tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer"

Transkript

1 tep Up JB FX Step Up 2013 Investering i tre emerging markets valutaer

2 JB FX Step Up 2013 De nye markeder har det seneste årti været i rivende udvikling. Så når vi taler produktivitet, er disse lande halet ind på de etablerede markeder. Gabet mellem de etablerede markeder og de nye markeder er blevet mindre. Den udvikling ser ud til at fortsætte de kommende år. I Jyske Bank forventer vi, at det smitter positivt af på landenes aktier, obligationer og valutaer. Med den strukturerede obligation JB FX Step Up 2013 kan du investere i tre valutaer fra de nye markeder, som efter vores mening ligger på et attraktivt kursniveau i forhold til dollaren. Investeringen har en løbetid på tre år, og afkastet afhænger af udviklingen i en kurv af følgende tre valutaer over for dollaren (USD). Tyrkiske lira (TRY) Brasilianske real (BRL) Indonesiske rupiah (IDR) Med JB FX Step Up 2013 har du mulighed for at tjene penge, hvis de tre valutaer samlet set styrker sig overfor dollaren, samtidig med at du er sikret mindst kurs 100 ved udløb. Sikkerheden i den strukturerede obligation afhænger af udsteders betalingsevne. Jyske Bank A/S er udsteder af den strukturerede obligation og dermed er det Jyske Bank A/S, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank A/S gå konkurs, kan du risikere at tabe hele investeringen. Produktets karakteristika Eksponering mod en styrkelse af de tre valutaer over for dollaren En forventet kupon på 23% Hovedstol og eventuel kupon udbetales i euro Investeringen er hovedstolsbeskyttet du modtager som minimum 100 % af din nominelle investering ved udløb Vigtige datoer Tegningsperiode: 18. oktober til 29. oktober 2010 Handelsdag og fastsættelse af startværdier: 1. november 2010 handles der og kuponen fastsættes. 2. november 2010 fastsættes startværdierne Udstedelsesdato: 8. november 2010 Fastsættelse af slutværdier: Slutværdierne fastsættes som et gennemsnit af niveauerne for valutakurserne de sidste fem uger af den strukturerede obligations løbetid fra og med fredag den 4. oktober til og med fredag den 1. november 2013 Udløbsdato: 8. november

3 Investorprofil Disse strukturerede obligationer kan være egnede, hvis Du tror på, at de tre valutaer vil styrke sig over for dollaren over de kommende tre år Du ønsker, at sprede dine investeringer på flere typer af aktiver Du har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på tre år Du kan undvære pengene i tre år Du ønsker en bund under din investering i form af en 100% hovedstolsbeskyttelse Disse strukturerede obligationer er måske ikke egnede, hvis Du har en forventning om, at de tre valutaer ikke vil styrke sig over for dollaren over de kommende tre år Du i forvejen er stærkt eksponeret over for valutaerne TRY, BRL og IDR Du kan få behov for pengene med kort varsel. JB FX Step Up 2013 er som udgangspunkt en køb og behold investering, da udviklingen i valutakurven først slår fuldt igennem ved udløb, og hovedstolsbeskyttelsen gælder også kun ved udløb Du ønsker en fastforrentet placering Du frygter, at Jyske Bank ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb. Denne brochure Denne brochure indeholder en kort beskrivelse af indholdet i udbudsdokumenterne (der omtales i afsnittet Opsummering på side 9). Informationerne i denne brochure bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 11. oktober Vi anbefaler, at du læser brochuren og udbudsdokumenterne omhyggeligt, og at du søger professionel økonomisk rådgivning. Du bedes kontakte din personlige rådgiver, hvis du har spørgsmål til denne investering eller din investeringsstrategi i almindelighed. Den strukturerede obligation er ikke egnet for alle investorer. Er du i tvivl, om investeringen passer til din risikoprofil, anbefaler vi, at du kontakter din økonomiske rådgiver og får defineret din investeringsstrategi. Den strukturerede obligation Vi udbyder JB FX Step Up 2013 i euro (EUR) til kurs 103. Det betyder, at du betaler EUR for en struktureret obligation med en nominel værdi på EUR Afkastet afhænger af udviklingen i valutakurven, som består af tre valutaer over for dollaren. Hvis de tre valutaer gennemsnitligt har styrket sig overfor dollaren eller bliver på det samme niveau, indfries den strukturerede obligation til kurs kupon*100 (forventet kupon: 23 %). Hvis de tre valutaer gennemsnitligt har svækket sig overfor dollaren, indfries den strukturerede obligation til kurs 100. Se afsnittet Sådan beregnes afkastet (side 6). JB FX Step Up 2013 er således fuldt ud hovedstolsbeskyttet. Ved udløb vil du som minimum få udbetalt EUR for hver EUR 1.030, som du har investeret. 3

4 Valutakurven Den strukturerede obligations afkast afhænger af udviklingen i valutakurven. Valutakurven består af tre valutaer over for dollaren (USD) og er udvalgt af Jyske Banks analytikere. Hver valuta vægter 1/3 i kurven. De tre valutaer i kurven ligger fast i hele investeringsperioden: Valutakryds USD/TRY USD/BRL Beskrivelse Kursen på tyrkiske lira (TRY) overfor dollar (USD) udtrykt som hvor mange lira, man skal betale for én dollar. En styrkelse af lira vil altså betyde et fald i USD/TRY-kursen. Kursen på brasilianske real (BRL) overfor dollar (USD) udtrykt som hvor mange real, man skal betale for én dollar. En styrkelse af real vil altså betyde et fald i USD/BRL-kursen. Ved at investere i de nye markeders aktier, obligationer og valuta, bliver det muligt for investorer at komme med på vognen og få del i den transformering, som vi forventer vil resultere i højere afkast på de nye markeders aktiver. Med det forventede højere afkast følger selvfølgelig også en højere risiko. Da den finansielle krise brød ud i lys lue i september 2008, var aktiverne fra de nye markeder over en bred kam meget hårdt ramt. Siden er de kommet godt igen, og mange af de lande ligger for tiden i et smørhul og ser ud til at have en ganske lys fremtid. Mens USA fremkalder vækstbekymringer, så tegner det fortsat fornuftigt for de nye markeder. Bekymringerne om høj offentlig gæld, som vi oplever det i eksempelvis Grækenland, er slet ikke så store på de nye markeder, hvor den offentlige gæld på ingen måde udgør det samme problem for økonomierne. Derfor forventer vi, at flere af de nye markeders valutaer fortsat vil klare sig pænt i de kommende tre år. USD/IDR Kursen på indonesiske rupiah (IDR) overfor dollar (USD) udtrykt som hvor mange rupiah, man skal betale for én dollar. En styrkelse af rupiah vil altså betyde et fald i USD/IDR-kursen. Fakta og forventninger Ud på de nye markeder Vi befinder os i globaliseringens tidsalder. En tidsalder, som er kendetegnet ved, at de nye markeder eksempelvis Kina, Indien og Brasilien haler ind på de udviklede lande, USA, Tyskland og Danmark osv. Der er fortsat stor forskel på de nye og de etablerede markeders indtjening. De udviklede lande tjener fortsat mere på de varer, som de producerer. Jyske Bank forventer dog, at forskellen bliver mindre de kommende år. 4

5 Den tyrkiske lira Tyrkiet strammere økonomisk disciplin og sunde tegn på vækst Tyrkiet er inde i en positiv udvikling, hvor den nuværende regering arbejder på at implementere en finanspolitisk regel, som blandt andet betyder, at der opstilles klare grænser for budgetunderskuddet*. Reglen skal sikre finanspolitisk disciplin i Tyrkiet, og den foreløbige implementering er blevet modtaget positivt af både kreditvurderingsselskaberne og de finansielle markeder. Vi forventer derfor, at den videre implementering understøtter den tyrkiske lira positivt. Alt tyder på positiv vækst i år Som følge af den globale nedgang i væksten havde Tyrkiet negativ vækst i 2009, men i 2010 vil Tyrkiet sandsynligvis igen opleve positiv vækst på omkring 5%. Fremadrettet vil væksten i Tyrkiet blandt andet blive understøttet af en forholdsvis sund banksektor. En tilbagevenden til positive vækstrater vil ifølge Jyske Banks analytikere føre til forhøjelse af renten i løbet af Det vil styrke den tyrkiske lira. Valutaen understøttes ligeledes af Tyrkiets lave offentlige gæld, sammenlignet med især de etablerede markeder. Politisk uro kan svække liraen På trods af den positive udvikling i Tyrkiet, så er den tyrkiske lira fortsat sårbar over for den generelle markedsstemning. Stiger nervøsiteten i markedet kraftigt, så investorerne søger mod mere sikre aktiver, kan det smitte negativt af på valutaen. Der er også fortsat politiske risici ved at investere i tyrkiske lira. Blusser der spændinger op mellem regeringen og militæret, kan det svække valutaen. *Budgetunderskuddet må ikke overstige 1% af bruttonationalproduktet (BNP). Den brasilianske real Brasilien er spurtet ud af krisen Brasilien er Sydamerikas største økonomi og er for alvor kommet på verdenskortet de seneste otte år under den populære præsident Lula, hvor landet har oplevet en stærk økonomisk fremgang. Brasilien er det ene af de såkaldte BRIK-lande, der ud over Brasilien tæller Rusland, Indien og Kina. Lande, som får stadig mere indflydelse og er meget i fokus på den globale politiske scene. Tekstiler, biler, kemikalier og træforarbejdning udgør en væsentlig del af Brasiliens industriproduktion. Og fundet af store olieforekomster ud for kysten ved Rio kan udvikle sig til et olieeventyr til stor gavn for den brasilianske økonomi. Politisk arbejder Brasilien hårdt for at få lettere adgang til at sælge sine landbrugsprodukter i USA og EU. Potentialet er stort, da der findes enorme uopdyrkede arealer i Brasilien. Kun lidt afhængig af eksport Den brasilianske økonomi er kendetegnet ved at være betydelig mindre afhængig af eksport end andre af de nye markeders økonomier i regionen. Hvor 29% af værdien af Mexicos samlede produktion af varer udgør eksport, er det kun 14% for Brasiliens vedkommende. Landet er dermed mindre sårbart over for økonomiske nedture i USA og Vesteuropa end lande med en større eksportandel. Produktionsniveauet fra før krisen blev genvundet allerede i fjerde kvartal 2009, og landet har en af de højeste vækstrater i Latinamerika. Jyske Bank skønner, at væksten i Brasilien bliver på 7,5% for 2010 og 4,7% for Ud over at være understøttet af en gunstig økonomisk og politisk udvikling, så er den brasilianske real understøttet af et attraktivt renteniveau. Centralbanken har på grund af den stærke vækst allerede hævet renten tre gange, så den nu er oppe på 10,75%. Præsidentvalg kan skabe uro Der er altid politisk risiko i et sydamerikansk land. Præsident Lula går af efter otte år på posten, og en ny præsident vælges i oktober. Det kan skabe politisk uro. Desuden er der risiko for, at centralbanken kunstigt svækker valutaen af hensyn til Brasiliens konkurrenceevne. 5

6 Den indonesiske rupiah Indonesien gik ram forbi, da recessionen lammede verden De seneste år har budt på øget politisk stabilitet og økonomiske reformer i Indonesien. Især sidste års genvalg af Yudhoyono som præsident har øget sandsynligheden for, at denne proces kan fortsætte de kommende år. Flere iagttagere vurderer, at indonesiske statsobligationer kan opnå en højere kreditvurdering og dermed få investment grade-status inden for et par år, hvis reformerne fortsætter med samme hastighed. Opnår Indonesien investment gradestatus, vil det øge efterspørgslen efter indonesiske aktiver. Det vil styrke den indonesiske rupiah. Den positive udvikling har allerede resulteret i, at kreditvurderingsselskabernes rating af Indonesien er blevet opgraderet i år. Fremdrift, lav offentlig gæld og voksende valutareserver Indonesien oplevede ikke recession under den globale nedgang i væksten, og indonesiske aktiver er blevet understøttet af en fremgang i væksten, der er bedre end ventet. Desuden trækker landets lave offentlige gæld i den rigtige retning og det samme gør den voksende valutareserve. Gæld til udlandet Ligesom de øvrige valutaer fra de nye markeder er også den indonesiske rupiah følsom over for stigende nervøsitet i markedet. Indonesiens ømme punkt er udlandsgælden, som vil øges, hvis den indonesiske rupiah svækkes. Desuden udgør den politiske udvikling fortsat en risiko også selv om den risiko er blevet mindre de seneste år. hvorfor over for dollars? Når vi investerer i en valuta, måler vi valutaens udvikling i forhold til en anden valuta. I JB FX Step Up 2013 har vi valgt at måle de tre valutaers udvikling i forhold til den amerikanske dollar. Det skyldes, at alle tre valutaer i høj grad følger bevægelser i dollaren. Ved at måle de tre valutaers udvikling over for dollaren frem for euro, undgår vi, at investeringen bliver påvirket af, hvordan dollaren udvikler sig over for euro i stedet opnår vi en mere direkte investering i de tre valutaers udvikling over de kommende tre år. Da JB FX Step Up 2013 udstedes i euro, udbetales hele udløbskursen i euro. Investeringens udløbskurs påvirkes ikke af udviklingen mellem euro og dollar. Sådan beregnes afkastet Afkastet på JB FX Step Up 2013 afhænger af udviklingen i valutakurven og beregnes på følgende måde: Ved investeringsperiodens start Startværdien for USD/TRY, USD/BRL og USD/IDR fastsættes den 2. november Kuponen fastsættes på handelsdagen den 1. november Om kuponen Kuponen er det afkast du kan få, hvis afkastet på valutakurven er nul eller positivt ved udløb. Fastlægges kuponen til 23%, betyder det en udløbskurs på 123. Vi forventer en kupon på 23%. Størrelsen af kuponen afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag den strukturerede obligation. Kuponen kan blive højere eller lavere end 23%. Kan vi ikke opnå en kupon på minimum 20%, vil udstedelsen blive annulleret, og vi hæver ingen penge på din konto. I de sidste fem uger af investeringsperioden Niveauerne for USD/TRY, USD/BRL og USD/IDR observeres hver fredag i de sidste fem uger af den strukturerede obligations løbetid fra og med fredag den 4. oktober 2013 til og med fredag den 1. november Slutværdien for hver af de tre valutaer beregnes som gennemsnittet af valutakursen på de fem observationsdatoer (se side 9). 6

7 Sådan beregner vi kursen ved udløb Når den strukturerede obligation udløber efter tre år, er der to mulige udløbskurser: Hvis afkastet på valutakurven efter tre år er nul eller positivt, udløber den strukturerede obligation til kurs (kupon*100). Hvis afkastet på valutakurven efter tre år er negativt, udløber den strukturerede obligation til kurs 100. Afkastet på valutakurven beregnes som et gennemsnit af den procentvise udvikling i hver af de tre valutakurser. Eftersom kursen på den enkelte valuta vises som, hvor meget man skal betale for én dollar, vil en styrkelse af valutaen overfor dollaren vise sig som et fald i valutakursen. Derfor beregnes udviklingen for hver enkelt valuta som: Procentvis udvikling for en valutakurs (valutaafkast): Udvikling = (Startkurs Slutkurs)/Startkurs Eksempler på indfrielse ved udløb Tabellen viser en række hypotetiske eksempler på indfrielseskursen ved en kupon på 23%, men er ikke en indikation af den forventede udvikling i valutakurven eller den endelige indfrielseskurs ved udløb. Scenarie A: De tre valutaer har samlet set styrket sig med 10% over for dollaren, dvs. udviklingen i valutakurven er +10%. Dermed udløses kuponen. Indfrielseskursen vil være % *100 = 123, svarende til 123% af din nominelle investering. Scenarie B: De tre valutaer har samlet set hverken styrket eller svækket sig over for dollaren, dvs. udviklingen i valutakurven er 0%. Dermed udløses kuponen, og indfrielseskursen vil derfor være % *100 = 123, svarende til 123 % af din nominelle investering. Scenarie C: De tre valutaer har samlet set svækket sig med 10% over for dollaren, dvs. udviklingen i valutakurven er -10%. Da udviklingen i valutakurven er negativ, indfries den strukturerede obligation til kurs 100. Indfrielsesbeløbet er derfor 100, svarende til 100% af din nominelle investering. Udvikling i valutakurven Indfrielsesbeløbiprocentafnominelværdi* +40% 123,00% +35% 123,00% +30% 123,00% +25% 123,00% +20% 123,00% +15% 123,00% +10% 123,00% +5% 123,00% 0% 123,00% -5% 100,00% -10% 100,00% -15% 100,00% *Kun hvis den strukturerede obligation beholdes til udløb Sådan er din investering sat sammen JB FX Step Up 2013 er sat sammen af en obligationsdel og en investering i valutakurven via finansielle instrumenter. Her kan du se, hvordan investeringen er fordelt. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den 11. oktober 2010: Du investerer 103,00 euro Heraf forventes obligationsdelen at udgøre 94,29 euro Forventet rest til investering i finansielle instrumenter 5,96 euro Jyske Banks etableringsomkostninger 2,75 euro De 94,29 euro sætter Jyske Bank af for at sikre sig mindstekursen på 100 om 3 år. 7

8 Skat Er du i tvivl om de skattemæssige konsekvenser ved en investering i JB FX Step Up 2013, anbefaler vi på det kraftigste, at du kontakter din skatterådgiver eller de lokale skattemyndigheder. Skattereglerne kan være forskellige fra land til land. Primære risici Som det er tilfældet med de fleste andre investeringer, er der en række risici, som du bør tage med i dine overvejelser, inden du beslutter dig for at investere i JB FX Step Up Vi anbefaler, at du læser dette afsnit omhyggeligt. Er der noget, du er i tvivl om, kontakt da din skatte- og/eller finansielle rådgiver. Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til at forstå udbudsdokumenterne. En beslutning om at investere i den strukturerede obligation bør være baseret på udbudsdokumenterne, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de risici, der er i forbindelse med den strukturerede obligation. Følgende er en kort gennemgang af de vigtigste risici. Valuta- og kapitalrisiko: Når du investerer i euro (EUR), og denne valuta ikke er din basisvaluta, skal du være opmærksom på, at kursen på EUR kan falde såvel som stige fra investeringens start til udløbsdatoen eller den dato, hvor du vælger at sælge den strukturerede obligation. Dette kan påvirke dit afkast positivt såvel som negativt. Hele indfrielsesbeløbet udbetales i EUR. Du skal være opmærksom på, at selv hvis din nominelle EUR-investering tilbagebetales til kurs 100, kan den reelle værdi af din investering være reduceret på grund af inflation. Hvis investeringen annulleres, hæver vi ikke pengene på din konto. Hvis du imidlertid har fremskaffet de nødvendige EUR til købet af JB FX Step Up 2013 ved at sælge en anden valuta inden udstedelsesdagen, kan valutakursen være en anden, når du skal sælge EUR og købe den oprindelige valuta tilbage igen efter en sådan annullering af investeringen. Du kan på den måde risikere et tab som følge af en ændring i valutakursen. Risiko ved salg før udløb: Hvis du sælger dine strukturerede obligationer inden udløb, kan du ikke være sikker på at få hele din oprindelige investering tilbage, da kursen beregnes på basis af markedsrenten på EUR samt markedsværdien af de underliggende instrumenter. Minimumskursen på 100 gælder således kun ved den strukturerede obligations udløb. Sælger du de strukturerede obligationer inden udløb, er der under normale omstændigheder et købs-/salgsspread på 2%, som kan betyde, at et eventuelt tab bliver større. Kreditrisiko: Sikkerheden i den strukturerede obligation er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank A/S er udsteder af den strukturerede obligation og dermed er det Jyske Bank A/S, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank A/S s finansielle situation blive væsentligt forværret, kan du risikere at tabe hele investeringen eller en del af den. JB FX Step Up 2013 udstedes som obligationer og er derfor ikke omfattet af den danske indskydergarantiordning. Konsekvenser af beregningsmetoden: Ved at beregne slutværdien for hver af de tre valutaer som et gennemsnit over fem ugentlige observationer udjævnes eventuelle udsving. Et sekundært marked for de strukturerede obligationer: Hvis du vælger at sælge de strukturerede obligationer inden udløb, sker dette til markedskursen. Markedskursen svinger bl.a. med udbud og efterspørgsel, og kursen kan være lavere, end da du købte den strukturerede obligation. Under normale markedsforhold vil Jyske Bank A/S stille daglige købs- og (hvis muligt) salgskurser med et spread på 2%. Banken kan enten matche køb med tilsvarende salg af strukturerede obligationer, eller salg kan finde sted fra en eventuel egenbeholdning. 8

9 Opsummering Vigtige datoer Tegningsperiode: 18. oktober til 29. oktober 2010 Handelsdag og fastsættelse af kupon: 1. november 2010 Fastsættelse af startværdier: 2. november 2010 Fastsættelse af slutværdier: Slutværdierne fastsættes som et gennemsnit af niveauerne for valutakurserne på observationsdatoerne Udstedelsesdato: 8. november 2010 Udløbsdato: 8. november 2013 Vigtige betingelser Udsteder: Jyske Bank A/S Rating: Moody s Investors Service A1 (Stable outlook) ; Standard & Poor s A (Negative outlook). USD/BRL: Forholdet mellem BRL og USD angives som USD/BRL (antal BRL pr. én USD), hvilket betyder, at en stærkere BRL vil få USD/BRL til at falde. Valutaafkastet på USD/BRL beregnes derfor som det procentuelle fald i USD/BRL. USD/IDR: Forholdet mellem IDR og USD angives som USD/IDR (antal IDR pr. én USD), hvilket betyder, at en stærkere IDR vil få USD/IDR til at falde. Valutaafkastet på USD/IDR beregnes derfor som det procentuelle fald i USD/IDR. Observationsdatoer: Hver fredag fra og med den 4. oktober 2013 til og med den 1. november Kupon: Vi forventer en kupon på 23% - den vil dog mindst blive 20%. Kuponen fastsættes på handelsdagen. Udbetaling ved udløb: Hvis udviklingen i valutakurven ved udløb er nul eller positiv, indfries den strukturerede obligation til 100 +(100*Kupon). Hvis udviklingen i valutakurven ved udløb er negativ, indfries den strukturerede obligation til 100. Udbudsdokumenter: Denne brochure bør læses sammen med udbudsdokumenterne, der kan fås ved henvendelse til en af vore Private Banking-enheder (se adresser nederst på næste side). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne brochure og betingelserne i udbudsdokumenterne, gælder udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne, som alle er på engelsk, består af Final Terms, Prospekt for Jyske Bank A/S, EMTN program dateret den 24. marts 2010 og de Supplerende Prospekter dateret den 4. maj 2010 og den 25. august Investeringsvaluta: Euro (EUR) Udstedelseskurs: 103 % af den nominelle værdi. Der er ingen øvrige handelsomkostninger, såfremt de strukturerede obligationer beholdes til udløb. Stykstørrelse: EUR Mindste investering: EUR nominelt. Valutakurven: Valutakurven består af nedenstående tre valutaer over for dollaren. Hver valuta vægter 1/3. USD/TRY: Forholdet mellem TRY og USD angives som USD/TRY (antal TRY pr. én USD), hvilket betyder, at en stærkere TRY vil få USD/TRY til at falde. Valutaafkastet på USD/TRY beregnes derfor som det procentuelle fald i USD/TRY. Udvikling i valutakurven: Udviklingen i valutakurven beregnes som: 1 3 * Startværdi i - Slutværdi i Startværdi i for i = USD/TRY, USD/BRL og USD/IDR Hvis investeringen trækkes tilbage: Til og med den 1. november 2010 forbeholder Jyske Bank A/S sig ret til at annullere investeringen. Investeringen vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en kupon på minimum 20% (vi forventer en kupon på 23%). Hvis investeringen trækkes tilbage, hæver vi ikke pengene på din konto. Hvis du imidlertid har fremskaffet de nødvendige EUR til købet af JB FX Step Up 2013 ved at sælge en anden valuta inden udstedelsesdagen, kan valutakursen være en anden, når du skal sælge EUR og købe den oprindelige valuta tilbage igen efter en sådan annullering af investeringen. Du kan på den måde risikere et tab som følge af en ændring i valutakursen. Årlige omkostninger i procent (ÅOP): ÅOP beregnes som de samlede årlige omkostninger i procent for investor ved at have obligationen. De dækker distributions- og arrangørhonorar samt udgifter til markedsføring mv. ÅOP for JB FX Step Up 2013 udgør 0,89 pct. Overtegning: Ved overtegning* tildeler Jyske Bank A/S de strukturerede obligationer i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Fondskode: B *Overtegning kan eksempelvis forekomme, hvis vi kun kan opnå en tilfredsstillende kupon for en del af ordrerne. 9

10 Vigtig information Vi giver dig følgende oplysninger, så du kan tage en eventuel beslutning om at investere gennem Jyske Bank A/S på det bedst mulige grundlag. De strukturerede obligationer, der er beskrevet i denne brochure, er udstedt af Jyske Bank A/S. Brochuren er godkendt af Jyske Bank Private Banking, der er en forretningsenhed i Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, Danmark, CVR-nr Informationerne i denne brochure bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 11. oktober Hverken Jyske Bank A/S eller en tilknyttet virksomhed (eller en person der handler på deres vegne) påtager sig ansvar over for investor for så vidt angår afkastet på de strukturerede obligationer eller udviklingen i de underliggende valutaer. Denne brochure er kun til orientering, og oplysningerne gives med forbehold for de oplysninger, der findes i udbudsdokumenterne. Oplysningerne i brochuren er ikke udtømmende og skal ikke anses som skatte-, juridisk eller investeringsrådgivning. Det anbefales, at mulige investorer søger rådgivning fra professionelle rådgivere om skattespørgsmål eller andre konsekvenser ved investering i disse strukturerede obligationer. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i denne brochure og oplysningerne i udbudsdokumenterne, er det betingelserne i udbudsdokumenterne, der gælder. Udbudsdokumenterne kan fås ved henvendelse til en af vore Private Banking-enheder (se adresserne nedenfor). Dette dokument må ikke distribueres direkte eller indirekte til statsborgere i USA eller andre, der er skattepligtige i USA. Derudover må dokumentet ikke distribueres direkte eller indirekte til investorer bosiddende i Norge. Ej heller må dette dokument eller dele deraf distribueres i retskredse, hvor dette er forbudt ved lov eller anden forordning. JB FX Step Up 2013, der er omtalt i denne brochure, tilbydes kun til en begrænset kreds af investorer. Hvorvidt det er muligt for dig at investere i disse strukturerede obligationer afhænger af det land, hvor du normalt er bosiddende. Investorer bosiddende i Panama bør være opmærksomme på, at de strukturerede obligationer ikke er og ikke vil blive registreret hos The National Securities Commission of the Republic of Panama i henhold til Decree-Law 1 of Jyske Bank A/S er under tilsyn af det danske Finanstilsyn, og Jyske Bank (Schweiz) er under tilsyn af det schweiziske finanstilsyn, FINMA. Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. er autoriseret af Financial Services Commission, Licensnr. FSC B. Jyske Banks generelle forretningsbetingelser og prisliste kan fås ved henvendelse til Deres rådgiver i Jyske Bank Private Banking. Her finder du Jyske Bank Private Banking Jyske Bank A/S afdelinger KØBENHAVN CANNES Jyske Bank Vesterbrogade 9 DK-1780 København V Tlf Fax Jyske Bank 53, rue d Antibes F Cannes Tlf. +33 (0) Fax +33 (0) Jyske Bank A/S datterselskaber GIBRALTAR Jyske Bank (Gibraltar) Ltd. 76, Main Street P.O. Box 143 Gibraltar Tlf Fax ZÜRICH Jyske Bank (Schweiz) AG Wasserwerkstrasse 12 Postfach CH-8021 Zürich Tlf Fax WEERT Berben s Effectenkantoor B.V. Schatbeurderlaan 10 NL-6002 ED Weert Tlf. +31 (0) Fax +31 (0) JB FX Step Up DK 10/2010

11 Bestillingsformular 1. Undertegnede ønsker hermed at købe JB FX Step Up 2013 (fondskode B50139) på de vilkår som er anført i prospektet Nominelt beløb i EUR (til 103 % af den nominelle værdi; mindste investering er EUR nominelt) 2. Betaling Vedlagt i check Overføres via giro Overføres fra (bank) Debiteres konto (i Jyske Bank) 3. Personoplysninger Navn Adresse Postnr. By Land Kontonr./kundenr. Tlf. (dag) Mobil Telefax 4. Yderligere kommentarer eksempelvis instruks om salg af andre værdipapirer for at fremskaffe kapital 5. Underskrift Jeg har læst brochuren og forstået investeringen og de dermed forbundne risici Dato Underskrift Bemærk venligst, at Jyske Bank skal modtage din betaling eller betalingsinstruks sammen med din ordre senest fredag den 29. oktober 2010.

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Velkommen Jeppe Gaardboe. 04-11-2013 Side 1/15

Velkommen Jeppe Gaardboe. 04-11-2013 Side 1/15 Velkommen Jeppe Gaardboe 04-11-2013 Side 1/15 Dagsorden Præsentation af: Henrik Löwe Thomas Ladefoged Jyske Bank Zürich/Private Banking Jyske Bank Wealth Management Hvem er Jeppe Gaardboe? Nuværende økonomiske

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 20. december Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 20. december 2017 Næste forventede opdatering: 10. januar 2018 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 8. november Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 8. november 2017 Næste forventede opdatering: 22. november 2017 Valutaobligationer 2 Valutaobligationer - generel information Udsteder: Rating:

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Velkommen igen Jeppe. 04-11-2013 Side 1/10

Velkommen igen Jeppe. 04-11-2013 Side 1/10 Velkommen igen Jeppe 04-11-2013 Side 1/10 Dagsorden WM forløbet Hvad er næste skridt Advokat i England Hvad ser jeg af fordele for dig Revisor i Danmark Det videre forløb 04/11/2013 Side 2/10 WM Forløb

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 25. oktober Næste forventede opdatering: 8. november 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 25. oktober Næste forventede opdatering: 8. november 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 25. oktober 2017 Næste forventede opdatering: 8. november 2017 Valutaobligationer Udløbs- Valuta Obligations Effektiv Fondskode Navn dato kurs

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 16. august Næste forventede opdatering: 30. august 2017

Valutaobligationer. Natalia Setlak, Anders Svendsen. Research. 16. august Næste forventede opdatering: 30. august 2017 Valutaobligationer Natalia Setlak, Anders Svendsen Research 16. august 2017 Næste forventede opdatering: 30. august 2017 Valutaobligationer Udløbs- Valuta Obligations Effektiv Fondskode Navn dato kurs

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Ejendomsindekseret obligation

Ejendomsindekseret obligation Ejendomsindekseret obligation Garantiobligation knyttet til prisudviklingen i tyske ejendomme Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Tyske Ejendomme 2006/2012 - Ejendomsinvestering med

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere