DkDRG 2014 & DAGS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DkDRG 2014 & DAGS 2014"

Transkript

1 DkDRG 2014 & DAGS 2014 Version januar 2014 Dette notat beskriver dels hvordan data til brug af den stationære grupperingsnøgle skal sættes op, herunder en dokumentation af de enkelte variable og dels hvordan grupperingsnøgleprogrammerne køres. Eventuelle forslag til forbedringer af beskrivelsen sendes til NB! Formen på inputfilen er ændret fra 2013 til der er tilføjet en ny variabel, INDM. Det betyder, at skal det samme data grupperes både med grupperingsnøglen fra 2013 og fra 2014, så skal der oprettes to inputfiler en hvor INDM ikke indgår, til grupperingsnøglen for 2013, og en hvor INDM indgår, til grupperingsnøglen for Læs mere om variablen, INDM, i Tabel 1, kapitel Introduktion til DRG/DAGS grupperingssoftware Data vedrørende ambulant og stationær aktivitet skal opsættes på samme måde, da det ambulante data skal grupperes med både den ambulante (fremover DAGS) og den stationære (fremover DkDRG) grupperingsnøgle for at kunne afgøre om det enkelte besøg skal føre til gruppering til en gråzone. Dog er det på grund af forskel i indhold i enkelte variable valgt at lave to beskrivelser af opsætning til data. Opsætning af data til DAGS-grupperingssoftwaren er i det store hele identisk med opsætningen til DkDRGgrupperingsnøglen med enkelte undtagelser. Disse undtagelser er angivet i kapitel 7, hvor ikke er andet er angivet gælder de samme kriterier for den ambulante og den stationære. Grupperingsprogrammet eller grupperingssoftwaren for den stationære grupperingsnøgle benævnes DkDRG, men hedder i praksis DkDRG[år][version].exe, f.eks DkDRG14v5. Generelt vil softwaren, når der laves en ny version, opdateres, således den næste version efter DkDRG14v5 er DkDRG14v6. Undertiden opdages uhensigtsmæssigheder ved opdateringen, og der genereres i den anledning en ny grupperingssoftware. Efter sådanne rettelser vil softwaren være benævnt DkDRG14v51. I disse tilfælde vil DkDRG14v5, som udgangspunkt ikke have været i drift. Ligeledes benævnes grupperingssoftwaren for den ambulante grupperingsnøgle DAGS, men hedder i praksis DAGS[år][version].exe, f.eks. DAGS14v5, Overalt i notatet angiver en stjerne efter en kode, at alle underliggende koder er inkluderet. Eksempel: KNCE01* = KNCE01, KNCE01A eller KNCE01B.

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION TIL DRG/DAGS GRUPPERINGSSOFTWARE INPUT TIL DKDRG2014 GRUPPERINGSNØGLEN... 4 Tabel 1 Oversigt over input variable til Grupperingssoftwaren, DkDRG INTERNE KODER OG TÆLLEKODER... 6 Tabel 2 Opsætning af interne tillægskoder PROCEDUREKODER, HVOR DER TILLADES DUBLETTER TILLÆGSKODER TVÆRGÅENDE SPECIALER HVORDAN SKAL INPUT FILEN SÆTTES OP... 7 Figur 1 Eksempel på input fil HVORDAN SER OUTPUT FILEN UD... 8 Figur 2 Output fil fra grupperingssoftwaren HVORDAN EKSEKVERES GRUPPERINGSPROGRAMMET EKSEKVERING VIA KOMMANDOPROMPT... 8 Figur 3 Start kommandoprompt...9 Figur 4 Kør grupperingssoftwaren...9 Figur 6 Kør via kommandolinje når default værdier er opfyldt EKSEKVERING VED DOBBELTKLIK Figur 7 Inputfil opsat med default værdier...10 Figur 8 Kør grupperingssoftware vha. dobbeltklik...11 Figur 9 Output fil ved dobbeltklik ANDRE FUNKTIONER I GRUPPERINGSSOFTWAREN TRACEFUNKTION Figur 10 Input fil ved tracefunktion...12 Figur 11 Kommandolinje ved brug af tracefunktion...12 Figur 12 Output fil ved brug af tracefunktion KONTROLLER ANTAL RÆKKER GRUPPERINGSSOFTWAREN FØDES MED Figur 13 Kommandolinje ved kontrolleret antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren...14 Figur 14 Output ved begrænset antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren OPSÆTNING TIL DEN AMBULANTE GRUPPERINGSSOFTWARE ÆNDRINGER TIL TABEL Tabel 3 Ændringer til de i tabel 1 angivne formater SÆRLIGT VEDR. TILLÆGSKODER I DEN AMBULANTE GRUPPERINGSSOFTWARE Tabel 4 Tillæg til tabel BILAG OVERSIGT OVER INTERNE PROCEDUREKODER, STATIONÆR OVERSIGT OVER INTERNE DIAGNOSEKODER, STATIONÆR PROCEDUREKODER, HVOR DER TILLADES DUBLETTER I OPSÆTNING OVERSIGT OVER TILLÆGSKODER TIL PROCEDURE, DER INKLUDERES I DATA SYNTAX TIL KOMMANDOPROMPT OVERSIGT OVER RETURKODER (RTC) Side 2

3 Tabel 5 Oversigt over betydning af returkoder fra grupperingssoftwaren SSI S OPSÆTNING AF DATA TIL BRUG FOR GRUPPERINGSSOFTWAREN Side 3

4 2. Input til DkDRG2014 grupperingsnøglen Grupperingsnøglen er afhængig af, at den bliver født med de rigtige variable, og at det sker i den rigtige rækkefølge. Der er dog mulighed for at afvige i antallet af diagnoser og procedurer, softwaren fødes med. Statens Serum Institut (SSI) benytter som standard 19 diagnoser og 40 procedure. Softwaren kræver som minimum at der er 2 diagnoser (som kan være tomme) og 1 procedure (som kan være tomme). I det efterfølgende er brugt SSI standard. I tabel 1 er angivet en beskrivelse med udgangspunkt i SSI standard. I kapitel 5 beskrives, hvordan antallet af diagnoser og procedurer tilpasses lokale forhold. I tabel 1 ses 5 kolonner: Kolonne 1 angiver hvilken placering en given variabel skal have i inputfilen, for at blive læst korrekt af softwaren. Kolonne 2 angiver et variabelnavn, mens kolonne 3 uddyber navngivningen. Navngivningen er ikke vigtig i grupperingslogikken, men er valgt for at beskrive indholdet (eks. ID kunne også hedde LBNR osv). * angiver i denne kolonne at indholdet varierer fra den stationære til den ambulante grupperingssoftware, og hvis der skal grupperes på ambulant aktivtetsdata, skal tilføjelserne i kapitel 7 følges. Kolonne 4 beskriver kravene til indholdet ved en given variabel, eks. kan sex kun have udfaldet 1 eller 2, afhængigt af om patienten er mand eller kvinde. Kolonne 5 angiver den maksimale længde indholdet i en given variabel kan have. Hvis feltet for en given variabel er tomt, betyder det at indholdet læses som en numerisk variabel, eks. er sengedage en numerisk variabel. For de variable hvor der står en maksimal længde for indholdet, er det vigtigt at værdien ikke overstiger denne længde, da indholdet ellers vil blive trunkeret, således det kun er de eks. første 11 karakterer for dia1, der tæller med. Længden af variablen afviger i flere tilfælde fra de af SSI bestemte længder af SKS-koder. Dette er tilfældet for at sikre at procedure/diagnosekoder, der skal kobles med tillægskoder, såkaldte interne koder, ikke trunkeres. Nye variable til 2014: Variable markeret med gult er nye fra 2014 og medgår ikke i input til grupperingsnøgler fra tidligere år. Det betyder at skal der fx grupperes det samme data både med grupperingsnøglen fra 2013 og fra 2014, så skal der oprettes to inputfiler en hvor INDM ikke indgår, til 2013, og en hvor INDM indgår, til Tabel 1 Oversigt over input variable til Grupperingssoftwaren, DkDRG2014 Nr. i Variabel Forklaring Værdisæt/ input fil beregnings-metode 1 Sex Køn Mand angives med 1 Kvinde angives med 2 Max længde Hvis køn ikke er angivet, kan det få betydning for grupperingsresultatet. - Specielt når der er tale om sygdomme i mandlige og kvindelige kønsorganer, men også ved andre sygdomme. I det tilfælde hvor køn ikke er angivet, vil patienten gruppere til DRG 2601, 2602 og Side 4

5 Nr. i input fil 2 Sengedage * Variabel Forklaring Værdisæt/ beregnings-metode Indlæggelsestid Beregnes som udskrivningsdato minus indlæggelsesdato, skal dog mindst have værdien 1 SSI bruger variablen sengedage (se dokumentation af grupperet data på esundhed) 3 dia1 Aktionsdiagnose Angives som SKS-kode med foranstillet D og uden. Eks. DA150 eller DA151 SSI bruger dia1 (se evt. dokumentation af grupperet data på esundhed) 4-21 Dia2 dia19 Bidiagnoser Angives som SKS-kode med foranstillet D og uden. Eks. DA150 eller DA151 Max længde SSI medtager de første 18 diagnoser, og foretager ikke yderligere udvælgelse tdia1 tdia14 Tillægskoder aktionsdiagnosen til I nogle tilfælde ændres eller tilføjes der diagnoser, såkaldte interne koder, på baggrund af hvilke tillægskoder der er kodet til diagnosen. Dette gøres, da det ellers ikke er muligt at koble en specifik diagnose til en specifik tillægskode. I kapitel 8.2 er angivet, hvordan disse interne koder defineres. Tillægskoder til aktionsdiagnosen angives som gyldige SKS-koder eks. DA150, ZDW63* eller NAAC* proc1 proc40 Procedurer Tillægskoder til bidiagnoser anvendes kun i et enkelt tilfælde til grupperingen, nemlig til grupperne vedrører plastikkirurgi efter stort vægttab, DRG 0913 og Definitionen af denne interne kode kan ses i kapitel 8.4 Angives som SKS-kode med foranstillet B (behandlingskoder), K (operationskoder), U (undersøgelseskoder), Z (diverse procedurer koder), W (midlertidige koder), A (administrative koder). Eks. BOHJ11A, KNAF91B, UXUC85, WBOGD25XX, ZZ1491A 12 I nogle tilfælde ændres eller tilføjes der procedurer, såkaldte interne koder, på baggrund af hvilke tillægskoder der er kodet til proceduren. Dette gøres, da det ellers ikke er muligt at koble en specifik procedure til en specifik tillægskode. I kapitel 8.1 er angivet, hvordan disse interne koder defineres. SSI fjerner alle dubletter af procedurer, således de kun optræder i datasættet én gang, med enkelte undtagelser. Dette gøres for at begrænse data mængden. Se i hvilke tilfælde en procedure tillades at optræde flere gange i data i kapitel tproc1- tproc10 Tillægskoder procedurer til Tillægskoder til procedurer angives som gyldige SKS-koder, dog medtages kun for grupperingen relevante tillægskoder til proceduren. Dette gøres for at begrænse datamængden. De relevante tillægskoder til proceduren er angivet i kapitel Discdisp Afslutningsmåde Afslutningsmåde svarer til afslutningsmåden der registreres i LPR. 12 Hvis afslutningsmåde er 8 (død) sættes discdisp til 13. Hvis afslutningsmåde er overflyttet, F eller G, sættes discdisp til 27. SSI sætter DISCDISP på baggrund af variablen C_UDM fra LPR. Såfremt afslutningsmåden ikke er 8, F eller G sættes DISCDISP til Oplysningerne om død eller overflyttet oversættes automatisk af grupperingsnøglen og anvendes i DRG grupperne 0520, 1501, 1502, 1503 eller AGE * Alder på Opgøres som alder i dage på indlæggelsestidspunktet Side 5

6 Nr. i input fil Variabel Forklaring Værdisæt/ beregnings-metode indlæggelsestidspunktet 88 Survdage * Antal dage fra vigtigste operation til udskrivningsdato 89 INDM 1 Variablen angiver, om indlæggelsen/besøget var akut eller planlagt 90 ID Nummer til identifikation af record Beregnes som antal dage fra det primære kirurgiske indgreb til udskrivningsdatoen. Akut angives med 1 Ikke akut angives med 2 Variablen kan efterlades blank. Variablen har på nuværende tidspunkt kun grupperingsmæssig betydning i DAGS i BG50D Akut ambulant skadekontakt, hvor der er krav om INDM=1. Denne variabel er en unik måde at identificere den enkelte linje i datasættet på. Det er vigtigt at ID kun antager den samme værdi én gang, da der ellers vil være problemer med at koble outputfilen på det oprindelige data igen. Max længde Interne koder og tællekoder SSI benytter sig i opsætningen af data af en række interne koder for at kunne koble bestemte procedurer/diagnoser med specifikke tillægskoder. Derudover bruges ofte udtrykket tællekoder, som dækker over, når der skal tælles hvor mange koder, der er til stede fra en bestemt liste. Tællekoder håndteres i grupperingssoftwaren, og der er således ikke behov for en speciel opsætning af data til softwaren. I bilag 8.1 er en oversigt over de interne koder, der skal genereres til den stationære grupperingsnøgle og indsættes som procedure i felt som procx. Derudover genereres der to interne tillægskoder, der ikke har direkte betydning for grupperingssoftwaren, men medtages som dokumentation, og kan derfor udelades. Disse er beskrevet i Tabel 2 og skal såfremt de ønskes medtaget indsættes på en plads som tprocx Tabel 2 Opsætning af interne tillægskoder Intern tillægskode Hovedkode Tillægskode VPH*v ZZ0240 VPH* VPH*h ZZ0241 VPH* I bilag 8.2 er en oversigt over de interne koder, der skal indsættes som bidiagnose i data til grupperingsnøglen. Her er det vigtigt at være opmærksom på at i modsætning til alle andre interne koder, er de interne koder pari_1 og pari_fler, der bruges i fødselsgrupperne i MDC 14, ikke et produkt af en diagnose og en tillægskode til diagnosen, men til gengæld et resultat af en variabel, der hentes ind i og oversættes til en bidiagnose. Denne variabel er v_paritet og er defineret i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Derudover er de interne koder bmi_o35, fejl_hojd, fejl_vagt et produkt af en procedure og tillægskoden til proceduren, men skal dog indsættes som bidiagnose, da BMI opfattes som en tilstand, der påvirker kompleksiteten af især fødsler. De interne koder bmi_o35, fejl_hoj og fejl_vagt har da også kun betydning for fødselsgrupperne i MDC Bemærk at INDM er en ny variabel i 2014 og indgår således ikke i grupperingsnøgler fra før 2014 Side 6

7 Fælles for de interne koder for diagnoser er, at de skal indsættes på en plads som bidiagnose diax. 2.2 Procedurekoder, hvor der tillades dubletter Som beskrevet i Tabel 1, renses der som udgangspunk for dubletkoder, med få undtagelser, hvor grupperingslogikken bygger på at der kan være flere ens koder tilstede ved samme kontakt. Disse undtagelser er beskrevet i bilag Tillægskoder Udover de tillægskoder, der skal bruges til interne koder, skal der udvælger SSI en række andre tillægskoder til procedurerne. Som beskrevet i Tabel 1 inkluderes bestemte tillægskoder, frem for at inkludere alle tillægskoder til procedurerne for at begrænse datamængden. SSI udvælger de i bilag 8.4 beskrevne tillægskoder til procedurekoderne. Såfremt der står en kode i procedurekode, så udvælges tillægskoden kun, hvis den er kodet til denne procedurekode. 2.4 Tværgående specialer SSI udelukker i opsætningen af data til grupperingen en række procedurer til en given kontakt, hvor den producerende afdeling hører ind under et af følgende specialer, da der for disse specialer ikke kan udløses proceduregruppe, jf. udgivelsen Takstsystem 2014 vejledning side (link: %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Sundhedsokonomi/Takster/Takster%202014/Takstkatalog_2014.ashx): Speciale nr. Navn 98 Fysio- og ergoterapi 60 Klinisk biokemi 62 Klinisk. Immunologi 63 Klinisk mikrobiologi 65 Patologisk anatomi 67 Klinisk farmakologi Der kan derfor forekomme forskelle fra det output der kommer ved brug af DAGS grupperingssoftwaren, og det der opleves i grupperet data på esundhed. Det ovenstående har ikke betydning i den stationære gruppering. 3. Hvordan skal input filen sættes op Input filen defineres i forhold til de i Tabel 1 og 2, samt kapitel opsatte definitioner i en kommasepareret tekst fil på formen: sex, sengdage, dia1,,, tdia1,,,,proc1,,,tproc1,tproc2,..., discdisp, age, survdag, indm, ID I Figur 1 er vist et eksempel på, hvordan input filen kan se ud, i forhold til de definitioner SSI bruger, hvor der er medtaget 19 diagnoser og 40 procedurer. Side 7

8 Figur 1 Eksempel på input fil Bemærk den første linje i input filen er en patientrecord, og overskriften inkluderes altså ikke. 4. Hvordan ser output filen ud Output filen har formen ID, DRG, MDC, retur kode, regelnummer Hvor ID svarer til ID i input filen, DRG er den første DRG gruppe en kontakt opfylder kriteriet til, MDC angiver, hvilken MDC diagnosen hører til, returkoden angiver, hvordan grupperingen er faldet ud (se kapitel 8.6 for mulige udfald), mens regelnummer angiver den konkrete grupperingsregel i grupperingslogikken, der har ført til, kontakten lander i den aktuelle DRG gruppe. Regelnummeret er ikke nødvendigvis et heltal, og derfor udskrives regelnummeret med fire decimaler. I Figur 2 er vist det output, der produceres ved at eksekverer grupperingssoftwaren. Figur 2 Output fil fra grupperingssoftwaren 5. Hvordan eksekveres grupperingsprogrammet Der er grundlæggende to måder grupperingssoftwaren kan eksekveres på. Det kan eksekveres i en kommando prompt Det kan eksekveres ved at dobbeltklikke på softwaren Det er praktisk ved eksekvering at have både grupperingssoftware og input fil på samme placering. 5.1 Eksekvering via kommandoprompt Hvis programmet ønskes kørt via kommandoprompt gøres følgende. Start kommando prompt ved klikke på start og herefter kør, som vist i Figur 3. Herefter indtastes cmd og der klikkes på OK. Side 8

9 Figur 3 Start kommandoprompt Herefter åbnes et kommandoprompt vindue som vist i Figur 4. Herefter skal man vælge fra hvilken mappe, programmet skal eksekveres. I figuren nedenfor startes commando prompten på en anden sti end ønsket, og der tastes derefter cd /d efter fulgt at den ønskede sti efterfulgt af enter. Figur 4 Kør grupperingssoftwaren Nu kan grupperingssoftwaren eksekveres. Dette gøres ved i kommando linjen, at skrive (som vist nederst i Figur 4) DkDRG indfil udfil ndia Hvor DkDRG er den version af grupperingssoftwaren, der ønskes brugt til grupperingen. Indfil er inputfilen sat op efter tidligere beskrevet kriterier, i Figur 4 hel13.txt (kan også være på formen hel13.in) default drgin.txt Udfil er output filen, i Figur 4 hel13out.txt (kan også være på formen hel13out.out) default drgut.txt ndia er antallet af diagnoser der i input filen (husk der skal minimum være 2, som dog kan være blanke) i Figur 4 er dette antal sat til 19, default er 19 nproc er antallet af procedurer der i input filen (husk der skal minimum være 1, som dog kan være blank) i Figur 4 er dette antal sat til 40, default er 21 Default antal diagnoser er 19 mens default antal procedurer er 21. Default navnet på inputfilen er drgin.txt, mens default navnet på outputfilen er drgut.txt. Hvis inputfilen ikke har defaultværdierne, som i eksemplet, kan der kun køres via commando prompt eller lignende. I figur 4 er værdierne tastet som DkDRG14v5.exe hel13.txt hel13out.txt Når alle oplysninger er tastet ind, tastes enter og outputfilen produceres, som vist i Figur 5. Side 9

10 Figur 5 Kommandoprompt efter grupperingssoftware er kørt Forudsat trinene beskrevet i Figur 3 og Figur 4 er fulgt, vil outputfilen ligge samme sted som inputfilen og grupperingssoftware. Med en inputfil svarende til det i Figur 1 vist data, vil outputfilen se ud som i Figur 2. Såfremt inputfilen lever op til default værdierne, er det også muligt i kommandolinjen blot at skrive navnet på den udgave af program software man ønsker at køre på i eksemplet DkDRG12v61. Figur 6 Kør via kommandolinje når default værdier er opfyldt 5.2 Eksekvering ved dobbeltklik Såfremt inputfilen lever op til default værdierne beskrevet i sidste afsnit, kan grupperingssoftwaren også eksekveres ved at dobbeltklikke på grupperingssoftwaren. Det vil sige inputfilen skal hedde drgin.txt, antal diagnoser skal være 19, og antal procedurer skal være 21. Samtidigt skal inputfilen være placeret i samme mappe som grupperingssoftwaren (i modsætning til hvis køres i kommandoprompt). Figur 7 Inputfil opsat med default værdier Hvis inputfilen lever op til default betingelserne (som i Figur 7) dobbeltklikkes der på grupperingssoftwaren. Muligvis vil der komme en sikkerhedsadvarsel eksempel vist i Figur 8. Side 10

11 Figur 8 Kør grupperingssoftware vha. dobbeltklik Hvis der kommer en advarsel klikkes der på kør. Der genereres en outputfil, drgut.txt, som vist i figuren nedenfor. Figur 9 Output fil ved dobbeltklik 6. Andre funktioner i grupperingssoftwaren 6.1 Tracefunktion Hvis grupperingssoftwaren ønskes brugt til at teste grupperingen, er det muligt ved at tilføje kode til det før skrevne i kommandolinjen, som følger sex, sengdage, dia1,,, tdia1,,,,proc1,,,tproc1,tproc2,..., discdisp, age, survdag,indm, ID, MDCsvar, DRGsvar, Regel Hvor der i forhold til indholdet i input i filen beskrevet i afsnit 3 er tilføjet tre variable MDCsvar: MDC-gruppe fra tidligere output fil (eks.figur 2) DRGsvar: DRG-gruppe fra tidligere output fil (eks.figur 2) Regel: grupperingsregel fra tidligere output fil (eks.figur 2) I figuren nedenfor er inputfilen vist i Figur 1 udvidet med informationerne fra output filen i Figur 2, hvor der i 1. linje er indtastet 0644 i stedet for 0647 for at illustrere tracefunktionen. Side 11

12 Figur 10 Input fil ved tracefunktion Herefter følges trinene beskrevet i afsnit 5.1 Eksekvering via kommandoprompt med den tilføjelse, at der i kommandolinjen til sidst skrives et T: DkDRG14v5.exe hel13_t.txt hel13_t_out.txt T Kommandolinjen genererer nedenstående resultat Figur 11 Kommandolinje ved brug af tracefunktion Tracefunktionen generer udover output filen to tracefiler: Drg_trace.txt Drg_trace2.txt DRG_trace.txt indeholder oplysninger om den/de kontakter, der afviger fra det forventede, i form af diagnose, for en given kontakt og krav kontakten forventes at opfylde. DRG_trace.txt indeholder i ovenstående eksempel: nr: 1 Regel : 1346 Ålder: 4800 DK: 0644 ÖL: 0647 mdc:06 dgcat:06m38c cc: 0 or: 0 vtid: 1 disch: dia: DR104 tdia: ope: BIAZ00 ZZ1007 tproc: dgp: dgt: dga: pdgp: prp: cc : K* 0 Rad 0 KN* INDM : 2 DRG_trace2.txt indeholder den/de linjer fra outputfilen, hvor der er resultatet af grupperingen er forskellig fra værdien i DRGsvar i indputfilen og resultatet af grupperingen i outputfilen. DRG_trace2.txt indeholder i ovenstående eksempel: 1,1,1,0647,06,0, Til outputfilen tilføjes der desuden to felter, når tracefunktionen bruges. Side 12

13 Figur 12 Output fil ved brug af tracefunktion Det første felt angiver, om der er et match mellem den tidligere gruppering og den nye gruppering. Det ses i figuren ovenfor at række 1, hvor der blev indtastet DRG gruppe 0644 i stedet for det faktiske resultat DRG gruppe 0647, er første felt 1, mens feltet, hvor DRG grupperne er uændret er værdien i feltet 0. Det andet felt, der tilføjes, er et løbenummer. Tastes der i stedet for T, X dannes drg_trace.txt i et Excel venligt format, mens drg_trace2.txt er uændret. Eksempel: DkDRG14v5.exe hel13_t.txt hel13_t_out.txt X Tastes der i stedet for T, C dannes drg_trace.txt og drg_trace2.txt ikke. I stedet dannes en ny inputfil fpanswer.in, hvor den nye gruppering er påsat i stedet for MDCsvar, DRGsvar og regel. Eksempel: DkDRG14v5.exe hel13_t.txt hel13_t_out.txt C Hvis der tastes et hvilket som helst andet bogstav på T s plads end T, X eller C vil der ikke blive dannet trace filer. Tracefunktionen fungerer ikke ved dobbeltklik beskrevet i afsnit 5.2 Eksekvering ved dobbeltklik. 6.2 Kontroller antal rækker grupperingssoftwaren fødes med. Udover at der i grupperingssoftwaren er mulighed for at bruge tracefunktionen, er det også muligt at angive antallet af rækker, der ønskes medtaget fra inputfilen. Dette kan være en fordel, hvis der ønskes foretaget en hurtig kontrol. Det er muligt at sætte restriktioner på antallet af rækker, der læses ind i grupperingssoftwaren både med og uden tracefunktionen. Ønskes antallet af rækker, der puttes ind i grupperingssoftwaren kontrolleret ved tracefunktion skal input filen leve op til kravene beskrevet i afsnit 6.1 Tracefunktion. Ønskes der blot en almindelig gruppering, skal input filen leve op til de i afsnit 3 beskrevne kriterier. Følgende tager udgangspunkt i den, i afsnit 3, opstillede inputfil. Først åbnes en kommandoprompt, som beskrevet i afsnit 5.1 Eksekvering via kommandoprompt. Herefter indtastes i kommandolinjen følgende udvidelse: DkDRG14v5.exe hel13.txt hel13out.txt A 1 DkDRG14v5.exe hel13.txt hel13out.txt svarer til de i afsnit 5.1 Eksekvering via kommandoprompt beskrevne variable, 19 er antallet af diagnoser i inputfilen, og 40 er antallet af procedurer i inputfilen. I modsætning til tidligere er der denne gang tilføjet et A for at indikere, at der ikke ønskes trace filer (det kunne være alle Side 13

14 bogstaver, der ikke er T, X eller C). Den sidste parameter der er angivet er 1 for at indikere, at der fra inputfilen hell11, der indeholder 5 rækker, kun skal læses én række ind i grupperingssoftwaren. Kommandoprompten er vist i Figur 13. Det er også muligt at begrænse antallet af rækker, der læses ind i grupperingssoftwaren ved brug af tracefunktionen. Da skal inputfilen blot opfylde de i afsnittet 6.1 Tracefunktion beskrevne krav. Figur 13 Kommandolinje ved kontrolleret antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren I Figur 14 er outputfilen, hvor der kun er inkluderet den første række fra inputfilen i Figur 2. Figur 14 Output ved begrænset antal rækker der fødes til grupperingssoftwaren. Det er ikke muligt at kontrollere antallet af rækker der fødes til grupperingssoftwaren, når der eksekveres ved hjælp af at dobbeltklik på grupperingssoftwaren beskrevet i afsnit 5.2 Eksekvering ved dobbeltklik. 7. Opsætning til den ambulante grupperingssoftware Som udgangspunkt er opsætningen af input- og outputfil samt eksekveringen af grupperingssoftwaren den samme for den ambulante grupperingssoftware som for den stationære grupperingssoftware. Dette skyldes, at inputfilen med ambulant aktivitet skal kunne køres igennem både den ambulante og stationære grupperingssoftware. Hvis ikke andet er angivet i dette afsnit, gælder det i kapitel 2-6 beskrevne kriterier for inputfil, outputfil og eksekvering. 7.1 Ændringer til Tabel 1 Såfremt der er tale om den ambulante grupperingssoftware gælder følgende i stedet for de i Tabel 1 beskrevne variable Tabel 3 Ændringer til de i tabel 1 angivne formater Nr. i Variabel Forklaring Værdisæt/ input fil beregnings-metode Max længde 2 Sengedage Besøgstype Hvis der er indberettet besøgsdato for den ambulante ydelse: 2 Hvis skadestuebesøg: 3 Hvis der ikke er indberettet besøgsdato (assistancer): 4 SSI bruger variablen ambdto til at bestemme om der har været ambulant besøg eller ej. Skadestue besøg bestemmes i indberetningen til LPR (se dokumentation af grupperet data på esundhed) Side 14

15 Nr. input fil i Variabel Forklaring Værdisæt/ beregnings-metode Max længde 87 AGE Alder på besøgsdato Opgøres som alder i dage på dato for behandling. 88 survdage Antal dage fra vigtigste operation til udskrivningsdato SSI beregner selv denne variabel, vha. cpr-nr. og dato for besøg eller behandling. Sættes til 1, da værdien skal være til stede, men har ikke betydning i den ambulante gruppering. 7.2 Særligt vedr. tillægskoder i den ambulante grupperingssoftware Tabel 4 er et tillæg til de i bilag 8.4 beskrevne tillægskoder. Det betyder at ved opsætning af ambulant data, skal tillægskoder til proceduren i det ambulante data, både indeholde de i kapitel 8.1 og 8.4. Tabel 4 Tillæg til tabel 6 Procedurekode Tillægskode Ny fra 2014 BWAA BWAA0 BWAA3* BWAA6* BZFD8* MJ06AA04 MM03AX01 ZZ4071* MM03BX01 ZZ4071* MN04BA02 NY UXRD00, UXRD40 UXZ16 UXCC00A, UXCC40, UXZ41 UXZD62 UXCA00, UXCB00, UXZ41 NY UXCC00 UXMC80 UXZ55 NY ZDW401A1 ZDW402A1 ZPW00900 ZZ0149 KLAA10* ZZ4245A1* Side 15

16 8. Bilag 8.1 Oversigt over interne procedurekoder, Stationær Uændret til 2014 Intern kode Hovedkode Tillægskode mamma1 KHAC20 KPJD42* mamma2 KHAC20 KPJD52 BAXY1_4u BAXY1 ZPVB3A, ZPVB4 eller ZPVB5 BAXY2_4u BAXY2 ZPVB3A, ZPVB4 eller ZPVB5 BUAL1_u1 BUAL1 ZPVB3, ZPVB3A, ZPVB4 eller ZPVB5 NABE72h NABE ZPVB2B,ZPVB2M,ZPVB3,ZPVB4 eller ZPVB5 NABE ATTD04,ATTD05,, ATTD31,ATTM* eller ATTY* NABB72h NABB ZPVB2B,ZPVB2M,ZPVB3,ZPVB4 eller ZPVB5 NABB ATTD04,ATTD05,, ATTD31,ATTM* eller ATTY* BGDA0648h BGDA* ZPVB0,ZPVB1 eller ZPVB2 BGDA* ATTB07,ATTB08,, ATTB24 eller ATTD02 BGDA48h BGDA* ZPVB2A,ZPVB2B,ZPVB2M,ZPVB3,ZPVB3A,ZPVB4 eller ZPVB5 BGDA* ATTD03,ATTD04,, ATTD31,ATTM* eller ATTY* BGDA14d BGDA* ZPVB2M,ZPVB3A,ZPVB4 eller ZPVB5 BGDA* ATTD15,ATTD16,, ATTD31,ATTM* eller ATTY* KPHB10h KPHB10 TUL1 KPHB10v KPHB10 TUL2 KPHB11h KPHB11 TUL1 KPHB11v KPHB11 TUL2 KPHB12h KPHB12 TUL1 KPHB12v KPHB12 TUL2 KPHD10h KPHD10 TUL1 KPHD10v KPHD10 TUL2 KPHD10Ah KPHD10A TUL1 KPHD10Av KPHD10A TUL2 KPHD10Bh KPHD10B TUL1 KPHD10Bv KPHD10B TUL2 KPHD10Ch KPHD10C TUL1 KPHD10Cv KPHD10C TUL2 KPHD10Dh KPHD10D TUL1 KPHD10Dv KPHD10D TUL2 Side 16

17 Intern kode Hovedkode Tillægskode KPHD10Eh KPHD10E TUL1 KPHD10Ev KPHD10E TUL2 KPHD11h KPHD11 TUL1 KPHD11v KPHD11 TUL2 KPHD11Ah KPHD11A TUL1 KPHD11Av KPHD11A TUL2 KPHD12h KPHD12 TUL1 KPHD12v KPHD12 TUL2 KPHD12Ah KPHD12A TUL1 KPHD12Av KPHD12A TUL2 KPHD12Bh KPHD12B TUL1 KPHD12Bv KPHD12B TUL2 KPHD12Ch KPHD12C TUL1 KPHD12Cv KPHD12C TUL2 KPHD12Dh KPHD12D TUL1 KPHD12Dv KPHD12D TUL2 KPHD12Eh KPHD12E TUL1 KPHD12Ev KPHD12E TUL2 KCJAlinse KCJA* KZAA02, KZAA03 KCJClinse KCJC* KZAA00, KZAA01, KZAA04, KZAA04A, KZAA04B, KZAA05, KZAA99 KCJDlinse KCJD* KZAA00, KZAA01, KZAA04, KZAA04A, KZAA04B, KZAA05, KZAA99 KCJElinse KCJE* KZAA00, KZAA01, KZAA04, KZAA04A, KZAA04B, KZAA05, KZAA99 Side 17

18 8.2 Oversigt over interne diagnosekoder, Stationær Intern kode Hovedkode Tillægskode DZ03103 DZ031 DZ031 DZ031 DZ031 DC001,DC002,DC003,DC004,DC005,DC006,DC008,DC009,DC019,DC020, DC021, DC021A, DC021B, DC022,DC022A,DC023,DC024,DC028,DC029 DC030,DC031,DC039,DC040,DC041,DC048,DC049,DC050,DC051,DC052,DC058, DC059,DC060,DC061,DC062,DC068,DC069,DC079 DC080,DC081,DC088,DC089,DC090,DC090A,DC090B,DC091,DC091A,DC091B, DC092,DC098,DC099,DC100,DC101,DC102,DC103 DC104,DC104A,DC104B,DC108,DC109,DC110,DC111,DC112,DC113,DC118, DC119,DC129,DC130,DC131,DC132,DC138,DC139,DC140,DC141,DC142,DC148 DZ031 DZ031 vaegttab D* ZDW63C DC300,DC300A,DC300B,DC300C,DC301,DC301A,DC301B,DC310,DC311,DC312, DC313,DC318,DC319,DC320,DC320A,DC321,DC321A,DC321B,DC321C,DC321D DC322,DC323,DC328,DC329,DC390,DC462,DC760,DC760A,DC760B,DC760C DO720o1l DO720 VPH BMI bruges som indikator for tyngden af en fødende og beregnes ud fra tillægskoderne til ZZ0240 og ZZ0241. Hvis BMI bmi_o35 er over 35 inden graviditet indsættes bmi_o35 som bidiagnose pari_1 Hvis variablen v_paritet fra LPR er lig 1 ved fødsel, da indsættes pari_1 som bidiagnose pari_fler Hvis variablen v_paritet fra LPR er større end 1 ved fødsel, da indsættes pari_fer som bidiagnose Hvis tillægskoden til ZZ0241 ligger uden for intervallet VPH0030-VPH0200 indsættes fejl_hojd som bidiagnose ved fejl_hojd fødsel Hvis tillægskoden til ZZ0240 ligger uden for intervallet VPH0080-VPH0210 indsættes fejl_hojd som bidiagnose ved fejl_vagt fødsel Side 18

19 8.3 Procedurekoder, hvor der tillades dubletter i opsætning Uændret til 2014 Procedurekode BWGC* BWGG* KACC* KC* KDFE00 KHAC* KHAD* KHAE* KHAF* KKCC30* KN* KPAW23 KPJD* KTC* KQBE* KMAA00 KMAA10 Side 19

20 8.4 Oversigt over tillægskoder til procedure, der inkluderes i data. Uændret til 2014 Procedurekode Tillægskode Procedurekode Tillægskode BOHA1 MB01AD02 BGFC32* ZPVB3A KZZ* BGFC32* ZPVB4 KZYQ01 BGFC32* ZPVB5 ZPD* KZFX01 NAAC* KZFX02 KZWA* KZFX10 KZYC30 KZFX11 DU0* KZFX12 DU1* KZFX13 DU3* KZFX14 DU4* KZXF10 NAAD0 KZXF35 NAAD0B KZXF36 NAAD02 KZXF40 BGFC32* ZPVB2 BAXY3 ZDW80* BGFC32* ZPVB2A KZXF45 BGFC32* ZPVB2B KZXX00 BGFC32* ZPVB3 KZXF86 BGFC32* ZPVB4 ZPJ11 BGFC32* ZPVB5 ZPJ12 BGFC32* ZPVB2M Side 20

21 8.5 Syntax til kommandoprompt Syntaxen ved en almindelig gruppering er som følger: DkDRG indfil udfil ndia DkDRG Indfil input filen (default drgin.txt) Udfil output filen filen (default drgut.txt) ndia antal diagnoser i indfil (default 19) nproc - antallet af procedurer i indfil (default 21) Syntax ved brug af tracefunktion DkDRG indfil udfil ndia T På T s plads kan der stå T trace X trace med output til excel C trace der generer ny inputfil Syntax ved brug af begrænsning af antal rækker, der læses ind i grupperingssoftware DkDRG indfil udfil ndia T x På T s plads kan der stå alle bogstaver, ønskes tracefunktionen brugt, skal der dog stå T, X eller C. På x s plads skal stå et heltal svarende til det antal rækker der ønskes læst ind i grupperingssoftwaren. Når der begrænses på antal rækker, der læses ind i grupperingssoftwaren skal der stå et input på T s plads, uanset om der ønskes trace filer eller ej. Side 21

22 8.6 Oversigt over returkoder (RTC) Tabel 5 Oversigt over betydning af returkoder fra grupperingssoftwaren 0 Gruppering gennemført teknisk 1 Aktionsdiagnose mangler 2 Oplysning om køn mangler 3 Oplysning om køn er uden sammenhæng med diagnose 4 Patienten er for ung til diagnosen 5 Patienten er for gammel til diagnosen 6 Fejl i patientens alder (>125) 7 Sjælden eller forkert sammenhæng mellem diagnose og procedure 8 Aktionsdiagnose ikke anvendelig 9 Anden fejl Side 22

23 8.7 SSI s opsætning af data til brug for grupperingssoftwaren Vedlagt program-sekvens, som på baggrund af SSI data i SAS-format danner en komma separeret input-fil. Eksemplet er uden brug af trace-funktion, dvs. input-variablene DRG, MDC og regel er ikke medtaget. Først skabes det SAS-dataudtræk, som ønskes grupperet. Bemærk: Alder i dage skal være i et format, der kan indeholde hele tallet. Hvis f.eks. format 3. anvendes, vil høje tal ikke skrives fuldt ud (f.eks. vil dage blive til 1E4, og dette kan programmet ikke læse). Der skal dannes tomme variable for de variable, som skal indgå i den kommaseparerede fil, men som ikke indgår i grunddata i eksemplet indgår TPROC2-TPROC10 således ikke grunddata, men skal tilføjes i input datasættet. data a; length alddg 8. tproc2-troc10 $10. regel $2.; set dk12.t_hel2011_10mar2012(keep= regel alddg sengdage dia1-dia19 discdisp proc1-proc40 sex survdag tproc1 tdia1-tdia14 indm recnum); TPROC2=''; TPROC3=''; TPROC4=''; TPROC5=''; TPROC6=''; TPROC7=''; TPROC8=''; TPROC9=''; TPROC10=''; format alddg 8.; run; Dernæst dannes den kommaseparerede fil: data _null_; set a; file "c:\drgin.txt" dsd lrecl=700 dropover; put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put Side 23

24 put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put recnum; run; Side 24

DkDRG 2013 & DAGS 2013

DkDRG 2013 & DAGS 2013 DkDRG 2013 & DAGS 2013 Version oktober 2012 Dette notat beskriver dels hvordan data til brug af den stationære grupperingsnøgle skal opsættes op, herunder en dokumentation af de enkelte variable og dels

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG Katarina Bjerg-Holm Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut DRG GRUPPERING Opbygningen

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Hvad er DRG? Gruppering. DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring

Hvad er DRG? Gruppering. DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring Hvad er DRG? Gruppering DRG-konference 2017 undervisningsdagen, Aalborg v/ Theis Høvring Fra M&M logik til loop af DRG sygehusforløb 1. M&M logik 2. Tilbage til virkeligheden 3. Navnestruktur 4. DRG-sygehusforløb

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer.

Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer. Oprettelse af ny gruppe i DkDRG-systemet. Sendes til Kliniskvalidering@ssi.dk Der gøres opmærksom på at informationerne vedr. ændringer i grupperingen offentliggøres på hjemmesiden, dog uden mail og telefonnummer.

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Vejledning i diagnose kodning

Vejledning i diagnose kodning Vejledning i diagnose kodning MyClinic understøtter parallelt forskellige standarder for diagnosekodning, og herunder mapning mellem disse. Pt. understøttes: ICD10 (/ICD9). UN, International Classification

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 9. december 2015 Indhold 1. PAS generelt...2 1.1 LPR fejl 608...2 1.2 LPR fejl 177...2 1.3 LPR fejl 385...2 1.4 AFL Listen (ikke udførte procedure)...2 2. HE - Henvisning...3

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser MDS koder MADS ONLINE MANUAL: - Revideret 07-02-07 - SIDE 1 Introduktion I programmet MDS Koder gives et overblik over de landsdækkende kodesæt og promptsæt. Der er mulighed for at oprette undersøgelsesgrupper

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Vejledning i brug af RamQuery 11. december 2006

Vejledning i brug af RamQuery 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.79.2 WM-data Side 1 af 15 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Tabelnavigatoren... 3 2.2 Feltlisten... 3 2.3 Opstille kriterier... 5 2.3.1 Overordnet

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2016

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2016 Opdatering af grupperingsnøglerne for 2016 December 2015 Grupperingsnøglerne for DkDRG2016 og DAGS2016 er blevet opdateret, således SKSkoder, der er oprettet mellem d. 1. april 2015 og 1. oktober 2015

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

DRG2018 Lidt mere i dybden

DRG2018 Lidt mere i dybden DRG2018 Lidt mere i dybden DRG-konference 2017 - Aalborg v/ Katarina Bjerg-Holm, Theis Høvring, Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Hvad skal vi igennem? 1. Vejen til DRG2018 2. Grupperingsmodellen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2

Version 26 27-28. Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Ludus Tplan Ludus. Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 1 af 10 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...2 EKSPORT FRA LUDUS TIL TPLAN...2 Afdelinger...2 Fag...2 Hold...2 Lokaler...2 Lærere...3 Undervisning...3 IMPORT TIL TPLAN...3 IMPORTÉR DATA FRA LUDUS... 4 GENERER

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER

VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Koncern IT Anvendelse og udvikling VEJLEDNING TIL SYSTEMÆNDRINGER Systemændringerne gælder pr. for: PAS... 2 Vis belægningsmelding (IN,VBL)... 2 Patientfrekvens med orlov I05... 2 Validering på ny tillægskode

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i Novax

Sådan søger du patientgrupper i Novax Sådan søger du patientgrupper i Novax Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du selv

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret.

I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen blevet ændret. Guide: Anvendelse af diagnosekoder i ClinicCare Windows Version marts 2017 I 2012 blev ClinicCare certificeret i brugen af ICPC-2-DK hos DAK-E. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb, er diagnosedelen

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Perioderapporter. 1 Introduktion

Perioderapporter. 1 Introduktion Perioderapporter Revideret 25-06-2010 MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene

Læs mere

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt.

Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Udtræksformater Generelt Udtræk leveres som Zip-filer indeholdende udtræk i det format, som man som kunde har valgt. Sektioner Grundlæggende er et udtræk opdelt i tre sektioner: 1. Virksomheder indeholder

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere