Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Erhvervsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Erhvervsministeriet"

Transkript

1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes: 1 Område Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er i varetægt hos Økonomi- og Erhvervsministeriet og som er skabt af Industriministeriet fra 1987 til Industri- og Samordningsministeriet i Erhvervsministeriet fra 1994 til Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 2001 til Bestemmelserne gælder ikke for elektroniske arkivalier. For sådanne udstedes særskilte bestemmelser. 2 Arkivalier som skal bevares eller kasseres Arkivalierne bevares og kasseres efter retningslinjerne i bilag 1, 2, 3 og 4. 3 Kassation af arkivalier som ikke skal bevares Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter Økonomi- og Erhvervsministeriets egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. 4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser af 10. juli 1989 for Industriministeriets journalsager i perioden Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de almindelige retningslinjer, som er anført i Arkivhåndbog for statslige myndigheder (2005) på web-adressen samt de løbende ajourførte retningslinjer på Statens Arkivers hjemmeside, Rigsarkivet den 18. december 2007 Kirsten Villadsen Kristmar Arkivchef Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 1

2 BILAG 1 til Statens Arkivers bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier fra Erhvervsministeriet Industriministeriets journalperiode Journalplan bevares 2. Alle journalsager bevares. Dog kasseres følgende journalsager: Kassations-koder K = kasseres P = personalesager vedr. ansatte i chefstillinger samt ansatte født d. 1. i måneden bevares. Alle øvrige personalesager kasseres S = bevares, dog kasseres sager, der kun består af materiale modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling Generelle bestemmelser 1. Saggrupper m. titlen Love, bekendtgørelser og aftaler m.v. S 2. Saggrupper m. titlen EF-forordninger, direktiver og programmer m.v. S 3. Saggrupper m. titlen Internationale, nordiske og bilaterale aftaler m.v. S 9. Saggrupper m. titlen Forskelligt S 0 INDUSTRIMINISTERIETS DEPARTEMENT OG STYRELSER 00 GENERELT FOR HOVEDGRUPPE Ministeren og Ministersekretæren 0021 Tildeling af ordener K 0022 Udnævnelse af konsuler K 03 LOVE, REGLER OG OVERVEJELSER FOR DET OFFENTLIGE 031 Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 032 Konkrete sager (under offentligheds- og forvaltningsloven) S 035 Retsinformation K 04 MINISTEROMRÅDETS MEDARBEJDERRELATIONER, SAMARBEJDSUDVALG MV. 041 Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 05 MINISTEROMRÅDETS INFORMATIONSSYSTEMER, LOKALER, INDKØB M.V. 055 Bygninger, lokaler og inventar m.v. K 056 Kontormateriel, indkøb, trykning m.v. K 057 Tryksagsprogram, publikationer m.v. K 06 MINISTEROMRÅDETS PERSONALEFORH., OVERENSKOMSTSP., UDDANNELSE 061 Love, overenskomster, bekendtgørelser, cirkulærer K Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 2

3 062 Løn og ansættelsesvilkår, herunder udstationering, orlov og K turnusordning 063 Opslag og besættelse af stillinger K 065 Fraværsregistrering, sygemelding og dagpengeordning K 066 Lære- og praktikantordningen samt langtidsledige K 067 Uddannelse K 07 MINISTEROMRÅDETS PERSONALESAGER 070 Generelt P 071 Overenskomstansatte - excl. departementet P 072 Tjenestemænd - excl. departementet P 073 Andre ansættelsesformer - excl. departementet P 075 Overenskomstansatte i departementet P 076 Tjenestemænd i departementet P 077 Andre ansættelsesformer i departementet P 078 Ansatte under turnusordningen P 08 MINISTEROMRÅDETS BUDGET OG REGNSKAB 085 Statsregnskab, budgetkontrol og revision K 086 Løn, dagpenge, overtidsbetaling, merarbejdsgodtgørelse, m.v. K 087 Særskilt vederlæggelse K 088 Tjenesterejser, kontorholdskassen, kassebeholdning og K kreditmaximumsbeløb 09 FORSKELLIGT FOR HOVEDGRUPPE Eksterne organisationsændringer 0900 Generelt K 0901 Love, bekendtgørelser og aftaler mv. K 0902 EF-forordninger, direktiver og programmer mv. K 091 Eksterne håndbøger K + undergrupper 092 Energibesparende foranstaltninger K + undergrupper 093 Informationsvirksomhed K + undergrupper 094 Externe stillinger K + undergrupper 1 SELSKABSFORMER OG REGNSKABSFORHOLD GENERELT 19 FORSKELLIGT FOR HOVEDGRUPPE Erhvervsankenævnet 1931 Love, bekendtgørelser og aftaler mv. S 2 FINANSIELLE INSTITUTIONER OG MARKEDER 21 KREDITINST., BANKER, SPAREKS., ANDELSKS., OG SPAREFONDE M.V. 211 Banker, sparekasser, andelskasser og renteafgift 2118 Offentlige repræsentanter K Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 3

4 3 MONOPOL-, FORBRUGER-, IMMATERTAL- OG NÆRINGSFORHOLD 35 LIBERALE ERHVERV 350 Overordnede spørgsmål 3505 I andre lande (opdeles efter undernummerliste B) K 351 Statsautoriserede revisorer 3515 I andre lande (opdeles efter undernummerliste B) K 3516 Ansøgninger m.v. (opdeles efter undernummerliste 0) K 352 Registrerede revisorer 3525 I andre lande (opdeles efter undernummerliste B) K 3526 Ansøgninger m.v. (opdeles efter undernummerliste 0) K 353 Ejendomsmæglere 3535 I andre lande (opdeles efter undernummerliste B) K 3536 Ansøgninger m.v. (opdeles efter undernummerliste 0) K 354 Translatører og tolke 3545 I andre lande (opdeles efter undernummerliste B) K 3546 Ansøgninger m.v. (opdeles efter undernummerliste 0) K 36 NÆRINGS-, BUTIKS- OG RESTAURANTSFORHOLD 361 Næring 3616 Udstillinger omførsel m.v. K 6 INTERNATIONALE SAMARBEJDSORGANER, BISTAND OG HANDELSFORHOLD 61 NORDISKE OG INTERNATIONALE SAMARBEJDSORGANER 611 EF-samarbejdsorganer 6115 Rådsmøder S 6116 COREPER møder S 6117 Domstolssager S 65 TOLD OG AFG., TEKN. HANDELSH. SAMT ANDRE IMPORTRESTRIKT. 655 Tekniske handelshindringer inden for EF 6555 I andre lande (opdeles efter undernummerliste B) K 6558 Notifikationer K Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 4

5 BILAG 2 til Statens Arkivers bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier fra Erhvervsministeriet Industriministeriets/Industri- og Samordningsministeriets/Erhvervsministeriets journalperiode Journalplan bevares. 2. Journalsager bevares og kasseres som følger: Bevarings- og kassationskoder B = bevares K = kasseres P = personalesager vedr. ansatte i chefstillinger samt ansatte født d. 1. i måneden bevares. Alle øvrige personalesager kasseres S = bevares, dog kasseres sager, der kun består af materiale modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling Saggruppenr. Saggruppetitel BK-kode Hovedgruppe 0: Fælles gods og koordination 00: Økonomistyring 000 Finanslov, -forslag og ændringsforslag B 001 Tillægsbevillingslov B 002 Total-, budgetterings- og lønsumrammer, årsværk m.v. B 003 Statsregnskab, budgetkontrol og revision B 004 Tjenesterejser, kontorholdskassen, kassebeholdning m.v. K 009 Forskelligt S 01: Personale og organisation - Løn- og ansættelsesvilkår K + undergrupper 02: Personale og organisation Personalesager P + undergrupper 03: Personale og organisation - Organisation 030 Organisation, resort og kompetence B 031 Organisationsudvikling m.v. i staten K 032 Organisationsudvikling m.v. på ministerområdet B 033 Uddannelsesudvikling K 034 Uddannelsesadministration K 035 Udvalg, nævn, råd m.v. (medlemmer og kommisorium) B 036 Samarbejdsudvalg og udvalg herunder B 037 Øvrige udvalg B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 5

6 039 Forskelligt S 04: Personale og organisation Kommunikation K + undergrupper 05: Teknologi 050 Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. K 051 Edb-udvikling B 052 Edb-sikkerhed K 059 Forskelligt S 06: Hjælpefunktioner 060 Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 061 Bygninger, lokaler, inventarfortegnelse m.v. K 062 Kontormateriel, indkøb, trykning m.v. K 063 Tryksagsprogram, publikationer m.v. K 064 Rigsarkivet B 069 Forskelligt S 09 Forskelligt under hovedgruppe 0 B Hovedgruppe 1: Selskabsformer og regnskabsforhold B + undergrupper Hovedgruppe 2: Finansielle institutioner og markeder 20 Kapitalmarkedets strukturudvikling 200 Arbejdsgrupper og projekter B 201 EF-arbejde S 202 OECD-arbejde S 203 Internationalt arbejde i øvrigt S 204 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 209 Forskelligt S 21 Kreditinstitutter m.v. 210 Arbejdsgrupper og projekter B 211 EF-arbejde S 212 OECD-arbejde S 213 Internationalt arbejde i øvrigt S 214 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 215 National lovgivning S 216 Offentlige repræsentanter K 219 Forskelligt S 22 Forsikring, pensionskasser m.v. 220 Arbejdsgrupper og projekter B 221 EF-arbejde S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 6

7 222 OECD-arbejde S 223 Internationalt arbejde i øvrigt S 224 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 225 National lovgivning S 229 Forskelligt S 23 Værdipapiromsætning 230 Arbejdsgrupper og projekter B 231 EF-arbejde S 232 OECD-arbejde S 233 Internationalt arbejde i øvrigt S 234 Ministeriets taler, artikler. folketingsbesvarelser B 235 National lovgivning S 239 Forskelligt S 24 Betalingsmidler 240 Arbejdsgrupper og projekter B 241 EF-arbejde S 242 OECD-arbejde S 243 Internationalt arbejde i øvrigt S 244 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 245 National lovgivning S 249 Forskelligt S 25 Valutaforhold og kapitalbevægelser 250 Arbejdsgrupper og projekter B 251 EF-arbejde S 252 OECD-arbejde S 253 Internationalt arbejde i øvrigt S 254 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 255 National lovgivning S 256 Valutaforhold i andre lande B 257 Valutasager B 259 Forskelligt S 26 Internationale investeringer 260 Arbejdsgrupper og projekter B 261 EF-arbejde S 262 OECD-arbejde S 263 internationalt arbejde i øvrigt S 264 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 265 National lovgivning S 266 Investeringsbeskyttelsesaftaler B 269 Forskelligt S 27 Udveksling af tjenesteydelser 270 Arbejdsgrupper og projekter B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 7

8 271 EF-arbejde S 272 OECD-arbejde S 273 Internationalt arbejde i øvrigt S 274 Ministeriets taler, artikler, folketingsbesvarelser B 279 Forskelligt S 28 Realkredit, Arbejdsmarkedspension m.v. B + undergrupper 29 Forskelligt under hovedgruppe 2 B Hovedgruppe 3: Monopol-, forbruger-, immateriel- og næringsforhold 30 Liberale erhverv B + undergrupper 31 Konkurrenceforhold, herunder priser og avancer 310 Monopoler og konkurrencebegrænsninger B 311 International konkurrencepolitik S 312 Licitation B 313 Priser og avancer B 319 Forskelligt S 32 Nærings-, butiks-, og restaurationsforhold B + undergrupper 33 Forbrugerforhold B + undergrupper 34 Immaterialforhold 340 Patenter K 341 Mønstre B 342 Varemærker B 343 Chips B 344 Bioteknologi B 345 Ophavsret B 346 Brugsmønstre B 347 Arbejdstageres opfindelser B 349 Forskelligt S 39 Forskelligt under hovedgruppe 3 B Hovedgruppe 4: Industri- og sektorpolitik 40 Overordnede erhvervs- og industripolitiske forhold 400 Regeringens Erhvervsudvalg B 401 Det parallelle embedsmandsudvalg B 402 Industripolitisk kontaktudvalg B 403 Analyser og redegørelser B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 8

9 404 Statistik B 405 Kvartalsoversigt B 409 Forskelligt S 41 Specifikke virksomhedstyper B + undergrupper 42 Specifikke erhvervssektorer S + undergrupper 43 Miljø S + undergrupper 44 Regionalpolitik B + undergrupper 45 Forsvarsmateriel B + undergrupper 46 Offentlige indkøb B 47 Skibsbygning og finansiering B + undergrupper 48 Investeringsfremme B + undergrupper 49 Forskelligt under hovedgruppe 4 B Hovedgruppe 5: Teknologi, uddannelse og forskning B + undergrupper Hovedgruppe 6: Internationale handelsforhold og udviklingsbistand 60 Danske eksportforhold B + undergrupper 61 Danske importforhold B + undergrupper 62 Økonomiske, politiske og handelsmæssige forhold i andre lande K + undergrupper 63 Bilateralt og multilateralt handelssamarbejde K + undergrupper 64 Eksportkredit og -finansiering S + undergrupper 65 Udviklingsbistand B + undergrupper 69 Forskelligt under hovedgruppe 6 B + undergrupper Hovedgruppe 7: Søfart 70 Skibsfartspolitik 700 International skibsfartspolitik S 701 Skibsfartspolitik i andre lande S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 9

10 702 National skibsfartspolitik B 709 Forskelligt S 71 Søret, krigsforsikring samt indre vandveje B + undergrupper 72 Skibes sikkerhed og registrering B + undergrupper 73 Søfartssociale forhold B + undergrupper 74 Skibsfartens betryggelse, søvejsregler samt isbrydning B + undergrupper 75 Skibes besætning, sø- og dykkernæring samt søfartsuddannelse B + undergrupper 76 Andre ministeriers søfartsrelaterede lovgivning S + undergrupper 77 IMO, ILO og andre internationale søfartsorganer S + undergrupper 79 Forskelligt under hovedgruppe 7 B Hovedgruppe 8:Tværgående planlægning og Internationale samarbejdsorganer 80 Tværgående planlægning på ministerområdet B + undergrupper 81 EF-samarbejdsorganer S + undergrupper 82: Nordiske og andre internationale samarbejdsorganer S + undergrupper 83 Beredskabsplanlægning B 84 Internationale miljøforhold S + undergrupper Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 10

11 BILAG 3 til Statens Arkivers bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier fra Erhvervsministeriet Erhvervsministeriets journalperiode Journalplan bevares. 2. Journalsager bevares og kasseres som følger: Bevarings- og kassationskoder B = bevares K = kasseres P = personalesager vedr. ansatte i chefstillinger samt ansatte født d. 1. i måneden bevares. Alle øvrige personalesager kasseres S = bevares, dog kasseres sager, der kun består af materiale modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling Saggruppenr. Saggruppetitel BK-kode Hovedgruppe 0: Generel ledelse, intern administration og hjælpefunktioner i departementet 00: Budget og Økonomistyring B + undergrupper 01: Regnskab og revision 010: Departementets regnskaber og regnskabsinstruks B 011: Revision K 012: Kontorholdskassen, kassebeholdning m.v. K 013: Tjenesterejser m.v. K 019: Forskelligt S 02: Personaleadministration, -politik og -udvikling 020: Personalesager (ansættelse/afsked mv.) P 021: Stillingsoprettelse, klassificering, -vurdering, opslag K 022: Intern turnus, rokering og genplacering K 023: Løn, puljer, særskilt vederlæggelse, over-/merarbejde K 024: Fravær, herunder sygdom, orlov, dagpenge mv. K 025: Efteruddannelse og elevuddannelse K 026: Personalepolitik og udvikling B 027: Personaleadministration i øvrigt K 029: Forskelligt S 03: Organisation B + undergrupper Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 11

12 04: Information K + undergrupper 05: Teknologi 050: EDB-udvikling B 051: EDB-drift K 052: EDB-sikkerhed K 059: Forskelligt S 06: Generel ledelse B + undergrupper 07: Hjælpefunktioner 070: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 071: Bygninger, lokaler, inventar m.v. K 072: Kontormateriel, indkøb mv. K 073: Rigsarkivet (Journal og arkiv) B 079: Forskelligt S 09: Forskelligt under hovedgruppe 0 B Hovedgruppe 1: Generel erhvervsregulering 10: Aktie- og anpartsselskaber 100: Arbejdsgrupper og projekter B 101: EU-arbejde S 102: Andet internationalt arbejde S 103: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 104: Besvarelser til folketinget B 105: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 109: Forskelligt S 11: Anden selskabsret 110: Arbejdsgrupper og projekter B 111: EU-arbejde S 112: Andet internationalt arbejde S 113: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 114: Besvarelser til folketinget. B 115: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 119: Forskelligt S 12: Bogføring og regnskabsforhold 120: Arbejdsgrupper og projekter B 121: EU-arbejde S 122: Andet internationalt arbejde S 123: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 124: Besvarelser til folketinget B 125: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 12

13 129: Forskelligt S 13: Nærings-, butikstids- og restaurationsforhold 130: Arbejdsgrupper og projekter B 131: EU-arbejde S 132: Andet internationalt arbejde S 133: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 134: Besvarelser til folketinget B 135: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 139: Forskelligt S 14: Liberale erhverv og gensidig anerkendelse af uddannelser 140: Arbejdsgrupper og projekter B 141: EU-arbejde S 142: Andet internationalt arbejde S 143: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 144: Besvarelser til folketinget B 145: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 146: Budget og strategi m.v. vedr. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen K 149: Forskelligt S 15: Konkurrenceforhold, offentlige udbud og licitation 150: Arbejdsgrupper og projekter B 151: EU-arbejde S 152: Andet internationalt arbejde S 153: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 154: Besvarelser til folketinget B 155: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 156: Offentlig konkurrence B 157: Budget og strategi m.v. vedr. Konkurrencerådet K 159: Forskelligt S 16: Immaterialret 160: Arbejdsgrupper og projekter B 161: EU-arbejde S 162: Andet internationalt arbejde S 163: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 164: Besvarelser til folketinget B 165: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 166: Budget og strategi m.v. vedr. Patentdirektoratet K 169: Forskelligt S 17: Forbrugerret 170: Arbejdsgrupper og projekter B 171: EU-arbejde S 172: Nordisk samarbejde S 173: Andet internationalt arbejde S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 13

14 174: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 175: Besvarelser til folketinget B 176: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 179: Forskelligt S 18: Forbrugerpolitik - koordination 180: Arbejdsgrupper og projekter B 181: EU-arbejde S 182: Nordisk samarbejde S 183: Andet internationalt arbejde S 184: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 185: Besvarelser til Folketinget B 186: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 187: Budget og strategi m.v. vedr. Forbrugerstyrelsen K 189: Forskelligt S 19: Forskelligt under hovedgruppe 1 B Hovedgruppe 2: Kapitalmarked og den finansielle sektor 20: Kapitalmarkedets strukturforhold 200: Arbejdsgrupper og projekter B 201: EU-arbejde S 202: Andet internationalt arbejde S 203: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 204: Besvarelser til folketinget B 205: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 206: Budget og strategi m.v. vedr. Finanstilsynet S 209: Forskelligt S 21: Pengeinstitutter 210: Arbejdsgrupper og projekter B 211: EU-arbejde S 212: Andet internationalt arbejde S 213: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 214: Besvarelser til folketinget B 215: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 216: Offentlige repræsentanter K 219: Forskelligt S 22: Forsikring, pensionskasser m.v. 220: Arbejdsgrupper og projekter B 221: EU-arbejde S 222: Andet internationalt arbejde S 223: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 224: Besvarelser til folketinget B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 14

15 225: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 226: Offentlige repræsentanter K 229: Forskelligt S 23: Værdipapiromsætning 230: Arbejdsgrupper og projekter B 231: EU-arbejde S 232: Andet internationalt arbejde S 233: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 234: Besvarelser til folketinget B 235: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 239: Forskelligt S 24: Betalingsmidler 240: Arbejdsgrupper og projekter B 241: EU-arbejde S 242: Andet internationalt arbejde S 243: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 244: Besvarelser til folketinget B 245: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 249: Forskelligt S 25: Valutaforhold og kapitalbevægelser 250: Arbejdsgrupper og projekter B 251: EU-arbejde S 252: Andet internationalt arbejde S 253: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 254: Besvarelser til folketinget B 255: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 256: Valutaforhold i andre lande S 257: Valutasager B 258: Finansielle sanktioner B 259: Forskelligt S 26: Internationale investeringer 260: Arbejdsgrupper og projekter B 261: EU-arbejde S 262: Andet internationalt arbejde S 263: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 264: Besvarelser til folketinget B 265: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 266: Investeringsbeskyttelsesaftaler B 269: Forskelligt S 27: Realkredit, arbejdsmarkedspension, LD og ATP m.v. 270: Arbejdsgrupper og projekter B 271: EU-arbejde S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 15

16 272: Andet internationalt arbejde S 273: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 274: Besvarelser til folketinget B 275: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 279: Forskelligt S 29: Forskelligt under hovedgruppe 2 B Hovedgruppe 3: Generel erhvervspolitik 30: Erhvervspolitisk strategi B + undergrupper 31: Erhvervspolitik generelt B + undergrupper 32: Styring af erhvervsfremme B + undergrupper 33: Offentlig-privat samspil B + undergrupper 34: Regionaludvikling 340: EU's regionalpolitik S 341: Regionalpolitik generelt B 342: Kommunal erhvervspolitik B 343: Regionalpolitisk redegørelse B 344: Varslingspulje B 349: Forskelligt S 35: Teknologisk service og forskning på ministerområdet 350: EU's forskningsprogrammer S 351: Eureka S 352: Godkendte teknologiske Serviceinstitutter (GTS) B 353: Forskerparker B 354: PERFU (Parallelle Embedsmandsudvalg til Regeringens Forskningsudvalg) B 355: Standardisering, akkreditering og certificering B 359: Forskelligt S 36: Øvrig international generel erhvervspolitik S + undergrupper 37: Kul og stål, ædle metaller og forsvarsmateriel B + undergrupper 38: Skibsbygning og -financiering 380: Arbejdsgrupper og projekter B 381: EU-arbejde B 382: Andet internationalt arbejde S 383: Taler, artikler og besvarelser af henvendelser B 384: Besvarelser til folketinget B 385: Love, bekendtgørelser, cirkuliærer m.v. S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 16

17 389: Forskelligt S 39: Forskelligt under hovedgruppe 3 B Hovedgruppe 4: Erhvervspolitisk samordning 40: Erhvervsfremmeordninger på andre ministeriers ressort, evalueringer 400: Arbejdsgrupper og projekter B 401: EU-arbejde S 402: Andet internationalt arbejde S 403: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 404: Besvarelser til folketinget B 405: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 409: Forskelligt S 41: Erhvervsøkonomiske konsekvenser 410: Arbejdsgrupper og projekter B 411: EU-arbejde S 412: Andet internationalt arbejde S 413: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 414: Besvarelser til folketinget B 415: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 419: Forskelligt S 42: Makroøkonomi 420: Arbejdsgrupper og projekter B 421: EU-arbejde S 422: Andet internationalt arbejde S 423: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 424: Besvarelser til folketinget B 425: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 429: Forskelligt S 43: Skat 430: Arbejdsgrupper og projekter B 431: EU-arbejde S 432: Andet internationalt arbejde S 433: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 434: Besvarelser til folketinget B 435: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 439: Forskelligt S 44: Miljø og energi 440: Arbejdsgrupper og projekter B 441: EU-arbejde S 442: Andet internationalt arbejde S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 17

18 443: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 444: Besvarelser til folketinget B 445: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 449: Forskelligt S 45: Forskning og forskeruddannelse 450: Arbejdsgrupper og projekter B 451: EU-arbejde S 452: Andet internationalt arbejde S 453: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 454: Besvarelser til folketinget B 455: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 459: Forskelligt S 46: Uddannelse og arbejdsmarked 460: Arbejdsgrupper og projekter B 461: EU-arbejde S 462: Andet internationalt arbejde S 463: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 464: Besvarelser til folketinget B 465: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 469: Forskelligt S 47: Informationsteknologi og telekommunikation 470: Arbejdsgrupper og projekter B 471: EU-arbejde S 472: Andet internationalt arbejde S 473: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 474: Besvarelser til folketinget B 475: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 479: Forskelligt S 49: Forskelligt under hovedgruppe 4 B Hovedgruppe 5: Ressourceområder og styrkepositioner 50: Medico/sundhed 500: Arbejdsgrupper og projekter B 501: EU-arbejde S 502: Andet internationalt arbejde S 503: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 504: Besvarelser til folketinget B 505: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 509: Forskelligt S 51: Turisme/fritid Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 18

19 510: Arbejdsgrupper og projekter B 511: EU-arbejde S 512: Andet internationalt arbejde S 513: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 514: Besvarelser til folketinget B 515: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 519: Forskelligt S 52: Serviceydelser 520: Arbejdsgrupper og projekter B 521: EU-arbejde S 522: Andet internationalt arbejde S 523: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 524: Besvarelser til folketinget B 525: Love. bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 529: Forskelligt S 53: Fødevarer 530: Arbejdsgrupper og projekter B 531: EU-arbejde S 532: Andet internationalt arbejde S 533: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 534: Besvarelser til folketinget B 535: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 539: Forskelligt S 54: Bygge/bolig 540: Arbejdsgrupper og projekter B 541: EU-arbejde S 542: Andet internationalt arbejde S 543: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 544: Besvarelser til folketinget B 545: Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. S 549: Forskelligt S 55: Miljø/energi 550: Arbejdsgrupper og projekter B 551: EU-arbejde S 552: Andet internationalt arbejde S 553: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 554: Besvarelser til folketinget B 555: Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. S 559: Forskelligt S 56: Transport/kommunikation 560: Arbejdsgrupper og projekter B 561: EU-arbejde S Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 19

20 562: Andet internationalt arbejde S 563: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 564: Besvarelser til folketinget B 565: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 569: Forskelligt S 57: Forbrugsgoder 570: Arbejdsgrupper og projekter B 571: EU-arbejde S 572: Andet internationalt arbejde S 573: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 574: Besvarelser til Folketinget B 575: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 579: Forskelligt S 58: Andre erhvervsområder 580: Arbejdsgrupper og projekter B 581: EU-arbejde S 582: Andet internationalt arbejde S 583: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 584: Besvarelser til folketinget B 585: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. S 589: Forskelligt S 59: Forskelligt under hovedgruppe 5 B Hovedgruppe 6: Søfart 60: Skibsfartspolitik 600: International skibsfartspolitik S 601: Skibsfartspolitik i andre lande S 602: National skibsfartspolitik B 609: Forskelligt S 61: Søret B + undergrupper 62: Skibes sikkerhed og dykning B + undergrupper 63: Skibsfartens betryggelse B + undergrupper 64: Søfartsuddannelse mv. B + undergrupper 65: Arbejdsmiljø og sociale spørgsmål B + undergrupper 66: Anden søfartslovgivning S + undergrupper Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 20

21 67: Internationale organisationer S + undergrupper 68: Andre ministeriers love og interne arbejdsopgaver 680: Andre ministeriers lovgivning og udvalg S 681: Interne arbejdsopgaver B 682: Budget og strategi m.v. vedr. Søfartsstyrelsen S 683: Publikationer, årsberetninger m.v. S 689: Forskelligt S 69: Forskelligt under hovedgruppe 6 B Hovedgruppe 7: Handel, internationalisering og investeringsfremme 70: Generelle sager vedrørende import og eksport 700: Eksportrestriktioner B 701: Systemeksport B 702: Udnævnelse af konsuler K 703: Økonomiske og politiske forhold i andre lande S 704: Embargoer S 709: Forskelligt S 71: Eksportkredit og finansiering B + undergrupper 72: Øststøtte B + undergrupper 73: Handelspolitik 730: WTO S 731 Handelspolitisk Specialudvalg B 732: Art. 113 Handelschefer B 733: Art. 113 Tjenesteydelser B 734: Art. 113 Tekstiler B 735: Art Stål B 736: Art. 113 Suppleanter B 737: Importkvoter/-restriktioner B 738: Østlandegruppen B 739: Forskelligt (bl.a. OECD) S 74: Udviklingsbistand B + undergrupper 75: Investeringsfremme B + undergrupper 76: Eksportfremme 760: Arbejdsgrupper og projekter B 761: EU-arbejde og andet internationalt arbejde S 762: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser B 763: Besvarelser til folketinget B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 21

22 764: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 765: Udlandsrejser og besøgsprogrammer i Danmark B 769: Forskelligt S 77: Eksportkontrol S + undergrupper 79: Forskelligt under hovedgruppe 7 B Hovedgruppe 8: Koordinering og tværgående opgaver på ministerområdet 80: EU-koordinering - Forberedelse Domme S + undergrupper 81: EU-koordinering - Rådsmøder S + undergrupper 82: Generelle juridiske spørgsmål m.v. 820: Generelle juridiske spørgsmål B 821: EU-retlige sager K 822: Forvaltningsloven og offentlighedsloven K 829: Forskelligt S 83: Økonomisk styring 830: Finanslov, ÆF og TB m.v. B 831: Aktstykker og særlige bevillingssager B 832: Regnskab K 833: Revision og regnskabsinstrukser K 834: Økonomi- og ressourcestyring B 839: Forskelligt S 84: Personaleadministration, -politik og udvikling 840: Generel personalepolitik B 841: Konkrete personaleudviklingsprojekter K 842: Stillingsoprettelse, klassificering, -vurdering, opslag K 843: Personalesager (ansættelse/afsked m.v.) K 844: Turnus K 845: Genplacering K 846: Puljer, særskilt vederlag K 847: Administration af tværgående ordninger K 848: Love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. K 849: Forskelligt S 85: Generel ledelse B + undergrupper 86: Teknologi 860: Arbejdsgrupper og projekter B 861: EU-arbejde K 862: Andet internationalt arbejde K Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 22

23 863: Taler, artikler og besvarelse af henvendelser K 864: Besvarelser til Folketinget K 865: Love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. K 869: Forskelligt S 89: Forskelligt under hovedgruppe 8 B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 23

24 BILAG 4 til Statens Arkivers bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier fra Erhvervsministeriet Erhvervsministeriets/Økonomi- og Erhvervsministeriets journalperiode Journalplan bevares. 2. Journalsager bevares og kasseres som følger: Bevarings- og kassationskoder B = bevares K = kasseres P = personalesager vedr. ansatte i chefstillinger samt ansatte født d. 1. i måneden bevares. Alle øvrige personalesager kasseres S = bevares, dog kasseres sager, der kun består af materiale modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling Hovedgrupperne 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6 bevares med følgende undtagelser Saggrupper med titlen Internationalt arbejde Saggrupper med titlen Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Saggrupper med titlen Forskelligt Saggrupper med titlen UDGÅR S S S K Hovedgrupperne 8 og 9 bevares og kasseres som følger Saggruppenr. Saggruppetitel BK-kode 8. Koordination og tværgående styring af ministerområdet 80. Generel ledelse B + undergrupper 81. Finanslov 810. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 811. Finanslovforslag K 812. Tillægsbevilling K 813. Rammeredegørelser K 814. Taler, artikler, pressebetjening B 815. Besvarelse af henvendelser B 816. Folketinget (Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)b 817. Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 819. Forskelligt S 82. Regnskaber Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 24

25 820. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 821. Nævn, råd, udvalg, kommissioner B 822. Rigsrevision, Statsrevisor, instrukser K 823. Statsregnskab, bevillingsafregninger K 824. Koncernregnskab, koncernøkonomi B 825. Besvarelse af henvendelser B 826. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)b 829. Forskelligt S 83. Resultat- og Økonomistyring 830. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 831. Ledelsesinformation B 832. Virksomhedsregnskaber og andre typer regnskaber B 833. Resultatkontrakter B 834. UDGÅR K 835. Besvarelse af henvendelser K 836. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)k 839. Forskelligt S 84. Personale og organisation (Kun tilgængelig for personaleenheden) 840. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 841. Nævn, råd, udvalg, kommissioner, særskilt vedlæggelse K 842. Konkrete personalesager P 843. Stillingsopslag/klassificering K 844. Taler, artikler, pressebetjening K 845. Besvarelse af henvendelser K 846. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)b 847. Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 8.4g. Uddannelse, kompetence mv. K 849. Forskelligt S 85. Controlling på ministerområdet UDGÅR B 86. Tværgående strategiarbejde og implementering 860. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 861. Nævn, råd, udvalg, kommissioner B 864. Taler, artikler, pressebetjening B 865. Besvarelse af henvendelser B 866. Folketinget (Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)b 867. Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 869. Forskelligt S 87. EU-koordinering og forberedelse S + undergrupper 88. Generelle juridiske spørgsmål mv Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 881. Nævn, råd, udvalg, kommissioner B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 25

26 882. Juridisk specialudvalg B 883. Internationalt arbejde S 884. Taler, artikler, pressebetjening B 885. Besvarelse af henvendelser B 886. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)b 887. Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer mv. S 889. Forskelligt S 89. Forskelligt under hovedformål 8 B 9. Generel ledelse og styring, administration, service og hjælpefunktioner af departementet 90. Generel ledelse 900. Generel ledelse, projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper B 901. Samarbejdsudvalg og personalepolitiske udvalg B 909. Forskelligt S 91. Finanslov 910. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 911. Finanslov, forslag B 912. Tillægsbevilling B 913. Rammeredegørelse B 914. Taler, artikler, pressebetjening K 915. Besvarelse af henvendelser K 916. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)k 919. Forskelligt S 92. Regnskab, budget 920. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 921. Nævn, råd, udvalg, kommissioner B 922. Revision K 923. Regnskabsrapportering (Statsregnskab,årsregnskab,bevillingsafregning,VR) B 924. Budgetter B 925. Regnskabs- og registreringssystemer, instruks K 926. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)k 929. Forskelligt S 93. Resultat- og Økonomistyring 930. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 931. Nævn, råd, udvalg, kommissioner B 932. Ledelsesinformation B 933. Kontrakter K 934. Taler, artikler, pressebetjening K 935. Besvarelse af henvendelser K 936. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)k Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 26

27 939. Forskelligt S 94. Personale og organisation (Kun tilgængelig for personaleenheden) 940. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 942. Konkrete personalesager P 943. Stillingsopslag/klassificering K 944. Taler, artikler, pressebetjening K 945. Besvarelse af henvendelser K 946. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)k 948. Uddannelse, kompetence mv. K 949. Forskelligt S 95. Controlling på ministerområdet UDGÅR K 96. IT og information 960. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 961. Nævn, råd, udvalg, kommissioner B 962. UDGÅR K 963. Internationalt arbejde K 964. Taler, artikler, pressebetjening K 965. Besvarelse af henvendelser K 966. Folketinget(Besvarelser til/henvendelser fra medlemmer og udvalg, 20 mv)k 969. Forskelligt S 97. Hjælpefunktioner og service 970. Projekter, udviklingsopgaver, arbejdsgrupper, driftsopgaver B 971. Bygninger, lokaler, inventar K 972. Indkøb K 973. Rigsarkivet B 977. Lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. K 979. Forskelligt S 99. Forskelligt under hovedformål 9. B Statens Arkivers j. nr , Erhvervsministeriet, side 27

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2000

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Videnskabsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Videnskabsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Videnskabsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra EU-direktoratet i Direktoratet for FødevareErhvervs varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra EU-direktoratet i Direktoratet for FødevareErhvervs varetægt Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra EU-direktoratet i Direktoratet for FødevareErhvervs varetægt I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Direktoratet for Toldvæsenets 2. kontor

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Direktoratet for Toldvæsenets 2. kontor Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Direktoratet for Toldvæsenets 2. kontor I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Danmarks Nationalbank I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Energistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Energistyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Energistyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. i varetægt hos Fødevaredirektoratet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. i varetægt hos Fødevaredirektoratet 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Udenrigsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Udenrigsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Udenrigsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkiver tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 7, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996.

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996. Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Direktoratet for Folkeoplysning m.m. i varetægt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Kort & Matrikelstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser. Fiskeriministeriets Industritilsyn

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser. Fiskeriministeriets Industritilsyn Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fiskeriministeriets Industritilsyn I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Erhvervs- og Byggestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Undervisningsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Undervisningsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Undervisningsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Bornholmstrafikken

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Bornholmstrafikken Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Bornholmstrafikken I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Indenrigs- og undhedsministeriet I medfør af 7, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i Danmarks Nationalbank

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i Danmarks Nationalbank Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i Danmarks Nationalbank I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen Bekendtgørelse nr.102 af 31. januar 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne Bekendtgørelse nr. 429 af 27. maj 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Post Danmark I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne 6. maj 2008. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Færdselsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Færdselsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Færdselsstyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område Bekendtgørelse nr. 972 af 21. november 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Hovedstadens Udviklingsråd

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Hovedstadens Udviklingsråd Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Retningslinjer for industrisamarbejde

Retningslinjer for industrisamarbejde 1. juli 2014 Retningslinjer for industrisamarbejde 1. Anvendelsesområde 1.1. Retningslinjerne finder anvendelse på Forsvarsministeriets anskaffelser af nyt forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere