring Kompetenceafklaring Mulige typer af oplæringsforløb

4 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger 4.5 Danskundervisning Kontaktperson/mentor Kapitel 5. Roller Ledelsens rolle Samarbejdsudvalgets rolle Tillidsrepræsentantens rolle Visiterende myndigheders rolle Samarbejdsaftale med visiterende myndighed Kapitel 6. Tilskud Tilskud til oplæring Tilskud til mentorordning Bilag 1 Cirkulære om aftale om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Bilag 2 Eksempler på stillingsopslag Se bagsideflappen for oversigt over muligheder for undervisning i dansk for forskellige målgrupper. 4

5 Forord Forord En relativt stor andel af etniske minoriteter og unge danskere har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller kan ikke komme i gang i uddannelsessystemet. Der er hermed en øget risiko for marginalisering af disse grupper, eftersom erfaringen viser, at integration bedst lykkes på arbejdspladserne i en kombination af arbejdspladserfaring og opkvalificering. Dette er baggrunden for aftalen af 27. juni 2005 om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) i staten. Formålet med aftalen er at medvirke til, at personer med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan få arbejdspladserfaring og oplæringsforløb, der kan ruste dem bedre til at søge ordinær beskæftigelse eller inspirere dem til at gå i gang med ordinære uddannelsesforløb. Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger kan ses i forlængelse af aftalen om Socialt kapitel og er endnu et redskab i integrationsarbejdet, der siden midten af 1990 erne har været et indsatsområde for Personalestyrelsen og CFU. Aftalen er desuden et led i bestræbelsen på at motivere de statslige arbejdspladser til at ansætte ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Mangfoldighed blandt medarbejderne og en bred vifte af kompetencer og erfaringer giver bedre forudsætninger for at levere god service til borgere og virksomheder og betyder samtidig, at arbejdspladsen bliver bedre i stand til at omstille sig. Derfor skal den enkelte arbejdsplads finde styrken i den enkelte medarbejders kompetencer og anvende dem bedst muligt. Alle har noget særligt at bidrage med uanset køn, alder, familiemæssig status, uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring, etnisk oprindelse, arbejdsevne eller andre forskelle. 5

6 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Vi håber derfor, at vejledningen også kan bidrage til at understøtte den brede indsats for at betragte forskellighed som en ressource. København den 1. februar 2006 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Lisbeth Lollike Peter Waldorff 6

7 Indledning Indledning Denne vejledning har til formål at understøtte de statslige institutioner i brugen af aftalen om integrations- og oplæringsstillinger. Aftalen blev indgået den 27. juni 2005 af på den ene side Finansministeriet og på den anden side Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation, Overenskomstansattes Centralorganisation og Akademikernes Centralorganisation. Vejledningen er udarbejdet af Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Nedenstående figur giver et overblik over hvilke delelementer, der indgår i oprettelsen af integrations- og oplæringsstillinger. Etablering af en integrations- og oplæringsstilling 7

8 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Læsevejledning Kapitel 1 beskriver målgruppen for integrations- og oplæringsstillingerne. Kapitel 2 gør rede for løn- og ansættelsesvilkår. Kapitel 3 gennemgår rekrutteringsmuligheder, herunder stillingsopslag, og giver gode råd til ansættelsesproceduren. Kapitel 4 gør rede for udformning af udviklingsplanen og kravene til oplæring. Kapitel 5 præsenterer de roller, som ledelsen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og evt. visiterende myndigheder har. Kapitel 6 fortæller om mulighederne for tilskud. Bilag 1 er cirkulære om aftale om oplæring på særlige vilkår (integrationsog oplæringsstillinger). Bilag 2 er en række eksempler på stillingsopslag. Bagsideflappen viser en oversigt over muligheder for undervisning i dansk for forskellige målgrupper. 8

9 Kapitel 1 Kapitel 1 Målgrupper Integrations- og oplæringsstillingerne retter sig mod etniske minoriteter og unge med dansk baggrund, som ikke har de kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet. Fælles for hele gruppen er manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kvalifikationer, hvortil ofte kommer manglende arbejdspladserfaring. Der er fire målgrupper for integrations- og oplæringsstillinger: 1. Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse. 2. Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. 3. Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse. 4. Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. I det følgende uddybes beskrivelsen af de fire målgrupper, og der gives eksempler på mulige kandidater. 1.1 Målgruppe 1 Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse Personer i denne målgruppe kan enten være født og opvokset i Danmark eller være kommet her til landet i en sen alder. Kendetegnende for dem er en begrænset sproglig formåen og ingen eller kort uddannelse. Den korte, formelle uddannelse kan være taget i Danmark eller i hjemlandet. Personerne inden for målgruppen kan imidlertid have faglige kompetencer i form af uformel uddannelse, arbejdsmarkedserfaring fra hjemlandet 9

10 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger og/eller erfaring fra aktiveringsforløb i Danmark kompetencer, der ikke har været tilstrækkelige til at skabe varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Eksempler på personer fra målgruppen: Fatma, 40 år Fatma kom til Danmark i 2000 fra Tyrkiet. Hun har ingen formel uddannelse fra hjemlandet, men har arbejdet som receptionist i 10 år i Tyrkiet, og før det hjalp hun til i et familieejet landbrug. Hun har gået på sprogskole i Danmark, men har stadig svært ved det danske sprog både skriftligt og mundtligt. Fatma har været i aktivering flere gange, bl.a.i detailhandelen og senest i en servicefunktion i et ministerium. Ahmed, 20 år Ahmed er født og opvokset i Danmark. Hans forældre er fra Pakistan. Ahmed har gået i dansk folkeskole, men har gennem skolegangen haft svært ved skriftlig dansk. Ahmed har taget et vagtkursus, men trods kurset er det ikke lykkedes for Ahmed at få arbejde. 1.2 Målgruppe 2 Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Personer i målgruppen har en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse fra hjemlandet. Det kan være vanskeligt for dem at få afprøvet, vist eller dokumenteret, hvilke kompetencer og ressourcer de har i forhold til de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. Manglende sproglig formåen kan også være en barriere. For denne gruppe kan integrations- og oplæringsstillinger skabe mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En ansættelse kan bidrage til at give inspiration og viden om egne kompetencer, afprøvet i praksis. Spørgsmålet om, hvordan man kan anvende sine kompetencer på arbejdsmarkedet, kan blive afklaret, ligesom ansættelsen vil lette vurderingen af behovet for eventuelt at tage supplerende uddannelse. 10

11 Kapitel 1 Ismail, 50 år Ismail er landskabsarkitekt med 15 års arbejdserfaring fra Iran. Han kom til Danmark for 5 år siden som kurdisk flygtning. Ismail er stadig ved at lære det danske sprog og er i tvivl, om han kan anvende sine kompetencer i Danmark. Han har søgt forskellige typer arbejde, også uden for sit fagområde, men har ikke fået noget. Kedia, 27 år Kedia har en mellemlang uddannelse inden for regnskab og administrativt arbejde. Hun har arbejdet 4 år i den offentlige forvaltning i Pakistan, inden hun blev familiesammenført til Danmark. Kedia har boet i Danmark i 1 år og er stadig på sprogskole for at lære dansk. Hun har søgt arbejde, men har ikke kunnet få noget. 1.3 Målgruppe 3 Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse Målgruppen omfatter unge med anden etnisk baggrund, som hverken har fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det er unge, som har forsøgt sig med forskellige job eller forsøgt sig på forskellige uddannelser, men som er droppet ud af systemet. Tæt vejledning i en reel stilling med tilhørende oplæring kan give de unge flere kvalifikationer, inspiration og motivation til at begynde på en uddannelse eller mod på videre jobsøgning. Hassan, 20 år Hassan er født og opvokset i Danmark og har gået i dansk folkeskole. Hans forældre er fra Irak. Hassan har påbegyndt en erhvervsuddannelse, men droppede ud igen efter blot 2 måneder på grund af manglende motivation. Hassan er arbejdsløs og har været i flere aktiverings- og vejledningsforløb, men han har ikke fået fodfæste på arbejdsmarkedet. 11

12 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Sarah, 18 år Sarah er opvokset i Danmark med forældre fra Pakistan. Sarah har hverken stiftet bekendtskab med uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Hun har ringe viden om egne kompetencer, ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og ringe viden om mulighederne for at få det. 1.4 Målgruppe 4 Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Denne målgruppe omfatter unge med dansk baggrund, som hverken er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er unge mennesker, som er faldet ud af det ordinære system, eventuelt efter flere vejlednings- og aktiveringsforløb. Integrations- og oplæringsstillinger kan give de unge mennesker en viden og opkvalificering, der giver dem et bedre grundlag for at træffe beslutning om uddannelsesretning eller jobønsker. Peter, 21 år Peter har ikke siden folkeskolen haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Han har flere gange forsøgt at komme i gang med en erhvervsuddannelse, men er hver gang faldet fra. Herefter har han været tilknyttet et vejledningsværksted, der skulle skabe større motivation og viden om, hvad vej han vil gå, men det har ikke bragt ham nærmere en afklaring. Susanne, 18 år Susanne er enlig mor. Efter folkeskolen og en tidlig graviditet hun ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse eller et arbejde. Hun har kontakt med vejledningssystemet (UUV), men er fortsat uafklaret. 12

13 Kapitel 2 Kapitel 2 Ansættelsesforhold Integrations- og oplæringsstillingerne følger den relevante overenskomst/ organisationsaftale for det pågældende område. Der er dog visse fravigelser, som bliver præciseret i det følgende. 2.1 Arbejdstid, løn og pension Lønnen forudsætter beskæftigelse svarende til gennemsnitlig 80 pct. af 37 timer ugentligt. Stk. 2. Der er derudover en forpligtigelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitligt 20 pct. af 37 timer. Stk. 3. Den ansatte kan ikke pålægges over-/merarbejde. (Aftalens 5) Integrations- og oplæringsstillingerne kan på grund af deres særlige karakter kun opslås på fuld tid. Den ansatte arbejder i gennemsnit 80 pct. af 37 timer om ugen. Den enkelte institution betaler tilsvarende 80 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn ekskl. centralt aftalte rådighedstillæg. Der indbetales overenskomstmæssig pension af lønnen. De resterende 20 pct. af arbejdstiden skal anvendes til oplæring og opkvalificering. Se kapitel 4. Fordelingen pct. er gennemsnitlig i ansættelsesperioden. Det er således fleksibelt, hvordan man over tid tilrettelægger forholdet mellem arbejdstid og oplæring. Oplæringen kan f.eks tilrettelægges som en fast dag om ugen, som løbende oplæring på daglig basis eller som intensive kurser, der strækker sig over flere dage. Det afgørende er at sikre den gennemsnitlige fordeling 80/20 over den samlede ansættelsesperiode. 13

14 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Ansatte under 18 år Ansatte under 18 år aflønnes med 60 pct. af den overenskomstmæssige begyndelsesløn. Oplæringselementet skal være i fokus i jobbeskrivelsen, men der foretages ikke en formel opdeling mellem oplæring og arbejdstid, som for ansatte på 18 år eller derover. 2.2 Tidsbegrænsede stillinger Ansættelsen er tidsbegrænset op til 1 år, og udløber uden særligt varsel til den aftalte dato. (Aftalens 7) Da en integrations- og oplæringsstilling er en tidsbegrænset ansættelse i højst 1 år, skal ansættelsesperiodens længde fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Det anbefales, at ansættelsesperioden ikke gøres for kort. Ansættelsesperioden må være af en vis varighed for at sikre kvalitet i arbejdserfaringen og opkvalificeringen af den ansatte. 2.3 Arbejdsfunktioner Integrations- og oplæringsstillinger kan omfatte alle typer af stillingskategorier og arbejdsfunktioner i staten. Det kan være administrative medarbejdere, betjente, skovarbejdere, servicemedarbejdere, fuldmægtige, laboranter, værkstedsarbejdere osv. Nogle eksempler på mulighederne og mangfoldigheden i brugen af stillingerne kunne være: Mehmet, IT-medarbejder Mehmet er 45 år og ansat som IT-medarbejder i et direktorat. De daglige arbejdsopgaver er drifts- og digitaliseringsopgaver inden for IT-området, bistand fra IT-enheden til brugerne og deltagelse i digitaliseringsprojekter. 14

15 Kapitel 2 Samara, økonom Samara er 32 år og ansat som økonom i en styrelse. Hun arbejder dagligt i styrelsens markedskontor, hvor hun sammen med de øvrige økonomer udarbejder økonomiske analyser til brug for tilsynet på teleområdet. Hun er også med til at føre regnskabsmæssigt tilsyn med teleselskaberne. Anders, sandblæser Anders er 23 år og ansat som sandblæser i et driftscenter under en styrelse. Arbejdsopgaverne omfatter daglig vedligeholdelse af sandblæsningsanlæg, deltagelse i tilsyn med varmeanlæg, klargøring af emner til sandblæsning og diverse arbejde efter instruktion. 2.4 Merbeskæftigelse ( ) Det er en forudsætning for aftalen, at eksisterende arbejdspladser ikke erstattes af integrations- og oplæringsstillinger.( ) (Fra cirkulæret om aftalen, Generelle bemærkninger) Det er et krav, at stillingerne skal medføre en forøgelse af antallet af beskæftigede hos arbejdsgiveren. Det betyder, at der ved oprettelse af en integrations- og oplæringsstilling skal være tale om en merbeskæftigelse i forhold til institutionens normale beskæftigelse. Eksempelvis kan man ikke erstatte en fratrådt medarbejder eller en medarbejder på barsel med en ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling. 15

16 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger 16

17 Kapitel 3 Kapitel 3 Rekruttering Som udgangspunkt gælder de almindelige opslagsregler, jf. Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV), kap. 17. Heraf fremgår det blandt andet, at stillingsopslag skal lægges ind i Arbejdsmarkedsstyrelsens jobdatabase, hvorfra de automatisk overføres til Der er imidlertid flere muligheder, når det gælder rekruttering til integrations- og oplæringsstillinger. Det er for det første muligt at rekruttere personer direkte gennem en visiterende myndighed 1 eller private aktører, der formidler ledige i job. Man kan som institution selv rette henvendelse for at høre, om der skulle være ledige med den jobprofil, man ønsker. Eller man kan få en uopfordret henvendelse fra en visiterende myndighed eller en privat aktør. Læs mere om visiterende myndigheder i afsnit 5.4. En anden mulighed er at få kendskab til en egnet kandidat gennem et ordinært stillingsopslag. En kandidat fra ansøgerbunken kan vise sig at være mere egnet til en integrations- og oplæringsstilling end til et job på ordinære vilkår. I så fald kan man oprette en integrations- og oplæringsstilling til den pågældende. Endelig kan man ansætte en person i en integrations- og oplæringsstilling i forlængelse af et praktikforløb, aktivering eller lign. Det kunne være i en situation, hvor institutionen har overvejet at fastansætte den pågældende men skønner, at der forinden er behov for yderligere opkvalificering. Her kan en ansættelse i en integrations- og oplæringsstilling udvide og forlænge et allerede igangværende forløb. 1 Ved visiterende myndigheder forstås kommuner, AF og andre aktører, som formidler ledige i job. Den 1. januar 2007 overgår kommuners og AF s beskæftigelsesindsats til jobcentre. 17

18 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger 3.1 Stillingsannoncen Det er vigtigt at skrive tydeligt i selve stillingsannoncen, at der er tale om en integrations- og oplæringsstilling, og at den er på særlige vilkår. Herudover er det væsentligt at beskrive jobindhold og muligheder for opkvalificering samt præcisere, hvem der er den samlede målgruppe for stillingen. Ifølge forskelsbehandlingsloven må stillingsannoncen ikke udformes sådan, at den kun henvender sig til bestemte af de fire underkategorier i målgruppen. Se eksempler på stillingsopslag i bilag Eksempel på fremgangsmåde ved ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger I det følgende gives et eksempel på, hvordan en integrations- og oplæringsstilling kan blive oprettet og besat. 1. SU drøfter rammer og principper for integrations- og oplæringsstillinger og indstiller, at der oprettes en/flere stillinger. Se kapitel Institutionen overvejer hvilke opgaver, der kunne være relevante, og hvilke faglige og personlige kompetencer, der er påkrævet. Spørgsmålet drøftes med den relevante tillidsrepræsentant. Herefter udformes et stillingsopslag efter aftale med tillidsrepræsentanten. 3. Institutionen henvender sig til en visiterende myndighed og drøfter stillingsindholdet. 4. Den visiterende myndighed finder to interesserede og egnede personer fra målgruppen og præsenterer arbejdsindholdet for de pågældende. 5. Institutionen møder de pågældende til en samtale og drøfter forventninger, betingelser og kompetencer med dem. Institutionen beslutter at ansætte den ene person. 18

19 Kapitel 3 6. Den konkrete ansættelse aftales med den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, aftales ansættelsen med den forhandlingsberettigede organisations lokale afdeling. 7. Herefter udarbejder institutionen en udviklingsplan for den nyansatte. Se mere herom i kapitel Gode råd til ansættelsesproceduren og jobsamtalen Personer i målgruppen for integrations- og oplæringsstillingerne kan være atypiske i forhold til de medarbejdere, institutionen sædvanligvis ansætter. Det skal institutionen være opmærksom på, når ansættelsesproceduren fastlægges. Gode råd til ansættelsesproceduren 1. Fastsæt minimumskrav til stillingen og tydeliggør dem i stillingsopslaget, over for eventuelt visiterende myndigheder, over for ansættelsesudvalget og over for kandidater til samtale. 2. Vær opmærksom på i ansættelsesudvalget, at I kan få andre typer af ansøgere og/eller ansøgninger, end I er vant til. 3. Vær opmærksom på, at en person med manglende erhvervserfaring og/eller uddannelse kan have svært ved at udfylde et CV. En samtale kan derfor være en forudsætning for at kunne vurdere den pågældendes kompetencer. 4. Ved udvælgelsen til jobsamtalen og ved ansættelsen bør I lægge vægt på den pågældendes motivation, kompetencer og udviklingspotentiale. Under jobsamtalen skal institutionen ligeledes være opmærksom på, at det er en særlig målgruppe. 19

20 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Gode råd til jobsamtalen 1. Fortæl klart og tydeligt, hvad en integrations- og oplæringsstilling går ud på. 2. Vær opmærksom på, at folk med dansk som andet sprog ikke altid kan udtrykke sig nuanceret og ikke opfatter alle nuancer. 3. Vær opmærksom på, at manglende sproglig formåen ikke er udtryk for manglende formåen generelt. 4. Forklar evt. spørgsmål yderligere og fortæl, hvad der menes med spørgsmålene. 5. Saml løbende op på, hvordan ansættelsesudvalget opfatter det, ansøgeren siger. Herved sikrer I jer, at I forstår hinanden. 6. Undgå kulturspecifikke spørgsmål, som ikke har relevans. 20

21 Kapitel 4 Kapitel 4 Udviklingsplan og oplæring Når en person bliver ansat i en integrations- og oplæringsstilling, skal der udarbejdes en udviklingsplan for jobindhold og opkvalificering. For at afstemme forventningerne skal udviklingsplanen udarbejdes af den ansatte og institutionen i fællesskab, og der skal løbende følges op på den. Det er vigtigt, at udviklingsplanen er individuelt tilpasset i forhold til den enkeltes forudsætninger, og at den justeres løbende i forhold til den udvikling, som den pågældende gennemgår under ansættelsen. Se afsnit 4.4 om kompetenceafklaring. Formålet med udviklingsplanen 1. At sikre, at der er reelle oplærings- og udviklingsmuligheder under ansættelsen, og at der evalueres løbende. 2. At sikre fokus på fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder 3. At sikre grundlag for evaluering og opfølgning i løbet af ansættelsen og ikke mindst ved ansættelsens ophør. 4.1 Hvad skal en udviklingsplan indeholde? Som udgangspunkt skal en udviklingsplan som minimum indeholde: mål for oplæringen (se mere om oplæringen i afsnit 4.3) en beskrivelse af samspillet mellem oplæring og arbejde opfølgning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder I det følgende beskrives indholdet i de enkelte punkter nærmere. 21

22 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Mål for oplæringen Det er en god ide at skelne mellem overordnede mål for oplæringen og mere konkrete mål. De overordnede mål vedrører ønsker fra medarbejderen, der rækker ud over den tidsbegrænsede integrations- og oplæringsstilling, og spørgsmålet om, hvorledes institutionen har mulighed for at understøtte disse ønsker under ansættelsen. Overordnede mål for medarbejderen kunne således være at få et større kendskab til arbejdsmarkedet, at øge muligheden for efterfølgende beskæftigelse eller uddannelse, og at få et større kendskab til egne ressourcer og kompetencer. De konkrete mål drejer sig om medarbejderens ønsker og udviklingsmuligheder i forhold til det specifikke job og mulighederne for udvikling og oplæring i tilknytning hertil. Det kunne f.eks. være mål om at blive klogere på egne kompetencer i forhold til det specifikke arbejde, at få større selvtillid, selvværd og motivation og at blive bedre til at samarbejde. Det kunne også være mål om at få bedre IT-kundskaber og blive bedre til at skrive og tale dansk Samspillet mellem oplæring og arbejde Det er vigtigt, at udviklingsplanen så præcist som muligt beskriver, hvad institutionen og den ansatte opfatter som oplæringsaktiviteter (indhold), og hvordan aktiviteterne tænkes tilrettelagt i løbet af hele perioden (omfang og varighed). Samtidig er det vigtigt, at planen løbende justeres i forhold til, hvad der viser sig at være relevante oplæringsaktiviteter for den pågældende medarbejder og at nye opgaver, krav og ansvar bygger oven på allerede erhvervede kompetencer, således at der bliver progression i udviklingsplanen. 22

23 Kapitel 4 Herunder ses et eksempel på, hvordan oplæringsaktiviteterne kan beskrives i begyndelsen af et ansættelsesforløb. Oplæringsaktivitet Indhold Varighed og omfang Intro-dage Fokus på staten som 2 dage arbejdsplads Fokus på den pågældende institution Kontaktfunktion ved medarbejder Evaluering/coaching af kontaktperson og chef Sprogskole (eksternt) Regnskabskursus (eksternt) Internt kursus i projektledelse Vejledningsforløb på uddannelsesinstitution Sociale spørgsmål ifm. arbejdspladsen Faglige spørgsmål Arbejdspladsrelaterede spørgsmål Evaluering og coaching i sociale, faglige og arbejdsrelaterede spørgsmål. Fokus på mundtlig og skriftlig dansk Fokus på excell og budget Fokus på planlægning, projektskabeloner og budgetrammer. Fokus på kompetenceafklaring samt fremadrettede uddannelsesmuligheder Ca. 3 timer om ugen fordelt over hele ugen. Justeres efter behov. Evalueres månedligt. 3 timer månedligt den første mandag i måneden. 3 timer ugentligt hver fredag formiddag fra Tre dages kursus To dages træning 1-dags kursus varetaget af personalefunktionen 1 dags træning 4 dage fordelt over et år. Planen justeres, når de løbende evalueringer viser, at der er behov for det, f.eks. fordi den ansatte afslører særlige kompetencer eller gennemgår en hurtigere udvikling i jobbet, end man havde forudset Opfølgning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder Der skal til slut gennemføres en evaluering af oplæringsforløbet for den enkelte. Det anbefales allerede tidligt i ansættelsesforløbet at skitsere en proces og tidsramme for hvem, der skal stå for den afsluttende evalue- 23

24 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger ring, og hvornår og hvordan det finder sted. Det anbefales også at have løbende evalueringer og opfølgningssamtaler, men det er særligt vigtigt, at der sættes tid af til en endelig evaluering. Evalueringen skal være fremadrettet, så den kan understøtte den ansatte i en videre proces enten i forhold til arbejdsmarkedet eller i forhold til uddannelsessystemet. Det kan imidlertid være en fordel at dele den op i to: En konkret evaluering i forhold til det faktiske forløb og en fremadrettet evaluering, der peger mod fremtidige muligheder. I den konkrete evaluering skal der tages stilling til, om de planlagte oplæringsaktiviteter er gennemført, og om man har nået udviklingsplanens konkrete målsætninger. Det samlede udbytte skal vurderes, ligesom det skal vurderes, hvorfor alt eventuelt ikke er gået som planlagt. Den fremadrettede evaluering skal omfatte en samlet kompetencevurdering af den pågældende og en samlet vurdering af de fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder set på baggrund af udviklingsplanens overordnede målsætninger. I forhold til den fremadrettede evaluering kan det være en god ide at involvere eventuelle visiterende myndigheder, fordi de har en særlig kompetence i at vurdere fremadrettede muligheder. Man kan ligeledes med fordel inddrage uddannelsesinstitutioner for at få bidrag såvel til kompetencevurderingen som til vejledning i forhold til fremadrettede beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Evalueringen kan foregå både skriftligt og mundtligt og planlægges og gennemføres i et samspil mellem den ansatte, ledelsen og kontaktpersonen/mentoren. Se i øvrigt afsnit 4.6 om kontaktperson/mentor. SU drøfter efterfølgende arbejdspladsens erfaringer med henblik på evt. at justere principper og rammer for stillingerne. 24

25 Kapitel Oplæring Der er ikke fastlagt bestemte indholdsmæssige krav til oplæringsdelen i integrations- og oplæringsstillingerne. Den enkelte institution har metodefrihed og dermed mulighed for at tilrettelægge den oplæring, der er brug for i den enkelte ansættelse. 2 Det kan eksempelvis være ekstern uddannelse, praktik, arbejdspladsintern uddannelse, intern rokering med forskellige arbejdsopgaver og kolleger, opgaver med voksende ansvar eller kompleksitet, sprogundervisning, mentorordninger osv. Det anbefales at kombinere to eller flere af elementerne, idet man holder sig for øje, at den ansatte bør opnå en række kompetencer, der vil forbedre vedkommendes muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet og/eller mulighed for at begynde på en uddannelse. 4.3 Kompetenceafklaring Det anbefales, at den nyansatte medarbejders kompetencer afklares inden udviklingsplanen udarbejdes. Kompetenceafklaringen skal tjene til at målrette det individuelle oplæringsforløb. Kompetenceafklaring kan foretages af en række institutioner, der har forskellige tilbud og muligheder. Formålet med afklaringen har derfor stor betydning for, hvor man skal henvende sig: AMU-centrene og erhvervsskolerne tilbyder Individuel kompetenceafklaring (IKA)". I AMU-systemet findes beskrivelser af kompetencer, som knytter sig til de forskellige fag og brancher. IKA tager udgangspunkt i disse beskrivelser. Vurderingen af kompetencerne vil således ske i forhold til et bestemt fag eller en bestemt branche eller et bestemt jobområde. IKA henvender sig særligt til faglærte og ufaglærte grupper. Afklaringen kan tilrettelægges med en varighed på mellem ½ dag og 2 uger afhængigt af behovet. Forløbet kan omfatte studie- og uddannelsesvejledning, prak- 2 Ved tilrettelæggelsen af et oplæringsforløb kan man evt. finde inspiration i den måde, hvorpå man plejer at tilrettelægge udviklingsplaner for elever. 25

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Efter trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration pr. april 2016 Den Offentlige Gruppe Indledning Ved udgangen af 2014 var der, ifølge FN s flygtningeorganisation,

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten

for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten Bilag 4 Rammeaftale om mobilitet og jobbytte/jobrotation for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten Nærværende aftale fastsætter en overordnet ramme for etableringen af en mobilitetsordning

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere